Offentleg høyring - høyringssvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentleg høyring - høyringssvar"

Transkript

1 Fjell kommune Rådhuset Postboks Straume E-post: Innsendt: :25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå: Privatperson Etternamn Veland Adresse E-postadresse Fornamn Elin I. Postnr Poststad Kolltveit Telefonnr Saka gjeld Saksnr. 2012/68 Høyringssak Skulestruktur Høyringssvar Jeg har noen tanker angående mulig nedlegging av Ekerhovd skole og overføring av elever og lærere til Kolltveit skole. Se vedlagte skriv. Vedlegg Her oppgir du ev. vedlegg som styrkar /støtter svaret. Type vedlegg Last opp vedlegg Innspill nedlegging av Ekerhovd skole.docx Ettersending per post Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersending per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side 1 av 1

2 Elin I. Veland 5360 Kolltveit Fjell kommune Skulesjefen Postboks Straume FLYTTING AV ELEVENE PÅ EKERHOVD SKOLE TIL KOLLTVEIT SKOLE. Jeg har noen tanker angående mulig nedlegging av Ekerhovd skole og overføring av elever og lærere til Kolltveit skole. Jeg forstår hvorfor kommunen ønsker sammenslåing, men er totalt uenig i prosessen! Komiteen har innrømt at de ikke har fagkompetanse på skole og skolemiljø, og det kan virke som at dette også mangler i informasjonsgrunnlaget deres. Inntrykket er at det er kun Norconsult sine matematiske beregninger som vektlegges. Det gir da en ujevn vektskål å ta avgjørelser på. Norconsult sine elevtall på kapasitet er høyere enn det som rektor på Kolltveit skole tidligere har uttalt er forsvarlig. (Norconsult sier 240, mens Kolltveit skole sier 210.) Det er et avvik som utgjør en hel klasse, men det var ingen i komiteen som kunne svare på hvorfor det der er avvik, ei heller om de kommer til å følge det opp. Et slikt avvik kan være avgjørende for utfallet, og bør kontrolleres. På folkemøtet på Ekerhovd skole den 7/2-13, sa komiteen fra kommunen at rektor og administrasjonen på Kolltveit skole jobber for at alle fra Ekerhovd skal få plass på Kolltveit, og at det skal fint la seg gjøre. Jeg har snakket med rektor ved Kolltveit skole i ettertid, og hun vil ikke vedkjenne seg at en overføring slik planen foreligger nå er forsvarlig. Det er trist at komiteen tar andres ord i munnen uten å være sikker på at det er rett det de sier. Jeg mener rektor skal arbeide for skolens elever og ansatte sitt beste. Ikke for at en sammenslåing skal kunne gjennomføres på mindre enn 8 måneder, som i praksis vil si 2 måneder. Spørsmål som dukker opp er om deler av fagmiljøet på Kolltveit skole er inhabilt? Og er det eksterne fagpersoner på skole og skolemiljø som ser på Kolltveit skoles planløsning og mulig utnytting? Det er ved flere anledninger nevnt paviljonger. Det er jo et flott ord for brakker. Uansett hvor midlertidig det er, er det ingen god løsning, før en langsiktig utbyggingsplan også foreligger. Det må foreligge en forventning og plan på hvor lenge slike brakker skal stå. Et annet moment ifm brakker, er at det reduserer et allerede trangt uteareal. Det er helt ulogisk å øke elevantallet med 50% og samtidig redusere uteareal betraktelig. Det er sant at det er ledig kapasitet på Kolltveit skole, men den er ganske jevnt ledig. Det er meget ujevne klasser som vil komme fra Ekerhovd, noe som vil gjøre enkelte klasse for store.

3 Samtidig er det kun 7 klasserom. Derfor må skolen bygges om UTEN å ta av allerede felles arealer. Det var snakke mye om og vektlagt i stor grad at skolebruksplanen må gjennomføres for å få likeverd i skolene. Dersom Ekerhovd blir lempet over på Kolltveit i gjeldende form blir det overhodet ikke noe form for likeverd på Kolltveit, sammenlignet med andre skoler i Fjell kommune. Da setter dere Kolltveit tilbake. Bygg ut Kolltveit på en forsvarlig måte FØRST, for så å overføre Ekerhovd. Da vil det være mulig å ønske Ekerhovd velkommen, og de vil føle seg velkommen. Slik situasjonen er i dag, er det vanskelig for Ekerhovd å føle seg velkommen. De vil mest sannsynlig føle at de trenger seg på Dette går igjen tilbake til at det mangler en helhetlig plan. Det må lages en helhetlig, langsiktig plan! Hvor både barn og ansatte blir ivaretatt på en verdig måte! Jeg har ikke sett eller hørt om noen konsekvensutredelse på sammenslåingen. Det burde være et krav i slike alvorlige beslutninger som vil ramme hele bygdesamfunn. Det rammer ikke bare samfunnet som mister sin skole, men også i aller høyeste grad samfunnet som får tilført ca 50% flere elever "over natten". Kolltveit er i rask utvikling og nye hus er både under bygging og planlagt bygd. Det er flere som allerede i dag bor på Kolltveit som bygger nytt på Kolltveit, og vil selge sine "gamle" hus. Utbyggingen på Blommen ble kommentert på folkemøtet på Ekerhovd skole. Disse elevene skal busses til Knappskog i følge komiteen. Komiteen glemmer at folk som allerede bor på Kolltveit også vil kunne kjøpe på Blommen. Skal elevene da bytte skole? Det vil jo ikke skje. Det vil bare bidra til et enda større problem for Kolltveit skole. Komiteens nåværende planer strekker seg til Det er vel og bra, men det er mye i de planene som ikke henger helt sammen. Det må lages langsiktige planer også på gjennomføring av nåværende plan. Det skal satses på vekst, men vi «fryser» veksten mens vi venter på bro. Det sier seg selv at det fungerer ikke slik i praksis. Enhver vekst skjer kontinuerlig. Det kommunen må gjøre er å sørge for bærekraftig, langsiktig vekst. Det gjør man ikke ved å brålegge ned en skole for å spare noen millioner, som kommer til å føre til et behov for utbygging for mange flere millioner i neste steg. Og på veien har man allerede ruinert to samfunn for gode miljø. Man får ikke rettet opp slike miljønederlag like fort som man kan bygge en ny skole. Med vennlig hilsen Elin I. Veland

4 Ekerhovd Vedrørende varslet nedleggelse av Ekerhovd Skole. Som forelder e til elev ved Ekerhovd skole, ønsker vi og kommentere forslaget om nedleggelse av Ekerhovd skole fra høsten 2013 som er gjort av politikkere i Fjell kommune, og den såkalte skolegruppen, etter råd og anbefaling fra Norconsult. Som forelder stiller vi oss svært negative og svært sjokkert over skolegruppens konklusjon, om nedleggelse av skolen i vårt nærmiljø. Ekerhovd skole er en god skole med dyktige lærer, glade barn og gode resultater. Skolen ligger sentralt plassert og med god tilkomst for alle som bor på Ekerhovd, Lie og Liaskjæret. Skolen er for de fleste barna et trygt holdepunkt i hverdagen, og har helt fra de går i barnehage som er i området, hatt en god rolle når det gjelder integrering av de minste som skal begynne i 1-klasse. Dette er med på å skape trygghet og tilhørighet i bygda vår. Som igjen resulterer i trygge og gode barn/ ungdommer. Skoleplassen er romslig det er gode klasserom, og trivselsfaktoren ute og inne er svært god for barna. Hvordan skal vi som foreldre forklare for våre barn, at politikkere som vi har valgt inn, som representanter for kommunens innbyggere, at den tryggheten de til nå har hatt skal bli tatt fra dem? og dette fordi Fjell Kommune har hatt dårlig økonomistyring de seneste årene? Et av argumentene vi har fått hjemme er «mamma, dere betaler jo skatt» skal ikke de pengene gi oss trygg skole i vårt nærområde? Hva skal vi svare vår datter på 9 år?? Dere har videre foreslått at barna fra Ekerhovd, skal flyttes til Kolltveit skole, en skole som er mindre i både inne areal og ute areal, enn det vi i dag har på Ekerhovd, hvordan skal dere kompensere for den tapte hverdagskvaliteten? Kolltveit er allerede for liten til elever fra Ekerhovd, og dere mener at barna våre skal stues inne på små klasserom, med høyt elev antall i hver klasse! Hvordan er dette helsemessig forsvarlig? Tenker skolegruppen på både på den fysiske og den psykiske belastningen barna vil oppleve? Har dere gjort en konsekvens utredning på dette?

5 Det er ønskelig at Fjell kommune iverksetter en slik undersøkelse før dere går vider med deres planer om nedleggelse av vår skole, eller andre skoler i Kommunen. Det ble også sagt på folkemøte ved Ekerhovd Skole, at dersom det ble for liten plass i klasserommene ved Kolltveit skole, så ville det bli satt opp brakker som elevene skulle benytte som klasserom! Hvordan har kommunen tenkt og få dette på plass? Brakker av god kvalitet, med godkjent ventilasjonsanlegg koster en del, og Fjell Kommune skal spare penger, er det da god økonomistyring og legge ned godt fungerende skoler for og byge brakkeskoler på allerede for små skoler? Dersom det skulle bli satt opp brakker ved Kolltveit Skole, vil dette forringe og forminske ute området til elevene, hvordan skal Fjell Kommune ivareta godt utemiljø, der alle barn får plass og mulighet til utøve sin bevegelsesfrihet uten opplevelse av trengsel og kaos? For vår del er dette uakseptabelt, vi har fritt skolevalg i Fjell Kommune, frihet til og velge skole i nærmiljø der en bor. Dette valget er Fjell Kommune i samarbeid med skolegruppen i fred med å frarøve lokalbefolkningen på Ekerhovd, Lie og Liaskjæret! Luftkvalitet i klasserommene Videre lurer vi på om det er godt nok ventilasjonsanlegg ved Kolltveit skole. Med mange barn i klasserommene er det behov av god sirkulasjon av frisk luft, er ventilasjonsanlegget ved Kolltveit skole av så god stand at barna ikke vil få dårlig inneklima? Dersom ventilasjonsanlegget ikke er godt nok hvordan skal dere løse dette? Det koster penger og bygge/ utbedre anlegget. Er det satt av midler til dette? Ekerhovd skole har meget godt ventilasjonsanlegg av nyere dato, det vil være svært uheldig for en del barn, dersom lufting av klasserommene blir gjort ved og åpne vinduer, dette særlig i vår og sommer sesongen, da en del barn er plaget med astma og allergier, og kan få store plager ved å holde vinduer åpne for og lufte. Hvordan skal dere ivareta barnas helse, ved en slik eventuell problemstilling? Transport til Skolen I dag kan de fleste av elevene ved Ekerhovd skole komme seg på skolen enten ved og gå, eller og sykle. En del barn blir kjørt da vi har svært dårlig vei på strekningen, og det er tryggest og kjøre barna til skolen. Det er i flere år blitt lovet utbedring av veien med gang og sykkelsti, slik at elevene ved skolen skal få en trygg skolevei., men det er stadig for lite penger i Fjell Kommune. Et løfte som kommunen ikke har innfridd, nok et løftebrudd!

6 Hvordan er det tenkt at våre barn skal komme seg til og fra Kolltveit skole? Hvordan blir det i fremtiden med henhold trafikksikring av veien på hele strekningen fra Liaskjæret til Kolltveit Skole? Jeg håper ikke Fjell Kommune har planer om å sende elever fra Ekerhovd, Lie eller Liaskjæret, til fots på usikret, og trafikkfarlig vei, som ikke heller har gatebelysning? Før Kommunen idet hele tatt vurderer en flytting av elever til Kolltveit Skole, er det behov av opprustning av veien til og fra de berørte områdene, vil tro Skolegruppen, rådmann og andre involverte politikkere har tatt en slik kostnad med i sitt regnestykke og planlegging, når det gjelder nedleggelse av Ekerhovd Skole. Eller er pengen brukt på utbygging av etableringen av Straume By? Som innbygger i Fjell Kommune, og bor på Ekerhovd ønsker vi at skolegruppen, rådmann og øvrige politikkere gir oss svar på de spørsmålene fremsatt i vårt brev her. Spørsmålene går på: Trafikksikring. Luftkvalitet / Inneklima. Kostnader vedrørende etablering av Brakker. Konsekvensutredning vedrørende den fysiske og fysiske belastningen av endret hverdag for barn ved Ekerhovd skole. Areal pr elev i klasserommene. Utemiljø og kvalitet i friminutter. Transport plan for elevene til og fra skolen, og kostander for dette. Planer for Ekerhovd dersom skolen blir lagt ned. Hvordan skal man få ny til flytning til ei bygd uten skole? Konsekvens for Barnehagen dersom skolen blir lagt ned? Dersom man må kjøre skoleleven til skole, kan man jo se etter barnehage nær eventuell skole, har kommunen tenkt over dette? Vi i møte ser snarest en tilbakemelding på vårt brev vedrørende en eventuell nedleggelse av Ekerhovd skole. Med vennlig hilsen Elisebeth Førli- Ekerhovd & Kurt Henning Ekerhovd

7 INNSPEL TIL SKULESTRUKTURPLANENFRÅ FAU/SU VED KOLLTVEITSKULE Viser til høyringsframlegg til Skulestruktur for Fjell kommune For FAU/SU ved Kolltveit skule er det forslaget om flytting av om lag 75 elevar frå Ekerhovd til Kolltveit skule frå og med skuleåret 2013/2014 som har fokus i vårt høyringsinnspel. Kolltveit skule er godkjend for 210 elevar. Estimert elevtal neste skuleår (ved flytting av elevar frå Ekerhovd) er på Prognosen for 2014/15 (ekskl. elevar frå Ekerhovd) er på heile 181 elevar. Elevtalet blir dermed vesentleg høgare enn det lokala er godkjend for. Skulen har eit klasserom per klassetrinn. Grupperom og spesialrom er til ein viss grad integrert i klasseromma. Forventa klassestorleik for neste skuleår er hhv. 46, 23, 25, 35, 38, 33 og 32 på dei respektive trinna. Så store klassar gjev utfordringar både fagleg og i høve til klasserom, grupperom, spesialrom og gym. Med så høge elevtal vil skulen og få store utfordringar med tanke på plass til SFO, der ein må rekne med om lag 100 elevar det neste skuleåret. I dag er det 60 ungar i SFO, og det er vanskeleg å plassere dei på ein god måte. FAU/SU ved Kollveit skule består av representantar frå skuleadministrasjonen, lærarar, assistentar, foreldre og politiske representantar. I møtet for diskusjon og førebuing av vårt høyringsinnspel var det brei semje om at elevar frå Ekerhovd skal vere velkomne til Kolltveit skule, men at følgjande element må ivaretakast for at dette skal skje på ein forwarleg måte: Forsvarle iverksefin o im lementerin : Behov for meir tid til å etablere ein forsvarleg plan for gjennomføring av endringa. Trinnvis eller delvis integrering må gjennomførast (anten starte med nokre klassar første året, eller å flytte 5-7 klassingane til Knappskog). Forslaget om at elevar frå framtidig utbygging på Kolltveit (Blommen) skal gå på Knappskog verkar ikkje gjennomtenkt med tanke på nærskuleprinsipp, vennekrets, etc. Det er også knytt usikkerheit til bygging av skule på Bildøy (mens prognosane i rapporten tek høgde for dette). Behovet for ny rektor vil gjere situasjonen ekstra krevjande. Det må vere eit krav at ny rektor er topp motivert for å ivareta denne stillinga i ein så utfordrande situasjon. Skuleb et sin ka asitet: Klassetrinnet med 46 elevar gjev store utfordringar med tanke på klasseromskapasitet, spesielt på nokre års sikt. Trinnet med 38 elevar har utfordringar allereide i dag som gjer det svært krevjande å greie seg med berre eit klasserom. Er det rom for å handtere elevar med spesielle behov? Pålagt målformsdeling mellom nynorsk og bokmål kan gje behov for fleire klasserom. 3 klassar har språkdeling pr i dag. "Paviljongar" vil ta opp uteplass som det allereide er for lite av. Det er ikkje tilgjengeleg kapasitet for fleire lærarrom/arbeidsplassar for lærarar. Gymsalen kan ikkje handtere grupper på meir enn elevar på ein forsvarleg måte. Det vil seie at dei fleste klassane må delast i gym, og ein vil få problem- med gjennornføring av gym etter krava i L-06. K01'4Nif jn

8 Andre viktige utfordringar er: Manglande garderobeplass, toalettforhold og kapasitet, branntilsynet har stengt sløydsalen, tilfredsstillande forhold for faget "Mat og Helse". Kan ein fortsatt gjennomføre t.d. julefestar og morgonsamling for alle elevane? Påkrevdtrafikksikring: Parkeringsforhold og moglegheit for henting/bringing av elevar til Kolltveit skule er allereide krevjande. Det er ingen avkøyringsplass for avlevering av born til skulen, og det er svært trafikkfarleg slik situasjonen er alt i dag. Kommunen må ha ein plan for korleis levering og henting kan ivaretakast på ein sikker måte dersom det skal komme eit stort antal I nye elevar (som alle vil komme anten med bil eller buss). Konsekvensvurderingmed fokus på andre aspektenn økonomi: Skulepersonalet er ikkje i tvil om at ei slik endring (så raskt, og under dei rådande forhold) vil medføre redusert skulefaglig og pedagogisk kvalitet. "Om ein ikkje tek grep på førehand, vil alle elevane få eit dårlegare tilbod enn før". Auka elevtettleik gjev erfaringsmessig eit tøffare psykososialt miljø for elevane (spesielt for dei minste), og aukande problem med mobbing. Kva får dette å seie for mogelegheita for individuell oppfølging, og oppfølging av elevar med "tiltak". Pedagogisk tilbod oglæringsmiljø. Inneklima. Behovfor økonomiskinvestering: Kva vil det krevje økonomisk å oppretthalde kvaliteten på undervisninga som ein har i dag. Rådmannen må leggje fram det totale biletet som viser innsparingar knytt til kvar enkelt skulenedlegging. Kva er nødvendig investeringsbehov og forventa driftskostnad for å gjere Kolltveit skule klar til å kunne motta om lag 75 nye elevar? Kva kostar dei ekstra ressursane som må setjast inn når klassane blir så store som elevar? Kor mykje må investerast for å gje likeverdige forhold på Kolltveit skule, som det ein har på Knappskog skule? FAU/SU ved Kolltveit skule understrekar nok ein gong at vi er positive til å ta i mot elevar frå Ekerhovd skule ved behov. Vårt viktigaste argument er at dette må skje på ein måte som er forsvarleg både for gamle og nye elevar, lærarar og foreldre. Dette er vi ikkje overbevist om ut frå den informasjon vi har på noverande tidspunkt. Me ynskjer ein god implementeringsplan og ein trinnvis overgang frå dagens situasjon til ein god og trygg Kolltveit skule også i framtida. På vegne av FAU/SU ved Kolltveit skule, Astrid Geitle Frank Hansen Leiar av FAU/SU Kolltveit skule Sekretær FAU Kolltveit skule

9 INGEN SKAM Å SNU! Selve saken: Ekerhovd skal legges ned, og alle elevene skal overflyttes til Kolltveit. FULLE/OVERFYLTE SKOLER=DÅRLIGERE LÆRINGSMILJØ Med den nye skolestrukturen blir det svært fulle klasser, og trangere om plassen over alt. Ikke bare trangt, men overfullt mange steder. Slik blir det også på Kolltveit skole, hvis Ekerhovd skole blir lagt ned, og alle elevene blir flyttet hit. Det vil bli ca 240 elver etter sammenslåingen. Kolltveit skole er bygget for 210. Skolen er uegnet for så mange elever, skriver Norconsult. Dette blir en utfordring, sier politikerne selv. Ja, en utfordring som barna må betale for, i form av dårligere læringsmijlø. Det sier vel seg selv, at jo større klasser, dess verre å få arbeidsro til god og effektiv læring. Det aller viktigste for et barn er å bli sett. At læreren har tid til akkurat dette barnet. Har selv vært lærer i store klasser, og det krever MYE av en lærer å få godt læringsmiljø. I tillegg er Kolltveit et område i vekst, og da er det fint å ha litt kapasitet å gå på. Nå vil de at alle klasser skal være så store som mulig. Det burde jo gått motsatt vei... Å ha litt «armsleg», og romslighet i skolen. Dette vil jeg si er økonomisk og framtidsrettet tenking. Skal vi ta vare på de lærerne vi har, må vi også sørge for at læringsforholdene blir levelig for dem. Sykemeldte og overbelastede lærere er en kjent sak. Dette er svært uheldig for elevene, og heller ikke særlig økonomisk (siden det er det som tilsynelatende er det viktigste for tiden). Regner med at politikerne vil satse på god læring også i tiden som kommer. Vi hører på nyhetene at de vil tilby etterutdanning av lærere, og en bedre lærerskole. Det er fint, men det hjelper bare til en viss grad med gode og velutdannede lærer, når man i andre enden fyller klassene til randen, og mye av timen går med til å skape ro. På Kolltveit blir det også vanskelig å gjennomføre de mange felles samlingene de har i gymsalen. Til dette er den kanskje for liten. Dette er høyt prioriterte samlinger, som er viktig for det gode skole miljøet vi har her. På Kolltveit har vi et 1. klasse bygg. Til nå har en 1.klasse hatt hele bygget for seg selv. Der har de det godt. De har en hobbykrok og lese krok, lekeplass og snekker krok. Barna storkoser seg! Slik bør det også være, fordi det er barn som bare er 5 og 6 år, det er snakk om(som etter min mening heller skulle vært i barnehagen og boltret seg). Det blir det ikke lenger plass til. Nå skal de ha to klasser med til sammen over 40 barn, inn på samme plassen. Små barn som trenger litt tumleplass, og som lever i alle ender. Et glimrede eksempel på at politikerne prioriteter økonomi istedet for trygghet, trivsel og godt læringsmiljø. Godt valg? Nei, men økonomisk. Vi må tenke langsiktig. Vil vi ikke ha glade barn som blir sett på skolen? Barn som ikke blir skolelei før de er ferdig med ungdomsskolen? Eller skal vi sende de langt bort fra hjembyda med buss! Presse de inn i store klasser! Overse om de ikke har romkapasitet på lovbestemte fag som Mat og Helse? Skal det settes opp pavljonger (som er brakker), med dårlig inneklima, og si det er en overgangs løsning? Dette stjeler også dyrebar plass på i uteområdet! Vet politikerne hvordan det er å leve halve dagen i en brakke? Neppe. Hun forsnakket seg, lederen i skole gruppen, Kirsten Syljeseth (H), og kom til å si at de vil legge ned den nyeste og fineste skolen i Fjell(Liljevatne skole), og bruke den til kontorer for kommunen, fordi den var best egnet til det! Sette heller de voksne i pavljonger (ikke kall det brakker for da tar de skrekken), til fordel for våre barn! Se, da kan man jo virkelig spare penger! Skal vi virkelig la økonomien styre oss? Eller skal vi styre økonomien?

10 Skal man absolutt slå sammen disse to skolene, må det i tilfelle skje litt etter litt. FØRST tilrettelegge, SIDEN flytte over. Dette er helt vanlig tankegang! NÆRMILJØET OG BYGDEN VIL ETTERHVERT DØ UT. Her gjelder det Ekerhovd, men det er jo det samme som skjer i hele Fjell, på Misje, på Turøy osv. Skoler legges ned, og bygdene står igjen uten det naturlige samlingspunktet. Svært mange familier vil gjerne bo med kortest mulig avstand til barneskolen, fordi det er en trygghet for barne å gå på skolen i nærområdet. Å feire 17. mai i bygda, på nær skolen, er jo en viktig kulturarv å ta vare på. (Det er kun skolene som arangerer denne merkedage, ikke grendalag.) På skolen møter de sine jevnaldrede i sitt område, og her føler de seg hjemme. Bygde Norge har jo klart å holde på skolene i hundrevis av år, og nå har vi plutselig ikke rå lenger? Vil vi ta fra dem dette?vil politikerne at bygdene skal dø ut? Vil de ikke ha pulserende, levedyktige bygder? Da må de i tilfelle ikke ta vekk bygdenes «hovedkvarter». Er det bare det økonomiske som gjelder? HELSEGEVINST OG MILJØGIVINST Det at barna kan gå til skolen, er en stor helsegevinst! Kjekt er det for de også! :) Istedet skal de nå sette små barn på en buss, og kjøre de langt bort på en skole. Lite kjekt for barna, og dårlig miljøvennlig tenkning! For ikke å snakke om all den ekstra kjøringen det blir for foreldrene. Det er ikke buss til og fra SFO, så her må foreldrene både hente og bringe. Mange vil få klasse venner langt borte, og må dermed kjøres både til små visitter og gebursdagsbesøk. Kort sagt, mye mer kjøring! Økonomisk?? Miljøvennlig? NY SKOLEKRINS Jeg forstår jo at de fra Ekerhovd først og fremst vil ha barna sine på Kolltveit skole, om det blir sammenslåing. Hva da med oss som bor nord på Kolltveit? Her har barna en trygg skole vei, med fortau og fotjengeroverganger. Når det blir overfylt på Kolltveit skole med barn fra Ekerhovd, blir da skolekrinsen flyttet, slik at vi som bor her, må sende barna med buss til Knappskog? Hvis dette er tilfelle, da begynner det virkelig å bli idioti! HØRER DERE OSS? Leser i avisene for tiden at det ropes fra alle kanter i Fjell, om den nye skole strukturen. Vi er fortvilte! Vi ber tynt om at bygda vår skal få leve! Vi ønsker at barna våre skal ha en nærskole, og bygda et samlingspunkt! Vi håper at politikerne vil sett barnas læringsmiljø og læringsvilkår høyere enn økonomisk interesser! Vi søker etter skoler der barna våre har det kjekt, blir sett, og føler seg hjemme! Hører dere oss?! Staten sier de satser som aldri før på skole. Hvor blir denne satsingen av?hvor blir det av pengene som skulle utdanne barna på best mulig måte? Er det bare det økonomiske som gjelder? Har vi ikke lenger råd til å prioritere barna, de svakeste i samfunnet? Så lenge det man planlegger har økonomiske fordeler, kjører man på, og trumfer det gjennom! Så går det utover de som ikke har stemmerett en gang. Til slutt vil jeg bare si: «Det er ingen skam snu!» Irene Gihl Lindberg Alt for barna!

11 Fjell kommune Rådhuset Postboks Straume E-post: Innsendt: :30:31 Ref.nr: JVSCMS Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå: Privatperson Etternamn Fretheim Adresse Espedalen 5 E-postadresse Fornamn Kristine Postnr Poststad Telefonnr Saka gjeld Saksnr. 2012/68 Høyringssvar Høyringssak Skulestruktur , Sem & Stenersen Prokom AS Side 1 av 3

12 Offentleg høyring - høyringssvar Synspunkter vedrørende overføring av elever fra Ekerhovd skule til Kolltveit skule: Det vises til informasjon i media og til informasjonsmøte på Ekerhovd skule vedrørende nedlegging av Ekerhovd skule og overføring av elever til Kolltveit skule. Først vil vi presisere at vi ikke er imot at det kommer elever fra Ekerhovd skule til Kolltveit skule. Det vi ønsker å få fram med dette skrivet, er at dersom Kolltveit skule skal ta imot elevene fra Ekerhovd skule, er det den del forhold på Kolltveit skule som må endres / oppgraderes og ikke minst er det nødvendig å ta den tid som trengs til å utbedre dette. Vi har forstått at det er på grunnlag av innsparing at kommunen ønsker å legge ned flere skoler i Fjell og føre elevene over på andre skoler. Vi velger å la diskusjonen om verdi av skolen som samlende element i nærområdet ligge og konsentrer oss om skolen som en pedagogisk institusjon. Kapasitetstall fra Norconsult/administrasjon stemmer ikke med den oppfattelsen Kolltveit skule har. Dette har flere ansatte ved skolen bekreftet i foreldremøter der skolesammenslåing har vært tema. Det er plass til færre elever enn det som Norconsult oppgir. Vi referer også til Norconsults rapport der de skriver: «Norconsult vurderer elevkapasiteten ved Kolltveit skule ut i frå generelt læringsareal til å vera 240 elevar, men små grupperom og spesialrom vil gje skulen utfordringar ved eit slikt høgt elevtal». Dette i seg selv er urovekkende og det skaper forvirring blant foreldre og lærere ved Kolltveit og Ekerhovd skule. Hva er det reelle elevtallet man faktisk har plass til på Kolltveit? Hvilke tiltak planlegges for å ha tilfredsstillende læringsforhold for så mange elever? Foreldre ved både Kolltveit og Ekerhovd skule savner konkret informasjon om dette som kan belyse og evt. berolige oss. Rapporten sier også at Kolltveit skule vil møte store utfordringer med å motta så mange elever og her nevnes mangel på klasserom, mangel på arbeidsrom til lærere for å nevne noe. Her er bare 7 klasserom, samt mindre grupperom som ikke er egnet til bruk for annet enn mindre grupper. Det vil altså ikke være mulig å dele klasser som blir store, heller ikke dele klasser som både har nynorsk og bokmål. Kolltveit har allerede klasser som har begge målformer og det er ikke tilfredsstillende at de pr i dag har felles undervisning. Om klassene blir enda større, vil det være omtrent umulig å drive undervisning i begge målformer i samme klasserom. Et eksempel er skoleåret 2013/2014 i 5. klasse på Kolltveit. Klassen har 21 elever og her har de begge målformer. Ekerhovd sin klasse har 18 elever og om disse skal over til Kolltveit vil det bli i underkant av 40 elever i et klasserom. Selv om dette antallet utløser nye ressurser til undervisning, vil det ikke være til å unngå at det blir mye støy, og fare for at flere elever faller utenfor. Skolegruppen sa på informasjonsmøtet at det kunne settes opp paviljonger, men hvor skal disse stå, og er det da fortsatt tilfredsstillende uteareal for det økte elevtallet? Hvordan påvirker dette den økonomiske gevinsten ved sammenslåing av skolene? Garderobefasiliteter til ytterklær er heller ikke dimensjonert for så mange barn. Det er pr i dag trangt, og våte klær henger tett i gangene og fører til lukt og dårlig inneklima. Toalettfasilitetene er ikke tilfredsstillende pr i dag med dagens antall elever. Elever opplever å ikke komme til i friminuttene. I tillegg er do vegring blitt et problem da renhold er dårlig og med få toalett blir det uhygienisk etter få timer. Vi leser i Vestnytt ( ) at kommunen mener at besparelser kan oppnås på renhold. Er det da tatt høyde for økt elevantall på skolene og dermed et behov for økt og fortløpende renhold på dagtid, ikke bare etter skoletid? Det er pr i dag 1 handikap, 1 dame- og 1 herretoaletter inne i selve hovedbygningen. Det er toaletter ute, men disse vil heller ikke være nok til å ta unna økt elevantall da det også pr i dag er for lite kapasitet og elever ikke kommer til. Vi er også bekymret for hente og bringe situasjonen på SFO. Det er lite parkering og dette kan føre til farlige forhold for ungene som går til og fra skolen. Viser til Vestnytt 26 februar 2013 der Vethe påpeker at kommunen taper pr elev som går over til Danielsen, mens kostnadene blir de samme. Det snakkes mye og vi vet ikke hvor mange som faktisk , Sem & Stenersen Prokom AS Side 2 av 3

13 Offentleg høyring - høyringssvar har søkt seg over til Danielsen, men mange fra Ekerhovd vurderer dette som et alternativ til Kolltveit. Som en oppsummering på alt er det naturlig å se på tidsplanlegging her. MÅ DET SKJE I 2013? Hva med å sette av 1 år til planlegging, og nødvendig utbygging slik at sammenslåing kan skje på en kontrollert og tilfredsstillende måte? Rektor ved Kolltveit pensjoneres til høsten og det er absolutt på sin plass at ledelsen ved skolen er kjent med skolen, personalet og prosessen før en setter i gang. Når alt skal skje i august 2013, elever, lærere og rektor er nye, vil det være stor fare for at det ikke ender bra. Vi spør oss selv hvorfor ikke representanter fra kommunen stiller på møte med skolen og gir oss betryggende informasjon om hva som planlegges av konkrete tiltak på skolen? Informasjonsmøtet om skolestrukturen på Ekerhovd var ikke i informativt i så måte da skolegruppen stort sett henviste til administrasjonen i møtet på skolen ved vanskelige spørsmål. Med vennlig hilsen Siren Øvrebø og Kristine Fretheim (foreldre ved Kolltveit Skule) Vedlegg Her oppgir du ev. vedlegg som styrkar /støtter svaret. Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersending per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side 3 av 3

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11. Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.2013 Brev til politikerne angående skoleutbygging på Kolltveit skole Vi

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Høyringssvar frå Kobbeleia Grendalag vedrørande: Sak 3/13 Framlegg til ny skulestruktur i Fjell kommune

Høyringssvar frå Kobbeleia Grendalag vedrørande: Sak 3/13 Framlegg til ny skulestruktur i Fjell kommune INNHALD OM KOBBELEIA GRENDALAG... 1 STYRET SITT SYN... 1 SKULEGRUPPA SIN PLAN FOR FLYTTING AV BORNA PÅ EKERHOVD SKULE... 2 OPPSPLITTING AV GRENDAMILJØ... 3 FOLKETALSPROGNOSE... 3 AREALPLAN OG UTBYGGING...

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sande barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eldrid@sandebarnehage.com Innsendt av: Eldrid Skudal Innsenders

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Brønnøy kommune Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2014/1089-29 Saksbehandler: Knut Johansen Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Revidert lokal

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

VEDTEKTER 11. september 2014

VEDTEKTER 11. september 2014 VEDTEKTER 11. september 2014 1. FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Foreldrerådet ved Ortun skole er organisert som en forening ved navn «Foreningen for Foreldrerådet og FAU ved Ortun skole». Alle foreldre som

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Styret i Berg montessoriforening. 9385 Skaland 13.01.2015 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Berg montessoriforening eier skolebygget til Berg montessoriskole

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET Møtedato: 19.03.2014 Utskrift: Stad: Salongen Til

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID Bakgrunn for planen: Opplæringslova Opplæringsloven understreker at skolen skal holde god kontakt med foreldrene. Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Kjære Kommunestyrerepresentanter.

Kjære Kommunestyrerepresentanter. Kjære Kommunestyrerepresentanter. Sandøy vel og Sandøya FAU har samlet dere her i skolestua - for å vise dere skolen vår og for at dere skal føle på engasjementet blant oss som bor her ute. Det er ikke

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013.

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013. GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: ENDRING AV SKOLESTRUKTUR- VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Kvalitetsplan for Gaupne skule

Kvalitetsplan for Gaupne skule Kvalitetsplan for Gaupne skule Olweus-programmet og Opplæringslovas kapittel 9a Gaupne skule er ein 1-7 skule som ligg i kommunesenteret i Luster kommune. Dette skuleåret har 132 elevar tilhaldsstad her

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 HØYRINGSNOTAT Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 3 BAKGRUNN Vedtaket som omfattar Litlabø skule lyder etter kommunestyret si handsaming 15. desember 2011

Detaljer

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402 Oslo kommune f i i? 2.1. Utdanningsetaten J51 äoiaooie-i3 i e VHJ; ;l;j, i i' Se mottakertabell Dato: 10.11.2014 Deres ref: Vår ref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-170 Pål Kristian Granholt. 402

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Trond Roy Pedersen Arkiv: B13 Arkivsaksnr.: 16/430-3 Planlagt behandling: Hovudutval for skule og barnehage KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Til stades: Wenche Sollid, leiar (6B) Elin Hilleren (1.-kl.) Sigfrid Ahlin Søvde (3.-kl.) Nina Cirotzki (4B) Jan

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson Fra: Gro Boerjesson Sendt: 29. februar 2016 00:06 Til: E-post Postmottak; Gro Boerjesson Emne: "Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027" Vedlegg: Skolebehovsplan 20152027.docx

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Saksnr. 12/1691 Journalnr. 7660/13 Arkiv B12 Dato 27.05.2013 UTKAST Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad kommune 1 - Opplæringsloven

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s.

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 1 INNHALDSLISTE 1. Forord s. 2 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 6 3. Ein av foreldra/føresette eller syskjen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Årsmelding for FAU (Foreldrerådets arbeidsutval)

Årsmelding for FAU (Foreldrerådets arbeidsutval) Årsmelding for FAU (Foreldrerådets arbeidsutval) Kontaktinformasjon - medlemmer i FAU ved Kolltveit skule 2013/2014: Verv Namn For klasse Mobil e-post Leder Kjersti Hauge Foss 6. 412 38 636 kjerstihfo@hotmail.com

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole!

BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole! Vedtekter FAU versjon 04-9.3.2011 - Vedtatt i Bønes skole FAU 9.3.2011. Vedtekter for Foreldreråd og Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Bønes skole BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole!

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m.

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m. Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 17.06.2015 06.05.2015 15/00907-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 2015/2942 62 24142220

Detaljer