Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og"

Transkript

1 Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet i mnge åtsesonger. For å sikre mksiml ytelse og ekymringsløs ruk er vi deg lese denne håndoken nøye. Håndoken for ruk og vedlikehold inneholder spesifikke nvisninger for ruk og vedlikehold v produktet. Vi nefler t denne håndoken oppevres nær produktet slik t den er tilgjengelig når du ferdes på vnnet. Tkk for t du kjøpte et v våre produkter. Vi håper du vil h glede v åtlivet! Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. 8M nor Nvn / stilling: John Pfeifer, President, Mercury Mrine Les denne håndoken nøye VIKTIG: Hvis det er noe i denne håndoken du ikke forstår, kn du kontkte forhndleren. Forhndleren kn gi deg en demonstrsjon v fktiske strt- og driftsprosedyrer. Merknd Gjennom hele denne håndoken og på motoren det rukt fremeldinger, dvrsler, forsiktighetsmeldinger og merknder smmen med det internsjonle fresymolet.! Dette skl gjøre instlltøren/rukeren oppmerksom på spesielle nvisninger som gjelder visse service- eller driftsprosedyrer som kn være frlige dersom de utføres på feil eller uforsiktig måte. Følg disse nøye. Disse sikkerhetsmeldingene kn ikke i seg selv utelukke fren du gjøres oppmerksom på. Ulykker forhindres først og fremst ved å overholde disse spesielle nvisningene ved servicereid, smt ved å ruke sunn fornuft.! ADVARSEL Angir en frlig situsjon som kn føre til død eller lvorlig personskde dersom den ikke vverges.! FORSIKTIG Angir en frlig situsjon som kn føre til mindre eller modert personskde dersom den ikke vverges. OBS Angir en situsjon som kn føre til svikt i motor eller større komponenter dersom den ikke vverges. VIKTIG: Angir informsjon som er vgjørende for å utføre oppgven på en vellykket måte. MERK: Angir informsjon som idrr til forståelse v et estemt trinn eller en estemt hndling. VIKTIG: Båtføreren er nsvrlig for riktig og sikker ruk v åten og utstyret smt sikkerheten til lle psssjerene om ord. Vi nefler t åtføreren leser denne håndoken for ruk og vedlikehold, og setter seg grundig inn i ruksnvisningen for motoren og lt reltert tilehør, før åten ts i ruk.! ADVARSEL Eksosen fr dette produktet inneholder kjemiklier som i delstten Cliforni er kjent for å forårske kreft, fosterskder eller skde reproduksjonsevnen. Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Mercury Mrine-motorenheten. Når du tr kontkt med Mercury Mrine vedrørende service, må du lltid oppgi modell- og serienummer. Beskrivelsene og spesifiksjonene i denne håndoken vr gjeldende på tidspunktet d håndoken le godkjent for trykking. Mercury Mrine, som kontinuerlig forsøker å foredre sine produkter, foreholder seg retten til når som helst å stnse produksjonen v modeller eller endre spesifiksjoner eller utforming, uten å måtte opplyse om det på forhånd og uten videre forpliktelser. Grntimelding Produktet du hr gått til innkjøp v, leveres med en egrenset grnti fr Mercury Mrine. Grntietingelsene finner du i grntihåndoken som medfølger produktet. Innholdet i grntihåndoken eskriver hv som dekkes, hv som ikke dekkes, grntiens vrighet og hvordn du est oppnår grntidekning, viktige frskrivelser og egrensninger når det gjelder ersttning,og nnen relevnt informsjon. Vi er deg lese gjennom denne viktige informsjonen Mercury Mrine 2.8 og 4.2 dieseldrevne innenordsmodeller

2 Informsjon om vremerker og opphvsrett MERCURY MARINE. Med enerett. Reproduksjon v hele eller deler v dokumentsjonen er forudt hvis ikke smtykke er innhentet. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M med ølgelogo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury med ølgelogo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter og We're Driven to Win er registrerte vremerker som tilhører Brunswick Corportion. Pro XS er et vremerke som tilhører Brunswick Corportion. Mercury Product Protection er et registrert servicemerke som tilhører Brunswick Corportion. Identifiserende informsjon Registrer følgende informsjon som er ktuell: Motormodell og hestekrefter MerCruiser Motorens serienummer Akterspeilenhetens serienummer (hekkggregt) Girutveksling Hekkggregtenhetens serienummer Girkssemodell (innenordsmotor) Girutveksling Girkssens serienummer Propellnummer Stigning Dimeter Identifiksjonsnummer for skroget (HIN) Kjøpsdto Båtprodusent Båtmodell Lengde Sertifiktnummer for eksosutslipp (kun Europ)

3 INNHOLD Del 1 - Bli kjent med motoren Identifiksjon... 2 Serienummerdekl... 2 Motordtmerke... 2 ZF Mrine girksser... 2 Technodrive girksser... 3 Funksjoner og etjeningsorgner... 3 Lydvrslingssystem... 3 Brytere... 3 Dødmnnsryter... 4 Sørg for t dødsmnsstoppryteren og dødmnnssnoren er i god driftsmessig stnd... 5 Instrumenter... 5 VesselView... 5 SmrtCrft speedometer, turteller og digitle målere... 6 Digitle System Link instrumenter... 6 Nødstoppryter... 7 Fjernkontroller...7 Pnelmontert... 7 Konsollmontert... 8 Overelstningseskyttelse motorens øvre utomtsikringspnel...8 Overelstningseskyttelse Bord fordelingsoks... 9 Frtøyintegrsjonspnelets (VIP) overelstningsvern Engine Gurdin system Del 2 - På vnnet Aneflinger for sikker åtruk Eksponering for kronmonoksid Vær oppmerksom på kronmonoksidforgiftning Hold deg unn eksosfylte steder...13 God ventilsjon Dårlig ventilsjon...13 Viktig driftsinformsjon...14 Sjøsetting...14 Krv til nominell reidssyklus Høyeffektsklssifisering Sjekkliste Bruk ved kuldegrder og i kldt vær Dreneringsplugg og lensepumpe...15 Trnsportere åten Strte, gire og stnse...15 Før du strter motoren...15 Viktig informsjon SmrtStrt Strte en kld motor Vrme opp motoren Strte en vrm motor Skifte gir...17 Bruk v dorgeventilen på Technodrive girksser Slå v motoren (stnse) Beskytte personer i vnnet Når åten kjøres Mens åten ligger stille Høy hstighet og høy ytelse Psssjersikkerhet i åter med pontong og dekk Båter med åpent dekk forn Båter med frontmonterte, forhøyde fiskeseter på sokkel Hopping på ølger og kjølvnn Støt mot gjenstnder under vnn Forhold som påvirker driften Vektfordeling (psssjerer og utstyr) i åten Bunnen v åten Høyde over hvet og klim Vlg v propell Komme i gng...21 Første innkjøring v motoren...21 Innkjøring v motoren timers innkjøringsperiode Etter innkjøringsperioden på 20 timer Kontroll ved slutten v første sesong Del 3 - Spesifiksjoner Krv til drivstoff Diesel i kldt vær Frostvæske/kjølevæske Motorolje Motorspesifiksjoner Væskespesifiksjoner Motor Girksse Godkjent mling Del 4 - Vedlikehold Eierens og åtførerens nsvr Forhndlerens nsvr Vedlikehold Forslg til vedlikehold du kn utføre selv...28 Inspeksjon...28 Vedlikeholdspln...29 Rutinemessig vedlikehold Plnlgt vedlikehold M nor DESEMBER 2015 Side i

4 Motorolje Kontrollere Fylle Skifte olje og filter ZF Mrine girolje Kontroller væskenivået Fylle olje Skifte olje Technodrive girolje Kontrollere oljenivået Fylle olje Skifte olje Motorkjølevæske Motorens kjølevæske Kontroller kjølevæsken Fylle Skifte ,8 Luftfilter T v Kontroll Montere ,2 Luftfilter Fjerne Kontroll Montering Vnnutskillende drivstoffilter Drenere Skifte Fylle Drivstoffsystem Tilførsel Fylle (lufte) Rengjøre og skylle drivstofftnken Sjøvnnssystem Drenere sjøvnnssystemet Kontrollere sjøvnninntkene Rengjøre sjøvnnsfilteret (utstyrsvhengig) Skylle sjøvnnsystemet innenordsmodeller Båten på lnd...51 Båten i vnnet Undersøke motorens sjøvnnspumpe Skifte kjølevæske i det lukkede kjølesystemet Drenere det lukkede kjølesystemet Fylle det lukkede kjølesystemet Korrosjonseskyttelse Generell informsjon Komponenter i motorens korrosjonseskyttelse T v Rengjøre og kontrollere Instllsjon Grohemmende mling Smøring Gsskel Girkel Drivremmer Drivrem Kilerem Kontroll...59 Skifte Btteri Forholdsregler for tteri for flere motorer...60 Del 5 - Oppevring Kldt vær (kuldegrder), sesonglgring og lngtidslgring Lgring i kldt vær (kuldegrder) Klrgjøre motoren for sesonglgring eller lngtidslgring Sesonglgring Anvisninger for lngtidslgring Btteri T motorenheten i ruk igjen etter lgring Del 6 - Feilsøking Dignose v prolemer med det elektronisk kontrollerte drivstoffsystemet Feilsøkingsskjemer Strtmotoren klrer ikke å dr motoren rundt eller drr motoren rundt skte Motoren vil ikke strte eller er vnskelig å strte Motoren fusker, feiltenner eller får tilkeslg Dårlig ytelse Feil motortempertur Lvt motoroljetrykk Btteriet ldes ikke Fjernkontrollen er treg, henger seg opp, hr ltfor mye slrk eller vgir uvnlige lyder Del 7 - Informsjon om kundeservice Servicessistnse for eier Lokl reprsjonsservice Service når du er orte hjemmefr Stjålet motorenhet Når motoren hr vært under vnn Reservedeler Forespørsler om deler og tilehør Løse et prolem...70 Kontktinformsjon for Mercury Mrines kundeservice...71 Kundens servicedokumentsjon Engelsk Andre språk Bestille dokumentsjon USA og Cnd...72 Utenfor USA og Cnd Side ii 90-8M nor DESEMBER 2015

5 Del 8 - Vedlikeholdslogg Logg for plnlgt vedlikehold Vedlikeholdmerknder for frtøyet M nor DESEMBER 2015 Side iii

6 Side iv 90-8M nor DESEMBER 2015

7 Innhold Del 1 - Bli kjent med motoren Del 1 - Bli kjent med motoren 1 Identifiksjon... 2 Serienummerdekl... 2 Motordtmerke... 2 ZF Mrine girksser... 2 Technodrive girksser... 3 Funksjoner og etjeningsorgner... 3 Lydvrslingssystem... 3 Brytere... 3 Dødmnnsryter... 4 Sørg for t dødsmnsstoppryteren og dødmnnssnoren er i god driftsmessig stnd... 5 Instrumenter... 5 VesselView... 5 SmrtCrft speedometer, turteller og digitle målere... 6 Digitle System Link instrumenter... 6 Nødstoppryter... 7 Fjernkontroller...7 Pnelmontert... 7 Konsollmontert... 8 Overelstningseskyttelse motorens øvre utomtsikringspnel... 8 Overelstningseskyttelse Bord fordelingsoks...9 Frtøyintegrsjonspnelets (VIP) overelstningsvern...10 Engine Gurdin system M nor DESEMBER 2015 Side 1

8 Del 1 - Bli kjent med motoren Identifiksjon Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Mercury Mrine-motorenheten. Oppgi lltid modell- og serienummer ved henvendelse til Mercury Mrine vedrørende service. Serienummerdekl Serienummerskiltet sitter på toppen v motordekselet. c d e ENGINE SERIAL NUMBER SPECIFICATIONS MODEL... I4 DISPLACEMENT L ENGINE ROTATION... LH MAX. W.O.T. RPM IDLE RPM IN NEUTRAL NON ADJ COLOR CODES ENGINE OIL ATF COOLANT QR CODE Scn for dditionl engine informtion BELT ROUTING vist, 4.2 er tilsvrende - Serienummer - Motorspesifiksjoner c - Frgekoder for vedlikehold d - Hurtigrefernsekode e - Remføring Motordtmerke En motordtplte som ikke kn forflskes, festes på motoren på produksjonstidspunktet. Det viser viktig informsjon. Vær oppmerksom på t motordtmerket ikke vil påvirke tilpsningen, funksjonen eller ytelsen til motoren, og hverken åtyggere eller forhndlere kn fjerne motordtmerket eller motorkomponenten den er festet til, før slg. Hvis det er nødvendig med modifiksjoner eller hvis motordtmerket lir skdet, må du t kontkt med Mercury Mrine for å få et nytt. Eieren eller åtføreren skl ikke utføre noen endringer på motoren, som vil endre motoreffekten eller forårske eksosutslipp som overskrider de forhåndsfststte spesifiksjonene fr frikken. d c e Eksempel på motordtmerke - Motorens vekt - Nominell motoreffekt c - Mks. motorhstighet (o/min) d - Motorens serienummer e - Forkortet motoreskrivelse ZF Mrine-girksser På ZF Mrine-girkssene 63A med 8 fllvinkel og 63IV V-Drive ngir identifiksjonsplten girutveksling, serienummer og modell. Typisk ZF Mrine-girksse med fllvinkel vist (V-drev er tilsvrende) - Girkssens identifiksjonsplte 7449 Side M nor DESEMBER 2015

9 Technodrive-girksser På Technodrive TM 485-A ngir girkssens identifiksjonsplte girutveksling, serienummer og modell. Del 1 - Bli kjent med motoren Funksjoner og etjeningsorgner Lydvrslingssystem Typisk Technodrive-girksse vist Motorenheten er utstyrt med et lydvrslingssystem. Lydvrslingssystemet overvåker kritiske komponenter og dvrer føreren når det oppstår en feil. Vrslingssystemet kn ikke eskytte motorpkken mot skder som skyldes svikt. Når et elektronisk kontrollsystem oppdger en registrerr svikt, vil vrslingssystemet vgi en lydlrm for å vrsle føreren. Lydlrmens vrighet og type vhenger v feiltilstndens eskffenhet. Ved lydlrmer skl føreren ruke skjermildene for å få informsjon om den spesifikke situsjonen. For t føreren skl kunne se feilkoden til den ktuelle feiltilstnden og eventuelle tiltk, må motorpkken være utstyrt med en instrumentpkke som støtter vrslingssystemet og kn vise feilkoder. De følgende instrumentene hr skjermer som viser feilkoder: VesselView SmrtCrft-systemets turteller SmrtCrft-systemets speedometer OBS Når lydhornet vgir et lrmsignl, ngir dette t det hr oppstått en kritisk feil. Hvis motorpkken kjøres med en kritisk feil, kn komponentene skdes. Hvis lydhornet vgir et signl, må du ikke fortsette driften, med mindre det er for å unngå en frlig situsjon. Dersom lrmen lyder, må du øyelikkelig stoppe motoren, så snt du ikke efinner deg i en frlig situsjon. Finn årsken og rett opp prolemet om mulig. T kontkt med et utorisert serviceverksted hvis du ikke finner årsken. Brytere Nøkkelryter med 4 posisjoner "OFF" (v) - I "OFF"-stillingen er lle elektriske kretser frkoplet. Motoren vil ikke fungere når tenningsryteren står i "OFF"-stillingen. "ACC" (utstyr) - I "ACC"-stillingen kn du ruke lt utstyr som er tilkoplet de elektriske kretsene. Motoren vil ikke fungere når tenningsryteren står i "ACC"-stillingen. "ON" (på) - I "ON"-stillingen tilføres lle elektriske kretser og elektroniske instrumenter strøm. Motoren kn strtes med en strt/stopp-ryter (ekstrutstyr). "START" - Vri nøkkelen til strtstillingen og slipp den for å strte motoren. MERK: Nøkkelen kn re fjernes når tenningsryteren står i "OFF"-stillingen (v) M nor DESEMBER 2015 Side 3

10 Del 1 - Bli kjent med motoren Strt/stopp-ryter for to motorer Strt/stopp-ryteren er vlgfritt utstyr. Strt/stopp-ryteren rukes smmen med nøkkelryteren. Hver motor hr en stopp/strt-ryter. Strt/stopp-ryternes knpper for flere motorer, fungerer uvhengig v hverndre. Nøkkelryteren må være i kjørestilling for t du skl kunne strte en motor som ikke er i gng, med strt/stopp-ryteren. Hvis du trykker på en strt/stopp-knpp for en motor som er i gng, vil dette slå v den ktuelle motoren Vipperyter for motorrønnvifte Betjener motorrønnviften (utstyrsvhengig). ON OFF Dødmnnsryter En dødmnnsryter er utformet for å slå v motoren hvis føreren uventet skulle evege seg ort fr førerplssen, for eksempel hvis vedkommende fller over ord. Dødmnnsryteren festes til førerens flytevest eller håndledd. Et merke i nærheten v dødmnnsstoppryteren minner føreren om å feste dødmnnssnoren til flytevesten eller håndleddet. ATTACH LANYARD RUN OFF - Klips for dødmnnssnor - Merke ved dødmnnsryter c - Dødmnnsryter c Snnsynligheten for å li slynget ort fr førerplssen, og for eksempel flle over ord, er større i: Sportsåter med lvt friord Båter for fiske etter hvor Høyytelsesåter Du kn også li slynget ort fr førerplssen under følgende forhold: Uvøren ruk Sitte på seteryggen eller åtripen ved plningshstighet Stå oppreist ved plningshstighet Kjøre ved plningshstighet på grunt vnn eller i frvnn med mnge hindringer Miste tket på roret Uforsiktig kjøring grunnet påvirkning v lkohol eller legemidler/nrkotik Foret vågestykker i stor frt Side M nor DESEMBER 2015

11 Del 1 - Bli kjent med motoren Dødmnnssnoren er en snor som vnligvis er mellom 122 og 152 cm (4 og 5 ft) lng når den er utstrkt. Den hr en festenordning i den ene enden som festes til ryteren, og en festenordning i den ndre enden som festes til åtføreren. Dødmnnssnoren er spirlviklet for å gjøre den så kort som mulig når den ikke strekkes, slik t det er mindre sjnse for t den vikler seg inn i ojekter i nærheten. Den fulle lengden reduserer fren for utilsiktet ktivering hvis åtføreren eveger seg rundt i området ved førerplssen. Føreren kn redusere lengden på dødmnnssnoren ved å vikle den om håndleddet eller ved å slå en knute på snoren. Ved ktivering v dødmnnsryteren vil motoren stnse umiddelrt, men åten vil fortsette å evege seg over en viss vstnd, som vhenger v åthstigheten. Når åten driver fremover, kn den skde personer i vnnet like mye som om motoren vr i gng. Informer lle psssjerer om prosedyrer for strt og drift, i tilfelle de lir nødt til å håndtere åten i et nødstilfelle.! ADVARSEL Hvis åtføreren skulle flle over ord, skl motoren øyelikkelig slås v for å redusere fren for lvorlig personskde eller dødsulykker. Sørg lltid for t egge endene på dødmnnssnoren er forsvrlig festet til ryteren og åtføreren. Det kn også være t ryteren ktiveres ved et uhell ved norml drift. Dette kn føre til én eller flere v følgende fresitusjoner: Psssjerer kn li slynget forover på grunn v rå oppremsing. Dette er spesielt frlig for psssjerene forn i åten fordi de kn li slynget over ugen og li truffet v fremdrifts- eller styrekomponenter. Motorstopp og tp v styrekontroll ved høy sjø, sterk strøm eller krftig vind. Tp v styrekontroll når åten legges til.! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død som følge v rå oppremsing fordi dødmnnsryteren ktiveres ved et uhell. Båtføreren skl ldri forlte førerplssen uten først å kople fr dødmnnssnoren. Sørg for t dødsmnsstoppryteren og dødmnnssnoren er i god driftsmessig stnd Før hver gngs ruk må du kontrollere t dødsmnsstoppryteren fungerer som den skl. Strt motoren. Stopp den ved å trekke ut dødmnnssnoren. Hvis motoren ikke stopper, må du få ryteren reprert før du ruker åten. Før hver gngs ruk skl du kontrollere dødmnnssnoren og se til t den er i god driftsmessig stnd uten frynsing, kutt eller slitsje. Kontroller t klemmene på hver ende v snoren er i god driftsmessig stnd. Skift dødmnnssnoren hvis den er slitt eller skdet. Instrumenter VesselView Motoren kn være koplet til et SmrtCrft VesselView-disply. VesselView 7 er et omfttende informsjonssenter som kn vise åtinformsjon for opptil fire ensin- eller dieselmotorer. VesselView overvåker og rpporterer kontinuerlig grunnleggende driftsdt smt detljert informsjon som sjøvnnstempertur og -dyde, trimsttus, åtens hstighet, styrevinkel og sttus for drivstoff-, olje-, vnn- og spillvnnstnkene. VesselView kn integreres med åtens glole posisjoneringssystem (GPS) eller nnet utstyr som er komptielt med NMEA, for å gi oppdtert informsjon om kurs, hstighet og drivstofforruk til målet. VesselView 4 og 7 er utstyrt med et mikro-sd-kortspor, som gjør t en utorisert originlutstyrsprodusent eller forhndler kn importere frtøystilpsningen. Det kn også enyttes v eieren for å importere ilder eller grfikk. Når flere VesselView-enheter enyttes, ved ruk v enten tre eller fire motorer og flere rorstsjoner, kn det smme mikro-sd-kortet rukes for å lste ned disse konfigursjonene. VesselView M nor DESEMBER 2015 Side 5

12 Del 1 - Bli kjent med motoren Se rukerhåndoken for VesselView for detljert informsjon om ruk v displyet. SmrtCrft speedometer, turteller og digitle målere En SmrtCrft-instrumentpkke supplerer informsjonen som gis v VesselView. Instrumentpkken kn vise: Motorturtll Båtens hstighet Kjølevæsketempertur Oljetrykk Btterispenning Drivstofforruk Motordrifttimer SmrtCrft-turteller og -speedometer - Turteller - Speedometer c - LCD-skjerm c SmrtCrft-instrumentpkken vil også hjelpe deg å identifisere feilkoder forundet med motorens lydvrslingssystem. SmrtCrft-instrumentpkken viser kritiske motorlrmdt og ndre potensielle prolemområder på LCD-skjermen. I SmrtCrft-instrumentpkkens rukerhåndok finner du informsjon om grunnleggende ruk og om vrselfunksjoner som overvåkes v systemet. Digitle System Link-instrumenter Enkelte instrumentpkker hr instrumenter som gir tilleggsinformsjon til den informsjonen som oppgis på VesselView og SmrtCrft-turtelleren og -speedometeret. Eieren og åtføreren skl være kjent med lle instrumentene og deres funksjon på åten. Be åtforhndleren forklre instrumentene og hvilke vlesninger som er normle for din åt. Følgende typer digitle måleinstrumenter kn følge med motoren. c d Digitle System Link-instrumenter Artikkel Instrument Angir Oljetrykkmåler Motoroljetrykk Voltmeter Btterispenning c Vnntemperturmåler Motorens driftstempertur d Drivstoffmåler Nivået i drivstofftnken Side M nor DESEMBER 2015

13 Nødstoppryter Del 1 - Bli kjent med motoren Nødstoppryteren (E-Stop) rukes for å slå v motorene i en nødssitusjon, for eksempel dersom noen fller over ord eller propellen lir viklet inn i noe. Når nødstoppryteren ktiveres, kutter den strømmen til motoren og girkssen. Dersom åten er utstyrt med en nødstoppryter, vil ruk v ryteren kutte strømmen til lle motorene Typisk nødstoppryter Selv om motoren, eller motorene, stnser øyelikkelig når nødstoppryteren ktiveres, vil åten fortsette å drive et stykke vhengig v hstigheten og styrevinkelen når motoren stnses. Mens åten driver fremover kn den skde personer i vnnet like lvorlig som om motoren vr i gng. Vi neflere å lære opp ndre som efinner seg på åten i korrekt strt- og driftsprosedyre i tilfelle de må etjene motoren i en nødssitusjon. Tilfeldig eller utilsiktet ktivering v ryteren under norml drift er også mulig, noe som kn føre til lle følgende potensielt frlige situsjoner: Psssjerer kn li slynget forover på grunn v rå oppremsing. Dette er spesielt frlig for psssjerene forn i åten fordi de kn li slynget over ugen og li truffet v fremdrifts- eller styrekomponenter. Føreren kn miste motorkrft og styrekontroll i høy sjø, sterk strøm eller krftig vind. Føreren kn miste kontrollen over åten når den legges til. Dersom motoren strtes på nytt ved ruk v tenningsryter eller strtknpp etter ruk v nødstoppryteren, uten t tenningsryteren først vris til v-stillingen i minst 30 sekunder, vil motoren strte, men det vil vises feilkoder. Med mindre du er i en potensielt frlig situsjon, skl du vri tenningsryteren til v og vente i minst 30 sekunder før du strter motoren(e) på nytt. Dersom det fremdeles vises feilkoder etter t motoren er strtet på nytt, skl du t kontkt med et utorisert Mercury Diesel-verksted. Fjernkontroller Båten kn være utstyrt med fjernkontroll fr Mercury Precision Prts eller Quicksilver. Det er ikke sikkert t lle kontrollene er utstyrt med de funksjonene som er vist. T kontkt med forhndleren for å få en eskrivelse og/eller demonstrsjon v fjernkontrollen. Pnelmontert f e - Nøytrllåsknpp - Gssknpp c - Dødmnnsryter d - Justeringsskrue for strmming v kontrollhåndtket e - Kontrollhåndtk f - Trim og tilt-ryter c d mc M nor DESEMBER 2015 Side 7

14 Del 1 - Bli kjent med motoren Nøytrllåsknpp. Hindrer utilsiktet innkopling v gir og gss. Nøytrllåsknppen må trykkes inn for å kunne flytte kontrollhåndtket ut v nøytrlstillingen. Gssknpp. Gjør det mulig å gi mer gss uten å skifte gir. Dette gjøres ved å kople girmeknismen fr kontrollhåndtket. Gssknppen kn re trykkes inn når kontrollhåndtket på fjernkontrollen står i nøytrlstillingen, og skl re rukes som et hjelpemiddel ved strt v motoren. Dødmnnsryter. Slår v tenningen dersom den som etjener motoren (og er festet til dødmnnsstoppsnoren) kommer så lngt ort fr førerstillingen t ryteren ktiveres. Se Dødmnnsryter for informsjon om ruk v denne ryteren. Kontrollhåndtk. Giret og gssen styres med evegelsen v kontrollhåndtket. Skyv kontrollhåndtket forover fr nøytrlstillingen med en rsk, estemt evegelse til det første hkket for forovergir. Fortsett å skyve forover for å øke hstigheten. Trekk kontrollspken kover fr nøytrlstillingen med en rsk, estemt evegelse til det første hkket for reversgir, og fortsett å skyve kover for å øke hstigheten. Justeringsskrue for strmming v kontrollhåndtket (ikke vist). Denne skruen rukes for å justere hvor stor krft som skl til for å evege fjernkontrollhåndtket. Du finner fullstendige nvisninger om justering i instruksjonene som følger med fjernkontrollen. Trim (tilt)-knpp. Se Powertrim. Konsollmontert d c - Gssknpp - Kontrollhåndtk c - Powertrimryter d - Tilhengerryter c d mc Gssknpp. Gjør det mulig å gi mer gss uten å skifte gir. Dette gjøres ved å kople girmeknismen fr kontrollhåndtket. Gssknppen kn kun trykkes inn når fjernkontrollhåndtket står i nøytrlstillingen. Kontrollhåndtk. Giret og gssen styres med evegelsen v kontrollhåndtket. Skyv kontrollhåndtket forover fr nøytrlstillingen med en rsk, estemt evegelse til det første hkket for forovergir, og fortsett å skyve forover for å øke hstigheten. Trekk kontrollspken kover fr nøytrlstillingen med en rsk, estemt evegelse til det første hkket for reversgir, og fortsett å skyve kover for å øke hstigheten. Justeringsskrue for strmming v kontrollhåndtket (ikke vist). Denne skruen rukes for å justere hvor stor krft som skl til for å evege fjernkontrollhåndtket. Du finner fullstendige nvisninger om justering i instruksjonene som følger med fjernkontrollen. Powertrimryter. Se Powertrim for å få detljert informsjon om ruk v powertrim. Tilhengerryter. Brukes til å heve hekkggregtet før åten skl trnsporteres, sjøsettes, drs på lnd eller kjøres på grunt vnn. Se Powertrim for å få detljert informsjon om ruk v tilhengerryteren. Overelstningseskyttelse motorens øvre utomtsikringspnel Ved elektrisk overelstning vil en sikring ryke eller en utomtsikring åpnes. Årsken til den elektriske overelstningen må finnes og rettes opp før sikringen skiftes eller overelstningsryteren tilkestilles. MERK: Dersom motoren må kjøres i en nødssitusjon og du ikke kn finne årsken til t motoren trekker mye strøm, skl du slå v eller kople ut lt tilleggsutstyr som er koplet til motorens og instrumentenes ledningsnett. Tilkestill utomtsikringen. Dersom ryteren fremdeles er åpen, er det fremdeles overelstning i det elektriske systemet. Det elektriske systemet må undersøkes nærmere. Kontkt et utorisert Mercury Diesel-verksted. Side M nor DESEMBER 2015

15 Del 1 - Bli kjent med motoren Automtsikringer eskytter motorens elektriske system. Overstrømsvernpnelet sitter under en liten inspeksjonsluke i motordekselet på toppen v motoren. Typisk motordeksel med inspeksjonsluke - Motordeksel - Automtsikringer Når du hr funnet og rettet årsken til overelstningen, kn du tilkestille utomtsikringen ved å trykke på tilkestillingsknppen. c d e f Automtsikringer sett fr ord side på motoren Refernse Automtsikringens merkestrøm Beskyttelse Plssering på sikringspnel 20 A Nøkkel usjltet strøm til ror Nederst til venstre 10 A Sjltet strøm til ECM Øverst til venstre c 10 A Nøkkelryter til ECM I midten til venstre d 15 A Sjltet strøm til ECM I midten til høyre e 15 A ECM sjltet strøm til SIM Øverst til høyre f 5 A Strøm dignosekontkt Nederst til høyre Overelstningseskyttelse Bord fordelingsoks Ved elektrisk overelstning vil en sikring ryke eller en utomtsikring åpnes. Årsken til den elektriske overelstningen må finnes og rettes opp før sikringen skiftes eller overelstningsryteren tilkestilles. MERK: Dersom motoren må kjøres i en nødssitusjon og du ikke kn finne årsken til t motoren trekker mye strøm, skl du slå v eller kople ut lt tilleggsutstyr som er koplet til motorens og instrumentenes ledningsnett. Automtsikringen vil tilkestilles utomtisk. Dersom ryteren fremdeles er åpen, er det fremdeles overelstning i det elektriske systemet. Det elektriske systemet må undersøkes nærmere. Kontkt et utorisert Mercury Diesel-verksted. Automtsikringer eskytter motorens elektriske system som ngitt. Automtsikringspnelet efinner seg i en fordelingsoks montert på motorens kontrollmodul. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 9

16 Del 1 - Bli kjent med motoren Etter t du hr funnet og utedret årsken til overelstningen, kopler du til strttteriet og vrir tenningsryteren til kjørestillingen. Automtsikringen vil tilkestilles utomtisk. Hvis en utomtsikring ikke tilkestilles, må du t kontkt med nærmeste utoriserte Mercury Diesel-verksted. Bord fordelingsoks Kretseskyttelse Nøkkel usjltet strøm til ror Sjltet strøm til ECM Nøkkelryter til ECM Sjltet strøm til ECM ECM sjltet strøm til SIM Strøm dignosekontkt Automtsikringens merkestrøm 20 A 10 A 10 A 15 A 15 A 5 A Frtøyintegrsjonspnelets (VIP) overelstningsvern Frtøysintegrsjonspnelet (VIP) er vnligvis montert i motorrommet. Frtøysgrensesnittpnelet hr tre utomtsikringer som idrr til å eskytte systemets ledninger. c - Automtsikring for ror (10 A) - Automtsikring for gir (15 A) c - Automtsikring for SIM/frtøy (10 A) Engine Gurdin-system Motorens overvåkningssystem (Engine Gurdin) overvåker de kritiske sensorene på motoren og fnger opp tidlige tegn på prolemer. Motorovervåkingen virker hele tiden når motoren er i drift, slik t du ldri ehøver å ekymre deg om du er eskyttet eller ikke. Systemet gir respons på et prolem ved å vgi et lydsignl i seks sekunder og/eller redusere motoreffekten motorkrften for å eskytte motoren. Hvis Engine Gurdin-system er ktivert, skl turtllet reduseres. Prolemet må finnes og rettes opp. Systemet må nullstilles før motoren kn kjøres ved høyere hstigheter. Engine Gurdin-systemet nullstilles ved å skyve gsspken tilke til tomgngsstilling. Hvis Engine Gurdin-systemet finner t nullstillingen ikke hr korrigert prolemet, vil det forli ktivert og egrense turtllet. Prolemet må identifiseres og rettes opp før Engine Gurdin-systemet vil tillte t motoren kjøres på normlt turtll. Side M nor DESEMBER 2015

17 Innhold Aneflinger for sikker åtruk Eksponering for kronmonoksid Vær oppmerksom på kronmonoksidforgiftning Hold deg unn eksosfylte steder God ventilsjon Dårlig ventilsjon Viktig driftsinformsjon Sjøsetting Krv til nominell reidssyklus Høyeffektsklssifisering Sjekkliste Bruk ved kuldegrder og i kldt vær Dreneringsplugg og lensepumpe Trnsportere åten Strte, gire og stnse Før du strter motoren Viktig informsjon SmrtStrt Strte en kld motor Vrme opp motoren Strte en vrm motor Skifte gir...17 Bruk v dorgeventilen på Technodrive girksser Del 2 - På vnnet Del 2 - På vnnet Slå v motoren (stnse) Beskytte personer i vnnet Når åten kjøres Mens åten ligger stille Høy hstighet og høy ytelse Psssjersikkerhet i åter med pontong og dekk Båter med åpent dekk forn Båter med frontmonterte, forhøyde fiskeseter på sokkel Hopping på ølger og kjølvnn Støt mot gjenstnder under vnn Forhold som påvirker driften Vektfordeling (psssjerer og utstyr) i åten Bunnen v åten Høyde over hvet og klim Vlg v propell Komme i gng Første innkjøring v motoren Innkjøring v motoren timers innkjøringsperiode Etter innkjøringsperioden på 20 timer Kontroll ved slutten v første sesong M nor DESEMBER 2015 Side 11

18 Del 2 - På vnnet Aneflinger for sikker åtruk For å kunne nyte åtlivet på en sikker måte ør du være kjent med ktuelle lover, forskrifter og forud som gjelder ruk v åt, og t hensyn til rådene nedenfor. Gjør deg kjent med og overhold lle nutiske regler og lover for området. Vi nefler på det sterkeste t lle motoråtførere tr et kurs i åtsikkerhet. I USA holdes slike kurs v kystvkten, åtorgnissjonen "Power Squdron", Røde Kors og lokle myndigheter som er nsvrlig for åtsikkerhet. For mer informsjon i USA, ring Bot U.S. Foundtion på BOAT (2628). Utfør sikkerhetskontroller og nødvendig vedlikehold. Følg regelmessige intervller, og sørg for t lle reprsjoner utføres på en forsvrlig måte. Kontroller sikkerhetsutstyret omord. Her er noen forslg til sikkerhetsutstyr som ør være med i åten: Godkjente rnnslukningspprter Signlutstyr: lommelykt, rketter eller nødluss, flgg og fløyte eller horn Nødvendig verktøy for småreprsjoner Anker og ekstr nkerline Mnuell lensepumpe og ekstr dreneringsplugger Drikkevnn Rdio Pdleåre eller årer Ekstr propell, trykknv og en pssende skrunøkkel Førstehjelpsutstyr og -nvisninger Vnntette oppevringsokser Ekstr driftsutstyr, tterier, lyspærer og sikringer Krt og kompss eller krt over området Personlig flytevest/redningsvest (én per person omord) Vær oppmerksom på tegn til værendringer, og unngå dårlig vær og høye ølger når du er ute på sjøen. Si fr om hvor du skl og når du regner med å være tilke. Omordstigning. Stopp motoren når psssjerer stiger om ord, går på lnd eller oppholder seg nær kterenden (k) på åten. Det er ikke nok å sette drevenheten i nøytrl. Bruk flytevest/redningsvest. I USA krever føderl lov t det skl finnes redningsvester som er godkjent v kystvkten og hr riktig størrelse, til lle personer omord, pluss en flytepute eller redningsøye som kn kstes ut i vnnet. Vi nefler på det sterkeste t lle om ord hr på seg redningsvesten mens de oppholder seg i åten. Lær opp ndre åtførere. Instruer minst én person omord om grunnleggende strting og etjening v motoren og håndtering v åten dersom åtføreren lir ute v stnd til å kjøre eller fller overord. Båten må ikke overelstes. De fleste åter er klssifisert og sertifisert for en mksimlelstning (vekt) (se åtens typeskilt). Vær oppmerksom på åtens drifts- og lsteegrensninger. Finn ut om åten vil flyte dersom den fylles med vnn. T kontkt med en utorisert Mercury Mrine-forhndler eller åtprodusenten dersom du er i tvil. Sørg for t lle psssjerene sitter ordentlig i åten. Tillt ikke t noen sitter i eller på deler v åten som ikke er eregnet for dette. Dette omftter seterygger, riper, hekken, ugen, dekk, hevede fiskeseter og roterende fiskeseter. Psssjerer må ikke sitte på steder der plutselig og uventet kselersjon, oppremsing, tp v kontroll over åten eller åtevegelser kn føre til t psssjerer slynges overord eller fller i åten. Sørg for t lle psssjerer hr et sete, og t de hr stt seg ned før åten settes i evegelse. Ikke kjør åt under påvirking v lkohol eller ndre rusmidler. Dette er lovfestet. Ved ruk v lkohol eller ndre rusmidler reduseres dømmekrften og reksjonsevnen krftig. Gjør deg kjent med frvnnet, og unngå frlige områder. Vær oppmerksom. Båtføreren er i henhold til loven nsvrlig for å være ktpågivende, h god sikt og lytte. Båtføreren skl h uhindret sikt, spesielt forover. Ingen psssjerer, lst eller fiskeseter skl lokkere sikten for åtføreren når åten kjøres over tomgngshstighet eller ved overgng til plning. Vær oppmerksom på ndre åter, sjøen og kjølvnnet. Side M nor DESEMBER 2015

19 Ikke kjør åten like k en person på vnnski. Del 2 - På vnnet Dersom åten kjører i 40 km/t (25 MPH), vil den innhente en person på vnnski som hr flt i vnnet 61 m (200 fot) forn deg, på fem sekunder. Hold øye med personer på vnnski som hr flt. Når åten rukes til å trekke vnnskiløpere o.l., skl føreren lltid sørge for t personen som ligger i vnnet kommer på førersiden v åten når åten vender tilke for å hjelpe vnnskiløperen. Båtføreren skl hele tiden holde øye med personen som hr flt, og ldri rygge opp til vedkommende eller ndre som efinner seg i vnnet. Meld fr om ulykker. Båtførere er i følge loven pålgt å rpportere en åtulykke til lndets eller sttens utøvende myndigheter for ferdsel på sjøen når åten er innlndet i visse typer åtulykker. Det må meldes fr om ulykken dersom 1) det er tp v liv eller snnsynlighet for tp v liv, 2) det er personskder som krever medisinsk ehndling utover førstehjelp, 3) det er skde på åter eller nnen eiendom for en verdi v over USD eller 4) åten hr gått tpt. Be om ytterligere hjelp fr de lokle myndighetene. Eksponering for kronmonoksid Vær oppmerksom på kronmonoksidforgiftning Kronmonoksid (CO) er en dødelig gss som finnes i eksosrøyk fr lle interne forrenningsmotorer, inkludert fremdriftsmotorer på åter og genertorer som driver forskjellig utstyr på åten. Kronmonoksid er i seg selv en gss uten lukt, smk eller frge, men hvis du kn lukte eller smke motoreksos, etyr det t du puster inn kronmonoksid. Tidlige symptomer på kronmonoksidforgiftning, som kn minne om symptomene ved sjøsyke eller eruselse, omftter hodepine, svimmelhet, døsighet og kvlme.! ADVARSEL Innånding v eksosgss kn føre til kronmonoksidforgiftning, som kn forårske esvimelse, hjerneskder eller dødsfll. Unngå eksponering for kronmonoksid. Hold deg unn eksosfylte steder når motoren går. Sørg for god ventilsjon i åten åde når den ligger stille og under kjøring. Hold deg unn eksosfylte steder Motoreksos inneholder frlig kronmonoksid. Hold deg unn steder med konsentrert motoreksos. Hold svømmere unn åten og sørg for t ingen sitter, ligger eller står på svømmeplttformen eller åtstigen mens motorene går. L ikke psssjerer oppholde seg like k åten underveis (henge på plttformen, odysurfing). Dette er en frlig prksis åde fordi personen oppholder seg i et område med høy eksoskonsentrsjon, og fordi personen risikerer å li skdet v propellen. God ventilsjon Luft ut psssjerområdet åpne sidegrdinene eller lukene forn for å fjerne vgsser. Eksempel på riktig luftstrømning gjennom åten: Dårlig ventilsjon Under visse kjøre- eller vindforhold kn inneygde kiner, kiner med overtrekk eller førerkiner med utilstrekkelig ventilsjon trekke inn kronmonoksid. Instller én eller flere kronmonoksidmålere i åten. Svømmere og psssjerer i et åpent område på en stilleliggende åt som hr, eller ligger nær, en motor i drift, kn på en vindstille dg utsettes for frlige konsentrsjoner v kronmonoksid, selv om dette forekommer svært sjelden. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 13

20 Del 2 - På vnnet 1. Eksempler på dårlig ventilsjon mens åten ligger stille: - Drift v motoren når åten er fortøyd på et vgrenset område - Fortøyning v åten nær en nnen åt som hr motoren i gng 2. Eksempler på dårlig ventilsjon mens åten eveger seg: Kjøring v åten med for høy trimvinkel på ugen - Kjøring v åten uten t lukene forover er åpne (stsjonsvogneffekt) Viktig driftsinformsjon Sjøsetting VIKTIG: Monter dreneringspluggen i unnen v åten før åten sjøsettes. Krv til nominell reidssyklus VIKTIG: Skde som forårskes v feil ruk eller ruk v motoren utenfor de ngitte driftsprmeterne, vil ikke dekkes v den egrensede grntien fr Mercury Mrine. Mercury Diesel-motorer skl rukes i smsvr med driftsprmetrene som ngis v en produktingeniør fr Mercury Diesel. Motorenheten må være utstyrt med girutveksling og propell som lr motoren gå på full gss ved merketurtll. Bruk v Mercury Diesel-motorer for ndre nvendelser enn de som er i smsvr med de spesifiserte driftsprmetrene, er ikke godkjent. Høyeffektsklssifisering A Høyeffektsklssifisering gjelder for fritidsruk (ikke inntektsringende), der ruken er egrenset til 500 timer årlig eller mindre og full effekt er egrenset til én (1) time for hver åttende (8) driftstime. Redusert effektelstning må være ved eller under mrsjhstighet (o/min). Mrsjhstigheten vhenger v motorens mksimle merketurtll (o/min). Sjekkliste Fremgngsmåte for strt Etter strt Underveis Stnse og slå v Åpne motorluken. Luft ut motorrønnen fullstendig. Slå på tteriryteren (utstyrsvhengig). Slå på og kjør motorrønnviften (utstyrsvhengig) i fem minutter. Se etter lekksjer: drivstoff, olje, vnn, væske, osv. Åpne drivstoffventilen (utstyrsvhengig). Åpne unnventilen (utstyrsvhengig). Tilfør drivstoff til drivstoffinnsprøytingssystemet om nødvendig. Vri tenningsnøkkelen til "START". Slipp nøkkelen når motoren strter. Vrm opp motoren på høyt tomgngsturtll i noen minutter. Bruk ved kuldegrder og i kldt vær Se på lle instrumentene for å overvåke motorens tilstnd. Dersom noe er unormlt, må du stnse motoren. Kontroller om det lekker drivstoff, olje, vnn, væske, eksos osv. Kontroller t gir- og gsskontrollhåndtket fungerer som det skl. Kontroller t styringen fungerer som den skl. Kontroller lle instrumentene ofte for å overvåke motorens tilstnd. Lytt etter lrmen. Flytt fjernkontrollspken til nøytrlstillingen. L motoren gå på tomgng i flere minutter slik t turolderen og motoren får tid til å vkjøles. Vri tenningsnøkkelen til "OFF". Slå v tteriryteren (utstyrsvhengig). Steng drivstoffventilen (utstyrsvhengig). Steng unnventilen (utstyrsvhengig). Skyll sjøvnnskjølekretsen dersom motoren rukes i sltvnn, rkkvnn eller forurenset vnn. VIKTIG: T forholdsregler for å forhindre frostskder på motorenheten når åten rukes ved kuldegrder. Frostskder dekkes ikke v den egrensede Mercury Mrine-grntien. Side M nor DESEMBER 2015

21 OBS Del 2 - På vnnet Vnn som er fnget i sjøvnnsdelen v kjølesystemet kn forårske rustskde eller fryseskde. Drener sjøvnnsdelen v kjølesystemet umiddelrt etter ruk eller før lgring i kldt vær. Hvis åten er i vnnet, må du holde unnventilen stengt inntil du strter motoren på nytt, for å forhindre t det renner vnn tilke i kjølesystemet. Dersom åten ikke er utstyrt med en unnventil, må du l vnninntkslngen være frkoplet og tettet. MERK: Som en forholdsregel kn du feste en lpp på nøkkelryteren eller rttet i åten for å minne føreren om å åpne unnventilen eller t ut pluggen og kople til vnninntksslngen før motoren strtes. For å ruke motoren i temperturer på 0 C (32 F) eller lvere må følge disse nvisningene: Drener sjøvnnsdelen v kjølesystemet fullstendig hver dg etter endt ruk for å eskytte mot frostskder. Tpp vnnet fr vnnutskilleren (utstyrsvhengig) dglig etter endt ruk. Fyll drivstofftnken dglig etter endt ruk for å hindre kondensdnnelse. Bruk påkrevd frostvæske v den permnente typen til å eskytte komponenter mot frostskder. Bruk riktig smøreolje for kldt vær. Sørg for t veivhuset inneholder en tilstrekkelig mengde olje. Sørg for t tteriet er stort nok og fulldet. Kontroller t lt nnet elektrisk utstyr er i topp stnd. Ved temperturer på -20 C (-4 F) og lvere ør du ruke en kjølevæskevrmer for å gi edre kldstrt. Ved ruk i rktiske temperturer på 29 C ( 20 F) eller lvere må du kontkte et utorisert Mercury Diesel-verksted for å få informsjon om spesilutstyr og forholdsregler for ruk i kldt vær. Les Del 6. finner du informsjon om lgring i kldt vær og over lengre perioder. Dreneringsplugg og lensepumpe Motorrommet i åten er et nturlig sted for vnn å smle seg. Derfor er åter normlt utstyrt med en dreneringsplugg eller en lensepumpe. Det er svært viktig å kontrollere disse elementene regelmessig, for å sikre t vnnivået ikke kommer i kontkt med motorenheten. Motorkomponenter vil li skdet dersom de kommer under vnn. Skder etter nedsenking i vnn dekkes ikke v den egrensede Mercury Mrine-grntien. Trnsportere åten Båten kn trnsporteres med hekkggregtet i opp-stillingen (ut) eller ned-stillingen (inn). Det er viktig med tilstrekkelig klring mellom veien og hekkggregtet under trnsport. Dersom det er prolemer med tilstrekkelig klring til veien, setter du hekkggregtet i full trnsportstilling og ruker en støttenordning, som kn kjøpes som ekstrutstyr hos et utorisert Mercury Mrine-verksted. Strte, gire og stnse! ADVARSEL Avgsser kn ntennes og føre til eksplosjon, som kn medføre motorskde eller lvorlig personskde. Du må ikke ruke ustile strthjelpemidler som eter, propn eller ensin, i motorens luftinntkssystem.! ADVARSEL Hvis det smler seg drivstoffdmp i motorrommet kn det føre til personskde (irritsjoner i hud/svelg, pustevnsker) eller til ntenning, som kn medføre rnn eller eksplosjon. Ventiler lltid motorrommet før det utføres service på motorenheten. Før du strter motoren OBS Uten tilstrekkelig kjølevnn vil motoren, vnnpumpen og ndre deler overopphetes og påføres skde. Sørg for t det er tilstrekkelig vnntilførsel til vnninntkene under ruk. VIKTIG: Vær oppmerksom på følgende før du strter motoren: Tilfør vnn til sjøvnninntkspumpen. Kontroller t veivhuset i motoren er fylt til riktig nivå med ktuell oljetype for gjeldende tempertur. Les Del 4 Spesifiksjoner. Kontroller t lle elektriske forindelser er sikre. Kontroller lle ktuelle punkter i vedlikeholdsoversikten og sjekklisten. Foret eventuelt ndre nødvendige kontroller som det utoriserte Mercury Diesel-verkstedet hr ngitt, eller som er eskrevet i åtens eier- og rukerhåndok. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 15

22 Del 2 - På vnnet Viktig informsjon SmrtStrt VIKTIG: Denne motoren er utstyrt med SmrtStrt. SmrtStrt utfører lle hensiktsmessige strtprosedyrer når strtryteren ktiveres. Strt SmrtStrt-sekvensen ved å vri tenningsnøkkelen til "START" og l den gå tilke til utgngsstillingen, eller vri tenningsnøkkelen til "RUN" og trykk inn og frigi strt/stopp-ryteren (utstyrsvhengig). SmrtStrt kontrollerer strtprosessen utomtisk. Nå strtryteren ktiveres gir systemet signl til motorens elektroniske kontrollmodul om å strte motoren. Strteren lir tilført strøm inntil motoren strter. Oppstrtsprosessen vrytes etter noen få sekunder eller når motoren når 400 o/min. Forsøk på å strte motoren mens den llerede går vil stnse motoren. Strte en kld motor! ADVARSEL En roterende propell, en åt i frt eller enhver solid gjenstnd som er festet til åten, kn utgjøre en dødsfre for svømmere. Stopp motoren øyelikkelig dersom noen efinner seg i vnnet og er nær åten. MERK: Kontroller væskenivåene før motoren strtes. Les Del 5 Vedlikeholdspln. 1. Slå på og kjør motorrønnviften (utstyrsvhengig) i fem minutter. Du kn også åpne motorluken for å lufte ut motorrønnen før motoren strtes. 2. Sett kontrollhåndtket i nøytrlstillingen. MERK: Dersom motoren ikke hr vært kjørt på en stund og den ikke strter med det smme når du følger vnlig strtprosedyre, kn du ruke tilføringsknotten på drivstoffilterlokket. Trykk inn knotten fire til fem gnger før du prøver å strte motoren. 3. Vri tenningsnøkkelen til "RUN" (kjør). 4. Vri tenningsnøkkelen til "START" og slipp den, eller trykk inn strt/stopp-knppen og slipp. Dersom motoren er kld, skl du l den gå på tomgng i 6-10 minutter eller til motoren når vnlig driftstempertur. VIKTIG: Motoroljetrykket skl stige til mer enn 69 kp (10 psi) noen få sekunder etter t du hr strtet motoren. Stns motoren hvis oljetrykket ikke når dette nivået. Finn og rett feilen. Dersom du ikke kn løse prolemet, skl du kontkte et utorisert Mercury Diesel-verksted. 5. Kontroller t lle instrumenter fungerer som de skl, og viser normle verdier. Vrme opp motoren OBS En kld motor er mest utstt for friksjonsslitsje og egrenset oljeflyt. Reduser slitsjen på motoren ved å l kjølevæsken nå normlt driftssområde før du kselererer hrdt eller kjører på full gss. 1. Kontroller t lle instrumenter fungerer som de skl etter t motoren er strtet. 2. L motoren gå ved 1000 til 1200 o/min til motortemperturen er innenfor normlt driftsområde. Det er svært viktig t motoren vrmes opp før du gir full gss. Oppvrmingsperioden gir smøreoljen tid til å dnne en hinne mellom evegelige deler. MERK: Oppvrmingstiden i kldt vær kn reduseres ved å l motoren gå ved lvere turtll. Norml ruk v åten kn egynne når systemene når driftstempertur. 3. Gjør følgende etter t motoren hr nådd driftstempertur:. Oljetrykket skl være innenfor det ngitte området. Les Del 4 Motorspesifiksjoner. Stopp motoren dersom oljetrykket ikke er innenfor ngitt område.. Kontroller drivstoffsystemet for å finne ut om det lekker fr innsprøytingspumpen, drivstoffrørene, drivstoffilteret eller drivstoffslngene. c. Kontroller motoren og giroverføringen, oljefilteret, oljeføringen, koplingene for oljeføringen og oljepnnen for lekksjer. d. Kontroller kjølevæskeslngene, forindelsesrørene til vrmeveksleren, etterkjøleren, vnnpumpen og dreneringskoplingene for lekksjer. 4. Finn og rett opp eventuelle prolemer, eller t kontkt med et utorisert Mercury Diesel-verksted dersom du ikke finner prolemet. Strte en vrm motor 1. Slå på og kjør motorrønnviften (utstyrsvhengig) i fem minutter. Du kn også åpne motorluken for å lufte ut motorrønnen før motoren strtes. 2. Sett fjernkontrollhåndtket i nøytrlstillingen. 3. Vri tenningsnøkkelen til "START" og slipp nøkkelen når motoren strter. 4. Kontroller t lle instrumenter fungerer som de skl og viser normle verdier. Side M nor DESEMBER 2015

23 Del 2 - På vnnet Skifte gir OBS Hvis du setter motoren i gir ved motorhstigheter over tomgngshstighet, vil trnsmisjonen skdes. Sørg lltid for t motoren kun settes i gir når den går ved tomgngshstighet. OBS Motoren kn skdes dersom propellkselen ikke dreier når du skifter gir, eller hvis du skifter gir når motoren ikke er i gng. Hvis du må skifte gir når motoren er v, skl du mnuelt dreie propellkselen i riktig retning. Når du skl gire, må du påse t fjernkontrollens gsspk står i nøytrl. Flytt fjernkontrollens girspk forover for å skifte til forovergir, eller kover for å skifte til revers. Skyv gssen til ønsket innstilling etter t motoren er stt i gir. Bruk v dorgeventilen på Technodrive-girksser Dorgeventilen reduserer propellhstigheten til under normlhstigheten som oppnås med motoren på tomgng. I dorgemodus kn propellhstigheten vriere fr noen få omdreininger per minutt til 70 % v propellhstigheten i norml driftsmodus.! FORSIKTIG Unngå personskde og skder på åten. Når motoren er i dorgemodus, vil rorkontrollen være egrenset og ustil under mnøvrering og når åten legges til lnd. Kople ut dorgemodus før du forsøker å finmnøvrere åten eller legge til lnd. OBS Hvis du setter motoren i gir ved motorhstigheter over tomgngshstighet, vil trnsmisjonen skdes. Sørg lltid for t motoren kun settes i gir når den går ved tomgngshstighet. OBS Ved for høyt motorturtll i dorgemodus kn giroljen li overopphetet og skde girkssen eller motoren. L ldri motoren gå på turtll over 1100 o/min når den er i dorgemodus. I den ktuelle Technodrive-rukerhåndoken finner du nvisninger om ruk v dorgeventilen. For å unngå lvorlig skde på girkssen må du ldri l motoren gå på turtll over 1100 o/min når den er i dorgemodus. Slå v motoren (stnse) 1. Sett fjernkontrollhåndtket i nøytrlstillingen. OBS Å stnse motoren umiddelrt etter ruk med høy elstning kn skde lgrene i turolderen. L motoren gå på tomgng i flere minutter før du stnser den. 2. L motoren gå på tomgng i flere minutter slik t turolderen og motoren får tid til å vkjøles. 3. Vri tenningsnøkkelen til v-stillingen eller trykk inn strt/stopp-ryteren (utstyrsvhengig). Beskytte personer i vnnet Når åten kjøres Personer i vnnet klrer ikke å komme seg fort unn når en åt kommer i hns/hennes retning Nærm deg lngsomt, og vær svært forsiktig når du kjører åten på områder der det kn være personer i vnnet. Når en åt er i evegelse og giret er i nøytrlstillingen, er kreftene i vnnet mot propellen nok til t propellen kn egynne å rotere. Når propellen roterer i nøytrl, kn den påføre lvorlige personskder. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 17

24 Del 2 - På vnnet Mens åten ligger stille! ADVARSEL En roterende propell, en åt i frt eller enhver solid gjenstnd som er festet til åten, kn utgjøre en dødsfre for svømmere. Stopp motoren øyelikkelig dersom noen efinner seg i vnnet og er nær åten. Skift til nøytrl og slå v motoren før du lr noen oppholde seg i vnnet nær åten. Høy hstighet og høy ytelse Dersom du hr en åt med høy hstighet eller høy ytelse, nefler vi t du ldri kjører den ved høy hstighet før forhndleren eller en nnen person som hr erfring med denne åten, hr gitt deg en innføring og en prøvetur. Ytterligere informsjon finner du i rosjyren om ruk v åt med høy ytelse fr et utorisert Mercury Diesel-verksted. Psssjersikkerhet i åter med pontong og dekk Når åten er i evegelse må du holde øye med hvor lle psssjerene oppholder seg. Ingen psssjerer hr lov til å stå eller ruke ndre seter enn de som er eregnet på kjøring ved høyere hstigheter enn tomgngshstighet. Ved plutselig frtsreduksjon, for eksempel dersom åten treffer en stor ølge eller kjølvnn, plutselig gssreduksjon eller plutselige retningsendringer, kn psssjerer li kstet over ugen. Dersom en person fller over ugen og mellom de to pontongene, vil hn/hun li overkjørt. Båter med åpent dekk forn Personer skl ldri oppholde seg på dekket forn rekkverket mens åten er i evegelse. Alle psssjerer skl oppholde seg k rekkverket forn på åten. Personer på dekket forn kn lett li kstet over ord, og personer som sitter og dingler med en over ugen, kn li ttt v en ølge og trekkes ut i vnnet. mc ! ADVARSEL Hvis psssjerer sitter eller står i et område v åten som ikke er eregnet for psssjerer, og hstigheten er over tomgng, kn dette medføre personskder eller dødsulykker. Hold vstnd til forknten v dekket eller hevede plttformer, og sitt på plss når åten er i evegelse. Båter med frontmonterte, forhøyde fiskeseter på sokkel Disse forhøyde fiskesetene er ikke eregnet for ruk ved høyere hstighet enn tomgngs- eller dorgehstighet. Bruk re seter som er eregnet for kjøring ved høy hstighet. Enhver form for frtsreduksjon som kommer rått og uventet, kn føre til t psssjerer i forhøyde seter fller over ugen på åten. mc Side M nor DESEMBER 2015

25 Del 2 - På vnnet Hopping på ølger og kjølvnn! ADVARSEL Hopping på ølger og kjølvnn kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll hvis noen kstes rundt i åten eller overord. Unngå hopping på ølger eller kjølvnn dersom det er mulig. mc Å kjøre fritidsåter gjennom ølger og kjølvnn er en nturlig del v åtlivet. Når dette gjøres i så stor hstighet t åtskroget tvinges helt eller delvis opp v vnnet, oppstår imidlertid visse fremomenter, spesielt når åten kommer ned igjen. Den største fren er t åten kn endre retning når den ikke er i kontkt med vnnet. I slike tilfeller kn lndingen få åten til å dreie krftig og endre retning. En slik rå retningsendring kn føre til t psssjerer kstes ut v setet eller ut v åten. En nnen, mindre vnlig, frlig situsjon kn oppstå dersom åten tr v fr en ølge eller kjølvnnsølge. Dersom ugen peker for lngt nedover mens åten er i luft, kn den pløye gjennom vnnoverflten når åten lnder, noe som midlertidig kn tvinge åten under vnn. Dette vil føre til t åten stnser omtrent umiddelrt, og psssjerene kn slynges frmover. Båten kn også endre retning rått og krftig. Støt mot gjenstnder under vnn Senk hstigheten og kjør forsiktig ved ferdsel på grunt vnn eller i områder der det er fre for t hindringer under vnn kn treffe de delene v drevenheten som er under vnnet, roret eller åtunnen. Det viktigste du kn gjøre for å redusere fren for personskder eller støtskder forårsket v ojekter som flyter på vnnet eller efinner seg under vnn, er å kontrollere hstigheten på åten. Under slike forhold ør åtens plningshstighet egrenses til 24 til 40 km/t (15 til 25 MPH). Dersom du treffer en flytende gjenstnd eller en gjenstnd under vnn, kn det få ulike følger. Blnt nnet kn dette skje: Båten kn plutselig skifte retning. Slike rå retningsendringer kn føre til t psssjerer kstes ut v setene eller fller over ord. En plutselig reduksjon v kjørehstigheten. Dette vil føre til t psssjerene kstes forover eller fller over ord. Støtskde på drevkomponenter under vnn, roret eller åten. Husk t noe v det viktigste du kn gjøre for å forhindre personskde eller slgskde i disse situsjonene, er å holde åtens hstighet under kontroll. Båtens hstighet ør holdes ved minste plningshstighet ved kjøring i frvnn der det er hindringer under vnn. Etter støt mot gjenstnder under vnn, skl du stnse motoren så rskt som mulig, og undersøke om det er ødelgte eller løse deler på drevsystemet. Dersom motorenheten er skdet eller du hr mistnke om det, skl du t den med til en utorisert forhndler for å få den nøye undersøkt og eventuelt reprert. Båten ør også undersøkes for å se om den er påført skder i skroget eller kterspeilet, eller om det er vnnlekksjer. Dersom åten kjøres når det er skder på drevkomponenter under vnn, ror eller åtunn, kn dette medføre ytterligere skde på ndre deler v motorenheten eller virke inn på styringen v åten. Dersom det er nødvendig å fortsette kjøringen, skl dette gjøres ved sterkt redusert hstighet.! ADVARSEL Unngå lvorlige personskder eller dødsulykker som følge v t du mister kontrollen over åten på grunn v plutselig komponentsvikt. Kjør ikke åten når den hr kollisjonsskde. Få motorenheten undersøkt og reprert etter ehov. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 19

26 Del 2 - På vnnet Forhold som påvirker driften Vektfordeling (psssjerer og utstyr) i åten Flytte vekt kover til kterenden: Øker generelt hstigheten og motorturtllet Får ugen til å hoppe på krppe ølger Øker fren for t etterfølgende ølger skyller inn i åten etter plning Båten kn i sjeldne tilfeller egynne å sprette ortover Flytte vekt forover til ugen: Gjør det lettere å plne Gir edre komfort i grov sjø Båten kn i sjeldne tilfeller egynne å svinge frm og tilke (ugstyring). Bunnen v åten For å opprettholde mksiml hstighet, må du sørge for t unnen v åten er: Ren og fri for skjell og sjøvekster. Ingen forvridning, men nesten flt der den kommer i kontkt med vnnet. Rett og jevn, forut og kter. Sjøvekster kn egynne å gro når åten ligger fortøyd. Dette må fjernes før ruk ettersom det kn lokkere vnninntkene slik t motoren overopphetes. Høyde over hvet og klim MERK: På motorer utstyrt med elektronisk kontrollmodul (ECM), reduseres effektene v endringer i høyde over hvet og klim ved t drivstoffstrømmen justeres utomtisk etter forholdene. ECM-kontrollerte motorer kompenserer imidlertid ikke for økt elstning eller skrogforhold. Endringer i høyde over hvet og klim påvirker ytelsen til motorenheten. Tp v ytelse kn skyldes: Stor høyde over hvet Høye temperturer Lvt rometertrykk Høy luftfuktighet For optiml motorytelse under vekslende værforhold og ved stor høyde over hvet, ør du ruke en propell som lr motoren gå ved merketurtll ved full gss med mksiml åtelstning under norml åtruk. I de fleste tilfeller kn merketurtll ved full gss oppnås ved å skifte til propell med lvere stigning. Vlg v propell OBS Hvis motoren rukes med feil propell, kn dette redusere effekten, øke drivstofforruket, overopphete motoren eller medføre skde på det interne motorhodet. Velg en propell som lr motoren kjøre på spesifisert turtll ved full gss. Båtprodusenten og selgende forhndler er nsvrlig for å utstyre motoren med korrekte propeller. VIKTIG: Motorene som omtles i denne håndoken, er utstyrt med en elektronisk kontrollmodul som egrenser turtllet på motoren. Forsikre deg om t propellen som rukes, ikke gjør det mulig å kjøre motoren slik t denne grensen overskrides. Dette vil medføre etydelig tp v ytelse. MERK: Bruk en nøyktig serviceturteller til kontroll v turtllet. Velg en propell som lr motoren gå ved merketurtll med full elstning. Dersom turtllet ved full gss er under neflt merketurtll, skl propellen skiftes for å unngå tp v ytelse og mulig skde på motoren. Kjøring over merketurtllet vil på den nnen side føre til større grd v slitsje og/eller skder enn det som er vnlig. Etter første vlg v propell kn følgende vnlige prolemer kreve t propellen skiftes ut med en som hr lvere stigning: Vrmere vær og høyere luftfuktighet forårsker lvere turtll (ikke like mye på disse modellene). Drift ved større høyder over hvet forårsker lvere turtll (ikke like mye på disse modellene). Drift med en skdet propell eller skitten åtunn forårsker lvere turtll. Drift med høyere elstning (ekstr psssjerer, trekking v personer på vnnski). For å oppnå edre kselersjon, som er nødvendig for å stå på vnnski, ør du ruke en propell med ett trinn lvere stigning. Unngå å kjøre på full gss når du ruker en propell med lvere stigning, men ikke trekker noen på vnnski. Side M nor DESEMBER 2015

27 Komme i gng Første innkjøring v motoren Det er viktig å følge denne prosedyren for riktig innkjøring v motoren. VIKTIG: Mercury Mrine nefler å vente med å kselerere åten krftig før denne prosedyren er gjennomført. Del 2 - På vnnet VIKTIG: Kjør ldri strtmotoren mer enn 15 sekunder om gngen. Dette er for å unngå t den overopphetes. Dersom motoren ikke strter, skl du vente ett minutt slik t strtermotoren får tid til å vkjøles før du gjentr strtprosedyren. 1. Se ktuell informsjon om Strte, gire og stnse og strt motoren. 2. L motoren gå på rsk tomgng til den hr oppnådd norml driftstempertur. 3. L motoren gå i gir i 3 minutter ved hvert v følgende turtll: 1200 o/min, 2400 o/min og 3000 o/min. 4. L motoren gå i gir i 3 minutter ved hvert v følgende turtll: 1500 o/min, 2800 o/min og 3400 o/min. 5. L motoren gå i gir i 3 minutter ved hvert v følgende turtll: 1800 o/min, 3000 o/min og mksimlt merketurtll ved full gss. Innkjøring v motoren 20 timers innkjøringsperiode VIKTIG: De første 20 driftstimene er motorens innkjøringsperiode. Det er helt vgjørende med riktig innkjøring for å oppnå minimlt oljeforruk og mksiml motorytelse. Under innkjøringsperioden må du følge følgende regler: Kjør ikke under 1500 o/min i lengre perioder i løpet v de første 10 timene. Sett motoren i gir så snrt som mulig etter t den er strtet, og øk gssen til over 1500 o/min hvis forholdene tillter sikker drift. Kjør ikke kontinuerlig ved smme hstighet over lengre perioder. Ikke overskrid 3/4 v full gss i løpet v de første 10 timene. Det er kseptelt å kjøre på full gss v og til i løpet v de neste 10 timene (mks. 5 minutter om gngen). Unngå kselersjon til full gss fr tomgng. Kjør ikke ved full gss før motoren når norml driftstempertur. Kontroller motoroljenivået hyppig. Fyll på olje etter ehov. Høyt oljeforruk er normlt i innkjøringsperioden. Etter innkjøringsperioden på 20 timer Mercury Mrine nefler følgende for å forlenge levetiden til motorenheten: Skift motorolje og oljefilter smt girolje i henhold til intervllene som er ngitt i Vedlikeholdspln. Les Spesifiksjoner og Vedlikehold. Bruk en propell som tillter t motoren kjøres ved merketurtll ved full gss og med full åtlst. Les Spesifiksjoner og Vedlikehold. Kjøring på 3/4 gss eller lvere nefles. Unngå å kjøre på full gss over lengre perioder. Kontroll ved slutten v første sesong T kontkt med et utorisert verksted ved slutten v første driftssesong for å diskutere eller få utført rutinemessig vedlikehold. Dersom du efinner deg i et område der produktet rukes året rundt, skl du kontkte forhndleren ved slutten v de første 100 driftstimene eller én gng per år, lt etter hv som kommer først. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 21

28 Del 2 - På vnnet Merknder: Side M nor DESEMBER 2015

29 Del 3 - Spesifiksjoner Del 3 - Spesifiksjoner Innhold Krv til drivstoff Diesel i kldt vær Frostvæske/kjølevæske Motorolje Motorspesifiksjoner Væskespesifiksjoner Motor Girksse Godkjent mling M nor DESEMBER 2015 Side 23

30 Del 3 - Spesifiksjoner Krv til drivstoff! ADVARSEL Dersom disse retningslinjene ikke etterfølges, kn det medføre skder som følge v rnn eller eksplosjon. De elektriske systemkomponentene på denne motoren er ikke EIP-klssifisert (eskyttet mot ekstern tenning). Ikke oppevr eller ruk ensin om ord på åter som er utstyrt med disse motorene, med mindre det er ttt forholdsregler for å unngå t det kommer ensindmp inn i motorrommet (REF: 33 CFR).! ADVARSEL Drivstofflekksje representerer rnn og eksplosjons fre som kn forårske lvorlige personskder eller død. Kontroller regelmessig lle delene i drivstoffsystemet for lekksje, mykning, stivning, oppsvulming eller korrosjon, spesielt etter lgringsperioder. Ved tegn på lekksje eller forringelse, må komponentene skiftes ut før motoren ts i ruk igjen.! ADVARSEL Denne motoren er dieseldrevet. Å lnde ensin, gsohol (ensin/lkohol-lnding) eller lkohol og diesel kn medføre lvorlige personskder eller dødsfll på grunn v rnn eller eksplosjon. Diesel må ldri lndes med ensin, gsohol eller lkohol. VIKTIG: Bruk v feil diesel eller diesel som inneholder vnn, kn gjøre lvorlig skde på motoren. Bruk v feil drivstoff nses som misruk v motoren, og eventuell skde som dette medfører, vil derfor ikke dekkes v grntien. Mercury-dieselmotorer krever Grde 2-D ULSD-diesel (diesel med ultrlvt svovelinnhold) som tilfredsstiller ASTMstndrdene D975 (eller drivstoff klssifisert som Diesel DIN EN 590), og som hr et cetntll på minst 51. BIODIESEL: Dieselen kn ikke innholde mer enn 7 % iodiesel. Bruk v diesel med lvt svovelinnhold eller diesellndinger med ultrlvt svovelinnhold som inneholder mer enn 7 % iodiesel, kn føre til t drivstoffsystemets ytelse reduseres, injeksjonsdysene tilstoppes, motoren lir vnskelig å strte, hyppigere oljeskift eller mye eksosrøyk. Cetntllet er et mål på tennvilligheten til dieseldrivstoff. Økning v cetntllet vil ikke gi edre motorytelse, men det kn være nødvendig å ruke høyere cetntll ved lve temperturer og i store høyder. Et lvere cetntll kn gjøre det vnskeligere å strte og føre til lengre oppvrmingstid. Det kn også føre til økt grd v motorstøy og eksosutslipp. MERK: Dersom motoren plutselig støyer mer etter påfylling v drivstoff, hr du muligens fått drivstoff med for lvt cetntll. På motorer som ruker diesel med høyt svovelinnhold vil dette føre til stor økning v: Korrosjon på metlldeler Forringelse v elstomer- og plstdeler Overdreven slitsje på interne motordeler, spesielt lgre, og korrosjon og lvorlig skde på ndre motordeler Prolemer med å strte og holde motoren i gng Diesel i kldt vær Uehndlet dieseldrivstoff tykner og stivner ved lve temperturer. Omtrent lt dieseldrivstoff klimtiseres slik t det kn rukes i en estemt region i en estemt årstid. Dersom det lir nødvendig å ehndle dieselen ytterligere, er det eierens/ rukerens nsvr å tilsette et tilsetningsstoff v vnlig merke som hindrer geldnnelse, i henhold til dette produktets nvisninger. Frostvæske/kjølevæske OBS Bruk v frostvæske som inneholder propylenglykol i det lukkede kjølesystemet kn skde kjølesystemet eller motoren. Fyll de lukkede kjølesystemet med en etylenglykol frostvæskelnding som psser for den lveste temperturen som motoren vil li utstt for. Dieselmotorer hr et høyt kompresjonsforhold, og hr derfor høyere driftstempertur enn vnlige forrenningsmotorer. Derfor må det lukkede kjølesystemet og motoren, inkludert tilknyttede kjøleknler, holdes så rene som mulig for å gi tilstrekkelig vkjøling v motoren. For å sørge for skikkelig vkjøling nefler vi t den lukkede delen v kjølesystemet fylles med etylenglykolsert frostvæske med lvt siliktinnhold oppløst i vionisert vnn. Vnlig vnn fr springen eller vklket vnn inneholder uønskede minerler som kn gi store mengder grums i systemet. Dette kn redusere kjøleeffekten. Lvt siliktinnhold forhindrer t frostvæsken skiller seg og dnner siliktgeltin. Denne geltinen kn lokkere knler i motoren og vrmeveksleren slik t motoren overopphetes. Det lukkede kjølesystemet skl kun fylles med forhåndslndet kjølevæske. Tilsetningsstoffer og inhiitorer som tilsettes spesifiserte kjølevæskeoppløsninger, vil dnne en eskyttende hinne i innvendige knler og eskytte mot innvendig nedrytning v kjølesystemet. Den lukkede delen v kjølesystemet skl ikke dreneres før lgring. Den lukkede delen v kjølesystemet skl være fylt hele året med en egnet frostvæske-/kjølevæskelnding, for å unngå rustdnnelse på interne overflter. Dersom motoren kn li utstt for frost, må du sørge for t den lukkede delen v kjølesystemet er fylt med en egnet kjølevæske/frostvæske som eskytter motoren og det lukkede kjølesystemet ned til den lveste forventede temperturen. Side M nor DESEMBER 2015

31 Del 3 - Spesifiksjoner MERK: Vi nefler å ruke en 50/50-lnding v kjølevæske (frostvæske) og vionisert, renset vnn. En 50/50-lnding vil gi frosteskyttelse ned til 35 C ( 31 F). Et lndingsforhold på 40/60 vil gi frosteskyttelse ned til 25 C ( 13 F). Blndingsforholdet må ldri, selv ikke i vrmt klim, være lvere enn 40/60. Et lndingsforhold på 60/40 vil gi frosteskyttelse ned til 50 C ( 58 F). VIKTIG: Frostvæsken/kjølevæsken som rukes i disse åtmotorene skl være sert på etylenglykol med lvt siliktinnhold og inneholde spesielle tilsetningsstoffer og vionisert, renset vnn. Bruk v ndre typer kjølevæske for motoren kn føre til groing i vrmeveksleren og overoppheting v motoren. Blnd ikke forskjellige typer kjølevæske dersom du ikke vet om de er komptile. Se nvisningene fr kjølevæskeprodusenten. Godkjente frost-/kjølevæsketyper er oppgitt i tellen nedenfor. Se Del 5 Vedlikehold for å finne de ktuelle utskiftningsintervllene. Refernsenr. for slnge 122 Beskrivelse Bruksområder Delenummer Kjølevæske/frostvæske med utvidet levetid Lukket kjølesystem K1 Motorolje OBS Det er forudt ved lov å slippe ut olje, kjølevæske og lignende i omgivelsene. Du må ikke søle eller slippe ut olje, kjølevæske eller ndre væsker til miljøet når du ruker eller utfører service på åten. Vær oppmerksom på lokle restriksjoner vedrørende ksting og resirkulering v vfll, og oppevr og kst væskene i smsvr med reglene. Motoren krever olje med kvliteten HD-SAE-API CG-4 og CH-4 for å oppnå optiml motorytelse og mksiml eskyttelse. Vi nefler på det sterkeste å ruke: Beskrivelse Bruksområde Delenummer Mercury 4-Cycle 15W40 Mrine Engine Oil Motorens veivhus K1 Dette er en spesillndet 15W40-olje med tilsetningsstoffer for åtmotorer, og den kn rukes under lle temperturforhold. Den overstiger krvene for oljekvliteten API CF-2, CF-4, CG-4 og CH-4. Andre oljetyper som nefles: Beskrivelse Bruksområde Delenummer Shell Myrin Mopr Texco Urs Super TD Wintershll Multi-Rekord Veedol Turostr Wintershll VIiv 1 Motorens veivhus Kn nskffes loklt Disse oljetypene er godkjent v Mercury Mrine og Mrine Power Europe. Helårsoljen 15W40 kn rukes ved lle temperturer. Motorspesifiksjoner Beskrivelse Spesifiksjoner Motortype Firesylindret rekkemotor, diesel Sekssylindret rekkemotor, diesel Slgvolum 2,8 liter (169 cid) 4,2 liter (254 cid) Tenningsrekkefølge Sylinderdimeter Slglengde Merketurtll (o/min) (se Forhold som påvirker driften Vlg v propell for ytterligere informsjon) 94 mm (3,700 in.) 100 mm (3,937 in.) Tomgngsturtll i nøytrl (motor ved norml driftstempertur) Oljetrykk på tomgng 2,4 r [240 kp] (35 psi) 2,1 r [210 kp] (30 psi) Oljetrykk ved 3800 o/min 6,2 r [620 kp] (87 psi) 6,6 r [660 kp] (93 psi) Termostt (vnn) 83 C (181 F) 89 C (192 F) Termostt (olje) 95 C (203 F) 87 C (187 F) Kjølevæsketempertur Elektrisk system Vekselstrømsgenertorens kpsitet Aneflt tterikpsitet C ( F) 12 V negtiv ( ) jording 1540 W, 14 V, 110 A 750 CCA, 950 MCA eller 180 Ah 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 25

32 Del 3 - Spesifiksjoner Væskespesifiksjoner VIKTIG: Alle kpsitetsverdier er omtrentlige væskemål. Motor VIKTIG: Det kn være nødvendig å justere oljenivået, vhengig v instlleringsvinkel og kjølesystemer (vrmeveksler og væskerør). Bruk lltid peilepinnen til å finne den nøyktige olje- eller væskemengden som kreves. Alle modeller Kpsitet i liter (US qt) Oljetype Delenummer Motorolje (med filter) 8,9 (9,4) 15W40 4-cycle Diesel Engine Oil K01 Lukket kjølesystem 11 (11,6) Mercury Extended Life Antifreeze K1 Alle modeller Kpsitet i liter (US qt) Oljetype Delenummer Motorolje (med filter) 13,8 (14,6) 15W40 4-cycle Diesel Engine Oil K01 Lukket kjølesystem 17,25 (18,2) Mercury Extended Life Antifreeze K1 Girksse MERK: Kpsitetene gjelder kun girkssen og omftter ikke oljekjøleren og oljekjølerslngene. Modell Kpsitet i liter (US qt) Væsketype Delenummer ZF Mrine 63A 4 (4.2) Dexron III Automtic ZF Mrine 63IV 4,4 (4.6) Girolje eller tilsvrende Technodrive 485-A 2,6 (2.5) Godkjent mling Beskrivelse Mercury Diesel White SAE 20W - 40 eller SAE 15W - 40 motorolje Kn nskffes loklt Delenummer 8M Mercury Light Gry Primer Mercury Phntom Blck Q1 Side M nor DESEMBER 2015

33 Innhold Del 4 - Vedlikehold Del 4 - Vedlikehold Eierens og åtførerens nsvr Forhndlerens nsvr Vedlikehold Forslg til vedlikehold du kn utføre selv Inspeksjon Vedlikeholdspln Rutinemessig vedlikehold Plnlgt vedlikehold Motorolje Kontrollere Fylle Skifte olje og filter ZF Mrine girolje Kontroller væskenivået Fylle olje Skifte olje Technodrive girolje Kontrollere oljenivået Fylle olje Skifte olje Motorkjølevæske Motorens kjølevæske Kontroller kjølevæsken Fylle Skifte ,8 Luftfilter T v...39 Kontroll Montere ,2 Luftfilter Fjerne Kontroll Montering Vnnutskillende drivstoffilter Drenere Skifte...43 Fylle Drivstoffsystem Tilførsel Fylle (lufte) Rengjøre og skylle drivstofftnken Sjøvnnssystem Drenere sjøvnnssystemet Kontrollere sjøvnninntkene Rengjøre sjøvnnsfilteret (utstyrsvhengig) Skylle sjøvnnsystemet innenordsmodeller Båten på lnd Båten i vnnet Undersøke motorens sjøvnnspumpe Skifte kjølevæske i det lukkede kjølesystemet Drenere det lukkede kjølesystemet Fylle det lukkede kjølesystemet Korrosjonseskyttelse Generell informsjon Komponenter i motorens korrosjonseskyttelse T v Rengjøre og kontrollere Instllsjon Grohemmende mling Smøring Gsskel Girkel Drivremmer Drivrem Kilerem Kontroll Skifte Btteri Forholdsregler for tteri for flere motorer M nor DESEMBER 2015 Side 27

34 Del 4 - Vedlikehold Eierens og åtførerens nsvr Det er åtførerens nsvr å foret sikkerhetskontroller for å påse t lle smøre- og vedlikeholdsnvisninger følges, med tnke på sikker drift. Vedkommende hr også nsvr for å levere enheten til et utorisert Mercury Diesel-verksted for regelmessig kontroll. Normlt vedlikehold og reservedeler er eierens eller åtførerens nsvr og etrktes ikke som friksjonsfeil eller mterildefekter i henhold til grntietingelsene. Individuelle kjørevner og ruk idrr til ehovet for vedlikehold. Riktig vedlikehold og stell v motorenheten vil grntere optiml ytelse og driftssikkerhet, og vil dessuten holde de generelle driftsutgiftene på et minimum. Be det utoriserte Mercury Diesel-verkstedet om servicehjelpemidler. Forhndlerens nsvr Det er forhndlerens nsvr å utføre kontroll og klrgjøring før levering. Før levering skl forhndleren sørge for t Mercury Diesel-motorenheten er i forsvrlig driftsklr stnd. Foret lle nødvendige justeringer for å oppnå mksiml effektivitet. Forklre og demonstrere ruk v motorenheten og åten. Gi kunden en kopi v sjekklisten for kontroll før levering. Fyll ut grntiregistreringen og send den umiddelrt inn til Mercury Mrine vi MercNET, e-post eller post. Alle motorenheter må registreres med tnke på grntien. Vedlikehold! ADVARSEL Hvis tteriet ikke koples fr før det utføres service- og vedlikeholdsreid, kn det føre til produktskde, personskde eller dødsulykker på grunn v rnn, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstrt. Btteriklene må lltid koples fr tteriet før det utføres vedlikehold eller service på motor eller drevkomponenter, og før disse monteres eller fjernes.! ADVARSEL Hvis det smler seg drivstoffdmp i motorrommet kn det føre til personskde (irritsjoner i hud/svelg, pustevnsker) eller til ntenning, som kn medføre rnn eller eksplosjon. Ventiler lltid motorrommet før det utføres service på motorenheten. VIKTIG: I vedlikeholdsoversikten finner du en fullstendig liste over lt rutinemessig vedlikehold som skl utføres. Noen punkter kn utføres v eieren eller åtføreren, mens ndre punkter ør utføres v et utorisert Mercury Diesel-verksted. Før det utføres vedlikehold eller reprsjoner som ikke er eskrevet i denne håndoken, nefles det å kjøpe en servicehåndok fr Mercury Diesel og lese denne nøye. MERK: Vedlikeholdspunktene er frgekodet slik t de er lette å identifisere. Se merket på motoren. Blå kjølevæske Gul motorolje Ornsje drivstoff Brun girolje Forslg til vedlikehold du kn utføre selv Mercury-motorer er høyteknologiske, komplekse mskiner. Større reprsjoner skl kun utføres v kvlifiserte teknikere med riktige verktøy. Din sikkerhet er vår prioritet. Les lltid lle forholdsregler, dvrsler, viktige meldinger og merknder. Du skl ikke utføre reprsjoner med mindre du er kvlifisert til det. Henvis til den riktige servicehåndoken for produktet. Utfør ikke reprsjoner uten t du er kvlifisert til det. For noen reprsjoner trenger du spesilverktøy og -utstyr. Hvis det ikke rukes riktig spesilverktøy og -utstyr, kn det føre til lvorlig skde på produktet. Få et Mercury Diesel-verksted til å utføre service på motorenheten og utføre regelmessig vedlikehold og kontroll, for sikker og prolemfri åtruk. Inspeksjon Kontroller motorenheten ofte og med jevne mellomrom for å sørge for t den hr topp ytelse, og for å rette opp potensielle prolemer før de lir en relitet. Hele motorenheten skl kontrolleres nøye, inkludert lle tilgjengelige motordeler. 1. Kontroller om noen deler, slnger og klemmer mngler, er løse eller skdet Strm eller skift ut etter ehov. 2. Kontroller om elektriske forindelser og ledninger er skdet eller rustet. 3. Fjern og undersøk propellen. Dersom propellen hr mnge skrmmer, er øyd eller sprukket, må du t kontkt med et utorisert Mercury Diesel-verksted. 4. Reprer hkk og korrosjonsskder på motorenhetens utvendige overflte. Kontkt et utorisert Mercury Dieselverksted. Side M nor DESEMBER 2015

35 Del 4 - Vedlikehold MERK: Motordekslet hr en inspeksjonsluke som gir tilgng til motorens utomtsikringer, påfyllingslokket for olje og peilepinnen, uten t du må t v hele motordekslet. Det kn være nødvendig å fjerne motordekslet under noen vedlikeholdsinspeksjoner og -prosedyrer. Slik fjerner du motordekslet: 1. Løft og løsne motordekslet fr festene Motordeksel - Motordeksel - Plssering v inspeksjonsluke på motordeksel Motordeksel med inspeksjonsluken vist 2. Sett motordekslet på festene og trykk det ned i festeområdene når du skl sette på motordekslet igjen. Vedlikeholdspln Rutinemessig vedlikehold MERK: Utfør kun vedlikeholdsoppgver som gjelder for den ktuelle motorenheten. Begynnelsen v dgen Slutten v dgen Ukentlig Annenhver måned Kontroller motoroljenivået. (Dette intervllet kn forlenges sert på førerens erfring med produktet.) Kontroller kjølevæskenivået. Kontroller giroljenivået. Etter ruk i sltvnn, rkkvnn eller forurenset vnn skl sjøvnnsdelen v kjølesystemet lltid skylles etter ruk. Drener eventuelt vnn fr det primære drivstoffilteret etter ruk. (Drener eventuelt vnn fr egge drivstoffiltre ved ruk i kuldegrder.) Drener eventuelt vnn fr drivstoffiltrene. Kontroller om det er rusk eller sjøvekster i sjøvnninntkene. Kontroller og rengjør sjøvnnsfilteret. Kontroller tteriforindelsene og væskenivået. Behndle motoroverfltene med rusteskyttelse dersom åten rukes i sltvnn, rkkvnn eller forurenset vnn. Kontroller luftfilteret. (Kontroller nnenhver måned eller hver 50. time, det som kommer først.) Undersøk nodene på motoren, og skift dem ut dersom de er erodert 50 % eller mer. Kontroller t måleinstrumentene og lle ledningsforindelsene er godt festet. Rengjør måleinstrumentene. (Ved ruk re i sltvnn reduseres intervllet til 25 timer eller 30 dger, det som kommer først.) 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 29

36 Del 4 - Vedlikehold Plnlgt vedlikehold Etter de første 50 timene Rengjør giroljefilteret og skift girolje. Årlig Hver 100. time eller én gng i året (det som kommer først) Hver 200. time eller årlig (vhengig v hv som inntreffer først) Ml over småskder i lkken på motoren, og spry med korrosjonshemmer. Rengjør giroljefilteret og skift girolje. Kontroller styresystemet og fjernkontrollen for å se om det er løse, mnglende eller ødelgte deler. Smør kler og overføringer. Kontroller motortilpsningen. Strm til motorfestene. Kontroller om det er løse, ødelgte eller korroderte kontkter i det elektriske systemet. Kontroller om kjølesystemet og eksosnlegget er skdet eller lekker. Kontroller strmmingen v slngeklemmene på egge systemer. Rengjør giroljefilteret og skift girolje. Skift motorolje og oljefilter. Skift drivstoffiltrene. Skift luftfilteret. Kontroller tilstnden til og strmmingen v drivremmene for tilehør til motoren. Demonter og undersøk sjøvnnspumpen, og skift ut slitte komponenter. Kontroller sjøvnnspumpens drivrem. Rengjør sjøvnnsdelen i det lukkede kjølesystemet. Rengjør, kontroller og test trykklokket. Undersøk nodene og skift dem ut dersom de er erodert 50 % eller mer. Rengjør sjøvnnssilen. Kontroller kjølevæskenivået og eskyttelsesnivået i det lukkede kjølesystemet. Kontroller kjøreloggen for feil. Kontroller registerremmen. Hvert 2. år Skift kjølevæsken. Hver time eller hvert 5. år (det som kommer først) I henhold til originlutstyrsprodusentens pln Motorolje Skift registerremmen. Rengjør drivstofftnken. Rengjør kjernen i etterkjøleren. Kontroller motorens tilpsning til propellkselen. OBS Det er forudt ved lov å slippe ut olje, kjølevæske og lignende i omgivelsene. Du må ikke søle eller slippe ut olje, kjølevæske eller ndre væsker til miljøet når du ruker eller utfører service på åten. Vær oppmerksom på lokle restriksjoner vedrørende ksting og resirkulering v vfll, og oppevr og kst væskene i smsvr med reglene. Kontrollere VIKTIG: Kontroller motoroljen ved intervllene som er oppgitt i vedlikeholdsplnen. Det er normlt t motoren forruker små mengder olje under drift. Mengden olje som forrukes vhenger v motorhstigheten. Oljeforruket er høyest ved fullt turtll, og vtr etrktelig ved redusert motorhstighet. OBS Når motoren er i gng, kn veivkseltppene eller stngtppene treffe og ødelegge peilepinnen, slik t interne motorkomponenter skdes. Stopp motoren helt før peilepinnen ts ut eller settes inn. 1. Ved kontroll v motoroljenivået under drift må du stnse motoren og l den gå i fem minutter slik t oljen får renne ned i pnnen. 2. Fjern peilepinnen, tørk v den og sett den tilke. Side M nor DESEMBER 2015

37 Del 4 - Vedlikehold 3. Fjern peilepinnen og kontroller oljenivået. Oljenivået må være mellom merkene på peilepinnen. Fyll på olje om nødvendig. Les delen Fylle. c d Typisk - Oljepåfyllingslokk - Peilepinne c - Mksimumsmerke d - Minimumsmerke Fylle VIKTIG: Fyll ikke for mye olje på motoren. 1. Skru v oljepåfyllingslokket. c d Typisk - Motordeksel - Oljepåfyllingslokk c - Inspeksjonsluke fjernet d - Peilepinne for motorolje 2. Fyll på spesifisert olje for å heve nivået til, men ikke over, mksimumsmerket på peilepinnen. 2.8 Kpsitet Væsketype Motorolje (med filter) 8,9 liter (9,4 US qurt) 4-Cycle 15W40 Mrine Engine Oil 4.2 Kpsitet Liter (US qurt) Væsketype Motorolje (med filter) 13,8 liter (14,6 US qurt) 4-Cycle 15W40 Mrine Engine Oil VIKTIG: Bruk lltid peilepinnen for å vgjøre hvor mye olje du trenger å etterfylle. 3. Sett på oljepåfyllingslokket. Skifte olje og filter Se Vedlikeholdsoversikten for å finne intervllet. Motoroljen skl skiftes før åten settes i opplg. VIKTIG: Skift motoroljen når motoren er vrm etter ruk. Vrm olje strømmer lettere og fører med seg mer urenheter. Bruk kun neflt motorolje. Se Spesifiksjoner. 1. Strt motoren og l den vrmes opp til norml driftstempertur. 2. Stopp motoren og gi oljen litt tid til å dreneres ned i oljepnnen (c. fem minutter). 3. Fjern koplingen fr enden v veivhusets oljedreneringsslnge. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 31

38 Del 4 - Vedlikehold 4. Monter oljepumpen for veivhuset (estilles seprt) på den gjengede koplingen til oljedreneringsslngen. c Typisk - Gjenget kopling - Oljedreneringsslnge c - Veivhusoljepumpe Veivhusoljepumpe A 5 Brukes til å fjerne motorolje uten å drenere veivhuset Pump oljen ut v veivhuset og ned i dreneringspnnen. 6. Smle opp og kvitt deg med olje eller oljevfll i henhold til estemmelsene på stedet. 7. Fjern veivhusoljepumpen og monter koplingen på veivhusets oljedreneringsslnge når veivhuset er tomt. Strm godt. 8. Sett inn peilepinnen. 9. Plsser en egnet eholder under oljefilterhuset for å smle opp eventuelle lekksjer. Bruk en egnet filtertng til å løsne toppstykket på oljefilteret. 10. Fjern toppstykket og oljefilteret. 11. Fjern og kst det gmle filterelementet. Kst den gmle O-ringen fr toppstykket. Typisk - Toppstykke - O-ring c - Filterelement c Instller ny O-ring. Smør O-ringen. Refernsenr. for slnge 121 Beskrivelse Bruksområder Delenummer 15W40 4-cycle Diesel Engine Oil 13. Skyv filterelementet på toppstykket til det låses på plss. Du skl høre et klikk. 14. Sett toppstykket med det nye filterelementet inn i oljefilterhuset. VIKTIG: Overstrmming v toppstykket vil føre til deformering som leder til oljelekksje. O-ringer for oljefilter Q01 Side M nor DESEMBER 2015

39 Del 4 - Vedlikehold 15. Drei toppstykket på oljefilteret inntil tetningsflten kommer i kontkt med huset. Strm toppstykket med en egnet filtertng. - Toppstykke - Oljefilterhus Beskrivelse Nm l. in. l. ft. Oljefilterets toppstykke Fjern oljepåfyllingslokket, og fyll på ny motorolje. Se Fylle. VIKTIG: Ved påfylling v ny motorolje skl peilepinnen lltid rukes for å finne ut hvor mye olje som kreves. 17. Strt motoren og se etter lekksjer. ZF Mrine girolje Kontroller væskenivået 1. Fjern peilepinnen. VIKTIG: Når du kontrollerer oljenivået, skl peilepinnen hvile på toppen v det gjengede hullet i huset. Peilepinnen skl ikke skrus inn i det gjengede hullet i huset. 2. Kontroller oljenivået som ngis på peilepinnen når denne hviler på toppen v det gjengede hullet. MERK: Oljenivået kn være litt over mksimumsmerket, fordi noe v oljen fr girkssens oljekjøler og slnger kn h drenert tilke til girkssen. 3. Hvis oljenivået er under minimumsmerket på peilepinnen, skl du fylle på girolje. Les Fylle olje Peilepinne - Gjenget hull c - Mksimumsnivå d - Minimumsnivå VIKTIG: L motoren gå på 1500 o/min i to minutter rett før oljenivået kontrolleres, slik t vlesingen lir riktig. 4. Strt motoren og l den gå ved 1500 o/min i to minutter for å fylle lle hydrulikkretser. 5. Stns motoren, og kontroller rskt oljenivået med peilepinnen hvilende på toppen v det gjengede hullet. 6. Dersom nivået er lvt, må du fylle på girolje for å heve nivået til mksimumsmerket på peilepinnen. Les Fylle olje. MERK: Dersom giroljenivået er ekstremt lvt, må du kontkte nærmeste utoriserte Mercury Diesel-verksted. 7. Sett i peilepinnen. Fylle olje Om nødvendig fyller du på spesifisert utomtgirolje gjennom det gjengede peilepinnehullet for å ringe nivået opp til mksimumsmerket på peilepinnen. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 33

40 Del 4 - Vedlikehold VIKTIG: Bruk kun den spesifiserte utomtgiroljen (ATF). - Peilepinne - Gjenget hull c - Mksimumsnivå d - Minimumsnivå MERK: Bruk lltid peilepinnen til å finne den nøyktige olje- eller væskemengden som kreves. MERK: Kpsiteten gjelder kun girkssen og omftter ikke oljekjøleren og oljekjølerslngene. Modell Kpsitet Væsketype Delenummer ZF Mrine 63A 4,0 l (4.2 US qt) ZF Mrine 63IV 4,4 l (4.6 US qt) Dexron III -olje for utomtgir, eller tilsvrende Kn nskffes loklt 2. Sett i peilepinnen. 3. Kontroller oljenivået. Les Kontroller væskenivået. Skifte olje Rengjør utsiden v girkssen rundt oljefilterenheten. 2. Bruk en 6 mm umrkonøkkel, og fjern oljefilterenheten ved å skru mutteren mot klokken smtidig som du drr. - Mutter på enheten - Oljefilterenhet Skyv sugepumpeslngen gjennom sugerøret og ned i unnen v filterhuset. 4. Pump oljen ut v huset og ned i en egnet eholder. Kvitt deg med oljen på forskriftsmessig måte. - Sugerør - Sugepumpe 5. Fjern og kst filterelementet og O-ringene. 6. Smør de nye O-ringene med girolje Side M nor DESEMBER 2015

41 Del 4 - Vedlikehold 7. Monter de nye O-ringene og filterelementet. c - Filterelement - Deksel c - O-ringer OBS Feil montering v giroljefilteret kn føre til t oljen skummer eller lekker ut, noe som igjen fører til redusert ytelse og skde på girkssen. Pss på t giroljefilteret settes riktig på under montering. 8. Monter oljefilterenheten i girksseforsenkningen ved å dreie med klokken og skyve smtidig. 9. Bruk en 6 mm umrkonøkkel til å skru mutteren på filterenheten mot klokken for å strmme. Strm til mutteren med ngitt tiltrekkingsmoment Mutter på enheten - Oljefilterenhet Beskrivelse Nm l in. l ft Mutter på filterenheten Fyll trnsmisjonen til riktig nivå med spesifisert girolje. Se Fylle olje. Technodrive-girolje Kontrollere oljenivået 1. Fjern peilepinnen. VIKTIG: Når du kontrollerer oljenivået, skl peilepinnen hvile på toppen v det gjengede hullet i huset. Peilepinnen skl ikke skrus på det gjengede hullet i huset. 2. Kontroller oljenivået som ngis på peilepinnen når denne hviler på toppen v det gjengede hullet. MERK: Oljenivået kn være litt over mksimumsmerket fordi noe v oljen fr girkssens oljekjøler og -slnger kn h drenert tilke til trnsmisjonen. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 35

42 Del 4 - Vedlikehold 3. Hvis oljenivået er under minimumsmerket på peilepinnen, skl du fylle på girolje. Se Fylle olje. - Peilepinne - Mksimumsnivå c - Minimumsnivå c VIKTIG: L motoren gå på 1500 o/min i to minutter rett før oljenivået kontrolleres, slik t vlesingen lir riktig. 4. Strt motoren og l den gå ved 1500 o/min i to minutter for å fylle lle hydrulikkretser. 5. Stns motoren, og kontroller rskt oljenivået med peilepinnen hvilende på toppen v det gjengede hullet. 6. Dersom nivået er lvt, må du fylle på girolje for å heve nivået til mksimumsmerket på peilepinnen. Se Fylle olje. MERK: Dersom giroljenivået er ekstremt lvt, må du kontkte nærmeste utoriserte Mercury Diesel-verksted. 7. Sett i peilepinnen. Fylle olje Om nødvendig skl du fylle på spesifisert girolje gjennom det gjengede peilepinnehullet for å ringe nivået opp til mksimumsmerket på peilepinnen. - Peilepinne - Mksimumsnivå c - Minimumsnivå c MERK: Bruk lltid peilepinnen til å finne den nøyktige olje- eller væskemengden som kreves. Technodrive 485A 2. Sett i peilepinnen. Modell Kpsitet Væsketype Delenummer 2,6 l (2.7 US qt) 3. Kontroller oljenivået. Les Kontrollere oljenivået. Skifte olje OBS SAE 20W - 40 eller SAE 15W - 40 motorolje Kn nskffes loklt Det er forudt ved lov å slippe ut olje, kjølevæske og lignende i omgivelsene. Du må ikke søle eller slippe ut olje, kjølevæske eller ndre væsker til miljøet når du ruker eller utfører service på åten. Vær oppmerksom på lokle restriksjoner vedrørende ksting og resirkulering v vfll, og oppevr og kst væskene i smsvr med reglene. 1. Fjern oljepåfyllingslokket og peilepinnen Side M nor DESEMBER 2015

43 Del 4 - Vedlikehold 2. Fjern tppepluggen og l giroljen renne ut i en egnet eholder. - Påfyllingslokk og peilepinne - Dreneringsplugg 3. Kst vfllet i henhold til lokle regler. 4. Sett på plss tppepluggen igjen. 5. Strm til tppepluggen med ngitt tiltrekkingsmoment Beskrivelse Nm l-in. l-ft Tppeplugg for girolje Rengjør utsiden v girkssen rundt oljefilterenheten. 7. Løsne mutteren, og drei festetppen i retningen som er vist. - Mutter på enheten - Festetpp 8. Fjern filterelementet Filterelement Rengjør filterelementet med et mildt rengjøringsmiddel (nskffes loklt). 10. Smør O-ringene med SAE-30W-motorolje. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 37

44 Del 4 - Vedlikehold Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 80 SAE Engine Oil 30W O-ring på giroljefilterelementet Otin Loclly 11. Monter filterelementet. - Filterelement - O-ring OBS Feil montering v giroljefilteret kn føre til t oljen skummer eller lekker ut, noe som igjen fører til redusert ytelse og skde på girkssen. Pss på t giroljefilteret settes riktig på under montering. 12. Sett festetppen tilke over filterenheten ved å dreie den med klokken. 13. Strm til festemutteren med ngitt tiltrekkingsmoment. - Mutter på enheten - Festetpp Beskrivelse Nm l-in. l-ft Mutter på enheten Fyll trnsmisjonen til riktig nivå med spesifisert girolje. Se Fylle olje. Motorkjølevæske Motorens kjølevæske! FORSIKTIG Plutselig trykkfll kn føre til t vrm kjølevæske egynner å koke og spruter utover med voldsom styrke, noe som kn medføre lvorlige rnnskder. L motoren vkjøles før du fjerner trykklokket. Kontroller kjølevæsken VIKTIG: Når mulig, skl du kontrollere kjølevæsken før motoren strtes. 1. L motoren vkjøles. 2. Fjern trykklokket fr ekspnsjonstnken for kjølevæske Side M nor DESEMBER 2015

45 3. Kjølevæskenivået i ekspnsjonstnken skl være over kjølevæskeindiktoren som er festet nederst på kjølevæskelokket. Del 4 - Vedlikehold - Påfyllingshls - Kjølevæskelokk c - Nivåindiktor c Fylle 4. Dersom kjølevæskenivået er lvt:. Undersøk om det er lekksjer i kjølesystemet.. Undersøk om pkningen i trykklokket er skdet, og skift om nødvendig. c. Trykklokket opprettholder trykket i kjølesystemet, og det kn hende t det ikke holder skikkelig på trykket. Kontkt et utorisert Mercury Diesel-verksted for å få lokket testet. d. Fyll på spesifisert kjølevæske etter ehov. Les Fyll kjølevæske. VIKTIG: Strm trykklokket for å unngå tp v kjølevæske. 5. Dersom kjølevæskenivået er riktig, kn du sette på trykklokket og strmme det. 1. L motoren vkjøles. 2. Fjern trykklokket fr ekspnsjonstnken for kjølevæske. 3. Dersom kjølevæskenivået i ekspnsjonstnken er lvt, skl du etterfylle med den ngitte kjølevæsken etter ehov til nivået er minst 25 mm (1 in.) fr unnen v påfyllingshlsen eller eventuelt mellom øvre og nedre merke Trykklokk - Bunnen v påfyllingshlsen Beskrivelse Bruksområde Delenummer Mercury Extended Life Antifreeze Lukket kjølesystem K1 VIKTIG: Når du setter på trykklokket, må du sørge for å strmme det godt nok slik t det ikke lekker kjølevæske. 4. Sett på trykklokket. Strm godt. Skifte Skift kjølevæske i motoren ved ngitt intervll. Se Skifte kjølevæske i det lukkede kjølesystemet. 2,8 Luftfilter T v 1. Fjern festemutteren fr luftfilterdekslet. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 39

46 Del 4 - Vedlikehold 2. Fjern luftfilterdekslet. MERK: Det er ikke nødvendig å fjerne luftfilterrketten som sitter på turolderinntket. 3. Fjern luftfilterinnstsen fr luftfilterrketten som sitter på turolderinntket. Vist fjernet fr motoren for å gjøre illustrsjonen tydeligere - Luftfilterinnsts - Luftfilterrkett Kontroll 1. Luftfilteret kn ikke rengjøres. Skift ut luftfilteret dersom det er skittent eller forurenset. 2. Skift luftfilteret dersom skumgummielementet er slitt eller opprevet. 3. Skift luftfilter ved neflte intervller. Se Vedlikeholdsoversikten for å finne intervllet for utskiftning ved normle forhold. Montere VIKTIG: Behndling, for eksempel delvis oljemetning, kreves ikke og nefles ikke for skumgummielementet før ruk. Skumgummielementet må være rent og tørt for t det skl filtrere tilstrekkelig. 1. Sett luftfilterinnstsen på luftfilterrketten. 2. Monter luftfilterdekslet og festemutteren. 3. Strm festemutteren. Beskrivelse Nm l. in. l. ft. Festemutter på luftfilterdeksel 10,8 95 4,2 Luftfilter Fjerne Løsne klemmen og fjern oljeseprtorens ventilsjonsslnge. 2. Løsne klemmen og fjern luftfilterhuset fr turolderinntket. c - Oljeseprtorens ventilsjonsslnge - Luftfilterhus c - Turolder d - Klemme d d Side M nor DESEMBER 2015

47 Del 4 - Vedlikehold 3. Fjern luftfilterelementet fr luftfilterhuset - Luftfilterhus - Luftfilterelement Kontroll 1. Luftfilteret kn ikke rengjøres. Skift ut luftfilteret dersom det er skittent eller forurenset. 2. Skift luftfilteret dersom skumgummielementet er slitt eller opprevet. 3. Skift luftfilter ved neflte intervller. Se Vedlikeholdsoversikten for å finne intervllet for utskiftning ved normle forhold. Montering Skyv filterelementet inn i luftfilterhuset. Sørg for t elementet er helt stt inn i luftfilterhuset. - Luftfilterhus - Luftfilterelement MERK: Vrselmerkene på luftfilterhuset må være synlige etter t luftfilterhuset er montert. 2. Monter luftfilterhuset på turolderinntket. 3. Strm til klemmen på luftfilterhuset. Beskrivelse Nm l. in. l. ft. Klemme på luftfilterhus 3,4 6, M nor DESEMBER 2015 Side 41

48 Del 4 - Vedlikehold 4. Monter oljeseprtorens ventilsjonsslnge Strm klemmen på oljeseprtorens ventilsjonsslnge godt til. c - Oljeseprtorens ventilsjonsslnge - Luftfilterhus c - Turolder d - Klemme d d Vnnutskillende drivstoffilter 25881! ADVARSEL Drivstoff er lett ntennelig og eksplosivt. Sørg for t nøkkelryteren ser slått v og t dødmnnstoppryteren er plssert slik t motoren ikke kn strte. Røyking, gnister eller åpen ild skl ikke forekomme i området. Sørg for t området er godt ventilert og unngå lngvrig dmpeksponering. Se lltid etter om det er lekksjer før du prøver å strte motoren, og tørk opp eventuelt drivstoffsøl med en gng. OBS Vnn som kommer inn i drivstoffinnsprytingssystemet, vil forårske korrosjon og rust på injektorene og ndre komponenter, noe som setter drivstoffinnsprøytingssystemet ut v funksjon. Kontroller dglig om det er vnn i det vnnutskillende drivstoffilteret. Få motoren kontrollert umiddelrt dersom det kommer vnn inn i drivstoffsystemet. VIKTIG: Bruk en egnet eholder til å smle opp drivstoff. Tørk opp eventuelt søl umiddelrt og kvitt deg med drivstoffet på forsvrlig måte i smsvr med gjeldende estemmelser. Det vnnutskillende drivstoffilteret som sitter på motoren, er utstyrt med en sensor for vnn i drivstoffet (WIF) som skl vrsle føreren når det er vnn i filteret. Dette drivstoffilteret må skiftes ved ngitte intervller eller når det registreres vnn i drivstoffet, vhengig v hv som kommer først. Båtføreren kn li vrslet om t WIF-sensoren (utstyrsvhengig) hr registrert vnn i drivstoffet, vhengig v åtens instrumentpkke: Det kn vises en feilkode. Et lydvrslingssystem kn ktiveres. Se Funksjoner og kontrollenheter. Drener eller skift ut det fjernmonterte primærfilteret (for eksempel et Rcor -filter) ved ngitte intervller, eller hver gng det oppdges vnn i det motormonterte drivstoffilteret. Drenere Drener vnn og små prtikler fr det motormonterte vnnutskillende drivstoffilteret ved å åpne dreneringslokket i unnen v filteret. MERK: Når det er vrmt i været, skl filteret dreneres før dglig drift for å sørge for fullstendig drenering. Når det er kldt og fre for t kondensvnnet kn fryse, skl filteret dreneres rett etter vsluttet dglig drift. MERK: Sett en egnet eholder under drivstoffilteret for å smle opp forurenset drivstoff eller vnn. Kvitt deg med dette på forskriftsmessig måte. 1. Sett en eholder under dreneringslokket på filteret. Side M nor DESEMBER 2015

49 Del 4 - Vedlikehold 2. Åpne dreneringslokket ved å dreie det mot klokken (sett fr unnen v filteret) til drivstoffet egynner å renne ut. T ikke v dreneringslokket. Typisk vnnutskillende drivstoffilter - Kopling for WIF-sensorlending - Filter c - Dreneringslokk c 3. Drener til drivstoffet er klrt. 4. Lukk dreneringslokket ved å dreie det med klokken. Strm godt. 5. Fyll drivstoffilteret. Se Fylle. Skifte! ADVARSEL Hvis tteriet ikke koples fr før det utføres service- og vedlikeholdsreid, kn det føre til produktskde, personskde eller dødsulykker på grunn v rnn, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstrt. Btteriklene må lltid koples fr tteriet før det utføres vedlikehold eller service på motor eller drevkomponenter, og før disse monteres eller fjernes. VIKTIG: Elementet kn ikke rengjøres og rukes om igjen. Det må skiftes. 1. Kople egge tteriklene fr tteriet Kople fr WIF-sensorledningene (utstyrsvhengig). 3. Fjern det vnnutskillende drivstoffilteret og tetningsringen fr festerketten. Bruk ikke filtertng. Typisk - Vnnutskillende drivstoffilter MERK: Det kn være nødvendig å eholde det eksisterende dreneringslokket og ruke det på det nye filteret. Husk å skifte ut O-ringen på dreneringslokket. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 43

50 Del 4 - Vedlikehold 4. Fjern dreneringslokket og O-ringtetningen fr unnen v det eksisterende drivstoffilteret. Merk deg plsseringen v O- ringtetningen. Typisk - Dreneringslokk - O-ringtetning Kst det rukte filteret og O-ringtetningen i henhold til lokle estemmelser. 6. Sett O-ringen og dreneringslokket på det nye vnnutskillende drivstoffilteret. Typisk - Dreneringslokk - O-ringtetning Smør drivstoffilterpkningene med SAE-30W-motorolje. Typisk - Vnnutskillende drivstoffilter - Tetninger Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 80 SAE Engine Oil 30W Tetningsring for vnnutskillende drivstoffilter Otin Loclly Side M nor DESEMBER 2015

51 8. Rett inn filteret på rketten. Vri filteret for hånd for å feste filteret til rketten. Bruk ikke filtertng. Del 4 - Vedlikehold Typisk - Vnnutskillende drivstoffilter Fylle 9. Kontroller t dreneringslokket sitter helt strmt. 10. Kople til WIF-sensorledningene (utstyrsvhengig). 11. Fyll det vnnutskillende drivstoffilteret med drivstoff. Les Fylle. 12. Kontroller om filteret og dreneringslokket lekker. 13. Kople til tteriklene Strt og kjør motoren. Se etter om det lekker drivstoff fr filterkoplingen. Kontroller filtermonteringen på nytt dersom det lekker. Dersom det fortsetter å lekke, skl motoren stoppes øyelikkelig. T kontkt med nærmeste utoriserte Mercury Diesel-verksted. Det sitter en håndpumpe og et pumpestempel på drivstoffilterrketten, som rukes til å: Fylle drivstoffilteret når du hr drenert eller skiftet filter. Fylle drivstoffsystemet på motoren dersom systemet er gått tørt. Tilføre drivstoff til drivstoffsystemet dersom motoren ikke er litt kjørt på en stund. VIKTIG: Bre fyll drivstoffilteret med håndpumpen og pumpestempelet for å sørge for t ufiltrert drivstoff ikke kommer inn i drivstoffsystemet. MERK: Følg denne fremgngsmåten etter t du hr montert et nytt filter, eller dersom det er drenert drivstoff fr filteret for å kontrollere om det er vnn. 1. Løsne lufteskruen på drivstoffilterrketten. Typisk - Lufteskrue M nor DESEMBER 2015 Side 45

52 Del 4 - Vedlikehold 2. Beveg pumpestempelet opp og ned flere gnger. Filteret er fullt når det kommer en luftfri strøm med drivstoff fr lufteskruen. Typisk - Lufteskrue - Pumpestempel 3. Strm lufteskruen Typisk - Lufteskrue Drivstoffsystem Tilførsel Tilfør drivstoff til motoren dersom den ikke hr vært i ruk på en stund, eller dersom motoren ikke vil strte. 1. Beveg stemplet på håndpumpen og tilføringsnordningen opp og ned flere gnger som forklrt tidligere. 2. Prøv å strte motoren. Fylle (lufte) MERK: Følg denne fremgngsmåten dersom drivstoffsystemet er kjørt helt tomt, eller dersom deler v drivstoffsystemet er drenert for å utføre service. 1. Se Vnnutskillende drivstoffilter Fylle og fyll drivstoffilteret. 2. Kontroller om filteret og dreneringslokket lekker. Kontroller t lufteskruen på drivstoffilterrketten er stengt. Rengjøre og skylle drivstofftnken VIKTIG: Diesel ør ikke li stående i tnken over vinteren ettersom det vil smle seg rust, slm og voksrester. Se åtprodusentens nvisninger, og rengjør drivstofftnken ved ngitte intervller. Skyll og rengjør dieseltnken hver driftstime eller hvert 5. år, lt etter hv som kommer først, med mindre nnet er spesifisert. Sjøvnnssystem Drenere sjøvnnssystemet! FORSIKTIG Vnn kn komme inn i åtunnen når dreneringssystemet er åpent, og skde motoren eller få åten til å synke. T åten ut v vnnet eller lukk unnventilen, kople fr og tett sjøvnninntksslngen, og sørg for t lensepumpen går før du drenerer. Kjør ldri motoren med åpent dreneringssystem. VIKTIG: Motoren må ligge så rett som mulig for t kjølesystemet skl kunne dreneres fullstendig. VIKTIG: Båten må ikke kjøres under denne prosedyren. Drener sjøvnnssystemet på motorenheten før kldt vær (kuldegrder), sesonglgring eller lngvrig lgring. 1. T åten på lnd om mulig Side M nor DESEMBER 2015

53 Del 4 - Vedlikehold 2. Hvis åten skl være på vnnet, skl du slå på lensepumpen og stenge unnventilen (utstyrsvhengig) eller kople fr og tette sjøvnninntkslngen. 3. Sørg for t motoren ligger så rett som mulig, slik t sjøvnnssystemet lir fullstendig drenert. MERK: Anodeenheten k på væskekjøleren kn rukes som en dreneringsplugg. 4. Fjern dreneringspluggen fr det kre endedekselet på væskekjøleren. Typisk motor - Dreneringsplugg på nodeenhet - Oljekjøler 5. Fjern dreneringspluggen, eller koplingen (utstyrsvhengig), fr det kre endedekselet på motoroljekjøleren Typisk motor - Motoroljekjøler - Dreneringsplugg eller kopling (utstyrsvhengig) MERK: I de følgende trinnene kn det være nødvendig å senke eller øye slngene for å l sjøvnn drenere fullstendig. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 47

54 Del 4 - Vedlikehold 6. Kople sjøvnninntkslngen fr koplingen på sjøvnnspumpeslngen og drener. c c Sjøvnninntksslnge - Kopling c - Sjøvnnspumpeslnge 7. Rensk ut dreneringshullene flere gnger med et stiv ståltråd til sjøvnnssystemet er fullstendig drenert. 8. På modeller utstyrt med sjøvnnsfilter:. Fjern tppepluggen og skiven (utstyrsvhengig).. Fjern egge slngene ved sjøvnnsfilteret og tøm dem helt. c. Drener og tøm sjøvnnsfilteret. d. Kople til slngene og strm slngeklemmene. e. Monter tetningsskiven og dreneringspluggen (utstyrsvhengig). Typiske sjøvnnsfiltre 9. Etter t lt sjøvnnet er drenert, skl du påføre tetningsmiddel på gjengene på dreneringspluggene eller koplingene (utstyrsvhengig). Monter dreneringspluggene eller koplingene og strm dem godt til Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 19 Perfect Sel Gjengene på dreneringsplugg eller kopling Q Kople til lle slngene. Strm til slngeklemmene. Side M nor DESEMBER 2015

55 Del 4 - Vedlikehold Kontrollere sjøvnninntkene 1. Sørg for t sjøvnninntkshullene er rene og ulokkerte Typisk sjøvnninntk gjennom skroget - Vnninntkshull Typisk sjøvnninntk gjennom kterspeilet Rengjøre sjøvnnsfilteret (utstyrsvhengig) OBS Et sjøvnnsfilter eller en unnventil som åpnes under service eller vedlikehold, kn slippe vnn inn i åten og forårske skde eller senke åten. Steng lltid vnntilførselen fr sjøvnnspumpen, vnninntket eller unnventilen når du utfører service eller vedlikehold på kjølesystemet. 1. Mens motoren er stnset, skl du lukke unnventilen (utstyrsvhengig) eller fjerne og tette sjøvnninntksslngen. 2. For sjøvnnsfilter v metll:. Fjern skruene, skivene og dekselet.. Fjern filteret, dreneringspluggen og tetningsskiven. c. Fjern rusk fr filterhuset. d. Skyll åde filteret og huset med rent vnn. e. Kontroller dekselpkningen. Skift den hvis den er skdet. f - Skruer og skiver - Deksel med glss c - Filter d - Hus e - Dreneringsplugg og tetningsskive f - Tetning c d e For sjøvnnsfilter v plst:. T v dekselet.. Fjern filteret. c. Fjern rusk fr filterhuset. d. Skyll åde filteret og huset med rent vnn. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 49

56 Del 4 - Vedlikehold e. Kontroller dekselpkningen. Skift den hvis den er skdet. - Filterdeksel - Silkurv c - Tetning c 4.! FORSIKTIG Sjøvnnslekksje fr sjøvnnsfilteret kn føre til for stor vnnmengde i åtunnen og motorskde, eller det kn få åten til å synke. Dersom skruene på dekselet strmmes for hrdt til, vil dekselet vri seg slik t det kn lekke sjøvnn ned i åtunnen. 5. For sjøvnnsfilter v metll:. Monter filteret, dreneringspluggen og tetningsskiven.. Monter silkurven. c. Sett på dekselet d. Strm til dekselskruene. Strm ikke til for mye. f - Skruer og skiver - Deksel med glss c - Filter d - Hus e - Dreneringsplugg og tetningsskive f - Tetning c d e For sjøvnnsfilter v plst:. Monter silkurven v plst.. Kontroller t dekseltetningen er riktig montert. Side M nor DESEMBER 2015

57 Del 4 - Vedlikehold c. Skru på filterdekselet. - Filterdeksel - Silkurv c - Tetning c 7. Åpne unnventilen (utstyrsvhengig), eller fjern pluggen og kople til sjøvnninntksslngen igjen. 8. Første gng du strter motoren skl du se etter lekksjer eller luft i systemet som kn tyde på en ekstern lekksje. Skylle sjøvnnsystemet innenordsmodeller Skylling v sjøvnnssystemet med ferskvnn er re nødvendig ved ruk i sltvnn, rkkvnn, forurenset vnn eller vnn med høyt minerlinnhold for å unngå t slt eller slm smler seg. Du oppnår est resultt ved å skylle hver gng åten hr vært i ruk. Sjøvnnssystemet må skylles hver gng åten hr vært rukt i sltvnn og før opplg. Båten på lnd OBS Uten tilstrekkelig kjølevnn vil motoren, vnnpumpen og ndre deler overopphetes og påføres skde. Sørg for t det er tilstrekkelig vnntilførsel til vnninntkene under ruk.! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. L ldri en åt med propell være i drift når den er ute v vnnet. Før du monterer eller fjerner en propell må du sette drivenheten i nøytrl og kople inn dødmnnsstoppryteren for å forhindre t motoren strter. Plsser en trekloss mellom propellldene og ntiventilsjonsplten. 1. Fjern propellen. Se nvisningene fr åtprodusenten. 2. Kople sjøvnninntksslngen fr koplingen på sjøvnnspumpen. 3. Bruk en egnet dpter, og kople en spyleslnge fr en vnnkrn til sjøvnninntksslngen som er tilkoplet sjøvnnspumpen. d c 2.8 vist, 4.2 er tilsvrende - Adpter - Spyleslnge c - Vnnkrn d - Sjøvnninntksslnge 4. Åpne vnnkrnen omtrent hlvveis. Du må ikke sette vnntrykket på for fullt. 5. Sett fjernkontrollen i nøytrl tomgngsstilling, og strt motoren. OBS Drift v motoren ved høye hstigheter når den er ute v vnnet, gir en sugeeffekt som kn føre til t vnnslngen kollpser og motoren overopphetes. L ikke motoren gå ved hstigheter over 1400 o/min når den er ute v vnnet og ikke tilføres tilstrekkelige mengder kjølevnn Kjør motoren på tomgng i nøytrl i c. 10 minutter, eller til vløpsvnnet er klrt. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 51

58 Del 4 - Vedlikehold 7. Hold et øye med vnntemperturmåleren for å psse på t motoren kjøres innenfor normlområdet. 8. Stns motoren. 9. Steng vnnkrnen. 10. Fjern dpteren fr sjøvnnspumpeinntkets slngekopling. 11. Kople til sjøvnninntksslngen igjen. Strm slngeklemmene godt. Båten i vnnet OBS Uten tilstrekkelig kjølevnn vil motoren, vnnpumpen og ndre deler overopphetes og påføres skde. Sørg for t det er tilstrekkelig vnntilførsel til vnninntkene under ruk. OBS Hvis du skyller motoren mens åten er i vnnet, kn sjøvnn strømme inn i motoren og forårske motorskde. Steng unnventilen før du skyller motoren. L unnventilen være stengt til motoren skl strtes. 1. Steng unnventilen (utstyrsvhengig) eller kople fr og plugg igjen sjøvnninntksslngen. c Bunnventil - Sjøvnninntksslnge c - Plugg 2. Bruk en egnet dpter, og kople en spyleslnge fr en vnnkrn til sjøvnninntksslngen som er tilkoplet sjøvnnspumpen. d c 2.8 vist, 4.2 er tilsvrende - Adpter - Spyleslnge c - Vnnkrn d - Sjøvnninntksslnge 3. Åpne vnnkrnen omtrent hlvveis. Du må ikke sette vnntrykket på for fullt. 4. Sett fjernkontrollen i nøytrl tomgngsstilling, og strt motoren. OBS Drift v motoren ved høye hstigheter når den er ute v vnnet, gir en sugeeffekt som kn føre til t vnnslngen kollpser og motoren overopphetes. L ikke motoren gå ved hstigheter over 1400 o/min når den er ute v vnnet og ikke tilføres tilstrekkelige mengder kjølevnn. 5. Kjør motoren på tomgng i nøytrl i c. 10 minutter, eller til vløpsvnnet er klrt. 6. Hold et øye med vnntemperturmåleren for å psse på t motoren kjøres innenfor normlområdet. 7. Stns motoren. 8. Steng vnnkrnen Side M nor DESEMBER 2015

59 Del 4 - Vedlikehold 9. Fjern dpteren fr sjøvnnspumpeinntkets slngekopling. 10. For å forhindre t vnn suges inn i åten eller motoren, må du psse på å ikke åpne unnventilen eller kople til vnninntksslngen igjen på dette tidspunktet. 11. Plsser en lpp på tenningsryteren med eskjed om t unnventilen må åpnes eller sjøvnnsinntkslngen koples til igjen før motoren kn rukes. Undersøke motorens sjøvnnspumpe VIKTIG: Mercury nefler på det sterkeste t denne typen service utføres v et utorisert Mercury Diesel-verksted. Fjern og undersøk motorens sjøvnnspumpe etter intervllet ngitt i Vedlikeholdspln. Kontkt et utorisert Mercury Diesel-verksted. Skifte kjølevæske i det lukkede kjølesystemet Drenere det lukkede kjølesystemet OBS Det er forudt ved lov å slippe ut olje, kjølevæske og lignende i omgivelsene. Du må ikke søle eller slippe ut olje, kjølevæske eller ndre væsker til miljøet når du ruker eller utfører service på åten. Vær oppmerksom på lokle restriksjoner vedrørende ksting og resirkulering v vfll, og oppevr og kst væskene i smsvr med reglene. MERK: Anvisninger om drenering v sjøvnnsdelen finner du under Drenere sjøvnnssystemet i denne delen. VIKTIG: Merk deg følgende: Sørg for t motoren er så horisontl som mulig, slik t kjølesystemet lir fullstendig drenert. Den lukkede kjøledelen må være fylt hele året med riktig kjølevæske. Pss på t den lukkede kjølevnnsdelen er fylt med en psse lnding v etylenglykolholdig frostvæske og vnn dersom motoren kn li utstt for frost. Dette eskytter motoren ned til lveste forventede tempertur. Bruk ikke propylenglykolholdig frostvæske i den lukkede delen v motorens kjølesystem.! FORSIKTIG Plutselig trykkfll kn føre til t vrm kjølevæske egynner å koke og spruter utover med voldsom styrke, noe som kn medføre lvorlige rnnskder. L motoren vkjøles før du fjerner trykklokket. 1. L motoren vkjøles. 2. Fjern trykklokket fr ekspnsjonstnken for kjølevæske. MERK: Drener kjølevæsken i en egnet eholder. Kvitt deg med gmmel kjølevæske på forskriftsmessig måte. 3. Fjern dreneringspluggen på inntks- og eksosmnifolden. 4. Fjern dreneringspluggen på vrmeveksleren. 4,2 vist, 2,8 er tilsvrende - Dreneringsplugg på inntks- og eksosmnifolden - Dreneringsplugg for væskekjøler M nor DESEMBER 2015 Side 53

60 Del 4 - Vedlikehold 5. Åpne dreneringspluggen på motorlokken ,2 vist, 2,8 er tilsvrende - Dreneringsplugg på motorlokk 6. Etter t kjølevæsken hr drenert helt, må du montere inntks- og eksosmnifoldens dreneringsplugg, vrmevekslerens dreneringsplugg og motorlokkens dreneringsplugg. Strm til lle dreneringsplugger forsvrlig. 7. Rengjør det lukkede kjølesystemet om nødvendig. Kontkt ditt lokle, utoriserte Mercury Diesel-verksted. 8. Fyll systemet med spesifisert kjølevæske. Les Fylle det lukkede kjølesystemet. Fylle det lukkede kjølesystemet 1. T v trykklokket. - Trykklokk - Ekspnsjonstnk for kjølevæske VIKTIG: Bruk kun den spesifiserte kjølevæsken. 2. Dersom kjølevæsken skiftes eller nivået er lvt, skl du forsiktig fylle på spesifisert kjølevæske til du når nivået som er ngitt i tellen. Kjølevæskenivå i ekspnsjonstnken Alle modeller Ikke mer enn 25 mm (1 in.) fr unnen v påfyllingshlsen, eller eventuelt mellom øvre og nedre merke Beskrivelse Bruksområde Delenummer Mercury Extended Life Antifreeze Lukket kjølesystem K1 OBS Uten tilstrekkelig kjølevnn vil motoren, vnnpumpen og ndre deler overopphetes og påføres skde. Sørg for t det er tilstrekkelig vnntilførsel til vnninntkene under ruk. 3. Sørg for t sjøvnninntkspumpen tilføres kjølevnn. 4. Sett ikke på trykklokket. Strt motoren og l den gå på rsk tomgng ( o/min). Fyll på kjølevæske om nødvendig for å opprettholde kjølevæskenivået som le spesifisert ovenfor. VIKTIG: Når du setter på trykklokket, må du sørge for å strmme det godt nok slik t det ikke lekker kjølevæske. 5. Sett på trykklokket når motoren hr nådd norml driftstempertur (med termostten helt åpen) og kjølevæskenivået er konstnt. 6. Test motorfunksjonen. Følg med på temperturmåleren og kontroller om det lekker kjølevæske fr motoren. Dersom temperturmåleren ngir for høy tempertur eller det lekker kjølevæske, må du umiddelrt stnse motoren og finne årsken. Side M nor DESEMBER 2015

61 Del 4 - Vedlikehold 7. Etter første driftsperiode skl du l motoren kjøles ned. 8. Fjern trykklokket og etterfyll med spesifisert kjølevæske til nivået som er ngitt i tellen. Kjølevæskenivå i ekspnsjonstnken Alle modeller 9. Sett på trykklokket og strm det godt til. Korrosjonseskyttelse Generell informsjon Ikke mer enn 25 mm (1 in.) fr unnen v påfyllingshlsen, eller eventuelt mellom øvre og nedre merke Hver gng to eller flere ulike metller (for eksempel de som finnes på motorenheten) lir nedsenket i en ledende væske, for eksempel sltvnn, forurenset vnn eller minerlrikt vnn, finner det sted en kjemisk reksjon slik t det strømmer elektrisitet mellom metllene. Den elektriske strømmen får metllet som er mest kjemisk ktivt, eller nodisk, til å erodere. Denne erosjonen klles glvnisk korrosjon, og dersom dette ikke kontrolleres, vil det etter hvert li nødvendig å skifte ut de delene på motorenheten som er i kontkt med vnnet. For å idr til å kontrollere effektene v glvnisk korrosjon, er Mercury-motorer utstyrt med flere offernoder og nnen korrosjonseskyttelse. Du finner en mer omfttende forklring v korrosjon og korrosjonseskyttelse i Mrine Corrosion Protection Guide (Veiledning for korrosjonseskyttelse v åtmotorer). VIKTIG: Skift offernoden hvis den er erodert mer enn 50 %. Mercury nefler på det sterkeste å ikke ruke noder fr ndre produsenter. Kontkt et utorisert Mercury Diesel-verksted for ytterligere informsjon. Komponenter i motorens korrosjonseskyttelse Denne motoren er utstyrt med en offernode som sitter på ldeluftkjølerens endedeksel, for å idr til å eskytte motoren og sjøvnnsdelen v kjølesystemet mot korrosjon. Den hr også en offernodeenhet til i kterenden v oljekjøleren. T v 1. L motoren vkjøles. OBS Hvis sjøvnnsinntket eller unnventilen ikke stenges når du fjerner eller monterer nodepluggene, kn det føre til vnnskde. Steng unnventilen eller kople fr og plugg igjen sjøvnninntksslngen for å unngå t det kommer vnn inn i nodeplugghullene. 2. Mens motoren er stnset, skl du lukke unnventilen (utstyrsvhengig) eller fjerne og tette sjøvnninntksslngen. 3. Drener sjøvnnssystemet. Se Drenere sjøvnnssystemet. 4. Fjern nodeenheten (nodeplugg og offernode) fr toppen v etterkjølerens endedeksel. - Etterkjølerens endedeksel - Anodeenhet M nor DESEMBER 2015 Side 55

62 Del 4 - Vedlikehold 5. Fjern nodeenheten (nodeplugg og offernode) fr kterenden v oljekjøleren. Typisk motor - Anodeenhet - Oljekjøler Rengjøre og kontrollere Kontroll- og utskiftingsintervllene vil vriere vhengig v tilstnden til sjøvnnet og måten motoren kjøres på. MERK: Bruk sndppir, fierørste eller rengjøringssvmp til å fjerne vleiringer fr overflten på noden før du prøver å fstslå grden v erosjon. Ikke ruk en myk stålørste. Denne kn etterlte vleiringer som kn kselerere korrosjonen. 1. Fjern vleiringene. 2. Undersøk og mål noden. Smmenlign målene med spesifiksjonene for en ny offernode, og skift ut nodeenheten når forringelsen er 50 %. MERK: Offernoder er kun tilgjengelig som en enhet. Skift åde pluggen og noden som en enhet. d e Anodeenhet - Anodeplugg - Offernode c - Lengde d - Dimeter e - Tetningsskive c Offernodens mål (ny) Lengde Dimeter 3. Kst tetningsskiven. Instllsjon 1. Monter en ny tetningsskive på nodeenheten (nodeplugg med offernoden). - Anodeenhet - Tetningsskive 19 mm (3/4 in.) 16 mm (5/8 in.) Side M nor DESEMBER 2015

63 Del 4 - Vedlikehold 2. Monter nodeenheten og skiven på etterkjølerens endedeksel. Strm godt. - Etterkjølerens endedeksel - Anodeenhet Monter nodeenheten og skiven i kterenden v oljekjøleren. Strm godt. Typisk motor - Anodeenhet - Oljekjøler 4. Fjern pluggen og kople til sjøvnninntkslngen eller åpne unnventilen (utstyrsvhengig). OBS Uten tilstrekkelig kjølevnn vil motoren, vnnpumpen og ndre deler overopphetes og påføres skde. Sørg for t det er tilstrekkelig vnntilførsel til vnninntkene under ruk. 5. Sørg for t sjøvnninntkspumpen tilføres kjølevnn. 6. Strt motoren og se etter lekksjer. Grohemmende mling VIKTIG: Korrosjonsskde som skyldes feil påføring v grohemmende mling, dekkes ikke v denne egrensede grntien. I noen områder kn det være tilrådelig å mle åtunnen for å forhindre mrinevekster. T kontkt med et Mercury Dieselverksted for å få neflinger for din åt M nor DESEMBER 2015 Side 57

64 Del 4 - Vedlikehold Smøring Gsskel 1. Smør dreiepunktene og styrekontktfltene. - Dreiepunkter - Styrekontktflter Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer Girkel 80 SAE motorolj 30W Gsskelens dreiepunkter og styrekontktflter Otin Loclly 1. Smør dreiepunktene og styrekontktfltene. Typisk girkel og giroverføring på innenordsmodell - Dreiepunkter - Styrekontktflter Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer Drivremmer Drivrem 80 SAE-motoroljen 30W Girkelens dreiepunkter og styrekontktflter Otin Loclly Kontroller regelmessig lle drivremmer for å se om de er strmme og i god stnd (for eksempel t de ikke er slitt, sprukket, frynset eller hr lnk overflte). Side M nor DESEMBER 2015

65 ! ADVARSEL Del 4 - Vedlikehold Hvis du kontrollerer remmene mens motoren går, kn det føre til lvorlig personskde eller død. Slå v motoren og t ut tenningsnøkkelen før du kontrollerer remmene eller justerer strmmingen. e c d f g 4.2 innenordsmotor vist, 2.8 tilsvrende - Remskive for vnnsirkulsjonspumpen - Remskive for vekselstrømsgenertoren c - Mellomhjul d - Automtisk strmmenordning e - Remskive for veivkselen f - Remskive for sjøvnnspumpen g - Kilerem Kilerem Kontroll 1. Kontroller t remmen er riktig strmmet, og se etter følgende: Stor slitsje Sprekker MERK: Mindre, tverrgående sprekker (på tvers v remredden) kn godts. Sprekker på lngs (i lengderetningen) som møter sprekker på tvers, kn ikke godts. Frynsete remmer Blnke overflter Kontroller hvordn den utomtiske strmmenordningen og tilhørende deler fungerer.. Plsser et egnet verktøy i utløseråpningen for den utomtiske strmmenordningen.. Roter den utomtiske strmmeren i pilretingen. - Mnuell strmmer - Utløseråpning c. Løs ut den utomtiske strmmenordningen og l den gli skte tilke. d. Den utomtiske strmmenordningen må gå tilke til utgngsstillingen og opprettholde kileremmens strmming. 90-8M nor DESEMBER 2015 Side 59

66 Del 4 - Vedlikehold Skifte VIKTIG: Dersom en rem skl rukes om igjen, skl den settes på i smme rotsjonsretning som tidligere. 1. Plsser et egnet verktøy i utløseråpningen for den utomtiske strmmenordningen. 2. Roter den utomtiske strmmenordningen i pilretningen for å redusere strmmingen v kileremmen. - Kilerem - Utløseråpning 3. T v kileremmen. 4. Monter ny kilerem. 5. Utløs den utomtiske strmmenordningen forsiktig med rekkstngen, og sørg for t remmen holder seg i riktig posisjon. Btteri Les de spesifikke nvisningene og dvrslene som følger med tteriet. Dersom denne informsjonen ikke er tilgjengelig, må du t følgende forholdsregler når du håndterer tterier.! ADVARSEL Lding v et svkt tteri i åten, eller ruk v strtkler og et hjelpetteri for å strte motoren, kn føre til lvorlig personskde eller skde på produktet som følge v rnn eller eksplosjon. Fjern tteriet fr åten og ld det i et ventilert område vekk fr gnister eller flmmer.! ADVARSEL Et tteri som er i ruk eller ldes, produserer gss som kn ntennes og eksplodere og dermed sprute ut svovelsyre som kn gi lvorlige rnnsår. Ventiler området rundt tteriet og ruk verneutstyr når du håndterer eller utfører service på tterier. Forholdsregler for tteri for flere motorer Vekselstrømsgenertorer: Vekselstrømsgenertoren skl lde det ene tteriet som leverer elektrisk strøm til den motoren som vekselstrømsgenertoren er montert på. Kun ett tteri skl koples til én vekselstrømsgenertor. Du må ikke kople to tterier til smme vekselstrømsgenertor med mindre det rukes en tteriisoltor. Motorens kontrollmodul (ECM) og frtøysintegreringspnel (VIP). ECM- og VIP-modulen krever en stil spenningskilde. Ved ruk v flere motorer kn elektrisk utstyr om ord plutselig drenere spenningen på motorens tteri. Spenningen kn flle under minimumskrvet for ECM- og VIP-modulen. Vekselstrømsgenertoren på den ndre motoren kn også egynne å lde og forårske overspenning i motorens elektriske system. I egge tilfeller kn ECM-modulen koples ut. Når spenningen er tilke på det nivået som ECM-modulen krever, vil ECMmodulen tilkestilles utomtisk. Motoren vil nå gå normlt. Utkoplingen v ECM-modulen skjer vnligvis så rskt t motortenningen tilsyneltende re fusker litt. Intermitterende eller midlertidig VIP-utkopling kn føre til tp v instrumentering og feiltenning i motoren, og kn h en negtiv effekt på motorytelsen og åtsikkerheten. Btterier. Båter med flere motorer som styres elektronisk, krever t hver motor er tilkoplet sitt eget tteri, slik t motorens elektroniske kontrollmodul (ECM) hr en stil spenningskilde. Btterirytere. Btterirytere skl lltid plsseres slik t hver motor drives med et eget tteri. Ikke ruk motorene når ryterne står i stillingen egge eller lle vstillingen. I en nødssitusjon kn tteriet til en nnen motor rukes til å strte en motor med dødt tteri. Btteriisoltorer. Isoltorer kn rukes til å lde et hjelpetteri som rukes til å forsyne tilehør i åten med strøm. De skl ikke rukes til å lde tteriet til en nnen motor i åten med mindre isoltoren er spesielt konstruert for dette formålet. Vekselstrømsgenertorer. Vekselstrømsgenertorens tteri skl etrktes som tteriet til en nnen motor. Side M nor DESEMBER 2015

67 Innhold Del 5 - Oppevring Del 5 - Oppevring Kldt vær (kuldegrder), sesonglgring og lngtidslgring Lgring i kldt vær (kuldegrder) Klrgjøre motoren for sesonglgring eller lngtidslgring Sesonglgring Anvisninger for lngtidslgring Btteri T motorenheten i ruk igjen etter lgring M nor DESEMBER 2015 Side 61

68 Del 5 - Oppevring Kldt vær (kuldegrder), sesonglgring og lngtidslgring VIKTIG: Mercury Mrine nefler på det sterkeste t denne typen service utføres v et utorisert Mercury Dieselverksted. Frostskder dekkes ikke v den egrensede Mercury Mrine-grntien. OBS Vnn som er fnget i sjøvnnsdelen v kjølesystemet kn forårske rustskde eller fryseskde. Drener sjøvnnsdelen v kjølesystemet umiddelrt etter ruk eller før lgring i kldt vær. Hvis åten er i vnnet, må du holde unnventilen stengt inntil du strter motoren på nytt, for å forhindre t det renner vnn tilke i kjølesystemet. Dersom åten ikke er utstyrt med en unnventil, må du l vnninntkslngen være frkoplet og tettet. MERK: Som en forholdsregel kn du feste en lpp på nøkkelryteren eller rttet i åten for å minne føreren om å åpne unnventilen eller å t ut pluggen og kople til vnninntksslngen før motoren strtes. Båten nses som lgret når den ikke er i ruk. Tidsrommet der motorenheten ikke er i ruk kn være svæt kort, for eksempel en dg eller over ntten, en sesong eller en lengre periode. Det må ts hensyn til visse forholdsregler og prosedyrer for å eskytte motorenheten mot frostskder, korrosjonsskder eller egge deler under lgring. Frostskde kn oppstå når vnn som er fnget i sjøvnnssystemet, fryser. Etter ruk v åten kn for eksempel eksponering for kuldegrder selv i en kort periode føre til frostskder. Korrosjonsskde er resulttet v t sltvnn, forurenset vnn eller vnn med høyt minerlinnhold fnges i sjøvnnssystemet. Sltvnn må ikke li værende i motorens kjølesystem, selv ikke i korte lgringsperioder. Drener og skyll sjøvnnssystemet hver gng åten hr vært i ruk. Bruk i kldt vær henviser til ruk v åten når det er mulighet for kuldegrder. På smme måte henviser lgring i kldt vær (kuldegrder) til perioder når åten ikke er i ruk og det er mulighet for kuldegrder. I slike tilfeller må sjøvnnsdelen v kjølesystemet dreneres fullstendig umiddelrt etter ruk. Sesonglgring etyr t åten ikke rukes på én måned eller mer. Tidsrommet vrierer vhengig v hvor åten som lgres, efinner seg geogrfisk. Forholdsregler og prosedyrer for sesonglgring omftter lle trinnene for lgring i kldt vær (kuldegrder) smt noen ekstr trinn når lgringsperioden er lengre enn kortvrig lgring i kldt vær (kuldegrder). Lngtidslgring etyr lgring som kn vre flere sesonger eller lenger. Forholdsregler og prosedyrer for lngtidslgring omftter lle trinnene for lgring i kldt vær (kuldegrder) og sesonglgring smt noen ekstr trinn. Se de spesifikke prosedyrene i denne delen knyttet til forholdene og lgringstiden for din åt. Lgring i kldt vær (kuldegrder) OBS Vnn som er fnget i sjøvnnsdelen v kjølesystemet kn forårske rustskde eller fryseskde. Drener sjøvnnsdelen v kjølesystemet umiddelrt etter ruk eller før lgring i kldt vær. Hvis åten er i vnnet, må du holde unnventilen stengt inntil du strter motoren på nytt, for å forhindre t det renner vnn tilke i kjølesystemet. Dersom åten ikke er utstyrt med en unnventil, må du l vnninntkslngen være frkoplet og tettet. MERK: Som en forholdsregel kn du feste en lpp på nøkkelryteren eller rttet i åten for å minne føreren om å åpne unnventilen eller å t ut pluggen og kople til vnninntksslngen før motoren strtes. 1. Les lle forholdsregler og utfør lle prosedyrer som er oppgitt under Drenere sjøvnnssystemet og drener sjøvnnsdelen v kjølesystemet. 2. Plsser et skilt ved roret som forteller åtføreren t hn må t ut pluggen og kople til vnninntksslngen eller åpne unnventilen (utstyrsvhengig) før åten ts i ruk. 3. For å eskytte ytterligere mot frostskder og korrosjon ør sjøvnnsdelen v kjølesystemet fylles med en lnding v propylenglykolholdig frostvæske og springvnn. Se Anvisninger for sesonglgring i denne delen. Klrgjøre motoren for sesonglgring eller lngtidslgring OBS Uten tilstrekkelig kjølevnn vil motoren, vnnpumpen og ndre deler overopphetes og påføres skde. Sørg for t det er tilstrekkelig vnntilførsel til vnninntkene under ruk. VIKTIG: Dersom motoren llerede er ttt opp fr vnnet, må det tilføres vnn til vnninntkshullene før motoren strtes. Følg lle dvrsler og prosedyrer for spylekoplingen under Skylle sjøvnnssystemet. 1. Tilfør kjølevnn til vnninntkshullene eller sjøvnnspumpeinntket. 2. Strt motoren og l den gå til den når norml driftstempertur. 3. Stns motoren. 4. Skift motorolje og oljefilter. 5. Strt motoren og l den gå i c. 15 minutter. Sjekk om det lekker olje. 6. Skyll sjøvnnsdelen v kjølesystemet. Se Skylle sjøvnnssystemet. Side M nor DESEMBER 2015

69 Sesonglgring Del 5 - Oppevring 1. Les lle forholdsregler og utfør lle prosedyrer som er oppgitt under Klrgjøre motorenheten for sesonglgring eller lngtidslgring. 2. Les lle forholdsregler og utfør lle prosedyrer som er oppgitt under Drenere sjøvnnssystemet og drener sjøvnnsdelen v kjølesystemet. OBS Vnn som er fnget i sjøvnnsdelen v kjølesystemet kn forårske rustskde eller frostskde. T åten ut v vnnet for å tømme sjøvnnsdelen v kjølesystemet umiddelrt etter ruk eller før opplg v noen lengde i minusgrder. VIKTIG: Vi nefler t det rukes propylenglykolsert frostvæske i sjøvnnsdelen v kjølesystemet ved lgring i kldt vær (kuldegrder), sesonglgring og lngtidslgring. Kontroller t den propylenglykolholdige frostvæsken inneholder et rustmiddel og er neflt for ruk i åtmotorer. Følg propylenglykolprodusentens neflinger nøye. 3. Fyll en eholder med c. 5,6 liter (6,0 US qt) med propylenglykolholdig frostvæske og springvnn lndet i henhold til produsentens neflinger, for å eskytte motoren ned til den lveste temperturen som den vil utsettes for i kldt vær eller lengre opplg. 4. Kople sjøvnninntksslngen fr sjøvnnspumpen. Bruk om nødvendig en dpter til å midlertidig kople et pssende slngestykke til sjøvnnspumpen, og plsser den ndre enden v slngen i eholderen med propylenglykolsert frostvæske og springvnn. Typisk - Sjøvnnspumpe - Midlertidig slnge c - Beholder med propylenglykolholdig frostvæske og springvnn VIKTIG: Det kn være forudt ved lov å tømme ut propylenglykol i omgivelsene. Kst propylenglykol i smsvr med gjeldende estemmelser. 5. Strt motoren og l den gå på tomgng til frostvæskelndingen er litt pumpet inn i motorens sjøvnnssystem. 6. Stns motoren. 7. Fjern den midlertidige slngen fr sjøvnnspumpen. 8. Rengjør motoren utvendig, og gå over med grunning og sprymling der det er nødvendig. Etter t mlingen hr tørket, må motoren påføres et lg med den ngitte korrosjonseskyttende oljen eller tilsvrende. Beskrivelse Bruksområde Delenummer Korrosjonsinhiitor Lysegrå grunning Motoren utvendig Mercury Diesel hvit 8M Mercury Phntom svrt Girskiftplte og luftfilterhus Q1 9. Det utoriserte Mercury Diesel-verkstedet skl nå utføre lle kontroller og inspeksjoner smt foret ll smøring og skifte væske som ngitt i Vedlikeholdsoversikter. 10. Følg tteriprodusentens nvisninger for lgring, og lgre tteriet. Anvisninger for lngtidslgring VIKTIG: Mercury nefler t denne typen service utføres v et utorisert Mercury Diesel-verksted. 1. Les lle forholdsregler og utfør lle prosedyrer som er oppgitt under Klrgjøre motorenheten for sesonglgring eller lngtidslgring. 2. Les lle forholdsregler og utfør lle prosedyrer som er oppgitt under Drenere sjøvnnssystemet. 3. Les lle forholdsregler og utfør lle prosedyrer som er oppgitt under Anvisninger for sesonglgring. c VIKTIG: Mterilet i sjøvnnspumpeimpelleren kn skdes ved lngvrig eksponering for direkte sollys. 4. Fjern sjøvnnspumpeimpelleren og lgre den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys. Kontkt et utorisert Mercury Diesel-verksted for mer informsjon og service M nor DESEMBER 2015 Side 63

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia Smsvrserklæring for Mercury Diesel QSD innenordsmodeller Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 40 FourStroke med styrekulthåndtk Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115632 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 4/5/6 FourStroke 8M0115930 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 8/9.9 og 9.9 Commnd Thrust/ProKicker FourStroke Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115944 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert

Detaljer

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 150 FourStroke 8M0127419 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 40/50 TwoStroke 8M0123765 416 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine 75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0127438 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med

Detaljer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer Identifiksjon Registrer følgende informsjon: Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel-produktet. Oppgi lltid modell- og serienummer

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenbordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om ord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport og Adventure opplåsre åter 8M0108904 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935 USA Autorisert

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndbok 40 Jet FourStroke 8M0116019 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater 2015 Mercury Mrine 540 Brvo-hekkggregter 8M0112139 715 nor nor Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å

Detaljer

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok

2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 2016 Mercury Mrine 200-250 OptiMx, inklusive Pro XS Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 8M0115818 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter Smsvrserklæring for Mercury diesel-hekkggregter (VW) Dette hekkggregtet tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr med Mercury

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI, USA 54937-9385 USA

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndbok 250 og 300 XS OptiMx 8M0115762 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel Hekkggregtmodellene 2.8 og 4.2 diesel 0001. Identifiksjonsfortegnelse Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige ingeniørdetljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel motoren. Oppgi lltid

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine SmartCraft-brukerhåndbok (diesel) 8M nor

2015 Mercury Marine SmartCraft-brukerhåndbok (diesel) 8M nor 2015 Mercury Mrine SmrtCrft-rukerhåndok (diesel) 8M0112125 715 nor INNHOLD Del 1 - Oversikt - Identifiksjon v systemene Identifiksjon v SmrtCrft systemer med og uten DTS... 2 Ikke DTS... 2 DTS etjeningsorgner...

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 7 8M0102727 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 7 Oversikt... 2 Betjeningsorgner forn...2 Bruk v etjeningsorgner forn... 2 Bkpnel... 3 VesselView 7 displyet plssering

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave Smsvrserklæring FCC og IC Tkk Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 4 8M0102713 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 4 Oversikt... 2 Knpper... 2 Velge visningsspråk... 2 Bkpnel... 3 VesselView 4 displyet plssering og beskrivelser...

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA eller Mrine

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

90-8M nor. Xi5 trådløs utgave Mercury Marine

90-8M nor. Xi5 trådløs utgave Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Xi5 trådløs utgve nor 90-8M0098379 514 nor ORIGINALSPRÅK, INSTRUKSER Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 TRÅDLØS PEDAL, FCC-ID MVU09291 Xi5 TRÅDLØS FJERNKONTROLL, FCC-ID MVU09305 IC: 6094A-09291,

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg i Split-system

DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg i Split-system DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsnlegg i Split-system FUA7AVEB FUA00AVEB FUA25AVEB INNHOLD. SIKKERHETSTILTAK... 2. HVA SOM SKAL GJØRES FØR DRIFT... 4 3. DRIFTSOMRÅDE... 5 4. INSTALLERINGSSTED... 5 5. DRIFTSPROSEDYRE...

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide,

Detaljer