HB 9.E.3. esøknad bostøtte. En veileder for søkere. Foto: Colourbox.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HB 9.E.3. esøknad bostøtte. En veileder for søkere. Foto: Colourbox.com"

Transkript

1 HB 9.E.3 esøknad bostøtte En veileder for søkere Foto: Colourbox.com Alle skal bo godt og trygt

2

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Om denne veilederen Hvem kan søke om bostøtte elektronisk? Fordeler med esøknad 5 Pålogging til esøknad 6 1 Hva trengs for å kunne søke ombostøtte elektronisk? 6 2 Nettlesere og plattformer 6 3 ID-porten og pålogging til esøknaden 7 4 Velkomstsiden etter pålogging 7 5 Flere voksne innhentet fra folkeregisteret 9 Komme i gang med å søke om bostøtte Samtykke 10 1 Samtykke 10 2 Om mellomlagring av søknader 12 3 Tidsavbrudd 12 Gjennomgang av skjermbildene i esøknaden Din folkeregistrerte adresse Boliginformasjon Eid bolig Boliginformasjon Boliglån Boliginformasjon Leid bolig Opplysninger om boligen Flere voksne registrert i boligen Store endringer i økonomien Foreløpig beregning av bostøtte 24 2 Vedlegg Hva skjer etter innsending av en esøknad? 32 Vedlegg 33 3 av 36

4 Innledning 1.1. Om denne veilederen Denne veilederen er et oppslagsverk for deg som skal søke bostøtte elektronisk via internett. esøknad er personlig, og den som vil søke må logge seg på med sin elektroniske ID. Det er kun du som søker som kan se de ulike stegene i søknadsprosessen. I esøknaden blir du ledet gjennom 11 trinn: Pålogging: Via ID-porten Søk om bostøtte: Inneholder forsidemelding samt nyttig informasjon Samtykke: Søker bes om å samtykke til innhenting, lagring og bruk av informasjon fra offentlige registre om husstanden : Spørsmål om bosted, boligen og bo : Spørsmål om personene i husstanden : Spørsmål om inntekt og og ev. periodens inntekt : Opplasting av vedlegg :Opplysninger om utbetalingsform og kontaktopplysninger : En oppsummering av opplysninger i søknaden : Bekreftelse at søknaden er mottatt og om saksgangen Status på sak: Søker kan logge seg inn og få se resultatet av saksbehandlingen Det er flere veivalg i en søknadsprosess. Veivalgene gjøres ut i fra søkerens boforhold, bo, inntekt, m.m. Du vil kun få spørsmål som er relevante for din situasjon. Veilederen viser valgmulighetene og veiskillene i en søknadsprosess steg for steg. Den viser også hjelpetekster og feilmeldinger som du kan få underveis under utfylling av esøknaden, og forklarer hvordan du kan laste opp vedlegg til søknaden. 1. Hvem kan søke om bostøtte elektronisk? Det stilles de samme kravene til søkeren og til boligen som ved et vanlig papirskjema. For å søke elektronisk må i tillegg følgende kriterier være oppfylt: Du må ha en elektronisk ID. Du må ha fylt 18 år. Det kan bare være én over 18 år registrert i husstanden (se pkt. 5 for mer informasjon.) Din adresse kan ikke være en hemmelig/fortrolig adresse. Dinkan ikke ha en løpende bostøttesak eller være biperson i en løpende sak. 4 av 36

5 Innledning Den som ikke kan søke om bostøtte via esøknad, kan fortsatt søke om bostøtte ved å fylle ut papirsøknad og sende til kommunen. 1. Fordeler med esøknad Søknaden er tilgjengelig på internettet, og du kan søke når det måtte passe. Du får veiledning til utfylling av søknaden underveis. Opplysninger om husstanden vil automatisk bli innhentet fra offentlige registre, og søknaden vil være forhåndsutfylt med disse opplysningene. Du får vite hvilke dokumenter som skal legges ved søknaden. Du kan lagre søknaden underveis og fortsette utfyllingen av den på et senere tidspunkt. Du vil få beskjed dersom bostøtte ikke blir innvilget. Du kan få en oversikt over hvilke opplysninger som er sendt til Husbanken i forbindelse med søknaden om bostøtte. Du får et foreløpig resultat. Du kan følge saksgangen via samme portal. 5 av 36

6 Pålogging til esøknad 1 Hva trengs for å kunne søke om bostøtte elektronisk? For å kunne søke om bostøtte elektronisk trenger du: Pc/Mac, smarttelefon eller nettbrett Tilgang til internett Elektronisk ID for å logge inn Vedlegg/dokumentasjon: Noen av forholdene som oppgis i esøknaden må dokumenteres. Aktuelle vedlegg kan være husleiekontrakt eller dokumentasjon på boliglån. Hva som må dokumenteres, er avhengig av hvilke opplysninger som du har gitt gjennom esøknaden. Mulighet for å skanne eller ta bilde av doku mentasjon for å legge ved søknaden. 2 Nettlesere og plattformer Det elektroniske bostøtteskjemaet er støttet av de mest vanlige nettlesere: Internett Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera og Safari. Eldre versjoner av nettlesere kan ha problemer med å vise esøknaden på en til fredsstillende måte. Vi vet esøknaden ikke vil fungere med Internett Explorer 8. Det er viktig at du oppdaterer programversjonene etter hvert, for at skjemaet skal fungere optimalt. Du kan søke ved hjelp av PC, nettbrett og mobiltelefon (smarttelefon), og søknaden er tilpasset de ulike plattformene. Løsningen er også tilpasset svaksynte og blinde ved at det er mulighet for opplesing av teksten i søknadsskjemaet. 6 av 36

7 Pålogging til esøknad 3 ID-porten og pålogging til esøknaden Du logger deg på esøknad via Husbankens nettside om bostøtte. På denne siden vil du få viktig informasjon om bostøtte, hva du trenger for å søke, samt lenke til ID-porten for pålogging til esøknaden. Du kan velge mellom fire alternativer for e-id når du logger deg inn: MinID, BankID, Buypass eller Commfides, se følgende figur. MinID utstedes av Direktoratet for forvaltning og IKT (difi). MinID er et elektronisk identitetsbevis der man logger seg inn ved hjelp av fødselsnummer og et selvvalgt passord. Man får så tilsendt en engangskode på SMS, for å fullføre innloggingen. Man kan registrere seg som MinID bruker her. BankID utstedes av banken. Man logger på med fødselsnummer, den koden man får fra sikkerhetskortet/kodegenerator og det personlige, selvvalgte, passordet man har valgt for å få tilgang til BankID. ID-porten støtter ikke i dag innlogging ved hjelp av BankID på mobil. Buypass ID utstedes av Buypass AS. Buypass ID leveres som en elektronisk ID på smartkort. Man logger seg inn ved hjelp av smartkortet og en PIN-kode. Buypass ID kan ikke brukes i smarttelefoner og nettbrett. Commfides e-id utstedes av Commfides Norge AS. Commfides e-id leveres på en sikker USB-pinne. Man logger seg inn ved hjelp av USB-pinnen og en PIN-kode. Commfides e-id kan ikke brukes i smarttelefoner og nettbrett. 4 Velkomstsiden etter pålogging Etter pålogging til esøknaden via ID-porten åpnes velkomstsiden i esøknaden. Du vil se et skjermbilde som er tredelt og inneholder forsidemelding, informasjon om bostøtte med viktige datoer og nyttige lenker. Ved første gangs søknad på bostøtte og første gangs innlogging vil du på velkomstsiden få beskjed om du kan søke eller ikke, og velkomstsiden ser ulik ut i de to tilfellene: 7 av 36

8 Pålogging til esøknad Slik ser velkomstsiden ut hvis det IKKE er mulig å søke bostøtte elektronisk: I dette tilfellet er årsaken til at du ikke kan søke, at det er flere over 18 år i husstanden. Det kan være andre årsaker til at du ikke kan søke elektronisk, se vedlegg nr. 2 i denne veilederen for fullstendig oversikt. Slik ser velkomstbildet ut hvis du kan søke bostøtte elektronisk: 8 av 36

9 Pålogging til esøknad 5 Flere voksne innhentet fra folkeregisteret I noen tilfeller vil det kunne bli innhentet fra folkeregisteret personer over 18 år på samme adresse, men som faktisk ikke er del av husstanden din. Dette vil i så fall kun gjelde saker der det ikke er en foreldre-barn-relasjon eller en ektefelle-samboer-relasjon mellom deg og andre over 18 år som er blitt innhentet. Det vil kunne skje der du bor i en blokkleilighet, eller der du bor i en leilighet i en enebolig, der bolignummeret er det samme som utleiers bolignummer. I så fall vil du få opp informasjon om dette på åpningssiden, se nedenfor. Dersom du er den eneste personen over 18 år i husstanden, kan du gå videre i den elektroniske søknaden ved å klikke på knappen «Søk bostøtte». Et lite stykke ut i søknaden vil du så få spørsmål om å bekrefte at dette er riktig, se punkt 1. 9 av 36

10 Komme i gang med å søke om bostøtte - Samtykke 1 Samtykke Etter velkomstisiden må du samtykke i at Husbanken kan innhente, kontrollere, bruke og lagre opplysninger om deg og din husstand. Du gir samtidig tillatelse til etterkontroll av inntektsgrunnlaget. Det er nødvendig at du gir ditt samtykke. Uten et slikt samtykke kan du ikke søke om bostøtte. 10 av 36

11 Komme igang med å søke om bostøtte - Samtykke Hvilke opplysninger om søker og husstanden innhentes automatisk? Under utfyllingen av esøknaden innhenter vi elektroniske opplysninger, se under. Dersom du finner feil eller mangler i informasjon som er innhentet fra offentlige registre, må du ta kontakt direkte med det gjeldende register for å rette opp eventuelle feil og mangler. Vi innhenter informasjon fra: ID-porten: kontaktinformasjon som e-post adresse og mobilnummer NAV: koder for NAV-ytelser og utbetalt beløp Folkeregisteret: adresse, bolignummer, medlemmer i husstanden, relevante koder (sperret adresse, utvandret osv.) Skatteetaten: siste tilgjengelig ligningstall Kartverket: om boligen er godkjent til boligformål, bolig nummer, festetomt, areal og antall rom dersom det finnes Husbanken: opplysninger om månedlige renter og avdrag Innovasjon Norge: opplysninger om månedlige renter og avdrag De fleste av de opplysningene innhentes mens du fyller ut esøknaden. Opplysninger om lån fra Husbanken og fra Innovasjon Norge kan ikke innhentes løpende, men tas med rett før endelig behandling av søknaden (vedtakskjøring). Dersom du har oppgitt at du har lån fra Husbanken eller Innovasjon Norge, vil du dermed ikke få en foreløpig beregning av bostøtten på grunn av manglende opplysninger om låneutgiftene. 11 av 36

12 Komme igang med å søke om bostøtte - Samtykke 2 Om mellomlagring av søknader esøknader om bostøtte blir mellomlagret i Husbanken mens du fyller ut søknaden. Mellomlagring av søknaden gir mulighet til å avbryte utfyllingen av søknaden og ferdigstille den på et senere tidspunkt. Hver gang du klikker på knappen «Neste», vil opplysningene automatisk bli lagret. Det er også mulig å mellomlagre esøknaden manuelt ved å klikke på knappen «Lagre». En mellomlagret søknad må ferdigstilles og sendes til Husbanken i løpet av 30 dager. Etter denne fristen vil den uferdige søknaden bli slettet. Etter at esøknaden er sendt inn, kan du logge deg inn på i et senere tidspunkt og få vite hvor langt søknadsprosessen er kommet. Du kan få vite: om status på søknaden og når svar kan forventes om det blir innvilget bostøtte og eventuelt hvor mye vedtaket om bostøtte (evedtaket) På nåværende tidspunkt vil Husbanken ikke varsle søker elektronisk om vedtaket per sms eller e-post. Fram til desember 2014 vil de som har søkt om bostøtte via esøknaden, også få vedtaket i posten. 3 Tidsavbrudd Dersom du er innlogget i 25 minutter uten at du har foretatt deg noe, vil du få opp et skjermbilde som sier at du vil bli logget ut om 5 minutter dersom dette vedvarer. Hvis du blir logget ut, vil søknaden automatisk bli mellomlagret, slik at du i neste omgang kan gå inn i søknaden og fullføre prosessen. 12 av 36

13 Gjennomgang av skjermbildene i esøknaden Dette kapitlet tar for seg skjermbildene i esøknaden og forklarer innhold og utfylling. Søknadsprosessen er delt inn i disse syv skjermbildene Hjelpetekster Det finnes mange hjelpetekster underveis i utfyllingen, som gir nærmere forklaring om hva det spørres om. Disse hjelpetekstene er markert med spørsmålstegn Feilmeldinger Feilmeldinger vises i rødt bak selve feltet som er registrert feil, i tillegg til at alle feilene på en side vises i toppen av siden. Meldingen blir borte når feilen er rettet. 13 av 36

14 1 BOLIG OG UTGIFTER Dette skjermbildet viser siden slik den ser ut før du har klikket på noen av knappene. Det er fire hoveddeler i dette skjermbildet: Informasjon, om søknadsfrist for perioden, og at opplysninger som gis skal gjelde situasjonen per den 1. i måneden. I tre tilfeller vil du få beskjed om at søknaden gjelder for neste måned og ikke inneværende måned. Dersom søknaden fylles ut etter søknadsfristen for inneværende måned, det vil si etter den 1 i måneden. Dersom du har flyttet og folkeregistrert på en ny adresse etter den 1. i måneden. Dersom du fyller 18 år i søknadsmåneden, men etter den 1. i måneden. Din folkeregistrerte adresse, her skal du bekrefte at den folkeregistrerte adressen er riktig. Boliginformasjon, om du eier eller leier bolig. Opplysninger om boligen, se nærmere beskrivelse under punkt av 36

15 1.1 Din folkeregistrerte adresse Bor du her?: Svarer du «Nei», vil du få opp hjelpeteksten som du ser i rødt. Det vises en lenke til folkeregisteret for flyttemelding. For søkere i Oslo: Bor du i Oslo, må du velge den bydelen du bor i. Dersom du er usikker på hvilken bydel du bor i, får du i hjelpeteksten en lenke til Oslo kommunes nettside, slik at du kan finne ut hvilken bydel adressen hører inn under. 1.2 Boliginformasjon Eid bolig I avsnittet «Boliginformasjon» blir du først spurt om du leier eller eier bolig. Når du klikker på «Eier», utvider bildet seg, og det må velges om boligen er «Borettslag», «Sameie», «Obligasjon», «Aksje» eller «Selveier». De fire første typene er organisert i et selskap, der fellesutgiften er en del av bougifter til beboeren. Derfor får beboere i disse fire selskapsformene likelydende spørsmål, se neste skjermbilde. Dersom du klikker på «Ja» på spørsmålet om boliglån, vil skjerm- bildet utvide seg. Dette skjermbildet blir gjennomgått under punkt av 36

16 Skjermbilde for borettslag, sameier, obligasjon og aksjeleilighet Ved å velge borettslag, sameie, obligasjon eller aksjeleilighet, får du opp spørsmål om felles per måned om oppvarmingen er inkludert i fellesutgiftene om du har boliglån (Dersom du har boliglån må det svares på noen spørsmål om dette.) Se mer om dette under punktet 1. Se mer om boliglån. Skjermbilde for selveid bolig Ved å velge selveier får du opp spørsmål om eiendomsskatt per år om festeavgift per år (Dette spørsmålet kommer kun dersom innhentede opplysninger fra Kartverket viser at boligen er bygget på en festetomt.) om du har boliglån (Dersom det er boliglån må du svare på flere spørsmål, se punkt 1. Se mer om boliglån. 16 av 36

17 1.3 Boliginformasjon Boliglån Ved å klikke Ja på spørsmålet om boliglån blir skjermbildet utvidet, og du må fylle ut informasjon. Hjelpetekstene (spørsmålstegn) gir mer informasjon om de forskjellige spørsmålene i skjermbildet. Før du utfyller informasjon om boliglån, må det fylles ut informasjon om hva boligen kostet, om hvor mye det er lånt totalt til boligkjøpet og kjøpsår for boligen. Her skal du velge om det er lån i Husbanken eller i Innovasjon Norge. I dette tilfellet er det utfylt «Nei» (forhåndsutfylt av systemet), som betyr at det er lån i privat bank. Se skjermbilde nedenfor om utfylling ved lån i Husbanken eller Innovasjon Norge. Her skal du fylle ut informasjon om långivers navn, det opprinnelige lånebeløpet, månedlige renter og avdrag, gebyr per måned, når lånet ble utbetalt (nedtrekksmeny for måned) og nedbetalingstid. Dersom det er mer enn ett boliglån i privat bank, klikker du på «+ Legg til flere lån», og legger inn informasjon om dette lånets långiver, lånebeløp, renter/avdrag etc. Lån fra Husbanken eller Innovasjon Norge Her skal du velge om det er lån fra Husbanken eller Innovasjon Norge Ved lån fra Husbanken eller Innovasjon Norge er det tilstrekkelig at det oppgis saksnummer/lånenummer. Opplysninger blir ikke innhentet mens søknaden fylles ut, men blir innhentet før vedtakskjøring. Klikk på «+ Legg til flere lån» om det er flere lån fra Husbanken/Innovasjon Norge. 17 av 36

18 1.4 Boliginformasjon Leid bolig Ved leid bolig får du opp spørsmål om det er en kommunal leiebolig om husleiebeløpet om oppvarmingen er inkludert i husleien 1.5 Opplysninger om boligen For alle typer boliger, eid og leid, skal du svare på spørsmål om boligen. Dersom du svarer «Nei» på dette spørsmålet, vil du få en melding (i rødt) om at boligen må være godkjent for å få bostøtte, og at du ikke kommer videre i søknadsprosessen. Spesialtilpasset bolig Her vises hjelpeteksten for spesialtilpasset bolig, som inneholder kravene som stilles for at man skal kunne svare «Ja» på spørsmålet om man har høyere bo som følge av spesialtilpassing av bolig. 18 av 36

19 2 På denne siden skal du først svare på hvem som bor i boligen, og om vedkommende (eller noen i husstanden) er student eller i førstegangstjeneste. Fra folkeregisteret er det innhentet opplysninger om hvilke personer som er bosatt i boligen. Dersom disse opplysningene ikke er riktige, og det svares Nei, får du opp følgende varsel, i rødt: Du kan søke bostøtte når folkeregisteret har registrert riktig antall personer i husstanden. Meld flytting til folkeregisteret. Hvis det bare er du som er over 18 år i husstanden, kan du lagre søknaden og fullføre den når flyttingen er registrert i folkeregisteret. Hvis det bor andre i husstanden som er over 18 år, må du søke på papirskjemaet. Utfylling dersom student eller i førstegangstjeneste Ved å velge «Student» får du et nytt spørsmål om du deltar i arbeidsrettet tiltak. Dersom du er student og ikke deltar i et arbeidsrettet tiltak, får du opp denne beskjeden, i rødt: Du har dessverre ikke rett til bostøtte når du er student og ikke deltar i et arbeidsrettet tiltak. OBS: Studenter med barn under 18 i husstanden, kan uansett søke. Dersom du har valgt «I førstegangstjeneste», kommer denne beskjeden, i rødt: Du kan dessverre ikke søke om bostøtte når du er i militær førstegangstjeneste. 19 av 36

20 1 Flere voksne registrert i boligen Som nevnt i punkt 5 vil det i noen tilfeller kunne bli innhentet fra folkeregisteret personer over 18 år som ikke skal være med i husstanden. Dette vil eksempelvis kunne skje der det er leilighet i blokk, eller der du bor i en leilighet i en enebolig, der både leiligheten og utleiers adresse/bolignummer er det samme, og der det ikke er en foreldre-barn-relasjon eller en ektefelle-samboer-relasjon mellom deg og de/den andre over 18 år som er blitt innhentet. I denne situasjonen skal du bekrefte at det ikke bor flere personer over 18 år i husstanden, se følgende skjermbilde. 20 av 36

21 3 Det kommer opp innhentet inntekt fra siste skatteoppgjør. Dersom ligning ikke kan innhentes på deg, vil dette vises i skjermbildet, og du får spørsmål om du har inntekt eller, som skal fylles ut. Dersom det svares Ja på spørsmålet om det er store endringer i økonomien siden dette, utvider skjermbildet seg, se punkt 1. Dersom du har svart «nei» på spørsmålet om du har hatt store endringer i økonomien, skal du fylle inn ev. skattefrie utleieinntekter og utenlandsk inntekt/pensjon/ som det ikke skattes for i Norge. Dette blir da lagt på den ev. innhentede ligningsinntekten for husstanden, når bostøtten beregnes. Ved å velge feltene (hake av) utvider feltene seg, og informasjon om beløp kan legges inn. Har du pensjon fra et EØS-/EU-land utenom Norge, må det hakes av for dette, og valget av pensjon gjøres i en nedtrekksmeny. 21 av 36

22 1 Store endringer i økonomien Denne delen må fylles ut om det er svart «ja» på spørsmålet om store endringer i økonomien, og dersom vi ikke har fått innhentet opplysninger om skatteoppgjør. Først skal du legge inn informasjon om forventet skattepliktig inntekt i løpet av året. Hjelpeteksten her sier: De vanligste skattepliktige inntektene er lønn, sykepenger, pensjon, arbeidsavklaringspenger, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad, næringsinntekt og renter og avkastning fra kapital. Den videre utfylling blir forklart i neste skjermbilde. 22 av 36

23 Her vises skjermbildet for utfylling av inntekter, og der det er haket av for noen av inntektstypene. I dette tilfellet er det haket av for de inntektstypene som utvider seg for utfylling, de resterende inntektstypene er det tilstrekkelig å bare hake av: Alder-, uføre- og etterlattepensjon, samt arbeidsavklaringspenger og stønader fra NAV, innhentes automatisk. Sosialhjelp, kontantstøtte, barnetrygd, barnebidrag, individstønad, grunn- og hjelpestønad og studielån/stipend er skattefrie inntekter som ikke tas med når bostøtten beregnes, men som du bare ev. skal opplyse om. Netto har følgende hjelpetekst: Du skal oppgi husstandens netto i dag. Netto er brutto fratrukket gjeld. Formue kan være innskudd i bank, aksjesparing og lignende og eventuell ligningsverdi på bolig. Du blir senere i søknadsprosessen bedt om å legge ved dokumentasjon for ev. skattefri leieinntekt, netto og utenlandsk inntekt/pensjon som det ikke skattes for i Norge. 23 av 36

24 4 dokumentasjon 1 Foreløpig beregning av bostøtte Siden viser først en foreløpig beregning av bostøtte, før delen om vedlegg av dokumenter. Foreløpig beregning: Basert på innhentede opplysninger fra offentlige registre og opplysninger som du har gitt, vises en foreløpig beregning av bostøtte. Det er tre svaralternativer: - Du får bostøtte på kr XXXX - Du får bostøtte på kroner 0. - Vi kan ikke foreta en foreløpig beregning. (Du får dette svaret når vi ikke kan innhente trygdeytelser fra NAV, når du har boliglån fra Husbanken eller Innovasjon Norge), eller ved teknisk feil av ulike årsaker. Du kan fortsatt sende inn søknaden selv om den foreløpige beregningen viser at det blir 0 kroner. 2 Vedlegg Avhengig av hva du har fylt inn gjennom søknadsprosessen, blir du bedt om å laste opp dokumenter til din søknad. OBS: Skjermbildeeksemplet til venstre viser kun én type dokumentasjon, se oversikt over hva du blir spurt om å dokumentere i punkt 1 i denne veilederen. Vær også oppmerksom på at hvis du bruker nettbank, så vil fakturarer og kvitteringer ligge elektronisk der. Du trenger da bare å lagre på egen maskin og laste det opp i søknaden. 24 av 36

25 1 Oversikt over ulike valg i søknadsprosessen som krever dokumentasjon Forhold som må dokumenteres Nødvendig dokumentasjon Merknad Leieforhold Husleie/husleiekontrakt Gjelder ikke for kommunale utleieboliger Spesialtilpasset bolig Beskrivelse Borettslags-, sameie-, obligasjons- og aksjeleilighet Felles Selveier Eiendomsskatt Selveier Festeavgift Boliglån Kjøpesum Boliglån Kjøpsår Boliglån Utbetalingsår og måned Boliglån Lånebeløp Boliglån Nedbetalingstid Betalingsplan Boliglån Boliglån Boliglån Renter Avdrag Gebyr Student Arbeidskvalifiseringstiltak Introstønad og kvalifiseringsstønad Trygdeslipp/utbetalingsslipp Utenlandsk månedsinntekt /pensjon Siste årsoppgjør, skatteoppgjør eller liknende Periodens inntekt Lønn Periodens inntekt Privat pensjon Periodens inntekt Pensjon fra arbeidsgiver 2 Hvordan laste opp dokumenter med datamaskin Ved å klikke på knappen «Bla gjennom» for den aktuelle dokumentasjonen får du opp en dialogboks som vist her, der du kan navigere i datamaskinen og finne det dokumentet som skal lastes opp. Filformat kan være gif, jpg, png, bmp, tif, pdf, doc, docx, odt, og størrelsen på filene kan være på inntil 10 MB. Dersom du prøver å laste opp en fil som ikke støttes av systemet, vil du få beskjed om dette og opplysning om hvilke filtyper systemet aksepterer. Når du har valgt dokumentet, klikker du på knappen «Åpne» for å velge filen. 25 av 36

26 Slik ser skjermbildet ut når dokumentene er nedlastet (i dette tilfellet to pdf-dokumenter) Det er mulig å laste opp flere dokumenter for samme forhold ved å klikke på «Bla gjennom» på nytt. Inneholder dokumentet virus? Dersom vedlegget du prøver å laste inn inneholder virus, vil du få beskjed om dette (i rødt), se skjermbildet under. I så fall må du prøve å skanne dokumentet på nytt, og laste opp igjen. 3 Hvordan laste opp dokumenter via smarttelefoner og nettbrett Det varierer hvilke typer filer du får lov til å laste opp fra mobiltelefonen eller nettbrettet. Det er produsenten av disse enhetene som setter slike avgrenseninger. Mobiltelefoner Operativsystem : Android IOS Windows phone Merke: HTC Huawei LG Samsung Sony Phone Nokia Nettbrett Operativsystem: Android IOS Windows Merke: Acer Samsung Sony Toshiba Lenova IPad Acer MS Surface Lenova (ios); iphone og ipad ios-enheter (iphone og ipad) gir ikke tilgang til filer i enheten. Brukeren får kun tilgang til bilder i bildegalleriet. Dokumentene som skal lastes opp, kan bare være bilder. Det er ikke mulig å laste opp et elektronisk dokument. Hvert bilde som lastes opp kan ikke være større enn 10 MB, noe som er tilstrekkelig for de aller fleste bilder. 26 av 36

27 Dersom bilde av dokumentet finnes i enhetens bildegalleri, kan det lastes opp. Dersom dokumentet er i papirform, må man først ta bilde av dokumentet med kameraet på smarttelefonen eller nettbrettet. For at bildet skal være tydelig og lesbart, må det være nok lys, og dokumentet må være i fokus når det tas bilde av det. For å laste opp vedlegget (her vises iphone) klikk på knappen «Velg filer» under det punktet som skal dokumenteres. Vil man dokumentere lønnsinntektene, må man klikke på «Velg filer» under punktet «på lønn». Bildegalleriet i enheten vil vises. Velg det galleriet som inneholder bilde av dokumentet. 27 av 36

28 Velg ønsket bilde ved å markere bildet. (Det er mulig å markere flere bilder samtidig) Klikk på «Legg til» for å laste opp bildet som vedlegg til esøknaden. Det er mulig å laste opp flere bilder under samme punktet eller slette eksisterende bilde. Dersom det er flere forhold som skal dokumenteres, gjenta samme prosedyren som ovenfor. 28 av 36

29 Man kan gå videre dersom man er ferdig med å laste opp dokumentene. Dersom noen av dokumentene mangler, vil man få beskjed om dette. (Android); Samsung 29 av 36

30 5 Utbetalingsopplysninger: Du kan også velge å få utbetalt pengene på utbetalingskort. I så fall får du beskjed om at bankene krever et gebyr for å heve utbetalingskortet. : Du blir bedt om å bekrefte dine kontaktopplysninger for elektroniske varslinger, som er innhentet fra kontaktregisteret. Dersom kontaktopplysningene ikke er korrekte, blir du bedt om å rette dette i kontaktregisteret ved å klikke på lenken til kontaktregisteret. Her vises skjermbildet dersom du er reservert mot elektronisk kommunikasjon. Samtidig vises en lenke til kontaktregisteret i ID-porten der du kan endre dette. 30 av 36

31 6 På denne siden får du en total oversikt over opplysninger i søknaden, foreløpig beregning (dersom det foreligger) og kontaktopplysninger. en viser opplysninger som du selv har gitt gjennom utfylling av esøknaden boligopplysninger fra Kartverket likningstall fra Skattedirektoratet kontaktinformasjon for deg fra kontaktregisteret Du kan endre opplysningene. Ved å klikke på knappen «Endre» kommer man tilbake til det aktuelle skjermbildet for endring. Når du har kontrollert opplysningene og funnet dem riktige, må det hakes av for dette nederst i skjermbildet. Søknaden blir sendt til Husbanken når du klikker på knappen «Send inn». 31 av 36

32 7 Dette er siste siden i søknadsprosessen. Du får en kvittering på at søknaden er mottatt, og får opplyst hvilken måned søknaden gjelder, når det kan forventes et svar, og hvordan du får tilgang til vedtaket. 1 Hva skjer etter innsending av en esøknad Etter at søknad er sendt inn, vil søknaden og vedlegget arkiveres i Husbankens arkivsystem. Søknaden blir tilgjengelig for kommunen i bostøttesystemet. Du vil kunne logge deg på nytt til esøknaden for å vite om statusen på din søknad. Du vil få vite om søknaden er under behandling eller om den er ferdig behandlet. Dersom søknaden er behandlet og svaret foreligger, vil du kunne se på evedtaket. Alle vil inntil videre få vedtaket på papir i posten, i tillegg til elektronisk. Det er ikke mulig å sende en ny esøknad dersom du allerede har sendt inn en esøknad og denne er under behandling. Ved avslag kan du søke for neste måned. 32 av 36

33 Vedlegg 1. Oversikt over situasjoner der det ikke kan søkes om bostøtte elektronisk Årsak Bruker bor sammen med en eller flere personer over 18 år 1 Bruker har sperret (hemmelig/fortrolig) adresse Bruker har ikke fast bopel Bruker bor i en institusjon Bruker er biperson på annen søknad Bruker har D-nummer Bruker er død, forsvunnet, utvandret, fødselsregistrert eller uregistrert. Tekst til bruker Du bor sammen med andre over 18 år, og må derfor søke på papirskjemaet. Hvis dette ikke stemmer, må du kontakte folkeregisteret. Du har fortrolig adresse i folkeregisteret, og må derfor søke på papirskjemaet. Hvis dette ikke stemmer, må du kontakte folkeregisteret. Du kan ikke søke bostøtte fordi du er registrert med i folkeregisteret som bosatt i en institusjon. Hvis dette ikke stemmer må du kontakte folkeregisteret. Du kan ikke søke bostøtte fordi du er registrert med en klientadresse i folkeregisteret. Hvis det ikke stemmer må du kontakte folkeregisteret. Du kan ikke søke bostøtte fordi du allerede er med i en bostøttesak. Hvis dette ikke stemmer eller du ønsker å trekke deg fra saken, må du kontakte bostøttekontoret i kommunen. Du kan ikke søke bostøtte, fordi du har D-nummer. Du kan søke når du får et fødselsnummer. Personen du har logget inn med er registrert som død, utvandret, forsvunnet eller uregistrert i folkeregisteret. Du kan derfor ikke søke om bostøtten. Hvis dette ikke stemmer, må du kontakte folkeregisteret. Bruker er under 18 år Du kan ikke søke bostøtte fordi du er under 18 år. Har du egne barn kan du likevel søke, men da må du søke på papirskjemaet vårt. Bruker bor på Svalbard Du kan ikke søke bostøtte fordi du bor på Svalbard. Hvis dette ikke stemmer, må du kontakte folkeregisteret og endre adresse. Person bor ikke i Oslo kommune (i perioden ) Den elektroniske søknaden er foreløpig bare tilgjengelig for personer som bor i Oslo kommune. Vi planlegger å gjøre den tilgjengelig for alle 1. oktober 201 I mellomtiden kan du søke på papirskjemaet. 33 av 36

34 Vedlegg Oversikt over forsidemeldinger Melding Årsaken til at søkeren får denne meldingen Søker kan søke om bostøtte via esøknaden. Dvs. husstanden er registret med kun 1 voksen og har norsk bostedsadresse i folkeregisteret. NB! Søker vil få beskjed om at søknaden vil gjelde for neste måned, dersom søketidspunktet er etter søknadsfristen (den 1 i hver måned) eller at søker har flyttet og er folkeregistret etter den 1. i måneden. Søker har begynt på utfylling av esøknaden i et tidligere tidspunkt, men ikke sendt inn søknaden. Alle tidligere opplysninger er midlertidig lagret, og søker kan fortsette på utfylling av søknaden. Søker får vite fristen for innsending av søknaden, og når den mellomlagrede søknaden slettes. Søker kan også slette den mellomlagrede søknaden dersom det er ønskelig. Søker har sendt inn søknaden, og vedtaket om bostøtte er ikke fattet ennå. Søker får vite når man kan forvente et svar. Søker får også muligheten til å se på opplysningene i den innsendte søknaden. Søker har fått avslag på sin søknad om bostøtte. Dersom søkeren har søkt elektronisk, vil det vises på evedtaket. Søker kan søke på nytt for neste termin. 34 av 36

HB 9.E.2. esøknad bostøtte. En veileder for kommune og NAV. Foto: Colourbox.com

HB 9.E.2. esøknad bostøtte. En veileder for kommune og NAV. Foto: Colourbox.com HB 9.E.2 esøknad bostøtte En veileder for kommune og NAV Foto: Colourbox.com Alle skal bo godt og trygt Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Om denne veilederen 3 1.2 Fordeler med esøknad 3 1.3 Hvem

Detaljer

Brukerhåndbok for esøknad

Brukerhåndbok for esøknad HB 9.C.25 Brukerhåndbok for esøknad Behandling av esøknader i bostøttesystemet Foto: Colourbox.com Alle skal bo godt og trygt Innholdsfortegnelse 1. Innledning 4 2. Nytt i esøknad 4 3. Administrasjon

Detaljer

Er du flyktning og søker bostøtte?

Er du flyktning og søker bostøtte? Er du flyktning og søker bostøtte? Bostøtte er en statlig støtte til husstander som har høye boutgifter og lave inntekter. Du kan søke bostøtte når du har fått et personnummer. Du kan søke elektronisk

Detaljer

Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget

Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget Side 1 av 5 Retur: Utsira kommune Postboks 63 5547 Utsira Vår dato 09.01.2017 012345 Per Persen Soap Pers vei 11 Leilighet 2 5547 Utsira Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget Husbanken har

Detaljer

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2008/09 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2008. Regelverket

Detaljer

Bostøtte og flyktninger. Siv A. Brynestad, Husbanken

Bostøtte og flyktninger. Siv A. Brynestad, Husbanken Bostøtte og flyktninger Siv A. Brynestad, Husbanken HVA ER BOSTØTTE? Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Rettighetsordning Ca. 110 000 mottar

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Dokumentsansvarlig: Skatteetaten 1 Innhold 1 INFORMASJON OM BRUKERMANUALEN... 3 2 NAVIGERING I OG UTFYLLING AV ELEKTRONISK SKJEMA... 3 2.1 INNLOGGING...

Detaljer

En støtteordning for deg med høye boutgifter og lav inntekt

En støtteordning for deg med høye boutgifter og lav inntekt En støtteordning for deg med høye boutgifter og lav inntekt Blomster gir meg mer hverdagslykke når de daglige bekymringene blir mindre. Helene Bratthammer, 41 år og permittert. Bostøtte er en statlig økonomisk

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Kommunen skal behandle sakene slik: Kommunen må kvalitetssikre opplysningene og dokumentasjonen, og sende dette videre til Husbankens regionkontor.

Kommunen skal behandle sakene slik: Kommunen må kvalitetssikre opplysningene og dokumentasjonen, og sende dette videre til Husbankens regionkontor. (2491.2,N3 4Å4k-k Til: postmottak@vestnes.kommune.no; postmottak@vestvagoy.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no; postmottak@vindafjord.kommune.no; postmottak@vinje.kommune.no; postmottak@volda.kommune.no;

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Bostøtte - endringer i regelverket fra 2017

Bostøtte - endringer i regelverket fra 2017 Side 1 av 5 Retur: Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Vår dato 24.11.2016 Vår referanse 2016/32243-3 BOSTØTTTEKONTORET I KOMMUNEN Kopi til: NAV (stat og kommune) Boligkontoret Servicekontoret Flyktningtjenesten

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Veiledning: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhold

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Ringerike kommune Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Innhold Pålogging... 2 Søknad om SFO plass... 4 Svar på søknad... 6 Endre SFO-plass... 7 Avslutte SFO-plass... 10 Versjon 1.0 Ringerike

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Terminer: Månedlig Søknadsfrist: Den 14. i hver måned Utbetaling: Ca. den 10. i måneden etter

Terminer: Månedlig Søknadsfrist: Den 14. i hver måned Utbetaling: Ca. den 10. i måneden etter Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lav inntekt som sliter med å betjene boutgiftene sine, til å etablere

Detaljer

Søknad om sosialhjelp. Beskriv (legg evt. Flere opplysninger ved på eget ark): Søkeren (etternavn, fornavn) Adresse (vei/gate nr og evt.

Søknad om sosialhjelp. Beskriv (legg evt. Flere opplysninger ved på eget ark): Søkeren (etternavn, fornavn) Adresse (vei/gate nr og evt. NAV VÆRNES Postboks 63 7501 STJØRDAL TLF: 55553333 Søknad om sosialhjelp (Søker må besvare alle spørsmål. Ufullstendige eller manglende opplysninger kan forsinke behandlingstiden.) Søknad mottatt: Det

Detaljer

Medlemsportalen Brukerveiledning

Medlemsportalen Brukerveiledning Medlemsportalen Brukerveiledning Versjon 1.0 Brukerveiledning PTS Medlemsportal 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 3 TILGANG TIL PORTALEN... 4 3.1 BRUKERNAVN OG PASSORD... 4 3.2 HVORDAN LOGGE SEG

Detaljer

Litt om statlig bostøtte. Ann Lisbeth Eriksen, Husbanken

Litt om statlig bostøtte. Ann Lisbeth Eriksen, Husbanken Litt om statlig bostøtte Ann Lisbeth Eriksen, Husbanken HVA ER BOSTØTTE? Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Rettighetsordning September 2016:

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Stemplet av NAV NAV Ullensaker Hva søkes det om? SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP NB! ALLE FELTER I SØKNADEN SKAL VÆRE UTFYLT. Begrunnelse for søknaden Søkers personalia Etternavn, fornavn Fødselsnummer

Detaljer

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster

Detaljer

Systemveileder for bostøttesystemet. HB 9.C.22 Revidert

Systemveileder for bostøttesystemet. HB 9.C.22 Revidert Systemveileder for bostøttesystemet HB 9.C.22 Revidert 20.09.2017 Innledning Dette dokumentet forklarer funksjonaliteten i bostøttesystemet. Dokumentet sier ikke noe om kommunenes generelle arbeid med

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD IPAD Følg stegene under for å installere og starte simuleringen 1 2 3 4 Gå til: http://kid.attensi.com og trykk på «Dowload on the App Store» Logg inn på itunes Store Trykk på «Installer». Vent mens appen

Detaljer

Bostøtte. v/anne Berit Kvaal

Bostøtte. v/anne Berit Kvaal Bostøtte v/anne Berit Kvaal Hva er bostøtte? Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. 2 Hva er bostøtte? Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Partifinansiering 2015, RA-0604 Veiledning: Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2015, RA-0604 Veiledning: Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2015, 04.04.2016, s. 1 Partifinansiering 2015, RA-0604 Veiledning: Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhold Informasjon om rapportering av partifinansiering...

Detaljer

Nedlasting av apper på Apple

Nedlasting av apper på Apple Nedlasting av apper på Apple Vi skal se på hvordan du kan laste ned apper på ditt nettbrett. Først, hva menes med uttrykkene app, apper applikasjoner. app er kortversjonen av det engelske uttrykket application,

Detaljer

Brukerveiledning for identifisering med BankID

Brukerveiledning for identifisering med BankID Brukerveiledning for identifisering med BankID Innledning Denne brukerveiledningen tar kun for seg identifisering med BankID med sikkerhetskort. Brukerveiledningen vi ikke inneholde beskrivelse av alle

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Sømna Kommune SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Fyll ut skjemaet nøyaktig. Ifølge forvaltningsloven har du rett til å få hjelp med utfyllingen av sosialtjenesten. Alle aktuelle punkter i skjemaet må besvares.

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Oppmøte på konsulatet

Oppmøte på konsulatet Søknadsprosess for norsk påtegning av nasjonalt sertifikat for dekksoffiser og maskinoffiser. Fyll ut elektronisk skjema Oppmøte på konsulatet Svar på søknaden Søker eller bemanningsagenten fyller ut elektronisk

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn ved bruk av manuelt

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG KOMMUNAL UTLEIEBOLIG AKUTT-/MIDLERTIDIG BOLIG Ny søknad Søknad om forlengelse av leie Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7. Boliger til vanskeligstilte

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP (første gangs søknad)

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP (første gangs søknad) NAV Hadeland Postboks 220 2711 GRAN SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP (første gangs søknad) Reg. dato: Vedt.nr.: PERSONALIA Etternavn fornavn mellomnavn Fødselsnr. (11 siffer): Kjønn (M/K): Adresse: Tlf.:

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2016 og januar 2017 Sist oppdatert 8. juli 2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Innledning Styrevervregisteret er opprettet av KS som et elektronisk register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om

Detaljer

MinGat ny innloggingsmetode

MinGat ny innloggingsmetode MinGat ny innloggingsmetode Helse Vest IKT har vurdert at tidligere innloggingsmetode til MinGat hjemmefra ikke var sikker nok. De har derfor skjerpet sikkerheten. Dersom du ønsker å logge deg inn hjemmefra

Detaljer

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no PANVAK: kort intro https://panvak.fhi.no PANVAK MinID Dette er første siden du ser når du åpner PANVAK (https://panvak.fhi.no) For å få tilgang til PANVAK må du logge inn via MinID Har du problemer med

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Behandling og registrering av samtykker i 2013

Behandling og registrering av samtykker i 2013 Behandling og registrering av samtykker i 2013 Krav til samtykke for alle over 18 år Kravet følger av Lov om bostøtte 8. Alle i husstanden som er over 18 år, eller fyller 18 år i måneden det søkes bostøtte

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier 2006 Bostøtte En støtteordning for pensjonister og barnefamilier 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2006. Vi gjør oppmerksom på

Detaljer

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA Lenker: Rundskriv 11/2014 Vedlegg 2: Utfyllingsveiledningen ligger som pdf-vedlegg til nettversjonen av rundskrivet)

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Reise- og utgiftsrefusjon

Reise- og utgiftsrefusjon Reise- og utgiftsrefusjon Når ditt oppdrag for Rikskonsertene er utført kan du kreve refusjon av reisekostnader/andre utgifter og registrerer dine krav her: https://registrering.dfo.no/ Obs: For refusjon

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP NAV Nordre Land Postboks 53, 2882 Dokka Tlf.: 55 55 33 33 SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Reg. dato: Vedt.nr.: PERSONALIA Etternavn fornavn mellomnavn Fødselsnr. (11 siffer): Kjønn (M/K): Adresse: Tlf.:

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG For søknad om omsorgsbolig (med/uten innskudd), skal skjema SØKNAD OM HELSE OG OMSORGSTJENESTER, benyttes. Kryss av for det tilbud det søkes om:

Detaljer

Veileder for utfylling av søknad om opptak i fiskermanntall - Altinn

Veileder for utfylling av søknad om opptak i fiskermanntall - Altinn Veileder for utfylling av søknad om opptak i fiskermanntall - Altinn Hvordan finne skjema Gå inn på Altinn sin startside (http://www.altinn.no) og velg fanen Skjema og tjenester. Du kan finne skjemaet

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Klarspråk i Husbanken. Siv A. Brynestad

Klarspråk i Husbanken. Siv A. Brynestad Klarspråk i Husbanken Siv A. Brynestad Husbankens klarspråkprosjekt Prosjekt fra 2011 forankret i Direktørmøtet og i strategiske planer Støtte fra Difi i 2011 Bostøtteordningen først ut Rettighetsordning

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 TILGANG ENDRE PASSORD INNLOGGING SAMTYKKE PASIENTOPPSLAG ELEKTRONISK REGISTRERING VIA AV HELSENETT MS PASIENTER I NORGE NOVEMBER 2014 1 1. PORTAL Den nye versjonen av MS-MRS

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Nedlasting av apper på Android

Nedlasting av apper på Android Nedlasting av apper på Android Vi skal se på hvordan du kan laste ned apper på ditt nettbrett. Først, hva menes med uttrykkene app, apper applikasjoner. app er kortversjonen av det engelske uttrykket application,

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Ny søknad Søknad om forlengelse av leie Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7. Boliger til vanskeligstilte Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger

Detaljer

Selvbetjeningsportalen

Selvbetjeningsportalen Selvbetjeningsportalen Når du skal bruke Selvbetjeningsportalen for første gang Når du har mottatt e-post om at du har nye oppgaver i din innkurv i SAP-portalen 7Slik korrigerer du reise-/utgiftsrefusjon

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

KOM I GANG-GUIDE AKTØRPORTALEN

KOM I GANG-GUIDE AKTØRPORTALEN KOM I GANG-GUIDE AKTØRPORTALEN www.domstol.no/aktorportalen INNHOLD: Pålogging... 4 Registrere bruker... 5 Startsiden... 6 Delegater... 7 Opprette ny sak... 8 Laste opp dokumenter... 10 Saksbildet... 12

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013 Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013 Våren 2013 tar Musikkens studieforbund i bruk KursAdmin for søking og rapportering av voksenopplæringsaktivitet. Dette første semesteret

Detaljer

Her finner du noen tips om levering av selvangivelsen. Innlogging og bruk av MinId har vært omtalt i medlemsbladene for februar 2012 og april 2011.

Her finner du noen tips om levering av selvangivelsen. Innlogging og bruk av MinId har vært omtalt i medlemsbladene for februar 2012 og april 2011. Elektronisk selvangivelse 2012 Her finner du noen tips om levering av selvangivelsen. Innlogging og bruk av MinId har vært omtalt i medlemsbladene for februar 2012 og april 2011. Det er to områder med

Detaljer

Bostøtte 2007. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2007. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2007 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2007. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Hva kan du få hjelp til? Du kan få råd og veiledning om hvilke muligheter du har i din situasjon. Dersom du ikke har eller kan skaffe deg tilstrekkelig inntekter til å kjøpe mat,

Detaljer

Endring i saksbehandlingsrutiner. Storbysamling 3. og 4. november 2016 Vibeke Starheim

Endring i saksbehandlingsrutiner. Storbysamling 3. og 4. november 2016 Vibeke Starheim Endring i saksbehandlingsrutiner Storbysamling 3. og 4. november 2016 Vibeke Starheim Faktisk inntekt - Nytt inntektsgrunnlag Fra januar 2017 skal vi legge husstandens faktiske inntekt til grunn for beregningen

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Faktisk inntekt - Nytt inntektsgrunnlag I dag beregnes bostøtte som hovedregel med siste ligning (2015) lagt til grunn for beregningen

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Endring i saksbehandlingsrutiner. Storbysamling 3. og 4. november 2016 Vibeke Starheim

Endring i saksbehandlingsrutiner. Storbysamling 3. og 4. november 2016 Vibeke Starheim Endring i saksbehandlingsrutiner Storbysamling 3. og 4. november 2016 Vibeke Starheim Faktisk inntekt - Nytt inntektsgrunnlag Fra januar 2017 skal vi legge husstandens faktiske inntekt til grunn for beregningen

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.16 Utdanningsdirektoratet 12. mars 2015 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Innlogging via FEIDE for de skoler bruker dette... 2 3. Identifisering...

Detaljer

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER RÅDMANNEN SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER 1. Opplysninger om barnet/barna Unntatt offentlighet Offentleglova 13

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Rettleiing: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhald

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer