Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/51 PS 2012/52 PS 2012/53 PS 2012/54 RS 2012/14 PS 2012/55 PS 2012/56 PS 2012/57 PS 2012/58 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr Økonomirapport per juli 2012/984 Utlysninger med forbehold om politisk godkjenning - endelig godkjenning 2012/2936 Utlysing av stillinger - godkjenning 2012/2936 Stillinger i enhet for plan, byggesak og geodata Sykefraværsstatistikker og rapporter pr og / /1969 Side nr. Morten Christoffersen utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffersen Leder KRF Ellen Simensen Medlem AP Asle Milde Medlem Ansattes repr. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Roy Eilertsen MEDL SV Sverre Stang MEDL V Kirsti Rørmyr Medlem Ansattes repr. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Bente C Gulbrandsen Roy Eilertsen AP Inger S. Brännvall Kirsti Rørmyr Ansattes repr. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Toril Bjerkeli Rådmannens representant/personalsjef Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Morten Christoffersen Utvalgsleder Sissel Thorvik Sellevold Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2012/43 PS 2012/44 PS 2012/45 PS 2012/46 RS 2012/13 PS 2012/47 PS 2012/48 PS 2012/49 PS 2012/50 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Prosedyrer og kriterier for utvelgelse ved overtallighet og nedbemanning Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2012/3215 Økonomirapport Sentral / Felles pr. mai /984 Oppfølging av vedtak i sak PS 2012/34 - Lønnsreduksjoner 2012/713 Utlysning av stillinger - godkjenning 2012/2936 Stillinger i enhet for plan, byggesak og geodata 2012/3282 Side nr. Morten Christoffersen utvalgsleder Side 5

6 PS 2012/43 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2012/44 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2012/45 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. PS 2012/46 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Ellen Simensen, Ap og Bente Gulbrandsen, Ap fremmet følgende protokolltilførsel: Protokolltilførsel: Vi beklager sterkt at skrivet prosedyre og kriterier for utvelgelse ved overtallighet og nedbemanning er satt i verk uten politisk behandling. I fasen 1 i dokumentet står det følgende: Bemanningsplaner skal utarbeides før arbeidet med nedbemanning starter. Side 6

7 Nedbanningen/overflytting er startet uten at de ulike etatene i kommunen har samme prosedyrer. Rådmannen og øvrige fagforbund sier at kompetanse er det første og mest sentrale kriteriet for utvelgelse og nedbemanning, dette forutsetter vi at ansatte i Halden kommune innehar. Vi fastsetter at som ved nedbemanning/omorganisering ellers, vektlegges ansiennitet. Halden kommune er en IA bedrift og har derved påtatt seg å følge IA-avtalen som har som hovedmål og: «Å hindre og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet». Ved og ikke å ha IA-avalen som en av de sentrale kriterier, risikerer Halden kommune å øke frafallet i arbeidslivet. Vedtak: Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering. Protokolltilførsel: Vi beklager sterkt at skrivet prosedyre og kriterier for utvelgelse ved overtallighet og nedbemanning er satt i verk uten politisk behandling. I fasen 1 i dokumentet står det følgende: Bemanningsplaner skal utarbeides før arbeidet med nedbemanning starter. Nedbanningen/overflytting er startet uten at de ulike etatene i kommunen har samme prosedyrer. Rådmannen og øvrige fagforbund sier at kompetanse er det første og mest sentrale kriteriet for utvelgelse og nedbemanning, dette forutsetter vi at ansatte i Halden kommune innehar. Vi fastsetter at som ved nedbemanning/omorganisering ellers, vektlegges ansiennitet. Halden kommune er en IA bedrift og har derved påtatt seg å følge IA-avtalen som har som hovedmål og: «Å hindre og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet». Ved og ikke å ha IA-avalen som en av de sentrale kriterier, risikerer Halden kommune å øke frafallet i arbeidslivet. RS 2012/13 Prosedyrer og kriterier for utvelgelse ved overtallighet og nedbemanning PS 2012/47 Økonomirapport Sentral / Felles pr. mai 2012 Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Ellen Simensen, Ap og Bente Gulbrandsen, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Side 7

8 Det vises til budsjett for 2012 at det under punkt 2 og 3 står om hovedutvalgets økonomiske ansvar. Ut i fra de opplysninger hovedutvalget nå gjennom sak 2012/47 er gjort kjent med, er det store avvik som det ikke er fremmet forslag til inndekning for. Det innkalles til møte i hovedutvalg for administrasjon får forslag til inndekning foreligger. Rådmannens innstilling ble satt opp mot Simensen og Gulbrandsens forslag til vedtak. Simensen og Gulbrandsens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (Krf). Vedtak: Det vises til budsjett for 2012 at det under punkt 2 og 3 står om hovedutvalgets økonomiske ansvar. Ut i fra de opplysninger hovedutvalget nå gjennom sak 2012/47 er gjort kjent med, er det store avvik som det ikke er fremmet forslag til inndekning for. Det innkalles til møte i hovedutvalg for administrasjon får forslag til inndekning foreligger. PS 2012/48 Oppfølging av vedtak i sak PS 2012/34 - Lønnsreduksjoner Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Ellen Simensen og Bente Gulbrandsen, Ap, fremmet forslag til vedtak: Viser til sak i kommunestyret PS 2012/34 «Nye tiltak for å skaffe balanse mellom inntekter og løpende utgifter». Fremmer derfor forslaget fremmet av opposisjonen i sak PS 2012/34. Asle Milde og Inger S. Brännvall, ans.repr. fremmet utsettelsesforslag: Milde og Brännvalls utsettelsesforslag fikk 2 stemmer (ans.repr) og falt. Milde og Brännvall fremmet forslag til nytt pkt. 2 i rådmannens innstilling: Saken utsettes inntil drøftinger mellom rådmannen og HTV er gjennomført, jfr. Hovedavtalen. Saken utdypes nærmere med konsekvensutredninger når den settes opp på nytt. Pkt. 1 i rådmannens innstilling ble votert opp mot Simensen og Gulbrandsens forslag til vedtak: Pkt. 1 i rådmannens innstilling fikk 3 stemmer (Krf, ans.repr.) og vedtatt. Milde og Brännvall fremmet forslag til nytt pkt. 2 i rådmannens innstilling: Milde og Brännvalls forslag til vedtak fikk 4 stemmer (Ap, ans.repr.) mot 1 stemme (krf) og vedtatt. Ellen Simensen og Bente Gulbrandsen, Ap fremmet protokolltilførsel: Protokolltilførsel: Ettersom vi vanskelig kan se at en lønnsreduksjon på 67 mill. kr. vil kunne føre til oppsigelser, brudd på arbeidsmiljøloven og brudd på lovpålagte oppgaver kommunen har ovenfor byens innbyggere, stemmer vi nei til dette forslaget. Under KS sak 2012/34 ble Ap, SV, Frp Side 8

9 og Pp`s forslag forkastet. Dette er beklagelig da mye av innsparingene alt kunne vært iverksatt og økonomien derved vært bedret. Vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Saken utdypes nærmere med konsekvensutredninger når den settes opp på nytt. Saken utdypes nærmere med konsekvensutredninger når den settes opp på nytt. Protokolltilførsel: Ettersom vi vanskelig kan se at en lønnsreduksjon på 67 mill. kr. vil kunne føre til oppsigelser, brudd på arbeidsmiljøloven og brudd på lovpålagte oppgaver kommunen har ovenfor byens innbyggere, stemmer vi nei til dette forslaget. Under KS sak 2012/34 ble Ap, SV, Frp og Pp`s forslag forkastet. Dette er beklagelig da mye av innsparingene alt kunne vært iverksatt og økonomien derved vært bedret. PS 2012/49 Utlysning av stillinger - godkjenning Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Rådmannens representant personalsjef Toril Bjerkeli fremmet tilleggsforslag med nytt pkt. 2 i rådmannens innstilling: Hovedutvalg for administrasjon godkjenner også ekstern utlysning av et vikariat i 30% for pedagogisk leder i Isebakke barnehage for perioden Rådmannens innstilling samt Bjerkelis tilleggsforslag med nytt pkt. 2 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. (Krf, Ap, ans.repr.). Vedtak: 1. Hovedutvalget for administrasjon godkjenner at ledige stillinger utlyses eksternt og internt slik framlagte liste viser. 2. Hovedutvalg for administrasjon godkjenner også ekstern utlysning av et vikariat i 30% for pedagogisk leder i Isebakke barnehage for perioden PS 2012/50 Stillinger i enhet for plan, byggesak og geodata Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Morten Christoffersen, Krf, fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes til neste møte. Christoffersens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. (Krf, Ap og ans.repr.) Side 9

10 Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Side 10

11 Side 11

12 PS 2012/51 Godkjenning av innkalling PS 2012/52 Godkjenning av saksliste PS 2012/53 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 12

13 PS 2012/54 Referatsaker Side 13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomirapport per juli 2012 Budsjettet for 2012 ble vedtatt i kommunestyret sak PS 2011/ 104. I henhold til vedtakets punkt 3 skal rådmannen påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig enhetenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet. Rådmannen fremlegger med dette enhetenes økonomi og status på vedtatte tiltak ved utgangen av juli. Prognosen per utgangen av juli viser et forventet merforbruk på 64,5 mkr ved utgangen av juli Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å møte vedtaket om reduksjon i lønnsutgifter, jfr rådmannens orientering i kommunestyret Prognosen per juli er totalt 7,1 mkr bedre enn ved rapporteringen i mai. Fellesinntektene har en forbedret prognose med 2,8 mkr på grunn av en forventning om høyere rammetilskudd, skatteinntekter, bedre rentenetto samt større andel mva- kompensasjon enn hva som tidligere er beregnet. Følgende områder har i denne økonomirapporten redusert de negative avvikene i forhold til økonomirapporten per mai: Sentral/ felles (2,9 mkr), Teknisk og kultur (1,8 mkr) og Undervisning og oppvekst (0,6 mkr). Helse og omsorg er tilnærmet uendret. Økningen i lønnsoppgjøret tilsvarer totalt ca 8 mkr og er ikke innarbeidet i prognosen. Vedtaket om to nye avdelinger ved kommunale barnehager vil medføre en kostnadsøkning. Denne kostnadsøkningen kan også medføre økt utbetaling til de private barnehagene. Kostnadsøkningen i forbindelse med dette er ikke med i prognosen. Side 14

15 Avviket per juli fordelt på de ulike områdene: Fellesinntekter -15,1 Sentral/ Felles (inkl NAV) -7,7 Teknisk og kultur -13,1 Undervisning og oppvekst -2,0 Helse og omsorg -26,5 Prognoseavvik per juli -64,5 Likviditeten er fortsatt anstrengt og det har vært nødvendig å bruke trekkrettigheten fra 10. til 13. august. Tiltaksrapportering og rapportering på verbaldelen i budsjettet er vedlegg til økonomirapporten. Teknisk og kultur har ikke oppdatert sine rapporter og disse er derfor ikke med som vedlegg. 1 Vedlegg økonomirapport per juli Side 2 av 2 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Toril Bjerkeli Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2012/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Utlysninger med forbehold om politisk godkjenning - endelig godkjenning Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: I løpet av sommeren har det vært behov for interne og eksterne utlysning av enkelte stillinger. Rådmannens representant i utvalget/personalsjef har avklart med utvalgsleder at bestemte stillinger lyses ut med forbehold om politisk godkjenning under forutsetning av at dette framlegges til endelig godkjenning i administrasjonsutvalgets første møte i høsthalvåret. Det vises til vedtak i sak 2012/34 vedr. behandling av ansettelsessaker i administrasjonsutvalget retningslinjer, vedtakets pkt. 1, 1.ledd: Ledige stillinger og vikariater kan ved særskilte behov lyses ut med forbehold om politisk godkjenning. Rådmannens innstilling: Utlysning av stillingene opplistet i saksutredningen godkjennes. Saksutredning: Rådmannens representant i utvalget/personalsjef har kontaktet utvalgsleder ang. behov for utlysning av flg. stillinger: Kommunalavdeling undervisning og oppvekst: - 77 % stilling som assistent vikariat - ved Strupe ungdomsskole bygg B for skoleåret 2012/2013. Stillingsinnehaver har søkt om og fått innvilget permisjon fra stillingen. Intern utlysning. Side 31

32 - 90 % fast stilling som vernepleier/fagarbeider ved Tistedal skole - avdeling «gul». Det er behov for ytterligere bemanning for elev med særskilte behov. Intern utlysning. Kommunalavdeling helse og omsorg: - Sykepleierstillinger i ressurspool (50, 75 og 100 % stillinger) Mangel på fagstillinger i ressurspool. Ekstern utlysning (2.gangs utlysning) - Sykepleierstillinger ved Halden sykehjem, 4.avdeling % - vakant stilling % - vakant stilling % - vakant stilling % - vakant stilling Ekstern utlysning % fast stilling som jordmor Pga. oppsigelse fra ansatt er det behov for utlysing og tilsetting av 50 % fast jordmor. Ekstern utlysning. Kommunalavdeling personal, økonomi og utvikling: % stilling som økonomikonsulent i plan og økonomi ekstern utlysning En av økonomikonsulentene er ansatt i stillingen som regnskapssjef, og det er behov for å erstatte vedkommende. Økonomikonsulenten skal bl.a. være kontaktperson mot kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Ekstern utlysning % stilling som innkjøpskonsulent En av de to økonomikonsulentene har sagt opp stillingen og må erstattes mht,. anbudsinnhenting og gjennomgang av eksisterende og utarbeiding av nye rammeavtaler Intern utlysning. Utlysningene legges med dette fram for endelig godkjenning i administrasjonsutvalget. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Side 32

33 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sissel Thorvik Sellevold Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2012/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Utlysing av stillinger - godkjenning Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Anita Skagen. Sammendrag av saken: Det vises til tidligere PS-sak 2012/34 Behandling av ansettelsessaker i hovedutvalget for administrasjon retningslinjer, hvor det bl.a. ble fattet følgende vedtak pkt. 1 og 2: 1. Utlysing av faste stillinger, vikariater av lengre varighet og engasjementer legges fram for hovedutvalget for godkjenning etter framlagt liste med kort begrunnelse og konsekvens. 2. Ledige stillinger og vikariater kan ved særskilte behov lyses ut med forbehold om politisk godkjenning. Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for administrasjon godkjenner at ledige stillinger utlyses intern/eksternt og forlengelse av konstituering i kommunalsjefstilling undervisning og oppvekst slik framlagte liste viser. Saksutredning: Kommunalavdeling undervisning og oppvekst Forlengelse av konstituering Rektor Ulf Ellingsen er konstituert i stillingen som kommunalsjef undervisning og oppvekst fra medio april 2012 tom 15. september 2012 etter at Marie Axelssen sluttet. I påvente av tilsetting av rådmann, som selv bør foreta ansettelse av sine kommunalsjefer, forlenges konstitueringen foreløpig tom 31. desember Side 33

34 Dersom det blir behov for ytterligere forlengelse av konstitueringen, legges dette fram som egen sak til administrasjonsutvalget Kommunalavdeling helse og omsorg Utlysing av 100 % fast stilling som avdelingsleder for ressurspool Ved oppstart av prosjektet med igangsetting av ressurspool ble det konstituert avdelingsleder inntil utlysning og ansettelse var på plass. Det er helt nødvendig med en fast avdelingsleder for denne avdelingen som er planlagt med inntil 100 personer. Avdelingsleder skal ha personal- og økonomiansvar på lik linje med øvrige avdelingsledere. Det er behov for en person med fagkompetanse i helse, samt lederutdanning/erfaring. På det tidspunktet prosjektet ble startet opp, var det ingen av de interne som ansås kvalifiserte og interesserte i stillingen. Dette har ikke endret seg, og på den bakgrunn ønskes en ekstern utlysning. Det søkes om ekstern utlysing av avdelingsleder for ressurspool i 100 % fast stilling. Rekruttering av sykepleiere Da det er vanskelig å rekruttere sykepleiere til ledige stillinger og vi til en hver tid er i mangel av sykepleiere, best det om godkjenning for utlysing og tilsetting av sykepleiere i Halden kommune. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Toril Bjerkeli Side 34

35 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2012/ Håvard Tafjord Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2012/ Hovedutvalg for administrasjon 2012/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Stillinger i enhet for plan, byggesak og geodata Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak traff følgende vedtak: «Administrasjonen gis fullmakt til å ansette inntil 3 personer i engasjementstillinger innen plan og byggesak. Stillingene brukes til å behandle plan- og byggesaker som vil innbringe gebyrer som kan dekke lønnskostnadene og til å utføre vedtatte plansaker hvor det alternativt må brukes innleid konsulenthjelp (eksempelvis Sentrumsplan).» Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for administrasjon gir rådmannen fullmakt til å eksternt lyse ut tre stillinger som byggesaksbehandlere i byggesaksavdelingen. Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Morten Christoffersen, Krf, fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes til neste møte. Christoffersens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. (Krf, Ap og ans.repr.) Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Side 35

36 Saksutredning: Bakgrunn Enhet for plan byggesak og geodata behandler saker etter plan og bygningsloven. Det er viktig for både kommunens økonomi og byens innbyggere og næringsliv at det er tilstrekkelig saksbehandlingskapasitet i denne enheten. Enheten har i dag store restanser av ubehandlede saker, og saksbehandlingstiden for mange av disse sakene vil overskride de lovpålagte tidsfrister for saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Byggesaksavdelingen hadde pr medarbeidere, og det var planlagt en mindre oppbemanning for å møte utfordringene med økt saksmengde og økte krav til saksbehandlingen, herunder lovpålagte oppgaver som veiledning, tilsyn og ulovlighetsoppfølging som det pr tiden ikke er tid til å utføre på en tilfredsstillende måte. Fra reduseres avdelingen med 2 medarbeidere. I tillegg er to medarbeidere langtidssykemeldt og en er i fødselspermisjon. Dette medfører at byggesaksavdelingen fra 1. juli 2012 frem til desember vil ha 4 medarbeidere og fra og med desember 5 medarbeidere. Man må også påregne en stor økning av restanser utover høsten 2012 på grunn av ekstra lav saksbehandlingskapasitet under ferieavviklingen i sommer. Byggesaksavdelingen klarer i dag ikke å utføre de oppgaver som etter loven er tillagt den kommunale bygningsmyndigheten uten at avdelingen styrkes med flere kvalifiserte medarbeidere. Avdelingen vil heller ikke klare å overholde lovgitte saksbehandlingsfrister for ordinær byggesaksbehandling, samt at man i større grad må nedprioritere søknader om dispensasjoner. Dette vil ytterligere forverres etter 1. juli Virkningene av dette vil være et dårligere tilbud til byens innbyggere og næringsliv ved at saksbehandlingstidene blir lengre i alle typer saker og at det ikke er tid til å føre kontroll med ulovlige byggetiltak og tilsyn i byggesaker. Det vil også medføre at det blir mindre tid til veiledning, som igjen vil medføre dårligere kvalitet på innsendte søknader som krever retting før vedtak kan treffes. I tillegg vil man risikere at kommunens gebyrinntekter avkortes eller faller helt bort i mange saker. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende I formannskapets vedtak i sak PS 12/45 og kommunestyrets vedtak i samme sak fremgår det at man skal søke å styrke avdelingen med interne overføringer av medarbeidere. Pr. i dag finnes ansatte med relevant kompetanse på høyskole- eller universitetsnivå i rådmannens stab og i enhet for teknisk forvaltning. Rådmannen kan likevel ikke se at disse kan overføres til byggesak uten at dette medfører problemer med saksbehandlingen i avdelingene de flyttes fra. Økonomi Kommunens saksbehandling av byggesaker finansieres i stor grad av gebyrinntekter. Den økonomiske konsekvensen for kommunen ved lengre fristoverskridelser er at kommunen gebyrer som finansierer saksbehandlingen avkortes eller helt faller bort. Det er således avgjørende for finansieringen av byggesaksbehandlingen og kommunens økonomi at byggesaksavdelingen er bemannet med tilstrekkelig antall kompetente medarbeidere. Personal- og organisasjonsspørsmål Side 36

37 Byggesaksavdelingen hadde pr åtte medarbeidere. Fra vil det være fire medarbeidere i avdelingen, fem fra desember. På grunn av stor arbeidsmengde i avdelingen var det i 2011 planlagt en mindre oppbemanning. Behovet i avdelingen er således blitt vurdert til 9-10 medarbeidere for å klare å utføre de lovpålagte oppgavene. Når kravet til produksjon over tid overstiger kapasiteten slik at byggesaksavdelingen ikke klarer å behandle de innkomne sakene innen fristene vil dette kunne få konsekvenser for personalet ved økt fare for sykefravær eller at medarbeidere velger å finne seg annet arbeid andre steder. Konsekvensen av ytterligere reduksjon vil kunne medføre at avdelingen står nesten uten ansatte og man må rekruttere mange nye medarbeidere og bygge opp avdelingen på nytt. Det er knyttet usikkerhet til om man klarer å rekruttere så mange kvalifiserte medarbeidere, slik at man kan opprettholde en forsvarlig saksbehandling etter plan- og bygningsloven Betydning for kommunens næringsutvikling Plan- og bygningsloven er kanskje det viktigste lovverket for utvikling av næringslivet. Forutsigbarhet, rask og riktig saksbehandling legger forholdene til rette for nyetableringer. Redusert kapasitet på byggesak- og planavdelingen vil kunne medføre færre nyetableringer i kommunen, noe som også vil gå ut over det etablerte næringslivet i kommunen, i første omgang byggenæringen. Konklusjon Rådmannen mener at det byggesaksavdelingen må tilføres saksbehandlingskapasitet for å klare å betjene kommunens innbyggere og næringsliv på en tilfredsstillende måte. For å klare å behandle byggesøknader innenfor fristene og ikke miste gebyrer er det umiddelbare behovet 3 nye saksbehandlere. Stillingene er selvfinansierende da lønn dekkes av byggesaksgebyrene. Rådmannen ber derfor administrasjonsutvalget om å få utlyse tre stillinger i byggesaksavdelingen eksternt. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Side 37

38 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Else Marie Breda Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2012/ Utsendte vedlegg 1 Sykefraværsstatistikker pr og Rapport pr og for sentral felles 3 Rapport pr og for Nav 4 Rapport pr og for undervisning og oppvekst 5 Rapport pr og for teknisk og kultur 6 Rapport pr og for helse og omsorg Ikke utsendte vedlegg Sykefraværsstatistikker og rapporter pr og Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Mette Hansen og Benny Karlsen. Sammendrag av saken: Vedlagt saken er sykefraværsstatistikk for hele kommunen, kommunalavdelingene og NAV kommunal del. Statistikken viser tall for 2. kvartal og foreløpige tall for juli måned. Rapportene for kommunalavdelingene og Nav kommunal del viser sykefraværet fordelt på enheter og områder, samt gir en analyse av tallene og sier noe om hvilke tiltak som er iverksatt for å øke nærværet. Rådmannens innstilling: Sykefraværsstatistikk pr og samt rapporter fra kommunalavdelingene tas til orientering. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Toril Bjerkeli Side 38

39 Sykefraværsstatistikk pr. 31. juli 12 foreløpige tall Halden kommune totalt Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2011 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,6 % 1,5 % 1,3 % 4,8 % 9,2 % 9,7 % 9,2 % Feb 1,5 % 1,5 % 1,3 % 5,0 % 9,3 % 9,0 % 9,4 % Mar 1,4 % 1,2 % 1,5 % 4,4 % 8,4 % 9,0 % 9,2 % 1.kvartal 1,5 % 1,4 % 1,4 % 4,7 % 9,0 % 9,2 % April 1,0 % 1,3 % 1,5 % 4,4 % 8,2 % 8,1 % 9,1 % Mai 0,8 % 1,2 % 1,3 % 4,2 % 7,5 % 7,8 % 8,8 % Juni 0,7 % 0,9 % 1,6 % 4,0 % 7,2 % 7,1 % 8,6 % 2.kvartal 0,8 % 1,1 % 1,5 % 4,2 % 7,6 % 7,7 % Juli 0,2 % 0,6 % 0,8 % 2,7 % 4,2 % 5,6 % August September Sentral felles Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2011 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 2,8 % 1,2 % 1,0 % 2,3 % 7,2 % 5,0 % 7,2 % Feb 2,5 % 1,2 % 0,1 % 2,2 % 6,1 % 3,8 % 6,7 % Mar 0,8 % 1,1 % 0,7 % 1,5 % 4,1 % 4,7 % 5,8 % 1.kvartal 2,0 % 1,2 % 0,6 % 2,0 % 5,8 % 4,5 % April 1,3 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % 4,6 % 3,0 % 5,7 % Mai 1,3 % 1,5 % 0,1 % 2,1 % 5,0 % 4,1 % 5,6 % Juni 1,2 % 0,4 % 0,9 % 2,2 % 4,7 % 3,4 % 5,4 % 2.kvartal 1,3 % 1,0 % 0,7 % 1,8 % 4,8 % 3,5 % Juli 0,1 % 1,1 % 0,2 % 1,7 % 3,1 % 2,6 % August September NAV- kommunal del Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2011 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,7 % 3,1 % 3,2 % 1,9 % 9,9 % 20,8 % 9,9 % Feb 0,2 % 4,2 % 8,1 % 3,2 % 15,7 % 16,0 % 16,2 % Mar 1,4 % 0,0 % 1,2 % 6,6 % 9,1 % 18,2 % 13,9 % 1.kvartal 1,1 % 2,4 % 4,2 % 3,9 % 11,6 % 18,3 % April 1,6 % 0,5 % 2,8 % 1,7 % 6,6 % 7,5 % 12,4 % Mai 1,0 % 1,2 % 1,2 % 4,2 % 7,7 % 6,6 % 11,6 % Juni 0,2 % 0,0 % 0,0 % 6,6 % 6,8 % 5,9 % 10,8 % 2.kvartal 0,9 % 0,6 % 1,3 % 4,2 % 7,0 % 6,7 % Juli 0,2 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 3,4 % 4,8 % August September Undervisning og oppvekst Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2011 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,6 % 1,4 % 1,1 % 5,0 % 9,2 % 8,8 % 9,2 % Feb 1,5 % 1,2 % 1,0 % 5,2 % 8,9 % 8,3 % 9,1 % Mar 1,4 % 0,8 % 1,5 % 4,3 % 8,1 % 8,9 % 9,0 % 1.kvartal 1,5 % 1,1 % 1,2 % 4,8 % 8,7 % 8,7 % pr. pr. pr. pr. Personalavdelingen side 1 av 3 sider Side 39

40 Sykefraværsstatistikk pr. 31. juli 12 foreløpige tall April 1,1 % 1,3 % 1,3 % 4,8 % 8,6 % 6,8 % 9,1 % Mai 0,7 % 1,1 % 1,1 % 4,6 % 7,5 % 7,4 % 8,8 % Juni 0,5 % 0,6 % 0,9 % 4,4 % 6,4 % 6,1 % 8,6 % 2.kvartal 0,8 % 1,0 % 1,1 % 4,6 % 7,5 % 6,8 % August 0,0 % 0,1 % 0,4 % 2,4 % 3,0 % 4,0 % September Teknisk Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2011 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,9 % 1,8 % 2,1 % 2,1 % 7,9 % 4,8 % 7,9 % Feb 0,8 % 1,5 % 1,0 % 3,5 % 7,0 % 6,5 % 7,5 % Mar 1,1 % 1,3 % 1,0 % 2,2 % 5,6 % 7,6 % 7,1 % 1.kvartal 1,3 % 1,5 % 1,4 % 2,6 % 6,8 % 6,3 % April 0,6 % 0,9 % 1,0 % 2,7 % 5,3 % 6,7 % 6,9 % Mai 0,4 % 0,5 % 2,0 % 1,3 % 4,2 % 3,0 % 6,3 % Juni 0,2 % 0,7 % 1,1 % 3,5 % 5,4 % 2,3 % 6,4 % 2.kvartal 0,4 % 0,7 % 1,4 % 2,5 % 5,0 % 4,0 % Juli 0,4 % 0,2 % 1,0 % 1,5 % 3,1 % 3,1 % August Kultur Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2011 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 0,5 % 2,5 % 1,9 % 0,0 % 4,9 % 4,8 % 4,9 % Feb 0,7 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,8 % 3,1 % Mar 0,5 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % 2,9 % 1.kvartal 0,6 % 1,6 % 0,6 % 0,0 % 2,7 % 2,9 % April 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,8 % 2,8 % Mai 0,3 % 0,9 % 2,8 % 0,7 % 4,7 % 3,5 % 3,1 % Juni 0,2 % 0,0 % 2,7 % 0,8 % 3,7 % 4,0 % 3,3 % 2.kvartal 0,2 % 0,8 % 1,8 % 0,5 % 3,3 % 2,8 % Juli 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,5 % 0,9 % 1,3 % August September Helse og omsorg Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2011 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,4 % 1,6 % 1,3 % 5,7 % 10,0 % 11,7 % 10,0 % Feb 1,5 % 1,6 % 1,6 % 5,8 % 10,5 % 11,0 % 10,3 % Mar 1,6 % 1,4 % 1,7 % 5,2 % 9,8 % 10,7 % 10,3 % 1.kvartal 1,5 % 1,5 % 1,5 % 5,6 % 10,1 % 11,1 % April 1,0 % 1,3 % 1,8 % 5,0 % 9,2 % 10,6 % 10,1 % Mai 0,9 % 1,3 % 1,5 % 4,8 % 8,5 % 9,8 % 9,8 % Juni 0,8 % 1,3 % 2,3 % 4,0 % 8,4 % 9,5 % 9,6 % 2.kvartal 2,7 % 1,3 % 1,9 % 4,6 % 8,7 % 10,0 % Juli 0,4 % 0,9 % 1,1 % 3,2 % 5,5 % 8,0 % August September pr. pr. pr. Personalavdelingen side 2 av 3 sider Side 40

41 Sykefraværsstatistikk pr. 31. juli 12 foreløpige tall Akkumulert pr dato viser fra til siste dato i den måned rapporten kjøres for: februar mars april osv Personalavdelingen side 3 av 3 sider Side 41

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00-17:10 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 16:00-17:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Roy Eilertsen MEDL SV Mona Irene Bråthen NESTL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Roy Eilertsen MEDL SV Mona Irene Bråthen NESTL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 17:30 20:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2013 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 19:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 17:00-18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Storgata 7 Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:50 18:35 Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan-Erik Erichsen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 17:30 19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 17:00-17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2016 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Konferanserommet, Sonjatun Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 16:00-17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/976. Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/976. Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/976 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 15.06.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 06.04.2016.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Administrasjonsutvalg Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Rita

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 19:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer