HB 9.E.3. esøknad bostøtte. En veileder for søkere. Foto: Colourbox.com

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HB 9.E.3. esøknad bostøtte. En veileder for søkere. Foto: Colourbox.com"

Transkript

1 HB 9.E.3 esøknad bostøtte En veileder for søkere Foto: Colourbox.com Alle skal bo godt og trygt

2

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Om denne veilederen Hvem kan søke om bostøtte elektronisk? Fordeler med esøknad 5 Pålogging til esøknad 6 1 Hva trengs for å kunne søke ombostøtte elektronisk? 6 2 Nettlesere og plattformer 6 3 ID-porten og pålogging til esøknaden 7 4 Velkomstsiden etter pålogging 7 5 Flere voksne innhentet fra folkeregisteret 9 Komme i gang med å søke om bostøtte Samtykke 10 1 Samtykke 10 2 Om mellomlagring av søknader 12 3 Tidsavbrudd 12 Gjennomgang av skjermbildene i esøknaden Din folkeregistrerte adresse Boliginformasjon Eid bolig Boliginformasjon Boliglån Boliginformasjon Leid bolig Opplysninger om boligen Flere voksne registrert i boligen Store endringer i økonomien Foreløpig beregning av bostøtte 24 2 Vedlegg Hva skjer etter innsending av en esøknad? 32 Vedlegg 33 3 av 36

4 Innledning 1.1. Om denne veilederen Denne veilederen er et oppslagsverk for deg som skal søke bostøtte elektronisk via internett. esøknad er personlig, og den som vil søke må logge seg på med sin elektroniske ID. Det er kun du som søker som kan se de ulike stegene i søknadsprosessen. I esøknaden blir du ledet gjennom 11 trinn: Pålogging: Via ID-porten Søk om bostøtte: Inneholder forsidemelding samt nyttig informasjon Samtykke: Søker bes om å samtykke til innhenting, lagring og bruk av informasjon fra offentlige registre om husstanden : Spørsmål om bosted, boligen og bo : Spørsmål om personene i husstanden : Spørsmål om inntekt og og ev. periodens inntekt : Opplasting av vedlegg :Opplysninger om utbetalingsform og kontaktopplysninger : En oppsummering av opplysninger i søknaden : Bekreftelse at søknaden er mottatt og om saksgangen Status på sak: Søker kan logge seg inn og få se resultatet av saksbehandlingen Det er flere veivalg i en søknadsprosess. Veivalgene gjøres ut i fra søkerens boforhold, bo, inntekt, m.m. Du vil kun få spørsmål som er relevante for din situasjon. Veilederen viser valgmulighetene og veiskillene i en søknadsprosess steg for steg. Den viser også hjelpetekster og feilmeldinger som du kan få underveis under utfylling av esøknaden, og forklarer hvordan du kan laste opp vedlegg til søknaden. 1. Hvem kan søke om bostøtte elektronisk? Det stilles de samme kravene til søkeren og til boligen som ved et vanlig papirskjema. For å søke elektronisk må i tillegg følgende kriterier være oppfylt: Du må ha en elektronisk ID. Du må ha fylt 18 år. Det kan bare være én over 18 år registrert i husstanden (se pkt. 5 for mer informasjon.) Din adresse kan ikke være en hemmelig/fortrolig adresse. Dinkan ikke ha en løpende bostøttesak eller være biperson i en løpende sak. 4 av 36

5 Innledning Den som ikke kan søke om bostøtte via esøknad, kan fortsatt søke om bostøtte ved å fylle ut papirsøknad og sende til kommunen. 1. Fordeler med esøknad Søknaden er tilgjengelig på internettet, og du kan søke når det måtte passe. Du får veiledning til utfylling av søknaden underveis. Opplysninger om husstanden vil automatisk bli innhentet fra offentlige registre, og søknaden vil være forhåndsutfylt med disse opplysningene. Du får vite hvilke dokumenter som skal legges ved søknaden. Du kan lagre søknaden underveis og fortsette utfyllingen av den på et senere tidspunkt. Du vil få beskjed dersom bostøtte ikke blir innvilget. Du kan få en oversikt over hvilke opplysninger som er sendt til Husbanken i forbindelse med søknaden om bostøtte. Du får et foreløpig resultat. Du kan følge saksgangen via samme portal. 5 av 36

6 Pålogging til esøknad 1 Hva trengs for å kunne søke om bostøtte elektronisk? For å kunne søke om bostøtte elektronisk trenger du: Pc/Mac, smarttelefon eller nettbrett Tilgang til internett Elektronisk ID for å logge inn Vedlegg/dokumentasjon: Noen av forholdene som oppgis i esøknaden må dokumenteres. Aktuelle vedlegg kan være husleiekontrakt eller dokumentasjon på boliglån. Hva som må dokumenteres, er avhengig av hvilke opplysninger som du har gitt gjennom esøknaden. Mulighet for å skanne eller ta bilde av doku mentasjon for å legge ved søknaden. 2 Nettlesere og plattformer Det elektroniske bostøtteskjemaet er støttet av de mest vanlige nettlesere: Internett Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera og Safari. Eldre versjoner av nettlesere kan ha problemer med å vise esøknaden på en til fredsstillende måte. Vi vet esøknaden ikke vil fungere med Internett Explorer 8. Det er viktig at du oppdaterer programversjonene etter hvert, for at skjemaet skal fungere optimalt. Du kan søke ved hjelp av PC, nettbrett og mobiltelefon (smarttelefon), og søknaden er tilpasset de ulike plattformene. Løsningen er også tilpasset svaksynte og blinde ved at det er mulighet for opplesing av teksten i søknadsskjemaet. 6 av 36

7 Pålogging til esøknad 3 ID-porten og pålogging til esøknaden Du logger deg på esøknad via Husbankens nettside om bostøtte. På denne siden vil du få viktig informasjon om bostøtte, hva du trenger for å søke, samt lenke til ID-porten for pålogging til esøknaden. Du kan velge mellom fire alternativer for e-id når du logger deg inn: MinID, BankID, Buypass eller Commfides, se følgende figur. MinID utstedes av Direktoratet for forvaltning og IKT (difi). MinID er et elektronisk identitetsbevis der man logger seg inn ved hjelp av fødselsnummer og et selvvalgt passord. Man får så tilsendt en engangskode på SMS, for å fullføre innloggingen. Man kan registrere seg som MinID bruker her. BankID utstedes av banken. Man logger på med fødselsnummer, den koden man får fra sikkerhetskortet/kodegenerator og det personlige, selvvalgte, passordet man har valgt for å få tilgang til BankID. ID-porten støtter ikke i dag innlogging ved hjelp av BankID på mobil. Buypass ID utstedes av Buypass AS. Buypass ID leveres som en elektronisk ID på smartkort. Man logger seg inn ved hjelp av smartkortet og en PIN-kode. Buypass ID kan ikke brukes i smarttelefoner og nettbrett. Commfides e-id utstedes av Commfides Norge AS. Commfides e-id leveres på en sikker USB-pinne. Man logger seg inn ved hjelp av USB-pinnen og en PIN-kode. Commfides e-id kan ikke brukes i smarttelefoner og nettbrett. 4 Velkomstsiden etter pålogging Etter pålogging til esøknaden via ID-porten åpnes velkomstsiden i esøknaden. Du vil se et skjermbilde som er tredelt og inneholder forsidemelding, informasjon om bostøtte med viktige datoer og nyttige lenker. Ved første gangs søknad på bostøtte og første gangs innlogging vil du på velkomstsiden få beskjed om du kan søke eller ikke, og velkomstsiden ser ulik ut i de to tilfellene: 7 av 36

8 Pålogging til esøknad Slik ser velkomstsiden ut hvis det IKKE er mulig å søke bostøtte elektronisk: I dette tilfellet er årsaken til at du ikke kan søke, at det er flere over 18 år i husstanden. Det kan være andre årsaker til at du ikke kan søke elektronisk, se vedlegg nr. 2 i denne veilederen for fullstendig oversikt. Slik ser velkomstbildet ut hvis du kan søke bostøtte elektronisk: 8 av 36

9 Pålogging til esøknad 5 Flere voksne innhentet fra folkeregisteret I noen tilfeller vil det kunne bli innhentet fra folkeregisteret personer over 18 år på samme adresse, men som faktisk ikke er del av husstanden din. Dette vil i så fall kun gjelde saker der det ikke er en foreldre-barn-relasjon eller en ektefelle-samboer-relasjon mellom deg og andre over 18 år som er blitt innhentet. Det vil kunne skje der du bor i en blokkleilighet, eller der du bor i en leilighet i en enebolig, der bolignummeret er det samme som utleiers bolignummer. I så fall vil du få opp informasjon om dette på åpningssiden, se nedenfor. Dersom du er den eneste personen over 18 år i husstanden, kan du gå videre i den elektroniske søknaden ved å klikke på knappen «Søk bostøtte». Et lite stykke ut i søknaden vil du så få spørsmål om å bekrefte at dette er riktig, se punkt 1. 9 av 36

10 Komme i gang med å søke om bostøtte - Samtykke 1 Samtykke Etter velkomstisiden må du samtykke i at Husbanken kan innhente, kontrollere, bruke og lagre opplysninger om deg og din husstand. Du gir samtidig tillatelse til etterkontroll av inntektsgrunnlaget. Det er nødvendig at du gir ditt samtykke. Uten et slikt samtykke kan du ikke søke om bostøtte. 10 av 36

11 Komme igang med å søke om bostøtte - Samtykke Hvilke opplysninger om søker og husstanden innhentes automatisk? Under utfyllingen av esøknaden innhenter vi elektroniske opplysninger, se under. Dersom du finner feil eller mangler i informasjon som er innhentet fra offentlige registre, må du ta kontakt direkte med det gjeldende register for å rette opp eventuelle feil og mangler. Vi innhenter informasjon fra: ID-porten: kontaktinformasjon som e-post adresse og mobilnummer NAV: koder for NAV-ytelser og utbetalt beløp Folkeregisteret: adresse, bolignummer, medlemmer i husstanden, relevante koder (sperret adresse, utvandret osv.) Skatteetaten: siste tilgjengelig ligningstall Kartverket: om boligen er godkjent til boligformål, bolig nummer, festetomt, areal og antall rom dersom det finnes Husbanken: opplysninger om månedlige renter og avdrag Innovasjon Norge: opplysninger om månedlige renter og avdrag De fleste av de opplysningene innhentes mens du fyller ut esøknaden. Opplysninger om lån fra Husbanken og fra Innovasjon Norge kan ikke innhentes løpende, men tas med rett før endelig behandling av søknaden (vedtakskjøring). Dersom du har oppgitt at du har lån fra Husbanken eller Innovasjon Norge, vil du dermed ikke få en foreløpig beregning av bostøtten på grunn av manglende opplysninger om låneutgiftene. 11 av 36

12 Komme igang med å søke om bostøtte - Samtykke 2 Om mellomlagring av søknader esøknader om bostøtte blir mellomlagret i Husbanken mens du fyller ut søknaden. Mellomlagring av søknaden gir mulighet til å avbryte utfyllingen av søknaden og ferdigstille den på et senere tidspunkt. Hver gang du klikker på knappen «Neste», vil opplysningene automatisk bli lagret. Det er også mulig å mellomlagre esøknaden manuelt ved å klikke på knappen «Lagre». En mellomlagret søknad må ferdigstilles og sendes til Husbanken i løpet av 30 dager. Etter denne fristen vil den uferdige søknaden bli slettet. Etter at esøknaden er sendt inn, kan du logge deg inn på i et senere tidspunkt og få vite hvor langt søknadsprosessen er kommet. Du kan få vite: om status på søknaden og når svar kan forventes om det blir innvilget bostøtte og eventuelt hvor mye vedtaket om bostøtte (evedtaket) På nåværende tidspunkt vil Husbanken ikke varsle søker elektronisk om vedtaket per sms eller e-post. Fram til desember 2014 vil de som har søkt om bostøtte via esøknaden, også få vedtaket i posten. 3 Tidsavbrudd Dersom du er innlogget i 25 minutter uten at du har foretatt deg noe, vil du få opp et skjermbilde som sier at du vil bli logget ut om 5 minutter dersom dette vedvarer. Hvis du blir logget ut, vil søknaden automatisk bli mellomlagret, slik at du i neste omgang kan gå inn i søknaden og fullføre prosessen. 12 av 36

13 Gjennomgang av skjermbildene i esøknaden Dette kapitlet tar for seg skjermbildene i esøknaden og forklarer innhold og utfylling. Søknadsprosessen er delt inn i disse syv skjermbildene Hjelpetekster Det finnes mange hjelpetekster underveis i utfyllingen, som gir nærmere forklaring om hva det spørres om. Disse hjelpetekstene er markert med spørsmålstegn Feilmeldinger Feilmeldinger vises i rødt bak selve feltet som er registrert feil, i tillegg til at alle feilene på en side vises i toppen av siden. Meldingen blir borte når feilen er rettet. 13 av 36

14 1 BOLIG OG UTGIFTER Dette skjermbildet viser siden slik den ser ut før du har klikket på noen av knappene. Det er fire hoveddeler i dette skjermbildet: Informasjon, om søknadsfrist for perioden, og at opplysninger som gis skal gjelde situasjonen per den 1. i måneden. I tre tilfeller vil du få beskjed om at søknaden gjelder for neste måned og ikke inneværende måned. Dersom søknaden fylles ut etter søknadsfristen for inneværende måned, det vil si etter den 1 i måneden. Dersom du har flyttet og folkeregistrert på en ny adresse etter den 1. i måneden. Dersom du fyller 18 år i søknadsmåneden, men etter den 1. i måneden. Din folkeregistrerte adresse, her skal du bekrefte at den folkeregistrerte adressen er riktig. Boliginformasjon, om du eier eller leier bolig. Opplysninger om boligen, se nærmere beskrivelse under punkt av 36

15 1.1 Din folkeregistrerte adresse Bor du her?: Svarer du «Nei», vil du få opp hjelpeteksten som du ser i rødt. Det vises en lenke til folkeregisteret for flyttemelding. For søkere i Oslo: Bor du i Oslo, må du velge den bydelen du bor i. Dersom du er usikker på hvilken bydel du bor i, får du i hjelpeteksten en lenke til Oslo kommunes nettside, slik at du kan finne ut hvilken bydel adressen hører inn under. 1.2 Boliginformasjon Eid bolig I avsnittet «Boliginformasjon» blir du først spurt om du leier eller eier bolig. Når du klikker på «Eier», utvider bildet seg, og det må velges om boligen er «Borettslag», «Sameie», «Obligasjon», «Aksje» eller «Selveier». De fire første typene er organisert i et selskap, der fellesutgiften er en del av bougifter til beboeren. Derfor får beboere i disse fire selskapsformene likelydende spørsmål, se neste skjermbilde. Dersom du klikker på «Ja» på spørsmålet om boliglån, vil skjerm- bildet utvide seg. Dette skjermbildet blir gjennomgått under punkt av 36

16 Skjermbilde for borettslag, sameier, obligasjon og aksjeleilighet Ved å velge borettslag, sameie, obligasjon eller aksjeleilighet, får du opp spørsmål om felles per måned om oppvarmingen er inkludert i fellesutgiftene om du har boliglån (Dersom du har boliglån må det svares på noen spørsmål om dette.) Se mer om dette under punktet 1. Se mer om boliglån. Skjermbilde for selveid bolig Ved å velge selveier får du opp spørsmål om eiendomsskatt per år om festeavgift per år (Dette spørsmålet kommer kun dersom innhentede opplysninger fra Kartverket viser at boligen er bygget på en festetomt.) om du har boliglån (Dersom det er boliglån må du svare på flere spørsmål, se punkt 1. Se mer om boliglån. 16 av 36

17 1.3 Boliginformasjon Boliglån Ved å klikke Ja på spørsmålet om boliglån blir skjermbildet utvidet, og du må fylle ut informasjon. Hjelpetekstene (spørsmålstegn) gir mer informasjon om de forskjellige spørsmålene i skjermbildet. Før du utfyller informasjon om boliglån, må det fylles ut informasjon om hva boligen kostet, om hvor mye det er lånt totalt til boligkjøpet og kjøpsår for boligen. Her skal du velge om det er lån i Husbanken eller i Innovasjon Norge. I dette tilfellet er det utfylt «Nei» (forhåndsutfylt av systemet), som betyr at det er lån i privat bank. Se skjermbilde nedenfor om utfylling ved lån i Husbanken eller Innovasjon Norge. Her skal du fylle ut informasjon om långivers navn, det opprinnelige lånebeløpet, månedlige renter og avdrag, gebyr per måned, når lånet ble utbetalt (nedtrekksmeny for måned) og nedbetalingstid. Dersom det er mer enn ett boliglån i privat bank, klikker du på «+ Legg til flere lån», og legger inn informasjon om dette lånets långiver, lånebeløp, renter/avdrag etc. Lån fra Husbanken eller Innovasjon Norge Her skal du velge om det er lån fra Husbanken eller Innovasjon Norge Ved lån fra Husbanken eller Innovasjon Norge er det tilstrekkelig at det oppgis saksnummer/lånenummer. Opplysninger blir ikke innhentet mens søknaden fylles ut, men blir innhentet før vedtakskjøring. Klikk på «+ Legg til flere lån» om det er flere lån fra Husbanken/Innovasjon Norge. 17 av 36

18 1.4 Boliginformasjon Leid bolig Ved leid bolig får du opp spørsmål om det er en kommunal leiebolig om husleiebeløpet om oppvarmingen er inkludert i husleien 1.5 Opplysninger om boligen For alle typer boliger, eid og leid, skal du svare på spørsmål om boligen. Dersom du svarer «Nei» på dette spørsmålet, vil du få en melding (i rødt) om at boligen må være godkjent for å få bostøtte, og at du ikke kommer videre i søknadsprosessen. Spesialtilpasset bolig Her vises hjelpeteksten for spesialtilpasset bolig, som inneholder kravene som stilles for at man skal kunne svare «Ja» på spørsmålet om man har høyere bo som følge av spesialtilpassing av bolig. 18 av 36

19 2 På denne siden skal du først svare på hvem som bor i boligen, og om vedkommende (eller noen i husstanden) er student eller i førstegangstjeneste. Fra folkeregisteret er det innhentet opplysninger om hvilke personer som er bosatt i boligen. Dersom disse opplysningene ikke er riktige, og det svares Nei, får du opp følgende varsel, i rødt: Du kan søke bostøtte når folkeregisteret har registrert riktig antall personer i husstanden. Meld flytting til folkeregisteret. Hvis det bare er du som er over 18 år i husstanden, kan du lagre søknaden og fullføre den når flyttingen er registrert i folkeregisteret. Hvis det bor andre i husstanden som er over 18 år, må du søke på papirskjemaet. Utfylling dersom student eller i førstegangstjeneste Ved å velge «Student» får du et nytt spørsmål om du deltar i arbeidsrettet tiltak. Dersom du er student og ikke deltar i et arbeidsrettet tiltak, får du opp denne beskjeden, i rødt: Du har dessverre ikke rett til bostøtte når du er student og ikke deltar i et arbeidsrettet tiltak. OBS: Studenter med barn under 18 i husstanden, kan uansett søke. Dersom du har valgt «I førstegangstjeneste», kommer denne beskjeden, i rødt: Du kan dessverre ikke søke om bostøtte når du er i militær førstegangstjeneste. 19 av 36

20 1 Flere voksne registrert i boligen Som nevnt i punkt 5 vil det i noen tilfeller kunne bli innhentet fra folkeregisteret personer over 18 år som ikke skal være med i husstanden. Dette vil eksempelvis kunne skje der det er leilighet i blokk, eller der du bor i en leilighet i en enebolig, der både leiligheten og utleiers adresse/bolignummer er det samme, og der det ikke er en foreldre-barn-relasjon eller en ektefelle-samboer-relasjon mellom deg og de/den andre over 18 år som er blitt innhentet. I denne situasjonen skal du bekrefte at det ikke bor flere personer over 18 år i husstanden, se følgende skjermbilde. 20 av 36

21 3 Det kommer opp innhentet inntekt fra siste skatteoppgjør. Dersom ligning ikke kan innhentes på deg, vil dette vises i skjermbildet, og du får spørsmål om du har inntekt eller, som skal fylles ut. Dersom det svares Ja på spørsmålet om det er store endringer i økonomien siden dette, utvider skjermbildet seg, se punkt 1. Dersom du har svart «nei» på spørsmålet om du har hatt store endringer i økonomien, skal du fylle inn ev. skattefrie utleieinntekter og utenlandsk inntekt/pensjon/ som det ikke skattes for i Norge. Dette blir da lagt på den ev. innhentede ligningsinntekten for husstanden, når bostøtten beregnes. Ved å velge feltene (hake av) utvider feltene seg, og informasjon om beløp kan legges inn. Har du pensjon fra et EØS-/EU-land utenom Norge, må det hakes av for dette, og valget av pensjon gjøres i en nedtrekksmeny. 21 av 36

22 1 Store endringer i økonomien Denne delen må fylles ut om det er svart «ja» på spørsmålet om store endringer i økonomien, og dersom vi ikke har fått innhentet opplysninger om skatteoppgjør. Først skal du legge inn informasjon om forventet skattepliktig inntekt i løpet av året. Hjelpeteksten her sier: De vanligste skattepliktige inntektene er lønn, sykepenger, pensjon, arbeidsavklaringspenger, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad, næringsinntekt og renter og avkastning fra kapital. Den videre utfylling blir forklart i neste skjermbilde. 22 av 36

23 Her vises skjermbildet for utfylling av inntekter, og der det er haket av for noen av inntektstypene. I dette tilfellet er det haket av for de inntektstypene som utvider seg for utfylling, de resterende inntektstypene er det tilstrekkelig å bare hake av: Alder-, uføre- og etterlattepensjon, samt arbeidsavklaringspenger og stønader fra NAV, innhentes automatisk. Sosialhjelp, kontantstøtte, barnetrygd, barnebidrag, individstønad, grunn- og hjelpestønad og studielån/stipend er skattefrie inntekter som ikke tas med når bostøtten beregnes, men som du bare ev. skal opplyse om. Netto har følgende hjelpetekst: Du skal oppgi husstandens netto i dag. Netto er brutto fratrukket gjeld. Formue kan være innskudd i bank, aksjesparing og lignende og eventuell ligningsverdi på bolig. Du blir senere i søknadsprosessen bedt om å legge ved dokumentasjon for ev. skattefri leieinntekt, netto og utenlandsk inntekt/pensjon som det ikke skattes for i Norge. 23 av 36

24 4 dokumentasjon 1 Foreløpig beregning av bostøtte Siden viser først en foreløpig beregning av bostøtte, før delen om vedlegg av dokumenter. Foreløpig beregning: Basert på innhentede opplysninger fra offentlige registre og opplysninger som du har gitt, vises en foreløpig beregning av bostøtte. Det er tre svaralternativer: - Du får bostøtte på kr XXXX - Du får bostøtte på kroner 0. - Vi kan ikke foreta en foreløpig beregning. (Du får dette svaret når vi ikke kan innhente trygdeytelser fra NAV, når du har boliglån fra Husbanken eller Innovasjon Norge), eller ved teknisk feil av ulike årsaker. Du kan fortsatt sende inn søknaden selv om den foreløpige beregningen viser at det blir 0 kroner. 2 Vedlegg Avhengig av hva du har fylt inn gjennom søknadsprosessen, blir du bedt om å laste opp dokumenter til din søknad. OBS: Skjermbildeeksemplet til venstre viser kun én type dokumentasjon, se oversikt over hva du blir spurt om å dokumentere i punkt 1 i denne veilederen. Vær også oppmerksom på at hvis du bruker nettbank, så vil fakturarer og kvitteringer ligge elektronisk der. Du trenger da bare å lagre på egen maskin og laste det opp i søknaden. 24 av 36

25 1 Oversikt over ulike valg i søknadsprosessen som krever dokumentasjon Forhold som må dokumenteres Nødvendig dokumentasjon Merknad Leieforhold Husleie/husleiekontrakt Gjelder ikke for kommunale utleieboliger Spesialtilpasset bolig Beskrivelse Borettslags-, sameie-, obligasjons- og aksjeleilighet Felles Selveier Eiendomsskatt Selveier Festeavgift Boliglån Kjøpesum Boliglån Kjøpsår Boliglån Utbetalingsår og måned Boliglån Lånebeløp Boliglån Nedbetalingstid Betalingsplan Boliglån Boliglån Boliglån Renter Avdrag Gebyr Student Arbeidskvalifiseringstiltak Introstønad og kvalifiseringsstønad Trygdeslipp/utbetalingsslipp Utenlandsk månedsinntekt /pensjon Siste årsoppgjør, skatteoppgjør eller liknende Periodens inntekt Lønn Periodens inntekt Privat pensjon Periodens inntekt Pensjon fra arbeidsgiver 2 Hvordan laste opp dokumenter med datamaskin Ved å klikke på knappen «Bla gjennom» for den aktuelle dokumentasjonen får du opp en dialogboks som vist her, der du kan navigere i datamaskinen og finne det dokumentet som skal lastes opp. Filformat kan være gif, jpg, png, bmp, tif, pdf, doc, docx, odt, og størrelsen på filene kan være på inntil 10 MB. Dersom du prøver å laste opp en fil som ikke støttes av systemet, vil du få beskjed om dette og opplysning om hvilke filtyper systemet aksepterer. Når du har valgt dokumentet, klikker du på knappen «Åpne» for å velge filen. 25 av 36

26 Slik ser skjermbildet ut når dokumentene er nedlastet (i dette tilfellet to pdf-dokumenter) Det er mulig å laste opp flere dokumenter for samme forhold ved å klikke på «Bla gjennom» på nytt. Inneholder dokumentet virus? Dersom vedlegget du prøver å laste inn inneholder virus, vil du få beskjed om dette (i rødt), se skjermbildet under. I så fall må du prøve å skanne dokumentet på nytt, og laste opp igjen. 3 Hvordan laste opp dokumenter via smarttelefoner og nettbrett Det varierer hvilke typer filer du får lov til å laste opp fra mobiltelefonen eller nettbrettet. Det er produsenten av disse enhetene som setter slike avgrenseninger. Mobiltelefoner Operativsystem : Android IOS Windows phone Merke: HTC Huawei LG Samsung Sony Phone Nokia Nettbrett Operativsystem: Android IOS Windows Merke: Acer Samsung Sony Toshiba Lenova IPad Acer MS Surface Lenova (ios); iphone og ipad ios-enheter (iphone og ipad) gir ikke tilgang til filer i enheten. Brukeren får kun tilgang til bilder i bildegalleriet. Dokumentene som skal lastes opp, kan bare være bilder. Det er ikke mulig å laste opp et elektronisk dokument. Hvert bilde som lastes opp kan ikke være større enn 10 MB, noe som er tilstrekkelig for de aller fleste bilder. 26 av 36

27 Dersom bilde av dokumentet finnes i enhetens bildegalleri, kan det lastes opp. Dersom dokumentet er i papirform, må man først ta bilde av dokumentet med kameraet på smarttelefonen eller nettbrettet. For at bildet skal være tydelig og lesbart, må det være nok lys, og dokumentet må være i fokus når det tas bilde av det. For å laste opp vedlegget (her vises iphone) klikk på knappen «Velg filer» under det punktet som skal dokumenteres. Vil man dokumentere lønnsinntektene, må man klikke på «Velg filer» under punktet «på lønn». Bildegalleriet i enheten vil vises. Velg det galleriet som inneholder bilde av dokumentet. 27 av 36

28 Velg ønsket bilde ved å markere bildet. (Det er mulig å markere flere bilder samtidig) Klikk på «Legg til» for å laste opp bildet som vedlegg til esøknaden. Det er mulig å laste opp flere bilder under samme punktet eller slette eksisterende bilde. Dersom det er flere forhold som skal dokumenteres, gjenta samme prosedyren som ovenfor. 28 av 36

29 Man kan gå videre dersom man er ferdig med å laste opp dokumentene. Dersom noen av dokumentene mangler, vil man få beskjed om dette. (Android); Samsung 29 av 36

30 5 Utbetalingsopplysninger: Du kan også velge å få utbetalt pengene på utbetalingskort. I så fall får du beskjed om at bankene krever et gebyr for å heve utbetalingskortet. : Du blir bedt om å bekrefte dine kontaktopplysninger for elektroniske varslinger, som er innhentet fra kontaktregisteret. Dersom kontaktopplysningene ikke er korrekte, blir du bedt om å rette dette i kontaktregisteret ved å klikke på lenken til kontaktregisteret. Her vises skjermbildet dersom du er reservert mot elektronisk kommunikasjon. Samtidig vises en lenke til kontaktregisteret i ID-porten der du kan endre dette. 30 av 36

31 6 På denne siden får du en total oversikt over opplysninger i søknaden, foreløpig beregning (dersom det foreligger) og kontaktopplysninger. en viser opplysninger som du selv har gitt gjennom utfylling av esøknaden boligopplysninger fra Kartverket likningstall fra Skattedirektoratet kontaktinformasjon for deg fra kontaktregisteret Du kan endre opplysningene. Ved å klikke på knappen «Endre» kommer man tilbake til det aktuelle skjermbildet for endring. Når du har kontrollert opplysningene og funnet dem riktige, må det hakes av for dette nederst i skjermbildet. Søknaden blir sendt til Husbanken når du klikker på knappen «Send inn». 31 av 36

32 7 Dette er siste siden i søknadsprosessen. Du får en kvittering på at søknaden er mottatt, og får opplyst hvilken måned søknaden gjelder, når det kan forventes et svar, og hvordan du får tilgang til vedtaket. 1 Hva skjer etter innsending av en esøknad Etter at søknad er sendt inn, vil søknaden og vedlegget arkiveres i Husbankens arkivsystem. Søknaden blir tilgjengelig for kommunen i bostøttesystemet. Du vil kunne logge deg på nytt til esøknaden for å vite om statusen på din søknad. Du vil få vite om søknaden er under behandling eller om den er ferdig behandlet. Dersom søknaden er behandlet og svaret foreligger, vil du kunne se på evedtaket. Alle vil inntil videre få vedtaket på papir i posten, i tillegg til elektronisk. Det er ikke mulig å sende en ny esøknad dersom du allerede har sendt inn en esøknad og denne er under behandling. Ved avslag kan du søke for neste måned. 32 av 36

33 Vedlegg 1. Oversikt over situasjoner der det ikke kan søkes om bostøtte elektronisk Årsak Bruker bor sammen med en eller flere personer over 18 år 1 Bruker har sperret (hemmelig/fortrolig) adresse Bruker har ikke fast bopel Bruker bor i en institusjon Bruker er biperson på annen søknad Bruker har D-nummer Bruker er død, forsvunnet, utvandret, fødselsregistrert eller uregistrert. Tekst til bruker Du bor sammen med andre over 18 år, og må derfor søke på papirskjemaet. Hvis dette ikke stemmer, må du kontakte folkeregisteret. Du har fortrolig adresse i folkeregisteret, og må derfor søke på papirskjemaet. Hvis dette ikke stemmer, må du kontakte folkeregisteret. Du kan ikke søke bostøtte fordi du er registrert med i folkeregisteret som bosatt i en institusjon. Hvis dette ikke stemmer må du kontakte folkeregisteret. Du kan ikke søke bostøtte fordi du er registrert med en klientadresse i folkeregisteret. Hvis det ikke stemmer må du kontakte folkeregisteret. Du kan ikke søke bostøtte fordi du allerede er med i en bostøttesak. Hvis dette ikke stemmer eller du ønsker å trekke deg fra saken, må du kontakte bostøttekontoret i kommunen. Du kan ikke søke bostøtte, fordi du har D-nummer. Du kan søke når du får et fødselsnummer. Personen du har logget inn med er registrert som død, utvandret, forsvunnet eller uregistrert i folkeregisteret. Du kan derfor ikke søke om bostøtten. Hvis dette ikke stemmer, må du kontakte folkeregisteret. Bruker er under 18 år Du kan ikke søke bostøtte fordi du er under 18 år. Har du egne barn kan du likevel søke, men da må du søke på papirskjemaet vårt. Bruker bor på Svalbard Du kan ikke søke bostøtte fordi du bor på Svalbard. Hvis dette ikke stemmer, må du kontakte folkeregisteret og endre adresse. Person bor ikke i Oslo kommune (i perioden ) Den elektroniske søknaden er foreløpig bare tilgjengelig for personer som bor i Oslo kommune. Vi planlegger å gjøre den tilgjengelig for alle 1. oktober 201 I mellomtiden kan du søke på papirskjemaet. 33 av 36

34 Vedlegg Oversikt over forsidemeldinger Melding Årsaken til at søkeren får denne meldingen Søker kan søke om bostøtte via esøknaden. Dvs. husstanden er registret med kun 1 voksen og har norsk bostedsadresse i folkeregisteret. NB! Søker vil få beskjed om at søknaden vil gjelde for neste måned, dersom søketidspunktet er etter søknadsfristen (den 1 i hver måned) eller at søker har flyttet og er folkeregistret etter den 1. i måneden. Søker har begynt på utfylling av esøknaden i et tidligere tidspunkt, men ikke sendt inn søknaden. Alle tidligere opplysninger er midlertidig lagret, og søker kan fortsette på utfylling av søknaden. Søker får vite fristen for innsending av søknaden, og når den mellomlagrede søknaden slettes. Søker kan også slette den mellomlagrede søknaden dersom det er ønskelig. Søker har sendt inn søknaden, og vedtaket om bostøtte er ikke fattet ennå. Søker får vite når man kan forvente et svar. Søker får også muligheten til å se på opplysningene i den innsendte søknaden. Søker har fått avslag på sin søknad om bostøtte. Dersom søkeren har søkt elektronisk, vil det vises på evedtaket. Søker kan søke på nytt for neste termin. 34 av 36

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Bostøtte 2007. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2007. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2007 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2007. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2008/09 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2008. Regelverket

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH *UXSSHRSSJDYH,QQOHGQLQJ Vi forstår ut ifra oppgaveteksten at vi skal se på rutinen for å søke lån og stipend i Lånekassen. Vi har valgt å definere rutinen som det program vi møter fra vi skriver in http://www.lanekassen.no/templates/page

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer