UNG PÅ BOLIGMARKEDET PÅ PLASS I SJEFSSTOLEN SPARING LØNNER SEG: BANKENS GAVE TIL BYEN: NYTT TAK PÅ SCENEN I RAVNEDALEN KENNETH ENGEDAL:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNG PÅ BOLIGMARKEDET PÅ PLASS I SJEFSSTOLEN SPARING LØNNER SEG: BANKENS GAVE TIL BYEN: NYTT TAK PÅ SCENEN I RAVNEDALEN KENNETH ENGEDAL:"

Transkript

1 KUNDEMAGASIN FOR SPARESKILLINGSBANKEN JUNI 2012 SPARING LØNNER SEG: UNG PÅ BOLIGMARKEDET BANKENS GAVE TIL BYEN: NYTT TAK PÅ SCENEN I RAVNEDALEN KENNETH ENGEDAL: PÅ PLASS I SJEFSSTOLEN

2 JUNI KUNDEMAGASIN ENGASJEMENT FOR BYENS BEFOLKNING Etter en noe roligere inngang på året preges finansmarkedene nok en gang av frykten for den økonomiske utviklingen i EUområdet. Historisk høy arbeidsledighet i Sør-Europa og usikkerhet knyttet til konsekvensene av politiske valg, har ført til ny nervøsitet i markedene. Svakere vekstutsikter i Europa har resultert i at Norges Bank signaliserer at renten vil holde seg på et lavt nivå en god stund fremover. Høy sysselsetting, lavt rentenivå og en moderat lønnsvekst fører fortsatt til at de fleste av oss her hjemme opplever vekst i disponibel inntekt. Signaler tyder imidlertid på at nordmenns økning i disponibel inntekt i mindre grad går til forbruksvekst, og i større grad avsettes til spareformål. For å hindre en boligboble, har myndighetene i den senere tid innført strengere krav til forsvarlig boligfinansiering. Dette gjør det mer krevende for spesielt førstegangsetablerere å komme seg inn på boligmarkedet. Selv om det er lett å få inntrykk av at det kan være særdeles vanskelig for unge mennesker å skulle finansiere sin egen bolig, er det viktig å understreke at banken gjennom rådgiving og veiledning fortsatt vil bidra til at våre kunder skal få oppfylt boligdrømmen. Boligfinansiering er, og har alltid vært, en av Spareskillingsbankens primæroppgaver. Banken har i over 130 år og gjennom skiftende rammebetingelser vært en hovedbidragsyter til at mange kristiansandere har fått finansiert sin egen bolig. I år er det fem år siden Spareskillingsbanken startet Frende Forsikring sammen med 13 andre sparebanker. Frende har siden oppstarten i 2007 markert seg som en fullverdig tilbyder av skade- og livsforsikringsprodukter på privat- og etter hvert også bedriftsmarkedet. Gjennom et bredt produktutvalg, gode vilkår og konkurransedyktige betingelser har mange av våre kunder med god hjelp og rådgivning av vårt dyktige forsikringspersonell tegnet sine forsikringer i Frende. Tilbakemeldingene fra våre kunder tyder på at de setter pris på å kunne håndtere sine bank- og forsikringstjenester på samme sted. I denne utgaven av Skillingen kan du lese om bankens og Skillingsfondets bidrag til nytt scenetak i Ravnedalen. 17. juni 2012 avvikles et åpningsarrangement som skal markere «nyåpningen» av scenen. Vi er veldig stolte av vårt bidrag til å løfte Ravnedalen som kulturarena. Samtidig økes utendørsscenens anvendelighet til glede for så vel et kulturinteressert publikum som for profesjonelle og amatørutøvere i vår landsdel. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til åpningsfesten i Ravnedalen 17. juni! ADMINISTRERENDE BANKSJEF SPARESKILLINGSBANKEN 04 Nytt tak på scenen i Ravnedalen Bankens gave til byen. 10 Ung på boligmarkedet På boligjakt med sparepenger i lomma. 14 Skjærgårdsbygg AS på Flekkerøya Byggmesterfirma i vekst. 18 Sikkerhet til sjøs Frende tar hånd om forsikringene dine øringens sorti Tradisjonsrik mynt går over i historien. 22 Valuta for pengene Smarte ferietips. 23 Mange muligheter med BankID Din elektroniske legitimasjon og signatur. 24 Kortsvindel i ferien Mange utspekulerte metoder. 26 På plass i sjefsstolen Kenneth Engedal ser frem mot nye oppgaver. KUNDEMAGASIN FOR SPARESKILLINGSBANKEN UTGITT I KRISTIANSAND JUNI 2012 Ansvarlig redaktør: KENNETH ENGEDAL Grafisk utforming, tekst & foto: APTUM KOMMUNIKASJON Trykk: KRISTIANSAND TRYKKERI

3 De ansatte er vår viktigste kapital, de som jobber hos oss i dag, og de som kommer etter oss. Nytt tak på scenen i Ravnedalen: En etterlengtet gave til hele byen 17. juni blir hele byen invitert til å feire at Ravnedalen, yndet tur- og rekreasjonsområde for generasjoner av kristiansandere, endelig får en skikkelig, standsmessig scene. Spareskillingsbankens bidrag på 1,5 millioner kroner over Skillingsfondet har vært avgjørende for å realisere planene. I deen om en scene i Ravnedalen ble lansert tilbake i 1872, av general Oscar Wergeland bror til Camilla Collett og Henrik Wergeland. Det er Spareskillingsbanken og Kruse Smith som sørger for at sceneprosjektet nå blir en realitet; førstnevnte bidrar med den nødvendige kapitalen og sistnevnte gjør selve byggearbeidet til selvkost. Fornøyde ildsjeler Blant de blide personene som er samlet denne februardagen for å markere nyheten om at general Wergelands kongstanke nå blir realisert, er Guri Paulsen, formann i Christianssands Byselskab. Paulsen kan fortelle at scenen har stått halvferdig siden sommeren 2007, da scenegulvet sto ferdig. Helt siden byselskapet i forbindelse med vårt 175-årsjubileum i 2005 tok initiativ til bygging av scenen, har meningen hele tiden vært å få på plass et skikkelig tak. Takket være Spareskillingsbankens generøse bidrag blir dette nå mulig, fortsetter hun. Byselskapet har hatt ansvaret for én konsert årlig for å skaffe midler til scenetaket, men vi ville brukt mange, mange år på samle inn et tilstrekkelig beløp. Gaven fra banken gjør derfor at prosjektet kan fremskyndes, slik at vi nå får den flotte storscenen som vi, og hele byen, har drømt om. Enkelt og tilgjengelig Etter at Kruse Smith har reist taket, vil Parkvesenet overta ansvaret for utendørsarenaen. Parksjef Svein Ole Breland uttaler at den nye scenen vil bety umåtelig mye, især for amatørene i byen som nå får et fast tilholdssted for sine arrangementer: Tidligere har arrangører rigget seg til med provisoriske tak. De store artistnavnene kan saktens ta seg råd til dette, men for kor, korps og andre arrangører har dette vært en kostbar og tungvint løsning, sier Breland. Parksjefen viser også til at det blir lagt opp permanent strømkabel slik at det blir enkelt for både proffer og amatører å benytte seg av scenen. >> Et stort løft Endelig blir det tak på scenen i Ravnedalen. 04 KUNDEMAGASIN

4 Høyt under taket Det nye scenetaket er tegnet av Hillcon AS, mens det rådgivende ingeniørfirmaet SINUS AS har hatt ansvaret for at akustikken blir mest mulig optimal Fase: Tegning: Prosjekt: Oppdragsgiver: Vil bety mye for kommende generasjoner Det er altså Spareskillingsbanken, gjennom Skillingsfondet, som sørger for at byen får en ny, flott utescene Sør i Vest Ravnedalen. Ifølge banksjef Kenneth Engedal er dette et prosjekt som passer perfekt til fondets profil. SkisseProsjekt 1,5 millioner av totalt 2.25 millioner kroner som Skillingsfondet har til rådighet, vil Perspektiver Rendret gå med for å ruste opp scenen. Dette er ifølge Engedal vel anvendte penger: Paviljong Ravnedalen I retningslinjene til fondet heter GNr.: /BNr.: det at vi skal støtte tiltak av allmennyttig karakter. Dette prosjektet følger Skillingsfondets intensjon til punkt og prikke, net- Espen Hille topp fordi det favner så bredt og har nytte for et stort antall mennesker i byen vår. Positiv bidragsyter Skillingsfondet ble opprettet for å tydeliggjøre bankens rolle som en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet, og det har årlig vært satt av 2,25 millioner kroner som er fordelt på ulike allmennyttige formål. Siden oppstarten i 2009 har Skillingsfondet delt ut midler til en lang rekke frivillige organisasjoner og foreninger i byen; det være seg velforeninger, idrettslag, ungdomsklubber og andre initiativ i lokalsamfunnet Antall søkere til Skillingsfondet har til fulle vist det store engasjementet som finnes lokalt. Det er mye som skjer i byen som er verdt å støtte, og selv om det ikke er mulig å gi midler til alle, har vi bestrebet oss på å fordele disse mest mulig rettferdig, understreker banksjefen. Stor betydning Når det gjelder pengestøtten som nå gjør det mulig å bygge tak på scenen i Ravnedalen, viser Engedal til at prosjektet passer som hånd i hanske inn i Skillingsfondets målsetning om å støtte prosjekter som gir noe tilbake til byen og som vil skape glede, engasjement og varige opplevelser. Ravnedalen er hele byens perle, og svært mange kristiansandere, meg selv inkludert, er veldig glad i parken. Den nye utendørsscenen er et familievennlig og generelt svært positivt tiltak, og vi er glade for å bidra til å realisere det flotte initiativet fra byselskapet. Byen trenger denne scenen og for Spareskillingsbanken er det spennende å være med på et prosjekt som vil bety mye for kommende generasjoner kristiansandere, fremholder Engedal. Vil glede mange Det er derfor svært gledelig at byen nå får en arena som hele byen kan nyttiggjøre seg av, fortsetter han. Her får korps, sangkor, menigheter og en rekke andre frivillige lag og foreninger en ny og moderne arena for sine arrangementer; helt gratis og uten å måtte bekymre seg for værforholdene. Det er helt i tråd med bankens verdigrunnlag at dette tiltaket nå blir en realitet, sier Engedal, som på bankens og byens vegne ser frem mot den åpningen av storscenen i Ravnedalen, søndag 17. juni. 1 I slutten av mai begynte arbeidet med å reise scenetaket. 2 Formann i Christianssand Byselskab Guri Paulsen (over) er lykkelig over gaven fra banken. Under: «General Wergeland», Guri Paulsen, Kenneth Engedal og parksjef Svein Ole Breland. 3 General Oscar Wergeland i skuespiller Steinar Endresens skikkelse. Rev Dato Sign Kontr. Beskrivelse 4 Den nye scenen vil bidra til at kulturlivet i byen vil blomstre. >>

5 Program 17. juni kl i Ravnedalen fri entré Sørlandet Symphonic Band spiller «Calling all workers» Generalen med følge kommer for å feire Henriks fødselsdag Sørlandet Symphonic Band spiller «Norge mitt Norge» Kort historikk ved Torbjørn Evenbye Offisiell innvielse og takk, overlevering av scenen til Parkvesenet ved Guri Paulsen Parkvesenet takker ved Svein Ole Breland Konferansier Emil Otto Syvertsen presenterer programmet videre. Duett: HARALD Sødal og Kristina Jølstad Moi: «Ravnedalsang» Opplesing av Elin Gerrard: En barnehistorie skrevet av Henrik Wergeland Barneshantykoret Sørlandet Symphonic Band spiller to Vera Lynn-melodier. Solist: Kristina Jølstad Moi Dansekompaniet «Ravnedans» Folkemusikk, fiolin, Marin Stallemo Bakke Sørlandet Symphonic Band avslutter med allsang: «Christianssandsvisen», alle vers Med forbehold om endringer. Vi fra banken vil stille mannsterkt på denne store dagen og håper at flest mulig av våre kunder har anledning til å delta! Spareskillingsbanken+Ravnedalen=sant 08 KUNDEMAGASIN 07

6 FAKTA På boligjakt med sparepenger i lomma BOLIGSPARING FOR UNGE (BSU) er en spareordning med skattefordeler og gunstige renter. Du kan spare inntil kr pr. år til du når maksimumsbeløpet på kr D et er klart du har andre behov enn å spare penger til bolig når du er åring, eller når du får din første lønning og synes det er flott å kjøpe ting på impuls, mener Pål Smiseth. Nå er han blitt 25 år og har kjøpt sin første leilighet. Den ligger inne i byen, nærmere bestemt på Kuholmen på Lund. Tilfeldigvis på Lund At det ble leilighet på Lund, er litt tilfeldig. Jeg har sett på mange boliger, også utenfor Kristiansand. Men Lund er et attraktivt område, så her blir det ikke vanskelig å selge når den tid kommer. Og når den tid kommer, ser han gjerne for seg at han bygger noe eget på hjemstedet Skisland i Iveland kommune. Men inntil videre er han fornøyd med kort reise til arbeidsplassen AS Elektrisk i Kristiansand, der han har arbeidet i fire år etter endt utdanning og læretid. Nå er sparepenger og lån plassert i leilighet i en firemannsbolig, en fornuftig form for verdiplassering, sier han fornøyd. Dyr inngang Smiseth er klar over at langt fra alle unge greier å spare nok til å komme inn i boligmarkedet. Mange tar lang utdanning, og har ikke annet valg enn å leie. At det er dyrt å skaffe bolig i dag, er det ingen tvil om. På mange måter er det ungdom som tar den verste støyten når prisene blir altfor høye og det er de i dag, synes jeg. Han får støtte av Inger Sædberg Birkenes, daglig leder i Meglerhuset Sædberg. Det er høye priser, også når en tar i betraktning at reallønningene har økt bra de siste årene, sier hun. Mange faktorer er med på å forklare dette, ikke minst lav rente og god kjøpekraft hos folk flest. Men først og fremst ser vi at det bygges for lite nytt, særlig sentralt beliggende og mindre leiligheter. Flere studentboliger ville også hjelpe godt på situasjonen. Begynne realistisk Likevel er det mange og gjennomførbare veier inn i boligmarkedet, påpeker Sædberg Birkenes. Hun anbefaler sterkt å gjøre som Pål Smiseth; spare så tidlig en kan i BSU (Boligsparing for Ungdom), gjerne med faste månedlige beløp. Gode renter og skattefordeler betyr at BSU utgjør en viktig forskjell for førstegangskjøpere. Som kjent må du stille med 15 prosent egenkapital når du kjøper bolig, og da er det godt å ha midler fra BSU-sparing. I tillegg har du vist banken at du har evne til å spare. Hvis en skal kritisere ordningen for noe, må det være at grensen for sparebeløp er for lav. Krever disiplin Bernt Tallaksen, avdelingsleder for utlån i Spareskillingsbanken, anbefaler også BSU-sparing til ungdom. Når vi skal innvilge lån, teller det selvfølgelig at lånesøkeren klarer å spare, på samme måte som jobb og jobbutsikter og antatt inntekt i årene fremover teller, minner han om. Tallaksen innser samtidig at det kan være en tøff utfordring å spare i en periode av livet uten særlig inntekter. Vi voksne trenger bare tenke tilbake på egen ungdomstid for å se at sparing ikke alltid er så enkelt, om det er aldri så fornuftig. Med kostnadsnivået vi har i dag, og den livsstilen vi tar for gitt, er det ikke opplagt at alle klarer å spare seg til egenandel før boligkjøp. Ikke rent få nyter godt av støtte fra foreldre, for eksempel i form av gaver og forskudd på arv, men det gjelder slett ikke for alle. >> BSU-sparing er begrenset til personer som er mellom 13 og 34 år i inneværende skatteår. Sparebeløpet skal bare brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån. Da han begynte med boligsparing for ungdom, syntes Pål Smiseth det var fjernt og kjedelig. I dag er han sjeleglad for hver krone han satte inn. FAGLIGE FERDIGHETER Pål Smiseth stortrives på jobb i AS Elektrisk. De faglige ferdighetene kommer godt med når han pusser opp i egen, ny leilighet! 10 KUNDEMAGASIN

7 FAKTA 15 % egenandel ved boligkjøp er et krav myndighetene har innført for å dempe prisveksten i boligmarkedet. Når banken gir lån til boligkjøp, skal den se til at låntaker fremskaffer 15 prosent eller mer utenom lånebeløpet som banken innvilger. Kommunalt garantert lån til egenandel gis primært for å skaffe ungdom egen kapital til boligkjøp. Et slikt lån skal gjelde nøktern bolig. På boligjakt med sparepenger i lomma >> Sædberg Birkenes ser heller ikke noen grunn til å snakke for høyt om sparing og nøysomhet til de unge. Skal pekefingeren rettes mot noen, er det snarere dagens foreldre. De har hatt glede av den store veksten i forbruk, en vekst som i stor grad er finansiert med lån. øvrig ser vi etter de samme tingene som bankene. Først og fremst må inntekter stå i forhold til samlet lån, og kredittopplysningene må være tilfredsstillende. I fjor fordelte kommunen slike lån på 197 husstander, og det utgjør rundt 10 prosent av alle boligkjøp i 2011 etter Måseides beregninger. På mange måter er det ungdom som tar den verste støyten. NØKTERNT BOLIGVALG Ungdoms førstegangsbolig bør være nøktern, er eiendomsmeglerens og bankens klare råd. Derfor er det liten vits å moralisere, men heller hjelpe de unge på vei til sin første bolig, gjerne ved å bidra med sparepenger. Er foreldrenes økonomi god, kan de også vurdere å stille som kausjonist for hele eller deler av barnas boliglån. Kommunal drahjelp BSU har nok de fleste unge hørt om, sier Bernt Tallaksen. Men at kommunen også kan hjelpe unge på boligjakt, er det ikke alle som vet. Han refererer til Husbankens startlån. Disse lånene er i utgangspunktet ikke bare beregnet for unge mennesker, men også andre som mangler tilstrekkelig egenkapital. Låneordningen håndteres av kommunene, og kan benyttes til å dekke hele eller deler av den lovpålagte egenkapitalen på 15 prosent. Ifølge Egil Måseide, saksbehandler i Kristiansand kommune, er tilbudet om lånefinansiert egenkapital et målrettet tiltak som virker veldig bra og etter hensiktene. I Kristiansand disponerer vi inntil 80 millioner kroner til suppleringslån ved boligkjøp. Boligkjøpet skal bygge på nøkternhet, og for Riktig regnestykke Til syvende og sist er det snakk om å legge forventningene etter hva som er mulig. Sædberg Birkenes viser til at små og enkle boliger i dag går for mellom en og halvannen millioner, et beløp hun mener er innenfor rekkevidde for de fleste. Husvær i denne prisklassen er kanskje et stykke unna drømmen om den ideelle boligen, men et fornuftig første steg inn i boligmarkedet, sier hun. Leie er heller ikke noe dårlig alternativ, og lar seg som regel kombinere med sparing til egen bolig, først og fremst gjennom BSU-ordningen. Vår unge boligkjøper Pål Smiseth bekrefter nytten av sparing, og han er i ettertid glad for de nøkterne rådene han fikk i banken. Jeg har fått en bedre forståelse av sammenhengen mellom inntekt og utgift, og er mer fokusert på hva jeg bruker penger på. Jeg må selvsagt gi avkall på enkelte fristelser, men har likevel så jeg klarer meg. Jeg fortsetter faktisk BSU-sparingen, for det kan komme godt med når jeg en gang oppgraderer boligstandarden min! 10 KUNDEMAGASIN 13

8 Skjærgårdskameratene fra Flekkerøy De ansatte er vår viktigste kapital, de som jobber hos oss i dag, og de som kommer etter oss. I det gamle fiskemottaket på Geiderøy holder byggmesterfirmaet Skjærgårdsbygg til. Her er lokalene tidsmessig pusset opp, med utkikksrom helt på toppen, der de naturskjønne omgivelsene kan tas inn sammen med en bit mat og kaffe. FAKTA SKJÆRGÅRDSBYGG Etablert 1998, 17 ansatte, tilhold på Flekkerøy. Påtar seg store og små bygge-, renoverings- og vedlikeholdsoppdrag, med fritidseiendommer og bryggeanlegg som spesialitet. Disponerer kranbåt for sjøtransport av skjellsand, masse, støpesand, maskiner og annet bygningsmateriell. V ed kaia rett utenfor ligger bedriftens stolthet og arbeidshest, en robust lekterskute på 15 meter. Den er ute i all slags vær med håndverkere og materialer til brygger og hus i fjæra og på distriktets holmer. I sin tid litt av en investering, men vel verdt pengene, ifølge daglig leder Stein H. Sørensen. Båten lar oss komme til over alt, og det er ikke småtteri av hva den kan frakte. Bygningselementer, maskiner, stein, grus og plank tar vi med oss helt til byggeplassen, og det gir oss selvfølgelig et konkurransefortrinn. Krana om bord tåler tunge løft, og vi leier båten ut rett som det er. I sesongen tømmer vi for eksempel septiktanker fra hytteområder, og vi sender gjerne en gravemaskin på holmetur om det trengs. Tradisjon for å bygge De 17 ansatte er i hovedsak ekte innfødte flekkerøyværinger, to av dem lærlinger, men ingen kvinner. Akkurat det med mangel på jenter skyldes nok at yrket fortsatt er en mannsbastion, noe firmaet gjerne så det kunne bli endringer på. Bedriften er for øvrig ikke det eneste håndverkerfirmaet på Flekkerøy, og Sørensen tror det ligger i blodet å søke seg til bransjen. Det er liksom kulturarven vår, det. Vi er vant til å pusle med ting og få det til på egen hånd. Oppdragene våre tar vare på tradisjonen med å bygge selv. Det aller meste av det vi gjør, er spesialløsninger, som restaurering og vedlikehold av hytter, hus og brygger. Primært er vi ute i skjærene mellom Høllen og øst mot Lillesand, men også inne i byen. Det siste store renoveringsoppdraget der var Stumpf-gården, som vi fikk mye skryt for. Vi er vel den typen firma som mange håndverkere drømmer om å jobbe i, reflekterer Sørensen. Her stilles det strenge krav til faglige ferdigheter, oppgavene er varierte, de finner ofte sted på idylliske plasser og arbeidskameratene er godt sammensveiset. De ansatte viktigst Vi har satset bevisst på lagarbeid og et godt arbeidsmiljø, legger han til. Alle må kunne jobbe i team, og med ulike kollegaer. Så forsøker vi i tillegg å legge til rette for trivsel i hverdagen, litt velfortjent skryt, noe godt til lunsj innimellom, eller en utenlandstur for alle ansatte. Vi har vært i Krakow, i London og på Island. Den daglige lederen har som filosofi at de ansatte er firmaets viktigste kapital. Det gjelder de som jobber hos oss i dag, og det gjelder i høy grad de som kommer etter oss, sier han, og sikter til utdanning og rekruttering til bransjen. Vi har alltid lærlinger hos oss, og ser det som et naturlig bidrag til å opprettholde kompetansen i faget. Vi legger også opp til at de fast ansatte kan videreutvikle seg, og har fire ansatte med byggmesterbrev hos oss, og to til som holder på med det. Dessuten har vi tatt i bruk avansert tegneprogram, for mer presis kon- >> UTSIKT TIL OPPDRAG Fra firmaets kontorlokaler har daglig leder Stein H. Sørensen god utsikt over skjærgården, der mange av oppdragene hentes. 14 KUNDEMAGASIN

9 ERFAREN BÅTFØRER Oddbjørn Størkson kjenner firmaets lekterbåt inn og ut, og har stø hånd på rattet i godvær såvel som ruskevær Skjærgårdskameratene >> fra Flekkerøy struksjon, og ikke minst lettere kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere. Programmet tillater tredimensjonal visning av et bygg, noe som gjør at alle får et riktig inntrykk av hvordan det ser ut når det er ferdig. Teoristyrt Sørensen har synspunkter om yrkesutdanningen lærlingene er gjennom, før de kommer ut på arbeidsplassene. Han mener skolereformene på nittitallet gikk for langt i form av teoretisering. Nå ser vi at pendelen svinger tilbake mot mer praktisk orientert undervisning, og det er bra, sier han. Likevel sliter mange når boklig lærdom teller mer enn håndlaget deres. I verste fall svekkes selvtillit og motivasjon, og da skal det mye til for å stille opp med den nødvendige arbeidsgleden på skole og seinere på arbeidsplassen. Vi vet hvor viktig det er å ta vare på lærlingene, følge dem tett opp og gi dem meningsfylt arbeid, som igjen gir stolthet og opplevelse av mestring. Jordnær bank Som så mange håndverksbedrifter startet Skjærgårdsbygg med en liten håndfull ansatte, i 1998, og har vokst til dagens omsetning på drøye 25 millioner kroner. Ekspansjonen har stilt krav til finansiering og økonomisk rådgivning, og det er her Spareskillingsbanken har sin plass. Og Sørensen er strålende fornøyd med banken. Firmaer som vårt lever nærmest på siden av de store entreprenørselskapene, og er stort sett skjermet fra konjunktursvingningene de er utsatt for. Våre bankbehov er på et annet nivå enn deres, et nivå der Spareskillingsbanken har mer enn nok kompetanse. Dessuten passer tonen oss veldig godt, vi opplever banken som like jordnær og uhøytidelig som oss selv. 1 Alle turer og jobber loggføres nøye. 2 Den kraftige løftekrana sørger for effektiv materialhåndtering. Her losses skjellsand. 3 Under Varoddbroa på vei til oppdrag. Finværsdager og sjøluft er en kjempebonus for karene i Skjærgårdsbygg. 4 Den robuste firmabåten brukes flittig til egne jobber, men tar også fraktoppdrag for andre. 16 KUNDEMAGASIN

10 FAKTA På tide med en gjennomgang av forsikringene? FRENDES FRITIDSBÅTFORSIKRING Vi forsikrer: Fritidsbåt med utenbordseller innenbordsmotor Seilbåt under 50 fot Båt uten motor, robåt, kajakk og kano Velg mellom følgende dekninger: Ansvar Brann/tyveri Kasko Fører- og passasjerulykke Maskinskade Båtforsikringen gjelder i Norge, Sverige, Danmark og Finland og 12 nautiske mil fra grunnlinjen til disse landene. I perioden 1. mai 30. september gjelder forsikringen også i resten av Europa, samt 200 nautiske mil fra grunnlinjen til det europeiske fastlandet, og overfart til Island, Storbritannia, Madeira, Azorene og Kanariøyene. NYTTIGE TELEFONNUMMER I en nødssituasjon er det viktig å vite hvor du skal henvende deg for å få hjelp ved personskader eller havari/grunnstøting. Sommersesongen står for døren. Dette er en årstid med mye aktivitet, og det kan være lurt med en gjennomgang av forsikringene. Blant forsikringsavtalene som tilbys gjennom Frende Forsikring, er særlig båtforsikring et aktuelt produkt. S iden oppstarten i 2007 har et stigende antall kunder i Spareskillingsbanken tegnet livs- og skadeforsikring i Frende Forsikring. Elisabeth Rypestøl, leder for forsikringsavdelingen i banken, påpeker at det er mange fordeler med å samle bank- og forsikringstjenester på ett sted: Kundene våre opplever dette som lettvint og oversiktlig. Det er i tillegg en ekstra trygghet å kunne ordne spørsmål knyttet til bank- og forsikringsavtaler på et sted du allerede er kjent. Vi anbefaler kundene våre til å ta en ekstra kikk på forsikringene på denne tiden av året, og oppfordrer alle til å ta kontakt hvis det er noe de lurer på, fortsetter hun. Elisabeth Rypestøl trekker særlig frem Frendes tilbud når det gjelder båtforsikring som et aktuelt eksempel. Båtliv er viktig for nordmenn generelt og for kristiansandere spesielt, og vi er opptatt av å gi kundene våre et konkurransedyktig tilbud på dette området. Frendes båtforsikring har veldig god standarddekning, og kan dessuten utvides når det gjelder områder som kasko og maskinskade. Ifølge Elisabeth Rypestøl er det også en stor fordel for bankens forsikringskunder at de til enhver tid kan ha oversikt over forsikringene sine i nettbanken. Her ligger alle relevante dokumenter, som du også kan få tilsendt i posten. Mitt tips er å ta en ekstra gjennomgang av alle forsikringene allerede nå, slik at du kan bruke sommeren til å slappe av og kose deg. Og husk: lurer du på noe, er du alltid velkommen til å stikke innom oss! GODE RÅD VED BÅTTYVERI Bruk båthavn med etablert vakthold og foreta selv hyppig oppsyn med båten Ta med deg verdisaker når båten forlates Kostbart utstyr som ikke tas med må oppbevares innelåst i båten Sørg for å sikkerhetsmerke skrog, motor og drivverk. Se etter et FG-godkjent merkefirma Hekkaggregater bør avmonteres under vinteropplag Fjern løs bensintank eller lås denne inn Fjerning av viktig motordel eller montering av skjult hovedbryter vanskeliggjør båttyveri Installer tyverialarm Husk at båten er ekstra tyveriutsatt når den står på en tilhenger Ved tyveri, kontakt umiddelbart politi og forsikringsselskap Sørg for å ta bilder av båten FRENDE HJELPER DEG Er båten din godt nok forsikret? Kontakt Frende for spørsmål og tilbud. VHF... kanal 16 Brannvesen Politi Ambulanse Maritim radio Hovedredningssentralen Sør-Norge FORSIKRINGSAVDELINGEN Fra venstre: Gert Flateland, Niklas Grønning, Elisabeth Rypestøl og Glenn Kjevik. 19

11 Slutt for 50-øringen 1. mai i år opphørte 50-øringen som tvunget betalingsmiddel. Grunnen til AT Norges Bank avsa dødsdommen over mynten, er rett og slett at folk flest sluttet å bruke den ved kontante betalinger. FAKTA 50-ØRINGEN FØR OG NÅ N orges Bank har gjennom flere år produsert et stort antall 50-øringer ja, faktisk et sted mellom 15 og 22 millioner stk. årlig for å dekke etterspørselen fra butikkene, som har vært avhengige av mynten for å kunne gi igjen korrekt veksel. Men kundene har i økende grad latt være å bruke 50-øringene neste gang de skal betale for noe med mynt, og isteden latt dem ligge igjen i vekselskålen, puttet myntene på innsamlingsbøsser eller lagt dem fra seg hjemme. 50-øringens sorti føyer seg inn i rekken av andre øremynter som de siste tiårene har mistet sin verdi og i sin tur blitt fjernet som betalingsmiddel. 1- og 2-øremynter ble tatt ut av sirkulasjon i 1972, 5- og 25-øremyntene i 1982 og endelig 10-øren i Skulle du sitte på et stort lager av 50-øringer som du nå ikke får brukt i butikkene, er det imidlertid ingen grunn til å fortvile: Norges Bank er pliktig til å innløse 50-øringer i ennå ti år, fram til 1. mai Norske mynter har en lang historie her til lands og starter allerede i år 995, da Olav Tryggvason fikk preget de første penninger med sitt segl. De første 50-ørene ble trykket i 1874, året før den norske kronen ble introdusert og erstattet speciedaleren ( ) som betalingsmiddel. En verdifull og sjelden mynt er 50-øringen fra 1945 som ble produsert i kun eksemplarer. Et pent eksemplar av denne mynten kan man i dag få om lag kroner for. Under 2. verdenskrig var det knapphet på metaller, hvilket medførte at kobber og sølv ble erstattet av sink i pregingen av 10-, 25- og 50-ører. 50-øringene fra okkupasjonstiden er derfor mørke i fargen, ofte med et hvitt belegg. En stor takk til Bjørn Gunnar Solaas i Sørlandets Frimerke- og Myntsenter (H. Wergelands G. 52) for nyttige opplysninger og velvillig utlån av mynter Kobbernikkel & sink Kobbernikkel Kobbernikkel Kobbernikkel Kobber KUNDEMAGASIN 21

12 Valuta for pengene Mange muligheter med BankID BankID er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett. Over 2,7 millioner norske bankkunder bruker i dag ordningen, som er en felles løsning for alle norske banker. Skal du reise ut av landet i sommer? Det er alltid lurt å ha med seg lokal valuta på reisen, i tillegg til Visa- og kredittkort. Spareskillingsbankens serviceinnstilte personale sørger for at du har reisevalutaen i orden til turen. FAKTA GODE REISETIPS Spar på alle kvitteringer. Får du mistanke om uregelmessigheter ved bruk av Visa-/kredittkortet, er det alltid en fordel å ha kvitteringer for hånden. Ta med et ekstra kort på reisen, f.eks. vårt Visa Reservekort. Da har du alltid en ekstra pengereserve dersom ditt ordinære bankkort kommer bort eller blir ødelagt. Husk regionsperren. Vi anbefaler å la Norden og Europa stå åpent hele tiden; skal du reise til andre deler av verden må du huske å åpne opp for disse regionene før reisen. Endringene gjør du enkelt i nettbanken. Glemmer du å oppheve regionsperren før du drar på ferie, så fortvil ikke! Du kan ringe oss, hele døgnet, på vårt vanlige telefonnummer: Sørg for å ha gyldig reiseforsikring. A vdelingsleder Ingunn Holberg forteller at kjøp av valuta er en viktig del av arbeidsdagen til alle som jobber i skranken i Spareskillingsbanken. Det går mest av svenske og danske kroner, samt euro, dollar og pund. Men etter hvert som stadig flere av oss reiser til fjernere himmelstrøk, etterspør kundene våre i økende grad mer eksotiske valutaer. Dette er vi selvsagt behjelpelige med, men det kan være lurt å være ute i god tid med slike forespørsler, siden vi må bestille disse valutaene, påpeker hun. Ingunn Holberg sier at hun alltid råder reisende til å ha med seg noe valuta på turen. Det er alltid greit å ha med seg lokal valuta; ikke for mye, men tilstrekkelig til å betale en drosjeregning eller gjøre noen småinnkjøp den første tiden etter ankomst. Et spørsmål som ofte møter Ingunn Holberg og hennes kolleger i skranken, er følgende: Hva lønner seg å veksle penger før man drar eller å ta ut lokal valuta i minibanker på destinasjonsstedet? Mange er av den formening at det er mer å hente på å ta ut valuta i landet man reiser til. Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle; i mange tilfeller kan det være motsatt siden det må beregnes en avgift på kontantuttak i utlandet, på samme måte som banken tar et gebyr for å veksle valuta, sier hun. Det vil derfor være kursen på det aktuelle vekslingstidspunktet som har størst betydning for om det lønner seg å veksle hjemme eller på reise. Det går mest av svenske og danske kroner, samt euro, dollar og pund. Avslutningsvis minner Ingunn Holberg om en viktig huskeregler når man handler med kort i utlandet: Får du spørsmål, på hotellet eller i butikker, om du vil betale med norske kroner eller landets valuta, så velg landets egen valuta! Selv om det tilsynelatende kan virke fornuftig å betale med den norske valutaen, er kursen du blir tilbudt så å si uten unntak elendig. For å unngå kurstap, og en (enda) dyrere ferie, må du derfor alltid velge den lokale valutaen, fremholder avdelingsleder Ingunn Holberg. M ens vi i den fysiske verden identifiserer oss med pass, førerkort eller bankkort, benyttes BankID for å bekrefte hvem vi er i den elektroniske sfæren. I den fysiske verden bruker vi kulepenn for å signere kontrakter/ avtaler osv.; i den elektroniske vil det fremtiden bli vanlig å bruke BankID med passord og kode til å signere dokumenter. BankID som elektronisk legitimasjon og signatur innebærer at vi slipper fysisk å møte opp, eller sende pr. post, for eksempel søknad om barnehageplass, adresseendringer, bud på bolig, lånesøknad, tinglysning av dokumenter mv. Det vil etter hvert også bli mulig med såkalt multisignering med BankID, slik at for eksempel ektefeller/samboere med felles lån kan underskrive på samme lånedokument elektronisk. Elektronisk signering med BankID er et nyttig og lettvint system som tilfredsstiller kravene i e-signaturloven. Dersom du ikke har skaffet deg BankID, råder vi deg til å bestille dette i nettbanken. BankID-en er klar til bruk straks etter bestilling. Har du BankID fra før, kan din ordinære lønnskonto gjøres om til e-konto med gebyrfri kortbruk for varekjøp i inn- og utland. Til slutt minner vi om at BankID er din personlige legitimasjon og signatur. Husk derfor at passord og kodebrikke ikke må gjøres kjent for andre, heller ikke ektefelle/samboer eller andre familiemedlemmer. FAKTA Anvendelsesområder for BankID er blant annet: Nettbanker Sikkerhet ved betaling på nett Signering av helseerklæring for livsforsikringer Adresseendring til posten Ved beregning av pensjon se norskpensjon.no Signering av leiekontrakt til studenthybler Etter hvert vil signering av lånedokumenter med BankID bli helt vanlig Les mer på bankid.no Dersom du ikke får frem en «boks» som denne når du logger på nettbanken, har du ikke BankID. Bestilling av BankID gjøres enkelt i nettbanken etter at du har logget inn. Velg «BANKID» i nettbankens toppmeny og følg bestillingsveiledningen. 22 KUNDEMAGASIN 23

13 Kortsvindel i ferien: Utspekulerte metoder Få ting er mer kjedelig enn å bli frastjålet verdigjenstander, penger eller bankkort når man er på reise. En tydelig trend blant kriminelle de siste årene er å observere kortbrukerens PIN-kode for deretter å stjele bankkortet. Du bør derfor være spesielt på vakt mot denne typen kriminalitet. I Skillingen har vi gjennom mange år vært opptatt av kortsikkerhet og minnet om viktigheten av å skjule PINkoden, ikke skrive den opp, sperre mistet/stjålet kort så fort som mulig, bruke regionsperre aktivt, aldri gi fra seg kortet i barer og restauranter og andre velkjente råd. Men det er viktig å være klar over at kriminalitetsbildet har endret seg i tråd med at den tekniske sikkerheten har blitt bedre. I og med at det nær sagt overalt er tatt i bruk chip-funksjon i betalingsterminaler, er det på det nærmeste slutt på kopiering, eller såkalt «skimming», av kortets magnetstripe. Det forekommer imidlertid fortsatt noe kortkopiering i Asia og Nord-/Sør-Amerika. Skal du på ferie i her, husk da å sperre regionen straks du er hjemme igjen. Men dette betyr ikke at kortsvindel er en saga blott; kjeltringene har isteden blitt mer direkte i sin fremgangsmåte for å lure fra deg pengene dine. Svein-Erik Svendsen, sikkerhetsansvarlig og leder for IT-avdelingen i Spareskillingsbanken, kan fortelle om mange kreative metoder i så måte: En vanlig metode er å observere PIN-koden til personer som bruker kortet i butikker og minibanker, for deretter å følge etter den som har benyttet det. I samarbeid med andre skapes det så en «situasjon» som gjør at kortinnehaveren blir uoppmerksom, slik at kortet kan stjeles fra veske, lommebok e.l. Dette skjer både i Norge, i Oslo spesielt, og i utlandet. Svendsen forteller at tyvene benytter seg av forskjellige fremgangsmåter for å narre deg; det kan være at noen dytter borti eller søler noe på deg, eller spør om hjelp til et eller annet. Poenget er at de er meget profesjonelle, slik at du ofte ikke registrerer hva som har skjedd før det er for sent, det vil si at kortet ditt allerede er brukt til uttak i minibank. Men i tillegg til å være forsiktig i slike sammenhenger, er det aller viktigste at du skjuler PINkoden. Dette kan ikke understrekes kraftig nok: skjul alltid koden din med hånden og se godt etter at det ikke står noen nysgjerrige personer bak deg både i butikker og minibanker, advarer han. Svein-Erik Svendsen forteller også om en annen metode for å lure til seg PINkode og kort: Denne går ut på å feste en anordning på minibanker som gjør at kortet ikke kommer ut igjen etter forsøk på uttak. Da vil det fort komme en eller flere «hjelpsomme» personer som forteller deg at du må taste koden en gang til for å få ut kortet. De vil da observere koden som tastes på nytt, men selvsagt: kortet kommer ikke ut igjen. Mange vil i en slik situasjon bli rådløs og etter en stund tro at kortet er slukt av minibanken. Men straks etter at du har forlatt minibanken bruker kjeltringen spesialverktøy for å få ut kortet og vil umiddelbart ta ut maksimalt beløp på dette. Det du må gjøre hvis du opplever at kortet ikke kommer ut av minibanken, er å bli ved minibanken til du har ringt oss og sperret kortet. Husk at du kan ringe banken hele døgnet på tlf. (+ 47) , sier Svendsen. Han minner om at det i stor grad er den enkeltes aktsomhet som vil forhindre svindel og tap av verdigjenstander, og ønsker at færrest mulig av bankens kunder vil oppleve ubehageligheter av denne sorten. UNNGÅ UBEHAGELIGHETER Vær oppmerksom på kortsvindlere. 24 KUNDEMAGASIN 25

14 Nye utfordringer for erfaren bankmann Kenneth Engedal overtok i slutten av januar sjefsstolen i Spareskillingsbanken. 46-åringen fra Andøya ser frem mot å videreføre bankens tradisjoner og styrke dens posisjon som en selvstendig, kundevennlig og moderne sparebank. I så å si hele sitt yrkesliv har Engedal vært ansatt i Spareskillingsbanken. En januardag i 1989 var Engedal første arbeidsdag, og siden har han som det heter ikke sett seg tilbake. 23 år har det altså blitt, og underveis har han høstet erfaringer som vil komme godt med i jobben som banksjef. Gått gradene Jeg har gått gradene i banken og vært innom de fleste, for ikke å si alle, avdelingene; fra kasseavdeling, låneavdeling og kundesenter til forsikring, regnskap og IT- og markedsansvar, sier han. Med halve livet bak seg i banken, burde han med andre ord ha inngående kjennskap til alle sidene ved driften i den 135 år gamle sparebanken i Festningsgata. Jeg ser frem til oppgavene som venter med både ydmykhet og ærefrykt. Men erfaringene jeg har høstet gjennom et langt yrkesliv og det faktum at jeg har vært fungerende banksjef siden våren 2011, gjør at jeg vet sånn noenlunde hva jeg går til og hvilke utfordringer som venter meg. Erfaring og overblikk Kenneth Engedals lange yrkeskarriere på samme sted er langt fra noe unntak når det gjelder medarbeiderne i banken. Mange har som Engedal vært der i en årrekke og på den måten lært seg yrket fra bunnen av. Dette er utvilsomt en styrke for banken og ikke minst kundene våre. Med bred og allsidig erfaring fra ulike sider av bankdriften, får den enkelte et større overblikk og kan se en sak fra flere sider, sier han. Trives sammen En viktig grunn til at folk blir her 26 KUNDEMAGASIN over tid, har å gjøre med at vi trives i hverandres selskap, fortsetter Engedal. Det er rett og slett gøy å komme på jobb om morgenen! Trivsel er en viktig motivasjonsfaktor som gjør oss i stand til å skape en best mulig bank for våre kunder. Vi er i tillegg veldig stolte av banken alle mann. Vi lykkes med det vi gjør og det trigger oss og gir oss ny energi til å ta fatt på utfordringene som møter oss. Moderne tjenester Kompetanse er ifølge Engedal et sentralt stikkord når det gjelder fremtidens utfordringer for Spareskillingsbanken. Bankkunder generelt, og den yngre generasjon spesielt, har større forventninger til oss enn før og forventer at vi kan tilby alle typer tjenester som forventes av en moderne finansinstitusjon. Engedal peker derfor ut ungdommen som en gruppe det vil bli stadig viktigere å kunne tilby moderne, tilpassede tjenester. Om vi liker det eller ikke, er unge av i dag mindre lojale enn tidligere tiders bankkunder. Vi må derfor møte dem ut fra deres forutsetninger, behov og tanker om hvordan en god bank skal være. Å «ta ungdommen på alvor» er en velbrukt floskel, men er ikke desto mindre treffende for hvordan bankdriften må innrettes i årene som kommer, fastslår han. Høyt under taket Den nytilsatte banksjefen er imidlertid opptatt av at Spareskillingsbanken skal beholde sine kjerneverdier som en lokal og kundevennlig bank med sterk folkelig forankring. Teknologiske innretninger kan aldri erstatte service og den nærhet til kundene våre som vi har bygd opp gjennom generasjoner og som gjenspeiles i vårt slagord: «Hos oss er du et navn». Vår klare policy er å kombinere bankens identitet med moderne teknologi og framtidsrettede løsninger som gjør oss i stand til å gi kundene våre gode, lønnsomme råd om sparing, lån og forsikring, understreker Engedal. Samfunnsansvar I 2009 besluttet Spareskillingsbanken å opprette Skillingsfondet. Pengene fra fondet 2, 25 millioner er øremerket prosjekter som har et allmennyttig formål. Med Skillingsfondet påtar vi oss et viktig samfunnsansvar. Antall søknader til fondet har økt år for år. Dette er selvsagt er svært gledelig og viser at Skillingsfondet har blitt lagt merke til blant ildsjeler i lokalsamfunnet, påpeker Engedal. Nytt av året er at banken har gått inn med 1,5 millioner til ett enkelt prosjekt; nemlig byggingen av nytt tak på utendørsscenen i Ravnedalen. Ifølge banksjefen er dette et tiltak som passer svært godt inn i Skillingsfondets overordnede målsetning om å støtte prosjekter som kommer til nytte for et stort antall mennesker i byen vår. Skapende kraft Vi ønsker å fortsatt styrke vår posisjon som en selvstendig bank for Kristiansand og omegn, fortsetter Engedal. For å oppnå dette må vi ha fokus på effektiv drift, gode produkter og tjenester og å skape en arbeidsplass som inspirerer ansatte til å gjøre en best mulig jobb for kundene. Vi har gjennom vår mangeårige historie bevist vår eksistensgrunnlag og vi ønsker fortsatt i uoverskuelig fremtid å utgjøre en positiv og skapende faktor i byens samfunnsliv. TRADISJON OG TILHØRIGHET Kenneth Engedal vil videreføre bankens selvstendige posisjon.

15 B Festningsgt Kristiansand telefon telefaks

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap - et samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Troms Enkle og effektive løsninger spesialdesignet for unge entreprenører 2 Ungt Entreprenørskap Troms En bank

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy.

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy. Dette er begreper som brukes i spillet Ta kontroll. Det kan være fint å gå gjennom noen av dem i forkant av et besøk hos Nordea. Ansvarsforsikring En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen NKF Romerike 2014 Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen Ansatte i kommunesektoren får som fortjent! Ansatte i offentlig sektor er statistisk en bedre risiko Dette skal dere få en (pris)fordel

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 10.10.2014 for nye kunder og 18.12.2014 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 01.11.2014 for nye kunder og 01.01.2015 for eksisterende

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr.

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr. Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende

Detaljer

Del 2. Personlig økonomi Til deltaker

Del 2. Personlig økonomi Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 2, s ide 1 av 12 Del 2. Personlig økonomi Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Hva er din drømmebolig? Beskriv her: Arbeidshe edeltaker,del2,side2av12 Hva bruker du penger på nesten

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

10 Smarte sparetips CompareKing.no Bli Kongen av finansene dine!

10 Smarte sparetips CompareKing.no Bli Kongen av finansene dine! 10 Smarte sparetips CompareKing.no Bli Kongen av finansene dine! 10 Sparetips som hjelper deg med å ta kontroll over finansene dine Vi vil alle gjerne ha litt økonomisk trygghet. Oppsparte midler gjør

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera.

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Å kjøpe bolig i Frankrike er som alt annet; enkelt når man kjenner til fremgangsmåten, og kan bli en stor

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Fordeler: Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Bil dører. Låsesylindere.

Bil dører. Låsesylindere. Sikkerhet. Ved snakk om bobil og sikkerhet kan man tenke på så meget. Vi har mange lover og regler og forholde oss til, men det med tyveri er kanskje det de fleste tenker på. For en viktig ting for mange

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren

Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren INFORMASJON FRA TIME SPAREBANK Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren Juni 2014 Bankhjørnet Time

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

Forsvarets Personellservice

Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice Med service som våpen FP har gode tilbud innen personlig økonomi. Med konto i FP får du tilgang til enkle og lønnsomme ordninger for sparing, lån, bensinkort, betalingsservice

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden Lurt å tenke over Har du lyst ut i verden? Lyst til å oppleve noe nytt? Lyst til å bli kjent med en annen kultur? Kanskje også praktisere eller lære

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon).

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon). Brukerveiledning til «Sjef i eget liv» Sjef i eget liv viser sammenheng mellom inntekt, forbruk og sparing. Simulatoren, hvor du kan foreta endringer og se konsekvenser av ulike økonomiske valg, er en

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

"For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?"

For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring? ETABLERER "For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Ung på boligmarkedet. Nr

Ung på boligmarkedet. Nr Ung på boligmarkedet Nr. 7 16 November 16 Innledning Norske myndigheter er bekymret for at høy boligprisvekst og høy gjeld i husholdningene kan utgjøre en fare for den finansielle stabiliteten i norsk

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland Gratis

Detaljer

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige Foreldre og barn 13.04.2011 Oppdatert: 28.04.2011 http://www.klikk.no/foreldre/foreldreogbarn/article664480.ece Hege Fosser Pedersen BRUKER

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 KURS PROFUNDO MASTERCLASS: DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 Hvordan skape og realisere den geniale ideen som engasjerer hele organisasjonen, rekrutterer nye givere og gjør det mulig å hjelpe flere? Bli

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett Hvordan vet du egentlig at du gjør den beste og tryggeste handelen på nett? Det finnes enormt mange nettbutikker, og det er ikke alltid like lett

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015 Penger og inflasjon 1. time av forelesning på ECON 1310 18. mars 2015 1 Penger og finansielle aktiva To typer eiendeler: Realobjekter (bygninger, tomter, maskiner, osv) Finansobjekter (finansielle aktiva):

Detaljer

scratch Strikk fra DU STORE ALPAKKA AS Nybegynnerbok i strikking

scratch Strikk fra DU STORE ALPAKKA AS Nybegynnerbok i strikking Strikk fra scratch Nybegynnerbok i strikking DU STORE ALPAKKA AS forord Første gang jeg kan huske at jeg strikket var jeg omtrent fire år. Jeg var definitivt ikke veldig tålmodig, og jeg klarte neppe å

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer