Leverandørundersøkelsen «Billettsystemer 2013»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverandørundersøkelsen «Billettsystemer 2013»"

Transkript

1 Leverandørundersøkelsen «Billettsystemer 2013» Forprosjektundersøkelsen Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Virke og Norges Museumsforbund i samarbeid med Norske Festivaler

2 Forord Forprosjektet «Synlige og bookbare museer» er en videreføring av Forstudiet i Innovasjon Norges Bedriftsnettverkordning. Forstudiet som ble gjennomført av Virke og Norges museumsforbund i mai/september 2012, var i sin helhet finansiert av Innovasjon Norge. I Forprosjektet deltok 21 konsoliderte museer som samlet representerer 144 enheter (jfr. Vedlegg 1). I tillegg deltar BookNorway AS fordi selskapet ønsker å bidra til å få bookbare opplevelser og aktiviteter i den nasjonale bookingløsningen på VisitNorway. Forprosjektet er finansiert av deltakerne og Innovasjon Norge i fellesskap. Prosjekteier er Virke i samarbeid med Norges museumsforbund. Hovedtiltaket har vært gjennomføringen av Forprosjektundersøkelsen «Synlige og bookbare museer 2013» blant de deltakende museene. Den har gitt økt kunnskap om en rekke forhold, som hvilke IT-systemer og leverandører museene bruker, hvilke digitale tiltak og prosjekter planlegges og hva kan det samarbeides om i fellesskap? Hva er status for medlemskap i organisasjoner og nettverk, inklusive destinasjonsselskapene? Forprosjektundersøkelsen er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS og kan bestilles på e-post: Initiativet til denne leverandørkartleggingen ble tatt av museene på en fellessamling før sommeren Så vidt vi vet er det første gang det gjennomføres en kartlegging av billettløsninger i Norge. Heyerdahl Refsum AS har hatt ansvaret for gjennomføringen og datakonsulent Elise Aasen har stått for koordinering og design av undersøkelsen. Fra museene har markedssjef Hilde Marthinsen, Østfoldmuseene kommet med gode forslag til tema og problemstillinger. Skjemaet ble utarbeidet i samarbeid med daglig leder Anders Rykkja i Norske Festivaler, som også hadde behov for en slik kartlegging, og salgspartner Nils Misvær, Dialog exe. Ann Gunnarsson, Billettportalen har bidratt med forslag til formidling av resultatene. En ekstra takk til de 12 leverandørene av billettsystemene som har tatt seg tid til å svare på spørreskjemaene. Oslo, Hovedorganisasjonen Virke Norges museumsforbund Hilde C. Solheim Direktør Reiseliv og Kultur Liv Ramskjær Generalsekretær 1

3 Innhold Innhold Innledning Formål Metode Om undersøkelsen Matrise med hovedpunkter Leverandørskjema Arkon Billettportalen, Venuepoint Billettservice, Microflex BRP Systems BuyTec, TopTix CheckIn DataNova, Window$hopping ebillett, dx Kultur, dx Kino, dx Billett Hoopla iticket LinTicket Tikkio Vedlegg Deltakende museer

4 1 Innledning 1.1 Formål Denne undersøkelsen er ett av tiltakene i Forprosjektet «Synlige og bookbare museer 2012/13». Formålet har vært å få ny og bedre kunnskap gjennom å: 1. Lage en god beskrivelse og analyse av norske leverandører av billettsystemer til museer, festivaler m.m. 2. Å hente inn faktaopplysninger om systemene, tilgjengelige funksjoner innen betalingsmåter, billettuthenting og distribusjon, samt integrasjoner mot ulike andre systemer (f.eks. økonomi og CRM). 1.2 Metode Populasjonen for undersøkelsen var leverandører som ble oppgitt av museene som deltar i dette nettverket samt medlemmer i Norske Festivaler i de andre undersøkelsene Heyerdahl Refsum AS gjennomførte i 2012/ Skjemaet ble sendt ut til 15 leverandører i midten av oktober 2013, og tre bekreftet at de ikke var aktuelle for denne undersøkelsen. Det var bare nødvendig å purre et par leverandører før alle 12 respondentene hadde svart innen utgangen av oktober. Spørreskjema ble utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS i samarbeid med markedssjef Hilde Marthinsen, Østfoldmuseene, salgspartner Nils Misvær, Dialog exe og daglig leder Anders Rykkja i Norske Festivaler. 1.3 Om undersøkelsen På neste side følger en matrise med oversikt over svarene på en del av hovedpunktene i undersøkelsen. Utfyllende svar og kommentarer presenteres i hver enkelt leverandørs svarskjema lenger bak. 1 «Reiselivsundersøkelsen 2012» En kartlegging av museenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking. Ved Heyerdahl Refsum AS. «Forprosjektundersøkelsen «Synlige og bookbare museer 2013» ved Heyerdahl Refsum AS. «Synlige og bookbare festivaler 2012/13» ved Heyerdahl Refsum AS. 3

5 2 Matrise med hovedpunkter 4

6 3 Leverandørskjema 3.1 Arkon 1. FAKTAOPPLYSNINGER OM SELSKAPET Navn Web Arkon Organisasjonsnummer Daglig leder Adresse Postnummer og sted Kontaktperson og stilling Bjørn Håvard Solem Eggan 7320 Fannrem Bjørn Håvard Solem, Daglig Leder Telefon E-post Etableringsår 2005 Omsetning 2012 Antall ansatte FAKTAOPPLYSNINGER OM LØSNINGEN Programvarenavn Mer info om løsningen / demo (lenker til nettside + evt. brosjyre) Arkon Ta kontakt for demo Antall kundeløsninger i drift Må løsningen være tilknyttet Internett for å fungere? - Gir løsningen oversikt over tilgjengelige billetter, evt. få igjen? - Har den salkart? - Hvis, er salkartet basert på felt eller faktisk seteplassering? - Er det mulighet for unummererte billetter? Har dere kjennskap til om det finnes internasjonale standarder/ utvekslingsformater for online billettløsninger? Har løsningen en universell utforming, eller har dere planer om tilpasse den til dette? Delvis faktisk seteplassering Hvis, hvilke standarder kjenner dere til? : NDC, Passbook, Wallet Online løsning

7 Betalingsmåter. Hva støtter løsningen? Kontantsalg Kredittkort Gavekort Hvis : Visa American Express Diners MasterCard Opp til den enkelte kunde å velge kortstøtte med egne innløseravtaler. Vår egen løsning med klientkonto er åpnet for Visa og MC Hvis : Kan brukes på nett Kan kjøpes på nett Fakturasalg OCR fakturasalg Kunde-/medlemskort Fylle på verdikort/kundekort Gruppesalg Andre betalingsløsninger Billettuthenting. Hva støtter løsningen? Hjemmeutskrift av billetter Skannbare papirbilletter Hvis : Strekkode QR-kode Annet? : Billett på mobilen Hvis : Strekkode QR-kode Direkte via app Annet? : Nettsalg/distribusjon. Hva støtter løsningen? Fysisk billettkontor Salg på kundens portal Salg på billettleverandørens portal Tidsbegrenset reservasjon Mobilapp Egen Facebook-applikasjon 6

8 3. INTEGRASJONER Hvilke løsninger har dere integrasjoner mot? Økonomi (regnskap, faktura, oppgjør) Hvis, navn: Hvis : Agresso Mamut Visma Eye-share Annet: Kasse/butikk Hvis, navn: Integrert i portal Hvis : Agresso Mamut Visma Tellix - Er det toveisintegrasjon med billettsystemet som gir dere oversikt over tilgjengelige billetter? Annet: Booking av ressurser/lokaler Statistikk CRM Nyhetsbrev Koblinger til andre eksterne løsninger - Har dere egen API for eksterne utviklere? Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: Integrert i portal Hvis, navn: Hvis, navn: Integrert i løsning Hvis, navn: Hvis, navn: Integrert i løsning Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: 4. DIVERSE Referanser - Oppgi gjerne kontaktinformasjon til kunder som kan kontaktes Nyutviklet billettstøtte i allerede utviklet software for personregistrering, akkreditering, frivillighåndtering etc. Andre kommentarer - Er det noe annet dere vil fortelle om deres løsning? 7

9 3.2 Billettportalen, Venuepoint 5. FAKTAOPPLYSNINGER OM SELSKAPET Navn Web Venuepoint AS. Går også under navnet Billettportalen Organisasjonsnummer Daglig leder Adresse Postnummer og sted Kontaktperson og stilling Kasper Schumacher, DK PB 4753 Nydalen 0421 Oslo Ann Gunnarsson, KAM Telefon E-post Etableringsår 2010 Omsetning 2012 Antall ansatte 2013 vanskelig å svare på, da det ikke står i samsvar til antall ansatte vanskelig å svare på, da det ikke står i samsvar til omsetning, i tillegg eksterne konsulenter 6. FAKTAOPPLYSNINGER OM LØSNINGEN Programvarenavn Mer info om løsningen / demo (lenker til nettside + evt. brosjyre) Venuepoint Boxoffice Kontakt oss gjerne for demobruker! Antall kundeløsninger i drift i Norge. (Arbeider med det skandinaviske markedet siden 13 år tilbake) Må løsningen være tilknyttet Internett for å fungere? - Gir løsningen oversikt over tilgjengelige billetter, evt. få igjen? - Har den salkart? - Hvis, er salkartet basert på felt eller faktisk seteplassering? - Er det mulighet for unummererte billetter? Har dere kjennskap til om det finnes internasjonale standarder/ utvekslingsformater for online billettløsninger? Har løsningen en universell utforming, eller har dere planer om tilpasse den til dette? Delvis Kun internett, ikke noe nedlastet programvare Hvis, hvilke standarder kjenner dere til? : Kjøpsprosessen kan designes i tråd med arrangørens hjemmeside/profil. Ellers universell i den forstand at den er enkel, fleksibel og intuitiv. Også språk og størrelse etc kan endres online. 8

10 Betalingsmåter. Hva støtter løsningen? Kontantsalg Kredittkort Hvis : Visa American Express Diners MasterCard Gavekort Fakturasalg OCR fakturasalg Hvis : Kan brukes på nett Kan kjøpes på nett, mulig å brande i kundens design Kunde-/medlemskort, tilknyttet den enkelte arrangøren Fylle på verdikort/kundekort Gruppesalg Andre betalingsløsninger Billettuthenting. Hva støtter løsningen? Hjemmeutskrift av billetter Skannbare papirbilletter Billett på mobilen Nettsalg/distribusjon. Hva støtter løsningen? Fysisk billettkontor Salg på kundens portal Salg på billettleverandørens portal Tidsbegrenset reservasjon Mobilapp Egen Facebook-applikasjon Hvis : Strekkode QR-kode Annet? : Billetter kan designes etter kundens design/logo Hvis : Strekkode QR-kode Direkte via app Annet? : Strekkode via mail, som åpnes i mobil. Flere løsninger på vei. 9

11 7. INTEGRASJONER Hvilke løsninger har dere integrasjoner mot? Økonomi (regnskap, faktura, oppgjør) Hvis, navn: Hvis : Agresso Mamut Visma Eye-share Annet: Generel API Kasse/butikk Hvis, navn: Egenutviklet webshop Hvis : Agresso Mamut Visma Tellix - Er det toveisintegrasjon med billett systemet som gir dere oversikt over tilgjengelige billetter? Annet: Booking av ressurser/lokaler Statistikk CRM Nyhetsbrev Koblinger til andre eksterne løsninger - Har dere egen API for eksterne utviklere? Hvis, navn: Hvis, navn: Webbusiness Hvis, navn: Venuepoint Hvis, navn: Hvis, navn: Venuepoint Hvis, navn: Flere forskjellige Hvis, navn: Hvis, navn: MailChimp Hvis, navn: Hvis, navn: 8. DIVERSE Referanser - Oppgi gjerne kontaktinformasjon til kunder som kan kontaktes Andre kommentarer - Er det noe annet dere vil fortelle om deres løsning? Venuepoint oppfordrer potentielle partnere til å ta kontakt til hvilken som helst av Venuepoints partnere. For eksempel Den Norske Opera, Stavanger konserthus, Ibsenhuset, Kulturhuset Bølgen, Bærum Kulturhus eller Arendal kulturhus. Venuepoint bistår gjerne med kontaktinformasjon. Kontakt oss for et innledende møte, der vi går over deres behov og forteller mer om oss og hva vi kan. Vi setter gjerne opp testbrukere i vårt intuitive system og gir dere en gjennomgang av funksjonene! Vi tilpasser oss arrangøren og velkomner dere som vil gjøre det enkelt for alle ledd i deres organisasjon. 10

12 3.3 Billettservice, Microflex 1. FAKTAOPPLYSNINGER OM SELSKAPET Navn Web BILLETTSERVICE AS Organisasjonsnummer Daglig leder Kristian Seljeset Adresse Grensen 16 Postnummer og sted Kontaktperson og stilling 0159, OSLO Bård Bratlie Hansen, Salgssjef Telefon E-post Etableringsår 1977 Omsetning 2012 ca 16 MNOK Antall ansatte FAKTAOPPLYSNINGER OM LØSNINGEN Programvarenavn Microflex Mer info om løsningen / demo (lenker til nettside + evt. brosjyre) Antall kundeløsninger i drift 2013 Må løsningen være tilknyttet Internett for å fungere? - Gir løsningen oversikt over tilgjengelige billetter, evt. få igjen? - Har den salkart? - Hvis, er salkartet basert på felt eller faktisk seteplassering? - Er det mulighet for unummererte billetter? Har dere kjennskap til om det finnes internasjonale standarder/ utvekslingsformater for online billettløsninger? ca 150 kunder installert med billettsystem Delvis Salkart basert på faktisk seteplassering, felter, eller en kombinasjon av disse. Hvis, hvilke standarder kjenner dere til? : Har løsningen en universell utforming, eller har dere planer om tilpasse den til dette? 11

13 Betalingsmåter. Hva støtter løsningen? Kontantsalg Kredittkort Hvis : Visa American Express Diners MasterCard Gavekort Hvis : Kan brukes på nett Kan kjøpes på nett Fakturasalg OCR fakturasalg Kunde-/medlemskort Medlemskort/sesongkort kan produseres med strekkode/rfid Fylle på verdikort/kundekort Gruppesalg Egen gruppesalgsavdeling hos Billettservice som fakturerer, følger opp betaling og sender ut billettene. Andre betalingsløsninger Delbetaling via Klarna lanseres i Q Billettuthenting. Hva støtter løsningen? Hjemmeutskrift av billetter Skannbare papirbilletter Hvis : Strekkode QR-kode Annet? : Billett på mobilen Nettsalg/distribusjon. Hva støtter løsningen? Hvis : Strekkode QR-kode Direkte via app Annet? : 2D strekkode på mobil Fysisk billettkontor Salg på kundens portal Salg på billettleverandørens portal Tidsbegrenset reservasjon Mobilapp Egen Facebook-applikasjon 12

14 3. INTEGRASJONER Hvilke løsninger har dere integrasjoner mot? Økonomi (regnskap, faktura, oppgjør) Hvis, navn: Hvis : Agresso Mamut Visma Eye-share Annet: Oracle Kasse/butikk Hvis, navn: Hvis : Agresso Mamut Visma Tellix - Er det toveisintegrasjon med billettsystemet som gir dere oversikt over tilgjengelige billetter? Annet: Booking av ressurser/lokaler Statistikk CRM Nyhetsbrev Koblinger til andre eksterne løsninger - Har dere egen API for eksterne utviklere? Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: Via billettsystem, WEB rapporter og ASRA (avregningssystem) Hvis, navn: Hvis, navn: Live Analytics Hvis, navn: Hvis, navn: Mail Manager ( byttes ut med TMmessenger 2014) Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: 4. DIVERSE Referanser - Oppgi gjerne kontaktinformasjon til kunder som kan kontaktes Andre kommentarer - Er det noe annet dere vil fortelle om deres løsning? Håkon Lien, Oslo Nye Teater Frank Nes, Bergen Live Mads Hundvin, Festspillene i Bergen Distribusjon og salg av billetter via Narvesen og 7-eleven. Nettside med unike brukere per måned. Facebook side med mer enn Likes, YouTube kanal, Twitter m.m. 13

15 3.4 BRP Systems 1. FAKTAOPPLYSNINGER OM SELSKAPET Navn Web BRP Systems AB Organisasjonsnummer Daglig leder Jesper Wetterbrandt Adresse Teknikringen 7, Postnummer og sted Kontaktperson og stilling LINKÖPING, Sverige Astrofarm AS (norsk samarbeidspartner) v/marius Andersson, Daglig leder Telefon E-post Etableringsår BRP Systems etablert 2004, Astrofarm AS etablert 1998 Omsetning 2012 BRP Systems: 25 mill Antall ansatte FAKTAOPPLYSNINGER OM LØSNINGEN Programvarenavn Mer info om løsningen / demo (lenker til nettside + evt. brosjyre) BRP Systems ation Antall kundeløsninger i drift 2013 Over 600 Må løsningen være tilknyttet Internett for å fungere? - Gir løsningen oversikt over tilgjengelige billetter, evt. få igjen? - Har den salkart? - Hvis, er salkartet basert på felt eller faktisk seteplassering? - Er det mulighet for unummererte billetter? Har dere kjennskap til om det finnes internasjonale standarder/ utvekslingsformater for online billettløsninger? Har løsningen en universell utforming, eller har dere planer om tilpasse den til dette? Delvis Klient/tjener applikasjon som kan kjøres på lokal server eller via RDP som RemoteApp Hvis, hvilke standarder kjenner dere til? : Systemet er et standardsystem. Eventuell tilpasning mot utvidet billetthåndtering kan gjøres ved tilpasning 14

16 Betalingsmåter. Hva støtter løsningen? Kontantsalg Kredittkort Gavekort Hvis : Visa American Express Diners MasterCard Systemet er integrert mot en betalingsterminal (Samport). Det er kundens avtale med innløser og netterminal som bestemmer hvilke Kredittkorttyper som skal støttes Hvis : Kan brukes på nett Kan kjøpes på nett Fakturasalg OCR fakturasalg Kunde-/medlemskort Dersom det her menes kundekreditt, dvs kunden kan handle på sitt medlemskort på kreditt, så støttes dette. Brukt kreditt kan etterfaktureres via faktura eller avtalefiro Fylle på verdikort/kundekort Gruppesalg Andre betalingsløsninger Avtalegiro Billettuthenting. Hva støtter løsningen? Hjemmeutskrift av billetter Skannbare papirbilletter Hvis : Strekkode QR-kode Annet? : Billett på mobilen Hvis : Strekkode QR-kode Direkte via app Annet? : Må hentes ut via API i egenutviklet app. Nettsalg/distribusjon. Hva støtter løsningen? Fysisk billettkontor Salg på kundens portal Salg på billettleverandørens portal Tidsbegrenset reservasjon Mobilapp Egen Facebook-applikasjon 15

17 3. INTEGRASJONER Hvilke løsninger har dere integrasjoner mot? Økonomi (regnskap, faktura, oppgjør) Kasse/butikk - Er det toveisintegrasjon med billettsystemet som gir dere oversikt over tilgjengelige billetter? Hvis, navn: Hvis : Agresso Mamut Visma Eye-share Annet: Den eksterne løsningen benyttes ved bokføringsgrunnlag som produseres i BRP Systems. Overføring av bokføringsgrunnlag gjøres basert på SIE standard. Av de nevnte eksemplene er Visma og Agresso allerede laget Hvis, navn: Helintegrert kasseløsning i systemet Hvis : Agresso Mamut Visma Tellix Annet: Booking av ressurser/lokaler Statistikk CRM Nyhetsbrev Koblinger til andre eksterne løsninger - Har dere egen API for eksterne utviklere? Hvis, navn: Helintegrert løsning Hvis, navn: Hvis, navn: Helintegrert løsning Hvis, navn: Hvis, navn: Helintegrert løsning Hvis, navn: Hvis, navn: Helintegrert løsning Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: 4. DIVERSE Referanser - Oppgi gjerne kontaktinformasjon til kunder som kan kontaktes Andre kommentarer - Er det noe annet dere vil fortelle om deres løsning? Aquarama Kristiansand, Christian Sakshaug, Et opplevelsessenter bestående av badeanlegg, spa og treningssenter. En av våre norske kunder som utnytter størst andel av systemet BRP Systems er ikke først og fremst et billetthåndteringssystem, men et forretningssystem der ressursplanlegging står sentralt. BRP står for Booking integrated Resource Planning. Salg av billetter eller entreer som vi kaller det er en liten del av helheten. 16

18 3.5 BuyTec, TopTix 1. FAKTAOPPLYSNINGER OM SELSKAPET Navn Web BUYTEC AS Organisasjonsnummer Daglig leder Hans Tommy Wilhelmsen Adresse Strandveien 7 Postnummer og sted Kontaktperson og stilling 3050 Mjøndalen Hans Tommy Wilhelmsen/ Daglig leder Telefon E-post Etableringsår 2005 Omsetning mill Antall ansatte FAKTAOPPLYSNINGER OM LØSNINGEN Programvarenavn Mer info om løsningen / demo (lenker til nettside + evt. brosjyre) SRO4.x Antall kundeløsninger i drift Må løsningen være tilknyttet Internett for å fungere? - Gir løsningen oversikt over tilgjengelige billetter, evt. få igjen? - Har den salkart? - Hvis, er salkartet basert på felt eller faktisk seteplassering? - Er det mulighet for unummererte billetter? Har dere kjennskap til om det finnes internasjonale standarder/ utvekslingsformater for online billettløsninger? Har løsningen en universell utforming, eller har dere planer om tilpasse den til dette? Delvis Billettsystemet kjøres på eksterne servere. Salgspunkter må være tilkoplet internett og benytte Internet Explorer Hvis, hvilke standarder kjenner dere til? : Skjermbilder/design kan tilpasses kundens ønske 17

19 Betalingsmåter. Hva støtter løsningen? Kontantsalg Kredittkort Gavekort Hvis : Visa American Express Diners MasterCard Type kort er avhengig av avtale med innløser. Dette er avtale som etableres mellom kunde/museum og innløser Hvis : Kan brukes på nett Kan kjøpes på nett Fakturasalg OCR fakturasalg Kunde-/medlemskort Fylle på verdikort/kundekort Gruppesalg Andre betalingsløsninger Billettuthenting. Hva støtter løsningen? Hjemmeutskrift av billetter Skannbare papirbilletter Hvis : Strekkode QR-kode Annet? : Billett på mobilen Hvis : Strekkode QR-kode Direkte via app Annet? : Nettsalg/distribusjon. Hva støtter løsningen? Fysisk billettkontor Salg på kundens portal Salg på billettleverandørens portal Tidsbegrenset reservasjon Mobilapp Egen Facebook-applikasjon 18

20 3. INTEGRASJONER Hvilke løsninger har dere integrasjoner mot? Økonomi (regnskap, faktura, oppgjør) Hvis, navn: Hvis : Agresso Mamut Visma Eye-share Annet: Det er planlagt integrasjon med Visma.net Kasse/butikk Hvis, navn: Systemet inneholder egen modul for varesalg Hvis : Agresso Mamut Visma Tellix - Er det toveisintegrasjon med billettsystemet som gir dere oversikt over tilgjengelige billetter? Annet: Booking av ressurser/lokaler Statistikk CRM Nyhetsbrev Koblinger til andre eksterne løsninger - Har dere egen API for eksterne utviklere? Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: Er en del av billettsystemet Hvis, navn: Hvis, navn: Er en del av billettsystemet Hvis, navn: Planlagt integrering med Lundalogic Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: Salg av billetter via Facebook iframe / API 4. DIVERSE Referanser - Oppgi gjerne kontaktinformasjon til kunder som kan kontaktes London Transport Museum Buckingham Palace Oppgir kontaktinformasjon på forespørsel Andre kommentarer - Er det noe annet dere vil fortelle om deres løsning? 19

21 3.6 CheckIn 1. FAKTAOPPLYSNINGER OM SELSKAPET Navn Web Checkin AS Organisasjonsnummer Daglig leder Adresse Postnummer og sted Kontaktperson og stilling Kristian Løining Vollen 5381 Glesvær Kristian Løining - daglig leder Telefon E-post Etableringsår 2001 Omsetning kontantflyt på 21 millioner Antall ansatte FAKTAOPPLYSNINGER OM LØSNINGEN Programvarenavn Mer info om løsningen / demo (lenker til nettside + evt. brosjyre) Checkin - fremtidens påmeldingssystem Checkin.no tilbyr i hovedsak påmeldingstjenester og totalløsninger for frivillige organisasjoner. Våre løsninger er primært utviklet for de som arrangerer større eller mindre festivaler, med gode, velprøvde løsninger. White paper over de grunnleggende funksjonene: Antall kundeløsninger i drift 2013 ca. 80 Må løsningen være tilknyttet Internett for å fungere? - Gir løsningen oversikt over tilgjengelige billetter, evt. få igjen? - Har den salkart? - Hvis, er salkartet basert på felt eller faktisk seteplassering? - Er det mulighet for unummererte billetter? Delvis Systemet krever normalt tilkobling til internett, men kan driftes med en lokal server/tjener for offline-tilgang. Salg osv. vil kunne synkroniseres enten ved faste tider, eller når internetttilgang er tilgjengelig. Bookinger/bestillinger fra brukere, gjennom deres internettilkobling, vil bli tilgjengelig ved første synkronisering. Det kreves lite av internett-tilkoblingen for å synkronisere. Dette vil utvikles ved behov. 20

22 Har dere kjennskap til om det finnes internasjonale standarder/ utvekslings-formater for online billettløsninger? Har løsningen en universell utforming, eller har dere planer om tilpasse den til dette? Hvis, hvilke standarder kjenner dere til? : ios sin Passport tilbyr billettutveksling. Det er også mulighet tilpasninger etter ønske. Betalingsmåter. Hva støtter løsningen? Kontantsalg Kredittkort Hvis : Visa American Express Diners MasterCard Gavekort Hvis : Kan brukes på nett Kan kjøpes på nett Fakturasalg OCR fakturasalg Kunde-/medlemskort Fylle på verdikort/kundekort Gruppesalg Andre betalingsløsninger Billettuthenting. Hva støtter løsningen? Hjemmeutskrift av billetter Skannbare papirbilletter Også med valgfri grupperabatt. Grupperabatten settes i % for "f.eks. 10 deltakere eller flere". Støtte for flere nivåer Hvis : Strekkode QR-kode Annet? : Billett på mobilen Nettsalg/distribusjon. Hva støtter løsningen? Fysisk billettkontor Salg på kundens portal Hvis : Strekkode QR-kode Direkte via app Annet? : Vil i løpet av januar-februar 2014 også få støtte for Passportbilletter for iphone/ios Salg på billettleverandørens portal Tidsbegrenset reservasjon Mobilapp Egen Facebook-applikasjon 21

23 3. INTEGRASJONER Hvilke løsninger har dere integrasjoner mot? Økonomi (regnskap, faktura, oppgjør) Hvis, navn: Hvis : Agresso Mamut Visma Eye-share Annet: Kasse/butikk Hvis, navn: Dette gjøres for øyeblikket gjenom en egen påmelding. - Er det toveisintegrasjon med billettsystemet som gir dere oversikt over tilgjengelige billetter? Booking av ressurser/lokaler Statistikk CRM Nyhetsbrev Koblinger til andre eksterne løsninger - Har dere egen API for eksterne utviklere? Hvis : Agresso Mamut Visma Tellix Annet: Hvis, navn: Checkin booking Hvis, navn: Hvis, navn: Historikk, grafer Hvis, navn: Hvis, navn: Checkin database Hvis, navn: Hvis, navn: Checkin nyhetsbrev Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: Sendega, Nets Vil utvikles etter forespørsel 4. DIVERSE Referanser - Oppgi gjerne kontaktinformasjon til kunder som kan kontaktes Andre kommentarer - Er det noe annet dere vil fortelle om deres løsning? Oppgis på nærmere forespørsel. Vi er en bedrift som utvikler oss i den retningen kundene trekker oss. Ved nye behov, har vi alltid utviklet nye løsninger, dersom kundene melder behov i forveien. Større utvidelser/endringer tar mer tid enn små, så varslingstiden avhenger av størrelsen. Checkin er en løsning som utvikles videre hver dag, slik at tjenesten skal bli mer komplett, og bedre for hver dag som går. På spørsmål om salkart/booking av konsertbilletter, er dette planlagt andre halvdel 2014, men kan fremskyndes ved behov. 22

24 3.7 DataNova, Window$hopping 1. FAKTAOPPLYSNINGER OM SELSKAPET Navn Web Data Nova AS Organisasjonsnummer Daglig leder Hanne Valen-Sendstad Adresse Gyldenløves gate 48 Postnummer og sted Kontaktperson og stilling 0260 OSLO Hanne Valen-Sendstad, Daglig leder Telefon E-post Etableringsår 1994 Omsetning 2012 NOK ,- Antall ansatte FAKTAOPPLYSNINGER OM LØSNINGEN Programvarenavn Mer info om løsningen / demo (lenker til nettside + evt. brosjyre) Antall kundeløsninger i drift 2013 Må løsningen være tilknyttet Internett for å fungere? Window hopping lisenser i bruk på nåværende tidspunkt Delvis Systemet har egen lokal database på Salgspunkter der grunndata er lagret. Dette sikrer en stabil drift dersom internett ikke er tilgjengelig da salg fortsatt kan gjenomføres. Data Novas ERP Backoffice løsning kan leveres både som en lokal applikasjon med egen database og som en Nettbasert (Cloud) applikasjon som kjøres via nettleser. Sistnevnte krever dog en aktiv internett linje for å fungere. - Gir løsningen oversikt over tilgjengelige billetter, evt. få igjen? - Har den salkart? - Hvis, er salkartet basert på felt eller faktisk seteplassering? - Er det mulighet for unummererte billetter? 23

25 Har dere kjennskap til om det finnes internasjonale standarder/ utvekslingsformater for online billettløsninger? Har løsningen en universell utforming, eller har dere planer om tilpasse den til dette? Hvis, hvilke standarder kjenner dere til? : Data Nova støtter en rekke ulike standarder for utveksling av informasjon, og systemløsningen har en egen modul for enkel import og eksport av data og transaksjoner. Data Nova benytter det globale utvekslingsformatet XML i de aller fleste tilfeller for informasjonsutveksling mot 3. parts systemløsning. Data Nova har brukt store ressurser i samarbeid med våre kunder for å designe systemet slik at vi ivaretar brukervennligheten i systemet. Dette har spesiellt vært et fokus for nettsider og billettautomater der publikum selv skal kunne innhente informasjon samt kjøpe billetter, varer og tjenester. Data Nova AS er en seriøs aktør som følger de pålegg som kommer fra myndighetene, og har således en plan om å tilpasse systemet mot forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Betalingsmåter. Hva støtter løsningen? Kontantsalg Kredittkort Gavekort Fakturasalg OCR fakturasalg Hvis : Visa American Express Diners MasterCard Gjennom kortavtale på bankterminal velger kunden selv de korttyper som skal aksepteres i bankterminalen. Data Nova er en forhandler av bankterminaler fra både Nets og Point, og er behjelpelige med å opprette kortavtaler for kunden. Hvis : Kan brukes på nett Kan kjøpes på nett Data Nova støtter etablerte gavekort konsepter som utstedes og brukes gjennom bankterminaler fra Nets, Point og PayEx. Data Nova har også et eget internt elektronisk gavekortsystem, som støttes både på salgspunkter, nettside og automater. Gavekort kan utstedes på følgende formater: kvittering med strekkode, smartkort (chip), QR kode på papir eller elektronisk QR kode på smarttelefon. Data Novas interne gavekort er saldobasert slik at det er mulig benytte gavekortet flere ganger over tid til saldo er 0(null). Det er mulig å definere en utløpsdato for gavekortene som f. eks kan settes til 1 år. Kunde-/medlemskort, Data Nova var en av de første leverandørene i markedet til å lansere et komplett kunde- og medlemssystem som også inkluderer elektroniske kundekort. Kunde- og medlemskort kan utstedes på følgende formater; papir med strekkode, smartkort (chip), magnetkort, plastkort med strekkode og QR kode på papir eller elektronisk QR kode på smarttelefon. Har kunde glemt kort kan kunden selvsagt søkes opp fra databasen i systemet med kundenummer, navn eller telefonnummer. Data Nova kan også tilby integrasjon mot Eniro for enkel registrering av nye kunder ved å gjøre oppslag på navn eller telefonnummer direkte fra systemet. 24

26 Fylle på verdikort/kundekort Gruppesalg Data Nova tilbyr gruppebilletter som kan kjøpes samlet. Gruppebilletter kan omfattes av egne rabattavtaler slik at de har egne betingelser. Det kan være et ferdig definert antall personer / billetter, eller det kan velges på kjøpstidspunktet. Andre betalingsløsninger Mcash er en betalingsløsning der kunden kan betale med sin mobiltelefon. MCash er integrert mot Data Novas kasseløsning. Billettuthenting. Hva støtter løsningen? Hjemmeutskrift av billetter Skannbare papirbilletter Hvis : Strekkode QR-kode Annet? : Billett på mobilen Hvis : Strekkode QR-kode Direkte via app Annet? : Nettsalg/distribusjon. Hva støtter løsningen? Fysisk billettkontor Salg på kundens portal Salg på billettleverandørens portal Tidsbegrenset reservasjon Mobilapp Egen Facebook-applikasjon 25

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

9regnskaps- løsninger. Slik har vi testet STORTEST:

9regnskaps- løsninger. Slik har vi testet STORTEST: PC World REGNSKAP Computerworld 29 Økonomisystemer for deg som driver alene Et enkeltpersonforetak er en del av privatøkonomien til eieren, og det er viktig at du selv har kontroll så du ikke setter hus

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Hold orden på kundene i skyen

Hold orden på kundene i skyen -systemer Hold orden på kundene i skyen Test av fem webbaserte -systemer Et -system på nettet gir deg oversikt over kunder og avtaler fra hvor som helst. Du kan bruke smarttelefn, nettbrettet eller pc-en.

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Test: Seks CRM-løsninger i tolv varianter

Test: Seks CRM-løsninger i tolv varianter 22 Computerworld PC World CRM CRM smører salgsap Test: Seks CRM-løsninger i tolv varianter En mer personuavhengig saksbehandling og enkel oversikt over kundekontakten er noe alle trenger. I tillegg har

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted Fremtidens medietjenester finner du i nettskyen! Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted >>> Alt på ett sted Portalen som gir tilgang, styring og oversikt over medieaktivitetene Det du

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt

Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt Et kontantfritt reiseliv Norge blir kontantfritt 10010101010101001001010001011 00010010101011010010101001010 10101010010010100010110001001 01010110100101010010101010101 00100101000101100010010101011 01001010100101010101010010010

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer