Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms"

Transkript

1 Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms

2 Forskningsdagene 2008 Gjennom ild og vann Forskningsdagene gjennomføres over hele landet etter initiativ fra Norges Forskningsråd. Forskningsdagene i Midt-Troms har nå i 6 år på rad vært en suksess. Vi har alle årene hatt meget godt besøkte arrangementer, og i fjor var det opp mot 3500 deltakere fordelt på 45 arrangementer. Den årlige medierapporten fra Cision viser at Troms også i 2007 er på topp når det gjelder medieoppslag, og Troms Folkeblad og Nordlys er mestpubliserende medier på landsbasis. Rapporten viser også at Forskningsdagene i Midt-Troms har mange arrangører, dette har vi alle grunn til å være stolt av. Hva er hensikten med Forskningsdagene? Forskningsdagene har til hensikt å få folk flest interessert i og nysgjerrig på forskning og forskningsresultater. Temaet for forskningsdagene i år er miljøvennlig energi, polaråret, kunst og kultur som formidlingsmåte, samt et samarbeid med Wergelandåret. Årets forskningsdager er en god miks mellom store arrangementer som gjentas årlig, og mindre arrangementer som har stor lokal interesse. I vår region er det Midt-Troms regionråd som er prosjekteier for forskningsdagene, mens Senja Næringshage og Næringshagen i Målselv har ansvaret for planlegging og gjennomføring. Uten aktive støttespillere innefor både privat og offentlig sektor i Midt-Troms hadde vi imidlertid ikke lyktes, og vi skylder en stor takk til alle de lokale arrangører som er med på å gjøre forskningsdagene til en suksess. Vi ønsker alle arrangører under årets forskningsdager lykke til, og samtidig vil vi takke alle våre bidragsytere. Spesielt vil vi rette en takk til vår viktigste samarbeidspartner Troms fylkeskommune ved Næringsetaten, for økonomisk støtte til arrangementet. I tillegg vil vi takke alle våre støttespillere som for eksempel bidrar med en annonse i årets programblad. Tusen takk! Gro Elise Lamark Kjell Furu Daglig leder Daglig leder Senja Næringshage Næringshagen i Målselv Rudi Steffensen Prosjektleder Senja Næringshage Lenvik kommune deltar i Forskningsdagene 2008 Lenvik kommune deltar aktivt i Forsknings- og utviklingsarbeider i kommunal og regional regi tlf.:

3 Hilsen til forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Klimautfordringene berører også oss Forskningsrådet har satt klimautfordringene på topp på årets forskningsdager. Temaet for forskningdagene er gjennom ild og vann. De aller fleste forskerne i verden er enige om at klimaendringene vi ser er menneskeskapte. De er også enige om at dersom vi skal makte å bremse endringene, må vi handle nå, og vi må handle lokalt. Alle åtte kommunene arbeider nå med klima- og energiplaner, og noen har jobbet lengre med alternativ energi enn andre. Felles for oss alle er at kommunene må ta en ledende rolle i dette arbeidet. Fire av våre kommuner er i tillegg av regjeringen blitt utnevnt til grønne energikommuner, og får gjennom dette prosjektet ekstra veiledning og skal etter at prosjektet er ferdig, være et forbilde for andre kommuner. Reduksjon av klimagasser er et langsiktig arbeid. Det er lokalt arbeid, og kan kun bli en suksess dersom folk lokalt engasjerer seg. Det handler om våre daglige handlinger, det handler om kommunenes tiltak, Stortingets vedtak og ikke minst handler det om internasjonale avtaler. Ordførerne oppfordrer alle til å engasjere seg i det lokale arbeidet. Forskningsdagene i Midt-Troms skal nå arrangeres for 6 gang. Vi har overrasket mange i hele landet med oppslutningen og bredden. Vi har fått stor og bred dekning i de lokale avisene, og de er best i hele landet på å dekke lokale forskningsdager. Det aller beste er at mange av arrangementene er lokalt forankret, og det er mer enn 20 arrangører. Det er alle disse som bærer forskningsdagene i Midt- Troms, og det er disse vi er stolte av. Regionrådet eier prosjektet, og støtten fra fylkeskommunen er viktig for dette. For ordførerne er det viktig at det er arrangementer i alle kommunene, og at vi kan formidle forskning på en populær måte. Aller viktigst er det at menneskene i vår region har fått en ny møteplass. Lykke til med forskningsdagene 2008, og vel møtt. Oddvar Bjørnsen Bardu Jan-Harald Jansen Berg Rolf Espenes Dyrøy Martin Ness Lenvik Viggo Fossum Målselv Knut Olsen Sørreisa Fred Flakstad Torsken Odd A. Andreassen Tranøy Trælan. Foto JOG 3

4 Finn fram til arrangementene Torsdag 18. september Målselv Kl 1300 Bardufosstun Mørkt og eksotisk - også av lyse nordiske treslag... side 9 Fredag 19. september Lenvik Kl 0900 Finnsnes hotell Offisiell åpning av Forskningsdagen i Midttroms v/regionrådsleder Rolf Espenes.side 10 Kl Finnsnes hotell Næringsutvikling - der ingen skulle tru at nokon kunne bu...side 10 Lørdag 20. september Tranøy Kl Bygdehuset Solvang, Lekangsund Sol i grønn forpakning - fjorten gode grunner til å fråtse i grønnsaker Marknad med foredrag og aktiviteter... side 12 Lenvik Kl Finnsnes Forskningstorg... side 12 Lenvik og Målselv Kl Finnsnes hotell, Næringshagen i Målselv Lørdagsuniversitet...side 13 Mandag 22. september Dyrøy Kl Den kommunale lederrollen...side 17 Lenvik Kl , Senja næringshage Etablererkveld...side 17 Tirsdag 23. september Lenvik Kl Kulturhuset Finnsnes Seminar om kompetanse, utdanning og næringsutvikling...side 17 Kl Senja Næringshage Utvikling skaper nye muligheter Kontordag med Innovasjon Norge... side 18 Bardu Kl 1100 Kommunstyresalen Bardu kommunehus Klimaendringer... side 18 Målselv Kl Næringshagen i Målselv Etablererkveld... side 18 Sørreisa Kl Sørreisa kulturhus Smi mens jernet er varmt Enterprenørskapsopplæring...side 19 Onsdag 24. september Målselv Kl Næringshagen i Målselv Utvikling skaper nye muligheter Kontordag med Innovasjon Norge... side 20 Lenvik Kl 1900 Senja næringshage avdeling Finnsnes Arctic Bioenergy Etanol fra celluloseholdig råstoff... side 20 Sørreisa Kl 1900 Sørreisa kulturhus Fra krise til suksess... side 20 Torsdag 25. september Tromsø Kl 1900 Helsfagbygget UiTø Senjalegen - framtidas legemodell...side 22 Berg Kl 1900 Senjahopen ungdomshus Fiskeridag...side 22 Senjahopen havn Johan Ruud...side 22 Målselv Kl Næringshagen i Målselv Destinasjonsutvikling. Hvordan bygges destinasjoner - og hva er nødvendig for suksess?...side 23 Sørreisa Kl Sørreisa folkebibliotek Jon Kristian Gaare Blix...side 23 Dyrøy Kl Dyrøy folkebibliotek Jon Kristian Gaare Blix... side 23 Kl Arvid Hanssen-huset Fårikålfestivalen i Dyrøy...side 24 Fredag 26. september Torsken Kl , Gryllefjord fryseri Hva skal vi leve av?...side 26 Dyrøy Fårikålfestivalen i Dyrøy... side 27 Målselv Kl Målselv bibliotek, Istindportalen Jon Kristian Gaare Blix... side 27 Bardu Bardu follkebibliotek, SetermoenJon Kristian Gaare Blix... side 27 Berg Kl 1000 Hamn i Senja Workshop / felttur... side 27 Kl 1700 Breidablikk samfunnshus, Skaland Bli med oss i tidsmaskinen - så reiser vi inn i framtiden for en dag... side 27 Lørdag 27. september Lenvik, Målselv og Sørreisa Kl Finnsnes hotell, Næringshagen i Målselv, Veksthuset i Sørreisa Lørdagsuniversitet... side 28 Lenvik Lenvik follkebibliotek, Finnsnes Jon Kristian Gaare Blix... side 28 Dyrøy Fårikålfestivalen i Dyrøy...side 28 Søndag 28. september Lenvik Kl Guidet busstur: På sporet etter siste istid. Naturgeografi Finnsnes - Gibostad... side 29 Torsken Kl 1900 Sifjord Kåseri og visesang. Midt-Troms i et historisk perspektiv... side 29 Mandag 29. september Lenvik Aktivitetsdag og Verksted Finnsnes Barneby...side 32 Tirsdag 30. september Målselv Istindportalen, Heggelia Innlandskonferansen... side 30 Tirsdag torsdag 16. oktober Dyrøy Dyrøyseminaret side 32 Studiesenteret Finnsnes as motor, megler og møteplass for høgere utdanning i regionen Midt-Troms tilbyr markedstilpassede studier for næringslivet, lokalsamfunnet og organisasjoner samarbeider med høgskolene i landsdelen og Universitetet i Tromsø Kontakt oss! Studiesenteret Finnsnes as Skolegata Finnsnes tlf Kunnskap er lett å bære 4

5 Midt-Troms for alle Av regionrådsleder Rolf Espenes Åtte kommuner i midten av Troms inngår i et viktig samarbeid. Med over innbyggere spredt fra dalene i innlandet til storhavet i vest er vi en sterk region. Vi har rike ressurser i naturgrunnlaget både i sjøen og på land. Vi produserer mat, varme boliger, energi, samferdsel, kultur, undervisning og omsorg, kort sagt det meste vi trenger for å holde samfunnet i gang. Vi har flere tunge industrimiljøer. Utenfor vår nære kyst ligger det store petroleumsressurser. Forsvaret er etablert med tunge installasjoner i Midt-Troms som også gir mange arbeidsplasser. Mange likheter til tross, hver av de åtte kommunene er unik på sin måte. Kjernen i offentlig service for befolkning og næringsliv finnes i åtte kommunesentre. Noen av sentrene har utvidete tjenestetilbud av regional og nasjonal interesse. Regionrådet er opptatt av tilrettelegging for fortsatt vekst i bosetting og utvikling i området vårt. Vi må få enda flere mennesker til å velge stedene i Midt-Troms som bosted i framtida. Det er nettopp presentert en undersøkelse som viser at noen av våre åtte kommuner ikke er så attraktive å bo i. Man kan være uenige i at man kan måle slikt på en enkel måte, men likevel må dette tas på alvor. Det er mange måter å ha et godt liv på, og i et globalt perspektiv er det ikke mange som har slike muligheter som vi har. Konkurransen i storsamfunnet må vi svare på. Mange er svært bevisste på å etterspørre kvalitet på tjenester og arbeid hvor de kan bruke sine kvalifikasjoner. Kommunene og næringslivet arbeider daglig for å etterleve disse utfordringene. I regionen foregår det mange utviklingstiltak hvor dyktige og kreative mennesker tar et skikkelig tak for at andre skal få muligheter. Vi må holde et høyt nivå når det gjelder tjenester, og vi må gjøre oss attraktive som bosted for nye innbyggere. Dette er ei felles utfordring for alle store og små samfunn i hele Midt-Troms. Regionrådet arbeider med hvordan vi kan gå videre og styrke samarbeidet. Vi må stille opp for hverandre enda mer forpliktende, og vi må utnytte ressursbesparelser der det er mulig. Alle tjenestene vi leverer må holde mål med hensyn til kvalitet. Innafor helsearbeid, barnevern, legetjenester og ambulanse kan vi ikke godta noe annet enn det beste. Vi kan allerede vise til samarbeidstiltak som sikrer kvalitet og kompetanse innafor disse områdene. Regionrådet har også et sterkt fokus på arbeidet med utviklingsprosesser og tilrettelegging for rekruttering og etableringer. Gjennom samarbeid kan vi utvikle sterke kompetanse- og kunnskapsmiljøer på tvers av kommunegrensene og legge grunnlaget for ei god utvikling i hele Midt-Troms. Solbergfjorden. Foto JOG 5

6 Grønne energikommuner De fire Midt-Troms-kommunene Bardu, Lenvik, Målselv og Sørreisa er sammen med 17 andre utnevnt til Grønne Energikommuner. Målet med Grønne Energikommuner er å få kommunene til å satse på: energieffektivisering, fornybar energi, som bioenergi og å få ned klimagass - utslippene i sine kommuner. Grønne energikommuner forventes å Forankre energi- og klimasatsingen i kommunenes overordnede planer Utarbeide energi- og klimaplan Fastsette konkrete mål for reduksjon av utslipp av klimagasser i kommunen Iverksette konkrete tiltak innen energi- og klimaarbeid Energiministeren har en visjon om at de Grønne energikommunene skal etablere godt utbygde fjernvarmenett, legge om til bioenergi, ha kommunale biler som går på biodrivstoff og etablere biodrivstoffstasjoner. I tillegg skal næringsliv, befolkning og barn og unge vite alt om klima og energi, inklusive bioenergi. En bedre hverdag! Velkommen til landets beste kommune å bo i Bardu kommune ønsker lykke til med Forskningsdagene 2008! Med hilsen Oddvar Bjørnsen ordfører Bardu Sørreisa kommune 6

7 Energibruk i Norge Energi brukes til oppvarming, elektrisk utstyr, i industriprosesser og til transport. De vanligste energitypene er elektrisitet, råolje, oljeprodukter, naturgass, annen gass, damp, kull, koks, fjernvarme og ved/biomasse. Sluttforbruket av energi i Norge i 2005 var 223 TWh, noe som er 14,4 prosent mer enn i 1990 ifølge SSB Om lag 50 prosent av sluttforbruket av energi er elektrisitet Over 99 prosent av elektrisitetsproduksjonen er vannkraft Norge har en høy andel elektrisitet i energiforbruket. Kraftforbruket per innbygger er rundt ti ganger større enn verdensgjennomsnittet. Det skyldes bl.a. mye kraftintensiv industri, og at elektrisitet er en mer vanlig oppvarmingskilde enn i andre land. Hva er fornybar energi? Fornybar energi kommer fra kilder som ikke gir utslipp av CO2. De viktigste kildene for fornybar energi som brukes i dag, er vannkraft, vindkraft, solkraft, biobrensel og geovarme. På alle disse områdene foregår det intens forskning. Flere land, deriblant Norge, har utviklingsprosjekter innenfor vindkraft til havs, sol - både for produksjon av strøm og for å samle varme - tidevann basert på undervanns vindmøller eller seil, bølger både til havs og i fjæresteinene, biodrivstoff som ikke går ut over matproduksjonen, kraftverk på bioenergi inklusive avfall og saltkraft basert på osmose. Produksjon av strøm og varme fra gass eller kull er også klimavennlige dersom CO2-en fra forbrenningen fanges og lagres. Hva er en TWh? Bruk og produksjon av energi måles ofte i watttimer. Om du har en 40 watts lyspære tent i en time, bruker du 40 wattimer elektrisk kraft. Strømforbruket til en husstand måles gjerne i kilowattimer (kwh, tusen wattimer). Kraftforbruket i Norge måles i gigawattimer (GWh, milliarder wattimer) eller terawattimer (TWh, tusen milliarder wattimer). Norge produserer i gjennomsnitt ca 120 TWh pr. år. Målselv kommune ser fram til gjennomføring av Forskningsdagene i Midt-Troms Forskning er god investering og sentralt for utvikling av Midt-Troms som en konkurransedyktig region. Innlandsressursene har her et stort potensial for næringsrettet forskning. Målselv kommune satser på nye næringer, bl.a. slike som ligger i skjæringspunktetet mellom kultur og tradisjonell næring. FilmCamp og Målselv Fjellandsby er bidrag til Målselv som Mulighetslandet. Det samme gjelder Istindportalen Søndag 23. september Kulturhus og Målselv Varde, som er blitt synlige landemerker for ei ny tid i Målselv. Det tradisjonelle næringslivet er preget av kunnskap og nytenking. Man vil noe for Målselv og for regionen. Lykke til med Forskningsdagene "Gjennom ild og vann" 7

8 Berg Utviklingskommunen med nye aktiviteter på gang innen videreforedling av fiskeprodukter og biprodukter, ny grafittgruve og økende aktivitet i reiselivet. Opplæringskontorene tilbyr yrkesutdanning med lønn! Opplæringskontorene bistår bedrifter med rekruttering av lærlinger! Opplæringskontorene følger opp lærebedriftene og lærlingen i læretiden! Opplæringskontorene tilbyr sine tjenester til en rekke forskjellige yrker - alt fra helsefagarbeider til tømrer. Nesten all yrkesutdanning i Norge følger den såkalte 2+2 modellen med 2 år på videregående skole og 2 år som lærling i en bedrift. Spørsmål? Ønsker du lærling? Læreplass? Ta kontakt med Opplæringskontorene. Opplæringkontoret for byggfagene i Midt-Troms Herbjørn Gerhardsen tlf: Transport- og Bilfagnes opplæringskontor - TOBO Steve Rokstad tlf: e-post: Opplæringskontoret for teknologi- og verkstedtekniskefag Greta Hanssen Atle Hanssen tlf: Midt- og Sør-Troms tlf: Tromsø og Nord-Troms Opplæringskontoret for kommuner, fylkeskommune og helseforetak May-Tove Grytnes tlf: Vi setter fokus på lokale nyheter NERGÅRD SATSER I NORD Landsdelens største fiskeriaktør driver et ti-talls produksjonsanlegg og flere trålere. 500 mennesker arbeider i Nergård. Strandgt. 9, boks 613, 9256 Tromsø. Tlf./faks: /

9 Torsdag 18. september Bardufosstun kl 1300 Mørkt og eksotisk - også av lyse nordiske treslag Mange skogeiere har råvarer på rot som er egnet til høyverdig foredling. Treindustrisenteret i Troms vurderer å etablere et anlegg i vår region, så dette er et topp aktuelt tema for aktører innen skog-, tre, og byggeindustrien. Skal vi etablere et testanlegg for varmebehandling i vår region? Velkommen! Alt til sitt bruk! Hvordan høste og drifte Tromsskogen for å oppnå høyest mulig verdiskaping. Verdipyramide som viser ulike anvendelsesområder fra møbelvirke til bioflis. v/ Treindustrisenteret i Troms Pause Mørkt og eksotisk - også av lyse nordiske treslag. Et foredrag om varmebehandling av trevirke og hva dette kan brukes til. v/ Susanna M. Brynhildsen, seniorrådgiver SINTEF Middag Innovasjon og nyskapende trebruk i regionale utbyggingsprosjekter. v/ Treindustrisenteret i Troms Veien videre for positiv videreutvikling av skog-, tre, og byggeindustrien? Treindustrisenteret i Troms Aktører innen skog-, tre, og byggeindustrien. Inngang: Pris matservering kr 200,- Kontaktperson: Gunvald H. Grønlund Tlf.: Treindustrisenteret i Troms AS Treindustrisenteret i Troms AS ble etablert i februar 2008 av tre-, byggeindustri og byggevareindustrien. Selskapet har som formål å være utviklingspartner for industrien i hele Troms blant annet gjennom å samle tre- og byggeindustrien i et nettverk for å hjelpe de i videreutvikling av bedriftene. Senteret skal stimulere til økt leveranse av tromsskogen til industrien, samt arbeide for økt verdiskaping og produksjon i medlemsbedriftene. Det skal igangsettes forskingsog utviklingsprosjekter samt andre fellestiltak for medlemsbedriftene. I tillegg skal senteret være pådriver for nyetableringer innen industrien og ivareta behovet for kompetanseheving, samt være bransjeforum for industrien. Styrets leder er Frode Løwø. 9

10 Fredag 19. september Finnsnes hotell kl 0900 Åpning av forskningsdagene i Midt-Troms v/regionrådsleder Rolf Espenes Finnsnes hotell kl ca 1300 Næringsutvikling der ingen skulle tru at nokon kunne bu Over: Anne Koivisto fra Radius Kirkenes. Til.v.: XX- Lofoten. Begge får vi stifte kjennskap med under Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms. For 3. året på rad arrangerer Finnsnes Næringsforum en egen dag for næringslivet i regionen. Temaet for årets næringslivsdag er Næringsutvikling der ingen kunne tru at nokon kunne bu Tanken bak temaet er den gryende gründersatsingen vi ser langs kysten av landet, spesielt her i nord. Årets foredragsholdere er gründere som har gjort suksess på plasser hvor kanskje andre har gitt opp og ikke ser de store mulighetene. Dagen åpnes av Anne Koivisto, finsk snødronning som er Salgssjef i Radius Kirkenes, hun er ekspert på snøhotell og vinterprodukter og vil fortelle om hvordan man kan lykkes med å sy sammen opplevelser og samarbeide om de ulike produktene for å skape noe unikt til markedet. XXLofoten er en aktivitetsbedrift med tilholdssted ute i Henningsvær, vertsskapsrollen og sikker gjennomføring er faktorer som står høyt hos disse, opp gjennom årene har de samlet tung faglig kunnskap og årelang erfaring i det å ferdes ute til alle årstider. En god vert og det lille ekstra legges stor vekt på hos XXLofoten, her blir det mye fart og spenning. Andre foredragsholdere er Kjell Ove Hveding fra Sommarøy kurs og feriesenter, Kim-Håvard Larsen, Soussjef på Fire Roser i Harstad, Trine Larsen fra Gibostad, Even Heggbom og Reidun Traasdahl og Tore Skoglund som vil sette fokus på viktigheten av det å se mulighetene og det å drive med næringsutvikling, der ingen skulle tro at noen kunne bo I år er arrangementet flyttet, av praktiske årsaker pga bespising og lignende fra kulturhuset til Finnsnes Hotell. I tillegg til spennende foredragsholdere, likesinnede og trivelige folk, byr vi også på frukt, kaffe og stor lunsjbufe med noe attåt. Velkommen til Næringslivsdagen 2008 på Finnsnes. 10

11 Program 0910 Velkommen Irene Lange Nordahl og Elin Byberg 0920 Radius Kirkenes Anne Koivisto Salgssjef 0950 XX Lofoten 1015 Direkteruten, hva skal til for å lykkes Even Heggbom, Målselv Utvikling og Lufthavnsjef, Martin Berntzen, Harstad/ Narvik luvthavn Evenes og Bardufoss lufthavn 1030 Målselv Booking - Reidun Traasdahl 1050 Det grønne prosjekt Trine Larsen, Tine Embrace Life & Vardnes Urtegård 1110 Et lokalsamfunns MOMENTUM - Kjell Ove Hveding 1135 Ei fjellgeit med ambisjoner Soussjef Kim Håvard fra 4 Roser, Harstad 1155 Næringsutvikling der ingen skulle tru at noen kunne bu Tore Skoglund, Kulturterapeut Hamn i Senja Ca 1220 Avslutning Stor lunsjbufe Smaksprøver fra Kim Håvard Larsen Soussjef fra 4 Roser til kaffen Finnsnes Næringsforum AS Alle interesserte! Pris Kr 100,-. Inkluderer kaffe, frukt, lunsjbufe og noe attåt Påmelding: , eller Elin Byberg Torskelandet AS Daglig leder Mobil: e-post: Kontordag Finnsnes og Bardufoss Har du en forretningsidé/et prosjekt som du ønsker å presentere for Innovasjon Norge? Da er du velkommen til å avtale et møte med oss når vi har kontordag på Finnsnes tirsdag 23. september og på Bardufoss onsdag 24. september. Du kan bestille time på følgende måter: elektronisk på sende e-post til ringe Turid Bjørnhaug på telefon Bestill time/ta kontakt innen torsdag 18. september. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med: Gro Lamark, Senja Næringshage, telefon , e-post: Kjell Furu, Næringshagen i Målselv, telefon , e-post: VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER 11

12 Lørdag 20. september Stonglandseidet - Lekangsund - bygdehuset Solvang kl 1100 til 1500 Marknad med foredrag Sol i grønn forpakning - fjorten gode grunner til å fråtse i grønnsaker 1100 Åpning av marknaden ved Hans Arvid Arnesen, leder av Bl. Ny Dag 1110 Salget fra bodene starter. Kafeen er åpen. Foredrag ved Vibeke Thorp, ernæringsfysiolog cand.sient Salget fra bodene fortsetter Bodene stenger Demonstarsjonsfelt for grønnsakdyrking. Presentasjon ved Reidun Aspmo, fagleder landbruk i Tranøy kommune Sol i grønn forpakning. Fjorten grunner til å fråtse i grønnsaker. Bygdelaget Ny Dag Alle interesserte! Geir Tormod Eidissen, , e-post: Vibeke Thorp er ernæringsfysiolog og pedagog med lang fartstid fra høgskolen i Finnmark og skoleverket i Troms. Som skribent i Nordlys og Klassekampen forsøker hun å formidle kunnskap om en solidarisk matproduksjon, der hensynet til miljø, økonomi og helse blir ivaretatt. At mat er kultur er også et viktig poeng å formidle, sier hun. I en tid hvor den globale matindustrien overtar våre kostvaner mer og mer, er det viktig å bygge opp (igjen) lokale, kortreiste og gode mattradisjoner. For tiden arbeider jeg spesielt å bevise betydningen av grønnsaker for å forebygge og lindre en rekke ulike livsstilsplager. Finnsnes torg kl Forskningstorg På forskningstorget blir det aktiviteter for liten og stor! Det blir oppfinnerverksted og vindaktiviteter, i regi av Vitensenteret. Vi viser fram 30 ulike potetsorter som dyrkes i Norge i dag, -smaksprøver blir det også. Vi viser frem lokale realfagsprosjekter og aktiviteter, konkurranse for barna, pedagogiske vafler. I tillegg vil du finne en rekke andre aktiviteter i teltet på torget. Her samler vi ulike prosjekter og aktiviteter, noen lokale og noen fra forskningstorget i Tromsø. Hensikten med forskningstorget er å samle ulike institusjoner og prosjekter i samme telt for å vise frem forskning til folk flest. Du som besøkende vil selv kunne delta i de ulike aktivitetene de forskjellige deltakerne presenterer på sin stand. Forskningstorget er plassen for de nysgjerrige! Stikk innom du også. Forskningstorget er åpent for alle! Alle store og små med en nysgjerrighet de ønsker å tilfredsstille. Senja Næringshage AS og Pedagogisk senter Midt-Troms. Rudi Steffensen, Senja Næringshage, Tlf.: e-post: Vi leier ut 12

13 Lørdag 20. september Finnsnes Hotell, Næringshagen i Målselv, kl Lørdagsuniversitetet Balansekunst. Etiske utfordringer i kvalitativ forskning v/ Anne Brit Flemmen, Inst. for sosiologi Lørdagsuniversitetet er et sosialt arrangement med høy kaféfaktor, der man drikker kaffe og koser seg med kjentfolk samtidig som en får faglig påfyll. Under forskningsdagene viser vi foredrag på storskjerm, sendt fra Driv i Tromsø. Universitetet i Tromsø og Senja Næringshage Alle interesserte! Rudi Steffensen, , e-post: Tranøy kommune historie kultur havbruk fiskeri industri landbruk reiseliv Vangsvik gode tjenester levende bygder Det ledende handelsforetaket i Midt-Troms Coop Midt Troms Ba er et ledende handelsforetak i Midt Troms som driver sin virksomhet i Lenvik, Målselv, Bardu, Sørreisa, Salangen, og Dyrøy. Laget er et av de større og mest allsidige samvirkelag i Norge og driver 3 Domus Senter, 7 Coop Prix, 2 Coop Mega, 5 Coop Marked, 2 Coop Byggmix, Nordbohus og 2 Statoil Stasjoner. Laget har 300 medarbeidere og en solid økonomi. 13

14 er Potetens år! Av Kristin Sørensen, Landbruk Nord BA og Britt Harland, Tromspotet AS er utpekt av FN som internasjonalt potetår. Under slagordet En gjemt skatt er målet å øke oppmerksomheten om verdens tredje viktigste matvekst. Over: Ingrid Espelid Hovig og Tormod Johansen fra Ottar i forbindelse med tildeling av geografisk beskyttelsesmerking fra KSL Matmerk i Mer en 800 mill mennesker i verden lever under sultegrensen. Poteten er verdens 3. viktigste vekst etter ris og hvete. Under norske dyrkningsforhold gir potet 25 % mer energi til menneskemat, enn hvete. I tillegg til ren energi inneholder poteten mye C-vitamin. Det finnes det ikke noe av i hvete. I Norge har Graminor AS nasjonalt foredlingsansvar for utvikling av nye potetsorter. Foredlinga er representert både i Nord-Norge og Sør-Norge for å utvikle sorter som er lokalt tilpasset klima og veksttid. I Nord-Norge foregår dette arbei- det hos potetprodusentene Evy og Olav Grundnes i Målselv, i samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling og Landbruk Nord. For Nord-Norge sin del er dette arbeidet nytt, da vi aldri tidligere har vært så langt framme i arbeidet for uttesting av nye potensielle sorter for våre breddegrader. Arbeidet er langsiktig, og vil først gi oss nye sorter på markedet om flere år. I mellomtiden tester Landbruk Nord fortløpende ut nye sorter som utvikles i Sør-Norge, eller hentes inn fra utlandet til utprøving. Av de sortene vi dyrker i Nord-Norge i dag er siste skudd på stammen sorten Troll. Den ble godkjent for dyrking i Av utenlandske sorter er det Van Gogh (Nederland) det dyrkes mest av i denne regionen pr i dag. Av de gamle gode sortene er det fremdeles Gulløye og Mandel som står høyest i kurs. Etter mye og nitidig arbeid av Produsentorganisasjonen OTTAR fikk Gulløye fra Nord-Norge i 2007 geografisk beskyttelsesmerking fra KSL Matmerk. Dette er med på å løfte Gulløye fram som en spesialitet med særskilte egenskaper. Gulløye fra Nord Norge blir i dag markedsført under varemerket Midnattsolpotet, og blir ansett som en gourmetpotet. Den er utfordrende å dyrke, så avlinga og tilgangen ut i butikkene vil vari-ere fra år til år. Den markedsføres og selges over hele landet. Landbruk Nord BA og Tromspotet AS deltar i år under Forskningsdagene i Midt-Troms. Landbruk Nord BA eies av bøndene, og produserer tjenester i form av rekruttering og organisering av avløsning og arbeids-kraft. Selskapet driver også produksjonsrettet rådgiving og forsøksvirksomhet hovedsakelig innenfor jord- og plantekultur. Hovedkontoret ligger på Storsteinnes, mens de to avdelingskontorene ligger på Sjøvegan og Storslett. Totalt har Landbruk Nord 11 ansatte fordelt på de ulike fagområdene. Tromspotet AS vasker, sorterer og pakker i overkant av 3000 tonn poteter pr år for salg i dagligvarehandelen, til grossister og til industriproduksjon. Potetsortene Gulløye, Mandel og Kampion markedsføres under bedriftens vare-merke Midnattsolpotet. Bedriften holder til på Silsand på Senja hvor den er samlokalisert med Art Nor AS som driver med 14

15 sousvide-produksjon av potetprodukter under varemerket Kokt & Klar. Tromspotet AS er i hovedsak eid av de lokale potetprodusenter som også leverer potet til bedriften. For mer informasjon om Senja-bedriftene: www. midnattsolpotet.no og Under årets Forskningsdager i Midt-Troms vil vi vise fram 30 ulike sorter potet som dyrkes kommersielt i Norge. Du treffer oss på Forskningstorget i sentrum av Finnsnes lørdag den 20. september! Under: Salgs- og markedssjef Britt Harland hos Tromspotet viser frem en potetsort som er hentet frem fra glem-selen: Kampion - en marmorert blåpotet fra kysten av Troms. Foto: Birger Caspersen. 15

16 HELE UKEN I BIBLIOTEKENE I MIDT-TROMS! Jon Kristian Gaare Blix kommer! Forskerkonkurransen Forskerkonkurransen vil i år, som tidligere under Froskningsdagene, bli lagt til torsdag. Da har de fleste bibliotekene i regionen langåpent. De av bibliotekene som ikke har anledning til å gjennomføre arrangementet denne dagen, vil selv kunngjøre for sin målgruppe. Tema for forskerkonkurransen blir også i år realfag, og målgruppa er fortsatt barn fra klasse. Konkurransen vil foregå i bibliotekenes åpningstid. Fine premier til alle som deltar. Jon Kristian er fryktelig nysgjerrig og lurer på alt mellom himmel og jord. Han liker å forske på hvordan man kan lage en vulkan, hvilken farge det er på vann og hvilke ting som kan smelle, ballonger for eksempel. Han eksperimenterer og tester ut de rareste saker og ting. Her er oversikt over Jon Kristians reiserute med dager, klokkeslett og steder: Wergeland-jubileet Torsdag 25. september Sørreisa: Sørreisa folkebibliotek, Sørreisa kl Dyrøy: Dyrøy folkebibliotek, Nordavindshagen kl Fredag 26. september Målselv: Målselv bibliotek, Istindportalen i Heggelia kl Bardu: Bardu folkebibliotek, Setermoen kl Lørdag 27. september Lenvik folkebibliotek, Finnsnes Målgruppe er barn i alderen 5-9 år kl Folkebibliotekene har valgt å markere Wergeland-jubileet i forbindelse med Forskningsdagene. De fleste bibliotekene vil ha utstilling Alle arrangementene skjer innefor folkebibliotekenes åpningstider. av Wergelands sanger, dikt og verker. Sjekk derfor åpningstidene på det enkelte bibliotek. Noen vil i tillegg gjøre spennende ting Du finner mer informasjon på nettet under for å markere Wergeland. Sjekk hva som skjer på biblioteket der DU bor! 16

17 Nordavindshagen, Dyrøy, kl Den kommunale lederrollen i skvis mellom krav om effektivitet, politiske ambisjoner og profesjonell etikk Lederseminar for kommunale ledere. Seminarleder og foreleser er 1.amanuensis Rudi Kirkhaug fra Universitetet i Tromsø Rådmennene i Midt-Troms samarbeider om et lederseminar for kommunale topp- og mellomledere med følgende tema: Den kommunale lederrollen i skvis mellom krav om effektivitet, politiske ambisjoner og profesjonell etikk. Forholdet mellom ansatte og politikere en relasjon som gir støtte eller frustrasjon? Kreativitet og lojalitet umulige eller konstruktive kombinasjoner? Den kommunale organisasjonen som enhetlig eller fragmentert er det mulig og ønskelig å etablere en felles kultur? Siste del av dagen vil bli brukt til gruppediskusjoner. Midt-Troms regionråd v/rådmennene Kommunale ledere. Seminarets første del, fram til ca 1400, er åpent. Nærmere opplysninger og påmelding ved epost til Kommunale ledere melder seg på ved henvendelse til egen rådmann. Samordnet skyss fra kommunene. Mandag 22. september Senja Næringshage, Finnsnes kl Starte bedrift? Etablererkveld på Finnsnes Å starte/drive bedrift krever at du må kunne håndtere mange ulike utfordringer. En utfordring kan være å finne den rette informasjonen og de verktøyene du trenger for å få en strukturert og effektiv hverdag. Lenvik kommune og Senja Næringshage inviterer til etablererkveld på Finnsnes, der du som etablerer vil få mange nyttige råd og tips. Lenvik kommune og Senja Næringshage Alle som ønsker å etablere egen bedrift Lenvik kommune ved næringssjef Irene Lange Nordahl mob Senja Næringshage ved daglig leder Gro Elise Lamark mob Tirsdag 23. september Seminar, Kulturhuset Finnsnes, 23. september, Kompetanse, utdanning og næringsutvikling Mulighetene i Senjaregionen har vi kompetansen vi trenger for å utnytte dem? Hva betyr kompetansenivået i virksomhetene for næringsutvikling? Klarer vi å styrke den formelle kompetansen i virksomhetene utenfor universitets- og høgskolebyene? Profilgruppa og Studiesenteret har invitert Per Morten Schiefloe og Gunnar Grepperud til Finnsnes for å belyse temaet. Det vil de gjøre på et seminar som arrangeres i Kulturhuset denne ettermiddagen. Per Morten Schiefloe (bildet) er professor i sosiologi ved NTNU. Her jobber han særlig med utvikling i komplekse organisasjoner og forutsetninger for næringsutvikling og er en av forfatterne av boka Norge 2020 Industrielle og økonomiske fremtidsutsikter. For oss vil han snakke om Betingelser for regional utvikling: kompetanse og lokale kvaliteter. Gunnar Grepperud er professor ved Universitetet i Tromsø. Her jobber med utdanningspolitiske problemstillinger, spesielt tilrettelegging for livslang læring. Han ga i 2007 ut boka Kunnskap skal styra rike og land.. Livslang læring i høgere utdanning. For oss vil han snakke om Formell kompetanseheving og høyere utdanning i distriktene Utfordringer og muligheter. Profilgruppa Toini Løvseth, tlf.:

18 Tirsdag 23. september Næringshagen i Målselv kl Starte bedrift? Etablererkveld i Målselv Å starte/drive bedrift krever at du må kunne håndtere mange ulike utfordringer. En utfordring kan være å finne den rette informasjonen og de verktøyene du trenger for å få en strukturert og effektiv hverdag. Næringshagen i Målselv inviterer til etablererkveld på Rustadhøgda, der du som etablerer vil få mange nyttige råd og tips. Næringshagen i Målselv. Alle som ønsker å etablere egen bedrift Næringshagen i Målselv, ved Kjell Furu, Tlf.: e-post: I løpet av etablererkveldene mandag og tirsdag vil du få mange nyttige tips for etablering av bedrift. Du vil bl.a. bli gjort kjent med de forskjellige fasene ved en etablering, og får råd om valg av selskapsform. Du vil også få kunnskap om tilgjengelige tilbud til etablerere, som Innovasjon Norge, og hva kommunene kan og næringshagene bidra med. Dette i tillegg til at du får informasjon om andre muligheter for hjelp ved etableringen. Senja Næringshage, Smørhusbakken1, Finnsnes kl Utvikling skaper nye muligheter Kontordag med Innovasjon Norge - for etablerere Planlegger du ny næringsvirksomhet eller har du nylig startet bedrift? Ønsker du å utvikle eller omstille din bedrift med et nytt produkt, en ny tjeneste eller et nytt marked? Innovasjon Norge har fem tjenester for etablerere og bedrifter: Finansiering, kompetanse, nettverk, rådgiving og profilering. Vi har kontor i hvert fylke og i nærmere 40 land over hele verden. Kanskje noen av våre tilbud kan være til hjelp for deg? I Troms har Innovasjon Norge kontor i Tromsø, men holder jevnlig regionale kontordager i fylket forøvrig. Som en oppfølging av Senja Næringshage og Næringshagen i Målselv sine etablererkvelder under Forskningsdagene 2008, holder Innovasjon Norge kontordag på Finnsnes 23. september og på Bardufoss 24. september. Her kan du ta en fortrolig samtale med en av Innovasjon Norge sine medarbeidere og drøfte ditt prosjekt. Se annonsen annet sted i programmet eller gå inn på våre hjemmesider innovasjonnorge.no/fylke/troms/. Enkel servering. Innovasjon Norge Den som planlegger ny virksomhet Påmelding: Senja Næringshage, Tlf.: Kommunestyresalen i Bardu kommunehus kl 1100 Klimaendringer Vi opplever stadig mer ekstreme utslag i været. Mer konsentrerte nedbørsperioder, sterkere vind over lengre perioder og lengre tørre perioder. Hvilke utslag gir dette? Hva skyldes dette? Kan vi gjøre noe for å motvirke utviklingen? Med utgangspunkt i vannets syklus vil dette belyses, og det hele settes i en global sammenheng. Foredragsholder: Arve Johansen Ungdomsskoleelever. Midt-Troms regionråd Sigbjørn Sørensen, 18

19 Tirsdag 23. september Sørreisa kulturhus kl Smi mens jernet er varmt Entreprenørskapsopplæring Entreprenører er mennesker som har ideer, som har evnen til å omsette ideer til virkelighet og som gjør dette i samarbeid med andre mennesker, både på sosiale, økonomiske og kulturelle områder i skole og samfunn. Program Ordfører Knut Olsen ønsker velkommen. Omar Paulsen Bekheet er 24 år gammel og oppvokst i Sørreisa Han har blant annet studert internasjonal markedsføring i Shanghai og har nå startet bedrift. Han forteller om seg selv og sine erfaringer med å starte egen arbeidsplass Anne-Kari Bakkland er oppvokst i Sørreisa og arbeider som prosjektleder for OL-smia. Hun har blant annet mastergrad i internasjonal økonomi fra University of British Columbia i Canada og cand.mag. i ressursøkonomi fra Universitetet for miljø og biovitenskap, og har vært markeds- og kommunikasjonssjef for et større Skandinavisk selskap. Hun forteller om seg selv og hvilke muligheter hun ser for utvikling i Sørreisa. Ungt Entreprenørskap i Troms leder den kreative prosessen som skal til for at elevene selv kan komme på en god ide til eget foretak. Sørreisa kommune har startet entreprenørskapsopplæring i skolen der elevene skal LÆRE VED Å GJØRE. Vi ønsker å inspirere og starte en kreativitet prosess hos elevene. Vi ønsker også å gi dem tro på egen evne til å smi ideer å bruke disse. Dette er en viktig forutsetning både for fremtidige arbeidstakere og fremtidige arbeidsskapere. Ungdomstrinnet på Sørreisa Sentralskole Kontaktpersoner: Kirsti Kleppe, Tlf.: , Frode Jørgensen, Tlf.: , 19

20 Onsdag 24. september Næringshagen i Målselv, Bardufoss kl Utvikling skaper nye muligheter Kontordag med Innovasjon Norge - for etablerere Planlegger du ny næringsvirksomhet eller har du nylig startet bedrift? Ønsker du å utvikle eller omstille din bedrift med et nytt produkt, en ny tjeneste eller et nytt marked? Innovasjon Norge har fem tjenester for etablerere og bedrifter: Finansiering, kompetanse, nettverk, rådgiving og profilering. Vi har kontor i hvert fylke og i nærmere 40 land over hele verden. Kanskje noen av våre tilbud kan være til hjelp for deg? I Troms har Innovasjon Norge kontor i Tromsø, men holder jevnlig regionale kontordager i fylket forøvrig. Som en oppfølging av Senja Næringshage og Næringshagen i Målselv sine etablererkvelder under Forskningsdagene 2008, holder Innovasjon Norge kontordag på Finnsnes 23. september og på Bardufoss 24. september. Her kan du ta en fortrolig Sørreisa kulturhus kl 1900 samtale med en av Innovasjon Norge sine medarbeidere og drøfte ditt prosjekt. Se annonsen annet sted i programmet eller gå inn på våre hjemmesider innovasjonnorge.no/fylke/troms/. Enkel servering. Innovasjon Norge Den som planlegger ny virksomhet Påmelding: Næringshagen i Målselv e-post: Fra krise til suksesshistore desentraliserte profesjonsutdanninger i Midt-Troms Senja Næringshage avdeling Finnsnes, Smørhusbakken 1, kl 1900 Arctic BioEnergy ETANOL fra celluloseholdig råstoff En vesentlig økning av etanolproduksjon i verden er betinget av at det utvikles prosesser for fremstilling av etanol fra celluloseholdige råstoff Det kan produseres 2. generasjons biodrivstoff fra: - papiravfall - treavfall og sagbruksavfall - halm - tynningsvirke Gründer Sigfred Steien presenterer planene til ArcticBioenergy. Etableringen har som målsetting å 1. Bygge et Bioanlegg - kapasitet på produksjon fra tonn trevirke - 24 ansatte - oppstart år samarbeid oljeselskap 2. Næringsmessige ringvirkninger for regionen Arrangør Treindustrisenteret i Troms AS Frode Løwø , eller Sigfred Steien Fra 1978 til 2008 har høgskolene i Troms sammen med aktører i regionene stått sammen og gjennomført mange desentraliserte høgskoleutdanninger innenfor en rekke profesjoner; eks sykepleiere, vernepleiere, lærere, førskolelærere mv. I boka med samme navn påviser man at dette har hatt stor betydning for mange i Troms. Denne suksessen ønsker vi å markere ved å se litt tilbake, og mye framover. Spesielt inviterer vi samtlige som har tatt desentralisert høgere utdanning. Program: Fra krisetiltak til suksess hvorfor? v/ Arnfinn Andersen Vi hadde en plan Sørreisa doblet beholdningen av førskolelærere og sykepleiere v/rådmann Wigdis Andersen En student som har tatt steget til ledelsesjobb hva betydde desentralisert utdanning for meg? Klarer vi å skaffe kvalifiserte folk til jobbene som skal gjøres hva nå? Innledning til samtale v/herbjørg Valvåg. Midt-Troms regionråd i samarbeid med Studiesenteret Finnsnes og Høgskolen i Tromsø. 20

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester

Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester Samhandlingskonferanse i Mosjøen 15. oktober 2009 Svein Steinert Spesialist i allmennmedisin, MPH Først litt om NSDM Erfaringer ved utplassering av

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Vår ref.: RR-2013-06-17 Dato: 18.06.2013 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 17. juni kl. 09.00 11.30 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård,

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Næringsutfordringer i Troms

Næringsutfordringer i Troms Næringsutfordringer i Troms Ståsted: Midt-Troms Tromskonferansen 15. november 2012 Herbjørg Valvåg, daglig leder Midt-Troms regionråd Tromsøregionen 77.000 innb Midt-Troms 29.700 innb Sør-Troms 35.900

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL»

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» SAK 38-14 SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» Saksopplysning I søknad datert 20.8.2014 søkjer Nes kommune om kr. 10.000 til arrangement «Mangesysleri med salgspotensial».

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf.

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf. Lindesnesregionen Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Vest-Agder fylkeskommune folkestyre - kompetanse - samarbeid Foto: Peder Austrud Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innhold i presentasjonen

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Matstrategi Troms

Matstrategi Troms Matstrategi Troms 2013-2016 Velkommen til et felles løft for mat fra Troms! Matstrategigruppa har sammen med matbedriftene i Troms meislet ut en retning for utviklingen de neste årene, og vi håper DU

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Prosjekt Økt forbruk av arktiske grønnsaker på restaurantbord i Nord-Norge

Prosjekt Økt forbruk av arktiske grønnsaker på restaurantbord i Nord-Norge Prosjekt Økt forbruk av arktiske grønnsaker på restaurantbord i Nord-Norge Rapport Tromsø 20. desember 2015 1 1. Innledning Grønnsaker er en viktig del av et måltid, og det å kunne servere kortreist, lokale

Detaljer

Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd

Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 17.2013 Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 16. desember 2013 kl. 09.00-15.00 Sted: Kulturhuset, Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård (til 13.30), Randi Lillegård,

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Arktisk potet og grønnsaker

Arktisk potet og grønnsaker Arktisk potet og grønnsaker FMLA - Arktisk landbrukskonferanse Tromsø 23.-24. september 2014 Kristin Sørensen, rådgiver, Tromspotet AS Silsand, 69 breddegrad. (Nordkapp 71 breddegrad) Tromspotet AS og

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte TRONDHEIM 14. - 15. MAI 2009 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 23. - 24. OKTOBER 2014 Vi ønsker hjertelig velkommen til den 9. nasjonale Newton nettverkssamling. Som tidligere legges det opp til to inspirerende dager med

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Av fylkesråd Knut Mortensen 22.02.2010 1 Hva skal jeg si Høyere utdanning en kritisk faktor i Finnmark? Utdanningsnivå i Finnmark Utdanningsinstitusjoner i Finnmark

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Det innkalles til møte i Midt-Troms regionråd Dato: 14.02.2011 Deres ref: Vår ref: 2011-02-14-protokollRR Tid: Mandag 14. februar

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Fastlegeordningen. En vellykket helsereform som krever videreutvikling

Fastlegeordningen. En vellykket helsereform som krever videreutvikling Fastlegeordningen En vellykket helsereform som krever videreutvikling Svein Steinert Spesialist i allmennmedisin, MPH Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Fastlegeordningen - bakgrunn Danmark, Nederland

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Protokoll regionrådet 12. september, Dyrøy

Protokoll regionrådet 12. september, Dyrøy Protokoll regionrådet 12. september, Dyrøy PROTOKOLL FRA MØTE I MIDT-TROMS REGIONRÅD 12.09.16 Tid: Mandag 12. september kl. 10.00-1540 Sted: Nordavindshagen, Dyrøy kommune, Brøstadbotn Ordførere: Geir-Inge

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge - Et bidrag fra Regionstyret i TINE, Nord-Norge - - Landbruksutdanningen i landsdelen er satt under lupen ut fra fylkenes behov for å spare kostnader.

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO Om Opplæringskontoret Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland (ORMNN) ble stiftet 1988, og har lang erfaring og god kompetanse. Vårt formål er å kvalitetssikre læretiden for alle

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

INFORMASJON. Vi former ei framtid. Dyrøy kommune Den lærende kommune

INFORMASJON. Vi former ei framtid. Dyrøy kommune Den lærende kommune INFORMASJON Vi former ei framtid Dyrøy kommune Den lærende kommune Utvikling og framtid i Dyrøy Dyrøy skal være en attraktiv kommune som tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling. Vår plassering

Detaljer

36/11 MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN STATUS OG VEGEN VIDERE

36/11 MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN STATUS OG VEGEN VIDERE Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Vår ref.: RR-2011-08-29 Dato: 29.08.2011 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Nord universitet i og for Salten. Bjørn Olsen, Rektor Nord universitet

Nord universitet i og for Salten. Bjørn Olsen, Rektor Nord universitet Nord universitet i og for Salten Bjørn Olsen, Rektor Nord universitet 3 Søkere via samordnet opptak 6000 Førstevalg 5000 4000 Antall 3000 Førstevalg 2000 1000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nord universitet

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2008

Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for energi, industri og miljø Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM) Tekna Oslo avdeling Onsdag 13. februar 2008 kl. 1800, i Ingeniørenes Hus Styret ønsker

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Referat fra møte i Midt-Troms regionråd 7. april 2014 Tid: Mandag 7. april 2014 kl. 10.00-15.45 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn, Dyrøy kommune Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling AS Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs våren 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.10) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september Kommuneplanens samfunnsdel Merknadsfrist 7. september Våre verdier og bærekraftmål KLOK SMART VARM MODIG DEN VARME BYEN VARM Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold det gode

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Oljesøl i matfatet eller dynamisk sameksistens på Yttersia?

Oljesøl i matfatet eller dynamisk sameksistens på Yttersia? Husøydagan Profilgruppas Traineeprogram inviterer til seminar på Husøy: Oljesøl i matfatet eller dynamisk sameksistens på Yttersia? Fredag 25.august Husøy samfunnshus Kl. (14:00) 15:00 kl. 19:30 Åpent

Detaljer

Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004

Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004 Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004 Tilstede fra AMMT: Marianne Østerlie Deltakerliste er vedlagt Til alle som produserer, distribuerer og selger sjømat I Norge NSL Norske

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Samordnet næringsapparat

Samordnet næringsapparat MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 04.11.2014 Sted: Notodden Bok- og Blueshus Tid: 11:00-15:00 Møteleder: John Terje Veset Referent: Fossbakken 1 TIL STEDE: Magne Pedersen, Audun Mogen, John Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Forskningstorget i Oslo Informasjonsmøte for utstillere. 29. mai 2017

Forskningstorget i Oslo Informasjonsmøte for utstillere. 29. mai 2017 Forskningstorget i Oslo Informasjonsmøte for utstillere 29. mai 2017 Agenda Velkommen Praktisk informasjon om torget Årets tema er «Verdier» Forskningstorget, nyttige tips og råd ved Odont, UiO Årets brosjyre

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer