1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5"

Transkript

1 LE453H Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER HVORDAN LEGGE OPP ARBEIDET SOM KONSULENT EN BESKRIVELSE AV PROSESSEN MED Å UTVIKLE ET NETTSTED KOSTNADS- OG NYTTEELEMENTER I DETTE PROSJEKTET SIKKERHETSPROBLEMER, OG LØSNINGER ER AKTUELT HVA ER BS7799?...11 Mulig nytte for DinMobil AS i å innføre BS7799 ( ISO17799 ) BETALINGSSYSTEMER VED INTERNETTHANDEL Løsning for DinMobil AS? HENSYN Å TA VED LAGRING AV OPPLYSNINGER OM KUNDER? Å GJØRE DinMobil AS INTERNETTBUTIKK KJENT I MARKEDET DRØFT DISSE UTSAGN/ØNSKER...17 a. hver dag kan vi legge inn en melodi, som blir spilt når sida åpnes...17 b. vi legger inn link til konkurrenter som vi vet tar høyere pris enn oss?...17 c. vi trenger ikke å legge ut informasjon om fraktkostnader...18 d. På startsida kan vi legge ut et nytt maleri av Odd Nerdrum hver uke...18 e. veiledende pris må være med slik at folk kan se at vi har lave priser...18 f. dersom vi skal ha link (lenke) til en side som tester mobiltelefoner, så spiller det vel ingen rolle om linken bringer kunden over til testsida eller om testsida vises i vår nettside!...19 LITTERATURLISTE:...20 Bøker:...20 Artikler på Internett:...20

2 LE453H Side 2 av 20 BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE Bakgrunnen for drøftingene er gitt i bedriftens størrelse og spesialitet. Det er også i denne at mulighetene for å lykkes med en ny forretnings ide ligger. Jeg finner det riktig først å se litt på de felles muligheter som finnes, før jeg løser de spesielle deler av utfordringene som konsulent for virksomheten. Bedriften DinMobil AS driver salg av mobiltelefoner og annet utstyr som naturlig hører med, fra sin butikk i Strandby. Det er 3 ansatte i bedriften og de har en markedsandel på 60 % i sitt distrikt og ser det som lite realistisk å kunne øke omsetningen. De merker at marginene stadig blir mindre og ser at det på sikt kan være vanskelig å opprettholde de tre arbeidsplassene. Bedriftens leder, Siv Hansen, deltar på et etablererkurs i regi av SND og får der ideen om å tilby bedriftens produkter på Internett. Hun lufter ideen for de andre i firmaet, og begge tenner på ideen. Alle på kurset for etablerere, som kommer opp med en ide som virker fornuftig, får et tilskudd på kr til et forprosjekt. Forutsetningen er at det leies inn eksterne fagpersoner til å gjennomføre forprosjektet. Det er slik at SND legger inn føringer, som kan virke riktig ut fra interessen for et spesialisert samfunn, og en god arbeidsdeling mellom virksomheter i nærområdene, men det forutsetter imidlertid at vi må se på kunnskapene, som ligger i virksomheten, på samme tid som ekstern kompetanse kan være riktig.

3 LE453H Side 3 av 20 De momentene, som øvrige deltakerne på kurset til SND bringer inn kan med fordel brukes av lederen i den videre gjennomføring av prosjektet. Siv Hansen forteller om sine planer på kurset. De fleste synes det er en god ide, men mange er skeptiske til at prosjektet skal gjennomføres av en som går i full jobb i firmaet, og som kun har laget en hjemmeside tidligere. Snorre Eide skjønner ikke at en skal dra inn folk utenfra når han kan gjøre jobben: Leier vi inn konsulenter ender vi opp med en løsning som koster mye mer enn nødvendig, samtidig som vi gjør oss avhengig av konsulenten! Du blir leid inn som konsulent, og føler fra første stund at Snorre Eide vil motarbeide deg. Du opplever også at den tredje i firmaet, Kjell Sæter, tydelig er påvirket av Snorre Eide. Oppgaven legger føringer for løsningen, som skal drøftes, og det er en forstudie som den eksterne bistand kan begrenses til. Jeg vil ta med dette i de senere drøftinger og metode for gjennomføring av løsninger som anbefales valgt. 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN En designskisse for nettsiden, med funksjoner det bør legge inn, knyttes til virksomhetens beskjedne størrelse, samt muligheten for intern oppfølging etter etablering og drift Videre vil det i de valg som bør prioriteres ligge en mulighet for videreføring, knyttet til både en øket omsetning, og en nedgang i omsetning, med mulighet for overgang til

4 LE453H Side 4 av 20 Design: Ettersom firmaet er spesialisert, og til enhver tid, vil være avhengig av trender knyttet til utvikling av varespekteret mobiltelefoner, er firmaet avhengig av identitet og nærvær når produktene omtales. Designet bør være slik at det utnytter ekstern presentasjon av produktene fra nettstedene til leverandørene. Dette betinger at bruken av eksterne nettsteder legges slik at DinMobil AS alltid henger med på skjermen. Dette løser vi ved bruk av rammer og tabeller, kombinert med CSS og PHP ved programmering av Web-sidene. Ettersom vi ikke kan regne med at DinMobil AS får knyttet en aktiv lenke hos produsentene av mobiltelefoner, bør vårt design ivareta egen interesse for den samlede presentasjon og kjøpet som vi forventer, blir lagt til Anskaffelse av eget domene bør vurderes brukt, på samme tid, som løsninger knyttet til egen leverandør av Web-hotell for dette domenet tas med i beslutningen. En mulig skisse med fast ramme til venstre og høyre, og rullefelt i midten for innplassering av varer og tekst knyttet til dette. DinMobil AS er Våre varer er lagt inn med spesifikasjoner og prisvalg i dette område. Dette feltet brukes med variabelt innhold ut fra steg i gjennomført handel. Dette feltet brukes likeså til visning av linker til produktenes Bilde Betegnelse og beskrivelse. leverandør Betegnelse og beskrivelse. Bilde av mobile Bilde Betegnelse og beskrivelse. løsninger for deg! Betegnelse og beskrivelse. Bilde LOGO Handlevogn: Viser hva du har lagt i for bestilling, med sum inkl. frakt

5 LE453H Side 5 av 20 Funksjoner: Det vi må være god på er funksjoner som gir kundene tro på at en handel hos oss, er trygg og blir godt ivaretatt. Ut fra dette bør funksjonene nedenfor være med i vår løsning. Presentasjon av vår forretning.. Presentasjon av våre varer Bilder og kort omtale er viktige virkemidler. o Opplysning om varen er på lager, eller er bestillingsvare med ekstra leveringstid. Varespesifikasjon løst ved link til riktig side hos produsenten. Mulighet for kjøp inklusive betalingsløsninger. 1. Handlekurv med mulighet for av regulering av antall og oppdatering. 2. Bekreftelse av bestilling, før overgang til betaling. 3. Betalingsløsning med til vår bank. 4. Automatisk bekreftelse av bestillingsskjema på e-post, med opplysning om leveringsmåte og normal leveringstid. Meldingen skal gi samme opplysninger som senere faktura. 5. Automatisk e-post til egen e-postkasse, DinMobil AS, som ordreseddel for oppfølging av bestillingen. 6. Rutine og skjema for reklamasjon på levering feil ved varen. Rutinen skal gi e-post melding til DinMobil AS når skjema tas ut hos kjøper for retur av varen. Utformingen av skjemaet er viktig av hensyn til kjøpslovens krav til orientering om virkninger av feil ved varen og retten til reparasjon eller erstatningsvare. 7. Tips andre om denne siden. Mulige opsjoner Det bør på sikt, vurderes om funksjoner knyttet til automatisk overføring av bestilling til egen program for varelager og fakturering skal gjennomføres. Etterfølgende ISO sertifisering skal videre innpasses i funksjonene om dette blir valgt, men først når endelig godkjenning foreligger. FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER. Med utgangspunkt i det design og de funksjoner som er valgt, blir oppgavene nedenfor løst.

6 LE453H Side 6 av HVORDAN LEGGE OPP ARBEIDET SOM KONSULENT. Som innleiet konsulent, føles fra første kontakt at Snorre Eide vil motarbeide innleien. Dette oppleves også for den tredje i firmaet, Kjell Sæter, tydelig påvirket av Snorre Eide. Ettersom firmaet har få ansatte, og alle virker opptatt av å kunne bidra til en god løsning, er det viktig å bruke dette på en for alle positiv måte. Jeg tror de beste løsningene for dette firma ligger i valg av konsultasjonsmodellen som prosses, beskrevet av Stein Jonny Valstad i boken Bedriftskonsultasjon. Side Innenfor de økonomiske rammene som er gitt i søknaden til SND, og sammensetningen av DinMobil AS sine ivrige ansatte, er det viktig å trekke dette inn i utviklingen av forprosjektet. Jeg vil be bedriftens leder, Siv Hansen organisere et første arbeidsmøte, utenfor forretningstiden, og med alle ansatte, hvor det tas opp de største utfordringene ved å drive Jeg starter med en gjennomgang av hovedpunktene i listen over funksjoner, som er satt opp foran, og vurderer utviklingen i møtet etter dette. Gjennom en presentasjon av de utfordringene tror jeg det vil være mulig å etablere et godt klima mellom de ansatte og forståelsen for ekstern bistand. Innholdet i det første arbeidsmøtet vil også knyttes til presentasjon av mulige design, samt fordeler og utfordringer innenfor dette. Om det første arbeidsmøtet vil omfatte både design og arbeidsmåter for vedlikehold gjennom daglig bruk, avhenger av det etablerte klima i møtet, og om dette gir rom for hurtig forutsetter at det firma som bruker dette, selv kan bidra med oppfølging og regulering av innhold i Web-sidene. På samme tid som hurtig levering av varene, er avgjørende. Det er et viktig mål for konsultasjonen at de ansatte i DinMobil AS, har felles forståelse av utfordringene med drift

7 LE453H Side 7 av EN BESKRIVELSE AV PROSESSEN MED Å UTVIKLE ET NETTSTED. Å utvikle en og et for DinMobil AS positivt nettsted, vil måtte avveie flere hensyn. Det er få ansatte, og noe kunnskap om bruk av Edb finnes. Den første kontakten synes å vise at det kan være mangler knyttet til forvaltning og da er dette en vesentlig er noe vesentlig mer enn en informasjonsside på Internett, og det er viktig for virksomheten at det skapes en felles forståelse for dette. Elementer i den videre utvikling vil omfatte flere momenter knyttet til gjennomføring av selve bestillingen av varen, leveringen og betalingen. Prosessen bør deles opp i naturlige trinn, slik at DinMobil AS har oversikt over kostnader og forutsetninger etter hvert som viktige beslutninger skal fattes. Jeg ser en trinnvis utvikling knyttet til følgende momenter, og vil angi hvor virksomheten tar kritiske beslutninger, som binder kostnader. Disse må dekkes inn gjennom utviklet løsning. 1. Kost- nytteanalyse vil vise hvilke kostnads- og nytteelementer vi vil ha i dette prosjektet. 2. Sikkerhetsproblemer som bedriften står overfor, og hvilke løsninger kan være aktuelle. 3. Hvilket betalingssystem vil være best for DinMobil AS. 4. BS7799. ( ISO17799 ) Er dette noen for DinMobil AS og skal det innføres ISO17799? 5. Hvilket utstyr må DinMobil AS ha for god og sikker forvaltning av bestillinger og varelevering. Må dette anskaffes, eller vil leie være beste løsning. 6. Hvilke hensyn må tas med tanke på lagring av opplysninger om kundene. 7. Hvilken programvare til gjennomføringen i virksomheten trenger vi, for å forvalte dette. 8. Tiltak for å gjøre DinMobil AS sin Internettbutikk kjent i markedet. Punktene 1. og 2. må gjennomføres før det tas endelig beslutning om en videreføring til Internett. Dette er viktig av hensyn til kostnader, som påløper når beslutninger vurderes, og gjennomføring utredes. Kost- nytteanalysen er en stegvis prosses, som må bli fulgt opp og evaluert, trinnvis i prosessen. I denne virksomheten bør evaluering gjennomføres knyttet til beslutninger tatt etter punktene 3, 5 og 7 foran. Gjennom denne oppdatering vil det kunne bedømmes om forventet kostnad med beslutningen kan dekkes inn i endret salg, og om gjennomføringen bør gis et annet innhold.

8 LE453H Side 8 av KOSTNADS- OG NYTTEELEMENTER I DETTE PROSJEKTET. Ettersom virksomheten har en større markedsandel, legger jeg til grunn at kundene og telefonabonnentene handteres på Internettsidene til teleleverandørene. Når dette skjer fra butikken, er det et aktivt forhold til bruken av Internett for alle ansatte. Elementene i en kostnads- og nytteberegning vil være påvirket av dette faktum. Videre forutsettes at virksomheten har to tilknytninger til Internett. Jeg velger å legge til grunn at disse to arbeidsstasjonene, ikke er knyttet til en nettverksløsning, men bruker felles ISDN løsning i kontakten på nettet. Arbeidsstasjonene benyttes ikke til andre forretningsområder i virksomheten. Momenter i en kost- nyttevurdering kan knyttes til følgende områder. Dette er ikke satt opp i prioritert handel for oppfølging av kundene knyttet til: o Bestilling av vare fra vårt utvalg. o Behandling av nytt abonnement for teleleverandør. Det kan legges til grunn at virksomheten må ha ny e-post løsning. Regnskapssystem for Betalingsløsning knyttet til virksomhetens bankavtale. Eget domene og kostnader, samt nytten av dette. o Avtale om Web-hotell og løsninger hos denne leverandør. Markedsutsikter for denne type omsetning av mobile løsninger i telefoni. o Omsetningens størrelser og virkning på marginer ved lokalt salg og fortjeneste. o Avtaler med produsentene av telefoner? o Avtaler med nettoperatørene ( Telenor NettCom og lignende )? Behovet for utvikling av nye løsninger på EDB siden i virksomheten. o Nettverksløsning og arbeidsstasjoner. o Intern behandling av e-post. o Programvalg på operativ side og valg av applikasjoner i eget nettverk. o Behovet for ny intern opplæring? o Rutiner for oppdatering på Internett. o Rutiner for sikring fra Internett o Rutiner for riktig levering av varene o Rutiner for behandling av klager på levert vare og ved feil i leveringen.

9 LE453H Side 9 av 20 Den trinnvise økonomiske vurdering av prosessen knyttet til utviklingen av nettstedet, vil gi indikasjoner for rekkefølging av momentene her. Det bør tas hensyn til dette i den fremdrift som er angitt i oppgave 3, foran. 5. SIKKERHETSPROBLEMER, OG LØSNINGER ER AKTUELT. IT- og informasjons sikkerhet er ikke lenger hemmende for forretningsutviklingen, det er blitt et viktig grunnlag. Ansvaret for å trygge forretningskritisk informasjon, tjenester og systemer ikke lenger bare er et IT-ansvar, men også et ledelsesansvar. Det er blitt klart for flere at brannmur og antivirusprogramvare ikke er nok for å trygge et godt navn og rykte. En undersøkelse presentert av Gartner Group, viser at to av fem små/mellomstore virksomheter vil opphøre innen en periode på fem år, dersom de utsettes for en katastrofe. Årsaken er manglende eller utilstrekkelige kontinuitetsplaner. Virksomhetens overlevelsesevne er avhengig av at det er utført analyser med identifisering av: Interne og eksterne forretningsavhengigheter. Krav fra markedet eller fra eksisterende kunder. Konsekvensene ved å ikke være tilgjengelig ovenfor markedet innenfor visse perioder. På grunnlag av avdekket behov utarbeides, vedlikeholdes, testes eller øves - nødvendige kontinuitets-, krise-, katastrofe- eller beredskapsplaner. Vi tror ikke at forsikringer dekker alle økonomiske tap etter en alvorlig hendelse. Har vi de riktige forsikringene, vil materielle skader, tap i avbrudds perioden, mm. dekkes. Vi er imidlertid ikke forsikret mot at kundene finner andre leverandører. har en utledning knyttet til sin markedsføring av egne tjenester, som gir noe veiledning i problemområdet. Virksomheten må skaffe seg oversikt over hvilke forretningsprosesser, opplysninger, tjenester, applikasjoner, systemer etc. som er kritiske. Hvilke trusler virksomheten utsettes for, hvor det mangler beskyttelse, og hvilke konsekvenser det kan ha om disse truslene blir realisert bør legges inn i vurderingen av kost- nytte.

10 LE453H Side 10 av 20 Vi har iverksatt sikkerhetstiltak på enkelte områder, mens andre områder er mer eller mindre ubeskyttet. En risikoanalyse bør minst inkludere følgende elementer: Forretningsprosesser og medarbeidere. Informasjonen som behandles. Tjenester, funksjoner, applikasjoner og systemer. Systemplattformer og tilleggsprogramvare. Maskinvare og nettverksarkitektur. Erfaringer fra gjennomføring av risikoanalyse og risikovurdering, og ha god oversikt over hvilke trusler, svakheter og sikkerhetstiltak, som er relevante, er det vi ikke ønsker å oppleve på en negativ måte. Det er i markedet utviklet egne verktøy basert på erfaringer, og disse er tilpasset norske forhold, samt tar hensyn til kravene i BS7799. Det fokuseres på gjennomføring av risikoanalysen på en rask og effektiv måte, uten at verdifulle opplysninger blir utelatt. Det blir lagt vekt på at resultatene skal være lett tilgjengelige for beslutningstakerne. Etter først å ha kartlagt verdiene og tapspotensialet, fokuseres på hvilke trusler som er relevante, og i hvilken grad virksomheten er sårbar eller har svakheter. Avhengig av beregnet tapspotensial, må vi gjennomføre en mer detaljerte risikovurdering på nødvendige områder. Metoden for risikovurderinger må spesielt ta hensyn til Personopplysningsloven og Datatilsynets krav. Fysisk sikkerhet for varelageret er godt ivaretatt. Sikkerhet for varen under transport og levering må vurderes på nytt, da vi har nye mellomledd for riktig levering av vare til kundene, samt nye krav til sikkerhet for riktig fører videre til større bruk av Edb internt i virksomheten, og risiko for feil levering eller mangelfull levering av varene er tilstede. Muligheten for fremmed endring av innhold på sidene i må bli avvist på en forsvarlig og sikker måte.

11 LE453H Side 11 av HVA ER BS7799? Den britiske standarden BS7799 har som mål å sette IT- og informasjonssikkerhet i system og sørge for felles plattform for IT- avhengige virksomheter, som ønsker å samarbeide uten at sikkerhetsnivået reduseres. Standarden er anerkjent av skandinaviske myndigheter. Norske myndigheter vurderer også sertifisering etter denne standarden som et krav for å kunne levere tjenester til forvaltningen. Del 1 av standarden er en ISO standard. Den er oversatt til norsk og har betegnelsen NS- ISO/IEC tar for seg flere sider ved BS7799 som IT-standard. Standarden understreker en helhetlig sikkerhetstanke med fokus på følgende områder: Organisering av sikkerhetsarbeidet og bevisstgjøring av ansatte. Oversikt og kontroll med kritiske verdier og funksjoner. Bygningsmessig og miljømessig sikkerhet med adgangskontroll og plassering av utstyr. Drift og vedlikehold av Informasjons- og kommunikasjonssystemer. Brukeradministrasjon med tilgangskontroll og overvåking av bruk. Spesifikasjon og verifikasjon av sikkerhetsfunksjonalitet i nye systemer. Kontinuitetsplanlegging i tilfelle brann eller andre hendelser som kan ha katastrofale følger. Overensstemmelse med juridiske krav ved håndtering av informasjon (eksempelvis personopplysningsloven, regnskapsloven, forvaltningsloven). Erfaring fra sertifiseringsprosesser og hva sertifiseringsmyndighetene fokuserer på, skal selvfølgelig ikke være drivende for prosessen, men det er en ekstra sikkerhet ved valg av samarbeidspartner for et slikt prosjekt. Det er utviklet verktøy i markedet, som gjør innholdet i standarden lett tilgjengelig, og med en struktur, som gir full oversikt over status på kravene til enhver tid. Det er også viktig med fleksibilitet slik at eksisterende dokumentasjon kan benyttes direkte uten ekstra tilpasningsarbeid.

12 LE453H Side 12 av 20 Fokus på egenverdi ved innføringen av styringssystemet og selve sikkerhetstiltakene er av betydning. Gjennomføringen av prosessen må skje på virksomhetens premisser. Det må vises tillit til, at nødvendige rammebetingelser, motivasjon og evne til å gjennomføre, er på plass når oppgaven starter. Er det tvil om virksomheten er moden for et slikt arbeid, anbefaler markedet en tilstandsrapport, som vil gi grunnlag for beslutningen. Målet er at virksomhetens risiko for tap av anseelse og økonomi, reduseres raskt og betydelig. Videre skal virksomheten være i stand til å videreutvikle og forbedre informasjons- og ITsikkerheten, også etter at ekstern hjelp er avsluttet. gir oversikt over tilpassing av norske forhold til BS7799 og ISO standarder i sikkerhet Det er i hovedsak etablert krav til ti områder. Hvert område er delt opp i detaljerte kontrollmål, tilsamen 127 sikkerhetskontroller. Ytterligere detaljert til over 500 kontrollmål. Mulig nytte for DinMobil AS i å innføre BS7799 ( ISO17799 ). Å etablere en betinger utstrakt bruk av It-løsninger. På samme tid vil innføring av ISO17799 gi virksomheten en betydelig støtte i valg av løsninger og metoder for behandling av varer og bestillinger. Dette vil også lette arbeidet med å ivareta handtering av personopplysninger i tråd med Lov om personvern og datasikkerhet.. Innføringen bør legges inn som forutsetning fra start slik at dette tas med i det videre arbeid med løsninger og finansiering av etableringen.

13 LE453H Side 13 av BETALINGSSYSTEMER VED INTERNETTHANDEL. Det er flere muligheter for enklere løsninger, avhengig av den sikkerhet som virksomheten trenger for riktig betaling av levert og metode velges i samarbeid med egen bank, da mye av løsningen og kvalitet på denne styres fra bankens system. Kjente løsninger antydet med leveringstid fra vår virksomhet kan være: BETALINGSMÅTE TID hos OSS MERKNAD Faktura til først godkjent kunde 1 virkedag Høy risiko, sen betaling Faktura til kredittvurdert kunde. 2 virkedager Høy risiko, sen betaling Fraktoppkrav gjennom befrakter / post. 1 virkedag Levering med sikker betaling Forhåndsfaktura og bekreftet betaling. 3-5 virkedager Sen levering, sikker med bankkort 1 virkedag Aktuell løsning i med kredittkort 1 virkedag Aktuell løsning i dag. Dette er i korte trekk de leveringsmetoder og betalingsmåter, som kan vurderes i tilknytning En viktig vurdering må knyttes til mulighetene virksomheten har for en rask gjennomføring av vareleveringen etter bestilling gjennom Internett. er en aktuell opplysningskilde for vurdering knyttet til Integrasjon Mobil betaling Småpenge løsning Kortbetaling Danmark Kredittkort Norge Netaxept ble etablert i 2000 og eies av DnB og Accenture, to eiere med rimelig trygg bakgrunn for riktig oppgjør for handel over nettet. Nettsted Call center Nettbank Faktura med finansiering og admin. Faktura med kredittsjekk Betaling hjem på dør Forbruksfinansiering Gyldige lev. alternativer Budlevering

14 LE453H Side 14 av 20 Viser at dokumentasjonen til betalingsordningen er det viktig for vår virksomhet, med små marginer og aktive kunder, å være med på forutsetningene for betaling og levering av denne tjenesten. Ideen bak ordningen er at det benyttes en løsning der de handlende legger igjen sin informasjon om betalings- og leveransepreferanser på ett sted. Nettbutikkene lenker seg opp mot denne løsningen og overlater styring av oppgjør og leveranse til betalingsformidler. Løsningen må kunne integrere de betalingsløsninger og leveringsmåter vi finner formålstjenlig. Dette gjør at det kan bygges ut etter hvert som behovet for nye løsninger dukker opp. Vi kan tilby våre kunder et sikkert betalingssystem: Husk at skepsisen til å betale over nett fremdeles er stor hos mange. Føler kundene tillit til at vår butikk har et trygt system, vil sannsynligheten for at de handler også øke. Betalingsleverandør må regne med ål bruke betydelige ressurser på å bygge kunnskap hos forbruker om nettopp dette. Vi må kunne garantere våre kunder et leveringssystem, som fungerer, samtidig som det er fleksibelt. Mange kunder har dårlige erfaringer nettopp med vareleveringen etter kjøp over nettet. Et godt leveringssystem vil derfor være et viktig argument for å handle i Løsning for DinMobil AS? Mobile løsninger som er moderne hjelpemidler forutsetter også moderne betalings- og leveringsløsninger. Vårt valg av muligheter bør ivareta denne forutsetning på en positiv måte. Betaling og varelevering må ikke komme i konflikt med vår forutsetning om gjennom Internett, skal forventes gjennomført på en effektiv og rask måte. Det var nettopp dette vi valgte å legge inn i vår satsning på salg gjennom Internett. Vi gjennomfører ut fra dette følgende løsninger i BETALINGSMÅTE TID hos OSS med bankkort 1 virkedag Aktuell løsning i med kredittkort 1 virkedag Aktuell løsning i dag. Forhåndsfaktura og bekreftet betaling. 3-5 virkedager Sen levering, sikker betaling

15 LE453H Side 15 av HENSYN Å TA VED LAGRING AV OPPLYSNINGER OM KUNDER? Nettstedet gir en brei gjennomgang av forutsetninger og krav til intern It bruk, når det er personopplysninger knyttet er et nettsted som gir god veiledning i It sikkerhet knyttet til personopplysninger og bruken av disse Etter at den nye personopplysningsloven trådte i kraft fikk Datatilsynet endret sin rolle fra å være en godkjenningsinstans for konsesjonssøknader, til å være et tilsyn, som skal utføre kontroll- og tilsynsoppgaver. Tilsynet er også gitt myndighet til å ilegge tvangsmulkter og pålegg, dersom behandlingen av personopplysningene ikke skjer etter forskriften. Hovedmålet vil være å utvikle og opprettholde et miljø for behandling av personopplysninger, som er i overensstemmelse med Datatilsynets krav. Videre vil vi måtte legge vekt på at nødvendige aktiviteter og prosedyrer innføres, slik at dette får minst mulig konsekvens for den daglige driften. Målet er å få til et miljø hvor alle ansatte, som har ansvar for å forvalte sensitive personopplysninger, opplever de påkrevde ordningene, som nødvendige og trygge. Forskriften til den nye personopplysningsloven stiller krav om: Planlagte og systematiske tiltak for informasjonssikkerhet. Kvaliteten på opplysninger som behandles. System og informasjonssikkerhet skal dokumenteres. Personopplysninger kan lekke ut til uvedkommende, noen kan gjøre uberettigede endringer, eller vår virksomhet rett og slett ikke får tilgang til opplysningene når vi trenger dette, er alle vitale vurderinger, som må bli ivaretatt på en god måte.

16 LE453H Side 16 av Å GJØRE DinMobil AS INTERNETTBUTIKK KJENT I MARKEDET. Mobiltelefoner og mobile løsninger for kommunikasjon gjennom telenettet har gjennomgått en betydelig utvikling de senere årene. Det er flere aktører som i dette markedet. Ettersom virksomheten har en stor andel av hjemme markedet vil det være viktig å harmonisere prisene lokalt i butikken og slik at markedet kan styres ut fra bedriftens mulighet. Det er flere muligheter for valg av metode for etablering noe som virksomheten selv vil ta aktiv del i gjennomføringen av. Etter gjennomført utredning av løsninger i og de kontakter, som er videreført overfor egne leverandører av varer og produkter, er det lagt til grunn en trinnvis test og utvidelse av markedet. Vi velger å satse på markeringer overfor ungdommer i videregående skole i vår første markedsføring I første rekke er det de fem nærmeste byene vi satser i, og er målrettet til de videregående skolene, samt kjøpesentrene, som besøkes av to av våre ansatte. Kombinert med oppslag er det gjennomført tidsbegrensede brukeravtaler med to studenter, som pådrivere, i hver av byene. Dette samordnes med vår første etablering på Internett. Oppfølgingen av nettbesøk på tatt ut i Web-hotellet, vil gi tilbakemelding på metoden, før denne utvides til andre steder med et betydelig antall ungdommer og skoleelever. I neste fase av markedsføringen tar vi opp til vurdering om banner hos de større nettavisene skal brukes. Dette vil betinge satsning opp mot et større marked, og vi bør ha skaffet noe erfaring med oppfølgingen fra de første skolebesøkene før vi tar i bruk en så sterk satsning. Vi vil gjennomføre en målrettet bruk av SMS meldinger, til de av våre tidligere kunder, som vi vet har flyttet til andre deler av landet. På denne måten kan vi skape interesse for ny handel hos oss ut fra tidligere erfaringer.

17 LE453H Side 17 av DRØFT DISSE UTSAGN/ØNSKER. a. hver dag kan vi legge inn en melodi, som blir spilt når sida åpnes TONO forvalter de økonomiske rettigheter til beskyttet musikk i Norge. Gjennom forvaltningsavtalen overdrar opphavsmannen både fremføringsrettighetene og de mekaniske rettighetene til TONO. Forvaltningen av de mekaniske rettighetene overdrar TONO videre til NCB (Nordisk Copyright Bureau). TONO representerer komponister, tekstforfattere og musikkforlag og har i dag over medlemmer. Gjennom gjensidighetsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis hele verdensrepertoaret. TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk. Disse pengene fordeles deretter til rettighetshaverne i de fremførte verkene. Dette krever avtale om bruken på antydet måte. Det er intet som tilsier at et slikt virkemiddel vil føre til vesentlig økning i vårt salg av mobiltelefoner og tilbehør. Dette stiller videre krav til kundens nettleser og nyere maskin for å få et godt utbytte. Dette gir også lengre nedlastingstid for våre mulige kunder og vi løper større risiko med tap av interesse for b. vi legger inn link til konkurrenter som vi vet tar høyere pris enn oss? Dette kan oppfattes som aggressiv markedsføring og vi vil ikke oppnå et positivt omdømme ved slik markedsføring. Dette bryter med vår tidligere gode markedskontakt. Konkurrentene vil endre sine betingelser uten at vi ser dette fort nok, til å legge inn riktige opplysninger. Feil opplysninger vil svekke vår troverdighet betydelig og gir lavere tillit i markedet.. Det er viktig for oss å fokusere på vår gode service og mulighet for

18 LE453H Side 18 av 20 c. vi trenger ikke å legge ut informasjon om fraktkostnader Dette er en viktig salgsopplysning, og vi vil få problemer med markedsføringsloven og betingelser knyttet til vareleveringen i vår annonsering. En etterfølgende diskusjon med kunden om denne mangel, vil ha en sterk negativ virkning for oss. Det er bedre om vi etablerer faste priser på leveringer gjennom avtaler med postverket, eller annen rask leverandør av små pakker, dør til dør, og gir opplysninger om valgmuligheter for tempo i leveringen som kan påvirke frakt frem til kunden. Sonedelt frakt kan da forventes fra vår side.. Med Internett vil vi ha god oversikt over hvor kundene kommer fra, og kan derfor påvirke kostnadene for kunden gjennom gode fraktavtaler og rask levering. Etter noen erfaringer kan vi legge inn dette, som salgsfremmende opplysninger. d. På startsida kan vi legge ut et nytt maleri av Odd Nerdrum hver uke Bruk av kunst på Internett, vil trekke oppmerksomheten bort fra våre produkter. Vi må heller se på utformingen av våre bilder av produktene, og gjøre dette på en best mulig måte. En enkel animasjon knyttet til våre produkter, vibrerende telefon eller lignende er et annet virkemiddel som krever kortere nedlasting. Bruk av bilder på Internett fører til lengre tid før siden vises, og dette vil svekke kundens interesse for vår presentasjon av produktene. e. veiledende pris må være med slik at folk kan se at vi har lave priser Vi er i en bransje med sterk variasjon i prisene, og våre leverandører har ikke veiledende priser knyttet til produktene. Det er ut fra dette, ikke et godt argument for våre tjenester. Vi kan derimot vurdere tidsbegrensede tilbud, som lokkemiddel, for noen av våre beste produkter. Der vi har gode løsninger vil prisen ikke bety mye for våre kunder, noe vi allerede har erfart med vår markedsandel så langt.

19 LE453H Side 19 av 20 f. dersom vi skal ha link (lenke) til en side som tester mobiltelefoner, så spiller det vel ingen rolle om linken bringer kunden over til testsida eller om testsida vises i vår nettside! Dette er et vesentlig punkt for vårt marked på Internett. Ser vi på det som ligger på nettet fra leverandørene har disse etablert egne nettbutikker. Vi må sikre oss, slik at kunden ikke mister linken, som er opprettet med Dette blir ivaretatt gjennom utviklet nettside og kombinasjoner i benyttet teknikk ved programmering av det design, som er skissert tidligere. Vi bør gjøre de riktige grepene, slik at endelig handel havner i vår handlekurv.

20 LE453H Side 20 av 20 LITTERATURLISTE: Bøker: EM: E. Marnburg m.fl Bedriftskonsultasjon, Tano - Aschehoug JF: Jarbekk, Foss E-handel, Internett og juss, Gyldendal C.A.Tepfers og C.M.Davidsen 2002 Elektronisk handel Tapir AF Artikler på Internett: Senioringeniør Johan Braar Larsen, 2001 Datatilsynet og de nye forskrifter. VincIT risiko forvaltning med ontorer i Risør og Porsgrunn. Har du behov for å bli sertifisert? Personopplysninger kan lekke ut til uvedkommende Risikoanalyser og risikovurderinger Netaxept en aktuell opplysningskilde for vurdering Forvalter de økonomiske rettigheter til beskyttet musikk i Norge.

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften Krav utledet av paragrafene i forskriften Tilsvarer krav og kontroller i ISO/IEC 27001 2-1 Forholdsmessige krav

Detaljer

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett Hvordan vet du egentlig at du gjør den beste og tryggeste handelen på nett? Det finnes enormt mange nettbutikker, og det er ikke alltid like lett

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

9 tips. Til å skrive en nettsidespesifikasjon

9 tips. Til å skrive en nettsidespesifikasjon 9 tips Til å skrive en nettsidespesifikasjon Hvorfor Vecora Vecora er et digitalt mediebyrå med bred kompetanse innen web, design, sosiale medier, synlighet og kommunikasjon. Vi har skrevet denne hjelpen

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Kjøpsvilkår for Nettbutikk Butikkenes brukere kan være personer som fylte 18 år og er habile i henhold til loven.

Kjøpsvilkår for Nettbutikk Butikkenes brukere kan være personer som fylte 18 år og er habile i henhold til loven. KJØPSVILKÅR Salg i nettbutikken blir gjennomført på grunnlag av nettbutikkens Kjøpsvilkår som Kunden bør bli kjent med for han/henne legger inn bestilling. Sending av bestillingen betraktes som godkjenning

Detaljer

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 Våre suksesskriterier Kunder Være «The Obvious Choice» Ledende på kundeopplevelse Kundeservice Hjelpende, ærlig, kompetent og

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

E-handel. Hva er e-handel og viktigere: - Hvordan utnytte de mulighetene e-handel gir og styre unna de fellene som finnes?

E-handel. Hva er e-handel og viktigere: - Hvordan utnytte de mulighetene e-handel gir og styre unna de fellene som finnes? Hva er e-handel og viktigere: - Hvordan utnytte de mulighetene e-handel gir og styre unna de fellene som finnes? Her lærer du alt du trenger for å utvikle en egen nettbutikk som er integrert med resten

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

KJAPPE, BILLIGE SKYTJENESTER MEN HAR DU KONTROLL?

KJAPPE, BILLIGE SKYTJENESTER MEN HAR DU KONTROLL? KJAPPE, BILLIGE SKYTJENESTER MEN HAR DU KONTROLL? 5. mai 2015, Ivar Aasgaard LITT BAKGRUNNSINFORMASJON Steria ble i 2014 en del av Sopra Steria-konsernet 35.000 medarbeidere i 20 land Proforma omsetning

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549 Forprosjektrapport Gruppe 34 Bjørn Bergan Abdi Baisa Mads Larsen s161593 s156140 s156151 Magnus Dahl Hegge s153549 Presentasjon Hovedprosjektgruppe 34 består av 4 elever som nå gjennomfører sitt siste

Detaljer

Krav- og løsningsspesifikasjon. nettbutikk

Krav- og løsningsspesifikasjon. nettbutikk Vedlegg 3 Krav- og løsningsspesifikasjon Mobiltelefoner, nettbrett og tilleggsutstyr. 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Krav... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.2 Krav til utvalg... 3 2.3 Krav til service... 3

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

VEDLEGG A UTKAST TIL LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A UTKAST TIL LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSESNR.: K-00319 Rammeavtale informasjonssikkerhet Side 1 av 5 VEDLEGG A UTKAST TIL LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Leveranseomfang... 2

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Samlet risikobilde av pasientreiseområdet 2014 Sannsynlighet

Samlet risikobilde av pasientreiseområdet 2014 Sannsynlighet Konsekvens Samlet risikobilde av pasientreiseområdet 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3 1. Sikkerhet 2. Bruk av og kunnskap om 3. Eksterne avtaleparter 4. Økonomiske misligheter 5. Annet 2 1 Risiko Risikopunkt

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Programvare fra Uni Pluss

Programvare fra Uni Pluss Programvare fra Uni Pluss Programvare fra Uni Pluss Uni Eiendom Studentbolig Bolig Næring Utleiemegling Uni Eiendom FDV Tegning Boligtorget Uni Økonomi Uni Eiendom FDV Forvaltning Drift Vedlikehold 14

Detaljer

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser Q4 2015 hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser - Q4 2015 Side 2 av 11 Dette er oss Hyttenyhetene er bindeleddet mellom hytteeieren, det offentlige

Detaljer

Ifølge Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007) «Et informasjonssamfunn for alle» bygger begrepet IKT-sikkerhet på tre basisegenskaper:

Ifølge Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007) «Et informasjonssamfunn for alle» bygger begrepet IKT-sikkerhet på tre basisegenskaper: Geir Martin Pilskog og Mona I.A. Engedal 8. Økende bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) medfører flere utfordringer når det gjelder sikkerhet ved bruken av IKT-system, nettverk og tilknyttede

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Netaxept Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Netaxept Versjon: 12 Innhold BETALINGSTJENESTER FOR BETALING I NETTBUTIKK...

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 NETTVETT Nettvettregler for e-post Slett mistenkelig e-post Ikke svar på eller følg oppfordringer i spam

Detaljer

DOK lyddemping.no

DOK lyddemping.no DOK-2016-30 - lyddemping.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-06-28 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-30 STIKKORD: Lyddemping.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

Bilag 14 Databehandleravtale

Bilag 14 Databehandleravtale Bilag 14 Databehandleravtale Telefoni- og sentralbordtjenester Bilag 12 Databehandleravtale Side 1 av 7 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

www.pwc.no Utfordringer innen IKTområdet PwC 20. september 2011

www.pwc.no Utfordringer innen IKTområdet PwC 20. september 2011 www.pwc.no Utfordringer innen IKTområdet 20. september 2011 Innhold 1. Risiko i betalingsformidling 2. Kontinuitetsplaner 3. Bankenes ansvar ved utkontraktering 4. Oppsummering 2 Risiko i betalingsformidling

Detaljer

Standard kjøpsvilkår for levering i Norge

Standard kjøpsvilkår for levering i Norge Standard kjøpsvilkår for levering i Norge Helseogkost.no er en NORSK nettbutikk. Vi sender ikke varer utenlands. Vi ekspederer kun ordrer til kunder med adresse i NORGE. Helseogkost.no is a Norwegian webshop.

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Norges mest. inntektsbringende dugnad!

Norges mest. inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! I tråd med idrettens verdier Norsk idrett har en svært positiv effekt på den norske folkehelsen. Idretten står således i en perfekt

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker 1999-2007 WebOn: Senior Rådgiver fra 2007 Måle suksess Hvorfor webanalyse? Selge mer Viser hvordan

Detaljer

Sikkerhetsledelse et løpende og langsiktig arbeid. - Som ikke alltid gir raske resultater

Sikkerhetsledelse et løpende og langsiktig arbeid. - Som ikke alltid gir raske resultater Sikkerhetsledelse et løpende og langsiktig arbeid - Som ikke alltid gir raske resultater Innhold Fem overordnede prinsipper for sikkerhetsledelse Six impossible things before breakfast Og en oppsummerende

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Veiledning før sertifisering

Veiledning før sertifisering Veiledning før sertifisering Dette dokumentet har vi i TRYGG E-HANDEL utformet for å hjelpe deg som søker med prosedyren for sertifisering. I dokumentet finner du eksempler på hvordan din hjemmeside og

Detaljer

Difi Informasjonssikkerhet 12. april 2012 Implementering av Styringssystem for informasjonssikkerhet. Øivind Nyseth

Difi Informasjonssikkerhet 12. april 2012 Implementering av Styringssystem for informasjonssikkerhet. Øivind Nyseth Difi Informasjonssikkerhet 12. april 2012 Implementering av Styringssystem for informasjonssikkerhet Øivind Nyseth Styringssystem for informasjonssikkerhet Tema Litt om SLF Status, informasjonssikkerhet

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Detaljer

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy?

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? WebOn Spesialist på e-handel Helhetlig leverandør Rådgivning Google Produkt Verktøy Webmaster Tools AdWords Analytics

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Nye personvernregler fra mai Hva betyr det for din virksomhet? Advokat Sverre McSeveny-Åril og advokat Maja Glad Pedersen

Nye personvernregler fra mai Hva betyr det for din virksomhet? Advokat Sverre McSeveny-Åril og advokat Maja Glad Pedersen Nye personvernregler fra mai 2018 - Hva betyr det for din virksomhet? Advokat Sverre McSeveny-Åril og advokat Maja Glad Pedersen Bakgrunn Ny personvernforordning vedtatt i EU 14. april 2016 Trer i kraft

Detaljer

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Finansforetakenes bruk av IKT og betalingstjenester Seksjonssjef Frank Robert Berg Finanstilsynet Risikobildet

Detaljer

Medica Nord AS etterstreber en rask levering innen 4-9 arbeidsdager fra bestillingsdagen.

Medica Nord AS etterstreber en rask levering innen 4-9 arbeidsdager fra bestillingsdagen. Vilkår 1. Leveranse/frakt 1.1 Fraktfritt Alle bestillinger levereres fraktfritt. 1.2 Leveringstid Medica Nord AS etterstreber en rask levering innen 4-9 arbeidsdager fra bestillingsdagen. Leveringstiden

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

1. Tillit til ulike virksomheters behandling av personopplysninger

1. Tillit til ulike virksomheters behandling av personopplysninger 1. Tillit til ulike virksomheters behandling av personopplysninger Spørsmål: Jeg leser opp en liste over private og offentlige organisasjoner som kan ha personopplysninger om deg. Jeg ber deg fortelle

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

IT-nytten i en virksomhet Bruk av IKT i virksomheter - G

IT-nytten i en virksomhet Bruk av IKT i virksomheter - G IT-nytten i en virksomhet Bruk av IKT i virksomheter - G Definisjoner Strategi Plan for hvordan virksomheten skal oppnå sine mål Sett av handlinger for å oppnå virksomhetens mål IT-strategi Plan for hvordan

Detaljer

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Den gode kundereisen Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Kundens totalopplevelse er avgjørende. Det finnes ikke én god kundereise, men mange. FØR kjøpet Definere Lete Beslutte Hvor viktig er følgende

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

Rundskriv. Forbedret sikkerthet

Rundskriv. Forbedret sikkerthet Rundskriv Nummer : 09/07 Emne : Viktig melding til alle brukere av www.sildelaget.no Til : Alle brukere av Ekstranett på www.sildelaget.no Sted : Bergen Dato : 22.05.2007 Forbedret sikkerthet Hva gjør

Detaljer

Aggregering av risiko - behov og utfordringer i risikostyringen

Aggregering av risiko - behov og utfordringer i risikostyringen Aggregering av risiko - behov og utfordringer i risikostyringen SINTEF-seminar 4.4.2017 Jan Sørgård, Seniorrådgiver i Difi Seksjon for informasjonssikkerhet og datadeling Avdeling for digital forvaltning

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

Risikoanalysemetodikk

Risikoanalysemetodikk Risikoanalysemetodikk Mars 2012 Eva Henriksen, eva.henriksen@telemed.no Eva Skipenes, eva.skipenes@telemed.no Sikkerhetsrådgivere NST www.telemed.no/sikkerhet Metodikk for Risikoanalyse Risikovurdering

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Er du trygg i nettskyen 31. Mai 2011 Advokat Herman Valen

Er du trygg i nettskyen 31. Mai 2011 Advokat Herman Valen Er du trygg i nettskyen 31. Mai 2011 Advokat Herman Valen Innledning Hva er cloud computing? IaaS, PaaS, SaaS osv Skyen er en forretningsmodell som bygger på noen prinsipper: Standardisering (tjenester,

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen

Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen Stig Morten Nilsen Norges Bilbransjeforbund (NBF) Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 En del av NHO-fellesskapet

Detaljer

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012 Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Agenda En prosessbasert tilnærming: Planlegge sikringstiltak Utføre

Detaljer

Planlegging av øvelser

Planlegging av øvelser Planlegging av øvelser Håkon Styri Seniorrådgiver Seksjon for informasjonssikkerhet og datadeling Målsetning IKT-beredskapsøvelse gjennomføres minst en gang per år 29,2 prosent i 2014 33,3 prosent i 2016

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT.

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. penger, sikrer verdier, lagrer informasjon og tilbyr sikker elektronisk identifisering og signering. Tjenester du bruker hver dag

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

SIKRING i et helhetsperspektiv

SIKRING i et helhetsperspektiv SIKRING i et helhetsperspektiv Semac er eid av Nokas Group. Nokas er Nordens ledende sikkerhetskonsern med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet leverer sikkerhetsløsninger til over 150.000

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema for foretakets IT-virksomhet forenklet versjon basert på 12 COBIT prosesser Dato: 10.07.2012 Versjon 2.6 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no

Detaljer

Ingen kompromisser - Beste beskyttelse for stasjonære og bærbare PCer CLIENT SECURITY

Ingen kompromisser - Beste beskyttelse for stasjonære og bærbare PCer CLIENT SECURITY Ingen kompromisser - Beste beskyttelse for stasjonære og bærbare PCer CLIENT SECURITY Oppdatert programvare er nøkkelen til sikkerhet 83 % [1] av de 10 største skadeprogrammene kunne vært unngått med oppdatert

Detaljer