Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms"

Transkript

1 Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms

2 Forskningsdagene 2008 Gjennom ild og vann Forskningsdagene gjennomføres over hele landet etter initiativ fra Norges Forskningsråd. Forskningsdagene i Midt-Troms har nå i 6 år på rad vært en suksess. Vi har alle årene hatt meget godt besøkte arrangementer, og i fjor var det opp mot 3500 deltakere fordelt på 45 arrangementer. Den årlige medierapporten fra Cision viser at Troms også i 2007 er på topp når det gjelder medieoppslag, og Troms Folkeblad og Nordlys er mestpubliserende medier på landsbasis. Rapporten viser også at Forskningsdagene i Midt-Troms har mange arrangører, dette har vi alle grunn til å være stolt av. Hva er hensikten med Forskningsdagene? Forskningsdagene har til hensikt å få folk flest interessert i og nysgjerrig på forskning og forskningsresultater. Temaet for forskningsdagene i år er miljøvennlig energi, polaråret, kunst og kultur som formidlingsmåte, samt et samarbeid med Wergelandåret. Årets forskningsdager er en god miks mellom store arrangementer som gjentas årlig, og mindre arrangementer som har stor lokal interesse. I vår region er det Midt-Troms regionråd som er prosjekteier for forskningsdagene, mens Senja Næringshage og Næringshagen i Målselv har ansvaret for planlegging og gjennomføring. Uten aktive støttespillere innefor både privat og offentlig sektor i Midt-Troms hadde vi imidlertid ikke lyktes, og vi skylder en stor takk til alle de lokale arrangører som er med på å gjøre forskningsdagene til en suksess. Vi ønsker alle arrangører under årets forskningsdager lykke til, og samtidig vil vi takke alle våre bidragsytere. Spesielt vil vi rette en takk til vår viktigste samarbeidspartner Troms fylkeskommune ved Næringsetaten, for økonomisk støtte til arrangementet. I tillegg vil vi takke alle våre støttespillere som for eksempel bidrar med en annonse i årets programblad. Tusen takk! Gro Elise Lamark Kjell Furu Daglig leder Daglig leder Senja Næringshage Næringshagen i Målselv Rudi Steffensen Prosjektleder Senja Næringshage Lenvik kommune deltar i Forskningsdagene 2008 Lenvik kommune deltar aktivt i Forsknings- og utviklingsarbeider i kommunal og regional regi tlf.:

3 Hilsen til forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Klimautfordringene berører også oss Forskningsrådet har satt klimautfordringene på topp på årets forskningsdager. Temaet for forskningdagene er gjennom ild og vann. De aller fleste forskerne i verden er enige om at klimaendringene vi ser er menneskeskapte. De er også enige om at dersom vi skal makte å bremse endringene, må vi handle nå, og vi må handle lokalt. Alle åtte kommunene arbeider nå med klima- og energiplaner, og noen har jobbet lengre med alternativ energi enn andre. Felles for oss alle er at kommunene må ta en ledende rolle i dette arbeidet. Fire av våre kommuner er i tillegg av regjeringen blitt utnevnt til grønne energikommuner, og får gjennom dette prosjektet ekstra veiledning og skal etter at prosjektet er ferdig, være et forbilde for andre kommuner. Reduksjon av klimagasser er et langsiktig arbeid. Det er lokalt arbeid, og kan kun bli en suksess dersom folk lokalt engasjerer seg. Det handler om våre daglige handlinger, det handler om kommunenes tiltak, Stortingets vedtak og ikke minst handler det om internasjonale avtaler. Ordførerne oppfordrer alle til å engasjere seg i det lokale arbeidet. Forskningsdagene i Midt-Troms skal nå arrangeres for 6 gang. Vi har overrasket mange i hele landet med oppslutningen og bredden. Vi har fått stor og bred dekning i de lokale avisene, og de er best i hele landet på å dekke lokale forskningsdager. Det aller beste er at mange av arrangementene er lokalt forankret, og det er mer enn 20 arrangører. Det er alle disse som bærer forskningsdagene i Midt- Troms, og det er disse vi er stolte av. Regionrådet eier prosjektet, og støtten fra fylkeskommunen er viktig for dette. For ordførerne er det viktig at det er arrangementer i alle kommunene, og at vi kan formidle forskning på en populær måte. Aller viktigst er det at menneskene i vår region har fått en ny møteplass. Lykke til med forskningsdagene 2008, og vel møtt. Oddvar Bjørnsen Bardu Jan-Harald Jansen Berg Rolf Espenes Dyrøy Martin Ness Lenvik Viggo Fossum Målselv Knut Olsen Sørreisa Fred Flakstad Torsken Odd A. Andreassen Tranøy Trælan. Foto JOG 3

4 Finn fram til arrangementene Torsdag 18. september Målselv Kl 1300 Bardufosstun Mørkt og eksotisk - også av lyse nordiske treslag... side 9 Fredag 19. september Lenvik Kl 0900 Finnsnes hotell Offisiell åpning av Forskningsdagen i Midttroms v/regionrådsleder Rolf Espenes.side 10 Kl Finnsnes hotell Næringsutvikling - der ingen skulle tru at nokon kunne bu...side 10 Lørdag 20. september Tranøy Kl Bygdehuset Solvang, Lekangsund Sol i grønn forpakning - fjorten gode grunner til å fråtse i grønnsaker Marknad med foredrag og aktiviteter... side 12 Lenvik Kl Finnsnes Forskningstorg... side 12 Lenvik og Målselv Kl Finnsnes hotell, Næringshagen i Målselv Lørdagsuniversitet...side 13 Mandag 22. september Dyrøy Kl Den kommunale lederrollen...side 17 Lenvik Kl , Senja næringshage Etablererkveld...side 17 Tirsdag 23. september Lenvik Kl Kulturhuset Finnsnes Seminar om kompetanse, utdanning og næringsutvikling...side 17 Kl Senja Næringshage Utvikling skaper nye muligheter Kontordag med Innovasjon Norge... side 18 Bardu Kl 1100 Kommunstyresalen Bardu kommunehus Klimaendringer... side 18 Målselv Kl Næringshagen i Målselv Etablererkveld... side 18 Sørreisa Kl Sørreisa kulturhus Smi mens jernet er varmt Enterprenørskapsopplæring...side 19 Onsdag 24. september Målselv Kl Næringshagen i Målselv Utvikling skaper nye muligheter Kontordag med Innovasjon Norge... side 20 Lenvik Kl 1900 Senja næringshage avdeling Finnsnes Arctic Bioenergy Etanol fra celluloseholdig råstoff... side 20 Sørreisa Kl 1900 Sørreisa kulturhus Fra krise til suksess... side 20 Torsdag 25. september Tromsø Kl 1900 Helsfagbygget UiTø Senjalegen - framtidas legemodell...side 22 Berg Kl 1900 Senjahopen ungdomshus Fiskeridag...side 22 Senjahopen havn Johan Ruud...side 22 Målselv Kl Næringshagen i Målselv Destinasjonsutvikling. Hvordan bygges destinasjoner - og hva er nødvendig for suksess?...side 23 Sørreisa Kl Sørreisa folkebibliotek Jon Kristian Gaare Blix...side 23 Dyrøy Kl Dyrøy folkebibliotek Jon Kristian Gaare Blix... side 23 Kl Arvid Hanssen-huset Fårikålfestivalen i Dyrøy...side 24 Fredag 26. september Torsken Kl , Gryllefjord fryseri Hva skal vi leve av?...side 26 Dyrøy Fårikålfestivalen i Dyrøy... side 27 Målselv Kl Målselv bibliotek, Istindportalen Jon Kristian Gaare Blix... side 27 Bardu Bardu follkebibliotek, SetermoenJon Kristian Gaare Blix... side 27 Berg Kl 1000 Hamn i Senja Workshop / felttur... side 27 Kl 1700 Breidablikk samfunnshus, Skaland Bli med oss i tidsmaskinen - så reiser vi inn i framtiden for en dag... side 27 Lørdag 27. september Lenvik, Målselv og Sørreisa Kl Finnsnes hotell, Næringshagen i Målselv, Veksthuset i Sørreisa Lørdagsuniversitet... side 28 Lenvik Lenvik follkebibliotek, Finnsnes Jon Kristian Gaare Blix... side 28 Dyrøy Fårikålfestivalen i Dyrøy...side 28 Søndag 28. september Lenvik Kl Guidet busstur: På sporet etter siste istid. Naturgeografi Finnsnes - Gibostad... side 29 Torsken Kl 1900 Sifjord Kåseri og visesang. Midt-Troms i et historisk perspektiv... side 29 Mandag 29. september Lenvik Aktivitetsdag og Verksted Finnsnes Barneby...side 32 Tirsdag 30. september Målselv Istindportalen, Heggelia Innlandskonferansen... side 30 Tirsdag torsdag 16. oktober Dyrøy Dyrøyseminaret side 32 Studiesenteret Finnsnes as motor, megler og møteplass for høgere utdanning i regionen Midt-Troms tilbyr markedstilpassede studier for næringslivet, lokalsamfunnet og organisasjoner samarbeider med høgskolene i landsdelen og Universitetet i Tromsø Kontakt oss! Studiesenteret Finnsnes as Skolegata Finnsnes tlf Kunnskap er lett å bære 4

5 Midt-Troms for alle Av regionrådsleder Rolf Espenes Åtte kommuner i midten av Troms inngår i et viktig samarbeid. Med over innbyggere spredt fra dalene i innlandet til storhavet i vest er vi en sterk region. Vi har rike ressurser i naturgrunnlaget både i sjøen og på land. Vi produserer mat, varme boliger, energi, samferdsel, kultur, undervisning og omsorg, kort sagt det meste vi trenger for å holde samfunnet i gang. Vi har flere tunge industrimiljøer. Utenfor vår nære kyst ligger det store petroleumsressurser. Forsvaret er etablert med tunge installasjoner i Midt-Troms som også gir mange arbeidsplasser. Mange likheter til tross, hver av de åtte kommunene er unik på sin måte. Kjernen i offentlig service for befolkning og næringsliv finnes i åtte kommunesentre. Noen av sentrene har utvidete tjenestetilbud av regional og nasjonal interesse. Regionrådet er opptatt av tilrettelegging for fortsatt vekst i bosetting og utvikling i området vårt. Vi må få enda flere mennesker til å velge stedene i Midt-Troms som bosted i framtida. Det er nettopp presentert en undersøkelse som viser at noen av våre åtte kommuner ikke er så attraktive å bo i. Man kan være uenige i at man kan måle slikt på en enkel måte, men likevel må dette tas på alvor. Det er mange måter å ha et godt liv på, og i et globalt perspektiv er det ikke mange som har slike muligheter som vi har. Konkurransen i storsamfunnet må vi svare på. Mange er svært bevisste på å etterspørre kvalitet på tjenester og arbeid hvor de kan bruke sine kvalifikasjoner. Kommunene og næringslivet arbeider daglig for å etterleve disse utfordringene. I regionen foregår det mange utviklingstiltak hvor dyktige og kreative mennesker tar et skikkelig tak for at andre skal få muligheter. Vi må holde et høyt nivå når det gjelder tjenester, og vi må gjøre oss attraktive som bosted for nye innbyggere. Dette er ei felles utfordring for alle store og små samfunn i hele Midt-Troms. Regionrådet arbeider med hvordan vi kan gå videre og styrke samarbeidet. Vi må stille opp for hverandre enda mer forpliktende, og vi må utnytte ressursbesparelser der det er mulig. Alle tjenestene vi leverer må holde mål med hensyn til kvalitet. Innafor helsearbeid, barnevern, legetjenester og ambulanse kan vi ikke godta noe annet enn det beste. Vi kan allerede vise til samarbeidstiltak som sikrer kvalitet og kompetanse innafor disse områdene. Regionrådet har også et sterkt fokus på arbeidet med utviklingsprosesser og tilrettelegging for rekruttering og etableringer. Gjennom samarbeid kan vi utvikle sterke kompetanse- og kunnskapsmiljøer på tvers av kommunegrensene og legge grunnlaget for ei god utvikling i hele Midt-Troms. Solbergfjorden. Foto JOG 5

6 Grønne energikommuner De fire Midt-Troms-kommunene Bardu, Lenvik, Målselv og Sørreisa er sammen med 17 andre utnevnt til Grønne Energikommuner. Målet med Grønne Energikommuner er å få kommunene til å satse på: energieffektivisering, fornybar energi, som bioenergi og å få ned klimagass - utslippene i sine kommuner. Grønne energikommuner forventes å Forankre energi- og klimasatsingen i kommunenes overordnede planer Utarbeide energi- og klimaplan Fastsette konkrete mål for reduksjon av utslipp av klimagasser i kommunen Iverksette konkrete tiltak innen energi- og klimaarbeid Energiministeren har en visjon om at de Grønne energikommunene skal etablere godt utbygde fjernvarmenett, legge om til bioenergi, ha kommunale biler som går på biodrivstoff og etablere biodrivstoffstasjoner. I tillegg skal næringsliv, befolkning og barn og unge vite alt om klima og energi, inklusive bioenergi. En bedre hverdag! Velkommen til landets beste kommune å bo i Bardu kommune ønsker lykke til med Forskningsdagene 2008! Med hilsen Oddvar Bjørnsen ordfører Bardu Sørreisa kommune 6

7 Energibruk i Norge Energi brukes til oppvarming, elektrisk utstyr, i industriprosesser og til transport. De vanligste energitypene er elektrisitet, råolje, oljeprodukter, naturgass, annen gass, damp, kull, koks, fjernvarme og ved/biomasse. Sluttforbruket av energi i Norge i 2005 var 223 TWh, noe som er 14,4 prosent mer enn i 1990 ifølge SSB Om lag 50 prosent av sluttforbruket av energi er elektrisitet Over 99 prosent av elektrisitetsproduksjonen er vannkraft Norge har en høy andel elektrisitet i energiforbruket. Kraftforbruket per innbygger er rundt ti ganger større enn verdensgjennomsnittet. Det skyldes bl.a. mye kraftintensiv industri, og at elektrisitet er en mer vanlig oppvarmingskilde enn i andre land. Hva er fornybar energi? Fornybar energi kommer fra kilder som ikke gir utslipp av CO2. De viktigste kildene for fornybar energi som brukes i dag, er vannkraft, vindkraft, solkraft, biobrensel og geovarme. På alle disse områdene foregår det intens forskning. Flere land, deriblant Norge, har utviklingsprosjekter innenfor vindkraft til havs, sol - både for produksjon av strøm og for å samle varme - tidevann basert på undervanns vindmøller eller seil, bølger både til havs og i fjæresteinene, biodrivstoff som ikke går ut over matproduksjonen, kraftverk på bioenergi inklusive avfall og saltkraft basert på osmose. Produksjon av strøm og varme fra gass eller kull er også klimavennlige dersom CO2-en fra forbrenningen fanges og lagres. Hva er en TWh? Bruk og produksjon av energi måles ofte i watttimer. Om du har en 40 watts lyspære tent i en time, bruker du 40 wattimer elektrisk kraft. Strømforbruket til en husstand måles gjerne i kilowattimer (kwh, tusen wattimer). Kraftforbruket i Norge måles i gigawattimer (GWh, milliarder wattimer) eller terawattimer (TWh, tusen milliarder wattimer). Norge produserer i gjennomsnitt ca 120 TWh pr. år. Målselv kommune ser fram til gjennomføring av Forskningsdagene i Midt-Troms Forskning er god investering og sentralt for utvikling av Midt-Troms som en konkurransedyktig region. Innlandsressursene har her et stort potensial for næringsrettet forskning. Målselv kommune satser på nye næringer, bl.a. slike som ligger i skjæringspunktetet mellom kultur og tradisjonell næring. FilmCamp og Målselv Fjellandsby er bidrag til Målselv som Mulighetslandet. Det samme gjelder Istindportalen Søndag 23. september Kulturhus og Målselv Varde, som er blitt synlige landemerker for ei ny tid i Målselv. Det tradisjonelle næringslivet er preget av kunnskap og nytenking. Man vil noe for Målselv og for regionen. Lykke til med Forskningsdagene "Gjennom ild og vann" 7

8 Berg Utviklingskommunen med nye aktiviteter på gang innen videreforedling av fiskeprodukter og biprodukter, ny grafittgruve og økende aktivitet i reiselivet. Opplæringskontorene tilbyr yrkesutdanning med lønn! Opplæringskontorene bistår bedrifter med rekruttering av lærlinger! Opplæringskontorene følger opp lærebedriftene og lærlingen i læretiden! Opplæringskontorene tilbyr sine tjenester til en rekke forskjellige yrker - alt fra helsefagarbeider til tømrer. Nesten all yrkesutdanning i Norge følger den såkalte 2+2 modellen med 2 år på videregående skole og 2 år som lærling i en bedrift. Spørsmål? Ønsker du lærling? Læreplass? Ta kontakt med Opplæringskontorene. Opplæringkontoret for byggfagene i Midt-Troms Herbjørn Gerhardsen tlf: Transport- og Bilfagnes opplæringskontor - TOBO Steve Rokstad tlf: e-post: Opplæringskontoret for teknologi- og verkstedtekniskefag Greta Hanssen Atle Hanssen tlf: Midt- og Sør-Troms tlf: Tromsø og Nord-Troms Opplæringskontoret for kommuner, fylkeskommune og helseforetak May-Tove Grytnes tlf: Vi setter fokus på lokale nyheter NERGÅRD SATSER I NORD Landsdelens største fiskeriaktør driver et ti-talls produksjonsanlegg og flere trålere. 500 mennesker arbeider i Nergård. Strandgt. 9, boks 613, 9256 Tromsø. Tlf./faks: /

9 Torsdag 18. september Bardufosstun kl 1300 Mørkt og eksotisk - også av lyse nordiske treslag Mange skogeiere har råvarer på rot som er egnet til høyverdig foredling. Treindustrisenteret i Troms vurderer å etablere et anlegg i vår region, så dette er et topp aktuelt tema for aktører innen skog-, tre, og byggeindustrien. Skal vi etablere et testanlegg for varmebehandling i vår region? Velkommen! Alt til sitt bruk! Hvordan høste og drifte Tromsskogen for å oppnå høyest mulig verdiskaping. Verdipyramide som viser ulike anvendelsesområder fra møbelvirke til bioflis. v/ Treindustrisenteret i Troms Pause Mørkt og eksotisk - også av lyse nordiske treslag. Et foredrag om varmebehandling av trevirke og hva dette kan brukes til. v/ Susanna M. Brynhildsen, seniorrådgiver SINTEF Middag Innovasjon og nyskapende trebruk i regionale utbyggingsprosjekter. v/ Treindustrisenteret i Troms Veien videre for positiv videreutvikling av skog-, tre, og byggeindustrien? Treindustrisenteret i Troms Aktører innen skog-, tre, og byggeindustrien. Inngang: Pris matservering kr 200,- Kontaktperson: Gunvald H. Grønlund Tlf.: Treindustrisenteret i Troms AS Treindustrisenteret i Troms AS ble etablert i februar 2008 av tre-, byggeindustri og byggevareindustrien. Selskapet har som formål å være utviklingspartner for industrien i hele Troms blant annet gjennom å samle tre- og byggeindustrien i et nettverk for å hjelpe de i videreutvikling av bedriftene. Senteret skal stimulere til økt leveranse av tromsskogen til industrien, samt arbeide for økt verdiskaping og produksjon i medlemsbedriftene. Det skal igangsettes forskingsog utviklingsprosjekter samt andre fellestiltak for medlemsbedriftene. I tillegg skal senteret være pådriver for nyetableringer innen industrien og ivareta behovet for kompetanseheving, samt være bransjeforum for industrien. Styrets leder er Frode Løwø. 9

10 Fredag 19. september Finnsnes hotell kl 0900 Åpning av forskningsdagene i Midt-Troms v/regionrådsleder Rolf Espenes Finnsnes hotell kl ca 1300 Næringsutvikling der ingen skulle tru at nokon kunne bu Over: Anne Koivisto fra Radius Kirkenes. Til.v.: XX- Lofoten. Begge får vi stifte kjennskap med under Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms. For 3. året på rad arrangerer Finnsnes Næringsforum en egen dag for næringslivet i regionen. Temaet for årets næringslivsdag er Næringsutvikling der ingen kunne tru at nokon kunne bu Tanken bak temaet er den gryende gründersatsingen vi ser langs kysten av landet, spesielt her i nord. Årets foredragsholdere er gründere som har gjort suksess på plasser hvor kanskje andre har gitt opp og ikke ser de store mulighetene. Dagen åpnes av Anne Koivisto, finsk snødronning som er Salgssjef i Radius Kirkenes, hun er ekspert på snøhotell og vinterprodukter og vil fortelle om hvordan man kan lykkes med å sy sammen opplevelser og samarbeide om de ulike produktene for å skape noe unikt til markedet. XXLofoten er en aktivitetsbedrift med tilholdssted ute i Henningsvær, vertsskapsrollen og sikker gjennomføring er faktorer som står høyt hos disse, opp gjennom årene har de samlet tung faglig kunnskap og årelang erfaring i det å ferdes ute til alle årstider. En god vert og det lille ekstra legges stor vekt på hos XXLofoten, her blir det mye fart og spenning. Andre foredragsholdere er Kjell Ove Hveding fra Sommarøy kurs og feriesenter, Kim-Håvard Larsen, Soussjef på Fire Roser i Harstad, Trine Larsen fra Gibostad, Even Heggbom og Reidun Traasdahl og Tore Skoglund som vil sette fokus på viktigheten av det å se mulighetene og det å drive med næringsutvikling, der ingen skulle tro at noen kunne bo I år er arrangementet flyttet, av praktiske årsaker pga bespising og lignende fra kulturhuset til Finnsnes Hotell. I tillegg til spennende foredragsholdere, likesinnede og trivelige folk, byr vi også på frukt, kaffe og stor lunsjbufe med noe attåt. Velkommen til Næringslivsdagen 2008 på Finnsnes. 10

11 Program 0910 Velkommen Irene Lange Nordahl og Elin Byberg 0920 Radius Kirkenes Anne Koivisto Salgssjef 0950 XX Lofoten 1015 Direkteruten, hva skal til for å lykkes Even Heggbom, Målselv Utvikling og Lufthavnsjef, Martin Berntzen, Harstad/ Narvik luvthavn Evenes og Bardufoss lufthavn 1030 Målselv Booking - Reidun Traasdahl 1050 Det grønne prosjekt Trine Larsen, Tine Embrace Life & Vardnes Urtegård 1110 Et lokalsamfunns MOMENTUM - Kjell Ove Hveding 1135 Ei fjellgeit med ambisjoner Soussjef Kim Håvard fra 4 Roser, Harstad 1155 Næringsutvikling der ingen skulle tru at noen kunne bu Tore Skoglund, Kulturterapeut Hamn i Senja Ca 1220 Avslutning Stor lunsjbufe Smaksprøver fra Kim Håvard Larsen Soussjef fra 4 Roser til kaffen Finnsnes Næringsforum AS Alle interesserte! Pris Kr 100,-. Inkluderer kaffe, frukt, lunsjbufe og noe attåt Påmelding: , eller Elin Byberg Torskelandet AS Daglig leder Mobil: e-post: Kontordag Finnsnes og Bardufoss Har du en forretningsidé/et prosjekt som du ønsker å presentere for Innovasjon Norge? Da er du velkommen til å avtale et møte med oss når vi har kontordag på Finnsnes tirsdag 23. september og på Bardufoss onsdag 24. september. Du kan bestille time på følgende måter: elektronisk på sende e-post til ringe Turid Bjørnhaug på telefon Bestill time/ta kontakt innen torsdag 18. september. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med: Gro Lamark, Senja Næringshage, telefon , e-post: Kjell Furu, Næringshagen i Målselv, telefon , e-post: VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER 11

12 Lørdag 20. september Stonglandseidet - Lekangsund - bygdehuset Solvang kl 1100 til 1500 Marknad med foredrag Sol i grønn forpakning - fjorten gode grunner til å fråtse i grønnsaker 1100 Åpning av marknaden ved Hans Arvid Arnesen, leder av Bl. Ny Dag 1110 Salget fra bodene starter. Kafeen er åpen. Foredrag ved Vibeke Thorp, ernæringsfysiolog cand.sient Salget fra bodene fortsetter Bodene stenger Demonstarsjonsfelt for grønnsakdyrking. Presentasjon ved Reidun Aspmo, fagleder landbruk i Tranøy kommune Sol i grønn forpakning. Fjorten grunner til å fråtse i grønnsaker. Bygdelaget Ny Dag Alle interesserte! Geir Tormod Eidissen, , e-post: Vibeke Thorp er ernæringsfysiolog og pedagog med lang fartstid fra høgskolen i Finnmark og skoleverket i Troms. Som skribent i Nordlys og Klassekampen forsøker hun å formidle kunnskap om en solidarisk matproduksjon, der hensynet til miljø, økonomi og helse blir ivaretatt. At mat er kultur er også et viktig poeng å formidle, sier hun. I en tid hvor den globale matindustrien overtar våre kostvaner mer og mer, er det viktig å bygge opp (igjen) lokale, kortreiste og gode mattradisjoner. For tiden arbeider jeg spesielt å bevise betydningen av grønnsaker for å forebygge og lindre en rekke ulike livsstilsplager. Finnsnes torg kl Forskningstorg På forskningstorget blir det aktiviteter for liten og stor! Det blir oppfinnerverksted og vindaktiviteter, i regi av Vitensenteret. Vi viser fram 30 ulike potetsorter som dyrkes i Norge i dag, -smaksprøver blir det også. Vi viser frem lokale realfagsprosjekter og aktiviteter, konkurranse for barna, pedagogiske vafler. I tillegg vil du finne en rekke andre aktiviteter i teltet på torget. Her samler vi ulike prosjekter og aktiviteter, noen lokale og noen fra forskningstorget i Tromsø. Hensikten med forskningstorget er å samle ulike institusjoner og prosjekter i samme telt for å vise frem forskning til folk flest. Du som besøkende vil selv kunne delta i de ulike aktivitetene de forskjellige deltakerne presenterer på sin stand. Forskningstorget er plassen for de nysgjerrige! Stikk innom du også. Forskningstorget er åpent for alle! Alle store og små med en nysgjerrighet de ønsker å tilfredsstille. Senja Næringshage AS og Pedagogisk senter Midt-Troms. Rudi Steffensen, Senja Næringshage, Tlf.: e-post: Vi leier ut 12

13 Lørdag 20. september Finnsnes Hotell, Næringshagen i Målselv, kl Lørdagsuniversitetet Balansekunst. Etiske utfordringer i kvalitativ forskning v/ Anne Brit Flemmen, Inst. for sosiologi Lørdagsuniversitetet er et sosialt arrangement med høy kaféfaktor, der man drikker kaffe og koser seg med kjentfolk samtidig som en får faglig påfyll. Under forskningsdagene viser vi foredrag på storskjerm, sendt fra Driv i Tromsø. Universitetet i Tromsø og Senja Næringshage Alle interesserte! Rudi Steffensen, , e-post: Tranøy kommune historie kultur havbruk fiskeri industri landbruk reiseliv Vangsvik gode tjenester levende bygder Det ledende handelsforetaket i Midt-Troms Coop Midt Troms Ba er et ledende handelsforetak i Midt Troms som driver sin virksomhet i Lenvik, Målselv, Bardu, Sørreisa, Salangen, og Dyrøy. Laget er et av de større og mest allsidige samvirkelag i Norge og driver 3 Domus Senter, 7 Coop Prix, 2 Coop Mega, 5 Coop Marked, 2 Coop Byggmix, Nordbohus og 2 Statoil Stasjoner. Laget har 300 medarbeidere og en solid økonomi. 13

14 er Potetens år! Av Kristin Sørensen, Landbruk Nord BA og Britt Harland, Tromspotet AS er utpekt av FN som internasjonalt potetår. Under slagordet En gjemt skatt er målet å øke oppmerksomheten om verdens tredje viktigste matvekst. Over: Ingrid Espelid Hovig og Tormod Johansen fra Ottar i forbindelse med tildeling av geografisk beskyttelsesmerking fra KSL Matmerk i Mer en 800 mill mennesker i verden lever under sultegrensen. Poteten er verdens 3. viktigste vekst etter ris og hvete. Under norske dyrkningsforhold gir potet 25 % mer energi til menneskemat, enn hvete. I tillegg til ren energi inneholder poteten mye C-vitamin. Det finnes det ikke noe av i hvete. I Norge har Graminor AS nasjonalt foredlingsansvar for utvikling av nye potetsorter. Foredlinga er representert både i Nord-Norge og Sør-Norge for å utvikle sorter som er lokalt tilpasset klima og veksttid. I Nord-Norge foregår dette arbei- det hos potetprodusentene Evy og Olav Grundnes i Målselv, i samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling og Landbruk Nord. For Nord-Norge sin del er dette arbeidet nytt, da vi aldri tidligere har vært så langt framme i arbeidet for uttesting av nye potensielle sorter for våre breddegrader. Arbeidet er langsiktig, og vil først gi oss nye sorter på markedet om flere år. I mellomtiden tester Landbruk Nord fortløpende ut nye sorter som utvikles i Sør-Norge, eller hentes inn fra utlandet til utprøving. Av de sortene vi dyrker i Nord-Norge i dag er siste skudd på stammen sorten Troll. Den ble godkjent for dyrking i Av utenlandske sorter er det Van Gogh (Nederland) det dyrkes mest av i denne regionen pr i dag. Av de gamle gode sortene er det fremdeles Gulløye og Mandel som står høyest i kurs. Etter mye og nitidig arbeid av Produsentorganisasjonen OTTAR fikk Gulløye fra Nord-Norge i 2007 geografisk beskyttelsesmerking fra KSL Matmerk. Dette er med på å løfte Gulløye fram som en spesialitet med særskilte egenskaper. Gulløye fra Nord Norge blir i dag markedsført under varemerket Midnattsolpotet, og blir ansett som en gourmetpotet. Den er utfordrende å dyrke, så avlinga og tilgangen ut i butikkene vil vari-ere fra år til år. Den markedsføres og selges over hele landet. Landbruk Nord BA og Tromspotet AS deltar i år under Forskningsdagene i Midt-Troms. Landbruk Nord BA eies av bøndene, og produserer tjenester i form av rekruttering og organisering av avløsning og arbeids-kraft. Selskapet driver også produksjonsrettet rådgiving og forsøksvirksomhet hovedsakelig innenfor jord- og plantekultur. Hovedkontoret ligger på Storsteinnes, mens de to avdelingskontorene ligger på Sjøvegan og Storslett. Totalt har Landbruk Nord 11 ansatte fordelt på de ulike fagområdene. Tromspotet AS vasker, sorterer og pakker i overkant av 3000 tonn poteter pr år for salg i dagligvarehandelen, til grossister og til industriproduksjon. Potetsortene Gulløye, Mandel og Kampion markedsføres under bedriftens vare-merke Midnattsolpotet. Bedriften holder til på Silsand på Senja hvor den er samlokalisert med Art Nor AS som driver med 14

15 sousvide-produksjon av potetprodukter under varemerket Kokt & Klar. Tromspotet AS er i hovedsak eid av de lokale potetprodusenter som også leverer potet til bedriften. For mer informasjon om Senja-bedriftene: www. midnattsolpotet.no og Under årets Forskningsdager i Midt-Troms vil vi vise fram 30 ulike sorter potet som dyrkes kommersielt i Norge. Du treffer oss på Forskningstorget i sentrum av Finnsnes lørdag den 20. september! Under: Salgs- og markedssjef Britt Harland hos Tromspotet viser frem en potetsort som er hentet frem fra glem-selen: Kampion - en marmorert blåpotet fra kysten av Troms. Foto: Birger Caspersen. 15

16 HELE UKEN I BIBLIOTEKENE I MIDT-TROMS! Jon Kristian Gaare Blix kommer! Forskerkonkurransen Forskerkonkurransen vil i år, som tidligere under Froskningsdagene, bli lagt til torsdag. Da har de fleste bibliotekene i regionen langåpent. De av bibliotekene som ikke har anledning til å gjennomføre arrangementet denne dagen, vil selv kunngjøre for sin målgruppe. Tema for forskerkonkurransen blir også i år realfag, og målgruppa er fortsatt barn fra klasse. Konkurransen vil foregå i bibliotekenes åpningstid. Fine premier til alle som deltar. Jon Kristian er fryktelig nysgjerrig og lurer på alt mellom himmel og jord. Han liker å forske på hvordan man kan lage en vulkan, hvilken farge det er på vann og hvilke ting som kan smelle, ballonger for eksempel. Han eksperimenterer og tester ut de rareste saker og ting. Her er oversikt over Jon Kristians reiserute med dager, klokkeslett og steder: Wergeland-jubileet Torsdag 25. september Sørreisa: Sørreisa folkebibliotek, Sørreisa kl Dyrøy: Dyrøy folkebibliotek, Nordavindshagen kl Fredag 26. september Målselv: Målselv bibliotek, Istindportalen i Heggelia kl Bardu: Bardu folkebibliotek, Setermoen kl Lørdag 27. september Lenvik folkebibliotek, Finnsnes Målgruppe er barn i alderen 5-9 år kl Folkebibliotekene har valgt å markere Wergeland-jubileet i forbindelse med Forskningsdagene. De fleste bibliotekene vil ha utstilling Alle arrangementene skjer innefor folkebibliotekenes åpningstider. av Wergelands sanger, dikt og verker. Sjekk derfor åpningstidene på det enkelte bibliotek. Noen vil i tillegg gjøre spennende ting Du finner mer informasjon på nettet under for å markere Wergeland. Sjekk hva som skjer på biblioteket der DU bor! 16

17 Nordavindshagen, Dyrøy, kl Den kommunale lederrollen i skvis mellom krav om effektivitet, politiske ambisjoner og profesjonell etikk Lederseminar for kommunale ledere. Seminarleder og foreleser er 1.amanuensis Rudi Kirkhaug fra Universitetet i Tromsø Rådmennene i Midt-Troms samarbeider om et lederseminar for kommunale topp- og mellomledere med følgende tema: Den kommunale lederrollen i skvis mellom krav om effektivitet, politiske ambisjoner og profesjonell etikk. Forholdet mellom ansatte og politikere en relasjon som gir støtte eller frustrasjon? Kreativitet og lojalitet umulige eller konstruktive kombinasjoner? Den kommunale organisasjonen som enhetlig eller fragmentert er det mulig og ønskelig å etablere en felles kultur? Siste del av dagen vil bli brukt til gruppediskusjoner. Midt-Troms regionråd v/rådmennene Kommunale ledere. Seminarets første del, fram til ca 1400, er åpent. Nærmere opplysninger og påmelding ved epost til Kommunale ledere melder seg på ved henvendelse til egen rådmann. Samordnet skyss fra kommunene. Mandag 22. september Senja Næringshage, Finnsnes kl Starte bedrift? Etablererkveld på Finnsnes Å starte/drive bedrift krever at du må kunne håndtere mange ulike utfordringer. En utfordring kan være å finne den rette informasjonen og de verktøyene du trenger for å få en strukturert og effektiv hverdag. Lenvik kommune og Senja Næringshage inviterer til etablererkveld på Finnsnes, der du som etablerer vil få mange nyttige råd og tips. Lenvik kommune og Senja Næringshage Alle som ønsker å etablere egen bedrift Lenvik kommune ved næringssjef Irene Lange Nordahl mob Senja Næringshage ved daglig leder Gro Elise Lamark mob Tirsdag 23. september Seminar, Kulturhuset Finnsnes, 23. september, Kompetanse, utdanning og næringsutvikling Mulighetene i Senjaregionen har vi kompetansen vi trenger for å utnytte dem? Hva betyr kompetansenivået i virksomhetene for næringsutvikling? Klarer vi å styrke den formelle kompetansen i virksomhetene utenfor universitets- og høgskolebyene? Profilgruppa og Studiesenteret har invitert Per Morten Schiefloe og Gunnar Grepperud til Finnsnes for å belyse temaet. Det vil de gjøre på et seminar som arrangeres i Kulturhuset denne ettermiddagen. Per Morten Schiefloe (bildet) er professor i sosiologi ved NTNU. Her jobber han særlig med utvikling i komplekse organisasjoner og forutsetninger for næringsutvikling og er en av forfatterne av boka Norge 2020 Industrielle og økonomiske fremtidsutsikter. For oss vil han snakke om Betingelser for regional utvikling: kompetanse og lokale kvaliteter. Gunnar Grepperud er professor ved Universitetet i Tromsø. Her jobber med utdanningspolitiske problemstillinger, spesielt tilrettelegging for livslang læring. Han ga i 2007 ut boka Kunnskap skal styra rike og land.. Livslang læring i høgere utdanning. For oss vil han snakke om Formell kompetanseheving og høyere utdanning i distriktene Utfordringer og muligheter. Profilgruppa Toini Løvseth, tlf.:

18 Tirsdag 23. september Næringshagen i Målselv kl Starte bedrift? Etablererkveld i Målselv Å starte/drive bedrift krever at du må kunne håndtere mange ulike utfordringer. En utfordring kan være å finne den rette informasjonen og de verktøyene du trenger for å få en strukturert og effektiv hverdag. Næringshagen i Målselv inviterer til etablererkveld på Rustadhøgda, der du som etablerer vil få mange nyttige råd og tips. Næringshagen i Målselv. Alle som ønsker å etablere egen bedrift Næringshagen i Målselv, ved Kjell Furu, Tlf.: e-post: I løpet av etablererkveldene mandag og tirsdag vil du få mange nyttige tips for etablering av bedrift. Du vil bl.a. bli gjort kjent med de forskjellige fasene ved en etablering, og får råd om valg av selskapsform. Du vil også få kunnskap om tilgjengelige tilbud til etablerere, som Innovasjon Norge, og hva kommunene kan og næringshagene bidra med. Dette i tillegg til at du får informasjon om andre muligheter for hjelp ved etableringen. Senja Næringshage, Smørhusbakken1, Finnsnes kl Utvikling skaper nye muligheter Kontordag med Innovasjon Norge - for etablerere Planlegger du ny næringsvirksomhet eller har du nylig startet bedrift? Ønsker du å utvikle eller omstille din bedrift med et nytt produkt, en ny tjeneste eller et nytt marked? Innovasjon Norge har fem tjenester for etablerere og bedrifter: Finansiering, kompetanse, nettverk, rådgiving og profilering. Vi har kontor i hvert fylke og i nærmere 40 land over hele verden. Kanskje noen av våre tilbud kan være til hjelp for deg? I Troms har Innovasjon Norge kontor i Tromsø, men holder jevnlig regionale kontordager i fylket forøvrig. Som en oppfølging av Senja Næringshage og Næringshagen i Målselv sine etablererkvelder under Forskningsdagene 2008, holder Innovasjon Norge kontordag på Finnsnes 23. september og på Bardufoss 24. september. Her kan du ta en fortrolig samtale med en av Innovasjon Norge sine medarbeidere og drøfte ditt prosjekt. Se annonsen annet sted i programmet eller gå inn på våre hjemmesider innovasjonnorge.no/fylke/troms/. Enkel servering. Innovasjon Norge Den som planlegger ny virksomhet Påmelding: Senja Næringshage, Tlf.: Kommunestyresalen i Bardu kommunehus kl 1100 Klimaendringer Vi opplever stadig mer ekstreme utslag i været. Mer konsentrerte nedbørsperioder, sterkere vind over lengre perioder og lengre tørre perioder. Hvilke utslag gir dette? Hva skyldes dette? Kan vi gjøre noe for å motvirke utviklingen? Med utgangspunkt i vannets syklus vil dette belyses, og det hele settes i en global sammenheng. Foredragsholder: Arve Johansen Ungdomsskoleelever. Midt-Troms regionråd Sigbjørn Sørensen, 18

19 Tirsdag 23. september Sørreisa kulturhus kl Smi mens jernet er varmt Entreprenørskapsopplæring Entreprenører er mennesker som har ideer, som har evnen til å omsette ideer til virkelighet og som gjør dette i samarbeid med andre mennesker, både på sosiale, økonomiske og kulturelle områder i skole og samfunn. Program Ordfører Knut Olsen ønsker velkommen. Omar Paulsen Bekheet er 24 år gammel og oppvokst i Sørreisa Han har blant annet studert internasjonal markedsføring i Shanghai og har nå startet bedrift. Han forteller om seg selv og sine erfaringer med å starte egen arbeidsplass Anne-Kari Bakkland er oppvokst i Sørreisa og arbeider som prosjektleder for OL-smia. Hun har blant annet mastergrad i internasjonal økonomi fra University of British Columbia i Canada og cand.mag. i ressursøkonomi fra Universitetet for miljø og biovitenskap, og har vært markeds- og kommunikasjonssjef for et større Skandinavisk selskap. Hun forteller om seg selv og hvilke muligheter hun ser for utvikling i Sørreisa. Ungt Entreprenørskap i Troms leder den kreative prosessen som skal til for at elevene selv kan komme på en god ide til eget foretak. Sørreisa kommune har startet entreprenørskapsopplæring i skolen der elevene skal LÆRE VED Å GJØRE. Vi ønsker å inspirere og starte en kreativitet prosess hos elevene. Vi ønsker også å gi dem tro på egen evne til å smi ideer å bruke disse. Dette er en viktig forutsetning både for fremtidige arbeidstakere og fremtidige arbeidsskapere. Ungdomstrinnet på Sørreisa Sentralskole Kontaktpersoner: Kirsti Kleppe, Tlf.: , Frode Jørgensen, Tlf.: , 19

20 Onsdag 24. september Næringshagen i Målselv, Bardufoss kl Utvikling skaper nye muligheter Kontordag med Innovasjon Norge - for etablerere Planlegger du ny næringsvirksomhet eller har du nylig startet bedrift? Ønsker du å utvikle eller omstille din bedrift med et nytt produkt, en ny tjeneste eller et nytt marked? Innovasjon Norge har fem tjenester for etablerere og bedrifter: Finansiering, kompetanse, nettverk, rådgiving og profilering. Vi har kontor i hvert fylke og i nærmere 40 land over hele verden. Kanskje noen av våre tilbud kan være til hjelp for deg? I Troms har Innovasjon Norge kontor i Tromsø, men holder jevnlig regionale kontordager i fylket forøvrig. Som en oppfølging av Senja Næringshage og Næringshagen i Målselv sine etablererkvelder under Forskningsdagene 2008, holder Innovasjon Norge kontordag på Finnsnes 23. september og på Bardufoss 24. september. Her kan du ta en fortrolig Sørreisa kulturhus kl 1900 samtale med en av Innovasjon Norge sine medarbeidere og drøfte ditt prosjekt. Se annonsen annet sted i programmet eller gå inn på våre hjemmesider innovasjonnorge.no/fylke/troms/. Enkel servering. Innovasjon Norge Den som planlegger ny virksomhet Påmelding: Næringshagen i Målselv e-post: Fra krise til suksesshistore desentraliserte profesjonsutdanninger i Midt-Troms Senja Næringshage avdeling Finnsnes, Smørhusbakken 1, kl 1900 Arctic BioEnergy ETANOL fra celluloseholdig råstoff En vesentlig økning av etanolproduksjon i verden er betinget av at det utvikles prosesser for fremstilling av etanol fra celluloseholdige råstoff Det kan produseres 2. generasjons biodrivstoff fra: - papiravfall - treavfall og sagbruksavfall - halm - tynningsvirke Gründer Sigfred Steien presenterer planene til ArcticBioenergy. Etableringen har som målsetting å 1. Bygge et Bioanlegg - kapasitet på produksjon fra tonn trevirke - 24 ansatte - oppstart år samarbeid oljeselskap 2. Næringsmessige ringvirkninger for regionen Arrangør Treindustrisenteret i Troms AS Frode Løwø , eller Sigfred Steien Fra 1978 til 2008 har høgskolene i Troms sammen med aktører i regionene stått sammen og gjennomført mange desentraliserte høgskoleutdanninger innenfor en rekke profesjoner; eks sykepleiere, vernepleiere, lærere, førskolelærere mv. I boka med samme navn påviser man at dette har hatt stor betydning for mange i Troms. Denne suksessen ønsker vi å markere ved å se litt tilbake, og mye framover. Spesielt inviterer vi samtlige som har tatt desentralisert høgere utdanning. Program: Fra krisetiltak til suksess hvorfor? v/ Arnfinn Andersen Vi hadde en plan Sørreisa doblet beholdningen av førskolelærere og sykepleiere v/rådmann Wigdis Andersen En student som har tatt steget til ledelsesjobb hva betydde desentralisert utdanning for meg? Klarer vi å skaffe kvalifiserte folk til jobbene som skal gjøres hva nå? Innledning til samtale v/herbjørg Valvåg. Midt-Troms regionråd i samarbeid med Studiesenteret Finnsnes og Høgskolen i Tromsø. 20

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

By og land hand i hand Samfunnsanalyse

By og land hand i hand Samfunnsanalyse Foreløpig samfunnsanalyse By og land hand i hand Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd 28.02.2015 Ragnvald Storvoll Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd By og land hand i hand Samfunnsanalyse

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

balanseboka mellom nåtid og framtid

balanseboka mellom nåtid og framtid balanseboka mellom nåtid og framtid Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling slik, i rapporten Vår felles framtid i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

TRENGER SIDE 6-7. Fyller kassa med euro SIDE 14-15. Karriere fra nettverk SIDE 22-23. Skal skape bio-vekst SIDE 12-13

TRENGER SIDE 6-7. Fyller kassa med euro SIDE 14-15. Karriere fra nettverk SIDE 22-23. Skal skape bio-vekst SIDE 12-13 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen april 2010 TRENGER flyplass- HJELP Mens enhver småflyplass har dedikerte forkjempere, tar Tromsø flyplassen og dens størrelse for gitt. Nå nedgraderes Tromsø lufthavn.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

2014 o.n k k try ls a d s te e.s w w w : n jo s k u d ro p g o n ig s e d k fis ra g

2014 o.n k k try ls a d s te e.s w w w : n jo s k u d ro p g o n ig s e d k fis ra g 2014 grafisk design og produksjon: www.setesdalstrykk.no 2 Naturligvis 2014 Foto: Marit Simonstad Kvaale. Messa er en årlig møteplass på Evjemoen for mennesker fra bygd og by, og en mønstring av landbruk,

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

i utvikling Sjømatfylket Rogaland s. 4 Kvitsøy sentrum for hummeroppdrett s. 10 Storsatsing på offshore vindkraft s. 32 Nr. 3 2009, 14.

i utvikling Sjømatfylket Rogaland s. 4 Kvitsøy sentrum for hummeroppdrett s. 10 Storsatsing på offshore vindkraft s. 32 Nr. 3 2009, 14. i utvikling Nr. 3 2009, 14. årgang Sjømatfylket Rogaland s. 4 Kvitsøy sentrum for hummeroppdrett s. 10 Storsatsing på offshore vindkraft s. 32 Rogaland fylkeskommune nr. 3-09 NNHOLD Det er ingen fylker

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Vil bidra mer til etableringslyst

Vil bidra mer til etableringslyst ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2009 9. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer