ASUS Transformer Book Trio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASUS Transformer Book Trio"

Transkript

1 NW8300 August 2013 Bærbare PC ASUS Transformer Book Trio Elektronisk håndbok

2 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS"). ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET. Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke. SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN. Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt. Ansvarsbegrensning Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt. ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen. Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN. Service og support Besøk vårt flerspråkelige nettsted på Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

3 Innhold Om denne håndboken...7 Begreper brukt i denne håndboken... 8 Ikoner... 8 Skrifttyper... 8 Sikkerhetshensyn...9 Bruke den ASUS Transformer Book Trio-en... 9 Ta vare på den ASUS Transformer Book Trio-en Riktig deponering Kapittel 1: Maskinvaredeler Bli kjent med den ASUS Transformer Book Trio-en din...14 Nettbrett...15 Sett ovenfra Porter og spor Bakfra PC-stasjon...21 Sett ovenfra Bakfra Høyresiden Venstresiden Omdanne enhetene til en ASUS Transformer Book Trio...29 Koble nettbrettet fra PC-stasjonen...30 Kapittel 2: Komme i gang Sette opp enheten...32 Bruke ASUS Transformer Book Trio Bruke tasten for å bytte operativsystem (OS) Bruke nettbrettet Bruke PC-stasjonen Bevegelser for berøringsskjermen og styreplaten...40 Berøringsskjermbevegelser for Windows Berøringsskjermbevegelser for Android Bruke styreplaten Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 3

4 Bruke tastaturet...52 Funksjonstaster Funksjonstaster for ASUS-apper Windows 8 taster Kapittel 3: Arbeide med Windows 8 Starte opp for første gang...56 Windows 8-låseskjerm...56 Windows brukergrensesnitt...57 Startskjerm Windows -applikasjoner Hotspots Jobbe med Windows -applikasjoner...61 Starte applikasjoner Tilpasse apper Tilgang til Apper-skjermen Charms-verktøylinjen Snap-funksjon Andre tastatursnarveier...72 Koble til trådløse nettverk...74 Wi-Fi-kobling Bluetooth Flymodus Koble til kablede nettverk...79 Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse Konfigurere en statisk IP-nettverkstilkobling Slå av den ASUS Transformer Book Trio-en...82 Sette den ASUS Transformer Book Trio-en i hvilemodus Kapittel 4: Kapittel 4: Arbeide med Android Starte opp for første gang...86 Android -låseskjerm...87 Låse opp enheten Gå til Google Now...88 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

5 Google Now Hjem-skjerm...89 Skjermvisninger...90 Liggende visning Stående visning Låse skjermorienteringen Koble til verden...92 Koble til Wi-Fi-nettverk Bruke Bluetooth Behandle apper...97 Lage app-snarveier Fjerne app fra startskjerm Vise app-info Lage app-mappe Vise apper på Nylige-skjermen Task Manager Filbehandling Tilgang til internlageret Tilgang til den eksterne lagringsenheten Innstillinger Slå av Android Sette nettbrettet i hvilemodus Kapittel 5: Selvtest (POST = Power-On Self Test) Selvtest (POST = Power-On Self Test) Bruke POST til å få tilgang til BIOS og feilsøke BIOS Tilgang til BIOS BIOS-innstillinger Feilsøking Oppdater PC-en Nullstill PC-en Avanserte alternativer Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

6 Tips og ofte stilte spørsmål (OSS) Nyttige tips for ASUS Transformer Book Trio Maskinvare-OSS Programvare-OSS Tillegg Informasjon om DVD-ROM-stasjonen (på utvalgte modeller) Informasjon om Blu-ray ROM-stasjon(på enkelte modeller) Samsvar for det interne modemet Oversikt Nettverkskompatibilitets erklæring Ikke-tale-utstyr Kunngjøring fra Federal Communications Commission Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC Radiofrekvens (RF) Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EU) CE-merking IC-strålingseksponering, erklæring for Canada Trådløs operasjonskanal for ulike domener Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike UL sikkerhetsmerknader Sikkerhetskrav til strøm Merknader for TV-tuner REACH merknader Produktmerknad fra Macrovision Corporation Unngå hørselstap Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier) Sikkerhetsinformasjon den optiske stasjonen CTR 21-godkjenning (for Bærbar PC-er med innebygd modem) ENERGY STAR yhteensopiva tuote Økologisk merke for EU Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk ASUS-resirkulering / Returtjenester Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

7 Om denne håndboken Denne håndboken inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til den ASUS Transformer Book Trio-en, inndelt i følgende kapitler: Kapittel 1: Maskinvaredeler askinvaredeler Dette kapitlet forklarer maskinvarekomponentene til den ASUS Transformer Book Trio-en. Kapittel 2: Komme i gang Dette kapitlet viser deg hvordan du setter opp og bruker de forskjellige delene til ASUS Transformer Book Trio. Kapittel 3: Arbeide med Windows 8 Dette kapitlet gir en oversikt over bruk av Windows 8 på den ASUS Transformer Book Trio-en. Kapittel 4: Kapittel 4: Arbeide med Android Dette kapitlet gir en oversikt over hvordan du bruker Android på ASUS Transformer Book Trio og nettbrett. Kapittel 5: Selvtest (POST = Power-On Self Test) Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker POST til å endre innstillingene til den ASUS Transformer Book Trio-en. Tips og ofte stilte spørsmål (OSS) Tillegg Dette avsnittet inneholder noen anbefalte tips, maskinvare- OSS og programvare-oss du kan lese, for å vedlikeholde og løse vanlige problemer med ASUS Transformer Book Trio. Denne delen inneholder merknader og sikkerhetserklæringer for den ASUS Transformer Book Trio-en. Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

8 Begreper brukt i denne håndboken For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe tekst på denne måten: VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave. TIPS: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver. ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader din ASUS Transformer Book Trio og komponentene i den. Ikoner Ikonene nedenfor viser hvilken enhet som kan brukes for å fullføre oppgaver eller prosedyrer på din ASUS Transformer Book Trio. = Bruk berøringsskjermen. = Bruk styreplaten. = Bruk tastaturet. Skrifttyper Fet = Dette indikerer en meny eller et element som skal velges. Kursiv = Dette viser til avsnitt som du kan lese i denne bruksanvisningen. 8 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

9 Sikkerhetshensyn Bruke den ASUS Transformer Book Trio-en Denne ASUS Transformer Book Trio-en bør kun brukes i miljøer med temperaturer mellom 5 C (41 F) og 35 C (95 F). Referer til klassifiseringsmerkelappen på bunnen av ASUS Transformer Book Trio en og sørg for at strømadapteren din samsvarer med klassifiseringen. Den ASUS Transformer Book Trio-en må ikke plasseres i fanget ditt eller andre deler av kroppen. Dette for å forhindre ubehag eller skade fra varmeeksponering. Ikke bruk skadete strømledninger, tilbehør eller andre ytre utstyrsenheter. Mens den er slått på, sørg for at du ikke bærer eller dekker til den ASUS Transformer Book Trio-en med noen gjenstander som kan redusere luftsirkulasjon. Ikke plasser den ASUS Transformer Book Trio-en på ujevne eller ustabile overflater. Du kan sende den ASUS Transformer Book Trio-en gjennom røntgenmaskiner (brukes på gjenstander som er plassert på transportbånd), men ikke utsett den for magnetiske detektorer og lesere. Kontakt flyselskapet ditt for informasjon om relaterte tjenester ombord som kan brukes og restriksjoner som må følges når du bruker den ASUS Transformer Book Trio-en ombord. Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

10 Ta vare på den ASUS Transformer Book Trio-en Koble fra vekselstrømmen og ta ut batteripakken (hvis gjeldende) før rengjøring av den ASUS Transformer Book Trio-en. Bruk en ren cellulosesvamp eller semsket pusseskinn fuktet med en ikke-skurende vaskemiddeloppløsning og noen dråper varmt vann. Fjern overflødig fuktighet fra den ASUS Transformer Book-en med en tørr klut. Sterke løsemidler som fortynningsmidler, benzen eller andre kjemikalier må ikke brukes på eller nær den ASUS Transformer Book Trio-en. Ikke plasser gjenstander oppå den ASUS Transformer Book Trio-en. Ikke utsett den ASUS Transformer Book Trio-en for sterke magnetiske eller elektriske felter. Ikke bruk i nærheten av eller utsett den ASUS Transformer Book Trio-en for væsker, regn eller fuktighet. Ikke utsett den ASUS Transformer Book Trio-en din for støvete miljø. Ikke bruk den ASUS Transformer Book Trio-en din nær gasslekkasjer. 10 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

11 Riktig deponering IKKE kast ASUS Transformer Book Trio en i kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter. IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 11

12 12 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

13 Kapittel 1: Maskinvaredeler Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 13

14 Bli kjent med den ASUS Transformer Book Trio-en din ASUS Transformer Book Trio består av to hovedenheter: nettbrettet og PC-stasjonen. Når nettbrettet er forankret på PC-stasjonen, kan begge enhetene brukes som ASUS Transformer Book Trio. Hvis brettet kobles fra PC-stasjonen, kan hver del fungere som en selvstendig enhet med sine egne egenskaper. Operativsystemet på nettbrettet er Android mens det er Windows 8 på PC-stasjonen. nettbrett PC-stasjon ASUS Transformer Book Trio MERK: Nærmere detaljer om å sette nettbrettet og PC-stasjonen sammen eller ta dem fra hverandre, finner du i avsnittene Omdanne enhetene til en ASUS Transformer Book Trio og Koble nettbrettet fra PC-stasjonen i denne håndboken. 14 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

15 Nettbrett Med nettbrettet i ASUS Transformer Book Trio kan du bruke berøringsskjermbevegelser under arbeid i Windows 8 eller Android. Når nettbrettet er løsnet fra PC-stasjonen, kan det bare brukes til arbeid i Android. Sett ovenfra Kamera Det innebygde kameraet lar deg ta bilder eller spille inn videoer med din ASUS Transformer Book Trio. Kameraindikator Kameraindikatoren viser når det innebygde kameraet er i bruk. Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 15

16 Sensor for omgivelseslys Sensoren for omgivelseslys registrerer mengde omgivelseslys i miljøet ditt. Den lar systemet automatisk justere lysstyrken på skjermen avhengig av omgivelseslyset. Berøringsskjerm Denne berøringsskjermen med høy definisjon passer utmerket til å vise bilder, videoer og andre multimediefiler på ASUS Transformer Book Trio eller nettbrettet. Den lar deg også bruke nettbrettet med berøringsbevegelser. TIPS: For flere detaljer, Bevegelser for berøringsskjermen og styreplaten i denne håndboken. 16 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

17 Porter og spor Hodetelefon-utgangsport (kun for Android ) Denne porten er for å koble ASUS Transformer Book Trio til hodetelefoner mens du bruker Android. Du kan også koble ASUS Transformer Book Trio til en ekstern mikrofon via denne porten. PC-stasjonens spor Disse sporene er magnetiske og bekvemt innrettet med de magnetiske flikene på PC-stasjonen for å feste lesebrettet trygt. ADVARSEL! PC-stasjonflikene er magnetiserte, og må holdes utenfor barns rekkevidde. Magnetiske felt som lages av mobile enheter kan skade data på magnetiske lagringsmedia, som kredittkort, harddisker eller bånd. Ikke plasser enheten ved siden av slike media. Utsett aldri enheten for sterke magnetiske felt, da dette kan forårsake midlertidige funksjonsfeil. Magneter kan påvirke pacemakere i drift og implanterte defibrillatorer. Finn ut om det er en foreslått avstand fra magneter for pacemakeren eller defibrillatoren, hvis aktuelt. Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 17

18 Mikro-USB 2.0-port (kun for Android ) Sett den medfølgende mikro-usb til USB-adapteren inn i denne mikro-usb (universell seriebuss) 2.0-porten for å lade batteriet i eller levere strøm til nettbrettet. Denne porten kan brukes til oppladning også ved bruk av nettbrettet som en separat enhet. Når nettbrettet brukes separat, kan du også bruke denne porten til å overføre data fra en ekstern enhet. MicroSD-kortspor Denne bærbare PC-en har et enkelt innebygd minnekortleserspor som støtter microsd- og microsdhckortformater. MERK: Sørg for at Android -systemet kjører når du arbeider i Windows Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

19 Bakfra VIKTIG! Batteritiden varierer med bruk og etter spesifikasjonene for denne ASUS Transformer Book Trio-modellen. Batteripakken kan ikke demonteres. Mikrofon Den innebygde mikrofonen kan brukes for videokonferanse, stemmeberetninger eller enkel lydopptak. Kamera (kun for Android ) Med det innebygde kameraet kan du ta bilder eller spille inn videoer når du arbeider i Android. Lydhøyttalere De innebygde høyttalerne gir deg lyd rett fra den bærbare datamaskinen. Lydfunksjonene i denne bærbare datamaskinen reguleres av programvare. Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 19

20 Volum-knapp Trykk på denne knappen for å øke eller redusere volumet. Strømknapp Strømknappen slår på nettbrettet, starter Android og tilbakestiller nettbrettet ved behov. Se følgende scenarioer for bruk av PC-stasjonens strømknapp: Trykk på strømknappen for å slå på nettbrettet og starte Android. Trykk på strømknappen mens nettbrettet er aktivt for å sette det i hvilemodus eller vekke det fra hvilemodus. Hvis nettbrettet ikke reagerer, trykk og hold strømknappen inne i cirka sju (7) sekunder til det avslutter. 20 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

21 PC-stasjon PC-stasjonen fungerer som en inngangsenhet for ASUS Transformer Book Trio via tastaturet og styreplaten. Den gir også tilgang til Windows 8 når nettbrettet er forankret eller når det brukes en ekstern skjerm. Sett ovenfra MERK: Opsettet til tastaturet kan variere avhengig av modell, område eller land. Mikrofon Den innebygde mikrofonen kan brukes for videokonferanse, stemmeberetninger eller enkel lydopptak. PC-stasjonens hengsel Dette hengslet er for å koble nettbrettet til PC-stasjonen. Samtidig holder det nettbrettet på plass når du justerer det til forskjellige betraktningsvinkler. Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 21

22 Utløserknapp for nettbrett Trykk denne knappen helt inn til hengslet frigir nettbrettet fra PC-stasjonen. Strømindikator Strømindikatoren tennes når PC-stasjonen kjører Windows 8 og blinker sakte når den er i hvilemodus. Strømknapp Strømknappen slår på PC-stasjonen, starter Windows 8-systemet og kan brukes til å tilbakestille PC-stasjonen ved behov. Se følgende scenarioer for bruk av PC-stasjonens strømknapp: Trykk på strømknappen for å slå på PC-stasjonen og starte Windows 8. Trykk på strømknappen mens PC-stasjonen er aktiv for å sette den i hvilemodus eller vekke den fra hvilemodus. Hvis PC-stasjonen ikke reagerer, trykk og hold strømknappen inne i cirka fire (4) sekunder til PC-stasjonen avslutter. 22 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

23 Tast for å bytte operativsystem (OS) Tasten for å bytte operativsystem er en spesialtast på PCstasjonen som gjør det bekvemt å bytte operativsystem mellom Windows 8 og Android. Denne tasten virker bare når nettbrettet og PC-stasjonen er koblet sammen og brukes som en ASUS Transformer Book Trio. TIPS: For flere detaljer, Bruke tasten for å bytte operativsystem (OS) i denne håndboken. Tastatur Tastaturet har QWERTY-taster i full størrelse med komfortabel tastevandring enten du skriver i Windows 8 eller Android. Det lar deg også bruke funksjonstastene, gir rask tilgang til Windows og kontrollere andre multimediefunksjoner. TIPS: Tastaturlayouten varierer avhengig av modell eller område. Styreplate Styreplaten tillater bruk av kombinasjonsbevegelser for å navigere på skjermen, noe som gir en intuitiv brukeropplevelse i både Windows 8 og Android. Det simulerer også funksjonene til en vanlig mus. TIPS: For flere detaljer, se Bruke styreplaten i denne håndboken. Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 23

24 Bakfra PC-stasjonfliker De magnetiske PC-stasjonflikene fester nettbrettet sikker til PCstasjonen. Fest nettbrettet til PC-forankringen ved å tilpasse PCforankringssporene på toppen av disse flikene. Når de er festet, kan du justere visningsvinkelen til nettbrettet. ADVARSEL! PC-stasjonflikene er magnetiske, og må holdes utenfor barns rekkevidde. Magnetiske felt som lages av mobile enheter kan skade data på magnetiske lagringsmedia, som kredittkort, harddisker eller bånd. Ikke plasser enheten ved siden av slike media. Utsett aldri enheten for sterke magnetiske felt, da dette kan forårsake midlertidige funksjonsfeil. Magneter kan påvirke pacemakere i drift og implanterte defibrillatorer. Finn ut om det er en foreslått avstand fra magneter for pacemakeren eller defibrillatoren, hvis aktuelt. 24 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

25 Høyresiden MERK: Følgende porter kan bare brukes i Windows 8. Micro HDMi-port (kun for Windows 8) Denne porten er for en micro High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kontakt og er HDCP-kompatibel for HD DVD, Blu-ray og annet beskyttet innhold. Mini skjermport (kun for Windows 8) Bruk denne porten til å koble ASUS Transformer Book Trio til en skjermport, VGA, DVI eller HDMI ekstern skjerm. Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 25

26 USB 3.0-port med USB Charger+* (kun for Windows 8) Denne USB 3.0-porten med -ikonet leveres med funksjonen USB Charger+. USB Charger+ lar deg hurtiglade mobilenheter og kan brukes selv mens ASUS Transformer Book Trio er i hvile-, dvale- eller avstengingsmodus*. Strøminntak (kun for Windows 8) Sett inn den medfølgende strømadapteren i denne porten for å lade batteripakken og forsyne PC-stasjonen med strøm. Når ASUS Transformer Book Trio brukes med strømadapteren, kan batteriene i både PC-stasjonen og nettbrettet lades via denne porten. ADVARSEL! Adapteren kan bli varm når den er i bruk. Ikke dekk til adapterne og hold den unna kroppen din mens den er koblet til en strømkilde. VIKTIG! Bruk bare den medfølgende strømadapteren når du kobler PC-stasjonen til en stikkontakt. * kun på utvalgte modeller 26 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

27 Venstresiden Kombikontakt for hodetelefonutgang/mikrofoninngang Denne porten er for å koble PC-stasjonen til høyttalere med forsterker eller hodetelefoner. Du kan også bruke denne porten til å koble PC-stasjonen til en ekstern mikrofon. USB 3.0-port (for Windows 8) Denne Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-porten gir en overføringshastighet på opptil 5 Gbit/s og er bakoverkompatibel med USB 2.0. USB 2.0-port (for Android ) Denne Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-porten er kompatible med USB 2.0- eller USB 1.1-enheter som tastaturer, pekeenheter, flashdiskstasjoner, eksterne HDD-er, høyttalere, kameraer og skrivere. Statusindikatorer Statusindikatorene hjelper til med å identifisere gjeldende maskinvarestatus på PC-stasjonen. Strømindikator Strømindikatoren tennes når PC-stasjonen er på og blinker sakte når den er i hvilemodus. Den viser også at Windows 8 allerede er startet. Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 27

28 Batteriladeindikator med to farger LED-lampen med to farger gir en visuell indikasjon på ladestatus for batteriet i ASUS Transformer Book Trio. Se nærmere detaljer i LED-fargetabellen nedenfor. LED-fargetabellen Farge Fast grønt Status PC-stasjonen er tilkoblet en strømkilde, lader batteriet og batteristyrken er mellom 95 og 100 %. Fast oransje PC-stasjonen er tilkoblet en strømkilde, lader batteriet og batteristyrken er under 95 %. Nettbrettet er tilkoblet PC-stasjonen og lader batteriet. Nettbrettets batteristyrke er under 30 %. MERK: Dette ladeprosessen aktiveres automatisk selv mens maskinen er i hvilemodus eller avslått. Blinker oransje Lys slukket PC-stasjonen går på batteristrøm og batteristyrken er mindre enn 10 %. PC-stasjonen går på batteristrøm og batteristyrken er mellom 10 og 100 %. Indikator for stasjonsaktivitet Denne indikatoren tennes når PC-stasjonen leser/skriver til interne lagringsstasjoner. 28 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

29 Omdanne enhetene til en ASUS Transformer Book Trio For å bruke begge enheter som en ASUS Transformer Book Trio, innrett nettbrettet med PC-stasjonens kontakter som vist nedenfor. MERK: PC-stasjonens spor og PC-stasjonens kontakter har magnetiserte deler. Tiltrekningen mellom disse magnetene hjelper til med å feste nettbrettet forsvarlig i PC-stasjonens hengsel. Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 29

30 Koble nettbrettet fra PC-stasjonen For å bruke nettbrettet eller PC-stasjonen som separate enheter, koble nettbrettet fra PC-stasjonen som vist i illustrasjonen nedenfor. A. Trykk på utløserknappen for nettbrettet så det løsner fra PCstasjonen. B. Trekk nettbrettet ut fra PC-stasjonens hengsel. 30 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

31 Kapittel 2: Komme i gang Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 31

32 Sette opp enheten Bruke ASUS Transformer Book Trio Se følgende trinn når du setter opp ASUS Transformer Book Trio. 1. Forankre nettbrettet i PC-stasjonen. 32 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

33 2. Lad opp den ASUS Transformer Book-en. A. Koble AC-strømadapteren til en 100 V ~ 240 V strømkilde. B. Koble DC-strømkontakten inn i den ASUS Transformer Book Trio-ens strøminntak (DC). Lad den ASUS Transformer Book Trio-en i 3 timer før du bruker den i batterimodus for første gang. MERK: Strømadapteren kan variere i utseende, avhengig av modell og region. Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 33

34 VIKTIG! Finn strømkravetiketten på den ASUS Transformer Book og tilsvarende informasjon på strømadapteren, og kontroller at oppgitt inngående/utgående strøm samsvarer. Enkelte datamaskinmodeller kan være merket med flere utgående strømstyrker basert på tilgjengelig varenummer. SE under for informasjon om ASUS Transformer Book-strømadapteren: Sørg for at ASUS Transformer Book er plugget inn i en jordet stikkontakt før du slår den på for første gang. Vi anbefaler sterkt at du bruker en jordet stikkontakt når du bruker ASUS Transformer Book Trio med en strømadapter. Stikkontakten må være lett tilgjengelig og i nærheten av ASUS Transformer Book Trio. Trekk støpslet ut av stikkontakten for å koble ASUS Transformer Book Trio fra strømkilden. MERK: Informasjon om strømadapter: Inngangsspenning: V vekselstrøm (AC) Inngangsfrekvens: Hz Utgående strømstyrke: PC-stasjon: 45W W (2,37A) (,3A) nettbrett: 10W (2A) (A) Utgående spenning: PC-stasjon:: 19V nettbrett: 5V 34 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

35 ADVARSEL! Les de følgende forholdsreglene når det gjelder batteriet i ASUS Transformer Book Trio. Kun autoriserte ASUS-teknikere kan fjerne batteriet inne i enheten. Batteriet som brukes i denne enheten kan innebære en risiko for brann eller kjemisk forbrenning hvis det fjernes eller demonteres. Rett deg etter de advarende merkelappene for din personlige sikkerhet. Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type. Må ikke kastes i et ildsted. Batteriet i ASUS Transformer Book Trio må ikke kortsluttes. Batteriet må overhodet ikke demonteres og settes sammen igjen. Må ikke brukes dersom det oppstår lekkasje. Batteriet og dets tilhørende deler må resirkuleres eller avhendes forsvarlig. Batteriet og andre små komponenter må oppbevares utilgjengelig for barn. * kun på utvalgte modeller Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 35

36 3. Trykk på strømknappen på PC-stasjonen. VIKTIG! Når du bruker ASUS Transformer Book Trio for første gang, må du sørge for at enheten får strøm fra strømadapteren når du trykker på strømknappen og åpner BIOS-innstillingene. 36 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

37 Bruke tasten for å bytte operativsystem (OS) Når nettbrettet og PC-stasjonen brukes hver for seg, bruker de hvert sitt operativsystem. Men når begge enhetene kobles sammen og brukes som en ASUS Transformer Book Trio, kan du bruke Android eller Windows 8 om hverandre ved hjelp av tasten for å bytte operativsystem (OS). Tast for å bytte OS Du får hjelp under prosessen med å bytte mellom Android og Windows 8 ved at hurtigmenyer vises så snart du trykker på byttetasten i følgende scenarioer: 1. Android kjører, Windows 8 er av. 2. Windows 8 kjører, Android 8 er av. 3. Både Android og Windows 8 kjører. Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 37

38 Bruke nettbrettet Se følgende trinn når du bruker nettbrettet som en separat enhet. 1. Hvis du trenger å lade nettbrettet, koble det til en strømkilde på følgende måte: A. Koble mikro-usb-kabelen til strømadapteren. B. Sett mikro-usb-kontakten inn i nettbrettet. C. Sett strømadapteren inn i en jordet stikkontakt. 2. Trykk på strømknappen på nettbrettet. 38 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

39 Bruke PC-stasjonen Se følgende trinn når du bruker PC-stasjonen som en separat enhet. 1. Koble PC-stasjonen til en ekstern skjerm. 2. Koble PC-stasjonen til en stikkontakt: A. Sett strømadapteren inn i en kontakt med V vekselstrøm. B. Sett likestrømpluggen inn i PC-stasjonens likestrøminntak. 3. Trykk på strømknappen på PC-stasjonen. Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 39

40 Bevegelser for berøringsskjermen og styreplaten Bevegelser brukes til å starte programmer og få tilgang til innstillingene på ASUS Transformer Book Trio. Se følgende illustrasjoner når du bruker håndbevegelser på berøringsskjermen og styreplaten. MERK: Følgende skjermbilder er bare for referanse. Skjermoverflaten kan se forskjellig ut fra modell til modell. Berøringsskjermbevegelser for Windows 8 Sveiping fra venstre kant Sveiping fra høyre kant Sveip fra venstre kant på skjermen for å bla gjennom apper som kjører. Sveip fra høyre kant på skjermen for å starte Charms-linjen. 40 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

41 Zoom ut Zoom inn Før to fingre sammen på berøringspanelet. Sveiping fra øvre kant Spre to fingre fra hverandre på berøringspanelet. Fingergliding På Start-skjermen, sveip fra øvre kant på skjermen for å se Alle apper-linjen. I en app som kjører, sveip fra øvre kant på skjermen for å se menyen. Skyv fingeren din for å bla opp og ned og skyv fingeren din for å panorere skjermen til venstre eller høyre. Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio 41

42 Berøringsskjermbevegelser for Android MERK: Følgende skjermbilder er bare for referanse. Skjermoverflaten kan se forskjellig ut fra modell til modell. Skjermoverflaten kan se forskjellig ut fra modell til modell og operativsystemet kan variere med Android -versjonen. Dra/trykke og holde / trykke lenge For å flytte en app, trykk og hold appen og dra den til et nytt sted. For å slette en app fra hovedskjermen, trykk og hold appen og dra den opp til den øvre kanten av skjermen. Trykk og hold for å ta et skjermbilde. TIPS: For å aktivere denne innstillingen, gå til Settings > ASUS tilpasset innstilling og avmerk deretter Ta opp skjermbilder ved å holde Nylige apps-tasten. 42 Elektronisk håndbok for ASUS Transformer Book Trio

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8233 Første utgave Juni 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning NW8496 Første utgave August 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Forskriftsmessig modell: T06G Forskriftmessig type: T06G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: ipad-oversikt 8 Bli kjent med ipad 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Dvale/vekke-knappen 11 Hjem-knappen 12 Volumknappene

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Room System for Microsoft Lync Konfigurasjons- og vedlikeholdsveiledning For modeller SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M og SRS-LYNC-L Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: Oversikt over iphone 8 Bli kjent med iphone 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Knapper 12 Symboler som viser status 13

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer