DEL 2. metodiske forslag. Kontekst Basisbok metodiske forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL 2. metodiske forslag. Kontekst Basisbok metodiske forslag"

Transkript

1 DEL 2 metodiske forslag Kontekst Basisbok metodiske forslag 49

2 Kontekst basisbok Kontekst Basisbok er en treårsbok. Den tar for seg disse hovedemnene: muntlig bruk av språket: framføring, videregående leseopplæring, lesestrategier og læringsstiler sjanger- og virkemiddelkunnskap, tekstskaping kunnskap om bilder og sammensatte tekster kunnskap om språk og kultur, sidemålsopplæring og grammatikkunnskap I begynnelsen av hvert kapittel og i begynnelsen av hvert kurs er læringsmålene presentert punktvis. Etter hvert kurs kommer det Test deg selv-oppgaver med spørsmål som har med lærestoffet å gjøre. Oppgavene i basisboka skal øve kunnskaper og ferdigheter og representerer et systematisk læringsløp fram mot større mestring. Sammen med oppgavene i Kontekst Oppgaver er det et rikt utvalg av oppgaver å velge mellom. Det er ikke noe mål å bruke alt oppgavestoffet. Oppgavene er hjelpemidler for å nå kompetansemålene. Oppgavene er gradert, slik at de enkleste kommer først. I hver oppgavebolk er det også oppgaver under overskriften Noe å bryne seg på. Det er oppgaver som kan utfordre de av elevene som er kommet lengst. Dermed blir det enklere å tilpasse undervisningen til ulike behov i elevgrupppen. På slutten av hvert kapittel kommer det en oppsummering av stoffet under overskriften Kort sagt. Bakerst i basisboka er det stikkordliste, ordforklaringer og en oppslagsdel med disse emnene: Å analysere lyrikk Å analysere en novelle eller roman Å analysere film Å analysere bilder Sjangertrekk Å arbeide med språklige og litterære emner 50

3 Læreplanen sier at elevene skal uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon drøfte hvordan språkbruk kan være diskriminerende og trakasserende lede og referere møter og diskusjoner vurdere egne og andres muntlige framføringer gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesning, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere Kapitlet i basisboka har som mål å bevisstgjøre elevene på hvordan kommunikasjon fungerer å gi elevene redskaper for hvordan de kan ordlegge seg godt å vise hvordan elevene kan arbeide med muntlig framføring å gi elevene en innføring i debatteknikk å utvikle elevenes kompetanse til å vurdere egne og andres muntlige prestasjoner Forslag til progresjon, se skjema side 000. Kontekst Basisbok Muntlig kommunikasjon metodiske forslag 51

4 Kurs i Kontekst Basisbok Kurs 1 Kommunikasjon er samspill Kurs 2 Muntlig framføring Side i Kontekst Basisbok side 11 side 14 Kopioriginaler/lysark 1A,B Sprø fakta temaer til foredrag 2 Situasjoner til dramatisering 3 Dramatisering: Person sted problem 4 Dramatisering: Ordsamlinger Kurs 3 Debatt å bryte meningene sine side 22 5 Argumentasjon 1 6 Argumentasjon 2 A,B Artikkel om mobbing med mobil 8 Sjikane og trakassering til debatt 9 Sjikane og trakassering egenvurdering/logg 10 Kompetansemål: Muntlige tekster til utfylling 11 Kompetansemål: Muntlige tekster et forslag 12 Vurderingsskjema: Rollespill/dramatisering 13 Vurderingsskjema: Muntlig framføring, foredrag uutfylt 14 Vurderingsskjema: Muntlig framføring, foredrag et forslag 15 Selvopptatt ungdom artikkel 16 Selvopptatt ungdom oppgaver I dette kapitlet skal elevene forstå hvordan kommunikasjon fungerer. De skal mestre å uttrykke seg i ulike situasjoner, med ulike formål; tilpasset kommunikasjonssituasjonen. Særlig legger kapitlet vekt på den muntlige framfør- ingen som elevene møter i større grad og i ulike former i ungdomsskolen. De skal lære å uttrykke meningene sine i uformelle og formelle situasjoner, og de skal kunne lede debatter. Elevene skal også ha kompetanse til å vurdere språkbruk, og til å vurdere egne og andres prestasjoner. Kurs 1 Kommunikasjon er samspill Å lytte og tale er en del av hverdagens omgangsformer sentralt for sosial og kulturell kompetanse. Kurset skal gi elevene en forståelse av hva kommunikasjon er, gi dem begreper til å snakke om kommunikasjon. Elevene må forstå hvordan vi tilpasser kommunikasjonen til mottakeren og til kommunikasjonssituasjonen. Kurset gir mange eksempler på hva kommunikasjon er, og hvordan en lett kan trå feil. Teksten bør være utgangspunkt for samtale med elevene: Hvilke uskrevne regler for kommunikasjon finnes? Hvordan lærer vi slike regler? 52

5 Gjelder de samme reglene på tvers av kulturer? På hvilken måte tilpasser vi oss omgivelsene når det gjelder kommunikasjon? («When in Rome, do as the Romans», på tvers av generasjoner og grupperinger, fagspråk, kroppsspråk) Elevene deler erfaringer de sitter med; kommer med eksempler på komiske eller pinlige situasjoner som kan oppstå i en kommunikasjonssituasjon. Arbeid med muntlig kompetanse Det er et mål at alle elevene skal være muntlig aktive, få trening i både å snakke i større og mindre grupper og bli flinke til å lytte. Ungdomsskolealderen er en sårbar tid, og elevgruppene vi forholder oss til, er som oftest komplekse. Noen griper ordet lett, er trygge på egen evne til å uttrykke seg og på omgivelsene. Andre vegrer seg for å ta ordet, kjenner usikkerhet når det gjelder å mene noe, og for å eksponere seg i klasserommet. Alle elevene skal få utvikle seg ut fra eget ståsted, og det krever at en skaper trygghet i elevgruppa. Den må utvikles over tid gjennom systematisk arbeid med kulturen i klasserommet; gjensidig respekt, åpenhet og toleranse: Det må være kultur for å kunne si noe, for å kunne si noe dumt, respekt for andres meninger og uttrykksformer, åpenhet for å lytte og for å se andre. Under finnes forslag til øvelser som har som mål å utfordre elevene på ulike områder; å bruke språket presist og forståelig, å stimulere evnen til assosiasjon og fri fantasi, å eksponere seg alene eller i samspill med andre. Valg av øvelser vurderes ut fra mål og hensikt, tid, og graden av trygghet i elevgruppa. Bruk språket presist og forståelig Å bruke presise ord og uttrykk er et mål for god språkbruk. Her finnes en del øvelser for å trene på nettopp dette. Å forklare hva du gjør når Skriv ned en rekke handlinger på lapper som samles i en eske eller pose, for eksempel: skrelle en gulrot, lage pepperkakehus, rydde på rommet, pusse tenner, skifte dekk på en bil, klippe gressplenen, pakke inn en gave, ta på seg en klokke, knytte en skolisse, svømme, tenne opp i peisen, konstruere en normal på en grunnlinje, spille en D-akkord på gitaren, steke speilegg, lage snømann, vaske bilen for hånd, sette opp et telt, steke pannekaker Elevene sitter i ring, trekker en lapp på rundgang, og må på sparket stå opp og forklare handlingen som er beskrevet på lappen, trinn for trinn. Målet er å forklare handlingen så presist som mulig, uten å bruke ord som «dings» eller «greie», og uten å måtte ty til ventelyder (ee øøø ). Å beskrive en gjenstand Samle en rekke mindre gjenstander i en pose eller eske. Elevene sitter i ring, og en av elevene trekker en gjenstand uten at de andre ser den. Eleven holder gjenstanden bak ryggen eller under et bord og forklarer for de andre hvordan den ser ut, hva den er laget av osv. De andre gjetter hva slags gjenstand det er. Det er viktig ikke å bruke ord som raskt avslører hva slags gjenstand det er snakk om. Eksempler på gjenstander: saks hullemaskin binders stiftemaskin nøkkel blyantspisser mutter potetskreller lysestake glidelås gaffel boksåpner briller tegnestift kaffefilter konvolutt tannbørste hanske Å beskrive et bilde En elev får et bilde foran seg. Det må være et bilde det skjer litt i. De andre elevene får ikke se bildet, men skal ha blyant og papir foran seg. De skal tegne bildet ut fra elevens instruksjoner. Eleven som ser bildet, beskriver bildet så nøyaktig som mulig, og de andre har IKKE lov til å stille spørsmål underveis, heller ikke for å få gjentatt noe som er sagt tidligere. Første gang gis ingen instruksjoner om hvordan det er lurt å gå fram. Når den første eleven er ferdig med beskrivelsen, og alle har tegnet forslag, får de andre elevene se bildet. De kan sette ord på hva de synes var vanskelig ved oppgaven, hva de ikke fikk opplysninger om, osv. Før neste elev er klar med et nytt bilde, oppsummeres elevenes reaksjoner, og en kan gi noen råd om hva som er lurt: At den som beskriver, må snakke langsomt og tydelig og begynne med helheten før detaljene, at de som lytter, venter med å å tegne til de har dannet seg et inntrykk av hva bildet forestiller. Øvelsen kan gjerne gjentas noen gange Kontekst Basisbok Muntlig kommunikasjon metodiske forslag 53

6 Puslespill Prospektkort deles i tre, hver elev får én del. Elevene sitter i ring, og ingen viser sin del til hverandre. En og en elev beskriver hva som befinner seg på sin postkortdel. Når alle er ferdige, skal de tre med samme postkortmotiv finne sammen. Hvem finner sammen først uten å bruke bildet som hjelpemiddel? Å instruere en annen Elevene arbeider parvis. Den ene får et skjerf eller liknende over øynene for ikke å se. Den andre instruerer eleven i hvor han eller hun skal gå. Lærer har på forhånd instruert dem i hvor de skal føre elevene som ikke ser; for eksempel fra klasserommet og ut i skolegården. De kan gjøre små omveier eller legge inn små øvelser: Reise seg opp fra stolen, snu seg til venstre, gå ut gjennom døra, gå opp på en benk, sette seg på en stol osv. Det er viktig at den som blir veiledet, kan stole på veilederen sin. Instruksjonene må være tydelige og presise, veileder må forhindre at personen med bind for øynene går på dører, kolliderer med andre osv. Rollene byttes om når målet er nådd. Etter avsluttet øvelse drøftes i plenum hva som var vanskelig: å gi presise nok instruksjoner, å stole på den andre osv. Lek med ord, gjette, assosiere Å leke med ord stimulerer kreativiteten, utfordrer fantasien og kan bidra til å utvikle ordforråd og formuleringsevne. Her er forslag til noen øvelser: Sammensatte ord Elevene sitter i ring: Lærer sier et sammensatt ord; for eksempel flosshatt. Eleven som sitter ved siden av, må lage et sammensatt ord som starter med siste del av det forrige ordet; for eksempel hattehylle. Videreføringen kan for eksempel se slik ut: hyllepapir, papirdukke, dukketeater, teatermaske, maskevidde Å assosiere Elevene sitter i ring. Lærer sier et ord, eleven ved siden av sier det første ordet han eller hun assosierer med dette ordet. Personlige assosiasjoner er lov. Eksempel på ord i en assosiasjonsrekke: bil eksos forurensning munnbind sykehus lege hvitt snø snowboard En kan avgrense assosiasjonsmulighetene for å gjøre det vanskeligere: bruk bare én bestemt ordklasse, krav om å ha med en bestemt bokstav i ordet. Hva finnes i kofferten? Lærer introduserer en tenkt koffert: I kofferten finnes ord innenfor en bestemt kategori; for eksempel ord som har bokstaven s i seg. Lærer kan innlede med å si: I denne kofferten finnes det is, skrivebøker og sytråd, men ikke boller, pennal og nåler. Elevene må stille spørsmål for å avdekke hva som finnes i kofferten. Andre kategorier kan være: Verktøy, frukt og grønnsaker, klesplagg, harde gjenstander. Elevene kan stille spørsmål som utelukker eller inkluderer hele kategorier: Har gjenstandene i kofferten felles bruksområde? Har gjenstandene i kofferten samme farge? Når elevene har forstått prinsippet, kan en av dem overta lederrollen. Hva er dette? En elev får utdelt en gjenstand; kjent eller ukjent. Oppgaven er å beskrive hva denne gjenstanden skal brukes til. Er det en kjent gjenstand, må man angi et annet, plausibelt bruksområde enn det gjenstanden egentlig er tenkt til. Eksempel: Eleven får en sitronpresse i hånden. «Forklaring»: Dette er et redskap en bruker for å rengjøre munnen på nyfødte lam. Lam har mye slim i munnen når de blir født, og det må fjernes med denne såkalte slimfjerneren. Forslag til tekster som kan danne utgangspunkt for samtale om kommunikasjon: Alle tekstene står i Kontekst Tekster 2 Rune Belsvik: Eg står her og skal slå opp med ei jente Lars Saabye Christensen: Beatles Mats Wahl: Den osynlige 54

7 Jon Fosse: Sonen Zits (tegneserier) Harald Rosenløw Eeg: Yatzy Forslag til spørsmål knyttet til tekstene: Hvem er partene i kommunikasjonen? Hva kjennetegner kommunikasjonen mellom partene? Er den harmonisk, aggressiv, spent, usikker? Hvorfor? Hvilke holdninger kommer til uttrykk gjennom det som sies og det som ikke sies? Let etter eksempler på replikker som uttrykker humor, ironi eller sarkasme. Hvordan kommer det til uttrykk? Skjer det en utvikling i forholdet mellom personene i løpet av handlingen? Hvordan kommer det til uttrykk i dialogen? Kurs 2 Muntlig framføring Muntlige tekster er et eget hovedområde i læreplanen. Med begrepet muntlige tekster forstår vi alle typer muntlige formidlinger; fra en uformell samtale mellom to til et foredrag eller en tolkende framføring. I ungdomsskolen stilles det krav om at elevene både i tverrfaglige og faglige sammenhenger framfører stoff muntlig; for medelever i større eller mindre grupper eller for et eksternt publikum. Dette kurset har som mål å sette dem i stand til det. Ferdighetene må utvikles gjennom praktiske øvelser; gjerne gjennom deltrening med fokus på få ting av gangen: Avgrensede oppgaver med kort tidsfrist, veksling mellom individuelle oppgaver eller oppgaver i par eller gruppe. Kriterier Det er uttalt mål i læreplanen at elevene skal vurdere egne og andres framføringer. Det krever en bevissthet om kriterier. Hva kjennetegner en god muntlig framføring? Dette er spørsmål elevene kan diskutere innenfor den enkelte sjanger. Hva kjennetegner et godt foredrag? Hva kjennetegner en god diktframføring eller historiefortelling? Hva er et godt rollespill? Elevene vet mye om dette, men det er bevisstgjørende å notere ned punktvis og utforme kriterier som ligger som et bakteppe mens de arbeider med øvelser eller oppgaver. Senere er kriteriene utgangspunkt når elevene vurderer hverandres prestasjoner. KOPIORIGINAL 12, 13, 14: Forslag orslag til vurderingsskjemaer urderingsskjemaer Oppgaver til muntlig framføring En muntlig framføring kan bety å improvisere et 30 sekunders foredrag for medelever eller å holde et forberedt foredrag for et publikum. Det kan bety å dramatisere tekst for hverandre eller å dramatisere med et utgangspunkt slik at rollespillet blir til der og da. Muntlig framføring kan også bety opplesninger av ulike slag; dikt, fortellinger, eventyr. Elevene må få prøve seg i ulike roller og situasjoner, med forskjellige motspillere og samarbeidspartnere, slik at de får utforsket ulike roller og uttrykksformer innenfor ulike sjangrer. Elevene må få prøve seg foran et eksternt publikum av og til. Enten det er en gruppe på et annet klassetrinn, yngre elever i barnehage eller barneskole eller foreldre som er publikum, gir det ekstra driv og motivasjon for å prestere noe for andre. Forslag til utgangspunkt til små foredrag I kapitlet Saktekster arbeider elevene med å bygge opp små artikler og foredrag. Her kan en hente materiale til små og store framføringer. KOPIORIGINAL 1A, 1B: Sprø fakta temaer til foredrag Å dramatisere Dramatisering kan gjerne gjøres med utgangspunkt i tekster, og mange av tekstene i Tekster 1 og 2 egner seg godt som utgangspunkt for dramatisering. Kontekst Basisbok Muntlig kommunikasjon metodiske forslag 55

8 Forslag til andre dramatiseringsformer: Improvisasjon med utgangspunkt i gjenstander En rekke gjenstander, rekvisitter eller kostymer samles i en sekk. Eksempler: Skjerf, spaserstokk, pipe, ødelagt paraply, en høyhælt sko, en hatt, redskaper av ulike slag Elevene sitter i ring, og en eller to av gangen trekker en gjenstand som skal danne utgangspunkt for en monolog eller dialog. Det gjelder å raskt ta i bruk gjenstandene slik de ønsker der og da, og eventuelt invitere den andre inn i en dialog som passer med dennes rekvisitt. Improvisere situasjoner Elevene deles inn i grupper på to-tre. En og en gruppe er «på scenen» av gangen, og resten av elevene er publikum. En i gruppen trekker en lapp med en situasjon beskrevet. Gruppemedlemmene skal straks spille den improviserte situasjonen. Lærer bryter av når det passer. Eksempler på situasjoner: KOPIORIGINAL 2: Situasjoner til dramatisering Denne øvelsen kan utvides ved at kortene også sier noe om hvordan scenen skal spilles: synges som en opera, spilles i høytidelig form, sørgmodig, lattermildt osv Dramatisering med utgangspunkt i et problem, en person og et sted Tre ulike typer kort fylles ut; et sted, en kort personkarakteristikk og et problem. Disse legges i hver sin pose, og hver elevgruppe trekker tre kort; ett fra hver pose. Opplysningene kobles sammen, og gruppen spiller situasjonen. Eksempler på kort: KOPIORIGINAL 3: Dramatisering: Person sted problem Denne øvelsen kan også gjøres som teatersport ved at publikum bestemmer problem, person og sted. Skuespillerne utfordrer publikum som kommer med ideer. Skuespillerne griper ideene og starter spillet. Dramatisering med forberedelser Med utgangspunkt i ordsamlinger lager grupper av elever sitt eget manus som er utgangspunkt for dramatisering. Eksempler på ordsamlinger: KOPIORIGINAL 4: Dramatisering: Ordsamlinger Elevene får litt tid til å forberede seg, lage en historie og skape rollefigurer. Bli enige på forhånd om kriterier for hva som er en god framføring, og la elevene vurdere hverandre etterpå. Kurs 3 Debatt å bryne meningene sine Kurset tar for seg hvilke spilleregler som gjelder i en formell debatt. Målet er å engasjere elevene til å delta i diskusjoner og ansvarliggjøre dem som tenkende mennesker og meningsberettigede samfunnsborgere. Kurset skal sette dem i stand til å delta i, lede og referere fra debatter. Oppfordre elevene til å følge debatter på tv og i radio, se gjerne opptak i fellesskap på skolen. Det er mye å lære av manglende styring og manglende disiplin i TV-debatter! En tilnærming til temaet er å snakke om egne erfaringer med det å gi uttrykk for egne meninger i store og små forsamlinger. Elevene sitter sammen i grupper og drøfter: Hvem diskuterer dere mest med i hverdagen? Hvilke temaer diskuterer dere? Hvordan foregår diskusjonen? Hvilken rolle har du i slike diskusjoner? Hvorfor kan det være vanskelig å ta ordet i en formell diskusjon? Hvorfor må det være regler i en formell diskusjon? Hvordan kan en trene å ta ordet i diskusjoner? Det viktigste som kom fram i hver gruppe, oppsummeres i plenum (trening i å referere fra en diskusjon), og en kan samtale i felles gruppe om kriterier i en debatt, og om hvordan en kan trene seg i å delta i diskusjoner. 56

9 En kan ofte se i debatter at deltakerne er mer opptatt av å angripe motstanderen enn å begrunne og utdype egne synspunkter. (Se også kapittel 6, Sakprosa, om ulike måter å argumentere på.) Oppfordre elevene til å se på TV-debatter og registrere om det stemmer. La elevene trene på å finne argumenter for synspunktene sine og utdype dem med eksempler og forklaringer. Begynn med å finne argumenter for ulike påstander; individuelt, parvis eller i grupper. KOPIORIGINAL 5 og 6: Argumentasjon 1 og 2 Elevene finner så mange argumenter de kan for hver påstand. Deretter finner de så mange argumenter som mulig mot den samme påstanden. Det er fin trening å måtte sette seg inn i motpartens tankegang. Elevgruppen kan også deles og få hver sin oppgave. Les mer om dette i basisboka, side 159 Debattartikkel, og side 18 Flere måter å argumentere på. Se også Ressurspermen, side 000 Kurs 2 Debattartikkel. Elevene skal kunne vurdere hva som er saklige og usaklige argumenter i en diskusjon. De kan begynne med å diskutere hva begrepene saklig og usaklig betyr, og deretter vurdere argumentene de har skrevet ned. Hvilke argumenter er saklige, og hvilke er usaklige? Hvilken betydning har språkbruken? Betyr valg av ord og uttrykk noe for hvordan vi oppfatter argumentasjonen? Hva skjer hvis vi bytter ut enkelte ord og uttrykk? Gruppediskusjoner La elevene øve seg på diskusjon i mindre grupper. Bestem hvilke debattregler som gjelder, og utnevn ordstyrer, en observatør og en referent. Observatøren trekker seg litt tilbake og noterer hva som skjer; om reglene følges, og hvordan ordstyreren håndterer oppgavene sine. Ordstyrer-, referent- og observatørrollene må gå på omgang slik at alle får prøvd seg. Etter endt diskusjonsøkt oppsummerer observatøren hva han/hun har lagt merke til, og referenten oppsummerer kort hovedinnholdet i synspunktene som kom fram under diskusjonen. Rollekort Det kan være vanskelig for elever på ungdomstrinnet å diskutere og stå for egne synspunkter. De er opptatt av hva alle andre synes, og for noen kan det virke truende å måtte stå for noe selv. Rollekort er en løsning for at elevene kan oppleve det mindre skummelt å diskutere. Elevene får tildelt en rolle, et standpunkt som de skal ha i diskusjonen. Dermed spiller elevene en rolle og slipper å bli identifisert med det de forfekter i debatten. Det kan gjøres så enkelt som at halve elevgruppa får beskjed om å støtte ett synspunkt i debatten, eller en kan dele ut rollekort tilfeldig i elevgruppa. Den siste metoden gjør det mer spennende for elevene underveis i diskusjonen. Debatt med hodejegere Følgende opplegg kan overføres til mange situasjoner, men egner seg godt i en større gruppe elever. Her er metoden brukt på temaet Sjikane og trakassering. Mål Tema Forarbeid Tid Organisering Fysiske rammer Å få alle elevene engasjert i et tema. Dele synspunkter med hverandre. Sjikane og trakassering Les artikkelen MMS er mobbernes nye våpen i basisboka og artikkel fra Aftenposten KOPIORIGINAL A, B: Artikkel om mobbing med mobil ca 90 min Elevene deles inn i 5 grupper (4 6 elever i hver gruppe). Hver gruppe velger én hodejeger og en referent. Et stort rom med mindre gruppebord. Kontekst Basisbok Muntlig kommunikasjon metodiske forslag 5

10 Forløp 1 Hver gruppe får utdelt en problemstilling som drøftes i den enkelte gruppe. Referenten noterer synspunktene som kommer fram (5 min). KOPIORIGINAL 8: Sjikane og trakassering til debatt 2 Hodejegeren går til nabogruppa med sin gruppes problemstilling. Han/hun spør dem om innspill til sin gruppes problemstilling noterer alt de kommer med (5 min). 3 Hodejegerne tar runden til alle gruppene og noterer alle innspill han/hun får 5 minutter på hver gruppe. Hodejegeren skal bare lytte og notere, ikke gå inn i diskusjon med gruppene han/hun besøker. Lærer styrer skiftene. Alle gruppene får dermed diskutert alle problemstillingene, bortsett fra hodejegeren som kun får snakket om egen gruppes problemstilling. 4 Tilbake i egen gruppe samles alle innspill hodejegeren har fått. Gruppa lager sin presentasjon av problemstillingen med tanke på framføring i plenum. Framføringen kan gjøres som en muntlig framføring av gruppa som helhet eller målbæres av et av gruppemedlemmene. Alternative forslag til avslutning/framføring: Hver gruppe skal framføre et rollespill som del av sin presentasjon Elevene fordeler seg på tvers av gruppene etter hva slags framføring de ønsker å lage: rollespill, paneldebatt, foredrag/presentasjon, intervju 5 Hver elev fyller ut en egenvurdering etter endt arbeid. KOPIORIGINAL 9: Sjikane og trakassering egenvurdering/logg Paneldebatt Som en avslutning på temaet debatt kan man organisere en stor paneldebatt, gjerne for en større del av elevene på skolen. Det bør være et aktuelt tema som elevene er opptatt av, og debatten må være godt forberedt. Panelet bør bestå av elever som har lyst, og som ønsker å ta på seg en innlederoppgave. Hver paneldeltaker skal forberede et innlegg. Panelet kan få utdelt rollekort, eller de kan stå for egne synspunkter. Ofte brukes denne metoden i forbindelse med valg, og da er det naturlig at panelet representerer ulike politiske partier. Med mange deltakere bør det være to ordstyrere i tillegg til en som holder orden på talelisten. Det er viktig at debattreglene er tydelige. Etter innledningene stiller publikum spørsmål til innlederne, og debatten er i gang. Om nødvendig innfører ordstyrerne begrenset taletid. Begrenset antall replikker per innlegg er nødvendig. Vurdering muntlig kommunikasjon Muntlige tekster er et eget hovedområde i fagplanen, og elevene skal ha særskilt karakter i muntlig norsk. Muntlig kommunikasjon er en vesentlig del av vurderingsgrunnlaget, og derfor er det viktig å klargjøre kriteriene innenfor hovedomådet: Hva er høy grad av måloppnåelse innenfor muntlig kommunikasjon? Hva er middels grad av måloppnåelse? Hva er lav grad av måloppnåelse? Blant kopioriginalene finnes to skjemaer med kriterier for tre av fagplanens mål innenfor Muntlige tekster. Det ene skjemaet er uutfyllt og kan brukes som grunnlag for diskusjon med elevene; i plenum eller helst til diskusjon i mindre grupper. Det andre er fylt ut som et eksempel på hvordan det kan gjøres. Et utfylt skjema kan være utgangspunkt for den enkelte elev til å plassere seg selv på realistisk faglig nivå og sette mål for videre arbeid. KOPIORIGINAL 10, 11, 12, 13 og 14: Vurderingsskjemaer 58

11 KOPIORIGINAL 00 KOPIORIGINALER KAP. 1 1 A,B A,B Sprø fakta temaer til foredrag Situasjoner til dramatisering Dramatisering: Person sted problem Dramatisering: Ordsamlinger Argumentasjon 1 Argumentasjon 2 Artikkel om mobbing med mobil Sjikane og trakassering til debatt Sjikane og trakassering egenvurdering/logg Kompetansemål: Muntlige tekster til utfylling Kompetansemål: Muntlige tekster et forslag Vurderingsskjema: Rollespill/dramatisering Vurderingsskjema: Muntlig framføring, foredrag uutfylt3 Vurderingsskjema: Muntlig framføring, foredrag et forslag Selvopptatt ungdom artikkel Selvopptatt ungdom oppgaver 59

12 Muntlig kommunikasjon kurs 2: Muntlig framføring KOPIORIGINAL 1A Sprø fakta temaer til foredrag Vi har plukket fra Jørn Roeims bok Sprø fakta, Gyldendal Disse små faktautsagnene kan være fine utgangspunkt for små, improviserte foredrag, kanskje bare på et minutt. Elevene trenger ikke å forberede seg. Klipp kortene med faktasetningene nedenfor fra hverandre, og la elevene få trekke et kort hver. Og så er det bare å snakke i vei: utdype, forklare, fantasere, fortelle Verdens største frimerke ble utstedt i Kina og måle 21 x 6,5 cm. I Norge er det flere TV-apparater enn innbyggere. Mennesker svelger i gjennomsnitt tre edderkopper i året. En vanlig regndråpe faller med en hastighet av omkring 11 km i timen. En vanlig madrass inneholder flere millioner støvmidd. Et menneske ler i gjennomsnitt 13 ganger om dagen. Føttene er den delen av kroppen som har flest svettekjertler. Hver femte nordmann tror på julenissen. Kuer bruker omtrent 18 timer i døgnet på å tygge. Bare hunnmyggen stikker, for de trenger blod å gi som næring til eggene sine. 60

13 Muntlig kommunikasjon kurs 2: Muntlig framføring KOPIORIGINAL 1B Hvis du har problemer med elefanter i hagen, kan du prøve å strø chilipulver på bakken. Donald Duck var en gang forbudt i Finland fordi han ikke hadde bukser på seg. Når de gamle egypterne skulle balsamere lik, trakk de hjernen ut av nesen. En fransk bonde ble i sin tid dømt til 50 års fengsel for å ha plystret etter dronning Marie Antoinette. Ludvig 14. av Frankrike badet bare én gang i året. I Paris er det omkring hunder som etterlater seg 16 tonn med hundebæsj på fortauene hver dag. Amerikaneren Robert Wadlow hadde verdens største føtter 4 cm lange. Det er større sannsynlighet for at du skal bli truffet av lynet enn spist av hai. En av verdens første kokebokforfattere var romeren Apicius. Blant oppskriftene var snegler i melk og fylte mus. Den elektriske stolen ble oppfunnet av en tannlege. 61

14 Muntlig kommunikasjon kurs 2: Muntlig framføring KOPIORIGINAL 2 Situasjoner til dramatisering Klipp kortene fra hverandre. La en elevgruppe trekke en lapp og improvisere situasjonen. På fødeavdelingens venterom Nervøse fedre kommer i snakk om det som er i vente. På toget En jente prøver å få oppmerksomhet fra en kjekk gutt. Venninnen gjør det vrient for henne. På kjøpesenteret En kunde stikker en vare under jakka. Et barn ser det og sier fra. Butikksjefen kommer. Søndagsmiddag Familien har datterens kjæreste på besøk for første gang, og de er veldig spent på interessene hans. De stemmer ikke helt overens med foreldrenes ønsker På restaurant En utenlandsk familie er i ferd med å bestille mat på en restaurant hvor de serverer tradisjonsrik, norsk mat: Raspeballer, smalahove, lutefisk, pinnekjøtt. Familien vil gjerne vite litt om rettene før de bestiller. Kelneren gjør så godt han kan. I skogen En ung jente er på joggetur i skogen og møter nabofamilien på blåbærtur. De ser spørrende på henne, og hun prøver å forklare dem hvorfor hun jogger iført gule pusetøfler, stråhatt og gummihansker 62

15 Muntlig kommunikasjon kurs 2: Muntlig framføring KOPIORIGINAL 3 Dramatisering: Person sted problem Klipp kortene fra hverandre, og trekk ett kort fra hver kategori. Spill situasjonen. linedanser i ørkenen oversvømmelse sur bodybuilder på restaurant kredittkortet virker ikke ekstrem hundeeier i undertøysforretning mobilen ringer overlegen konge i militæret tåneglen har brukket dum blondine i klatreveggen dekket har punktert trangsynt datanerd i skogen ektefellen krever skilsmisse 63

16 Muntlig kommunikasjon kurs 2: Muntlig framføring KOPIORIGINAL 4 Dramatisering: Ordsamlinger Klipp kortene fra hverandre, og trekk ett kort. Dramatiser ut fra stikkordene. spagetti lekegrind sjøstøvler fotballdommer oljesjeik cruiseskip leieboer nettingstrømper høydeskrekk Paris operette isbryter svisker racersykkel kandelaber Sahara prinsesse helikopter parkeringsbot ramadan bankraner bingo bassgitar borettslag datavirus danselærer dartspill druesteiner tautrekking triatlon trendanalytiker trehodet troll 64

17 Muntlig kommunikasjon kurs 3: Debatt å bryte meningene sine KOPIORIGINAL 5 Argumentasjon 1 Finn så mange argumenter som mulig for disse påstandene: Vinteren er en fin årstid fordi Helger bør være leksefri fordi Demokrati er en god styreform fordi Foreldre bør nektes å røyke hjemme fordi Det er bra å vokse opp i byen fordi Det er viktig at ungdom er samfunnsinteressert fordi Ungdom bør ha faste plikter hjemme fordi 65

18 Muntlig kommunikasjon kurs 3: Debatt å bryte meningene sine KOPIORIGINAL 6 Argumentasjon 2 Finn så mange argumenter som mulig mot disse påstandene: Vinteren er en fin årstid. Helger bør være leksefri. Demokrati er en god styreform. Foreldre bør nektes å røyke hjemme. Det er bra å vokse opp i byen. Det er viktig at ungdom er samfunnsinteressert. Ungdom bør ha faste plikter hjemme. 66

19 Muntlig kommunikasjon kurs 3: Debatt å bryte meningene sine KOPIORIGINAL A Artikkel om mobbing med mobil Hege Ervik Olsen Ørn Borgen (foto) Tiåringer bruker mobilen til mobbing «Jeg skal grisebanke deg» og «Det er ingen som liker deg». Slik mobber barn og ungdom hverandre på SMS. Konfliktrådet sier problemet er økende og gjelder barn helt ned i tiårsalderen. «Du er sååå stygg», «Hvem tror du at du er?», «Det er ingen som liker deg vet du!» og «Bitch!». Slike meldinger ble sendt fra to 13-åringer som ble anmeldt for SMS-mobbing av en jente på 14. Politiet henviste saken til Konfliktrådet i Oslo og Akershus, som behandlet 1561 saker i fjor. Flere av disse handlet om barn som mobber hverandre. Det er svært tydelig at barna som mobber hverandre, blir yngre, sier rådgiver Kjersti Lilloe- Olsen. Sakene som tidligere handlet om fjortenåringer, ser vi nå at har ti-elleveåringer som aktører, og de plager andre barn med bruk av mobiltelefon og Internett. Lilloe-Olsen synes problemet er alvorlig. Når man sender av gårde en stygg SMS, ser man ikke hvilken reaksjon mottager har. Mange er derfor ikke klar over hvilke konsekvenser en slik melding kan få. Et eksempel er fem gutter på 11 og 12 år som er anklaget for å ha mobbet en gutt på 12. De hadde laget en nettside der det var lagt ut flere bilder av 12-åringen og laget kåringer hvor han alltid ble skolens «dust», «nerd» eller «geek». Medelever kunne få poeng om de var ekstra ubehagelige med ham. I en annen sak ble en 16-åring truet av en jevnaldrende gutt etter at han var blitt sammen med kjæresten til den andre. «Jeg skal grisebanke deg» og «Din jævla morrapuler» var typiske SMS er. Rammer hjemme. Mobbingen foregår ikke bare i skolegården. Nå kan tiåringen motta en ekkel SMS en kveld han er hjemme på rommet sitt. Det kan gjøre et sterkt inntrykk på et barn. Det er et alvorlig problem man må se nærmere på, sier rådgiver Thomas Hepsø hos Barneombudet. Også Redd Barna har merket seg de nye mobbeformene. Barna sier til oss at det er lettere å mobbe med bruk av mobiltelefonen eller Internett, fordi de slipper å se at mottageren blir lei seg. Vi vet også at barns passord kan bli misbrukt slik at noen mobber via andres e-post eller chat, sier spesialrådgiver Elisabeth Skogrand. I ett års tid var en 15 år gammel jente sjikanert på flere chattesider. Hun byttet etter hvert skole, men ryktene på nettet forfulgte henne. Jenta tok direkte kontakt med Konfliktrådet sammen med foreldrene sine. Hun var for redd til å gå til politiet. «NN er blitt tatt av fem gutter på dass», «NN gjør alt for en pakke røyk» og «Noen må ta NN» var noe av det som ble skrevet. Få anmeldelser. Vi får sjelden eller aldri inn anmeldelser om ufine SMS er, sier leder ved forebyggende avdeling på Grønland politistasjon, Geir Tveit. Men jeg vet at slikt foregår. 6

20 Muntlig kommunikasjon kurs 3: Debatt å bryte meningene sine KOPIORIGINAL B En lettvint måte å slenge dritt på Mia Lie (16) og Renate Økland (15) oppfatter SMSmobbing som et utbredt problem blant ungdom. Jeg tror det har eksistert så lenge vi har hatt mobiltelefon, men det blir kanskje mer og mer av det, sier Renate. Tenåringene mener mobbing via SMS er alvorlig. Det verste med det er at man kan bli mobbet hele tiden. Vi har jo telefonen med oss overalt og sover med den om natten, sier Mia. Ingen av jentene har selv opplevd mobbing via SMS, men de kjenner til flere som har det. De som mobber via SMS, sjikanerer ofte ut-seendet eller væremåten til den som mottar meldingen, sier Renate. Ja, det er en lettvint måte å slenge dritt på, støtter Mia. Jentene mener en årsak til at SMS-mobbing finnes, er at det er enkelt å skjule. Man vekker ikke mye oppsikt ved å sende en melding. Dessuten slipper man å se reaksjonen hos den som mottar en ekkel melding. Det er liksom ikke like lett å si stygge ting ansikt til ansikt. Tenåringene tar sterk avstand fra mobbing, men er redd problemet bare vil øke. Man ser det jo på nett også. Det er kanskje enda mer utbredt der enn på SMS, sier Mia. Kilde: Aftenposten Saker i Konfliktrådet 1561 saker ble henvist til Konfliktrådet i Oslo og Akershus i 2005, en økning på 15 % fra Det er en økning over hele landet. Mobbing, ærekrenkelser og trusler var tema for 218 av sakene en økning på 22 % i forhold til Voldssaker økte med 1 % fra 308 saker i 2004 til 359 saker i fjor. Flest menn var påklaget til Oslo og Akershus Konfliktråd i fjor 1393 menn mot 529 kvinner åringer var involvert i 525 av sakene. Kilde: Konfliktrådet i Oslo og Akershus,

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2 Eva Frisk Tone Elisabeth Grundvig Siv Sørås Valand 2 3 Innhold 1 Lær å lære Før, under og etter lesing...2 Ulike måter å lese på...3 Å lese en ny tekst...6 Mens du leser...8

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 Sosiale problemer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne definere begrepet sosiale problemer og bruke samfunnsvitenskapelige teorier

Detaljer

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no ! www.avisiskolen.no Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede bokmål Oppmerksomhet og respons. For han og henne. avis i skolen 3 Innhold hjelp til skriveglede den gode skrivetreneren intervjuteknikk

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA Notat 13/2004 Prikken Vinding Drama For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Prikken Vinding Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER INNBLIKK ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER 2 Informasjon This PDF is registered for copyright under

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest»

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Læreplanmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne - «avdekkje behov og potensielle ønske hos gjestene gjennom situasjonstilpassa kommunikasjon»

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer