Viser muskler i Norden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viser muskler i Norden"

Transkript

1 Nr 06 / 2008 Mirror Accouting: Viser muskler i Norden Lindorff Accounting skiftet i sommer navn til Mirror Accounting. Dette var et ledd i en større endringsprosess i firmaet. Mirror Accounting har vunnet avgjørende kontrakter det siste året og satser nå stort på Nordisk ekspansjon innen rådgivningstjenester og outsourcing. Nordiske ambisjoner Under det nye navnet Mirror Accounting rendyrkes to hovedområder: outsourcing av regnskap og rådgivning innen regnskap (Accounting Advisory). Kundemålgruppen er store og mellomstore enheter i det nordiske bedriftsmarkedet. Vi forsterker nå virksomheten innen det vi allerede er kjent for i markedet, nemlig tung faglig kompetanse innen rådgivning og outsourcingstjenester, sier CEO Jon A. Steen. Mirror Accounting har satt sammen sterke team for rendyrking av områdene regnskapsrådgivning og outsourcing. Fra venstre: Head of Outsourcing Lars Gustav Helle, Head of Sweden Hans Jansson, CEO Jon A. Steen og Head of Accounting Geir Granerud. Jon A. Steen ble ansatt 1. februar i år med nordisk orientering av selskapet som fremste mandat. Da var det allerede dannet grunnlag for en betydelig svensk virksomhet i tillegg til den norske, gjennom en femårskontrakt innen Finance & Accounting Outsourcing med Posten Sverige AB. Historisk navnevalg På spørsmål om selskapets navneskifte, henviser Steen til 1400-tallets travle handelsby Venezia. Det var der dagens regnskapsprinsipper oppsto. Flere kjøpmenn så behovet for bedre styringsverktøy for sine virksomheter og ønsket seg muligheter for å kunne sammenligne driften seg i mellom. Venetianeren Luca Pacioli ( ) regnes for å være regnskapsfagets far, og var den første som skrev ned prinsippene for, og satte i gang undervisning i «double-entry accounting». I 1635 utga engelskmannen Richard Dafforne fagboken «The Merchants Mirrour». Den beskrev korrekt regnskapsførsel basert på metoden til Luca Pacioli med såkalt «double entry bokføring med debet og kredit i balanse. Vi skal speile dagens best practise innen faget, derfor navnet Mirror Accounting, sier Steen. Navneskiftet gir en egen identitet til virksomheten, som er et datterselskap i Lindorff Gruppen. Dette er viktig for å etablere en selvstendig markedsledende posisjon. Hjelp til endringer Rådgiverne til Mirror Accounting besitter unik erfaring og kompetanse spesielt innen effektivisering av forretningsprosesser og outsourcingsavtaler. For virksomheter som er inne i en endringsprosess; for eksempel fusjoner, oppkjøp, reorganisering eller ønske om høyere kvalitet på regnskapsleveransene, tilbyr Mirror Accounting en gjennomgang for å finne de mest optimale arbeidsprosessene. Samtidig er rådgiverne en støttende ressurs innen driftsgjøremål som skatt, moms, eller andre regnskapsutfordringer; herunder IFRS. For best mulig og helhetlig rådgivning er det viktig å forstå kunden både organisasjonens og medarbeidernes utfordringer og rammebetingelser. Vi er spesielt kompetente på finans og logistikk, men etterstreber også en breddekompetanse som omfatter både nyutdannede økonomi- og regnskapskonsulenter og statsautoriserte revisorer, siviløkonomer og autoriserte regnskapsførere med lengre erfaring, sier Steen. Outsourcing er vår kjernevirksomhet Regnskap blir mer og mer komplisert i en internasjonalisert hverdag. Gjennom Mirror Accounting kan kunden sette bort hele eller deler av økonomiog regnskapsfunksjonen og være sikker på å være vel ivaretatt. For, som CEO presiserer: Det som for kunden er en outsourcet tjeneste, er jo vår kjernevirksomhet. Telefon: E-post: // Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 Brækhus Dege Advokatfirma: Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Mange nyskilte bedriftseiere får sjokk når den tidligere ektefellen med loven i hånd krever halvparten av selskapet. Konsekvensene kan være dramatiske for både medeiere og ansatte. I fjor ble det opprettet nye foretak i Norge. I samme periode endte ekteskap med skilsmisse, mens par tok ut separasjon. Et samlivsbrudd kan være vanskelig nok i seg selv, men en del gründere og bedriftseiere kan i tillegg få en svært ubehagelig overraskelse når verdiene fra ekteskapet skal fordeles. Ved skilsmisse har nemlig ektefellen i utgangspunktet krav på halvparten av alle verdiene som er blitt skapt under ekteskapet, forklarer advokat Ellen Dehn Arvesen. Hun er partner i advokatfirmaet Brækhus Dege ANS, som er et av få store forretningsjuridiske selskaper i Norge med skilsmisser blant sine satsingsområder. Brækhus Dege har opprettet en egen faggruppe som behandler slike saker, bestående av 12 advokater med totalt godt over 50 års erfaring. Tror de eier hjertebarnet Dehn Arvesen konstaterer at bedriftseiere flest vet overraskende lite om skilsmissejuss. De tror gjerne at de eier firmaet sitt alene, ettersom det er bygd på deres egne evner og kvalifikasjoner, og at de slipper å dele disse verdiene ved en skilsmisse. Dette er imidlertid ikke riktig i forhold til ekteskapsloven, sier hun, og får støtte fra sin kollega, Høyesterettsadvokat Pål Berg. Et krav om halvparten av verdiene i et selskap oppleves ofte som svært urimelig, og konfliktnivået i slike saker blir dessverre ofte svært høyt, supplerer Berg, som også er partner i Brækhus Dege. Han påpeker at storparten av verdiene som skal fordeles i denne typen skilsmisseoppgjør nettopp ligger i forretningsdriften, og at den ene parten ofte ikke har økonomi til å kjøpe ut den andre. I verste fall må man ta inn sin fraskilte kone eller mann på eiersiden i selskapet, med de konsekvensene det måtte få for driften. Ellen Dehn Arvesen (t.v.), Øystein Bremset og Pål Berg i Brækhus Dege ANS opplever at gründere og bedriftseiere ofte blir ubehagelig overrasket når verdiene skal fordeles ved skilsmisse. Ifølge Berg er det mange som tror at man via selskapets vedtekter og aksjonæravtale kan regulere slike forhold, men slike avtaler har ingen virkning mellom ektefeller uten en ektepakt. Opprett ektepakt Advokatfirmaet råder derfor gründere til å opprette en ektepakt som gjør forretningsvirksomheten til sitt særeie. Dette er også noe du bør kreve dersom du starter opp et selskap sammen med en person som er gift. Ellers vil en eventuell skilsmisse også kunne få konsekvenser for deg som medgründer, ved at du plutselig må forholde deg til en uønsket part på eiersiden, sier advokat Øystein Myre Bremset i Brækhus Dege. Det ideelle er at man allerede før giftemålet greier å diskutere seg frem til en avtale om hvordan slike verdier skal fordeles ved en eventuell skilsmisse. Selv om en ektepakt kanskje ikke er spesielt romantisk, vil den i de fleste tilfeller bidra til å dempe konfliktnivået ved en senere skilsmisse, sier Bremset. Vanskelig fagfelt De tre advokatene i Brækhus Dege forteller at kombinasjonen skilsmissejuss og forretningsjuss stiller helt spesielle krav til en advokat. Siden våre skilsmisseadvokater også arbeider med forretningsjuss, er vi særlig godt egnet til å håndtere denne type saker, sier Pål Berg. Ellen Dehn Arvesen påpeker at skilsmissesaker også krever andre egenskaper av en advokat enn de rent faglige: Vi møter mennesker som er oppe i den kanskje største personlige krisen i sitt liv. Advokater som jobber med slike saker må derfor ha gode medmenneskelige egenskaper i tillegg til juridiske ferdigheter. Oslo Pb Vika, 0114 Oslo Telefon: Asker og Bærum Pb. 216, 1300 Sandvika Telefon: E-post: 2

3 bwise: Ta beslutninger basert på fakta og ikke magefølelsen Mange virksomheter sliter med å få frem rett informasjon til rett tid. Informasjonen må ofte sammenstilles før den kan danne grunnlag for beslutninger, og den finnes i ulike regneark, databaser og andre systemer. Dette er en tidkrevende prosess dersom man gjør det manuelt, og enkelte ganger gjør tidspresset at beslutningene tas basert på magefølelse i stedet for fakta. Løsningen ligger i Business Intelligence (BI). Enkelt fortalt innebærer BI at man samler informasjon fra flere kilder og gjør den sammenstillbar, med muligheter for å analysere, rapportere og styre basert på rett informasjon. Vi gir bedriftene bedre innsikt, påpeker fra venstre: CTO Jørn Erik Mathisen, markedssjef Mona Eng og daglig leder i bwise, Geir Seitz. Business Intelligence handler altså om å gjøre data tilgjengelig på en enkel og lettfattelig måte. bwise leverer både programvare og kompetanse for å gjøre dette. Programvarepartner er Business Objects, og bwise har partner status på øverste nivå. Business Objects er verdens største leverandør innenfor Business Intelligence. Mange kaster bort tid og ressurser på å finne informasjon de kanskje ikke kan stole på. Hvor mange møter har ikke startet med en diskusjon om hvorfor ditt regneark har andre tall enn mitt?, spør daglig leder Geir Seitz i bwise. Det blir ofte slik når grunnlaget fremskaffes manuelt og hver av møtedeltagerne gjorde sitt uttrekk på forskjellige tidspunkter. Om bwise Software: bwise er spesialisert innen dataintegrasjon, datavarehus, rapportering & analyse, virksomhets styring og scorecards. EDB Business Partner, SG Finans, Fearnley Consulting, NSB/Arrive, Statens Vegvesen, Sesam-Media og Troms Kraft er et utvalg virksom heter som har valgt bwise. Det er veldig mange virksomheter som i stor grad benytter seg av Excel til rapport ering og analyse. For all del, Excel er et ypperlig verktøy til mye, men det har sine begrensninger. Vi har vært inne hos kunder som har fått en ny hverdag og opplever vesentlig effektivitetsøkning etter at de fikk på plass en profesjonell BI-løsning, forteller Geir Seitz. Profesjonell rapportering I hovedsak er det to typer rapportering; den planlagte, faste rapporteringen, og ad hocrapportering der man ønsker spesifikk informasjon i forhold til en spesiell problemstilling eller analyse. Med en profesjonell løsning kan mye av den faste rapporteringen automatiseres. Rapporter kan bli levert til de du ønsker, når du ønsker det og i det formatet du ønsker det. Eksempelvis kan ledergruppen automatisk få en mail med finansiell informasjon fra siste periode. På samme måte kan salgssjefen automatisk motta mail med en oppdatert powerpoint-presenta sjon hver mandag morgen. Rapporter kan også genereres basert på hendelser, eksempelvis hvis en grense verdi overskrides. Når det gjelder ad-hoc rapportering, ser vi at det ofte er økonomer, markedsførere og ledere som trenger informasjon som bakgrunn for sine beslutninger, og de vil naturlig nok bruke tiden på forretningsdrift fremfor å bruke tid på å fremskaffe beslutningsgrunnlaget, forteller Geir Seitz. Selvbetjeningsprinsippet står sentralt, altså at den som trenger informasjonen enkelt kan fremskaffe den der og da. Ofte blir det slik at jo flere svar du får, jo flere nye spørsmål dukker opp. Da er det viktig at verktøyet er intuitivt. Når man får tilgang til den informasjonen som kan oppleves å ligge «gjemt» i virksomheten, står man mye bedre rustet til å ta de rette beslutningene. Man får bedre grunnlag for å si noe om både det som har skjedd og om hva selskapet bør gjøre videre. Og det er når du vet og ikke tror at du kan ta de beste beslutningene. Telefon:

4 Amesto Translations: Hjelper norsk næringsliv ut i verden Nesten 40 prosent av norske bedrifter har tapt kontrakter i utlandet på grunn av manglende språkferdigheter. Det kan Amesto Translations gjøre noe med. Selskapet tilbyr oversettelsestjenester til og fra de fleste språk, både til norske selskaper som skal ut i verden og utenlandske selskaper som skal inn i Norge med sine produkter. Vi nordmenn liker å tro at vi behersker fremmedspråk litt bedre enn det vi faktisk gjør, sier Roy Arve Garvik, salgssjef i Amesto Translations. Et feilfritt og godt språk er avgjørende for å fremstå som en seriøs og profesjonell bedrift. Det er en god investering å sette ut jobben med å oversette til noen som virkelig kan det, forklarer Garvik. Fra venstre: salgs- og markedskonsulent Ulrika Ölmeby, salgssjef Roy Arve Garvik, produksjonssjef Janne Olsen og salgskonsulent Peter Søby Botheim i Amesto Translations hjelper norske selskaper ut i verden. Amesto Translations er en del av Amesto Group AS. Amesto Group består av selskapene Amesto Translations, Amesto Business Partner, Amesto People og Amesto Solutions. Amesto Translations oversetter: Teknisk dokumentasjon Programvare Årsrapporter Avtaler/anbud Markedsføringsmateriale Websider Pressemeldinger Kontrakter ISO-sertifisert kvalitet og fagkunnskap Amesto Translations er ISO 9001:2000-sertifisert, og alle oversettelser gjennomgår en tretrinns kvalitetssikring. I tillegg er det et absolutt krav at oversetterne kun skal oversette til eget morsmål. Amesto Translations er en kunnskapsbedrift, understreker Garvik. Vår oversetterstab består av statsautoriserte translatører, fagoversettere og faglitterære oversettere. De har sin ekspertise innenfor områder som økonomi, jus, IT og medisin, forteller han. Amesto Translations er blant de 25 største oversetterselskapene i verden, samt blant de ledende i Norden med ca. 100 ansatte. I Norge har Amesto Translations 40 fast ansatte i Oslo, i tillegg til en rekke frilansoversettere. Ingen oppdrag begrenses av manglende ekspertise. Finnes ikke den nødvendige kompetansen på huset, henter vi den inn via vårt internasjonale nettverk, sier Garvik. Lojale kunder Selskapet har mange store kunder innen både næringsliv og statlige instanser. Et stort flertall av disse har vært kunder gjennom mange år. Blant annet oversetter Amesto Translations ca. 60 årsrapporter i året for norske selskaper. Rammeavtalekunder som StatoilHydro, Justisdepartementet, Kripos, Utenriksdepartementet, Økokrim og en rekke andre norske og utenlandske selskaper lar oss oversette sine forretningskritiske dokumenter. Enkelte oppdrag involverer opptil 30 oversettere. Dette gjelder ofte store norske virksomheter som opererer i mange land, forteller Garvik. 4

5 Norsk Tid: Gir deg tiden tilbake Tidsstyring for fleksible hverdager Norsk Tid as arbeider for større fleksibilitet i arbeidshverdagen, og jobbing når og hvor det passer best. Webapplikasjonen deres, TidBank, er svaret i en fleksibel og ofte fragmentert arbeidshverdag. I Norge ligger vi langt fremme i å la den enkelte arbeidstaker styre arbeidsdagen selv. Vi jobber stadig mer når det passer hver enkelt av oss; underveis på reise, på hjemmekontor og om kvelden etter at barna har lagt seg. Ulempen er at det ofte blir utfordrende å holde greie på arbeidstimene. Enkel og korrekt tidsstyring Norsk Tid as utvikler systemer som gjør det enkelt for ansatte i ulike bedrifter og bransjer å styre sin egen tid. Webapplikasjonen TidBank er Norsk Tids mest profilerte løsning for å dekke behovene for et tidsstyringsverktøy for både ledere og ansatte. Med TidBank blir tidsstyringen enkel og korrekt. Samtidig bidrar det til å skape arbeidsforhold basert på tillit og tilpasning til personlig situasjon. Dette er meget høyt verdsatt og skaper trivsel på arbeidsplassen, sier daglig leder i bedriften, Tom Gustavsen. Han presiserer at TidBank er et moderne tidsregistreringssystem, og ikke et tradisjonelt kontrollsystem. Det er vel så verdifullt som informasjonssystem for å lære om bruken av egen og organisasjonens tid. Nettbank for tid Som navnet sier, kan TidBank betraktes som en nettbank for tid der de ansatte selv får passordbeskyttet tilgang til å registrere timer på prosjekter og oppgaver, fleksitid og fravær. Systemet baseres på at alle arbeidstidsavtaler legges inn. Ut fra dette beregnes feriedager, egenmeldinger, overtid osv., slik at alle kan holde orden på egen bruk av tid. Med TidBank blir tidsstyringen enkel og korrekt. Registrering kan endog foregå via mobiltelefonen, sier daglig leder Tom Gustavsen, her fotografert utenfor lokalene til Norsk Tid på Fyrstikktorget i Oslo. Registrering kan også gjøres via ID-kort/brikker på kortlesere eller på felles PC (begge med/uten pekeskjerm) eller via mobiltelefon. 90 prosent brukertilfredshet Norsk Tid har i flere år vært med på å utvikle nye løsninger for opplevelsen av kontroll over egen tid i arbeidslivet. Gustavsen forteller om store kunder hvor ledelsen mottar ros for å innføre moderne rutiner også på dette feltet. Eksempelvis vant i 2007 Norsk Tid med TidBank som den minste tilbyderen anbudskonkurransen om tidsstyringsystem for hele den nye Skatteetaten med over 6000 ansatte. Kundene våre oppdager at de via oss skaper fornøyde ledere og ansatte. Skatteetaten kan vise til en brukertilfredshet på hele 90 prosent, forteller Gustavsen. søker han nye ansatte på flere områder for å drive suksessen videre. Vi ønsker mennesker som tiltrekkes av muligheten til å jobbe i ett av verdens beste fagmiljøer innenfor vår sektor. For å kunne tilby lokal bistand, har Norsk Tid etablert avtaler med partnere over hele landet. Og selvfølgelig trenger ikke de ansatte å sitte pal på kontor hos bedriften i Oslo. Vi er åpne for at selgere og utviklere kan jobbe hjemmefra i perioder, eller ellers tilpasset egen situasjon. Tilpasning og fleksibilitet er jo nøkkelord overfor våre ansatte også, avrunder Gustavsen. Man får god oversikt over tidsbruken. Dette er et nyttig verktøy for å bli mer effektiv, sier Gustavsen. Informasjonen fra alle arbeidstagere legges inn i et sentralt system og gir således ledelsen oversikt over hva som tar tid og hint om hvordan man kan spare ressurser i bedriften. Vekst skaper arbeidskraftsbehov Norsk Tid har eksistert siden 1992 og har den siste tiden vokst rekordraskt ga en omsetningsvekst på om lag 35 prosent, forteller Gustavsen fornøyd. På bakgrunn av dette Telefon: E-post: 5

6 BBS: En viktig drivkraft for modernisering av samfunnet BBS former mer av hverdagen vår enn de fleste aner. Vi er kjent med bankgiroer, efaktura og kanskje digitale signaturer. Mindre kjent er det nok at BBS selger løsninger til langt flere enn banker, og at selskapet er ledende på elektronisk sikkerhet i Europa. Siden tidlig på syttitallet har BBS utviklet og introdusert nye, mer moderne og sikrere betalingsløsninger for oss nordmenn. Dette har bidratt til at Norge har verdens kanskje mest effektive og brukervennlige system for betalingstjenester. I utlandet snakkes det om «den norske modellen for betalingsformidling» og andre land har adoptert løsninger som BBS har utviklet, som for eksempel efaktura. Utviklingen stopper ikke der, men går videre i ekspressfart. Nå er det elektronisk sikkerhet, som e-id, signeringsløsninger og digitalisering av informasjon, som opptar mange av de 800 ansatte i BBS. Vi drives fremover av et ønske om å bidra konkret til moderniseringen av samfunnet. Digitalisering er et stikkord her. Det gjelder både vår kjernevirksomhet, som i stor grad handler om overføring av pengestrømmer fra den fysiske til den virtuelle verdenen, men også vårt nye satsningsområde som er elektronisk sikkerhet og digitalisering av informasjonsstrømmer, forteller salgs- og markedsdirektør Arne Thorud i BBS. Det er nemlig ikke bare pengestrømmer som er i ferd med å bli heldigitale, også informasjonsstrømmene flyttes ut av den fysiske verdenen. Fakturaer, dokumentarkiver og søknader er eksempler på fysisk informasjon som BBS tilrettelegger sikre, digitale strømmer for. BBS er kjent som en hovedleverandør til bankene, men ofte leveres også løsninger til private bedrifter eller offentlige virksomheter. Målet er gjerne gjennom sikker elektronisk samhandling å bidra til økt salg, økt effektivitet og bedre kvalitet i leveransene. Vi har løsninger som gjør det enkelt for alle typer virksomheter private, offentlige eller kommunale å komme i gang og høste fordelene Salgs- og markedsdirektør Arne Thorud og konserndirektør Mette Kamsvåg Grimstad skal fronte et mer synlig BBS i tiden fremover. ved å samhandle digitalt, sier konserndirektør Mette Kamsvåg Grimstad. BBS har vært med i utviklingen av BankID sammen med bankforeningene og bankene. Og med sikker identifisering og signering over nett åpner det seg et hav av nye muligheter. Eiendomsmegleren Krogsveen var en av de første BBS samarbeidet med på dette området, og boligkjøpere hos Krogsveen kan i dag både by på boliger over Internett, istedenfor telefaks eller personlig oppmøte. Sammen med danske PBS har BBS dannet NETS, et selskap som vil bli et av Europas ledende selskap på prosessering av kotrtransaksjoner. BBS er også på plass i Sverige. Med Norden som hjemmebane er BBS opptatt av å se på løsninger som forenkler og moderniserer betalings- og informasjonshåndteringen på tvers av landegrensene. Kunder med virksomheter i flere land skal kunne forholde seg til én tilbyder av kortterminaler for å få standardiserte og sikre løsninger. BBS var også den første i verden til å utvikle en internasjonal digital mobilsignatur, sammen med et finsk selskap. Dette åpner for en rekke nye samhandlingsmuligheter med mobiltelefonen. Og slik vil utviklingen fortsette, spår BBS. Vi vil samhandle med stadig flere bedrifter og offentlige virksomheter over nett. BBS-deleide ACOS lager løsninger som lar kommuner åpne for saksbehandling over nett. Søknader om barnehageplass og byggesaksbehandling er to eksempler. Kun fantasien setter grenser for hvilke andre tjenester vi i fremtiden tar i bruk. Og høyst sannsynlig vil BBS stå bak mange av dem. Vi former fremtiden med teknologiske løsninger på hverdagslige gjøremål. Vi ønsker ikke lengre å bare være en bedrift man forholder seg til, men en bedrift man har et forhold til, avslutter konserndirektør Mette Kamsvåg Grimstad. For mer informasjon om våre løsninger, kontakt Marit Engh telefon:

7 Ønsker at kundene tar makten tilbake: Alle ledere ønsker frihet! Fusjonen mellom norske Linpro og svenske Redpill gir markedet komplette frie programvareløsninger. Vi låser ikke kundene til dyre avtaler de ikke kommer seg ut av, sier Trond Heier i Linpro. Linpro og Redpill har dannet et av Europas mest komplette og innovative miljøer for fri programvare. Tilbudet dekker alt innen IT; fra hyllevareløsninger, drift, support, kursing og rådgivning til skreddersydd utvikling. Vi er komplette i forhold til produkttilbud, tjenester og kompetanse. Vi kan til en viss grad si at kundene har etterspurt denne fusjonen, sier Anders Liling i Redpill som forklarer at en av det nye selskapets vekststrategier er å følge kundene ut i nye markeder. Halverte kostnader Med tradisjonell, produsenteid programvare er man lisensstyrt og blir låst til én teknologi og én leverandør. Fri programvare øker fleksibiliteten og mulighetene, samtidig som kostnadene minsker. Virksomheter som tidligere ikke har strategisk satset på fri programvare får noen «a-ha opplevelser». Man behøver fri programvare og skreddersydde løsninger dersom man ønsker at IT skal være en driver i forretningen, forklarer Heier. Våre erfarne konsulenter kan vurdere hvordan og i hvor stor grad fri programvare kan hjelpe dere. Vi kartlegger behovet for løsninger, sett i sammenheng med deres eksisterende IT-løsninger. Vi evaluerer hva som er lett og hva som er vanskelig å erstatte, og hvilke gevinster dere får, supplerer Liling. Fra venstre: Administrerende direktør i Linpro, Trond Heier, administrerende direktør i Redpill, Anders Liling og styreformann i Redpill, Christina Detlefsen. Med fri programvare er makten i kundenes hender. Langsiktige og kompliserte lisensavtaler er historie. Med fri programvare har man et fornuftig kostnadsbilde, hvor man betaler for den support og de utviklingstjenester man bruker, og ikke store lisensregninger. Vi ønsker å fjerne IT- tvangstrøyene mange virksomheter er fanget i. Fordi vi ikke låser kundene, kan vi også byttes ut om vi ikke leverer. Det gjør at vi må strekke oss lenger og levere maksimalt i alle prosjekt, sier Heier. Øker kunnskapen i markedet Markedet er i dag modent for løsninger fra begge verdener. Kundene har et langt bredere og bedre tilbud å velge fra. Om fri programvare Med fri programvare kan hvem som helst ta i bruk programvaren, uten å betale lisensavgift til en leverandør. Rettighetene omfatter muligheten for å kjøre programvaren, samt studere kildekoden, tilpasse til egen bruk, forbedre, kopiere og distribuere programvaren. Det finnes idag over slike prosjekter; fra skrivebordsløsninger for den enkeltes produktivitet, til avanserte løsninger for infrastruktur og forretningsapplikasjoner. Fri programvare øker virksomhetens fleksibilitet og effektivitet, senker kostnadene og støtter innovative prosesser på en dynamisk og smidig måte. De profesjonelle aktørene i dette markedet tjener penger på tjenestene de leverer. Om Redpill/Linpro Det fusjonerte selskapet er i dag Nordens fremste miljø innen fri programvare med 170 konsulenter. Linpro og Redpill leverer alt fra IT-infrastruktur, drift og support, via mellomvare løsninger til forretningskritiske applikasjoner. Selskapet har kunder i alle nordiske land og kontor i Stockholm, Karlstad, Gøteborg, København, Stavanger og Oslo. Samtidig som utbredelsen av fri programvare øker, er det en kjensgjerning at det tradisjonelle lisenssalget synker globalt. Mange nordiske virksomheter kjører nå et blandet miljø og vår mulighet ligger i videreutdanning av markedet, sier Liling. For våre kunder er dynamisk og god IT kritisk. Vi har erfart at de kundene som investerer i våre løsninger får bedre innovasjonsevne og blir mer endringsdyktige. Fri programvare tåler sammenligning med alt, fortsetter Liling. Potensielt er alle ledere tilhengere av fri programvare, avslutter Heier, for hvem ønsker ikke lavere kostnader, fleksibilitet og valgfrihet? For mer informasjon, besøk 7

8 Metric AS: Spesialister på fysisk IT-sikkerhet Den mest avanserte brannmuren kan ikke slokke hvis det brenner på datarommet. Virusprogrammer, spamfiltre og brannmurer er selvsagt viktig, men det er lite hjelp i dette hvis ikke den fysiske IT-sikkerheten er på plass, mener Trond Jorfall, administrerende direktør i Metric AS. Greier du å holde 21 grader konstant foran serverne i datarommet? Er du klar over hva gammel teknologi og lite gjennomtenkte løsninger betyr for strømregningen din? Kanskje ikke. Velger du selv å sikre dine IT-systemer er det mye du må ta høyde for. Farene lurer på alle kanter; strømbrudd, fuktighet, varme, vannlekkasje og innbrudd. Bare for å nevne noen. Som bedriftsleder er de viktigste spørsmålene likevel; er det egentlig dette min bedrift skal holde på med? Og i så fall, kan vi nok om IT-sikkerhet til at vi kan sove godt om natten? Elementer Det er ikke til å undres over at mange bedrifter velger å sette bort denne svært kritiske funksjonen til selskaper som nettopp har dette som forretningsområde. Selskaper som bruker all sin tid på å sikre dine IT-systemer. Metric er et slikt selskap, de ble tidligere i år en del av Coromatic-gruppen som er det største konsernet innen fysisk IT-sikring i Norden. Datarommene bygger vi som regel ute hos kundene i skreddersydde elementer, men i prinsippet kan vi bygge datarommene hvor som helst. Elementene inneholder avanserte sikkerhetsløsninger; klimaaggregater i kombinasjon med hull i gulvene som sørger for ventilasjon og riktig temperatur, UPS-er som sørger for stabil strømforsyning, samt sikring mot brann, damp, vannlekkasjer m.m, opplyser Metric AS er en del av det skandinaviske konsernet Coromatic Group. Metric har i over 30 år vært en ledende aktør innen avbruddsfri kraft (UPS) og strømforsyninger på det norske markedet. Coromatic er en divisjon i Metric AS som har spesialisert seg på fysisk IT-sikkerhet. Mer enn 100 komplette dataromsløsninger og en rekke mindre installasjoner har Coromatic levert siden starten i Norge året Coromatic Group har selskaper i alle skandinaviske land og leverer årlig ca 100 komplette datahallprosjekter i Norden. Coromatic Group er med det Skandinavias ledende selskap innen fysisk IT-sikkerhet. Det fysiske miljøet i et datarom består av mange ulike deler. Det kreves derfor spesialkunnskap innen hvert delområde for å kunne designe gode totalløsninger, sier Trond Jorfall (t.h.) og Morten Christiansen i Metric. Morten Christiansen, leder Coromatic, divisjonen for fysisk IT-sikkerhet i Metric. Billigere og sikrere med én leverandør Selv om norske bedriftsledere i stadig større grad får opp øynene for hvor viktig det er å sikre sine ITsystemer fysisk, forteller Christiansen at potensialet for nøkkelferdige datarom er meget stort i Norge. I Sverige for eksempel har de lengre tradisjon for at én leverandør står for både prosjekteringen og byggingen av datarommet. Norske bedrifter bruker ofte flere aktører, gjerne aktører som er spesialister på sitt område, men som ikke har kompetanse på datautstyret inne i rommet. Dette blir sjelden en god løsning. Flere aktører på samme jobben blir dyrere, men mest alvorlig er det at løsningen ofte blir fragmentert og sikkerhetsnivået lite tilfredstillende. Det Norske Veritas tar i bruk moderne datasenter Det Norske Veritas hovedkontor på Høvik er en av Metric AS, divisjon Coromatic sine langvarige kundeforbindelser. De første leveransene startet i 2002, da med oppgradering av diverse installasjoner. I disse dager ferdigstilles et topp moderne datasenter for DNV hvor sikkerhetsnivå, fleksibilitet og energieffektive løsinger har vært i fokus. Å kunne samarbeide med en seriøs og profesjonell totalleverandør Röd = Pantone av fysisk 185C IT-sikring har gjort hverdagen tryggere og mer forutsigbar, sier Kristin Laugen, prosjektleder i Det Norske Veritas. P.b. 164 Holmlia, 1203 Oslo Telefon:

9 ONE software AS: Alt på web med ONE Med applikasjonen ONE får bedriften alle data lagret i et felles webgrensesnitt. Det gir mange gevinster, sier gründer og administrerende direktør Thomas Andresen i ONE software, som har utviklet CRM- og timeføringssystemet spesifikt for tjenesteytende næringer. Selskaper som lever av å selge sin kompetanse og sine timer trenger orden i sysakene. Kalenderoversikt, timeføring, prosjektstyring, dokumenthåndtering, budsjettering, fakturering og rapportering er kun noen av elementene som må være på plass for at man skal kunne drive business på en god måte. Med ONE har bedriften et system som håndterer alt dette på en oversiktlig og grei måte. Systemet er webbasert, og er dermed tilgjengelig fra hvor som helst i verden, enten man bruker PC, Mac eller mobiltelefon for å aksessere det, forteller Andresen. Systemet lar dessuten medarbeidere jobbe sammen i systemet i sanntid, uten å risikere å se gamle data en fare ved systemer som opererer med lokale klienter i tillegg til en sentral applikasjon. Konsulenter, ingeniører, advokater, arkitekter og ikke minst revisorer har omfavnet applikasjonen. For yrkesgrupper som er mye ute hos kunder har det stor verdi at det viktigste arbeidsverktøyet alltid er tilgjengelig via web, fastslår han. Apeland Informasjon, Hartmark Consulting og Euro Business School er kun tre av mange bedrifter som nyter godt av dette i sitt daglige arbeid. Høy grad av sikkerhet Nærmere 2000 revisorer bruker ONE per i dag. Dette er bevisste kunder som stiller store krav til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet. Vi hadde ikke hatt så mange kunder blant revisorene dersom ikke sikkerheten var på plass i systemet. Og ONE gir brukeren optimal datasikkerhet. Skulle man miste sin bærbare datamaskin eller mobiltelefonen så innebærer ONE software er ganske unike i å tilby et web-basert CRM- og timesføringssystem som er spesielt rettet mot tjenesteytende næringer, sier adm. dir. i ONE software, Thomas Andresen (t.v.), her supplert av salgssjef Erik Olsrud. Spesialiseringen har gjort selskapet til markedsleder mot denne sektoren i Norge. ikke dette noen risiko for at informasjon skal komme i gale hender. All informasjon ligger sentralt, sier han. Lang erfaring ONE ble etablert i 1996, først som et konsulenthus. Etter hundrevis av oppdrag innen integrasjon av datasystemer så selskapet behovet for en applikasjon som samlet alle nødvendige funksjoner i én komplett løsning. Applikasjonen ONE så dagens lys i Veksten har vært jevn og i dag har ONE Gruppen 23 ansatte og en forventet omsetning i 2008 på nærmere 30 millioner. Vi har lykkes fordi vi har rendyrket vår spesialisering på å lage et fantastisk produkt for tjenesteytende næring, fastslår Andresen. Det mener også gigantkonsernet Bisnode, som kjøpte opp ONE Gruppen i Oppkjøpet innebærer at ONE Gruppen har kommet i godt selskap med blant andre Dun&Bradstreet og DirektMedia, som også tilhører Bisnode. Andresen ser ikke mange markedsmessige hindringer for videre vekst. Stadig flere selskaper tar i bruk webbaserte løsninger. Mange ser også behovet for å samordne data slik at det er bedriften som eier all kundeinformasjonen, og ikke den enkelte ansatte. Og her er ONE markedsledende, mener Andresen. Gir mer rasjonell arbeidsflyt The Performance Group, som jobber med strategiimplementering, endringsprosesser og ledelsesutvikling, har benyttet ONE i to år. Med konsulenter på mange lokasjoner både i Norge og utlandet, er ONE det sentrale verktøyet som knytter virksomheten sammen via web. Vi ønsket et system som integrerte prosjektstyring og oppfølging, dokumenthåndtering og prosesstyring på en god måte. ONE gir mer rasjonell arbeidsflyt og effektiviseringsgevinster, sier Harald Korn, styreformann og rådgiver i The Performance Group. Langkaia 1 B, 6. etg., 0150 Oslo Telefon: Telefax: E-post: 9

10 99X: Det handler om tilgjengelighet Rir på ny outsourcingsbølge Samtidig som IT kompliseres mer og mer, blir høy oppetid stadig viktigere. For Norges mange mellomstore selskaper lar det seg ikke gjøre å følge med på alt og samtidig være kostnadseffektiv, sier Tone Fondevik, adm. dir. i 99X. Norskeide 99X har spisskompetanse på rammeverket ITIL, på infrastruktur, IT- driftstjenester og applikasjonsforvaltning. De leverer alt fra strategisk rådgivning og prosjektledelse til komplette infrastruktur- og driftsleveranser. Siden 99X ble opprettet i januar 2007 med ni ansatte og 16 millioner kroner i omsetning, har de vokst til 26 ansatte i Oslo og forventer en omsetning på 38 millioner kroner i år. Tilbyr det lille ekstra Outsourcingstjenester er i stor vekst generelt. Men vi tilbyr det lille ekstra, sier Fondevik. Vi skreddersyr driften av kundens IT-løsninger vi tilpasser oss dem, og ikke omvendt. Vi er fleksible og gir rådene kunden trenger for å utvikle forretningen sin videre. Derfor har våre kunder en større opplevelse av virkelig avlastning. Og 99X kan garantere 99,5 prosent oppetid eller høyere, det kommer an på kunden, forteller direktøren. For noen kunder tar de hånd om alt; fra innkjøp og oppsett av rett hardware til drifting, feilretting og strategisk utvikling. Andre benytter 99X som en Mano Sekaram og Tone Fondevik i 99X gjør det godt på outsourcingsfronten. forlenget arm i eksempelvis drifting og support. Sri lankisk trumfkort Ett av trumfkortene deres er avdelingen i Colombo i Sri Lanka. Her sitter et titall førsteklasses applikasjonsutviklere og -forvaltere. Hit rutes all «bug fixing» og ellers alt som krever programmering. Våre meget dyktige applikasjonsforvaltere og utviklere utgjør ett av 250 firmaer på verdensbasis som har kvalitetsstempelet CMMI snart på nivå 5, forteller Fondevik. I tillegg er arbeidet med applikasjonene basert på kvalitetsstandarden ISO Xtra fornøyd Ingen enkeltperson klarer å holde seg oppdatert innen alle informasjonsteknologiske nyheter. Derfor har vi gjort 99X til et strategisk verktøy, sier Christian Willoch, IT-sjef i Xtra personell. Det betyr blant annet at vi ikke bare drifter applikasjonene, men også tilfører merverdi ved å bidra med innspill til å forbedre dem. Det proaktive gjennomsyrer alt vi gjør, sier Mano Sekaram som leder 70 ansatte på Sri Lanka. Også han merker outsourcingsbølgen. Om det ikke er IT som er bedriftens kjernevirksomhet, hvorfor skal de da bruke interne ressurser på det? Dessuten blir man veldig sårbar om all teknologikunnskap ligger hos en eller få IT-ansatte, sier han. Trenger selgere Fondevik kjenner flere som vil ut av de små ITmiljøene man finner i mange virksomheter. Selv har hun ikke hatt rekrutteringsproblemer på IT-siden. Rekrutteringsutfordringen ligger i en annen, ettertraktet yrkesgruppe. Vi har høye ambisjoner for videre vekst. Derfor er vi helt nødt til å få tak i flere dyktige selgere, avslutter adm. dir. i 99X. Xtra personell har hatt et kundeforhold til 99X sitt morselskap, Markus Data, i åtte år, før de to siste årene hos 99X. Tidligere kjøpte de kun driftstjenester, men nå er også applikasjonsforvaltning og utviklingstjenester fra Colombo i Sri Lanka med i kontrakten. Det gikk tre måneder, så var vi oppe og gikk, sier IT-sjefen om overgangen til total outsourcing. Vi hadde vokst såpass at det var på høy tid at vi fikk strukturert driften av infrastrukturen og fikk en standard som var leverandøruavhengig. Totalpakkeløsning med tidssonefordel Xtra personell har 90 ansatte i flere norske byer. Willoch har stadig kontakt med supportdesken til 99X i Norge, og med fire applikasjonsforvaltere og utviklere i Colombo som jobber fulltid med internsystem og webløsninger. Alle kluter settes til når jeg har behov for noe. Så lenge ting foregår over linje er det irrelevant om de er i Colombo eller Oslo. Vi chatter og snakker på telefon, og tidssoneforskjellen er til vår fordel; de kan ta ned systemet når det er natt her og dag der, sier Willoch fornøyd. Telefon: E-post: 10

11 ELCON Bilpartner Pluss: Alle bilutgifter på én faktura Alle bilutgifter på én faktura enten virksomheten har én bil eller en større bilpark. Så enkelt kan fordelene ved nyheten ELCON Bilpartner Pluss oppsummeres. Målsettingen er at flest mulig av de mer enn 750 forhandlere som samarbeider med ELCON/ Santander i dag skal markedsfører produktet overfor næringsliv og offentlige virksomheter over hele Norge. ELCON er en merkevare i Santander Consumer Bank. Her i Norge brukes ELCON i all markedsføring av produkter og tjenester innen bil & fritidsmarkedet. ELCON holder posisjonen som markedsleder på bedriftsmarkedet med finansiering av drøyt næringskunder med omkring biler. Kutter administrasjonskostnader Én enkelt bil kan generere fakturaer i løpet av ett år. Regner man forsiktig, er administrasjonskostnadene ca. 300 kroner per faktura. Slikt blir det betydelige beløp av, sier Robert Berg, avdelingsdirektør ELCON Bilpartner. Finansiering. Drivstoff. Forsikring. Service. Dekkhotell. Bomabonnement. Bilrekvisita. Innkjøpene til bilparken er mange. Noe kommer som fakturaer, annet som kvitteringer som skal refunderes alt som tidkrevende, ofte ulystbetont rutinearbeid som ikke skaper inntekter. Spansk storbank Santander Consumer Bank AS er eiet av Santander Consumer Finance, som inngår i Grupo Santander, en av verdens 5 største finansinstitusjoner. Santander satser tungt på det nordiske markedet ut i fra sin base på Lysaker. Selskapets nordiske ambisjon er å være ledende innen bil-, fritids- og forbruksfinansiering. Selskapet har nærmere 400 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Camilla Nordby Jørgensen, leder salgsavdeling ELCON Bilpartner og Robert Berg, avdelingsdirektør ELCON Bilpartner, lover alle bilutgifter på én månedlig faktura uansett hvor stor bilparken er. Skaffer rabattavtaler ELCON Bilpartner Pluss sørger for at alt kommer på kun én faktura per måned 12 i året uansett antallet biler i virksomheten. Bilpartnerkonseptet bidrar også til ytterligere kostnadskutt. Som stor aktør fremforhandler vi gode avtaler på alt tilknyttet bilbruk. Ikke bare blir fakturahåndteringen effektiv og rimelig. Prisen på hver varelinje vil som hovedregel være lavere enn om du gjorde innkjøpene selv, sier han. Luker ut feil Leverandører gjør feil som kan slå ut i overfakturering. En typisk bilpark hos ELCON Bilpartner er på fem biler med et årlig fakturavolum på inntil 200 stk. Det blir mye å kontrollere for ledere og medarbeidere som har noe helt annet som hovedoppgave. La oss ta storkontrollen i stedet, så kan du se over samlefakturaen vår. Mange blir lettet over denne forenklingen når de går over fra ren billeasing til biladministrasjon. Når alle utgifter kommer på én faktura blir det også enklere å budsjettere, å få oversikt over de samlede bilholdskostnader og sammenlikne kostnader tilknyttet ulike biler og sjåfører. Miljøbidrag Biler med lavest totalkostnader er gjennom- gående de mest miljøvennlige. Drivstofforbruk kan kuttes opptil 15 prosent ved mer forsiktig kjørestil. Ytterligere 15 prosent kan spares med drivstoffgjerrig bil. Med støtte i våre fakturaer eller rapporter, kan bedriften styre innkjøp av nye biler til modeller som bruker minst drivstoff, premiere medarbeidere som kjører rimeligst og oppfordre andre til å lære av dem. Med ELCON Bilpartner Pluss har Santander spesielt rettet seg inn mot små og mellomstore virksomheter. Enten du driver en kommunal enhet eller liten/mellomstor bedrift, så ser du sannsynligvis en stor fordel i en tilknytning til lokal bilforhandler. Dette ligger til grunn for utviklingen av vårt produkt. Ingen kan slå oss på vårt nettverk av 750 samarbeidende bilforhandlere og våre 14 distriktskontorer. Elcon et produkt fra Santander Strandveien 18 Postboks 177, 1325 Lysaker Telefon: Telefaks:

12 NAV EURES: Spesialister på europeisk arbeidskraft I dagens norske arbeidsmarked er det behov for utenlandsk arbeidskraft. 35 prosent av norske bedrifter bruker i dag arbeidskraft fra EU. NAV EURES hjelper til med rekrutteringen av portugisiske ingeniører, bussjåfører fra Sverige eller utdøende yrker som blikkenslager og taktekker. NAV EURES bistår arbeidsgivere med kostnadsfri og profesjonell rekrutteringsbistand av arbeidskraft fra EU/EØS-land og Sveits. Tjenesten er tilgjengelig hos NAV i alle Norges fylker. Det er mye kvalifisert arbeidskraft i Europa, som utgjør en arbeidsstyrke som er 100 ganger større enn vår, forteller EURES Manager Berit Alfsen. Spesialister fra Europa Oljerelatert industri bruker mye ingeniører fra Portugal og Spania. Hittil i år har vi rekruttert 130 ingeniører fra EU-land, sier Alfsen. Hotell- og restaurantbransjen er en stor bruker av utenlandsk arbeidskraft og i helsesektoren er det legespesialister og tannleger det er størst behov for. NAV EURES representerer en unik kompetanse i det europeiske arbeidsmarkedet. Her oppdateres kunnskapen til rådgiverne under et kurs i Oslo i august. Vi rekrutterer også til utdøende håndverksyrker her til lands som brosteinleggere, blikkenslagere og taktekkere, forteller Alfsen. Rekrutteringsmesser i Europa I høst, spesielt i september og oktober, arrangeres det en rekke rekrutteringsmesser rundt omkring i Europa. Her kan norske arbeidsgivere møte arbeidssøkere innen mange yrkesgrupper i det landet messen avholdes. Hvis en arbeidsgiver tar kontakt med NAV EURES kan vi bistå med eventuelle ønsker om å treffe arbeidssøkere innen visse yrkesgrupper. Messene er en ypperlig mulighet for å komme i direkte kontakt med potensielle arbeidstakere. Det er heller ikke store kostnader forbundet med å delta på disse offentlige rekrutteringsmessene, forteller Alfsen. mandatet om fri flyt av arbeidskraft. Utfordringen for bedriftene ligger heller i å tilrettelegge norskundervisning, bolig og flytting bedre. Konkurransen om arbeidskraften i Europa blir hardere og norske arbeidsgivere må markedsføre både bedriften og nærmiljø enda bedre, mener Alfsen. Unik kompetanse NAV EURES er ikke i konkurranse med rekrutteringsbyråene. Snarere benytter rekrutteringsbyråene seg av det unike kontaktnettet og spisskompetansen NAV EURES representerer i det europeiske arbeidsmarkedet. Halvparten av våre kunder er rekrutteringsbyråer og det er uproblematisk for oss å samarbeide med disse. Vårt mål er å øke mobiliteten i Europa, avslutter Alfsen. EURES-portalen På EURES-portalen kan en arbeidsgiver registrere seg helt gratis og få tilgang til cv-basen til mobile og interesserte jobbsøkere. Arbeidsgivere kan utlyse stillinger på europeiske stillingsportaler og ønsker man at annonsen er spesielt synlig i et land kan dette ordnes ved å kontakte NAV EURES. Nøkkeltall* Totalt antall kontakter Antall stillinger Antall jobbformidlinger til Norge Arbeidsgivere i CV-basen Norske arbeidsgivere i CV-basen * Per juli 2008 Berit Alfsen er EURES Manager hos NAV. Vi har sett en kraftig økning i antall registrerte norske arbeidsgivere på portalen. I dag er det 1453 norske arbeidsgivere som bruker stillingsdatabasen til EURES, sier Alfsen. Stor konkurranse om arbeidskraften NAV EURES sin rolle er å formidle kontakt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Bedrifter må selv ordne med formalitetene rundt ansettelsen. Det er relativt enkle lover og regler man forholder seg til gjennom EØS/EU i forhold til 12

13 Personalhuset: Rekruttering sikrer Mangel på arbeidskraft er en av de største trusselene mot fortsatt økonomisk vekst i Norge på lang sikt. Det sier direktør for forretningsutvikling i rekrutteringselskapet Personalhuset, Lisbeth Fransplass. Personalhuset satser derfor på internasjonal rekruttering og benytter sitt internasjonale nettverk i ISS-konsernet for å sikre kvaliteten gjennom hele utvelgelsesprosessen. fortsatt vekst Personalhuset har lang erfaring med rekrutteringer til faste stillinger, personalutleie og rådgivning i omstillingsprosesser. De siste årene har selskapet også fokusert på internasjonal rekruttering. NAVs bedriftsundersøkelse for 2008 viser at det kunne vært skapt flere arbeidsplasser dersom bedriftene hadde hatt tilgang på nok arbeidskraft. Norge har underskudd på kvalifisert arbeidskraft og det innebærer at mange selskaper stagnerer og går glipp av økonomisk vekst, påpeker Fransplass. Sikrer kvalifisert arbeidskraft Norske selskaper møter på mange utfordringer når de rekrutterer fra utlandet. Lav kunnskap om norsk kultur, karrieremuligheter og språk er noen av hindrene de møter i rekrutteringsprosessen. Personalhuset har imidlertid en internasjonal tilknytning gjennom ISS-konsernet og spiller på sine utenlandske kolleger når de skal finne den rette kandidaten. Samtidig bidrar selskapet med oppfølging og integrering av nye arbeidstakere. Om Personalhuset Personalhuset ble etablert i 2001 Omlag 150 fast ansatte Omlag 2000 utleide 24 avdelinger i Norge Rekruttering, personalutleie og omstilling Norske bedrifter må i stadig større grad rette blikket ut av Norge for å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Det kan vi bidra med, sier Lisbeth Fransplass i Personalhuset. Det er svært viktig å ha pulsen på konjunkturene for å rekruttere der det til enhver tid er tilgjengelige kandidater. Personalhuset har derfor oversikt over kompetanse og mobiliteten i de ulike arbeidsmarkedene rundt om i verden. Fransplass poengterer at det er strategisk viktig å forutse hva som vil skje i ulike bransjer og land, for deretter tilpasse rekrutteringsprosessene til lokale forhold. Vi rekrutterer for eksempel til maritim sektor via ISS på Filipinene. På den måten er kandidatene kvalitetssjekket helt fra de møter våre kolleger på Filippinene til de ansettes i norske bedrifter. Personalhuset er forøvrig de eneste i bransjen som har spesialkompetanse på maritim sektor. Jobber med alle bransjer Behovet for kvalifisert personell er gjeldende i de aller fleste bransjer, og Personalhuset rekrutterer derfor til så og si alle bransjer. Helsepersonell, kantinemedarbeidere, lærere, ingeniører og sjøfolk er alle ettertraktede arbeidstakere i et arbeidsmarked som skriker etter nye ansatte. Det er også årsaken til at selskapet ser utenfor landets grenser i rekrutteringen. Innen engineering jobber vi for eksempel mot land i Sør Amerika, mens vi også jobber tett mot Romania for å finne folk til andre bransjer. Vår styrke er at vi hele tiden har kontroll på hele rekrutteringsprosessen og at vi kjenner markedene godt. Optimaliserer kompetansen I en tid med mangel på arbeidstakere er det spesielt viktig å utnytte de ressursene man har optimalt. Rett person på rett sted, god veiledning og omorganiseringer er derfor også et viktig arbeidsfelt for Personalhuset. Endringsprosesser krever at bedriftene vurderer kompetansebehovet og bruker de ansatte der de både kan trives og bidra til fortsatt utvikling av bedriften. På den måten optimaliserer man driften og bidrar til at bedriften beholder de dyktige medarbeiderne, avslutter Lisbeth Fransplass i Personalhuset. 13

14 Oslo Patentkontor AS: Piratkopiene flommer over landet Import og salg av piratkopierte varer øker enormt, og medfører stor skade for de varemerker, design, patenter og opphavsrettigheter som kopieres. Oslo Patentkontor AS følger opp problematikken i Norge for norske og internasjonale selskaper. Dette er et sterkt økende problem, fastslår Kristina Edén Johnsen, advokat ved Oslo Patentkontor og styremedlem Norwegian Anti-Counterfeit Group (NACG), den norske underavdelingen av det internasjonale nettverket Global Anti-Counterfeit Group (GACG). Produsentene befinner seg oftest i den tredje verden, og det ligger store inntektsmuligheter i dette. Så lenge produktene kjøpes, vil problemet vedvare. Kjente varemerker til lav pris Produsentene kopierer etablerte varemerker og tilbyr produktene til lav pris. Det finnes nærmest ingen grenser for hva som kopieres og omsettes. Legemidler, leker, morsmelkerstatning, vesker, klær og deler til biler og fly er bare noen eksempler på yndede produkter for piratindustrien. Industrien utgjør mellom 7 og 9 % av verdensøkonomien, og har økt prosent de siste par tiår, forteller Johnsen. Konsekvensene er tapte arbeidsplasser, tapte skatte- og avgiftsinntekter, omløp av farlige produkter, understøttelse av kriminelle nettverk og grov utnyttelse av ressurser i den tredje verden. Omsetningen av de falske varene gjøres fra butikker så vel som privatpersoner via rubrikkannonseringstjenester og «home parties». Både innførsel, markedsføring og salg av piratprodukter er forbudt i Norge. Så langt i år har tollmyndighetene bare i Oslo og Akershus tilbakeholdt rundt falske varer, mens tallet for hele 2001 var i underkant av 900. I 2007 tilbakeholdt tolldistriktet falske Oslo Patentkontor AS bistår sine klienter i kampen mot piratkopierte produkter, et problem som øker dramatisk for hvert år, forteller Per A. Martinsen og Kristina Edén Johnsen ved Oslo Patentkontor AS. varer. Det anslås også at Tollvesenet kun klarer å avdekke 5 prosent av de falske varene som innføres til Norge, sier hun. Lovendring er viktig tiltak De siste par år har lovendringer gjort det enklere for rettighetshavere og Tollvesenet å hindre innførsel av piratprodukter. En lovendring fra 1. september 2007 lar Tollvesenet på eget initiativ holde tilbake varer som mistenkes å være falske. Oslo Patentkontor AS varsles når Tollvesenet tilbakeholder varer som utgjør et inngrep i en av deres klienters rettigheter. Destruksjon av varene krever at det inngås en avtale med importøren. Det samme gjelder eventuell dekning av saksomkostninger og erstatning. Ønsker ikke importøren en slik avtale forfølges saken rettslig gjennom sivilt søksmål eller politianmeldelse, sier hun. Pionerer i Norge Oslo Patentkontor startet arbeidet med bekjempelse av innførsel og salg av piratkopierte varer på slutten av 90-tallet. Arbeidet er en videreføring av selskapets rådgivnings- og konsulenttjenester innen industrielt rettsvern, som omfatter registrering og beskyttelse av immaterielle rettigheter som patenter, varemerker og design. Selskapet yter også ordinær advokatbistand innen feltet. Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et komplisert felt. Vi er spesialister og bistår rundt søknader, rettstvister, kontakt med myndigheter, oppfølging av tollmyndigheter, politi og så videre. Et samarbeid med oss betyr at rettighetshavere gjør det som er mest hensiktsmessig i den enkelte sak, sier Per A. Martinsen, advokat og daglig leder i Oslo Patentkontor AS. Holtegaten 20, 0259 Oslo Telefon: E-post: 14

15 Hjellnes Consult: Fargeklatten blant ingeniørene Effektiv, fleksibel og handlekraftig. Geir Knudsen, administrerende direktør i Hjellnes Consult, er sikker i sin sak. Det er på disse områdene selskapet viser sin styrke. Hovedgrunnen er at selskapet, ulikt de fleste konkurrentene, er 100 prosent eid av medarbeiderne. Kompetansepartner, spisskompetanse, tverrfaglighet, styringskompetanse og medarbeiderfokus. Geir smiler litt når han hører disse klisjéene som bedrifter ofte bruker for å beskrive seg selv. Høy kompetanse, et tverrfaglig miljø og opptatt av våre medarbeiderne er også vi, men det sier jo alle. Det som betyr noe er hva du gjør. Ansatte eier og bestemmer Dette er tydeligvis et tema som engasjerer Geir når vi treffer han i kontorene på Ryen. Entusiastisk forteller han om hvordan Hjellnes Consult sto ved et skjebnevalg våren 2007, da selskapet var 70 prosent eid av danske COWI, en av de fem rådgivergigantene. Vi var ivrige etter å kunne bestemme kursen selv og hadde stor tro på bedriften og dermed kjøpte de ansatte opp alle aksjene. I Hjellnes satser de på et bredest mulig eierskap med godt samkjørte og fungerende seksjoner. Firmaet har i dag en oversiktelig og flat organisasjon med kort vei til toppen og raske beslutninger. Et lykkelig valg Etter aksjeoppkjøpet har pilen bare pekt oppover. Det er tydelig at markedet også ønsker et mellomstort selskap på 145 ansatte i tillegg til de store, smiler Geir, men legger til at Hjellnes Med fargerike annonser forteller Hjellnes om sine verdier. Dette motivet symboliserer verdien «lagspiller»: Fra venstre Gunnar L. Brevig fra elektro, Helene Kjeldsen fra areal og landskap, Andreas O. Olufsen fra VVS og energi, Vibeche H. Kind, gruppeleder areal og landskap og Marit Hestnes fra VVS og energi. tilbyr de samme kompetanseområder som sine konkurrenter. Fleksibiliteten gjør Hjellnes i stand til å håndtere alt fra enkle pumpestasjoner til broer og store sykehusbygg, eksempelvis AHUS. For oss er selve prosjektet det viktigste og har vi ikke spissekompetansen henter vi inn de beste, gjerne fra våre konkurrenter. Vi ønsker alltid å skape en vinn-vinn situasjon for gruppen og søker allianser der det faller fornuftig. Aktiviteter for de fleste Geir poengterer at Hjellnes legger vekt på å bli oppfattet som en mer spennende arbeidsplass enn det en kan oppnå hos entreprenører og industriselskaper. Vi jobber hardt med å være en attraktiv arbeidsplass. For å få til det satser vi på en miks av alder, erfaring og kjønn. Gjennom vår mentorordning kan vi også prioritere nyutdannede. Hjellnes Consult as er et ledende tverrfaglig rådgivende ingeniørfirma som arbeider innen markedsområdene bygg og anlegg, industri og infrastruktur og miljø. Hjellnes påtar seg, alene eller i nært samarbeid med eksterne partnere, ansvaret for helheten i prosjektene. Selskapet arbeider i alle faser i et prosjekt, fra de første idéskissene, forundersøkelser, konsekvensanalyser planlegging og prosjektering til drift og vedlikehold av anleggene. Hjellnes satser på å holde kontakt med tidligere ansatte og på festene og turene dukker ofte mange kjente fjes opp. Her er Bjørn Sjølli fra elektro i Hjellnes og tidligere ansatt Marianne Wibe Fledsberg på Storeskag i Øystre Slidre. Det sosiale i Hjellnes står svært høyt på agendaen og selskapet har aktiviteter for de fleste; egen MC-klubb, festlige sammenkomster, bandylag, fotballag, sykkelgruppe, tilbyr SATS-medlemskap, inviterer til skiturer, fjellturer og spiller golf. I tillegg tilbyr Hjellnes gode permisjonsordninger, tilskudd til barnehage og gunstige lån til førstegangskjøpere av aksjer i selskapet. 15

16 ERP-løsninger i det norske SMB markedet: Kraftige standardløsninger Uni Micro har i mer enn 20 år markert seg med fleksible og brukervennlige ERP-løsninger for det norske SMB markedet. Det er derfor ikke unaturlig at selskapet er først ut med en standardisert og rimelig løsning for elektronisk faktura. Vi har omlag 5500 installasjoner i drift i Norge og vi får daglig positive tilbakemeldinger fra kundene. Samtidig opplever vi at markedet er i vekst og at stadig flere ser behovet for fremtidsrettede ERP-løsninger som gir bedriften effektiv beslutningsstøtte i dag, men også tar høyde for fremtidige utvidelsesog integrasjonsbehov, påpeker salgs- og markedssjef i Uni Micro, Richard Livsey. Behov for nye løsninger Mange norske bedrifter i SMB-segmentet benytter fortsatt gamle økonomisystemer og løsninger fra tidlig nittitallet. Løsningene har gjerne blitt oppgradert underveis, men grunnstammen er ofte basert på gammel teknologi og legger dermed begrensninger på hvordan bedriften kan utnytte dagens ERP-løsning. Dette er nok en av hovedårsakene til at mange går til anskaffelse av nye løsninger som gjennomgående bygger på moderne teknologi. Med mer enn 20-års erfaring fra bransjen, kjenner Uni Micro godt til hvilke utfordringer bedriftene står ovenfor. Dagens løsning fra Uni Micro, Uni Økonomi V3, er tredje generasjons løsning fra selskapet. Det er altså tredje gangen Uni Micro lager en ERP-løsning, og til forskjell fra mange andre ERP-løsninger i markedet, har Uni Micro hver gang valgt å starte med «blanke ark». På denne måten har ikke utviklingen vært bundet av tidligere valg, eller gammel teknologi. Uni Økonomi V3 bygger på den nyeste tilgjengelige teknologien. Uni Micro AS Startet i % eid av ansatte Omsetning ca. NOK 40 millioner Programmet er modulbasert, og har en moderne trelags arkitektur, med en SQL-base i bunn. Elektronisk faktura som standard Løsninger som AvtaleGiro og efaktura er utbredte løsninger som har vært i bruk i Uni Økonomi og mange andre økonomisystemer i mange år. Samtidig opplever mange at stadig flere bedrifter stiller krav til sine leverandører og samarbeidspartnere om at de må benytte elektronisk faktura. Frem til nå har dette medført omfattende implementeringsarbeid og dermed utløst et betydelig investeringsbehov. Dette har Uni Micro gjort noe med, og har nå implementert løsning for elektronisk fakturahåndtering i standardløsning fra selskapet. Tidligere har det kun vært bedrifter med stort faktureringsvolum som har kunnet forsvare slike investeringer. Kostnadene har rett og slett vært for høye for mindre bedrifter. Våre løsninger er fleksible og utviklet med den siste teknologien. Det sikrer lang levetid for kundene, påpeker salgs- og markedssjef i Uni Micro, Richard Livsey. Den standardiserte løsningen gir også små og mellomstore bedrifter tilgang på fremtidens løsninger, påpeker Livsey i Uni Micro. Den standardiserte løsningen bygger på et format kalt e2b, et format som støttes av mange av de største fakturautstederne og mottakerne i Norge. Disse så behovet for en standardisert løsning og Uni Micro er den første ERP-leverandøren i Norge som leverer dette som standardløsning. Dette er en bekreftelse på at vi er ledende på ERP-løsninger i Norge, og at våre kunder kan stole på at vi utvikler oss og hele tiden tilbyr den sist tilgjengelige teknologi, sier Livsey. Skalerbare løsninger Uni Økonomi fra Uni Micro er bygget for å kunne vokse med bedriften og selskapet tilbyr alt fra enklere løsninger for mindre selskap, til avanserte moduler tilpasset bedrifter med flere hundre ansatte. Det er imidlertid i SMB-markedet Uni Micro markerer seg sterkest. 16

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6 OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE 2. UTGAVE, JUNI 2006 IPR en oppgave for styret Hvorvidt du er et stort eller lite selskap, er ansvarsfordeling viktig, også med hensyn til selskapets IPR. Riktig og effektiv

Detaljer

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10.

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10. Regnskap&Lønn Bedriftsrådgiver Bo-Hjort Christensen Saas vil være standarden i SMB markedet i nettskyen Et temabilag fra Les mer på side 5 StormGeo med 14 kontorer i 11 land NetLedger er systemleverandør

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NOVEMBER 2013 NR. 1 FOTO: OLE MUSKEN LES OM GUTTA BAK MOODS OF NORWAY - Fra idé til bedrift, to sider av prosessen VI HAR SPURT EKSPERTENE - Nøkkelfaktorer,

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer