AMP-210 AMP-210-EUR AMP-220 AMP-220-EUR AMP-310 AMP-310-EUR AMP-320 AMP-320-EUR. Brukerhåndbok. 600A AC TRMS Clamp Multimeter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMP-210 AMP-210-EUR AMP-220 AMP-220-EUR AMP-310 AMP-310-EUR AMP-320 AMP-320-EUR. Brukerhåndbok. 600A AC TRMS Clamp Multimeter"

Transkript

1 AMP-210 AMP-210-EUR 600A AC TRMS Clamp Multimeter AMP-220 AMP-220-EUR 600A AC / DC TRMS Clamp Multimeter AMP-310 AMP-310-EUR 600A AC TRMS Clamp Multimeter AMP-320 AMP-320-EUR 600A AC / DC TRMS Clamp Multimeter Brukerhåndbok

2

3 AMP-210 / AMP-210-EUR 600 A vekselstrøm TRMS klemme-multimeter AMP-220 / AMP-220-EUR 600 A vekselstrøm/likestrøm TRMS-klemmemultimeter AMP-310 / AMP-310-EUR 600 A vekselstrøm TRMS klemme-multimeter AMP-320 / AMP-320-EUR 600 A vekselstrøm/likestrøm TRMS-klemmemultimeter Norsk Brukerhåndbok 7/2014, A 2014 Amprobe Test Tools. Med enerett. Trykt i Taiwan

4 Begrenset garanti og ansvarsbegrensning Amprobe-produktet skal være uten defekter i materiale og utførelse i ett år fra kjøpsdatoen med mindre lokale lover krever noe annet. Denne garantien dekker ikke sikringer, éngangsbatterier eller skader som skyldes uhell, vanskjøtsel, misbruk, endring, forurensning, eller unormale driftsforhold eller håndtering. Forhandlere har ikke rett til å forlenge garantier på vegne av Amprobe. For å få service i garantiperioden må du returnere produktet med kjøpsbevis til et autorisert Amprobe-servicesenter eller til en Amprobe-forhandler eller -distributør. Se avsnittet Reparasjon for mer informasjon. DENNE GARANTIEN ER DITT ENESTE BOTEMIDDEL. ALLE ANDRE GARANTIER ENTEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER LOVBESTEMTE INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER SALGBARHET, FRASKRIVES HERVED. PRODUSENTEN SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP, UANSETT ÅRSAK ELLER TEORI. Siden noen stater eller land ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av en garanti eller av tilfeldige skader eller følgeskader, er det mulig at denne ansvarsbegrensningen ikke gjelder for deg. Reparasjon Alle Amprobe-verktøy som returneres for reparasjon eller kalibrering, enten dekket under garanti eller ikke, skal ha følgende vedlagt: ditt navn, bedriftens navn, adresse, telefonnummer og kjøpsbevis. Du bør også vedlegge en kort beskrivelse av problemet eller tjenesten som er ønsket og inkludere prøveledningene med måleren. Utgifter for reparasjon eller utskifting utenfor garanti skal betales via sjekk, postanvisning, kredittkort med utløpsdato, eller en kjøpsordre utstedt til Amprobe. Reparasjon og utskifting under garanti Alle land Les garantierklæringen og kontroller batteriet før du ber om reparasjon. I garantiperioden kan eventuelle defekte testverktøy returneres til Amprobe-distributøren for bytte mot samme eller lignende produkt. Se under "Where to Buy" på for en liste over distributører nær deg. I USA og Canada kan enheter for reparasjon og utskifting under garanti også sendes til et Amprobe-servicesenter (se adressen under). Reparasjon og utskifting utenfor garanti USA og Canada I USA og Canada skal enheter for reparasjon utenfor garanti sendes til et Amprobeservicesenter. Ring Amprobe eller forhør deg på kjøpsstedet for nåværende priser for reparasjon og utskifting. USA: Canada: Amprobe Amprobe Everett, WA Mississauga, ON L4Z 1X9 Tlf.: 877-AMPROBE ( ) Tlf.: Reparasjon og utskifting utenfor garanti Europa I Europa kan enheter utenfor garanti kan erstattes av Amprobe-forhandleren mot betaling. Se under "Home Servicepartner" på for en liste over distributører nær deg. Amprobe Europe* Beha-Amprobe In den Engematten Glottertal, Tyskland Tlf.: +49 (0) *(Kun korrespondanse ingen reparasjon eller utskifting er tilgjengelig fra denne adressen. Europeiske kunder bes ta kontakt med forhandleren.)

5 AMP-210 / AMP-210-EUR-serien TRMS-klemmemultimetre INNHOLD SYMBOL... 3 SIKKERHETSINFORMASJON... 4 PAKKE UT OG KONTROLLERE... 5 MÅLINGER... 6 Måling av vekselstrøm- og likestrømspenning... 7 Spenningspåvisning (NCV)... 8 Måling av vekselstrøm- og likestrømstyrke... 9 Nøyaktig måling av svakstrøm Mikroampere μa-måling Måling av motstand, kontinuitet og diode Måling av kapasitans og temperatur Måling og 3-Faserotasjon Slå automatisk av SPESIFIKASJONER ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER VEDLIKEHOLD OG REPARASJON BYTTE AV BATTERI... 21

6 AMP-210 / AMP-210-EUR-serien TRMS-klemmemultimetre AMP-320 MAX 600A 600V CAT III TRMS NCV(EF) OFF PEAK-RMS REC SELECT ZERO HOLD COM CAT III 600V 1 Klembakke 2 Sperre 3 Klembakkefrigivelse 4 Skjerm 5 REC/PEAK-RMS-knapp 6 SELECT-/baklysknapp 7 Antenne for kontaktløs spenningspåvisning 8 Målested for presis svakstrøm 9 Indikator på midten av klembakken for strømmåling 10 Roterende bryter 11 Data Hold/ZERO-knapp 12 Inngangskontakter

7 Indikator for lavt batteri Datahold 14 Vekselstrøm (AC) Likestrøm (DC) Vekselstrøm + likestrøm Frekvensomformer 15 Negativ måling 16 Relativ null er aktiv 17 Modus for presis svakstrømmåling 18 kω: KiloOhm Hz: Hertz 19 μf: Mikrofarad μa: Mikroamperer A: Amperer V: Volt 20 Motorrotasjonsindikator Faserotasjonsindikator 21 Spiss-effektverdimodus (innkoblingsstrøm) er aktiv 22 Kontinuitetssummer er aktiv 23 Diode-prøvemodus er aktiv 24 Opptaksmodus er aktiv MAKS.: MAX-modus er aktiv MIN.: MIN-modus er aktiv SNITT: AVG-modus er aktiv 25 Automatisk valg av område SYMBOLS Kan tilføre og fjerne fra farlige førende ledere W T J CAT III B F Forsiktig! Fare for elektrisk støt. Forsiktig! Se forklaringen i denne håndboken. Utstyret er beskyttet med dobbeltisolasjon eller forsterket isolasjon. Jording. Overspenningskategori lll er for utstyr som skal utgjøre en del av en bygnings ledningsnett. Slikt utstyr inkluderer stikkontakter, sikringspaneler og noe kontrollutstyr for strømnettmontering. Vekselstrøm (AC). Likestrøm (DC). 3

8 N P Batteri. Underwriters Laboratories. [Obs: Canada og USA.] I samsvar med europeiske direktiver. I samsvar med relevante australske standarder. = Ikke kast dette produktet som usortert restavfall. Kontakt en kvalifisert miljøstasjon. SIKKERHETSINFORMASJON Måleren er i samsvar med: UL/IEC/EN , CAN/CSA C22.2 No , forurensningsgrad 2, målekategori III 600 V IEC/EN IEC/EN IEC/EN (prøveledninger) EMC IEC/EN Målekategori III (CAT III) er for utstyr som skal utgjøre en del av en bygnings ledningsnett. Slikt utstyr inkluderer stikkontakter, sikringspaneler og noe kontrollutstyr for strømnettmontering. CENELEC-direktiver Instrumentene er i samsvar med CENELECs Lavspenningsdirektiv 2006/95/EF og Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF. W Advarsel: Les før bruk For å unngå fare for elektrisk støt eller personskade: Bruk bare måleinstrumentet som spesifisert i denne håndboken, eller så kan beskyttelsen som måleinstrumentet gir bli svekket. Unngå å arbeide alene, slik at andre kan hjelpe hvis nødvendig. Du må aldri måle vekselstrøm når prøveledningene er satt inn i inngangskontaktene. Ikke bruk måleren i våte eller skitne omgivelser. Ikke bruk måleren hvis den er skadet. Inspiser måleren før bruk. Se etter sprekker eller manglende plast. Kontroller spesielt isolasjonen rundt kontaktene. Inspiser prøveledningene før bruk. Ikke bruk dem hvis isolasjonen er skadet eller metallet er eksponert. Sjekk prøveledningene for kontinuitet. Bytt ut ødelagte prøveledninger før du bruker måleren. Måleren må kun repareres av kvalifisert servicepersonell. Vær ekstremt forsiktig når du arbeider i nærheten av nakne ledere eller samleskinner. Kontakt med lederen kan føre til elektrisk støt. Ikke hold måleren på noe sted utover sperren. Når du måler strøm plasserer du lederen i midten av braketten. 4

9 Ikke bruk mer enn merkespenningen som er markert på måleren mellom kontaktene eller mellom enhver kontakt og jording. Koble prøveledningene fra måleren før du åpner målerdekselet eller batteridekselet. Bruk aldri måleren når batteridekselet er tatt av eller kabinettet er åpent. Du må ta prøveledningene eller klembakken av en spenningsførende leder før du tar av batteridekselet eller åpner kabinettet til måleren. Vær forsiktig når du arbeider med spenning over 30 V vekselstrøm RMS, 42 V vekselstrømsignal, eller 60 V likestrøm. Disse spenningene utgjør en risiko for støt. Ikke forsøk å måle noen spenning som kan overstige den maksimale rekkevidden til måleren. Bruk riktige kontakter, funksjoner og områder for målinger. Ikke bruk måleren rundt eksplosiv gass, damp eller støv. Ved bruk av sonder må du holde fingrene bak fingervernet. Når du lager elektriske koblinger, må du koble til den felles prøveledningen før du kobler til den spenningsførende prøveledningen. Kobler fra den spenningsførende prøveledningen før du kobler fra den felles prøveledningen. Koble fra strømkretsen, og lad ut alle høyspenningskondensatorer før du tester motstand, kontinuitet eller dioder. Bruk kun 1,5 V AAA-batterier, riktig montert i måleinstrumentet, for å drive måleren. For å unngå feilmålinger som kan føre til elektrisk støt og skade må du skifte batteriet så snart indikatoren for lavt batterinivå (N) vises. Kontroller måleren med en kjent kilde før og etter bruk. Bruk kun spesifiserte reservedeler ved reparasjon. Pass på at du er i samsvar med lokale og nasjonale sikkerhetsforskrifter. Bruk personlig verneutstyr for å hindre skade fra støt og lysbueeksplosjoner der farlige spenningsførende ledere er utsatt. Ikke bruk måleren hvis slitasjeindikatoren i klembakken ikke er synlig. Bruk kun prøveledningen som følger med måleren eller UL-merket sondesamling med klassifisering CAT III 600 V eller bedre. PAKKE UT OG KONTROLLERE Pakken skal inneholde: 1 Klemmemåler 1 Prøveledninger 1 Alligatorklemmesett (kun AMP-310 og AMP-320) 1 Banananstikker K-type termoelement (kun AMP-310 og AMP-320) 1 1,5 V AAA-batterier (montert) 1 Bruksanvisning 1 Bæreveske Hvis noen av disse delene er skadet eller mangler, må du returnere den komplette pakken til kjøpsstedet for å bytte den. 5

10 MAX 600A 600V CAT III REC SELECT CAT III 600V HOLD MAX 600A 600V CAT III NCV(EF) PEAK-RMS REC SELECT CAT III 600V HOLD MAX 600A 600V CAT III PEAK-RMS REC SELECT CAT III 600V ZERO HOLD MAX 600A 600V CAT III NCV(EF) PEAK-RMS REC SELECT CAT III 600V ZERO HOLD AMP-210 AMP-310 AMP-220 AMP-320 NCV (EF) NCV (EF) TRMS OFF TRMS OFF TRMS OFF TRMS OFF COM COM COM COM AMP-210 AMP-210-EUR AMP-310 AMP-310-EUR AMP-220 AMP-220-EUR AMP-320 AMP-320-EUR MÅL W Advarsel For å unngå fare for elektrisk støt eller personskade: Når du måler strøm plasserer du lederen i midten av braketten. Når du foretar strømmålinger, må du koble prøveledningene fra måleren. Hold fingrene bak sperren. Bruk riktig funksjon og riktige måleområder. Koble fra strømkretsen, og lad ut alle høyspenningskondensatorer før du tester motstand og diode. Ved bruk av sonder må du holde fingrene bak fingervernet. Koble til prøveledninger: - Koble den vanlige (COM)-prøveledningen til kretsen før du kobler til den spenningsførende ledningen. - Etter måling tar du av den spenningsførende ledningen før du tar den vanlige prøveledningen (COM) fra kretsen. Knapp SELECT / Beskrivelse Trykk på SELECT-knappen for å velge en annen målefunksjon på den roterende bryteren. Trykk SELECT-knappen > i ett sekund for å slå PÅ eller AV LCD-baklyset. LCD-baklyset slås automatisk av etter ca. 32 sekunder. 6

11 HOLD / ZERO Trykk på HOLD for å fryse målingen på skjermbildet ( vises). Målingen frigis når du trykker én gang til. REC / PEAK-RMS W Advarsel For å unngå fare for elektrisk støt eller personskade må du være obs på at skjermen ikke endrer seg når HOLD er aktivert og du påfører en annen spenning. Trykk ZERO (HOLD) > i ett sekund for å fjerne den siste målingen fra skjermen ( vises), og finn en grunnlinje for gjeldende valgte funksjoner. DC-Zero-modus for strøm med likestrøm eller likestrøm og vekselstrøm. Trykk ZERO (HOLD)> i ett sekund for å aktivere DC-Zero (skjermen viser "dc_0" i ett sekund). Når nullverdien er større enn ± 5 A likestrøm, høres 3 korte pip som advarsel. Trykk på REC-knappen for å aktivere maksimum, minimum og gjennomsnittlig leseminnemodus ( MAX MIN AVG vises). Måleren piper når resultatet for MAX og MIN oppdateres under målingen. Trykk på REC-knappen igjen for å lese av MAX, MIN og AVG i rekkefølge. Trykk på REC-knappen > i ett sekund for å avslutte lesemodus for MAX/MIN/AVG. Trykk REC / PEAK-RMS-knappen > i ett sekund for å gå inn modus for spiss-effektivverdi ( vises) for å hente innkoblingsstrømmen eller spenningseffektivverdi (80 ms). Trykk en gang til på > i ett sekund for å avslutte. Obs: Automatisk avslåing deaktiveres automatisk i når modus er satt til MAX/MIN/AVG eller PEAK-RMS. Måling av vekselstrøm- og likestrømspenning Slik måler du spenning for likestrøm eller vekselstrøm: 1. Vri funksjonsbryteren til eller 2. Trykk på SELECT-knappen for å velge målefunksjon: V vekselstrøm, V likestrøm, V likestrøm+vekselstrøm, Hz eller EF (kontaktløs spenningspåvisning). Skjermen viser funksjonsmodus som er valgt. For modell AMP-210 og AMP-220, er funksjonen NCV(EF) lagt inn i en uavhengig roterende bryterposisjon. Du finner mer informasjon i kapittelet om kontaktløs spenningspåvisning. 3. Koble den sorte prøveledningen til COM-kontakten og den røde prøveledningen til V-kontakten. Før du kobler sondene til målepunktene, legger du klips til sondene etter behov. 4. Mål spenningen ved å berøre sondene mot de ønskede prøvepunktene i kretsen. 5. Les verdien på skjermen. 6. Når du måler vekselspenning, trykker du på SELECT-knappen for å vise frekvensmålingen på skjermen. 7

12 Obs: Funksjonen V vekselstrøm (og dermed V likestrøm+vekselstrøm og Hz) er utstyrt med et digitalt lavpassfilter, og er i stand til å håndtere VFD-signaler (frekvensomformer). Den forbedrer også stabiliteten for måling av V vekselstrøm i omgivelser med elektrisk støy. Spenningspåvisning (NCV) Kontaktløs spenningspåvisning: 1. For AMP-210 og AMP-220 vrir du den roterende bryteren til NCV(EF). "EF" vises. For AMP-310 og AMP-320 vrir du funksjonsbryteren til eller, og trykker på SELECT-knappen for å veksle til NCV(EF)-modus ("EF" vises). 2. Spenningsspåvisningsantennen er plassert på toppen på høyre ende av den stasjonære klembakken for å påvise elektrisk felt omkring spenningsførende ledere 3. Signalstyrken til påvist elektrisk felt angis med en rekke stolper på skjermen og med pip. Jo sterkere det elektriske feltet er, desto flere stolper vises, og desto mer intense er pipene. 8

13 Måling av vekselstrøm- og likestrømstyrke W Advarsel For å unngå elektrisk støt og personskade: Ta av prøveledningene før du utfører strømmålinger. Ikke hold måleren på noe sted utover sperren. Ikke bruk måleren til å måle strøm over den maksimale merkefrekvens (400 Hz). Sirkulerende strøm kan føre til at de magnetiske kretsene i klembakken når farlig høye temperaturer. Slik måler du vekselstrøm eller likestrøm: 1. Vri funksjonsbryteren til eller. 2. Trykk på SELECT-knappen for å velge målefunksjon (vekselstrøm A, likestrøm A, likestrøm + vekselstrøm A eller Hz). Skjermen viser funksjonsmodus som er valgt. 3. Åpne klemmen ved å trykke på klembakkeutløseren, og sett lederen som skal måles inn i klemmen. Sørg for at klembakken er godt lukket. 4. Lukk klemmen, og plasser lederen i midten ved hjelp av justeringsmerkene for klembakken. 5. Vis gjeldende måleverdi på skjermen. 6. Når du måler vekselstrøm eller vekselstrøm + likestrøm, trykker du på SELECT-knappen for å vise frekvensmålingen på skjermen. 9

14 W Forsiktig Under strømmåling må du holde klembakken unna andre spenningsførende enheter som transformatorer, motorer eller spenningsførende ledninger, da disse kan negativt påvirke nøyaktigheten til målingen. Nøyaktig måling av svakstrøm W Advarsel For å unngå elektrisk støt og personskade: Ta av prøveledningene før du utfører strømmålinger. Ikke hold måleren på noe sted utover sperren. Ikke bruk måleren til å måle strøm over den maksimale merkefrekvens (400 Hz). Sirkulerende strøm kan føre til at de magnetiske kretsene i klembakken når farlig høye temperaturer. Slik måler du vekselstrøm eller likestrøm med svakstrøm for små ledere: 1. Drei funksjonsvelgeren til eller. 2. Trykk på SELECT-knappen for å velge målefunksjon (vekselstrøm A, likestrøm A, likestrøm + vekselstrøm A eller Hz). Skjermen viser funksjonsmodus som er valgt. 3. Åpne klemmen ved å trykke på klembakkeutløseren, og sett lederen som skal måles inn i klemmen. Sørg for at klembakken er godt lukket. 4. Juster lederen på tuppen på klembakken for svakstrømsmåling 5. Vis gjeldende måleverdi på skjermen. 6. Når du måler vekselstrøm eller vekselstrøm + likestrøm, trykker du på SELECT-knappen for å vise frekvensmålingen på skjermen. 10

15 W Forsiktig Under strømmåling må du holde klembakken unna andre spenningsførende enheter som transformatorer, motorer eller spenningsførende ledninger, da disse kan negativt påvirke nøyaktigheten til målingen. Mikroampere μa-måling Funksjonen μa likestrøm ( ) på måleren er primært for testing av HVACflammesensor. Slik tester du flammesensoren på et varmesystem: 1. Slå av varmeenheten, og finn ledningen mellom gassbrennerkontrolleren og flammesensoren. 2. Koble fra en av flammesensorledningene. 3. Vri den roterende bryteren på måleren til. 4. Koble den svarte prøveledningen til COM-kontakten og den røde prøveledningen til μa-kontakten. 5. Bruk alligatorklemmer til å koble til en måler i serie ved å feste en alligatorklemme til den frakoblede flammesensorsonden og den andre til den frakoblede kontrollmodulkontakten. 6. Slå på oppvarmingsenheten, og les av målingen på måleren. 7. Se dokumentasjonen til oppvarmingsenheten for å finne riktige måleverdier. 11

16 Måling av motstand, kontinuitet og diode W Advarsel For å unngå feilmålinger som kan føre til elektrisk støt og skade må du koble fra strømmen til kretsen før du tar målingen. For å unngå elektrisk støt når du tester motstand/kontinuitet/diode i en krets må du sørge for at strømmen i kretsen er slått av og at alle kondensatorer er utladet. Bruk funksjonen for likespenning for å kontrollere at kondensatorene er utladet. 1. Koble den sorte prøveledningen til COM-kontakten og den røde prøveledningen til Ω-kontakten. 2. Vri den roterende bryteren til. 3. Trykk SELECT-knappen for å velge ønsket målefunksjon. 4. Koble sondene over kretsen eller komponenten som skal testes. Motstandsmåling: Motstandsmålingen vises på skjermen. Hvis kretsen er åpen, eller motstanden overstiger målerens rekkevidde, viser skjermen "OL". Kontinuitetsmåling: Hvis kretsen er kortsluttet, piper måleren og viser en måling på 10 Ω. (Piper PÅ 10 Ω, AV > 250 Ω). Hvis kretsen er åpen, eller motstanden overstiger målerens rekkevidde, viser skjermen OL. Teste diode: Når du skal teste en diode, er normalt fall i positiv spenning (lederetning) for en god silisium-diode mellom 0,400 V og 0,900 V. En måling som er høyere enn dette indikerer en lekkende diode (defekt). En null-måling indikerer en kortsluttet diode (defekt). Om skjermen viser "OL", indikerer dette en åpen diode (defekt). Omvend prøveledningene (sperreretning) over dioden. Skjermen viser "OL" hvis dioden er god. Andre målinger indikerer at dioden er resistiv eller kortsluttet (defekt). 12

17 Måling av kapasitans og temperatur W Advarsel For å unngå elektrisk støt og personskade: Når du tester en kondensator i en krets, må du kontrollere at strømmen i kretsen er slått av og at alle kondensatorer er utladet. Når du måler temperatur, må du IKKE påføre temperaturen sonden på noen spenningsførende deler. Kapasitans 1. Slå av strømkretsen, og koble fra og lad ut kondensatoren før måling av kapasitans. 2. Koble den sorte prøveledningen til COM-kontakten og den røde prøveledningen til -kontakten 3. Vri målerens roterende bryter til kapasitans. 4. Koble til sondene over kondensatoren som skal testes. Når du måler, bør du være oppmerksom på polariteten til kondensatoren. Temperatur Måleren måler temperaturen i enten Celsius ( C) eller Fahrenheit ( F). 1. Koble bananstikker type-k-temperatursonden til målerens inngangskontakt med hensyn til sondens polaritet. 2. Vri den roterende bryteren til. 3. Trykk på SELECT-knappen for å velge C eller F. Skjermen reflekterer valgt temperaturmodus ( C eller F). 4. Plasser sonden for å ta målingen. Målingen på skjermen. Obs: Type-K miniplugg-temperatursonder kan også brukes med en adapter med bananpinner til type-k-kontakt. 13

18 Måle og 3-faserotasjon Måling utføres gjennom målerens kontakter L1/L2/L3. Faserotasjonsretningene angis som symbolske (LCD-segmenter) bevegelser på skjermen. Standardmodus. Trykk på SELECT-knappen for å veksle mellom modusene og. : Høyfølsomhetsmodus for å sjekke faserotasjonen til motorer oppdager relativt lave signalutganger generert ved å spinne en motoraksel. : Normal følsomhetsmodus for å identifisere fasesekvens til 3-faset strømnett. W Forsiktig Riktig rotasjonspåvisning er avhengig av fast signalforbindelse i alle tre prøveledningskontakter samtidig. En løs tilkobling vil føre til deteksjonssvikt og feil indikasjon. For å kontrollere signaltilkoblingen og riktig rotasjonsindikasjon kan du bytte to valgfrie signaltilkoblinger for å se etter tegn på motsatt bevegelse. Høyfølsomhetsmodus for motorer: Koble prøveledningen L1/ L2/ L3 til motortilkoblinger med sonder og/ eller alligatorklemmer. Pass på at strømforsyningen er fjernet fra motoren. Når du ser ned skaftet på motoren, spinn den raskt med klokken for å generere tilstrekkelig signalstyrke for å påvise rotasjon. Dersom måleren indikerer en bevegelse med klokken, er motorledningene koblet til L1, L2 og L3 på måleren henholdsvis L1, L2 og L3 (også kjent som R, S og T). Hvis måleren viser en bevegelse mot klokken, bytter du to av motortilkoblingene og prøver på nytt. 14

19 Normal-modus for nettkrets: Koble prøveledningen L1/ L2/ L3 til 3-faset strømkrets ved hjelp av sonder og/ eller alligatorklemmer. Dersom måleren indikerer en bevegelse med klokken, er fasene koblet til L1, L2 og L3 på måleren henholdsvis L1, L2 og L3 (også kjent som R, S og T). Hvis måleren viser en bevegelse mot klokken, bytter du to av tilkoblingene mellom måleren og fasene. Prøv deretter på nytt. Når ovennevnte L1, L2 og L3 på en motor og tilsvarende på nettkretsen kobles sammen bør dette føre til en motorbevegelse med klokken. Bruke pipefunksjonen i modusene og : Trykk og hold på REC-knappen mens du dreier den roterende bryteren til for å aktivere lydsignalet. Skjermen viser "Enbp". Når du utfører en roterende måling, og de roterende indikasjonssegmentene indikerer en bevegelse med klokken, høres én lang pipetone per segmentsyklus. Hvis de roterende indikasjonssegmentene indikerer en bevegelse mot klokken, høres tre korte pip per segmentsyklus. Slå automatisk av Måleren slås av hvis knapper og funksjonsbryteren ikke brukes på 32 minutter og/ eller ingen av de spesifiserte aktivitetene under forekommer, hvis aktuelt: 1.) Betydelige målinger over 8,5 % utenfor rekkevidde 2.) Ikke-OL-målinger for motstand-, kontinuitet- eller diode-funksjon 3.) Ikke-null-målinger for Hz-funksjonen 4.) Stor bevegelsesindikasjon som i faserotasjonsfunksjoner Måleren vil ikke slå seg av automatisk under normale målinger. For å slå på måleren på igjen trykker du på SELECT-knappen og slipper den, eller vrir bryteren av og på for å starte måleren på nytt. 15

20 SPESIFIKASJONER Skjerm Påvisning Polaritet Oppdateringshastighet 3 5/6 sifre 6000 tellinger Sann effektivverdi Automatisk 5 per sekund nominell Driftstemperatur 32 O F til 104 O F (0 O C til 40 O C) Relativ fuktighet Oppbevaringstemperatur Forurensningsgrad 2 Driftshøyde Temperaturkoeffisient Forbigående beskyttelse Overbelastningsbeskyttelse E.M.C. Maksimal relativ fuktighet 80 % for temperaturer opp til 31 O C, synker lineært til 50 % relativ fuktighet ved 40 O C -4 O F til 140 O F (-20 O C til 60 O C), < 80 % RH (uten at batteri er fjernet) 2000 m Myndighetsgodkjenning P nominell 0,15 x (spesifisert nøyaktighet)/ O O C til 18 O C eller 28 O C til 40 O C), eller annet er spesifisert 6,0 kv (1,2/50 µs sprangmessig) Strøm- og Hz-funksjoner via klembakke: 600 A vekselstrøm-/likestrøm-effektivverdi på < 400Hz Spennings- og 3-faserotasjonsfunksjoner via kontakter: 660 V likestrøm/ 920 V vekselstrøm effektivverdi Andre funksjoner via kontakter: 600 V vekselstrøm-/likestrøm-effektivverdi Møter EN : 2006 Likestrøm A og likestrøm + vekselstrøm A-funksjoner i et RF-felt på 1 V/m: Total nøyaktighet = angitt nøyaktighet + 20 sifre på rundt 405 MHz Likestrøm μa og Ohm-funksjoner i et RFfelt på 1 V/m: Total nøyaktighet = angitt nøyaktighet + 25 sifre Andre funksjoner i en RF-felt på 3 V/m: Total nøyaktighet = angitt nøyaktighet + 20 sifre Spenningsforsyning Strømforbruk Indikasjon for lavt batterinivå Slå automatisk av To 1,5 V AAA-batterier Typisk 13 ma for strømfunksjoner; 4,3 ma for andre Ca. 2,85 V for kapasitans og Hz; ca. 2,5 V for andre funksjoner Inaktiv i 32 minutter 16

21 Strømforbruk for å slå automatisk av Mål (L x B x H) Vekt Klembakkeåpning og lederdiameter 5 μa typisk 8,82 x 3,03 x 1,46 tommer (224 x 77 x 37 mm) for AMP-220 og AMP-320 8,62 x 3,03 x 1,46 tommer (219 x 77 x 37 mm) for AMP-210 og AMP g (0,56 pund) for AMP-220 og AMP-320 med batterier montert 208 g (0,46 pund ) for AMP-210 og AMP-310 med batterier montert 1,37 tommer (35 mm) maks. for AMP-220 og AMP-320 1,18 tommer (30 mm) for AMP-210 og AMP- 310 ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER Nøyaktighet er ± (% avmålingssifre + antall sifre) eller annet angitt ved 23 C ± 5 C. Maksimal spissfaktor < 2,5:1 i full skala og <5:1 i halv skala hvis ikke annet er spesifisert, og når frekvensspekteret ikke overstiger det oppgitte frekvensbåndet for ikke-sinusformede bølgeformer. Likespenning Område Nøyaktighet 600,0V ± (1,0 % + 5 LSD) Inngangsimpedans: 10 MΩ, 100 pf nominell Vekselspenning (med digitalt lavpassfilter) Område Nøyaktighet 600,0V ± (1,0 % + 5 LSD) Frekvens: 50 Hz til 60 Hz Inngangsimpedans: 10 MΩ, 100 pf nominell Like- og vekselspenning (med digitalt lavpassfilter) (kun AMP-220 og AMP-320) Område Nøyaktighet 600,0V ± (1,2 % + 7 LSD) Frekvens: Likestrøm, 50 Hz til 60 Hz Inngangsimpedans: 10 MΩ, 100 pf nominell Spiss-effektverdi (kun V vekselstrøm og vekselstrøm A for AMP-220, AMP-310 og AMP-320) Svar: 80 ms til > 90 % 17

22 Kontinuitet Hørbar terskel: PÅ ved 10 Ω; AV ved > 250 Ω Responstid: ca. 32 ms. Motstand Område Nøyaktighet 600,0 Ω, 6,000 kω, 60,00 kω ± (1,0 % + 5 LSD) Åpen kretsspenning: 1,0 V likestrøm typisk Kapasitans Område Nøyaktighet 1) 200,0 µf, 2500 µf ± (2,0 % + 4 LSD) 1) Nøyaktighet med filmkondensator eller bedre Diode Område Nøyaktighet 2,000 V ± (1. % + 5 LSD) Prøvestrøm: 0,3 ma typisk Åpen kretsspenning: < 3,5 V likestrøm typisk Likestrøm μa (kun AMP-310 og AMP-320) Område Nøyaktighet Spenningstap 200,0 μa, 2000 μa ± (1,0 % + 5 LSD) 3,5 mv/µa Temperatur (kun AMP-310 og AMP-320) Område Nøyaktighet -40,0 C til -10,0 C ±(1 % + 1,5 C) > -10 C til 99,9 C ±(1 % + 0,8 C) 100 C til 400 C ±(1 % + 1 C) -40,0 F to 14,0 F ±(1% + 3,0 F) > 14,0 F til 99,9 F ±(1% + 1,5 F) 100 F til 752 F ±(1% + 2 F) K-type termoelementtoleranser ikke inkludert Presis svak vekselstrøm 1) 2) 3) 4) Område Nøyaktighet 60,00 A ± (1,5 % + 5 LSD) Frekvens: 50 Hz til 60 Hz 1) Påført feil fra tilstøtende strømførende leder: < 0,01 A/A 2) Spesifiserte med relativt nullnivå -modus brukes til å oppveie ikke-nullrestmålinger hvis aktuelt. 3) Legg 10 LSD til spesifisert < 4 A 4) AMP-210 og AMP-310, ikke < 0,2 A 18

23 Presis svak likestrøm (kun AMP-220 og AMP-320) Område 1) 2) 3) Nøyaktighet 60,00 A ± (2,0 % + 5 LSD) 1) Påført feil fra tilstøtende strømførende leder: < 0,01 A/A 2) Spesifiseres med likestrøm-null-modus påført for å avveie ikke-nullrestmålinger, hvis aktuelt 3) Legg 10 LSD til spesifisert < 4 A Presis svakstrøm likestrøm+vekselstrøm (kun AMP-220 og AMP-320) 1) 2) 3) Område Nøyaktighet 60,00 A ± (2,0 % + 5 LSD) Frekvens: Likestrøm, 50 Hz til 60 Hz 1) Påført feil fra tilstøtende strømførende leder: < 0,01 A/A 2) Spesifiseres med likestrøm-null-modus påført for å avveie ikke-nullrestmålinger, hvis aktuelt 3) Legg 10 LSD til spesifisert < 4 A Vekselstrøm 1) 2) 3) Område Nøyaktighet 60,00 A 4) 5), 600,0 A ± (1,8 % Hz til 100 Hz 60,00 A 4) 5), 600,0 A ± (2,0 % Hz til 400 Hz 1) Påført feil fra tilstøtende strømførende leder: < 0,01 A/A 2) AMP-220 og AMP-320: maksimal spissfaktor < 2:1 i fullskala og < 4:1 i halvskala 3) AMP-210 og AMP-310: angitt nøyaktighet er for målinger gjort på midten av klembakken. Når elektroden ikke er plassert i midten av klembakken, legger du til 2 % spesifisert nøyaktighet for posisjonsfeil 4) AMP-220 og AMP-320: legg 10 LSD til spesifisert < 9 A 5) AMP-210 og AMP-310: legg til 10 LSD til angitt < 6 A, og ikke < 0,2 A Likestrøm (kun AMP-310 og AMP-320) 1) 2) 3) Område Nøyaktighet 60,00 A 3), 600,0 A ± (2,0 % + 5 LSD) 1) Påført feil fra tilstøtende strømførende leder: < 0,01 A/A 2) Spesifiseres med likestrøm-null-modus påført for å avveie ikke-nullrestmålinger, hvis aktuelt 3) Legg 10 LSD til spesifisert < 9 A 19

24 Likestrøm + vekselstrøm (kun AMP-220 og AMP-320) 1) 2) Område Nøyaktighet 60,00 A 3), 600,0 A ± (2,2 % + 7 likestrøm, 50 Hz til 100 Hz 60,00 A 3), 600,0 A ± (2,7 % Hz til 400 Hz 1) Påført feil fra tilstøtende strømførende leder: < 0,01 A/A 2) Spesifiseres med likestrøm-null-modus påført for å avveie ikke-nullrestmålinger, hvis aktuelt 3) Legg 10 LSD til spesifisert < 9 A Frekvens Hz Funksjon Følsomhet 1) (Sinus-effektivverdi) Område 600 V 50 V 5,00 Hz til 999,9 Hz 60 A (presis svakstrøm) 40 A 50,00 Hz til 400,0 Hz 60 A, 600 A 40 A 50,00 Hz til 400,0 Hz Nøyaktighet: ± (1,0 % + 5 LSD) 1) Likestrøm-forspenning, hvis aktuelt, ikke mer enn 50 % av sinuseffektivverdi og 3-faserotasjon måling: Spenningsområde: 65 V til 600 V (kun sinuskurve) Frekvensområde: 35 Hz til 400 Hz måling: Spenningsområde: 0,4 V til 600 V (kun sinuskurve) Frekvensområde: 3 Hz til 400 Hz Spenningspåvisning (NCV) Typisk spenning 20 V (toleranse: 10 V til 36 V) - 55 V (toleranse: 23 V til 83 V) V (toleranse: 59 V til 165 V) V (toleranse: 124 V til 330 V) V (toleranse: 250 V til 600 V) Stolpevisning Indikasjon: stolper og pipetoner i forhold til feltstyrken Påvisningsfrekvens: 50/60 Hz Påvisningsantenne: inne i oversiden av den stasjonære klembakken 20

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V 715 Volt/mA Calibrator Instruksjonsark Innledning Fluke 715 Volt/mA-kalibrator (Volt/mA Calibrator) er et strømkilde- og måleverktøy for testing av strømsløyfer på 0 til 24 ma og likestrømsspenning fra

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem 193 Innholdsfortegnelse Del 1: Innledning 195 Om denne håndboken 195 Bruksområde 195 Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Modell: Ei450. Bruksanvisning

Modell: Ei450. Bruksanvisning Alarm Controller Brann og CO odell: Ei450 Bruksanvisning Les nøye og behold så lenge produktet er i bruk. Det inneholder viktig informasjon om bruk og installasjon av fjernkontrolleren. Heftet bør anses

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer