03-04 JUNI 2014 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "03-04 JUNI 2014 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK"

Transkript

1 03-04 JUNI 2014 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK

2

3 HBVexpo 2014 ingeniørkunst i fokus Det er med stor glede vi ønsker deg velkommen til årets HBVexpo ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Opplev nyskaping, ingeniørkunst og spennende teknologi utført av høgskolens ingeniørstudenter på bachelor- og masternivå. I år kan vi presentere hele 42 bachelorprosjekter som gjennomføres i samarbeid med 23 eksterne oppdragsgivere. Det høye antallet eksterne oppdragsgivere viser til nær kontakt og godt samarbeid med næringslivet. Det blir vist arbeider av studenter på datateknikk, informasjonssystemer og IT-ledelse, maritim elektroautomasjon, elektronikk, mikro- og nanoteknologi og produktdesign. Det presenteres også 11 masterprosjekter utført av masterstudenter på studiet i mikro- og nanosystemteknologi og hele 21 posters fra prosjektene til fakultetets PhD studenter. I tillegg presenterer vi for første gang 18 studenter fra hele 14 forskjellige land som deltar på programmet «Joint International Master in Smart Systems Integration». Dette er et masterstudium som tilbys i samarbeid med Heriot-Watt University fra Edinburgh Skottland, Budapest University of Technology and Economics fra Ungarn og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. HBVexpo er til for å vekke din nysgjerrighet. Kom og opplev et spennende mangfold av kompetente teknologistudenters arbeid, og la deg inspirere! Sanda Knutson HBVexpo prosjektleder

4

5 Innhold Gruppe Stand Tittel Side DA A2B Bakkenteigen 01 DA App for bofellesskap 02 DA Angrepsdeteksjon for maskinrommet på skip 03 DA CDP-Browser 04 DA Data Mining: The K-clustering Problem 05 DA System Monitor Tool 06 DA SuperSync 07 DA Dataverktøy i skolen 08 EA Voksen skole - Superkuben 09 EA Tilstandsovervåking av wire til kompenseringsutstyr 10 EA Optimalisering av multiwocs alarmsystem 11 EA Byggautomasjon 12 EA Øke kapasiteten i vann- og avløpsanlegg 13 EA Lastsystem Tunglabb 14 EA Aktiv bølgekompensator 15 EA Oppgradering av skolens maritime tunglab 16 EA TMS 17 EA Praktisk studie av Motor Control Centre 18 EA Energieffektive kontorbygg 19 EA Raspberry Pi som gateway for byggautomasjon 20 EN Delta-Sigma Converters for Medical Ultrasound 21 EN Green Motocross 22 EN Lav-effekt sensornode 23 EN D-printing 24 MT Photoelectrochemeical Properties of Nanocomposites 25 MT Karakterisering av plasma-bondede brikker 26 MT RPC Flywheel Simulator 27 PD Lydreduksjon av HPU 28 PD Hard Rocx Electric 29

6 PD Switch Magnet 30 PD Hevertprinsippet som kapasitetsøkning i avløpssystemer 31 PD REBS Savior 32 PD ManiacManjack 33 IT-ledelse 200 Visma Retail AS Varetellingsapplikasjon 34 IT-ledelse 201 IT-strategi for menigheter 35 IT-ledelse 202 Søndre Eiendom App 36 IT-ledelse 203 Replay Unit for VDR2 37 IT-ledelse 204 Konsulentverktøy for CoreTrek AS 38 IT-ledelse 205 Utvikling av programvare for Visma 39 IT-ledelse 206 Carmenta 40 IT-ledelse 207 Minebilag.no 41

7 Datateknikk Maritim elektro-automasjon Elektronikk Mikro- og nanoteknologi Produktdesign Informasjonssystemer og IT-ledelse

8

9 A2B - Bakkenteigen Prosjekt nummer: DA Hvordan lage en løsning som hjelper studenter å finne fram på Bakkenteigen. Prosjektoppgaven dreier seg om å hjelpe studentene å finne fram i skolens lokaler og datasystemer. Dette skal gjøres ved hjelp av en Android-applikasjon med fokus på brukervennlighet. Applikasjonen kobler seg opp mot skolens systemer og henter informasjon til brukeren. Brukeren får informasjon fra læringsplattformen Fronter, timeplanvisning fra TimeEdit og kontaktinformasjon fra skolens databaser. Mikael Kolkinn Integrering mot læringsplattform Kart og navigasjon Karttegning Morten Foyn Bøe Timeplan Sondre Berg Kontaktinformasjon skolepersonell Søkefunksjon Mikael Kolkinn Morten Foyn Boe Sondre Berg

10 App for bofellesskap Prosjekt nummer: DA Hvordan utvikle et system for å løse praktiske problemstillinger knyttet til samboerskap og bofellesskap ved hjelp av en app til mobile plattformer? I et bofellesskap oppstår det ofte utfordringer relatert til informasjonsdeling, samarbeid og håndtering av faste gjøremål. En sentralisering av oppgaver som er knyttet til bofellesskap, skal sys sammen til en app som er enkel å bruke og fungerer godt. Ved å løse en del av de praktiske problemstillingene mange bofellesskap står ovenfor, kan man gjøre livet til de som bor sammen litt enklere. Systemet skal utvikles til ios og Android for å nå flest mulige brukere, med mulighet for enkelt å utvide systemet til andre plattformer senere. Det skal benyttes en ferdig back-end løsning for håndtering og synkronisering av data over internett. Prosjektgruppen består av tre studenter fra Datateknikk. 1. Gjermund Bjaanes har ansvar for følgende områder: Prosjektstyring Utvikling til ios Utvikling til Android 2. Katrine Myklevold har ansvar for følgende områder: Design av brukergrensesnitt Utvikling til ios Testrutiner Testing 3. Johann Eckhoff har ansvar for følgende områder: Utvikling til Android Testing Håndtering av Beta-testing Gjermund Bjaanes Katrine Myklevold Johann Eckhoff

11 Angrepsdeteksjon for maskinrommet på skip Prosjekt nummer: DA Ved hjelp av billig teknologi utvikle elektronisk angrepsdeteksjon for maskinrommet på skip. Nasjonalt og internasjonalt er maritim sektor utsatt for økende antall elektroniske angrep. På Bakkenteigen, HBV er det ønskelig å implementere en maritim kybersikkerhetslab. En del av dette er å implementere honeypot/honeynets. Dersom noen klarer å få uautorisert tilgang til skipets kontrollsystemer, kan det medføre til store tap og i det verste tilfelle, tap av menneskeliv. Prosjektgruppen skal utvikle en honeypot som emulerer en komponent i maskinrommet på skip for å teste skipets kontrollsystemer. Med hensyn til pris og størrelse skal gruppen bruke en Raspberry Pi. Honeypoten skal implementeres og testes ut på den maritime tunglaben på Bakkenteigen, HBV. Begge studentene går på studieretningen Datateknikk på Bakkenteigen, HBV. Andreas Karlsen Monstad Diana Charlotte Alijagic Paulsen 3

12 CDP- Browser Prosjekt nummer: DA Hvordan utvikle en applikasjon for smart-enheter som kan koble seg til og vise informasjon fra kontrollere laget med CDP? «Industrial Control Design A/S» (ICD) er et raskt voksende firma som har utviklet et eget produkt for utvikling av styresystemer, «Control Design Platform» (CDP). «CDP» brukes også internt i firma under utvikling og levering av komplette prosjekter. Programmet har pr. i dag ingen spesifisert mulighet for kommunikasjon med smart-enheter. Med den utviklingen som er i dagens samfunn vil det være naturlig for «ICD» å utforske hvilke muligheter en smart-enhet kan gi ved samhandling med «CPD-kontrollere». Prosjektet går ut på å utforske hvordan man kan bruke «Qt» til å utvikle mobile applikasjoner som kommuniserer med «CDP-kontrollere». Det vil bli lagt mest vekt på å lage en prototype «utforskerapplikasjon» ved hjelp av «QtQuick». Dette vil hjelpe oss å identifisere hvilke muligheter som finnes for å koble en mobil applikasjon til «CDP-kontrollere». Under prosessen håper vi også å identifisere muligheter «QtQuick» kan gi til eksisterende og fremtidige «CDP-kontrollere». Prosjektgruppen består av Stian Fanebust, Kim Eskedal Utheim og Per Torgrim Thorbjørnsen Stian er satt som prosjektleder og kommunikasjonsansvarlig siden han er ansatt i bedriften ICD Software. Torgrim har erfaring med tegning og design og er derfor designansvarlig, han har også hovedansvar for programmeringen. Kim har mest kjennskap til Linux og Android, og har derfor hovedansvaret for selve Android utviklingen og utvikling på Linux-plattformen. Stian Fanebust Kim Eskedal Utheim Per Torgrim F. Thorbjørnsen

13 Data Mining: The K- clustering Problem Prosjekt nummer: DA Undersøke om genetisk algoritme kombinert med k-means er mer effektivt enn genetisk algoritme ved løsing av et clustering-problem. I K-clustering problemet starter man med et datasett av objekter med ulike egenskaper. Disse egenskapene kalles attributter. Problemet går ut på å gruppere objektene i ulike grupper, ut i fra verdiene på deres egenskaper. Slike grupper kalles clustre. Hvert cluster skal være mest mulig homogent. Det vil si at de ulike objektene i et cluster skal ha attributter som er mest mulig like. I tillegg skal de ulike clusterne være mest mulig inhomogene. Det vil si at objektene i ett cluster skal ha objekter med attributter som er mest mulig forskjellig fra attributtene til objekter i andre clustre. Oppgaven går ut på å lage et dataprogram som har til hensikt å løse clustering-problemer. Gruppen har utviklet en algoritme som er en kombinasjon av genetisk algoritme og k-means, og vil vise til ulike tester som viser effektiviteten og kvaliteten på resultatet. Ved å kjøre disse testene kan gruppens algoritme sammenlignes med algoritmer som blir brukt som standard i dag. Prosjektgruppen består av Anders Viken og Jonas Blåsås Lønnum, begge tredje års Datateknikk-ingeniør studenter ved Høgskolen i Vestfold. Prosjektet stilles av Noureddine Bouhmala, doktor ved Høgskolen i Vestfold. Anders Viken Jonas Blåsås Lønnum

14 System Monitor Tool Prosjekt nummer: DA Kongsberg Maritime Simulation (KMS) leverer simulatorer i hele verden. En slik simulator kommuniserer på nettverk, men hvis en maskin begynner å logge mye, bruker altfor mye minne eller at en prosess bruker hele kapasiteten til prosessoren har KMS ingen verktøy for å detektere dette. De trenger et system som ikke er avhengig av en datamaskin for å fungere og et system der man skal kunne åpne et klient program på en hvilken som helst maskin i nettverket for å overvåke alle maskiner i samme nettverk. System Monitor Tool er et verktøy for å overvåke maskiner i et nettverk. Systemet fungerer slik at hver maskin i et nettverk logger informasjon om seg selv. Informasjon som blir logget er CPU last i prosent, minneforbruk og hard disk kapasitet. Dette skjer i et service program som alltid står og går på alle maskinene i nettverket. En bruker kan da gå på en hvilken som helst maskin i nettverket og hente informasjon om alle maskiner i samme nettverk. Informasjon som brukeren først blir presentert med er sanntids informasjon som blir oppdatert hvert 5. sekund eller etter brukerens valg. Brukeren kan så sette alarm grenser på CPU last, minne bruk og hard disk kapasitet der brukeren vil bli varslet hvis en alarm går. Brukeren kan også innhente historiske data og få det presentert i en graf som viser tendenser den siste timen eller et intervall bestemt av bruker. Prosjektet utføres av Jørn Aleksander Pettersen. Jørn gjennomfører bachelor og innehar en AS stilling hos Kongsberg Maritime Simulation som prosjekt ingeniør. Jørn A. Pettersen

15 SuperSync Prosjekt nummer: DA En mobil applikasjon til Android og ios, som sørger for å holde kontaktlisten oppdatert ved å synkronisere via Gulesider, 1881 og Facebook. Applikasjonen synkroniserer alle kontaktene i kontaktlisten via Gulesider, 1881 og Facebook, slik at felter som addresse, telefonnummer og annen info til en hver tid er oppdatert. Applikasjonen inneholder også en funksjon der man alltid kan synkronisere den siste kontakten man har lagt til, slik at man slipper å måtte fylle ut all slags informasjon selv når man oppretter en ny kontakt. Eneste man trenger er fornavn og telefonnummer, resten fikser applikasjonen. Prosjektgruppen er kun bestående av meg, Jon Mikael Skaug. Jon Mikael Skaug

16 Dataverktøy i skolen Prosjektnummer: DA Problemstilling Kan man bruke dataverktøy til å lære barn sosiale ferdigheter? Er det mulig å lage et undervisningsverktøy, som er både interessant for elevene og mulig å evaluere for læreren? Som lærer bort sosiale ferdigheter gjennom å utforske sosiale situasjoner, men som ikke virker moraliserende, og som er mer i tråd med moderne interaktiv læring. Frem til nå har sosial læring i undervisning blitt gjort via bøker og film. Man presenterer en linjær historie som elevene skal gjennkjenne seg i, og ta lærdom av. Denne læringen kan gjøres på en måte hvor elevene får oppleve og utforske situasjonen selv. Vi tror interaktivitet er bedre enn passiv læring, og systemet vårt utnytter dette. Vi har laget et 2-delt system med en historiepresentasjon og en rapporteringsdel. Programmet er tekstbasert. Gjennom historien får eleven velge mellom alternative historielinjer, og skrive inn svar på spørsmål. Vi bruker rapporteringsdelen til å loggføre historien og svarene eleven gir underveis, slik at fagpersonell kan evaluere dette i etterkant. Ved fullført prosjekt ønsker vi å presentere data som sier noe om effekten et dataverktøy kan ha på læring, og ha motatt vurderinger av systemet fra fagpersoner i skolemiljøet. Om gruppa Vi er 2 utviklere, men vi har delt inn ansvaret slik: Lars-Kristian - Utviklingsansvarlig for programvaren, hatt ansvar for planlegging, strukturering og gjennomføring av utviklingsarbeidet. Kristine - Dokumentansvarlig, kontakt med prosjektveileder og sammarbeidspartnere. Design og innehold. Lars-Kristian Johansen Kristine Mathisen Tveito

17 Voksen skole - Superkuben Prosjekt nummer: EA Lage anbudsdokumenter for Voksen skole i Oslo med detalj prosjektering av delene som omhandler RIE, samt analyse av prosjektgruppens roller og fase inndeling. Voksen skole skal bygges ut med en spesial avdeling for funksjonshemmede elever. Flyttingen av dagens drift skal skje sømløst og nybygg skal bygges med et modul basert konsept mens eksisterende bygg fortsatt er i drift. Ved idriftsettelse av nybygg skal brakke bygg rives for å gi plass til nye utearealer. Hele prosessen er delt inn i fire faser. Det er forskjellige hensyn og utfordringer underveis i de forskjellige fasene. En av hovedutfordringene utenom anbuds dokumenter og detalj prosjektering er planleggingen av å flytte en energi sentral for å frigjøre plass til det nye bygget. Alt arbeidet i denne oppgaven er basert på hva gruppen selv har klart å hente inn informasjon fra andre aktører og samarbeidspartnere. Gruppen består av to gruppe medlemmer, Marcus Gjernes og Filipe Flesland. Under prosjekteringstiden har gruppen hovedsakelig jobbet på Høyskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold og på kontorene til ÅF i Lysaker. Marcus Gjernes Filipe Flesland

18 Tilstandsovervåking av wire til kompenseringsutstyr Prosjekt nummer: EA Finne en egnet teknologi for tilstandsovervåkning av wire i drift rettet mot kompenseringsutstyret til Aker Solutions. Kompenseringsutstyret til Aker Solutions benytter seg av blant annet «Wire Line Tension» systemet. Wirene som blir brukt i WLT systemet blir utsatt for store belastninger, spesielt enkeltpunkter på wiren som gjentatte ganger beveges over trinser. Kvalitetssikringen av wirene i dagens løsning er basert på visuell inspeksjon og ton-cycle prinsippet. Ton cycle tar utgangspunkt i antall bøyninger over trinser og strekket på wiren. Disse kalkulasjonene er kalkulert i henhold til erfaringstall fra wire produsenter og avgjør levetiden med en stor sikkerhetsmargin. Etter nærmere undersøkelse av wiren hos produsent kan det oppleves at en helt funksjonell wire blir erstattet unødvendig. Ved bruk av magnetisk felt og måling av fluxendringer kan man identifisere brudd, korrosjon og slitasje både på overflaten og i kjernen til wiren. Ved en kontinuerlig overvåking med denne teknologien kan man i teorien effektivt konstatere skader på wire, både på overflate og i kjernen. Dette kan føre til en bedre sikkerhet og lenger levetid til wire. Teknologien innebærer at man danner et magnetisk felt rundt wiren og ved hjelp av sensorer henter ut feltstyrken. Man vil da få endringer i feltet når det er forskjeller i strukturen til wiren. Gruppen består av tre medlemmer der vi har jobbet i felleskap ved en av høgskolens laboratorier. Dialog med oppdragsgiver, veileder og fagansvarlige ved høgskolen har bidratt til riktig forståelse for problemstillingen og løsningsresultatet. Håvard Fjellstad Marius Evensen Emil Gravdal

19 Optimalisering av multiwocs alarmsystem Prosjektnummer: EA Hvordan kan multiwocs alarmsystem optimaliseres, slik at de beste beslutninger blir tatt til rett tid? Aker Solutions er oppdragsgiver for prosjektet, som omhandler optimalisering av multiwocs alarmsystem. MultiWOCS står for multiworkovercontrolsystem og er kontrollsystemet som styrer og overvåker en såkalt workover-enhet. Workover-enheter brukes på subsea-brønner for installasjon av utstyr og klargjøring for olje- og gassproduksjon. I løpet av feltets levetid brukes også workover-systemet til vedlikehold for å øke produktiviteten på utvinningen. Prosjektgruppa har studert alarmsystemet og kommer med forslag til utbedringer som kan gjøres for å optimalisere det. Rapporten inneholder relevant teori som omhandler temaet og gir en beskrivelse av eksisterende alarmsystem. På bakgrunn av dette kan problemstillingen svares på ved å sette opp forslag til endringer og tiltak som kan implementeres senere. Prosjektgruppen består av to studenter som begge studerer Bachelor i ingeniørfaget Elektro og Automasjon. Deltagerenes felles interesse for PLS programmering og HMI skjermsystem la grunnlaget for samarbeidet og valg av hovedoppgave. 11

20 Trine Lise Andersen Johanne Frantzen Byggautomasjon Prosjektnummer: EA Hvordan forstå og gjennomføre byggautomasjon? Dagens samfunn setter større krav til funksjonalitet og komfort i hverdagen. Dette medfører at elektroinstallatører i større grad vil bli tvunget til å selge inn avanserte løsninger. Teknologi innenfor elektriske systemer har de siste 20 årene har hatt en enorm utvikling. I løpet av de siste årene inneholder de fleste elektriske anlegg en viss grad av styring. Utfordringen fremover vil være å samkjøre alt til ett felles system slik at brukervennligheten og funksjonaliteten øker. Vi ønsker derfor å se nærmere på hvordan man kan samkjøre og lage et komplett automatisert anlegg for fremtiden. I samarbeid med Stork AS ønsker vi å lage et lærekompendium rettet mot elektroinstallatører og montører, nettopp for å heve kompetansenivået i nevnte målgruppe. Vi er en gruppe på fem tredjeårsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Alle i gruppen har bakgrunn med fagbrev som elektrikere og videreutdannelse på Teknisk fagskole med fordypning i Elkraft. Alexander Heggeneset Simen Aasheim Anders Ree Kirkevold

21 Christian Bekkevold Kjell Kristian Sommerstad Øke kapasiteten i vann- og avløpsanlegg Prosjekt nummer: EA Myndighetene pålegger kommunene å skille overvann (nedbør) og spillvann (fra husstander), slik at urenset spillvann ikke går ut i naturen dersom renseanlegg ikke tar unna alt vannet. Hvordan automatisere et overordnet styresystem som overvåker væskenivå i spillvanns- og overvannskummer, og styrer ventiler slik at tømming foregår kun ved bruk av vakuum (heverteffekten). Systemet må derfor også sørge for å opprettholde vakuum i røret og gjenopprette dersom det forsvinner. Økende befolkning krever nye boliger som igjen krever mer infrastruktur. Dette krever nye løsninger for bedre å utnytte de renseanleggene og rørledningene vi allerede har samt å kunne etablere nye anlegg rimeligere. Derfor ønsker vi å simulere Aiwell`s patentsøkte system som benytter fullstrømsrør (vakuum/hevertprinsippet). Systemet regulerer ventiler og opprettholder vakuum slik at væske overføres til renseanlegg i mindre rør, men med høyer hastighet og i en jevnere strøm enn tidligere. Rørene kan legges i trase med opptil 8-9m høydeforskjell uten bruk av pumper. Når temperaturen nærmer seg frysepunkt vil gjennomstrømning skapes automatisk, dette gjør at rør kan legges grunnere enn før, noe som medfører store besparelser. Overvann vil holdes adskilt fra spillvann. Nye kummer, som presentert av annen gruppe, sørger selv for å skape vakuum og vannet føres til egnet område. Systemet vil kunne implementeres i eksisterende infrastruktur. Da det kreves mye mindre dimensjon enn før vil rørene kunne føres gjennom de gamle. Eventuelt kan nytt grunt vakuumanlegg graves ned, overvann vil da fortsette å føres i gamle rør uten spillvann. Espen Buck Edwardsen: Ellen Kristine Kristiansen: AutoCAD tegninger, CitectSCADA HMI, Rapportskriving Siemens PLS programmering, Instrumentering, Rapportskriving 13

22 Espen Buck Edwardsen Ellen Kristine Kristiansen Lastsystem Tunglabb Prosjekt nummer: EA Hvordan kan lastsystemet for hovedmotor ved HBVs maritime tunglabb integreres i det eksisterende kontrollsystemet fra Kongsberg Maritime for å simulere propellerkurver, samt sjøgang/belastningsvariasjoner på skip? Det eksisterende lastsystemet ved HBVs maritime tunglabb, har per dags dato ikke ønsket funksjonalitet. Simuleringssystemet som tidligere har simulert propellerkurver er utdatert og ikke lengre operativt, dermed er det kun mulig å regulere lastsystemet manuelt. Tunglabben brukes til opplæring og oppdragsgiver ønsker derfor å få systemet så virkelighetsnært som mulig. Oppdragsgiver har et ønske om å få integrert lastsystemet i det eksisterende kontrollsystemet fra Kongsberg Maritime, samt finne en løsning for å simulere propellerkurver, sjøgang og andre belastningsvariasjoner som måtte forekomme på skip. Det har blitt opprettet en gruppe, Baastech, med formål å løse oppgaven i fellesskap. Gruppen Baastech består av: Lars Kristian Bekker Lars Magnar Allergodt, Kim Babur Saeed Alexandersson og Knut Bjerva Sagvolden. Alle medlemmene i gruppen har elektro-automasjon som studieretning. 14

23 Lars Kristian Bekker Lars Magnar Allergodt Kim B.S. Alexanderson Knut B. Sagvolden Aktiv bølgekompensator Prosjekt nummer: EA Hvordan kan vi lage reguleringsalgoritmer for bølgekompensering av vinsjer og kraner ved hjelp av dataverktøy, og vise effektiviteten av denne i forskjellige værforhold? Prosjektet går ut på å lage en bølgekompensator for vinj for bruk offshore på skip. Prosjektet blir utført i Matlab og Simulink som er program med simuleringsmuligheter som kan simulere fysiske systemer og regulatorer. Det blir laget en enkel modell med Arduino mikroprosessor og servomotorer etc. for å vise funksjonen av regulatoren i praksis. Prosjektet er gitt av Aker Solutions, Horten. Prosjektgruppen består av Karl Peter Fjørtoft og Bjørn-Jostein Singstad som går Elektro- Automasjonslinjen hos Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Bakkenteigen. 15

24 Karl Peter Fjørtoft Bjørn-Jostein Singstad Oppgradering av skolens maritime tunglab Prosjekt nummer: EA Hvordan integrere diesel- og smøreoljeseparator med Kongsberg K-Chief 500 systemet på skolens maritime tunglab? På skolens maritime tunglab, finnes de fleste systemer som man finner om bord på et moderne skip. Dette betyr hovedmotor og hjelpesystemer. Smøreolje- og dieseloljeseparatorer skal rense smøreoljen og dieselen for partikler og vann før det tilføres motoren. Prosjektgruppen skal utarbeide en løsning for å implementere nye og eksisterende signaler fra tunglabens separatorer inn i det allerede eksisterende K-Chief500 systemet. Dette er et ledd i oppgraderingen av tunglaben, for at skolens maskinistutdanning skal følge bransjens teknologiske utvikling. Etter tunglabansvarliges ønske skal det legges til en trykktransmitter og en flowtransmitter på røret for ren diesel ut av dieselseparatoren, samt at denne informasjonen skal vises i dynamiske mimikkbilder på operatørstasjonen i kontrollrommet. Smøreoljeseparatoren har en kontrollenhet som kan kommunisere med eksternt utstyr via RS-232 bus. Denne enheten opererer som en slave, og LEN- Marine Engineering skal programmere en mikrokontroller slik at relevant informasjon hentes ut og overføres til kongsbergsystemet. Dette krever et godt samarbeid både med Kongsberg Maritime, tunglabansvarlig og veileder. Prosjektgruppen består av tre studenter fra Elektro-automasjon, som har arbeidet sammen ved flere prosjekter og kjenner hverandre godt. Gruppeleder er Anders Mooij Nygaard, kvalitetsansvarlig Stefan Lorentzen, og sekretær Svein Aksel Erlandsen. 16

25 Anders Mooij Nygaard Stefan Amlie Lorentzen Svein Aksel Erlandsen Tunnel Monitoring System (TMS) Prosjekt nummer: EA Hvordan konstruere et enkelt automasjonssystem som kan detektere hendelser eller ulykker i eksisterende tunneler? I lys av tunnelbrannen i Gudvangtunnelen 5. august 2013, ønsker gruppen å se på muligheten for å utvikle et automasjonssystem for å tidligst mulig detektere hendelser/ulykker eller eventuelt brann i tunneler. Vår samarbeidsbedrift er Statens Vegvesen RS. Automasjonssystemet skal sørge for overvåkning og alarmhåndtering til disse tunnelene, som prismessig skal være gunstig nok at det kan ettermonteres i eldre tunneler. Systemet skal bestå av en PLS kombinert med ulike sensorer og et enkelt brukergrensesnitt som kan settes opp på vegtrafikksentraler. Dette skal gjøre det mulig for de ansatte ved vegtrafikksentralen å få en varsling/alarm ved unormale situasjoner i tunnelen. Data fra PLS-en kan gi informasjon om hva statusen er inne i tunnelen, og sørge for en viss automatisering av preventive tiltak, slik som å forhindre at flere biler kjører inn i en tunnel der en hendelse har oppstått. Nøkkelen til systemet skal være at det skal kunne monteres i eksisterende tunneler, uavhengig av lengde og lokasjon, uten store inngrep i bygningsmassen. Prosjektgruppen består av Daniel Høgås, Thomas Kirkhus og Christine Svalestad, alle ingeniørstudenter på maritim elektro-automasjonslinjen ved HBV. Gruppen har en flat lederstruktur, men hver deloppgave har en hovedansvarlig som skal sørge for kontinuerlig fremdrift og ferdigstilling til angitt frist. 17

26 Daniel Høgås Thomas Kirkhus Christine Svalestad Praktisk studie av Motor Control Centre Prosjekt nummer: EA Feltbussystemer er i dag mye brukt, og skolen ønsker derfor å utvide sitt tilbud på dette området ved å implementere en laboratorieoppgave basert på riggen som bygges. Det er valgt å benytte Profibus, og fokusområdet ligger i forbindelse med dette på installasjon og programmering samt kommunikasjonen mellom enhetene. Da riggen består av utstyr fra forskjellige leverandører, ligger mye av utforingen i å få disse til å spille sømløst sammen. For å ivareta den maritime forankringen vil det bli simulert deler av et Motor Control Centre, som finnes i tilnærmet alle skip og offshore installasjoner. Det koblet opp en rigg inneholdende PLS (S7-313c) og Simocode motor control unit (MCU), fra Siemens, en universal motor controller (UMC22-FBP) og en softstarter fra ABB, samt tre motorer. Begge motorkontrollerne kobles opp med to kontaktorer for reversering av motor. Styring av, og informasjon om motorene gjøres tilgjengelig via et skjermsystem. Gruppen ASK Engineering består av tre studenter, og ble dannet da vi jobbet med prosjektfaget industriell automasjon. Vi har valgt en flat struktur hvor alle har en hånd på rattet, samarbeidet er meget godt, og vi utfyller hverandre på en bra måte. 18

27 Arve Bjurholt Sondre Juul Nilsen Kjetil Waldemarsen Energieffektive kontorbygg Prosjekt nummer: EA Hvordan kan energiforbruket i kontorbygg reduseres? Denne bachelor oppgaven tar for seg kartlegging og automatisering med hensikt å senke energiforbruket i kontorbygget Stensarmen 16 i Tønsberg. Bygningen er evaluert med hovedfokus på energiforbruket knyttet til lys, varme og ventilasjon. Bygningen er i dag oppvarmet ved bruk av panelovner, gulvvarme og varme fra ventilasjonsanlegget. Kjøling i bygget er gjennom ventilasjonsanlegget og en varmepumpe i datarommet. Det finnes ikke styring annet enn det som er for ventilasjonsanlegget. Den foreslåtte automatiseringsløsning består av en sentralisert kontroll av lys, varme og kjøling ved bruk av Beckhoff TwinCAT PLS programvare. Systemet reguleres og kontrolleres ved hjelp av trådløs kommunikasjon og sensorteknologi fra EnOcean, og andre Beckhoff produkter. Komponentene som er tenkt benyttet i oppgaven er enklere å montere da det ikke kreves noen form for kabling. Alle EnOcean komponentene er batteriløse og generer egen energi. Om prosjektet: Prosjektet utføres av Joy Atieno Helgeland. 19

03-04 JUNI 2014 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK

03-04 JUNI 2014 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK 03-04 JUNI 2014 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK HBVexpo 2014 ingeniørkunst i fokus Det er med stor glede

Detaljer

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Bachelor: Datateknikk Elektro-automasjon Elektronikk Mikro- og nanoteknologi Produktdesign Master: PhD: ved Per Øhlckers Micro- og Nanotechnologies

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år

Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Prof. Harald Yndestad Hva er det du utdanner deg til? Min og din tid i faget Er det noe du kan lære fra

Detaljer

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2014-11-10

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2014-11-10 Address: Cybernetica AS Leirfossveien 27 N-7038 Trondheim Norway Phone.: +47 73 82 28 70 Fax: +47 73 82 28 71 STUDENTOPPGAVER Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato:

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Hva er problemet? Styring av maskinvare og ressurser tilknyttet en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig Maskinvare, komponenter og programvare endres og forbedres

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2015-11-01

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2015-11-01 Address: Cybernetica AS Leirfossveien 27 N-7038 Trondheim Norway Phone.: +47 73 82 28 70 Fax: +47 73 82 28 71 STUDENTOPPGAVER 2016 Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider:

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05 Project title: Gruppedeltakere: Sverre Hamre

Detaljer

Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år

Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Prof. Harald Yndestad Hva er endringskompetanse? Budskap: Marked, teknologi og metode - Ny

Detaljer

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere Med briljante, innovative og brukervennlige løsninger, introduserer vi smarthus for alle! Smart Hub Liten, anonym og lett å installere. Dette er kjernen i Future Home. Den sørger for at all husets elektronikk

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Saia PG5 2.0. Kjære kunde,

Saia PG5 2.0. Kjære kunde, Myrvoll 07.09.2009 Saia PG5 2.0 Kjære kunde, Etter en lang og intensiv periode med utvikling og testing, er det en glede å informere om at PG5 V2.0 er klar for distribusjon. I denne nye PG5 versjonen lanseres

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport MODBUS TIL ZIGBEE Forprosjektrapport og I samarbeid med Høgskolen i Østfold og NxTech AS 07.04.2017 Forprosjektrapport FORORD Denne forprosjektrapporten er utarbeidet av to elektronikkingeniørstudenter

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia Hovedoppgave Gruppe B16E02 Fredrik Halstensen, og Forord Vi er 3 studenter som tar en bachelor ved. To av oss går Digital Elektronikk, og en Elkraft. Som hovedoppgave har vi valgt en oppgave relatert til

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Wi-Fi Mer komfort, mer kontroll og mer effektivitet den mest intelligente måten å varme opp hjemmet ditt på. P2 Komfort og kontroll: Det er nettopp hva evohome

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

Forprosjektrapport. Automatisk avemballering av pall. Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen

Forprosjektrapport. Automatisk avemballering av pall. Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen Forprosjektrapport Automatisk avemballering av pall Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen Ingeniørfag - maskin IRM37516 vår 2017 B17M01 Forord I forbindelse med emnet IRM37516 skal det skrives

Detaljer

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg

Detaljer

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 TEKNA & NITO Tema: Sluttrapport fra Prosjektgruppe 1 Faglig Profil, Prosjektgruppe 2 Faglig organisering og Prosjektgruppe 3 Administrativ Organisering.

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 30

Forprosjektrapport Gruppe 30 Forprosjektrapport Gruppe 30 Gruppemedlemmer: Eyvind Nielsen s177748 Ullvar Brekke s236375 Kristoffer Pettersen s239404 Innhold Presentasjon... 3 Sammendrag... 3 Dagens situasjon... 3 Mål... 3 Rammebetingelser...

Detaljer

Automasjon & Industriell IT

Automasjon & Industriell IT Automasjon & Industriell IT Fremtidsrettet automatisering Økt global konkurranse, økende krav til tilpassede varer fra kjøpesterke forbrukergrupper, miljø- og forbrukskrav fra myndigheter er virkeligheten

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg Verktøykasse for

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

WES. Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN

WES. Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN WES Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN 27. JANUAR 2012 1 INNHOLD: 1.OM GRUPPEN...s. 3 2.FORRETNINGSIDÈ...s.4! 2.1 INFORMASJON...s.4! 2.2 STIKKONTAKT...s.4! 2.3 LYSBRYTER...s.5! 2.4 SIKRINGSSKAP...s.5!

Detaljer

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk Vibrasjonsvern Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 I DETTE NUMMER: MILJØVENNLIG CIP- RENSING Velkommen til vår Kundeavis Her finner du litt info om hva vi leverer og hvordan vi kan bidra til å gi en teknisk og økonomisk god

Detaljer

HiST AFT Rapport nr 01-2009. Ombygging av lagerrobot

HiST AFT Rapport nr 01-2009. Ombygging av lagerrobot HiST AFT Rapport nr 01-2009 Ombygging av lagerrobot HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi RAPPORT Tittel: Ombygging av lagerrobot Forfattere: Thomas Johansen (HiST), Per Olav Slenes (HiST),

Detaljer

Presentasjon av smarthus bus system. 011011

Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Smarthus gir deg kontroll Nå kan du bo sikrere og mer komfortabelt med styringssystemet Smarthus. Med enkelhet kan du kontrollere lys, varme, strømforbruk, persienner,

Detaljer

Presentasjon av virksomheten 2008

Presentasjon av virksomheten 2008 Presentasjon av virksomheten 2008 Historikk Hellenes AS ble etablert i Førde i 1999 av Agnar Hellenes, som har bred industriell erfaring med bl.a. 15 års fartstid innen landbasert oljeindustri og renseteknologi,

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

VELKOMMEN Maritim tilstandskontroll. GCE Blue Maritime IKM Instrutek AS

VELKOMMEN Maritim tilstandskontroll. GCE Blue Maritime IKM Instrutek AS VELKOMMEN Maritim tilstandskontroll GCE Blue Maritime IKM Instrutek AS 06.05.2015 IKM Instrutek AS Deltakere fra IKM Instrutek AS Eivind Fiskerstrand Salgsleder Avd. Ålesund Tommy Tellefsen Teknisk leder

Detaljer

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett)

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) STORSKALA LASTSTYRING I NORD-NORGE Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) Sammendrag Prosjektet Storskala Laststyring er en del av satsingen innenfor forskningsprogrammet Smarte

Detaljer

2 dagers dop samling, Ålesund 3 4 desember 2014.

2 dagers dop samling, Ålesund 3 4 desember 2014. 2 dagers dop samling, Ålesund 3 4 desember 2014. Driftsoperatørsamling, Ålesund 3 4 desember 2014. David P. Tydeman Automatikk SIEMENS Redusering av startstrøm VLT Confidential / Property of Danfoss Drives

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Bravo Booking App 1 Presentasjon 2 1.1 Gruppe 2 1.2 Oppdragsgiver 2 1.3 Kontaktpersoner 2 1.4 Oppgave 3 2 Dagens

Detaljer

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette?

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette? Trådløse Systemer Arild Trobe Engineering Manager 1 Trådløse Systemer for å løse.. dette? 2 Trådløse systemer Hvorfor? 3 3. DELT TOPOLOGI 4 6 LAN WLAN (802.11X) ZigBee Bluetooth PAN WMAN (802.16) (802.20)

Detaljer

Sentralisering av drift. Runar Solli HOIST Energy EM Systemer

Sentralisering av drift. Runar Solli HOIST Energy EM Systemer Runar Solli HOIST Energy EM Systemer Hva ligger i begrepet «Sentralisering av drift»? Betjening av forskjellig utstyr fra en dedikert lokasjon Mål for sentralisering Effektivisere, kvalitetssikre og rasjonalisere

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

Ett e-navigasjons Display? Svein David Medhaug

Ett e-navigasjons Display? Svein David Medhaug Ett e-navigasjons Display? Svein David Medhaug Ett Navigasjons Display IMO MSC94 SIP IMO MSC95 MSC 95-19 (arbeids program IMO) 6 Planned «outputs» på High Level Action Plan (HLAP) 1. Retningslinjer for

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Morten Ohren STUDENTNUMMER

PROSJEKTBESKRIVELSE. Morten Ohren STUDENTNUMMER PROSJEKTBESKRIVELSE Morten Ohren STUDENTNUMMER Innhold Bakgrunn... 2 Behov... 2 Om Eiendomsdrift SA... 2 Idèvurdering... 2 Personlig input... 2 Forutsetninger og rammeverk... 2 Tid... 2 Ressurser og materiell...

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

V A R M E P U M P E T I L B E H Ø R. alpha HOME VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER VIEGA PRESSYSTEMER

V A R M E P U M P E T I L B E H Ø R. alpha HOME VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER VIEGA PRESSYSTEMER VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER VIEGA PRESSYSTEMER Intelligent romstyringssystem V A R M E P U M P E T I L B E H Ø R alpha full kontroll over hjemmet ditt alpha home er

Detaljer

Har du fagbrev? Bli ingeniør!

Har du fagbrev? Bli ingeniør! Har du fagbrev? Bli ingeniør! Nord-Norge trenger flere ingeniører! Lokale industribedrifter, oljenæringen, kommunene... alle slåss om de samme gode hodene, alle prøver å lokke til seg flere både nyutdannede

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Forprosjektrapport MetaView

Forprosjektrapport MetaView Forprosjektrapport MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Utvikle en Windows 8 applikasjon som skal forenkle en liten del av MetaVision. Et verktøy for sykehus, leger

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

VISJONSDOKUMENT v1.0

VISJONSDOKUMENT v1.0 Faculty of Technology and Maritime Sciences Kongsberg Institute of Engineering HØYSKOLEN I SØRØST-NORGE BØYE & TORSJONS MÅLEVERKTØY Fagkode: SFHO3201 År: 2016 VISJONSDOKUMENT v1.0 Utarbeidet ved Kongsberg

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Bus kommunikasjon soner. Tom Krogsrud

Bus kommunikasjon soner. Tom Krogsrud Bus kommunikasjon soner Tom Krogsrud TAC/ESMI Integrasjon Energi Byggautomasjon Brann Nødlys Adgangskontroll Innbruddsalarm ITV TAC Vista TAC I/NET Andover Continuum Satchwell Sigma ESMI 250 millioner

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

LTLine på 800xA - tar eksisterende automasjonsinstallasjoner til en ny tid

LTLine på 800xA - tar eksisterende automasjonsinstallasjoner til en ny tid LTLine på 800xA - tar eksisterende automasjonsinstallasjoner til en ny tid Du kan ta det med deg Migrering av LTLINE fra SattLine til ABB 800xA er den enkleste og mest effektive veien til en ny og fremtidsrettet

Detaljer

Produktoversikt. www.aratronhydraulikk.no. Elektronikk Systemer Komponenter MOBILE ENERGY

Produktoversikt. www.aratronhydraulikk.no. Elektronikk Systemer Komponenter MOBILE ENERGY Produktoversikt OIL+GAS MARINE ENERGY MOBILE Elektronikk Systemer Komponenter 2 PRESENTASJON Elektronikk Systemer Komponenter Aratron Hydraulikk AS holder til i moderne lokaler i Stavanger. Våre ingeniører

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi. Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2016

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi. Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2016 Forprosjektrapport Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2016 Gruppe 24 Jon Gillingsrud og Christoffer André Belgen Fredriksen Veileder Thor E. Hasle thor.hasle@hioa.no

Detaljer

Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER

Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER Farstad, Torstein Otterlei Ingeniørfaglig innføring SKSK 10. juni 2015 Innhold Innledning... 1 Forståelse... 2 Bruksområder... 3 Operasjoner i Norge... 3

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

Elektronikk Systemer Komponenter

Elektronikk Systemer Komponenter P R O D U KT O VE RS I KT Elektronikk Systemer Komponenter Hydraulikk + Elektronikk 2 Presentasjon Aratron Kurt Wiig AS holder til i moderne lokaler i Stavanger. Våre ingeniører stiller alltid opp for

Detaljer

NFOGM temadag 16.mars 2007 IOE BP. Sidsel E. Corneliussen

NFOGM temadag 16.mars 2007 IOE BP. Sidsel E. Corneliussen NFOGM temadag 16.mars 2007 IOE BP Sidsel E. Corneliussen IOE: = Integrated Operation Environment = samhandling Agenda Mål og forventninger Nødvendige endringer Status i dag Fremtid Verdier knyttet til

Detaljer

Touchdown. Smart. Enkel. Pålitelig. DEVIreg Touch. Glem alt du vet fra før. Prøv den nå!

Touchdown. Smart. Enkel. Pålitelig. DEVIreg Touch. Glem alt du vet fra før. Prøv den nå! Touchdown. Prøv den nå! Besøk touch.devi.no og prøv den virtuelle DEVIreg Touch, en 1:1 kopi av denne unike termostaten! Smart. Enkel. Pålitelig. DEVIreg Touch. Glem alt du vet fra før. Intelligent solutions

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

FANTASTIC 0100 YOUR EXTREME 2015

FANTASTIC 0100 YOUR EXTREME 2015 FANTASTIC 0100 YOUR EXTREME 2015 1. Lagsammensetning Fantastic 0100 består av de fire sivilingeniørstudentene Martin, Marius, Tobias og Thomas. Selv om medlemmene av teamet går på ganske like studieprogram,

Detaljer

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, E1009 Oppgradering av industrirobot forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for

Detaljer

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP)

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP) KURSOVERSIKT Om LEGO Education & FIRST Scandinavia Partner GRUNNKURS: LEGO WeDo 2.0 GRUNNKURS: LEGO Machines&Mechanisms GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3 DATALOGGING: LEGO MINDSTORMS Education EV3

Detaljer

Kravspesifikasjon MetaView

Kravspesifikasjon MetaView Kravspesifikasjon MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 1. Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Lage en applikasjon og api som skal kommunisere med MetaVision slik at det skal bli enklere for leger og

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

SKYTJENESTER ELLER EGNE SYSTEMER ENTEN ELLER I FREMTIDENS IT-ARKITEKTUR?

SKYTJENESTER ELLER EGNE SYSTEMER ENTEN ELLER I FREMTIDENS IT-ARKITEKTUR? SKYTJENESTER ELLER EGNE SYSTEMER ENTEN ELLER I FREMTIDENS IT-ARKITEKTUR? Espen Kåsin Direktør Software 14/09-2016 Embriq inngår i Rejlers 2100 ansatte 1,9 mrd SEK / år 100 kontorer i Norden Ledende rådgivende

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

Programområde for automatisering - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for automatisering - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for automatisering - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Presentasjon av Masteroppgave

Presentasjon av Masteroppgave 1 Presentasjon av Masteroppgave State of the Art Electrical Driven Winches for Offshore Cranes Årsmøte Kranteknisk Forening 2008 Sivilingeniør Margrethe Aven Storheim, DNV 2 Oppgaven Kartlegge state of

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Operativsystemet: Hva og hvorfor Styring av prosessorer (CPU), elektronikk, nettverk og andre ressurser i en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig. Maskinvare og

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

Elektronikk. Knut Harald Nygaard. Elektronikk. ved. 1Knut Harald Nygaard

Elektronikk. Knut Harald Nygaard. Elektronikk. ved. 1Knut Harald Nygaard 1Knut Harald Nygaard ved Knut Harald Nygaard Electronics Electronicsis the branch of science, engineering and technology that deals with electrical circuits involving active electrical components such

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer