Workshop - PKI forbrukerundersøkelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Workshop - PKI forbrukerundersøkelse"

Transkript

1 Workshop - PKI forbrukerundersøkelse 5. Oktober 2004 NHD Grunnlagsdokument: Forbrukerperspektivet Tidligere undersøkelser Bankkort-utrulling på 90-tallet analogi» pluss sentrale forbrukerforhold Spørsmålskategorier Metodevalg

2 Formål Støtte hovedformål om best mulig fundert utrulling av PKI i Norge Derfor: viktig å inkludere forbrukere tidlig i prosessen Hva vet vi om forbrukere og hva må til for at de skal ta PKI i bruk? Med forbrukervinkling mener vi perspektivet som anlegges, ikke nødvendigvis at det forbrukerne sier er lov og dermed må følges Derfor: ønsker en bred innfallsvinkel (holdninger, tidligere atferd, eksterne faktorer) Vanskelig å spørre direkte om teknologi brukerne har hatt liten befatning med og som i tillegg er fremtidsrettet. Se på felt der vi ønsker ytterligere informasjon om forbrukere Forbrukerundersøkelsen skal være middelet til å innhente den ønskete informasjon

3 Forbrukervinkling Bottom-up perspektiv sette seg inn i sluttbrukernes situasjon Tjenester må være tilpasset brukernes ønsker og behov på en rimelig og relevant måte Viktig å kommunisere mot forbrukere i forkant av en utrulling. Det er snakk om vaner som må endres dette tar tid og krever enhetlig kommunikasjonsstrategi (ellers: etterskuddskontroll) PKI: kompleks infrastruktur forbrukeren har en viktig rolle men er også svakeste ledd? Kan ikke bare se på brukerne, men også andre utviklingstrekk Vanskelig: snakker om fremtidig bruk av noe man ikke har særlig kjennskap til fra før av. Brukere: ambivalent forhold til teknologi vil ha valgfrihet, men også enkelhet går ikke alltid i hop

4 Borger og forbruker Forbruker sluttbruker i et markedsperspektiv Borger sluttbruker i statlig / offentlig perspektiv Over tid: sammenblanding av roller i.o.m. konkurranse-utsetting av tidligere statlige tjenester, liberalisering av markeder aktiverer forbrukerollen i stadig flere sammenhenger I PKI offentlige og kommersielle aktører jobber sammen oppfattet eller reell sammenblanding av roller og juridiske retningslinjer? Er det som aktive forbrukere vi ønsker å forholde oss til en slik infrastruktur? (ref. bredbånd). Ønsker vi å være borgere her, og forbrukere på tjenestesiden? Jo mer aktiv forbrukeren må være desto større mulighet for misbruk av svake forbrukergrupper. Disse er gjerne mindre kritiske og har dårligere informasjonstilgang

5 Tillit Tillit: bygger forbrukerne tillit på samme sted som aktørene på Internett ønsker det? (enkeltaktør, system, tilsyn, etc) Hevdes: forbrukeren må basere tillit på bakgrunn av info på aktuelt nettsted (kalkulerende tillit) Men tillit mer sammensatt: ofte en mavefølelse, basert på mange inntrykk, vurderinger inkludert venner/kjentes erfaringer. Tillit henger sammen med risiko ingen risiko, ikke behov for tillit som verktøy. Pris: godt nok tilbud, risiko mindre relevant F.eks Ryanair, gambling-tjenester, etc Tillit: oppfatning om trygghet, ikke nødvendigvis faktisk trygghet Eks: økende antall betalingstransaksjoner, men også økende svindel, hacking etc. Stoler ofte direkte på bedriften at denne ordner opp Derfor viktig: rykte og tid i markedet Poeng for PKI: lanseres gjennom store bedrifter som nyter tillit i befolkningen, eller bygge tillit til systemet (aktøruavhengig)?

6 Tidligere undersøkelser og piloter Norsk Tipping: Overvekt av menn, ivrige tippere og avanserte brukere Svært høy tillit til sikkerhet, før og etter, og til brukervennlighet overestimering De fleste ønsket å kople e-id fra maskinen etter endt bruk Positive til gjenbruk av e-id, mens skeptiske til gjenbruk av data Problem: Brukere tror bedrift er eier, mens kundedialogen går med en TTP (Buypass). Forvirring om rolle, tillitsplassering? BankID: Viktig moment for BankID-samarbeidet er gjenbruk av ID til flere tjenester enn nettbank. Egne undersøkelser viser at brukere fortrekker banklagret fremfor lokallagret sertifikat, og at løsningen så langt har vært lett å bruke. Satser på sertifikat ikke smartkort. Hvordan oppfattes dette?

7 Tidligere undersøkelser og piloter (2) Lånekassen: Første statlige etat med fullelektronisk løsning v/bruk av PKI (pilot) Tidlig inngangsport for norske innbyggere i.o.m at så mange tar høyere udanning (men skjevt utvalg: høyere utdanning) Klar merverdi: slippe kø for signering og for deretter å sette inn penger over skranke Men: lav frekvens på bruk (2 ganger i året?) 2004 evaluering: Erfarne studenter (mottatt lån / stipend tidligere) Evaluering: De aller fleste enkel måte å få utbetalt studielån på En del synes det var spennende og lei av kø Få syntes sikkerhet var viktig E-post viktigste informasjonskanal, så internett. Minst brukt: plakater og SMS. Skille typer informasjon: hvorfor PKI, hva er PKI og hvordan gå frem Betaling: sterk motstand mot betaling for smartkort (3 av 4). Lånekassen tjener på løsningen bør ta kostnaden

8 Tidligere undersøkelser og piloter (3) Offentlig sektor: Lite informasjon om forbrukere mer om off. ansattes kjennskap til PKI, og oppfattet behov for sikkerhetsløsninger i egen virksomhet mot brukere Få planer om enkle tjenester mer behov for avanserte tjenester mot brukere og andre virksomheter helseforetak spesielt interessert i PKI 1 av 4 mener PKI ikke er nødvendig per i dag for å realisere nyttige tjenester Kommuner: Oppdal kommune har vært tidlig ute forsøker å senke brukerterskel for ny teknologi Benytter smartkort fra Norsk Tipping Mål; tilrettelegge for så mange brukertjenester som mulig Gjennomførte elektroniske lokalvalg i 2003 suksess Informasjonsspredning viktig: lokal presse, brosjyrer og stands

9 Elektroniske betalingskort (1) EFTPOS-systemet: Betydelige investeringer i kortmasse, terminalutstyr, nettverk og datakraft. Organisasjoner måtte bygges opp (institusjonell kapital) og kompetanse for utvikling, drift, vedlikehold og markedsføring (menneskelig kapital) Kompleks prosess for forbrukere vanskelig å uttrykke interesser og behov. Derfor myndigheter involveres på vegne av forbrukere. Konflikt: sparebanker magnetstripekort forretningsbanker smartkort Medførte at bankenes strategier kom i fokus (ren egennytte). Store irreversible kostnader inne i bildet - Skapte i begynnelsen et ikke-kooperativt miljø potensielt ødeleggende - 4 år ( 87-91) dårlig integrert teknologi, mens bankene utad ønsket integrering og standardisering (den rasjonelt sett beste strategien)

10 Elektroniske betalingskort (2) - Kranglet om funksjonelle, økonomiske og sikkerhetsmessige faktorer utrullingen bremset opp... - Forbrukerne ble usikre satt på gjerdet. Forvirring rundt prosedyrer, korttyper og annet Først i 1991: enighet om standardisering av terminaler og markedsføring mot publikum Smartkort det sikreste og fremtidens kort, men strategiske forhold bremset utviklingen. Magnetstripe kort fremsto dessuten som bra nok på denne tiden. Utover på 90-tallet eksplosjon i bruk av kort forbrukerne utviklet tillit til transaksjonssystemet, ikke til de enkelte brukersteder. Mottsatt i USA med konkurranse blant bankenes systemer sjekkheftet dominerte

11 Tilgjengelighet og valgmuligheter Jo flere aktører i et system tilbud fremstår som offentlig gode Problematisk: vanskelig å fordele kostnader og synliggjøre gevinster. Derfor en mulighet: monopolisering av teknologi og nettverk (store aktører) kontroll og regulering av tilgang (nettverk og standarder) omgår gratispassasjerproblemet realiserer felles interesser. Særløsninger og enkeltstrategier handlingslammelse Felles satsing, også på markedsføring letter tillitsbyggingen og øker utrullingshastigheten

12 Pris og effektivitet Pris primær forbrukerinteresse (egennytte) Effektivitet viktig tidsklemma Nytt system dyrt gebyrlegging av tjenester? Eller bør dette dras inn gjennom effektivisering? og hva mener forbrukerne om dette? Vanskelig å samordne konkurrenter skal samarbeide og konkurrere, og det skal finnes optimal fordeling av kostnader og gevinster. Samtidig sikre nok konkurranse til at effektiviseringsgevinster presses nedover i transaksjonskjeden til forbrukerne

13 Forbrukerbeskyttelse Sikring mot misbruk og tyveri av virkemidler Forbrukere: må beskyttes mot seg selv. Derfor avklare ansvar, bygge kompetanse forbruker som svakeste ledd? Hva er uaktsom bruk, og hvilke konsekvenser får slik bruk? Forbrukere mer aktive enn før økende ansvar for egne handlinger (må forholde seg til aktivt til stadig flere tjenester men også økt beskyttelse. Pris / tilgjengelighet må avveies mot beskyttelse og sikkerhet.

14 Eksterne forhold EU-direktiver og satsing på PKI PKI Challenge EU Smartkort-prosjekt Terrortiltak (etter 11. sept.) USAs Patriot Act påvirker Europa Utstrakt bruk / forskning rundt biometri påvirke forbrukere Sikring av borgere og nasjonal infrastruktur (personvern må vike ). I strid med EU s personverndirektiv To mulige utviklingstrekk: lavere terskel for hva som oppfattes som sensitive data, eller sterkere opposisjon mot utvanningen av personvern-beskyttelse Personsikkerhet vs Personvern??

15 VISA: 2005: Eksterne forhold (2) Verified by Visa (passordbeskyttet system kortinnehavers identitet garanteres v/ netthandel) Bytter ut magnetstripe med smartkort (påvirke PKI nøkkelbærer..?? Alle banker i Europa ansvarlige for svindel gjennomført med kort uten smartkort-chip Betaling med Visa-kort på nett i Norge: PC-marked: 146% økning fra % av Visas totale omsetning Innebygde smartkortlesere standard om kort tid?

16 Spørsmålskategorier Borger / forbrukerrelaterte spørsmål Offentlige og private tjenester i samspill Infrastruktur versus tjenester Påvirkning fra ytre / eksogene faktorer: spesielt med tanke på personvern Markedsføring av PKI hvordan kommunisere PKI og tjenester: hva trenger man å vite hva vil man vite Fokusering av begreper Hva er viktigst å få frem ved PKI-bruk (merverdi): signering, sikkerhet, identifikasjon, etc eller satse på alt Konkret på løsninger: Se på faktisk bruk, ønsket bruk ut fra konkrete problemstillinger, etc. Hvordan belyse betalingsvillighet? Forskjell på offentlige og private tjenester, oppfatninger om hvem som tjener på PKI og dermed bør ta kostnad, etc. Prismodeller: årsavgift, pris per transaksjon, etc Effekt av at man er vant til at ting er gratis på nett

17 Metode Optimalt metodetriangulering: Kvantitativ, landsrepresentativ survey (bredde) Kvalitative intervjuer eller fokusgrupper (dybde) Internett-undersøkelse: Generalisere tilbake til Internett-befolkningen men utjevning i bruk (alder og kjønn) dermed stadig likere befolkningen generelt Dessuten: mye bakgrunnsdata tilgjengelig Benytte info-bolker med utdypende / forklarende informasjon; kan deretter spørre relevante spørsmål

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene?

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 Forskningsstiftelsen Fafo 1998

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Forord. Jeg vil takke Claude Marie Davidsen ved Institutt for Datateknikk og Informatikk for veiledning i forbindelse med oppgaven.

Forord. Jeg vil takke Claude Marie Davidsen ved Institutt for Datateknikk og Informatikk for veiledning i forbindelse med oppgaven. Forord Denne rapporten er resultatet av en masteroppgave ved NTNU på linjen for datateknikk. Oppgaven har blitt utført vårsemesteret 2005. Oppgaven har utviklet seg til i hovedsak å undersøke innholdsmessig

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH *UXSSHRSSJDYH,QQOHGQLQJ Vi forstår ut ifra oppgaveteksten at vi skal se på rutinen for å søke lån og stipend i Lånekassen. Vi har valgt å definere rutinen som det program vi møter fra vi skriver in http://www.lanekassen.no/templates/page

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Medieinvesteringens effekt

Medieinvesteringens effekt Medieinvesteringens effekt Er det en klar positiv sammenheng mellom bedrifters medieinvesteringer og deres inntrykk i befolkningen? Ragnhild S. T. Kræmer Masteroppgave i Ledelse og Organisasjonsvitenskap

Detaljer

Sammendrag. Strukturelle faktorers betydning for den demokratiske styringen

Sammendrag. Strukturelle faktorers betydning for den demokratiske styringen Sammendrag KS gjennomførte i 2009-2010 en spørreundersøkelse om lokalpolitikeres og folks opplevelse av ulike sider ved den demokratiske styringen i kommunene. I alt 91 kommuner deltok i undersøkelsen,

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2015 FORBRUKEROMBUDET 1 FORORD... 4 1 FINANSIELLE TJENESTER... 6 1.1 GENERELT... 6 1.2 NYE BETALINGSMETODER... 7 1.3 LÅN OG KREDITT... 9 1.4 SPARING... 11 1.5 PENSJONSSPARING... 13 1.6

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer