VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI."

Transkript

1 WINTERSHALL. VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. 2015

2 Forord Vi er effektive, innovative og produktive der energikilden er «VI HOLDER STØ KURS. MED VELLYKKET LETING, GODT PARTNERSKAP OG TEKNOLOGISK EKSPERTISE.» Kjære leser Energi danner grunnlaget for velstand og vekst. Om 25 år vil fossile råstoffer, først og fremst olje og gass, fortsatt stå for rundt tre fjerdedeler av primærenergien. Verdensbehovet øker, samtidig er reservene begrenset. Her trenger vi innovativ teknologi for å utvinne mer effektivt fra konvensjonelle lagringssteder. I tillegg kan ukonvensjonelle forekomster av f.eks. skifergass og -olje være med på å sikre energiforsyningen. E&P-bransjen befinner seg på mange måter i en brytningstid. Markedene for olje og gass er turbulente og kommer vel til å fortsette med å være det. Lav oljepris gjør at E&P-selskapene må arbeide enda mer effektivt. Wintershall er svært godt rustet til å klare disse utfordringene. Vi leter, akkvirerer, inngår gode partnerskap og innehar teknisk kompetanse. Derfor planlegger vi å øke produksjonen ved olje- og gasskildene i de områdene vi vet mest om, dvs. våre kjerneområder Europa, Russland, Nord-Afrika og Sør-Amerika samt i økende grad også Midtøsten. I mer enn 25 år har vi samarbeidet nært med russiske Gazprom. Sammen er vi i avgjørende grad med på å forsyne Europa med energi. Vi utvider også partnerskapet med Statoil og har overtatt operatørskapet på Brage og produksjonsfeltet Vega. Maria-feltet er det første norske egenopererte utviklingsprosjektet som blir satt i produksjon av Wintershall. Alt i alt kommer vi til å bygge ut produksjonen i Nordsjøen betraktelig. Vi står høyt i kurs i våre internasjonale energipartnerskap fordi vi er effektive, innovative og produktive. De sammensatte geologiske betingelsene hjemme i Tyskland har gjort utvinningen av olje og gass ekstra utfordrende. Derfor er den hjemlige utvinningen vårt sentrum for kontinuerlig innovasjon. Her tester vi for øyeblikket biopolymeren schizophyllan og vekker global oppmerksomhet med det. Suksessen vi har hatt de siste årene, viser at vi har riktige målsetninger for selskapet vårt. Derfor kommer vi fortsatt til å utvide strategiske partnerskap og utvikle innovativ teknologi der energikildene for olje og gass finnes. Mario Mehren DIREKTØR 3

3 FOKUS Selskapet VI LETER ETTER OLJE OG GASS PÅ DE MEST AVSIDESLIGGENDE STEDENE OG FINNER DET OGSÅ Argentina I provinsen Mendoza i sør har vi gjennomført seismiske undersøkelser. Landet har et stort potensiale når det gjelder ukonvens jonelle olje- og gassforekomster.

4 FOKUS Tyskland På det nordtyske oljefeltet Bockstedt tester vi vår nedbrytbare biopolymer Schizophyllan. Teknologi NATURMIRAKELET VÅRT ER ALLEREDE PÅ GOD VEI

5 FOKUS Partnerskap FOR EN DREVEN PARTNER ER INGEN UTFORDRING FOR STOR Uansett om vi har frisk bris, 50 minusgrader eller 50 plussgrader, føler vi oss hjemme i våre kjerneområder. Vi trosser disse ekstreme forholdene med besluttsomhet, utholdenhet og teknologisk ekspertise.

6 SUKSESS KOMMER IKKE AV SEG SELV. MEN AV 2400 ANSATTE VERDEN OVER Selskapet Vi konsentrerer oss bevisst om utvalgte kjerneområder. Vår utstrakte regionale og teknologiske ekspertise gjør at vi nyter høy troverdighet på disse områdene. Vi er teknologidrevne E&P-spesialister, og Tyskland er for oss senteret for innovasjon og forskning. Våre innovasjoner gjør at vi står høyt i kurs i hele verden og kan inngå internasjonale energi partnerskap. Vi investerer konsekvent i utviklingen av nye funn og utbyggingen av eksisterende felt. Hele tiden stiller vi like høye krav til helse, miljøvern og arbeidssikkerhet som til øko nomiske interesser. Wintershall er Tysklands største internasjonale oljeog gassprodusent og har mer enn 120 års boreerfaring. Selskapet har på verdensbasis ansatte fra 40 nasjoner. VÅR HISTORIE VÅR OVERBEVISNING Wintershall ble grunnlagt i 1894 som et selskap som skulle utvinne kaliumsalt. Firmanavnet er satt sammen av etternavnet til grunnleggeren Carl Julius Winter og det germanske ordet hall for salt. Siden 1930 har vi utvunnet hydrokarboner og siden 1970 har vi helt og holdent konsentrert oss om olje og gass. VÅRE KJERNEOMRÅDER Vi prioriterer hele tiden helse, miljøvern og arbeidssikkerhet like høyt som økonomiske interesser. Vi utvikler utvinningsmetoder som gjør at vi kan utvinne og utnytte ressursene enda mer effektivt og minimere påvirkningen på miljøet. Internasjonale konvensjoner, lokal lovgivning og våre selvpålagte høye standarder er vår rettesnor i virksomheten. Våre egne standarder er ofte til og med strengere enn lovgivningen. Nordvest-Europa Russland Nord-Afrika Sør-Amerika Midtøsten VÅRE MÅL Vi vil fortsette å vokse der energikildene finnes. Vi leter, akkvirerer, inngår gode samarbeidspartnere og innehar teknisk kompetanse, f.eks. innenfor EOR (Enhanced Oil Recovery). Fra 2018 har vi som målsetning å produsere mer enn 190 millioner fat oljeekvivalenter (boe) i året. I tillegg vil vi fra 2014 til 2018 investere rundt fire milliarder euro i E&P-prosjekter. VÅRE VERDIER Vi er kreative og står ikke tilbake for å prøve ut nye ideer, inngå verdiskapende partnerskap og være teknologisk innovative. Vi er åpne, verdsetter mangfold og fremmer dialog. Vi opptrer ansvarlig som samfunnsaktør og arbeider pålitelig med sikkerhet som førsteprioritet. Vi agerer som entreprenør og utvikler løsninger som dekker markedsbehov. VÅR EIER Siden 1969 har vi vært et heleid datterselskap av det verdensledende kjemikonsernet BASF

7 Selskapet RUSSLAND Rundt en tredjedel av alle gassreserver vi kjenner til i dag, ligger i Russland. Wintershall er det første tyske selskapet som utvinner gass i Vest-Sibir. I Novyj Urengoj i Sibir, rundt km nordøst for Moskva, produserer vi gass og kondensat fra den teknisk svært krevende Achimov-formasjonen på Urengoj-feltet (blokk IA). Produksjonen skjer i fellesselskapet Achimgaz som vi eier sammen med Gazprom. Fra lagringsstedet Jusjno Russkoje produserer Wintershall gass sammen med Gazprom. Gassfeltet ble operativt i 2007 og nådde allerede i 2009 en utvinning på 25 milliarder kubikkmeter gass i året. I regionen Volgograd opererer vi samarbeidsprosjektet Wolgodeminoil med russiske Lukoil. Vi utvinner allerede olje på sju felt, utvikler ett felt og forbereder ytterligere to felt på utvikling. VI FØLER OSS HJEMME I VERDEN EUROPA I tillegg til aktivitetene i Tyskland har Wintershall leterettigheter til rundt 120 lisenser i Nordsjøen. I Norge er vi en av de største lisenstagerne og innehar rundt 50 lisenser mer enn halvparten av disse som operatør. Her investerer vi rundt halvparten av letebudsjettet på verdensbasis. I Nederland har vi vært aktive siden 1965 og er nå en av de største gassprodusentene. Der opererer vi til sammen 23 offshore-plattformer. For å øke effektiviteten i operasjonene kontrollerer Wintershall 19 av disse plattformene med et topp moderne overvåkningssystem fra Den Helder. I Storbritannia har Wintershall andeler i seks lisenser. Plattformen Wingate har produsert gass siden I Danmark innehar Wintershall to lisenser. MIDTØSTEN Rundt 50 prosent av verdens olje- og gassreserver finnes i Midtøsten. Wintershall utvider sin tilstedeværelse i regionen og åpnet i 2010 en representasjon i Abu Dhabi. I 2012 tok vi over som operatører for den tekniske analysen av surgass- og kondensatfeltet Shuwaihat i De forente arabiske emirater. SØR-AMERIKA Sør-Amerikas betydeligste gassforekomst ligger i Argentina. Wintershall har virket i landet siden For tiden er selskapet inne på 15 olje- og gassfelt i provinsene Neuquen, Mendoza og Ildlandet. Wintershall er landets fjerde største gassprodusent. Ukonvensjonelle lagringssteder har et stort potensiale i Argentina, særlig Vaca Muerta-formasjonen i Neuquén-bassenget. Her er Wintershall blant annet inne i den lovende blokken Aguada Federal. 12 NORD-AFRIKA Wintershall har lett etter og utvunnet olje i Libya helt siden I dag er Wintershall aktiv på det østlige Sirtebasseng et, rundt kilometer sørøst for hovedstaten Tripoli, samt på åtte oljefelt på land med konsesjonene C 96 og C 97. Selskapet er dessuten med på å utvinne fra blokk C 137 på offshore-plattformen Al-Jurf som ligger ved landets nordvestkyst. 13

8 Selskapet TYSKLAND ER VÅRT HJEM Vi har vært aktive i Tyskland i mer enn 120 år. Også i dag bidrar utvinningen hjemme til å forsyne landet med råstoff. Men produksjonen i Tyskland er krevende. Derfor utvikler vi hele tiden ny, ledende teknologi. I Vadehavet har vi sammen med RWE Dea utvunnet olje siden For å kunne bore og utvinne har vi bygget den kunstige øya Mittelplate, et kar av stål som er sikret mot alle naturkrefter. Vi har aldri støtt på problemer under produksjonen i det ømfintlige økosystemet og naturarvstedet Vadehavet. EMLICHHEIM I 70 år har vi utvunnet olje ved den tysk-nederlandske grensen. Her har vi i mer enn 30 år satset på dampteknikk (steam flooding) og utvinner derfor på et konstant nivå. MITTELPLATE LANDAU I regionen Landau har vi utvunnet olje på et av de største feltene på Oberrheinsletta siden Vi har boret rundt 200 sjakter, hvorav rundt 70 fortsatt er i drift. De neste årene kommer vi til å holde utvinningen i det pfalziske vindistriktet på et stabilt nivå. BARNSTORF I 1974 ble det oppdaget gass i et nordsjøområde som kalles Entenschnabel. Vi er operatører av 26-A, den eneste gassutvinningsplattformen i den tyske delen av Nordsjøen. I 1953 grunnla vi oljeverkene Wintershall i Barnstorf og har produsert olje og gass her siden. Her samler vi vår tyske olje- og gassaktivitet. Vi innviet det internasjonale borekjernelageret i 1986 og utvidet det i KASSEL Vårt hovedsete på verdensbasis befinner seg i hjertet av Tyskland. Her jobber mer enn en tredjedel av våre ansatte fra over 40 nasjoner. Kassel er Nord-Hessens kulturelle og økonomiske sentrum. AITINGEN ENTENSCHNABEL Siden 1979 har vi utvunnet olje i regionen Großaitingen. I mange år har vi kunnet øke produksjonen fra lagringsstedet Aitingen fordi vi har gjennomført mange vellykkede boringer. Vi sjekker om vi kan utvikle de gamle oljefeltene i Bedernau og Lauben i Unterallgäu. For øyeblikket utvinnes det ikke noe fra disse feltene steinprøver fra hele verden ligger i borekjernelageret vårt og utgjør vår «hukommelse». Borekjerner blir ikke bare lagret her, men også undersøkt. De gir oss avgjørende kunnskap om bore- og utvinningsteknikker i hele verden. Nå er det 120 år siden Carl Julius Winter og Heinrich Grimberg grunnla boreselskapet Wintershall. Firmanavnet er satt sammen av etternavnet til grunnleggeren Carl Julius Winter og det germanske ordet hall for salt. I begynnelsen utvant selskapet kaliumsalt helt frem til 1930 da det ved en tilfeldighet sivet ut olje i en av kaliumsjaktene. Fra da av har vi utvunnet olje og siden 1951 har vi også utvunnet gass. I dag er vi Tysklands største internasjonale olje- og gassprodusent og er samtidig en del av BASF-gruppen. Produksjonen av olje og gass i Tyskland har vanskelige geologiske og rettslige rammebetingelser. For oss danner den grunnlaget for kontinuerlig innovasjon. Dette er innovasjoner som gjør at vi står høyt i kurs i hele verden og kan inngå internasjonale energipartnerskap

9 MYE SKAPES AV OLJE. FOR EKSEMPEL FREMTID Selskapet EN DAG MED OLJE OG GASS 4 % av all olje blir til plast? Visste du at... en vindmølle består av 45 % olje eller produkter fra petrokjemisk industri? en laptop består av 11 liter olje? Det går ikke en eneste dag uten at vi er i kontakt med olje og gass. Selvfølgelig vet vi at vi trenger olje og gass til drivstoff og oppvarming. Men tenker ikke over at det også brukes i mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og sofatrekk. Men faktisk inneholder også de olje. Klokka er halv åtte om morgenen vekkerklokka ringer. Den består av olje på lik linje med mange andre ting vi bruker i hverdagen. For vi drar ikke bare på jobb eller varmer opp leiligheten vår med hjelp av gass og olje. Råoljen brukes også til å utvinne diverse kjemiske stoffer som er en viktig del av forskjellige ting: polyvinylklorid, polyuretan, polystyren, polyetylen, polyamid og etylenoksid. Olje finnes skjult i bærbare pc-er, sofaer og tannkrem. I gulvbelegg og vinduskarmer, medisinske apparater og farmasøytiske produkter, isopor og skum gummi, madrasser og vannkanner, bøtter og tupperwarebokser, støvsugere og syntetiske tekstiler, vaskeog rengjøringsmidler, farger og kosmetikk, 16 skjermer og fjernkontroller, CD-er og klokker, faksmaskiner og kredittkort, listen er lang Olje og gass er katalysatorer i vårt industrielle samfunn. Vår velstand er basert på at vi forsynes med energi på en bærekraftig og trygg måte. Også i de neste tiårene kommer hydrokarboner til å være en viktig energibærer for industrien. Det gjør olje til et av de mest verdifulle fossile råstoffene i verden. Dette kommer ikke til å forandre seg i nærmeste fremtid. Gass innehar også en viktig rolle i våre fremtidsplaner. Den brukes først og fremst til oppvarming og strømforsyning siden gass har lav CO₂-emisjon og god klimabalanse sammenlignet med annet fossilt brensel. Samtidig blir gass stadig viktigere som råstoff for den kjemiske industrien og kan revolusjonere kunststoffindustrien. Fordi olje og gass betyr så mye som råstoffer og energibærere, leter vi kontinuerlig etter nye forekomster og innovative løsninger for å utnytte eksisterende lagringssteder maksimalt. Vår teknologiske kompetanse knyttet til ressurser som er vanskelige å utvinne, gir oss et viktig konkurransefortrinn. Våre ekspertener er oppfinnsomme, tenker lønnsomt og økologisk, og handler forsvarlig. De sørger for at den teknologiske utviklingen kontinuerlig tilpasses mangfoldet av utfordringer. Én ting er sikkert: Uten olje og gass ville mange menneskers hverdag fortonet seg ganske så annerledes. ikke bare emballasje, men også medikamenter, trenger olje? gassoppvarming gir et viktig bidrag til at miljøvernmålene nås? til og med en sofa består av 60 liter olje?

10 Teknologi VI VET HVORDAN DET FUNKER

11 VÅR EKSPORT-SUKSESS: TEKNOLOGI MADE IN GERMANY Teknologi Nye funn på gamle felt, sikker produksjon til tross for ørken og is, utvinne olje fra eksisterende lagringssteder fullt ut: Alt dette klarer Wintershall takket være innovativ teknologi. Den nødvendige kunnskapen om dette skapes først og fremst i Tyskland. Det er en lang vei fra første spor av olje- og gassforekomster til optimal utvinning og trygg produksjon. Den helt avgjørende faktoren i alle fasene av E&P-livssyklusen er: teknologi. Wintershall etterstreber hele tiden å bruke de mest innovative og mest effektive metodene. Takket være den vellykkede videreutviklingen av eksisterende teknologi lykkes vi også med å utvinne ressurser som man bare for noen år siden fortsatt ikke trodde kunne utvinnes. På samme måte lykkes vi med å finne olje og gass i regioner hvor mange i bransjen mener det ikke er særlig mer å hente. Wintershalls erfarne geologer i Stavanger har gjort utmerkede funn på Maria og Skarfjell takket være målrettet bearbeiding og nytolkning av seismiske data. Vi mestrer også produksjon under ekstreme klimaforhold: I ørkenregionene i Libya må vi hanskes med sandstormer og temperaturer opptil 50 grader, i Sibir produserer vi gass ved 50 minusgrader og permafrost, på offshoreplattformene i Nordsjøen trosser vi høye bølger og sterk vind. Hver eneste dag benytter Wintershalls ansatte seg på en ansvarsfull måte av teknologi, som f.eks. spesielle boreteknikker i Russland, slik at utvinningen kan foregå trygt og i harmoni med miljøet. Våre innovasjoner gjør dessuten at vi i mange år til kan fortsette å utvinne olje fra gamle felt på en inntektsbringende måte. I Emlichheim ved den tyskneder landske grensen henter Wintershall mer olje ut av lagringsstedet med hjelp av vanndamp. Med den såkalte dampteknikken (steam flooding) presses 300 grader varm vanndamp under trykk inn i lagringsstedet. På denne måten blir den seige oljen tynnere, flyter bedre gjennom borehullet og mer olje kan utvinnes. Forutsetningene for vår teknologiske spisskompetanse skaper vi i vårt hjemland Tyskland. Her har Wintershall i mer enn 80 år lett etter og utvunnet olje og gass. Wintershall er Tysklands største internasjonale olje- og gassprodusent og har gjennom historien utvunnet 40 millioner tonn olje og 75 milliarder kubikkmeter gass i Tyskland. Helt siden begynnelsen har Tyskland også vært Wintershalls midtpunkt for innovasjon og forskning. Her utvikler vi stadig ny og ledende teknologi. På grunn av de komplekse geologiske og rettslige rammebetingelsene i hjemlandet har det vært teknologisk krevende å utvinne og vi har ofte måttet bruke høyt utviklet spesialteknikk for å lykkes. Her er vi avhengige av kontinuerlig innovasjon og ekstremt høye sikkerhets- og miljøstandarder. Denne spisskompetansen gjør at vi stiller sterkt globalt og får muligheten til å inngå energipartnerskap internasjonalt. Innovasjonen Schizophyllan Biopolymeren som Wintershall vil bruke til å utvinne mer olje på den mest miljøvennlige måten, produseres av BASF i Ludwigshafen. Vi tester for øyeblikket produktet på det nordtyske oljefeltet Bockstedt

12 ET BLIKK INN I VÅR TEKNOLOGISKE VERDEN Teknologi Fra kjente og utprøvde metoder som dampteknikk og hydraulisk oppsprekking til uvanlige innovasjoner som bruk av sopp til å forbedre oljeutvinningen: Vi har et usedvanlig bredt spekter av ulik teknologi som vi bruker. Wintershalls mål er å finne en egnet løsning på alle tekniske utfordringer som måtte oppstå. VI ER EN STERK FAMILIE Samarbeid med BASF Sammenlignet med våre konkurrenter har vi en avgjørende fordel i kappløpet om tekniske innovasjoner: Wintershall er et heleid datterselskap av BASF, verdens største kjemikonsern. Konsernets fremragende forskningsarbeid, kunnskap om produktutvikling og umåtelige ressurser har avgjørende betydning for forskningen og utviklingen hos Wintershall. Sammen forsker vi på polymerer som Schizophyllan som gjør at man kan utvinne mer olje fra eksisterende lagringssteder. Vi jobber også for bedre bulkproppmaterialer samt mer miljøvennlige ingredienser for hydraulisk oppsprekking og utvikler nye metoder for utvinning av tungolje. Slik skaper vi synergier som begge selskapene tjener på. Tight gas Vi kan også vise til mange års erfaring med utvinning fra krevende lagringssteder, f.eks. med produksjon av såkalt tight gas: Det er gass som har samlet seg i små og atspredte hulrom mellom stein (for det meste småstein). Steinlaget er så tett at gassen ikke kan strømme fritt til en brønn. Derfor tar vi i bruk hydraulisk oppsprekking. Det innebærer at man åpner rundt fem millimeter tynne flytekanaler i steinlaget og gjør det mulig å utvinne. Teknologien er godt utprøvd og pålitelig: I mer enn 30 år har Wintershall produsert tight gas i Tyskland, Nederland, Russland og Argentina uten negative følger for miljø eller drikke vann. VI FRIGJØR GASS FRA TYKKE STEINLAG VI SETTER FART PÅ OLJEN Dampteknikk (steam flooding) Med en produksjonshistorie på 70 år har oljefeltet i Emlichheim nær den tysk-nederlandske grensen egentlig for lengst nådd pensjonsalderen. Men det finnes likevel ingen spor av aldringstegn: Fortsatt utvinner Wintershall på et konstant høyt nivå der for tiden rundt tonn olje i året. Grunnen til det er ikke minst at vi har tatt i bruk en ny, innovativ metode: Siden 1981 har vi satset på dampteknikk i Emlichheim. Her blir 300 grader celcius varm damp presset inn i lagringsstedet under 100 bar trykk. Den kan utvide seg fint i porøs stein og varme oljen som sitter fast slik at den blir tynnere og lettere å utvinne. Denne teknologien er så effektiv at feltet Emlichheim også de neste 25 årene kommer til å gi et viktig bidrag til å forsyne Tyskland med olje

13 Teknologi VI STYRER GASSUTVINNINGEN VIA SATELITT RCO-sentrum For oss er ikke suksess noen hvilepute. Vi utvikler oss stadig. En viktig del av det er å optimalisere eksisterende prosesser. Et bevis på dette er vår sentral Remote Controlled Operations (RCO) i nederlandske Den Helder. Radioovervåkningssystemet er et av de mest moderne i verden og kontrollerer utvinningen av 21 av de 25 offshoreplattformene som Wintershall opererer i den sørlige delen av Nordsjøen. Ikke bare sikrer systemet at de nederlandske offshore-reservene utvinnes effektivt, det sørger også for at vi lønnsomt kan bygge ut små og mellomstore felt i Nordsjøen. I tillegg har vi på denne måten kunnet redusere antallet flygninger til plattformene betraktelig et viktig bidrag til våre ansattes sikkerhet. VI PRODUSERER OLJE I HARMONI MED MILJØET Mittelplate I Nordsjøen har vi i mer enn tjue år bevist at det er mulig å utvinne olje økologisk og lønnsomt. I det ømfintlige Vadehavet har Wintershall sammen med operatøren RWE Dea utvunnet olje på Tysklands største oljeforekomst Mittelplate siden 1987 uten problemer. Den kunstige øya er helt avgrenset fra de ømfintlige omgivelsene ved hjelp av et stål- og betongkar. Dermed er øya trygt beskyttet mot f.eks. stormflo eller isgang. For å optimalisere oljeutvinningen har vi utviklet feltet videre med boringer fra land. Disse rørene er ekstremt krevende teknisk sett og med en lengde på inntil ni kilometer blant verdens lengste. Surgass Det er komplisert å utvinne surgass fordi den både inneholder hydrogensulfid og karbondioksid. Begge komponentene er svært korrosive, hydrogensulfid er dessuten veldig giftig. Den som vil utvinne surgass, må rense den og følge ekstremt høye sikkerhetsstandarder. Her er Wintershall blant pionererne. Helt siden 1961 har vi utvunnet surgass i Tyskland. For å rense den bruker Wintershall BASF-løsemiddelet MDEA som fjerner hydrogensulfid fra gass. «Claus-prosessen» omvandler hydrogensulfid til rent svovel. Svovelet selges som råstoff til den kjemiske industrien. Vi har bygd ut 16 surgassfelt med denne metoden og utvunnet 20 milliarder kubikkmeter surgass på en trygg måte. VI VASKER SURGASSEN REN VI TAR NATUREN TIL HJELP NÅR VI UTVINNER OLJE Schizophyllan Lær av naturen, det lønner seg. For naturen har allerede gjort det som forskerne i dag utvikler som løsninger på tekniske problemer. Sånn er det også med Winterhalls største forskningsprosjekt som vi samarbeider med BASF om. Nøkkelen til suksess er en enkel sopp, kløyvsoppen (schizophyllum commune). Om man mater den med sukker og oksygen, produserer den en biopolymer, et helt biologisk fortykningsmiddel. Denne biopolymeren kalles Schizophyllan og med den kan man utvinne inntil ti prosent mer olje, avhengig av lagringssted et enormt fremskritt. På de neste sidene kan du lese mer om hva som ligger bak denne ualminnelige teknologien

14 Teknologi SOPP + OKSYGEN + SUKKER BIOPOLYMER Felttesten i Bockstedt På oljefeltet Bockstedt brukes Schizophyllan for første gang. Her blandes polymeren med vann fra lagringsstedet og pumpes inn i oljeformasjonen. I fremtiden kommer mer olje til å bli utvunnet på denne måten. Lukket kretsløp Den utvunnede blandingen av olje, vann fra lagringsstedet og biopolymer transporteres til Wintershall-verket Barnstorf som ligger i nærheten. Der skilles komponentene fra hverandre, renses og utvinnes. Biopolymeren und vannet kommer til slutt tilbake til Bockstedt. OLJE BIOPOLYMER + VANN Utgangspunktet Med kløyvsoppen begynner alt: Schizophyllum commune, som den også heter, finnes på løv- og nåletrær i skoger over hele verden. I laboratoriet Forskerne hos Wintershall og BASF interesserer seg for den vattaktige hvite delen av soppen. Denne produserer biopolymeren Schizophyllan. Det brune fruktlegemet hjelper bare til med formeringen. Produksjonen Schizophyllan lages hos BASF i Ludwigshafen. Sopp og sukker blandes i en bioreaktor og tilføres oksygen. Slik oppstår biopolymeren. Vann kontra polymer Hvis det naturlige trykket på oljefeltet ikke lenger er høyt nok, presses vann fra lagringsstedet inn for å forbedre utvinningen. Vannet finner nemlig veier utenom oljen fordi det vanligvis er mye tynnere enn olje. LITEN SOPP MED STOR VIRKNING BIOPOLYMER + VANN Enhanced Oil Recovery (EOR) handler om soppen som forbedrer oljeutvinningen og danner grunnlaget for Wintershalls viktigste forskningsprosjekt. I fremtiden kan det bli mulig å utvinne ti prosent mer olje med denne nye miljøvennlige teknologien. Kløyvsoppen er egentlig en helt vanlig sopp. Schizophyllum commune, som den heter på latin, setter seg på de mest solrike stedene på døde og veltede trær over hele verden. Det er akkurat denne plasseringen som gjør den interessant for Wintershall: Om man mater den med sukker og oksygen, produserer den en biopolymer, et helt biologisk fortykningsmiddel. Denne geléaktige substansen kan brukes i oljeutvinning. Den fortykker vannet som presses inn i lagringsstedet og forbedrer oljeutbyttet. Det fortykkede vannet kan presse ut mer olje av steinsporene fordi biopolymeren har gjort vannet at vannet er omtrent like seigt som oljen. Derfor flyter ikke vannet lenger så lett forbi det dyrebare råstoffet, men danner en slags front som 26 skyver oljen foran seg. På denne måten er det mulig å utvinne inntil ti prosent mer olje. Wintershall forsto allerede for mange år siden at biopolymeren hadde potensial. I samarbeid med BASF forsker selskapet på soppen og biopolymeren Schizophyllan. Produktet holdes stabilt selv om temperaturen og saltkonsentrasjonen i lagringsstedet er høy. Dette gjør at biopolymeren er bedre egnet enn syntetiske polymerer. Men det viktigste er at Schizophyllan er biologisk nedbrytbart og dermed svært miljøvennlig. Derfor kan naturproduktet også brukes i svært ømfintlige økosystemer som f.eks. havet. Dette gjør at produktet er interessant bl.a. i Norge hvor alle substanser som brukes i OLJE Transporten Fortykningsmiddelet transporteres til Bockstedt i spesielle tankbiler. Det finnes knapt en prosent Schizophyllan i denne såkalte stamløsningen. BIOPOLYMER + VANN offshore oljeutvinning, må være biologisk nedbrytbare. Vår første praktiske test har pågått på oljefeltet Bockstedt siden desember Der har vi bygd et eget prøvefelt til dette formålet. Utprøvingen kommer til å vise om Schizophyllan faktisk egner seg til oljeutvinning. Polymeren bremser denne effekten Schizophyllan fortykker vannet som dermed kan fordrive oljen bedre og jevnere. BOCKSTEDT LUDWIGSHAFEN Les alt om Schizophyllan på: Under jorda Ved hjelp av injeksjonsboringen når blandingen av biopolymer og vann fra lagringsstedet frem til oljeformasjonen. Før eller senere kommer Schizophyllan og forhåpentligvis også mer olje frem til utvinningsbrønnene. Mer olje med Schizophyllan Med biopolymeren kan det i fremtiden bli mulig å utvinne ti prosent mer olje fra eksisterende lagringssteder et enormt fremskritt.

15 Partnerskap VI VET AT VI ER BEST SAMMEN

16 SIKKER FORSYNING FRA RUSSISKE DYP Partnerskap Wintershall Wintershall har vært engasjert i Russland i 20 år. Vi bidrar med teknologisk kunnskap i fellesprosjekter vi har sammen med Gazprom og også Lukoil. Vintrene i Sibir er kalde. Bitende kalde. Men i Novyj Urengoj i Vest-Sibir henter medarbeiderne til Wintershall og Gazprom ut gass og kondensat selv ved 50 minusgrader. Hver eneste dag trosser de det ekstreme klimaet og gir seg i kast med geologiske utfordringer. Og lykkes. I mer enn 20 år har vi hatt et intensivt og svært vellykket partnerskap med OAO Gazprom det begynte med felles gasshandel og bygging av gassrørledninger og gasslagre, senere også FELLESPROSJEKTER I RUSSLAND Wintershall og Gazprom har samarbeidet i 20 år. Fellesselskapet Achimgaz produserer olje og kondensat og skal fortsette å utvide virksomheten. Hver dag utvinnes det rundt 70 millioner kubikkmeter gass* fra feltet Jusjno Russkoje. Vi har utvunnet olje sammen med Lukoil i 20 år. ved E&P-prosjekter. I 2007 var vi det første tyske selskapet som utvant gass i Vest-Sibir. I 2003 grunnla vi som partnere fellesselskapet Achimgaz i Novyj Urengoj. Vi trengte partnernes samlede teknologiske ekspertise siden det dreide seg om boringer på 4000 meters dyp og komplekse steinformasjoner. I mellomtiden har vi avsluttet pilotfasen på en vellykket måte og begynt feltutvikling på blokken. Den befinner seg på Urengoj-feltet som er et konvensjonelt lagringssted for tight gas. Denne formasjonen er teknisk ytterst krevende. Derfor har Wintershall i flere tiår brukt hydraulisk oppsprekking til å utvinne råstoffene. Og vi får det til på ekstreme dybder og ved ekstreme temperaturer. Også utenfor Russland jobber vi tett sammen med verdens største gassutvinningsselskap. Vi samarbeider i Libya og Nordsjøen samt om infrastrukturprosjekter som den nordeuropeiske gassledningen (Nord Stream). Vi er også inne i transportselskapene Gascade Gastransport, OPAL Gastransport og NEL Gastransport. I tillegg deler vi teknisk viten med Gazprom og har i mer enn 20 år utvekslet ideer i et fellesprosjekt for vitenskapelig-teknisk samarbeid. Vi utvinner også olje i Russland. I mer enn 20 år har vi sammen med OAO Lukoil vært aktive i det sørrussiske området Volgograd som er et viktig trafikkknutepunkt og industristed. Dette samarbeidsprosjektet heter Wolgodeminoil og er det eldste samarbeidsprosjektet mellom et russisk og et vesteuropeisk E&P-selskap. I dag opererer fellesselskapet på tre lisensområder i Volgograd som til sammen har et areal på rundt kvadratkilometer. Vi foretar intensive undersøkelser for å finne nye lagringssteder. Wolgodeminoil utvinner allerede olje fra sju felt og forbereder seg på fortsatt utvikling. *Russian Standard Conditions (RSC). UNDER EKSTREME FORHOLD TRENGS GODE PARTNERE Milliardbeløp investeres av Wintershall på fellesprosjektet Achimgaz. Til 2018 skal over 100 brønner øke den årlige produksjonen på platået til rundt åtte milliarder kubikkmeter gass og to millioner tonn kondensat. Begge partnere bidrar med teknologisk viten til utvinningen fra den vanskelige steinformasjonen. 280 dager i året er det vinter i Novyj Urengoj og gjennomsnittstemperaturen ligger på 33 minusgrader. 30

17 HJEMME HAR VI LÆRT DET VI KAN Partnerskap 180 nye medarbeidere har vi ansatt for å operere Bragefeltet. Flertallet av Statoil-medarbeiderne her har gått over til oss. Europa først og fremst Nordsjøen har lenge vært et satsningsområde for Wintershall. Og området har en fremtid. I Norge blir vårt partnerskap med Statoil tettere. På våre produksjonssteder i Tyskland er vi en pålitelig nabo. PREMIERE I NORGE For første gang har Statoil overført et produksjonsanlegg og tilhørende personal til en ny operatør. Det er Bragefeltet vi snakker om. Vi har samarbeidet profesjonelt for at alt skal gå knirkefritt, og Statoil har hjulpet oss mye i forberedelsene til overtakelsen. Vinden uler over den norske delen av Nordsjøen. Bragefeltet ligger 125 kilometer fra kysten. I oktober 2013 ble navneskiltet på plattformen byttet. Før sto det Statoil på skiltet, nå står det Wintershall. For vi har overtatt operatørskapet fra vår strategiske partner. Vi kan fortsatt bygge på erfaringen til våre ansatte: Et flertall av dem som jobbet hos Statoil tidligere, har akseptert tilbudet vårt og fortsetter å jobbe på Bragefeltet. I 2014 overtok Wintershall flere andeler fra Statoil og økte dermed produksjonen i Norge fra rundt til rundt fat oljeekvivalenter (boe) pr. dag. Wintershall er også inne i det lovende utviklingsprosjektet Aasta Hansteen og har overtatt operatørskapet for produksjonsfeltet Vega. I tillegg samarbeider vi med Statoil om viktige fremtidsrettede temaer på den norske kontinentalsokkelen, som f.eks. om å øke oljeutbyttet (EOR). Allerede i dag er vi en av dem som har flest lisenser på norsk kontinentalsokkel, og vi kommer i fremtiden til å investere rundt halvparten av letebudsjettet her. I nederlandske Den Helder står vår sentral for Remote Controlled Operations (RCO). Her kontrollerer vi 21 plattformer med et moderne radioovervåkningssystem. I Rijswijk ved Den Haag befinner selskapets kompetansesentrum for offshore-teknologi seg. Her videreutvikles blant annet vår ekspertise når det gjelder grunt vann. Wintershall har utvunnet olje og gass i Europa i mer enn 80 år. I den norske delen av Nordsjøen kommer vi i fremtiden til å investere inntil halvparten av letebudsjettet. Utvinningen i Tyskland utgjør Wintershalls teknologiske drivkraft. Ved siden av Statoil samarbeider vi også med RWE Dea i Nordsjøen. Øya Mittelplate er unik og det eneste boreog utvinningsanlegget i tysk farvann. Produksjonen av olje i UNESCO-naturarvområdet Vadehavet i Schleswig- Holstein er et kroneksempel på at ressursutvinning og miljøvern kan gå hånd i hånd. I Tyskland har vi produsert hydrokarboner i mer enn 80 år. Kommunene setter pris på å ha oss i nærheten. Utvinningen i hjemlandet er viktig for oss fordi den er geologisk utfordrende. Vi har allerede utviklet mye innovativ teknologi her. For tiden forsker vi på biopolymeren Schizophyllan i Tyskland, noe som kanskje kan forbedre oljeutvinningen. Den krevende utvinningen i Tyskland og Europa gjør at vi stadig forbedrer oss. 33

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.»

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Wintershall. Et innblikk. 2014 2015 2014. «Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Rainer Seele Styreleder Kjære leser Det blir stadig fl ere mennesker på jorda,

Detaljer

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 2013. Med VellykkeT eksplorasjon, kompaniskap og Teknisk kompetanse Holder Vi stø kurs. Ærede damer og herrer, Rainer Seele styreleder Vår økende verdensbefolkning

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Årsrapport 2012. VNG Norge AS

Årsrapport 2012. VNG Norge AS Årsrapport 2012 VNG Norge AS Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge

Detaljer

Metals for modern life

Metals for modern life Metals for modern life UTGAVE 2014 Funnet som ble en gullgruve Slik fungerer metallmarkedet Framtidens gruver ligger i byene Vi produserer metaller for det moderne samfunnet Boliden utvinner mineraler

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft.

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Verdens beste kulisser Verdensmester tom stiansen forelsket seg i sima kraftverk. stålmenn i havgapet De tøffeste

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI 02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI Innhold Norsk mikrofinansinitiativ: Sletteberg inn som leder 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kast, nye muligheter: Om fordeling og

Detaljer

DRÅPEN. The Human Factor. Områdeberedskap atter en gang. Nordsteam Festivalen. Nr. 3 2005. 4. årgang. Dråpen 2/05 1

DRÅPEN. The Human Factor. Områdeberedskap atter en gang. Nordsteam Festivalen. Nr. 3 2005. 4. årgang. Dråpen 2/05 1 Nr. 3 2005 4. årgang DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K The Human Factor Områdeberedskap atter en gang Nordsteam Festivalen Dråpen 2/05 1 FFFS har fått ny adresse! 08.08.2005 flyttet

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

PENGEVIRKE. Miljøvennlig hverdag. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank

PENGEVIRKE. Miljøvennlig hverdag. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 3 2014 Tema: Miljøvennlig hverdag Å gjøre noe selv Av Jannike Østervold Jeg vil gjerne gjøre ting selv reparere ting som går i stykker

Detaljer