Leverandørundersøkelsen «Billettsystemer 2013»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverandørundersøkelsen «Billettsystemer 2013»"

Transkript

1 Leverandørundersøkelsen «Billettsystemer 2013» Forprosjektundersøkelsen Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Virke og Norges Museumsforbund i samarbeid med Norske Festivaler

2 Forord Forprosjektet «Synlige og bookbare museer» er en videreføring av Forstudiet i Innovasjon Norges Bedriftsnettverkordning. Forstudiet som ble gjennomført av Virke og Norges museumsforbund i mai/september 2012, var i sin helhet finansiert av Innovasjon Norge. I Forprosjektet deltok 21 konsoliderte museer som samlet representerer 144 enheter (jfr. Vedlegg 1). I tillegg deltar BookNorway AS fordi selskapet ønsker å bidra til å få bookbare opplevelser og aktiviteter i den nasjonale bookingløsningen på VisitNorway. Forprosjektet er finansiert av deltakerne og Innovasjon Norge i fellesskap. Prosjekteier er Virke i samarbeid med Norges museumsforbund. Hovedtiltaket har vært gjennomføringen av Forprosjektundersøkelsen «Synlige og bookbare museer 2013» blant de deltakende museene. Den har gitt økt kunnskap om en rekke forhold, som hvilke IT-systemer og leverandører museene bruker, hvilke digitale tiltak og prosjekter planlegges og hva kan det samarbeides om i fellesskap? Hva er status for medlemskap i organisasjoner og nettverk, inklusive destinasjonsselskapene? Forprosjektundersøkelsen er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS og kan bestilles på e-post: Initiativet til denne leverandørkartleggingen ble tatt av museene på en fellessamling før sommeren Så vidt vi vet er det første gang det gjennomføres en kartlegging av billettløsninger i Norge. Heyerdahl Refsum AS har hatt ansvaret for gjennomføringen og datakonsulent Elise Aasen har stått for koordinering og design av undersøkelsen. Fra museene har markedssjef Hilde Marthinsen, Østfoldmuseene kommet med gode forslag til tema og problemstillinger. Skjemaet ble utarbeidet i samarbeid med daglig leder Anders Rykkja i Norske Festivaler, som også hadde behov for en slik kartlegging, og salgspartner Nils Misvær, Dialog exe. Ann Gunnarsson, Billettportalen har bidratt med forslag til formidling av resultatene. En ekstra takk til de 12 leverandørene av billettsystemene som har tatt seg tid til å svare på spørreskjemaene. Oslo, Hovedorganisasjonen Virke Norges museumsforbund Hilde C. Solheim Direktør Reiseliv og Kultur Liv Ramskjær Generalsekretær 1

3 Innhold Innhold Innledning Formål Metode Om undersøkelsen Matrise med hovedpunkter Leverandørskjema Arkon Billettportalen, Venuepoint Billettservice, Microflex BRP Systems BuyTec, TopTix CheckIn DataNova, Window$hopping ebillett, dx Kultur, dx Kino, dx Billett Hoopla iticket LinTicket Tikkio Vedlegg Deltakende museer

4 1 Innledning 1.1 Formål Denne undersøkelsen er ett av tiltakene i Forprosjektet «Synlige og bookbare museer 2012/13». Formålet har vært å få ny og bedre kunnskap gjennom å: 1. Lage en god beskrivelse og analyse av norske leverandører av billettsystemer til museer, festivaler m.m. 2. Å hente inn faktaopplysninger om systemene, tilgjengelige funksjoner innen betalingsmåter, billettuthenting og distribusjon, samt integrasjoner mot ulike andre systemer (f.eks. økonomi og CRM). 1.2 Metode Populasjonen for undersøkelsen var leverandører som ble oppgitt av museene som deltar i dette nettverket samt medlemmer i Norske Festivaler i de andre undersøkelsene Heyerdahl Refsum AS gjennomførte i 2012/ Skjemaet ble sendt ut til 15 leverandører i midten av oktober 2013, og tre bekreftet at de ikke var aktuelle for denne undersøkelsen. Det var bare nødvendig å purre et par leverandører før alle 12 respondentene hadde svart innen utgangen av oktober. Spørreskjema ble utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS i samarbeid med markedssjef Hilde Marthinsen, Østfoldmuseene, salgspartner Nils Misvær, Dialog exe og daglig leder Anders Rykkja i Norske Festivaler. 1.3 Om undersøkelsen På neste side følger en matrise med oversikt over svarene på en del av hovedpunktene i undersøkelsen. Utfyllende svar og kommentarer presenteres i hver enkelt leverandørs svarskjema lenger bak. 1 «Reiselivsundersøkelsen 2012» En kartlegging av museenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking. Ved Heyerdahl Refsum AS. «Forprosjektundersøkelsen «Synlige og bookbare museer 2013» ved Heyerdahl Refsum AS. «Synlige og bookbare festivaler 2012/13» ved Heyerdahl Refsum AS. 3

5 2 Matrise med hovedpunkter 4

6 3 Leverandørskjema 3.1 Arkon 1. FAKTAOPPLYSNINGER OM SELSKAPET Navn Web Arkon Organisasjonsnummer Daglig leder Adresse Postnummer og sted Kontaktperson og stilling Bjørn Håvard Solem Eggan 7320 Fannrem Bjørn Håvard Solem, Daglig Leder Telefon E-post Etableringsår 2005 Omsetning 2012 Antall ansatte FAKTAOPPLYSNINGER OM LØSNINGEN Programvarenavn Mer info om løsningen / demo (lenker til nettside + evt. brosjyre) Arkon Ta kontakt for demo Antall kundeløsninger i drift Må løsningen være tilknyttet Internett for å fungere? - Gir løsningen oversikt over tilgjengelige billetter, evt. få igjen? - Har den salkart? - Hvis, er salkartet basert på felt eller faktisk seteplassering? - Er det mulighet for unummererte billetter? Har dere kjennskap til om det finnes internasjonale standarder/ utvekslingsformater for online billettløsninger? Har løsningen en universell utforming, eller har dere planer om tilpasse den til dette? Delvis faktisk seteplassering Hvis, hvilke standarder kjenner dere til? : NDC, Passbook, Wallet Online løsning

7 Betalingsmåter. Hva støtter løsningen? Kontantsalg Kredittkort Gavekort Hvis : Visa American Express Diners MasterCard Opp til den enkelte kunde å velge kortstøtte med egne innløseravtaler. Vår egen løsning med klientkonto er åpnet for Visa og MC Hvis : Kan brukes på nett Kan kjøpes på nett Fakturasalg OCR fakturasalg Kunde-/medlemskort Fylle på verdikort/kundekort Gruppesalg Andre betalingsløsninger Billettuthenting. Hva støtter løsningen? Hjemmeutskrift av billetter Skannbare papirbilletter Hvis : Strekkode QR-kode Annet? : Billett på mobilen Hvis : Strekkode QR-kode Direkte via app Annet? : Nettsalg/distribusjon. Hva støtter løsningen? Fysisk billettkontor Salg på kundens portal Salg på billettleverandørens portal Tidsbegrenset reservasjon Mobilapp Egen Facebook-applikasjon 6

8 3. INTEGRASJONER Hvilke løsninger har dere integrasjoner mot? Økonomi (regnskap, faktura, oppgjør) Hvis, navn: Hvis : Agresso Mamut Visma Eye-share Annet: Kasse/butikk Hvis, navn: Integrert i portal Hvis : Agresso Mamut Visma Tellix - Er det toveisintegrasjon med billettsystemet som gir dere oversikt over tilgjengelige billetter? Annet: Booking av ressurser/lokaler Statistikk CRM Nyhetsbrev Koblinger til andre eksterne løsninger - Har dere egen API for eksterne utviklere? Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: Integrert i portal Hvis, navn: Hvis, navn: Integrert i løsning Hvis, navn: Hvis, navn: Integrert i løsning Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: 4. DIVERSE Referanser - Oppgi gjerne kontaktinformasjon til kunder som kan kontaktes Nyutviklet billettstøtte i allerede utviklet software for personregistrering, akkreditering, frivillighåndtering etc. Andre kommentarer - Er det noe annet dere vil fortelle om deres løsning? 7

9 3.2 Billettportalen, Venuepoint 5. FAKTAOPPLYSNINGER OM SELSKAPET Navn Web Venuepoint AS. Går også under navnet Billettportalen Organisasjonsnummer Daglig leder Adresse Postnummer og sted Kontaktperson og stilling Kasper Schumacher, DK PB 4753 Nydalen 0421 Oslo Ann Gunnarsson, KAM Telefon E-post Etableringsår 2010 Omsetning 2012 Antall ansatte 2013 vanskelig å svare på, da det ikke står i samsvar til antall ansatte vanskelig å svare på, da det ikke står i samsvar til omsetning, i tillegg eksterne konsulenter 6. FAKTAOPPLYSNINGER OM LØSNINGEN Programvarenavn Mer info om løsningen / demo (lenker til nettside + evt. brosjyre) Venuepoint Boxoffice Kontakt oss gjerne for demobruker! Antall kundeløsninger i drift i Norge. (Arbeider med det skandinaviske markedet siden 13 år tilbake) Må løsningen være tilknyttet Internett for å fungere? - Gir løsningen oversikt over tilgjengelige billetter, evt. få igjen? - Har den salkart? - Hvis, er salkartet basert på felt eller faktisk seteplassering? - Er det mulighet for unummererte billetter? Har dere kjennskap til om det finnes internasjonale standarder/ utvekslingsformater for online billettløsninger? Har løsningen en universell utforming, eller har dere planer om tilpasse den til dette? Delvis Kun internett, ikke noe nedlastet programvare Hvis, hvilke standarder kjenner dere til? : Kjøpsprosessen kan designes i tråd med arrangørens hjemmeside/profil. Ellers universell i den forstand at den er enkel, fleksibel og intuitiv. Også språk og størrelse etc kan endres online. 8

10 Betalingsmåter. Hva støtter løsningen? Kontantsalg Kredittkort Hvis : Visa American Express Diners MasterCard Gavekort Fakturasalg OCR fakturasalg Hvis : Kan brukes på nett Kan kjøpes på nett, mulig å brande i kundens design Kunde-/medlemskort, tilknyttet den enkelte arrangøren Fylle på verdikort/kundekort Gruppesalg Andre betalingsløsninger Billettuthenting. Hva støtter løsningen? Hjemmeutskrift av billetter Skannbare papirbilletter Billett på mobilen Nettsalg/distribusjon. Hva støtter løsningen? Fysisk billettkontor Salg på kundens portal Salg på billettleverandørens portal Tidsbegrenset reservasjon Mobilapp Egen Facebook-applikasjon Hvis : Strekkode QR-kode Annet? : Billetter kan designes etter kundens design/logo Hvis : Strekkode QR-kode Direkte via app Annet? : Strekkode via mail, som åpnes i mobil. Flere løsninger på vei. 9

11 7. INTEGRASJONER Hvilke løsninger har dere integrasjoner mot? Økonomi (regnskap, faktura, oppgjør) Hvis, navn: Hvis : Agresso Mamut Visma Eye-share Annet: Generel API Kasse/butikk Hvis, navn: Egenutviklet webshop Hvis : Agresso Mamut Visma Tellix - Er det toveisintegrasjon med billett systemet som gir dere oversikt over tilgjengelige billetter? Annet: Booking av ressurser/lokaler Statistikk CRM Nyhetsbrev Koblinger til andre eksterne løsninger - Har dere egen API for eksterne utviklere? Hvis, navn: Hvis, navn: Webbusiness Hvis, navn: Venuepoint Hvis, navn: Hvis, navn: Venuepoint Hvis, navn: Flere forskjellige Hvis, navn: Hvis, navn: MailChimp Hvis, navn: Hvis, navn: 8. DIVERSE Referanser - Oppgi gjerne kontaktinformasjon til kunder som kan kontaktes Andre kommentarer - Er det noe annet dere vil fortelle om deres løsning? Venuepoint oppfordrer potentielle partnere til å ta kontakt til hvilken som helst av Venuepoints partnere. For eksempel Den Norske Opera, Stavanger konserthus, Ibsenhuset, Kulturhuset Bølgen, Bærum Kulturhus eller Arendal kulturhus. Venuepoint bistår gjerne med kontaktinformasjon. Kontakt oss for et innledende møte, der vi går over deres behov og forteller mer om oss og hva vi kan. Vi setter gjerne opp testbrukere i vårt intuitive system og gir dere en gjennomgang av funksjonene! Vi tilpasser oss arrangøren og velkomner dere som vil gjøre det enkelt for alle ledd i deres organisasjon. 10

12 3.3 Billettservice, Microflex 1. FAKTAOPPLYSNINGER OM SELSKAPET Navn Web BILLETTSERVICE AS Organisasjonsnummer Daglig leder Kristian Seljeset Adresse Grensen 16 Postnummer og sted Kontaktperson og stilling 0159, OSLO Bård Bratlie Hansen, Salgssjef Telefon E-post Etableringsår 1977 Omsetning 2012 ca 16 MNOK Antall ansatte FAKTAOPPLYSNINGER OM LØSNINGEN Programvarenavn Microflex Mer info om løsningen / demo (lenker til nettside + evt. brosjyre) Antall kundeløsninger i drift 2013 Må løsningen være tilknyttet Internett for å fungere? - Gir løsningen oversikt over tilgjengelige billetter, evt. få igjen? - Har den salkart? - Hvis, er salkartet basert på felt eller faktisk seteplassering? - Er det mulighet for unummererte billetter? Har dere kjennskap til om det finnes internasjonale standarder/ utvekslingsformater for online billettløsninger? ca 150 kunder installert med billettsystem Delvis Salkart basert på faktisk seteplassering, felter, eller en kombinasjon av disse. Hvis, hvilke standarder kjenner dere til? : Har løsningen en universell utforming, eller har dere planer om tilpasse den til dette? 11

13 Betalingsmåter. Hva støtter løsningen? Kontantsalg Kredittkort Hvis : Visa American Express Diners MasterCard Gavekort Hvis : Kan brukes på nett Kan kjøpes på nett Fakturasalg OCR fakturasalg Kunde-/medlemskort Medlemskort/sesongkort kan produseres med strekkode/rfid Fylle på verdikort/kundekort Gruppesalg Egen gruppesalgsavdeling hos Billettservice som fakturerer, følger opp betaling og sender ut billettene. Andre betalingsløsninger Delbetaling via Klarna lanseres i Q Billettuthenting. Hva støtter løsningen? Hjemmeutskrift av billetter Skannbare papirbilletter Hvis : Strekkode QR-kode Annet? : Billett på mobilen Nettsalg/distribusjon. Hva støtter løsningen? Hvis : Strekkode QR-kode Direkte via app Annet? : 2D strekkode på mobil Fysisk billettkontor Salg på kundens portal Salg på billettleverandørens portal Tidsbegrenset reservasjon Mobilapp Egen Facebook-applikasjon 12

14 3. INTEGRASJONER Hvilke løsninger har dere integrasjoner mot? Økonomi (regnskap, faktura, oppgjør) Hvis, navn: Hvis : Agresso Mamut Visma Eye-share Annet: Oracle Kasse/butikk Hvis, navn: Hvis : Agresso Mamut Visma Tellix - Er det toveisintegrasjon med billettsystemet som gir dere oversikt over tilgjengelige billetter? Annet: Booking av ressurser/lokaler Statistikk CRM Nyhetsbrev Koblinger til andre eksterne løsninger - Har dere egen API for eksterne utviklere? Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: Via billettsystem, WEB rapporter og ASRA (avregningssystem) Hvis, navn: Hvis, navn: Live Analytics Hvis, navn: Hvis, navn: Mail Manager ( byttes ut med TMmessenger 2014) Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: 4. DIVERSE Referanser - Oppgi gjerne kontaktinformasjon til kunder som kan kontaktes Andre kommentarer - Er det noe annet dere vil fortelle om deres løsning? Håkon Lien, Oslo Nye Teater Frank Nes, Bergen Live Mads Hundvin, Festspillene i Bergen Distribusjon og salg av billetter via Narvesen og 7-eleven. Nettside med unike brukere per måned. Facebook side med mer enn Likes, YouTube kanal, Twitter m.m. 13

15 3.4 BRP Systems 1. FAKTAOPPLYSNINGER OM SELSKAPET Navn Web BRP Systems AB Organisasjonsnummer Daglig leder Jesper Wetterbrandt Adresse Teknikringen 7, Postnummer og sted Kontaktperson og stilling LINKÖPING, Sverige Astrofarm AS (norsk samarbeidspartner) v/marius Andersson, Daglig leder Telefon E-post Etableringsår BRP Systems etablert 2004, Astrofarm AS etablert 1998 Omsetning 2012 BRP Systems: 25 mill Antall ansatte FAKTAOPPLYSNINGER OM LØSNINGEN Programvarenavn Mer info om løsningen / demo (lenker til nettside + evt. brosjyre) BRP Systems ation Antall kundeløsninger i drift 2013 Over 600 Må løsningen være tilknyttet Internett for å fungere? - Gir løsningen oversikt over tilgjengelige billetter, evt. få igjen? - Har den salkart? - Hvis, er salkartet basert på felt eller faktisk seteplassering? - Er det mulighet for unummererte billetter? Har dere kjennskap til om det finnes internasjonale standarder/ utvekslingsformater for online billettløsninger? Har løsningen en universell utforming, eller har dere planer om tilpasse den til dette? Delvis Klient/tjener applikasjon som kan kjøres på lokal server eller via RDP som RemoteApp Hvis, hvilke standarder kjenner dere til? : Systemet er et standardsystem. Eventuell tilpasning mot utvidet billetthåndtering kan gjøres ved tilpasning 14

16 Betalingsmåter. Hva støtter løsningen? Kontantsalg Kredittkort Gavekort Hvis : Visa American Express Diners MasterCard Systemet er integrert mot en betalingsterminal (Samport). Det er kundens avtale med innløser og netterminal som bestemmer hvilke Kredittkorttyper som skal støttes Hvis : Kan brukes på nett Kan kjøpes på nett Fakturasalg OCR fakturasalg Kunde-/medlemskort Dersom det her menes kundekreditt, dvs kunden kan handle på sitt medlemskort på kreditt, så støttes dette. Brukt kreditt kan etterfaktureres via faktura eller avtalefiro Fylle på verdikort/kundekort Gruppesalg Andre betalingsløsninger Avtalegiro Billettuthenting. Hva støtter løsningen? Hjemmeutskrift av billetter Skannbare papirbilletter Hvis : Strekkode QR-kode Annet? : Billett på mobilen Hvis : Strekkode QR-kode Direkte via app Annet? : Må hentes ut via API i egenutviklet app. Nettsalg/distribusjon. Hva støtter løsningen? Fysisk billettkontor Salg på kundens portal Salg på billettleverandørens portal Tidsbegrenset reservasjon Mobilapp Egen Facebook-applikasjon 15

17 3. INTEGRASJONER Hvilke løsninger har dere integrasjoner mot? Økonomi (regnskap, faktura, oppgjør) Kasse/butikk - Er det toveisintegrasjon med billettsystemet som gir dere oversikt over tilgjengelige billetter? Hvis, navn: Hvis : Agresso Mamut Visma Eye-share Annet: Den eksterne løsningen benyttes ved bokføringsgrunnlag som produseres i BRP Systems. Overføring av bokføringsgrunnlag gjøres basert på SIE standard. Av de nevnte eksemplene er Visma og Agresso allerede laget Hvis, navn: Helintegrert kasseløsning i systemet Hvis : Agresso Mamut Visma Tellix Annet: Booking av ressurser/lokaler Statistikk CRM Nyhetsbrev Koblinger til andre eksterne løsninger - Har dere egen API for eksterne utviklere? Hvis, navn: Helintegrert løsning Hvis, navn: Hvis, navn: Helintegrert løsning Hvis, navn: Hvis, navn: Helintegrert løsning Hvis, navn: Hvis, navn: Helintegrert løsning Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: 4. DIVERSE Referanser - Oppgi gjerne kontaktinformasjon til kunder som kan kontaktes Andre kommentarer - Er det noe annet dere vil fortelle om deres løsning? Aquarama Kristiansand, Christian Sakshaug, Et opplevelsessenter bestående av badeanlegg, spa og treningssenter. En av våre norske kunder som utnytter størst andel av systemet BRP Systems er ikke først og fremst et billetthåndteringssystem, men et forretningssystem der ressursplanlegging står sentralt. BRP står for Booking integrated Resource Planning. Salg av billetter eller entreer som vi kaller det er en liten del av helheten. 16

18 3.5 BuyTec, TopTix 1. FAKTAOPPLYSNINGER OM SELSKAPET Navn Web BUYTEC AS Organisasjonsnummer Daglig leder Hans Tommy Wilhelmsen Adresse Strandveien 7 Postnummer og sted Kontaktperson og stilling 3050 Mjøndalen Hans Tommy Wilhelmsen/ Daglig leder Telefon E-post Etableringsår 2005 Omsetning mill Antall ansatte FAKTAOPPLYSNINGER OM LØSNINGEN Programvarenavn Mer info om løsningen / demo (lenker til nettside + evt. brosjyre) SRO4.x Antall kundeløsninger i drift Må løsningen være tilknyttet Internett for å fungere? - Gir løsningen oversikt over tilgjengelige billetter, evt. få igjen? - Har den salkart? - Hvis, er salkartet basert på felt eller faktisk seteplassering? - Er det mulighet for unummererte billetter? Har dere kjennskap til om det finnes internasjonale standarder/ utvekslingsformater for online billettløsninger? Har løsningen en universell utforming, eller har dere planer om tilpasse den til dette? Delvis Billettsystemet kjøres på eksterne servere. Salgspunkter må være tilkoplet internett og benytte Internet Explorer Hvis, hvilke standarder kjenner dere til? : Skjermbilder/design kan tilpasses kundens ønske 17

19 Betalingsmåter. Hva støtter løsningen? Kontantsalg Kredittkort Gavekort Hvis : Visa American Express Diners MasterCard Type kort er avhengig av avtale med innløser. Dette er avtale som etableres mellom kunde/museum og innløser Hvis : Kan brukes på nett Kan kjøpes på nett Fakturasalg OCR fakturasalg Kunde-/medlemskort Fylle på verdikort/kundekort Gruppesalg Andre betalingsløsninger Billettuthenting. Hva støtter løsningen? Hjemmeutskrift av billetter Skannbare papirbilletter Hvis : Strekkode QR-kode Annet? : Billett på mobilen Hvis : Strekkode QR-kode Direkte via app Annet? : Nettsalg/distribusjon. Hva støtter løsningen? Fysisk billettkontor Salg på kundens portal Salg på billettleverandørens portal Tidsbegrenset reservasjon Mobilapp Egen Facebook-applikasjon 18

20 3. INTEGRASJONER Hvilke løsninger har dere integrasjoner mot? Økonomi (regnskap, faktura, oppgjør) Hvis, navn: Hvis : Agresso Mamut Visma Eye-share Annet: Det er planlagt integrasjon med Visma.net Kasse/butikk Hvis, navn: Systemet inneholder egen modul for varesalg Hvis : Agresso Mamut Visma Tellix - Er det toveisintegrasjon med billettsystemet som gir dere oversikt over tilgjengelige billetter? Annet: Booking av ressurser/lokaler Statistikk CRM Nyhetsbrev Koblinger til andre eksterne løsninger - Har dere egen API for eksterne utviklere? Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: Er en del av billettsystemet Hvis, navn: Hvis, navn: Er en del av billettsystemet Hvis, navn: Planlagt integrering med Lundalogic Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: Salg av billetter via Facebook iframe / API 4. DIVERSE Referanser - Oppgi gjerne kontaktinformasjon til kunder som kan kontaktes London Transport Museum Buckingham Palace Oppgir kontaktinformasjon på forespørsel Andre kommentarer - Er det noe annet dere vil fortelle om deres løsning? 19

21 3.6 CheckIn 1. FAKTAOPPLYSNINGER OM SELSKAPET Navn Web Checkin AS Organisasjonsnummer Daglig leder Adresse Postnummer og sted Kontaktperson og stilling Kristian Løining Vollen 5381 Glesvær Kristian Løining - daglig leder Telefon E-post Etableringsår 2001 Omsetning kontantflyt på 21 millioner Antall ansatte FAKTAOPPLYSNINGER OM LØSNINGEN Programvarenavn Mer info om løsningen / demo (lenker til nettside + evt. brosjyre) Checkin - fremtidens påmeldingssystem Checkin.no tilbyr i hovedsak påmeldingstjenester og totalløsninger for frivillige organisasjoner. Våre løsninger er primært utviklet for de som arrangerer større eller mindre festivaler, med gode, velprøvde løsninger. White paper over de grunnleggende funksjonene: Antall kundeløsninger i drift 2013 ca. 80 Må løsningen være tilknyttet Internett for å fungere? - Gir løsningen oversikt over tilgjengelige billetter, evt. få igjen? - Har den salkart? - Hvis, er salkartet basert på felt eller faktisk seteplassering? - Er det mulighet for unummererte billetter? Delvis Systemet krever normalt tilkobling til internett, men kan driftes med en lokal server/tjener for offline-tilgang. Salg osv. vil kunne synkroniseres enten ved faste tider, eller når internetttilgang er tilgjengelig. Bookinger/bestillinger fra brukere, gjennom deres internettilkobling, vil bli tilgjengelig ved første synkronisering. Det kreves lite av internett-tilkoblingen for å synkronisere. Dette vil utvikles ved behov. 20

22 Har dere kjennskap til om det finnes internasjonale standarder/ utvekslings-formater for online billettløsninger? Har løsningen en universell utforming, eller har dere planer om tilpasse den til dette? Hvis, hvilke standarder kjenner dere til? : ios sin Passport tilbyr billettutveksling. Det er også mulighet tilpasninger etter ønske. Betalingsmåter. Hva støtter løsningen? Kontantsalg Kredittkort Hvis : Visa American Express Diners MasterCard Gavekort Hvis : Kan brukes på nett Kan kjøpes på nett Fakturasalg OCR fakturasalg Kunde-/medlemskort Fylle på verdikort/kundekort Gruppesalg Andre betalingsløsninger Billettuthenting. Hva støtter løsningen? Hjemmeutskrift av billetter Skannbare papirbilletter Også med valgfri grupperabatt. Grupperabatten settes i % for "f.eks. 10 deltakere eller flere". Støtte for flere nivåer Hvis : Strekkode QR-kode Annet? : Billett på mobilen Nettsalg/distribusjon. Hva støtter løsningen? Fysisk billettkontor Salg på kundens portal Hvis : Strekkode QR-kode Direkte via app Annet? : Vil i løpet av januar-februar 2014 også få støtte for Passportbilletter for iphone/ios Salg på billettleverandørens portal Tidsbegrenset reservasjon Mobilapp Egen Facebook-applikasjon 21

23 3. INTEGRASJONER Hvilke løsninger har dere integrasjoner mot? Økonomi (regnskap, faktura, oppgjør) Hvis, navn: Hvis : Agresso Mamut Visma Eye-share Annet: Kasse/butikk Hvis, navn: Dette gjøres for øyeblikket gjenom en egen påmelding. - Er det toveisintegrasjon med billettsystemet som gir dere oversikt over tilgjengelige billetter? Booking av ressurser/lokaler Statistikk CRM Nyhetsbrev Koblinger til andre eksterne løsninger - Har dere egen API for eksterne utviklere? Hvis : Agresso Mamut Visma Tellix Annet: Hvis, navn: Checkin booking Hvis, navn: Hvis, navn: Historikk, grafer Hvis, navn: Hvis, navn: Checkin database Hvis, navn: Hvis, navn: Checkin nyhetsbrev Hvis, navn: Hvis, navn: Hvis, navn: Sendega, Nets Vil utvikles etter forespørsel 4. DIVERSE Referanser - Oppgi gjerne kontaktinformasjon til kunder som kan kontaktes Andre kommentarer - Er det noe annet dere vil fortelle om deres løsning? Oppgis på nærmere forespørsel. Vi er en bedrift som utvikler oss i den retningen kundene trekker oss. Ved nye behov, har vi alltid utviklet nye løsninger, dersom kundene melder behov i forveien. Større utvidelser/endringer tar mer tid enn små, så varslingstiden avhenger av størrelsen. Checkin er en løsning som utvikles videre hver dag, slik at tjenesten skal bli mer komplett, og bedre for hver dag som går. På spørsmål om salkart/booking av konsertbilletter, er dette planlagt andre halvdel 2014, men kan fremskyndes ved behov. 22

24 3.7 DataNova, Window$hopping 1. FAKTAOPPLYSNINGER OM SELSKAPET Navn Web Data Nova AS Organisasjonsnummer Daglig leder Hanne Valen-Sendstad Adresse Gyldenløves gate 48 Postnummer og sted Kontaktperson og stilling 0260 OSLO Hanne Valen-Sendstad, Daglig leder Telefon E-post Etableringsår 1994 Omsetning 2012 NOK ,- Antall ansatte FAKTAOPPLYSNINGER OM LØSNINGEN Programvarenavn Mer info om løsningen / demo (lenker til nettside + evt. brosjyre) Antall kundeløsninger i drift 2013 Må løsningen være tilknyttet Internett for å fungere? Window hopping lisenser i bruk på nåværende tidspunkt Delvis Systemet har egen lokal database på Salgspunkter der grunndata er lagret. Dette sikrer en stabil drift dersom internett ikke er tilgjengelig da salg fortsatt kan gjenomføres. Data Novas ERP Backoffice løsning kan leveres både som en lokal applikasjon med egen database og som en Nettbasert (Cloud) applikasjon som kjøres via nettleser. Sistnevnte krever dog en aktiv internett linje for å fungere. - Gir løsningen oversikt over tilgjengelige billetter, evt. få igjen? - Har den salkart? - Hvis, er salkartet basert på felt eller faktisk seteplassering? - Er det mulighet for unummererte billetter? 23

25 Har dere kjennskap til om det finnes internasjonale standarder/ utvekslingsformater for online billettløsninger? Har løsningen en universell utforming, eller har dere planer om tilpasse den til dette? Hvis, hvilke standarder kjenner dere til? : Data Nova støtter en rekke ulike standarder for utveksling av informasjon, og systemløsningen har en egen modul for enkel import og eksport av data og transaksjoner. Data Nova benytter det globale utvekslingsformatet XML i de aller fleste tilfeller for informasjonsutveksling mot 3. parts systemløsning. Data Nova har brukt store ressurser i samarbeid med våre kunder for å designe systemet slik at vi ivaretar brukervennligheten i systemet. Dette har spesiellt vært et fokus for nettsider og billettautomater der publikum selv skal kunne innhente informasjon samt kjøpe billetter, varer og tjenester. Data Nova AS er en seriøs aktør som følger de pålegg som kommer fra myndighetene, og har således en plan om å tilpasse systemet mot forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Betalingsmåter. Hva støtter løsningen? Kontantsalg Kredittkort Gavekort Fakturasalg OCR fakturasalg Hvis : Visa American Express Diners MasterCard Gjennom kortavtale på bankterminal velger kunden selv de korttyper som skal aksepteres i bankterminalen. Data Nova er en forhandler av bankterminaler fra både Nets og Point, og er behjelpelige med å opprette kortavtaler for kunden. Hvis : Kan brukes på nett Kan kjøpes på nett Data Nova støtter etablerte gavekort konsepter som utstedes og brukes gjennom bankterminaler fra Nets, Point og PayEx. Data Nova har også et eget internt elektronisk gavekortsystem, som støttes både på salgspunkter, nettside og automater. Gavekort kan utstedes på følgende formater: kvittering med strekkode, smartkort (chip), QR kode på papir eller elektronisk QR kode på smarttelefon. Data Novas interne gavekort er saldobasert slik at det er mulig benytte gavekortet flere ganger over tid til saldo er 0(null). Det er mulig å definere en utløpsdato for gavekortene som f. eks kan settes til 1 år. Kunde-/medlemskort, Data Nova var en av de første leverandørene i markedet til å lansere et komplett kunde- og medlemssystem som også inkluderer elektroniske kundekort. Kunde- og medlemskort kan utstedes på følgende formater; papir med strekkode, smartkort (chip), magnetkort, plastkort med strekkode og QR kode på papir eller elektronisk QR kode på smarttelefon. Har kunde glemt kort kan kunden selvsagt søkes opp fra databasen i systemet med kundenummer, navn eller telefonnummer. Data Nova kan også tilby integrasjon mot Eniro for enkel registrering av nye kunder ved å gjøre oppslag på navn eller telefonnummer direkte fra systemet. 24

26 Fylle på verdikort/kundekort Gruppesalg Data Nova tilbyr gruppebilletter som kan kjøpes samlet. Gruppebilletter kan omfattes av egne rabattavtaler slik at de har egne betingelser. Det kan være et ferdig definert antall personer / billetter, eller det kan velges på kjøpstidspunktet. Andre betalingsløsninger Mcash er en betalingsløsning der kunden kan betale med sin mobiltelefon. MCash er integrert mot Data Novas kasseløsning. Billettuthenting. Hva støtter løsningen? Hjemmeutskrift av billetter Skannbare papirbilletter Hvis : Strekkode QR-kode Annet? : Billett på mobilen Hvis : Strekkode QR-kode Direkte via app Annet? : Nettsalg/distribusjon. Hva støtter løsningen? Fysisk billettkontor Salg på kundens portal Salg på billettleverandørens portal Tidsbegrenset reservasjon Mobilapp Egen Facebook-applikasjon 25

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Salg av gavekort via LinkShop

Salg av gavekort via LinkShop Salg av gavekort via LinkShop Mange av våre kunder har etterspurt en løsning for salg av gavekort direkte fra egne nettsider. Vi har derfor utviklet en enkel, rimelig og trygg måte å selge gavekort på.

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Bransjer: Timekiosk PC Kasse egner seg meget godt for en rekke bransjer og benyttes i dag blant annet av:

Bransjer: Timekiosk PC Kasse egner seg meget godt for en rekke bransjer og benyttes i dag blant annet av: Timekiosk PC Kasse. Timekiosk PC Kasse gir deg helt nye muligheter i forhold til hva man kan forvente seg av et kassesystem. Timekiosk har designet en PC Kasse som tar i bruk Internetts muligheter. Du

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE

ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE DIBS OVERBLIKK Her kan du se hvilke aktører som er involvert i prosessen rundt online betaling. NETTBUTIKK Nettbutikken er kunde hos DIBS eller en av DIBS partnere DIBS

Detaljer

Nå kan ibooking tilby enkel og rimelig nettbetaling for ulike tjenester som treningssentrene ønsker å selge direkte fra sin hjemmeside.

Nå kan ibooking tilby enkel og rimelig nettbetaling for ulike tjenester som treningssentrene ønsker å selge direkte fra sin hjemmeside. ibooking Linkshop Nå kan ibooking tilby enkel og rimelig nettbetaling for ulike tjenester som treningssentrene ønsker å selge direkte fra sin hjemmeside. Nettsalget fungerer slik at publikum via nettsidene

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer

Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt

Detaljer

KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM. for festivaler, konserter og arrangement

KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM. for festivaler, konserter og arrangement KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM for festivaler, konserter og arrangement Om Espos Norge AS Selskapet ble etablert i 2006 og startet sin virksomhet med utleie av kasser og bankterminaler til festival- og konsertmarkedet.

Detaljer

Bakgrunn for utvikling av Kantinekortet

Bakgrunn for utvikling av Kantinekortet KANTINEKORTET Bakgrunn for utvikling av Kantinekortet Helsedirektoratet utgir retningslinjer for skolemåltidet som er forankret i «Forskrift for miljørettet helsevern i skoler». Retningslinjene skal blant

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Online Scale TM Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av vektleverandør Papirløse

Detaljer

table DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE + 47 53 50 20 40 xxltable.com

table DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE + 47 53 50 20 40 xxltable.com DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE XXLtable et komplett verktøy for online bordbestillinger og personaladministrasjon. PRØV SELV: FRI BRUK I INNTIL 1 ÅR! + 47 53 50 20 40 xxltable.com table

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Bransjer: Timekiosk PC Kasse egner seg meget godt for en rekke bransjer og benyttes i dag blant annet av:

Bransjer: Timekiosk PC Kasse egner seg meget godt for en rekke bransjer og benyttes i dag blant annet av: Timekiosk PC Kasse. Timekiosk PC Kasse gir deg helt nye muligheter i forhold til hva man kan forvente seg av et kassesystem. Timekiosk har designet en PC Kasse som tar i bruk Internetts muligheter. Du

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 16 Administrasjon

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Kassesystem for detaljehandel og butikk

Kassesystem for detaljehandel og butikk Kassesystem for detaljehandel og butikk Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt mål har

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Hvorfor Visma Kredittopplysning? Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere Redusere risiko for tap Etterspurt funksjonalitet

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

GuestMaker for destinasjonsselskaper

GuestMaker for destinasjonsselskaper GuestMaker for destinasjonsselskaper Destinasjonsselskaper skal oppleve våre løsninger som effektive og resultatskapende. Effektive ved at de skal spare tid og penger ved produksjon av nettsider, brosjyrer

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Hvem er ØkonomiBistand AS? Konsern etablert i 1990 av Nils Ole Fladhus Vi er i dag over 130 ansatte Trygg selskap i vekst Innehar den høyeste sertifiseringen fra

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

Visma.net Expense. Rask. Riktig. Enkelt. Derfor kommer du til å like Visma.net Expense

Visma.net Expense. Rask. Riktig. Enkelt. Derfor kommer du til å like Visma.net Expense Rask. Riktig. Enkelt. Derfor kommer du til å like Visma.net Expense Alltid tilgjengelig og oppdatert Kjøreutgifter direkte inn i løsningen Tilknyttet kredittkort Ingen dobbeltregistrering Enkel integrasjon

Detaljer

NETTSIDER OG MEDLEMSREGISTER FOR FORENINGER TILKNYTTET NORSKE KUNSTFORENINGER

NETTSIDER OG MEDLEMSREGISTER FOR FORENINGER TILKNYTTET NORSKE KUNSTFORENINGER NETTSIDER OG MEDLEMSREGISTER FOR FORENINGER TILKNYTTET NORSKE KUNSTFORENINGER WebSite AS Boks 323, 4340 Bryne www: www.website.no mail: info@website.no WebSite AS Etablert 1993 Lokalisert på Bryne i Rogaland

Detaljer

Kommunikasjon Bedriftsløsninger Portaler/Apps

Kommunikasjon Bedriftsløsninger Portaler/Apps Kommunikasjon Bedriftsløsninger Portaler/Apps Innhold : LINK Mobility Hva er GAS? GAS - LINK sin funksjon GAS - Merkantilt GAS - Skjermbilder Kontaktpunkter LINK MOBILITY LINK er en teknisk leverandør

Detaljer

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato 15.06.2015 Side 1 av 10 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Kort om tjenesten... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3

Detaljer

efaktura seminar 23. mai 2012 Frank Erik Pedersen

efaktura seminar 23. mai 2012 Frank Erik Pedersen efaktura seminar 23. mai 2012 Frank Erik Pedersen Fakta om faktura 400 mill fakturaer årlig i Norge (EU: 30 mrd) Over 90% manuelt Kostnad pr trans 100-1500 kr Over 1 mrd i norske stat alene Miljøet 12

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 Våre suksesskriterier Kunder Være «The Obvious Choice» Ledende på kundeopplevelse Kundeservice Hjelpende, ærlig, kompetent og

Detaljer

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør Online booking spesifikasjon leverandør Hensikten med dette skjemaet er å gi bedriften et riktig bilde av investerings- og driftskostnader i forhold til framtidig planlegging. Skejmaet skal fylles ut av

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

En god søkemaskinen bringer MER SALG!

En god søkemaskinen bringer MER SALG! edream BOOKING Online booking motor for hotellets nettsider En god søkemaskinen bringer MER SALG! edream BOOKING har blitt utviklet basert på omfattende undersøkelser av kundenes atferd på nettet. Den

Detaljer

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013»

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» 27.3.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Norske Festivaler Forord Høsten 2012 besluttet Norske Festivaler, (NF), å søke

Detaljer

Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til?

Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til? Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til? 22.mai 2012 Grønn Bil Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL Norsk Elbilforening Hva er NOBIL? En database etablert juni 2010 for innsamling og formidling av informasjon

Detaljer

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions Tittel på foredrag Teks Navn Titel Aim Higher Det handler om å sette seg høye mål Det handler om vinnerkultur Norge Effektivitet Dagens og morgendagens forretningssystemer

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Creato Booking Creato Booking tilbyr online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. Vårt

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Amestodagen 2015. Ole-Jørgen Svendsen Lars Håkon Skui NYHETER I VISMA GLOBAL 10

Amestodagen 2015. Ole-Jørgen Svendsen Lars Håkon Skui NYHETER I VISMA GLOBAL 10 Agenda Time 1 Nyheter og forbedringer Driftsmidler Contacts - app på mobil Felter i e-post Farger EHF øreavrunding e-faktura til private Autopay Finale - Bankavstemming Agenda Time 2 Tips & triks signin.visma.net

Detaljer

11.02.2013. Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK. Historikk

11.02.2013. Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK. Historikk Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK Historikk FIS i DataEase(Ivar Flaten) FIS i Access œ Store problemer œ Testet på 10 skoler vår 2000 œ Lagt ned sommeren 2000 Ny start høsten 2000 œ Ny

Detaljer

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se Kassasystem This is Why Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se START din korteste vei til mer effektiv business! Markedsledende løsninger som tilfredsstiller de høyeste kravene! START

Detaljer

Ønsker du å kunne administrere kasse og ordresystem fra din mobile bankterminal?

Ønsker du å kunne administrere kasse og ordresystem fra din mobile bankterminal? Ønsker du å kunne administrere kasse og ordresystem fra din mobile bankterminal? Legger du ned mye tid med etterregistrering av varer og tjenester når du kommer tilbake til kontoret? I så fall har vi løsningen

Detaljer

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering Februar 2013 GSK går over til elektronisk fakturering GSK har som mål å stadig prøve å forbedre effektiviteten. Det er viktig å kunne tilpasse denne i tråd med kundenes og leverandørenes behov, og fokusere

Detaljer

e-business Electronic Integration Guidelines Elektronisk integrasjon med Tech Data for en enklere og bedre forretningsrelasjon!

e-business Electronic Integration Guidelines Elektronisk integrasjon med Tech Data for en enklere og bedre forretningsrelasjon! e-business Electronic Integration Guidelines Automatiske bekreftelser Automatiske orderbekreftelser og leveransebeskjeder via e-mail. Elektronisk faktura Spar papir og portokostnader med pdf-faktura via

Detaljer

Situasjonskartet i 2010.

Situasjonskartet i 2010. Situasjonskartet i 2010. Selskapene: Konsernet består i dag av 5 operative selskaper i tillegg til noen holding og eiendomsselskaper. Virksomheten til de operative selskapene er delt i følgende områder:

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Kassesystem for restaurant, bar og catering

Kassesystem for restaurant, bar og catering Kassesystem for restaurant, bar og catering Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt mål

Detaljer

publisering - ehandel - intranett innhold - design

publisering - ehandel - intranett innhold - design publisering - ehandel - intranett innhold - design Om Digitroll AS Digitroll ble etablert i 1999 Microsoft Gullpartner AAA Rated av Dun & Bradstreet for 6. året på rad Digitroll utvikler og leverer standard

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema KOMMUNE24:7 Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema Kommune24:7 Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Innovativ tilnærming, innsikt, nysgjerrighet og brukerfokus for å skape gode, fremtidige tjenester i NAF

Innovativ tilnærming, innsikt, nysgjerrighet og brukerfokus for å skape gode, fremtidige tjenester i NAF Innovativ tilnærming, innsikt, nysgjerrighet og brukerfokus for å skape gode, fremtidige tjenester i NAF Vegard Hafsteen Direktør Innovasjon og Utvikling Norges Automobil-Forbund Digitaliseringskonferansen

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Nytt system for approbering av mosjonsarrangement åpnet

Nytt system for approbering av mosjonsarrangement åpnet Viktig informasjon til friidrettsklubber: Nytt system for approbering av mosjonsarrangement åpnet Fra 01.01.2014 vil det tas i bruk nytt system for approbering av mosjonsarrangement. For arrangementer

Detaljer

Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Min-side mobilapp for fiskebåter

Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Min-side mobilapp for fiskebåter Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Min-side mobilapp for fiskebåter Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47039939.aspx Ekstern anbuds ID 2014-030321 Saksnummer

Detaljer

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014 Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum Bærum Kulturhus 1. April 2014 Velkommen til Bærum Kulturhus Agenda: Nye Bærum Kulturhus (Programansvarlig Tore Johansen) Presentasjon av Ny scene

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam Infor 10 EAM Add-on Suite for Infor EAM Psiam forhandler Doc+ OpenCAD GlobalSearch Leveres som integrerte «plugins» til InforEAM 2 Agenda Doc+, GlobalSearch,

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

NextBridge referansen innen Business Intelligence

NextBridge referansen innen Business Intelligence Terje har jobbet som konsulent siden 1999 i en rekke ulike type prosjekter hos mer enn 30 ulike kunder. Siden 2007 har han primært jobbet teknisk BI konsulent på Microsoft. Terje har mye erfaring med og

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba MøllerUndall AS Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba Group Kaba er mer enn 150 år gammel, men fremstår yngre og mer aktiv enn noensinne! Alt startet i et lite lokale i Zurich (Sveits)

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSESNR.: A-92383 Systemstøtte for Mobile Device Management (MDM) Side 1 av 7 VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Leveranseomfang...

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom. 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen

Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom. 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom Uni Pluss har i årenes løp utviklet en rekke tilleggsfunksjoner og rapporter på oppdrag

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

BFSN IKT - løsning. Manual BFSN medlemsbedrift for:

BFSN IKT - løsning. Manual BFSN medlemsbedrift for: BFSN IKT - løsning Manual BFSN medlemsbedrift for: BFSN Hjemmeside BFSN Bransjeportal Felles dataløsning for alle BFSN medlemsbedrifter som gjør det mulig å utveksle elektronisk informasjon med kunder

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett vektsystem for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Dette er meg! Thomas Flogstad 38 år Gift - 2 barn Spiller i 2 band Bor i Hovenga Holdt på med internett siden ca. 1994 REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Strategi Merkevarebygging Profil / identitet

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett http://test.skolemelk.no En bestillingsguide for foresatte Skolemelk for elever fra 1. til 10. klasse Velkommen til skolemelksordningen på Internett! Velkommen til bestilling

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer