Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering."

Transkript

1 FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: IT-Kriminalitet nummer Trojanere Id-tyveri Trusler mot ansatte Forsikringssvindel Hvitvasking Hacking Terror-finansiering

2 H * K Reklamebyrå DNBO0614/1014 Søk nå få gratis lommebok Søk om kortet innen 14 dager og få en lekker lommebok i skinn med ditt nye YS Medlemskort. YS Medlemskort med MasterCard Kortet som gir deg gode betingelser, både når du sparer og låner 2,8 % sparerente fra første krone (godskrives hver måned) Ingen begrensninger i antall uttak Lav kredittkortrente: 12,25 % Kortet kan brukes både i Norge og utlandet Egen brukervennlig nettbank Les mer om medlemsfordeler og rabatter og bestill på Du kan også kontakte oss på Kundeservice tlf Nom. rente: 12,25 %. Eff. rente 17,5 %, ,- o/12 mnd. totalt ,- YS Medlemskort et produkt fra DNB Bank ASA

3 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory FINANS FOKUS INNHOLD Forutsetningen for at de kriminelle lykkes, er at folk på innsiden velger å gå bak ryggen på sin egen arbeidsgiver og sine egne kolleger. Forfatter og NRK-journalist Bjørn Olav Nordahl. 18 HVOR SIKKER ER NETTSKYEN? Dataløsninger i nettskyen byr på enorme muligheter for å effektivisere og utvikle nye tjenester, men byr også på utfordringer. 22 DU ER IT-TRUSSELEN 90 prosent av alle dataangrep kan avverges ved å ha oppdaterte programmer og en bevisst holdning til hva du klikker på ÅRING LAMMET FINANSNÆRINGEN I sommer ble 14 norske bedrifter utsatt for det største dataangrepet noensinne. Et kredittkort og litt over middels datakunnskap var alt som skulle til. Politiet satte inn store ressurser og fant raskt gjerningsmannen en 17-åring fra Bergen. 26 PASS DEG FOR DISSE TYPENE Ulike kriminelle typer og miljøer utgjør hver dag en trussel for ansatte i finansnæringen. Finansfokus gir deg oversikten FLERE MÅLRETTEDE ANGREP Nasjonal sikkerhetsmyndighet forventer flere målrettede angrep mot finansnæringen fra store kriminelle organisasjoner. MANNEN SOM FØLGER PENGENE Forfatter og NRK-journalist Bjørn Olav Nordahl har fulgt spillet om pengene og makten i Norge og har avdekket en lang rekke kriminelle forhold. TING SOM TRUER Stadig flere enheter i hjemmet ditt blir koplet opp mot internett. Nå kan kjøleskapet ditt hackes og brukes i dataangrep. FINANSFOKUS 07/14. MAGASIN FOR FINANSFORBUNDET. 15. ÅRGANG. ISSN Merkur-Trykk er godkjent som svanemerket bedrift. Merkur-Trykk er PSO-sertifisert Vi tar kvalitet på alvor! Ansvarlig redaktør: Svein Åge Eriksen Journalister: Sjur Frimand-Anda og Mona Sæther Evensen Utgiver: Finansforbundet Forbundsleder: Pål Adrian Hellman Direktør: Runar Wilhelm Henriksen Redaksjonen avsluttet 21. oktober Kontaktinformasjon: Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo Gateadresse: Dronning Eufemias gate 16 Internett: Tlf: 03040, faks: Design/redigering: Mediamania.no Trykk: Merkur-Trykk AS. Annonser: AdApt Media Eva Kristine Wiik Tlf: Godkjent opplag:

4 FINANS FOKUS leder Leserinnlegg Kreative kriminelle Det blir stadig mer utfordrende for Kripos å holde tritt med datakriminaliteten. Utviklingen skjer raskt, metodene blir mer avanserte og angrepene øker i omfang. Kriminelle finner hele tiden nye og komplekse måter å angripe teknologien på. Kreativiteten for å utnytte teknologien for å gjennomføre nye typer lovbrudd, er stor. Dette rammer også finansnæringen. Statistikk fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet forteller at det i 2013 ble varslet datakrimhendelser mot næringslivet. Av disse ble 51 hendelser definert som alvorlige. Mørketallsundersøkelsen 2014 forteller at så mye som halvparten av de store virksomhetene i Norge er blitt utsatt for datainnbrudd i en eller annen form i Bare et fåtall av bedriftene rapporterer eller anmelder datainnbrudd. Derfor er mørketallene store. Årsaken til at så få bedrifter velger å anmelde datakriminalitet, er frykten for å avsløre sårbarhet og å svekke omdømmet. Dermed er det neste fritt frem for kriminelle å begå datakriminalitet mot norske bedrifter, finansnæringen inkludert. Ifølge Kripos er gapet mellom trusler og sikkerhetstiltak i norske bedrifter økende. Kunnskapen rundt informasjonssikkerhet er lav. Dette skjer i en tid da stadige flere finansieringssystemer går online og mer sensitiv informasjon digitaliseres. De teknologiske metodene er attraktive for kriminelle fordi nærheten mellom gjerningsperson og offer reduseres. Fortjenestepotensialet er stort, faren for å bli tatt er liten og strafferammen er lav. Heldigvis er det lys i den mørke tunnelen. Kripos ansetter i disse dager 13 nye medarbeidere som settes inn i krigen mot datakriminalitet. I tillegg samarbeider Kripos både med næringslivet her hjemme og politiet både nasjonalt og internasjonalt. Dermed er ikke slaget mot de kreative datakriminelle tapt, men krigen er heller ikke vunnet. SVEIN ÅGE ERIKSEN Ansvarlig redaktør Facebook: Finansforbundet Tips: Vil du anbefale dine barn å Finansforbundet har som visjon sammen med arbeidsgiverne å skape Norges mest attraktive arbeidsplasser til beste for ansatte og finansnæringen. Velger vi å se på krav til endringsevne og arbeidspress i næringen vår, lurer jeg på om vi har glemt vår visjon? Etter snart 30 år i finansnæringen har jeg sett mange eksempler på at barn av kolleger søker seg til næringen vår. Dette ser jeg som et sunnhetstegn. For noen dager siden deltok jeg på en tillitsvalgtkonferanse med nærmere 30 deltagere. Jeg stilte dem dette spørsmålet: «Vil du anbefale dine barn å jobbe i finansnæringen?». En tredjedel svarte Ja, mens to tredjedeler svarte Nei. De ble også bedt om å begrunne sitt svar og under har jeg listet opp noen av svarene. Finansnæringen inneholder så mange ulike arbeidsoppgaver at det er helt naturlig at vi som medarbeidere, ser ulikt på hvor attraktivt det er å jobbe i næringen. Mitt poeng med å skrive om dette, er å få oss ansatte til å si fra hvis vi mener at næringen styres og ledes JA Spennende utviklingsmuligheter både faglig og personlig. Rammebetingelser som «stadig» endres og som gjør at man ikke er på stedet hvil. Interessante og meningsfylte oppgaver. Gode kolleger. Regulerte arbeidsforhold familievennlige arbeidstider. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Mange ulike oppgaver noe for alle typer mennesker. Argumenter Nei Utrygt redsel for å være den neste som blir tvunget til å velge «frivillig» sluttpakke. For mange målinger og får mye fokus på målkort næringen må se menneskene! Lite rettferdighet når det gjelder avlønning - liten/ingen belønning for å være lojal og dyktig medarbeider over tid. Lønnsutviklingen står stille sammenlignet med mange andre yrker og sett i forhold til kompetansekrav og ansvar. Ditt leserinnlegg her? Finansfokus er medlem av Fagpressen og opplagskontrolleres årlig. Finansfokus redigeres etter Redaktørplakaten og pressens etiske rammeverk av en selvstendig og uavhengig redaktør, og i tråd med Finansfor bundets grunnsyn og formål. Artikler og synspunkter i Finansfokus uttrykker derfor ikke nødvendigvis Finansforbundets syn i enkelte spørsmål. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Hva engasjerer deg? Hva blir du irritert over? Hva gleder deg? Hva synes du er urettferdig? Kort sagt, vi vil gjerne vite hva du som leser er opptatt av. Derfor tilbyr vi deg Finansfokus beste spalteplass på våre meningssider. Her er du i godt selskap med redaktøren og forbundslederen. Men du må skrive kort og presist, og lengden bør ikke 4

5 forbundsleder jobbe i finansnæringen? i en retning som gjør at vi ikke vil anbefale våre barn å jobbe her. Vi ansatte må sammen «framsnakke» næringen. Avslutningsvis ber jeg alle reflektere rundt en e-post jeg fikk fra ett av våre medlemmer: «Jeg ser, til min forbauselse at det fokuseres svært mye på ledelsen og deres jobb for å få «spiriten» opp. Hvilket er svært nødvendig. Men her føler jeg også at vi medarbeidere har en oppgave å gjøre. Vi må ha fokus på samhold, samarbeid og det å jobbe for samme mål. Videre må vi ha fokus på arbeidsmiljø og det å glede seg til å gå på jobb med artige og koselige kolleger/venner. Er det ikke viktig at vi for det første tenker på: «Hva kan jeg gjøre i dag for at arbeidsdagen på min avdeling blir fin?» Vi tillitsvalgte må sette arbeidsmiljøspørsmål på agendaen. Husk at også du kan bidra til at vi igjen kan anbefale våre barn å jobbe i finansnæringen. Ingar Brotnov, forbundsstyremedlem og hovedtillitsvalgt i If Skadeforsikring Nuf. Cybersjef Vi lever i en stadig mer digital verden. Nysgjerrige som vi er, kaster vi oss over mange nye måter å forenkle alle små og store prosesser. Nettbanken er banken vår, flyselskapenes nettsider er reisebyrået vårt, hoteller bestiller vi selv, selvangivelsen sendes via Altinn og noen bestiller maten for levering på døren. Alt i alt vurderer vi digitale løsninger som enkle og tidsbesparende. Siv Jensen har varslet at produktiviteten i offentlig sektor må øke og peker på økt digitalisering som én av løsningene videre. Bort fra skjemaveldet, over til enklere språk og raskere behandling. Dette er det vel ingen som er uenige i? Vi fra finans og it har vært med å legge grunnlaget for aktiv digitalisering av tjenester. BankID er ett eksempel på hvordan næringens erfaring og innovasjonskraft brukes til samfunnets nytte. Det er imidlertid sider ved digitaliseringen som er mer utfordrende. La meg først slå fast at for mange er det slik at arbeidsplassen i utgangspunktet kan følge den enkelte, uavhengig av hvor denne fysisk befinner seg. Mail, telefon- og cybermøter samt sharepoint er verktøy for å kunne jobbe fra hvorsomhelst. Det er vel og bra. Utfordringen ligger i at den menneskelige natur krever sosiale arenaer, verbale uttrykk, kroppsspråk og andre praktiskemosjonelle måter å møtes - for å kunne utvikle gode resultater og å utvikle seg som person. Her har relasjonen mellom leder og ansatt en nøkkelrolle. Å se og bli sett er viktig, å bli korrigert og oppmuntret likeså. Og ikke minst: En ansatt kan få mulighet til å utvikle sin kompetanse når lederen kjenner ham eller henne. Det ene utelukker ikke det andre. Arbeidsgivere etterlyser fleksibilitet av sine ansatte. Fleksibiliteten er der. Møter mellom leder og ansatte gir muligheter. Da bør lederen ikke kun være å se på digitale flater. Vi pynter på sannheter om oss selv i digitale rom. Vi kan ikke lyve når vi treffer sjefen. Hvis han er i samme rom, da overstige tegn inkludert mellomrom. Skriver du enda kortere, øker sjansen ytterligere for å komme på trykk. Alle leserinnlegg bør undertegnes med fullt navn. Send ditt leserinnlegg til: Siste frist for leserinnlegg til neste utgave er 10. november PÅL ADRIAN HELLMAN Forbundsleder Mobil: Finansfokus 6-14

6 Siden sist TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN 55 færre i sparebanken Vest Sparebanken Vest kutter ni filialer og 55 årsverk. De ansatte tilbys opptil to årslønner for å slutte, skriver Bergens Tidende. FOTO: DAG IVARSØY Hovedtillitsvalgt Anne-Marit Hope mener ansatte med lengst ansiennitet i banken får et godt tilbud. Hun er mer kritisk til det de ansatte over 62 år tilbys. Jeg hadde håpet å slippe disse nedbemanningene. Det skaper stor usikkerhet blant de ansatte og mye uro i organisasjonen. Vår holdning har hele tiden vært at vi ikke aksepterer oppsigelser. Da er alternativet sluttpakker, sier Hope. Den beste sluttpakken en ansatt kan få med seg ut av banken, er to årslønner. Da må vedkommende være under 62 år å ha vært ansatt i 23 år. Sluttpakketilbudet blir lavere med kortere ansettelsestid. I gjennomsnitt får de som slutter, 15 månedslønner. STYRTE SLUTTPAKKER De som får tilbud om slike avtaler, får såkalte styrte sluttpakker. I realiteten betyr det at de får et tilbud de ikke kan si nei til. I tillegg tilbyr banken åpne sluttpakker til samtlige ansatte over 62 år. Jo eldre en arbeidstaker er, jo lavere blir sluttpakken. De som er 62 år får kroner. Sparebanken Vest har vært gjennom flere runder med nedbemanning de siste årene. I 2012 hadde banken 860 ansatte. Når Sparebanken denne høsten har kuttet 55 årsverk, er 695 ansatte igjen. Nedbemanningen skal etter planen være gjennomført innen 1. november. De ansatte utsettes for en voldsom belastning, men vi kommer ikke utenom dette. Da er det viktige er å finne løsninger alle kan leve med, sier Hope til Bergens Tidende. TØFF SITUASJON: De ansatte opplever situasjonen i banken som tøff, sier hovedtillitsvalgt Anne Marit Hope. Gode resultater første halvår Gode resultater for bankene gir godt grunnlag for fortsatt styrking av soliditeten. Alle norske banker hadde ren kjernekapitaldekning som ligger over kravene som gjelder fra 1. juli Oppgang i aksjemarkedene i første halvår bidro til god avkastning for livsforsikringsselskapene og pensjonskassene. Samlet oppnådde norske banker et resultat før skatt på 27 milliarder kroner i første halvår 2014, som er 7 milliarder kroner mer enn første halvår (Finanstilsynet 28. august 2014) Økning i antall inkassosaker I første halvår 2014 mottok inkassoforetakene 3,8 millioner nye saker. I løpet av samme periode ble nærmere 3,7 millioner saker avsluttet. 38 prosent av de nye sakene ble avsluttet ved at skyldner betalte etter mottatt purring/ inkassovarsel, og dermed unngikk å bli påført omkostninger utover purregebyr. (Finanstilsynet 19. september 2014) Kriminalitet i arbeidslivet Regjeringen styrker kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og foreslår i statsbudsjettet 25 millioner kroner til samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten for å styrke arbeidet mot useriøse aktører. Samtidig styrkes Arbeidstilsynet med 19,5 millioner kroner til utvikling og modernisering av IKT. (Arbeids- og sosialdepartementet 8. oktober) Fleksible arbeidstidsregler Finans Norge støtter forslaget om at det innføres mer fleksible regler om arbeidstid. Kundeadferden har endret seg vesentlig de senere årene ved at det forventes at finanstjenester er tilgjengelig via nett og kundeservice større deler av døgnet, sier direktør Jan S. Asker i Finans Norge. Han mener dagens arbeidstidsregler legger for stramme rammer for lengde og plassering av arbeidstiden. Finans Norge støtter derfor Arbeids- og sosialdepartementets forslag om et mer fleksibelt regelverk. (Finans Norge 9. oktober 2014) Dårlig informasjon om gode kredittkortrettigheter I en stikkprøveundersøkelse Forbrukerrådet har gjort hos åtte store banker som opererer i Norge, er det kun Sparebanken Vest som gir god informasjon om din mulighet til å fremme krav mot banken dersom du har handlet på kreditt, og selger ikke ivaretar sine forpliktelser. Det er derfor ikke rart at de fleste forbrukere ikke har god nok kunnskap om fordelene med å bruke kredittkort når selger ikke gjør opp for seg. Kjøper du en vare eller tjeneste med kredittkort, kan du klage til kredittyter og få pengene tilbake, om du ikke får det som avtalt. 6

7 To NOKAS-dømte prøveløslates Høyesterett opphever lagmannsrettens dom og tillater prøveløslating av Nokas-raner Kjell Alrich Schumann. Høyesterett har også bestemte at Metkel Betew kan prøveløslates. De ansatte synes det er for tidlig med prøveløslatelse nå. Det kommer for brått på, de er ikke forberedt, og ønsker ikke å møte disse ute i frihet, sier advokat Pål Behrens i Finansforbundet til NRK. Han var advokat for de som var på jobb under Nokas-ranet i Stavanger for ti år siden. Schumann og Betew var de eneste to som ble dømt til forvaring i 16 år med en minstetid på 10 år etter Nokas-ranet i Stavanger for ti år siden. Høyesterett mener det ikke lenger er nærliggende gjentakelsesfare når det gjelder Schumann og Betew, og at vilkåret for fortsatt forvaring ikke er oppfylt. I denne saken, så synes jeg det ville vært riktig å vente noe lenger med prøveløslatelse. Dette på grunn av det store og grove omfanget, og de konsekvensene dette har hatt for de ansatte, som har slitt med svært alvorlige følgeskader. Dette synes jeg burde veid tyngre, sier Behrens. (NRK 16. oktober) FINANS F O KUS MAGASIN FOR FINANSFORBUNDET NUMMER TEMA: KRIMINALITET TURID (71) OM PÅ FORSIDEN: I forrige utgave hadde Finansfokus hovedoppslag på NOKAS-saken. Nå er det klart at to Nokas-dømte prøveløslates. Et lykkelig valg i pensjons-jungelen Aldri har så mange forstått så lite av noe som er så viktig for dem: Når forbrukerne skal orientere seg i pensjonsjungelen, kommer informasjonen fra bransjen til kort. Forbrukerrådet har derfor nå fått penger for å lage en pensjonsportal. (Forbrukerrådet 10. oktober 2014) Åpner nye kontorer Når andre legger ned kontorer, åpner Handelsbanken sitt 51. bankkontor i Norge. - Kundene vil ha personlig rådgivning. Vårt mål er å gi dem Norges beste bankopplevelse, sier banksjef Ole-Martin Smedseng. På seks år er hvert femte bankkontor i Norge lagt ned. Handelsbanken går mot strømmen og åpner nå sitt andre kontor hittil i år. Det skjer i Trondheim. Kontoret på Leangen i Trondheim åpnet offisielt 30. september og blir bankens tredje kontor i byen. Fra før har Handelsbanken kontor i Søndre gate i sentrum og på Heimdal. Dermed er Handelsbanken den banken med flest fullservice-kontorer i trønderhovedstaden. Alle tre kontorer håndterer både personkunder og bedriftskunder. (Handelsbanken 29. september 2014) Finansfokus 6-14

8 Økonomisk kriminalitet Hackere 17-åring lammet finansnæringen I sommer ble 14 norske bedrifter utsatt for et av de største dataangrepene noensinne. Et kredittkort og litt over middels datakunnskap var alt som skulle til. TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA FOTO: JOHN NORDAHL og shutterstock 8

9 Finansfokus 6-14

10 Økonomisk kriminalitet Hackere 10

11 STYRKER SIKKERHETEN: Alle må være med å ta sin del av ansvaret for å styrke sikkerheten slik at vi kan stå rustet mot alle typer angrep, enten det er DDoS eller andre typer, sier sikkerhetssjef Sverre Olesen. Tirsdag 8. juli. Det er midt på sommeren. Norge halter seg frem på en fjerdedels fart. Det er feriemodus over hele linja. Sikkerhetssjef Sverre Olesen i EVRY har nettopp operert skulderen og skal bare jobbe noen timer hver dag. Men slik blir det ikke. Isteden blir det 60 timers uke og fullt kjør. Klokken kvart på 10 kommer de første meldingene: DDoS-angrep. Ikke lenge etter kommer meldingene en etter en om at en rekke viktige og samfunnskritiske kunder i Norge er berørt. Gjennom å spamme nettsidene med forespørsler om visning, tettes linjene igjen. Noen virksomheter klarer seg godt og i løpet av få minutter demper automatiske forsvarsverk effekten av angrepene. Andre virksomheter er hardere rammet, og det tar litt lengre tid å få tjenestene opp igjen. De største angrepene stenger tjenestene i overkant av en time. Mediene rapporterer om et massivt dataangrep fra utlandet. Mange kunder kommer ikke inn i nettbanken, mens andre sliter med å få bestilt flybilletter. Det blir en hektisk dag for Olesen og hans kollegaer i sikkerhetsstaben hos EVRY som har ansvaret for å stoppene angrepene hos flere av de virksomhetene som er berørt. Vi lærte en del av de første angrepene. Det gjorde at Finansfokus 6-14

12 Økonomisk kriminalitet Hackere TRUSLENE ØKER: Sikkerhetstruslene øker og det understreker viktigheten av økt samspill mellom ulike sikkerhetsaktører, sier sikkerhetssjef Sverre Olesen i EYRY. det tok kortere og kortere tid å få kontroll på situasjonen. Vi var også i god dialog med Nor- CERT og de andre sikkerhetsmiljøene i Norge. Vi prøver å hjelpe hverandre når slike ting skjer, sier Sverre Olesen til Finansfokus dagen etter angrepet. Han forsøker å forklare på legmann vis hvordan det var mulig å senke så mange store nettsider samtidig. Det som skjedde i går var et kombinasjonsangrep. Det traff kundenes nettsteder med stort volum på lag tre og fire, volumetriske. Dette kunne vi håndtert greit i seg selv, men i tillegg angrep de også på lag sju, der applikasjonstjenestene ligger. Det er et mer komplekst angrep, sier Olesen, som beskriver hendelsene som et målrettet og alvorlig angrep på flere kunder samtidig. Datatrafikk skjer i syv lag i henhold til OSImodellen, der lag to sørger for nettverk, lag tre tar hånd om transport, lag 4 tar integritet/konfidensialitet mens lag sju er applikasjonslaget, der selve applikasjonene ligger. Det vanligste ved DDoS-angrep er å gå på lag tre og fire. Angrep i lag syv er mer sårbart når det treffer korrekt. ALVORLIG HÆRVERK Et DDoS angrep kan sammenlignes med sabotasje. Angriperne får nettsidene i kne, man får ikke tilgang til data. Men ingen klarte å trenge seg på innsiden av systemene. Enkelte hackere bruker DDoS-angrep for kamuflasje. Når alle ressursene er rettet mot å stoppe flodbølgen av forespørsler prøver de stille og rolig å bryte seg inn på mer sensitive områder. Det var vi klar over, og hadde et ekstra øye også på dette, forteller Olesen. DDoS-angrep har vært et økende problem de siste årene. I fjor ble kunder av EVRY utsatt for over 80 DDoS-angrep, hvorav de aller fleste ble automatisk redusert som et resultat av forsvarsverket. Bare fire angrep kom igjennom, men ble stoppet etter kort tid. EVRY har styrket forsvarsverkene for å begrense skadene for kunder. AVSLØRT DIGITALT Tilbake til angrepet 8. juli 2014 en av de varmeste dagene i Norge på lang tid. Politiet setter inn store ressurser, og finner raskt gjerningsmannen. En 17-åring fra Bergen. Olesen er overrasket over at han ble tatt så fort. (Se egen sak: Slik ble han avslørt). Det er positivt at politiet prioriterte saken og fulgte alle spor, ikke minst digitale. Det kan 12

13 Politiet setter inn store ressurser, og finner raskt gjerningsmannen. En 17-åring fra Bergen. Fakta DDOS-ANGREP Utføres ved at det sendes så mye data til servere hos de som rammes, at legitim trafikk ikke kommer gjennom. Dette kan resultere i at servere og nettsider settes ut av drift. Det er ikke nødvendig med spesialkompetanse for å utføre et DDoSangrep. Dette er en tjeneste som kan kjøpes på nettet, der man oppgir IP-adressen man vil angripe. synes som hans angrepsmåte og opptreden på nettet gav etterforskerne et slags digitalt DNA som ledet til avsløringen. Samtidig viser hendelsene i sommer at samarbeidet mellom aktører som NorCERT, politi og Norsk sikkerhetsmyndighet fungerer, sier sikkerhetssjefen. SIKKERHET KOSTER Faktum er at det er utrolig enkelt å skaffe seg programvare og utstyr for å gjennomføre slike angrep, dersom man har den teknologiske innsikten til å sette komponentene sammen. At en nettside er nede noen timer, kan det virkelig være så alvorlig da? Den største skaden er at brukere av viktige tjenester ikke får tilgang. I tillegg hadde flere leverandører, kunder og myndigheter en mengde folk opptatt med å håndtere angrepet. Det førte til at flere gikk i ekstra beredskap de påfølgende dagene. Vi som samfunn må ta avstand fra denne type skadeverk på linje med annen type kriminalitet. Samtidig må det jobbes mer aktivt med holdningsskapende arbeid. En tredje observasjon er at sikkerhetstruslene øker, og det understreker viktigheten av økt samspill mellom ulike sikkerhetsaktører. Alle må være med å ta sin del av kostnadene for å styrke sikkerheten slik at vi kan stå rustet mot alle typer angrep, enten det er DDoS eller annet, avslutter sikkerhetssjef Sverre Olesen i EYRY. Disse ble angrepet: SpareBank 1, DNB, Storebrand, Gjensidige, Nordea, Danske Bank, Norges Bank, Telenor, Netcom, Telia Sonera, SAS, Norwegian, Widerøe og Supersaver. Slik skjer det Faktum er at det er utrolig enkelt å gjennomføre slike angrep. Alt du trenger er et kredittkort med noen dollar på. 10 maskiner som pumper ut forespørsler i en time koster 50 kroner. 100 maskiner i 24 timer, et par tre hundrelapper. Angrep på lag syv er dyrere, men allikevel handler det ikke om mer enn noen få tusenlapper. Samtidig har de store it-selskapene investert for millioner i forsvarsverk. Og på mange måter er det et paradoks at en 17-åring med litt kunnskap og et kredittkort kan sette utstyr for millioner ut av spill. Finansfokus 6-14

14 Økonomisk kriminalitet Hackere Slik ble ha 17-åringen kunne sannsynligvis ha kommet unna med sommerens angrep. Men en for høy medieprofil felte ham. TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA illustrasjon: Shutterstock MASKENS SANNE ANSIKT: Guy Fawkes-masken er blitt et symbol for hackergruppen Anonomys. Gruppen bidro til det bare tok et par dager før politiet fant 17-åringen. Gjennom ettermiddagen og kvelden tirsdag 8. juli holder angriperen kontakt med norske medier. Han hevder han er del av den hackergruppen Anonymous Norway. Personen ønsker å være anonym. I meldingen under varsler han et dataangrep mot Norges Bank: Tango Down Status OFFLINE. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Med vennlig hilsen, Anonymous Norway Og faktum er at Norges Banks side ligger nede. Utover kvelden fortsetter kommunikasjonen fra personen som har tatt på seg ansvaret for angrepene. «Motivasjonene bak dagens angrep og de neste angrepene fremover er å få samfunnet til å våkne opp. Antall store ITsikkerhetsangrep øker og det er ingenting som blir gjort for å forhindre slike hendelser. Vi mener Norge burde ha bedre fokus på sikkerhet. Løsningene vi har i dag er rett og slett for dårlig. Dette er en politisk sak og vår måte å protestere på. Med vennlig hilsen, Anonymous Norway». I 2230-tiden tar han også kontakt med journalist Marius Jørgenrud i it-nettstedet Digi.no etter at han også har angrepet nettsidene til flere norske teleselskaper og flyselskaper. De har en chat på nesten en time. Under chatten hevder gjerningsmannen, som går under kallenavnet «Jamie» at han er en del av Anonymous og at de er flere som står bak angrepet. Videre skriver han blant annet: «Motivasjonene bak dagens angrep og de neste angrepene fremover er å få samfunnet til å våkne opp. Antall store ITsikkerhetsangrep øker og det er ingenting som blir gjort for å forhindre slike hendelser.» «Vi beklager på det dypeste at det går utover ganske mange. For å få samfunnet til å lytte, er vi nødt til å få oppmerksomhet. Vi ser ingen andre alternativer enn dette.» «Fra og med dette øyeblikket er alle domener og bedrifter et potensielt mål.» Han hevder også at angrepsmetoden er helt ny, og utviklet av Anonymous. Og nettopp dette er det som feller ham. Selve angrepene ville ikke identifisert ham. Men kallenavnet «Jamie» har han brukt andre steder på nettet. Steder der han ikke har gjemt seg like godt. I tillegg tar Anonymous Norway avstand fra angrepene og sier det ikke er de som står bak. I en melding på Twitter skriver de: «det er ikke oss, og det er skids som står bak. De har ingen avanserte tools». «Skids» er kortformen av «scriptkids», en betegnelse som brukes om unge mennesker som gjerne utfører datakriminalitet rett og slett ved å kjøpe seg tilgang til et verktøy som utfører angrepet for dem. Faktum er at Anonymous Norway ga tydelige hint til politiet om hvem han var og hvor de kunne finne ham. Noe de også gjorde under en lignende sak i FRA GUTTEROMMET Onsdag 9. juli får politiet i Bergen melding fra Kripos. De har sporet gjerningsmannen til byen mellom de sju fjell. Hordaland Politidistrikt beslutter raskt at det 14

15 n avslørt skal gjennomføres pågripelse og ransaking. Og rundt klokka 1000 torsdag morgen tropper de opp på den mistenktes dør. Han viser seg å være en 17 år gammel gutt, som har utført angrepene fra gutterommet. Hele familien er hjemme under pågripelsen, og sjokket er stort. Verken foreldre eller søsken visste hva han drev med. Han tilsto raskt, og la alle kortene på bordet, forteller spesialetterforsker Ronny Haldorsen ved Hordaland Politidistrikt. Som motiv har 17-åringen oppgitt at han vil sette søkelyset på manglende datasikkerhet i Norge. Men de fleste innser vel at dette er feil fremgangsmåte, sier Haldorsen. KOSTBART ANGREP Saken ligger nå litt i bero, da politiet venter på erstatningskravene fra de rammede. Foreløpig ligger kravene på , men dette forventes å øke kraftig. Under en lignende sak fra 2012, anslo DNB sine tap til kroner. Dette kan få store konsekvenser for siktede. Hvis bankene vinner gjennom med sine erstatningskrav vil det kunne ødelegge hele hans økonomi, for mange år fremover, sier Haldorsen, og sukker litt før han fortsetter. Ungdom som driver med dette ser ikke konsekvensene: En dom vil kunne få stor betydning for yrkeskarrieren. Det er først når politiet kommer og erstatningskravene tikker inn, de forstår at dette ikke er rampestreker, sier spesialetterforskeren, som forventer rettssak og dom i løpet av høsten. Ut fra skadene ved sommerens angrep vil nok 17-åringen møte erstatningskrav i millionklassen for det som for mange kan fremstå som guttestreker. DNB var en av de som ble hardest rammet. Og der er tydelige på at alle slike angrep anmeldes og at de søker erstatning for tapene. Vi ser svært alvorlig på slike saker. Nå regner vi på skadeomfanget. Men slike angrep er kostbare. Nettbanken er vår fremste salgskanal, så da tikker takstameteret fort, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB. I fjor ble tre tenåringer dømt for lignende forhold i Romerike tingrett. Våren 2012 rettet de en rekke angrep på norske nettsider. I retten ble de to eldste dømt til samfunnsstraff på 85 og 87 timer. Den yngste fikk 14 dagers betinget dom, med en prøvetid på to år. Finansfokus har forsøkt å nå 17-åringen som sto bak Ddos-angrepet på 14 norske bedrifter 8. juli. Men han har, via sin advokat, valgt å ikke kommentere saken. Anonymous Norway I TRØBBEL: I følge spesialetterforsker Ronny Haldorsen kan 17-åringen forvente seg store erstatningskrav. VIL ANMELDE: DNB anmelder alle slike forhold, og vil også kreve erstatning for tapene vi er påført, sier informasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø. Anonymous er et internett-samfunn bestående av et ukjent antall aktivister og hackere fra hele verden. Anonymous formål er å kjempe for ytringsfrihet og mot det de anser som sensur og misbruk. Anonymous Norway er nettsamfunnets norske del. Finansfokus 6-14

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Regjeringen satser stort på NSM I statsbudsjettet for 2013, som ble offentliggjort 8. oktober, går regjeringen inn for en historisk satsing på forebyggende sikkerhet

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 09 Unødvendig av Gjensidige Ikke bare barnemat Enorm giverglede Krise etter læreboken Iran blir aldri det samme Kunnskapens eple henger høyt LEDER Kunnskapens

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET En arbeidsgrupperapport om: ELEKTRONISKE SPOR, IKT-KRIMINALITET OG POLITIARBEID PÅ INTERNETT Til Politidirektoratet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 1 2012 Ekspandere globalt Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Positivt lederskap En ny ledelsesstrategi for optimal ytelse Professor

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Idrett med sparebankstøtte

Idrett med sparebankstøtte Nr. 8-2013 - 96. årgang Idrett med sparebankstøtte Side 28 Ny æra for internasjonale reguleringer Side 10 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 8 2 0 1 3 1 Bransjeseminar om egenkapitalbevis Presentasjon

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt

Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt 10010101010101001001010001011 00010010101011010010101001010 10101010010010100010110001001 01010110100101010010101010101 00100101000101100010010101011 01001010100101010101010010010

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG UTGITT AV MEDIAPLANET 4.UTGAVE DESEMBER2007 BOLIGINNREDNING GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG TRYNET VIKTIGERE ENN KARAKTERENE LAR DU LOMME- BOKEN STYRE LIVET DITT? S. 16 S. 8-9 NÅR HUSET BRENNER, ER DET

Detaljer