KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL"

Transkript

1 KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL

2 Ta kontakt med en av oss i administrasjonen: Sigmund Fosse Daglig leder Tlf.: Mob.: Besøksadresse: DreierGaarden, Haraldsgt. 190 Postadresse: Postboks 24, 5501 Haugesund web: /AOFHaugaland e-post: Sentralbord: Tone Robberstad Senior Kompetanserådgiver Tlf.: Mob.: Elisabeth Næsheim Vågen Senior Kompetanserådgiver Tlf.: Mob.: Inger Johanne Bligaard Senior Kompetanserådgiver Tlf.: Mob.: Margrete Meidel Ramsdal Senior Kompetanserådgiver Tlf.: Mob.: Anne Tove Hammer Kompetanserådgiver o Tlf.: Mob.: Edel Rosvold Kvalitets- og utviklingsansvarlig Tlf.: Mob.: Mojgan Parviz Økonomileder Tlf Randi Bauer-Nilsen Sekretariatsansvarlig Tlf Monica Eliassen Ervik Kurssekretær Tlf Synnøve Andersen Kurssekretær Tlf Janne Marie Sørenes Kurssekretær Tlf

3 Fellesforbundet, FLT og El&IT på Aibel har inngått et samarbeid med AOF Haugaland - Nå tilbys du mulighet til å styrke din kompetanse og bygge på din CV Aktuelle kurstilbud: Lederskolen side 3 Teori til fagprøven.. side 4 Industrimekanikerfaget.. side 4 Industrirørleggerfaget side 4 Platearbeiderfaget. side 4 Sveisefaget. side 4 Logistikkfaget side 5 Kontor- og administrasjonsfaget. side 6 Praktisk prosjektarbeid med prosjektsimulator. side 7 Datakurs jobb smartere i Office side 8 Systematisk HMS arbeid / Sikkerhet og beredskap.. side 9 Truckførerkurs.. side 9 Praktisk engelskkurs. side 10 AOF Haugaland vil ha kontordager på Aibel, klubbens lokaler. Se oppslag og e-post om når vi vil være tilstede. Velkommen innom for en hyggelig prat og veiledning! Finansieringsmuligheter: LOs Utdanningsfond LOs utdanningsfond gir stipend til de fleste opplæringstilbud som tilbys til medlemmene i Fellesforbundet og FLT, Aibel! Krav: Skal ha vært organisert i 3 år eller mer Korte kurs (min. 30 timer) gir stipend på kr ,- Helårsutdanninger som Lederskolen gir mulighet for kr ,- pr. år AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler kr ,- pr.skoleår Teori til fagprøve gir stipend på kr ,- (NB! Kun organisert i ett år eller mer) Må søke før kurs/opplæring avsluttes! GRATIS opplæring med «Voksnes rett til videregående opplæring» Dersom du er 25 år eller eldre og ikke har fullført videregående skole med studiekompetanse eller fagbrev/yrkeskompetanse, kan du ha rett til gratis videregående opplæring. Søk elektronisk på Du trenger MinID eller BankID for å søke. Vi hjelper gjerne til med søknaden om du skulle ønske det. Statens lånekasse for utdanning Ved å delta på videregående opplæring hos oss vil du kunne søke om støtte i lånekassen. Du kan søke stipend og/eller lån. Du søker elektronisk via Du trenger MinID eller BankID for å søke. 2 AOF Haugaland, tlf.: ,

4 Mer info om våre utdanninger finner du på våre nettsider. Lederskolen Dette er en av våre mest populære utdanninger. Over 700 personer har gjennomført lederutdanning i regi av AOF Haugaland. Lederskolen er en praktisk utdanning for deg som ønsker å bli bedre på ledelse. Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring. Vi må skaffe oss teoretisk kunnskap, trene på og ta den i bruk og reflektere over de resultatene vi oppnår. Når vi gjør dette sammen med andre, får vi også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte. Vi lærer og utvikler oss. Det er dette Lederskolen handler om. Mange utdanninger gir mye kunnskap om ledelse. Lederskolen lærer deg å lede. Dette er en praktisk utdanning for deg som vil bli en bedre leder. Etter ett års studieinnsats på Lederskolen vil du sitte igjen med en grunnleggende kompetanse innen ledelse og et bevisst forhold til egen lederadferd. Kurset går over en kveld pr. uke, fordelt over 24 kurskvelder. Målet med studiet Utvikle ledere som skaper gode resultater ved å bidra til et helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø skape trygghet for den enkelte medarbeider og seg selv som leder bidra til et inkluderende arbeidsliv forstå sammenhengen mellom egne handlinger, produktiviteten i teamet og bedriftens økonomiske resultater Kurset tar for seg følgende fag: Grunnleggende lederforståelse/ relasjonsledelse Ledelse i et HMS perspektiv Ledelse i endring Ledelse og økonomi Kursstart: 13. januar -16. november 2015 Kurspris: kr ,- (kan søke LO s utdanningsfond om stipend på kr ,-) Gjennomføring: 78 timer (12 kvelder og 6 kursdager) Vi tenkte på lederutviklingskurs. Så kom AOF Haugaland. Sammen kartla vi behovene. Opplegget ble noe langt mer, og resultatet ble veldig bra! (Odd Ragnar Knurvik, Aibel AS, hvor mellomledere i fabrikasjonen ble kompetanseutviklet) AOF Haugaland, tlf.: , 3

5 Teori til fagbrev som «Industrimekaniker-, industrirørlegger-, platearbeider- eller sveisefaget» Teoretisk opplæring og beståtte eksamener i Vg2 Industriteknologi, danner sammen med godkjent praksis grunnlag for å melde seg til fagprøve i industrimekanikerfaget, industrirørleggerfaget, sveisefaget, platearbeiderfaget, CNC-maskineringsteknikkfaget eller produksjonsteknikkfaget. Din arbeidserfaring avgjør hvilket fag. Programfagene i Industriteknologifaget Produksjon: Programfaget produksjon omfatter tilvirkning, sammenføying, mekanisk arbeid, industriell montering, overflatebehandling og støping. Videre dreier programfaget seg om arbeid med materialer, om materialegenskaper, konstruksjoner og bruk av løfteutstyr.. Programfaget omfatter arbeidsplanlegging og klargjøring, innstilling, programmering og betjening av maskiner og utstyr. Retningslinjer for HMS står sentralt. Reparasjon og vedlikehold: Programfaget dreier seg om feilsøking, reparasjon, testing, montering og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr. Programfaget omfatter arbeid med hydrauliske, pneumatiske og elektriske systemer med tilhørende styringer. Videre omhandler programfaget måleteknikk og måleutstyr. Dokumentasjon og kvalitet: Programfaget omfatter bruk av arbeidstegninger, skjemaer og digitale verktøy. HMS-vurderinger og kvalitetssikring står sentralt i programfaget og inngår i planlegging, utførelse og dokumentasjon av arbeidsoppgaver. Industriteknologifagene: Programområdet industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet og legge grunnlaget for å tenke tverrfaglig. Opplæringen skal bidra til å gi eleven kompetanse innen industriteknologisk produksjon og montasje, drift og vedlikehold av maskiner og teknisk utstyr. Priser: Kurset er GRATIS for de som søker og får innvilget «Voksnes rett til videregående opplæring». Kurspris: kr ,- eks. litteratur kan søke LO s utdanningsfond om stipend på kr ,- og det er godkjent for å søke stipend i Statens Lånekasse for utdanning Sjekk og FLT om stipendordninger 4 AOF Haugaland, tlf.: ,

6 Teori til fagbrev i Logistikkfaget Teoretisk opplæring og beståtte eksamener i Vg2 Transport og logistikk, danner sammen med godkjent praksis og følgende sertifikater/bevis: Stropp og signalbevis, truckførerbevis og ADR dersom du trenger det for å utføre jobben din. Mulighet for å melde deg opp til praktisk fagprøve. Programfagene i Transport og logistikk Bransjeteknikk: Dreier seg om de krav som stilles til forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen, om ivaretakelse av sikkerhet og kvalitet i arbeidsprosessene. Livreddende førstehjelp og opptreden på skadestedet inngår i programfaget. Programfaget dreier seg om teoretisk og praktisk kunnskap om bruk og vedlikehold av transporttekniske hjelpemidler og håndtering av farlig gods. Transport og logistikk: Dreier seg om næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling og vurdering av virksomhetens lønnsomhet. Regelverk som næringen må ta hensyn til som følge av stadig tettere tilknytning til internasjonale avtaler, inngår også. Persontransport og forflytning av varer fra innkjøp og fram til forbruker og videre til gjenvinning, står sentralt. Programfaget omhandler oppbygging av transportsystemer, prosedyrer for sikker og god håndtering av bods og passasjerer, flyten gjennom godsog personterminaler og prosedyrer for befordring av gods og personer over landegrensene. Bruk av dokumenter og informasjonssystemer, ekspedisjonsarbeid, lagerhold, interntransport, emballering og oppbygging av forsendelser inngår i programfaget. Transport og logistikkfaget: Logistikkfaget: Logistikkfaget skal legge grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøvelse innen lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Faget skal fremme kompetanse til å ivareta miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk og bransjens krav til lønnsom og effektiv drift. Yrkessjåførfaget ligger også under samme teoretiske opplæring. Interessert i dette yrke, ta kontakt for mer informasjon. Priser: Kurset er GRATIS for de som søker og får innvilget «Voksnes rett til videregående opplæring». Kurspris: kr ,- eks. litteratur kan søke LO s utdanningsfond om stipend på kr ,- og det er godkjent for å søke stipend i Statens Lånekasse for utdanning Sjekk og FLT om stipendordninger AOF Haugaland, tlf.: , 5

7 Teori til fagbrev i Kontor- og administrasjonsfaget Teoretisk opplæring og beståtte eksamener i Vg2 Salg, service og sikkerhet, danner sammen med godkjent praksis grunnlag for å melde seg til fagprøve i Kontor- og administrasjonsfaget. Programfagene i Salg, service og sikkerhet Markedsføring og salg: Programfaget dreier seg om gjennomføring av salgsprosesser basert på kunnskaper om varer, tjenester og etiske normer for salgsarbeid. Sentralt står menneskekunnskap og måter å skape gode relasjoner på i gjennomføringen av salgsprosesser. Markedsføring dreier seg om tilpassing av varer og tjenester etter behovene i markedet. Programfaget omhandler også ulike forhold som påvirker tilbud og etterspørsel av varer og tjenester i ulike markeder. Sikkerhet: Programfaget dreier seg om planlegging, administrering og organisering av sikkerhetsarbeidet i en virksomhet for å forebygge uønskede hendelser eller minimalisere konsekvensene av slike. Det tar for seg regelverk for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og etiske normer som gjelder for sikkerhetsarbeidet. Videre dreier programfaget seg om vurdering av risiko, iverksetting av tiltak og ivaretaking av restrisiko ved hjelp av beredskapsplaner. Økonomi og administrasjon: Programfaget dreier seg om økonomistyring og kvalitetskontroll i virksomheter og om sentrale, administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner. Beregning av pris på varer og tjenester i ulike markeder, budsjettering av virksomhetens drift, vurdering av lønnsomhet og likviditet, og regnskapsføring. Det handler om økonomiske analyser som grunnlag for viktige beslutninger. Kontor- og administrasjonsfaget: Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Skal bidra til å utvikle kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk innen elektroniske tjenester, regelverk om personvern og krav til innsyn. Videre skal faget fremme kompetanse om bruk av teknologiske verktøy i kontorarbeid. Salgsfaget (tidligere butikkfaget) ligger også under samme teoretiske opplæring. Interessert i dette yrke, ta kontakt for mer informasjon. Priser: Kurset er GRATIS for de som søker og får innvilget «Voksnes rett til videregående opplæring». Kurspris: kr ,- eks. litteratur kan søke LO s utdanningsfond om stipend på kr ,- og det er godkjent for å søke stipend i Statens Lånekasse for utdanning Sjekk og FLT om stipendordninger 6 AOF Haugaland, tlf.: ,

8 Mer info om våre utdanninger finner du på våre nettsider. Praktisk prosjektarbeid med prosjektsimulator I samarbeid med firmaet Learning by Doing, kan vi i tilby kurs praktisk gjennomføring av prosjekter, med bruk av simulatorspill i undervisningen. Dette er ikke tradisjonelle kurs med forelesninger. Det pedagogiske opplegget i undervisningen veksler mellom teori og å bruke et brettspill omtrent som Monopol. Her skal læringen skje i team, slik at deltakerne også får trening i gruppesamarbeid. Hvert team skal lede sitt prosjekt i konkurranse med de andre kursdeltakerne. Dette skaper deltakerengasjement og aktivitet. Her vil en oppleve at det er gøy å lære om prosjektledelse! Kurset fokuserer på gjennomføring av prosjekter innen godkjent budsjett, til avtalt tid og ikke minst til avtalt kvalitet. Mange som jobber i prosjekter deltar bare i deler av prosjektet, men etter endt kurs vil man oppleve å ha en bedre forståelse av helheten i et prosjekt. Kurset brukes av en rekke høyskoler på det ettårige studiet Prosjektledelse og Entreprenørskap, og NTNU og TEKNA. Kursets formål Få trening i ressurseffektivitet Få trening i å mestre uforutsette hendelser Skape forståelse for prosesser og krefter som påvirker og styrer prosjektgjennomføringen Skape felles kultur, språk, metoder og vurderinger av prosjektengasjementer Trening i rapportering og oppfølging, og ikke minst å kunne se konsekvenser Kursstart: Onsdag 14. januar 2015 Kurspris: kr ,- (kan søke LO s utdanningsfond om stipend på kr ,- og få kurset gratis) Gjennomføring: 30 timer (6 kvelder og en kursdag) Kurset ble gjennomført med 20 medarbeidere. Marine Aluminium AS produserer på bestilling og alle ordrer utføres som et prosjekt. Alle blir ikke prosjektledere, men kurset ga alle en utvidet forståelse for sammenhengen i bedriftens virksomhet. Deltakerne fikk gjennom kurset lagt grunnlag for å løse sine oppgaver på nye måter. Derfor ble kurset nyttig. 7 AOF Haugaland, tlf.: , (Svein Sjøen, Marine Aluminium AS, Karmøy)

9 Datakurs Jobb smartere i office 2010 Mange bedrifter har investert betydelige ressurser innen IT. Både maskinvare, infrastruktur og programvare har vært prioriterte områder. Å sikre en tilstrekkelig brukerkompetanse har derimot vært lavt prioritert. Dette kurset vil lære deg å jobbe smartere i Office Kurset tar for seg de mest brukte programmene Excel, Word og Power Point, og du vil få en del smarte tips som gjør at du kan jobbe smartere og mer effektivt. Du vil få en oversikt over de mest populære og tidsbesparende teknikkene i disse programmene. I Excel 2010 får du vite hvordan du behandler celler, rader og kolonner som et regneark består av. Du lærer å skrive inn formler og funksjoner, formatere regnearket, sette inn diagrammer og ta utskrift. I Word 2010 lærer du å formatere tekst, sette inn tabeller og illustrasjoner, utføre handlinger knyttet til sideoppsett, korrektur og referering, samt utskrift. Kursstart: Onsdag 14. januar 2015 Kurspris: kr ,- (kan søke LO s utdanningsfond om stipend på kr ,-og få kurset gratis) Gjennomføring: 36 timer (9 kvelder) I PowerPoint 2010 gis det en oversikt over hvordan du lager en presentasjon, setter inn tekst og illustrasjoner samt legger til effekter og skriver ut støtteark. Kurset gjennomføres en kveld pr. uke, totalt 9 kurskvelder. Må ha litt kjennskap til data fra før. Haugesunds Avis tok kontakt med AOF Haugaland for å få hjelp til å heve Excelkompetansen i bedriften. AOF Haugaland tilrettela for et bedriftsinternt kurs som ga stort utbytte. Jeg har bare godt å si om kurset og AOF Haugaland. Kurset ble gjennomført i AOF Haugaland sine meget flotte kurslokaler. Læreren var meget kompetent, og vi fikk god oppfølging. (Frank Færaas, IT-sjef i Mediehuset Haugesunds Avis) AOF Haugaland, tlf.: , 8

10 Mer info om våre utdanninger finner du på våre nettsider. Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) AOF Haugaland er en stor leverandør av ulik HMS-opplæring. Fra utdanningen «HMS Fagskolen», via Arbeidsmiljøutdanning grunnkurs samt ulike sertifiserte og dokumenterte sikkerhetsopplæringer til tema kurs i et HMS perspektiv. Vi legger vekt på at kursene våre er virkelighetsnære og praktiske. Temakurs; Systematisk HMS arbeid / sikkerhet og beredskap Temakursets innhold Krav til systematisk HMS arbeid / Metodebruk Risiko og risikovurdering Rapporteringssystemer / avvikshåndtering Kvalitet og kvalitetssystemer Varsling og varslingsrutiner Brann-, beredskaps- og rømningsplaner Kursstart: januar 2015 Kurspris: kr ,- (kan søke LO s utdanningsfond om muligheter for stipend på kr ,-og få kurset gratis) Gjennomføring: 32 timer (8 kvelder) Truckførerkurs Opplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for fører av truck. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Når kandidaten har bestått både teoretisk og praktisk kjøreprøve i de forskjellige klasser, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck 22 timer teoriundervisning, 6 timer praktisk bruk og 20 timer bedriftsintern praksisopplæring eller 14 timer praksisopplæring i opplæringsvirksomhet. (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning). Kursstart: Pris: Kurs 1: , kl. 15:00 Kr ,- inkl. materiell Kurs 2: , kl. 08:30 * Praksisopplæring på truck må bestilles utenom og inngår ikke i kursavgiften. Flere kurser vil bli satt opp for våren 2015 se våre hjemmesider for mer informasjon om disse 9 AOF Haugaland, tlf.: ,

11 Mer info om våre utdanninger finner du på våre nettsider. Språk Behovet for språkkunnskap og kulturforståelse er økende i en stadig mer global verden. Behovet for språkkunnskap og kulturforståelse er økende i en stadig mer global verden. AOF Haugaland gjennomfører jevnlig kurs for bedrifter som møter språklige utfordringer i sitt arbeid. I tillegg har vi tilbud om åpne kurs. Praktisk engelsk Veldig mange bruker engelsk i jobb eller privat sammenheng, og det fungerer tålig godt, samtidig som de også vegrer seg og er usikre. De fleste som har arbeidet i en bransje over tid kjenner terminologien og kan en del engelsk muntlig, og det som gjør folk usikre eller skaper problemer er ofte ikke manglende ordbruk.. Det er like gjerne ordstillingen, altså måten vi skrur sammen ordene til setninger, og det er dette som får språket til å høre "uengelsk" og noen gang litt amatørmessig ut. På dette engelskkurset vil vi vise hvordan du kan bruke de engelskferdighetene du har fra tidligere skolegang, og hvordan du kan bli enda trygger i omgang med engelsktalende. Oppfriskning av etablerte engelskkunnskaper og bevisstgjøring av egne engelskforståelse skal bidra til dette. Du vil lære viktige formuleringer og nyttige uttrykksmåter både skriftlig og muntlig. Kursstart: 22. januar Kurspris: kr ,- (kan søke LO s utdanningsfond om stipend på kr ,- og få kurset gratis) Gjennomføring: 30 timer (10 torsdagskvelder fra kl ) AOF Haugaland vil ha kontordag på klubbkontoret Torsdag 20. november og onsdag 26 november, kl Her vil du treffe Inger Johanne og Tone fra AOF Haugaland. De svarer på spørsmål angående de forskjellige kursopplegg og søknadsprosessen til LO s utdanningsfond. 10 AOF Haugaland, tlf.: ,

12 Mer informasjon om oss finner du på AOF HAUGALAND Besøksadr.: DreierGaarden, Haraldsgaten 190 Postadr.: Postboks 24, 5501 Haugesund Tlf: fax: e-post: web:

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

KATALOG INTERNASJONAL SKOLE FOR NEGLEDESIGN & BEAUTY MAKEUP ARTIST. Godkjent av Statens lånekasse for utdanning

KATALOG INTERNASJONAL SKOLE FOR NEGLEDESIGN & BEAUTY MAKEUP ARTIST. Godkjent av Statens lånekasse for utdanning FOR NEGLEDESIGN & 2014 STUDIE KATALOG INTERNASJONAL SKOLE BEAUTY MAKEUP ARTIST Godkjent av Statens lånekasse for utdanning Velkommen! Våre lærekrefter Her på Tone Lise Akademiet får du som student tilgang

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole.

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole. -skolen Maskinentreprenørenes Forbund SKOLEKATALOG Investér i dine medarbeidere Skolekatalog Administrasjonsskole Mellomlederskole Prosjekt- og bedriftslederskole Teknisk fagskole anlegg Investér i dine

Detaljer