penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd."

Transkript

1 Hele bilaget er en annonse fra FNO distribuert med Aftenposten, april 2011 Mer enn penger FINANSNÆRINGEN på lag med fremtiden FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd. side 4 BANKHÅNDVERKEREN Rune Bjerke takker godt bankhåndverk for at Norge kom godt gjennom finanskrisen. side 8 9 Ungdom og Økonomi Ta barna med i familiens økonomiplanlegging, gode sparevaner utvikles tidlig. side10

2 2 Hele bilaget er en annonse fra FNO På lag med fremtiden Norsk finansnæring er en sterk, effektiv og veldrevet næring. Den utgjør en helt nødvendig del av infrastrukturen og lever i et skjebnefellesskap med samfunnet rundt seg. Som en del av infrastrukturen i samfunnet hviler det et betydelig samfunnsansvar på finansnæringen. Å ta et aktivt samfunnsansvar innebærer at bedriften svarer på samfunnets utfordringer gjennom sin egen kjernevirksomhet. Foto: Markedsmedia / Ricardofoto VISSTE DU AT: Den nye tittelen autorisert finansiell rådgiver forsterker rådgiverens profesjonelle ansvar. Kompetanse i å identifisere og reflektere over etiske dilemmaer og interessekonflikter er en vesentlig del av autorisasjonsprøvene. Mer om etikk: se Etikkhjørnet på www. autorisasjonsordningen.no. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og næringen har på flere områder iverksatt tiltak for å imøtekomme utfordringer innenfor klima, sosialt ansvar og etisk forretningsdrift. Ett eksempel er autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Nå kan hvem som helst på internett sjekke om deres rådgiver er autorisert. Ett eksempel er den nye autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere som har ført til betydelig kompetanseheving i næringen. Dette kommer kundene til gode i form av bedre råd. Nå kan hvem som helst på internett sjekke om deres rådgivere er autorisert. Vi skal finne løsningene. Gjennom åpenhet, dialog og en forståelse av samfunnsutviklingen skal finansbedriftene være med på å skape en bærekraftig utvikling som tar hensyn til klima, arbeidstakerrettigheter, lokalsamfunn, mangfold og etikk. Myndigheter, forbrukere og samfunnet for øvrig skal også på dette området ha tillit til at finansnæringen er en sterk, veldrevet og effektiv næring. Arne Hyttnes, Administrerende direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) Det gode skjønn Tenk deg to personer som kommer ut av en butikk. De har det til felles at de ikke stjal noe i dag. De har oppført seg likt. Men om vi ber om en begrunnelse så oppgir de ulike grunner. Den ene svarer: Jeg er ikke en person som stjeler. Den andre drives av en annen motivasjon: Det var så mange kameraer der, svarer han. I dag har disse personene oppført seg likt. Kommer de til å fortsette med det? Jeg bruker denne fortellingen for å illustrere et viktig skille når jeg leder med etikkprosesser i arbeidslivet. Det er to måter mennesker kan styres på: Den ene er utenfra og inn lover, regler og sanksjoner den andre er innenfra og ut: Vi styrer oss selv gjennom å utøve et godt skjønn. I dag snakker vi ofte om etiske regelverk når vi omtaler etikkarbeidet i en virksomhet, bransje eller organisasjon som om etikk dreier seg om å lære seg regler og deretter følge dem. Men etikk er ikke det samme som regelfølging, det dreier seg snarere om evnen til å ta kloke beslutninger selv om det ikke finnes regler som sier noe om akkurat hva man burde gjøre i en gitt situasjon. Det er de som mener at løsningen på all umoral er et omfattende regelverk og et enda mer omfattende kontrollapparat. Mennesker må passes veldig godt på ellers ender de opp med å gjøre ting de ikke burde gjøre. Overvåkningskameraene må sørge for at ungdom ikke bedriver hærverk på skolen, fartskontroller må sørge for at vi ikke kjører for fort og uansett bør vi sørge for å ha så mange regler Einar Øverenget Filosof, ACTIVA Humanistisk Akademi som mulig for å regulere innbyggernes oppførsel. Jeg er sikker på at de som er tilhenger av omfattende regelverk og ditto kontroll har de beste intensjoner: De ønsker seg et anstendig samfunn preget av gjensidig respekt mellom mennesker. Men de begir seg ut på en farlig vei. Hvis vi etablerer et regelverk så omfattende at menneskene tror at det er uttømmende, vil man raskt begynne å anta følgende: (1) Jeg trenger ikke selv vurdere mine handlinger, det tar loven seg av, og (2) dersom lover og regler ikke forbyr en handling er det fullt ut akseptabelt å utføre den. I et samfunn der disse to premissene får fotfeste vil ikke innbyggerne lenger betrakte seg som ansvarlige for sine handlinger. Et Annonsebilag fra FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon distribuert med Aftenposten 12. april 2011 Finansnæringens Fellesorganisasjon FNO er en bransjeorganisasjon som i praksis representerer hele finansnæringen i Norge. Vi arbeider for en sunn utvikling av finansnæringen og bidrar til å skape økt forståelse for næringens viktige rolle i samfunnet. FNO har ca. 100 ansatte med høy kompetanse på ulike fagområder. Les mer informasjon på prosjektleder: Øyvind Dutheil tekst / foto Redaksjon Vålerveien Moss grafisk form: Magnus Pedersen og Johnny Thoresen repro: JMS trykk: Polaris Trykk Trondheim, FV trykk as, Media Norge trykk Oslo AS Ønsker du informasjon om bilag i rikspressen, kontakt Øyvind Dutheil, tlf

3 Hele bilaget er en annonse fra FNO 3 Norsk Familieøkonomi har kåret Nordea til Norges beste totalbank 2010 I en kåring av de beste bankene i Norge, gjennomført av Norsk Familieøkonomi, ble Nordea kåret til den aller beste totalbanken på personmarkedet for Topplasseringen skyldes gode betingelser på boliglån over 2 millioner gjennom hele året. I tillegg tilbyr Nordea god rådgivning. Ønsker du både gode priser og personlig rådgivning tar vi gjerne et møte for å finne en løsning tilpasset deg. Ring eller sjekk nordea.no/testoss hvis du vil bli kunde i Norges beste totalbank. Gjør det mulig

4 4 Hele bilaget er en annonse fra FNO VISSTE DU AT: Kunnskapsprøven tester rådgiverne i fagene personlig økonomi, makroøkonomi, finansmarkeder, produktgrupper, etikk og god rådgivningsskikk samt regelverk. Kandidaten kan bruke tre timer på 110 spørsmål og må klare 70 prosent for å bestå. Beste resultat per 30. mars 2011 er 96 prosent riktige svar. I kunnskapsprøvens database er det over 3600 mulige svar på spørsmålene. Av disse er 900 riktige og 2700 feil svar. Svarene på spørsmålene skifter plass fra gang til gang. Spørsmålsbasen oppdateres jevnlig. I forbindelse med forberedelse til prøvene er det avlagt ca kartleggingstester. Vil du selv ta kartleggingstesten, kan du gå på: Profesjonell testing Kunnskapsprøven for finansielle rådgivere avholdes i samarbeid med Folkeuniversitetet (FU) og Norsk Test AS. Autorisasjonsordningen avholder tester hos FU over hele landet, i regionene Nordland, Troms og Finnmark, Midt-Norge, Innland, Sør-Øst, Sør og Vestlandet. Denne våren er det 35 tester med inntil 15 kandidater bare i Oslo, så autorisasjonsordningen Ragnhild Andersen Prosjektleder Folkeuniversitetet er et stort prosjekt, forteller Ragnhild Andersen ved Folkeuniversitetet. Hun er for tiden ansvarlig for testen. Banken på lærebenken I et eksamenslokale ved Folkeuniversitetet i Oslo sitter en onsdagsmorgen i mars 13 spente kandidater de skal gjennom en tre timers kunnskapsprøve for å bli autoriserte finansielle rådgivere. Det er stille i lokalet og forventning og nervøsitet ligger i luften. Mye står på spill. Thorbjørn Ratvik er testleder og forteller at de primært skal sjekke fusk. Kandidatene er online, så de må følge med på at man ikke går inn på hjelpesider. Folkeuniversitetet har vært med siden autorisasjonsordningen startet for to år siden, våren 2009, forteller Ratvik. Kunnskapsprøven handler om kandidatenes hverdag, om de arbeidsoppgaver og den kompetansen de skal besitte videre. Dette er en obligatorisk autorisasjon, pålagt de ansatte. Testene fortsetter til midten av juni, og så etter sommeren med nye kandidater og oppdateringer av autoriserte. Mitt inntrykk er at Kunnskapsprøven generelt oppleves som viktig for de bankansatte, sier Ratvik, som får snakket litt med kandidatene i pausene. Bedriften får autoriserte medarbeidere som kvalitetsstempel, og de vil stå i et søkbart register. Adm.dir Bernt Nilsen i Norsk Test AS er stolt over å ha ansvar for utvikling og drift av testsystemet for Autorisasjonsordningen. Vi har utviklet et web-basert testsystem som tilfredsstiller de krav til stabilitet og funksjonalitet som bank- og finansnæringen stiller, sier Nilsen. Norsk Test baserer testutvikling på internasjonal erfaring. Norsk Test og moderselskapet Datakortet AS har deltatt i en rekke internasjonale prosjekter. Kandidatene denne dagen kommer fra DnB NOR, Storebrand, Postbanken og Fokus Bank. Det var en lang vei å gå. Prøven var krevende, veldig omfattende, og jeg måtte bruke mye tid utover arbeidstid på forberedelse. Autoriseringen sies å tilsvare et halvt års studier ved høgskolen, forteller Pål Christian Bjerkaas, nå autorisert finansiell rådgiver i Fokus Bank. Når teorien blir godkjent venter en praktisk prøve, et fire timer langt fiktivt kundemøte med to sensorer der den ene spiller kunden. Bjerkaas er veldig fornøyd med utbyttet av å ha vært gjennom Kunnskapsprøven: Jeg fikk en mye bedre dybdeforståelse, og økt kunnskapsnivå, selv om jeg følte at jeg hadde god oversikt også i forkant. Teorien favnet blant annet arv, skatt, makroøkonomi og investeringer. Vi fikk en veldig dybde innenfor disse feltene på den teoretiske delen, sier den autoriserte rådgiveren som til daglig jobber i Fokus bank. Der fikk alle som jobber med sparing og investering og med lån og kreditt gå gjennom autorisering. 90 prosent av disse er nå autorisert. Hva tror du bankene og kundene deres får igjen for en slik autorisering? Utvilsomt kunnskapsheving og kvalitet, svarer Pål, kontant og sikkert. Mange av de som nå autoriseres er ansatte med lang erfaring fra rådgivning. Det er ikke gitt å bestå denne dagen. Statistikken viser at mellom 60 og 70 prosent klarer det ved første forsøk. Men det kreves bestått teori og praktisk prøve om man skal kunne fortsette med sine arbeidsoppgaver som finansiell rådgiver. Pål Christian Bjerkaas finansiell rådgiver i Fokus Bank Prøven skal sikre kvalitet og stabilitet i næringen og er en nasjonal ordning. Kandidatene har tre forsøk, og hvis de ikke klarer det, må de vente i minst to år før de eventuelt kan gå opp på nytt. Kandidatene opplever autorisasjonsordningen som en kvalitetssikring av hele bransjen: Ordningen kan fjerne useriøse aktører og heve den generelle kompetansen, forteller Bjerkaas. For å være ærlig, noen syns det er en byrde når man må legge ned mye jobb utenom arbeidstida. Men i ettertid, når man har bestått og man er gjennom, da kjennes dette bare veldig positivt, avslutter Bjerkaas. I eksamenslokalet venter 13 spente kandidater på klarsignal til å hoppe i det; en tre timer lang test med 110 spørsmål innen seks store emner. Testen er online, men uten andre hjelpemidler enn sitt eget hode, kalkulator, penn, papir og lovsamling. Så senker roen seg og vi må forlate lokalet kunnskapsprøven krever konsentrasjon. dnbnor.no Ring oss på hele døgnet, alle dager. A for Alltid åpent.

5 Hele bilaget er en annonse fra FNO 5 GOD RÅDGIVNING HANDLER OM KUNNSKAP Autorisert og oppdatert? Veien til kunnskapsprøven: e-læring, videoforelesninger, tester og fagdager Oppdateringsprøven: e-læring, videoforelesninger, oppdateringsdager med nyheter og fokusområder Læringsintensive kurs for dybde og spisskompetanse i fagområdene: Privatøkonomi/Jus, Sparing/Investering, Kreditt, Regelverk (MiFID), Etikk Seminarer med dagsaktuelle tema: Høstkonferanse, Pensjonsseminar, PØJ-dag m.fl. BI Bank og finans Tlf TYNGDEN DU TRENGER Norsk Test as er et heleiet datterselskap av Datakortet as. Vi har i snart femten år testet datakompetansen til om lag personer i Norge med våre eborger og Dat akort-tester. Årlig kjører vi om lag tester for våre kunder. Vi har unik landsdekning med 400 testsentre. Våre tjenester w Kompetansekartlegging w Utvikling og drift av komplette sertifiseringer w Utstedelse bevis i bankkort-format og diplom w Nasjonal database godt administrasjonsverktøy Tester vi drifter w Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere w Båtførerprøven w Jegerprøven w Digital kompetanse for VOX w Datakortet Datakortet og Norsk Test har erfarne ansatte som utvikler og drifter tester for en rekke nasjonale kunder. Her er noen av de ansatte fra venstre Kenneth Wollmann, Tor Erik Buvarp, Tore Rushfeldt, Terje Monsen, Hege Johansen, Marit Løvlien og adm.dir Bernt Nilsen. Norsk Test as, 9917 Kirkenes, Tlf

6 6 Hele bilaget er en annonse fra FNO GOD RÅDGIVNINGSSKIKK FOR FINANSIELL RÅDG Rådgiveren skal innhente Rådgiveren skal Rådgiverens Rådgiveren opplysninger om og fremlegge de nødvendige forslag til skal fraråde Rådgiveren Rådgiveren skal sørge Rådgiveren skal gi kunden for at kundens interesser skal sørge for sette seg inn i kundens økonomiske situasjon, forventet økono misk utvikling og mål for plasseringen. Rådgiveren skal klargjøre kundens risikoprofil, kundens kunnskap om og erfaring fra aktuelle investeringsområder. opplysninger for kunden på en måte som kunden har forutsetninger for å forstå. Det må gis grundig informasjon om avkastningsmuligheter, risiko, likviditet/bindingstid og kostnader. plassering av kundens finansielle formue skal være egnet ut fra kundens behov, kunnskap og erfaring. finansielle plasseringer som ikke er i kundens interesse og/ eller uforenlige med kundens økonomiske bæreevne. tilstrekkelig tid til å områ seg. Særlig gjelder dette i de situasjoner hvor det ikke er kunden som tar initiativ til rådgivningssamtalen. går foran bedriftens og rådgiverens egne interesser, blant annet gjennom åpenhet om forhold som kan tenkes å påvirke rådgiveren og/eller finansbedriften når løsninger foreslås eller anbefales for kunden. tilstrekkelig, skriftlig dokumentasjon av innholdet i rådgivningssamtalen og av de avtaler som gjøres. Vi ønsker å se langsiktige mål med sparingen Sparing for Familien Eva og Arild Tvedt jobber begge i Hol kommune i Buskerud. De har to døtre på 21 og 18 år. De har vært kunder hos Sparebank 1 Hallingdal en god stund. Ekteparet Tvedt er begge 44 år, og har kommet i en situasjon hvor de ønsker å sette av mer til sparing. Eva og Arild Tvedt er kunder hos Sparebank 1 Hallingdal Vi benytter rådgivning i banken i alle sammenhenger med vår økonomi. Lån, sparing, fond, budsjett, forsikring. Vi ønsker å se langsiktige mål med sparingen, forteller Arild Tvedt. Eva arbeider som avdelingsykepleier. Arild er tømrer og prosjektleder for et selvbyggerprosjekt hvor tanken er at de som faller utenfor arbeid skal være med å bygge eller restaurere sin egen bolig. Sammen med banken har de satt seg mål for hva de ønsker å spare til. De har sammen med rådgiver jobbet for å kartlegge økonomien: inntekter, gjeld, faste utgifter og sett på tidshorisonten for sparingen. Vi opplever banken og rådgiveren som svært positive. Vi kan sende tekstmelding, ringe eller stikke innom banken når det er behov, sier Tvedt. Sammen med banken har de sett på ulike sparemetoder. Spareforslaget de fikk fra banken var basert på kartleggingsmøtet. Sparebank 1 åpnet nytt kontor på Geilo kun til rådgivning, og vi har ikke én dag etter denne åpningen benyttet den gamle banken. Alle kunder er i dag selv på nett og følger med på renter og utvikling i økonomien, men det å ha en kompetent rådgiver som en kan prate med, er meget viktig. Hvilke nye grep valgte dere å gjøre etter siste rådgivning? Etter siste rågivning valgte vi å endre vår sparing. Tidligere sparte vi kun i fond, noe vi har gjort siden Vi opplevde verdenspolitikken som litt usikker og endret til sparing på PULS-konto, dette gir ca. 3,2% rente. Vi håper dette vil gi sikkerhet i fremtiden, både i kraft av oppsparte midler til store prosjekter som vi slipper å låne penger til, samt at det vil sikre pensjonstiden. Ikke minst ønsker vi å ha muligheten til å hjelpe barna ved behov, avslutter Tvedt. Nybyggerne Linda og Espen er begge 23 år gamle, de skal bli samboere og har nylig gjort sitt første huskjøp i Kodal utenfor Sandefjord her er en tomannsbolig i ferd med å bygges. Boligen finansieres blant annet ved hjelp av lån fra Nordea Tønsberg. Linda og Espen er kunder hos Nordea Tønsberg Vi ønsket oss et førstehjemslån. Nå får vi en trygg og oversiktlig økonomi Dette et et førstehjemslån. Vi har bare leid leilighet, og nå kjøper vi hus for første gang, forteller Linda Karlsen. Hun jobber som barne- og ungdomsarbeider i Stokke i Vestfold. Hennes samboer Espen Johannessen jobber som fjellarbeider i et steinbrudd i Larvik. Da paret kom inn døra hos Nordea Tønsberg var de først og fremst på utkikk etter et boliglån. Vi ønsket oss et førstehjemslån. Samtidig har vi fått gode råd og veiledning av vår rådgiver. Banken har vært meget imøtekommende. Jeg kjenner rådgiveren fra før, og det å ha personlig kontakt er veldig ok. Tomannsboligen ligger i Kodal nærmere Sandefjord, men på grunn av kontakten med rådgiveren ønsket vi å ha bankforbindelsen nettopp i Nordea Tønsberg, forteller Linda. Paret har begge spart i BSU, og har hatt nytte av dette i forbindelse med å etablere seg i egen leilighet. Og selv om huskjøpet var viktig for nyetablererne gikk de sammen med rådgiver gjennom totalbildet av finansielle tjenester på sparing, daglig bank, lån og forsikring. Rådgiveren poengterer at Nordea ikke bare vil være en låneinstitusjon, men se på hele kundens økonomi for å gi helhetlig rådgivning. Vi opprettet en felles regningskonto. Og vi har også begge billån. Etter veiledningen får vi en trygg og oversiktlig personlig økonomi, forteller Linda. Sammen med rådgiveren satte de opp en betalingsplan hvor de tar høyde for at renten kan stige med fem prosent. Ved månedlig sparing bygger de seg opp en buffer mot renteoppganger og uforutsette utgifter. Nå flytter de snart ut av leiligheten i Tønsberg og inn i ny drømmeleilighet.

7 Hele bilaget er en annonse fra FNO IVNING Rådgiveren All informasjon skal sørge skal være korrekt, for at det ikke feilaktig skapes et inntrykk av at det gis råd som er uavhengige eller nøytrale. klar og ikke villedende. Dersom rådgiveren ikke selv har tilstrekkelig kompetanse, skal kunden henvises til andre med dybdekompetanse. Rådgiveren skal avtale ønsket oppfølging med kunden. 7 Dette er en bank hvor det er enkelt å knytte relasjoner Janicke Gullbekk er kunde hos Sparebanken Vest, Bergen Vil ha lokal Kunnskap tvers.no / foto: arild de lange nilsen Janicke Gullbekk er selvstendig næringsdrivende, driver butikk, og har nytte av sin lokale bank både privat og i jobb. At banken er aktiv i nærmiljøet er et stort pluss for Janicke. Som selvstendig næringsdrivende er det viktig å ha en god relasjon til sin bankforbindelse. Det er viktig å ha en god dialog med banken i en travel hverdag. De vet hvem jeg er. Det gjør at ting går raskere, forteller Gullbekk, som eier og driver et spa-senter i Bergen, samt butikkjeden Chica. Hun er kunde i Sparebank Vest både privat og som næringsdrivende. Gullbekk eier og har boliglån på et hus på Bønes i Bergen. I tillegg brukes bankrådgiver til plassering av firmaets penger. Dette er en liten bank hvor det er enkelt å knytte relasjoner. Rådgiveren som jeg hadde i min tidligere bank gikk over til Sparebanken Vest, og selv om det alene ikke var utslagsgivende, fulgte jeg med henne over. Gullbekk hadde bedriftens økonomi plassert i Sparebanken Vest da hun ønsket å undersøke hva de kunne tilby hennes privatøkonomi. Sammen med rådgiver gikk de gjennom muligheter og betingelser og til slutt landet de på en avtale som innebar at gründeren flyttet hele sitt private engasjement over til Sparebanken. Jeg har ikke brukt rådgiver veldig mye, men jeg har tatt dette i bruk når det har vært noe spesielt, for eksempel ved oppstart av nytt firma, sier Gullbekk. Er det viktig at rådgiveren i banken er autorisert? Ja, det er et kvalitetsstempel for oss som kunder. Jeg har et særlig positivt inntrykk av denne banken. Men nå vet jeg at rådgiveren har den rette kompetansen og det er positivt. Dette handler om trygghet og kommunikasjon. Når man søker råd vet man at man får svar som har tyngde. Gullbekk fremhever at en lokal og nær bank er det viktigste for hennes valg av bankforbindelse: Jeg har ikke hatt mange samtaler med rådgiver, men jeg sparer nå i et fond. Fondet opprettet vi nå etter siste rådgivning dette var et godt råd, forteller Gullbekk. En trygg havn, også når det blåser... Sparebanken Sør er Sørlandets største bank. Gjennom storm og stille, hverdag og fest er vi tilstede i livet til kundene våre. Vi vet at livet kan være like omskiftelig som havet. Derfor legger vi vekt på å ha en soliditet som tåler at det blåser opp. Det gir oss styrke til å være en trygg havn der man kan søke ly når det stormer som verst. Det betyr ikke at vi ikke stiller krav til sikkerhet og økonomi, som alle andre banker. Men vi vet at det finnes flere måter å sikre verdier på enn å la kundene seile sin egen sjø... VISSTE DU AT: Gjennomsnittsalderen på en autorisert finansiell rådgiver er 43,38 år. Den yngste autoriserte finansielle rådgiveren er 23 år og den eldste er 67 år. Der er omtrent 50/50 fordeling mellom kvinner og menn.

8 8 Hele bilaget er en annonse fra FNO Tida er over. Rune Bjerke er på vei ut på terrassen for å få et glimt av hytta si på Nakholmen, men blir holdt tilbake av sekretæren som følger klokka. Siste terrassetur før flytting? Rune Bjerker sniker til seg et glimt av hans tilfluktssted på øya i Oslofjorden. Bank- håndverkeren Finanskrisen bekreftet Rune Bjerke i hans tro på at Norges finansnæring er sunn og solid. Takket være godt bankhåndverk. Og litt flaks. å begynnelsen av 90-tallet herjer det en finanskrise i Norge, Sverige og Finland. Krisa gjør det vanskelig for mange privatpersoner og bedrifter å holde seg på beina med en lånerente på godt over 20 prosent. Konsernsjef i DnB Nor og styreleder i FNO, Rune Bjerke, husker krisa tydelig den dag i dag. Ikke fordi han var ansatt, men fordi det også for ham var tøft å betjene lån med en rente som hadde løpt løpsk. Hvordan vi kom oss gjennom krisa? Det sitter veldig mye læring igjen fra denne finanskrisa. Denne læringen sitter i ryggmargen til mange ansatte i banker den dag i dag, og læringen er slik jeg ser det én av tre grunner til at det norske samfunnet klarte seg bedre gjennom den siste finanskrisa enn mange andre samfunn. Bjerke sitter i et møterom i etasjen over kontoret sitt på Aker Brygge. Utsikten mot Akershus Festning, Oslofjorden og Nesoddbåten som rolig og stabilt glir gjennom isflakene i vårsola er postkortmateriale. Den andre faktoren er, slik jeg ser det, at strukturen i norsk økonomi er god, blant annet på grunn av Norges solide statsfinanser. Og den tredje grunnen er at vi har hatt en porsjon flaks. Den flaksen henger sammen med at vi i Norge har mye olje, og prisen på olja holdt seg høy gjennom hele krisa. Men alle banker, uansett størrelse og nasjonalitet, blei i en periode skadelidende gjennom den siste finanskrisen. Skjebnefellesskapet I forbindelse med Finansnæringens dag 12. april tar Bjerke en pause fra en ellers sprengt kalender for å snakke om skjebnefellesskapet mellom samfunnet som helhet og finansnæringen. Akkurat som biler må ha veier å kjøre på, fly må ha flyplasser å lande på, så må også bedrifter og personer og husholdninger ha små, mellomstore og store banker dekket for å få utført grunnleggende og nødvendige tjenester. Er det litt som blodsystemet i en kropp? Noen ganger kan et bilde eller metafor være på sin plass, men samtidig er det viktig å ikke bli så svulstig. Det er kanskje mer riktig å se på dette som basistjenester i et samfunn. At det skal være lett, veldig lett, å betale regninger, at det skal være mulig å gå rundt uten masse kontanter på seg og at det er mulig å få finansiert grunnleggende behov man har i ulike faser av livet. Alt dette blir mulig når systemet fungerer og de som jobber der gjør et godt bankhåndverk. Hva er godt bankhåndverk? Godt bankhåndverk handler om å drive infrastrukturen godt. Og dette er jevnt, hardt og traust arbeide som Norges over bank- og finansarbeidere gjør sammen hver eneste dag. Den gyldne middelvei Har du en økonomisk ideologi som ligger til grunn for hvordan du tenker som konsernsjef for Norges største bank? Hege Toft Karlsen 41 år, fra Bergen. Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen med advokatbevilling, AMP-grad fra Harvard Business Scool. Kommer fra Gjensidige Forsikring ASA, sist fra stillingen som Konserndirektør Privat Norge. Tidligere har hun vært ansatt som divisjonsdirektør for Oppgjør og konserndirektør for Region Nord. I Terra vil Toft Karlsen få ansvaret for nyopprettede Salg og Service divisjonen, inkludert Terra Servicesenter, Terra Kortbank AS, Terra Finans AS, Terra Forsikring AS og Terra Eiendomsmegling AS. Kvinner i ledelsen Siden 2006 har Futura-programmet dyrket selv innstiller egnede kandidater. fornøyde ansatte og fornøyde kunder, sier Toft Karlsen. Når vi nå skriver 2011, går det åttende kullet ledertalenter gjennom Men er ikke Futura-program- fram kvinnelige ledertalenter i finansnæringen. 40 prosent av deltagerne forteller om økt programmet som skal bevisstgjøre met en form for kvotering? både bransjen og deltagerne selv. Jeg ser ikke på dette som kvotering. Dette handler om et ønske fra personal- og fagansvar. Det handler om å skape en Formålet med Futura er å øke andelen kvinner i toppledelser og styrer starter 1. april opp som konserndi- kvinnelige ledertalenter. Program- ledelse, og da må tiltakene tilpasses konserndirektør i Gjensidige og trygg plattform for å dyrke frem finansnæringen om flere kvinner i i finansnæringen. Prosjektet har rektør i Terra Gruppen. Toft Karlsen met alene er ikke nok for å lykkes, dette ønsket. Ledelse består av å som mål å få til en kulturendring har gått karriereveien i Gjensidige bedriftene må også være flinke til å skape verdier, uavhengig av kjønn. i næringen. og ble i 2005 ansatt som selskapets følge opp under og i etterkant. Synliggjøring av egen kompetanse må keltes kompetanse og erfaring, ikke Det som skaper karrierer er den en- Vi får flere kvinner i toppledelerstillinger ved å dyrke fram Da Toft Karlsen gikk første kull du imidlertid gjøre selv, sier Toft kvotering i seg selv. Men Futura- første kvinnelige konserndirektør. talentene framfor å kvotere. Futuraprogrammet har vært med på å be- hun seg ut ved allerede å være an- Godt lederskap kommer til syling på grunn av et bevisst ønske på Futura-programmet i 2006 skilte Karlsen. programmet er en forskjellsbehandvisstgjøre næringen rundt kvinner i satt i en topplederstilling. For programmet er først og fremst ment for Hvis man klarer å skape entusisas- sier Toft Karlsen. vende og sist forbrukerne til gode. om å få flere kvinner i toppledelse, ledelsen, sier Hege Toft Karlsen. Hun gikk i desember 2010 av som nye talenter, hvor finansbedriftene tiske ledere i en mangfoldig organisasjon, så smitter det og sikrer

9 Hele bilaget er en annonse fra FNO 9 Godt bankhåndverk handler om å drive infrastrukturen godt. Og dette er jevnt, hardt og traust arbeide som Norges over bank- og finansarbeidere gjør sammen hver eneste dag. Rune Bjerke ReaktoR Foto: Lars Svenkerud Hege Jeg er grunnleggende tilhenger av en blandingsøkonomi. I det begrepet ligger det at det skal være litt av hvert. Litt smått, litt stort, litt offentlig, litt halvoffentlig, litt privat, litt delprivat i det hele tatt en flora, et mangfold både hos de som produserer tjenester og for de det produseres tjenester til. I kjølvannet av den internasjonale finanskrisen har flere økonomieksperter pekt på manglende nasjonale og internasjonale reguleringer som en årsak til at de store bankene gikk over ende. Og strammere reguleringer er i følge flere, deriblant Barack Obama, medisinen som skal til for at finansinstitusjonene skal holde seg stabile. Men her mener Rune Bjerke at vi må stoppe og tenke oss om en ekstra gang: Reguleringer Finanskrisen var en importert krise som oppstod et helt annet sted i verden enn her. Men leser man det offentlige ordskiftet kan man av og til få inntrykk av at for å unngå en ny krise, må vi regulere hardere, raskere og gjerne enda mer lagvis i Norge enn det man gjør utenfor. Det vil ikke virke positivt. Det viktigste er ikke mengden av reguleringer, men at det er riktige reguleringer. Godt lederskap kommer til syvende og sist forbru kerne til gode. Toft Karlsen Rune Bjerke Født: Bosted: Oslo Feriested: Nakholmen i Oslofjorden Kone: Libe Rieber-Mohn Utdannelse: Samfunnsøkonom samt Master in Public Administration fra Harvard Jobb: Konsernsjef i DnB NOR At det er reguleringer som er tilpasset mangfoldet og at norske institusjoner skal være konkurransedyktige både i og utenfor Norge. Politikk, sement og finans Rune Bjerke var i sin tid på full fart inn i politikken og ble spådd en lysende framtid der. Men så skiftet han kurs: Personlig gikk jeg ut av politikk for snart 16 år siden, ikke for å gå inn i finans, for meg dreide valget seg egentlig om sement eller bankvirksomhet. Hvorfor sement? Ville bygge noe solid? Det framstod som noe internasjonalt orientert, noe som var enkelt å forstå å jobbe med. Det attraktive var at man fraktet norsk sement på skip, til Afrika og til USA, og kunne konkurrere med andre land. Hva appellerte med det? At du kunne se hvordan en blanding av industri og logistikk kunne skape konkurransekraft for norsk sement på Manhattan for eksempel i konkurranse med sementbiler fra New Jersey. Det appellerte til meg å se at hvis du klarer å tenke helhetlig og klarer å være internasjonal nok, så er det utrolig mye du kan oppnå på vegne av Norge og Norsk næringsliv. Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt BankID er Norges sikreste og enkleste identifisering og signering på nett Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken Du tilbyr dine kunder selvbetjente løsninger som er tilgjengelig når det passer dem Kontakt banken din i dag, så forteller de deg mer om BankID. Spar ! Les hvordan på bankid.no/sikker

10 10 Hele bilaget er en annonse fra FNO Blir Norge de kontantløse Eksperter i finansnæringen tror Norge kan bli et av verdens første kontantløse samfunn. Kombinasjonen av ny teknologi og en solid infrastruktur for elektronisk betaling er avgjørende. Sveip: Mobiltelefonen og betalingsterminalen kommuniserer trådløst med innebygd RFID-teknologi i begge enhetene. Illustrasjonsfoto: Markedsmedia / PayEx Om ti år tror jeg det vil være vanskelig å bruke kontanter i Norge, sier informasjonsdirektør Thomas Midteide i DnB NOR. Nettbanken vil være viktigst lenge, men mobilbank, de nye applikasjonene og integrering mot sosiale medier vil overta stadig mer av banktjenestene, sier Midteide. Direktør Jan Digranes i FNO ser ikke bort fra at Norge kan bli det første land i verden som avskaffer kontanter helt. Han begrunner det med at neppe noe land i verden er kommet lenger i bruk av elektronisk betalingsformidling enn Norge. Mobil betaling I disse dager foregår det en rivende utvikling av mobile betalingstjenester. PayEx er en ledende aktør på dette markedet som tilbyr betalingsløsninger for både butikk, Internett, kundesenter og mobil. Deres Payex Mobil-tjeneste gjør det mulig å betale med mobiltelefonen på Internett, i butikken, i automater og til kundesenter. I butikken betales det ved kun å sveipe telefonen over butikkens betalingsterminal! Teknologien som ligger til grunn heter RFID og gjør det mulig for mobiltelefonen å snakke med betalingsterminalene, som muliggjøres ved hjelp av en integrert radiosender i mobiltelefonen og i betalingsterminalen. Jan Digranes Direktør bank- og kapitalmarkedsavdelingen i FNO. Tor Johan Bjerkedal Leder av seksjon for betalingssystemer og infrastruktur i FNO. Markedsdirektør i PayEx, Christer Lovær, mener det bare er et spørsmål om tid før vi kan betale med mobilen overalt. Vi lanserte Payex Mobil i 2009 og har en rekke piloter for denne type betaling i markedet, blant annet på de fleste universitetene i Sverige og i flere restauranter, med stor suksess. Vi tror dette er løsninger som kan være tilgjengelig for hele det nordiske markedet om kort tid. Teknologien er på plass, og vi har utviklet tjenesten slik at mobilen blir din lommebok og kan benyttes i alle kanaler. Vi ser mobil betaling som vårt største satsningsområde og vil i løpet Foto: Markedsmedia / FNO Stort lokalt engasjement I 2009 ga sparebankene og sparebankstiftelsene til sammen 460 millioner kroner i gaver og bidrag til områdene de betjener. Sparebankene har lang tradisjon for å bruke en del av det årlige overskuddet til gaver. Gaver gis til et bredt spekter av formål: kultur, idrett, næringsformål og lag og foreninger i nedslagsfeltet til sparebankene. Sparebanknæringen deler dessuten ut vel 240 årlige priser. Rundt 80 prosent av disse er på mer enn kroner. Sparebankene og Sparebankstiftelsen DnB NOR har gavefond for vel en milliard kroner. Disse midlene blir normalt benyttet ved sparebankjubileer og når det er spesielt viktige begivenheter og prosjekter i lokalsamfunnet som trenger ekstra bistand. Ungdom og økonomi Snakk med barna dine om økonomi. Familiens økonomi er de voksnes ansvar, men angår også barna. De kan ha synspunkter på familiens økonomiske prioriteringer. Ta derfor barna med i diskusjonen. Å ha innsikt og orden i sin egen økonomi er viktig for å kunne leve et godt liv. Flere unge får betalingsanmerkninger etter at de har flyttet hjemmefra. Holdninger og vaner formes tidlig. Det er viktig å få sunne pengevaner allerede i barndommen. I ungdomsskolen er det et eget fag som heter utdanningsvalg. Ungt Entreprenørskap (UE) har utarbeidet et opplæringsprogram til faget, kalt Økonomi og karrierevalg. Personlig økonomi inngår i programmet, og her samarbeider FNO med UE. Flere ungdomsskoler bruker programmet. Opplæring i personlig økonomi handler om mer enn faktakunnskap. Målet må være at de unge skal lære å styre sine penger på en god måte gjennom hele livet. Derfor må opplæringen også handle om holdninger og atferd, sier Hilde E. Johansen, utredningsleder i FNO. Ikke all ungdom velger økonomiske fag, hvilken rolle bør skolen ha på dette feltet? Personlig økonomi må inn i grunnskolen. Ungdom opptrer som forbrukere når de er ganske unge. Kjøp og bruk av mobil er et eksempel. Det er viktig at de har med seg økonomikunnskap. Et annet moment er at en av tre elever ikke fullfører videregående skole, sier Johansen. Undervisningen må oppleves som aktuell og relevant, og eksempler fra det virkelige liv gjør stoffet levende og interessant. Undervisning i personlig økonomi i grunnskolen sikrer at alle får et minimum av kunnskap. Innføring i personlig økonomi er i dag ikke obligatorisk kunnskap i grunnskolen, men kommer først inn som eget tema i videregående skole i samfunnsfag og dels i matematikk. FNO mener personlig økonomi bør inn som obligatorisk kompetansemål i grunnskolen. Les mer: FNO har gitt ut et hefte om Ungdom og økonomi, som du kan laste ned fra nettsidene:

11 Hele bilaget er en annonse fra FNO 11 Leksvik Foto t første samfunn? av året tilby tjenesten i alle nordiske land i samarbeid med banker og mobilselskaper. Samarbeid er en forutsetning for å lykkes med en standard for mobil betaling i markedet, forklarer Lovær i PayEx. Trygt og enkelt Enkelte miljøer er nå helt på vei bort fra kontanter, og det ser ut til å bli stadig mindre dekning for det gamle uttrykket cash is king. Både sikring av kontanter, innsamlingen av dem og avstemming til slutt blir stadig mer ressurskrevende, forklarer Lovær i PayEx. Elektroniske transaksjoner er trygge, enkle og krever i liten grad manuell håndtering. På spørsmål om vi er på vei mot det totalt kontantløse samfunn, svarer Tor Johan Bjerkedal i FNO at det nok vil eksistere kontanter, men at vi vil se dem stadig sjeldnere. Det står nemlig en viktig sak i Norges lover, avslutter Bjerkedal. Og det er at du skal ikke nekte å ta i mot kongens mynt som betaling. Apps: Med mobilapplikasjoner har man snart både nettbank og betalingskort innebygd i mobilen. Illustrasjonsfoto: Markedsmedia / PayEx Før eller siden trenger du en bank som har tro på deg Som sponsor har Terra klokketro på Petter Northug og hans venner på det norske skilandslaget. Akkurat som den lokale sparebanken hadde tro på Petter og den lokale skiklubben, lenge før noen andre visste hvem han var. 78 sparebanker har noen av Norges mest fornøyde kunder og eier Terra. Sammen sørger vi for at folk med drømmer har muligheten til å nå sine mål, enten det er å bli olympisk mester eller å flytte inn i eget hus. 78 lokale sparebanker - sammen eier vi SPAMA er ledende leverandør av elektroniske dokumentløsninger og nettbaserte opplæringsprogrammer til bank- og finansnæringen. Datterselskapet Sem & Stenersen Prokom er en stor leverandør av digitale kommunikasjons- og portalløsninger til kommunal sektor. Vårt datterselskap TS Procon er en hovedaktør innen interaktive, selvbetjente infokiosker og løsninger. Lær når du vil, hvor du vil Kostnadseffektivt og fleksibelt Gjennom nettbasert læring kan man som finansiell rådgiver lære når man vil og hvor man vil. Det er også kostnadsbesparende for banken. Effektiv e-læring på komplekse temaer gjør at rådgiverne står godt rustet til å møte bankkundenes krav. Vi har løsninger som dekker opplæring for finansielle rådgivere tilpasset fagplanen for AFR. Løsningene benyttes av svært mange, og brukerne er meget fornøyde. Vi har også løsninger som dekker godkjenningsordningen for rådgivere innen skadeforsikring. Kombinert med e-læring har SPAMA et komplett testverktøy som gjør at rådgiveren oppnår en mer effektiv læring. Testverktøyet er nyttig for å kvalitetssikre læring. SPAMA ledende leverandør av nettbaserte opplæringsprogrammer

12 Hele bilaget er en annonse fra FNO Ta betalt på Internett Alle betalingsmidler i alle kanaler! PayEx Betalingsportal er den bredeste og mest komplette løsningen for å ta betalt via Internett i Norden. Tjenesten kan optimaliseres enten du selger varer, tjenester eller digitalt innhold. Gjør som mer enn Nordiske selskaper, la PayEx håndtere deres betalingsprosesser slik at dere kan fokusere på egen kjernevirksomhet. Kredittkort Bank PayPal Mikrokonto Verdikoder Finansiering SMS betaling Gavekort Faktura Nå er faktura like enkelt som kortbetaling! Nyhet: Du kan nå tilby dine kunder å dele opp sin faktura over en periode når du selger kostbare varer i din nettbutikk. Visste du at PayEx Faktura er et online betalingsmiddel som fungerer like enkelt som kortbetaling? PayEx hjelper deg med alt fra fakturering til inkasso. Vi kan også kjøpe fordringer og overta all risiko på inndrivelse like enkelt som kortbetaling. Se mer på eller kontakt oss på tlf , e-post: for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud. VI ER EKSPERTER PÅ BETALINGER. Mellom bedrifter. Mellom mennesker. Mellom mennesker og bedrifter. Besøk

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2017 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT.

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. penger, sikrer verdier, lagrer informasjon og tilbyr sikker elektronisk identifisering og signering. Tjenester du bruker hver dag

Detaljer

Personlig økonomi i skolen «På Egne Ben» Skolekonferansen 7. september 2017

Personlig økonomi i skolen «På Egne Ben» Skolekonferansen 7. september 2017 «På Egne Ben» Skolekonferansen 7. september 2017 Hvorfor samarbeide med skolen? Formidle sunne holdninger og kunnskap om personlig økonomi I tråd med tradisjon samspill mellom banken og lokalsamfunnet

Detaljer

Finansnæringens dag 24. mars 2010

Finansnæringens dag 24. mars 2010 Finansnæringens dag 24. mars 2010 Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgt 30 Konferansen starter kl. 09.30 Kaffe serveres fra kl. 09.00 VELKOMMEN På vegne av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

FINANSBRANSJENS SYN PÅ SITUASJONEN OG FORSLAG TIL VIRKEMIDLER

FINANSBRANSJENS SYN PÅ SITUASJONEN OG FORSLAG TIL VIRKEMIDLER FINANSBRANSJENS SYN PÅ SITUASJONEN OG FORSLAG TIL VIRKEMIDLER Konferansen Kjøp nå - betal senere 21. November 2011 Direktør Jan Digranes, FNO 21.11.2011 Finansnæringens Fellesorganisasjon Representerer

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Internkontrollrapport 2013

Internkontrollrapport 2013 Internkontrollrapport 2013 Regelverkets 2 2: Autorisasjonsordningen som del av bedriftens internkontroll/compliance-funksjon Finansbedrifter som er tilsluttet ordningen, skal sørge for å innarbeide autorisasjonsordningen

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked TO STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER 1. Utvikle og forvalte kompetansestandarder og autorisasjonsordninger 1. Regelverksutviklingen hoveddriveren Den pågående regelverksutviklingen

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

Skape konkurransekraft

Skape konkurransekraft Skape konkurransekraft Kunde og konsern i endring Konserndirektør Glenn Sæther Forretningsstøtte og utvikling SpareBank 1 SR-Bank Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern Bankenes hovedutfordring: Videreutvikle

Detaljer

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 Våre suksesskriterier Kunder Være «The Obvious Choice» Ledende på kundeopplevelse Kundeservice Hjelpende, ærlig, kompetent og

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 Utvikling av nøkkeltall 31. desember 2009 31. desember 2010 31. desember 2011 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 * Antall innmeldte

Detaljer

Trender og forventninger til distribusjon av bankprodukter

Trender og forventninger til distribusjon av bankprodukter Trender og forventninger til distribusjon av bankprodukter Cicero seminar, 4. februar 203 Direktør Jan Digranes, Finans Norge 4.02.203 Disposisjon Finansnæringen i samfunnet Trender Forventninger Utfordringer

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Foreløpig årsregnskap Foto Bård Løken

Sparebanken Hedmark. Foreløpig årsregnskap Foto Bård Løken Sparebanken Hedmark Foreløpig årsregnskap 2009 Foto Bård Løken På programmet Kort om banken Årsresultatet Betydningen av å spare Tilbakeblikk på fjoråret noen refleksjoner Forankret i Hedmark 22 lokale

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 Antall innmeldte kandidater 5287 7332 8127 8219

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK

FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK Ta Kontroll er et digitalt læringsspill i personlig økonomi for ungdomsskoleelever og elever på videregående skole. Spillet foregår i besøkssenteret på Nordeas hovedkontor.

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011 Drift Utvikling av nøkkeltall: 31. desember 2009 31. desember 2010 30. juni 2011 Antall tilsluttede bedrifter 135 138

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy.

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy. Dette er begreper som brukes i spillet Ta kontroll. Det kan være fint å gå gjennom noen av dem i forkant av et besøk hos Nordea. Ansvarsforsikring En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom

Detaljer

Straksbetaling på 5 sekunder

Straksbetaling på 5 sekunder Straksbetaling 1 Straksbetaling på 5 sekunder Straksbetaling er en løsning for realtidsbetaling konto til konto Det er en beløpsgrense på 500 000,- pr transaksjon Det er ikke lov å overføre til eller fra

Detaljer

ET PROGRAM FOR UNGDOMSSKOLEN

ET PROGRAM FOR UNGDOMSSKOLEN ET PROGRAM FOR UNGDOMSSKOLEN Rammer for Økonomi og karrierevalg Gjennomføres av ekstern veileder i samarbeid med lærer. Tilrettelagt for 8. 10. trinn. All aktivitet i programmet er basert på elevaktiv

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Internkontrollrapport for a r 2015

Internkontrollrapport for a r 2015 Internkontrollrapport for a r 2015 2-2 Internkontroll- og compliance Medlemsbedriftene skal sørge for å innarbeide ordningene i sin internkontroll- og compliancefunksjon. Medlemsbedriftene skal rapportere

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 Sammendrag Ved utgangen av 2013 var det 6 604 autoriserte finansielle rådgivere, 211 flere enn ved forrige årsskifte. Gjennom hele 2013

Detaljer

Finansnæringens dag 19. mars 2013

Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens betydning i samfunnet Radisson Blu Plaza Hotel Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00 Kaffe serveres fra kl. 08.15 Finansnæringens betydning

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap - et samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Troms Enkle og effektive løsninger spesialdesignet for unge entreprenører 2 Ungt Entreprenørskap Troms En bank

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall fra autorisasjonsordningen (etablert 1.1.2009): 31. desember 2009 31. desember 2010 Antall tilsluttede bedrifter

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Kartleggingstest for finansielle rådgivere

Kartleggingstest for finansielle rådgivere Fagområder: Kunnskapskrav for Spama tester: 01-01 Kartleggingstest for finansielle rådgivere 01-11 69: Ordinære tester knyttet til grunnkompetanse og autorisasjon av finansielle rådgivere 03-11 -13: Kreditt

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn. Oslo, 20. oktober 2015

Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn. Oslo, 20. oktober 2015 Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn Oslo, 20. oktober 2015 Rune Fjeldstad 2015 - Adm.dir Sparebank 1 BV 2013-2015 Partner, Bene Agere 2009-2012

Detaljer

Nå kan alle sende EHF-faktura

Nå kan alle sende EHF-faktura Nå kan alle sende EHF-faktura EHF konferansen 2014 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 - nøkkeltall Per 31.12.12 Totalt antall bankkontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca.

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Slik vil unge og eldre at fremtidens bank skal være.

Slik vil unge og eldre at fremtidens bank skal være. Undersøkelse, 27. mai 2011 Slik vil unge og eldre at fremtidens bank skal være. Nettbanken Nordnet har ved hjelp av Novus spurt nordmenn i ulike aldrer spørsmål om fremtidens bank. De yngste, mellom 18

Detaljer

"Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?"

Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap? "Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 30. juni 2013 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 135* Antall innmeldte

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

Kartlegging av digital sikkerhetskultur Våre erfaringer

Kartlegging av digital sikkerhetskultur Våre erfaringer Kartlegging av digital sikkerhetskultur Våre erfaringer Norsk Senter for Informasjonssikring NorSIS er en ideell og uavhengig organisasjon som arbeider for at alle skal ha en trygg digital hverdag Vi fremmer

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011

Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Autorisasjonsordningens styre har høsten 2010 gjennomført en prosess der ordningens strategi på kort og mellomlang

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

12: Lunsj. 13:00 Båtførerprøven Statistikk Endringer Pause Veien videre og spørsmål 14:30 Takk for oss

12: Lunsj. 13:00 Båtførerprøven Statistikk Endringer Pause Veien videre og spørsmål 14:30 Takk for oss Norsk Test as 10:00 Innledning Kort presentasjonsrunde Status Norsk Test ulike prosjekt Pause Datakortet status for digital kompetanse i Norge muligheter for nye kunder / prosjekt 12:00 12.50 Lunsj 13:00

Detaljer

Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter

Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter Bakgrunn eksterne drivere Endrede krav og forventninger fra kundene fra digital talk til digital

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

FØR: «Jeg setter over penger når jeg har logget meg på nettbanken. Hvilket kontonummer skal jeg bruke?» NÅ: «Jeg vippser deg»

FØR: «Jeg setter over penger når jeg har logget meg på nettbanken. Hvilket kontonummer skal jeg bruke?» NÅ: «Jeg vippser deg» 2,3 mill FØR: «Jeg setter over penger når jeg har logget meg på nettbanken. Hvilket kontonummer skal jeg bruke?» NÅ: «Jeg vippser deg» Vipps treffer hele det norske markedet Hele 9 av 10 kjenner til Vipps

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

SPAREBANKSEMINAR SWEDBANK FIRST SECURITIES 15. JANUAR 2015 KONSERNDIREKTØR FRANK JOHANNESEN

SPAREBANKSEMINAR SWEDBANK FIRST SECURITIES 15. JANUAR 2015 KONSERNDIREKTØR FRANK JOHANNESEN SPAREBANKSEMINAR SWEDBANK FIRST SECURITIES 15. JANUAR 2015 KONSERNDIREKTØR FRANK JOHANNESEN HVA ER DE VIKTIGSTE TEKNOLOGIENDRINGENE I BANKMARKEDET NÅ, OG HVA GJØR SPAREBANKEN VEST? Kort presentasjon Sparebanken

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC Betalingsformidling 2012

Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC Betalingsformidling 2012 Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC 6.mars 2012 i Trondheim Bent Bentsen Senior Rådgiver, DNB Bank ASA Presentasjonen tar for seg Tap2Pay - prosjektet - Partnere, organisering og målsetning

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2016 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

"For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?"

For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring? ETABLERER "For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Soknedal Sparebank etablert 1885

Soknedal Sparebank etablert 1885 Soknedal Sparebank etablert 1885 Lokalban Om banken Etablert i 1885 132 år. 3 kontorer: - Soknedal, administrasjonen, Servicetorg, BM avdeling og 2 PM-rådgivere jobber. - Støren, serviceavdeling og PM-rådgivere,

Detaljer