BATMAGASINET B 2012 BÀTMAGASINET B:M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BATMAGASINET B 2012 BÀTMAGASINET 8 2012 B:M. www.batmagasinet.no. www.batmagasinet.no"

Transkript

1 ) Selv en liten bat kan oppleves stor nar den er riktig designet. Den minste skjœrgardsjeepen fra UHern er S49-modellen Dg er en romslig Dg leken familiebat. H vern far mest ut aven centimetcr i en bât? Produsentene kniver am â tyne mest mulig saft ut av sitronen, ~âde for a holde prisco ucde og for â tllby mest mulig bât pa minst mulig plass. Uttem er pa vannet med Mortcn Minstemann, UUern 549, i ny drakt. Den er et godt eksempel pa nytenkning, i den grad ctet er mulig â tcnke nytt med et tradisjonelt konsept basert pa skj::ergardsjeepens h1sninger. Den cr fcm metcr Jang og to metcr bred, men like fullt en smidig bât for srnâbamsfamilien pa tur. Typisk for bâter i denne klassen er den tilbaketrukne styrekonsollen, gjcl11c plassert pa styrbord side, og hvor aktersofaen ogsâ tjener som kj0restol for skipperen. Uttem 549 er intet unntak. Styreposi- sjon akter har mange fordeler. Den li11e bâten blir straks star foran, med mange sitteplasser og plass ti l et plastbord for lunsjen under apen himmel. Godt med stuveplass 1 sma baler er hemmeligheten a fa mest mulig 10s0re un na. Oedor cr stuverom noe av det f0rste vi ser eher. Det er veldig godt med plass til a gjenune unna sma ting i Uttem S49. Dregg, tauverk og fendere er det greit med plass til i de to rommene under hver av badeplattformene akter. 1 babord plattform ligger badestigen integrerl. Det er et stort lagerrom under akterbenken, og her har produsenten montert solide gassj0ftere, slik at du ikke far ben ken i hodet mir du b0yer deg oppi. Under benkene foran i bâten er det ogsâ godt med plass. Pa styrbord si de er det plass bade til tiskeutstyr og vannski. Smart innredet Baten har en praktisk planl0sning. Helt akter er det sofa med god plass lil tre personer. Foran styrekonsollen el' det stol i fartsretllingen. Det er en stol" sofa pa styrbord side, en noe kortere pa babord side. Med et enkelt grep kan ogsa plassen mellom sofaputene fyl les med en pute til stor solseng. Du ma fjerne b:nkeputene helt for a fa full apning i lokkene pa benkene. Litt irriterende. Problemet hadde vœrt 10st med en tanke smalere puter. Puten helt forut kan vippes app og dermed har du skaffet deg et behagelig trinn for a komme ut og inn. Selv am bâten er relativt liten, er det problemfritt a ta seg rundt. Det cr god plass mellom konsollen og skrogsiden pa babord si de og det er fri passas je helt fram til baugen. Forerplass BMen er utstyrt ~n ed en stor konsoll som gir god beskyttelse for to personer. Det er rikehg med plass til bena for de som sitter bak, og passasjeren pa innsiden av f0reren, som sitter rnidt i bâten, har god plass. Rornsligheten her akter har en ulempe. Det er ingen rnulighet til a justere avstanden mellorn sittebenk og konsoll. For oss som ik:ke er blant de lengste er det reh og slett litt ubekvemt â kj0re bâten i sittende stilling fordi du ikke far ryggst0tte. Til gjengjeld er det ingen problemer â kj0re bâten staende. Konsollen bœrer preg av kvalitet. Den er ikke u]ik konsollene fra de st0rre utgavene. Den har to koppholdere, ] 2 volts uttak og et eget lite rom med lokk til mobiltelefon og lommebok. Vindskjermen cr omkranset av en god syrefast ramme som er god a gripe i nar du kj0rer bâten i staende stilling. Sjoegenskaper Er du pa battur alene, sarnles mye vekt langt akter. Bâten har en bratt planingsterskel, men likevel legger den seg raskt i plan. Vi har erfaring med tilsvarende bâter som blir stâende uforholdsmessig lenge og slite for â komme over terskelen. Det er ubehagelig ikke â se hva som skjer der foran baten. Var testbat var utstyrt med en 75 hk Mercury Optimax. Mercury er en trofast motor, men Optimax begynner a trekke pa arene. Den st0yer en dei og er koblet til en kontrol1- boks som oppleves slarkete og upresis. Lillebror i Uttem-familien er morsom i sj0en. Den er trygg, leu â kontrollere og ligger ±]ellst0tt i svingene. Bâten reagerer rask pa trimming og tinner seg raskt til reue. Ait i ait en morsolll og leken bat med mange gode kvaliteter. B:M 6 BATMAGASINET B BÀTMAGASINET

2 BY GOOGLE TRANSLATE First impressions Uttern S49 Little thing (in a good way) Even a small boat can feel great when properly designed. The smallest console boat from Uttern's S49 model is a spacious and playful family boat. Who gets the most out of a centimeter in a boat? Producers knives am to squeeze the most juice out of lemon, both to keep the price down and offer the most boats in the smallest possible space. Uttem is on the water with Morten little guy, Uttern S49, in a new guise. It is a good example of innovation, to the extent it is possible to rethink the traditional concept based on open console solutions. It is five meters long and two feet wide, but nevertheless a smooth boat for small family on a trip. Typical of boats in this class is the secluded control console, usually located on the starboard side, and the stern sofa also serves as the driving seat for the skipper. Uttern S49 is no exception. Board Position transom has many advantages. The small boat is immediately in front of the great, with lots of seating and room for a plastic table for lunch al fresco. Plenty of stow space In small fire is the secret to get the most 1øsøre away. Therefore, the locker of the first things we look for. It is very good with space for hiding away small things in Uttern S49. Anchor, ropes and fenders, it is nice to fit in the two rooms in each of the bathing platform aft. In the port platform is integrated bathing ladder. There is a large storage room under the aft bench, where the manufacturer has installed gas solid lifters, so you do not get the bench in the head when you lean into it. Under the benches in front of the boat, there are also plenty of space. On the starboard side there is room for both fishing and water skiing. Smart furnished The boat has a practical layout. Completely aft is the sofa with plenty of room for three people. Front control console is the chair in the direction of motion. There is a large sofa on the starboard side, a little shorter on the port side. A single action can also be space between the sofa cushions are filled with a large sun pad. You must remove the bench pads completely to get the full opening of the lids on the benches. A little annoying. The problem had been solved with a mind narrower cushions. Cushion fore tilts app and then you have got yourself a pleasant step to get in and out. Although the boat is relatively small, it is hassle to get around. There is plenty of room between the console and the hull on the port side and there is free movement right up to the bow. Cockpit The boat is equipped with a large console that provides good protection for two people. There is plenty of legroom for those sitting behind, and the passenger on the inside of the driver, who sits in the middle of the boat has plenty of space. The space in the aft has a disadvantage. There is no way to adjust the distance between the bench and console. For us who are not among the longest, it is simply a bit uncomfortable to drive the boat in a sitting position because you do not get back support. On the other hand, there are no problems to drive the boat upright.

3 The console carries the stamp of quality. It is not unlike the consoles from the larger editions. It has two cup holders, 12 volt outlet and a separate small room with a lid for the cell phone and wallet. Wind screen is surrounded by a good acid resistant frame that is comfortable to grip when you run the boat in an upright position. Seaworthiness Are you on the boat alone, collected a lot of weight far aft. The boat has a steep planing threshold, but still put it up quickly in the plan. We have experience with similar boats that remain disproportionately long and hard to get over the threshold. It's uncomfortable not to see what happens there in front of the boat. Our testbåt was equipped with a 75 hp Mercury Optimax. Mercury is a faithful engine, but Optimax getting on in years. The noisy part and is connected to a control box that felt wobbly and imprecise. Younger brother of Uttern family fun in the sea. It is safe, easy to control and is rock solid in the turns. The boat responds quickly on trimming and find themselves quickly to the right. All in all a fun and playful boat with many good qualities.

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth Å få vera med på dette spanande prosjektet er noko eg er verkeleg glad for. Etter fleire andre bokutgjevingar, kjem endeleg ei bok med det som eg vil kalle hovudyrket hans far, friluftsmålar som fester

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Ingrid Berven. Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening. Maurice Merleau-Ponty

Ingrid Berven. Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening. Maurice Merleau-Ponty Ingrid Berven Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening Maurice Merleau-Ponty North-Information nr 271/North Art Magazine nr 29/Ingrid Berven North is published

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

STØRRELSE. rock 1 noun

STØRRELSE. rock 1 noun rock 1 noun 1 the solid mineral material forming part of the surface of the earth and other similar planets, exposed on the surface or underlying the soil or oceans. rock 1 noun 2 a large piece of such

Detaljer

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000 SOS Rasismes avis nr. 1 2000 10,- kr AntirasisteN Aldri mer... Denne avisa hadde du fått gratis tilsendt, hvis du hadde vært medlem av SOS Rasisme. Meld deg inn i dag! side 16 Retur: SOS Rasisme Pb 297

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Experiences at the airport

Experiences at the airport Experiences at the airport A master thesis regarding how the use of experience economy and atmospherics can improve the passenger experience in the air-side terminal Trine Susanne Johansen MSoc. Sc. Service

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

the view was all in lines

the view was all in lines PIANO Pianist Kenneth Karlsson invites Rolf Wallin and Asbjørn Schaatun, two Norwegian composers of truly European format, to join in close combat with one the major works of expressionism, the revolutionary

Detaljer

hvordan leve med hemodialyse? how to live with haemodialysis? Med engelsk, arabisk og urdu oversettelse

hvordan leve med hemodialyse? how to live with haemodialysis? Med engelsk, arabisk og urdu oversettelse hvordan leve med hemodialyse? how to live with haemodialysis? Med engelsk, arabisk og urdu oversettelse 2 Utgitt av LNT i 2008 Oversatt ved Tolketjensten i Oslo, august 2008 Illustrasjoner og layout: Kolorado.no

Detaljer

Hva gjør vi når compositflyet vårt har fått en skade?

Hva gjør vi når compositflyet vårt har fått en skade? TEKNISK KOMITE INFORMERE: 4. februar 2006 Hva gjør vi når compositflyet vårt har fått en skade? Som et ledd i vårt kontinuerlige arbeid med å videreskolere våre, piloter, instruktører og våre tekniske

Detaljer

150800 Windlass Control Unit

150800 Windlass Control Unit Windlass Systems 10800 Windlass Control Unit Keep this manual onboard! Installasjon og brukermanual Installation and usermanual Rev1.0.0 SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 19-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69

Detaljer

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner Culture Segments Det nye segmenteringssystemet for kunst-, kultur- og kulturarvorganisasjoner The new segmentation system for arts, culture and heritage organisations Norsk / Norweigan is the new international

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Kan vi skape mye mere verdi i softwareprosjekter?

Kan vi skape mye mere verdi i softwareprosjekter? Kan vi skape mye mere verdi i softwareprosjekter? Softwarebransjen har i den senere tid vært fokusert på å øke produktiviteten. Vi tar stadig i bruk ny teknologi og moderne systemutviklingsmetoder for

Detaljer

Den offentlege forvaltninga av reindrifta

Den offentlege forvaltninga av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlege forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga Den offentlige forvaltningen av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlige forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga

Detaljer

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer Jon Guttu Lene Schmidt 1 Forord I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim,

Detaljer

- formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42

- formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42 Pierre Boulez: Troisième Sonate (1957) Universal Edition - formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42 - formant 3: Constellation Miroir 5 Mélange blocs points 00:23

Detaljer

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen NIBR-rapport 2008:7 Jon Guttu, Eli Havnen og Gro Koppen Kartlegging av boligmassen i Groruddalen En GIS-basert oversikt Kartlegging av boligmassen i Groruddalen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 Obs! inneholder gass D-DAG FOR SALTKRAFT Prototypen på Tofte testes før sommeren Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 SLAPPE LUNGER I SVERIGE Blåser seg opp

Detaljer