Interaktiv selvbetjening VINMONOPOLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interaktiv selvbetjening VINMONOPOLET"

Transkript

1 Interaktiv selvbetjening VINMONOPOLET

2 Innhold Bakgrunn for prosjektet 3 Fremdriftsplan 4 Målsetninger 5 Prosess 6 Design Research 8 Innsikt 11 Idéer 16 Seleksjon av idéer 18 Design Consequencing 20 Storyboarding 22 Mobilapplikasjon med strekkodeskanner 28 Prototyping 30 Geriljabrukertest 31 Refleksjoner etter brukertest 32 Sluttord 34 Prosjektteam 35 Side 2

3 Bakgrunn for prosjektet Kundene har endret seg og er brukere av flere kontaktpunkter for kommunikasjon og informasjonsinnhenting enn tidligere. Trender i markedet tilsier også at kundene også ønsker å bli mer involvert, ønsker personifiserte løsninger og etterspør smarte handels- og informasjonsløsninger. Samtidig vet vi at mange selvbetjeningsløsninger feiler blant annet fordi brukeren ikke er tatt på alvor. Vinmonopolet ser på det strategisk viktig å styre kundeopplevelsene på tvers av alle salgskanaler og skape gode kundemøter. Problemstilling for prosjektet er derfor: Hvordan kan kvaliteten på Vinmonopolets kundemøter øke - ved at den fysiske opplevelsen er sterkere knyttet til den digitale, og de ansattes kompetanse er bedre utnyttet? Med utgangspunkt i brukerinnsikt, skal vi utvikle ideer som kan gi bedre kundeopplevelse. Logica sitt brukeropplevelsesteam fikk i oppdrag å samarbeide med Vinmonopolet på denne utfordringen. IKKE INTUITIVT: Flere selvbetjeningsløsninger har utfordringer med brukergrensesnitt eller teknologi. Apple sin ipad kan derimot brukes av små barn. Side 3

4 Desember Januar Februar Mars April Mai Planlegging Design research Innsikt Idéer, konseptutvikling Simulering, prototyping Leveranse Fremdriftsplan Prosjektet ble startet opp med et oppstartsmøte i desember. Like over jul startet vi planleggingen av research og innsiktsfasen. Side 4

5 Målsetninger Prosjektet var ikke avgrenset til å se på en spesiell kontaktflate mot kundene. Idéene kunne vi i praksis finne hvor som helst, innenfor fokusområdet som var interaktiv selvbetjening. DESIGN PILOT PROSESS Følgende konkrete målsetninger var satt opp for prosjektet: 1. Prosjektet skal gi oss konkret innsikt som blir førende for videre arbeid med å øke kvaliteten på vårt kundemøte i den kanalen kunden foretrekker. 2. Prosjektet skal vekke interesse eksternt. 3. Prosjektet skal bidra til intern kompetanseheving. IDÉ- GENERERING IDÉ- AVKLARING AVDEKKE BRUKER- BEHOV IDÉ- FASEN KONSEPT- DEFINISJON UTVIKLE KONSEPT IMPLEMEN- TERE VEKST IDENTIFISERE MULIGHETER IDÉFASEN er sentral i Design Pilot-programmet til Norsk Designråd. Det er denne fasen man får midler til å utvikle, fordi det er nettopp her bedrifter alt for sjelden inkluderer designere og brukere. Side 5

6 BRUKERDREVET INNOVASJON: På oppstartsmøtet laget vi denne enkle skissen for å illustrere hvordan vi så for oss prosjektet. På basis av brukerinnsikt skulle vi generere idéer og brukerscenarioer. Noen av disse kom til å havne rett i søppelbøtta, andre i arkivet og noen kom vi til å ta videre i en form for prototype som senere kunne brukertestes. Prosess Prosjektet er støttet med midler fra Norsk Designråd gjennom Design Pilot og Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). I følge Norsk Designråd skal et designdrevet innovasjonsprosjekt ha en prosess hvor designkompetanse er utnyttet allerede fra prosjektstart, for å sikre brukerfokus og evne til å omgjøre innsamlet informasjon til nye forretningsmuligheter via konkrete idéskisser, prototyper og løsnings- beskrivelser. Denne designkompetansen kan så bringes videre med i utviklings- og virkeliggjøringsfasen som part i et tverrfaglig team. Derfor vi hadde i prosessen sterkt fokus på idégenerering og brukerinnsikt med følgende hovedaktiviteter: Side 6

7 Bruker- og oppgaveforståelse Formålet er å avdekke brukerbehov og identifisere muligheter for innovasjon gjennom blant annet: Oppstartsworkshop: Muligheter og utfordringer Design Research: Observasjon og kvalitative intervjuer med ansatte og kunder Oppsummering av funn ÅPEN INNOVASJON: Inkluderende og åpen prosess og kontinuerlig brukerinvolvering sikret blant annet gjennom opprettelse av en egen blogg for prosjektet. Idéer og konseptutvikling Utvikling av brukerscenarioer basert på funn Storyboarding Idégenerering Teste ut idéer og konsepter På basis av idéer og brukerscenarioer utvikler designteamet tjenestekonsepter hvorav noen få går videre til prototyping. Prototypene kan være alt fra enkle papirskisser til klikkbare grensesnitt. Hensikten med prototypingen er å prøve ut ideene, og teste dem i praksis med relle brukere i en uformell brukertest. Underveis i prosjektet ble prosessen godt dokumentert gjennom bloggen vi opprettet. Vinmonopolets prosjektdeltakere var sterkt involvert under hele prosessen. Det har medført at vi har kommet mye tettere på. Side 7

8 Design Research For å få reell innsikt i hvordan vi kan verdiøke opplevelsen av å handle hos Vinmonopolet ønsket vi å observere hvordan kunder navigerer seg frem på polet. De ulike polenes kunder varierer avhengig av lokal demografi og vareutvalg i butikken. Butikkene deles inn i syv ulike kategorier, fra 1-7, med vareutvalg basert på foregående års salgstall. Kategori 7-butikkene er de største og fører omlag produkter. Med hensyn til disse forskjellene, valgte vi ut tre butikker for studier. I tillegg var Solveig og Svein fra Vinmonopolet på Ski Storsenter og Strømmen Storsenter for praksisdager. Skøyen Butikkkategori 6. De ansatte rullerer på å sitte i kasse og å stå i butikk for å hjelpe kunder. En del som kommer innom i lunsjen for å handle, men ellers er det et typisk fredagspol. Oslo City Butikkkategori 7. Oslo City har høy gjennomgangstrafikk og nærhet til Oslo S og T-banen gjør at mange stikker innom på veien. Dette polet er dessuten testpol for bruk av ipad som oppslagsverktøy for kunder. Her er det flere rader med kasser, betjent informasjonsdisk og PCer til å slå opp varer ute på gulvet (for de ansatte, ikke for selvbetjening, selv om vi observerte flere kunder som trodde nettopp det). Sørumsand Butikkkategori 3. Stille og rolig på dagtid, en del helgetrafikk. Relativt lite pol med kombinert kasse og informasjonsdisk. Gjennomføring av observasjon Observasjonen ble gjennomført med inspirasjon fra etnografi hvor hensikten var å observere kvalitativt i naturlige omgivelser som i dette tilfellet blir vinmonopolets butikker. Vi intervjuet kundene om hvordan de planla en handletur og observerte hvordan de interagerte med butikken og butikkens ansatte, hva de så etter og hva de ikke finner eller forstår. Kundene ble spurt der og da om vi kunne følge med dem på deres handletur. Det sier seg selv at det ble ganske korte samtaler med hver kunde, i og med at vi ikke hadde snakket med dem i forkant. På den annen side ble situasjonen som vi da observerte mer reell enn om vi hadde planlagt et fiktivt besøk på polet med forhåndsrekrutterte testpersoner. Side 8

9 Spørreundersøkelsen Parallellt med observasjon i butikk, utarbeidet vi også en enkel spørreundersøkelse. Hensikten var ikke å få kvantitative data, så spørsmålene var åpent formulert med hovedsakelig fritekstfelt med en del spesifikke spørsmål knyttet spesielt til Vinmonopolet.no, netbutikken, bestilling av varer og tjenesten Min vinkjeller. Undersøkelsen ble spredt via sosiale medier hvor vi mottok 306 svar på under to dager (hvorpå vi måtte stenge skjemaet da vi ikke kunne håndtere flere svar). Vinmonopolets tjenesteopplevelse er noe som engasjerer! Vareutvalg og åpnngstider Viktigste funn fra spørreundersøkelsen gikk blant annet på bruken av Vinmonopolet.no. De fleste som brukte DIGITALT INNFØDTE: Blandt de 306 som svare på spørreundersøkelsen brukte over 86% internett på mobilen. Gjennomsnittsalderen på de spurte var 37 år. nettstedet brukte dette til å sjekke åpningstider og undersøke om sitt pol hadde en bestemt vare eller hva prisen var. Noen brukte nettstedet for å planlegge neste tur til polet. Flere hadde hatt uheldige opplevelser knyttet til bestilling av såkalte knapphetsvarer hvor man får gjennomføre bestilling selv om det viser seg i etterkant at varen er utsolgt. Andre klaget på det de opplevde som forskjellsbehandling av øl og brennevin som varekategorier. De aller fleste som nevnte at de ofte eller innimellom spurte om hjelp i btukk, nevnte at de hadde stor tiltro til ekspertisen til de ansatte når det gjalt valg av vin - spesielt til mat. 40% eier ipad/nettbrett 95% bruker sosiale medier 86% bruker internett på mobilen Tjenesten Min vinkjeller. hvor man kan lagre produkter fra varekatalogen, ble brukt av noen, men de fleste som i det hele tatt kjente til denne tjenesten brukte andre verktøy (Cellartracker. com eller lignende). Side 9

10 Side 10

11 Innsikt SELVBETJENING eller for personalet? Betjeningens terminaler minner om selvbetjeningsløsningene til Clas Ohlson med fler. Men disser er kun for ansatte. Savnet mer informasjon i butikk Flere av de spurte beskrev et savn etter å få mer informasjon om et produkt når de står i butikken. De fleste brukerene vi snakket med bemerket at de savnet informasjonsskjermer først og fremst når personalet var opptatt, eller de trengte å gjøre enkle oppslag. Mange brukte mobilen for å slå opp på nett eller spurte etter den trykte varekatalogen. Katalogen er i dag kun til utlån og finnes bare i et par eksemplarer per butikk og forsvinner ofte. Hvordan kombinere mat og vin Endel beskrev savn etter informasjon om mat til vin som ikke bare er knyttet til type kjøtt, men heller er knyttet til et smaksbilde, som indisk, meksikansk, sushi, mye krydder osv. Det kom flere kommentarer knyttet til nettsidene til Vinmonopolet og behov for et en- kelt matsøk hvor man f.eks. kan taste sushi eller blåmuggost, så kommer et utvalg drikkeforslag opp (uten at brukeren blir druknet i hundrevis av treff). Vegring for å spørre En del kunder vegrer seg for å stille de pinlige spørsmålene eller uttale rare utenlandske navn. Informasjonen om ulike druetyper eller varekategorier ( hva er egentlig Rom? ) kunne vært tilgjengelig i butikken i andre formater enn brosjyremateriell. Vi observerte ellers brukerne stort sett spør etter hjelp når de ikke finner frem til varen eller de skal ha noe spesifikt. Jeg bruker av og til vinmonopolet.no når jeg er i butikken på mobilen for å lese om vinen. Side 11

12 En gang for mange år siden spurte jeg om Petit chablis betød at druen var liten, haha! Hvis jeg skal velge noe nytt, så ser jeg på flasken først - om det ser spennende ut. Så ser jeg på land og så ser jeg på pris. Skulle gjerne sett en personalet anbefaler -hylle slik bokhandler og biblioteker har! Eller en app, altså. Jeg savner kølapp. Det er vanskelig å forstå hvor jeg kan stå for å få hjelp, ingen naturlig kø. Hva het den igjen...? Det er vanskelig for kundene å huske tidligere kjøp og smaksopplevelser. Mange husker bare deler av navnet eller har skrevet ned et navn som viser seg å være druetypen eller produsentnavnet snarere enn vinens navn. Flaskens formgivning var viktigste huskehjelp på om de hadde prøvd produktet før. Flere av de spurte savner en enkel måte å lagre en huskeliste over viner de liker. Mange av de spurte tar bilder for å huske etiketter, noen tar vare på flasker eller skriver ned navn på en lapp. På Sørumsand møter butikksjefen kunder med bilder av vinen de skal kjøpe på mobiltelefonen hver dag, både som hukommelseshjelp og som hjelp for å slippe å utale navnet. Flere av disse blir overrasket når de blir fortalt om hva Min vinkjeller Side 12

13 egentlig er, og sier at navnet tilsier at det er noe for vinsamlere. Visuelle kjøp Flere kunder gikk bestemt etter utseende på etiketten eller flasken. Vi observerte brukere som spurte personalet etter flasker som hadde et nordnorsk tema på etiketten ( gjerne med en hval? ). Noen matchet opp flaskens design med borddekorasjon og annet. Andre igjen velger bevisst bort det de mener er for fancy flasker. Enkelte brukere ble svært forvirret av flasker eller annen emballering som hadde fått ny design som de derfor ikke fant igjen i hyllen. Kjøper det samme gang på gang Flere uttrykker at de er kjedelige i vinveien da de kjøper det samme om og om igjen, for de vil ikke ønsker å risikere å kjøpe en vin de ikke liker. Udefinerbar kø Vi fikk en god beskrivelse av hvordan betjeningen på lørdager hadde en hale etter seg, og at det ofte var de som ropte høyest som fikk hjelp først. Flere bemerket at å få tak i hjelp eller vite når det var ens egen tur på travle dager var en utfordring. Endel likte infoskrankene nettopp av denne grunn, fordi det er et tydelig definert sted å stå i kø for å få hjelp. Det hadde selvsagt vært enda bedre om dere kunne hatt et testpanel som gav en karakter basert på kvalitet også. En dator skärm skulle vara mycket bra på lördagar när det finns en massa människor. Då är det inte så lätt att få tag på personalen. Savner dypere info på nettet. 4-5 linjer blir litt spedt. Gjerne til lenker om tester etc. Jeg kunne tenkt meg en sånn app hvor jeg kunne scanne strekkoder. Bare sånn *pip* på en vin jeg likte, og vips få opp mer informasjon og kunne huske den. Det hadde vært perfekt når jeg drikker vin på restaurant eller på fest liksom. Min vinkjeller er ikke så relevant for meg. Har sjelden mer enn 5-10 flasker stående, trenger ikke registrere dette elektronisk for å ha oversikt Side 13

14 Hvis jeg skal velge noe nytt, så ser jeg på flasken først - om det ser spennende ut. Så ser jeg på land og så ser jeg på pris. Hylleinformasjon Hylleforkanten benyttes først og fremst for å orientere seg om opprinnelsesland og pris på varen. Flere irriterte seg over kryptiske beskrivelser, liten skrift og utydelig informasjon. Flere mener det står det samme på omtrent alle lappene. Det ble påpekt at lappene ikke er oppdaterte, det kan stå en annen årgang på hyllen enn det som står på prislappen. Dette skapte forvirring. Smaksklokkene ble brukt som en slags indikasjon på innhold i produktet, spesielt om det var ting man var ute etter å unngå, for eksempel garvesyre. Blandede opplevelser fra nettbutikken Gjennom samtaler med kunder dokumenterte vi blandede opplevelser knyttet til nettbutikken. De fleste negative opplevelsene er forbundet med at varen viser seg å ikke være tilgjengelig - etter at man har gjennomført bestilling. Det etterlyses en enkel måte å kommunisere prossessen på, hvor man får vite hvor man står i køen på såkalte knapphetsvarer. Mange må kommunisere med Kundesenteret på telefon eller e-post for å forstå hvorfor de ikke kan få varene de har bestilt. Andre erfarer at i mer enn 50% av tilfellene mottar de en annen årgang enn det som står i varekatalogen. Anbefalinger fra ansatte Mange brukere ønsker seg plakater, karakterer og ansattes anbefalinger i butikken, gjerne i form av egne hyller med varer med personlige anbefalinger fra personalet. De ønsker seg også seg egne hyller for nyheter, økologisk eller sesonrelaterte varer (for eksempel drikke som passer til grillmat, til påskelammet, julemiddagen med mer). Mønster for valg: Land, flasken og så pris Vi så etterhvert et typisk mønster på en brukeradferd som gjentok seg i større eller i mindre grad på hvordan kundene gikk frem for å velge den varen de skulle ha - dersom dette ikke var bestemt i forkant før man kom til butikken. De fleste brukerne hadde et utgangspunkt de handlet utfra, det vil si, de hadde en tanke om varekategori eller type vare (for eksempel at de skulle ha rødvin), et mentalt budsjett for hvilken prisklasse de ønsket å handle innenfor og en idé om en brukssituasjonen for det de skulle handle (for eksempel et glass på terassen i kveld ). Side 14

15 Når jeg skal kjøpe vin går jeg alltid til Italiia eller Frankrike fordi jeg inntrykk av at de er best på produksjon av vin Jeg leter etter den vinen med pinnen på Hvis jeg vinen (flasken) ser god ut kan jeg velge den uten å vite så mye om den Prisen er viktig, men har jeg først funnet en vin i butikk jeg har fått anbefalt fra en sikker kilde eller en vin jeg virkelig liker er ikke pris så viktig BUDSJETT TYPE VARE LAND VISUELT INNTRYKK PRIS HYLLEBSEKRIVELSE LESE PÅ FLASKEN LESE PÅ PASSER TIL BRUKS- SITUASJON FAVORITTLAND UTTRYKK SAMMENLIKNER PRIS STATUS ETIKETT TILPASSET BUDSJETT KUNNSKAP FORM PRIS OVERRENS MED UTTRYKK Deretter valgte de fleste brukerne å gå til hylleplasseringen for et bestemt produksjonsland. Dette bygget ofte på antagelser om hvor flinke landet var til produksjon av vin eller en spesiell forkjærlighet for akkurat dette landet basert på helt andre faktorer. Videre så brukerene på flaskens uttrykk, form og tekst på flaskens etikett og bakside. Mange antar at vinen er god fordi flaskens helhetlige uttrykk appellerer. Deretter så brukeren på informasjonen på hyllen, spesielt på prisen ( stemmer prisen overens med mitt budsjett?, er prisen riktig for denne varen? ). Noen ville deretter videre lese mer på flasken, hyllen eller ta kontakt med personalet for ytterligere hjelp. Side 15

16 Idéer Etter innsiktsfasen ble det generert en rekke idéer og mulighetsområder. En del av idéene kom direkte fra kundene. Under forklares kort noen av de idéene som ble tatt videre i prosjektet. Selvbetjening i butikk Strekkodeskanner for mobil Smaksvelgeren Selvbetjeningstjeneste som er tilrettelagt for kunden i butikksituasjonen. Selvbetjeningen har touchskjerm og oversiktlige knapper som er enkel å bruke. Tjenesten kan blant annet erstatte produktkatalogen som oppslagsverk. Applikasjon som gir brukeren mulighet til å skanne varer hvor som helst. Er den vinen jeg har hjemme for dyr til å gi bort i gave? og Den var god, lurer på om de har den på mitt pol? kan være typiske bruksmønstere. Mobilappen kan også hjelpe deg i butikk: Hva betyr egentlig Petit Chablis?. Smaksvelgeren skal gjøre det enklere å finne frem til hva man liker gjennom smaksog prisprioriteringer. Brukeren stiller inn parametere som er enkle å forholde seg til, og kan få forslag til noe som smaker lignende det man allerede liker. Kan kombineres med anbefalinger basert på kjøphistorikk ( andre som likte dette, liker også... ). Side 16

17 Min side Nye hylleforkanter Vin til mat og mat til vin TYSKLAND Scann meg! Balthasar Ress Schloss Reichartshausen Riesling Kabinett 2010 Aromatisk duft av eple og sitrus. Passer til lyst kjøtt som svin og kylling. Frisk, syrlig og balansert. Råstoff: 100% Riesling Distrikt/Land: Rheingau, Tyskland Varenummer Kan lagres Fylde Friskhet Sødme 75 cl 1L På min side kan brukeren organisere favoritter, kjøpshistorikk og handleliste. Man kan lett dele erfaringer og tips med andre brukere, samt bygge opp sin egen vinkjeller (med nytt navn: Mine favoritter ). Kjøp på nett registreres automatisk inn og kredittkort kan kobles opp til kundenummer for registrering av kjøp i butikk. Tjenesten bør fungere på flere flater (nett og mobil). Forbedring av eksisterende informasjon på hyllene gjennom hylleforkanter som er enklere å lese (kontrastfarger, land trykket på horisontalt og uten flagg). Strekkode eller QR-kode kan trykkes på hylleforkanten, slik at tjenesten for mobilskanner kan benyttes (uten å måtte snu på flaskene) for å utfylle med mer informasjon eller for å finne tilsvarende varer dersom varen er utsolgt. Dette er et konsept som matcher mat og vin. Her kan man tilpasse vinkjøp til matretten man skal lage eller lage den riktige retten til den vinen man har på hyllen hjemme eller favoritt vinen. Det skal være mulig å søke på vanlige matretter som taco, sushi og kyllingpasta. Side 17

18 Seleksjon og videreutvikling av idéer Det ble gjennomført en seleksjon av idéene basert på hva som passet best innenfor fokusområdet for prosjektet, samt hva Vinmonopolet og vi mente var mest fruktbart å se på videre. Det ble besluttet å gå videre med: Selvbetjening i butikk Strekkodeskanner Disse to ble tatt videre til utvikling av tjenestekonsepter, prototyping og utprøving på brukere. Under prosessen med å bygge tjenestekonsepter knyttet til disse to områdene, hentet vi inn igjen noen av de andre idéene og innlemmet dem inn i tjenestekonseptene. Slik sett fungerte idéene som en idébank vi kunne hente inspirasjon fra også etter at seleksjonen var gjort. På samme måte kan de idéene som ikke ble tatt videre i denne omgang, også hentes ut ved senere prosjekter. KONSEPTUTVIKLING PROTO PROSE Under utformingen av konseptene ble det ikke lagt spesiell vekt på å skape en enhetlig grafisk profil og endelig detaljering i designet. Fokuset var på å få opp en mer eller mindre fullstendig tjenesteflyt for å kunne prøve ut konseptene. Side 18 IDÉGENERERING

19 IDÉBANK Selvbetjening Ansattes kompetanse TYPING SS Digitalt køsystem IDÈBANK Mobil m/strekkode BRUKERINNSIKT Vin & Mat Hylleinformasjon Min side Smaksvelgeren Side 19

20 Design Consequencing Som en øvelse for å utvikle grensesnittet til de to valgte konseptene, kjørte vi en runde med britiske Leisa Reichelts fine og morsomme workshopteknikk Design Consequences. Navnet spiller på barne-/selskapsleken Consequences. Leken minner om en adjektivhistorie. Poenget er at man skal skrive deler av en historie og sende den videre til neste deltaker uten å se de andres bidrag. Noe av det samme gjør vi her: På 7 minutter skal hver av deltakerne designe den første skjermen brukeren vil møte på når hun/han blir konfrontert med den valgte designutfordringen, som kan være alt fra hovedsiden på kundens nettsted og en touchapplikasjon til en landingsside eller e-post. Så kommer tvisten... Deltakerne tar skissen sin og sender til sidemannen. Hver og en skal nå anmelde skissen de har mottatt. Det er lov å stille opphavsmannen/-kvinnen spørsmål om noe er uklart. Man skal så som bruker velge hva man ville valgt å interagere med. Deretter har deltakerne 7 nye minutter til å tegne hva som skjer etter interaksjonen. Til slutt lot vi hver person beskrive tegningen de mottok, hva de valgte å interagere med og hvorfor, før de beskriver hva de designet videre. For Vinmonopolet kjørte vi en dobbel runde med designutfordringer. Først for mobil, så touchbasert infokiosk/ selvbetjening i butikk: 1. Hva skjer på mobilskjermen etter at man har skannet en strekkode med den mobile strekkodescanneren 2. Hva som møter bruker på en berøringsfølsom skjerm inne på et Vinmonopol. Side 20

21 Brukerscenarioer mobilapplikasjon 1. Telefonapp på restaurant/selskap/reise: Du er på restaurant eller i selskap, vinen du får servert er utrolig god, og du lurer på om den finnes på polet og hva den koster. Du ønsker å lagre vinen i en favorittliste slik at du husker på den til senere. 2. Telefonapp hjemme: Du har 5 flasker vin hjemme i skapet. Du skal plukke ut en flaske å gi vekk i gave. Du bruker strekkodeskanneren på mobilen. 3. Telefonapp i butikk: Du står ved hyllen ved en vin du liker godt, men i dag ønsker du å velge noe annet. Du bruker mobilappen. Hva får du opp? 4. Telefonapp i butikk: Vinen er utsolgt! Du må velge noe anet. Du skanner strekkode på hylleforkanten. Hva får du opp? Brukerscenarioer interaktiv skjerm i butikk Ved hjelp av selvbetjeningsskjermen i butikk: 1. Finn riktig mat til vin 2. Finn riktig vin til mat 3. Finn et produkt du vil kjøpe basert på dine smakspreferanser. Hvilke smakskriterier kan du velge blandt? Side 21

22 Storyboarding Et storyboard bruker historiefortellingens dramaturgi (som beskrevet av blant annet Aristoteles og Freytag) med introduksjon, økende spenning, klimaks og forløsning: Brukeren er helten som møter motgang, men seirer til slutt. Vi følger altså brukerens opplevelse før, under bruk av tjenesten/produktet og etter bruk. I en storyboardworkshop er ikke poenget å tegne vakre bilder; her er det historien som skal fortelles og formidles. Formålet vårt var å knytte scenarier til noen av idéee vi hadde i prosjektet. Alle kan tegne! Deltakerne fikk individuelt beskrive følgende (på 1-5 minutter): Problemet Kunden Løsningen Fordelen som kunden får gjennom løsningen Etterpå tegnet vi hvert vårt storyboard på fem til ti minutter og hengte på veggen. En annen workshopdeltaker skal presentere ditt storyboard til resten av gruppen, etterfulgt av diskusjon i plenum. Side 22 HENG DET PÅ VEGGEN er mantraet når prosjektteamet diskuterer storyboards.

23 ET STORYBOARD er historiefortelling om en tjeneste eller et produkt sett fra brukerens perspektiv. Side 23

24 Selvbetjening i butikk UTPRØVING AV TJENESTEKONSEPT Selvbetjening i butikk er et verktøy som skal gjøre kjøpssituasjoenen enklere for både kunden og de ansatte. Kundenr som enten ikke ønsker å ta kontakt med personalet eller har enkle spørsmål knyttet til hylleplassering eller bare ønsker å bla opp produkter i varekatalogen, kan hjelpe seg selv. De ansatte sparer tid og bruker ikke unødvendig tid på å svare på spørsmål som hvor finner jeg..? Dette gjør at de kan bruke tiden sin på spørsmål hvor de kan bruke mer av sin kompestanse og erfaring, eller for å bli avlastet i hektiske perioder, som for eksempel under lørdagshandelen. KAN VI HJELPE DEG? Start selvbetjening Grensesnittet er her vist for ipad, men også andre touchbaserte skjermer kan benyttes. Fordelen med ipad er at skjermen er svært responsiv og enkel å ta i bruk. Tjenesten starter med en åpningsskjerm som inviterer brukeren inn i grensesnittet med store knapper. Side 24

25 Søk etter produkt SMAKSVELGER Rødvin Hvitvin Alkoholfri Fruktvin Musserende Øl VIN & MAT Sterkvin Mat Passer til.. Rosevin Ukens Anbefalinger Banfi Centine Brennevin 2008 Italia, Toscana Allois Lageder Riff Pinot 2010 Italia, Veneto Nyheter 132,00,- Fasoli Gino Soave Borgoletto 2009 Italia, Veneto 137,50,- 138,90,- Hvitvin kr Italia Pris: Land nok SELVBETJENING La Raia Gavi 2001 Italia, Piomonte 140,00,- La Segreta Bianco 2010 Italia, Sicilia 134,70,- Tedeschi Soave Classico 2010 Italia, Piomonte 135,00,- Sødme: Fasoli Gino FRANKRIKE Soave Borgoletto Tørr Halvtørr2009 Søt ITALIA Sødme: ØSTERRIKE SPANIA Svak AUSTRALIA God Frisk SØR AFRIKA PORTUGAL Hjem Anbefalinger mat oke Hvitvin kr Italia Middels Tørr Fasoli Gino Soave H9 H8 H7 DU STÅR HER H4 H6 H5 Fasoli Gino HER H3 H2 H1 Kasse 3 Kasse 2 Kasse 1 Hjem Anbefalinger Mat og Drikke Side 25

26 Rødvin Fruktvin Sterkvin Søk etter produkt Mat Passer til.. Hvitvin Musserende Rosevin Ukens Anbefalinger Alkoholfri Øl Brennevin Nyheter Banfi Centine 2008 Italia, Toscana Hvitvin kr Italia Pris: nok Sødme: Land FRANKRIKE Tørr Halvtørr Søt ITALIA Sødme: ØSTERRIKE SPANIA Svak AUSTRALIA God Frisk SØR AFRIKA Banfi Centine 2008 Italia, Toscana Allois Lageder Riff Pinot 2010 Italia, Veneto 132,00,- 138,90,- Fasoli Gino Soave Borgoletto 2009 Italia, Veneto 137,50,- La Raia Gavi 2001 Italia, Piomonte 140,00,- La Segreta Bianco 2010 Italia, Sicilia 134,70,- Tedeschi Soave Classico 2010 Italia, Piomonte 135,00,- Allois Lageder Riff Pinot 2010 Italia, Veneto 132,00,- 138,90,- Fasoli Gino Soave Borgoletto 2009 Italia, Veneto 137,50,- La Raia Gavi 2001 Italia, Piomonte 140,00,- La Segreta Bianco 2010 Italia, Sicilia 134,70,- Tedeschi Soave Classico 2010 Italia, Piomonte 135,00,- Hvitvin kr Italia Middels Tørr Pris: nok Friskhet: Italia Svak Middels Frisk Sødme: Tørr Halvtørr Søt PORTUGAL Hjem Anbefalinger mat oke Hjem Anbefalinger Mat og Drikke Kategorier Brukeren velger hvilkenkategori han/ hun ønsker å finne. Brukeren kan også søke på drikkevarer i relasjon til mat, se ukens anbefalinger eller få en oversikt over produktnyheter. Egendefinert Innenfor valgt kategori kan man velge om man vil definere pris eller land. Brukeren kan definere valgene og samtidig se utslaget etter hver spesefikasjon. Dette gjør at brukeren har kontroll over valgene og trenger ikke koordinere og bytte mellom flere sider selv om det er flere valgmuligheter Smaksvelger Brukeren kan velge ønskelig smakskombinasjon. For hver spesifikasjon brukeren velger å sette sne vrer han/ hun inn valgmulighetene. Dette gjør det enklere å velge vin tilpasset invdividuelle preferanser. Side 26

27 Banfi Centine 2008 Italia, Toscana Allois Lageder Riff Pinot 2010 Italia, Veneto 132,00,- 138,90,- Fasoli Gino Soave Borgoletto 2009 Itaia, Veneto 134,90,- La Raia Gavi 2001 Italia, Piomonte 140,00,- La Segreta Bianco 2010 Italia, Sicilia 134,70,- Tedeschi Soave Classico 2010 Italia, Piomonte 135,00,- Hvitvin kr Italia Middels Tørr Mer... Fasoli Gino Soave Borgoletto 2009 Pris: 134, 90,- (179,90,- pr liter) Land/distrikt: Itaia, Veneto Råstoff: Garganega Alkohol: Sukker: Syre: 12% 6,00 g/l Ukjent Fylde: Friskhet: Sødme: Passer til: Fisk og Skalldyr Relaterte Finn produktet Hjem Anbefalinger Mat og Drikke Fasoli Gino Soave Borgoletto 2009 Hvitvin kr Italia Middels Tørr Fasoli Gino Soave Vi er dessverre utsolgt for dette produktet Butikke som har dette produktet: Oslo City (9) Grunerløkka (13) Thereses gate (5) Storo (11) Vika (2) St.Haugen (4) Finn relaterte produkter: Hjem Anbefalinger Mat og Drikke Fasoli Gino Soave Borgoletto 2009 Hvitvin kr Italia Middels Tørr Fasoli Gino Soave H9 H8 H7 DU STÅR HER H3 H2 Hjem Anbefalinger Mat og Drikke H6 H4 H5 Fasoli Gino HER Kasse 3 Kasse 2 Kasse 1 H1 Produktinformajson Når bruker har valgt produkt fra den egendefinerte listen kan han lese grunnleggende informsjon om produktet. For de som ønsker mer detaljert og dypere informsasjon kan ta i bruk mer knappen. Utsolgt Hvis det valgte produktet ikke finnes i butikken man befinner seg i får man alternativer, enten se i hvilken butikker som har den, eller søke på relaterte viner som er i butikk. Brukeren slipper å gå steg tilbake, og å gjøre valgene på nytt, men kan raskt velge mellom 2-3 viner som er i butikk som bygger på valget ditt. Finne valgt produkt Når man har valgt vin får brukeren vist hvor i butikken han/hun finner varen i butikk. Du er HER, vinen din står står DER. Da unngår man fustrajon med å ikke finne frem til valgt vin eller å måtte bruke de ansattes tid til å finne produktet. Side 27

28 Mobilapplikasjon med strekkodeskanner UTPRØVING AV TJENESTEKONSEPT Konseptet for mobilapplikasjonen er sammensatt av flere idéer vi sammen utviklet gjennom prosjektet og knyttet til flere brukerscenarioer, både i butikken og i andre kontekster. Ved å lese av strekkoden på selve flasken eller på informasjonen på hyllen vises ytterligere informasjon på mobilen og mer enn det som står i produktkatalogen. Dette gjør at kunden kan betjene seg selv i butikk i større grad. Skanne strekkode Når strekkoden på flasken skannes ves hjelp av mobiltelefonens kamera, matches dette mot produkt i varekatalogen til Vinmonopolet. Bruksscenarier Ved bruk av strekkodeavlesning på mobilen kan du lett registrere gode viner du får servert i middagsselskap, på restaurant eller på utenlandsreiser. Praktisk er det også å sjekke om en spesifikk vare finnes på ditt pol, om de har den inne og hva denne koster. I butikken kan du enkelt innhente informasjon om vinen du vurderer å kjøpe. Side 28 Vinmonopolet SKANN STREKKODE HISTORIKK Skann Favoritter Vareutvalg Mer STREKKODE VIN & MAT MIN SIDE SELVBETJENING Vinmonopolet SKANN STREKKODE HISTORIKK Skann Favoritter Vareutvalg Mer

Vinmonopolet Interaktiv selvbetjening

Vinmonopolet Interaktiv selvbetjening DEFINERE FOKUS Bakgrunn for prosjektet Vinmonopolet ser på det strategisk viktig å styre kundeopplevelsene på tvers av alle salgskanaler og skape gode kundemøter. Kundene har endret seg og er brukere av

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

U-Turn. Rammeverk for innsiktsprosess

U-Turn. Rammeverk for innsiktsprosess DEFINERE FOKUS Rammeverk for innsiktsprosess Utgangspunktet for prosjektet var bredt. Prosjektet startet med interne workshops hos Zenitel der fokus ble diskutert. Zenitel - Rammeverk for innsikt.pdf Blant

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen 12. Juni 2013 Monica F. Petersson Kysthospitalet i Stavern Foto: SiV HF, Kysthospitalet Design er brukerdrevet innovasjon i praksis Designmetodikk

Detaljer

DEN SELVBETJENTE KUNDEN

DEN SELVBETJENTE KUNDEN Bjørn Willoch Bjanger Innovasjonsleder Visma Retail Software Kundeopplevelse og fleksibilitet i butikken DEN SELVBETJENTE KUNDEN Program Faktorer for en god kundeopplevelse Selvbetjening Kontekst hva er

Detaljer

Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet. Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet

Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet. Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet Vinmonopolordningen EU/EØS Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet Grossister 78,4 mill. liter Vinmonopolet

Detaljer

Introduksjon About Us Our Wines Newsroom Library Webshop Login Logo Contact FAQ Terms and Conditions

Introduksjon About Us Our Wines Newsroom Library Webshop Login Logo Contact FAQ Terms and Conditions Introduksjon Velkommen til vår nye nettside. For å forenkle din handleopplevelse har vi nedenfor satt opp en liten brukerveiledning for å hjelpe deg med eventuelle spørsmål. Dersom du på noe tidspunkt

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Mobil Feltdagbok. Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting

Mobil Feltdagbok. Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting Mobil Feltdagbok Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting Vårt utgangspunkt Interaksjonsdesignere mest web/applikasjoner Ønsket å lære mer om hvordan

Detaljer

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Resultater fra testen 3. Punkter til oppfølging Gjennomført i testlab

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

HAVNASANGEN. Reidar Fjeld

HAVNASANGEN. Reidar Fjeld HAVNASANGEN Havna en sommerkveld Havna du er deg selv. Han som du savna, fant du på Havna, solskinn og glede fra morgen til kveld. Når du drar hjem om senn, hvisk til din kjære venn han som du favna på

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Testdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Testdokumentasjon Innholdsfortegnelse Testdokumentasjon Innholdsfortegnelse Brukertesting... 2 Hva er brukertesting?... 2 Formål med brukertesten... 2 Brukertest 1:... 3 Sjekkliste på testdagen:... 3 Kjøreplan... 3 Testteamet... 4 Hvordan

Detaljer

Dagligvareportalen. Hvem er forbrukerne av dagligvareportalen? Hva kan dagligvareportalen på mobil?

Dagligvareportalen. Hvem er forbrukerne av dagligvareportalen? Hva kan dagligvareportalen på mobil? Dagligvareportalen Hvem er forbrukerne av dagligvareportalen? Hva kan dagligvareportalen på mobil? Hvordan kan dagligvareportalen benyttes av forbrukerne? Et av hovedformålene med dagligvareportalen er

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

TJENESTEUTVIKLING. Trygge spor

TJENESTEUTVIKLING. Trygge spor TJENESTEUTVIKLING Trygge spor Oversikt Litt om tjenestedesign Metodikk i Trygge spor II Noen funn Veien videre HVA ER TJENESTEDESIGN? DEFINISJONER "Service design is about arranging things so that people

Detaljer

INTERNETT OG HANDEL 2015

INTERNETT OG HANDEL 2015 INTERNETT OG HANDEL 2015 Handel via internett blir mer og mer viktig. Hvordan kan man utnytte mulighetene dette gir? Brukerdag, Økonomibistand 2015 www.kreatif.no 1 E-handel: Viktig for de som HAR nettbutikk

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

Vi tester BiB-viner til påsketuren

Vi tester BiB-viner til påsketuren Vi tester BiB-viner til påsketuren Selvsagt må det bli noen gjentakelser, så lenge vi gjerne presenterer noen BiB-viner så vel til jul som påske. J. Moreau. Hvitvin Tariquet nahe Riesling, hvitvin MezzoMondo

Detaljer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer 1 2 Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design

Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design Beth, Gunder, Bjørn Oppdatert oktober 2012 Agenda 1. Rammebetingelser og utfordringer 2. Brukeroppgaver og mål for løsningen 3. Tiltak for å nå mål og

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

Hva er Geocaching? Hvordan starter man? Hvor finnes det geocacher?

Hva er Geocaching? Hvordan starter man? Hvor finnes det geocacher? Hva er Geocaching? Geocaching er en internasjonal fritidsaktivitet som innebærer bruk av GPS koordinater for å finne skjulte skatter i byer, skog og mark. Du kommer til å bli overrasket over hvor ofte

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Titanite Spiseopplevelse i Naturen

Titanite Spiseopplevelse i Naturen Spiseopplevelse i Naturen DEFINERE FOKUS Innledning Teknologien til Mentum AS gjør overflater selvrensende. Sammen med EGGS Design tok de steget fra teknologisk nyvinning til en kommersiell idé som kan

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Sluttrapport for Design Pilot 2009

Sluttrapport for Design Pilot 2009 Sluttrapport for Design Pilot 2009 Prosjektnummer 201250 DP170 Prosjektperiode 2010-01-01-2010-06-15 Navn på virksomhet H. Aschehoug & Co. Postadresse Postboks 363 Sentrum Postnummer og sted 0102 Oslo

Detaljer

Rapport prosjekt til fordypning

Rapport prosjekt til fordypning Rapport prosjekt til fordypning Våren 2009, Solveig Walmann Østerklev, 1mkb Dette halvåret hadde jeg egentlig tenkt å jobbe med journalistikk i Vingernett, men Vingernett var egentlig ikke den type journalistikk

Detaljer

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek Tips og triks nettbrett (ios og ) Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3... 3 App er... 4 Sikkerhet... 9 Tilpassing...10 Oppdatering...10 Praktiske ting...10 Sikkerhetskopiering...12

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

UDI Nytt førstelinjekontor

UDI Nytt førstelinjekontor DEFINERE FOKUS Utgangspunkt og formål med prosjektet UDI behandler hvert år tusener av søknader om bl.a. opphold, innvandring, arbeidstillatelse og asyl fra hele verden. Med dette prosjektet er målet å

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Hans-Georg Foss. Innovasjon hos detaljistene, teknologi og endringsevne. Lindbak Retail Systems AS

Hans-Georg Foss. Innovasjon hos detaljistene, teknologi og endringsevne. Lindbak Retail Systems AS Hans-Georg Foss Lindbak Retail Systems Innovasjon hos detaljistene, teknologi og endringsevne www.lindbakretail.com Lindbak Retail Systems AS Anno 2019.. Jeg går inn på nettbank, Itunes, spotify, facebook,

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Kanalstrategi og kanalvalg

Kanalstrategi og kanalvalg Veien videre Kanalstrategi og kanalvalg Espen Sunde kanalsjef NAV John Andrew Firing kommunikasjonssjef/virksomhetsleder Askim kommune Servicekonferansen 2014 Bakgrunn Ingen strukturert tilnærming til

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB Bilder og bildebruk for nettsider og nettbutikker Uni Micro Web - 6. mai 2014 1 Innledning En nettside blir aldri bedre enn bildematerialet som fremvises En nettside består av mange bilder. Både reklamebannere,

Detaljer

Gespage Utskrift fra nettsiden

Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage har en web løsning for utskrift av dokumenter. Denne web løsningen kan brukes av de fleste enheter nå i dag. For å bruke web løsningen så skriver du http://152.93.122.7:7180

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL

Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL MÅL At elevene blir bevisst problemstillinger og hva det innebærer. TIDSBRUK En skoletime GJENNOMFØRING 1. Del klassen

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Brukerveiledning cobuilderpro APP

Brukerveiledning cobuilderpro APP Brukerveiledning cobuilderpro APP Appen lastes ned fra Google Play for Android Bruk QR-kode over eller søk deg frem til cobuilderpro på din telefon, og installer cobuilderpro appen. Innhold Registrering

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Idébank i aktiv omsorg Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Høst 2011 Idébank i aktiv omsorg Elektronisk fagressurs om aktiv omsorg til kompetanseheving og til inspirasjon: Gode eksempler Verktøy og metoder

Detaljer

Hoved fokus for denne App n:

Hoved fokus for denne App n: Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Brukermøte 2011 Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

HAVNASANGEN. Reidar Fjeld

HAVNASANGEN. Reidar Fjeld HAVNASANGEN Havna en sommerkveld Havna du er deg selv. Han som du savna, fant du på Havna, solskinn og glede fra morgen til kveld. Når du drar hjem om senn, hvisk til din kjære venn han som du favna på

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

NovelFish nye og attraktive sjømatprodukter

NovelFish nye og attraktive sjømatprodukter DEFINERE FOKUS Bakgrunn og målsetting med prosjektet Oppdrettsfisk er Norges mest utbredte husdyr, men dette gjenspeiles i liten grad i nye produkter. Kompetansen er fortsatt knyttet til fangst og råvareproduksjon,

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

HomeControl: Smarte kontakter

HomeControl: Smarte kontakter Bakgrunn Gjennom et samarbeid med Agder Energi, ønsket oppdragsgiver HomeControl AS å se på muligheten for å utvikle nye løsninger knyttet til de allerede utviklede smarte kontaktene. HomeControl er et

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift tilbyr en mobilapplikasjon som åpnes i nettleseren på din mobiltelefon. Med applikasjonen kan du enkelt sette over samtaler,

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Trondheim kommune) Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Veiledning om RSS, Netvibes, Sesam og Diigo

Veiledning om RSS, Netvibes, Sesam og Diigo Veiledning om RSS, Netvibes, Sesam og Diigo Sonja M. Mork og Øystein Sørborg Oversikt over ressurser vi skal bruke i arbeid med informasjonssøk og kildevurdering http://netvibes.com Kan bl.a. samle RSS

Detaljer

The Golden Mobile age. 1. Tilgjengelig. 2. Brukervennlig. 3. Personlig. 4. Realtid

The Golden Mobile age. 1. Tilgjengelig. 2. Brukervennlig. 3. Personlig. 4. Realtid GOLDEN MOBILE The Golden Mobile age 1. Tilgjengelig 2. Brukervennlig 3. Personlig 4. Realtid The Golden Mobile age 1. Kundeopplevelser 2. Digital transformasjon 3. Samle Informasjon 4. Skape verdi av innsikt

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming Kategorier og kriterier Løsningen/prosjektet vil bli vurdert basert på et helhetlig kvalitetsperspektiv, sentrale aspekter vil være; materialvalg,

Detaljer

Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres

Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres Erfaringer fra brukerutprøvinger i Nettborgerprosjektet Øystein Dale, Seniorforsker Norsk Regnesentral Nettborgerseminar 30. november 2011 Innhold To

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA VINMONOPOLET FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTENS REKLAMEBESTEMMELSER

HØRINGSUTTALELSE FRA VINMONOPOLET FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTENS REKLAMEBESTEMMELSER HØRINGSUTTALELSE FRA VINMONOPOLET FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTENS REKLAMEBESTEMMELSER Innledning Helse- og omsorgsdepartementet (departementet) sendte 7. juli 2014 ut høring om endringer av

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 2 Kjære kunde... 2 Et overblikk... 3 Forsiden... 3 Varekategorier / navigering... 4 Upålogget navigering... 4 Pro-Tips:

Detaljer

METODESAMLING TJENESTEDESIGN

METODESAMLING TJENESTEDESIGN METODESAMLING TJENESTEDESIGN Kontaktpunktkart Metodenavn Lar deg få oversikt over alle kontaktpunkter mellom brukeren og tjenesten, og hvordan de henger sammen. Metodens gevinst Kontaktpunktkart Sorteringssymbol

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Kort bakgrunn for studiene HVORFOR FOKUS PÅ ELDRE? Digitalt førstevalg Øke

Detaljer

Kvalitetskrav til løsninger

Kvalitetskrav til løsninger Prosjektoppgaven Kvalitetskrav til løsninger Noen retningslinjer for å styre beslutningene deres finnes i form av hva brukere forlanger av software (og hardware): Brukbarhet. - Produktet skal være selvforklarende

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Ahus Mobil. Prosjektgruppe

Ahus Mobil. Prosjektgruppe DEFINERE FOKUS Prosjektgruppe Som utgangspunkt for prosjektet ble en tverrfaglig gruppe satt sammen som prosjektgruppe. Både helsefag, samhandling, kommersialisering og design var representert i gruppen.

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 1. Programmering: Hva og hvorfor? 1. Programmering: Hva og hvorfor? Du har nå valgt å lære deg å programmere. Gratulerer med et flott valg! Programmering er en allsidig og nyttig aktivitet, og det er et

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester... 1 Testrapport Wireframe... 2 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Systemoversikt... 2 1.2 Meningen med testen... 2 2 TESTPLAN... 2 2.1 Funksjoner som

Detaljer