1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5"

Transkript

1 LE453H Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER HVORDAN LEGGE OPP ARBEIDET SOM KONSULENT EN BESKRIVELSE AV PROSESSEN MED Å UTVIKLE ET NETTSTED KOSTNADS- OG NYTTEELEMENTER I DETTE PROSJEKTET SIKKERHETSPROBLEMER, OG LØSNINGER ER AKTUELT HVA ER BS7799?...11 Mulig nytte for DinMobil AS i å innføre BS7799 ( ISO17799 ) BETALINGSSYSTEMER VED INTERNETTHANDEL Løsning for DinMobil AS? HENSYN Å TA VED LAGRING AV OPPLYSNINGER OM KUNDER? Å GJØRE DinMobil AS INTERNETTBUTIKK KJENT I MARKEDET DRØFT DISSE UTSAGN/ØNSKER...17 a. hver dag kan vi legge inn en melodi, som blir spilt når sida åpnes...17 b. vi legger inn link til konkurrenter som vi vet tar høyere pris enn oss?...17 c. vi trenger ikke å legge ut informasjon om fraktkostnader...18 d. På startsida kan vi legge ut et nytt maleri av Odd Nerdrum hver uke...18 e. veiledende pris må være med slik at folk kan se at vi har lave priser...18 f. dersom vi skal ha link (lenke) til en side som tester mobiltelefoner, så spiller det vel ingen rolle om linken bringer kunden over til testsida eller om testsida vises i vår nettside!...19 LITTERATURLISTE:...20 Bøker:...20 Artikler på Internett:...20

2 LE453H Side 2 av 20 BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE Bakgrunnen for drøftingene er gitt i bedriftens størrelse og spesialitet. Det er også i denne at mulighetene for å lykkes med en ny forretnings ide ligger. Jeg finner det riktig først å se litt på de felles muligheter som finnes, før jeg løser de spesielle deler av utfordringene som konsulent for virksomheten. Bedriften DinMobil AS driver salg av mobiltelefoner og annet utstyr som naturlig hører med, fra sin butikk i Strandby. Det er 3 ansatte i bedriften og de har en markedsandel på 60 % i sitt distrikt og ser det som lite realistisk å kunne øke omsetningen. De merker at marginene stadig blir mindre og ser at det på sikt kan være vanskelig å opprettholde de tre arbeidsplassene. Bedriftens leder, Siv Hansen, deltar på et etablererkurs i regi av SND og får der ideen om å tilby bedriftens produkter på Internett. Hun lufter ideen for de andre i firmaet, og begge tenner på ideen. Alle på kurset for etablerere, som kommer opp med en ide som virker fornuftig, får et tilskudd på kr til et forprosjekt. Forutsetningen er at det leies inn eksterne fagpersoner til å gjennomføre forprosjektet. Det er slik at SND legger inn føringer, som kan virke riktig ut fra interessen for et spesialisert samfunn, og en god arbeidsdeling mellom virksomheter i nærområdene, men det forutsetter imidlertid at vi må se på kunnskapene, som ligger i virksomheten, på samme tid som ekstern kompetanse kan være riktig.

3 LE453H Side 3 av 20 De momentene, som øvrige deltakerne på kurset til SND bringer inn kan med fordel brukes av lederen i den videre gjennomføring av prosjektet. Siv Hansen forteller om sine planer på kurset. De fleste synes det er en god ide, men mange er skeptiske til at prosjektet skal gjennomføres av en som går i full jobb i firmaet, og som kun har laget en hjemmeside tidligere. Snorre Eide skjønner ikke at en skal dra inn folk utenfra når han kan gjøre jobben: Leier vi inn konsulenter ender vi opp med en løsning som koster mye mer enn nødvendig, samtidig som vi gjør oss avhengig av konsulenten! Du blir leid inn som konsulent, og føler fra første stund at Snorre Eide vil motarbeide deg. Du opplever også at den tredje i firmaet, Kjell Sæter, tydelig er påvirket av Snorre Eide. Oppgaven legger føringer for løsningen, som skal drøftes, og det er en forstudie som den eksterne bistand kan begrenses til. Jeg vil ta med dette i de senere drøftinger og metode for gjennomføring av løsninger som anbefales valgt. 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN En designskisse for nettsiden, med funksjoner det bør legge inn, knyttes til virksomhetens beskjedne størrelse, samt muligheten for intern oppfølging etter etablering og drift Videre vil det i de valg som bør prioriteres ligge en mulighet for videreføring, knyttet til både en øket omsetning, og en nedgang i omsetning, med mulighet for overgang til

4 LE453H Side 4 av 20 Design: Ettersom firmaet er spesialisert, og til enhver tid, vil være avhengig av trender knyttet til utvikling av varespekteret mobiltelefoner, er firmaet avhengig av identitet og nærvær når produktene omtales. Designet bør være slik at det utnytter ekstern presentasjon av produktene fra nettstedene til leverandørene. Dette betinger at bruken av eksterne nettsteder legges slik at DinMobil AS alltid henger med på skjermen. Dette løser vi ved bruk av rammer og tabeller, kombinert med CSS og PHP ved programmering av Web-sidene. Ettersom vi ikke kan regne med at DinMobil AS får knyttet en aktiv lenke hos produsentene av mobiltelefoner, bør vårt design ivareta egen interesse for den samlede presentasjon og kjøpet som vi forventer, blir lagt til Anskaffelse av eget domene bør vurderes brukt, på samme tid, som løsninger knyttet til egen leverandør av Web-hotell for dette domenet tas med i beslutningen. En mulig skisse med fast ramme til venstre og høyre, og rullefelt i midten for innplassering av varer og tekst knyttet til dette. DinMobil AS er Våre varer er lagt inn med spesifikasjoner og prisvalg i dette område. Dette feltet brukes med variabelt innhold ut fra steg i gjennomført handel. Dette feltet brukes likeså til visning av linker til produktenes Bilde Betegnelse og beskrivelse. leverandør Betegnelse og beskrivelse. Bilde av mobile Bilde Betegnelse og beskrivelse. løsninger for deg! Betegnelse og beskrivelse. Bilde LOGO Handlevogn: Viser hva du har lagt i for bestilling, med sum inkl. frakt

5 LE453H Side 5 av 20 Funksjoner: Det vi må være god på er funksjoner som gir kundene tro på at en handel hos oss, er trygg og blir godt ivaretatt. Ut fra dette bør funksjonene nedenfor være med i vår løsning. Presentasjon av vår forretning.. Presentasjon av våre varer Bilder og kort omtale er viktige virkemidler. o Opplysning om varen er på lager, eller er bestillingsvare med ekstra leveringstid. Varespesifikasjon løst ved link til riktig side hos produsenten. Mulighet for kjøp inklusive betalingsløsninger. 1. Handlekurv med mulighet for av regulering av antall og oppdatering. 2. Bekreftelse av bestilling, før overgang til betaling. 3. Betalingsløsning med til vår bank. 4. Automatisk bekreftelse av bestillingsskjema på e-post, med opplysning om leveringsmåte og normal leveringstid. Meldingen skal gi samme opplysninger som senere faktura. 5. Automatisk e-post til egen e-postkasse, DinMobil AS, som ordreseddel for oppfølging av bestillingen. 6. Rutine og skjema for reklamasjon på levering feil ved varen. Rutinen skal gi e-post melding til DinMobil AS når skjema tas ut hos kjøper for retur av varen. Utformingen av skjemaet er viktig av hensyn til kjøpslovens krav til orientering om virkninger av feil ved varen og retten til reparasjon eller erstatningsvare. 7. Tips andre om denne siden. Mulige opsjoner Det bør på sikt, vurderes om funksjoner knyttet til automatisk overføring av bestilling til egen program for varelager og fakturering skal gjennomføres. Etterfølgende ISO sertifisering skal videre innpasses i funksjonene om dette blir valgt, men først når endelig godkjenning foreligger. FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER. Med utgangspunkt i det design og de funksjoner som er valgt, blir oppgavene nedenfor løst.

6 LE453H Side 6 av HVORDAN LEGGE OPP ARBEIDET SOM KONSULENT. Som innleiet konsulent, føles fra første kontakt at Snorre Eide vil motarbeide innleien. Dette oppleves også for den tredje i firmaet, Kjell Sæter, tydelig påvirket av Snorre Eide. Ettersom firmaet har få ansatte, og alle virker opptatt av å kunne bidra til en god løsning, er det viktig å bruke dette på en for alle positiv måte. Jeg tror de beste løsningene for dette firma ligger i valg av konsultasjonsmodellen som prosses, beskrevet av Stein Jonny Valstad i boken Bedriftskonsultasjon. Side Innenfor de økonomiske rammene som er gitt i søknaden til SND, og sammensetningen av DinMobil AS sine ivrige ansatte, er det viktig å trekke dette inn i utviklingen av forprosjektet. Jeg vil be bedriftens leder, Siv Hansen organisere et første arbeidsmøte, utenfor forretningstiden, og med alle ansatte, hvor det tas opp de største utfordringene ved å drive Jeg starter med en gjennomgang av hovedpunktene i listen over funksjoner, som er satt opp foran, og vurderer utviklingen i møtet etter dette. Gjennom en presentasjon av de utfordringene tror jeg det vil være mulig å etablere et godt klima mellom de ansatte og forståelsen for ekstern bistand. Innholdet i det første arbeidsmøtet vil også knyttes til presentasjon av mulige design, samt fordeler og utfordringer innenfor dette. Om det første arbeidsmøtet vil omfatte både design og arbeidsmåter for vedlikehold gjennom daglig bruk, avhenger av det etablerte klima i møtet, og om dette gir rom for hurtig forutsetter at det firma som bruker dette, selv kan bidra med oppfølging og regulering av innhold i Web-sidene. På samme tid som hurtig levering av varene, er avgjørende. Det er et viktig mål for konsultasjonen at de ansatte i DinMobil AS, har felles forståelse av utfordringene med drift

7 LE453H Side 7 av EN BESKRIVELSE AV PROSESSEN MED Å UTVIKLE ET NETTSTED. Å utvikle en og et for DinMobil AS positivt nettsted, vil måtte avveie flere hensyn. Det er få ansatte, og noe kunnskap om bruk av Edb finnes. Den første kontakten synes å vise at det kan være mangler knyttet til forvaltning og da er dette en vesentlig er noe vesentlig mer enn en informasjonsside på Internett, og det er viktig for virksomheten at det skapes en felles forståelse for dette. Elementer i den videre utvikling vil omfatte flere momenter knyttet til gjennomføring av selve bestillingen av varen, leveringen og betalingen. Prosessen bør deles opp i naturlige trinn, slik at DinMobil AS har oversikt over kostnader og forutsetninger etter hvert som viktige beslutninger skal fattes. Jeg ser en trinnvis utvikling knyttet til følgende momenter, og vil angi hvor virksomheten tar kritiske beslutninger, som binder kostnader. Disse må dekkes inn gjennom utviklet løsning. 1. Kost- nytteanalyse vil vise hvilke kostnads- og nytteelementer vi vil ha i dette prosjektet. 2. Sikkerhetsproblemer som bedriften står overfor, og hvilke løsninger kan være aktuelle. 3. Hvilket betalingssystem vil være best for DinMobil AS. 4. BS7799. ( ISO17799 ) Er dette noen for DinMobil AS og skal det innføres ISO17799? 5. Hvilket utstyr må DinMobil AS ha for god og sikker forvaltning av bestillinger og varelevering. Må dette anskaffes, eller vil leie være beste løsning. 6. Hvilke hensyn må tas med tanke på lagring av opplysninger om kundene. 7. Hvilken programvare til gjennomføringen i virksomheten trenger vi, for å forvalte dette. 8. Tiltak for å gjøre DinMobil AS sin Internettbutikk kjent i markedet. Punktene 1. og 2. må gjennomføres før det tas endelig beslutning om en videreføring til Internett. Dette er viktig av hensyn til kostnader, som påløper når beslutninger vurderes, og gjennomføring utredes. Kost- nytteanalysen er en stegvis prosses, som må bli fulgt opp og evaluert, trinnvis i prosessen. I denne virksomheten bør evaluering gjennomføres knyttet til beslutninger tatt etter punktene 3, 5 og 7 foran. Gjennom denne oppdatering vil det kunne bedømmes om forventet kostnad med beslutningen kan dekkes inn i endret salg, og om gjennomføringen bør gis et annet innhold.

8 LE453H Side 8 av KOSTNADS- OG NYTTEELEMENTER I DETTE PROSJEKTET. Ettersom virksomheten har en større markedsandel, legger jeg til grunn at kundene og telefonabonnentene handteres på Internettsidene til teleleverandørene. Når dette skjer fra butikken, er det et aktivt forhold til bruken av Internett for alle ansatte. Elementene i en kostnads- og nytteberegning vil være påvirket av dette faktum. Videre forutsettes at virksomheten har to tilknytninger til Internett. Jeg velger å legge til grunn at disse to arbeidsstasjonene, ikke er knyttet til en nettverksløsning, men bruker felles ISDN løsning i kontakten på nettet. Arbeidsstasjonene benyttes ikke til andre forretningsområder i virksomheten. Momenter i en kost- nyttevurdering kan knyttes til følgende områder. Dette er ikke satt opp i prioritert handel for oppfølging av kundene knyttet til: o Bestilling av vare fra vårt utvalg. o Behandling av nytt abonnement for teleleverandør. Det kan legges til grunn at virksomheten må ha ny e-post løsning. Regnskapssystem for Betalingsløsning knyttet til virksomhetens bankavtale. Eget domene og kostnader, samt nytten av dette. o Avtale om Web-hotell og løsninger hos denne leverandør. Markedsutsikter for denne type omsetning av mobile løsninger i telefoni. o Omsetningens størrelser og virkning på marginer ved lokalt salg og fortjeneste. o Avtaler med produsentene av telefoner? o Avtaler med nettoperatørene ( Telenor NettCom og lignende )? Behovet for utvikling av nye løsninger på EDB siden i virksomheten. o Nettverksløsning og arbeidsstasjoner. o Intern behandling av e-post. o Programvalg på operativ side og valg av applikasjoner i eget nettverk. o Behovet for ny intern opplæring? o Rutiner for oppdatering på Internett. o Rutiner for sikring fra Internett o Rutiner for riktig levering av varene o Rutiner for behandling av klager på levert vare og ved feil i leveringen.

9 LE453H Side 9 av 20 Den trinnvise økonomiske vurdering av prosessen knyttet til utviklingen av nettstedet, vil gi indikasjoner for rekkefølging av momentene her. Det bør tas hensyn til dette i den fremdrift som er angitt i oppgave 3, foran. 5. SIKKERHETSPROBLEMER, OG LØSNINGER ER AKTUELT. IT- og informasjons sikkerhet er ikke lenger hemmende for forretningsutviklingen, det er blitt et viktig grunnlag. Ansvaret for å trygge forretningskritisk informasjon, tjenester og systemer ikke lenger bare er et IT-ansvar, men også et ledelsesansvar. Det er blitt klart for flere at brannmur og antivirusprogramvare ikke er nok for å trygge et godt navn og rykte. En undersøkelse presentert av Gartner Group, viser at to av fem små/mellomstore virksomheter vil opphøre innen en periode på fem år, dersom de utsettes for en katastrofe. Årsaken er manglende eller utilstrekkelige kontinuitetsplaner. Virksomhetens overlevelsesevne er avhengig av at det er utført analyser med identifisering av: Interne og eksterne forretningsavhengigheter. Krav fra markedet eller fra eksisterende kunder. Konsekvensene ved å ikke være tilgjengelig ovenfor markedet innenfor visse perioder. På grunnlag av avdekket behov utarbeides, vedlikeholdes, testes eller øves - nødvendige kontinuitets-, krise-, katastrofe- eller beredskapsplaner. Vi tror ikke at forsikringer dekker alle økonomiske tap etter en alvorlig hendelse. Har vi de riktige forsikringene, vil materielle skader, tap i avbrudds perioden, mm. dekkes. Vi er imidlertid ikke forsikret mot at kundene finner andre leverandører. har en utledning knyttet til sin markedsføring av egne tjenester, som gir noe veiledning i problemområdet. Virksomheten må skaffe seg oversikt over hvilke forretningsprosesser, opplysninger, tjenester, applikasjoner, systemer etc. som er kritiske. Hvilke trusler virksomheten utsettes for, hvor det mangler beskyttelse, og hvilke konsekvenser det kan ha om disse truslene blir realisert bør legges inn i vurderingen av kost- nytte.

10 LE453H Side 10 av 20 Vi har iverksatt sikkerhetstiltak på enkelte områder, mens andre områder er mer eller mindre ubeskyttet. En risikoanalyse bør minst inkludere følgende elementer: Forretningsprosesser og medarbeidere. Informasjonen som behandles. Tjenester, funksjoner, applikasjoner og systemer. Systemplattformer og tilleggsprogramvare. Maskinvare og nettverksarkitektur. Erfaringer fra gjennomføring av risikoanalyse og risikovurdering, og ha god oversikt over hvilke trusler, svakheter og sikkerhetstiltak, som er relevante, er det vi ikke ønsker å oppleve på en negativ måte. Det er i markedet utviklet egne verktøy basert på erfaringer, og disse er tilpasset norske forhold, samt tar hensyn til kravene i BS7799. Det fokuseres på gjennomføring av risikoanalysen på en rask og effektiv måte, uten at verdifulle opplysninger blir utelatt. Det blir lagt vekt på at resultatene skal være lett tilgjengelige for beslutningstakerne. Etter først å ha kartlagt verdiene og tapspotensialet, fokuseres på hvilke trusler som er relevante, og i hvilken grad virksomheten er sårbar eller har svakheter. Avhengig av beregnet tapspotensial, må vi gjennomføre en mer detaljerte risikovurdering på nødvendige områder. Metoden for risikovurderinger må spesielt ta hensyn til Personopplysningsloven og Datatilsynets krav. Fysisk sikkerhet for varelageret er godt ivaretatt. Sikkerhet for varen under transport og levering må vurderes på nytt, da vi har nye mellomledd for riktig levering av vare til kundene, samt nye krav til sikkerhet for riktig fører videre til større bruk av Edb internt i virksomheten, og risiko for feil levering eller mangelfull levering av varene er tilstede. Muligheten for fremmed endring av innhold på sidene i må bli avvist på en forsvarlig og sikker måte.

11 LE453H Side 11 av HVA ER BS7799? Den britiske standarden BS7799 har som mål å sette IT- og informasjonssikkerhet i system og sørge for felles plattform for IT- avhengige virksomheter, som ønsker å samarbeide uten at sikkerhetsnivået reduseres. Standarden er anerkjent av skandinaviske myndigheter. Norske myndigheter vurderer også sertifisering etter denne standarden som et krav for å kunne levere tjenester til forvaltningen. Del 1 av standarden er en ISO standard. Den er oversatt til norsk og har betegnelsen NS- ISO/IEC tar for seg flere sider ved BS7799 som IT-standard. Standarden understreker en helhetlig sikkerhetstanke med fokus på følgende områder: Organisering av sikkerhetsarbeidet og bevisstgjøring av ansatte. Oversikt og kontroll med kritiske verdier og funksjoner. Bygningsmessig og miljømessig sikkerhet med adgangskontroll og plassering av utstyr. Drift og vedlikehold av Informasjons- og kommunikasjonssystemer. Brukeradministrasjon med tilgangskontroll og overvåking av bruk. Spesifikasjon og verifikasjon av sikkerhetsfunksjonalitet i nye systemer. Kontinuitetsplanlegging i tilfelle brann eller andre hendelser som kan ha katastrofale følger. Overensstemmelse med juridiske krav ved håndtering av informasjon (eksempelvis personopplysningsloven, regnskapsloven, forvaltningsloven). Erfaring fra sertifiseringsprosesser og hva sertifiseringsmyndighetene fokuserer på, skal selvfølgelig ikke være drivende for prosessen, men det er en ekstra sikkerhet ved valg av samarbeidspartner for et slikt prosjekt. Det er utviklet verktøy i markedet, som gjør innholdet i standarden lett tilgjengelig, og med en struktur, som gir full oversikt over status på kravene til enhver tid. Det er også viktig med fleksibilitet slik at eksisterende dokumentasjon kan benyttes direkte uten ekstra tilpasningsarbeid.

12 LE453H Side 12 av 20 Fokus på egenverdi ved innføringen av styringssystemet og selve sikkerhetstiltakene er av betydning. Gjennomføringen av prosessen må skje på virksomhetens premisser. Det må vises tillit til, at nødvendige rammebetingelser, motivasjon og evne til å gjennomføre, er på plass når oppgaven starter. Er det tvil om virksomheten er moden for et slikt arbeid, anbefaler markedet en tilstandsrapport, som vil gi grunnlag for beslutningen. Målet er at virksomhetens risiko for tap av anseelse og økonomi, reduseres raskt og betydelig. Videre skal virksomheten være i stand til å videreutvikle og forbedre informasjons- og ITsikkerheten, også etter at ekstern hjelp er avsluttet. gir oversikt over tilpassing av norske forhold til BS7799 og ISO standarder i sikkerhet Det er i hovedsak etablert krav til ti områder. Hvert område er delt opp i detaljerte kontrollmål, tilsamen 127 sikkerhetskontroller. Ytterligere detaljert til over 500 kontrollmål. Mulig nytte for DinMobil AS i å innføre BS7799 ( ISO17799 ). Å etablere en betinger utstrakt bruk av It-løsninger. På samme tid vil innføring av ISO17799 gi virksomheten en betydelig støtte i valg av løsninger og metoder for behandling av varer og bestillinger. Dette vil også lette arbeidet med å ivareta handtering av personopplysninger i tråd med Lov om personvern og datasikkerhet.. Innføringen bør legges inn som forutsetning fra start slik at dette tas med i det videre arbeid med løsninger og finansiering av etableringen.

13 LE453H Side 13 av BETALINGSSYSTEMER VED INTERNETTHANDEL. Det er flere muligheter for enklere løsninger, avhengig av den sikkerhet som virksomheten trenger for riktig betaling av levert og metode velges i samarbeid med egen bank, da mye av løsningen og kvalitet på denne styres fra bankens system. Kjente løsninger antydet med leveringstid fra vår virksomhet kan være: BETALINGSMÅTE TID hos OSS MERKNAD Faktura til først godkjent kunde 1 virkedag Høy risiko, sen betaling Faktura til kredittvurdert kunde. 2 virkedager Høy risiko, sen betaling Fraktoppkrav gjennom befrakter / post. 1 virkedag Levering med sikker betaling Forhåndsfaktura og bekreftet betaling. 3-5 virkedager Sen levering, sikker med bankkort 1 virkedag Aktuell løsning i med kredittkort 1 virkedag Aktuell løsning i dag. Dette er i korte trekk de leveringsmetoder og betalingsmåter, som kan vurderes i tilknytning En viktig vurdering må knyttes til mulighetene virksomheten har for en rask gjennomføring av vareleveringen etter bestilling gjennom Internett. er en aktuell opplysningskilde for vurdering knyttet til Integrasjon Mobil betaling Småpenge løsning Kortbetaling Danmark Kredittkort Norge Netaxept ble etablert i 2000 og eies av DnB og Accenture, to eiere med rimelig trygg bakgrunn for riktig oppgjør for handel over nettet. Nettsted Call center Nettbank Faktura med finansiering og admin. Faktura med kredittsjekk Betaling hjem på dør Forbruksfinansiering Gyldige lev. alternativer Budlevering

14 LE453H Side 14 av 20 Viser at dokumentasjonen til betalingsordningen er det viktig for vår virksomhet, med små marginer og aktive kunder, å være med på forutsetningene for betaling og levering av denne tjenesten. Ideen bak ordningen er at det benyttes en løsning der de handlende legger igjen sin informasjon om betalings- og leveransepreferanser på ett sted. Nettbutikkene lenker seg opp mot denne løsningen og overlater styring av oppgjør og leveranse til betalingsformidler. Løsningen må kunne integrere de betalingsløsninger og leveringsmåter vi finner formålstjenlig. Dette gjør at det kan bygges ut etter hvert som behovet for nye løsninger dukker opp. Vi kan tilby våre kunder et sikkert betalingssystem: Husk at skepsisen til å betale over nett fremdeles er stor hos mange. Føler kundene tillit til at vår butikk har et trygt system, vil sannsynligheten for at de handler også øke. Betalingsleverandør må regne med ål bruke betydelige ressurser på å bygge kunnskap hos forbruker om nettopp dette. Vi må kunne garantere våre kunder et leveringssystem, som fungerer, samtidig som det er fleksibelt. Mange kunder har dårlige erfaringer nettopp med vareleveringen etter kjøp over nettet. Et godt leveringssystem vil derfor være et viktig argument for å handle i Løsning for DinMobil AS? Mobile løsninger som er moderne hjelpemidler forutsetter også moderne betalings- og leveringsløsninger. Vårt valg av muligheter bør ivareta denne forutsetning på en positiv måte. Betaling og varelevering må ikke komme i konflikt med vår forutsetning om gjennom Internett, skal forventes gjennomført på en effektiv og rask måte. Det var nettopp dette vi valgte å legge inn i vår satsning på salg gjennom Internett. Vi gjennomfører ut fra dette følgende løsninger i BETALINGSMÅTE TID hos OSS med bankkort 1 virkedag Aktuell løsning i med kredittkort 1 virkedag Aktuell løsning i dag. Forhåndsfaktura og bekreftet betaling. 3-5 virkedager Sen levering, sikker betaling

15 LE453H Side 15 av HENSYN Å TA VED LAGRING AV OPPLYSNINGER OM KUNDER? Nettstedet gir en brei gjennomgang av forutsetninger og krav til intern It bruk, når det er personopplysninger knyttet er et nettsted som gir god veiledning i It sikkerhet knyttet til personopplysninger og bruken av disse Etter at den nye personopplysningsloven trådte i kraft fikk Datatilsynet endret sin rolle fra å være en godkjenningsinstans for konsesjonssøknader, til å være et tilsyn, som skal utføre kontroll- og tilsynsoppgaver. Tilsynet er også gitt myndighet til å ilegge tvangsmulkter og pålegg, dersom behandlingen av personopplysningene ikke skjer etter forskriften. Hovedmålet vil være å utvikle og opprettholde et miljø for behandling av personopplysninger, som er i overensstemmelse med Datatilsynets krav. Videre vil vi måtte legge vekt på at nødvendige aktiviteter og prosedyrer innføres, slik at dette får minst mulig konsekvens for den daglige driften. Målet er å få til et miljø hvor alle ansatte, som har ansvar for å forvalte sensitive personopplysninger, opplever de påkrevde ordningene, som nødvendige og trygge. Forskriften til den nye personopplysningsloven stiller krav om: Planlagte og systematiske tiltak for informasjonssikkerhet. Kvaliteten på opplysninger som behandles. System og informasjonssikkerhet skal dokumenteres. Personopplysninger kan lekke ut til uvedkommende, noen kan gjøre uberettigede endringer, eller vår virksomhet rett og slett ikke får tilgang til opplysningene når vi trenger dette, er alle vitale vurderinger, som må bli ivaretatt på en god måte.

16 LE453H Side 16 av Å GJØRE DinMobil AS INTERNETTBUTIKK KJENT I MARKEDET. Mobiltelefoner og mobile løsninger for kommunikasjon gjennom telenettet har gjennomgått en betydelig utvikling de senere årene. Det er flere aktører som i dette markedet. Ettersom virksomheten har en stor andel av hjemme markedet vil det være viktig å harmonisere prisene lokalt i butikken og slik at markedet kan styres ut fra bedriftens mulighet. Det er flere muligheter for valg av metode for etablering noe som virksomheten selv vil ta aktiv del i gjennomføringen av. Etter gjennomført utredning av løsninger i og de kontakter, som er videreført overfor egne leverandører av varer og produkter, er det lagt til grunn en trinnvis test og utvidelse av markedet. Vi velger å satse på markeringer overfor ungdommer i videregående skole i vår første markedsføring I første rekke er det de fem nærmeste byene vi satser i, og er målrettet til de videregående skolene, samt kjøpesentrene, som besøkes av to av våre ansatte. Kombinert med oppslag er det gjennomført tidsbegrensede brukeravtaler med to studenter, som pådrivere, i hver av byene. Dette samordnes med vår første etablering på Internett. Oppfølgingen av nettbesøk på tatt ut i Web-hotellet, vil gi tilbakemelding på metoden, før denne utvides til andre steder med et betydelig antall ungdommer og skoleelever. I neste fase av markedsføringen tar vi opp til vurdering om banner hos de større nettavisene skal brukes. Dette vil betinge satsning opp mot et større marked, og vi bør ha skaffet noe erfaring med oppfølgingen fra de første skolebesøkene før vi tar i bruk en så sterk satsning. Vi vil gjennomføre en målrettet bruk av SMS meldinger, til de av våre tidligere kunder, som vi vet har flyttet til andre deler av landet. På denne måten kan vi skape interesse for ny handel hos oss ut fra tidligere erfaringer.

17 LE453H Side 17 av DRØFT DISSE UTSAGN/ØNSKER. a. hver dag kan vi legge inn en melodi, som blir spilt når sida åpnes TONO forvalter de økonomiske rettigheter til beskyttet musikk i Norge. Gjennom forvaltningsavtalen overdrar opphavsmannen både fremføringsrettighetene og de mekaniske rettighetene til TONO. Forvaltningen av de mekaniske rettighetene overdrar TONO videre til NCB (Nordisk Copyright Bureau). TONO representerer komponister, tekstforfattere og musikkforlag og har i dag over medlemmer. Gjennom gjensidighetsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis hele verdensrepertoaret. TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk. Disse pengene fordeles deretter til rettighetshaverne i de fremførte verkene. Dette krever avtale om bruken på antydet måte. Det er intet som tilsier at et slikt virkemiddel vil føre til vesentlig økning i vårt salg av mobiltelefoner og tilbehør. Dette stiller videre krav til kundens nettleser og nyere maskin for å få et godt utbytte. Dette gir også lengre nedlastingstid for våre mulige kunder og vi løper større risiko med tap av interesse for b. vi legger inn link til konkurrenter som vi vet tar høyere pris enn oss? Dette kan oppfattes som aggressiv markedsføring og vi vil ikke oppnå et positivt omdømme ved slik markedsføring. Dette bryter med vår tidligere gode markedskontakt. Konkurrentene vil endre sine betingelser uten at vi ser dette fort nok, til å legge inn riktige opplysninger. Feil opplysninger vil svekke vår troverdighet betydelig og gir lavere tillit i markedet.. Det er viktig for oss å fokusere på vår gode service og mulighet for

18 LE453H Side 18 av 20 c. vi trenger ikke å legge ut informasjon om fraktkostnader Dette er en viktig salgsopplysning, og vi vil få problemer med markedsføringsloven og betingelser knyttet til vareleveringen i vår annonsering. En etterfølgende diskusjon med kunden om denne mangel, vil ha en sterk negativ virkning for oss. Det er bedre om vi etablerer faste priser på leveringer gjennom avtaler med postverket, eller annen rask leverandør av små pakker, dør til dør, og gir opplysninger om valgmuligheter for tempo i leveringen som kan påvirke frakt frem til kunden. Sonedelt frakt kan da forventes fra vår side.. Med Internett vil vi ha god oversikt over hvor kundene kommer fra, og kan derfor påvirke kostnadene for kunden gjennom gode fraktavtaler og rask levering. Etter noen erfaringer kan vi legge inn dette, som salgsfremmende opplysninger. d. På startsida kan vi legge ut et nytt maleri av Odd Nerdrum hver uke Bruk av kunst på Internett, vil trekke oppmerksomheten bort fra våre produkter. Vi må heller se på utformingen av våre bilder av produktene, og gjøre dette på en best mulig måte. En enkel animasjon knyttet til våre produkter, vibrerende telefon eller lignende er et annet virkemiddel som krever kortere nedlasting. Bruk av bilder på Internett fører til lengre tid før siden vises, og dette vil svekke kundens interesse for vår presentasjon av produktene. e. veiledende pris må være med slik at folk kan se at vi har lave priser Vi er i en bransje med sterk variasjon i prisene, og våre leverandører har ikke veiledende priser knyttet til produktene. Det er ut fra dette, ikke et godt argument for våre tjenester. Vi kan derimot vurdere tidsbegrensede tilbud, som lokkemiddel, for noen av våre beste produkter. Der vi har gode løsninger vil prisen ikke bety mye for våre kunder, noe vi allerede har erfart med vår markedsandel så langt.

19 LE453H Side 19 av 20 f. dersom vi skal ha link (lenke) til en side som tester mobiltelefoner, så spiller det vel ingen rolle om linken bringer kunden over til testsida eller om testsida vises i vår nettside! Dette er et vesentlig punkt for vårt marked på Internett. Ser vi på det som ligger på nettet fra leverandørene har disse etablert egne nettbutikker. Vi må sikre oss, slik at kunden ikke mister linken, som er opprettet med Dette blir ivaretatt gjennom utviklet nettside og kombinasjoner i benyttet teknikk ved programmering av det design, som er skissert tidligere. Vi bør gjøre de riktige grepene, slik at endelig handel havner i vår handlekurv.

20 LE453H Side 20 av 20 LITTERATURLISTE: Bøker: EM: E. Marnburg m.fl Bedriftskonsultasjon, Tano - Aschehoug JF: Jarbekk, Foss E-handel, Internett og juss, Gyldendal C.A.Tepfers og C.M.Davidsen 2002 Elektronisk handel Tapir AF Artikler på Internett: Senioringeniør Johan Braar Larsen, 2001 Datatilsynet og de nye forskrifter. VincIT risiko forvaltning med ontorer i Risør og Porsgrunn. Har du behov for å bli sertifisert? Personopplysninger kan lekke ut til uvedkommende Risikoanalyser og risikovurderinger Netaxept en aktuell opplysningskilde for vurdering Forvalter de økonomiske rettigheter til beskyttet musikk i Norge.

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2015 FORBRUKEROMBUDET 1 FORORD... 4 1 FINANSIELLE TJENESTER... 6 1.1 GENERELT... 6 1.2 NYE BETALINGSMETODER... 7 1.3 LÅN OG KREDITT... 9 1.4 SPARING... 11 1.5 PENSJONSSPARING... 13 1.6

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer