KREUTZERS TIME. Sikringsfond og innskuddsgaranti Krisefond og mekanismer for bankavvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KREUTZERS TIME. Sikringsfond og innskuddsgaranti Krisefond og mekanismer for bankavvikling"

Transkript

1 KREUTZERS TIME Sikringsfond og innskuddsgaranti Krisefond og mekanismer for bankavvikling Høstkonferansen 2014 Gardermoen,8. september Forretningsfører Idar Kreutzer

2 Agenda Status Bankenes sikringsfond 2014 Formål Medlemmer pr Avgift 2015 og anslått størrelse på Bs Test av Dataforskriften Kriseberedskap og opprettelse av kundeportal for utbetaling av innskudd Innskuddsgarantidirektiv (DGS, 2014/49/EU) Krisehåndteringsdirektiv (BRRD, 2014/59/EU) Oppsummering

3 Formål Status Bankenes sikringsfond Sikringsfondet har som formål å sikre innskuddsforpliktelsene til medlemmene gjennom innskuddsgarantien og bidra til finansiell stabilitet

4 Formål forts. Status Bankenes sikringsfond Bankenes sikringsfond sikrer alle innskuddskunder med inntil kr 2 millioner pr. kunde pr. bank ut 2018 Fra sikres inntil euro pr. kunde pr. bank Forventet effekt av redusert garanti: flytting av innskudd mellom euro og kr 2 mill

5 Status Bankenes sikringsfond Medlemmer pr medlemmer pr ( : 134) sparebanker (110) - 18 forretningsbanker (16) - 7 filialer (7)

6 Avgift 2015 Status Bankenes sikringsfond Det er iht nytt regelverk avgiftsplikt hvert år uavhengig av fondets faktiske størrelse, jfr. banksikringsloven 2-7 første ledd: Medlemmene skal hvert år betale en avgift til sikringsfondet. Avgift for 2015 er anslått til kr millioner

7 Status Bankenes sikringsfond Anslått minstestørrelse Bankenes sikringsfond for 2015: kr millioner (2014: kr ) Samlet vekst i garanterte innskudd anslås til 4,7 % Samlet vekst i beregningsgrunnlag anslås til 2,7 %

8 Status Bankenes sikringsfond Anslått behov for kapital Anslått behov for kapital i Bs: kr mill Egenkapitalen pr kr mill Kapital over minstekrav kr mill Fondet utgjør ca. 2,6 % av garanterte innskudd

9 Status Bankenes sikringsfond Test av Dataforskriften Test av FOR gjennomført av Bs sammen med Finanstilsynet våren 2014

10 Status Bankenes sikringsfond Test av Dataforskriften forts. Oppsummering av testen: Alle leverte lister innen fastsatte frister og iht. krav til sikkerhet Ingen leverte lister uten avvik, dvs. som kunne brukes til utbetaling uten modifikasjoner Variasjoner i datakvaliteten på de leverte listene Varierende kvalitet på listenes struktur og ryddighet og varierende etterlevelse av forskriftens angitte struktur

11 Status Bankenes sikringsfond Test av Dataforskriften forts. Oppsummering av testen: Utfordringer knyttet til riktig merking og behandling av disposisjonsbegrensninger Varierende grad av kvalitetssikring Varierende grad av supplerende følgeinformasjon til listene Datakvalitet i produksjonssystemene kan bli bedre

12 Status Bankenes sikringsfond Test av Dataforskriften forts. Videre arbeid: Endelige tilsynsrapporter Rundskriv Veiledning til Dataforskriften Oppdatert forskrift

13 Status Bankenes sikringsfond Kriseberedskap og kundeportal Prosjekt Rask utbetaling gjennomført i 2014 Først ute med en portal-løsning for utbetaling av innskudd Sørge for utbetaling innen en uke ved bruk av BankID Opprettelse av en kundeportal og en administrasjonsportal Fokus på kunden/innskyteren Fokus på sikkerhet

14 Status Bankenes sikringsfond Kriseberedskap og kundeportal Juni 2014 ble versjon 1.0 av kundeportal og administrasjonsportal lansert Portaler vil bli brukt ved fremtidige fallentsituasjoner til utbetaling av innskudd De vil også bli brukt til krisetester/test av Dataforskriften

15 Innskuddsgarantidirektivet EU s innskuddsgarantidirektiv av 16. april 2014 (Direktiv 2014/49/EU) Innskuddsgarantidirektivet trer i kraft i sin helhet fra 4. juli 2015, men med overgangbestemmelser for den norske innskuddsgarantien til 1. januar 2019 Implementering i norsk lovgivning

16 Innskuddsgarantidirektivet Innskuddsgarantiens dekning Normalt motverdien av EUR, revurderes hvert 5. år Dekning ut over EUR temporært ved kjøp og salg av private boliger (3 12 måneder) ved situasjoner som tjener sosiale formål

17 Innskuddsgarantidirektivet Innskuddsgarantiens dekning forts. Medlemsstatene kan også innføre ordninger som beskytter aldersoppsparingsprodukter og pensjoner, forutsatt at dette ikke er rene innskuddsprodukter Medlemsstater kan beslutte dekning opp til EUR for innskudd som tilhører personlige eller arbeidsmarkedsrelaterte pensjonsordninger hos små- og mellomstore bedrifter.

18 Innskuddsgarantidirektivet Fondets størrelse og avgiftsinnbetaling Fondets størrelse skal utgjøre minst 0,8 prosent av garanterte innskudd Avgift regnes av garanterte innskudd og skal være risikobasert Avgiften skal fastsettes slik at minstekravet på 0,8 prosent oppnås innen juli 2024

19 Innskuddsgarantidirektivet Innskuddsgarantidirektivet - krisehåndtering Primært dekke garanterte innskudd Sekundært yte krisehåndtering Fondet skal dekke innskudd på medlemsbankers filialer i andre EU-land

20 Krisehåndteringsdirektivet Krisehåndteringsdirektiv (BRRD) av 15. mai 2014 (Direktiv 2014/59/EU) Krisehåndteringsdirektivet trer i kraft 1. januar 2015, men med ett års overgang for bail-in

21 Krisehåndteringsdirektiv Formål med krisehåndtering: Sikre videreføring av kritiske funksjoner Hindre skadelig virkning på finansiell stabilitet Beskytte offentlige midler ved å unngå behov for offentlig støtte Beskytte garanterte innskudd og investorer Beskytte kundemidler

22 Krisehåndteringsdirektiv Forebyggende tiltak Restruktureringsplan Avviklingsplan Organisering og administrering av fond Krav til uavhengig krisehåndteringsmyndighet Et visst nasjonalt handlingsrom

23 Tidlig inngripen Krisehåndteringsdirektiv Tiltak som restrukturering av gjeld og krav om endring i ledelse og forretningsstruktur Triggere som gir myndigheten mulighet til å gripe inn: Fare for på brudd på kapitaldekningskravet Svekkelse i likviditetssituasjonen Vesentlig økt gjeldsgrad Vesentlig økt mislighold

24 Krisehåndteringsdirektiv Avviklingsinstrumenter Salg av virksomhet Brobank Utskilling av aktiva Bail-in.

25 Krisehåndteringsdirektiv Opprettelse av krisefond Størrelse: 1 prosent av garanterte innskudd Avgift knyttet til all annen gjeld enn ansvarlig kapital og garanterte innskudd Krisehåndteringsmyndigheten har tilgang på fondet Fondet kan forvaltes av andre institusjoner

26 Krisehåndteringsdirektiv Prioritetsrekkefølge ved bail-in: Garanterte innskudd og innskuddsgarantifond som har trådt inn i innskyternes rettigheter Andre innskudd fra vanlige innskytere, privatpersoner og SMB Andre usikrede kreditorer

27 Krisehåndteringsdirektiv Prioritetsrekkefølge ved bail-in forts.: Etterstilte (ansvarlige) lån som ikke teller som ansvarlig kapital Ansvarlige lån under Tier 2 Hybridkapital under Tier 1 Egenkapital

28 Dataforskriften Rundskriv og veiledning OPPSUMMERING Oppdatert forskrift når DGS-direktivet trer i kraft i norsk lov Flere tester Kriseberedskap Kundeportal for rask utbetaling opprettet i 2014 Bs kriseberedskap oppdatert til 5 dagers utbetaling Samarbeid med EU-land og EFDI

29 OPPSUMMERING Sikringsfondsdirektiv (DGS) & Krisehåndteringsdirektiv (BRR) Usikkert når direktivene implementeres i norsk lov Spørsmål fremover/nasjonalt handlingsrom Størrelse på fondene og størrelse på årlig avgift? Innskuddsgarantiens dekningsområde? Hvordan skal de to fondene organiseres? Avviklingsplaner, hvor omfattende skal de være? Bail-in, forfordeling av hvilke kreditorer?

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale Staff Memo Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge Nr 12 2014 Forfatter: Bent Vale Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates

Detaljer

INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE

INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE Masteroppgave i rettsvitenskap JUS399 Ved Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Våren 2012 INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE - og hvorvidt den er egnet til å tjene de formål den er tiltenkt Kandidatnummer:

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE Fred Arthur Andersen medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening den 15. oktober 2014 UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B RUNDSKRIV: 11/2014 DATO: 27.10.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring Kredittilsynet 23. juni 2009 Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring 1. Innledning Kredittilsynet foreslår nye bestemmelser om gjennomføringen

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Kapittel 5. Finansinstitusjonene

Kapittel 5. Finansinstitusjonene 66 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 5. Finansinstitusjonene Finansinstitusjonene står for størstedelen av kapital- og betalingsformidlingen i samfunnet. Bankene opererer betalingssystemene, og

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 Risiko- og kapitalstyring i BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 1 ALLIANSEN 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER 3 3 KONSOLIDERING 4 3.1 Beredskapsplan for kapitaldekning... 5 4 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer