Interaktiv selvbetjening VINMONOPOLET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interaktiv selvbetjening VINMONOPOLET"

Transkript

1 Interaktiv selvbetjening VINMONOPOLET

2 Innhold Bakgrunn for prosjektet 3 Fremdriftsplan 4 Målsetninger 5 Prosess 6 Design Research 8 Innsikt 11 Idéer 16 Seleksjon av idéer 18 Design Consequencing 20 Storyboarding 22 Mobilapplikasjon med strekkodeskanner 28 Prototyping 30 Geriljabrukertest 31 Refleksjoner etter brukertest 32 Sluttord 34 Prosjektteam 35 Side 2

3 Bakgrunn for prosjektet Kundene har endret seg og er brukere av flere kontaktpunkter for kommunikasjon og informasjonsinnhenting enn tidligere. Trender i markedet tilsier også at kundene også ønsker å bli mer involvert, ønsker personifiserte løsninger og etterspør smarte handels- og informasjonsløsninger. Samtidig vet vi at mange selvbetjeningsløsninger feiler blant annet fordi brukeren ikke er tatt på alvor. Vinmonopolet ser på det strategisk viktig å styre kundeopplevelsene på tvers av alle salgskanaler og skape gode kundemøter. Problemstilling for prosjektet er derfor: Hvordan kan kvaliteten på Vinmonopolets kundemøter øke - ved at den fysiske opplevelsen er sterkere knyttet til den digitale, og de ansattes kompetanse er bedre utnyttet? Med utgangspunkt i brukerinnsikt, skal vi utvikle ideer som kan gi bedre kundeopplevelse. Logica sitt brukeropplevelsesteam fikk i oppdrag å samarbeide med Vinmonopolet på denne utfordringen. IKKE INTUITIVT: Flere selvbetjeningsløsninger har utfordringer med brukergrensesnitt eller teknologi. Apple sin ipad kan derimot brukes av små barn. Side 3

4 Desember Januar Februar Mars April Mai Planlegging Design research Innsikt Idéer, konseptutvikling Simulering, prototyping Leveranse Fremdriftsplan Prosjektet ble startet opp med et oppstartsmøte i desember. Like over jul startet vi planleggingen av research og innsiktsfasen. Side 4

5 Målsetninger Prosjektet var ikke avgrenset til å se på en spesiell kontaktflate mot kundene. Idéene kunne vi i praksis finne hvor som helst, innenfor fokusområdet som var interaktiv selvbetjening. DESIGN PILOT PROSESS Følgende konkrete målsetninger var satt opp for prosjektet: 1. Prosjektet skal gi oss konkret innsikt som blir førende for videre arbeid med å øke kvaliteten på vårt kundemøte i den kanalen kunden foretrekker. 2. Prosjektet skal vekke interesse eksternt. 3. Prosjektet skal bidra til intern kompetanseheving. IDÉ- GENERERING IDÉ- AVKLARING AVDEKKE BRUKER- BEHOV IDÉ- FASEN KONSEPT- DEFINISJON UTVIKLE KONSEPT IMPLEMEN- TERE VEKST IDENTIFISERE MULIGHETER IDÉFASEN er sentral i Design Pilot-programmet til Norsk Designråd. Det er denne fasen man får midler til å utvikle, fordi det er nettopp her bedrifter alt for sjelden inkluderer designere og brukere. Side 5

6 BRUKERDREVET INNOVASJON: På oppstartsmøtet laget vi denne enkle skissen for å illustrere hvordan vi så for oss prosjektet. På basis av brukerinnsikt skulle vi generere idéer og brukerscenarioer. Noen av disse kom til å havne rett i søppelbøtta, andre i arkivet og noen kom vi til å ta videre i en form for prototype som senere kunne brukertestes. Prosess Prosjektet er støttet med midler fra Norsk Designråd gjennom Design Pilot og Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). I følge Norsk Designråd skal et designdrevet innovasjonsprosjekt ha en prosess hvor designkompetanse er utnyttet allerede fra prosjektstart, for å sikre brukerfokus og evne til å omgjøre innsamlet informasjon til nye forretningsmuligheter via konkrete idéskisser, prototyper og løsnings- beskrivelser. Denne designkompetansen kan så bringes videre med i utviklings- og virkeliggjøringsfasen som part i et tverrfaglig team. Derfor vi hadde i prosessen sterkt fokus på idégenerering og brukerinnsikt med følgende hovedaktiviteter: Side 6

7 Bruker- og oppgaveforståelse Formålet er å avdekke brukerbehov og identifisere muligheter for innovasjon gjennom blant annet: Oppstartsworkshop: Muligheter og utfordringer Design Research: Observasjon og kvalitative intervjuer med ansatte og kunder Oppsummering av funn ÅPEN INNOVASJON: Inkluderende og åpen prosess og kontinuerlig brukerinvolvering sikret blant annet gjennom opprettelse av en egen blogg for prosjektet. Idéer og konseptutvikling Utvikling av brukerscenarioer basert på funn Storyboarding Idégenerering Teste ut idéer og konsepter På basis av idéer og brukerscenarioer utvikler designteamet tjenestekonsepter hvorav noen få går videre til prototyping. Prototypene kan være alt fra enkle papirskisser til klikkbare grensesnitt. Hensikten med prototypingen er å prøve ut ideene, og teste dem i praksis med relle brukere i en uformell brukertest. Underveis i prosjektet ble prosessen godt dokumentert gjennom bloggen vi opprettet. Vinmonopolets prosjektdeltakere var sterkt involvert under hele prosessen. Det har medført at vi har kommet mye tettere på. Side 7

8 Design Research For å få reell innsikt i hvordan vi kan verdiøke opplevelsen av å handle hos Vinmonopolet ønsket vi å observere hvordan kunder navigerer seg frem på polet. De ulike polenes kunder varierer avhengig av lokal demografi og vareutvalg i butikken. Butikkene deles inn i syv ulike kategorier, fra 1-7, med vareutvalg basert på foregående års salgstall. Kategori 7-butikkene er de største og fører omlag produkter. Med hensyn til disse forskjellene, valgte vi ut tre butikker for studier. I tillegg var Solveig og Svein fra Vinmonopolet på Ski Storsenter og Strømmen Storsenter for praksisdager. Skøyen Butikkkategori 6. De ansatte rullerer på å sitte i kasse og å stå i butikk for å hjelpe kunder. En del som kommer innom i lunsjen for å handle, men ellers er det et typisk fredagspol. Oslo City Butikkkategori 7. Oslo City har høy gjennomgangstrafikk og nærhet til Oslo S og T-banen gjør at mange stikker innom på veien. Dette polet er dessuten testpol for bruk av ipad som oppslagsverktøy for kunder. Her er det flere rader med kasser, betjent informasjonsdisk og PCer til å slå opp varer ute på gulvet (for de ansatte, ikke for selvbetjening, selv om vi observerte flere kunder som trodde nettopp det). Sørumsand Butikkkategori 3. Stille og rolig på dagtid, en del helgetrafikk. Relativt lite pol med kombinert kasse og informasjonsdisk. Gjennomføring av observasjon Observasjonen ble gjennomført med inspirasjon fra etnografi hvor hensikten var å observere kvalitativt i naturlige omgivelser som i dette tilfellet blir vinmonopolets butikker. Vi intervjuet kundene om hvordan de planla en handletur og observerte hvordan de interagerte med butikken og butikkens ansatte, hva de så etter og hva de ikke finner eller forstår. Kundene ble spurt der og da om vi kunne følge med dem på deres handletur. Det sier seg selv at det ble ganske korte samtaler med hver kunde, i og med at vi ikke hadde snakket med dem i forkant. På den annen side ble situasjonen som vi da observerte mer reell enn om vi hadde planlagt et fiktivt besøk på polet med forhåndsrekrutterte testpersoner. Side 8

9 Spørreundersøkelsen Parallellt med observasjon i butikk, utarbeidet vi også en enkel spørreundersøkelse. Hensikten var ikke å få kvantitative data, så spørsmålene var åpent formulert med hovedsakelig fritekstfelt med en del spesifikke spørsmål knyttet spesielt til Vinmonopolet.no, netbutikken, bestilling av varer og tjenesten Min vinkjeller. Undersøkelsen ble spredt via sosiale medier hvor vi mottok 306 svar på under to dager (hvorpå vi måtte stenge skjemaet da vi ikke kunne håndtere flere svar). Vinmonopolets tjenesteopplevelse er noe som engasjerer! Vareutvalg og åpnngstider Viktigste funn fra spørreundersøkelsen gikk blant annet på bruken av Vinmonopolet.no. De fleste som brukte DIGITALT INNFØDTE: Blandt de 306 som svare på spørreundersøkelsen brukte over 86% internett på mobilen. Gjennomsnittsalderen på de spurte var 37 år. nettstedet brukte dette til å sjekke åpningstider og undersøke om sitt pol hadde en bestemt vare eller hva prisen var. Noen brukte nettstedet for å planlegge neste tur til polet. Flere hadde hatt uheldige opplevelser knyttet til bestilling av såkalte knapphetsvarer hvor man får gjennomføre bestilling selv om det viser seg i etterkant at varen er utsolgt. Andre klaget på det de opplevde som forskjellsbehandling av øl og brennevin som varekategorier. De aller fleste som nevnte at de ofte eller innimellom spurte om hjelp i btukk, nevnte at de hadde stor tiltro til ekspertisen til de ansatte når det gjalt valg av vin - spesielt til mat. 40% eier ipad/nettbrett 95% bruker sosiale medier 86% bruker internett på mobilen Tjenesten Min vinkjeller. hvor man kan lagre produkter fra varekatalogen, ble brukt av noen, men de fleste som i det hele tatt kjente til denne tjenesten brukte andre verktøy (Cellartracker. com eller lignende). Side 9

10 Side 10

11 Innsikt SELVBETJENING eller for personalet? Betjeningens terminaler minner om selvbetjeningsløsningene til Clas Ohlson med fler. Men disser er kun for ansatte. Savnet mer informasjon i butikk Flere av de spurte beskrev et savn etter å få mer informasjon om et produkt når de står i butikken. De fleste brukerene vi snakket med bemerket at de savnet informasjonsskjermer først og fremst når personalet var opptatt, eller de trengte å gjøre enkle oppslag. Mange brukte mobilen for å slå opp på nett eller spurte etter den trykte varekatalogen. Katalogen er i dag kun til utlån og finnes bare i et par eksemplarer per butikk og forsvinner ofte. Hvordan kombinere mat og vin Endel beskrev savn etter informasjon om mat til vin som ikke bare er knyttet til type kjøtt, men heller er knyttet til et smaksbilde, som indisk, meksikansk, sushi, mye krydder osv. Det kom flere kommentarer knyttet til nettsidene til Vinmonopolet og behov for et en- kelt matsøk hvor man f.eks. kan taste sushi eller blåmuggost, så kommer et utvalg drikkeforslag opp (uten at brukeren blir druknet i hundrevis av treff). Vegring for å spørre En del kunder vegrer seg for å stille de pinlige spørsmålene eller uttale rare utenlandske navn. Informasjonen om ulike druetyper eller varekategorier ( hva er egentlig Rom? ) kunne vært tilgjengelig i butikken i andre formater enn brosjyremateriell. Vi observerte ellers brukerne stort sett spør etter hjelp når de ikke finner frem til varen eller de skal ha noe spesifikt. Jeg bruker av og til vinmonopolet.no når jeg er i butikken på mobilen for å lese om vinen. Side 11

12 En gang for mange år siden spurte jeg om Petit chablis betød at druen var liten, haha! Hvis jeg skal velge noe nytt, så ser jeg på flasken først - om det ser spennende ut. Så ser jeg på land og så ser jeg på pris. Skulle gjerne sett en personalet anbefaler -hylle slik bokhandler og biblioteker har! Eller en app, altså. Jeg savner kølapp. Det er vanskelig å forstå hvor jeg kan stå for å få hjelp, ingen naturlig kø. Hva het den igjen...? Det er vanskelig for kundene å huske tidligere kjøp og smaksopplevelser. Mange husker bare deler av navnet eller har skrevet ned et navn som viser seg å være druetypen eller produsentnavnet snarere enn vinens navn. Flaskens formgivning var viktigste huskehjelp på om de hadde prøvd produktet før. Flere av de spurte savner en enkel måte å lagre en huskeliste over viner de liker. Mange av de spurte tar bilder for å huske etiketter, noen tar vare på flasker eller skriver ned navn på en lapp. På Sørumsand møter butikksjefen kunder med bilder av vinen de skal kjøpe på mobiltelefonen hver dag, både som hukommelseshjelp og som hjelp for å slippe å utale navnet. Flere av disse blir overrasket når de blir fortalt om hva Min vinkjeller Side 12

13 egentlig er, og sier at navnet tilsier at det er noe for vinsamlere. Visuelle kjøp Flere kunder gikk bestemt etter utseende på etiketten eller flasken. Vi observerte brukere som spurte personalet etter flasker som hadde et nordnorsk tema på etiketten ( gjerne med en hval? ). Noen matchet opp flaskens design med borddekorasjon og annet. Andre igjen velger bevisst bort det de mener er for fancy flasker. Enkelte brukere ble svært forvirret av flasker eller annen emballering som hadde fått ny design som de derfor ikke fant igjen i hyllen. Kjøper det samme gang på gang Flere uttrykker at de er kjedelige i vinveien da de kjøper det samme om og om igjen, for de vil ikke ønsker å risikere å kjøpe en vin de ikke liker. Udefinerbar kø Vi fikk en god beskrivelse av hvordan betjeningen på lørdager hadde en hale etter seg, og at det ofte var de som ropte høyest som fikk hjelp først. Flere bemerket at å få tak i hjelp eller vite når det var ens egen tur på travle dager var en utfordring. Endel likte infoskrankene nettopp av denne grunn, fordi det er et tydelig definert sted å stå i kø for å få hjelp. Det hadde selvsagt vært enda bedre om dere kunne hatt et testpanel som gav en karakter basert på kvalitet også. En dator skärm skulle vara mycket bra på lördagar när det finns en massa människor. Då är det inte så lätt att få tag på personalen. Savner dypere info på nettet. 4-5 linjer blir litt spedt. Gjerne til lenker om tester etc. Jeg kunne tenkt meg en sånn app hvor jeg kunne scanne strekkoder. Bare sånn *pip* på en vin jeg likte, og vips få opp mer informasjon og kunne huske den. Det hadde vært perfekt når jeg drikker vin på restaurant eller på fest liksom. Min vinkjeller er ikke så relevant for meg. Har sjelden mer enn 5-10 flasker stående, trenger ikke registrere dette elektronisk for å ha oversikt Side 13

14 Hvis jeg skal velge noe nytt, så ser jeg på flasken først - om det ser spennende ut. Så ser jeg på land og så ser jeg på pris. Hylleinformasjon Hylleforkanten benyttes først og fremst for å orientere seg om opprinnelsesland og pris på varen. Flere irriterte seg over kryptiske beskrivelser, liten skrift og utydelig informasjon. Flere mener det står det samme på omtrent alle lappene. Det ble påpekt at lappene ikke er oppdaterte, det kan stå en annen årgang på hyllen enn det som står på prislappen. Dette skapte forvirring. Smaksklokkene ble brukt som en slags indikasjon på innhold i produktet, spesielt om det var ting man var ute etter å unngå, for eksempel garvesyre. Blandede opplevelser fra nettbutikken Gjennom samtaler med kunder dokumenterte vi blandede opplevelser knyttet til nettbutikken. De fleste negative opplevelsene er forbundet med at varen viser seg å ikke være tilgjengelig - etter at man har gjennomført bestilling. Det etterlyses en enkel måte å kommunisere prossessen på, hvor man får vite hvor man står i køen på såkalte knapphetsvarer. Mange må kommunisere med Kundesenteret på telefon eller e-post for å forstå hvorfor de ikke kan få varene de har bestilt. Andre erfarer at i mer enn 50% av tilfellene mottar de en annen årgang enn det som står i varekatalogen. Anbefalinger fra ansatte Mange brukere ønsker seg plakater, karakterer og ansattes anbefalinger i butikken, gjerne i form av egne hyller med varer med personlige anbefalinger fra personalet. De ønsker seg også seg egne hyller for nyheter, økologisk eller sesonrelaterte varer (for eksempel drikke som passer til grillmat, til påskelammet, julemiddagen med mer). Mønster for valg: Land, flasken og så pris Vi så etterhvert et typisk mønster på en brukeradferd som gjentok seg i større eller i mindre grad på hvordan kundene gikk frem for å velge den varen de skulle ha - dersom dette ikke var bestemt i forkant før man kom til butikken. De fleste brukerne hadde et utgangspunkt de handlet utfra, det vil si, de hadde en tanke om varekategori eller type vare (for eksempel at de skulle ha rødvin), et mentalt budsjett for hvilken prisklasse de ønsket å handle innenfor og en idé om en brukssituasjonen for det de skulle handle (for eksempel et glass på terassen i kveld ). Side 14

15 Når jeg skal kjøpe vin går jeg alltid til Italiia eller Frankrike fordi jeg inntrykk av at de er best på produksjon av vin Jeg leter etter den vinen med pinnen på Hvis jeg vinen (flasken) ser god ut kan jeg velge den uten å vite så mye om den Prisen er viktig, men har jeg først funnet en vin i butikk jeg har fått anbefalt fra en sikker kilde eller en vin jeg virkelig liker er ikke pris så viktig BUDSJETT TYPE VARE LAND VISUELT INNTRYKK PRIS HYLLEBSEKRIVELSE LESE PÅ FLASKEN LESE PÅ PASSER TIL BRUKS- SITUASJON FAVORITTLAND UTTRYKK SAMMENLIKNER PRIS STATUS ETIKETT TILPASSET BUDSJETT KUNNSKAP FORM PRIS OVERRENS MED UTTRYKK Deretter valgte de fleste brukerne å gå til hylleplasseringen for et bestemt produksjonsland. Dette bygget ofte på antagelser om hvor flinke landet var til produksjon av vin eller en spesiell forkjærlighet for akkurat dette landet basert på helt andre faktorer. Videre så brukerene på flaskens uttrykk, form og tekst på flaskens etikett og bakside. Mange antar at vinen er god fordi flaskens helhetlige uttrykk appellerer. Deretter så brukeren på informasjonen på hyllen, spesielt på prisen ( stemmer prisen overens med mitt budsjett?, er prisen riktig for denne varen? ). Noen ville deretter videre lese mer på flasken, hyllen eller ta kontakt med personalet for ytterligere hjelp. Side 15

16 Idéer Etter innsiktsfasen ble det generert en rekke idéer og mulighetsområder. En del av idéene kom direkte fra kundene. Under forklares kort noen av de idéene som ble tatt videre i prosjektet. Selvbetjening i butikk Strekkodeskanner for mobil Smaksvelgeren Selvbetjeningstjeneste som er tilrettelagt for kunden i butikksituasjonen. Selvbetjeningen har touchskjerm og oversiktlige knapper som er enkel å bruke. Tjenesten kan blant annet erstatte produktkatalogen som oppslagsverk. Applikasjon som gir brukeren mulighet til å skanne varer hvor som helst. Er den vinen jeg har hjemme for dyr til å gi bort i gave? og Den var god, lurer på om de har den på mitt pol? kan være typiske bruksmønstere. Mobilappen kan også hjelpe deg i butikk: Hva betyr egentlig Petit Chablis?. Smaksvelgeren skal gjøre det enklere å finne frem til hva man liker gjennom smaksog prisprioriteringer. Brukeren stiller inn parametere som er enkle å forholde seg til, og kan få forslag til noe som smaker lignende det man allerede liker. Kan kombineres med anbefalinger basert på kjøphistorikk ( andre som likte dette, liker også... ). Side 16

17 Min side Nye hylleforkanter Vin til mat og mat til vin TYSKLAND Scann meg! Balthasar Ress Schloss Reichartshausen Riesling Kabinett 2010 Aromatisk duft av eple og sitrus. Passer til lyst kjøtt som svin og kylling. Frisk, syrlig og balansert. Råstoff: 100% Riesling Distrikt/Land: Rheingau, Tyskland Varenummer Kan lagres Fylde Friskhet Sødme 75 cl 1L På min side kan brukeren organisere favoritter, kjøpshistorikk og handleliste. Man kan lett dele erfaringer og tips med andre brukere, samt bygge opp sin egen vinkjeller (med nytt navn: Mine favoritter ). Kjøp på nett registreres automatisk inn og kredittkort kan kobles opp til kundenummer for registrering av kjøp i butikk. Tjenesten bør fungere på flere flater (nett og mobil). Forbedring av eksisterende informasjon på hyllene gjennom hylleforkanter som er enklere å lese (kontrastfarger, land trykket på horisontalt og uten flagg). Strekkode eller QR-kode kan trykkes på hylleforkanten, slik at tjenesten for mobilskanner kan benyttes (uten å måtte snu på flaskene) for å utfylle med mer informasjon eller for å finne tilsvarende varer dersom varen er utsolgt. Dette er et konsept som matcher mat og vin. Her kan man tilpasse vinkjøp til matretten man skal lage eller lage den riktige retten til den vinen man har på hyllen hjemme eller favoritt vinen. Det skal være mulig å søke på vanlige matretter som taco, sushi og kyllingpasta. Side 17

18 Seleksjon og videreutvikling av idéer Det ble gjennomført en seleksjon av idéene basert på hva som passet best innenfor fokusområdet for prosjektet, samt hva Vinmonopolet og vi mente var mest fruktbart å se på videre. Det ble besluttet å gå videre med: Selvbetjening i butikk Strekkodeskanner Disse to ble tatt videre til utvikling av tjenestekonsepter, prototyping og utprøving på brukere. Under prosessen med å bygge tjenestekonsepter knyttet til disse to områdene, hentet vi inn igjen noen av de andre idéene og innlemmet dem inn i tjenestekonseptene. Slik sett fungerte idéene som en idébank vi kunne hente inspirasjon fra også etter at seleksjonen var gjort. På samme måte kan de idéene som ikke ble tatt videre i denne omgang, også hentes ut ved senere prosjekter. KONSEPTUTVIKLING PROTO PROSE Under utformingen av konseptene ble det ikke lagt spesiell vekt på å skape en enhetlig grafisk profil og endelig detaljering i designet. Fokuset var på å få opp en mer eller mindre fullstendig tjenesteflyt for å kunne prøve ut konseptene. Side 18 IDÉGENERERING

19 IDÉBANK Selvbetjening Ansattes kompetanse TYPING SS Digitalt køsystem IDÈBANK Mobil m/strekkode BRUKERINNSIKT Vin & Mat Hylleinformasjon Min side Smaksvelgeren Side 19

20 Design Consequencing Som en øvelse for å utvikle grensesnittet til de to valgte konseptene, kjørte vi en runde med britiske Leisa Reichelts fine og morsomme workshopteknikk Design Consequences. Navnet spiller på barne-/selskapsleken Consequences. Leken minner om en adjektivhistorie. Poenget er at man skal skrive deler av en historie og sende den videre til neste deltaker uten å se de andres bidrag. Noe av det samme gjør vi her: På 7 minutter skal hver av deltakerne designe den første skjermen brukeren vil møte på når hun/han blir konfrontert med den valgte designutfordringen, som kan være alt fra hovedsiden på kundens nettsted og en touchapplikasjon til en landingsside eller e-post. Så kommer tvisten... Deltakerne tar skissen sin og sender til sidemannen. Hver og en skal nå anmelde skissen de har mottatt. Det er lov å stille opphavsmannen/-kvinnen spørsmål om noe er uklart. Man skal så som bruker velge hva man ville valgt å interagere med. Deretter har deltakerne 7 nye minutter til å tegne hva som skjer etter interaksjonen. Til slutt lot vi hver person beskrive tegningen de mottok, hva de valgte å interagere med og hvorfor, før de beskriver hva de designet videre. For Vinmonopolet kjørte vi en dobbel runde med designutfordringer. Først for mobil, så touchbasert infokiosk/ selvbetjening i butikk: 1. Hva skjer på mobilskjermen etter at man har skannet en strekkode med den mobile strekkodescanneren 2. Hva som møter bruker på en berøringsfølsom skjerm inne på et Vinmonopol. Side 20

21 Brukerscenarioer mobilapplikasjon 1. Telefonapp på restaurant/selskap/reise: Du er på restaurant eller i selskap, vinen du får servert er utrolig god, og du lurer på om den finnes på polet og hva den koster. Du ønsker å lagre vinen i en favorittliste slik at du husker på den til senere. 2. Telefonapp hjemme: Du har 5 flasker vin hjemme i skapet. Du skal plukke ut en flaske å gi vekk i gave. Du bruker strekkodeskanneren på mobilen. 3. Telefonapp i butikk: Du står ved hyllen ved en vin du liker godt, men i dag ønsker du å velge noe annet. Du bruker mobilappen. Hva får du opp? 4. Telefonapp i butikk: Vinen er utsolgt! Du må velge noe anet. Du skanner strekkode på hylleforkanten. Hva får du opp? Brukerscenarioer interaktiv skjerm i butikk Ved hjelp av selvbetjeningsskjermen i butikk: 1. Finn riktig mat til vin 2. Finn riktig vin til mat 3. Finn et produkt du vil kjøpe basert på dine smakspreferanser. Hvilke smakskriterier kan du velge blandt? Side 21

22 Storyboarding Et storyboard bruker historiefortellingens dramaturgi (som beskrevet av blant annet Aristoteles og Freytag) med introduksjon, økende spenning, klimaks og forløsning: Brukeren er helten som møter motgang, men seirer til slutt. Vi følger altså brukerens opplevelse før, under bruk av tjenesten/produktet og etter bruk. I en storyboardworkshop er ikke poenget å tegne vakre bilder; her er det historien som skal fortelles og formidles. Formålet vårt var å knytte scenarier til noen av idéee vi hadde i prosjektet. Alle kan tegne! Deltakerne fikk individuelt beskrive følgende (på 1-5 minutter): Problemet Kunden Løsningen Fordelen som kunden får gjennom løsningen Etterpå tegnet vi hvert vårt storyboard på fem til ti minutter og hengte på veggen. En annen workshopdeltaker skal presentere ditt storyboard til resten av gruppen, etterfulgt av diskusjon i plenum. Side 22 HENG DET PÅ VEGGEN er mantraet når prosjektteamet diskuterer storyboards.

23 ET STORYBOARD er historiefortelling om en tjeneste eller et produkt sett fra brukerens perspektiv. Side 23

24 Selvbetjening i butikk UTPRØVING AV TJENESTEKONSEPT Selvbetjening i butikk er et verktøy som skal gjøre kjøpssituasjoenen enklere for både kunden og de ansatte. Kundenr som enten ikke ønsker å ta kontakt med personalet eller har enkle spørsmål knyttet til hylleplassering eller bare ønsker å bla opp produkter i varekatalogen, kan hjelpe seg selv. De ansatte sparer tid og bruker ikke unødvendig tid på å svare på spørsmål som hvor finner jeg..? Dette gjør at de kan bruke tiden sin på spørsmål hvor de kan bruke mer av sin kompestanse og erfaring, eller for å bli avlastet i hektiske perioder, som for eksempel under lørdagshandelen. KAN VI HJELPE DEG? Start selvbetjening Grensesnittet er her vist for ipad, men også andre touchbaserte skjermer kan benyttes. Fordelen med ipad er at skjermen er svært responsiv og enkel å ta i bruk. Tjenesten starter med en åpningsskjerm som inviterer brukeren inn i grensesnittet med store knapper. Side 24

25 Søk etter produkt SMAKSVELGER Rødvin Hvitvin Alkoholfri Fruktvin Musserende Øl VIN & MAT Sterkvin Mat Passer til.. Rosevin Ukens Anbefalinger Banfi Centine Brennevin 2008 Italia, Toscana Allois Lageder Riff Pinot 2010 Italia, Veneto Nyheter 132,00,- Fasoli Gino Soave Borgoletto 2009 Italia, Veneto 137,50,- 138,90,- Hvitvin kr Italia Pris: Land nok SELVBETJENING La Raia Gavi 2001 Italia, Piomonte 140,00,- La Segreta Bianco 2010 Italia, Sicilia 134,70,- Tedeschi Soave Classico 2010 Italia, Piomonte 135,00,- Sødme: Fasoli Gino FRANKRIKE Soave Borgoletto Tørr Halvtørr2009 Søt ITALIA Sødme: ØSTERRIKE SPANIA Svak AUSTRALIA God Frisk SØR AFRIKA PORTUGAL Hjem Anbefalinger mat oke Hvitvin kr Italia Middels Tørr Fasoli Gino Soave H9 H8 H7 DU STÅR HER H4 H6 H5 Fasoli Gino HER H3 H2 H1 Kasse 3 Kasse 2 Kasse 1 Hjem Anbefalinger Mat og Drikke Side 25

26 Rødvin Fruktvin Sterkvin Søk etter produkt Mat Passer til.. Hvitvin Musserende Rosevin Ukens Anbefalinger Alkoholfri Øl Brennevin Nyheter Banfi Centine 2008 Italia, Toscana Hvitvin kr Italia Pris: nok Sødme: Land FRANKRIKE Tørr Halvtørr Søt ITALIA Sødme: ØSTERRIKE SPANIA Svak AUSTRALIA God Frisk SØR AFRIKA Banfi Centine 2008 Italia, Toscana Allois Lageder Riff Pinot 2010 Italia, Veneto 132,00,- 138,90,- Fasoli Gino Soave Borgoletto 2009 Italia, Veneto 137,50,- La Raia Gavi 2001 Italia, Piomonte 140,00,- La Segreta Bianco 2010 Italia, Sicilia 134,70,- Tedeschi Soave Classico 2010 Italia, Piomonte 135,00,- Allois Lageder Riff Pinot 2010 Italia, Veneto 132,00,- 138,90,- Fasoli Gino Soave Borgoletto 2009 Italia, Veneto 137,50,- La Raia Gavi 2001 Italia, Piomonte 140,00,- La Segreta Bianco 2010 Italia, Sicilia 134,70,- Tedeschi Soave Classico 2010 Italia, Piomonte 135,00,- Hvitvin kr Italia Middels Tørr Pris: nok Friskhet: Italia Svak Middels Frisk Sødme: Tørr Halvtørr Søt PORTUGAL Hjem Anbefalinger mat oke Hjem Anbefalinger Mat og Drikke Kategorier Brukeren velger hvilkenkategori han/ hun ønsker å finne. Brukeren kan også søke på drikkevarer i relasjon til mat, se ukens anbefalinger eller få en oversikt over produktnyheter. Egendefinert Innenfor valgt kategori kan man velge om man vil definere pris eller land. Brukeren kan definere valgene og samtidig se utslaget etter hver spesefikasjon. Dette gjør at brukeren har kontroll over valgene og trenger ikke koordinere og bytte mellom flere sider selv om det er flere valgmuligheter Smaksvelger Brukeren kan velge ønskelig smakskombinasjon. For hver spesifikasjon brukeren velger å sette sne vrer han/ hun inn valgmulighetene. Dette gjør det enklere å velge vin tilpasset invdividuelle preferanser. Side 26

27 Banfi Centine 2008 Italia, Toscana Allois Lageder Riff Pinot 2010 Italia, Veneto 132,00,- 138,90,- Fasoli Gino Soave Borgoletto 2009 Itaia, Veneto 134,90,- La Raia Gavi 2001 Italia, Piomonte 140,00,- La Segreta Bianco 2010 Italia, Sicilia 134,70,- Tedeschi Soave Classico 2010 Italia, Piomonte 135,00,- Hvitvin kr Italia Middels Tørr Mer... Fasoli Gino Soave Borgoletto 2009 Pris: 134, 90,- (179,90,- pr liter) Land/distrikt: Itaia, Veneto Råstoff: Garganega Alkohol: Sukker: Syre: 12% 6,00 g/l Ukjent Fylde: Friskhet: Sødme: Passer til: Fisk og Skalldyr Relaterte Finn produktet Hjem Anbefalinger Mat og Drikke Fasoli Gino Soave Borgoletto 2009 Hvitvin kr Italia Middels Tørr Fasoli Gino Soave Vi er dessverre utsolgt for dette produktet Butikke som har dette produktet: Oslo City (9) Grunerløkka (13) Thereses gate (5) Storo (11) Vika (2) St.Haugen (4) Finn relaterte produkter: Hjem Anbefalinger Mat og Drikke Fasoli Gino Soave Borgoletto 2009 Hvitvin kr Italia Middels Tørr Fasoli Gino Soave H9 H8 H7 DU STÅR HER H3 H2 Hjem Anbefalinger Mat og Drikke H6 H4 H5 Fasoli Gino HER Kasse 3 Kasse 2 Kasse 1 H1 Produktinformajson Når bruker har valgt produkt fra den egendefinerte listen kan han lese grunnleggende informsjon om produktet. For de som ønsker mer detaljert og dypere informsasjon kan ta i bruk mer knappen. Utsolgt Hvis det valgte produktet ikke finnes i butikken man befinner seg i får man alternativer, enten se i hvilken butikker som har den, eller søke på relaterte viner som er i butikk. Brukeren slipper å gå steg tilbake, og å gjøre valgene på nytt, men kan raskt velge mellom 2-3 viner som er i butikk som bygger på valget ditt. Finne valgt produkt Når man har valgt vin får brukeren vist hvor i butikken han/hun finner varen i butikk. Du er HER, vinen din står står DER. Da unngår man fustrajon med å ikke finne frem til valgt vin eller å måtte bruke de ansattes tid til å finne produktet. Side 27

28 Mobilapplikasjon med strekkodeskanner UTPRØVING AV TJENESTEKONSEPT Konseptet for mobilapplikasjonen er sammensatt av flere idéer vi sammen utviklet gjennom prosjektet og knyttet til flere brukerscenarioer, både i butikken og i andre kontekster. Ved å lese av strekkoden på selve flasken eller på informasjonen på hyllen vises ytterligere informasjon på mobilen og mer enn det som står i produktkatalogen. Dette gjør at kunden kan betjene seg selv i butikk i større grad. Skanne strekkode Når strekkoden på flasken skannes ves hjelp av mobiltelefonens kamera, matches dette mot produkt i varekatalogen til Vinmonopolet. Bruksscenarier Ved bruk av strekkodeavlesning på mobilen kan du lett registrere gode viner du får servert i middagsselskap, på restaurant eller på utenlandsreiser. Praktisk er det også å sjekke om en spesifikk vare finnes på ditt pol, om de har den inne og hva denne koster. I butikken kan du enkelt innhente informasjon om vinen du vurderer å kjøpe. Side 28 Vinmonopolet SKANN STREKKODE HISTORIKK Skann Favoritter Vareutvalg Mer STREKKODE VIN & MAT MIN SIDE SELVBETJENING Vinmonopolet SKANN STREKKODE HISTORIKK Skann Favoritter Vareutvalg Mer

Vinmonopolet Interaktiv selvbetjening

Vinmonopolet Interaktiv selvbetjening DEFINERE FOKUS Bakgrunn for prosjektet Vinmonopolet ser på det strategisk viktig å styre kundeopplevelsene på tvers av alle salgskanaler og skape gode kundemøter. Kundene har endret seg og er brukere av

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Introduksjon About Us Our Wines Newsroom Library Webshop Login Logo Contact FAQ Terms and Conditions

Introduksjon About Us Our Wines Newsroom Library Webshop Login Logo Contact FAQ Terms and Conditions Introduksjon Velkommen til vår nye nettside. For å forenkle din handleopplevelse har vi nedenfor satt opp en liten brukerveiledning for å hjelpe deg med eventuelle spørsmål. Dersom du på noe tidspunkt

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

Fredsbygging fra kunnskap til handling

Fredsbygging fra kunnskap til handling DEFINERE FOKUS En ny kunnskapstjeneste for FN Siden 2002 har Center for Peace Studies (CPS) ved Universitetet i Tromsø etablert seg som et internasjonalt forskningssenter for freds- og konfliktstudier.

Detaljer

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen 12. Juni 2013 Monica F. Petersson Kysthospitalet i Stavern Foto: SiV HF, Kysthospitalet Design er brukerdrevet innovasjon i praksis Designmetodikk

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Resultater fra testen 3. Punkter til oppfølging Gjennomført i testlab

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer 1 2 Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk

Detaljer

U-Turn. Rammeverk for innsiktsprosess

U-Turn. Rammeverk for innsiktsprosess DEFINERE FOKUS Rammeverk for innsiktsprosess Utgangspunktet for prosjektet var bredt. Prosjektet startet med interne workshops hos Zenitel der fokus ble diskutert. Zenitel - Rammeverk for innsikt.pdf Blant

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

Interaktive utfordringer

Interaktive utfordringer Interaktive utfordringer Av Anne Zanussi 09.12.2009 19:54 NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim har nylig lansert nytt nettsted. Hvordan benytter de seg av mulighetene for interaksjon og brukerinvolvering?

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet. Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet

Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet. Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet Vinmonopolordningen EU/EØS Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet Grossister 78,4 mill. liter Vinmonopolet

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Rapport prosjekt til fordypning

Rapport prosjekt til fordypning Rapport prosjekt til fordypning Våren 2009, Solveig Walmann Østerklev, 1mkb Dette halvåret hadde jeg egentlig tenkt å jobbe med journalistikk i Vingernett, men Vingernett var egentlig ikke den type journalistikk

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

DEN SELVBETJENTE KUNDEN

DEN SELVBETJENTE KUNDEN Bjørn Willoch Bjanger Innovasjonsleder Visma Retail Software Kundeopplevelse og fleksibilitet i butikken DEN SELVBETJENTE KUNDEN Program Faktorer for en god kundeopplevelse Selvbetjening Kontekst hva er

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres

Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres Erfaringer fra brukerutprøvinger i Nettborgerprosjektet Øystein Dale, Seniorforsker Norsk Regnesentral Nettborgerseminar 30. november 2011 Innhold To

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere er en god match. Uten en gang

Detaljer

Webdesign for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker

Webdesign for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker Webdesign for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker En fleksibel og brukervennlig webløsning, tilpasset alle aktører under Norges nasjonalparker. Et system som passer alle. Designet av de nye

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

Nettsideplanleggings Guide

Nettsideplanleggings Guide Nettsideplanleggings Guide Alt du må ta stilling til når du skal planlegge din smaching nye nettside! Introduksjon Hva denne guiden handler om.. Nettsiden din er en viktig del av ditt foretak om ikke den

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Hva er Geocaching? Hvordan starter man? Hvor finnes det geocacher?

Hva er Geocaching? Hvordan starter man? Hvor finnes det geocacher? Hva er Geocaching? Geocaching er en internasjonal fritidsaktivitet som innebærer bruk av GPS koordinater for å finne skjulte skatter i byer, skog og mark. Du kommer til å bli overrasket over hvor ofte

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Gespage Utskrift fra nettsiden

Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage har en web løsning for utskrift av dokumenter. Denne web løsningen kan brukes av de fleste enheter nå i dag. For å bruke web løsningen så skriver du http://152.93.122.7:7180

Detaljer

Kanalstrategi og kanalvalg

Kanalstrategi og kanalvalg Veien videre Kanalstrategi og kanalvalg Espen Sunde kanalsjef NAV John Andrew Firing kommunikasjonssjef/virksomhetsleder Askim kommune Servicekonferansen 2014 Bakgrunn Ingen strukturert tilnærming til

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

Dagligvareportalen. Hvem er forbrukerne av dagligvareportalen? Hva kan dagligvareportalen på mobil?

Dagligvareportalen. Hvem er forbrukerne av dagligvareportalen? Hva kan dagligvareportalen på mobil? Dagligvareportalen Hvem er forbrukerne av dagligvareportalen? Hva kan dagligvareportalen på mobil? Hvordan kan dagligvareportalen benyttes av forbrukerne? Et av hovedformålene med dagligvareportalen er

Detaljer

Introduksjon til....i Klesbutikk

Introduksjon til....i Klesbutikk Introduksjon til...i Klesbutikk M erk at dette dokumentet er laget for deg som akkurat har startet å bruke PCKasse i en butikk der en kan handle klær og liknende. Bruker du PCKasse i en annen type butikk

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

TJENESTEUTVIKLING. Trygge spor

TJENESTEUTVIKLING. Trygge spor TJENESTEUTVIKLING Trygge spor Oversikt Litt om tjenestedesign Metodikk i Trygge spor II Noen funn Veien videre HVA ER TJENESTEDESIGN? DEFINISJONER "Service design is about arranging things so that people

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar. brukertesting

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar. brukertesting Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Praktisk brukertesting Innhold Innhold Forord Brukertesting i et nøtteskall Hvem bør lese denne boken? 1. Hvorfor brukerteste? 1.1. Hva er brukertesting? 1.2. Hva

Detaljer

Nytt intranett ny innsikt. Pia Fischer Konsernbanksjef Kundeopplevelse SpareBank 1 SR-Bank Mobil

Nytt intranett ny innsikt. Pia Fischer Konsernbanksjef Kundeopplevelse SpareBank 1 SR-Bank Mobil Nytt intranett ny innsikt Pia Fischer Konsernbanksjef Kundeopplevelse SpareBank 1 SR-Bank Mobil 480 42 787 pia.fischer@sr-bank.no I utvikling med regionen Et finanskonsern for folk og bedrifter flest

Detaljer

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Godt nytt år. Hvilke ønsker har du for 2013? Jeg mener ønsker i stedet for forsetter. Forsetter er for mange sånt som raskt går av moten i midten av

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Testdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Testdokumentasjon Innholdsfortegnelse Testdokumentasjon Innholdsfortegnelse Brukertesting... 2 Hva er brukertesting?... 2 Formål med brukertesten... 2 Brukertest 1:... 3 Sjekkliste på testdagen:... 3 Kjøreplan... 3 Testteamet... 4 Hvordan

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

INTERNETT OG HANDEL 2015

INTERNETT OG HANDEL 2015 INTERNETT OG HANDEL 2015 Handel via internett blir mer og mer viktig. Hvordan kan man utnytte mulighetene dette gir? Brukerdag, Økonomibistand 2015 www.kreatif.no 1 E-handel: Viktig for de som HAR nettbutikk

Detaljer

Hans-Georg Foss. Innovasjon hos detaljistene, teknologi og endringsevne. Lindbak Retail Systems AS

Hans-Georg Foss. Innovasjon hos detaljistene, teknologi og endringsevne. Lindbak Retail Systems AS Hans-Georg Foss Lindbak Retail Systems Innovasjon hos detaljistene, teknologi og endringsevne www.lindbakretail.com Lindbak Retail Systems AS Anno 2019.. Jeg går inn på nettbank, Itunes, spotify, facebook,

Detaljer

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Idébank i aktiv omsorg Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Høst 2011 Idébank i aktiv omsorg Elektronisk fagressurs om aktiv omsorg til kompetanseheving og til inspirasjon: Gode eksempler Verktøy og metoder

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

Introduksjon til Telltur

Introduksjon til Telltur Introduksjon til Telltur DEL 1. Hvordan opprette en Telltur bruker DEL 2. Finn turmål DEL 3. Registrering av tur DEL 4. Hvordan opprette og endre brukere for andre DEL 5. Hvordan opprette en Kommune side

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL

Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL MÅL At elevene blir bevisst problemstillinger og hva det innebærer. TIDSBRUK En skoletime GJENNOMFØRING 1. Del klassen

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Mobil Feltdagbok. Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting

Mobil Feltdagbok. Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting Mobil Feltdagbok Hvordan effektivisere en oppsynsmanns datafangst i felten med smarttelefon som har GPS stedfesting Vårt utgangspunkt Interaksjonsdesignere mest web/applikasjoner Ønsket å lære mer om hvordan

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Kokebok for einnsyn. Verktøy for å kartlegge holdninger. Versjon 0.2

Kokebok for einnsyn. Verktøy for å kartlegge holdninger. Versjon 0.2 Kokebok for einnsyn Verktøy for å kartlegge holdninger Versjon 0.2 Innholdsfortegnelse Side Tema 03 Hvorfor kartlegge holdninger? 04 Metoder for å kartlegge holdninger 10 Hvordan dokumentere funn 11 Funnark

Detaljer

Vi tester BiB-viner til påsketuren

Vi tester BiB-viner til påsketuren Vi tester BiB-viner til påsketuren Selvsagt må det bli noen gjentakelser, så lenge vi gjerne presenterer noen BiB-viner så vel til jul som påske. J. Moreau. Hvitvin Tariquet nahe Riesling, hvitvin MezzoMondo

Detaljer

Digitalisert kundenytte og innovasjon i Ruter. Morten Bergsten, Forretningsutvikler Ruter As

Digitalisert kundenytte og innovasjon i Ruter. Morten Bergsten, Forretningsutvikler Ruter As Digitalisert kundenytte og innovasjon i Ruter Morten Bergsten, Forretningsutvikler Ruter As #1. Slutte å lage ting som vi vet ikke funker. #2. Lage ting som funker. 1. Hva bruker kundene? 2. Når bruker

Detaljer

TOPRO for Oma og Opa. Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet

TOPRO for Oma og Opa. Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet DEFINERE FOKUS Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet "Mennesker som deler et behov for mobilitetshjelp utgjør ikke en homogen gruppe hva gjelder smak, verdier, interesser og sosiale og

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)...

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)... Personal og lønn Coaching 1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter).... 3 1. COACHMODELL: GROW Formål: GROW-modellen

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Verktøy du trenger for å gjøre denne øvingen. Viktig notis før du starter. Hva skal leveres inn i itslearning?

Verktøy du trenger for å gjøre denne øvingen. Viktig notis før du starter. Hva skal leveres inn i itslearning? Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Øving 2: Strategi for sosiale medier Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget "IINI2004 Sosiale medier" Verktøy du trenger

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Lean Startup er Innovatørens Verktøykasse og er i dag vidt anerkjent som gullstandarden i innovasjonsmiljøet i Silicon Valley. Lean Startup hjelper

Lean Startup er Innovatørens Verktøykasse og er i dag vidt anerkjent som gullstandarden i innovasjonsmiljøet i Silicon Valley. Lean Startup hjelper Lean Startup er Innovatørens Verktøykasse og er i dag vidt anerkjent som gullstandarden i innovasjonsmiljøet i Silicon Valley. Lean Startup hjelper med å besvare spørsmål som: - Hvem er kunden/brukeren?

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune"

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune" Trine Lind, byrådsavdeling for finans" André Myrbråten, byrådslederens kontor" Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig

Detaljer

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler Gruppearbeid Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler I dette gruppearbeidet skal vi jobbe med den lukkede delen av det digitale verktøyet: registrering av samarbeidsavtaler innen prosjekt til

Detaljer