Valde Espetveit framføre Dubai sjå side 26

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valde Espetveit framføre Dubai sjå side 26"

Transkript

1 nr. 5 Desember årgang nr. 5 Desember årgang B Y G D E B L A D F O R D A L S T R O K A I N N A N F O R P A P I R U T G Å V E Driv eiga forretning i heimbygda sjå side 12 Valde Espetveit framføre Dubai sjå side 26 Høgås Skianlegg sjå side 4 25 år i produksjon sjå side 32 Valle kommune ein pådrivar i det lokale næringsliv sjå side 8

2 2 BYGD EBLAD FOR DALSTR O KA I N N ANF O R PAPIR UTG ÅVE N R. 5/ ÅR G AN G 1 BYG D EBLAD F O R D ALSTR OK A I NN AN FOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/2009 ÅRGANG 1 redaktøren har ordet 3 Gjer jolehandelen lokalt E g minnastgodt då eg vaks opp i den vesle stasjonsbyen Moi, på midten av 60-åra. Eit av dei store høgdepunkta gjennom året var då kjernefamilien tok sete i folkevognbobla og reiste til byen på jolehandel. Full dag og sein kveld. Appelsinar, neter, fiken, jolepakker og jolebrus. Alt var så mykje rimeligare i byen. Hjå grosserar Ole Lunde kunne me køyre bilen heilt inn i butikken og kjøpe appelsinar til halv pris av kva dei kosta på Samyrkjelaget på Moi. Joleutstillinga var finare og køene framføre kassaapparatet var mykje lenger. I byen. Det var jolepynt i Markensgata og Frelsesarmeen song. Me var ikkje så ofte i byen den gong. Det var på mange vis ei lang reis. No er me midt oppe i ein ny jolehandel. Finanskrisa he me gløymd. Det er halv skatt på desemberløna og dei fleste av oss he kredittkort som er både sølv og gullfarga. Mi oppmoding er at me alle, så langt som råd er, nyttar desse skattefrie kronene, og kredittkorta, hjå våre lokale kjøpmenn. Dette gjeld enten du bur i Byremo, i Åseral, på Hornnes eller på Evje. Handelsnæringa, og den lokale kjøpmann, er ofte sjølve livsnerva i eit lite lokalsamfunn. Brått forsvinn både skule, posthus og den siste bussruta til omverda. Dette kan me gjere lite med. Samfunnet er i endring, og me lyt fye med. Når det gjeld jolehandel så kan me gjeve vårt bidrag til at denne livsnerva, den lokale handelsstanden, au i framtida kan vere ein berebjelke i lokalsamfunnet. Evje er eit handelssenter i vekst. Eit handelssenter for store delar av indre Agder. Dugande handelsmenn som er heilt på høgde med sine yrkesbrør ute ved kysten. Dette gjeld både vareutval, tilbod og sørvis. Evje er i stadig utvikling mot å verte eit Regionsenter. Evje & Hornnes er eit samfunn som he vore gjennom store strukturelle endringer dei siste 10 åra. Bygdefolk stend i hop og he snudd negative tankar og dystre spådomar til noke eineståande positivt. Skal me kome vidare må me framleis stå i hop, og stø opp om det lokale initiativ. Kvar einskild av oss kan bidra på sin måte. Ved å gjere det meste av jolehandelen lokalt er me med på å sikre ein av dei viktigaste berebjelkane i lokalsamfunnet vårt. Handelsnæringa. Ikkje tome ord, men stadfesting av resultata i meir enn ei offentleg undersøkjing. God jol til Dykk alle. Det gjeld sjølvsagt om du he kjøpt joleribba hjå ICA i sentrumsbygget eller hjå slaktar Winter i Hirtshals. Så vil me gjere kjent at 3. joledag er det joletrefest på Moi. Gang rundt joletreet pylser og raud saft til dei minste. Dersom du samstundes minnast å take med ei lita pakke til fiskedammen så er alt i rute. Tradisjonar kallast slikt. Jol er tradisjon. Feit mat i heimen og kollekt til Sjømannsmisjonen, den indre, ved utgangen, etter Høgtidsgudstenesta i Hornnes Kyrkje. Øystein Moi Utgjevar: moisund-avis.com, Hannåsfeltet, 4737 Hornnes E-post: Redaktør: Øystein Moi, Daglig leiar: Odd Helge Liestøl, Annonser: Produksjon: Opplag: Ca Nedslagsfelt: Bygland kommune, Evje og Hornnes kommune, Iveland kommune, Åseral kommune, Bjelland, Byremo, Eiken, Engesland og Hægeland. Neste utgåve: Torsdag 21. januar. Evje Trelast A/S Tlf.: Tormod Pål Øyvind Vi leverer alt innen trelast, byggevarer, maling, ovner, beslag, kjøkken osv Jol I Av: Siri Moi fylgje Alf Prøysen skulle ein «vøre fire år i romjul.» Eg prøver å hugse korleis jula var i 1989, og kjem raskt fram til at det slett ikkje hadde vore så dumt å vere fire år igjen. Eg kan nok ikkje skryte på meg at eg minnast korleis jola var nett dette året, men når eg freistar å førestille meg det, ser eg føre meg bekymringslause dagar med ei adventstid som tyktes å vare evig, ei mamma som stadig kjem heim med store, spanande bæreposar som nærast i løyndom vert boren gjennom stova og gøymd bakerst i eit skåp eg ikkje har nøkel til. Eg ser føre meg «Skomakergata» på barnetv, jolekakebakst med påfølgjande mageknip, eg ser føre meg fuglenek og jolebrus, fingre som er iskalde etter å ha laga snølykt i hagen, snømannen som har fått lue og vottar på for ikkje å fryse i den kalde vinternatta. Joletrehogst med den tøffaste pappaen i heile verda, jolegateopninga i Dåsnes med både hest og slede, jolenisse, gløgg og pepparkaker, og sumerfuglene i magen som fær det meir og meir travelt etter kvart som lukene i adventskalenderen tømast. Men den aller, aller beste dagen å vere fire år, det må nok vere sjølvaste jolekvelden. Dette er verkeleg dagen då det kjennast som sumarfuglane har fordobla seg i antall og er på veg ut av lekamen ein eller annan stad. Det kriblar frå stortåa og heilt ut i fingertuppane, og eg stend opp før småfuglane har byrja å opne på augo. På TV har alle pynta seg, det er joletre, jolestjerner, bunadar og norske flagg. Det er «Tre nøtter til Askepott», og eg er framleis for liten til å skjøne at det er den same mannen som stend bak alle dei ulike røystene i heile filmen. Det er Sylvgutane, og det er kongefamilien med fine, store hattar. Dette er den dagen då eg får gå rundt i pysjamasen heilt til eg skal pynte meg for å gå i kyrkja. Med kreppa hår, med rutete jolekjole og lakksko med sløyfe på, tykkjer eg at eg er kjempefin. Under treet ligg alle pakkene som eg har klemd på i løyndom, og eg undrast på korleis eg skal klare å vente heilt til middagen er eten og oppvasken på plass i maskina, før eg fær opne dei. Men dei aller gjevaste pakkene, det er sjølvsagt dei som ikkje er på plass under treet endå. Dei som framleis ligg i sleden til jolenissen. Eg kikkar ut or vindauget, mot Eplebakken og mot toppen av Vorehei, kor eg veit at nissen bur, og kjenner at det i grunnen er litt godt å ha eit trygt fang eg kan krype opp i når han kjem traskande øve jordet. Når jolekvelden nærmar seg slutten, kjenner eg at eg er trøyttare enn eg har vore nokon gong før. Sumarfuglane i magen har måtte gjeve plass for jolesjokolade, riskrem og mandarinar, pakkane er opna, dei vaksne har lent seg attende i godstolen med kaffekoppen, og eg kjenner meg klar for pysjamasen att. Ja, i grunnen så skulle ein vøre fire år i romjul. Kvart einaste år.

3 Flatebygd Einerkilen 451 Prestøygardsvatn Storøygardsvatn 438 Voyland Vikstøl vatn 437 Høgås Skianlegg 489 L Stangevatn 473 Rassevæte Kjuklingheia St Stangevatn 490 L Hovassdalen Lavvo Bjorlitjønn 490 Lisleøygardsvatn St Hovassdalen Postkassa St Hovatn 494 Sirishei Gautestad 512 Førevatnet 4 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG km med maskinkøyrde løyper Høgås Skianlegg eit merkenamn på Sørlandet Tekst: Øystein Moi Foto: Geir M. Feed Avisa kjem no ut i 11 kommunar Nettstaden såg dagens ljos ein regnfull haustdag i Ein nettstad som hadde som føremål å halde bygdefolket i røystekrinsen lengst sør i Evje og Hornnes kommune oppdatert på det som hende i lokalmiljøet. Etter kvart vart det geografiske området utvida til ikkje berre å gjelde Moisund. Bruk av internett og mangel på lokale nettstader, som omtala det daglege livet i dei indre bygder, gjorde sitt til at nedslagsområdet stadig vart utvida. Sumaren 2008 gjekk redaksjonen av nettstaden mot straumen. Trass sterke åtvaringar frå røynde folk innan media, valde me å gjeve ut ei avis. Ei gratisavis i 2500 eksemplar som me sjølv køyrde rundt og leverte i postkassene i grannelaget. Tilbakemeldingane me fekk var svært positive. Vinteren og våren 2009 vart nytta til å skipe ei eiga verksemd. Moisund-avis.com DA såg dagens ljos! Flatebygd/Undeland Klepsland Åsen Kleveland P P Vikstøl Gautestad P Skarveheia 602 Oppkjørte skiløyper Høgås - Himmelsyna området Himmelsyna 649 Stedsnavn Riksveg Fylkesveg Kommune/Privat veg Kommune grense Tettsted Parkering Illustrasjon:Reidun Åvitsland Arbeidet med å byggje opp Høgås Skianlegg tok til i Kor mange tusen dugnadstimar som, sidan den gong, er nedlagt i dette anlegget er det vel knapt nokon som veit. I dag er ski - anlegget godt kjend øve heile Sør - landet. Meir enn 10 mil med fantastiske, maskinkøyrde løyper he på mange måtar gjort Høgås til eit vel kjend merkenamn. Området er høveleg for folk i alle aldre. Familiar med små born, unge og gamle og jamvel dei mest ihuga konkurranseløparane. Det er no under planleggjing ein eigen løypetrase som vert merka spesielt for dei som er rørslehemma. Sjølve skistadion på Høgås ligg på 500 m.o.h. Det er ein fantastisk, og Høna/Gautestad Høgås Hyttefelt Evje P Førevassheia Skiløype merket Spes skiløype ikke merket Lysløype Vatn åpne, snø el is-lagte Fjell/høgder ikkje altfor krevjande, tur å gå inn til toppen av den vidgjetne Himmelsyna som strekkjer seg 649 meter øve havflata. I fint ver kan du beint fram sjå ut til havet frå denne toppen. Løypenettet som er knytt til ski - anlegget på Høgås, strekkjer seg innom heile 4 ulike kommunar. Evje & Hornnes, Froland, Birkenes og Bygland. Eit særs godt tilhøve til lokale grunneigarar gjer at det stadig er nye utbyggjingsplanar på blokka. I dag er det parkeringsplass til omlag 300 bilar. Planen er å utvide dette området med 160 nye plassar. Det er og plan om å utvikle eit eige «skileik-område.» Der ynskjer ein m.a. å leggje tilhøva til rette for ein liten alpinbakke, ein hoppbakke og kan hende eit anlegg for kulekøyring av ulike slag. Ei ljosløype på 3,5 km er på det næraste klår til bruk. I neste byggjetrinn er denne tenkt utvida til 7 km. Eit kvart skianlegg er sjølvsagt heilt avhengig av god hjelp frå meteoro logiske styresmakter. Slik er det og på Høgås. Ofte er det slik at dersom ein skal få hjelp av styresmaktene så lyt ein leggje ein viss eigeninnsats i potten. Slik er det og på Høgås. Det er investert i eit mobilt snøproduksjon sutstyr som no kan snø - leggje ei løype på heile 5 km. Kvart einaste år kjem det inn kroner på konto Det såkalla løype - fondet. Her kan privatpersonar yte ein turvande skjerv til eit viktig arbeid. Eit arbeid og eit tilbod som er umåteleg viktig for heile regionen. Næringslivet, og den offentlege sektor he sin eigen måte dei kan bidra me si støtte. Dette gjer dei ved å melde seg inn i det som vert kalla «Høgås Løypelaug». Meir om dette finn du på idrottslaget si heimeside på verdsveven. Her finn du og ein annan interessant detalj. Løypemaskinen er utstyrt med eige GPS-utstyr. På eit detaljert kart kan du til ei kvar tid sjå kva for løyper som er oppkøyrde og kor tid dei sist vart oppkøyrde. Høgås Skianlegg ligg berre omlag ein time med lovleg bilkøyring frå Mosby. Her finn du dei beste skiløypene på heile Sørlandet. Skiløyper for heile familien. I fjor tok dei til med løype - køyring den 1. desember det er altså ikkje lenge til med sjåast inne ved «postkassa». Ved foten av Himmelsyna. Juni 2009 var det fyrste utgåve av avisa klar. Me hadde fått på plass eit selskap kor heile produksjonen vart teken hand om. To bladfykar frå Moisund tok hand om tekst og bilete, medan to røynde fagfolk frå Setesdalstrykk tok hand om oppsett og produksjon. Eit selskap for komplett avisproduksjon var no klart. Eit «Bygdeblad for dalstroka innanfor» vart trykt opp i 4000 eksemplar og vart sendt ut som gratisavis til alle fastbuande i Bygland, Evje og Hornnes, Iveland og Åseral kommune. I tillegg fekk og alle med postkasse i Bjelland, Byremo, Eiken og Hægeland avisa heim til seg. I ettertid he og Engesland kome med i distribusjonsområdet. No har det gått eit halvt år og jole - nummeret som du nå held i handa er det femte eksemplaret av avisa. Framleis som gratisavis, og slik skal det halde fram. Denne utgåva he eit opplag på meir enn 5000 eksemplar. Bykle og Valle kommune er og med på adresselista. Dette er i fyrste omgang eit forsøksprosjekt, men truleg vert også desse med som faste mottakarar i overskueleg framtid. Føremålet med avisa er å beskrive det gode liv i dei indre bygder. Me ynskjer å stå fram som eit månadsmagasin utan tragiske historier og politisk ordkløyving. Det skjer mykje positivt i «dalstroka innanfor», og me ser difor nytta av å få fram bolkar av denne bodskapen til den einskilde i hus og heim. Etter som dette er ein «hobby» som me driv jamsides fast løna arbeid, er det sjølvsagt ei grense for kva me kan nå over i samband med seine kveldar og lange helger, men me vil halde fram med å gjere det beste me kan. Denne avisa, med denne papir - kvaliteten, hadde ikkje vore mogleg å gjeve ut dersom me ikkje hadde hatt faste annonsørar som ser nytta av å nå ut til alle husstandar innan eit definert geografisk område. Me vonar difor at du er nøgd med innhaldet. Me vil i så fall halde fram med å gjeve ut ei avis kvar månad, eller noke i den leia. Avisa kjem beinvegs heim i postkassa di utan at det kostar deg ei einaste krone. Slik er det og slik vert det og framtida! Ei fredfull Jol og eit Godt Nytt år! Dagleg leiar Odd Helge Liestøl

4 6 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 7 HAUSTJAKT Tekst og foto: Øystein Moi Det er når du minst venter det, eller at du på ingen måte ynskjer det, at dei stend på ei busslomme med politiskiltet i den eine handa og gebyrblokka i den andre. Du vert høfleg og korrekt vinka inn på tilvist plass, og før du he fenge sveiva ned sideglaset så er politimannen, eller kvinna, i full sving med å skrive så blekket spruter. Tusenlappane svinn fort dersom du he vore eit grann for hard på gasspedalen. Ein vert irritert på seg sjølve, på politimannen og på dei norske gebyrsatsane. «Skal lure på om desse politifolka er så himla lovlydige sjølve slik dei krev det av oss andre?» Mange gjer seg nok slike tankar, og tabloidpressa er raskt framme i hylekoret dersom det vert observert ein politibil som køyrer for fort, køyrer feil i eit vegkryss eller parkerer noke nautesleg. Då er det ikkje langt til hovudoppslag på fyrstesida i VG. Moisund.com var klare for å lage eit slikt sensasjonsoppslag. Me ville avsløre, og stadfeste, at sjølv staute politifolk lurer seg til å overskride fartsgrensene når dei køyrer på aude vegstrekninger med lite trafikk og langt mellom gardstuna. Eg sat på post på Rysemoen. Halvvegs mellom Kjetså og Tveit i Hornnes. Her venta eg med tolmod på den sivile politi - bilen eg visste ville kome. På politi - radioen vart det sagt at tenestemannen hadde stø kurs i vesterveg. Sensa - sjonen og hovudoppslaget var få minutt unna. Fotografiapparatet var i skotposisjon,og kvilepulsen låg på omlag 100. Brått kom han til syne i tåkeheimen den vesle grønmåla jækelen. Han kom slett ikkje fort. Kunne like gjerne ha vore eit alderstrygda ektepar frå Sveindal som hadde vore til Dåsnes og handla matvarer til helga. Mjølk, løpse og kalvesuss. Kjøtdeig som he gjenge ut på dato. Halv pris.typisk pensjonistmat. Eg la meg på hjul og gjorde meg klar for den store, avslørande foto - dokumentasjonen. Turen gjekk vestover mot Sveindal og Eiken. Den sivile politibilen køyrde eksemplarisk og nøyaktig etter fartsgrensene både i 50, 60- og 70-sona. Det byrja å verte keisamt. Fartsmålaren i min eigen bil låg som klistra til 80-talet der dette var lovleg fartsgrense. Sjølv ikkje fartsmålaren på GPS-skjermen ville med på at tenestemannen i bilen framføre meg køyrde ein einaste kilometer for fort. For liksom å provosere, som det heiter på fint, så la eg meg så tett opp til politibilen at det truleg var like før fargen på baklysa skifta farge frå raudt til blått. Dette for å freiste å få litt meir fart på kortesja. Alt til inga nytte. No var vona at politimannen ville trive til mobiltelefonen, utan såkalla «hands-free» og skravle litt med kjerringa eller kjærasten. Utan atterhald ei straffbar og alvorleg handling. Eg låg så nære at dette skulle eg utan problem få festa til filmrullen dersom det vart naudsynt. Ikkje det minste teikn til lovbrot der heller. Kan hende han ikkje hadde nokon kjerring å ringje til. Det er som kjend von i hengajande snøre og eg sette nå min lit til ei 60-sone ved utgangen av tettstaden Eiken. Der må vel stakkaren få blåst ut litt sot av den gamle Forden og samstundes passere fartsgrensa for førerkortbeslag og fengsel i 30 dagar utan vilkår. Mitt «Cannon Ixus 75» er klar til å forevige eit verkeleg blinkskot. Me passerte Eiken Feriesenter der det denne dagen var tilbod på kjøttkaker med tytebersylt kun kr 87. Heilt uaktuelt både for meg og politimannen. Båe to i sivile klede, og med stø kurs mot Rogaland. Båe to med firmabil og 477 kroner i dagdiett. Truleg tek me oss råd til kaffe og skjeve hjå «Amanda.» Den vidgjetne kaffestova på Helleland. Båe to er ute i same ærend me jaktar på ein r å køyrar me ikkje finn. Me passerer Eikås sagbruk. Øveskrifta til avisoppslaget ligg alt og surrar i bakhovudet. Utfallet av denne biljakta vert heilt avgjerande. Den grønkledde bilen med den svartkledde mannen bremser forsiktig ned og farta målaren syner nøyaktig på 60 km/t. Alt håp tykkjest vere ute. Me passerer Fjotland, Kvinlog, Espetveit og Tonstad utan at noke spanande skjer. Då me passerer Feed skistadion i Sirdal må den offentlege tenestemannen svinge or vegen for å take seg tid til ei aldri så lita pissepause. Eg stoggar like bak. Kveikjer meg ein sigarett, og lener meg attende i bilsetet. Politimannen stig ut. Ikkje nokon ungsau. Vasslatinga tek si tid, slik det ofte gjer i den alderen. Truleg ein røynd politimann. Han hadde vore heime til dei fleste måltida. Det var lett å sjå. Me vart sitjande ved sida av kvarandre på kafeen på Helleland, politimannen og eg. Me veksla ikkje eit einaste ord berre små, undrande blikk. Kva han skreiv i loggen sin fekk eg sjølvsagt aldri vete. For min eigen del vart det lite å skrive heim om. Gode nyhende vekkjer lite åtgaum. Sjølv i bladstova på Moi.

5 8 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 9 Rysstadmo Industriområde Valle kommune er ein pådrivar i det lokale næringslivet Tekst Øystein Moi Foto: Odd Helge Liestøl ut kjøpesummen og få skjøte på bygget. Haugaa ber oss understreke at dette ikkje er nokon form for kommunal subsidiering, men ein måte kor kommunen kan hjelpe til med ei grei finansiering i ein tøff oppstartsperiode. Tidlegare vart det sett opp eit tilsvarande bygg på Rysstad, og dette er seld til ei lokal verksemd for fleire år sidan. I Valle er dei og i ferd med å utseksjonere eit slikt industribygg på om lag 700 kvm. Både Hagaa og Ingebretsen stadfester at dette er ein utviklingsmodell og ein forretningsmodell som dei vil arbeide vidare med. Så langt he dei lukkast med dette. Det fyrste lasset med laftetømmer er alt på plass utanfor det nye indu - stribygget på Rysstadmo. Duro Bartulac kjem frå Kroatia og var med på å byggje det nye Sølvgarden Hotell på Rysstad. Guten trivast svært godt i bygda og hadde etter kvart eit inderleg ynskje om å etablere ei eiga lafteverksemd ein eller annan stad i røystekrinsen. Med sterk vilje, solid eigenkapital og med tru på eiga verksemd, fekk han Valle kommune med på planane sine. Før jol flytter Bartulac inn i det nye industribygget. Med på lasset er ein moderne maskinpark og 2 3 tilsette. Kundane er utolmodige. Dei ventar på at den nye PROGRAM FOR JULEHANDELEN Lotteri Tradisjonen tro er det også i år gratislotteri i butikkene i desember. Skriv deg inn i loddbøkene når du handler i butikkene. Vinnerne trekkes under Otras førjulssending på Radio Evje lille julaften. Pepperkakekonkurranse Alle bygdas barn inviteres til å bake en pepperkake og pynte den. Hvem baker og pynter den flotteste pepperkaka? Innlevering av pepperkaker i Evje og Hornnes sparebank innen fredag 18. Desember. Alle innleverte bidrag henges opp i bankens utstillingsvindu. Premieutdeling tirsdag 22. Desember kl 1500 i Evje og Hornnes sparebank. verksemda skal kome i gang. Mark - naden venter på solid handverk. Både hytter og hus. Ferdig montert på bygsla tomt eller flatpakka som eit kjøkken frå IKEA. Slik er Valle kommune ein på - drivar og ein katalysator i det lokale næringslivet. Torgeir Haugaa og Rune Ingebretsen he funne resepten, den blå, på lokal næringsutvikling. Lørdag 19. Desember Butikkene holder åpent til klokken Julekos i sentrum med vafler, kakao og gløgg fra Evje torg. Smånisser deler ut clementiner fra klokka Søndag 20. Desember Butikkene holder åpent kl Fredag 11. Desember Superfredag på Evje. Butikkene holder åpent til kl Timestilbud i butikkene Håndballens juleavslutning med fakkeltog fra Dyrskuplassen klokken 1800 til Evje torg. Sangkonkurranse for håndballagene på Paviljongen ca kl Gavedryss, varm kakao og pepperkaker. Smånisser deler ut varm kakao og pepperkaker. Sponsor av sangkonkurransen er Pizzabakeren og sponsor av kakao og pepperkaker er Pernille kafè. Lørdag 12. Desember Butikkene holder åpent til klokken Julemarked for hele familien på Dyrskuplassen (Eget annonseinnhold fra arrangør?) Fredag 18. Desember Butikkene holder åpent til kl Julekos med bålbrenning, kakao og clementiner. Gråtass kjører turer i sentrum fra kl 1800 fra Evje torg. Sponsor for kakao og clementiner er Ica Evje. Mandag 21. Desember Butikkene holder åpent til kl Barneidrettens juleavslutning: Nissetog fra Dyrskuplassen klokken Ta på deg nisselua og bli med! Kakao og boller ved Paviljongen etter toget. Julenissen kommer. Sponsor for kakao og boller er Evje bakeri. Tirsdag 22. Desember Butikkene holder åpent til kl Premieutdeling pepperkakekonkurransen i Evje og Hornnes Sparebank klokken Barnekoret synger. Onsdag 23. Desember, Lille Julaften Butikkene holder åpent til kl Lille Julaften sending på Radio Evje fra klokken 2000 med trekninger. Torsdag 24. Desember, Julaften Butikkene holder åpent kl Evje Handelsstand ønsker alle våre kunder en God Jol Torgeir Haugaa og Rune Inge - bretsen er to sentrale personar når det gjeld næringsutvikling i Valle. Me tek bordsete på den lokale kaffestova og dei to gutane fortel engasjert om optimisme, nyskaping og næringsutvikling i kommunen. Åna renn som ei livsnerve gjennom kommunen. I meir enn ein generasjon he denne vassvegen tilført kommunekassa naudsynte og kjærkomne millionar av kroner kvart einaste år. Slikt kan i mange høve verte ei sovepute. Ikkje i Valle. Bygda og kommunen er meir enn ein høveleg stoppestad for travle byfolk på veg mot gjeldstynga hyttepalass lenger nord i dalen. Valle er ein kommune i vekst. Ein tur på «Rysstadmo Industri - område» ber prov om dette. Om få veker stend eit nytt industribygg på 1270 kvm klart til innflytting. «Valle industribygg L/L.» Eit lutlag, der kommunen eig meir enn 50 %, set opp næringsbygg for m.a. private nærings - drivande. Slik kan nye verksemder få ein mjuk start og etter kvart verte herre i eige hus, Valle kommune he ingen ynskje om å sitje som huseigar i øveskueleg framtid. Planen er at den næringsdrivande etter kvart skal løyse

6 10 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 11 Kommunesamanslåinga for 50 år sidan Ei ny tid Ført i pennen av Olav S. Moi (1958) Foto: Øystein Moi og Alf G. Kjetså no om ei stutt stund tek til å skimte konturane av den nye store stat, er det om å gjera at me er budd på den vaknande dag. For det fyrste må me finne eit namn som høver. Ikkje kan me kalla det Hornnes og slett ikkje Evje, for det vil tvillaust virke som salt i sure augo, og eggje til strid og usemje millom samborne brør. Midt i bygdi, millom Bjorå i aust og Kjetså i vest, ligg det store vatnet som heiter Breiflå. Det hev alle dagar vore liksom sameige, fisken i aust var likso feit som fisken i vest, og dei same bylgjor rulla fritt og fredsamt mellom båe bardar. No hev eg tenkt meg at me kan kalla dette store heradet som ligg midt i hjarta av Otra-dalføret for Breiflå. Det vil truleg verta eit namn som samlar og lækjer stygge sår, eit namn som ruver or vegen, der sterke menn møtes og der heite hugar osar. Eit namn som bygdi kan vera byrg av når det kjem på prent i «Agderposten.» I dette namnet kan den gamle politiske Adam druknast, ovundsjuke og narreskap gravleggjast og eit stort sokn veksa fram som ei Afrodite då ho i tidsens morgon steig opp or havet. Tenk dykk, godtfolk: Torvald Håvardstad, herse av Breiflå. Er ikkje det mykje gjævare, gildare og glupare, også for oss høgætta honndøler. Mykje betre enn Olav A Fennefoss, ordførar i Hornnes. Lat oss sjå litt stort på det, karar. Me kjem med ein gong inn i apoteker - luft og kinokultur. Me kjem liksom nærare Einar Gerhardsens bankande hjarta, og makti vert flutt over frå Dåsnes til Dølen.For det veit me alle. Der vegane krossar kvarandre, der vil og makti og æra og vitet vera. Store uppgåver ventar og mange luftslott sig i grus. Setesdalsbana vert nedlagt og Hornnes stasjon vert haldeplass for Bjørndalsruta. Banken vert sosialisert og heradshuset vert berre ein draum Anton Haugland vert medlem i Viltnemda, og skjenkerettane vert store.skulemeistrane fær meir vit og vegvaktarane fær nye jernrivor. Sume tykkjest vere på politisk uppveg og andre på nnedveg. Tradisjonane vert verdlause, og pengemakti minkar. Men når alt er ramla og bygdegrensa burte, stend gamleheimen og Dåsneshuset att. Desse bygnadene stend der som tvo tagale vitne om ei stridshuga ætt, som heller ville døy i syndi, enn å verte sameina med nesten sin. Vi er pyntet og klar til årets julefeiring! Hornnes si herskartid er til endes og Olav A. Fenefoss sitt politiske dagetal er fullt. Me gjeng no inn i det Håvarstadske livsrom, og den store sosiale utjamning tek til. Grensene vert flytta og vil no gå frå hei til hei. Otra vert sameige og spørsmålet om djupålen fell burt. Ulebergdalen vil verta skattlagd etter mynster frå Flatebygd og det skal vere ein herre og ein hovding frå Staven i vest til Himmelsyna i aust, frå Ære - kilen i sud og til Fagersanden i nord. Makti vert skipla og nye menn vil koma til heider og ærs, medan andre må kverva og gå under i den komande valstrid. Alt synast å vere på sviktande grunn for oss honndøler. Ordføraren glid ut or hendene, hestehandel mellom Vinstre og Bondepartiet vil verta til fånyttes og stamtavlene våre vil få mindre verd. Frå ævur attende hev Hornnes vore noko for seg sjølve. Her heldt futane til og i sudenden av soknavar den vidgjetne tingstaden der hestmenn møttes kvart år ved jonsokleite og prøva kvarandre i åndelege og lekamlege idtrottar. I Upphavet, då Skaparen laga dette landet, hev han vore noket rausare amed Hornnes enn med Evje. Jordi er djupare, skogane myrkare og aurane på Nautevadet gjeng som feite smågrisar i myrke haustkveldar. Honndølane veit om dette og dei hev alle dagar vore rakare i ryggen enn grannefolket på austsida av Otra. Difor vil det falla so tungt å verta underbruk under Evje, der bankbøker, gardjenter, og raske hestar vert sett på med andre augo enn i bygdimed dei store verane og dei lange, beine furone. Men lagnaden sin bønlause lov lyt me alle lyda, anten me liver sør eller nord for Brennevinskleiva. Og når me Vår gaveavdeling er full av julegaver EVJE Vi har det du trenger innen julepynt 4735 Evje Tlf Faks

7 12 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 13 Silje Løland (28) Driv eiga forretning i heimbygda Tekst og foto: Øystein Moi Åvitje handelsstanden på Byremo er ikkje ei voldsom tidkrevjande affære. Me stikk innom det vesle kvitmåla huset, midt i handlegata. «Byremo Galleri & Ramme» er ein teneleg representant for næringa. Me he vore her ved tidlegare høve, og kjem gjerne attende. Silje er fødd og oppvaksen på Byremo. Her vert ho verande. Ho er tydeleg glad i heimbygda si. Ho tok tidleg til med eigen rammeverkstad i heimen på Smedhellertoppen. Arbeidsmengda er stadig aukande og ho he såleis funne seg ei nisje i det vesle lokalmiljøet. For omlag 3 år sidan starta ho opp forretning i sentrum. Ho reknar seg framleis for å vere i etableringsfasa, men he god tru på at dette skal verte eit rimeleg greit levebrød i komande år. Silje er framleis ung og lovande. I den vesle forretninga, som er innreia i to høgder, finn du mykje rart til hus og heim. Både i trappa, under trappa, i stova og på loptet. Blomar av alle slag, til eit kvart høve. Bilete, rammer, lys, serviettar, smykker, puter, krukker og vaser. Sjølvsagt er det bygdefolk som er den største kundegruppa. Likevel svinger det innom folk frå både Eiken, Konsmo og Evje. Forretninga tek til å verte kjend langt ut øve eigen røystekrins. Silje trivast i bygda, og ho trivast på jobb. Når ho stundom fær hug på ein luftetur og ein fridag, stend gode vener og nære pårørande klare til å vikariere i butikken. I november og desember skipar ho til kurskveldar på loptet. Då vert det laga joledekorasjonar av ulike slag. Kaffekoppen og pepperkakene er aldri langt unna og sjølvsagt er den sosiale bolken det absolutt viktigaste på slike kveldar. Regnet høljer ned på Byremo den dagen med vitjar tettstaden. Ingen teikn til kø korkje i banken eller på nærbutikken. Hjå Silje kom dei fyrste jole - nissane fram under loptstrappa, og på aldersheimen tok dei til å pynte til jol. Hjå kjøpmannen lenger borte i gata var det tilbod på mandlar og kveitemjøl. Handelsstanden på Byremo gjeng ein hektisk månad i møte. Mykje skuldast ein fødsel for meir enn 2000 år sidan. I ein stall. Evje og Hornnes kommune ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! info frå Evje og Hornnes kommune SERVICEKONTORET HAR ÅPENT MANDAG FREDAG KL Aktiviteter i ungdomsklubben høsten 2009 Den kommunale ungdomsklubben har ungdom i alderen år som målgruppe. Enkelte kvelder er også satt av bare til unge i fra klasse. Aktivitetene foregår foreløpig i musikkrommet på Evje ungdomsskole og i gym- og svømmehallen på Evje. Om ikke lenge flytter klubben inn i nyoppussede lokaler i Furuly Flerbrukshus. MERK: I klubben kan ungdom komme og gå, men de ansatte har ikke ansvar for dem som forlater klubblokalet eller klubbaktiviteten. Egne avtaler kan inngås med personalet. Er det noen spesielle behov som din ungdom har, som personalet bør vite om, ta gjerne kontakt. Fredag Kino Evjemoen Bestevenner kl Evjemoen Fredag Juleball fra 8. klasse og oppover kl Furuly Tirsdag JULEROCK kl Furuly Onsdag Dansekurs før juleball, i gymsalen kl Fredag Juleball for klasse kl Furuly MERK: For å delta på dansekurs må du melde deg på senest en uke før til ungdomsarbeider Liesell Zurcher på sms til eller e-post: Ragnhild Rosseland fra Gla dansen er vår instruktør. Har du spørsmål om klubben eller ønsker å få sms-beskjed om aktivitetene som skjer, send en sms til ungdomsleder Bjørn Thore Aastveit på tlf eller e-post: eller til klubbarbeider Liesell Zurcher på tlf eller e-post: Er du mellom 10 og 20 år, kan du melde deg på til ungdommens kulturmønstring. Påmelding via nettadr; Påmeldingsfrist 22. januar 2010 Lokalmønstring i Evjemoen kino Lørdag 20. februar 2010 kl MERK: Innslagene kan maks være på 5. min. Kun de som er 13 år eller eldre kan gå videre til fylkesmønstringen. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Irene Falck Jensen tlf: eller Bjørn-Thore Aastveit tlf: Kommunens servicekontor og sentralbord har følgende åpningstider jula 2009: Lille julaften (23.12): Kl Julaften (24.12): Stengt Romjulen ( ) Kl Nyttåraften: Stengt. Evje og Hornnes Folkebibliotek Åpningstider for jula 2009: Julaften: Stengt : : Stengt. Nyttårsaften: Stengt. Velkommen til biblioteket! Kulturkalender høsten 2009 Evjemoen kino kinoprogram Fredag 11. desmber Kl. 18:00 Bestevenner Kl. 20:00 Luftslottet som sprengtes Basert på Stieg Larssons 3. bok. Hvilke filmer går? Følg med i lokalaviser og på Merk: Det kan bli endringer i programmet. Kommunal nyttårsfeiring Tradisjonen tro inviterer Evje og Hornnes kommune til fakkeltog og oppskyting av raketter fra Dyrskuplassen på Evje på nyttårsaften. Oppmøte for fakkeltog kl (Fakler deles ut) Oppskyting av raketter kl Varm drikke serveres. Alle hjertelig velkommen! MERK: P.g.a. forbud mot oppskyting av raketter i sentrum, vil politi og brannvesen være til stede på dyrskuplassen fra midnatt til ca. kl og påse at rakettoppskytingen skjer i trygge former. Kommuneplanen Vi har nå innspillsperiode for areal - delen. Alle grunneiere som har tanker og ideer om utvikling på sin eiendom må komme med dette som innspill til kommuneplanen innen 1. februar Det er utarbeidet et eget skjema som skal fylles ut sammen med kartvedlegg i forbindelse med dette. Skjemaet kan lastes ned fra kom - munens hjemmeside, eller fåes ved henvendelse til servicekontoret. Møteplan Formannskapet: Kommunestyret: Tirsdag Fredag Plan- og bygningsrådet: Fredag Saksdokumenter og protokoller bli lagt ut på kommunens hjemmeside. Ledig stilling: Til 20% fast stilling i ungdomsklubben ønskes: Barne- og ungdomsarbeider. Se: Søknadsfrist EVJE OG HORNNES KOMMUNE, EVJEMOEN, 4735 EVJE TLF.: E-POST: HJEMMESIDE:

8 14 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 15 Ein gutedraum som vart verkeleg Setesdal Luft- og Motorsportsenter Sørenden av flystipa ligg heilt på bytet til Bygland kommune. Banen og senteret ligg på Åraksøya, sør for Rysstad, i Valle kommune. Senteret stod ferdig, og den fyrste flygemaskinen med 70 år gamle Olav O Hovet bak spaken, landa i oktober Sidan den gong he det vore mykje ulik aktivitet på det som den gong var den lengste flystripa i heile fylket. Tekst og foto: Odd Helge Liestøl Hekni på 90 talet at det vart mogleg å få realisert draumen om ein eigen flyplass på Åraksøya. Med Valle kommune som byggherre, og mykje dugnadsinnsats, fekk dei etter kvart på plass ei flystripe på heile 800 meter. Dette er nær halvparten av stripa på Kjevik, og det er beint fram mogleg å lande med ein stor «Hercules» på Åraksøya dersom det skulle verte krig og ufred i grannelaget. Den siste tida he anlegget vore nytta av Statnett i samband med utbyggjinga av ei stor kraftline. Ein hangar som og kan nyttast som husvære for helikopter syner at gutane som i si tid planla anlegget var vakne og framsynte. Då me vitja staden var det snø i lufta, det blæs frå aust og to flygemaskinar stod parkert i hangaren. Der vert dei ståande medan dei to vangsgutane, Olav og Sigurd, venter på underskrivne brev frå fastlækjaren og frå Luftfartsverket. Det norske. Frå den gong brua mellom Hornnes og Evje vart bygd. Bilete he me lånt av Alf G. Kjetså Farne tider! Etablererhjelp Veiledning til gründere Rådgivning til eksisterende næringsliv Bistand til å finne finansieringskilder og tilskudd Forretningsplaner Arrangør av relevante kurs/seminarer for næringslivet Utvikle og gjennomfører prosjekter etter behov Forutan å brukast som flyplass, så vert området og nytta til motorsykkelcross i sumarhalvåret. Sjølvsagt ikkje samstundes. Ein stad mellom personar er aktive i MC klubben. Den siste tida he det ikkje vore så mykje høgtflyging i området. Dette skuldast nok at to av dei mest aktive pilotane, Olav Hovet og Sigurd Langeid, båe byrjar å nærme seg pensjonsalderen. Dei er ferdig med den mest krevjande vekstalderen. Kvart år må dei ha ein utfyllande attest frå fastlækjaren, m.a. med stadfesting om at blodpumpa slær som ho skal. I tillegg må dei annan kvart år prove for ein offentleg godkjend instruktør at dei framleis kan oppføre seg toleg vetugt i lufta. Om det er blodpumpa eller motet som he svikta skal vere usagt, men ingen av dei er skrivande stund godkjende pilotar. Flyplassen er og ein stad med stor aktivitet om vinteren. Dess meir snø, dess betre er det. Då vert stemneplassen nytta til snøscooter - køyring. Her har det vore arrangert NM, EM og endåtil ein verds meister he motteke pokalen her. Fyllmasse frå Hekniutbygginga Det var i samband med utbygginga i Næringstomter Lokaler til utleie Lagerutleie Liftuleie Stedet for store arrangementer Alle er velkomne til å kontakte oss, så ser vi hva vi kan bistå DEG med! KOMMUNENS FØRSTELINJETJENESTE I FORBINDELSE MED NÆRINGSSAKER Kontaktpersoner: Evje Utvikling AS: Connie Barthold tlf Evjemoen Næringspark AS: Knut Kjetil Møen tlf besøk julehuset

9 16 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 17 Tor Moseid Flytta verksemda frå Evje til Valle Tor Moseid og kona Torhild Sandnes var vel etablerte på Evje. Med eigen bustad i Bakkemoen og fast stilling som teiknar på Evjemoen såg det ut til at dette var staden dei skulle slå rot. Trongen til å prøve noko nytt, samstundes med at kona fekk ein trygg jobb i Valle kommune, resulterte i at ekteparet reiste med flyttelasset oppetter riksvegen i år Torhild var odelsjente til garden på Sandnes. Her ville dei byggje seg ein heim. Her ville dei bu. Tekst og foto: Odd Helge Liestøl Tor, som sist månad runda 60 år, kjem opphaveleg frå Byglandsfjord. Guten he i alle år lika å teikne. Ein meister med blyanten. Han er utdanna reklameteiknar, men i dag nyttar han for det meste datamaskinen i staden for info frå Bygland kommune teiknebrett og blyant. Ein vel omtykt kar i bransjen. Kreativ og nøysam. Stillfaren. Tor buldrar ikkje meir enn ein kastrert huskatt når han er i rørsle. Fast arbeid på statlege vilkår var ikkje framtida for Tor. Han kom seg ut or hovudporten på Evjemoen i god tid før trugsmål om nedleggjing av heile militærleiren vart offentleg kjend. Utan fallskjerm av noko slag. Han ville byrje for seg sjølve. Eiga verksemd og sin eigen sjef. «Grafisk Design» heiter verksemda han starta og som han seinare tok med seg på flyttelasset til Sandnes. Han ser ingen vanskar med at verksemda er plassert så langt oppe i dalføret. Han he framleis gode og trufaste kunder i heile dalen. Med breiband i veggen, og musa i den høgre handa, vert ikkje vegen lang til Sandnes. Dette gjeld om ein bur på Hovden, i Åseral eller i Kristiansand. Tor trivast i kvardagen. Eit greit levebrød. Arbeidsvegen er stutt. Om lag 4 meter frå stoveveggen til kontoret på hi sida av tunet. Han trivast som valldøl, guten som m.a. he laga logoen til Setesdalsruta. Han saknar ikkje militærleiren. På Sandnes finn han fred og ro det gode livet. HELSESTASJON FOR UNGDOM PÅ BYGLAND KVAR MÅNDAG Stad: kommunehuset, Bygland Tid: Måndag kl (stengt i skuleferiane) Samtale Prevensjon/graviditet Rusmiddel/røyk Mobbing, depresjon, sorg Råd/veiledning Søvn Kost/ernæring Kropp/helse Gratis! Ikkje timebestilling! Helsesyster: Liv-Marit Rosenblad mob Legekontoret: BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN Kommunetyret i Bygland handsamar Budsjett og økonomiplan i møtet Torsdag Desse dokumenta finn du på heimesida vår eller du finn dei på tenestetorget. NB! Oversikta under er stikkordsmessig. For å finne ut meir om kva som ligg i dei ulike stikkorda bør du lese framlegget til budsjett. Frå Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2010: Budsjettet er balanser med utgifter og inntekter på kr ,- Avgiftsauke på 10 20% som skuldast auka utgifter m.a. pga investeringane i nytt reinseanlegg, oppgradering av eksisterande vassforyning, auke av utgiftene til slamkøyring og renovasjon tidlegare år. Elles små endringar i betalingssatsane. Investeringsbudsjettet balanserer med Mellom anna: 4,15 mill til riving av det gamle hovudbygget på Landeskogen 2,0 mill til utbygging av bustadområdet Rindan på Bygland 0,3 mill til oppstart av arbeid med nytt reinseanlegg i bustad feltet i Grendi 0,3 mill til prosjektering av reinsetiltak på Neset Camping 0,5 mill til opprusting av Presteneset 0,25 mill til digitalisering av kartverk 0,6 mill til ny traktor med utstyr Det er sett av kr til etableringstilskot noko som tilseier at ordninga må endrast noko då det er bruka nærmare ,- til dette i Nye tiltak i drifta: Rådmannskontor/fellesutgifter Kommunal eigenandel til frivilligsentralen med ,-. Bygland kommune 4745 Bygland Tlf: faks: e-post: heimeside: Kyrkjelege føremål Tillegg på ,- til vedlikehald Plan og kultur Auke med ,- til kulturskulen Auke med ,- til bygdeboka Auke med ,- til museale bygg og anlegg. Oppvekstsentra Auka timetal for å stette føringar i statsbudsjettet. Helse og sosial Utgiftene til økonomisk sosialhjelp går ned 0,7 mill meir til barnevern Auke til helse pga fleire legestillingar. Pleie og omsorg Mykje endringar i denne sektoren grunna vedtekne omlegging av omsorgstenestene. Sjå budsjettdokumentet for meir om dette. Drift og forvaltning 0,515 mill til arbeid på Gausivegen, Sordalsvegen, Steinstog vegen, vegljos på sykkel og gangveg Bygland samt til lovpålagte kontrollar og forefallande vedlikehald. 0,4 mill til kommunale bygg, konkrete vedlikehaldsarbeid på Lokomotivstallen, Heradshuset og Dagsenteret, verkstaden på Nesmoen, PU-bustader og Storstoga. 0,62 mill til arbeid ved Byglandsfjord oppvekstsenter 0,62 mill til arbeid ved Byglandsheimen 0,15 mill til grøntanlegg. Vi minner om at opplistinga ikkje er fullstendig og ber interesserte å lese budsjett og økonomiplandokumentet som du finn på heimesidene våre Der finn du og ut kva formannskapet har føreslått av endringar, og når kommunestyret er avvikla finn du det endelege budsjettvedtaket. info frå Bygland kommune Pus he sin faste plass på kontoret på teiknebrettet som ikkje lenger er i bruk.

10 18 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 19 Kristian Støle Lislevand Ikkje ein heilt vanleg ivelending Tekst og foto: Øystein Moi siste tyder på at han kan stoppe ut det aller meste av daue fuglar og dyr. Denne laurdagen, då me vitjar Villmarkstua, he Kristian vore ein tur til Fjælestad og henta 20 krittkvite ryper. Alle er fanga i snare, og fær snart eit nytt liv som utstoppa fuglar i eit eller anna turvande miljø. Jegeren, som he hytte på Fjælestad, fær attende kjøtet. Ein grei bytehandel. Ein skulle sjølvsagt tru at Kristian er ein ihuga jeger. Det er han på mange måtar. Ikkje med mauserrifle, kuler og krutt. Kristian er ein røynd naturfotograf. Han syner fram mange blinkskot frå utallige turar i skogen i Iveland, og mange andre stader på Sørlandet. Ein stillfaren kar som på mange måtar glir inn i naturen på ein heilt spesiell måte. Slike mennesk kommuniserer med dyra, dei skræmer dei ikkje. Dei he eit eige språk dei nyttar når elgoksen kjem inn på meter. Det er ein heilt annan kulebane på eit Nikon D-80 spegelrefleks - kamera enn det er på ei Remingtonrifle med blyspiss i kammeret. Elgen skjøner seg på slikt. Dei mange bileta i arkivet, og på veggane, tyder på at Kristian og skjøner seg på dette. På veggen heng fleire teikningar som er signert Kristian Støle Lislevand. Mest er det teikningar frå naturen, men også karikaturteikningar av kjende og kjære i venekrinsen syner at dette er eit talent som kan nyttast til meir enn eiga tidtrøyte. Teikningar av Kristian er brukt m.a. i ein del fagblad som omhandlar den norske fauna. Norsk ornitologisk foreining he nytta fugleteikningar frå Iveland i sitt tidsskrift. Det må då for tusan vere eit kvalitetstempel. I eit lite lokalt vassdrag på tunet, bak traktoren og varebilen, er det eit yrande liv. Auren vaker mellom snøbygene. To hestar knivast med 7 ender og ein hundekvelp om ein gamal stomp frå Moseid Bakeri på Mosby. Kristian Støle tykkjest vere eit naturtalent. Ikkje ein heilt vanleg ivelending. Du passerer supermarknaden og Frivilligsentralen på Birketveit. I spegelen ser du Bygdeheimen og Birketveittjønna forsvinne i horisonten. Ingen tvil om at dette er bygdevegen som fører beinveges ut i audemarka. Her er det langt mellom fastbuande, etniske ivelendinger. Brått lyser det mot meg eit heimesnekra skilt i vegkanten. «Villmarkstua.» Ja, sjølvsagt måtte det vere her. Namnet kan neppe passe betre enn på det vesle gardstunet som openberrar seg i skogbrynet. 4 hestar, 13 ender, 5 hundar, 20 duer, 1 stk Fiat 450 DT med front - lessar og ein Mitsubishi varebil på sumardekk. Kristian kjem ruslande øve tunet. Ein kaffekopp i kvar hand. Smilande og gjestfri. Eg er venta til gards. Me tek bordsete i det som er ei herleg blanding av ein verkstad, eit atelier og ei villmarkstove. Opphavleg kjem Kristian (37 ) frå Randesund. Interesse for naturen, for dyr og fuglar førte ungguten til det vesle bruket eit par kilometer nord for Birketveit. Ikkje noke stor gard. Omlag 125 da er nok til å forsyne heimen med bjørkeved- og hestane med grovfor når snøen dekkjer åker og eng. På veggen i det vesle atelieret heng fleire diplom i glas og ramme. Fagbrev som målar- og som «taksidirmist.» Det Bygg4 as - Butikkhuset Vennesla - Tlf

11 20 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG mennesk traskar opp låvebrua ein hektisk sundag Eventyret ved botnen av Brennevinskleiva Tekst og foto: Øystein Moi Truleg ikkje fyrste valet dersom urbane butikkutviklarar skulle finne ei høveleg forretningstomt. «Hannåsvollen Gård» på Kjetså ligg godt gøymd eit stykke unna riksvegen og den verste biltrafikken. Ved botnen av «Brennevinskleiva» he Kjersti Våge, og kjærasten Jahn Ivar, funne sitt eige paradis. I den gamle låven på Hannåsvollen he dei bygd opp ei forretning som vekkjer åtgaum øve heile Sørlandet. Rogaland medrekna. Det som mange meinte ville verte ei sesongverksemd for spesielt interesserte og turistar på gjennomreise, he utvikla seg til å verte ein svært så vellukka forretningside. No he dei opent heile året. På ein hektisk sundag kan meir enn 300 personar gjeste låven på Hannåsvollen. Kjersti dreiv tilsvarande butikk i eit kjøpesenter på Karmøy i meir enn 15 år. Ein heilt annan måte å drive forretning på. Bortgøymd i ein stor «betongkloss» følte ho på mange måtar det vart vanskeleg å kome vidare med gode idear og ei vidare - utvikling av noke ho sjølv hadde stor tru på. I meir enn 3 år var ho og Jahn Ivar på leit etter drøymestaden. Då dei fekk sjå prospektet på Hannåsvollen, som var lagt ut for sal, ja då var valet enkelt. Kjærleik ved fyrste augekast. Dei he ikkje angra ein einaste dag, og er så evig takksame for måten dei har vorte motteken på i bygda. Gode vener og gode grannar er ikkje noke du fær garanti for i ei standardisert kjøpekontrakt. Eigedomsmeklarar i blådress bryr seg ikkje om slikt. Kjersti vert drøymande i blikket og ser ut or glaset- bortetter garden. Eg skjøner kva ho meiner. Borte på tunet stend Alf og klargjer traktoren for vinteren. Alf brøyter tunet på Hannåsvollen medan Kjersti sit på låven og venter med kaffe og «lapper». Gode grannar hjelper kvarandre. Ein himla god forretningside. Mykje av vareutvalet du finn på Hannåsvollen he Kjersti einerett på i sitt distrikt. Dette gjeld i stor grad speglar, lysekroner og lamper. Hyttefolk frå heile dalen er trufaste kundar, og i sumar var det fleire turistbussar som fann vegen til den særeigne butikken. I førjolstida er det sjølvsagt ekstra travle dagar. Fleire hundre handlande kvar einaste dag. I den eine kroken på låven stend eit velbrukt langbord.. Der slåmaskinen og høyriva stod i tidlegare år. Levande ljos og blikket frå hundrevis av raudkledde jolenissar. Her serverast kaffe og «lapper» med jordbersylt kvar einaste dag. Året rundt. Ein industri i seg sjølve.. Desse lappane he vorte eit av varemerka til Hannåsvollen Gård. Eit sterk varemerke.

12 22 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 23 Jolenøtter Kva er namnet på verksemdene i Evje området kor desse bileta er teken? Send svaret til eller på ein liten lapp til Moisund-avis.com, Hannåsfeltet, 4737 Hornnes. Alle som har rett svar er med i trekninga av eit gåvekort på kr 500,-. Vi utfører alt innen anlegg og transport, røyrlegging samt levering av alle typer massar. Vi har samlet alle bitene. Sparebanken Sør tilbyd nå alle typer forsikringer gjennom Frende. GÅVEKORT galleri STAS I butikken har vi mange flotte julegaver. T-skjorter, gensere jakker til gode priser! I galleriet er den faste utstillinga. Mona Ida kjem med nye litografi. Mange bilete til jolepris. Dag Sitje stiller med håndlagde trekopier av prydgjenstander fra norske museer. Ny bil til jul? Autoservice Evje stiller med et utvalg biler. Vi holder langåpent fredag 11. desember. Kom innom for en god julehandel. Vi serverer julegløgg og pepperkaker. Vidar Frøysnes dukker opp med munnharpa. På det gamle vaskeriet hold er vi på til kl ,00 Avisen distribueres som informasjon i Posten, dvs. at me når alle husstander i distribusjonsområdet også dei som har reservert seg mot reklame. beste annonseorgan for dalstroka innanfor Honda HS 970TS Kjøp aldri snøfreser før du har vurdert Honda Det gjør du best hos oss Importør: BEREMA AS Velkommen til oss for en grundig test av Honda snøfresere Verksvegen 11 Smiheia 4735 SERVICEVERKSTED Evje INNBYTTE 4720 FINANSIERING HÆGELAND Tlf Tlf Fax Fra vår rikholdige turmeny er det fritt valg! Bestem deg før 8. januar og våre gunstige priser blir enda gunstigere! Rabatt opptil kr 1.000, pr person! PÅSKETURER & VÅR 23/3 Påske ved Adriaterhavet, 14 dg 24/3 Lloret de Mar, Spania, 15 dg 25/3 Opplevelser i Toscana, 12 dg 26/3 Istanbul & Tyrkisk Riviera, 10 dg 26/3 Paris & Luxembourg, 10 dg 26/3 Rundreise i Polen, 11 dg 27/3 Rundreise i Tsjekkia, 8 el. 9 dg 28/3 Rüdesheim & Rhinen, 7 dg 28/3 Praha, velg 7 el. 8 dg 28/3 Stettin i Polen, velg 7 el. 8 dg 28/3 Tallinn, velg 6 el. 7 dg 28/3 Riga, velg 6 el. 7 dg 1/4 København & Göteborg, 4 dg 27/4 Blomstringstur Holland, 8 dg Evjemoen, 4735 EVJE

13 24 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 25 PÅ HUSMORTRIM i Åseral Det siste året he vore eit hektisk år på mange vis. Eit år kor trim og anna lekamleg rørsle ikkje he kome høgt opp på prioriteringslista. Eit år kor magen, som for nokre år sidan såg ut som ein «sixpack», no he form som ein flytande «airbag». Med ein lekam i fritt forfall og ein kondis heilt på botnen av skalaen, fann eg det naudsynt å byrje få orden på livet igjen. Kvar tysdag er det tilbod om trim i regi av jobben. Dette tilbodet he eg øvesett det siste året. Noke må gjerast. Forfallet skal stoggast. «Mangletre» Håndlaget kopi av mangletre, skåret av «Elias-mesteren» i Det originale mangletreet henger på Maihaugen, i «De Sandvigske Samlinger». Et mangletre eller manglbrett (fra latin, via tysk mangel(e)n) er en glatt, flat trefjøl med håndtak som sammen med en «kavle» eller manglestokk, en rund trestokk, ble brukt til å glatte lintøy. Det er kun brukt naturlige stoffer til farging og voksing. Leveres i flott gaveeske i tre med glasslokk! Tekst: Odd Helge Liestøl Foto: Astrid Marie Engeli Eg fann fram stuttbuksa. Denne hadde diverre krympa i skåpet i løpet av det siste året. Eg pussa vekk støvet frå joggeskoa og drog på trening i fleirbrukshallen i Kyrkjebygd. Nystrigla og fin kom eg inn i salen og vart med det same ynskja velkomen attende etter eit år i det ytterste myrke. Eit år på den breie vegen. Utanom ein småfeit bladfyk var det to mannfolk og fem spreke damer som hadde møtt fram til trening denne dagen. Eg pusta letta ut og såg beint fram ljost på tilværet. Ein time med husmortrim skulle eg då klare. Eg hadde trass alt eit godt grunnlag frå ei aktiv ungdomstid! Alt under oppvarminga ante eg uråd. Eit umenneskeleg høgt tempo i starten på økta var årsak til at pulsen passerte 180 slag i minuttet før me i det heile var komne skikkeleg i gong. Eg skulle sjølvsagt ikkje syne noko teikn til veikskap eller sviktande helse. Eg gjorde det eg kunne for å fylgje med i samtalen, sjølv om eg aller helst såg at alle hadde halde kjeft! Etter ei oppvarming med jogging og diverse strevsame øvinger, var tida mogen for fotball. Dette skulle bli moro. Med tre damer og ein mannleg ingeniør på motstanderlaget, såg eg lyst på ein halv time med fotball. Eg hadde trass alt ei lang fotballkarriere bak meg! Alt etter eit par minutt byrja lungene å skrike etter luft. Eg skulda på dårlege kne som årsak til at eg vart ståande i midtsirkelen det meste av kampen. Knea var den einaste staden eg ikkje hadde vondt. Eg hadde nok med å puste om eg ikkje skulle springe og! Etterpå var det tid for innebandy. Eg rakk så vidt å få hjartefrekvensen under 150 slag i minuttet før spelet var i gong igjen. No var eg målmann. Eg vakta eit bur med breidde på omkring ein meter og ei høgde på halvmeteren. Eit noko avgrensa område i ein elles stor hall. Dette gjorde sitt til at pulsen etter kvart kom ned på rundt 130. Nærare eit normalt liv. Etter at ballspelet var ferdig var det tid for det som eg med skrekk og gru minnast som sirkeltrening med herr og fru Robstad i samband med studietida på Hornnes Gymnas. «Sit ups», «push ups» og trening for ei mengd musklar eg ikkje hadde visdom om at finnast i ein heilt normal, utvaksen lekam. Resten av gjengen gjorde øvingane medan dei tala i hop. Omtrent som på ei syforeining. Eg måtte berre stå på, dei andre såg jo i mi retning heile tida Og så endeleg, treninga var ferdig. Eg gjekk så beint og rakrygga eg kunne inn i garderoben. Kroppen verka og kjenndes ut som han var tygd på og spytta ut att! Dei neste to dagane var ein evig kamp for å ikkje syne fram for allmogen at ein time med trim hadde øydelagt lekamen min. Det eg trudde skulle verte ein time med «husmortrim» synte seg å verte ein time med kamp på liv og daud for ein utrena lekam. Om eg kjem på trening til tysdag? Tvilsamt. Husmortrim ligg ikkje for meg. Eg satsar på noko anna. Ein idrett som no stend på det olympiske program. Eg vil byrja å spele bridge For dette og flere andre liknende produkter se vår hjemmeside: STIGEREN KAFFEBAR GAVE & INTERIØR Dere finner oss i 2. Etg. over Intersport!!!!! Musum piece replica Vi åpner butikken igjen etter 14 dager ferielukking. Butikken bugner av nye varer. Tenk julegaver nå, vi har nå fast nedpriset 1/2 butikken til 1/2 pris. Dvs. hele 70 m 2 med varer til kun 1/2 pris. Kom oppom!!! 100-VIS AV VARER TIL NEDSATT PRIS!!!!!!! Setesdalens og Evjes største og beste utvalg i julenisser!!!!!! Fra kun kr. 49, Har vi Evjes beste Kaffe? Mange sier det. Prøv vår Latte`, eller Mocca KANONPRISER OG HYGGELIG ATMOSFÆRE!!! NB! Husk at du i tillegg til utvendig trapp, kan gå igjennom Intersport til trapp og heis opp til oss i 2. Etg. Aase & Jannik ønsker alle gamle / nye kunder hjertelig velkommen til en hyggelig handel på Stigeren!!!!

14 26 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 27 Ralf og Liane Dittert Valde Espetveit framføre Dubai Dei kom til Noreg for dryge to år sidan. Ralf er utdanna kirurg medan Liane er gynekolog. I dag er dei busett på Espetveit, langt inne i skogen attmed vegen inn til Abusdal. Her he dei funne sitt eige paradis. Eit småbruk med sau, hest og to hundar. Ein god og fredeleg stad å kome heim til etter ein lang arbeidsdag på sjukehuset i Kristiansand. Eg vitja dei heime på garden og fekk historia om den vanskelege vegen frå tidlegare DDR til eit fritt liv på Espetveit. Tekst og foto: Odd Helge Liestøl Garden på Espetveit ligg idyllisk til i skogen. Foto: Privat. Kjøp julegåvene hos oss! Sjå vår julekatalog med gåvetips Nyoppussa, lys og trivelig butikk 4735 EVJE AUTORISERT BIL- OG LAKKERINGSVERKSTED KRANVOGNSERVICE DAG & NATT LEIEBIL Ulva og Anauk tok i mot meg på gardstunet. Dei to små hundane synte med si fram ferd at eg var hjarteleg velkomen til gards. Det same inntrykket fekk eg då eg møtte gardsfolka. Gjestfrie og trivelege frå fyrste stund. Me var ikkje kome langt ned i den fyrste kaffekoppen før eg fekk høyre historia. Ei dramatisk historie som enda godt. På Espetveit. Rømde frå regimet i Aust-Tyskland For ein kar som he vakse opp i eit fritt samfunn på det sentrale Moi er det vanskeleg å setje seg inn i dei tilhøva som Ralf og Liane levde under i det tidlegare Aust-Tyskland, eller DDR om du vil. Begge hadde dei utdanning innan medisin og var fast tilsette som lækjarar på eit sjukehus. Sett i høve til forholda elles i landet hadde dei det godt. Eige husvære i Magdeburg, og ein trygg jobb. Ralf måtte avtene tre års teneste i militæret for å kunne kome inn på dei studia han ynskja mest av alt. Slik var det i dette landet. Skulle du kome inn på høgare utdanning så måtte du «kjøpe» deg plass gjennom militær - teneste. Ralf hadde eit kall om å verte lækjar, eit kall om å kunne hjelpe folk som trong det. Han fann seg aldri til rette med det særeigne regimet og den politiske styringa i landet. Ein vart overvaka heile tida og ein hadde ikkje noko fridom i det daglege liv. Broren vart fengsla for å protestere mot regimet, og då han etter halvtannan år vart sett fri og kom seg over til vesten, fann Ralf og familien ut at dei måtte gjere det same. Ein plan om ei dramatisk flukt til vesten byrja å take form. Med falske papir og med god hjelp frå ei politikvinne, som Ralf hadde operert for gallestein, klarte han å kome seg øve grensa i Med ein pengesetel i rett valuta gøymd i sokken. Denne setelen var penger nok til å kome fram til broren som nå hadde busett seg her. Planen var så å få familien etter, men slik gjekk det ikkje. Liane og borna fekk store problem heime. Pass og alle papir vart inndregne og dei vart overvaka heile døgeret. Ralf tok kontakt med ein kjenning som hadde gode kontaktar i regjeringa i Bonn. Kampen om familiegjenforeining var i gong. Ti dagar etter flukta til Ralf fekk Liane gjennom ein kurer Besøk Evje Bingo i julen Åpent hver dag bortsett fra juleaften og første juledag Gløgg og pepperkaker lille juleaften gratis kaffe hele romjulen. Åpningstider Helligdager Verksmoen, 4735 Evje Alt av rep. bil og last Oppretting og lakkering 4-hjulskontroll Bilglass EØS-kontroll personlast Servicer med nullstilling Alle bilmerker DIAGNOSE FEILSØKING MOTORSTYRING ELEKTRONIKK AIR-CONDITION FARTSKRIVERE NAF VIKING Tlf Mobil:

15 28 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 29 Austerrike (kor dei og hadde fått tilbod om jobb) og Noreg. Noreg og Kristiansand vart ein suveren vinnar. Sjølv om borna som no var vaksne, var noko skeptisk til at foreldra skulle flytte til det kalde landet langt der oppe i nord Flytta til Noreg i august 2007 Ralf og Liane flytte til Kristiansand utan å kunne eit einaste ord på norsk. Dei hadde nyleg gjennomført eit lynkurs i engelsk for å flytte til Dubai, og brått var det norsk dei skulle tale. På grunnskulen i DDR var det berre tysk og russisk som var tillete som språk. Alt måtte lærast frå botnen av. Intensivt språkkurs dei fyrste tre månadene gjorde sitt til at dei begge taler glimrande norsk i dag. Den fyrste tida budde dei i ei kjellarleilegheit i Kristiansand, medan dei var på leiting etter eit småbruk ute på landet. I mai 2008 fekk dei draumen oppfylt. Dei hadde funne sitt paradis. Her he dei funne seg vel til rette saman med gode grannar på Espetveit, eit lite småbruk i skogen, tett attmed vegen inn til Abusdal. Langt frå Dei Sameinte Arabiske Emirater. Vi har 4 og 6 hjulinger på lager, samt årets snøscootere. Vi selger Ariens snøfres, og har mange modeller for ethvert oppdrag på lager. Traktorer har vi også på lager. Velkommen til en prøvetur! Diverse redskaper til traktor er lagervare på Hægeland, så som snøfres, skjær, vinsj, vedkløyve, bakskuffe og frontskuffer. motorsag har modeller som burde passe, enten du er hobbyhogger av ved eller trenger en råsterk kappesag. Vi har sager på lager. Vi har eget verksted som kan hjelpe deg med alt fra motorsag til traktorer. Vi har også eget velfylt delelager. Vår butikk på Hægeland fylles nå opp av nyttige julegaver. Masse flott til heimen, hytta, verkstedet eller garasjen. Du er hjertelig velkommen innom til oss i julestria, og vi har alltid varm kaffe på lur. Ekteparet Dittert nytter eit kvart høve til å kose seg saman med dyra på garden. Foto: Privat. Aase Landbruk A/S 4720 Hægeland Tlf husk gavekort JULEGAVETIPS Gensere Skjorter Jakker Sko husk vårt julelotteri Kjoler Topper Tights Skjørt VI HJELPER DEG MED ANTREKKET og ser fram til en hyggelig julehandel! greie på at han hadde kome seg over grensa, og at alt stod bra til. Det var ikkje slik som i dag at ein berre kunne ringe på mobiltelefon eller sende ein SMS. Ikkje hadde dei telefon og all post vart opna av styresmaktene, difor vart det lite kontakt med familien i dei to neste åra. Det vart to lange og tunge år for heile familien. Søkte tilflukt i Praha Juli 2009, to og eit halvt år etter at Ralf kryssa grensa, fekk Liane og borna passa sine attende. Dei drog straks til Praha. Det hadde seg nemleg slik at Tsjekkoslovakia og Polen var dei einaste landa dei hadde lov å dra til. Dei søkte tilflukt i den Vest-Tyske ambassaden i tre veker. Dei levde på stridsrasjonar til soldatane som var stasjonert her, medan diplomatiet mellom aust og vest gjekk sin gang. Sidan det ikkje var mogleg å kome til vesten frå Praha så måtte dei reise attende til Magdeburg, men no med lovnad om at dei skulle få utelevering til Vest-Tyskland innan eit halvt år. 1.november fekk dei melding om at dei måtte reise innan eit døger. På berre nokre timar måtte dei samle stempel og underskrifter på reisedokumenta. Eit «løpeskjema» kor dei måtte dokumentere at dei ikkje hadde noko uoppgjort i landet dei no ville forlate. Alt av eigendelar vart fordelt til familie og vener. Liane og borna var erklært statslause og kunne krysse grensa. Berre nokre dagar seinare fall muren! Busette seg i Vest-Tyskland Etter over to år kor familien hadde vore frå kvarandre, byrja eit nytt liv for familien Dittert i Boe fekk dei seg arbeide på eit sjukehus og i mange år frametter hadde dei husvære i Einsheim og arbeidde i den tyske byen Worms. Omlag 70 km frå Frankfurt. Begge hadde dei gode jobbar som kirurg og gynekolog. Mykje arbeid og lite fritid prega kvardagen dei neste åra, og begge var dei samde om at dei ville prøve seg ein anna stad. Eit anna land og ein annan kultur. Dei fekk båe eit tilbod om arbeid i Dubai. Eit nytt sjukehus var under bygging og ekteparet planla difor å flytte til meir sørliggjande strok. Til varmare strok. Store forseinkingar i samband med utbyggjinga, og ei lita notis i lokalavisa gjorde sitt til at reisa i staden gjekk nordover. Sørlandets Sjukehus i Kristiansand lyste etter lækjarar i ei tysk avis. Ein kald novemberdag i 2006 drog dei til Kristiansand. I fyrste omgang var det berre arbeid til Ralf, men etter tre månader fekk dei melding om at sjukehuset hadde løna arbeid til båe to. Familien hadde «styremøte» ved kjøkkenbordet. Alle skulle dei, på eit blankt ark, skrive argument for og i mot Dei Sameinte Arabiske Emirater, EVJE tlf JULE- MIDDAG Fra kl Fra kr 139,- inkl. kaffe. fra nå og helt fram til jul. Vi har catering av koldtbord, snitter og julemat. Vi kan også levere nyttårsaften KNALLPRIS! WIENERPØLSE KR. 15,00

16 30 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 31 Gunhild og Brita He overlevd tre ordførarar i Åseral Gunhild Thorsland he i 25 år teke hand om heradstyremøta i Åseral. Ikkje som møteleiar, men som ansvarleg for matlaginga. Brita Abusland he ikkje fullt så lang fartstid som Gunhild, men båe he dei tenestegjort under tre ulike ordførarar. Tekst og foto: Odd Helge Liestøl Uet heile tok til då det nye rådhuset i Åseral vart teken i bruk i «Ein mannsalder sidan» dersom ein spør Gunhild. Ordførar den gong, Kristen Kylland, fekk hyra inn Gunhild og Martine Ljosland for å lage mat då det stundom vart skipa til stormøter i storstova i Kyrkjebygd. Då dei etter ei stund måtte få tak i ei erstatning for Martine, fekk ordføraren ei klår melding frå Gunhild, «Kristen, du må på kvinn - folkjakt i tida frametter. Du må skaffe ei som kan erstatte Martine». Ei klår melding frå eit jente som aldri he pakka inn bodskapen sin i korkje bomull eller silkepapir. Slik kom Brita inn i kokkelaget og framleis er det desse to som regjerer. Mykje vert avgjort på kjøkkenet I god tid før kvart einaste møte i heradstyret er Gunhild og Brita på plass. Maten skal lagast frå botnen av. Her er det ikkje tale om korkje fusk, fanteri eller halvfabrikat! Ordføraren stikk jamnleg nåsa innanfor kjøkkendynna for å sjå på tilhøva, og då vankar det ofte ein liten smakebit og ein kopp kaffe. Dei to damene på kjøkkenet fylgjer nøye med i det politiske livet i bygda. Er det noko dei er usamde i, så nytter dei sjølvsagt eit kvart høve til å fortelje ordføraren dette. I klår tekst. Slike uhøgtidelege «formøte» til heradstyret høver godt for slike politiske samtalar. Gunhild legg ikkje skjul på at denne lobbyverksemda nok he bore nokre verdfulle frukter opp gjennom åra. Kristen Kylland var den enklaste ordføraren å ha med å gjere i så måte. Gunhild hadde stor respekt for denne karen, ikkje minst for di han og hadde stor respekt for «kvinden». Etter at dei no he fenge eit nytt og moderne kjøkken he denne lobbyverksemda roa seg noke. Det var rimeleg heitt på kjøkkenet for nokre år sidan då ein nytilsett honndøl, i administrasjonen, ville flytte på både kjøkken og møterom. Slikt vert ikkje godt motteke. Bygdefolk mobiliserte og det var rett før honndølen vart bortvist frå bygda. Den nemnde lobbyverksemda stogga flytteplanane og i staden vart det bygd eit nytt, større og moderne kjøkken på rådhuset. Ei klok avgjersle dersom ein spør Gunhild og Brita. Mindre aktivitet i dag I byrjinga, for 25 år sidan, var det mykje større aktivitet på kjøkkenet enn det er i dag. Mange ulike arrangement den gong gjorde at Gunhild og Brita ofte vart bodsendt. No er dei berre i teneste i samband med heradstyret ei gong i månaden. Slik vil Gunhild og Brita ha det, og då vert det slik! No stend det att å sjå om dei klarer å forme den nyvalde ordføraren, Oddmund Ljosland, slik dei vil. Begge trur dei dette vert vanskeleg. Dei trur og det vert vanskeleg å slite ut denne karen. Dei kan ikkje halde på evig. Jentene på rådhuset er seige og uthaldande men ikkje evigvarande. Om ikkje så alt for lenge he dei båe Garn Broderi Sytilbehør Stort utvalg i kvalitetslys Håndstrikkede modeller selges tenkt å gjeve seg med både politikk og matlaging. Kva vil då Oddmund Ljosland finne på GAVER SOM VARMER! dette skaper glede DU FINNER OSS PÅ EVJE

17 32 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 33 Bykle Vindu En av mange Bykle Vindu he i dag kring 20 tilsette som i hovudsak kjem frå Bykle og Valle, men dei he og eit internasjonalt mangfald med arbeidstakarar frå m.a. Polen. Det er Bykle Industri som eig dei fleste lutane i selskapet og dei he og Grindland Trevare og Pyrokno i Finsland under sine venger. Hovudsete er i Bykle og her er det meste av admini - strasjonen samla. Siste året var omsetnaden for Bykle Vindu på omlag 25 mill. I hovudsak vert det levert ferdig vindaug til forhandlarar i Sør Noreg, men dei he og ein stor leveranse til Lofoten under produksjon. Me møtte nestleiar Helga Domaas då me vitja verksemda. Ho kunne fortelje om den nye måten dei no produserer vindauge på. Isokitt er ei erstatning for det tradisjonelle kopla vindauget som dei fleste kjenner i dag. Vindauget ser ut som eit vanleg vindauge, men er bortimot vedlikehaldsfritt. Ein draum for travle husmødre med ansvar for vask og vedlikehald i heimen. Eit vindauge for framtida skal ein tru ein engasjert nestleiar. FULL KONTROLL FØR JUL? efaktura eller Avtalegiro gjør hverdagen enklere efaktura sendes ferdig utfylt til nettbanken, alt du må gjøre er å godkjenne. Med avtalegiro går betalingen helt automatisk til avtalt tid. SNAKK MED OSS I EVJE OG HORNNES SPAREBANK OM ENKLE BETALINGSLØSNINGER 25 år i produksjon Verksemda vart etablert i 1983 og produksjonen tok til året etter. To brannar he dei opplevd, den fyrste i 1986 og den siste i Båe gongene he det meste av lokala vorte øydelagt, men dei he ikkje gjeve opp av den grunn. Begge gongene he dei gjenge på med krum hals og friskt mot for å få verksemda på føtene att. Dei he lukkast med det. Tekst: Odd Helge Liestøl Foto: Øystein Moi Sjølv om verksemda ligg mindre enn eit steinkast frå hovudferdselsåra oppetter Setesdalen, så er ikkje dette ein stad du berre kan svinge innom for å kjøpe med deg eit vindaug til hytta eller til kårbustaden.. Dei he ikkje eige utsal på fabrikken. Her tek dei hand om produksjonen, medan det er opp til lokale kjøpmenn, kring i vårt langstrakte land, å syte for at vindaug frå Bykle kjem ut til flest mogleg byggverk. Nye og gamle. Hytteutbyggjinga på Hovden, Brokke og andre kringliggjande hyttefelt er sjølvsagt ein viktig marknad. Mange av desse he i dag lokalt produsert merkevare montert i veggen. Isokitt produsert på Bykle Vindu. Ei versemd som he klora seg fast oppe i lia, blandt fjellrype og dvergbjørk. Eit døme på at det framleis er mogleg å drive lønsam industri, og sikre trygge arbeidsplassar, i god avstand frå E18 og godsterminalen på Langemyr. Moderne infrastruktur gjev oss i dag levande bygder, og data - maskinen er komen for å bli. Bykle Vindu er eit døme på nettopp det. Kundehandsamar Unni Tvitekkja (til venstre) og nestleiar Helga Domaas. Det kommer for meg nokså titt, når jeg betrakter livet mitt, at jeg har ikke tall på alle dem som har vært til hjelp for meg på veien frem. Noen er mennesker jeg knapt nok kjenner, andre er blant mine beste venner; men én ting felles har de alle: De støttet meg da jeg holdt på å falle. Mange vet ikke om det selv, at nettopp til dem står jeg i gjeld fordi det til ham eller henne ble givet å gi meg mot til å fortsette livet. Kjære venn! Du har vel forstått at du er én av dem som har fått meg til ikke å gi opp på ferden, når alt syntes håpløst og trist her i verden. For dette vil jeg gjerne takke, men har vanskelig for å snakke; ja, selv når jeg bruker skrivebord er det vondt å finne de rette ord. Derfor vet jeg ikke annet råd enn, ganske enkelt, å si som så: Hjertelig takk! For det rommer alt det hjertet gjerne ville ha fortalt. Til slutt vil jeg bare si til deg: Lær av dette det samme som jeg! Ingen mennesker er uten nytte, men har en oppgave de ikke kan bytte. For, alle sammen er vi unike, det finnes ikke to som er like. Men sammen utgjør vi alle et hele som det ikke går an å dele. Så, ha det som motto, la det være rammen at vi trenger hverandre, alle sammen! Jan Eivind Eie Foto: Odd Helge Vi har julegaver til både dame og herre, ungdom og voksne. Er du i tvil om hva du skal kjøpe, kan du kjøpe gavekort hos oss. Vi har mange gode dagstilbud i vår adventskalender Tykke skjerf minus 30 % Hettejakker/ gensere fra Billabong minus 30 % Ytter jakker minus 20 % Sekker fra Billabong og Volcom minus 20 % EVJE SENTRUM TLF.: ADVENTSKALENDER Langåpent egne tilbud Kjoler minus 100 kroner Søndag, capser fra billabong og volcom minus 30 % Hetttejakker/ gensere fra Volcom minus 30 % T-shirt fra Volcom, Billabong, Nikita og Pcb minus 100 kr Luer fra Billabong, Volcom og Nikita minus 20% Vi ønsker alle en god jol DAMME-, HERRE-, OG UNGDOMSKLÆR SAMT TILBEHØR PARAFIN DIESEL OLJE SMØREMIDLER SERVICE OG MONTERING PÅ ALLE TYPER FYRINGSANLEGG Brødrene Hannås AS Olav Svein Verktøy Kjøkkenutstyr Lys og varme til hytta Propan Strikke jakker, minus 30 % Alle jeans minus 20 % Alle smykker, øredobber o.l minus 20 % Skinnvesker minus 20% TING OG TANG SOM FOLK HAR BRUK FOR EVJE SENTRUM TELEFON

18 34 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 35 Hovudsete og administrasjon på Nedre Hannås Største tømmertransportør i Agder og Telemark eigen skogeigarorganisasjon som driv avvirkning her sør i landet. I tillegg til tusenvis av turar til Vassendøyapå Byglandsfjord vert og tømmer levert både i Vennesla, Kragerø, Mandal og Arendal. I fylgje dagleg leiar, Nils Thommas Hannaas, ser dei ljost på framtida. Eit godt tilhøve til kundane er viktig. Både små og store sagbruk he krav på god sørvis frå dei lokale transpor - tørane. Det er og ei stor føremon at desse karane he fleire oppdragsgjev - arar å støtte seg til. På den måten vert ein ikkje så sårbar i rolege og kan hende vanskelege tider for næringa. Hjå Skogfrakt er det 5 tilsette sjåførar. På garden Nedre Hannås, like nord for bygdesenteret Moisund, he karane rigga seg til med eigen verkstad, kontor og eit fem meter langt møtebord med tilhøyrande bar. I fylgje truverdige kjelder i kommune - administrasjonen he denne baren alle rettar m.ot. skjenkeløyve når det stundom vert skipa til stormøte for næringa. Då benkjer dei barske karane seg kring langbordet hjå Skogfrakt. Ei næring der samhald og godt kameratskap erein av berebjelkane. Ei næring der offentlege tilskot og statlege subsidier er bannlyst og uhøyrd. ELEKTRIKAREN MED LANGE TRADISJONAR I SETESDAL Skal du byggje hytte eller hus? Ver trygg når du vel elektrikaren som er kjent i nærmiljøet! Hugs at vi er tilstades også etter at hytta er ferdigbygd. Det vesle lutlaget Skogfrakt as vart skipa til i byrjinga av mai månad i Bak selskapet stend to røynde lastebilsjåførar. Ole Torgeir Moi og Nils Thomas Hannaas he båe to lang fartstid med lastebilar av ulik slag. Moi he køyrd tømmer i vel 30 år, og den andre karen ligg slett ikkje langt etter han heller. Skogfrakt as er i dag den største tømmertransporten i heile Agder og Telemark. Dei fire moderne tømmerbilane, alle av svensk opphav og med døypenamn Scania, fraktar kvart einaste kalenderår meir enn kbm tømmer. Oppdragsgjeverane er mange. Frå dei små lokale sagbruka til den største kunden i køyreboka som er Byglandsfjord Sag. Andre oppdragsgjevarar er m.a. AT Skog, TFØ (Transport - fellesskapet Øst) med hovudsete på Moelv og Nortømmer som er ein Kontakt oss for tilbud når du treng elektrikar! RYSSTAD / 4755 HOVDEN TLF: FAX: MOBIL: E-POST:

19 36 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 5/ 2009 ÅRGANG 1 Dårleg med griseflaks i det Herrens år 2009 Tekst Ann-Margret Haaland Foto: Odd Helge Liestøl Det var ein kald og regnfull haustkveld. Det knirka og skreik i heile huset berre ein lea seg for å hente ein ny kopp te. Husbonden hadde nettopp teke sju mysna på hægstaloptet, og livet var eigentleg litt kjipt totte Doktorkåna der ho satt og grunna på eit kvart. Ho surmula så smått, og etterlyste drivhuseffekten med det milde klimaet og varme i veret, for i går hadde ho fengje naglesprett då ho lødde ved. Men, medan haust - depresjonen senka seg, kom ho brått i hug at ho ikkje var aleine om å ha det kjipt. Det Herrens år 2009 har min santen vorte eit annus horribilis for dei stakkars grisane. Etter det Doktorkåna kan skjønne, måtte det vere eit meksikansk svin som starta heile ulykka, truleg etter skjødeslaus omgang med fuglar. Så fekk galnesdomen spreidd seg til menneska, og sotten greip om seg. Her på berget fører rett nok kravet om joleribbe til høge dødsrater i griseverda utover hausten, men at elendet skulle byrja allereie rett etter påske på grunn av noko så banalt som influensa, var svinaktig uflaks. Doktorkåna hadde og høyrt gjete at den egyptiske svinebestanden hadde vorte råka av ei massakre som nær hadde utsletta alt som var av gris der på kant. Dei gjorde ikkje ein gong nytta for seg korkje som kotelettar eller joleribbe. Fæle greier! Her i Norge har då grisane rikeleg med mat og tak over hovudet før dei havnar på julebordet, men eit besøk av ein influensasjuk svinebonde kan bli skjebnesvangert, det har trøndersvina fått sanna. Doktorkåna har mana til hand hygiene og hostekultur, men det er lite gris i Indre bygder, så dei råda hjelper helst berre for dei på to. Så var det joleribba då. Etter å ha vore gjennom Gilde sitt etter kvart nokså vidløftige kontrollsystem, er nok både grisen og influensavirusa daude som sild. Doktorkåna meiner derfor at det ikkje er andre helsefarer med å eta ribbe enn hjarteinfarkt, høgt kolesterol og magespreng nett som i alle år! Kommunelækjar og «Doktorkåna» i Åseral, Ann- Margret Haaland. Doktorkåna for sin del boikottar heile svinet, og vil ha steikt fenalår og lepse med pannekake. Vita om sauen er testa for blåtunge? Flergrenet t Julestjerne 100,-0 2 stk FLORISS Best i bransjen Norske forbrukere e har kåret t FLORISS S til den beste e blomsterkjeden i viser Norsk Kundebarometer. er. Evje, Sentrumsbygget tlf Mandag til fredag kl Torsdag kl Lørdag kl Hamran Snekkerverksted as 4590 Snartemo Tlf

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Utdraga frå boka er omsette og brukte med løyve frå The Board of Regents of the University of Wisconsin Press. Teikning: Mary Lou Warrick Om boka I 1847 sto det eit

Detaljer

Påskeavis Gratis 2015

Påskeavis Gratis 2015 Påskeavis Gratis 2015 2 Fredag 27. mars 2015 Påskeavis Påskehilsen fra ordfører Velkommen til påskeferie i vår lille, koselige by. I Sauda har vi alt; friluftsliv, fjell, fjord, handel, byliv, kaféliv

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester,

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester, 64 NYE GAMLE MØBLER: Espen Bratthammer og Yvonne Svendsen på The Burlington Arms er fornøyde med at de har fått tak i «nye» stilriktige møbler til puben. - Møblene er nesten 100 år gamle, forteller Bratthammer

Detaljer

Han har ikkje stund til å stogge og ikkje tid til å sjå. Menneske som han møter, dei ansar han aldri på.

Han har ikkje stund til å stogge og ikkje tid til å sjå. Menneske som han møter, dei ansar han aldri på. Nr 2 2011 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 29 ~ laussal kr 20.- ~ Klyp lype peepostten ynskjer kjer allle lesarane ei god jul og eitt godt n nyyttt år! å Den annsame Han har ikkje stund til å stogge

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

eksempler fra LLA aviser

eksempler fra LLA aviser JULEIDEERVI HJELPER DEG Best på Volkswagen! Salg - Service - Deler Brukt - Innbytte - Finans tlf. 24 03 21 00 MED DET MESTE: EU-kontroll AC service/ fylling Firehjulskontroll Rep/service alle merker Ruteskift

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget Tillegg 13. mai Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget HF HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2005 DEN 16. HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2

Detaljer

DAG OG TID. «Ivar Aasen er målaren som går inn i sitt eige kunstverk og blir borte.» Dag og Tid feirar 200-årsjubilanten.

DAG OG TID. «Ivar Aasen er målaren som går inn i sitt eige kunstverk og blir borte.» Dag og Tid feirar 200-årsjubilanten. minneord Kåre Lunden var ein sterk kampfelle SIDE 25 kommentar NTB har nullkompetanse i energispørsmål. side 6 fri vekeavis for kultur og politikk reportasje side 14 15 a-avis For å leggje ferien til Turkmenistan

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER Nr. 4/2014, 1. desember Denne høsten har vi mye på lur: Gratulerer som norgesmestre! Forus og Gausel Idrettslags Jenter 16 vant cupen 2014. Les mer på side 4. ÅPNINGSTIDER I DESEMBER 15.-23. desember kl

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer