AMP-210 AMP-210-EUR AMP-220 AMP-220-EUR AMP-310 AMP-310-EUR AMP-320 AMP-320-EUR. Brukerhåndbok. 600A AC TRMS Clamp Multimeter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMP-210 AMP-210-EUR AMP-220 AMP-220-EUR AMP-310 AMP-310-EUR AMP-320 AMP-320-EUR. Brukerhåndbok. 600A AC TRMS Clamp Multimeter"

Transkript

1 AMP-210 AMP-210-EUR 600A AC TRMS Clamp Multimeter AMP-220 AMP-220-EUR 600A AC / DC TRMS Clamp Multimeter AMP-310 AMP-310-EUR 600A AC TRMS Clamp Multimeter AMP-320 AMP-320-EUR 600A AC / DC TRMS Clamp Multimeter Brukerhåndbok

2

3 AMP-210 / AMP-210-EUR 600 A vekselstrøm TRMS klemme-multimeter AMP-220 / AMP-220-EUR 600 A vekselstrøm/likestrøm TRMS-klemmemultimeter AMP-310 / AMP-310-EUR 600 A vekselstrøm TRMS klemme-multimeter AMP-320 / AMP-320-EUR 600 A vekselstrøm/likestrøm TRMS-klemmemultimeter Norsk Brukerhåndbok 7/2014, A 2014 Amprobe Test Tools. Med enerett. Trykt i Taiwan

4 Begrenset garanti og ansvarsbegrensning Amprobe-produktet skal være uten defekter i materiale og utførelse i ett år fra kjøpsdatoen med mindre lokale lover krever noe annet. Denne garantien dekker ikke sikringer, éngangsbatterier eller skader som skyldes uhell, vanskjøtsel, misbruk, endring, forurensning, eller unormale driftsforhold eller håndtering. Forhandlere har ikke rett til å forlenge garantier på vegne av Amprobe. For å få service i garantiperioden må du returnere produktet med kjøpsbevis til et autorisert Amprobe-servicesenter eller til en Amprobe-forhandler eller -distributør. Se avsnittet Reparasjon for mer informasjon. DENNE GARANTIEN ER DITT ENESTE BOTEMIDDEL. ALLE ANDRE GARANTIER ENTEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER LOVBESTEMTE INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER SALGBARHET, FRASKRIVES HERVED. PRODUSENTEN SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP, UANSETT ÅRSAK ELLER TEORI. Siden noen stater eller land ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av en garanti eller av tilfeldige skader eller følgeskader, er det mulig at denne ansvarsbegrensningen ikke gjelder for deg. Reparasjon Alle Amprobe-verktøy som returneres for reparasjon eller kalibrering, enten dekket under garanti eller ikke, skal ha følgende vedlagt: ditt navn, bedriftens navn, adresse, telefonnummer og kjøpsbevis. Du bør også vedlegge en kort beskrivelse av problemet eller tjenesten som er ønsket og inkludere prøveledningene med måleren. Utgifter for reparasjon eller utskifting utenfor garanti skal betales via sjekk, postanvisning, kredittkort med utløpsdato, eller en kjøpsordre utstedt til Amprobe. Reparasjon og utskifting under garanti Alle land Les garantierklæringen og kontroller batteriet før du ber om reparasjon. I garantiperioden kan eventuelle defekte testverktøy returneres til Amprobe-distributøren for bytte mot samme eller lignende produkt. Se under "Where to Buy" på for en liste over distributører nær deg. I USA og Canada kan enheter for reparasjon og utskifting under garanti også sendes til et Amprobe-servicesenter (se adressen under). Reparasjon og utskifting utenfor garanti USA og Canada I USA og Canada skal enheter for reparasjon utenfor garanti sendes til et Amprobeservicesenter. Ring Amprobe eller forhør deg på kjøpsstedet for nåværende priser for reparasjon og utskifting. USA: Canada: Amprobe Amprobe Everett, WA Mississauga, ON L4Z 1X9 Tlf.: 877-AMPROBE ( ) Tlf.: Reparasjon og utskifting utenfor garanti Europa I Europa kan enheter utenfor garanti kan erstattes av Amprobe-forhandleren mot betaling. Se under "Home Servicepartner" på for en liste over distributører nær deg. Amprobe Europe* Beha-Amprobe In den Engematten Glottertal, Tyskland Tlf.: +49 (0) *(Kun korrespondanse ingen reparasjon eller utskifting er tilgjengelig fra denne adressen. Europeiske kunder bes ta kontakt med forhandleren.)

5 AMP-210 / AMP-210-EUR-serien TRMS-klemmemultimetre INNHOLD SYMBOL... 3 SIKKERHETSINFORMASJON... 4 PAKKE UT OG KONTROLLERE... 5 MÅLINGER... 6 Måling av vekselstrøm- og likestrømspenning... 7 Spenningspåvisning (NCV)... 8 Måling av vekselstrøm- og likestrømstyrke... 9 Nøyaktig måling av svakstrøm Mikroampere μa-måling Måling av motstand, kontinuitet og diode Måling av kapasitans og temperatur Måling og 3-Faserotasjon Slå automatisk av SPESIFIKASJONER ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER VEDLIKEHOLD OG REPARASJON BYTTE AV BATTERI... 21

6 AMP-210 / AMP-210-EUR-serien TRMS-klemmemultimetre AMP-320 MAX 600A 600V CAT III TRMS NCV(EF) OFF PEAK-RMS REC SELECT ZERO HOLD COM CAT III 600V 1 Klembakke 2 Sperre 3 Klembakkefrigivelse 4 Skjerm 5 REC/PEAK-RMS-knapp 6 SELECT-/baklysknapp 7 Antenne for kontaktløs spenningspåvisning 8 Målested for presis svakstrøm 9 Indikator på midten av klembakken for strømmåling 10 Roterende bryter 11 Data Hold/ZERO-knapp 12 Inngangskontakter

7 Indikator for lavt batteri Datahold 14 Vekselstrøm (AC) Likestrøm (DC) Vekselstrøm + likestrøm Frekvensomformer 15 Negativ måling 16 Relativ null er aktiv 17 Modus for presis svakstrømmåling 18 kω: KiloOhm Hz: Hertz 19 μf: Mikrofarad μa: Mikroamperer A: Amperer V: Volt 20 Motorrotasjonsindikator Faserotasjonsindikator 21 Spiss-effektverdimodus (innkoblingsstrøm) er aktiv 22 Kontinuitetssummer er aktiv 23 Diode-prøvemodus er aktiv 24 Opptaksmodus er aktiv MAKS.: MAX-modus er aktiv MIN.: MIN-modus er aktiv SNITT: AVG-modus er aktiv 25 Automatisk valg av område SYMBOLS Kan tilføre og fjerne fra farlige førende ledere W T J CAT III B F Forsiktig! Fare for elektrisk støt. Forsiktig! Se forklaringen i denne håndboken. Utstyret er beskyttet med dobbeltisolasjon eller forsterket isolasjon. Jording. Overspenningskategori lll er for utstyr som skal utgjøre en del av en bygnings ledningsnett. Slikt utstyr inkluderer stikkontakter, sikringspaneler og noe kontrollutstyr for strømnettmontering. Vekselstrøm (AC). Likestrøm (DC). 3

8 N P Batteri. Underwriters Laboratories. [Obs: Canada og USA.] I samsvar med europeiske direktiver. I samsvar med relevante australske standarder. = Ikke kast dette produktet som usortert restavfall. Kontakt en kvalifisert miljøstasjon. SIKKERHETSINFORMASJON Måleren er i samsvar med: UL/IEC/EN , CAN/CSA C22.2 No , forurensningsgrad 2, målekategori III 600 V IEC/EN IEC/EN IEC/EN (prøveledninger) EMC IEC/EN Målekategori III (CAT III) er for utstyr som skal utgjøre en del av en bygnings ledningsnett. Slikt utstyr inkluderer stikkontakter, sikringspaneler og noe kontrollutstyr for strømnettmontering. CENELEC-direktiver Instrumentene er i samsvar med CENELECs Lavspenningsdirektiv 2006/95/EF og Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF. W Advarsel: Les før bruk For å unngå fare for elektrisk støt eller personskade: Bruk bare måleinstrumentet som spesifisert i denne håndboken, eller så kan beskyttelsen som måleinstrumentet gir bli svekket. Unngå å arbeide alene, slik at andre kan hjelpe hvis nødvendig. Du må aldri måle vekselstrøm når prøveledningene er satt inn i inngangskontaktene. Ikke bruk måleren i våte eller skitne omgivelser. Ikke bruk måleren hvis den er skadet. Inspiser måleren før bruk. Se etter sprekker eller manglende plast. Kontroller spesielt isolasjonen rundt kontaktene. Inspiser prøveledningene før bruk. Ikke bruk dem hvis isolasjonen er skadet eller metallet er eksponert. Sjekk prøveledningene for kontinuitet. Bytt ut ødelagte prøveledninger før du bruker måleren. Måleren må kun repareres av kvalifisert servicepersonell. Vær ekstremt forsiktig når du arbeider i nærheten av nakne ledere eller samleskinner. Kontakt med lederen kan føre til elektrisk støt. Ikke hold måleren på noe sted utover sperren. Når du måler strøm plasserer du lederen i midten av braketten. 4

9 Ikke bruk mer enn merkespenningen som er markert på måleren mellom kontaktene eller mellom enhver kontakt og jording. Koble prøveledningene fra måleren før du åpner målerdekselet eller batteridekselet. Bruk aldri måleren når batteridekselet er tatt av eller kabinettet er åpent. Du må ta prøveledningene eller klembakken av en spenningsførende leder før du tar av batteridekselet eller åpner kabinettet til måleren. Vær forsiktig når du arbeider med spenning over 30 V vekselstrøm RMS, 42 V vekselstrømsignal, eller 60 V likestrøm. Disse spenningene utgjør en risiko for støt. Ikke forsøk å måle noen spenning som kan overstige den maksimale rekkevidden til måleren. Bruk riktige kontakter, funksjoner og områder for målinger. Ikke bruk måleren rundt eksplosiv gass, damp eller støv. Ved bruk av sonder må du holde fingrene bak fingervernet. Når du lager elektriske koblinger, må du koble til den felles prøveledningen før du kobler til den spenningsførende prøveledningen. Kobler fra den spenningsførende prøveledningen før du kobler fra den felles prøveledningen. Koble fra strømkretsen, og lad ut alle høyspenningskondensatorer før du tester motstand, kontinuitet eller dioder. Bruk kun 1,5 V AAA-batterier, riktig montert i måleinstrumentet, for å drive måleren. For å unngå feilmålinger som kan føre til elektrisk støt og skade må du skifte batteriet så snart indikatoren for lavt batterinivå (N) vises. Kontroller måleren med en kjent kilde før og etter bruk. Bruk kun spesifiserte reservedeler ved reparasjon. Pass på at du er i samsvar med lokale og nasjonale sikkerhetsforskrifter. Bruk personlig verneutstyr for å hindre skade fra støt og lysbueeksplosjoner der farlige spenningsførende ledere er utsatt. Ikke bruk måleren hvis slitasjeindikatoren i klembakken ikke er synlig. Bruk kun prøveledningen som følger med måleren eller UL-merket sondesamling med klassifisering CAT III 600 V eller bedre. PAKKE UT OG KONTROLLERE Pakken skal inneholde: 1 Klemmemåler 1 Prøveledninger 1 Alligatorklemmesett (kun AMP-310 og AMP-320) 1 Banananstikker K-type termoelement (kun AMP-310 og AMP-320) 1 1,5 V AAA-batterier (montert) 1 Bruksanvisning 1 Bæreveske Hvis noen av disse delene er skadet eller mangler, må du returnere den komplette pakken til kjøpsstedet for å bytte den. 5

10 MAX 600A 600V CAT III REC SELECT CAT III 600V HOLD MAX 600A 600V CAT III NCV(EF) PEAK-RMS REC SELECT CAT III 600V HOLD MAX 600A 600V CAT III PEAK-RMS REC SELECT CAT III 600V ZERO HOLD MAX 600A 600V CAT III NCV(EF) PEAK-RMS REC SELECT CAT III 600V ZERO HOLD AMP-210 AMP-310 AMP-220 AMP-320 NCV (EF) NCV (EF) TRMS OFF TRMS OFF TRMS OFF TRMS OFF COM COM COM COM AMP-210 AMP-210-EUR AMP-310 AMP-310-EUR AMP-220 AMP-220-EUR AMP-320 AMP-320-EUR MÅL W Advarsel For å unngå fare for elektrisk støt eller personskade: Når du måler strøm plasserer du lederen i midten av braketten. Når du foretar strømmålinger, må du koble prøveledningene fra måleren. Hold fingrene bak sperren. Bruk riktig funksjon og riktige måleområder. Koble fra strømkretsen, og lad ut alle høyspenningskondensatorer før du tester motstand og diode. Ved bruk av sonder må du holde fingrene bak fingervernet. Koble til prøveledninger: - Koble den vanlige (COM)-prøveledningen til kretsen før du kobler til den spenningsførende ledningen. - Etter måling tar du av den spenningsførende ledningen før du tar den vanlige prøveledningen (COM) fra kretsen. Knapp SELECT / Beskrivelse Trykk på SELECT-knappen for å velge en annen målefunksjon på den roterende bryteren. Trykk SELECT-knappen > i ett sekund for å slå PÅ eller AV LCD-baklyset. LCD-baklyset slås automatisk av etter ca. 32 sekunder. 6

11 HOLD / ZERO Trykk på HOLD for å fryse målingen på skjermbildet ( vises). Målingen frigis når du trykker én gang til. REC / PEAK-RMS W Advarsel For å unngå fare for elektrisk støt eller personskade må du være obs på at skjermen ikke endrer seg når HOLD er aktivert og du påfører en annen spenning. Trykk ZERO (HOLD) > i ett sekund for å fjerne den siste målingen fra skjermen ( vises), og finn en grunnlinje for gjeldende valgte funksjoner. DC-Zero-modus for strøm med likestrøm eller likestrøm og vekselstrøm. Trykk ZERO (HOLD)> i ett sekund for å aktivere DC-Zero (skjermen viser "dc_0" i ett sekund). Når nullverdien er større enn ± 5 A likestrøm, høres 3 korte pip som advarsel. Trykk på REC-knappen for å aktivere maksimum, minimum og gjennomsnittlig leseminnemodus ( MAX MIN AVG vises). Måleren piper når resultatet for MAX og MIN oppdateres under målingen. Trykk på REC-knappen igjen for å lese av MAX, MIN og AVG i rekkefølge. Trykk på REC-knappen > i ett sekund for å avslutte lesemodus for MAX/MIN/AVG. Trykk REC / PEAK-RMS-knappen > i ett sekund for å gå inn modus for spiss-effektivverdi ( vises) for å hente innkoblingsstrømmen eller spenningseffektivverdi (80 ms). Trykk en gang til på > i ett sekund for å avslutte. Obs: Automatisk avslåing deaktiveres automatisk i når modus er satt til MAX/MIN/AVG eller PEAK-RMS. Måling av vekselstrøm- og likestrømspenning Slik måler du spenning for likestrøm eller vekselstrøm: 1. Vri funksjonsbryteren til eller 2. Trykk på SELECT-knappen for å velge målefunksjon: V vekselstrøm, V likestrøm, V likestrøm+vekselstrøm, Hz eller EF (kontaktløs spenningspåvisning). Skjermen viser funksjonsmodus som er valgt. For modell AMP-210 og AMP-220, er funksjonen NCV(EF) lagt inn i en uavhengig roterende bryterposisjon. Du finner mer informasjon i kapittelet om kontaktløs spenningspåvisning. 3. Koble den sorte prøveledningen til COM-kontakten og den røde prøveledningen til V-kontakten. Før du kobler sondene til målepunktene, legger du klips til sondene etter behov. 4. Mål spenningen ved å berøre sondene mot de ønskede prøvepunktene i kretsen. 5. Les verdien på skjermen. 6. Når du måler vekselspenning, trykker du på SELECT-knappen for å vise frekvensmålingen på skjermen. 7

12 Obs: Funksjonen V vekselstrøm (og dermed V likestrøm+vekselstrøm og Hz) er utstyrt med et digitalt lavpassfilter, og er i stand til å håndtere VFD-signaler (frekvensomformer). Den forbedrer også stabiliteten for måling av V vekselstrøm i omgivelser med elektrisk støy. Spenningspåvisning (NCV) Kontaktløs spenningspåvisning: 1. For AMP-210 og AMP-220 vrir du den roterende bryteren til NCV(EF). "EF" vises. For AMP-310 og AMP-320 vrir du funksjonsbryteren til eller, og trykker på SELECT-knappen for å veksle til NCV(EF)-modus ("EF" vises). 2. Spenningsspåvisningsantennen er plassert på toppen på høyre ende av den stasjonære klembakken for å påvise elektrisk felt omkring spenningsførende ledere 3. Signalstyrken til påvist elektrisk felt angis med en rekke stolper på skjermen og med pip. Jo sterkere det elektriske feltet er, desto flere stolper vises, og desto mer intense er pipene. 8

13 Måling av vekselstrøm- og likestrømstyrke W Advarsel For å unngå elektrisk støt og personskade: Ta av prøveledningene før du utfører strømmålinger. Ikke hold måleren på noe sted utover sperren. Ikke bruk måleren til å måle strøm over den maksimale merkefrekvens (400 Hz). Sirkulerende strøm kan føre til at de magnetiske kretsene i klembakken når farlig høye temperaturer. Slik måler du vekselstrøm eller likestrøm: 1. Vri funksjonsbryteren til eller. 2. Trykk på SELECT-knappen for å velge målefunksjon (vekselstrøm A, likestrøm A, likestrøm + vekselstrøm A eller Hz). Skjermen viser funksjonsmodus som er valgt. 3. Åpne klemmen ved å trykke på klembakkeutløseren, og sett lederen som skal måles inn i klemmen. Sørg for at klembakken er godt lukket. 4. Lukk klemmen, og plasser lederen i midten ved hjelp av justeringsmerkene for klembakken. 5. Vis gjeldende måleverdi på skjermen. 6. Når du måler vekselstrøm eller vekselstrøm + likestrøm, trykker du på SELECT-knappen for å vise frekvensmålingen på skjermen. 9

14 W Forsiktig Under strømmåling må du holde klembakken unna andre spenningsførende enheter som transformatorer, motorer eller spenningsførende ledninger, da disse kan negativt påvirke nøyaktigheten til målingen. Nøyaktig måling av svakstrøm W Advarsel For å unngå elektrisk støt og personskade: Ta av prøveledningene før du utfører strømmålinger. Ikke hold måleren på noe sted utover sperren. Ikke bruk måleren til å måle strøm over den maksimale merkefrekvens (400 Hz). Sirkulerende strøm kan føre til at de magnetiske kretsene i klembakken når farlig høye temperaturer. Slik måler du vekselstrøm eller likestrøm med svakstrøm for små ledere: 1. Drei funksjonsvelgeren til eller. 2. Trykk på SELECT-knappen for å velge målefunksjon (vekselstrøm A, likestrøm A, likestrøm + vekselstrøm A eller Hz). Skjermen viser funksjonsmodus som er valgt. 3. Åpne klemmen ved å trykke på klembakkeutløseren, og sett lederen som skal måles inn i klemmen. Sørg for at klembakken er godt lukket. 4. Juster lederen på tuppen på klembakken for svakstrømsmåling 5. Vis gjeldende måleverdi på skjermen. 6. Når du måler vekselstrøm eller vekselstrøm + likestrøm, trykker du på SELECT-knappen for å vise frekvensmålingen på skjermen. 10

15 W Forsiktig Under strømmåling må du holde klembakken unna andre spenningsførende enheter som transformatorer, motorer eller spenningsførende ledninger, da disse kan negativt påvirke nøyaktigheten til målingen. Mikroampere μa-måling Funksjonen μa likestrøm ( ) på måleren er primært for testing av HVACflammesensor. Slik tester du flammesensoren på et varmesystem: 1. Slå av varmeenheten, og finn ledningen mellom gassbrennerkontrolleren og flammesensoren. 2. Koble fra en av flammesensorledningene. 3. Vri den roterende bryteren på måleren til. 4. Koble den svarte prøveledningen til COM-kontakten og den røde prøveledningen til μa-kontakten. 5. Bruk alligatorklemmer til å koble til en måler i serie ved å feste en alligatorklemme til den frakoblede flammesensorsonden og den andre til den frakoblede kontrollmodulkontakten. 6. Slå på oppvarmingsenheten, og les av målingen på måleren. 7. Se dokumentasjonen til oppvarmingsenheten for å finne riktige måleverdier. 11

16 Måling av motstand, kontinuitet og diode W Advarsel For å unngå feilmålinger som kan føre til elektrisk støt og skade må du koble fra strømmen til kretsen før du tar målingen. For å unngå elektrisk støt når du tester motstand/kontinuitet/diode i en krets må du sørge for at strømmen i kretsen er slått av og at alle kondensatorer er utladet. Bruk funksjonen for likespenning for å kontrollere at kondensatorene er utladet. 1. Koble den sorte prøveledningen til COM-kontakten og den røde prøveledningen til Ω-kontakten. 2. Vri den roterende bryteren til. 3. Trykk SELECT-knappen for å velge ønsket målefunksjon. 4. Koble sondene over kretsen eller komponenten som skal testes. Motstandsmåling: Motstandsmålingen vises på skjermen. Hvis kretsen er åpen, eller motstanden overstiger målerens rekkevidde, viser skjermen "OL". Kontinuitetsmåling: Hvis kretsen er kortsluttet, piper måleren og viser en måling på 10 Ω. (Piper PÅ 10 Ω, AV > 250 Ω). Hvis kretsen er åpen, eller motstanden overstiger målerens rekkevidde, viser skjermen OL. Teste diode: Når du skal teste en diode, er normalt fall i positiv spenning (lederetning) for en god silisium-diode mellom 0,400 V og 0,900 V. En måling som er høyere enn dette indikerer en lekkende diode (defekt). En null-måling indikerer en kortsluttet diode (defekt). Om skjermen viser "OL", indikerer dette en åpen diode (defekt). Omvend prøveledningene (sperreretning) over dioden. Skjermen viser "OL" hvis dioden er god. Andre målinger indikerer at dioden er resistiv eller kortsluttet (defekt). 12

17 Måling av kapasitans og temperatur W Advarsel For å unngå elektrisk støt og personskade: Når du tester en kondensator i en krets, må du kontrollere at strømmen i kretsen er slått av og at alle kondensatorer er utladet. Når du måler temperatur, må du IKKE påføre temperaturen sonden på noen spenningsførende deler. Kapasitans 1. Slå av strømkretsen, og koble fra og lad ut kondensatoren før måling av kapasitans. 2. Koble den sorte prøveledningen til COM-kontakten og den røde prøveledningen til -kontakten 3. Vri målerens roterende bryter til kapasitans. 4. Koble til sondene over kondensatoren som skal testes. Når du måler, bør du være oppmerksom på polariteten til kondensatoren. Temperatur Måleren måler temperaturen i enten Celsius ( C) eller Fahrenheit ( F). 1. Koble bananstikker type-k-temperatursonden til målerens inngangskontakt med hensyn til sondens polaritet. 2. Vri den roterende bryteren til. 3. Trykk på SELECT-knappen for å velge C eller F. Skjermen reflekterer valgt temperaturmodus ( C eller F). 4. Plasser sonden for å ta målingen. Målingen på skjermen. Obs: Type-K miniplugg-temperatursonder kan også brukes med en adapter med bananpinner til type-k-kontakt. 13

18 Måle og 3-faserotasjon Måling utføres gjennom målerens kontakter L1/L2/L3. Faserotasjonsretningene angis som symbolske (LCD-segmenter) bevegelser på skjermen. Standardmodus. Trykk på SELECT-knappen for å veksle mellom modusene og. : Høyfølsomhetsmodus for å sjekke faserotasjonen til motorer oppdager relativt lave signalutganger generert ved å spinne en motoraksel. : Normal følsomhetsmodus for å identifisere fasesekvens til 3-faset strømnett. W Forsiktig Riktig rotasjonspåvisning er avhengig av fast signalforbindelse i alle tre prøveledningskontakter samtidig. En løs tilkobling vil føre til deteksjonssvikt og feil indikasjon. For å kontrollere signaltilkoblingen og riktig rotasjonsindikasjon kan du bytte to valgfrie signaltilkoblinger for å se etter tegn på motsatt bevegelse. Høyfølsomhetsmodus for motorer: Koble prøveledningen L1/ L2/ L3 til motortilkoblinger med sonder og/ eller alligatorklemmer. Pass på at strømforsyningen er fjernet fra motoren. Når du ser ned skaftet på motoren, spinn den raskt med klokken for å generere tilstrekkelig signalstyrke for å påvise rotasjon. Dersom måleren indikerer en bevegelse med klokken, er motorledningene koblet til L1, L2 og L3 på måleren henholdsvis L1, L2 og L3 (også kjent som R, S og T). Hvis måleren viser en bevegelse mot klokken, bytter du to av motortilkoblingene og prøver på nytt. 14

19 Normal-modus for nettkrets: Koble prøveledningen L1/ L2/ L3 til 3-faset strømkrets ved hjelp av sonder og/ eller alligatorklemmer. Dersom måleren indikerer en bevegelse med klokken, er fasene koblet til L1, L2 og L3 på måleren henholdsvis L1, L2 og L3 (også kjent som R, S og T). Hvis måleren viser en bevegelse mot klokken, bytter du to av tilkoblingene mellom måleren og fasene. Prøv deretter på nytt. Når ovennevnte L1, L2 og L3 på en motor og tilsvarende på nettkretsen kobles sammen bør dette føre til en motorbevegelse med klokken. Bruke pipefunksjonen i modusene og : Trykk og hold på REC-knappen mens du dreier den roterende bryteren til for å aktivere lydsignalet. Skjermen viser "Enbp". Når du utfører en roterende måling, og de roterende indikasjonssegmentene indikerer en bevegelse med klokken, høres én lang pipetone per segmentsyklus. Hvis de roterende indikasjonssegmentene indikerer en bevegelse mot klokken, høres tre korte pip per segmentsyklus. Slå automatisk av Måleren slås av hvis knapper og funksjonsbryteren ikke brukes på 32 minutter og/ eller ingen av de spesifiserte aktivitetene under forekommer, hvis aktuelt: 1.) Betydelige målinger over 8,5 % utenfor rekkevidde 2.) Ikke-OL-målinger for motstand-, kontinuitet- eller diode-funksjon 3.) Ikke-null-målinger for Hz-funksjonen 4.) Stor bevegelsesindikasjon som i faserotasjonsfunksjoner Måleren vil ikke slå seg av automatisk under normale målinger. For å slå på måleren på igjen trykker du på SELECT-knappen og slipper den, eller vrir bryteren av og på for å starte måleren på nytt. 15

20 SPESIFIKASJONER Skjerm Påvisning Polaritet Oppdateringshastighet 3 5/6 sifre 6000 tellinger Sann effektivverdi Automatisk 5 per sekund nominell Driftstemperatur 32 O F til 104 O F (0 O C til 40 O C) Relativ fuktighet Oppbevaringstemperatur Forurensningsgrad 2 Driftshøyde Temperaturkoeffisient Forbigående beskyttelse Overbelastningsbeskyttelse E.M.C. Maksimal relativ fuktighet 80 % for temperaturer opp til 31 O C, synker lineært til 50 % relativ fuktighet ved 40 O C -4 O F til 140 O F (-20 O C til 60 O C), < 80 % RH (uten at batteri er fjernet) 2000 m Myndighetsgodkjenning P nominell 0,15 x (spesifisert nøyaktighet)/ O O C til 18 O C eller 28 O C til 40 O C), eller annet er spesifisert 6,0 kv (1,2/50 µs sprangmessig) Strøm- og Hz-funksjoner via klembakke: 600 A vekselstrøm-/likestrøm-effektivverdi på < 400Hz Spennings- og 3-faserotasjonsfunksjoner via kontakter: 660 V likestrøm/ 920 V vekselstrøm effektivverdi Andre funksjoner via kontakter: 600 V vekselstrøm-/likestrøm-effektivverdi Møter EN : 2006 Likestrøm A og likestrøm + vekselstrøm A-funksjoner i et RF-felt på 1 V/m: Total nøyaktighet = angitt nøyaktighet + 20 sifre på rundt 405 MHz Likestrøm μa og Ohm-funksjoner i et RFfelt på 1 V/m: Total nøyaktighet = angitt nøyaktighet + 25 sifre Andre funksjoner i en RF-felt på 3 V/m: Total nøyaktighet = angitt nøyaktighet + 20 sifre Spenningsforsyning Strømforbruk Indikasjon for lavt batterinivå Slå automatisk av To 1,5 V AAA-batterier Typisk 13 ma for strømfunksjoner; 4,3 ma for andre Ca. 2,85 V for kapasitans og Hz; ca. 2,5 V for andre funksjoner Inaktiv i 32 minutter 16

21 Strømforbruk for å slå automatisk av Mål (L x B x H) Vekt Klembakkeåpning og lederdiameter 5 μa typisk 8,82 x 3,03 x 1,46 tommer (224 x 77 x 37 mm) for AMP-220 og AMP-320 8,62 x 3,03 x 1,46 tommer (219 x 77 x 37 mm) for AMP-210 og AMP g (0,56 pund) for AMP-220 og AMP-320 med batterier montert 208 g (0,46 pund ) for AMP-210 og AMP-310 med batterier montert 1,37 tommer (35 mm) maks. for AMP-220 og AMP-320 1,18 tommer (30 mm) for AMP-210 og AMP- 310 ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER Nøyaktighet er ± (% avmålingssifre + antall sifre) eller annet angitt ved 23 C ± 5 C. Maksimal spissfaktor < 2,5:1 i full skala og <5:1 i halv skala hvis ikke annet er spesifisert, og når frekvensspekteret ikke overstiger det oppgitte frekvensbåndet for ikke-sinusformede bølgeformer. Likespenning Område Nøyaktighet 600,0V ± (1,0 % + 5 LSD) Inngangsimpedans: 10 MΩ, 100 pf nominell Vekselspenning (med digitalt lavpassfilter) Område Nøyaktighet 600,0V ± (1,0 % + 5 LSD) Frekvens: 50 Hz til 60 Hz Inngangsimpedans: 10 MΩ, 100 pf nominell Like- og vekselspenning (med digitalt lavpassfilter) (kun AMP-220 og AMP-320) Område Nøyaktighet 600,0V ± (1,2 % + 7 LSD) Frekvens: Likestrøm, 50 Hz til 60 Hz Inngangsimpedans: 10 MΩ, 100 pf nominell Spiss-effektverdi (kun V vekselstrøm og vekselstrøm A for AMP-220, AMP-310 og AMP-320) Svar: 80 ms til > 90 % 17

22 Kontinuitet Hørbar terskel: PÅ ved 10 Ω; AV ved > 250 Ω Responstid: ca. 32 ms. Motstand Område Nøyaktighet 600,0 Ω, 6,000 kω, 60,00 kω ± (1,0 % + 5 LSD) Åpen kretsspenning: 1,0 V likestrøm typisk Kapasitans Område Nøyaktighet 1) 200,0 µf, 2500 µf ± (2,0 % + 4 LSD) 1) Nøyaktighet med filmkondensator eller bedre Diode Område Nøyaktighet 2,000 V ± (1. % + 5 LSD) Prøvestrøm: 0,3 ma typisk Åpen kretsspenning: < 3,5 V likestrøm typisk Likestrøm μa (kun AMP-310 og AMP-320) Område Nøyaktighet Spenningstap 200,0 μa, 2000 μa ± (1,0 % + 5 LSD) 3,5 mv/µa Temperatur (kun AMP-310 og AMP-320) Område Nøyaktighet -40,0 C til -10,0 C ±(1 % + 1,5 C) > -10 C til 99,9 C ±(1 % + 0,8 C) 100 C til 400 C ±(1 % + 1 C) -40,0 F to 14,0 F ±(1% + 3,0 F) > 14,0 F til 99,9 F ±(1% + 1,5 F) 100 F til 752 F ±(1% + 2 F) K-type termoelementtoleranser ikke inkludert Presis svak vekselstrøm 1) 2) 3) 4) Område Nøyaktighet 60,00 A ± (1,5 % + 5 LSD) Frekvens: 50 Hz til 60 Hz 1) Påført feil fra tilstøtende strømførende leder: < 0,01 A/A 2) Spesifiserte med relativt nullnivå -modus brukes til å oppveie ikke-nullrestmålinger hvis aktuelt. 3) Legg 10 LSD til spesifisert < 4 A 4) AMP-210 og AMP-310, ikke < 0,2 A 18

23 Presis svak likestrøm (kun AMP-220 og AMP-320) Område 1) 2) 3) Nøyaktighet 60,00 A ± (2,0 % + 5 LSD) 1) Påført feil fra tilstøtende strømførende leder: < 0,01 A/A 2) Spesifiseres med likestrøm-null-modus påført for å avveie ikke-nullrestmålinger, hvis aktuelt 3) Legg 10 LSD til spesifisert < 4 A Presis svakstrøm likestrøm+vekselstrøm (kun AMP-220 og AMP-320) 1) 2) 3) Område Nøyaktighet 60,00 A ± (2,0 % + 5 LSD) Frekvens: Likestrøm, 50 Hz til 60 Hz 1) Påført feil fra tilstøtende strømførende leder: < 0,01 A/A 2) Spesifiseres med likestrøm-null-modus påført for å avveie ikke-nullrestmålinger, hvis aktuelt 3) Legg 10 LSD til spesifisert < 4 A Vekselstrøm 1) 2) 3) Område Nøyaktighet 60,00 A 4) 5), 600,0 A ± (1,8 % Hz til 100 Hz 60,00 A 4) 5), 600,0 A ± (2,0 % Hz til 400 Hz 1) Påført feil fra tilstøtende strømførende leder: < 0,01 A/A 2) AMP-220 og AMP-320: maksimal spissfaktor < 2:1 i fullskala og < 4:1 i halvskala 3) AMP-210 og AMP-310: angitt nøyaktighet er for målinger gjort på midten av klembakken. Når elektroden ikke er plassert i midten av klembakken, legger du til 2 % spesifisert nøyaktighet for posisjonsfeil 4) AMP-220 og AMP-320: legg 10 LSD til spesifisert < 9 A 5) AMP-210 og AMP-310: legg til 10 LSD til angitt < 6 A, og ikke < 0,2 A Likestrøm (kun AMP-310 og AMP-320) 1) 2) 3) Område Nøyaktighet 60,00 A 3), 600,0 A ± (2,0 % + 5 LSD) 1) Påført feil fra tilstøtende strømførende leder: < 0,01 A/A 2) Spesifiseres med likestrøm-null-modus påført for å avveie ikke-nullrestmålinger, hvis aktuelt 3) Legg 10 LSD til spesifisert < 9 A 19

24 Likestrøm + vekselstrøm (kun AMP-220 og AMP-320) 1) 2) Område Nøyaktighet 60,00 A 3), 600,0 A ± (2,2 % + 7 likestrøm, 50 Hz til 100 Hz 60,00 A 3), 600,0 A ± (2,7 % Hz til 400 Hz 1) Påført feil fra tilstøtende strømførende leder: < 0,01 A/A 2) Spesifiseres med likestrøm-null-modus påført for å avveie ikke-nullrestmålinger, hvis aktuelt 3) Legg 10 LSD til spesifisert < 9 A Frekvens Hz Funksjon Følsomhet 1) (Sinus-effektivverdi) Område 600 V 50 V 5,00 Hz til 999,9 Hz 60 A (presis svakstrøm) 40 A 50,00 Hz til 400,0 Hz 60 A, 600 A 40 A 50,00 Hz til 400,0 Hz Nøyaktighet: ± (1,0 % + 5 LSD) 1) Likestrøm-forspenning, hvis aktuelt, ikke mer enn 50 % av sinuseffektivverdi og 3-faserotasjon måling: Spenningsområde: 65 V til 600 V (kun sinuskurve) Frekvensområde: 35 Hz til 400 Hz måling: Spenningsområde: 0,4 V til 600 V (kun sinuskurve) Frekvensområde: 3 Hz til 400 Hz Spenningspåvisning (NCV) Typisk spenning 20 V (toleranse: 10 V til 36 V) - 55 V (toleranse: 23 V til 83 V) V (toleranse: 59 V til 165 V) V (toleranse: 124 V til 330 V) V (toleranse: 250 V til 600 V) Stolpevisning Indikasjon: stolper og pipetoner i forhold til feltstyrken Påvisningsfrekvens: 50/60 Hz Påvisningsantenne: inne i oversiden av den stasjonære klembakken 20

AMP-25 AMP-25-EUR. Bruksanvisning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec

AMP-25 AMP-25-EUR. Bruksanvisning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec AMP-25 AMP-25-EUR Mini-Clamp TRMS AC / ZERO 2 Sec Bruksanvisning AMP-25 AMP-25 AMP-25-EUR Mini-klemme Bruksanvisning Norsk 1/2015, 6004363 B 2015 Amprobe Test Tools. Med enerett. Trykt i Taiwan Begrenset

Detaljer

373 Clamp Meter. Bruksanvisning

373 Clamp Meter. Bruksanvisning 373 Clamp Meter Bruksanvisning (Norwegian) July 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in Taiwan. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaljer

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Bruksanvisning PN 3622684 August 2010 (Norwegian) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice.

Detaljer

Electrical Multimeter

Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Instruksjonsark Opplysninger om sikkerhet En Advarsel! angir farlige forhold og handlinger som kan medføre personskade eller død. Symbolet Obs angir situasjoner og handlinger

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Bruksanvisning PN 4045153 May 2012 (Norwegian) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Bruksanvisning. Phase Rotation Indicator

Bruksanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Bruksanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Norwegian) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Detaljer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruksjonsark Innledning Fluke 771 ma-strømtang ("måleinstrumentet") er en håndholdt batteridrevet strømtang som måler 4 20 ma likestrøm uten å bryte strømkretsen. Måleinstrumentet

Detaljer

Bruksanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator

Bruksanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator 9062 Motor and Phase Rotation Indicator Bruksanvisning April 2005 (Norwegian) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective companies.

Detaljer

80 Series V Digital Multimeter Opplysninger om sikkerhet

80 Series V Digital Multimeter Opplysninger om sikkerhet 80 Series V Digital Multimeter Opplysninger om sikkerhet Gå til www.fluke.com for å registrere produktet ditt og få mer informasjon. Forhold og prosedyrer som er farlige for brukeren, er merket med Advarsel.

Detaljer

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Bruksanvisning PN 2572573 July 2006, Rev. 1, 2/07 (Norwegian) 2006, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks

Detaljer

Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien

Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien Flukes trådløse team Tekniske data Flukes nye trådløse feilsøkingsteam lar deg se målinger i sanntid fra flere moduler, samtidig og eksternt på en enkelt skjerm. Dette

Detaljer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisningen. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisningen. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisningen PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markert på instrumentet og i denne bruksanvisningen:

Detaljer

i410/i1010 Strømklemme for vekselstrøm/likestrøm

i410/i1010 Strømklemme for vekselstrøm/likestrøm /i1010 Strømklemme for vekselstrøm/likestrøm Opplysninger om sikkerhet XW Les først: Opplysninger om sikkerhet For å sikre sikker betjening og drift av strømklemmen må disse instruksjonene følges: Bruksanvisning

Detaljer

AMP-330 AMP-330-EUR. Brukerhåndbok. 1000A ACDC TRMS CAT IV Clamp Multimeter TRMS COM CAT III 1000V CAT IV 600V MAX 1000A 1000V CAT III 600V CAT IV

AMP-330 AMP-330-EUR. Brukerhåndbok. 1000A ACDC TRMS CAT IV Clamp Multimeter TRMS COM CAT III 1000V CAT IV 600V MAX 1000A 1000V CAT III 600V CAT IV AMP-330 AMP-330-EUR 1000A ACDC TRMS CAT IV Clamp Multimeter Brukerhåndbok MAX 1000A 1000V CAT III 600V CAT IV NCV(EF) OFF HOLD TRMS ZERO PEAK-RMS CREST REC SELECT Hz COM CAT III 1000V CAT IV 600V AMP-330

Detaljer

Model 77 Series IV. Digital Multimeter. Bruksanvisning

Model 77 Series IV. Digital Multimeter. Bruksanvisning Model 77 Series IV Digital Multimeter Bruksanvisning September 2006 (Norwegian) 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrenset livstidsgaranti

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Bruksanvisning. True-rms Remote Display Digital Multimeter

Bruksanvisning. True-rms Remote Display Digital Multimeter 233 True-rms Remote Display Digital Multimeter Bruksanvisning September 2009 (Norwegian) 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Fleksibel AC strømprobe ELIT iflex 3000 Brukerveiledning

Fleksibel AC strømprobe ELIT iflex 3000 Brukerveiledning Fleksibel AC strømprobe ELIT iflex 3000 Brukerveiledning ELIT AS EN 61010-2-032 CAT III 600V Forurensningsgrad 2 Symboldefinisjoner: Forsiktig: Se veiledning Forsiktig: Fare for elektrisk støt Dobbelt

Detaljer

381 Remote Display True-rms Clamp Meter

381 Remote Display True-rms Clamp Meter 381 Remote Display True-rms Clamp Meter Bruksanvisning (Norwegian) June 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaljer

374/375/376 Clamp Meter

374/375/376 Clamp Meter 374/375/376 Clamp Meter Bruksanvisning PN 3608883 July 2010 (Norwegian) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Bruksanvisning

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Bruksanvisning Models 175, 177, 179 True RMS Multimeters Bruksanvisning May 2003 Rev. 1, 10/08 (Norwegian) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without

Detaljer

Trådløse AC/DC-måletenger med sann RMS i Flukes 370 FC-serie

Trådløse AC/DC-måletenger med sann RMS i Flukes 370 FC-serie TEKNISKE DATA Trådløse AC/DC-måletenger med sann RMS i Flukes 370 FC-serie Flukes nye 370 FC-serie (376 FC, 375 FC og 374 FC) gir avansert feilsøking. Den fleksible strømproben iflex gir enkel tilkobling

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

MANUAL WN61 ABCDE. Brukermanual. Side 1 ELIT WN61 SERIEN DIGITALT SANN RMS MULTIMETER

MANUAL WN61 ABCDE. Brukermanual. Side 1 ELIT WN61 SERIEN DIGITALT SANN RMS MULTIMETER WN61 ABCDE DIGITALT SANN RMS MULTIMETER MANUAL CE Vennligst les denne manualen før instrumentet tas i bruk. Please read this manual before switching the unit on. Side 1 Brukermanual Bruksanvisning User

Detaljer

True-rms Multimeters. Bruksanvisning

True-rms Multimeters. Bruksanvisning 116 True-rms Multimeters Bruksanvisning PN 2538688 July 2006, Rev. 1, 2/07 (Norwegian) 2006, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective

Detaljer

1507/1503. Insulation Testers. Bruksanvisning

1507/1503. Insulation Testers. Bruksanvisning 1507/1503 Insulation Testers Bruksanvisning June 2005 (Norwegian) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. BEGRENSET GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Profesjonell BRUKERMANUAL ELIT 706B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner ELIT AS 2006

Profesjonell BRUKERMANUAL ELIT 706B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner ELIT AS 2006 Blue Line Profesjonell BRUKERMANUAL ELIT 706B CE Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner ADVARSEL! Modell ELIT 706B: BRUKERMANUAL Kilder som små håndholdte radiosendere, faste radio- og TV sendere,

Detaljer

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduksjon Symboler som er markert på instrumentet og i denne

Detaljer

707 Loop Calibrator. Instruksjonsark. Innledning. Batterisparer

707 Loop Calibrator. Instruksjonsark. Innledning. Batterisparer 707 Loop Calibrator Instruksjonsark Innledning Fluke 707 Loop Calibrator (heretter kalt, kalibratoren) er et kompakt instrument for generering og måling av strøm. Kalibratoren tester strømsløyfer på 0-20

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter no Bruksveiledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Innledning Fastslå i hvilke elektriske apparater

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Fluke 279 FC termo-multimeter

Fluke 279 FC termo-multimeter TEKNISKE DATA Fluke 279 FC termo-multimeter Finn. Reparer. Valider. Rapporter. 279 FC er et digitalt multimeter med alle funksjoner og integrert termografi, som er konstruert for å øke produktivitet og

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

CNX 3000. Bruksanvisning. Wireless Multimeter

CNX 3000. Bruksanvisning. Wireless Multimeter CNX 3000 Wireless Multimeter Bruksanvisning August 2012 (Norwegian) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Prod.nr. NP1000 Denne strømforsyningsenheten er et nytt miljøvennlig produkt som omgjør naturkraft sollys og vind til strøm. Produktet

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser

Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser +47 63 85 40 80 post@scanlaser.no www.scanlaser.no Dette er en forkortet versjon av produsentens brukermanual på norsk. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V 715 Volt/mA Calibrator Instruksjonsark Innledning Fluke 715 Volt/mA-kalibrator (Volt/mA Calibrator) er et strømkilde- og måleverktøy for testing av strømsløyfer på 0 til 24 ma og likestrømsspenning fra

Detaljer

Fuktdetektor IT012604

Fuktdetektor IT012604 Fuktdetektor IT012604 Kjære kunde Denne fuktdetektoren kan måle absolutt fuktighet i treverk og andre byggematerialer. Du kan sjekke fuktinnholdet i laminat, tømmer, bjelker, finér, panel, gulvmaterialer,

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

80 Series V. Multimeters. Bruksanvisning

80 Series V. Multimeters. Bruksanvisning 80 Series V Multimeters Bruksanvisning May 2004 Rev.2, 11/08 (Norwegian) 2004, 2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Fiberoptisk stømmåler Fiberoptisk lyskilde

Fiberoptisk stømmåler Fiberoptisk lyskilde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptisk stømmåler Fiberoptisk lyskilde Bruksanvisning Innledning Den fiberoptiske strømmåleren (FOM) måler optisk strøm i fiberoptiske kabler. FOM indikerer eventuelt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Solcellen har to ledninger, koblet til og + - pol på baksiden. Cellen produserer likestrøm, dersom solinnstrålingen er tilstrekkelig.

Solcellen har to ledninger, koblet til og + - pol på baksiden. Cellen produserer likestrøm, dersom solinnstrålingen er tilstrekkelig. Instruksjon Målinger med solcelle For å utføre aktiviteten trengs en solcelle, eller flere sammenkoblete. Videre et multimeter, en eller flere strømbrukere, og tre ledninger. Vi har brukt en lavspenningsmotor

Detaljer

717 Series Pressure Calibrators

717 Series Pressure Calibrators Innledning 717 Series Pressure Calibrators Instruksjonsark Trykkalibratorer i serien Fluke 717 er kompakte, batteridrevne instrumenter med 5-sifret avlesning, og de har følgende funksjoner for kalibrering

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

BE48 BRUKSANVISNING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-NO

BE48 BRUKSANVISNING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-NO BE48 NO BRUKSANVISNING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner... 4 Transport

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

51 & 52 Series II. Bruksanvisning. Thermometer

51 & 52 Series II. Bruksanvisning. Thermometer 51 & 52 Series II Thermometer Bruksanvisning Norwegian September 1999 Rev.2, 11/10 1999-2010 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Specifications

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

TEST & MÅLEINSTRUMENTER

TEST & MÅLEINSTRUMENTER TEST & MÅLEINSTRUMENTER micro DM-100 Digitalt Multimeter Støtsikkert & vanntett micro CM-100 Digital tangamperemeter Fleksibel, 10 funksjoner micro HM-100 Temperatur og fuktmåler Nøyaktige målinger ALLE

Detaljer

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World.

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World. Våren 2014 FLUKE Specials Fluke VT04 Visuelt IRtermometer Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere The Most Trusted Tools in the World. Temperaturløsninger: passer til jobben

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

53 & 54 Series II. Bruksanvisning. Thermometer

53 & 54 Series II. Bruksanvisning. Thermometer 53 & 54 Series II Thermometer Bruksanvisning Norwegian September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Fluke 1587 FC / 1577 Isolasjonsmultimetere

Fluke 1587 FC / 1577 Isolasjonsmultimetere TEKNISKE DATA Fluke 1587 FC / 1577 Isolasjonsmultimetere Høytytende to-i-ett isolasjonsmultimeter Isolasjonsmultimetrene Fluke FC 1587 og 1577 kombinerer en digital isolasjonstester med et digitalt, sann

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Fluke Connect - moduler Tekniske data

Fluke Connect - moduler Tekniske data Fluke Connect - moduler Tekniske data Gir deg fleksibiliteten til å bygge det trådløse systemet ditt slik du vil når du vil. Fluke 3000 FC trådløse testverktøy er et lag, og modulene er spillerne. Du kobler

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning Polar S1 fotsensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulerer! Polar S1 fotsensor er det beste valget for å måle hastighet/fart og distanse mens du løper. Den overfører nøyaktig og sikkert mål for hastighet/frekvens

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

772/773 Milliamp Process Clamp Meter

772/773 Milliamp Process Clamp Meter 772/773 Milliamp Process Clamp Meter Instruksjonsark Innledning Den håndholdte, batteridrevede Fluke 772 og 733 Milliamp Process Clamp Meters (måleinstrumentet) kan brukes i feilsøkingsavsendere, rør,

Detaljer

CO-220 Carbon Monoxide Meter

CO-220 Carbon Monoxide Meter Page 1 CO-220 Carbon Monoxide Meter Instruksjonsark Innledning CO-220 Carbon Monoxide Meter (heretter kalt måleapparatet ) registrerer karbondioksid (CO) og måler konsentrasjoner mellom 1-1000 deler per

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer