Mønstergjenkjenning innen forretningsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mønstergjenkjenning innen forretningsanalyse"

Transkript

1 WHITE PAPER Mønstergjenkjenning innen forretningsanalyse Implementering med SAS Systemet

2 Innhold Sammendrag...6 Bakgrunn...6 Forretningsbehovene og utfordringene...6 Mønstergjenkjenning og forretningsanalyse...7 Hva er mønstergjenkjenning?...7 Definisjoner...7 Det kognitive paradigmet...7 Relevans risikojustert beslutning...8 Virksomhetsområder hvor mønstergjenkjenning med hell er benyttet Metode Analyse modeller Assosiasjoner - koblinger i mønstre Visualisering av regler og sensitivitet Hvitlister og scenarioer Scoring Utvalgte eksempler på bruksområder Lusking i pasientjournaler - misbruk av hjemler Kredittkortsvindel Analyse av åpne kilder, sosiale nettverk, blogger Automatisk markedsanalyser innen telekom og media (ICT) Varsling av forutsigbart hendelsesforløp Løsningsplattform og hovedkomponenter... 21

3 Figurliste Figur 1 Fastsetting av aktivitetsnivå og oppførsel i gruppe og for individ...8 Figur 2 Identifisering av mulige mønstre...9 Figur 3 Monitorering av relevans for å fastlegge mulige avvik ved hjelp av scoring...9 Figur 4 Mønstergjenkjenningsprosessen...13 Figur 5 Hvor sterke er assosiasjonene, dvs. båndene mellom individ eller hendelser?...14 Figur 6 Mønstergjenkjenningsprosessen fra metode og arbeidshypoteser til analyser og deteksjon...16 Figur 7 Oppslag i helseinformasjon, mulige brudd på hjemler...17 Figur 8 Beregning av score for kortsvindel...18 Figur 9 Analyse av pengestrømmen i nettverk på tvers av hub er...19 Figur 10 Analyse av diskrete hendelser for å forhindre uønsket situasjon...20 Figur 11 Løsningsplattform for mønstergjenkjenning...21 Figur 12 Flyt i prosessene mønstergjenkjenning...22 Tabelliste Tabell 1, Eksempler på applikasjonsområder hvor mønstergjenkjenning har vært benyttet...10 Tabell 2, to alternative strategier for mønsteranalyse...11 Tabell 3, Hovedelementene ved mønstergjenkjenning...12 Tabell 4, Hvitlister og scenarioer

4 Denne white paper er skrevet av Inge Krogstad, Direktør strategi og forretningsutvikling, SAS Institute Norge. Oslo april

5 Sammendrag I takt med den teknologiske utiklingen hvor regne- og lagringsmuligheter i IT systemene nå ikke lengre setter nevneverdige begrensninger på regnekapasitet og estimeringsmuligheter, har analyser som benytter mønstergjenkjenning økt i anvendelse og erobrer stadig nye bruksområder. Analysebaserte IT løsninger som benytter mønstergjenkjenning ufordrer i dag mange av de klassiske fremgangsmåtene for å finne mønstre i store datamengder og i data med varierende eller manglende struktur. Mønstergjenkjenning som metode har her en fordel siden den ikke trenger å forholde seg til hva som er normalt eller unormalt, gyldig eller ugyldig, men kun til begrepet relevans. Metoden utnytter også på en god måte kombinasjonen av data- og text mining. Praktisk utprøving har videre vist at treffprosenten i beregningene kan økes ytterligere ved å benytte klassifisering og bygge profiler på inngangsdata. Mønstergjenkjenning som disiplin er faglig krevende ettersom den stiller store krav til kombinasjon av metodiske og bransjespesifikke kunnskaper. Mønstergjenkjenning som disiplin er faglig krevende ettersom den stiller store krav til kombinasjon av metodiske og bransjespesifikke kunnskaper. SAS Institute har benyttet mønstergjenkjenning innen en rekke løsningsområder, og vi ser at metoden har mange fordeler knyttet til å behandle store transaksjonsvolumer der kunden mangler treningsdata, informasjon er ustrukturert slik som for eksempel sosiale nett og blogger eller at arbeidshypotesene ikke er veldefinerte. Denne rapporten forsøker å gi innsikt i SAS Institutes anvendelse av mønstergjenkjenning, hvordan vi setter opp en mønstergjenkjenningsprosess, videre hvordan vi beregner avvik og risiko score og integrerer resultatene i kundens prosesser og systemer. Til slutt har vi gått gjennom noen utvalgte eksempler på bruksområder innen helsevesenet, kortsvindel, sosiale nettverk, automatisering av markedskampanjer og varsling av forutsigbare hendelser innen prosessindustri / offshore. 5

6 Bakgrunn Forretningsbehovene og utfordringene I virksomhetskritiske forretningsprosesser vil det være nødvendig å overvåke transaksjonsprosessene, finne ut hvor belastningen og risiko er størst for produksjonsstans og ha oversikt over hvordan brukere faktisk benytter systemet. Informasjon på avveier fra denne typen systemer kan bety alt fra omdømme tap, økonomiske vanskeligheter eller tap av kunder, kunden stoler ikke lengre på deg. Mange brukere er ikke klar over at systemene kan eksponere markeds- eller konkurranseinformasjon mer eller mindre skjult i data, eller at systemet egentlig burde underlegges vesentlig strengere bruksregulering både når det gjelder når systemet kan brukes, hva det er tiltenkt og hvilke brukere som faktisk bør ha tilgang. Eksempler på førstnevnte er kundens preferanser segmentert på brukssted eller f.eks. medlemskort. Mens ansattes nysgjerrighet på medlemsregistre, intern dokumentasjon eller naboens track record i offentlig register kan være eksempler på sistnevnte. Ved å dra kundekort når du handler, avleies det geografisk linkbar informasjon som kan knyttes mot så vel reiseruter som preferanser. La oss ta en nærmere kikk på et par eksempler; Eksempel 1, relevante konsumentmønstre Ved å dra kundekort når du handler, avleies det geografisk linkbar informasjon som kan knyttes mot så vel reiseruter som preferanser. M.a.o. det bygges opp potensiell informasjon om din atferd-, rytme- og konsumentvaner. I en konsulent tilbyder sammenheng er det imidlertid mye mer interessant å kikke fremover, dvs. hvordan kan denne informasjonen benyttes til å forsøke å forutse ditt konsum mønster for eksempel på lørdag formiddag og kunne skreddersy tilbud for å utnytte on the spot targeted information. Tilbyder må i en slik sammenheng kunne besvare Hva er de relevante mønstrene som faktisk kan benyttes for å skreddersy slike kundekampanjer?. Eksempel 2, personlig profil og identitet Stadig mer informasjon, både om privatpersoner og virksomheter, er tilgjengelig på nettet og i ulike offentlige og private databaser som helt eller indirekte er koblet til Internett. Ved hjelp av intelligent søketeknologi er det i dag fult mulig å sette opp søk som går igjennom disse enorme datamengdene bestående av databaser, blogger, sosiale nettverk og offentlig tilgjengelige kilder på jakt etter gitte mønstre. Avansert analyse setter deretter sammen og utfører synteser på dette materialet og skaper mer eller mindre det komplette bildet innen bl.a. preferanse, helsetilstand, kriminalitet, personlige forhold og konkurranse. Tester SAS Institute har gjennomført viser at selv kun ved å analysere åpne sosiale nettverk kan individers vaner (og uvaner) identifiseres og settes i system. Hvem vil være interessert i denne typen informasjon? Fellesnevneren i de to eksemplene over er at de benytter mønstergjenkjenning for å gi svarene gjennom at analyseresultatene knyttes sammen med annen informasjon. 6

7 Mønstergjenkjenning og forretningsanalyse Hva er mønstergjenkjenning? Mønstergjenkjenning er ingen ny vitenskap, men et vidtspennende forskningsfelt i akselererende vekst. I parallell med utvikling av datakapasiteten skjer det stadig nyvinning på metodesiden og tilnærmingen benyttes i dag på problemstillinger der datamengden er stor, har fravær på struktur, det mangler tilstrekkelig med treningsdata eller oppgavene er diffuse og vanskelige å gripe fatt i. Definisjoner Mønstergjenkjenning er et fag innen informatikk. Det innebærer at man skal lete gjennom en ofte stor datamengde, etter visse mønstre, og rapportere funn. Selve letingen innebærer at man aktiverer en algoritme på det aktuelle materiale, og med spesiell instruks om hvilke mønster som er av interesse. Funnrapporten vil vise hva som er funnet, hvor det opptrådte, og i hvilken grad funnet er relevant til det som var av interesse. Tidligere skjedde dette manuelt, men i dag vil datamaskiner være sentrale. Kilde: Wikipedia Det kognitive paradigmet Mange har beskrevet og utdypet teoriene rundt mønstergjenkjenning, ulike retninger og anbefalinger på tilnærminger. Bruk av klassifisering, mulighetsrommet som knyttes opp mot metoden samt de domene utfordringene, dvs. hva er egentlig det hensiktsmessig metodevalget, bør det benyttes en tilnærming basert på ledet eller ikke ledet læring? Flere har uttrykt at Dreyfus (Se Dreyfus og Dreyfus 1986) treffer på en forbilledlig og enkel måte der mønstergjenkjenning blir holdt opp mot det kognitive paradigmet eller det Dreyfus beskriver som ubevist informasjonsbehandling gjennom vår evne til raskt og effektivt å identifisere hva som er viktig og riktig. Det kognitive paradigmet - Ubevist informasjonsbehandling evnen til raskt og effektivt å identifisere hva som er viktig og riktig Dreyfus og Dreyfus 1986 Med dette i minnet er det lettere å forstå nøkkelbegrepet relevans og hvordan vi benytter dette i våre analytiske løsninger for mønstergjenkjenning. 7

8 Relevans risikojustert beslutning Vi skal nå se på begrepet relevans og hvordan vi benytter dette i kombinasjon med teorien rundt mønstergjenkjenning for å analysere problemstillingene. Problemstillingene har vi nedfelt i et sett med arbeidshypoteser relatert til mønsterinstruksen som vi ønsker å arbeide ut fra. Etterfølgende eksempel identifiserer en gruppe. Gruppen har på et valgt tidspunkt et aktivitetsnivå og alle medlemmene i gruppene har entydige og tilstrekkelig like attributter som identifiserer tilhørigheten og gruppe egenskapene. M.a.o. på et valgt tidspunkt er vi i stand til å identifisere verdiene av de parametere som på en entydig måte beskriver gruppen. Ole tilhører denne gruppen, men gjennom monitorering finner vi ut at på et gitt tidspunkt har imidlertid Ole et annet aktivitetsnivå og oppførsel enn sin gruppe. For å kunne fastlegge om dette er tilfeldig eller om vi her har identifisert et mønster benytter vi analyseteknikker basert på såkalt ikke-ledet metode (se senere beskrivelse). Metoden trenger m.a.o. ikke forholde seg til hva som er normalt eller unormalt, men kun til relevant aktivitetsnivå. Hvor gode prediksjoner vi oppnår er ofte styrt av hvordan vi klarer å benytte klassifisering og bygge profilene for å fastsette de antatt beste og entydige grupperingsparameterne. Figur 1 Fastsetting av aktivitetsnivå og oppførsel i gruppe og for individ 8

9 Figur 2 Identifisering av mulige mønstre Figur 3 Monitorering av relevans for å fastlegge mulige avvik ved hjelp av scoring Metoden krever at vi, for et valgt sett med faktorer, kan fastlegge hva som er relevante avvik og for hver av disse måle Ole opp mot gruppen. 9

10 Virksomhetsområder hvor mønstergjenkjenning med hell er benyttet I tabellen under er det listet eksempler på applikasjonsområder hvor mønstergjenkjenning med hell har vært benyttet både innenfor privat og offentlig virksomhet. Tabell 1, Eksempler på applikasjonsområder hvor mønstergjenkjenning har vært benyttet Identifisere individ eller hendelser blant mange Diagnostisere helsetilstand og sykdomsforløp Kvalitetskontroll i produksjon varer og tjenester Finne skjult tekst, tallkoder eller symboler Identifisere kundens handle- reaksjonsmønstre Ressursovervåkning og kapasitetsanalyser Avsløre svik, heleri, unndragelse eller annen økonomisk kriminalitet Kjennetegn på situasjoner hvor mønstergjenkjenning har fordeler i forhold til alternative metoder: Store transaksjonsvolumer Mønstrene er ikke kjente Utydelige og overlappende profiler på roller, objekter eller hendelser Små, usikre eller ingen treningsdata Omfattende eller usikker tuning for å luke falske positiver 10

11 Metode SAS Institute har prøvd ut et bredt sett med metoder for å angripe tematikken mønstergjenkjenning og har bl.a. høstet gode erfaringer ved å benytte modeller basert på metoden Ikke ledet læring og hvitlister for å identifisere mulige mønstre. Metoden har bl.a. vist seg å være effektiv innen bekjempelse av økonomisk kriminalitet, bl.a. på grunn av at den ikke forutsetter treningsdata, filtre eller forhåndsdefinerte regler. Resultatene fra kontrollerbar praktisk utprøving har vist at metoden er egnet og har robuste egenskaper for å identifisere både knytninger (bånd) og avvik (relevans) i datamaterialet samt å peke ut kandidater til skjulte mønstre. Etter å ha satt sammen data slik at vi kan se relasjonene mellom individer og hendelser benyttes spesialiserte analyseteknikker slik som assosiasjonsanalyse og clustering for å bygge dynamiske datastyrte regler. Disse reglene blir deretter benyttet for å vaske original data og dermed finne skjulte mønstre og driverne bak disse. Disse driverne er viktig og bør studeres for å forstå og analysere resultatene videre. I de tilfeller mønsteranalysene blir benyttet til å avsløre avvikene atferd (for eksempel kortsvindel eller lusking i persondata), kan overtredelser av regler risikoscores og rangeres for videre undersøkelser. En risikoscore vil i en slik sammenheng kunne si noe om alvorsgrad og sannsynligheten for faktisk misbruk av for eksempel tillit eller signaturrett. Tabell 2, to alternative strategier for mønsteranalyse Basert på ekspert beslutning (ledet læring) Beslutningen er representert i treningsdata Benytter historikk knyttet til oppførsel og mønstre Analysene bygger på både parameteriserte og ikke-parameteriserte metoder Metoden favner et stort utbud av modell alternativer inkl. glm, neurale nett, trealyser og logistisk regresjon Uten ekspert beslutning (ikke ledet læring) Beslutningen er ikke representert i treningsdata eller på annen måte ikke kjent Undersøker oppførsel for å finne uteliggere eller anormal oppførsel som avviker fra andre Benytter både univariate og multivariate teknikker for å finne avvik Metoden benyttet bl.a. clustering, prinsipalkomponenter, peer groups, s.o.m., assosiasjonsanalyse og trendanalyser 11

12 Tabell 3, Hovedelementene ved mønstergjenkjenning Mønstre og bånd Forutsetter ikke kjennskap til normal eller unormal beskrivelse Metoden plukker ut mulige mønstre og grad av knytning Mønstrene bobler opp fra data Hvitlister og scenarioer Assosiasjonsregler og clustering kan benyttes for å bygge hvitlister Hvitlistene vasker ut avvik Scenarioene scorer originaldata Triggere og scoring Risikovektingen gir informasjon om sannsynlighetsgrad på avvik Scoringsregler kan bestå av et sett med triggere med eller uten avhengigheter Analysemodeller Med metoden ikke ledet læring forsøker vi å finne ut hvordan data er organisert og hvilke egenskaper som kjennetegner data. Teorien bygger på mye av samme tenkningen som ligger bak tetthetsfunksjoner som beregner hvor sannsynlige ulike resultater er i forhold til hverandre. Til å gjennomføre dette benytter SAS analysemodeller som grupperer data og identifiserer mulige knytninger ut fra tilhørighet og fellestrekk. Her benytter vi bl.a. hybride analyseteknikker som kombinerer assosiasjonsanalyse - clustering med spesielle visualiseringsteknikker. På denne måten prøver vi å fastlegge hvor sterke bånd det faktisk er mellom individer, objekter eller hendelser. Ved å studere båndene vil vi kunne se avtrykk av mulige skjulte mønstre i datamaterialet. Det er denne prosessen som danner grunnlaget for å skape de endelige assosiasjonsreglene. For å visualisere og identifisere potensielle regler, benyttet vi forskjellige støtteteknikker som link analyse og multidimensjonale plott. Dette gir en god oversikt over relevante relasjoner mellom individ, roller og hendelser samtidig som vi får dannet oss bilde over sensitiviteten, dvs. innsikt i styrken i relasjonene? 12

13 Assosiasjoner - koblinger i mønstre Mønstergjenkjenningsprosessen må starte med at det besluttes en deteksjonsstrategi og en mønsterinstruks, dvs. hva skal systemet lete etter? Ut fra dette vurderes metodiske valg, alternative algoritmer og organisering av data. Figur 4 Mønstergjenkjenningsprosessen Assosiasjonsreglene danner basis for å fastlegge dynamiske hvitlister, dvs., de samhandlinger som i et risikojustert perspektiv ansees som normale mellom individ og hendelse. Hvitlistene utgjør stammen i det vi benevner scenarioer. Scenarioene er parameterbaserte definisjoner av hendelser som benyttes for å måle og beskrive mulige avvik. Hvert scenario kan bestå av en eller flere parametere. De enkelte parametere i scenarioet vil i den etterfølgende scoringsprosessen kunne risikovektes (baysiansk vekting og apriorisansynligheter). 13

14 Visualisering av regler og sensitivitet I figuren under er det vist linkanalyse som bl.a. benyttes for å videreføre resultatene fra assosiasjons-analysen eller clustering. Dette har vist seg å være en svært hensiktsmessig fremgangsmåte for å finne mulige assosiasjonsregler som kan bekrefte eller avkrefte listen av arbeidshypoteser. Et sentralt spørsmål i denne typen analyser vil være å fastlegge grad av relevans, dvs. hvor sterke er egentlig relasjonene (båndene). For å nærme oss slike problemstillinger benytter vi bl.a. sensitivitetsanalyser. Eksemplet under viser hvordan vi kan visualisere resultatene fra sensitivitetsanalysene. Denne typen analyser foretas ofte på normerte data, alternativt kan dette gjøres på fraksjoner, for eksempel 1. kvartil, median osv. Figur 5 Hvor sterke er assosiasjonene, dvs. båndene mellom individ eller hendelser? 14

15 Hvitlister og scenarioer Tabell 4, Hvitlister og scenarioer Hvitlister Valide assosiasjonsregler Danner stammen for parametersetting i scoringsprosess Scenarioer Parameterbaserte definisjoner av hendelser som beskriver mulige avvik Vasker originaldata Assosiasjonsreglene danner grunnlaget for å kunne fastlegge hvitlistene. Etter analysene vil hvitlistene gi en oversikt over av hva som kan være relevante knytninger mellom individ, objekter og hendelser og om det på et slikt grunnlag fremkommer mulige mønstre. Vi kan videre endre granuleringen i disse bildene ytterligere gjennom å bryte informasjonen ned på attributtene som bygger opp dimensjonene bak modellene, dvs. vi utnytter informasjonen som ligger i profilene som systemet har generert. Hvitlistene er videre basis for å sette opp scenarioene og de parametrene som bør benyttes. Scoring Når vi har besluttet hvilke scenarioer vi ønsker å benytte og fastlagt parametere, kan scenarioene benyttes i en scoringsprosess. En slik bearbeiding vil evaluere alle transaksjonene og beregne mulig avvik. En slik scoring som på mange måter kan betraktes som sluttproduktet av fra mønstergjenkjennings-prosessen vil for eksempel kunne si noe om: Hvilken rolle i virksomheten rammer produksjonen mest ved sykdom? Hvor finner vi de 3 viktigste sekvensielle enkelt hendelse som indikerer produksjonsstans i løpet av kommende 5 timer? Hva er de 2 viktigste indikasjonene på feilbehandling? I det store bilde i mønstergjenkjenningsprosessen utgjør scoringen m.a.o. endepunktet av analysene. Analysene satte opp reglene ved hjelp av hvitlister / scenarioene og scoringen systematiserte og vektet hvilke triggere som ble aktivisert for transaksjonene. 15

16 Mønstergjenkjenning Figur 6 Mønstergjenkjenningsprosessen fra metode og arbeidshypoteser til analyser og deteksjon 16

17 Utvalgte eksempler på bruksområder Lusking i pasientjournaler - misbruk av hjemler Det er flere utfordringer knyttet til personvern og elektronisk lagret informasjon, bl.a. misbruk av rettigheter og hjemler for oppslag i pasientjournaler (misbruk av tekniske tilganger utenfor hjemmel og oppslag gjennom normal tilgang såkalt aktualisering). Gjennom aktualisering (som er en rettighet) vil leger, sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, logopeder, ernæringsfysiologer, yrkeshygienikere, pedagoger, vernepleiere og sekretærer ha tilgang til pasientjournalene for nåværende og tidligere innlagte pasienter i helseforetaket. Utfordringene ligger dermed i å gi tilgang til de som skal ha tilgang og samtidig detektere ulovlige tilganger. SAS har utviklet løsninger basert på avansert analyse og mønstergjenkjenning som kan brukes for å avsløre mulig misbruk av utvidede tekniske tilganger og samtidig unngå usikkerheter knyttet til om helseforetaket på forhånd i tilstrekkelig grad har lykkes i å definere hva som er unormalt eller ulovlig. Figur 7 Oppslag i helseinformasjon, mulige brudd på hjemler 17

18 Kredittkortsvindel Tyveri av kredittkort og sikkerhetskode er et økende problem. Med stjålet kredittkort forsøker tyven å bruke kortet på normal måte. Hva er så normal bruk av et gitt kredittkort? Det er nærliggende å koble dette til eieren og kombinasjonen av historikk, grenseverdier og aktivitetsnivå og lagre denne informasjonen spesifikt på kunden. Når tyven benytter kortet på flybussen og kjøper billett til kr 50 på en onsdag, vil denne bruken ikke matche mønsteret som er registrert på kunden både m.h.t. ukedag, brukersted og beløp. Vårt system kan initiere sperring av bruk og varsler servicesenteret som begrenser tapet. SAS benytter analysebaserte løsninger med rutiner for kontobelastning som bl.a. benytter neurale nettverks rutiner. For hver kombinasjon av kort eier vedlikeholder systemet dynamisk kundens bruksmønster. Forsøk på debitering screenes og scores i sanntid m.h.t. relevans og aktivitetsnivå. For kombinasjonen av alle korteiere og kort bygges profiler som ut fra et uendelig rom av dimensjoner beskriver relevant aktivitetsnivå og sekvenser. Således vil tyven med stor sannsynlighet bli stoppet dersom han ikke kjenner og har detaljkunnskap om brukerens vaner. Figur 8 Beregning av score for kortsvindel 18

19 Analyse av åpne kilder, sosiale nettverk, blogger SAS har lagt frem interessante resultater på bl.a. mistanke om skatteunndragelse, narkotika omsetning og innside handel kun basert på analyser av åpne kilder, dvs. blogger og sosiale nettverk. Det som gjør denne typen analyse utfordrende er at det meste av data kun finnes som ustrukturert tekst. Når vi gjennomfører mønstergjenkjenning på slike datakilder, må derfor informasjonen omformes fra tekst til tall. Til dette benyttes text mining, ontologi og automatisk innholdsklassifisering. Resultatene fra analysene gir bl.a. brukerne nettverks- og stjernediagrammer som viser relasjoner og samhandling mellom aktørene. Metoden benyttes bl.a. for å kartlegge mulige kriminelle nettverk, priskarteller eller hvordan penger flyttes mellom konti på tvers av finansielle institusjoner. Figur 9 Analyse av pengestrømmen i nettverk på tvers av hub er Automatisk markedsanalyser innen telekom og media (ICT) Alle telefonsamtaler har en ringer som forsøker å nå minst en mottaker via en eller flere noder i nettverket. Teleselskapene benytter i dag denne informasjonen bl.a. for å modellere signalering, mediastrøm og markedsklynger. M.a.o. i trafikkdata ligger mange av nøkkelene til produktutvikling. Ved hjelp av analysemodeller kan kundesentrisk modeller defineres hvor man fastlegger ringemønster og finner potensielle klynger. Nodene kan knytte disse resultatene bl.a. til geografisk informasjon. Klyngene danner basis for forretningsutvikling og identifisere fremtidige produkter som styrker båndene til leverandør på tjenestesiden og som strømlinjeutformes mot respondenten vha kampanjer. SAS har utviklet analysebaserte løsninger som bl.a. benytter link- og nettverksanalyse for å identifisere potensielle klynger m.a.o. ut fra ringemønster, og på basis av dette, legger opp de beste kundekampanjene. Datastrømmene styrer til enhver tid hvordan kampanjen rettes inn mot brukergruppene gjennom å dreie mot segmenter med best score, dvs. med størst inntjeningsmulighet for tjenesteleverandøren. 19

20 Varsling av forutsigbart hendelsesforløp Mange hendelser kan forutses hvis man har tilgang til kvalitative datastrømmer som kan modellere et fenomen eller fremskrive når en trend mest sannsynlig vil bevege seg utenfor vedtatte grenseverdier (toleranser). Slike modeller grupperes ofte i såkalte avviksbaserte, trendbaserte og hendelsesbaserte modeller. I en avviksbasert modell forsøker vi å tilpasse en teoretisk modell til empiriske resultater, dvs. data fra observerte prosesser. I en trendbasert modell studerer vi tendenser og trender i et kortere eller lengre tidsperspektiv. Utfordringene med slike modeller er ofte å fastlegge riktig oppløsning på tidslinjen. Hendelsesbaserte modeller analyserer diskrete hendelser og deres betydning for prosessen. SAS har analysebaserte løsninger som dekker alle disse gruppene. Figuren under viser et eksempel fra hendelsesbasert modellering. Loggedata er her hentet fra tidsserie ved boring offshore. Hendelsene A1, A2 og A3 eksemplifiserer diskrete hendelser som ble benyttet til å forutsi stans i boringen T. SAS har gjennomført flere prosjekter som har prøvd ut operasjonaliseringen av slike varslingsmodeller. Forretningsfokus er ofte rettet mot det tidsvinduet analysen gir operatøren slik at han proaktivt kan gripe inn i prosessene og forhindre stans eller havari i boreutstyret. Figur 10 Analyse av diskrete hendelser for å forhindre uønsket situasjon 20

21 Løsningsplattform og hovedkomponenter Løsningen for mønstergjenkjenning består av 3 hovedkomponenter som integreres mot brukers produksjon, fagsystemer og databaser. Løsningen analyserer transaksjoner og leverer resultatene tilbake i kundens infrastruktur ved hjelp av SAS plattformen og standardiserte grensesnitt. Figur 11 Løsningsplattform for mønstergjenkjenning Flyten i mønstergjenkjenningsprosessen styres på overordnet nivå gjennom 3 delprosesser. Disse er bygget opp av en rekke tjenester som også kan knyttes sammen i en spesifikk valgt tjenesteorientering hvis brukeren har preferanser på egen SOA/Web Service plattform. Plattformen støtter alle vanlige midleware, databaser og integrasjonsbusser. 21

22 Dataintegrasjon Knytter sammen systemer, databaser og datakilder, vasker data og gjennomfører transformasjoner. Del prosessen klargjør analysegrunnlaget, dvs. operasjonalisering av metodevalgene og analyseoppsett samt generering av metadata for videre prosesstøtte. Analyse Består av en rekke tjenester. Transaksjonene kjøres gjennom scenarioer. Hver forekomst risikoscores mht. at det kan være et avvik fra arbeidshypotesene. Analyseprosessen ivaretar videre opparbeiding av hvitlister og administrerer og drifter scenarioene. Oppfølging Analysetjenestene inneholder modellene, hvitliste sammenstillingene, scoring, vekting og konsolidering av resultater hvor det genseres rapporter, benchmarks og auditing data. Disse benyttes bl.a. som underlag for videre oppfølging og med grensesnitt mot kundens interne systemer. Figur 12 Flyt i prosessene mønstergjenkjenning 22

23 SAS Institute Inc. World Headquarters To contact your local SAS office, please visit: SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. indicates USA registration. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright 2008, SAS Institute Inc. All rights reserved _

Copyright 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Copyright 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved. Analyse. Oppdatering og stresstesting av eksisterende modeller og deling av risk scenarier. Cathrine Pihl Næss Senior Advisor - Analytical Intelligence SAS Institute Agenda Oppdatering på utvalgte områder

Detaljer

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Tormod Reiersen, Skattedirektoratet Per Arne Paulsen, Skattedirektoratet Anders Berset, Skattedirektoratet I 2012 gjennomførte Skatteetaten

Detaljer

Capgemini Bergen. og vi snakker om... Simply. Business Cloud. Rolf Wangsholm regiondirektør

Capgemini Bergen. og vi snakker om... Simply. Business Cloud. Rolf Wangsholm regiondirektør Capgemini Bergen. og vi snakker om... Simply. Business Cloud Rolf Wangsholm regiondirektør Agenda Kort om Capgemini Cloud Skytjenester. Endelig modent? Business Cloud 7 th December, 2012 Copyright Capgemini

Detaljer

Mønstergjenkjenningsprosjektet ved Oslo universitetssykehus

Mønstergjenkjenningsprosjektet ved Oslo universitetssykehus Mønstergjenkjenningsprosjektet ved Oslo universitetssykehus Erfaringer med mønstergjenkjenning som metode for å oppdage taushetspliktsbrudd ved bruk av elektronisk pasientjournal Helge Grimnes Personvernrådgiver

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

PRODUKT- MASTERDATA FRA ENGINEERING DOKUMENTER TIL ET PRODUKT I DRIFT

PRODUKT- MASTERDATA FRA ENGINEERING DOKUMENTER TIL ET PRODUKT I DRIFT PRODUKT- MASTERDATA FRA ENGINEERING DOKUMENTER TIL ET PRODUKT I DRIFT FMC Technology KONGSBERG SBN- KONFERANSEN 2014 Kjell Arne Drag FMC Technologies at a glance The World's largest oilfield equipment

Detaljer

Nasjonal metode og rammeverk for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre

Nasjonal metode og rammeverk for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre Nasjonal metode og rammeverk for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre En presentasjon av Veileder for innføring og anvendelse av statistisk analyse som metode for

Detaljer

Mange definisjoner. Hva er datagruvedrift (data mining)?

Mange definisjoner. Hva er datagruvedrift (data mining)? Hva er datagruvedrift (data mining)? Mange definisjoner Ikke-triviell uttrekking av implisitt, tidlegere ukjent, og potensiell nyttig informasjon fra data Utforskning og analyse, automatisk eller semiautomatisk,

Detaljer

AUTOMATISK HENDELSESANALYSE. Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS

AUTOMATISK HENDELSESANALYSE. Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS AUTOMATISK HENDELSESANALYSE Av Henrik Kirkeby SINTEF Energi AS Sammendrag SINTEF har utviklet et analyseverktøy i Matlab som kan brukes til hendelsesanalyse, kalt A-HA (automatisk hendelsesanalyse). Verktøyet

Detaljer

Ledelsesinformasjon og beslutningsprosesser i sanntid Hvordan benytte RFID teknologi i slik sammenheng?

Ledelsesinformasjon og beslutningsprosesser i sanntid Hvordan benytte RFID teknologi i slik sammenheng? Ledelsesinformasjon og beslutningsprosesser i sanntid Hvordan benytte RFID teknologi i slik sammenheng? inge.krogstad@nor.sas.com SAS Institute - ledende leverandør av Business Intelligence og forretningsanalyse

Detaljer

Er du klar for EHF? ENKEL HÅNDTERING AV ELEKTRONISK FAKTURA I SAP EVRY OPEN

Er du klar for EHF? ENKEL HÅNDTERING AV ELEKTRONISK FAKTURA I SAP EVRY OPEN Er du klar for EHF? ENKEL HÅNDTERING AV ELEKTRONISK FAKTURA I SAP EVRY OPEN 2 Agenda ELEKTRONISK FAKTURA I SAP Kort introduksjon til EHF formatet og PEPPOL/ BIS standard Fakturamottak via ec Trade/IC3

Detaljer

Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning

Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning Helge Grimnes Seksjon for informasjonssikkerhet og personvern Stab pasientsikkerhet og kvalitet Oslo universitetssykehus HF Grunnlag for

Detaljer

Kontroll av oppslag i elektronisk pasientjournal

Kontroll av oppslag i elektronisk pasientjournal Kontroll av oppslag i elektronisk pasientjournal Metode for å identifisere uberettigede oppslag i behandlingsrettede helseregistre 1 Kontroll av oppslag ved hjelp av statistisk metode Konfidensialitet

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Guide. Fem enkle steg: slik bruker du kundetjenesten som konkurransefortrinn

Guide. Fem enkle steg: slik bruker du kundetjenesten som konkurransefortrinn Guide Fem enkle steg: slik bruker du kundetjenesten som konkurransefortrinn Kundetjeneste som konkurransefortrinn I mange år har telefonen vært den fremste kommunikasjonskanalen, og kunder har akseptert

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Ulike metoder for bruketesting

Ulike metoder for bruketesting Ulike metoder for bruketesting Brukertesting: Kvalitative og kvantitative metoder Difi-seminar 10. desember 2015 Henrik Høidahl hh@opinion.no Ulike metoder for bruketesting 30 minutter om brukertesting

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Informasjonsorganisering Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Bevissthet om sted, omgivelser og tingenes plassering Ting er noe vi forstår i relasjon til noe annet Informasjonsomgivelsenes

Detaljer

Dataanalyse. Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse?

Dataanalyse. Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse? Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse? Skrevet av: Kjetil Sander Utgitt av: estudie.no Revisjon: 1.0 (Sept.

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Hva er et Prosjekt? NVivo ikke bare koding. Noen sentrale komponenter i NVivo, ord og uttrykk m.m.

Hva er et Prosjekt? NVivo ikke bare koding. Noen sentrale komponenter i NVivo, ord og uttrykk m.m. Noen sentrale komponenter i NVivo, ord og uttrykk m.m. Steinar Theie Hva er et Prosjekt? Et prosjekt i NVivo korresponderer med hva vi vil kalle et forskningsprosjekt i den virkelige verden I prosjektet

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE

ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE SAS INSTITUTE GLOBALT I NORDEN I NORGE HVEM ER VI? VERDENS STØRSTE PRIVATEIDE IT-SELSKAP 14.000 ANSATTE

Detaljer

Guide. Millennials: Slik kommuniserer du med den nye generasjonen

Guide. Millennials: Slik kommuniserer du med den nye generasjonen Guide Millennials: Slik kommuniserer du med den nye generasjonen Kommuniser med den nye generasjonen Millenials er en generasjon som kjennetegnes av teknikkintelligens og en hverdag som kretser seg rundt

Detaljer

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo Helhetlig integrasjonsplattform Per Olav Nymo Affecto i korte trekk Bergen I Norge siden 1997 Spesialisert på Enterprise Information Management 130 ansatte i Oslo og Bergen 1.000 ansatte i Norden og Baltikum

Detaljer

En kort presentasjon av

En kort presentasjon av En kort presentasjon av Axenna er leverandør av 100% Open Source Business Intelligence. Axenna Business Intelligence Server er satt sammen med de beste BIkomponentene fra de mest anerkjente Open Source

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning og Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har funnet ut noe

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS 1 Noen definisjoner Identitetstyveri Uautorisert innsamling, besittelse, overføring, reproduksjon eller annen manipulering

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Masteroppgave + Essay Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics. Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini

Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics. Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini Agenda Prosjektet: Kundeavgang Prosess og metode Teknisk «demo» Resultater Erfaringer Copyright Capgemini

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Finansforetakenes bruk av IKT og betalingstjenester Seksjonssjef Frank Robert Berg Finanstilsynet Risikobildet

Detaljer

Kontekstualisering av unges spill og spilleproblemer

Kontekstualisering av unges spill og spilleproblemer Kontekstualisering av unges spill og spilleproblemer anita.borch@sifo.no Plan - Prosjektets mål, bakgrunn, metode m.m. - Plassering i internasjonalt forskningsfelt - Tematisk - Metodisk - Status - Datainnsamling

Detaljer

Digitale sårbarheter - internasjonale utfordringer. Olav Lysne

Digitale sårbarheter - internasjonale utfordringer. Olav Lysne Digitale sårbarheter - internasjonale utfordringer Olav Lysne Robuste Nett Senteret Simula Research Laboratory AS 2 3 Mobil betaling - et tenkt eksempel Betalingsapp for mobil Mobiltelefon Mobil tjenesteleverandør

Detaljer

Neste generasjon ERP-prosjekter

Neste generasjon ERP-prosjekter Neste generasjon ERP-prosjekter Jan-Olav Arnegård 27. okt 2016 Nøkkeltall 2015 22 Land der vi er direkte representert 36 BearingPoint-kontorer 67 Kontorer der vi er representert via vår globale alliansepartnere

Detaljer

Loven om total sannsynlighet. Bayes formel. Testing for sykdom. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Loven om total sannsynlighet. Bayes formel. Testing for sykdom. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere 2 Loven om total sannsynlighet La A og Ā være komplementære hendelser, mens B er en annen hendelse. Da er: P(B) P(B oga)+p(b ogā) P(B A)P(A)+P(B Ā)P(Ā) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist

Detaljer

Helsefaglige perspektiver på rehabiliteringstjenesteforskning. Anne Marit Mengshoel Institutt for Helse og Samfunn UiO

Helsefaglige perspektiver på rehabiliteringstjenesteforskning. Anne Marit Mengshoel Institutt for Helse og Samfunn UiO Helsefaglige perspektiver på rehabiliteringstjenesteforskning Anne Marit Mengshoel Institutt for Helse og Samfunn UiO Rehabiliteringstjenesters formål Rehabilitering er tidsavgrensa, planlagde prosessar

Detaljer

Noen sentrale komponenter i NVivo, ord og uttrykk. Hva er et Prosjekt? NVivo ikke bare koding

Noen sentrale komponenter i NVivo, ord og uttrykk. Hva er et Prosjekt? NVivo ikke bare koding Noen sentrale komponenter i NVivo, ord og uttrykk Steinar Theie & Reidun Tangen Hva er et Prosjekt? Et prosjekt i NVivo korresponderer med hva vi vil kalle et forskningsprosjekt i den virkelige verden

Detaljer

KJERNEGRUPPENS FAGLIGE PLATTFORM MER ENN ET SPØRSM HVILKEN TEORI MAN LIKER! Psykolog Gunnar Oland Åsen 2009 02.09.2009 1

KJERNEGRUPPENS FAGLIGE PLATTFORM MER ENN ET SPØRSM HVILKEN TEORI MAN LIKER! Psykolog Gunnar Oland Åsen 2009 02.09.2009 1 KJERNEGRUPPENS FAGLIGE PLATTFORM MER ENN ET SPØRSM RSMÅL L OM HVILKEN TEORI MAN LIKER! Psykolog Gunnar Oland Åsen 2009 02.09.2009 1 Dagens motto: Emancipate yourselves from mental slavery, no one but yourselves

Detaljer

Kan vi forutse svindel? Eric Mandeville Capgemini Norge AS

Kan vi forutse svindel? Eric Mandeville Capgemini Norge AS Kan vi forutse svindel? Eric Mandeville Capgemini Norge AS Svindel Svindlere blir stadig mer sofistikerte, noe som kan resultere i tap av både verdier og renommé. Kan en proaktiv, strategisk satsning på

Detaljer

Vår kognitiv-semiotiske modell gir muligheten til å forstå kunnskapsdynamikken som finner sted i individet og i en innovasjonsprosess.

Vår kognitiv-semiotiske modell gir muligheten til å forstå kunnskapsdynamikken som finner sted i individet og i en innovasjonsprosess. Sammendrag Innledning Organisatorisk innovasjon følges ofte av problemer [e.g. van de Ven 1986; Leonard-Barton 1988/1995; Geerts 1999; Laudon & Laudon 2000/2002; van Stijn 2006]. Vi mener at kunnskap er

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Utvikling av scenariometodikk: teknologistøttet problembasert læring i studiet Arktisk naturbruk og landbruk

Utvikling av scenariometodikk: teknologistøttet problembasert læring i studiet Arktisk naturbruk og landbruk Utvikling av scenariometodikk: teknologistøttet problembasert læring i studiet Arktisk naturbruk og landbruk Rådgiver Tina Dahl, ANL studiet, Universitetet i Tromsø Prosjektseminar ved Norgesuniversitetet,

Detaljer

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS SPESIALISTER REKRUTTERER SPESIALISTER Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS Innhold Vårt engasjement ovenfor personvern Hvilke personlige opplysninger samler vi inn? Hvem deler vi personopplysninger

Detaljer

Sammenhenger, problemstillinger og forklaringer

Sammenhenger, problemstillinger og forklaringer Sammenhenger, problemstillinger og forklaringer Forelesning 18/9 2014 Viktige momenter fra sist Enheter, verdier og variabler Ulike typer variabler: Mikro, meso og makro Kontinuerlige, diskrete og dikotome

Detaljer

)RUVNQLQJVPHWRGLNNLQQHQ.XQVWLJLQWHOOLJHQV

)RUVNQLQJVPHWRGLNNLQQHQ.XQVWLJLQWHOOLJHQV .XQVWLJLQWHOOLJHQV01),7 )RUHOHVQLQJ Emner: )RUVNQLQJVPHWRGLNNLQQHQ.XQVWLJLQWHOOLJHQV - Revidert definisjon - AI som empirisk vitenskap - Kognitiv vitenskap som metodisk tilnærming - Epistemologiske problemer

Detaljer

IKT-reglement for NMBU

IKT-reglement for NMBU IKT-reglement for NMBU Vedtatt av Fellesstyret for NVH og UMB 23.05.2013 IKT-reglement for NMBU 1 Innhold 1 Virkeområde for NMBUs IKT-reglement... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Informasjon og krav til kunnskap

Detaljer

Oppetid 24/7 - hva skjer hvis virksomheten går ned?

Oppetid 24/7 - hva skjer hvis virksomheten går ned? Oppetid 24/7 - hva skjer hvis virksomheten går ned? Hva skjer hvis virksomheten går ned? BAKGRUNN Tilgang til strøm og datakommunikasjon har i dag blitt så kritisk at uavbrutt tilgang til disse er en av

Detaljer

Personvernforordning i EU Nok en ny lov eller nye muligheter?

Personvernforordning i EU Nok en ny lov eller nye muligheter? Personvernforordning i EU Nok en ny lov eller nye muligheter? Nok en ny lov eller nye muligheter? - Økt beskyttelse av persondata - Forbedre individets datarettigheter - Større mobilitet I det indre marked

Detaljer

Personvernforordning i EU

Personvernforordning i EU Personvernforordning i EU Økende mengder med historiske data Utfordringer og muligheter Nok en ny lov eller nye muligheter? - Økt beskyttelse av persondata - Forbedre individets datarettigheter - Større

Detaljer

Arbeide med : Services. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll

Arbeide med : Services. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll Arbeide med : Services i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Hensikt... 3 2. Forutsetning... 3 3. Finne aktuelle services... 3

Detaljer

Samle inn eller samhandle om statistiske data?

Samle inn eller samhandle om statistiske data? 1 Samle inn eller samhandle om statistiske data? Statistisk sentralbyrå En institusjon som teller Fakta om SSB 932 ansatte per 30.06.2013 573 Oslo 359 Kongsvinger I tillegg Ca. 170 intervjuere (70 årsverk)

Detaljer

Automatisert ansettelsesprosess. Julie Rinde & Peter Morken

Automatisert ansettelsesprosess. Julie Rinde & Peter Morken Automatisert ansettelsesprosess Julie Rinde & Peter Morken 1 Om oss Elkjøp Norge og Lefdal Elektromarked, en del av Elkjøp Nordic 140 butikker og ca 4 500 ansatte i Norge. Omsetter for ca 35 milliarder

Detaljer

Hvordan sikre seg at man gjør det man skal?

Hvordan sikre seg at man gjør det man skal? Beredskapsforskriften og krav om ROS-analyser. Hvordan sikre seg at man gjør det man skal? Roger Steen NVE, Beredskapsseksjonen rost@nve.no Tenk igjennom hva som kunne vært konsekvensene for ditt selskap

Detaljer

NÅ KOMMER NYE YAHOO! SPONSORED SEARCH

NÅ KOMMER NYE YAHOO! SPONSORED SEARCH NÅ KOMMER NYE YAHOO! SPONSORED SEARCH MER AV DET DU BA OM. Enkel administrering Et nytt og bedre kontrollpanel som er enkelt å navigere, og som gjør det lettere å se hva som fungerer bra i kampanjen, og

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

Hvordan ser bankene på fintech? Christoffer O.

Hvordan ser bankene på fintech? Christoffer O. Hvordan ser bankene på fintech? Christoffer O. Hernæs @hernaes Alt som kan digitaliseres vil digitaliseres 1 2 3 4 Dampmaskinen 1784 Masseproduksjon 1870 IT 1970 Smarte maskiner 2016 Det gjelder å følge

Detaljer

Norsk e-helsebarometer 2016

Norsk e-helsebarometer 2016 Norsk e-helsebarometer 2016 Nasjonal befolkningsundersøkelse 15. april 2016 Gjennomført for DIPS ASA Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Kartlegge

Detaljer

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18. Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.september 2012 Om Datatilsynet Et forvaltningsorgan med stor grad av faglig uavhengighet

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Loven om total sannsynlighet La A og Ā være komplementære hendelser, mens B er en annen hendelse. Da er: P(B) =P(B oga)+p(b

Detaljer

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 REGIONAL LEDERSAMLING - Salten «Helsefag for fremtiden Blodsukker.jpg Prognosene viser at det i 2030 vil være 40 000 jobber innen helse. Helsefag ved Bodø videregående er sitt ansvar bevisst. Derfor ble

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

HASP feilsøkingsveiledning

HASP feilsøkingsveiledning 1 HASP feilsøkingsveiledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Detaljer

Detaljerte forklaringer av begreper og metoder.

Detaljerte forklaringer av begreper og metoder. Appendiks til Ingar Holme, Serena Tonstad. Risikofaktorer og dødelighet oppfølging av Oslo-undersøkelsen fra 1972-73. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 456 60. Dette appendikset er et tillegg til artikkelen

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Oslo Uddeholm Stockholm

Oslo Uddeholm Stockholm Nærmere Oslo enn Stockholm! Oslo Uddeholm Stockholm 2 Presisjonsbedriftens Tiår Jonas Kjellstrand Strategisk Rådgiver, SAS Institute Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. Dagens agenda

Detaljer

Innovasjon og tjenestedesign for bedre kvalitet. Hvordan jobbe på nye måter i tjenestene våre?

Innovasjon og tjenestedesign for bedre kvalitet. Hvordan jobbe på nye måter i tjenestene våre? Innovasjon og tjenestedesign for bedre kvalitet. Hvordan jobbe på nye måter i tjenestene våre? Riche Vestby Etikkonferansen 30.04.2014 Dette foredraget handler om: Å åpne opp for nye tankesett og utfordre

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

TJORA: TIØ10 + TIØ11 FORELESNING 1 - HØSTEN 2003

TJORA: TIØ10 + TIØ11 FORELESNING 1 - HØSTEN 2003 : TIØ10 + TIØ11 FORELESNING 1 - HØSTEN 2003 TIØ10 + TIØ11 læringsmål Velkommen til TIØ10 + TIØ11 Metode Høsten 2003 1-1 Ha innsikt i empiriske undersøkelser Kunne gjennomføre et empirisk forskningsprosjekt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Undersøkelsen og rapporten er gjennomført av Mette Tonstad og Lars Rinnan i NextBridge.

Innholdsfortegnelse. Undersøkelsen og rapporten er gjennomført av Mette Tonstad og Lars Rinnan i NextBridge. 1 21. juni 2013 2 Innholdsfortegnelse Executive Summary... 3 1.0 Introduksjon... 4 2.0 Beskrivelse av undersøkelsen... 4 3.0 Mulige svakheter ved undersøkelsen... 6 4.0 Beskrivelse av modenhetsmodellen...

Detaljer

Forskningsmetoder i menneske-maskin interaksjon

Forskningsmetoder i menneske-maskin interaksjon Forskningsmetoder i menneske-maskin interaksjon Kapittel 2- Eksperimentell forskning Oversikt Typer atferdsforskning Forskningshypoteser Grunnleggende om eksperimentell forskning Signifikanstesting Begrensninger

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Tematikk. Vitenskap og metode Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s

Forskningsopplegg og metoder. Tematikk. Vitenskap og metode Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s Forskningsopplegg og metoder Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk Vitenskap og metode Problemstilling Forskningsopplegg/design og metodekombinasjon (teori)

Detaljer

Ulke typer ad fraud Laundered impressions Ad stabling Cookie stuffing

Ulke typer ad fraud Laundered impressions Ad stabling Cookie stuffing Ad Fraud Historie Det er over 20 år siden den første bannerannonsen ble publisert, og mye har skjedd siden den gang. Veksten i bruk av internett har vokst enormt verden over, hvorpå man nå teller over

Detaljer

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad Faktura Hemmeligheten ligger i flyten I Uni Økonomi flyter verdier og informasjon sømløst gjennom systemet og munner ut i rapporter som ikke bare er enkle å forstå, men også lekkert presentert. Dette gir

Detaljer

Info207 Obligatorisk innlevering 3

Info207 Obligatorisk innlevering 3 Info207 Obligatorisk innlevering 3 Dette er tredje obligatoriske innlevering i info207. Innlevering 25 Oktober. På denne obligen kan man samarbeide 2 stykker, og det må være skrevet hvem som samarbeider

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

Sikkerhet på akkord med personvernet? NOU 2015: 13

Sikkerhet på akkord med personvernet? NOU 2015: 13 Sikkerhet på akkord med personvernet? NOU 2015: 13 Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden ISACA 10.02.2015 Utvalgsmedlemmer Olav Lysne (leder) Janne Hagen Fredrik Manne Sofie Nystrøm

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

SAS I TNS GALLUP. Fra spesialistverktøy til standard rapporteringsog analyseverktøy. Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS I TNS GALLUP. Fra spesialistverktøy til standard rapporteringsog analyseverktøy. Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS I TNS GALLUP Fra spesialistverktøy til standard rapporteringsog analyseverktøy Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. TNS Gallup TNS Gallup er Norges største analyseinstitutt. TNS Gallup

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet Bruke og forstå Bruker enkel tekst- og bildeformatering og kjenner til noen digitale begreper. Lagrer arbeider på digitale ressurser og følger regler for

Detaljer

Quo vadis prosessregulering?

Quo vadis prosessregulering? Quo vadis prosessregulering? Morten Hovd PROST industrimøte Granfos, 24. Januar 2001 PROST Industrimøte, Granfos, 24. januar 2001 Hvor står vi? Et subjektivt bilde PROST Industrimøte, Granfos, 24. januar

Detaljer

Fintech fra et bankperspektiv

Fintech fra et bankperspektiv Fintech fra et bankperspektiv Christoffer O. Hernæs Meninger og synspunkter i denne presentasjonen er personlige observasjoner og konklusjoner fra forfatteren Finansbransjen er i endring og innovasjonen

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009 Salg og markedsføring på internett Børre Berglund 8.12.2009 Det er mange gode tilbud, ikke alle når markedet Side 2 Børre Berglund 2005 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2004 Divisjonsdirektør branding,

Detaljer

Intelligente transportsystemer (ITS) www.trafsys.no

Intelligente transportsystemer (ITS) www.trafsys.no Intelligente transportsystemer (ITS) Firmapresentasjon Introduksjon til TRAFSYS The manufacturer reserves the right to change designs or specifications without obligation and without further notice. TRAFSYS,

Detaljer

Psykisk helse og rusteam/recovery

Psykisk helse og rusteam/recovery Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle

Detaljer

Kongsberg Your Extreme. Fra Disney princesses

Kongsberg Your Extreme. Fra Disney princesses Kongsberg Your Extreme Fra Disney princesses Ved å automatisere innhenting og masseutsendelse av informasjon i en nødsituasjon kan en befolkning effektivt informeres med personlig tilpasset varsling og

Detaljer

Innføring av attributtbasert tilgangskontroll i Skatteetaten Åsmund Sand

Innføring av attributtbasert tilgangskontroll i Skatteetaten Åsmund Sand Innføring av attributtbasert tilgangskontroll i Skatteetaten 10.06.2015 Åsmund Sand Innhold 1. Bakgrunn for innføring av ABAC-løsning 1. XACML referansearkitektur 2. Anskaffelse og implementasjon 3. Organisatorisk

Detaljer