DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET"

Transkript

1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side 14 Les mer side 8 1. UTGAVE - AUGUST 2008 Nå på nett: O N L I N E Veldig mye kan leases. Det vanligste er kontorrekvisita, produksjonsutstyr og transportmidler. Anne-Lise Løfsgaard, administrerende direktør i FINFO. Les mer side 18 Låntageren får et bedre kredittbilde og unngår betalingsproblemer. Vi selv unngår tap. Enkelt, men vanskelig. Nils Staib Leder Risk Management, ya Bank Kredittforsikring sikrer levende overvåkning av hele kundeporteføljen Les mer side 6 Bedrer likviditeten i ventetiden Ved bruk av factoring er betalingen inne på konto få dager etter salget, noe som reduserer ventetid og effektiviserer daglig drift. Les mer side 4-5 Kredittvurdering: Nye verktøyer gir bedre profiler Les mer side ANNONSE ANNONSE

2 02 Vår nye onlineportal Utfordringer Har kunden nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen? We succeed if you succeed O N L I N E Stødig i turbulente tider Siden sommeren 2007 har Credit News intervjuet en rekke personer i og rundt kreditt/inkassofaget. Det være seg kredittsjefer, markedssjefer, produktsjefer, administrende direktører og andre. Hovedinntrykket er at faget som sådan står stødigere enn noen gang, selv om det nok fremdeles er til dels store forskjeller fra bransje til bransje og fra bedrift til bedrift. Vi hjelper våre lesere til å lykkes Foreningen Norsk Kredittforums kredittfaglige grunnutdannelse (KFU) og programmet Credit Management, sistnevnte i samarbeid med Handelshøyskolen BI, har tydeligvis bidratt positivt til fagets forbedrede standing i norsk næringsliv. Ifølge Kredittilsynet viste antall innkomne og avsluttede inkassosaker hos inkassoselskapene i 2007; en oppgang sammenlignet med Den samlede gjelden til inndrivelse i inkassoselskapene var ved utgangen av 2007 på 45,6 milliarder kroner, noe som utgjør en oppgang sammenlignet med Samlet innkassert beløp for 2007 var på 14,9 milliarder kroner og har ikke tidligere vært høyere. Etter noen generelt meget gode (les lette) kreditt/inkassoår står man sannsynligvis snart overfor en ny syretest, idet økonomien etterhvert vil tetne noe til, etter at 2007 jo ble et nytt rekordår for norsk næringsliv. Tallene viser imidlertid også at den lange oppgangsperioden i norsk økonomi nå ubønnhørlig går mot slutten, selv om få eksperter spår en veldig dyp nedtur; ihvertfall ikke så lenge oljeinntektene fortsetter å strømme inn. Lønnsomheten er imidlertid på vei ned og det er tegn til at flere selskaper sliter med likviditeten. I tillegg har vi jo i Norge benyttet de gode årene til å legge oss til noen dårlige betalingsvaner/dårlig betalingsvilje. Når også betalingsevnen etterhvert svekkes vil det bli generelt tøffere å være såvel kreditor som inkassator fremover. I Intrum Justitias European Payment Index bekreftes inntrykket av at vi i Norge allerede er blitt tregere betalere. De to siste årene er norske forbrukere blitt stadig tregere til å betale regninger. Også bedriftskunder tøyer strikken når de mottar en faktura. Renteøkningene får skylden. Renteøkningene fra Norges Bank, den foreløpig siste kom i uke 26, fører til at flere vil pådra seg betalingsanmerkninger de neste månedene, ifølge Lindorff. Foreløpige anslag tilsier at man vil passere fire millioner inkassosaker i 2008 mot 3,8 millioner inkassosaker i Dette er bakteppet for de utfordringer og muligheter utøvere av kreditt/inkassofaget står overfor. Nedgangstider vil etterhvert gi høyere konkurstall og det anslås forøvrig, av Økokrim, at det finnes straffbare forhold i alt fra halvparten til to tredjedeler av de konkursene som åpnes. Hvem vil sannsynligvis få størst problemer fremover? I bedriftsmarkdet: Busselskaper, Lastebilselskaper (konkurransen gjør det meget vanskelig å velte drivstoffkostnadene over på kundene) og andre transportselskaper, Eiendomsmeglere, Treforedlingsbransjen (vel den eneste industrien som har tapt penger under oppgangen i den norske økonomien), samt, som vanlig, Bygg & Anlegg og Restaurantbransjen (selv om de to sistnevnte ikke ser så værst ut i øyeblikket). NUF-selskaper må selvsagt følges nøye, ihvertfall så lenge Enhetsregisteret i Brønnøysund ikke har rutiner på å sjekke om NUF-morselskapet faktisk lever. I privatmarkedet tror folk flest at festen er over. Flere privatpersoner vil altså komme til å slite, på grunn av rentehevingene fra Norges Bank og lett tilgang til SMS-lån, pluss at vi vil få endel personer som ikke klarer å være sin egen banksjef og derfor vil begynne å misligholde sine Rammelån/Boligkreditter. Andelseiere i borettslag med høy fellesgjeld vil få problemer med å betale felleskostnadene, osv. Av andre sannsynlige utviklingstrekk i forbindelse med kreditt/inkasso kan være at overgang til e-fakura/e-handel med trekk direkte på konto vil gi mindre kreditt og dermed mindre inkasso. Omfanget av flere typer svindel vil også dessverre øke fremover. Hva så med kredittfunksjonens rolle oppe i dette? Undertegnede har fulgt utviklingen siden 1980 og har stort sett (med unntak av at salgsfunksjon og kredittfunksjon i betydelig grad har nærmet seg hverandre, pluss en del teknologiforbedringer), ikke sett annet enn Keiserens nye klær og tror derfor ikke på noen revolusjonerende forandring. Og hvorfor skulle nå egentlig de store forandringer inntre? Kredittsalg vil være her i overskuelig fremtid og faget som sådan bygger jo på grunnleggende, nærmest evigvarende bedriftøkonomiske prinsipper. Nei, ryktene om kredittfunksjonens død er nok trolig betydelig overdrevet. Men, selvfølgelig, det at mindre kredittbeslutninger må tas i økende grad der hvor selskapene møter kundene medfører sannsynligvis at kredittfunksjonens rolle blir mer rådgivende, etter at de tekniske løsningene er utviklet og implementert. Det viktigste for alle som yter kreditt er uansett å følge meget nøye med, å holde fokus på kredittstyring og fordringsadministrasjon. Det skal fastsettes klare målsettinger for kredittarbeidet, mål og delmål skal synliggjøres underveis i prosessen, aktivitetsplaner skal utarbeides og følges opp, resultater rapporteres (helst i en management by exception -setting), etc. Til dette vil det fremdeles være behov for medarbeidere med kredittfaglig spisskompetanse. Redaktør, Credit News Owe Rud CREDIT MANAGEMENT 1. Utgave, August 2008 Adm. dir: Ståle Husby Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Salgssjef: Sigurd Gran Produksjonssjef: Bjarne S. Brokke Design: INM Design Studio Prosjektleder for utgivelsen: Henrik Brustad Sjølie Telefon: e-post: mediaplanet.com Distribuert med Dagens Næringsliv, august 2008 Trykk: Dagblad-Trykk Mediaplanet er Europas fremste leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Vi produserer både forbruker- og forretningsaviser. Telefon: Faks: e-post: Vil du vise hva du er god for? Sjekk karriéremulighetene i Norges mest innovative mediehus. KREDINOR VEIEN TIL LOJALE OG LØNNSOMME KUNDER. Ubehagelige overraskelser? På kredinor.no kan du lese mer om hvordan vi gjennomfører de nødvendige tiltak som har Over 100 års erfaring og kompetanse på kredittadministrasjon og inkasso. Opplever du at noen ikke innfrir sine økonomiske forpliktelser som avtalt? FINANSIELL RISIKOANALYSE AV FORETAK er løsningen på effektiv kredittadministrasjon for handelsvirksomheter. Du får: 07.no

3 ANNONSE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 3 ANNONSE

4 4 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bedrer likviditeten Factoring er et alternativ til bankfinansiering som frigjør kapital og dermed bidrar til å bedre bedriftens likviditet i takt med økt omsetning AV: METTE RYEN Factoring er i sin grunnform en finansiell tjeneste. Tjenesten består i at et factoringselskap forskutterer utestående fakturamasse for en klient og overtar administreringen av denne fakturamassen. Bedriften får utbetalt en viss prosentandel av fakturabeløpet når factoringselskapet har mottatt fakturaen. Restbeløpet blir overført når bedriftens kunde betaler. Likviditeten økes dermed i takt med omsetningen. Ettersom factoring er et lån, har bedriften selv ansvaret dersom kundene ikke betaler. Factoringselskapene kan imidlertid etter særskilt avtale også overta kredittrisikoen. Frigjør kapital Factoringtjenesten egner seg for alle virksomheter som selger på kreditt - og det gjør de fleste. Utestående fordringer er en betydelig aktivapost som gjennom factoring kan gjøres likvid, sier direktør Jan Fredrik Haraldsen i Finansieringsselskapenes Forening (Finfo). Normalt dreier det seg om fakturaer mellom næringsdrivende. Eksempler er importører eller produsenter som selger varer til detaljister eller driftsutstyr til næringslivet. Det er mindre vanlig med factoringavtaler når privatpersoner og forbrukere er debitorer, forteller Haraldsen. Årsaken ligger antakelig i fakturastørrelsen. Det blir for omfattende adminstrativt arbeid og vil fordyre tjenesten. Det finnes imidlertid unntak, og det er Factoring Tradisjonell factoring kjennetegnes ved at leverandører overdrar sine fordringer til et factoringselskap, som sørger for alle rutineoppgaver i forbindelse med reskontroføring, betalingsovervåking og innbetaling av fordringene. Normalt utbetales en viss del av fakturabeløpet umiddelbart fra factoringselskapet til leverandøren. Den resterende andel holdes tilbake som sikkerhet for eventuell manglende innbetaling. Kilde: Jan Fredrik Haraldsen, Finfo ikke noe lovmessig hinder for å gjøre det. Factoringtjenesten gir et bedre samsvar mellom salg og inntekt. Factoringsselskapet betaler ut pengene når salget er gjort, og selger slipper å vente på forfall med å få pengene inn. Selger får dermed tilgang til bundet kapital. Dette gir økonomisk handlefrihet, som blant annet kan brukes til å utnytte eventuelle kontantrabatter fra leverandører. Reskontro I tillegg administrerer factoringselskapet normalt reskontroføringen. Factoringselskapet holder styr på når fakturaene er utstedt, når de skal betales og passer på at pengene blir betalt ved forfall. I dag tilbys elektroniske løsninger slik at klientene til enhver tid kan holde seg oppdatert på hvordan inngangen på fakturamassen er. Små bedrifter med mange fakturaer, typisk håndverksbedrifter, er glad for å slippe den administrative biten, sier Haraldsen. - For dem kan det være til stor hjelp å få bistand til oppfølgingen av fakturaene. Så kan de selv konsentrere seg om det de best kan. Factoringselskapet kan også sende ut fakturarer for bedriften. Da gir selger beskjed om hva som er solgt og hva som skal betales. I første rekke gjelder administreringen frem til forfall, men factoringtjenesten kan være koblet til en rekke tilleggstjenester. Et eksempel er at factoringselskapet behandler betalingsoppfølgningen også etter forfall. Det kan avtales at factoringselskapet står for purring og eventuelt innkassering av ikke betalte fakturaer. Factoring versus fakturakjøp Factoring innebærer ikke at factoringselskapet kjøper fordringen og overtar gjelden med endelig virkning Dette må avtales særskilt, presiserer Haraldsen. En avtale om å overta gjelden kalles fakturakjøp, og blir et annet produkt. Fakturakjøp innebærer at kjøper overtar fakturaene med endelig virkning. Factoring og fakturakjøp er tjenester som grenser opp mot hverandre, men de prises på litt ulik måte. På factoringtjenestene er det typisk renter på det beløpet som factoringselskapet har forskuttert i tillegg til en provisjon basert på antall fakturaer for utføring av de administrative tjenestene. Ved et fakturakjøp settes det en pris på fakturamassen. I et factoringforhold står fortsatt fakturaene i klientens regnskaper. I et fakturakjøp går fakturaen over fra klientens regnskaper og over til kjøperens, sier INKASSO HANDLER OM KRED KREDITORFORENINGEN ER TYDELIG FORSKJELLIG FRA DE ANDRE VÅRT NETTKONTOR ER ALLTID ÅPENT HØYKOMPETENT, HØYEFFEKTIV INKASSO TIL RIMELIG PRIS Fase 1: Fase 2: Fase 3: GANDALF

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 5 Due Diligence: En real helsesjekk Når hele selskapet skifter eier trenger vi sterkere vurderingsverktøy enn noen gamle regnskapstall. Joakim Kjæmperud, Senior Associate Finansielle tjenester, transaksjonsstøtte, BDO Noraudit AV: METTE RYEN Haraldsen. Fakturakjøp er mer vanlig i utlandet, tror han. Risiko I Norge finnes det ifølge Finfo 6-7 selskaper som tilbyr ordinær factoring. De fleste av disse er eid av en bank eller inngår i et bankkonsern. Factoringselskapet må være til å stole på, og klienten Factoring kan være en god løsning for å forbedre bedriftens likviditet. Factoringtjenesten egner seg for alle virksomheter som selger på kreditt - og det gjør de fleste. Jan Fredrik Haraldsen, direktør FinFo må være trygg på at pengene kommer inn på konto, sier Haraldsen. Verdien av utestående fakturaer er som regel foretakenes viktigste aktivum. Dersom selger overlater fakturamassen sin til en annen og lar vedkommende styre med denne, kan dette innebære en betydelig risiko, sier Haraldsen. En typisk enkel kredittvurdering innebærer å hente ut en automatisk generert rapport basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Den tar utgangspunkt i informasjon alle kan finne selv, men strukturerer dette på en ryddig og oversiktlig måte. Hvis vi skal gi et større lån eller kjøpe eller selge et selskap er det ofte behov for grundigere analyser. DD En due diligence er en gjennomgang hvor eksperter på ulike fagfelt gransker informasjon som ikke er tilgjengelig for andre enn selskapet. Eksempler er at advokater ser på det juridiske, at revisorer eller finansielle rådgivere ser på finans, skatt og avgift, at strategikonsulenter ser på markedet og produktene og at ingeniører vurderer det tekniske og miljømessige. Alle avtaler får en gjennomgang og det graves etter dokumentasjon, sier Joakim Kjæmperud i BDO Noraudit. Dette kan være styreprotokoller, avtaler med kunder/leverandører, ansettelseskontrakter, budsjett, strategiske planer for fremtiden og detaljerte regnskap. Det kan også benyttes eksterne informasjonskilder, som kunder, leverandører, konkurrenter og bransjeorganisasjoner. Alt som kan tenkes for å gjøre seg opp en mening om selskapet, sier Kjæmperud. Etter prosessen sitter vi igjen med en grundig vurdering av om selskapet er så bra som eierne sier at det er, sier Kjæmperud. Dette gir blant annet et grunnlag for å si noe om prisen på selskapet, om banken bør låne ut de pengene som er forespurt samt eventuelt hvilke risiki som foreligger.

6 6 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kredittforsikring: Sikrer firmaet og skjerper sansene Konkurser kommer ofte overraskende og gir ringvirkninger. Arild Johnsen, Adm dir Plexx AS Kredittforsikring er en løsning som reduserer risikoen knyttet til salg på kreditt AV: METTE RYEN Vi har bokført helt minimale tap siden vi begynte med dette, forteller Arild Johnsen i Plexx AS. Kredittforsikring Kredittforsikring er en form for kausjon, som innebærer at et kredittforsikringsselskapet dekker det økonomiske tapet for kreditor dersom en eller flere av kundene ikke betaler. En kredittforsikring kan både tegnes av kreditor og debitor. En kredittforsikring tegnet av kreditor fungerer som et sikringsmiddel. En kredittforsikring tegnet av debitor fungerer som økt kredittverdighet. Kilde: Større kredittbevissthet Plexx er en produksjonsbedrift som produserer vakumformede plastprodukter. Produktene er gjerne store og selges til norske og utenlandske kunder i industrien. - I vår bransje selges alt på kreditt, sier Johnsen. Men vi får ikke forsikre hvem som helst, det må være kredittverdige kunder. Plexx har skjerpet sine egne rutiner for kredittsjekking etter at de begynte å forsikre sine utestående fordringene. Alt under en viss sum ordner Plexx selv. Det krever at de selv tar en kredittsjekk når de får en ny kunde. Plexx sjekker den nye kundens regnskap opp mot Dun & Bradstreet eller CreditInform. Kredittramme De store kundene må i tillegg godkjennes av forsikringsselskapet. Vi kommer med en ramme vi mener er riktig for oss, men dette kan endre seg fra år til år, sier Johnsen. For store kunder får vi ofte våre ønsker oppfylt med de rammene vi setter. Dette kan det bli en diskusjon ut av, men vi blir alltid enige. Alle store kunder for en årlig kredittsjekk, og kredittsjekken tas også dersom det skjer noe underveis som gjør en ny kredittsjekk naturlig. Vi får en levende overvåkning av hele kundeporteføljen. Unngår tap Det er vanlig å sette av en sum med forventede tap på kundefordringer i regnskapet. Dette slipper vi i stor grad i og med at vi har denne forsikringen, sier Johnsen. Med kredittforsikring er det så og si kun egenandelene som ryker når kunden ikke gjør opp for seg. Sånn sett fungerer kredittforsikringen som en hvilken som helst annen type forsikring. Forsikringspremien beregnes ut fra samlet forsikringssum i tillegg til at det tas hensyn til kundeporteøljens risikoprofil. Forsikringen koster litt, men vi kommer vesentlig i pluss, sier Johnsen. Uventede tap Plexx startet med å forsikre bare de utenlandske kundene, men har siden valgt å innlemme hele kundeporteljøen i forsikringsordningen. Dette gir lavest forsikringspremie per forsikrede krone. Solide kunder kan plutselig gå på et stort tap og ikke klare å innfri gjelden sin. Det er da Utvikling i kredittforsikringer det er nyttig å ha en slik forsikring, sier Johnsen. Dette fikk Plexx merke da en god kunde gikk konkurs for halvannet år siden. Bare der sparte vi inn ti års premie, sier Johnsen. Han mener derfor at det er vanskelig å si hvor mye de sparer fra år til år. Dette må sees i et langsiktig perspektiv. År Premier i Erstatninger i millioner kroner millioner kroner Kilde: GIEK KREDITTFORSIKRING GIEK Kredittforsikring sikrer din bedrift mot tap på kundefordringer. Med en kredittforsikringspolise fra GIEK, Vi kredittvurderer og overvåker dine kunder. La oss få gjøre vår jobb, slik at du kan gjøre din! GIEK gjør handelen enklere og hverdagen tryggere. Dine fordringer er Vår utfordring

7 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 3 Fra venstre: Margrete Lunde, Einar Skogseth, Bjørnar Almli, Karl Torkel Ivarsøy, Håvard Tveit, Bjørn Selfors, Mads Hjelle og Milan Chudik. Jakter på talenter Bergen-baserte Delfi Data søker nye talenter innen systemutvikling, økonomi og prosjektledelse som kan gi sitt bidrag til firmaets nasjonale og internasjonale satsingsområder. TEKST: Ann Kristin Odden FOTO: Erik Thue -V i leter etter ansatte med både høy og bred kompetanse, som ønsker å jobbe med spennende og varierte arbeidsoppgaver, sier Magnar Bakketeig, administrerende direktør i Delfi Data AS. Markedsleder Vestlandsbedriften har holdt på helt siden 1981, og leverer i tillegg til konsulenttjenester også egenutviklede produkter for et bredt spekter av kunder. Blant annet er selskapet markedsledende innen verktøy for finansiell rådgivning for finansbransjen i Norge. - Vi har en egen produktutviklingsavdeling, og har salgsstøtte- og rådgivningsverktøyet Rådgiver PM som et av våre viktigste produkter. Rådgiver PM benyttes av flere tusen rådgivere innenfor bank, finans og forsikring i Norge og Danmark, forteller han. Konsulenttjenestene er rettet mot ulike næringer i lokalmarkedet, men med spesielt fokus mot bank, forsikring, energi, shipping og offentlig forvaltning. Stor aktivitet - Det er for tiden stor aktvitet, både i markedet og innad i selskapet. Samtidig som vi begynner å få et godt fotfeste i det skandinaviske markedet, ønsker vi nå å utvide produktbasen vår, og vi har derfor behov for flere medarbeidere. Søker allsidighet Fordi de ansatte innad i bedriften har svært varierte arbeidsoppgaver, trenger selskapet medarbeidere med allsidig bakgrunn. - Vi jakter på arbeidstakere med universitets- eller høyskolebakgrunn innen fagområder som systemutvikling, økonomi, prosjektledelse, salg, markedsføring og kundesupport. Bakketeig opplyser at Delfi Data har stor fokus på å bygge seniorkompetanse innen de ulike kategoriene, men ønsker også ansatte med kortere arbeidserfaring og stor lærevilje. - Men vel så viktig som god faglig bakgrunn søker vi mennesker med godt humør, engasjement og stå-på vilje, påpeker han. Det ene utelukker ikke det andre. Vi jobber tett sammen med våre kunder i utviklingsarbeidet, så medarbeidere med høy relasjonskompetanse er også viktig. Gir rom for utvikling Bjørnar Almli representerer systemutviklingsavdelingen i Delfi Data, og han mener det er mange fordeler med å jobbe i et firma som også satser på utvikling av egne produkter. - Omfattende kundeprosjekter gir mange spennende oppgaver. Med store og krevende kunder betyr dette blant annet mer varierte arbeidsoppgaver og større faglig utvikling innenfor flere områder, påpeker han. Hyggelig miljø Men når det gjelder hovedfokuset innad i bedriften er direktøren ganske klar: - Vårt mål er at vi skal være best innenfor våre fokusområder og være en foretrukket leverandør som det er hyggelig å samarbeide med, sier Bakketeig. - Og dette klarer vi bare dersom vi har dyktige og fornøyde medarbeidere med oss. HUMOR I HVERDAGEN - Vi legger stor vekt på å ha et åpent og uformelt arbeidsmiljø, med humor som en viktig ingrediens i hverdagen. Det er bare på en hyggelig arbeidsplass man over tid kan skape suksess. TEKST: Ann Kristin Odden D ette sier avdelingsleder i Delfi Data, Svein Ove Båtnes. Familie i fokus Det er ikke bare medarbeiderne som skal være prioritert hos selskapet, men også den ansattes familie er i fokus. - Vi har en egen personalforening som gjennomfører flere sosiale fellesaktiviteter i løpet av året, som familietur til Geilo, grillfest for ansatte og familie, juletrefest for barna, fjelltur og båttur, konsertkvelder, revyer, i tillegg til andre kulturelle begivenheter og kurs av ulikt innhold, påpeker han. Orden i sakene Trivsel på arbeidsplassen avhenger også av at man kan tilby ordnede forhold, og ikke minst en trygg og solid økonomi i selskapet, ifølge Båtnes. het for medeierskap i selskapet. Selskapet er i dag i hovedsak eid av de 34 ansatte. - De ansatte får på den måten også være med på å ta del i den verdiskapning de selv er med å bidra til, sier Båtnes. Tilbyr fleksibilitet - Vi åpner også for at de ansatte skal kunne være fleksible med hensyn til arbeidstid dersom det er behov for det. - Med andre ord en familievennlig bedrift med fokus på annet enn bare en hektisk arbeidsdag, avslutter han. KONTAKTINFO Det er bare på en hyggelig arbeidsplass man over tid kan skape suksess For de ansatte innebærer dette blant annet konkurransedyktig lønn og bonusordninger. Gode pensjons- og forsikringsavtaler er også en del av den totale pakken, i tillegg til mulig- Delfi Data AS Tlf:

8 8 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Populære kredittkort I fjor brukte vi kredittkort over 70 millioner ganger, viser tall fra Norges Bank. Kredittkortene brukte vi til å kjøpe varer for over 70 milliarder kroner. Vi bruker kredittkort til å betale dobbelt så mye nå sammenlignet med for fem år siden, sier Neverdal. Antall transaksjoner med kredittkort økte med 33 prosent det siste året. Dette er langt mer enn bruken av de vanlige bankkortene økte. Ved nyttår var det utstedt 4,8 millioner kort med kredittfunksjoner. Internasjonale kredittkort står for hovedtyngden av økningen i kredittkortbruken. Det er stor konkurranse når det gjelder kredittkort. Konkurranse er positivt for forbrukerne fordi prisene presses nedover. Mange banker tilbyr også gratis kredittkort til kundene sine, sier Neverdal. Internett og reiser Mange bruker kredittkort nårde kjøper varer og tjenester på nettet. - Regningen kommer i etterkant og en kan lettere kontrollere handelen. Vi reiser også mer enn før, og kredittkort brukes mye i forbindelse med forretningsreiser til utlandet, sier hun. De fleste med kredittkort betaler ned gjelden før renten begynner å løpe. Kilde: og Inkasso er samfunnsnyttig Selv om økningen av inkassosaker i enklete nye grupper gir grunn til bekymring, har bransjen foretatt inndriving av store summer som har sikret videre drift i en rekke bedrifter.det var 120 inkassoforetak under tilsyn ved utgangen av 2007, hvorav 8 foretak driver oppkjøp av forfalte pengekrav for selv å inndrive disse. AV: TOM AMRIATI-LØVÅS Thor A. Andersen, Generalsekretær NIF Utviklingen tyder på at nordmenn har lavere betalingsmoral enn tidligere. God kredittvurdering gjør det lettere å unngå synderne Nå om dagen ser vi en økning i antall saker, og en økning i saker for grupper som tidligere ikke hadde betalingsproblemer, sier Thor Andersen i Norske Inkassobyråers Forening. Vi ser en økning på antall unge mennesker og antall kvinner med betalingsproblemer, sier han. At disse gruppene nå kommer inn i inkassostatistikken viser at samfunnet er i endring. For kvinnenes del skyldes økningen i betalingsproblemene at flere i denne gruppen tar ansvaret for sitt eget økonomiske liv enn tidligere. Dette er en naturlig utvikling når kjernefamiliene endrer seg, og vi får et mer fragmentert samfunn, kvinner skal jo også dekke løpende utgifter selv om de står på egne ben, poengterer han. Unge en utfordring Unge etablerere seg tidlig i egen leilighet, og skal fylle den opp med egnet utstyr som i mange tilfeller er svært kostbart, sier Andersen. Mange unge sliter med gode økonomiske tilbud, og det er lett for denne gruppen å bli fanget av store kredittkjøp. Vi i bransjen sier at det må fokuseres på personlig økonomi i skoleverket, gjerne før man er gammel nok til å etablere kreditt.. Vi kjører nå et program mot skoleverket som er godt mottatt, men her er det en stor jobb å gjøre for både næringslivet og det offentlige understreker han. Når vi er inne på kredittkjøp forsøker bransjen, altså inkassobransjen, å komme tidligere på banen til de som skal selge på kreditt. Målet er å være inne før varene leveres med kredittvurdering, rådgivende tjenester eller for å sikre kravene. I det hele tatt har inkassobransjen hatt en vekst innenfor førinkasso oppgaver, sier Andersen. Her er det blant annet viktig for inkassobyråene å komme i en dialog med næringslivet for å løse flest mulige saker utenfor rettssystemet. Vi foretrekker direkte megling med avdragsordninger og frivillig trekk i lønn, fremfor høye rettsgebyrer, slår han fast. Bedre rykte Dette arbeidet har også betydd et løft i ryktet til bransjen, forteller Andersen. Ikke minst skyldes dette en prosess vi startet i foreningen, samt at kredittilsynet og datatilsynet har en rimelig tett oppfølging med bransjen. Resultatet er at det i praksis ikke er rom for gråsonebyråer. Jeg vil si at inkassobransjen er i dag en meget ryddig bransje, sier han. Ikke glem at vi ved å hente inn fordringer gjør en stor jobb for samfunnet. De ca. 14 milliarder kronene vi krevde inn for norske bedrifter i fjor har nok reddet noen tusen arbeidsplasser fra nedleggelse, minner han om. Ikke evne, eller dårlig moral? Norge er et lite land, og jeg vil gjerne sette fokus på noe som kan vise seg å bli et økende problem. Nettopp det at vi er forholdsvis få mennesker, men med et ganske betydelig antall inkassosaker er bekymringsfullt, sier Andersen. Tradisjonelt er vi svært villige til å gjøre opp for oss i Norge. Det som er bekymringsfullt er den økende trenden til å ikke ville betale, altså rett og slett dårlig moral. Dette er en trend som har herjet i Europa i lang tid, men som vi til nå ikke har sett her hjemme. Nå tyder likevel mye på at denne slappe betalingsmoralen også griper om seg her hjemme. Våre medlemmer møter stadig flere som ikke har noe forhold til det å bli stilt til ansvar for sine egne handlinger, og i et økonomisk perspektiv betyr det inkasso, gebyrer, betalingsanmerkninger og et økende økonomisk uføre for dem det gjelder, sier han. Våre medlemmer hadde omkring 3,9 millioner saker i fjor, av disse ble 3,7 millioner løst i en tidlig fase, altså utenfor rettsystemet. Det vi ser nå er et stadig flere husstander begynner å slite med høye renter, dette er en trend vi ikke ønsker velkommen fordi det i mange tilfeller ikke er midler til å betale med. Slike saker er alltid kompliserte og tidkrevende for byråene. Det bransjen håper på er en stabil utvikling der økningen kommer i form av gjeldsordninger, avslutter Andersen. inkassosaker Antall innkomne og avsluttede inkassosaker hos inkassoselskapene i 2007 viser en oppgang sammenlignet med Antall inkassosaker under utførelse ved utgangen av 2007 viser en nedgang sammenlignet med utgangen av Den samlede gjelden til inndrivelse i inkassoselskapene var ved utgangen av 2007 på 45,6 milliarder kroner, noe som utgjør en oppgang sammenlignet med Samlet innkassert beløp for 2007 var på 14,9 milliarder kroner og har ikke tidligere vært høyere.

9 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 9 Lindorff gjør hverdagen enklere for deg! Hos Lindorff får du alt på ett sted. Du oppnår synergier, ser ting i sammenheng og høster merverdier. Å gjøre hverandre gode er en av de viktigste levereglene i Lindorff Vårt tjenestespekter omfatter alt fra kundeutvelgelse til kredittvurdering, fakturering, påminnelser, inkasso, porteføljeadministrasjon, kundeservice og regnskap - helt til pengene kommer inn på konto. Vi har et konstant fokus på bransjer og har egne løsninger for både små og store kunder innen energi, telecom, handel, offentlig sektor, bank og finans. Kontakt oss for mer informasjon på telefon eller besøk våre nettsider for mer informasjon.

10 10 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd kreditt verdighet Når vi snakker om kredittverdighet og lånevillighet ute blant den jevne lånekunde, kommer vi ikke utenom kredittvurdering og creditscoring. Tidligere var man henvist til statistikk basert på modeller og beregninger, som regel utarbeidet i utlandet, uten kjennskap til lokale forhold. I dag bruker stadig flere verktøy som gir skreddersydde profiler og som kan oppdateres kontinuerlig. AV: TOM AMRIATI-LØVÅS Det dreier seg om å bruke et system basert på datamining, sier Nils Staib, nye leder for Risk Management i ya bank og forsikring. - Vi har kjøpt et system som blant annet inneholder dataminingfunksjonalitet, verktøyet gir oss mulighet til å nytte datamaterialet i mye større grad enn tidligere, sier han. Det går på å samle så mye aktuelle adferdsog kredittopplysninger som mulig, og så lage en profil som viser betalingsvilje, betalingsevne og andre relevante forhold. Systemet bygger på historikken til kundegruppene, forklarer han. En av de absolutt største fordelene er at vi lager mod- Credit score ellene selv, og kan justere med variabler for lokale forhold, samt ha høy oppdateringsfrekvens av modellene, understreker han. Kunden i sentrum Til syvende og sist handler det om å beregne forventing og risiko, Sett fra vårt ståsted handler det om å øke omsetningen, samtidig som vi vil minske de potensielle tapene, det er ren butikk. Nils Staib Leder Risk Management, ya Bank Credit score er en økonomisk klassifisering basert på en statistisk analyse av en persons økonomiske historie. Denne klassifiseringen angir kredittverdigheten til personen, og viser i hvilken grad vedkommende evner og ønsker å betale gjeld innenfor gitte rammer. Utlånere som banker og kredittinstitusjoner benytter seg av denne klassifiseringen for å evaluere risikoen knyttet til lånetagere, og for å minimere risikoen for tap. sier Staib. Dersom vi gjør en god jobb med dette, vil lånetageren få en økonomisk hverdag som stemmer med vedkommendes livssituasjon. Vi må ikke glemme at vi har et stort ansvar for å gi lånetageren et fornuftig kredittbilde, samtidig som vi også tar hensyn til våre egne behov. Kunden unngår betalingsproblemer, og vi unngår potensielle tap, så enkelt er det. Men, legger han til. Det er også dette som er det vanskelige. Dataene som kreves for å gi en så god profil som mulig på kundene, må også kunne håndteres på en fornuftig måte. Det er her verktøy av typen vi snakker om kommer til sin rett, fordi vi får brukt tallmaterialet vi har. Det er ganske hårfine beregninger som må til for å komme frem til et akseptabelt resultat, og for vår del ligger modellene innenfor intervaller på 95%, sier han fornøyd. Ikke enkeltindivider Det er sikkert mange som synes det er ubehagelig at banker og andre sitter på mye sensitiv informasjon, men Staib sier at det ikke er aktuelt å gå inn på historikken til enkeltindivider. Nei, det ville ikke ha noen hensikt, sier han. Tallene og statistikkene går på overordnede grupper og kundesegmenter, forklarer han. Det er dette som gi det beste underlaget, og den sikreste måten å gi en kunde riktig profil. Vi har alltid hatt tilgang på slike data, understreker han, forskjellen nå er at vi kan oppdatere profilene fortløpende, og nyttiggjøre oss statistikken på en helt annen måte enn tidligere, sier han. Stadig flere av institusjonene i bransjen innfører slike systemer nå, sier han. Det er rett og slett nødvendig for å sikre seg best mulig mot mislighold og tap. Spesielt med uroen i finansmarkedet, og den stigende renten øker kravene til å gi riktige lån til kundene. Jeg tror dessverre at vi vil se at mange lånetagere får problemer med en høyere rente, og jeg er overbevist om at en del av disse problemene kunne vært unngått om flere utlånsvirksomheter hadde benyttet seg av bedre verktøyer i utlånsfasen, sier Staib. Øke omsetningen, minske tapene Sett fra vårt ståsted handler det om å øke omsetningen, samtidig som vi vil minske de potensielle tapene, det er ren butikk, smiler han. De nye verktøyene gir oss mye hjelp, og der det tidligere Tilby de riktige kundene de riktige betingelsene Mange virksomheter bruker mye tid og krefter på finne de lønnsomme kundene. Nøkkelen til konkurransefortrinn er å vite hvem du handler med. Gabor Molnar, Kommersiell Direktør, Experian Norge Gabor Molnar er kommersiell direktør for den norske avdelingen av Experian, som er et globalt ledende selskap innenfor blant annet forretningsinformasjon og løsninger for effektiv kredittstyring. De leverer tjenester som hjelper virksomheter med å følge kundene sine gjennom hele kundesyklusen via automatiserte kredittløsninger og analytisk konsulentbistand. Rekordstor gjeld Forfalte regninger hoper seg opp i norske hjem. På under et år har rettslige krav som fører til betalingsanmerkning økt med nesten en milliard kroner. Totalbeløpet nordmenn skylder i krav er på over 19 milliarder kroner, eller kroner for å være eksakt. - Aldri før har vi hatt så stort beløp i forfalte regninger, sier Molnar. Disse tallene understreker viktigheten av å kredittvurdere, og luke ut de dårlige kundene. På overflaten kan disse være svært vanskelig å få øye på. Experian kan med sin ekspertise hjelpe deg å finne ut hvilke av dine kunder du bør satse på, og hvilke du bør unngå. Bedriftsmarkedet Heller ikke norske bedrifter er skånet, analyser Experian har gjennomført viser at 6 av 10 selskaper går konkurs i løpet av sine tre første leveår, og at en god del av inkassokrav går ut til bedrifter som aldri har blitt kredittsjekket. I tillegg viser tall fra Experian at antall konkurser blant nystartede selskaper bare stiger, på tross av at antall stiftelser går ned. Noen enkle forhåndsregler En billig og enkel forsikring mot tap er å alltid undersøke på forhånd om kunden har registrerte betalingsanmerkninger på seg. Hvis du i tillegg holder løpende øye med kunden i løpet av avdragsperioden, for eventuellt å kunne revurdere din kreditt, er du på god vei mot å sikre deg og din bedrift mot tap. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om hva Experian kan hjelpe deg og din bedrift med. Experian Tlf: E-post:

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 11 Eksplosiv økning i efaktura Skreddersydd kredittscore åpner for langt mer presis og relevant kredittvurdering enn tidligere. Til syvende og sist handler det om å beregne forventning og risiko, sier Nils Staib, leder Risk Management, ya Bank var underlagsmaterialet som var en begrensende faktor, er det nå vår egen kunnskap, og våre egne hoder som setter begrensningene, sier han litt mer alvorlig. Her kommer vi igjen inn på at det er den økonomiske hverdagen til mange mennesker vi arbeider med, og derfor må vi også gå inn og se på sakene med menneskelige øyne, ikke bare statistikk, understreker han til slutt. Data mining Data mining er en metode for å hente inn og sortere ut relevant informasjon fra alle tilgjengelige informasjonskilder. De sorterte dataene kan for eksempel brukes for å bygge opp kundedatabaser, eller lage individuelle profiler på kunder eller kundegrupper. Data mining har kommet som et begrep etter at tilgangen på aktuell informasjon har eksplodert sammen med utbredelsen av åpne kilder på for eksempel Internett. Innføring av efaktura kan spare utsteder for store print og porto kostnader. Samtidig får man bedre oversikt og mindre mislighold av fakturaer. Mottak av elektronisk faktura kan spare bedriften for mange årsverk. AV: TOM AMRIATI-LØVÅS Det første man ser er jo at efaktura sparer betydelige kostnader i porto og utsendelser, sier leder for regningsbetaling og informasjon i DnB NOR Bank ASA, Torhild Årekol. For bedrifter med store kundeporteføljer, som for eksempel strømleverandører, vil dette utgjøre betydelige summer, sier hun. Det at fakturaene kommer elektronisk til nettbanken har allerede gjort det enklere for betaleren sier produktsjef i DnB NOR Bank ASA, Brit Sæther. Våre kundeundersøkelser viser at efaktura er svært populært, og det ser vi også på veksten blant bedrifter som tilbyr e- faktura. I dag er det omkring 500 tilbydere, som i fjor sendte ut 13,5 millioner e-fakturaer, og dette tallet stiger kraftig, sier hun. efaktura Nærmere nordmenn benytter efaktura i dag for betaling av regninger. efaktura er en betalingsløsning som gjør det mulig for din virksomhet å sende regninger elektronisk rett til kundens nettbank, uavhengig av hvilken bankforbindelse kunden har. Nettbankkundene kan på sin side får en ferdig utfylt regning rett i nettbanken. Alt de trenger å gjøre er å godkjenne betalingen. En annen side ved efaktura er at det gir bedre kontroll og sporbarhet, sier Årekol. Med KID, kan man lett se hvor i prosessen fakturaen er, og man kommer raskere i gang med purringer og reskontro, sier hun. Bedriften kan enkelt legge ved informasjon om nye tilbud, eller lenker til egne hjemmesider, poengterer hun. Når det gjelder transaksjoner mellom bedrifter ser vi en økende trend der man krever å motta efaktura, for enkelte bedrifter er dette et krav til leverandørene, sier Sæther. Det skaper jo en vinnvinn situasjon for bedriftene, som også frigjør ressurser til kjerneområder, avslutter hun. Våre kundeundersøkelser viser at efaktura er svært populært, og det ser vi også på veksten blant bedrifter som tilbyr e-faktura. Brit Sæther, Produktsjef DnB NOR Bank ASA OPTIMALISER DIN LIKVIDITET! Vi hjelper med: - Fakturaservice Ta kontakt med oss, Det vil lønne seg! E-post: - Purreservice Telefon: Inkasso - Factoring - Credit Management Lite byrå, Full service

12 12 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Når betalingen uteblir Risikoen minimeres med godt forarbeid. God juridisk kompetanse er en nødvendighet for å få med alle relevante faktorer ved kontraktsinngåelse og for å sikre riktig fremgangsmåte dersom betalingen uteblir. AV: METTE RYEN For de som leverer varer på kreditt eller utfører arbeid før betalingen forfaller er det alltid en viss risiko for at kunden enten motsetter seg å betale, eller rett og slett ikke har penger til å gjøre opp regningen. For å minimere risikoen bør vi være bevisst både på kontrakten med kunden og egne inndrivelsesrutiner. Tilpasset kontrakt Skal vi gi kreditt er hovedmoralen å gjøre et godt forarbeid allerede når avtalen inngås, sier advokat Christoffer Nicolaisen i Deloitte Advokatfirma DA. Han bistår ofte klienter som ønsker å kvalitetssikre kontrakter i forkant. Løsningen avhenger av bransjen vi opererer i, og her bør kontraktsvilkårene tilpasses vår egen forretning. For distribusjonsavtaler kan et avtalt opphør av distribusjonsretten være ris bak speilet nok til at distributøren betaler i tide. I andre tilfeller er det lurt å ha avtalt sikkerhet i varene slik at leveransen kan avbrytes og varene kreves tilbakelevert fra kunden, sier Nicolaisen. Om betalingen fortsatt uteblir, vil vi måtte gå til inndrivelse. Dette kan være en vanskelig avveining. På den ene siden vil vi ha betalt for det vi har levert. På den annen side vil vi ofte ivareta kundeforholdet. Dette bør vi ta hensyn til ved inndrivelsen, påpeker advokaten. For upersonlige masseleveranser er det purring og inkasso som normalt er veien å gå. For større avtaleforhold vil inkasso ikke være en fullgod løsning for å ivareta et godt samarbeid, sier Nicolaisen. Dokumentasjon Etter inkassoloven er det heller ikke anledning til å gå til inkasso dersom det kan reises tvil om berettigelsen av kravet. I praksis Forhandling mellom partene er som regel å anbefale dersom betalingen uteblir. Fører ikke forhandlingene frem kan runder i rettsapparatet bli neste steg Advokat Christoffer Nicolaisen, Deloitte Advokatfirma DA tolkes dette slik at leverandøren selv må ta over dialogen dersom kunden har rimelig grunn til å motsette seg å betale, sier Nicolaisen. Derfor er det viktig å kunne dokumentere at leveransen er i samsvar med hva som er avtalt. Men om det fortsatt er låst mellom partene er vi i utgangspunktet tvunget til å gå til stevning, sier Nicolaisen. Han anbefaler oss derfor å gå i forhandlinger først. Rask, men streng prosess Hvis motparten imidlertid forsøker å vanskeliggjøre selve betalingen, kan vi gå til midlertidig forføyning. En typisk situasjon er at vi ber domstolen om å ta arrest i kundens formuesgode før inndrivelsen fortsetter. Denne prosessen er rask, men kravene er strenge. Vi må påvise at kravet står i fare for å bli forspilt eller svært vanskelig å drive inn, forteller Nicolaisen. En annen måte som kan være mer effektivt er å varsle motparten om konkursbegjæring. Dersom kunden imidlertid ikke kan betale blir situasjonen mer spesiell, blant annet fordi kreditorer har lik rett i et konkursbo. Om vi lykkes med å få drevet inn kravet kan vi derfor risikere at beløpet må tilbakebetales. Dersom kunden har betalingsproblemer kan vi derfor like gjerne forsøke å løse situasjonen gjennom en rettferdig nedbetalingsordning, sier Nicolaisen. Inndrivingsråd Undersøk hvem nye kunder er, unngå NUFer hvis du kan. Beskriv leveransen nøye i kontrakten. Tilpass misligholdsbestemmelser særskilt. Følg opp uteblitte betalinger skriftlig. Vær på alerten både i forhold til foreldelse og passivitet. Maksimer dine muligheter La Sergel ta ansvaret for hele betalingsprosessen fra fakturering til pengene er på konto. Økt fokus på egen virksomhet, kortere kredittid og reduserte tap på fordringer er noen av fordelene vi tilbyr. Sergel er et ledende og fremtidsrettet nordisk konsern, med ca 350 ansatte. I Norge er vi 30 ansatte med kontorer i Sandefjord og Oslo. TELEFON

13 ANNONSE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 13 ANNONSE Skreddersydd kredittscoring inkassodataene og andre atferdsdata endres. Det Kundenes betalingsvilje og evne påvirkes av mange faktorer. Noen eksempler er: gjeldsnivå atferdsdata det for eksempel er store endringer justere scoremodellene ofte. stiller strengere krav til kunder kan sette inn tiltak for å redusere tap på krav til et minimum. Et slikt krav. Derfor er kredittscoringen så viktig.. StatSoft sin teknologi kan enkelt integreres med eksisterende denne måten kan kostnadene ved de samlede tap på krav ved å ta er på en million eller mer per år. basert dataminer. Datamining er forretningsdrevet bruk av matematiske og statistiske teknikker for å identifisere trender i data. Datamining kan Eksterne data Produksjonsdata men i kredittscoring er det modelleres. STATISTICA Gjennomføring av tiltak Optimalisering Prediktiv analyse Statistisk analyse Alarmer Spørring/ drill-down Ad hoc rapporter Standardrapporter Lese inn, vaske og tilrettelegge data CRM- og ERP System Fritekst (brev, , osv) Forretningsanalyse Rapportering Hva er det beste man kan gjøre? Hva skjer hvis trenden fortsetter? Hvorfor skjer dette? Regnskapstall Ansattkartotek Spørreundersøkelser Hvilke brannslukningstiltak bør brukes? Hvor er problemet? Hvor mange, hvor ofte, når, hvor? Hva skjedde? tester blitt rangert som den beste på markedet. Siden STATISTICA kan integreres med eksisterende liten. StatSoft leverer analyseverktøy til de fleste behov: STATISTICA På grunn av rekordlav dollarkurs har vi nå svært lave priser. Gratis frokostseminar! Optimaliser lønnsomheten med skreddersydd kredittscoring Tid Sted Påmelding: send epost til Agenda Frokost For teknisk interesserte: Datamining med STATISTICA For mer informasjon ring StatSoft på tlf test

14 14 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Investering i gode og riktige IT løsninger er viktig for å kunne tilby kundene så godt sluttprodukt som mulig. IT systemer Inkassobransjen er i endring og mange aktører har et mye bredere tjenestetilbud enn tidligere. For å lykkes er riktige ITsystemer helt vesentlig. AV: TOM AMRIATI-LØVÅS Det man ser er at kundene ønsker å komme tidligere inn i prosessene med både faktura og reskontro, sier produktsjef i Sergel, Tore Bye. Vi opplever at det er etterspørsel Tore Bye, Produktsjef Sergel Norge etter byråer som kan ta vare på hele næringskjeden. I de tilfellene vi kan kommentere, ser vi at kredittiden har gått ned hos de fleste, noe vi er svært fornøyd med, sier han. Fagsystemet vårt heter Predator, det er en tilpasset løsning for våre behov, selv om en rekke andre små og mellomstore aktører i inkassobransjen bruker lignende systemer, sier han. Med seks og et halvt års erfaring er vi godt fornøyd med løsningen opp mot de fleste nisjene vi arbeider mot, vi er inne i energi, transport, telecom og media, forteller han. det viktigste med et slikt system er å kunne være innovativ og hele tiden utvikle løsninger og tilpasninger til nye momenter, spesielt nå når bransjen går ut over ren inkasso, og kommer stadig tidligere inn i verdikjeden, påpeker han. Et godt system må ha mulighet til å skreddersy egne løsninger. For våre del betyr det blant annet gode innsynsløsninger altså at kundene kan følge sakene sine via Internett. Enten det dreier seg om reklamasjoner, eller man vil følge saksgangen i de enkelte sakene, sier han. dette med god oversikt er alfa og omega i denne bransjen, sier Bye. Det å ha kontroll på saksgang og hva som er utestående kan være avgjørende for en virksomhet. Dessuten er det jo slik at det er kundens kunder som skal stå i sentrum. Det er mange grunner til at man får et inkassokrav, men det betyr ikke at man er en dårlig kunde. Derfor skal man behandle kundens kunde med respekt. Et viktig hjelpemiddel her er et IT-system som gir god og nøyaktig oversikt over sakene. Her kommer poenget med skreddersydde løs- ninger, sier han. det er svært viktig å kunne gi noe ekstra til den enkelte kunden, noe som konkurrentene ikke har. Med et system som hele tiden kan tilpasses hverdagen, kan vi ta slike utfordringer uten å måtte snu opp ned på hele virksomheten avslutter Bye Outsourcing Norske bedrifter lar i stadig større grad inkassobyråer overta jobben også med å sende purringer på regninger, viser en analyse fra inkassobyrået Lindorff. morrowsociety Kloke hoder blir kvitt dårlige betalere Kontakt oss i dag og se hvordan du kan bli mer effektiv ved å sette bort hele eller deler av regnskapet til oss. Tlf ET KLOKT VALG FOR DIN BEDRIFT

15 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 15 Kredittoppfølging satt i system gir varige og lønnsomme kunder Frigjør tid og ressurserla CrediCare ta faktureringen CrediCare følger innbetalingene......sender betalingspåminnelse i rett tid CrediCare løser kundehenvendelser Finner enkle og gode løsninger for deg og din kunde Effektive system via web-portal Meld deg på vårt gratis e-post kurs 5 steg til varige og lønnsomme kunder på Foto: oskar-andersen.no Vår nye onlineportal: We succeed if you succeed O N L I N E Verdiskaping i oljesektoren: Mediaplanet Online: Skaper suksess Krever innovasjonsvillighet Petroleumssektoren er vårt lands fremste høyteknologiske kunnskapsindustri og er den største bidragsyter til vår velstand. Foto: Øyvind Hagen / StatoilHydro Det sier Ingvil Smines, sektoransvarlig Olje & Gass i Innovasjon Norge. Den fremtidige verdiskapingen innenfor olje- og gassektoren avhenger av hvor effektivt vi klarer å utnytte de gjenværende ressursene på norsk kontinentalsokkel, noe som krever blant annet vilje til produktutvikling og forskning på nye løsninger. Men lav tilgang på risikovillig kapital er en stor utfordring, sier Smines i sin kommentar på Mediaplanet Online. Les hennes ekspertkommentar på Vil du bli vår ekspert? En du er person som har stor kompetanse innenfor et fagområde? Og kan tenke deg å skrive for oss? Vi er alltid på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Ta kontakt på: Siden 2002 har Mediaplanet vokst til å bli Europas største leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Nå overføres suksessformelen fra papir til nett. Mediaplanet har skapt en ny nettportal for deg som er travelt opptatt av å lykkes; bruker du mediaplanetonline.no, vil du skaffe deg unik innsikt i privat investering, CSR, økonomi og innovasjon, personal og ledelse, forretningsreiser og jus på et minimum av tid. Med eksklusive artikler, webtv-produksjoner og ekspertkommentarer skal selskapet leve opp til sitt motto: We succeed if you succeed. Nyheter, interaktivitet og levende bilder gjør mediaplanetonline.no til en ny og spennende nødvendighet i din karrière. Tid er penger Derfor har Mediaplanet laget en oversiktlig nettportal, som det skal være raskt og enkelt å navigere seg gjennom. Når du kommer inn på Mediaplanet Online, får du først oversikt over det nyeste innholdet innenfor i privat investering, CSR, økonomi og innovasjon, personal og ledelse, forretningsreiser og jus. I menyen kan du klikke deg inn på de ulike temasidene våre.

16 16 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bekymringsfull utvikling Antall nordmenn med nye inkassosaker mot seg øker med over 17 prosent. Dette er en utvikling som gir grunn til bekymring. Spesielt antallet unge med inkassosaker mot seg viser en uheldig utvikling viser en rapport fra Lindorff Norge. AV: TOM AMRIATI-LØVÅS Den nye Lindorff-analysen til Lindorff viser at både antall inkassosaker og antall personer med inkasso har skutt i været i løpet av årets første halvår, sier Bjørn Anton Knold i Lindorff Norge. Nesten nordmenn har nye inkassosaker mot seg, en økning på 17,2 prosent på bare ett år. Rentetrøbbel Knold tror den forholdsvis raske renteoppgangen vi har sett er viktig årsak til at stadig flere nordmenn nå havner i betalingsuføret. Vi ser at det blir større forskjell på de gode og de dårlige bedriftene. De gode blir bedre, de dårlige blir enda verre Bjørn Anton Knold, Chief Analyst Lindorff Group Bjørn Anton Knold, Chief Analyst Lindorff Group Menn og inkasso Menn har flest inkassosaker Ved utgangen av første halvår i år hadde Lindorff registrert over inkassosaker, 23,6 prosent flere enn på samme tid i fjor, til en totalverdi på i underkant av 2 milliarder kroner. Menn står for nesten 1,5 milliarder kroner av den samlede inkassogjelden til norske privatpersoner. Mange, særlig unge i etableringsfasen, tok opp for store boliglån mens renten var lav. De har rett og slett ikke sterk nok økonomi til å klare økende renteutgifter på toppen av andre utgifter, sier han. Ifølge Lindorfftallene er økningen i antall inkassosaker størst blant de i alderen år. Her går antall personer som får inkasso opp med over 20 prosent på ett år. Det er ikke uventet at virksomhetene satser på de unge forbrukerne, som vil være potensielle kunder også i fremtiden, sier Knold. Det som er spesielt er den massive tilgangen på kreditt som treffer denne målgruppen. Et høyt forbruk finansiert med kreditt kombinert med kjøpere uten betalingshistorie øker også risikoen for mislighold, understreker han. Det registreres også en kraftig inkassoøkning mot personer med en årslønn på over kroner. Her må det sies at tallene i utgangspunktet var lave, men økningen antyder kanskje at også personer i høyinntektsgrupper har levd over evne de siste årene, mener Knold. Store boliglån tatt opp av unge mennesker i en etableringsfase, mens renten var lav, er trolig en av årsakene til det økende antallet inkassosaker vi nå ser blant mennesker mellom 18 og 25 år. Lav andel konkurser I næringslivet ser det litt annerledes ut. Bedriftene i Norge går godt med god inntjening, men også her merker man de økonomiske urolighetene i form av en økning i antall konkurser. Vi ser at det blir større forskjell på de gode og de dårlige bedriftene. De gode blir bedre, de dårlige blir enda verre. Men selv om tallene fra Lindorff viser en sterk konkursøkning, er det langt igjen til konkurstoppen fra Det er viktig å huske på at det har blitt registrert nye aksjeselskaper de siste 5 årene, sier Knold. Det betyr at selv med en økning i antall konkurser de siste årene, er konkursandelen likevel kun på 1,5%. Skal vi nå opp til andelen fra 2003 må vi ha opp i mot konkurser, poengterer han. Når det er sagt venter vi likevel en økning i konkurser utover høsten. Når du ikke fram med dine pengekrav? Kontakt oss som har det som fulltidsarbeid. Nordland Inkasso er en nær samarbeidspartner med sine kunder og er opptatt av å ivareta kundens omdømme! Våre løsninger tilpasses etter hver enkelt kundes behov Nordland Inkasso er totalleverandør av innfordringstjenester: Fakturering Purring/inkassovarsel Utenrettslig inkasso Rettslig inkasso Kontakt oss for en uformell samtale i dag, og start prosessen som gir deg bedre likviditet! Tlf Fax epost

17 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 17 Salg av fordringer, en trend som kommer I Europa har det lenge vært en trend å selge fordringer, fremfor å ta seg av inndrivingen selv eller ved hjelp av et inkassoselskap. Tall fra Lindorff kan tyde på at denne trenden også begynner å gjøre seg gjeldende her hjemme. AV: TOM AMRIATI-LØVÅS Ja, selv om vi ikke direkte kan speile talene fra Europa til norske forhold, ser vi også her en økende tendens til at mange virksomheter velger å selge sine porteføljer med fordringer, sier Ole Henrik Andreassen i Lindorff Norge. Mange ser at dette er et alternativ til ordinær inkasso, med den forskjellen at man kan kvitte seg med fordringsmassen, og få et positivt resultat umiddelbart. Mange bedrifter ønsker heller å fokusere på kjerneområdene sine, fremfor å bruke tid og ressurser på å følge opp disse fordringene, sier han. Våre tall indikerer et stort potensiale innenfor dette markedet, og vi ser også at kredittetterslepet ute i virksomhetene er forholdsvis stort. Dette betyr igjen et større antall mislighold som vil presse kreditor som ofte ønsker å frigjøre disse midlene for andre investeringer, forklarer han. Vi ser også at det kjøpes porteføljer med stort volum av mindre fakturaer, typisk fra telecom-sektoren, sier han. Kan overdras fritt I utgangspunktet kan fordringer overdras fritt, sier Andreassen. Unntakene er fordringer på lån, som krever finanskonsesjon eler samtykke fra låntaer. Kjøp av fordringer før forfall krever også finanskonsesjon. Innfordring av misligholdte fordringer krever dessuten inkassokonsesjon, forklarer han. De fleste seriøse aktørene har også en streng innfordringsstrategi, sier Andreassen. Typiske retningslinjer er å ta hensyn til selgerens kvalitetsstandarder og policy. Det er viktig med god kundebehandling, hos oss ønsker vi for eksempel å ha et godt forhold til skyldnerne i våre porteføljer, understreker han. Det er også viktig å følge god inkassoskikk, gjerne md god margin til regelverket, sier han. Når vi snaker om å kjøpe fordringer må vi huske at det handler om å skape lønnsomhet for begge parter, både selger og kjøper skal tjene på løsningen på tross av forskjellig fokus og innfallsvinkel. Det er dette som til syvende og sist avgjør om et salg av fordringen vil bli vellykket, avslutter han. Hvorfor selge? Frigjøre kapital som kan investeres i kjernevirksomheten Gir høyere avkastning ved investering i kjernevirksomhet kontra bundet kapital i misligholdte fordringer Salgssum vurderes opp mot forventet løsning de neste 4-5 år Oppnår reduserte kostnader Umiddelbar resultateffekt Forutsigbarhet NEWMARKETING ENKELTE KUNDER LØNNER DET SEG Å OVERLATE TIL OSS Aktiv Kapital er en av landets største leverandører av innfordringstjenester. Vi tilbyr et bredt spekter av inkassotjenester og kan også kjøpe dine forfalte fordringer. På denne måten kan du frigjøre kapital og dermed forbedre bedriftens likviditet, samtidig som du er sikret profesjonell oppfølging av utestående fordringer. For mer informasjon, gå inn på aktivkapital.no eller ring oss på

18 18 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Billeasing er en av de kjentere formene for leasing. Mange andre driftsmidler som tradisjonelt kjøpes og dermed binder opp mye kapital kan derimot leases og bidra til bedre likviditet. Bruke uten å eie Leasing er en mulighet for bedrifter å skaffe tidsriktig utstyr uten at det går for mye ut over egenkapitalen. AV: METTE RYEN Bruke uten å eie Leasing er en mulighet for bedrifter å skaffe tidsriktig utstyr uten at det går for mye ut over egenkapitalen. - Veldig mye kan leases, forteller administrerende direktør Anne-Lise Løfsgaard i Finansiering -sselskapenes Forening (Finfo). Det vanligste er kontorrekvisita, produksjonsutstyr og transportmidler. - Vi hadde en nedgang på IT-utstyr, men dette har tatt seg opp igjen. Kunden har disposisjonsretten over leasingmiddelet over en avtalt periode, vanligvis 3-5 år. Leasing Anne-Lise Løfsgaard, adm dir, Finfo har tradisjonelt vært knyttet til bil. Skattereglene gjør at billeasingsavtaler bør gå over minst tre år. Det er ifølge Finfo industrielt utstyr og maskiner som representerer de største finansieringsvolumene i dag. - Leasing av store, tunge produksjonsfaktorer har vi lite av i Norge, sier Løfsgaard. Slipper bank-lån Leasingselskapet kjøper driftsmiddelet etter kundens spesifikasjoner og blir eier av objektet. Kunden som leaser slipper å bruke av egenkapitalen eller å binde opp sikkerheten i banken ved å ta opp lån for å skaffe seg utstyret. Leasing betyr finasiell eie. Alle som driver med finansiell leasing må ha finanskonsesjon. Det er ingen egen "leasing-lov" i Norge. Forholdet mellom partene reguleres gjennom avtaler. Leasingselskapet fakturerer for leien av driftsmiddelet. Leien dekker renter og avskrivninger på den kapitalen som er bundet opp ved leasingselskapets kjøp av kapitalgjenstanden. Leasingselskapet aktiverer objektet og foretar skattemessige avskrivninger i sitt regnskap. Kunden utgiftsfører leiebeløpet i resultatregnskapet sitt. Leasingavtaler kan kombineres med ulike service- og vedlikeholdsavtaler. Det kan også avtales at leasingselskapet skal stå for administreringen av utstyrsparken. Ulike typer Full pay out-leasing er en avtale hvor leien dekker kjøpesummen med renter over leieperioden. Ved restverdileasing tilbakebetales investeringen bare delvis ved leie fra kunden. I Norge er det vanlig at den resterende del av kjøpesummen garanteres av leverandør mot at denne kjøper tilbake gjenstanden. Finansiell leasing er en leieavtale som gir kunden den vesentligste økonomisk risikoen og kontrollen knyttet til eiendelen. Avtalen kjennetegnes ved at leasingselskpaet kontraktfester tilbakebetaling av hele det investerte beløpet. Ønsker kunden restverdi, må restverdien garanteres av leverandør eller annen garantist. Operasjonell leasin er leieavtaler som ikke er finansielle. Leasing Leasing er en finansieringsform rettet mot næringslivet. Finansieringsformen innebærer at leasingselskapet kjøper inn et driftsmiddel etter spesifikasjon fra sin kunde. Deretter leies (leases) driftsmidlet av leasingselskapet til leietager for en avtalt periode. Leasing gir inntil 100 prosent finansiering, og leietager vil normalt slippe å stille sikkerhet. Kilde: E: T: F: P: Postboks 156 Røa, 0701 Oslo B: Vækerøveien 205A, 2. etg. tjenester. kunder fornøyde.

19 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 19 Kredittoppfølging satt i system gir varige og lønnsomme kunder Frigjør tid og ressurserla CrediCare ta faktureringen CrediCare følger innbetalingene......sender betalingspåminnelse i rett tid CrediCare løser kundehenvendelser Finner enkle og gode løsninger for deg og din kunde Effektive system via web-portal Meld deg på vårt gratis e-post kurs 5 steg til varige og lønnsomme kunder på Foto: oskar-andersen.no Vår nye onlineportal: We succeed if you succeed O N L I N E Verdiskaping i oljesektoren: Mediaplanet Online: Skaper suksess Krever innovasjonsvillighet Petroleumssektoren er vårt lands fremste høyteknologiske kunnskapsindustri og er den største bidragsyter til vår velstand. Foto: Øyvind Hagen / StatoilHydro Det sier Ingvil Smines, sektoransvarlig Olje & Gass i Innovasjon Norge. Den fremtidige verdiskapingen innenfor olje- og gassektoren avhenger av hvor effektivt vi klarer å utnytte de gjenværende ressursene på norsk kontinentalsokkel, noe som krever blant annet vilje til produktutvikling og forskning på nye løsninger. Men lav tilgang på risikovillig kapital er en stor utfordring, sier Smines i sin kommentar på Mediaplanet Online. Les hennes ekspertkommentar på Vil du bli vår ekspert? En du er person som har stor kompetanse innenfor et fagområde? Og kan tenke deg å skrive for oss? Vi er alltid på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Ta kontakt på: Siden 2002 har Mediaplanet vokst til å bli Europas største leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Nå overføres suksessformelen fra papir til nett. Mediaplanet har skapt en ny nettportal for deg som er travelt opptatt av å lykkes; bruker du mediaplanetonline.no, vil du skaffe deg unik innsikt i privat investering, CSR, økonomi og innovasjon, personal og ledelse, forretningsreiser og jus på et minimum av tid. Med eksklusive artikler, webtv-produksjoner og ekspertkommentarer skal selskapet leve opp til sitt motto: We succeed if you succeed. Nyheter, interaktivitet og levende bilder gjør mediaplanetonline.no til en ny og spennende nødvendighet i din karrière. Tid er penger Derfor har Mediaplanet laget en oversiktlig nettportal, som det skal være raskt og enkelt å navigere seg gjennom. Når du kommer inn på Mediaplanet Online, får du først oversikt over det nyeste innholdet innenfor i privat investering, CSR, økonomi og innovasjon, personal og ledelse, forretningsreiser og jus. I menyen kan du klikke deg inn på de ulike temasidene våre.

20 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 3 attention.oslo.no Leasing skal være enkelt! Vi i Ikano har gjort leasing enklere. Personlig service og brukervennlige rutiner gjør at du bruker mindre tid på administrasjon av leasingavtalen hver dag. Med Ikano som leasingpartner, kan du fokusere på kundene dine og samtidig vite at vi setter vår ære i å tilby de beste løsningene for din bedrift. Tlf:

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 217 Norge European Payment Report er basert på en undersøkelse gjennomført i 29 europeiske land i løpet av februar og mars 217. Intrum Justitia har samlet inn data fra 1.468 selskaper

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Norge Country Payment Report 216: NORGE Country Payment Report er utarbeidet av Intrum Justitia. Intrum Justitia innhenter data fra tusenvis av selskaper i Europa for å få innsikt

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere!

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere! Kom i gang med InfoWeb - Styr unna dårlige betalere! Innhold 1. Visste du at... 3 2. Logg inn... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær logg inn... 4 3. Søke opp et foretak/privatpersoner...

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

"Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?"

Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap? "Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

"For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?"

For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring? ETABLERER "For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... %

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... % European Payment Index spørreskjema 2015 1. Hvilke standardd betalingsvilkår tilbyr dere kundene? Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor 2. Hva er gjennomsnittstiden kundene faktisk bruker

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy.

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy. Dette er begreper som brukes i spillet Ta kontroll. Det kan være fint å gå gjennom noen av dem i forkant av et besøk hos Nordea. Ansvarsforsikring En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN

MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN Bransjenorm MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN 1. Innledning Tilgang på kreditt er et gode for forbruker. Kredittkort og forbrukslån kan være hensiktsmessige produkter for mange forbrukere i og

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Velkommen. Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering

Velkommen. Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering Velkommen Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering Agenda Hva er en elektronisk faktura? Hvorfor er elektronisk faktura et aktuelt tema? Hvordan er modenheten i markedet? Pause Hva tilbyr bankene?

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Din personlige økonomi

Din personlige økonomi 3 Jeg og mitt Din personlige økonomi Personlig økonomi: disponering av egne penger, hvordan skaffe inntekter og hvordan prioritere utgifter. Pengene du disponerer brukes til forbruk, sparing eller investering.

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet

Detaljer

Totalleverandør av tjenester innenfor regnskap, fakturering og inkasso

Totalleverandør av tjenester innenfor regnskap, fakturering og inkasso Totalleverandør av tjenester innenfor regnskap, fakturering og inkasso HAMMERSBORG REGNSKAPS- OG INNBETALINGSSERVICE AS (HBRI AS) Hammersborg Regnskaps- og Innbetalingsservice AS tilbyr tjenester innenfor

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv. Finansdepartementet Dato: 09.01.2016 Sendes inn elektronisk Vår ref.: 16-1686 Deres ref.: 16/2341 Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv. Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Wollum Consult. Del 2

Wollum Consult. Del 2 Wollum Consult Del 2 AGENDA 1. Oppsummering av Del 1 2. Fra teori til praksis 3. Nye rammebetingelser nye rutiner? 4. Hvordan jobbe litt smartere Wollum Consult 1. Oppsummering av Del 1 Hvorfor vi skal

Detaljer

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld 1 2 Innhold Om borettslagsmodellen..................................... 5 Fellesgjeld...........................................................

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

MACAW. Økt profitt med porteføljeoptimalisering. Jon Sederqvist Østmoe, MACAW research

MACAW. Økt profitt med porteføljeoptimalisering. Jon Sederqvist Østmoe, MACAW research Økt profitt med porteføljeoptimalisering Jon Sederqvist Østmoe, MACAW research MACAW research www.macawresearch.com MACAW MACAW research er et norsk konsulentselskap spesialisert innen analyse og forretningsutvikling

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Hva er arbeidskapital? Hvorfor fokus på arbeidskapitalstyring?

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK

FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK Ta Kontroll er et digitalt læringsspill i personlig økonomi for ungdomsskoleelever og elever på videregående skole. Spillet foregår i besøkssenteret på Nordeas hovedkontor.

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

FØR: «Jeg setter over penger når jeg har logget meg på nettbanken. Hvilket kontonummer skal jeg bruke?» NÅ: «Jeg vippser deg»

FØR: «Jeg setter over penger når jeg har logget meg på nettbanken. Hvilket kontonummer skal jeg bruke?» NÅ: «Jeg vippser deg» 2,3 mill FØR: «Jeg setter over penger når jeg har logget meg på nettbanken. Hvilket kontonummer skal jeg bruke?» NÅ: «Jeg vippser deg» Vipps treffer hele det norske markedet Hele 9 av 10 kjenner til Vipps

Detaljer

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Rapport Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Undersøkelse hos 24 utstedere av kredittkort Mai 2013 2 Finanstilsynet Finanstilsynet har gjennomført en temaundersøkelse

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE. Kristoffer Sandal og Marianne Birkelund, Bisnode

INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE. Kristoffer Sandal og Marianne Birkelund, Bisnode INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE Kristoffer Sandal og Marianne Birkelund, Bisnode INTERNASJONAL HANDEL - SUKSESS ELLER KATASTROFE 2 INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE Agenda: Globale

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer FRIGJØR TID OG RESSURSER Gjør arbeidsdagen din enklere Som leder av et treningssenter kan hverdagen være veldig hektisk

Detaljer

Kredittvurderinger på web

Kredittvurderinger på web Kredittvurderinger på web Ta kontroll på kundene dine med CreditControl fra Soliditet. Finn ut hvem av dine kunder som er: Utsatt for stor konkursrisiko Sliter med å betale sine regninger Og ikke minst

Detaljer

Morten Dalhaug Kredittsjef T: E: Inge Five Bankdirektør T: E:

Morten Dalhaug Kredittsjef T: E: Inge Five Bankdirektør T: E: Inge Five Bankdirektør T: 907 54 768 E: inge@debank.no Morten Dalhaug Kredittsjef T: 472 92 477 E: morten@debank.no Camilla Sagmo Voje Viseadm. Bankdirektør og operasjonell leder T: 900 77 040 E: camilla@debank.no

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Trondheim 28. august 2014 Hanne Beate Høiby, seksjonsleder industri og energi, GIEK Ivar Slengesol, utlånsdirektør, industri

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008

Rapport for 3. kvartal 2008 Rapport for 3. kvartal 2008 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 3. kvartal 2008 mottatt 18 100 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER 2 K ONSULENTGUIDEN INNHOLD I SAMMENDRAG 04 II OM IT-RAPPORTEN 2014 05 1. KJENNSKAP 06 1.1 OVERSIKT - TOPP 10 06 2. INFORMASJON 07 2.1 OVERSIKT

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Hva trenger banken for å vurdere et prosjekt? Lars Eriksen, Banksjef Bedrift Oslo Sentrum

Hva trenger banken for å vurdere et prosjekt? Lars Eriksen, Banksjef Bedrift Oslo Sentrum Hva trenger banken for å vurdere et prosjekt? Lars Eriksen, Banksjef Bedrift Oslo Sentrum 1 Andel foretak SMB er viktig for Norge og DnB NOR Andel foretak i Norge 2009 70 % 63 % 60 % 50 % 40 % 30 % 29

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Hvilke inntekter kan jeg forvente i oppstartsfasen? Ketil Salvesen Økonomidirektør Lindum AS

Hvilke inntekter kan jeg forvente i oppstartsfasen? Ketil Salvesen Økonomidirektør Lindum AS Hvilke inntekter kan jeg forvente i oppstartsfasen? Ketil Salvesen Økonomidirektør Lindum AS Oslo 26.mai 2011 MIN BAKGRUNN Siviløkonom fra BI VG -10 år økonomidirektør 5 år Daglig leder PWC Shared Services

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

SLIK BRUKER DU TIDA BEDRE. Slik bruker du tida bedre

SLIK BRUKER DU TIDA BEDRE. Slik bruker du tida bedre Slik bruker du tida bedre 2016 1 2016 Miniforetak AS Send gjerne denne guiden til andre, eller del den i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no 2 Evnen

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

VIPPS - enkel betaling, effektiv fakturastrøm

VIPPS - enkel betaling, effektiv fakturastrøm VIPPS - enkel betaling, effektiv fakturastrøm Enkel og effektiv fakturadistribusjon og regningsbetaling som reduserer virksomhetens kostnader og gir økt kontantstrøm ODD EGIL ORØY, PRINSIPAL OG PRODUKTSJEF,

Detaljer