Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Oktober 2012"

Transkript

1 Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Finn Frogne A/S Ishøj Søndergade 19 DK-2635 Ishøj

2 Forord Det er ikke tillatt å kopiere eller skrive av veiledningen helt eller delvis. Det er heller ikke tillatt å videreformidle opplysninger som fremgår av veiledningen til tredjepart verken muntlig eller skriftlig. Andre enn selskapet som har mottatt veiledningen fra Finn Frogne A/S, har ikke på noen måte rett til å utnytte eller dra fordel av innholdet i veiledningen. Mange funksjoner som er beskrevet i denne veiledningen, er ekstrafunksjoner som kan kjøpes eller settes opp på forskjellig måte. Derfor vil det være forskjeller i muligheter og funksjoner avhengig av hvilket oppsett den enkelte kunde har valgt. Dersom en funksjon ikke finnes eller ser annerledes ut enn det som er beskrevet i denne veiledningen, bes du henvende deg til drosjesentralen. Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Finn Frogne A/S

3 Innhold Forord Generelt om TM3-taksameterdisplayet...5 Integrering med andre Frogne-produkter...5 Kort gjennomgang av TM3-displayet...7 Sentrale funksjoner Daglig bruk...14 Slå på TM3-displayet...14 Slik administrerer du et skift...15 Spesielle situasjoner Taksametermenyen...18 Starte taksameteret...18 Taksameterskjermbildet...20 Stoppe taksameteret...22 Ytterligere valg...23 Avslutte tur Menyen Aktuelt innstillinger og oversikt...32 Turer...33 Skift Totaler...38 Betalinger...40 Still inn Funksjoner-menyen...42 Adgang til Funksjoner uten login...42 ID / Info...43 Logg...47 Kontroll...51 Test...52 System Vedlikehold...61 Rengjøring...61 Skriver Sikkerhet og problemløsning...64 Sikkerhetsforskrifter...64 Ofte stilte spørsmål/feiltilstander...64 Innhold 3

4 Plassering av utstyret...65 Kalibrering og plombering Reparasjon...67 Taksameter Ingen deler som bruker skal utføre service på...67 Utskifting av taksameterets displayenhet...67 Utskifting av skriver...68 Fjerning Ytterligere opplysninger...70 Anvendte symboler...70 Tekniske spesifikasjoner...73 Dokumentasjon...79 Samsvarserklæring for TM3/3000 og Samsvarserklæring for skriver HSP V Kontrollmuligheter...82 Stikordsregister

5 1. Generelt om TM3-taksameterdisplayet Integrering med andre Frogne-produkter Utvidet kundedisplay TM3-taksameteret består av et utvidet kundedisplay, en styreenhet og en skriver. Det er designet til å inngå i en integrert løsning med SYS3-bilsystemet med Combox, det store betjeningsdisplayet og de andre enhetene som finnes til Frogne trafikkdirigering, herunder automatisk overføring av alle turer og skift via dataradio til et sentralt system for bestilling og administrasjon. Det er beregnet til å kunne betjenes direkte av sjåføren hvis det er ønskelig, og gir samtidig kundene utvidet informasjon. Displayet lever opp til alle internasjonale og lokale krav og begrensninger, spesielt med hensyn til informasjon til passasjerene og logging av forskjellige kjøredata. TM3-taksameteret stiller et bredt spekter av avanserte funksjoner til rådighet for håndtering av ulike takster og understøtter derfor også forskjellige prismodeller, tillegg, drikkepenger, utlegg, rabatter mv, og det kan oppdateres automatisk fra sentralen. Da lokale lovkrav og individuelle ønsker kan variere, kan visse funksjoner som er beskrevet i veiledningen, avvike noe fra den lokale versjonen. I så fall vil det så vidt mulig fremgå av teksten. Det vil også ofte fremgå om en funksjon er underlagt lovkrav. Du kan velge å styre taksameterfunksjonene direkte på TM3-displayet. Alle sentrale funksjoner i taksameteret som Start, Stopp, Takstskift og Avslutt tur kan også utføres fra det store betjeningsdisplayet, men alle valg vil samtidig bli vist på TM3-displayet. Betaling med magnetkort og chipkort er fullt integrert med TM3-taksameteret, men gjennomføres i et eksternt system, og prisen lagres deretter i TM3-taksameteret. Generelt om TM3-taksameterdisplayet 5

6 Utstyr i kabinen Det synlige utstyret i bilen er TM3-displayet og skriveren som fungerer sammen med SYS3-bilsystemet: betjeningsdisplayet og andre enheter som f.eks. chipkortterminalen og eventuelt et videokamera og strekkodeleser. Betjeningen av TM3-displayet er beskrevet i denne veiledningen. Alle beskrivelse av displayet gjelder TM3-displayet. Dersom det er beskrevet funksjoner på det store SYS3-betjeningsdisplayet, er det omtalt som betjeningsdisplayet". Se en liste over bruksanvisninger for de andre delene av bilsystemet i kapittelet Dokumentasjon på side 79. FROGNE TM3-enhetene: Display, skriver, og TM3 Taksameterdisplay Skriver FROGNE TM3 CPU-enhet (ikke synlig, f.eks. plassert i bagasjerommet) FROGNE SYS3-enhetene: Betjeningsdisplay, chipkortterminal, videokamera (valgfritt), og strekkodeleser (valgfri) LMR radionettverk (valgfritt) pluss SYS3 ComBox-bilenhet (ikke synlige, f.eks. plassert i bagasjerommet) 6 SYS3 Betjenings display LMR radio ML30 chipkortterminal Videokamera (valgfritt) Strekkodeleser (valgfri) ComBox-bilenhet Generelt om TM3-taksameterdisplayet

7 Styresystemer Systemet som ligger bak, består av to enheter: en Frogne TM3 CPU-enhet som kontrollerer taksameterfunksjonen, og en Frogne SYS3 ComBox-enhet som styrer kommunikasjonen med alle de andre komponentene som er tilkoblet bilsystemet og med drosjesentralen via et dataradionettverk. Systemet som ligger bak, har ingen betjeningsfunksjoner. Det er plombert og skjult så praktisk som mulig i bilen, for eksempel i et siderom i bagasjerommet. Kort gjennomgang av TM3-displayet Dette kapitlet gir et raskt overblikk over TM3-displayet. De enkelte funksjonene er beskrevet mer detaljert i de følgende kapitlene. PÅ-knappen TM3-displayet slås på ved å trykke på logoen til høyre for displayet. Touch-displayet Taksameteret er forsynt med et touch-display. Når displayet er slått på, skjer all betjening ved å trykke på knappene og ikonene som er vist på displayet. Displayet reagerer allerede ved lett berøring. Det hjelper ikke å trykke hardere, men det er viktig å treffe knappen presist og om nødvendig med en større del av fingeren. Touch-displayet er av typen kapasitiv touch, som virker med hjelp av elektrisk kontakt med fingeren og ikke selve trykket. Du kan derfor ikke betjene displayet med neglen eller f.eks. en penn eller iført tykke hansker. Tips: Du kan bruke Test-menyen for å bli fortrolig med bruken av touch-skjermen. Se Funksjoner-menyen, Fejl: Henvisningskilde ikke fundet, Display side 57. Generelt om TM3-taksameterdisplayet 7

8 Display-elementer Skjermbildet er delt inn i en bjelke øverst, et stort midtfelt og en bjelke nederst, og overholder alle krav om tekststørrelser og lesbarhet. Øvre bjelke Midtfelt Nedre bjelke I venstre kant av øvre bjelke ses taksameterets aktuelle tilstand, som alltid skal vises, f.eks. Opptatt. (Se Tilstander side 8). I høyre kant ses en klokke som viser nøyaktig klokkeslett. Klokken skifter automatisk mellom sommer- og vintertid. Hvis det er tillatt ifølge nasjonal lovgivning, kan klokken justeres automatisk fra sentralen. Hvis det trykkes på tidsangivelsen, skifter visningen kortvarig til dato i stedet for tid. I midtfeltet vises menyknapper og opplysninger. Se Navigering i menyer på side 9. I nedre bjelke finnes det ytterligere knapper for å slå av displayet, navigere i systemet og annen betjening, for eksempel starte utskrifter. Se Navigering på sidene side 10. Tilstander Når du har startet et skift, kan taksametersystemet - og dermed bilen - befinne seg i én av tre tilstander: Ledig, Opptatt, eller Stoppet. Disse tilstandene kan leses på øvre bjelke på TM3-displayet, på takskiltet (som kan lyse eller være slukket) og på sentralens styresystem: 8 Generelt om TM3-taksameterdisplayet

9 Ledig: Systemet er startet, en sjåfør har logget inn, men det er ikke startet noen tur. Takskiltet lyser. Lokalt kan det være tillatt å slå takskiltet på eller av manuelt. Opptatt: Når taksameteret settes i gang, skifter tilstanden på øvre bjelke til Opptatt, en rød opptatt -diodelampe lyser ved Frogne-logoen til høyre for displayet, og takskiltet slukker1. Taksameteret vil da vise den valgte taksttype og prisen som løpende beregnes for turen, basert på taksten som er valgt. Stoppet: Taksameteret er stoppet, men turen er ikke avsluttet, og det er fortsatt mulig å taste inn tillegg og ev. drikkepenger. Taksameteret vil vise beløpet som skal betales for turen, inkl. eventuelle tillegg og gebyrer og med fradrag for allerede registrerte betalinger. Takskiltet er fortsatt slukket til det trykkes på Avslutt. Etter Avslutt er det mulig å gjennomføre betaling med chipkort. Før eller etter et skift vil systemet være i en fjerde tilstand, Slått av: Slått av: Systemet er ikke startet, og takskiltet er slått av. Ingen er logget inn. Den røde lampen ved Frogne-logoen på displayet, er slukket. Videre kan systemet vise feilmeddelelser som en tilstand i øvre bjelke, f.eks. Error, hvis det er oppstått en alvorlig feil. Se i så fall avsnittet Ofte stilte spørsmål/feiltilstander side 64. Navigering i menyer Når du har logget deg inn (se neste kapittel), vises hovedmenyen på displayet. Når du trykker på en knapp på hovedmenyen, kommer du videre til undermenyer. Her kan du igjen ved hjelp av tastetrykk starte taksameteret eller foreta diverse andre valg. 1 I Danmark, der det brukes setekontakter, skal status skifte allerede når en kunde setter seg inn i bilen. Generelt om TM3-taksameterdisplayet 9

10 Hovedmenyen: Taksameter (betjening) Aktuelt (valg for tur, skift og visse totaler) Funksjoner (ytterligere bakgrunnsinformasjon) I alle skjermbilder bortsett fra hovedmenyen vil det være én eller flere knapper i nedre bjelke og/eller en liten > (pil høyre) i høyre kant av nedre bjelke (se eksempelet Taksameter under kjøring nedenfor). Taksameter En tur er i gang. Et trykk på denne > (pil høyre) fører enten videre til ytterligere aktuelle valg som er tilgjengelige fra dette stedet, eller retur til den foregående menyen. Navigering på sidene Lange sider Hvis det er flere opplysninger på en side enn det er plass til i midtfeltet, vises en (pil ned) nederst i bildet. Rull siden ned 10 Generelt om TM3-taksameterdisplayet

11 eller opp ved å sette en finger på displayet og bevege fingeren enten ned eller opp på displayet. Tips: Du kan bevege fingeren sidelengs på displayflaten for å komme raskt til toppen eller bunnen av siden. Flere sider Hvis innholdet er delt opp på mer enn én side, vises først knappen Tilbake, og hvis du har bladd tilbake, ses både knappene Tilbake og Fram i nedre bjelke. De kan brukes til å bla fra side til side. Utskrift Utskrift kan foregå enten automatisk eller manuelt. Automatisk utskrift finner sted i situasjoner der en utskrift er tvungen, for eksempel utskrift av kvittering ved betaling. I situasjoner der det er mulig å skrive ut manuelt, ses enten en Utskrift-knapp i nedre bjelke eller hvis det samtidig er andre knapper i bruk et lite skriverikon i venstre kant av bjelken. Generelt om TM3-taksameterdisplayet 11

12 Eksempel: Funksjonen Takstverdi i en av Funksjoner-undermenyene. Nedre bjelke har knapper for å bla mellom flere sider, og utskrift skjer ved å trykke på det lille skriverikonet i venstre kant av nedre bjelke. En utskrift vil ofte være en kopi av opplysningene på skjermen, men kan også være en mer komplett rapport. Merk: Se i kapitlet Skriver på side 61 hvordan du bytter papirrullen når den er tom. Sentrale funksjoner I tillegg til taksameterfunksjonen er de meste brukte funksjonene i daglig bruk: SKIFT Start og slutt på skift, og TURER Overblikk over kjørte turer. Disse funksjonene er nærmere beskrevet i neste kapittel, Daglig bruk på side 14. En tredje funksjon er: Kontroll Vise totaler Denne brukes primært for kontroll av bilens data. Se ev. mer under Kontroll på side Generelt om TM3-taksameterdisplayet

13 Dessuten bør du som bruker kjenne reglene for sikker bruk av utstyret som er installert. De finnes i kapittelet Sikkerhetsforskrifter på side 64. I de følgende kapitlene finnes en mer detaljert gjennomgang av alle funksjoner i systemet. Disse er delt inn i tre hovedavsnitt i samsvar med de tre knappene i Hovedmenyen: Taksameter, som handler om bruken av taksameteret Aktuelt, som handler om opplysninger om turer og skift pluss ytterligere innstillingsmuligheter Funksjoner, som gir detaljerte opplysninger om bilens bruk, takster, turer og systemdata. Bruk stikkordregisteret bakerst i veiledningen for å finne raskt frem til de ønskede opplysningene. Generelt om TM3-taksameterdisplayet 13

14 2. Daglig bruk Dette kapittelet gir et raskt overblikk over funksjonene som brukes mest i løpet av et skift. De enkelte funksjonene og de ekstra valgmulighetene som finnes, er beskrevet mer detaljert i de følgende kapitlene. Slå på TM3-displayet Slå på TM3-displayet ved å trykke vedvarende, men ikke hardt på logoen til høyre for displayet til det lyser rødt. På-knappen er av typen kapasitiv touch akkurat som displayet, dvs. den virker med hjelp av elektrisk kontakt med fingeren og ikke selve trykket. Lampen slukker igjen, og etter 0-10 sekunder lyser istedenfor en blå lampe. Når systemet er driftsklart, slås displayet på. Startsiden, som vises når displayet akkurat er slått på. Displayet viser Startsiden. I øvre bjelke vises følgende tilstand: Slått av. I nedre bjelke ses en Slå av-knapp og knappen Start. I høyre kant ses dessuten piltasten > Brukeren har normalt ikke bruk for pilstasten i denne situasjonen. Den leder her direkte til menyen Funksjoner og finnes bare fordi myndighetspersoner i henhold til gjeldende lovgivning skal ha adgang til å se bildata uten å logge inn. Daglig bruk

15 (Hvis forrige bruker ikke er logget ut, vises istedenfor Hovedmenyen. Se i så fall Avslutte skift side 16). Slik administrerer du et skift Starte skift Dra magnetstripen på sjåførkortet gjennom leseenheten på det store betjeningsdisplayet. Du starter da skiftet ditt. I øvre bjelke på TM3-displayet veksler tilstanden fra Slått av til Ledig. Kjøre med taksameter Da dette er den helt sentrale funksjonen, er den beskrevet inngående i et særskilt kapittel, Taksametermenyen se side 18. Bla gjennom kjørte turer Du kan se tidligere kjørte turer: 1. Trykk på knappen Aktuelt i hovedmenyen og deretter på knappen Turer. 2. Trykk på knappen Seneste turer. Den seneste turen vises. Du kan nå bla mellom tidligere kjørte turer med knappene i nedre bjelke. 3. Trykk et antall ganger på > for å gå baklengs i systemet til hovedmenyen vises igjen. Pause Du kan registrere i systemet at du holder pause: 1. Trykk på knappen Aktuelt i hovedmenyen og deretter på knappen Skift 2. Trykk på knappen Pause start 3. Teksten på knappen skifter da til Pause stopp, og du skal derfor trykke på den igjen når pausen er slutt. 4. Trykk et antall ganger på > for å gå baklengs i systemet til hovedmenyen vises igjen. Daglig bruk 15

16 Avslutte skift 1. Trykk på knappen Aktuelt i hovedmenyen og deretter på knappen Skift. 2. Trykk på Avslutte. 3. Det vises nå en valgmeny for utskrift. Trykk på knappen som svarer til avtalen som er inngått med drosjesentralen. (Se ev. den utvidede beskrivelsen i kapittelet Menyen Aktuelt innstillinger og oversikt på side 32). Det skrives da ut en skiftrapport i henhold til de valgene du har foretatt, og skiftet er nå slutt. Dette ses på at systemet skifter tilbake til Startsiden, og at teksten Slått av vises i øvre bjelke igjen. Selv om skiftet er slutt, registrerer systemet fortsatt kjøredata, men taksameteret kan ikke brukes. Slå av TM3-displayet Slå av TM3-displayet ved å trykke på Av-knappen i venstre kant av nedre bjelke. Displayet slås da av. OBS: Denne funksjonen slår bare av displayet. Systemet vil fortsatt registrere eventuell kjøring. Et eventuelt igangværende skift avsluttes heller ikke. Avslutning av et skift foretas som beskrevet i avsnitt over: Avslutte skift. Innstilling av lys og lyd Du kan stille inn lysstyrken på displayet og slå tastelyden på eller av: 1. Trykk på knappen Aktuelt i hovedmenyen og deretter på knappen Still inn. Displayet viser da en lysstyrkeskala og en volumknapp. 2. Bruk disse Lys- og Lyd-innstillingene til å regulere lys- og lydstyrken. Se eventuelt nærmere beskrivelse i avsnittet Still inn side Daglig bruk

17 Spesielle situasjoner Sikkerhet Som bruker bør du kjenne sikkerhetsreglene som må overholdes ved bruk av utstyret som er installert. De finnes i avsnittet Sikkerhetsforskrifter på side 64. Feilsituasjoner Skulle det oppstå feil, kan du finne råd om disse i avsnittet Ofte stilte spørsmål/feiltilstander på side 64. Se hvordan du bytter papir i skriveren i avsnittet Skifte papirrull på side 61. Kontroll I sjeldne tilfeller kan du komme ut for at politiet eller andre myndigheter ønsker å se bilens kontrollopplysninger, f.eks. biltotalene. Disse kontrollopplysningene finnes i menyen Funksjoner, som du kan få adgang til på to måter: Hvis du er startet på et skift: 1. Trykk på knappen Funksjoner. 2. Trykk på Kontroll og deretter på enten Vise totaler (for å få vist bildata på skjermen) eller T-kontroll (for å få adgang til utskrift av en komplett kontrollrapport som underlagt lovkrav og skrives ut med fortløpende løpenummer). Har du ikke startet på et skift (dvs. displayet viser Startsiden, og tilstanden i øvre bjelke er Slått av): 1. Trykk på piltasten > pil høyre i høyre kant av nedre bjelke. 2. Trykk på knappen Kontroll. 3. Trykk på knappen Vise totaler eller T-kontroll som beskrevet ovenfor. Se avsnittet Kontroll på side 17 for ytterligere opplysninger. Daglig bruk 17

18 3. Taksametermenyen Alle knapper, menyer og undermenyer som kommer frem når det trykkes på Taksameter, er en del av det konkrete takstsystemet som avspeiler det aktuelle drosjefirmaets prissetting. Starte taksameteret Du må være logget inn på systemet og befinne deg i hovedmenyen for å kunne bruke taksameteret. (Se eventuelt avsnittet Starte skift på side 15). 1. Trykk på knappen Taksameter i hovedmenyen. Du kan nå velge mellom forskjellige knapper med ulike taksttyper. Disse kan variere fra ett selskap til et annet, da de avspeiler det enkelte drosjeselskaps takstsystem og prissetting. Det kan være flere lag med undermenyer hvis det er en svært detaljert takstinndeling. Henvend deg til sentralen hvis du er i tvil om hvilke takster som gjelder for ulike typer turer. Det kan være tilknyttet automatisk takststyring ut ifra dato og klokkeslett (f.eks. nattakst) og ut ifra turens lengde. Eksempel på takster I dette eksempelet leder hver knapp videre til nok en undermeny med flere valg, f.eks. kan Avtal lede deg videre til valg av en spesifikk avtale med en storkunde. 18 Taksametermenyen

19 2. Trykk på den aktuelle takstknappen og deretter, hvis knappen leder deg videre til nok en undermeny, på den relevante knappen i denne menyen. Hvis du ikke trykker på en knapp innen ca 10 sekunder, vil skjermbildet automatisk endres tilbake til hovedmenyen. Nå starter taksameteret. Takskiltet slukker, og på displayet vises tilstanden som Opptatt i øvre bjelke. Samtidig vil Opptatt -dioden under Frogne-logoen til høyre for skjermen skifte til rødt. Skjermbildet viser nå aktuelle taksameteropplysninger som f.eks. løpende prisoppdatering. Taksameteropplysningene som er vist, er beskrevet under Stoppe taksameteret. Se side 22. Taksameterskjermbildet: Øvre bjelke Takst Brytningspunktikon Km-visning Valuta (Se beskrivelser under) Taksametermenyen Beløp Beløb ved minstepris Tillegg Nedre bjelke 19

20 Taksameterskjermbildet Taksameterskjermbildet viser følgende opplysninger: Øvre bjelke tilstander og klokkeslett Øvre bjelke viser taksametersystemets øyeblikkelige tilstand som, når taksameteret er i gang, kan være enten Opptatt eller Stoppet, og aktuelt klokkeslett. Midtfeltet Takst Avhengig av sentralens valg kan det være fra én til mange ulike takster i systemet. Tips: Hvis du har bruk for å endre takst mens taksameteret er i gang, kan du bruke en snarvei: Trykk på den viste takst på skjermen, så åpnes takstmenyen. Brytningspunktikon TM3-taksameteret understøtter bruken av fastpristakster der det er avtalt en fast oppdragspris for turen uansett lengde og varighet. Bruken av fastprisfunksjonen kan imidlertid være underlagt lokalt betingede begrensninger. Andre takster er basert på en starttakst pluss en pris som oppdateres løpende ut ifra turens lengde og varighet. I så fall kan prisen beregnes på grunnlag av tilbakelagt avstand og tid samtidig (parallelltakst), på grunnlag av tilbakelagt avstand når bilen kjører over en viss hastighet (brytningspunkt) eller på grunnlag av tid, når bilen kjører under en viss hastighet (enkelttakst). Hvis taksten som brukes, er av typen brytningspunkt, vises det et lite ikon i venstre kant av midtfeltet: 20 Taksametermenyen

21 et klokkeikon når det kjøres under brytningspunktet, dvs. etter tidstakst, og et hjulikon når det kjøres over brytningspunktet, dvs. etter avstandstaksten. Ved bruk av fast oppdragspris eller parallelltakst vises det ikke noe ikon. Bruken av brytningspunktfunksjonen kan også være underlagt lokalt betingede begrensninger. Km-visning Samlet tilbakelagt distanse ses nederst i venstre kant av skjermbildet. Valuta og beløp Når taksameteret er startet, vil beløpet bli vist med store tall i høyre kant av skjermen. I samsvar med gjeldende standarder vil beløpet alltid bli vist i nasjonal valuta, som oppgis med den offisielle 3-bokstavskoden. Avhengig av valuta kan beløpet vises som et helt tall eller med inntil to desimaler. Beløpet som vises, gjelder kun kjøreturen. Eventuelle tillegg som ses under kjørebeløpet, vil bli lagt på ved betaling. Faktisk beløp ved minstepris Hvis det opereres med minstepriser, vil det her kunne vises aktuelle taksameterpriser før oppnåelse av minstepris. Når minsteprisen nås, forsvinner denne visningen og det telles som normalt i beløpfeltet. Denne visningen er nasjonalitetsavhengig.. Tillegg Avhengig av sentralens valg kan det kreves opp tillegg, f.eks. for medbringing av sykler, eller det kan legges til drikkepenger Taksametermenyen 21

22 på kundens anmodning. Tillegg velges via > (pil høyre) i nedre bjelke. Se ev. avsnittet Ytterligere valg på side 23. Tips: Du kan bruke en snarvei til valg av tillegg mens taksasnarvei til Tilleggmenyen: Når taksameteret er i gang, kan du trykke på ordet Tillegg for å åpne menyen for valg av tillegg. meteret er i gang ved å trykke på ordet Tillegg på skjermen. Nedre bjelke styreknapper I nedre bjelke finnes knappen Stopp (se neste avsnitt) og > (pil høyre), som fører til menyvalg av Tillegg eller ytterligere valg se side 23. Stoppe taksameteret Trykk på knappen Stopp for å stoppe taksameteret når turen er slutt. Taksameterets tilstand skifter da til Stoppet. Det er stadig adgang til ytterligere valg, for eksempel valg av tillegg, herunder drikkepenger, via piltasten >. Se ev. avsnittet Ytterligere valg side 23. Taksameterdisplayet skifter til visningen for Taksameter Stoppet: Vist beløp er nå den samlede summen for betaling, dvs. totalbeløpet for både kjøretur og eventuelle tillegg. I nedre bjelke finnes nå knappen Avslutte, som du bruker når du skal velge betalingsform (se Avslutte tur side 28). 22 Taksametermenyen

23 Stopp er valgt: Nå vises samlet beløp (kjøring pluss tillegg). Ytterligere valg I hele perioden fra taksameteret startes og til det trykkes på Avslutt, kan du trykke på > fra Taksameter-skjermbildet hvis du vil endre noen av innstillingene som er valgt. Ytterligere valg kan variere fra sentral til sentral, men kan Taksameter ytterligere valg: Bytt takst Tillegg Still inn T-kontroll Delbetal f.eks. omfatte følgende menyvalg, som er beskrevet nedenfor: Bytt takst Denne knappen kaller frem igjen menyen for taksttyper. Trykk på taksttypen og eventuelt undertypen det skal endres til. Taksametermenyen 23

24 Displayet går da tilbake til taksametervisning. Prisen for resten av turen beregnes på grunnlag av den nye taksten du har valgt. Tillegg Med tillegg forstås oppkreving av enten et fast beløp for f.eks. medbringing av to sykler, barnevogn eller bompenger eller et Tillegg kan være både faste og variable beløp. Det kan også være snakk om negative beløp, f.eks. Rabatt. variabelt gebyr som kan tastes inn. Velge faste tillegg Faste tillegg er fastlagt av drosjesentralen, og de tilgjengelige typene kan velges med tastetrykk i undermenyen Tillegg og i den undermenyen som finnes under Tillegg igjen. Trykk på knappen med det ønskede tillegg. Displayet går da tilbake til taksametervisning. Beløpet for det valgte tillegget vises på displayet. Er det valgt flere tillegg, vises det samlede beløpet for tilleggene. Fjerne faste tillegg Er du kommet til å velge feil tillegg, kan du slette det igjen: Gå inn i menyen med > pil høyre og åpne det samme tillegget igjen. Skjermbildet viser tillegget som er valgt, og det er er nå en ekstra knapp i nedre bjelke: Fjern. 24 Taksametermenyen

25 Eksempel: et tillegg (her avgift for Rullestol) er valgt. Trykk på Fjern hvis du vil fjerne tillegget igjen. Trykk på denne knappen for å fjerne tillegget. Skjermbildet endres da til taksametervisning. Velge variable tillegg Det finnes ulike typer variable tillegg. Det kan være for eksempel være utlegg, og de tilgjengelige typene kan akkurat som de faste tilleggene velges med tastetrykk i undermenyen TilEksempel: Variabel er valgt. Bruk knappen Tilføy for å få adgang til det numeriske tastaturet, slik at du kan taste inn beløpet. legg og i undermenyen under denne igjen. Når du har valgt et variabelt tillegg, vises knappen Tilføy i nedre bjelke. 1. Trykk på Tilføy for å få adgang til det numeriske tastaturet, slik at du kan taste inn beløpet. Beløpet vises ovenfor tastaturet. Taksametermenyen 25

26 Tastatur for inntasting av tillegg. Bruk <-- pil venstre til å rette hvis du har tastet feil. 2. Trykk på OK for å velge beløpet og gå tilbake til taksametervisning. Fjerne eller endre variable tillegg Er du kommet til å velge feil tillegg, kan du avhengig av tilleggstype Fjerne, Endre eller Slette det igjen: 1. Trykk > pil høyre og knappene for tillegget som skal endres. Hvis bare knappen Fjern vises i nedre bjelke, trykker du på denne for å fjerne beløpet. Hvis både knappene Legg på og Endre er vist, skal du: For å øke beløpet skal du trykke på knappen Legg på. Du får da mulighet for å taste inn beløpet som skal legges på det tidligere valgte tillegget. For at endre beløpet skal du trykke på knappen Endre. Du får da mulighet for å endre det tidligere valgte tillegget. Trykk på 0 for å fjerne tillegget. 26 Taksametermenyen

27 Eksempel: Tillegg for variabel er valgt. Det er her mulig å øke, endre eller fjerne beløpet. 2. I begge tilfeller skal du trykke OK når ønsket beløp er tastet inn. Bildet går da tilbake til taksametervisning, og det endrede tillegget vises på displayet. I visse tilfeller kan et tillegg være negativt f.eks. Retur (tilbakebetaling hvis turen ved en feil er blitt for dyr) eller Rabatt (for eksempel en avtalt storkunderabatt). Bruken av negative beløp, rabatt og retur kan imidlertid være underlagt lokalt betingede begrensninger. Dersom et returbeløp eller en rabatt er valgt, vil det negative beløpet ikke kunne ses på skjermen, men beløpet vil bli trukket fra når turen avsluttes. Still inn Denne knappen er en snarvei til menyen Still inn fra Aktuelt-menyen. Se beskrivelsen på side 16. T-kontroll Denne knappen er en snarvei til menyen T-kontroll fra Funksjoner-menyen. Se beskrivelsen på side 52. Del betal Denne knappen fører til en delbetaling av taksameterbeløpet. Det er nasjonalt bestemt hvordan delbetaling foregår i praksis. Taksametermenyen 27

28 Avslutte tur Trykk på knappen Avslutte når du skal motta betaling. Du kan nå velge mellom ulike betalingsformer. De forskjellige valgmulighetene kan være underlagt lokale begrensninger, men vil normalt alltid omfatte valg mellom kontant betaling og betaling med kredittkort. Taksameteret er stoppet, og det er trykket på Avslutte: Du kan nå velge betalingsform. I dette eksempelet har du fire valgmuligheter. Kontant Hvis det velges kontakt betaling, starter automatisk utskrift av kvitteringen med det samme. Kreditt(kort) Det vises informasjon på skjermen om at betalingen skal skje via bilsystemet. Beløpet vil da bli vist på chip-terminalen. Når kunden har gjennomført betalingen med kortet, skrives kvitteringen ut automatisk. Konto Det vises et talltastatur, hvor man kan taste inn og betale via manuell konto. Dette alternativet er nasjonalitetsavhengig.. Bom Ved forgjeves tur, kan turen avsluttes uten regning. 28 Taksametermenyen

29 Merk: Bruk av chip-terminalen er beskrevet i en særskilt veiledning. Se Dokumentasjon side 79. Samtidig med utskrift av kvitteringen overføres alle data for turen automatisk til et bufferlager i TM3-taksameteret. Herfra overføres de senere til sentralen. Takskiltet tennes nå igjen, taksameterets tilstand skifter til Ledig, og displayet skifter tilbake til hovedmenyen. Kvittering *** KVITTERING *** ** NR: 39 ** TAXI NR.: SJÅFØR NR.: 80 KALIB. : 29-OKT-2010 VDT(Tk) : REG. NR.: LU MOMS REG: TAXI NORWAY ORG. NR.: Tel: FRA: TIL: SJÅFÖR: TUR TAXI : 39 : SJÅFØR : 80 START : 02-DEC :03 AVSLUTT : 02-DEC :17 T1-Dag 0,44 km./9,10 00:00 min./385,00 T4-Dag 26,36 km./16,50 00:13 min./445,00 GRUNNAVGIFT NOK 38,00 REISE KM. 26,85 NOK 542,00 TILLEGG 4 NOK 385, SUM KM. 26,85 NOK 965,00 MOMS INNGÅR 8,000% NOK 71,48 Taksametermenyen 29

30 TIPS NOK 35,00 KONTANT NOK 1000,00 På kvitteringen skal det i henhold til gjeldende lovgivning anføres en rekke opplysninger. Eksempelet over viser en typisk kvittering, og de enkelte linjene er beskrevet som følger: Kvitteringen opplyser: KVITTERING og NR Teksten Kvittering og fortløpende turnummer TAXI NR. og SJÅFØR NR. Drosjens og sjåførens nummer hos sentralen KALIB. og Tk Seneste kalibreringsdato og den registrerte taksameterkonstanten (som definerer avstandsmålingen) REG NR. MOMS REG Drosjens registreringsnummer Drosjeeiers moms-registreringsnummer Drosjeselskapets navn ORG Drosjeselskapets organisasjonsnummer Drosjeselskapets postadresse TEL FRA/TIL/SJÅFØR 30 Drosjeselskapets telefonnummer Linjer til å notere startsted, endested og sjåførens underskrift TUR Gjentakelse av turnummer TAXI og SJÅFØR Gjentakelse av drosje- og sjåførnummer Taksametermenyen

31 START og AVSLUT Turens start- og sluttidspunkt T1-Dag og T4-Dag Taksten(e) som brukes under turen med angivelse av tilbakelagt distanse og km-pris pluss kjøretid og timepris. I eksempelet er taksten endret i løpet av turen GRUNNAVGIFT REISE TILLEGG 4 SUM MOMS INNGÅR TIPS KONTANT NOK Taksametermenyen Starttaksten for den kjørte turen Samlet antall km som inngår i prisberegningen og prisen for turen Tillegg. Samlet antall km som inngår i prisberegningen og totalbeløpet for turen Beregning av moms som inngår i Summa Er det avtalt og lagt til drikkepenger, vises dette på kvitteringen Samlet beløp inkl. drikkepenger. I eksempelet er det brukt kontant betaling 31

32 4. Menyen Aktuelt innstillinger og oversikt I denne menyen finner du en rekke nyttige funksjoner for daglig bruk av taksameteret. Noen av dem er allerede nevnt i kapittelet Daglig bruk på side 14, men de er beskrevet mer utførlig på de følgende sidene 33-Fejl: Henvisningskilde ikke fundet. Undermenyer i Aktuelt-menyen: Aktuelt-menyen gir adgang til følgende undermenyer: Undermenyene er beskrevet i den rekkefølgen knappene er vist: først venstre kolonne ovenfra og ned, deretter høyre kolonne. For å gjøre det lettere å bruke veiledningen som oppslagsverk er stien til den beskrevne funksjonen oppgitt for hver funksjon med utgangspunkt i Hovedmenyen. For eksempel: Sti: Trykk på Aktuelt, deretter på Skift. I alle undermenyer kan du bruke piltasten > (pil høyre) i høyre kant av nedre bjelke for å returnere til tidligere menyer. 32 Menyen Aktuelt innstillinger og oversikt

33 Turer Sti: Trykk på Aktuelt, deretter på Turer. Det finnes kun én valgmulighet under Turer: Seneste tur (Turarkiv) I dette skjermbildet kan du se de samme opplysningene om turen som dem som vises på kvitteringen. Umiddelbart ses seneste foregående turs nummer, drosjedata, turens start- og sluttidspunkt samt en del av prisopplysningene. Disse omfatter bl.a. priselementene som har bidratt til den samlede pris. Det kan for eksempel dreie seg om: tillegg, fremkjøring til hentestedet, ventetid, anvendt tidstakst, anvendt avstandstakst, minimumspris og fastpris. Denne siden inneholder imidlertid mer informasjon enn displayet kan vise. For det første er siden ofte lengre enn det synlige arealet på skjermen, og for det andre kan du bla frem Litt av skjermbildet i oversikten Seneste tur. Symbolet (pil ned) i bunnen av midtfeltet viser at det skjuler seg mer tekst under skjermkanten. Beveg fingeren oppover på skjermen for å rulle teksten. og tilbake mellom avsluttede turer. Hvis symbolet (pil ned) ses i bunnen av midtfeltet, viser det at det finnes mer tekst nedenfor kanten av skjermen. Menyen Aktuelt innstillinger og oversikt 33

34 Beveg i så fall fingeren oppover på skjermen for å rulle teksten. Når du ruller skjermbildet oppover, kommer det mer informasjon til syne nederst i bildet. Når skjermbildet er rullet oppover, vises et nytt symbol, (pil opp), øverst i bildet. Det viser at det nå er skjult tekst over øvre skjermkant. Beveg fingeren nedover på skjermen for å rulle teksten ned igjen, slik at du kan lese de øverste opplysningene. Knappene på nedre bjelke gir følgende muligheter: Trykk på knappen Tilbake for å bla tilbake til tidligere turer og Fram for å bla fremover igjen. Trykk på skriverikonet for å skrive ut en kopi av kvitteringen for den valgte turen. Trykk på > for å returnere til foregående meny. Skift Menyen Skift Sti: Trykk på Aktuelt, deretter på Skift I undermenyen Skift kan du registrere når du holder pause eller avslutter skiftet. Dessuten kan du se aktuell status for igangværende skift og en oversikt over de seneste gjennomførte skift. 34 Menyen Aktuelt innstillinger og oversikt

35 Pause Du kan registrere når du holder pause: Trykk på knappen Pause start. Teksten på knappen bytter da til Pause stopp. Når bilen holder pause, vil den ikke få tildelt turer fra drosjesentralen. Det er forskjellig fra sentral til sentral hvor mange pauser du kan ha i løpet av et skift. Trykk på Pause stopp når pausen er slutt. Systemet registrerer tidspunktet, og drosjesentralen kan da se at pausen er slutt. Avslutte skift Du kan registrere at du avslutter skiftet: Trykk på Avslutte Det vises da en valgmeny for ulike utskriftsmuligheter. Du må Foreta valg av utskriftstype velge én av mulighetene før skiftet kan avsluttes. Trykk på knappen som svarer til det som er avtalt med drosjesentralen. Skiftet avsluttes med den valgte utskriften, og totaler for turer i løpet av skiftet sendes automatisk til drosjesentralen. Valgmulighetene er: Uten utskr. (Uten utskrift) Skiftet avsluttes uten noen utskrifter. (Kan være deaktivert i noen versjoner.) Menyen Aktuelt innstillinger og oversikt 35

36 Uten kopi Skriveren i bilen skriver ut en skiftrapport som inneholder de samme opplysningene som ovenfor pluss en oversikt over kjørte turer. Skiftrapporten skrives bare ut i ett eksemplar. Kopier alt Skiftets turdata sendes til drosjesentralen, og skriveren i bilen skriver ut en skiftrapport som inneholder bilens kjøreboktotaler på sluttidspunktet og en særskilt sammentelling for skiftet over kjørte turer, innkjørte beløp, tilbakelagt distanse mv. Dessuten fremgår det hvilke beløp som er overført automatisk til bufferminnet for hhv. kreditt- og kontoturer. Skiftrapporten skrives ut i to eksemplarer. På den første av de to utskriftene oppgis hver enkelt tur på dagens skift med start- og sluttidspunkt, tur- og sjåførnummer pluss turtype og totaler for skiftet. Skiftet avsluttes samtidig med utskriften. Dette ses på at systemet skifter tilbake til Startsiden, og at teksten Slått av vises i øvre bjelke igjen. Takskiltet er slått av. Uten turer Skriveren i bilen skriver ut en skiftrapport som den som er nevnt ovenfor, men denne utskriften inneholder ikke noen oversikt over kjørte turer. Kopier skift Skriveren i bilen skriver ut en skiftrapport som inneholder de samme opplysningene som ovenfor pluss en oversikt over kjørte turer. Skiftrapporten skrives ut i to eksemplarer. På den første av de to utskriftene oppgis hver enkelt tur på dagens skift med start- og sluttidspunkt, tur- og sjåførnummer pluss turtype. Skiftstatus Du kan trykke på Skiftstatus hvis du har bruk for en oversikt over turene du har kjørt så langt i løpet av skiftet. 36 Menyen Aktuelt innstillinger og oversikt

37 I dette skjermbildet kan du umiddelbart se skiftets nummer, skiftets starttidspunkt og aktuelle varighet, varighet på pause, innkjørt beløp, antall turer og tilbakelagt distanse. Et trykk på skriverikonet starter utskrift av en delrapport over de data som foreligger på utskriftstidspunktet for skifttotaler og akkumulert minne. Skiftstatus med aktuell status for skiftet. Seneste skift (skiftarkiv) Bruk Seneste skift hvis du har bruk for en oversikt over de seneste foregående skift du har kjørt. Skjermbildet viser de samme data som Skiftstatus, men kun for seneste avsluttede skift. På samme måte som i Seneste turer, gir knappene på nedre bjelke følgende muligheter: Trykk på knappen Tilbake for å bla tilbake til tidligere skift og Fram for å bla fremover igjen. Trykk på skriverikonet for å skrive ut data for skifttotaler og det akkumulerte minnet. Trykk på > (pil høyre) for å returnere til foregående meny. Menyen Aktuelt innstillinger og oversikt 37

38 Totaler Sti: Trykk på Aktuelt, deretter på Totaler. Under totaler kan du se oversikter over kjørte turer i undermenyene Vise totaler, Måned og År. Vise totaler (Det er også adgang til denne undermenyen fra forsiden (uten login) og fra Funksjoner-menyen.) Bildet viser kjøredata oppstilt i henhold til lovkrav. De omfatter samlet antall tilbakelagte kilometer, antall kilometer det er mottatt betaling for (dvs. kjørte km i tilstanden OPPTATT, og ekskl. ev. distanse kjørt i STOPPET tilstand), hvor mange turer som er kjørt, samlet innkjørt beløp, beløpet som kommer fra ekstra tillegg, pluss antall kilometer det ikke kan gjøres rede for i systemet fordi taksameteret ikke har vært slått på: "Defekte km". Bildet Vise totaler Knappene på nedre bjelke gir følgende muligheter: Trykk på knappen Skriv ut bilrapport for å starte utskrift av en bilrapport som i tillegg til de viste opplysningene også inneholder opplysninger om firmaet, bilen og kalibreringsdato på taksameteret. Alt i alt vises følgende data: 38 Menyen Aktuelt innstillinger og oversikt

39 Generelle data: Dato, kontaktdata og identifikasjonsnummer på firma, sjåfør, bil og system Kalibreringsdato og bildreietall Bilens totalregister: Total for kjørte km, total for betalte km, antall turer, totalt innkjørt beløp samt total for tillegg. Detaljer: FEIL KM viser avstand kjørt uten aktivt program (slått av) STOPPET KM viser avstand kjørt i tilstanden STOPPET AVBRUTT KM viser avstand kjørt uten strømforsyningen tilkoblet AVBRUTT TID viser tiden som har gått uten at strømforsyningen har vært tilkoblet Formatet for TID er dager timer:minutter Trykk på > (pil høyre) for å gå tilbake til foregående meny. Måned Her kommer det frem en undermeny med mulighet for å velge ønsket måned. Månedene vises som knapper, og det er mulig å bla tilbake og frem mellom dem ved hjelp av knapper på nedre bjelke. Når du velger en måned, vises en bilrapport med data for måneden som er valgt. Denne kan eventuelt skrives ut. År Her kommer det frem en undermeny med mulighet for å velge ønsket år. Årene vises som knapper, og det er mulig å bla tilbake og frem mellom dem ved hjelp av knapper på nedre bjelke. Når du velger et år, vises en bilrapport med data for året som er valgt. Denne kan eventuelt skrives ut. Menyen Aktuelt innstillinger og oversikt 39

40 Betalinger Sti: Trykk på Aktuelt, deretter på Betalinger Dette bildet gir adgang til et overblikk over gjennomførte betalinger. Betalinger foretas primært via SYS3-bilsystemet, men data lagres også i TM3-taksameteret. Man kan søke gjennom alle betalinger som er gjennomført på taksameteret, også delbetalinger. Fra her kan man også skrive ut en kopi av alle betalinger. Billedet Betalinger Still inn Sti: Trykk på Aktuelt, deretter på Still inn Lysinnstilling I øvre del av bildet ses nå en vannrett bjelke med overskriften Lys. Bjelken viser lysstyrken i prosent. Skru lysstyrken opp eller ned ved å bevege fingeren til høyre eller venstre på bjelken, eller ved å trykke på ønsket sted på bjelken. Lysstyrken justeres løpende mens du innstiller den. Du kan ikke skru helt ned for lysstyrken. 40 Menyen Aktuelt innstillinger og oversikt

41 OBS: Unngå å bruke full lysstyrke om natten, da det kan blende deg. Lyd av/på I nedre del av bildet til venstre ses nå et felt med overskriften Lyd. Trykk på feltet for å slå lyden på (teksten skifter til On) eller av (teksten skifter til Off). Trykk på OK for å bekrefte valget og forlate menyen. Grensesnittet låst Nederst til høyre i skjermbildet er et felt med overskriften Grensesnittet låst. Trykk på feltet for å låse grensesnittet (teksten skifter til On) eller låse det opp (teksten skifter til Off). Med låst grensesnitt er det nødvendig å styre taksameteret fra et eksternt system. Låsing av grensesnittet kan også skje fra eksternt system, men kan alltid gå inn i Still inn-menyen og sette det på selve TM3 displayet. Trykk på OK for at bekrefte valget og forlat menyen. Menyen Aktuelt innstillinger og oversikt 41

42 5. Funksjoner-menyen Menyen Funksjoner nås via den tredje knappen på Hovedmenyen. I denne menyen finnes alle innsamlede og registrerte data for løyvet, systemet og kjøringen. Disse data brukes hovedsakelig for statistiske formål, kontroll og feilsøk. Det er derfor ikke data du har bruk for til daglig, men de kan være nyttige hvis det for eksempel er oppstått en feil, som du søker hjelp til via radio. I så fall kan du bli bedt om å gå inn i en av disse funksjonene og opplyse spesifikke systemdata som muligens kan avsløre årsaken til feilen med det samme. Disse data skal dessuten være til rådighet dersom myndighetene ønsker å kontrollere driften av bilen. Derfor kan du også komme direkte til denne menyen fra systemets Startside, selv om du ikke er logget inn. Adgang til Funksjoner uten login Funksjoner-menyen tilgang fra Startsiden uten login. 42 Funksjoner-menyen

43 Gå direkte til Funksjoner-menyen: 1. Fra Startsiden: Trykk på pil høyre > i høyre kant av nedre bjelke. 2. Trykk på knappen Kontroll (eller eventuelt en annen funksjon hvis det ønskes. De enkelte funksjonene er beskrevet mer detaljert i de følgende avsnittene). 3. Returnere til forsiden: Trykk et antall ganger på pil høyre > i høyre kant av nedre bjelke for å gå baklengs i systemet til Startsiden vises igjen. Fra denne menyen kan du også manuelt se om det er kommet oppdateringer, f.eks. til programmet som styrer TM3-displayet. Noen oppdateringer sendes i god tid, men installeres først automatisk på en bestemt dato, f.eks. takstoppdateringer. ID / Info Sti: Trykk på Funksjoner, deretter på ID / Info Taxi nr. I dette bildet vises det grunnleggende oppsettet på TM3taksameteret for den aktuelle drosjen. Undermenyen Taxi nr. Funksjoner-menyen 43

44 Følgende vises: Selskapet den er tilsluttet, unikt løyvenummer, bilnummer som brukes av sentralen, sjåførnummer som er logget på, TM3-serienummeret og plomberingsdatoen. Minne I Minne kan du se opplysninger fra det aktuelle turminnet pluss antall turer/skift som ennå ikke er overført til det sentrale systemet. Antallet turer som ikke er overført, bør være 0 før skiftet avsluttes for å sikre hurtigst mulig avregning av turer med konto- og kredittbetaling. Normalt vil alle turer bli overført innen maks. 15 minutter dersom bilsystemet har kontakt til et radionettverk. Løpenummer Bildet Løpenummer Under Løpenummer kan du finne versjonsnummer for elementer som utgjør parametre og oppsett i TM3. De er delt inn i fem hovedområder: TARIFF, MCFG, PRINTER, MENY og FORM, der: TARIFF er det aktuelle takstsystemet angitt med datoen for dets ikrafttredelse. Finnes også som nederste punkt med en visning av beregnet kontrollsum for taksametersystemet. MCFG er aktuelle konfigurasjoner 44 Funksjoner-menyen

45 PRINTER er aktuell layout på alle utskrifter MENY er menystrukturen som benyttes FORM er aktuell layout ved visning av totaler, skifttotaler, turdata mv. på displayet Ved beskrivelsen av ulike versjonsnummer er det brukt følgende forkortelser: MID, NM, FF og Kunde, der: MID henviser til kravbestemte elementer i TM3s kjerne NM henviser til spesifikke nasjonale elementer FF henviser til spesifikke trafikkdirigeringselementer Kunde henviser til kundespesifikke elementer Dessuten er det for de relevante versjonene opplyst hvilken dato de trådte i kraft. Status Her vises en kortfattet status for Display, Printer, Takskilt, Bilsystem og Betalingsterminal. Det fremgår hvilke enheter som er tilkoblet, og om systemet har registrert feil på noen av enhetene. Takstverdi Takstverdi viser en oversikt over alle gjeldende takster i systemet. Takstoversikten er bygd opp med menyer og undermenyer på samme måte som Taksametermenyen. Du velger den taksten du ønsker å se, på samme måte som med takstvalg i Taksametermenyen, men taksameteret kan ikke startes herfra. Når bildet åpner, vises grunntaksten for taksten som er valgt. Trykk på knappen Fram for å se variantene for taksttypen som er valgt. Det kan for eksempel være Kveld, Natt eller Helligdag. Funksjoner-menyen 45

46 Trykk deretter på knappen Tilbake for å komme tilbake til grunntaksten eller på > pil høyre for å forlate Takstverdi-bildet. Dersom det er takster du ikke kjenner bruken av, anbefales det at du spør sentralen til råds. Bildet Takstverdi Eksempelet viser en takst for en normal dagtur. Taksttest Trykk på knappen Test for å teste om takstvariantene for taksten som er valgt, skifter korrekt i henhold til tidspunkt på dagen, og om det er hverdag eller helligdag. Funksjonen Taksttest Tast inn startdato i formatet som er vist over tastaturet. Det vises nå et tastatur på skjermen. Her kan du taste inn datoen du ønsker at testen skal start på. Inntastingsformatet er dd/mm/åååå etterfulgt av OK. /-strekene skal også tastes inn. 46 Funksjoner-menyen

47 Taster du ikke inn noen dato, eller taster du et format som systemet ikke forstår, vises dags dato. Det vises nå en liste, ordnet i dato- og klokkeslettrekkefølge over de takstene taksameteret automatisk skifter mellom i henhold til dato og klokkeslett, for eksempel kveldstakst og helligdagstakst. Listen starter ved midnatt på den valgte dato og fortsetter ca 50 skift frem. Beveg fingeren oppover på displayet for å rulle listen fremover. Beveg fingeren nedover på displayet for å rulle listen tilbake. Funksjonen Taksttest Displayet viser skiftetider og taksttyper ca 50 skift frem fra den valgte dato. Listen kan rulles opp eller ned ved å bevege en finger ned- eller oppover på displayet. Logg Sti: Trykk på Funksjoner, deretter på Logg Auditlogg I Auditlogg logges ulike hendelser som har betydning for taksameterets virkemåte. Det kan være oppdateringer eller endring av taksameterkonstant. Det er samme type data som dem som vises under en Tk Test, dvs. data som skal være til rådighet i henhold til forskrift om krav til taksametre (se side 53). Funksjoner-menyen 47

48 Funksjonen Auditlogg Displayet viser typen plombebrudd. Du kan gå frem og tilbake mellom de forskjellige logger ved hjelp av knappene på nedre bjelke. Alle data er tidsstemplet og tilhører en bestemt type. Typene som kan vises i Auditlogg, er: Taxi Nr.: At taxi nr. er endret (Dette kan bare foretas av et autorisert verksted) Tk Nr.: At taksameterkonstanten er endret (Dette kan bare foretas av et autorisert verksted) Oppdatering: Her finnes det to ulike loggposter: Starting update: En oppdatering er startet Successfull update: Oppdateringen er lykkes Begge viser hvilken modul og hvilken type som er oppdatert. Takst Upd.: Oppdatering av takstsystemer. For hvert post vises det versjonsnummeret det er oppdatert til. Plombebrudd: Om elektroniske plombebrudd er forekommet. Det finnes tre typer: Ekstern plombe brutt: Viser at det "lille" lokket på TM3-enheten har vært fjernet 48 Funksjoner-menyen

49 Intern plombe brutt: Viser at det "store" lokket på TM3-enheten har været fjernet Hardware key isatt: Viser at hardwarekey har været isatt (setter bilen i servicetilstand). Taklampefeil: Viser om det har vært feil med lampen, som f.eks. at lyspæren har sprunget. RTC: Viser om RTC ("real time clock") er innstilt fra ekstern kilde. Det betyr at tiden på enheten er justert. Vise logg Klikk på Vise logg for å se Auditloggen. Hvis knappen Tilbake vises i nedre bjelke, er det flere sider med loggede hendelser som du kan bla gjennom. Det er mulig å skrive ut loggen fra dette skjermbildet. Søke i logg Klikk på Søke i logg for å få mulighet for å søke i loggen. Det vises da en meny der du kan velge mellom logging av ulike typer hendelser i systemet. Denne valgmuligheten er spesielt nyttig for systemer som har vært brukt i lang tid og derfor er blitt oppdatert mange ganger. Skriv ut logg Klikk på Skriv ut logg for å få mulighet til å skrive ut loggen. Det kommer nå frem en meny, hvor man kan velge mellom logging av forskjellige typer hendelser i systemet. Denne muligheten er spesielt nyttig i systemer som har vært brukt i lang tid og som derfor er oppdatert mange ganger. Alle events av den valgte type vil skrives ut. Funksjoner-menyen 49

50 Bildet Søke i logg og skriv ut logg Menyen gir mulighet for separat visning av ulike typer hendelser som logges i systemet. Lifelog I Lifelog vises en kortfattet status for bilens rent produksjonsmessige data, som serienummer, landkode mv. Denne visningen av data er mest beregnet for produksjonstekniske formål, og de viste data kan kun justeres hos produsenten. Alle data er tidsstemplet og tilhører en bestemt type. Typene som kan vises i Lifelog, er: ID: Bilens ID-nr., det vil sige TM3-serienummer og betegnelsen for typegodkjenningen Kontekst: Bilens kontekst (Integrert eller Standalone) Nasjonalitet: Bilens nasjonalitet Vise logg Klikk på Vise logg for å se Lifeloggen. Den kan også skrives ut fra dette skjermbildet. Søke i logg Klikk på Søke i logg for å få mulighet for å søke i loggen. Det vises da en meny der du kan velge mellom logging av ulike typer produksjonsmessige hendelser i systemet som ID-betegnelser, systemintegrasjonskontekst og nasjonalitet. 50 Funksjoner-menyen

51 Skriv ut logg Klikk på Skriv ut logg for å få mulighet til å skrive ut loggen. Det kommer nå frem en meny, hvor man kan velge mellom logging av forskjellige typer av produktmessige hendelser i systemet, som ID-betegnelser, systemintegrasjonkontekst og nasjonalitet. Kontroll Sti: Trykk på Funksjoner, deretter på Kontroll Alternativ: Trykk på pil høyre > fra Startsiden (uten login) Herfra er det mulig å velge Vise totaler eller T-kontroll. Vise totaler (Det finnes også en alternativ vei til skjermbildet Vise totaler: Trykk på Aktuelt i Hovedmenyen, deretter på Totaler.) Bildet Vise totaler I bildet Vise totaler vises de lovpliktige totalene over tilbakelagte kilometer, turer og innkjørt beløp, og det er mulighet for å skrive ut opplysningene. Se mer om Vise totaler på side 38. Funksjoner-menyen 51

52 T-kontroll Trykk på knappen T-kontroll for å få adgang til utskrift av en komplett taksameterkontrollrapport, inkludert en rekke firma- og bildata, taksameterkonstant samt takstlisten. Rapporten skrives ut med et forløpende kontrolløpenummer pluss plass til sjåførens og kontrollørens underskrift. Du kan angre valget før utskriften starter. Bildet T-kontroll. Det vises en informasjon om at trykk på Skriv ut vil starte en (nummerert) taksameterkontrollrapport. Takstutskrift I noen land er utskrift av T-kontroll og utskrift av tariffliste delt i to punkter. I slike situasjoner kan man benytte en knapp som heter Takstutskrift som kun skriver ut tarifflisten. I så fall vil tarifflisten ikke skrives ut under T-kontroll. Test Sti: Trykk på Funksjoner, deretter på Test RTC-klokke RTC er forkortelse for Real Time Clock. Bildet RTC-klokke 52 Funksjoner-menyen

53 RTC-klokken er en chip med nøyaktig tid som kan styres fra sentralen innenfor et lite intervall. Det brukes til automatisk justering av programtiden i taksameteret hvis den avviker fra RTC-tiden. På skjermbildet kan du se programtiden i forhold til sann tid og tidspulser. Disse bør alltid være like. Dessuten vises et testklokkeslett til sammenligning med de andre klokkeslettene. Telleren med tidspulser stammer fra en intern høypresisjonstidsmåler som brukes til utregning av pris fra tidstakster og ved beregning av hastighet i TM3. Den teller med inntil 8 enheter i sekunder. Testtiden under er beregnet for kontroll av tidspulser fra presisjonstidsmåleren og vises i timer, minutter og sekunder. Vil du utføre en tidstest, anbefales det å gå frem på følgende måte: Foreta testen med hjelp av en ekstern stoppeklokke som ekstra sikkerhet. Vær klar til å starte og stoppe stoppeklokken nøyaktig samtidig med testen. 1. Åpne RTC-klokke fra Funksjoner > Test-menyen. 2. Vær klar med stoppeklokken og trykk Nullstill test samtidig med at du starter stoppeklokken. 3. Foreta testen i minst 30 minutter og les deretter av ev. Unøyaktighet via Test tid. Dette gir et bilde av om registeret teller korrekt. Dessuten vises dato og klokkeslett. Du kan nullstille testtiden og starte forfra med knappen Nullstill test i nedre bjelke. Det kan bl.a. brukes til å starte testen nøyaktig når programtiden skifter til et helt minuttall, som er da lett å notere ned og holde øye med. Tk Test (Tilpasningskontroll) Dette bildet kan brukes til å sjekke nøyaktigheten på tids- eller avstandsmålingen og på beregningen. Funksjoner-menyen 53

54 Den vil normalt bli foretatt av teknikere eller myndighetspersoner over en fastlagt distanse på samme måte som kalibrebildet Tk-test i gang Fra dette bildet kan du Stoppe testen når 1000mmerket passeres, eller Avbryte for eksempel for å starte testen forfra. ringen. Ved en test anbefales følgende fremgangsmåte: Foreta testen over en jevn strekning på 1000 m med jevn hastighet og flygende start. 1. Åpne Tk Test fra Funksjoner > Test-menyen 2. Trykk på Start når startpunktet passeres 3. Trykk på Stopp når sluttpunktet passeres 4. Les av resultatet på TM3-displayet og/eller trykk Skriv ut I dette skjermbildet har du også mulighet for å avbryte testen underveis. Dessuten kan du nullstille tellingen og deretter starte forfra. Data som vises under testen, er: Tk: Taksameterkonstanten Prescale: Valg av skalering i forhold til pulstelling Distanse: Tilbakelagt distanse under testen Distansepulser:Antallet pulser under testen Hastighet: Aktuell hastighet under testen Når du trykker på Stopp, vises et nytt bilde som viser følgende data for Tilpasningskontroll: Innstilt Tk: Taksameterkonstanten 54 Funksjoner-menyen

55 Målt Vt: Tk/Vt: Oppmålt bildreietall Det målte samsvar i %, under forutsetning av at det er nøyaktig 1000 m mellom startpunkt og sluttpunkt. Bildet Tk-test stoppet Fra dette bildet kan du skrive ut resultatet for Tilpasningskontroll. Den optimale verdien er 100 %. Trykk på Utskriv for å skrive ut rapporten for tilpasningskontroll. Utskriften av testresultatet er forsynt med dato samt linjer for underskrift for myndighetsrepresentanten og sjåføren. Bruk > pil høyre for å gå tilbake til målebildet og derfra videre tilbake til hovedmenyen. Avvik I henhold til gjeldende lovkrav skal avvik i registrerte data i taksameteret holdes innenfor bestemte grenseverdier, og taksameteret skal kalibreres med faste mellomrom. Grenseverdiene finnes i avsnittet Kalibrering og plombering på side 66. Testutskrift Funksjoner-menyen Trykk på Testutskrift for å få en prøveutskrift fra skriveren. 55

56 Skriveren skriver da ut en kort testside. (Testutskriften kan også startes direkte fra skriveren se avsnittet Manuell test av skriver på side 63.) Display Denne siden kan brukes til å sjekke om displayet er defekt, eller til å øve seg i å betjene touch-displayet, for eksempel hvis du synes det er vanskelig å få knapper et bestemt sted på skjermen til å virke. Prøv f.eks. å treffe boblene på skjermen og kontroller om prikken på skjermen kommer der du forventer det. Trykk eller tegn med fingeren forskjellige steder på midtfelbildet Displaytest tet og se om det fremkommer prikker og streker nøyaktig slik du tegner dem. Er det deler av skjermen som det er vanskelig å lage prikker eller tegne streker på, er displayet muligens defekt. Se også Touch-displayet side 7. Tekstene i nedre bjelke er bare tellere som registrerer forskjellige former for berøringskontakt, for eksempel totaler og bevegelser. På/Av-knapp 56 Test På/Av-knappen til høyre for displayet ved å trykke på den (trykk på lysdiodene). Hold samtidig øye med den siste teksten i nedre bjelke: key. Funksjoner-menyen

57 Hvis knappen fungerer korrekt, skal tallet etter key: øke med én. System Sti: Trykk på Funksjoner, deretter på System Enheter Bruk undermenyen Enheter for å se om systemet har registrert feil på spesifikke enheter hvis de tilsynelatende ikke fungerer etter hensikten. Display For displayet vises følgende oversikt: ID: Displayets ID-betegnelse Status: Om det er registrert feil på displayet Seneste comm.: Tidspunktet det senest var kontakt med TM3 CPU-enheten Dist. u. comm.: Tilbakelagt distanse uten kontakt med TM3 CPU-enheten Tid u. comm.: Tidsperiode som det ikke har været kontakt med TM3 CPU-enheten Takskilt For takskiltet vises bare elektrisk status: OK eller Error. Betalterm. For betalingsterminalen vises ID-nummer og status for kommunikasjonen mellom taksameteret og betalingsterminalen med de samme opplysningene som for skjermbildet over. Skriver For skriveren vises de samme data som for skjermbildet over. Bilsystem For Bilsystem vises samme type data som for skjermbildet ovenfor. De avspeiler seneste kontakt mellom TM3 og en ekstern enhet her SYS3 (Combox-bilenheten). Funksjoner-menyen 57

58 Versjoner I denne menyen finnes versjonsopplysninger om programvare, maskinvare og en detaljert oversikt over programvarerevisjoner. Bildet Software-versjoner Software Dette bildet viser en oversikt over versjonsnummer og sjekksum for følgende programdeler: MID, NM og FF. Dessuten oppgis en språkkode med to bokstaver pluss en ekstra bokstav, f.eks. no-i, der no står for norsk. Den ekstra bokstaven viser TM3-systemets sammenheng med andre systemer. For eksempel vil -I vise at det brukes et integrert system (TM3 og SYS3). Tilslutt opplyses Linux-versjon og filsystem. Hardware Dette bildet viser en oversikt som først opplyser ID for maskinvareenhetene, CPU (TM3 taksameterenheten), IB (innebygd kretskort) og Display, og i de følgende avsnittene opplyses spesifiserte data for de enkelte enhetenes minne og bestykning. Detaljer Et trykk på denne knappen gir en oversikt over programvarens kildeversjonsnummer, og herfra kan du velge å skrive ut en detaljert versjon. 58 Funksjoner-menyen

59 Måling Power Dette bildet gir en oversikt over den aktuelle spenningen vist i volt for følgende målepunkter: Backup Batt, Supply volt., Intern 3V3, Intern 1V8, Intern 1V4. Backup Batteri- og Supply voltage-tallene kan brukes for å se om taksameterets og bilens batterier fungerer som de skal. Ladenivået for backup-batteriet skal ligge mellom 4,4 og 5,8 volt. Hvis bilens batteri (Supply volt.) leverer mindre enn 10 volt, fungerer dette batteriet dårlig, eller det er feil på installasjonen. Faller nivået ytterligere, kan det forstyrre taksameterets drift og resultere i en feilmelding. Filsystem Dette bildet gir en oversikt over de tre filsystemene Root, GP og Log med angivelse av størrelse, brukt plass, resterende ledig plass og brukt plass i %. Siden inneholder flere data enn det displayet kan vise. Dette vises med en (pil ned) nederst i bildet. Rull siden ned eller opp ved å sette en finger på displayet og bevege fingeren enten ned eller opp på displayet. CAN I CAN-bildet (Controller Area Network) kan du se kommunikasjonstrafikken for hver av de tre enhetene Bil, Printer og Display, vist som antall innkomne og avsendte datameldinger. Hvis det er normal kommunikasjon mellom enhetene, vil tellerne telle opp løpende. Temperatur Dette bildet viser den aktuelle temperaturen i henholdsvis TM3 CPU-en (taksameterets regneenhet) og Display (TM3-displayenheten). Funksjoner-menyen 59

60 FRAM I oversikten vises antallet lese- og skriveoperasjoner til og fra F-RAM'en. F-RAM lagrer systemets data løpende, bl.a. aktuelle turdata. Lagrede data blir bevart selv om strømmen skulle bli avbrutt. Oppdatering I Oppdateringer-bildet kan du få opplyst om det er nye oppdateringer klar for installering. Oppdateringer kan enten sendes automatisk via radio eller installeres via USB-porten i TM3 CPU-enheten. Normalt vil oppdateringer bli installert automatisk på det tidspunktet de er programmert til. Det kan for eksempel være på en bestemt dato (hvis det kommer nye takster) eller når et skift er slutt. Dersom takster oppdateres automatisk på et bestemt tidspunkt, vil de normalt først tre i kraft etter at det igangværende skift er slutt. Dersom en oppdatering må utføres manuelt, vil du få nærmere informasjon om dette fra sentralen. Nye takster Det kan avhengig av nasjonal lovgivning være krav om at det skal foreligge nye attester/dekaler i bilen når nye takster trer i kraft. 60 Funksjoner-menyen

61 6. Vedlikehold Rengjøring Tørk av displayenheten og skriveren med en myk, tørr klut. Ikke bruk sprit eller løsemidler. Om nødvendig kan det brukes en litt fuktig, hardt oppvridd klut. Skriver Den innebygde termoskriveren slås på sammen med resten av systemet. Utskrifter bortsett fra prøveutskrifter kan gjøres fra bilens displayer. Papirtype Skriveren bruker termopapir av typen: Frogne varenr , Printerruller HSP Printer V3, papirbredde 58 mm. Det må alltid brukes denne typen, da den er spesielt tilpasset skriverens temperaturområde og sikrer minst mulig slitasje på skriveren. Nye ruller utleveres typisk på drosjesentralen. Oppbevaring av utskrifter på termopapir Termopapir stiller krav til oppbevaring for å bevare skriften på papiret: unngå varme og fuktighet unngå direkte sollys unngå lim og tape bør ikke oppbevares i plastlommer bør ikke oppbevares i pengepung eller veske i lengre tid Skifte papirrull Når det kommer en rød strek i den ene siden av papiret, er papirrullen snart slutt. Vedlikehold 61

62 1. Åpne dekselet på skriveren forsiktig ved å skyve fjærkontakten i retning mot papirrullen og løfte opp. Unngå å brekke lokket for langt bakover. Skriveren sett forfra Fjærkontakt for åpning 2. Ta ut den gamle rullen og eventuelt resterende papir. OBS: Ikke bruk kulepenner, skarpe gjenstander eller lignede til å fjerne resterende papir, da det kan skade gummirullen. Trykk istedenfor på en av de to små knappene KEY1 eller KEY2 som sitter på den grønne platen foran i papirrommet til å kjøre papiret frem eller tilbake. Skriveren i åpen tilstand De to små knappene KEY1 og KEY2 ses på den grønne platen 62 Vedlikehold

63 3. Før det nye papiret inn i spalten under gummirullen med yttersiden ned. Normalt vil skriveren automatisk begynne å dra frem papiret. Hvis ikke, trykk på KEY1 til papiret er ført tilstrekkelig langt frem. 4. Sitter papiret skjevt, kan det normalt rettes opp ved å føre det noen centimeter frem med KEY1-knappen. 5. Riv av ev. overskytende papir langs rivekanten. 6. Steng lokket med et forsiktig trykk. Test av skriver via menyvalg Test av skriveren kan foretas fra menyen Funksjoner: Trykk på knappen Test og deretter på Test utskrift Det skrives da ut en prøveutskrift som bl.a. viser skriverens spesifikasjoner. Manuell test av skriver 1. Åpne dekselet på skriveren ved å skyve fjærkontakten i retning mot papirrullen og løfte dekselet opp. Bruk de små knappene KEY1 og KEY2, som sitter på den grønne platen forrest i papirrommet: 2. Trykk på KEY1 og hold den nede. Trykk nå også på KEY2 og slipp begge igjen. Det skrives da ut en prøveutskrift som bl.a. viser skriverens spesifikasjoner. Manuell teknisk utskrift Du kan også skrive ut en teknisk utskrift ved å trykke på KEY2 og holde den nede og samtidig trykke på KEY1. Vedlikehold 63

64 7. Sikkerhet og problemløsning Sikkerhetsforskrifter Advarsler og forholdsregler Av hensyn til trafikksikkerheten bør taksameteret ikke betjenes under kjøring. Unngå å bruke full lysstyrke om natten, da det kan blende deg. De installerte enhetene må alltid være forsvarlig fastgjort. Bortsett rommet under skriverens papirdeksel er det ingen deler i enhetene som brukerne skal utføre service på. Utstyret er lovmessig utstyrt med plombering og forsegling som ikke må brytes. Se avsnittet om reparasjon for nærmere opplysninger. Unngå unødig kontakt med termopapiret fra skriveren. (Spesielt for norsk og svensk versjon:) Taksameterets funksjon er betinget av forbindelse til andre enheter. Er systemet korrekt integrert med andre enheter, vises dette i undermenyen under Funksjoner System Versjoner med koden I etter språkkoden, for eksempel no-i. Se Versjoner side 58. Ofte stilte spørsmål/feiltilstander Rød LED lampe lyser konstant Hvis setekontakt er aktivert mens taksameteret er i FRI, lyser den røde LED-lampen konstant. Rød LED-lampe blinker Hvis den røde LED-lampen til høyre for displayet blinker to ganger i sekundet, er det nødvendig med en ny kalibrering av taksameteret. Taksameteret kan ikke brukes FROGNE-logo (navnet til venstre for displayet) blinker Der er problemer med forbindelse til displayet. 64 Sikkerhet og problemløsning

65 Paper out Er det ikke papir i skriveren, vil dette tydelig bli indikert med meldingen Papir Out på displayet. Taksameteret kan ikke betjenes før det er satt i ny papirrull. Printer line down Denne meldingen vises hvis det ikke er forbindelse mellom TM3-systemet og skriveren. I de nasjonale utgavene der utskrift av f.eks. kvittering er tvunget, kan taksameteret ikke betjenes før forbindelsen er gjenopprettet. Dersom feilen oppstår under utskrift, vil forbindelsen automatisk bli gjenopprettet når feilen er rettet Strømforsyningsfeil Dersom strømmen fra taksametersystemet avbrytes i mer enn 15 sekunder, vil den igangværende turen automatisk bli avsluttet, og når strømmen tilkobles igjen, vil det lyde et akustisk advarselssignal. Plassering av utstyret De enkelte delene i taksametersystemet kan normalt ikke flyttes fra den plassen de er installert på, da det kan ha betydning for bilens taksameter- og sikkerhetsgodkjenninger. Sikkerhet og problemløsning 65

66 Kalibrering og plombering Nasjonale regler om periodisk kontroll og plomberingsregler må overholdes. Det er løyvehavers ansvar å sikre dette. Dette gjelder også kontroll i forbindelse med skift av dekk eller hjul. Maksimalt tillatte målefeil iht. EU-direktiv 2004/22/EF av 31. mars 2004 om måleinstrumenter, vedlegg MI-007, med unntak av eventuelle feil som skyldes bruken av taksameteret i en drosje, er: Emne Maksimalt tillatt målefeil Minimumsverdi Tidsforbruk: ± 0,1 % Minimumsverdi for maksimalt tillatte målefeil: 0,2 sek. Tilbakelagt distanse: ± 0,2 % Minimumsverdi for maksimalt tillatte målefeil: 4 m Beregning av oppdragspris: ± 0,1 % Minimum, herunder avrunding: Tilsvarende det minst signifikante siffer i prisangivelsen OBS: Hvis det oppstår mistanke om at systemet ikke måler korrekt, må verksted og kontrollmyndighet kontaktes umiddelbart. 66 Sikkerhet og problemløsning

67 8. Reparasjon Taksameter Ingen deler som bruker skal utføre service på Av hensyn til grei betaling og passasjerens forbrukersikkerhet har systemet avansert innebygget teknikk og automatiske sikringer som blant annet logger alle kjøredata og registrerer avvikende bruk. Dekselet på skriveren kan åpnes når papirrullen skal skiftes eller hvis papiret har satt seg fast, men ellers inneholder systemet ikke noen deler som bruker skal utføre service på verken i taksameter- eller styreenhetene eller i skriveren. Plomberingene må ikke brytes, og de enkelte installerte enhetene må ikke skilles fra hverandre av andre enn Frogne-sertifiserte serviceteknikere. Forsøk på å skille dem fra hver andre kan medføre funksjonsavbrudd. Skriveren og hele taksameterdisplayet kan imidlertid byttes ut hvis det skulle være nødvendig. Se nærmere opplysninger nedenfor. Se avsnittet Ofte stilte spørsmål/feiltilstander på side 64, hvis det oppstår feil på noen av enhetene. Ta kontakt med drosjesentralen hvis det ikke umiddelbart kan finnes en løsning på problemet. Utskifting av taksameterets displayenhet Taksameterets displayenhet lagrer ikke data. Hele displayenheten kan derfor byttes ut av en servicetekniker uten at det har innflytelse på plomberingen. Det kan forekomme lokale krav til den fysiske plomberingen. Reparasjon 67

68 Utskifting av skriver Dersom skriveren er defekt og drosjesentralen har en erstatningsskriver på lager, kan du skifte den ut selv: 1. Vri/løft skriveren forsiktig fri av borrebåndet som holder den fast. Resten av systemet er forbundet med skriveren via en kabel, som er utstyrt med en plugg av omtrent samme type som en nettverksplugg på PC-er. Vær omhyggelig med ikke å skade kabel eller plugg. 2. Kontakten sitter på undersiden av skriveren. Trykk inn den lille fjæren på skriverpluggen og trekk pluggen forsiktig ut av kontakten. Skriveren sett fra undersiden Kontakt for skriverkabel Sett pluggen i den nye skriveren: 3. Vend pluggen slik at tappen på pluggen passer inn i det lille hakket i kontakten på undersiden av skriveren. 4. Trykk inn pluggen i kontakten til du hører et knepp. 5. Fjern beskyttelsestapen på borrebåndet under den nye skriveren. 6. Sett skriveren på plass og trykk den fast på borrebåndet. 7. Sjekk at den sitter godt fast. 8. Foreta eventuelt en testutskrift som beskrevet i avsnittet Manuell test av skriver på side Reparasjon

69 Fjerning Hvis det oppstår en alvorlig defekt som ikke kan repareres, eller etter endt bruk, må utstyret fjernes i samsvar med reglene i regulativene om farlig avfall WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) eller returneres til Frogne A/S. Reparasjon 69

70 9. Ytterligere opplysninger Anvendte symboler Det er anvendt ulike symboler og forkortede tekster på merker på utstyret, emballasjen og i bruksanvisningen. Under er vist eksempler på merkene, og deretter følger en oversikt over anvendte symboler og forkortelser. Etikett på TM3/3100 taksameterdisplayet Etikett på TM3/3100 skriveren Etikett på TM3/3000 styreenheten (innebygd) Fabrikkforsegling Fabrikkforseglingen på TM3/3000-enheten finnes på undersiden av enheten. Forseglingen må kun brytes eller skiftes ut av Finn Frogne A/S. Selv om fabrikkforseglingen brytes, kan enheten ikke tas fra hverandre uten at forseglingsdekselet også brytes. 70 Ytterligere opplysninger

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Digital fartsskriver SE5000

Digital fartsskriver SE5000 Norsk HÅNDBOK for fører og bedrift Digital fartsskriver SE5000 Klar til å kjøre Stoneridge - Setting the standard www.se5000.com Autorisert brukermanual Denne brukermanualen er en utvidet versjon av den

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer