Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering."

Transkript

1 FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: IT-Kriminalitet nummer Trojanere Id-tyveri Trusler mot ansatte Forsikringssvindel Hvitvasking Hacking Terror-finansiering

2 H * K Reklamebyrå DNBO0614/1014 Søk nå få gratis lommebok Søk om kortet innen 14 dager og få en lekker lommebok i skinn med ditt nye YS Medlemskort. YS Medlemskort med MasterCard Kortet som gir deg gode betingelser, både når du sparer og låner 2,8 % sparerente fra første krone (godskrives hver måned) Ingen begrensninger i antall uttak Lav kredittkortrente: 12,25 % Kortet kan brukes både i Norge og utlandet Egen brukervennlig nettbank Les mer om medlemsfordeler og rabatter og bestill på Du kan også kontakte oss på Kundeservice tlf Nom. rente: 12,25 %. Eff. rente 17,5 %, ,- o/12 mnd. totalt ,- YS Medlemskort et produkt fra DNB Bank ASA

3 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory FINANS FOKUS INNHOLD Forutsetningen for at de kriminelle lykkes, er at folk på innsiden velger å gå bak ryggen på sin egen arbeidsgiver og sine egne kolleger. Forfatter og NRK-journalist Bjørn Olav Nordahl. 18 HVOR SIKKER ER NETTSKYEN? Dataløsninger i nettskyen byr på enorme muligheter for å effektivisere og utvikle nye tjenester, men byr også på utfordringer. 22 DU ER IT-TRUSSELEN 90 prosent av alle dataangrep kan avverges ved å ha oppdaterte programmer og en bevisst holdning til hva du klikker på ÅRING LAMMET FINANSNÆRINGEN I sommer ble 14 norske bedrifter utsatt for det største dataangrepet noensinne. Et kredittkort og litt over middels datakunnskap var alt som skulle til. Politiet satte inn store ressurser og fant raskt gjerningsmannen en 17-åring fra Bergen. 26 PASS DEG FOR DISSE TYPENE Ulike kriminelle typer og miljøer utgjør hver dag en trussel for ansatte i finansnæringen. Finansfokus gir deg oversikten FLERE MÅLRETTEDE ANGREP Nasjonal sikkerhetsmyndighet forventer flere målrettede angrep mot finansnæringen fra store kriminelle organisasjoner. MANNEN SOM FØLGER PENGENE Forfatter og NRK-journalist Bjørn Olav Nordahl har fulgt spillet om pengene og makten i Norge og har avdekket en lang rekke kriminelle forhold. TING SOM TRUER Stadig flere enheter i hjemmet ditt blir koplet opp mot internett. Nå kan kjøleskapet ditt hackes og brukes i dataangrep. FINANSFOKUS 07/14. MAGASIN FOR FINANSFORBUNDET. 15. ÅRGANG. ISSN Merkur-Trykk er godkjent som svanemerket bedrift. Merkur-Trykk er PSO-sertifisert Vi tar kvalitet på alvor! Ansvarlig redaktør: Svein Åge Eriksen Journalister: Sjur Frimand-Anda og Mona Sæther Evensen Utgiver: Finansforbundet Forbundsleder: Pål Adrian Hellman Direktør: Runar Wilhelm Henriksen Redaksjonen avsluttet 21. oktober Kontaktinformasjon: Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo Gateadresse: Dronning Eufemias gate 16 Internett: Tlf: 03040, faks: Design/redigering: Mediamania.no Trykk: Merkur-Trykk AS. Annonser: AdApt Media Eva Kristine Wiik Tlf: Godkjent opplag:

4 FINANS FOKUS leder Leserinnlegg Kreative kriminelle Det blir stadig mer utfordrende for Kripos å holde tritt med datakriminaliteten. Utviklingen skjer raskt, metodene blir mer avanserte og angrepene øker i omfang. Kriminelle finner hele tiden nye og komplekse måter å angripe teknologien på. Kreativiteten for å utnytte teknologien for å gjennomføre nye typer lovbrudd, er stor. Dette rammer også finansnæringen. Statistikk fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet forteller at det i 2013 ble varslet datakrimhendelser mot næringslivet. Av disse ble 51 hendelser definert som alvorlige. Mørketallsundersøkelsen 2014 forteller at så mye som halvparten av de store virksomhetene i Norge er blitt utsatt for datainnbrudd i en eller annen form i Bare et fåtall av bedriftene rapporterer eller anmelder datainnbrudd. Derfor er mørketallene store. Årsaken til at så få bedrifter velger å anmelde datakriminalitet, er frykten for å avsløre sårbarhet og å svekke omdømmet. Dermed er det neste fritt frem for kriminelle å begå datakriminalitet mot norske bedrifter, finansnæringen inkludert. Ifølge Kripos er gapet mellom trusler og sikkerhetstiltak i norske bedrifter økende. Kunnskapen rundt informasjonssikkerhet er lav. Dette skjer i en tid da stadige flere finansieringssystemer går online og mer sensitiv informasjon digitaliseres. De teknologiske metodene er attraktive for kriminelle fordi nærheten mellom gjerningsperson og offer reduseres. Fortjenestepotensialet er stort, faren for å bli tatt er liten og strafferammen er lav. Heldigvis er det lys i den mørke tunnelen. Kripos ansetter i disse dager 13 nye medarbeidere som settes inn i krigen mot datakriminalitet. I tillegg samarbeider Kripos både med næringslivet her hjemme og politiet både nasjonalt og internasjonalt. Dermed er ikke slaget mot de kreative datakriminelle tapt, men krigen er heller ikke vunnet. SVEIN ÅGE ERIKSEN Ansvarlig redaktør Facebook: Finansforbundet Tips: Vil du anbefale dine barn å Finansforbundet har som visjon sammen med arbeidsgiverne å skape Norges mest attraktive arbeidsplasser til beste for ansatte og finansnæringen. Velger vi å se på krav til endringsevne og arbeidspress i næringen vår, lurer jeg på om vi har glemt vår visjon? Etter snart 30 år i finansnæringen har jeg sett mange eksempler på at barn av kolleger søker seg til næringen vår. Dette ser jeg som et sunnhetstegn. For noen dager siden deltok jeg på en tillitsvalgtkonferanse med nærmere 30 deltagere. Jeg stilte dem dette spørsmålet: «Vil du anbefale dine barn å jobbe i finansnæringen?». En tredjedel svarte Ja, mens to tredjedeler svarte Nei. De ble også bedt om å begrunne sitt svar og under har jeg listet opp noen av svarene. Finansnæringen inneholder så mange ulike arbeidsoppgaver at det er helt naturlig at vi som medarbeidere, ser ulikt på hvor attraktivt det er å jobbe i næringen. Mitt poeng med å skrive om dette, er å få oss ansatte til å si fra hvis vi mener at næringen styres og ledes JA Spennende utviklingsmuligheter både faglig og personlig. Rammebetingelser som «stadig» endres og som gjør at man ikke er på stedet hvil. Interessante og meningsfylte oppgaver. Gode kolleger. Regulerte arbeidsforhold familievennlige arbeidstider. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Mange ulike oppgaver noe for alle typer mennesker. Argumenter Nei Utrygt redsel for å være den neste som blir tvunget til å velge «frivillig» sluttpakke. For mange målinger og får mye fokus på målkort næringen må se menneskene! Lite rettferdighet når det gjelder avlønning - liten/ingen belønning for å være lojal og dyktig medarbeider over tid. Lønnsutviklingen står stille sammenlignet med mange andre yrker og sett i forhold til kompetansekrav og ansvar. Ditt leserinnlegg her? Finansfokus er medlem av Fagpressen og opplagskontrolleres årlig. Finansfokus redigeres etter Redaktørplakaten og pressens etiske rammeverk av en selvstendig og uavhengig redaktør, og i tråd med Finansfor bundets grunnsyn og formål. Artikler og synspunkter i Finansfokus uttrykker derfor ikke nødvendigvis Finansforbundets syn i enkelte spørsmål. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Hva engasjerer deg? Hva blir du irritert over? Hva gleder deg? Hva synes du er urettferdig? Kort sagt, vi vil gjerne vite hva du som leser er opptatt av. Derfor tilbyr vi deg Finansfokus beste spalteplass på våre meningssider. Her er du i godt selskap med redaktøren og forbundslederen. Men du må skrive kort og presist, og lengden bør ikke 4

5 forbundsleder jobbe i finansnæringen? i en retning som gjør at vi ikke vil anbefale våre barn å jobbe her. Vi ansatte må sammen «framsnakke» næringen. Avslutningsvis ber jeg alle reflektere rundt en e-post jeg fikk fra ett av våre medlemmer: «Jeg ser, til min forbauselse at det fokuseres svært mye på ledelsen og deres jobb for å få «spiriten» opp. Hvilket er svært nødvendig. Men her føler jeg også at vi medarbeidere har en oppgave å gjøre. Vi må ha fokus på samhold, samarbeid og det å jobbe for samme mål. Videre må vi ha fokus på arbeidsmiljø og det å glede seg til å gå på jobb med artige og koselige kolleger/venner. Er det ikke viktig at vi for det første tenker på: «Hva kan jeg gjøre i dag for at arbeidsdagen på min avdeling blir fin?» Vi tillitsvalgte må sette arbeidsmiljøspørsmål på agendaen. Husk at også du kan bidra til at vi igjen kan anbefale våre barn å jobbe i finansnæringen. Ingar Brotnov, forbundsstyremedlem og hovedtillitsvalgt i If Skadeforsikring Nuf. Cybersjef Vi lever i en stadig mer digital verden. Nysgjerrige som vi er, kaster vi oss over mange nye måter å forenkle alle små og store prosesser. Nettbanken er banken vår, flyselskapenes nettsider er reisebyrået vårt, hoteller bestiller vi selv, selvangivelsen sendes via Altinn og noen bestiller maten for levering på døren. Alt i alt vurderer vi digitale løsninger som enkle og tidsbesparende. Siv Jensen har varslet at produktiviteten i offentlig sektor må øke og peker på økt digitalisering som én av løsningene videre. Bort fra skjemaveldet, over til enklere språk og raskere behandling. Dette er det vel ingen som er uenige i? Vi fra finans og it har vært med å legge grunnlaget for aktiv digitalisering av tjenester. BankID er ett eksempel på hvordan næringens erfaring og innovasjonskraft brukes til samfunnets nytte. Det er imidlertid sider ved digitaliseringen som er mer utfordrende. La meg først slå fast at for mange er det slik at arbeidsplassen i utgangspunktet kan følge den enkelte, uavhengig av hvor denne fysisk befinner seg. Mail, telefon- og cybermøter samt sharepoint er verktøy for å kunne jobbe fra hvorsomhelst. Det er vel og bra. Utfordringen ligger i at den menneskelige natur krever sosiale arenaer, verbale uttrykk, kroppsspråk og andre praktiskemosjonelle måter å møtes - for å kunne utvikle gode resultater og å utvikle seg som person. Her har relasjonen mellom leder og ansatt en nøkkelrolle. Å se og bli sett er viktig, å bli korrigert og oppmuntret likeså. Og ikke minst: En ansatt kan få mulighet til å utvikle sin kompetanse når lederen kjenner ham eller henne. Det ene utelukker ikke det andre. Arbeidsgivere etterlyser fleksibilitet av sine ansatte. Fleksibiliteten er der. Møter mellom leder og ansatte gir muligheter. Da bør lederen ikke kun være å se på digitale flater. Vi pynter på sannheter om oss selv i digitale rom. Vi kan ikke lyve når vi treffer sjefen. Hvis han er i samme rom, da overstige tegn inkludert mellomrom. Skriver du enda kortere, øker sjansen ytterligere for å komme på trykk. Alle leserinnlegg bør undertegnes med fullt navn. Send ditt leserinnlegg til: Siste frist for leserinnlegg til neste utgave er 10. november PÅL ADRIAN HELLMAN Forbundsleder Mobil: Finansfokus 6-14

6 Siden sist TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN 55 færre i sparebanken Vest Sparebanken Vest kutter ni filialer og 55 årsverk. De ansatte tilbys opptil to årslønner for å slutte, skriver Bergens Tidende. FOTO: DAG IVARSØY Hovedtillitsvalgt Anne-Marit Hope mener ansatte med lengst ansiennitet i banken får et godt tilbud. Hun er mer kritisk til det de ansatte over 62 år tilbys. Jeg hadde håpet å slippe disse nedbemanningene. Det skaper stor usikkerhet blant de ansatte og mye uro i organisasjonen. Vår holdning har hele tiden vært at vi ikke aksepterer oppsigelser. Da er alternativet sluttpakker, sier Hope. Den beste sluttpakken en ansatt kan få med seg ut av banken, er to årslønner. Da må vedkommende være under 62 år å ha vært ansatt i 23 år. Sluttpakketilbudet blir lavere med kortere ansettelsestid. I gjennomsnitt får de som slutter, 15 månedslønner. STYRTE SLUTTPAKKER De som får tilbud om slike avtaler, får såkalte styrte sluttpakker. I realiteten betyr det at de får et tilbud de ikke kan si nei til. I tillegg tilbyr banken åpne sluttpakker til samtlige ansatte over 62 år. Jo eldre en arbeidstaker er, jo lavere blir sluttpakken. De som er 62 år får kroner. Sparebanken Vest har vært gjennom flere runder med nedbemanning de siste årene. I 2012 hadde banken 860 ansatte. Når Sparebanken denne høsten har kuttet 55 årsverk, er 695 ansatte igjen. Nedbemanningen skal etter planen være gjennomført innen 1. november. De ansatte utsettes for en voldsom belastning, men vi kommer ikke utenom dette. Da er det viktige er å finne løsninger alle kan leve med, sier Hope til Bergens Tidende. TØFF SITUASJON: De ansatte opplever situasjonen i banken som tøff, sier hovedtillitsvalgt Anne Marit Hope. Gode resultater første halvår Gode resultater for bankene gir godt grunnlag for fortsatt styrking av soliditeten. Alle norske banker hadde ren kjernekapitaldekning som ligger over kravene som gjelder fra 1. juli Oppgang i aksjemarkedene i første halvår bidro til god avkastning for livsforsikringsselskapene og pensjonskassene. Samlet oppnådde norske banker et resultat før skatt på 27 milliarder kroner i første halvår 2014, som er 7 milliarder kroner mer enn første halvår (Finanstilsynet 28. august 2014) Økning i antall inkassosaker I første halvår 2014 mottok inkassoforetakene 3,8 millioner nye saker. I løpet av samme periode ble nærmere 3,7 millioner saker avsluttet. 38 prosent av de nye sakene ble avsluttet ved at skyldner betalte etter mottatt purring/ inkassovarsel, og dermed unngikk å bli påført omkostninger utover purregebyr. (Finanstilsynet 19. september 2014) Kriminalitet i arbeidslivet Regjeringen styrker kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og foreslår i statsbudsjettet 25 millioner kroner til samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten for å styrke arbeidet mot useriøse aktører. Samtidig styrkes Arbeidstilsynet med 19,5 millioner kroner til utvikling og modernisering av IKT. (Arbeids- og sosialdepartementet 8. oktober) Fleksible arbeidstidsregler Finans Norge støtter forslaget om at det innføres mer fleksible regler om arbeidstid. Kundeadferden har endret seg vesentlig de senere årene ved at det forventes at finanstjenester er tilgjengelig via nett og kundeservice større deler av døgnet, sier direktør Jan S. Asker i Finans Norge. Han mener dagens arbeidstidsregler legger for stramme rammer for lengde og plassering av arbeidstiden. Finans Norge støtter derfor Arbeids- og sosialdepartementets forslag om et mer fleksibelt regelverk. (Finans Norge 9. oktober 2014) Dårlig informasjon om gode kredittkortrettigheter I en stikkprøveundersøkelse Forbrukerrådet har gjort hos åtte store banker som opererer i Norge, er det kun Sparebanken Vest som gir god informasjon om din mulighet til å fremme krav mot banken dersom du har handlet på kreditt, og selger ikke ivaretar sine forpliktelser. Det er derfor ikke rart at de fleste forbrukere ikke har god nok kunnskap om fordelene med å bruke kredittkort når selger ikke gjør opp for seg. Kjøper du en vare eller tjeneste med kredittkort, kan du klage til kredittyter og få pengene tilbake, om du ikke får det som avtalt. 6

7 To NOKAS-dømte prøveløslates Høyesterett opphever lagmannsrettens dom og tillater prøveløslating av Nokas-raner Kjell Alrich Schumann. Høyesterett har også bestemte at Metkel Betew kan prøveløslates. De ansatte synes det er for tidlig med prøveløslatelse nå. Det kommer for brått på, de er ikke forberedt, og ønsker ikke å møte disse ute i frihet, sier advokat Pål Behrens i Finansforbundet til NRK. Han var advokat for de som var på jobb under Nokas-ranet i Stavanger for ti år siden. Schumann og Betew var de eneste to som ble dømt til forvaring i 16 år med en minstetid på 10 år etter Nokas-ranet i Stavanger for ti år siden. Høyesterett mener det ikke lenger er nærliggende gjentakelsesfare når det gjelder Schumann og Betew, og at vilkåret for fortsatt forvaring ikke er oppfylt. I denne saken, så synes jeg det ville vært riktig å vente noe lenger med prøveløslatelse. Dette på grunn av det store og grove omfanget, og de konsekvensene dette har hatt for de ansatte, som har slitt med svært alvorlige følgeskader. Dette synes jeg burde veid tyngre, sier Behrens. (NRK 16. oktober) FINANS F O KUS MAGASIN FOR FINANSFORBUNDET NUMMER TEMA: KRIMINALITET TURID (71) OM PÅ FORSIDEN: I forrige utgave hadde Finansfokus hovedoppslag på NOKAS-saken. Nå er det klart at to Nokas-dømte prøveløslates. Et lykkelig valg i pensjons-jungelen Aldri har så mange forstått så lite av noe som er så viktig for dem: Når forbrukerne skal orientere seg i pensjonsjungelen, kommer informasjonen fra bransjen til kort. Forbrukerrådet har derfor nå fått penger for å lage en pensjonsportal. (Forbrukerrådet 10. oktober 2014) Åpner nye kontorer Når andre legger ned kontorer, åpner Handelsbanken sitt 51. bankkontor i Norge. - Kundene vil ha personlig rådgivning. Vårt mål er å gi dem Norges beste bankopplevelse, sier banksjef Ole-Martin Smedseng. På seks år er hvert femte bankkontor i Norge lagt ned. Handelsbanken går mot strømmen og åpner nå sitt andre kontor hittil i år. Det skjer i Trondheim. Kontoret på Leangen i Trondheim åpnet offisielt 30. september og blir bankens tredje kontor i byen. Fra før har Handelsbanken kontor i Søndre gate i sentrum og på Heimdal. Dermed er Handelsbanken den banken med flest fullservice-kontorer i trønderhovedstaden. Alle tre kontorer håndterer både personkunder og bedriftskunder. (Handelsbanken 29. september 2014) Finansfokus 6-14

8 Økonomisk kriminalitet Hackere 17-åring lammet finansnæringen I sommer ble 14 norske bedrifter utsatt for et av de største dataangrepene noensinne. Et kredittkort og litt over middels datakunnskap var alt som skulle til. TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA FOTO: JOHN NORDAHL og shutterstock 8

9 Finansfokus 6-14

10 Økonomisk kriminalitet Hackere 10

11 STYRKER SIKKERHETEN: Alle må være med å ta sin del av ansvaret for å styrke sikkerheten slik at vi kan stå rustet mot alle typer angrep, enten det er DDoS eller andre typer, sier sikkerhetssjef Sverre Olesen. Tirsdag 8. juli. Det er midt på sommeren. Norge halter seg frem på en fjerdedels fart. Det er feriemodus over hele linja. Sikkerhetssjef Sverre Olesen i EVRY har nettopp operert skulderen og skal bare jobbe noen timer hver dag. Men slik blir det ikke. Isteden blir det 60 timers uke og fullt kjør. Klokken kvart på 10 kommer de første meldingene: DDoS-angrep. Ikke lenge etter kommer meldingene en etter en om at en rekke viktige og samfunnskritiske kunder i Norge er berørt. Gjennom å spamme nettsidene med forespørsler om visning, tettes linjene igjen. Noen virksomheter klarer seg godt og i løpet av få minutter demper automatiske forsvarsverk effekten av angrepene. Andre virksomheter er hardere rammet, og det tar litt lengre tid å få tjenestene opp igjen. De største angrepene stenger tjenestene i overkant av en time. Mediene rapporterer om et massivt dataangrep fra utlandet. Mange kunder kommer ikke inn i nettbanken, mens andre sliter med å få bestilt flybilletter. Det blir en hektisk dag for Olesen og hans kollegaer i sikkerhetsstaben hos EVRY som har ansvaret for å stoppene angrepene hos flere av de virksomhetene som er berørt. Vi lærte en del av de første angrepene. Det gjorde at Finansfokus 6-14

12 Økonomisk kriminalitet Hackere TRUSLENE ØKER: Sikkerhetstruslene øker og det understreker viktigheten av økt samspill mellom ulike sikkerhetsaktører, sier sikkerhetssjef Sverre Olesen i EYRY. det tok kortere og kortere tid å få kontroll på situasjonen. Vi var også i god dialog med Nor- CERT og de andre sikkerhetsmiljøene i Norge. Vi prøver å hjelpe hverandre når slike ting skjer, sier Sverre Olesen til Finansfokus dagen etter angrepet. Han forsøker å forklare på legmann vis hvordan det var mulig å senke så mange store nettsider samtidig. Det som skjedde i går var et kombinasjonsangrep. Det traff kundenes nettsteder med stort volum på lag tre og fire, volumetriske. Dette kunne vi håndtert greit i seg selv, men i tillegg angrep de også på lag sju, der applikasjonstjenestene ligger. Det er et mer komplekst angrep, sier Olesen, som beskriver hendelsene som et målrettet og alvorlig angrep på flere kunder samtidig. Datatrafikk skjer i syv lag i henhold til OSImodellen, der lag to sørger for nettverk, lag tre tar hånd om transport, lag 4 tar integritet/konfidensialitet mens lag sju er applikasjonslaget, der selve applikasjonene ligger. Det vanligste ved DDoS-angrep er å gå på lag tre og fire. Angrep i lag syv er mer sårbart når det treffer korrekt. ALVORLIG HÆRVERK Et DDoS angrep kan sammenlignes med sabotasje. Angriperne får nettsidene i kne, man får ikke tilgang til data. Men ingen klarte å trenge seg på innsiden av systemene. Enkelte hackere bruker DDoS-angrep for kamuflasje. Når alle ressursene er rettet mot å stoppe flodbølgen av forespørsler prøver de stille og rolig å bryte seg inn på mer sensitive områder. Det var vi klar over, og hadde et ekstra øye også på dette, forteller Olesen. DDoS-angrep har vært et økende problem de siste årene. I fjor ble kunder av EVRY utsatt for over 80 DDoS-angrep, hvorav de aller fleste ble automatisk redusert som et resultat av forsvarsverket. Bare fire angrep kom igjennom, men ble stoppet etter kort tid. EVRY har styrket forsvarsverkene for å begrense skadene for kunder. AVSLØRT DIGITALT Tilbake til angrepet 8. juli 2014 en av de varmeste dagene i Norge på lang tid. Politiet setter inn store ressurser, og finner raskt gjerningsmannen. En 17-åring fra Bergen. Olesen er overrasket over at han ble tatt så fort. (Se egen sak: Slik ble han avslørt). Det er positivt at politiet prioriterte saken og fulgte alle spor, ikke minst digitale. Det kan 12

13 Politiet setter inn store ressurser, og finner raskt gjerningsmannen. En 17-åring fra Bergen. Fakta DDOS-ANGREP Utføres ved at det sendes så mye data til servere hos de som rammes, at legitim trafikk ikke kommer gjennom. Dette kan resultere i at servere og nettsider settes ut av drift. Det er ikke nødvendig med spesialkompetanse for å utføre et DDoSangrep. Dette er en tjeneste som kan kjøpes på nettet, der man oppgir IP-adressen man vil angripe. synes som hans angrepsmåte og opptreden på nettet gav etterforskerne et slags digitalt DNA som ledet til avsløringen. Samtidig viser hendelsene i sommer at samarbeidet mellom aktører som NorCERT, politi og Norsk sikkerhetsmyndighet fungerer, sier sikkerhetssjefen. SIKKERHET KOSTER Faktum er at det er utrolig enkelt å skaffe seg programvare og utstyr for å gjennomføre slike angrep, dersom man har den teknologiske innsikten til å sette komponentene sammen. At en nettside er nede noen timer, kan det virkelig være så alvorlig da? Den største skaden er at brukere av viktige tjenester ikke får tilgang. I tillegg hadde flere leverandører, kunder og myndigheter en mengde folk opptatt med å håndtere angrepet. Det førte til at flere gikk i ekstra beredskap de påfølgende dagene. Vi som samfunn må ta avstand fra denne type skadeverk på linje med annen type kriminalitet. Samtidig må det jobbes mer aktivt med holdningsskapende arbeid. En tredje observasjon er at sikkerhetstruslene øker, og det understreker viktigheten av økt samspill mellom ulike sikkerhetsaktører. Alle må være med å ta sin del av kostnadene for å styrke sikkerheten slik at vi kan stå rustet mot alle typer angrep, enten det er DDoS eller annet, avslutter sikkerhetssjef Sverre Olesen i EYRY. Disse ble angrepet: SpareBank 1, DNB, Storebrand, Gjensidige, Nordea, Danske Bank, Norges Bank, Telenor, Netcom, Telia Sonera, SAS, Norwegian, Widerøe og Supersaver. Slik skjer det Faktum er at det er utrolig enkelt å gjennomføre slike angrep. Alt du trenger er et kredittkort med noen dollar på. 10 maskiner som pumper ut forespørsler i en time koster 50 kroner. 100 maskiner i 24 timer, et par tre hundrelapper. Angrep på lag syv er dyrere, men allikevel handler det ikke om mer enn noen få tusenlapper. Samtidig har de store it-selskapene investert for millioner i forsvarsverk. Og på mange måter er det et paradoks at en 17-åring med litt kunnskap og et kredittkort kan sette utstyr for millioner ut av spill. Finansfokus 6-14

14 Økonomisk kriminalitet Hackere Slik ble ha 17-åringen kunne sannsynligvis ha kommet unna med sommerens angrep. Men en for høy medieprofil felte ham. TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA illustrasjon: Shutterstock MASKENS SANNE ANSIKT: Guy Fawkes-masken er blitt et symbol for hackergruppen Anonomys. Gruppen bidro til det bare tok et par dager før politiet fant 17-åringen. Gjennom ettermiddagen og kvelden tirsdag 8. juli holder angriperen kontakt med norske medier. Han hevder han er del av den hackergruppen Anonymous Norway. Personen ønsker å være anonym. I meldingen under varsler han et dataangrep mot Norges Bank: Tango Down Status OFFLINE. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Med vennlig hilsen, Anonymous Norway Og faktum er at Norges Banks side ligger nede. Utover kvelden fortsetter kommunikasjonen fra personen som har tatt på seg ansvaret for angrepene. «Motivasjonene bak dagens angrep og de neste angrepene fremover er å få samfunnet til å våkne opp. Antall store ITsikkerhetsangrep øker og det er ingenting som blir gjort for å forhindre slike hendelser. Vi mener Norge burde ha bedre fokus på sikkerhet. Løsningene vi har i dag er rett og slett for dårlig. Dette er en politisk sak og vår måte å protestere på. Med vennlig hilsen, Anonymous Norway». I 2230-tiden tar han også kontakt med journalist Marius Jørgenrud i it-nettstedet Digi.no etter at han også har angrepet nettsidene til flere norske teleselskaper og flyselskaper. De har en chat på nesten en time. Under chatten hevder gjerningsmannen, som går under kallenavnet «Jamie» at han er en del av Anonymous og at de er flere som står bak angrepet. Videre skriver han blant annet: «Motivasjonene bak dagens angrep og de neste angrepene fremover er å få samfunnet til å våkne opp. Antall store ITsikkerhetsangrep øker og det er ingenting som blir gjort for å forhindre slike hendelser.» «Vi beklager på det dypeste at det går utover ganske mange. For å få samfunnet til å lytte, er vi nødt til å få oppmerksomhet. Vi ser ingen andre alternativer enn dette.» «Fra og med dette øyeblikket er alle domener og bedrifter et potensielt mål.» Han hevder også at angrepsmetoden er helt ny, og utviklet av Anonymous. Og nettopp dette er det som feller ham. Selve angrepene ville ikke identifisert ham. Men kallenavnet «Jamie» har han brukt andre steder på nettet. Steder der han ikke har gjemt seg like godt. I tillegg tar Anonymous Norway avstand fra angrepene og sier det ikke er de som står bak. I en melding på Twitter skriver de: «det er ikke oss, og det er skids som står bak. De har ingen avanserte tools». «Skids» er kortformen av «scriptkids», en betegnelse som brukes om unge mennesker som gjerne utfører datakriminalitet rett og slett ved å kjøpe seg tilgang til et verktøy som utfører angrepet for dem. Faktum er at Anonymous Norway ga tydelige hint til politiet om hvem han var og hvor de kunne finne ham. Noe de også gjorde under en lignende sak i FRA GUTTEROMMET Onsdag 9. juli får politiet i Bergen melding fra Kripos. De har sporet gjerningsmannen til byen mellom de sju fjell. Hordaland Politidistrikt beslutter raskt at det 14

15 n avslørt skal gjennomføres pågripelse og ransaking. Og rundt klokka 1000 torsdag morgen tropper de opp på den mistenktes dør. Han viser seg å være en 17 år gammel gutt, som har utført angrepene fra gutterommet. Hele familien er hjemme under pågripelsen, og sjokket er stort. Verken foreldre eller søsken visste hva han drev med. Han tilsto raskt, og la alle kortene på bordet, forteller spesialetterforsker Ronny Haldorsen ved Hordaland Politidistrikt. Som motiv har 17-åringen oppgitt at han vil sette søkelyset på manglende datasikkerhet i Norge. Men de fleste innser vel at dette er feil fremgangsmåte, sier Haldorsen. KOSTBART ANGREP Saken ligger nå litt i bero, da politiet venter på erstatningskravene fra de rammede. Foreløpig ligger kravene på , men dette forventes å øke kraftig. Under en lignende sak fra 2012, anslo DNB sine tap til kroner. Dette kan få store konsekvenser for siktede. Hvis bankene vinner gjennom med sine erstatningskrav vil det kunne ødelegge hele hans økonomi, for mange år fremover, sier Haldorsen, og sukker litt før han fortsetter. Ungdom som driver med dette ser ikke konsekvensene: En dom vil kunne få stor betydning for yrkeskarrieren. Det er først når politiet kommer og erstatningskravene tikker inn, de forstår at dette ikke er rampestreker, sier spesialetterforskeren, som forventer rettssak og dom i løpet av høsten. Ut fra skadene ved sommerens angrep vil nok 17-åringen møte erstatningskrav i millionklassen for det som for mange kan fremstå som guttestreker. DNB var en av de som ble hardest rammet. Og der er tydelige på at alle slike angrep anmeldes og at de søker erstatning for tapene. Vi ser svært alvorlig på slike saker. Nå regner vi på skadeomfanget. Men slike angrep er kostbare. Nettbanken er vår fremste salgskanal, så da tikker takstameteret fort, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB. I fjor ble tre tenåringer dømt for lignende forhold i Romerike tingrett. Våren 2012 rettet de en rekke angrep på norske nettsider. I retten ble de to eldste dømt til samfunnsstraff på 85 og 87 timer. Den yngste fikk 14 dagers betinget dom, med en prøvetid på to år. Finansfokus har forsøkt å nå 17-åringen som sto bak Ddos-angrepet på 14 norske bedrifter 8. juli. Men han har, via sin advokat, valgt å ikke kommentere saken. Anonymous Norway I TRØBBEL: I følge spesialetterforsker Ronny Haldorsen kan 17-åringen forvente seg store erstatningskrav. VIL ANMELDE: DNB anmelder alle slike forhold, og vil også kreve erstatning for tapene vi er påført, sier informasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø. Anonymous er et internett-samfunn bestående av et ukjent antall aktivister og hackere fra hele verden. Anonymous formål er å kjempe for ytringsfrihet og mot det de anser som sensur og misbruk. Anonymous Norway er nettsamfunnets norske del. Finansfokus 6-14

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN

BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSE 2014 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN INNLEDNING Finans Norge utvikler årlig rapport om trusler og sikkerhetsutfordringer som finansnæringen står overfor.

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Trusler, trender og tiltak 2009

Trusler, trender og tiltak 2009 Trusler, trender og tiltak 2009 Tore L Orderløkken Leder Norsk senter for informasjonssikring Hvordan kan vi være til nytte? Internett har endret oss Trusselaktører / fienden Trusselaktører Mål Evne

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

TRUSLER, TRENDER OG FAKTISKE HENDELSER

TRUSLER, TRENDER OG FAKTISKE HENDELSER TRUSLER, TRENDER OG FAKTISKE HENDELSER Sikkerhet & Sårbarhet 05.05.2015, Marie Moe (NSM/SINTEF) SLIDE 1 AGENDA Trusler og trender: Hva ser vi? Faktiske hendelser: Hva skjer? Hendelseshåndtering: Hva kan

Detaljer

Security Awareness Næringsforeningen 24. Februar 2015 Jens Kristian Roland Ernst Kristian Henningsen

Security Awareness Næringsforeningen 24. Februar 2015 Jens Kristian Roland Ernst Kristian Henningsen Næringsforeningen 24. Februar 2015 Jens Kristian Roland Ernst Kristian Henningsen 1 Agenda Security Awareness Har du slått på den sosiale brannmuren? Demonstrasjoner Manipulert SMS Telefon / rom avlytting

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE

ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE ØKONOMISK KRIMINALITET ER VEL IRRELEVANT I HELSE OG OMSORGSSEKTOREN? INGE KROGSTAD, SAS INSTITUTE SAS INSTITUTE GLOBALT I NORDEN I NORGE HVEM ER VI? VERDENS STØRSTE PRIVATEIDE IT-SELSKAP 14.000 ANSATTE

Detaljer

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS 1 Noen definisjoner Identitetstyveri Uautorisert innsamling, besittelse, overføring, reproduksjon eller annen manipulering

Detaljer

«Dataverdens Trygg Trafikk»

«Dataverdens Trygg Trafikk» Det moderne bankran NOKAS metoden har blitt gammeldags Christian Meyer Seniorrådgiver Norsk senter for informasjonssikring Bevisstgjør om trusler Opplyser om tiltak Påvirker til gode holdninger «Dataverdens

Detaljer

2015 GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT SAMMENDRAG

2015 GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT SAMMENDRAG 2015 GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT SAMMENDRAG 1 SAMMENDRAG INNLEDNING: GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT 2015 De siste årene har sikkerhetsbransjen med rette fokusert mye på Advanced Persistent Threats

Detaljer

Sikkerhet på nettet. Men internett har også fallgruber: Hackers Identitetstyveri Bedragerier Mobbing Tyveri av datamaskinen Datamaskinhavari Virus osv

Sikkerhet på nettet. Men internett har også fallgruber: Hackers Identitetstyveri Bedragerier Mobbing Tyveri av datamaskinen Datamaskinhavari Virus osv Sikkerhet på nettet Hva finner vi på nettet? Internett har mange gode tilbud. Nedenfor finner du noen av de områder du kan søke informasjon om: Kunst Musikk Historie Vitenskap Filmer Helse/Medisin Spill

Detaljer

ID-tyveriprosjektet. Det må bli vanskeligere å bli kunde i Norge! Hva er gjort og bør gjøres for å redusere risiko og omfang?

ID-tyveriprosjektet. Det må bli vanskeligere å bli kunde i Norge! Hva er gjort og bør gjøres for å redusere risiko og omfang? ID-tyveriprosjektet Det må bli vanskeligere å bli kunde i Norge! Hva er gjort og bør gjøres for å redusere risiko og omfang? Christian Meyer Seniorrådgiver Norsk senter for informasjonssikring ID-tyveriprosjektets

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

Månedsrapport for november 2007

Månedsrapport for november 2007 Månedsrapport for november 2007 Tone oppsummerer november Denne rapporten oppsummerer nyhetsbildet og truslene knyttet til informasjonssikkerhet, som NorSIS mener er aktuelle. I slutten av november fikk

Detaljer

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Finansforetakenes bruk av IKT og betalingstjenester Seksjonssjef Frank Robert Berg Finanstilsynet Risikobildet

Detaljer

Identitetstyveri. NIRF Nettverk IT-revisjon / Nettverk Misligheter Nettverksmøte 11.09.2008 v/ seniorrådgiver Tommy Antero Kinnunen

Identitetstyveri. NIRF Nettverk IT-revisjon / Nettverk Misligheter Nettverksmøte 11.09.2008 v/ seniorrådgiver Tommy Antero Kinnunen Identitetstyveri NIRF Nettverk IT-revisjon / Nettverk Misligheter Nettverksmøte 11.09.2008 v/ seniorrådgiver Tommy Antero Kinnunen AUDIT / TAX / ADVISORY / Forensic - Investigation & integrity services

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 NETTVETT Nettvettregler for e-post Slett mistenkelig e-post Ikke svar på eller følg oppfordringer i spam

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Trygg På Nett Forsikringsvilkår av 01.04.2016 Innholdsfortegnelse Side 1. Trygg På Nett 3 1.2 Definisjoner 3 1.3 Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Forsikringsdekningen Identitetstyveri 3 2.1 Hvor og når

Detaljer

Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde

Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde Jan-Egil Kristiansen, leder Skattekrim Øst NTL - 19.10.2011/jek 1 Skattekriminalitet trusselbildet og utviklingen Utviklingstrekkene

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Situasjonsbeskrivelse 2014 BDO 11.juni 2014 Situasjonsbeskrivelse 2014 Bakgrunn og metode Definisjon og fakta Kriminalitetsbildet - nåsituasjon Kriminalitetsbildet

Detaljer

Kim Ellertsen, direktør NSR. En ny identitet blir stjålet hvert 4.sekund

Kim Ellertsen, direktør NSR. En ny identitet blir stjålet hvert 4.sekund Security ID-tyveri Kim Ellertsen, direktør NSR 1 ID tyveri En ny identitet blir stjålet hvert 4.sekund 15 mill. amerikanere har blitt frastjålet sin identitet i 2006 Det tar typisk ett år å finne ut at

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Bankenes. mislighetsstatistikk 2006-2010

Bankenes. mislighetsstatistikk 2006-2010 Bankenes mislighetsstatistikk 26-21 av banker tilsluttet Finansnæringens Fellesorganisasjon INNLEDNING Mislighetsstatistikken for 21 fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er basert på innrapporteringer

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Slik stoppes de fleste dataangrepene

Slik stoppes de fleste dataangrepene Slik stoppes de fleste dataangrepene Oktober 2014, Nasjonal sikkerhetsmåned John Bothner Avdeling for Teknologi Nasjonal sikkerhetsmyndighet 1 Agenda 1. De mest populære sikkerhetstiltakene er lite effektive

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Ifølge Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007) «Et informasjonssamfunn for alle» bygger begrepet IKT-sikkerhet på tre basisegenskaper:

Ifølge Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007) «Et informasjonssamfunn for alle» bygger begrepet IKT-sikkerhet på tre basisegenskaper: Geir Martin Pilskog og Mona I.A. Engedal 8. Økende bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) medfører flere utfordringer når det gjelder sikkerhet ved bruken av IKT-system, nettverk og tilknyttede

Detaljer

MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2010

MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2010 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN 2010 Mørketallsundersøkelsen 2010 7. undersøkelsen Perduco AS i mai 2010. Tidsrommet for kartleggingen er 2009. Utvalg: Det er trukket ut 6000 virksomheter til undersøkelsen. Av

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET SLIDE 1 FORVENTNINGER TIL SIKKERHET I DEN DIGITALE VERDEN Oslo, 27. mai 2015 Jørgen Dyrhaug Nasjonal sikkerhetsmyndighet 2 NSM NØKKELINFORMASJON 3 SIKRE SAMFUNNSVERDIER NSMS SAMFUNNSOPPDRAG Sikre samfunnsverdier

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere og styret Næringslivets sentrale organisasjoner mv Formål Forebygge kriminalitet i og mot

Detaljer

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett Hvordan vet du egentlig at du gjør den beste og tryggeste handelen på nett? Det finnes enormt mange nettbutikker, og det er ikke alltid like lett

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet. Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013

STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet. Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013 STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013 4 Nasjonal sikkerhetsmåned 6 tema Generell informasjonssikkerhet Beskytte

Detaljer

RISIKOVURDERING. Jan Fosse Seksjonssjef Avdeling Sikkerhetsstyring NSM NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

RISIKOVURDERING. Jan Fosse Seksjonssjef Avdeling Sikkerhetsstyring NSM NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET RISIKOVURDERING Jan Fosse Seksjonssjef Avdeling Sikkerhetsstyring NSM SLIDE 2 INNHOLD Risikovurdering og sikkerhetsstyring Verdivurdering Trusselvurdering Valg av scenarier Sårbarhetsvurdering Sammenstilling

Detaljer

Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR

Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR Med utgangspunkt i Gelx Utviklingen går fort vanskelig å følge med Økt fokus på standardisering vs arbeidsglede To av tre medarbeidere opplever

Detaljer

Organisert kriminalitet i Norge

Organisert kriminalitet i Norge Organisert kriminalitet i Norge Trender og utfordringer Sikkerhetskonferansen 2013 Hans Jørgen Bauck Seksjon for strategisk analyse Taktisk etterforskningsavdeling Agenda Kripos rolle Makrotrender Utvikling

Detaljer

Informasjonssikkerhet og etikk hvordan henger dette sammen DRI

Informasjonssikkerhet og etikk hvordan henger dette sammen DRI Informasjonssikkerhet og etikk hører dette sammen? DRI 1001 15.11.2005 Hva er informasjonssikkerhet Hvorfor informasjonssikkerhet hvilke trusler har vi og hvilke verdier bør vi beskytte Hvor og hvordan

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Det digitale trusselbildet Sårbarheter og tiltak

Det digitale trusselbildet Sårbarheter og tiltak H a f s l u n d M u l i g h e t s W o r k s h o p TORE LARSEN ORDERLØKKEN Det digitale trusselbildet Sårbarheter og tiltak Agenda Sikkerhetsparadokset Trusler og trender Tall og hendelser Hvordan sikrer

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

FORSIKRINGSSVINDEL OG PERSONVERN - HVOR GÅR GRENSEN? Frode Bjeglerud, fagdirektør

FORSIKRINGSSVINDEL OG PERSONVERN - HVOR GÅR GRENSEN? Frode Bjeglerud, fagdirektør FORSIKRINGSSVINDEL OG PERSONVERN - HVOR GÅR GRENSEN? Frode Bjeglerud, fagdirektør Oslo, 27.november hvor går grensen? Utredningsvirksomhet er en naturlig og nødvendig del av forsikringsvirksomheten, og

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Nå kan alle sende EHF-faktura

Nå kan alle sende EHF-faktura Nå kan alle sende EHF-faktura EHF konferansen 2014 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 - nøkkeltall Per 31.12.12 Totalt antall bankkontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca.

Detaljer

Månedsrapport januar 2014

Månedsrapport januar 2014 Månedsrapport januar 2014 Side 1 av 8 Innhold Bakgrunn Om NorSIS Slettmeg.no august 2013 Trender og aktuelle problemstillinger Kontakt Side 2 av 8 Bakgrunn Dette er en kort oppsummering av hva vi har sett

Detaljer

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013 Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 KORT OM ASCOM Vi ønsker å hjelpe kundene våre i velferdssektoren med å forbedre kommunikasjon og

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet

Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet Jan-Egil Kristiansen, Skattekrimsjef Skatt øst Arbeidslivskonferanse 4.4.2014/jek 1 Konsekvenser av svart økonomi Reduserte skatteinntekter

Detaljer

FORVENTNINGER TIL SIKKERHET I DET DIGITALE ROM

FORVENTNINGER TIL SIKKERHET I DET DIGITALE ROM FORVENTNINGER TIL SIKKERHET I DET DIGITALE ROM Teleforum 2015 Trondheim, 8. januar 2015 Roar Thon Fagdirektør sikkerhetskultur Nasjonal sikkerhetsmyndighet 1 Hvordan kan vi møte andres forventninger til

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Sikkerhet i BankID 2.0 (Web-klient) Frode B. Nilsen Drifts- og utviklingssjef, BankID Norge

Sikkerhet i BankID 2.0 (Web-klient) Frode B. Nilsen Drifts- og utviklingssjef, BankID Norge Sikkerhet i BankID 2.0 (Web-klient) Frode B. Nilsen Drifts- og utviklingssjef, BankID Norge Kort status utrulling De første brukerstedene er nå i produksjon Besøk gjerne h6ps://tools.bankid.no hvis du

Detaljer

Månedsrapport februar 2014

Månedsrapport februar 2014 Månedsrapport februar 2014 Side 1 av 10 Innhold Bakgrunn Om NorSIS Slettmeg.no februar 2014 Trender og aktuelle problemstillinger Ny Nettside Kontakt Side 2 av 10 Bakgrunn Dette er en kort oppsummering

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET. Hvordan forebygge, oppdage og håndtere dataangrep HÅNDTERING AV DIGITAL SPIONASJE

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET. Hvordan forebygge, oppdage og håndtere dataangrep HÅNDTERING AV DIGITAL SPIONASJE NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET Hvordan forebygge, oppdage og håndtere dataangrep HÅNDTERING AV DIGITAL SPIONASJE INNHOLD Hva er digital spionasje 2 Hvordan kommer de seg inn i systemet 3 Forebyggende tiltak

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Pressebriefing 11. april 2013

Pressebriefing 11. april 2013 Pressebriefing 11. april 2013 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2012 Finansforetakenes bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi Seksjonssjef Frank Robert Berg ROS-analysen 2012: Kap. 1) Innledning

Detaljer

Nyheter i bankens bedriftsløsninger. 22. oktober 2015 Johan Magne Andresen

Nyheter i bankens bedriftsløsninger. 22. oktober 2015 Johan Magne Andresen Nyheter i bankens bedriftsløsninger 22. oktober 2015 Johan Magne Andresen Agenda o Nyheter på nett og mobil o Fullmakter o Likviditetsrapportering i nettbanken o Hva vi jobber med fremover o Sikkerhetsutfordringer

Detaljer

IKT utvikling i samfunnet.

IKT utvikling i samfunnet. IKT utvikling i samfunnet. Hvordan påvirkes de med lav IKT-kunnskaper, av dagens IKT-bruk i samfunnet. Og hvordan påvirker det folk med lave IKT-kunnskaper av dagens utvikling av datasystemer? Forord Abstrakt

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen 2006

Mørketallsundersøkelsen 2006 Mørketallsundersøkelsen 2006 Øyvind Davidsen Leder av Datakrimutvalget Sikkerhetskonferansen 2006 27-28 September 1 Mørketallsundersøkelsen Dette er den 5. mørketallsrapporten som utarbeides av Datakrimutvalget

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Registrarseminar 17. mars 2015 Thor Martin Abell Bjerke, sikkerhetsrådgiver Tlf. 2254 1794. Mail: t.m.bjerke@virke.no Hovedorganisasjonen Virke Virke er

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Nettvett for barn - for voksne. Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna?

Nettvett for barn - for voksne. Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna? Nettvett for barn - for voksne Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna? Mål for kvelden Få informasjon om nettmobbing, sosiale

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Datasikkerhet i hverdagen

Datasikkerhet i hverdagen Datasikkerhet i hverdagen Fagforbundet Bodø 6. april Tormod Skarheim ENKLE TIPS FOR EN TRYGG DIGITAL HVERDAG BÅDE PÅ JOBB OG HJEMME! Viktig elementer for deres digitale hverdag Datavettregler IKT på kontoret

Detaljer

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt www.seedesign.no Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt Utgiver: Redd Barnas rettighetssenter Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tlf: 22 99 09 00 www.reddbarna.no

Detaljer