Nummer Fra energisluk. til energibank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank"

Transkript

1 Nummer Fra energisluk til energibank 1

2 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte lag med YIT. Det er gledelig å registrere at vårt nye navn begynner å sette seg godt i markedet. Vi leverte resultater som forventet i fjor. Aksjekursen har steget betraktelig siden etableringen 1. juli 2013, og vi ser lyst på den videre utviklingen av Caverion både i Europa og i Norge. Vi jobber iherdig med å videreutvikle bedriften, og her står kompetanse sentralt. I denne utgaven av Partner vil du kunne lese om vårt fokus på lærlinger, traineer og ikke minst vår egen skole, Caverion Academy. Som Norges ledende leverandør av tekniske installasjoner og service har vi stort fokus på å skape energieffektive løsninger. Caverion ønsker å være i front innen denne utviklingen, derfor blir også kontinuerlig kompetanseheving et viktig element for å være en god rådgiver og leverandør til våre kunder. Et utvalg av våre prosjekter og leveranser vi du også kunne lese om denne gangen. Samtidig har vi som selskap engasjert oss i det nasjonale forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB). Gjennom dette fellesskapet er vi en pådriver for at Norge skal få flere energivennlige løsninger i bygg. En tett dialog med Enova er også avgjørende for å kunne ha oppdatert kunnskap om hvilke støtteordninger som til en hver tid er gjeldende. I Caverion legger vi vekt på å ta samfunnsansvar. Gjennom vårt gode samarbeid med Norges Røde Kors, har vi gjennom flere år engasjert oss i prosjektet «Ferie for alle». Dette er et givende prosjekt for våre medarbeidere, hvor vi i tillegg får en tydelig bekreftelse på at det nytter å hjelpe. Ønsker deg god lesning, og håper denne utgaven av Partner kan være til både inspirasjon og nytte. Nummer Opplag Kundemagasin for Caverion. Ole Deviks vei 10, Postboks 6260 Etterstad, 0603 Oslo. Tlf: Redaktør Roar Andersen Redaksjon Jon Henriksen Øivind Karlsen Forsidefoto SpareBank 1 SMN Foto Tore Røyneland, Image Photo Follo Fjernvarme Olavthon.no Jon Henriksen Øivind Karlsen Design og produksjon DP Reklamebyrå AD Harald Brorstad Trykk United Press Distribusjon Posten / Bring Med vennlig hilsen Knut Gaaserud Adm. direktør 2

3 Innhold Vi jobber iherdig med å videreutvikle bedriften, og her står kompetanse sentralt. Caverion ønsker å være i front innen energieffektive løsninger. Knut Gaaserud Adm. direktør Fra energisluk til energibank Energirådgiver Total forvandling Caverion i front Størst og flottest Ferie for alle Nordnorsk bannskap Fra trainee til prosjektleder Caverion Academy Lærlinger gleder seg Profilen Tett samarbeid på Askøy 3

4 4 Prosjektkunden

5 Fra energisluk til energibank I sentrum av Trondheim har SpareBank 1 SMN etablert nytt hovedkontor og samlet hele konsernets virksomhet. Det fem etasjers bygget, som dekker et helt kvartal, knuser alle miljøstandarder og er blant et Norges mest energieffektive bygg. Sparebank-byggets oppsiktsvekkende gode energiresultater har nå blitt pensum på NTNU. Helt fra starten av har alle impliserte vektlagt at bygget skulle være fremtidsrettet og at en helhetlig miljøtankegang skulle ligge i bunnen av prosjektet. Det gamle bygget fra 1892 ble bevart og rustet opp, mens bygget fra 70-tallet ble revet for å gi plass til det nye og moderne kontor- og forretningsbygget. Total bygningsmasse er på ca kvadratmeter. Bygget var innflytningsklart på tampen av Energieffektivt bygg SpareBank 1-byggets form- og fasadeuttrykk reflekterer sterkt at dette er et energieffektivt bygg. Bygget er kompakt uten mange volumsprang, innskjæringer eller utkraginger. Dette bidrar til å redusere mengde yttervegg og takflater. Veloverveid vindusplassering og nøktern bruk av glass, sikrer at varmetap og kjølebehov minimaliseres. -Vi er godt fornøyd med resultatet. Det har blitt et velfungerende bygg og vi har altså innfridd målsettingen Vi har innfridd målsettingen når det gjelder energibruk. Faktisk har vi målte resultater som er bedre enn dette! når det gjelder energibruk. Faktisk har vi målte resultater som er bedre enn dette og med tanke på at det gamle bygget vi hadde var et skikkelig energisluk, er vi selvsagt tilfredse med resultatene som vi har oppnådd på energisiden. Investeringene når vi vurderer levetidsbildet for bygget er gode, opplyser eiendomssjef i SpareBank1 SMN, Jørgen Løfaldli. Målsettingen innfridd Målsettingen var at netto beregnet energibehov for kontordelen skulle ligge på under 100 kwh/m2. Det har man klart med glans. I 2011 var målt energi for kontordelen helt nede i 66 kwh/m2, mens det i fjor Jørgen Løfaldli Eiendomssjef i Sparebank 1 SMN Eiendomssjef i Sparebank 1 SMN, Jørgen Løfaldli. 5

6 var på 77 kwh/m2. Det er foretatt noen justeringer underveis som har ført til at det målte resultatet har gått noe opp. De avanserte tekniske løsningene som er benyttet sikrer de gode energiresultatene. Bygget har automatisk styring av lys, temperatur, luftmengde og CO2-innhold i luft alt etter behovet som registreres. De byggetekniske løsningene, som for eksempel at kulde/varme lagres i betongen i bygningskroppen, bidrar til at SpareBank 1-bygget ligger langt under det som er vanlig energibruk i selv nye bygg. Caverion-leveranser Caverion har levert alle de tekniske installasjonene i dette energivennlige bygget. Direktør for Teknologiog Utvikling i Caverion, Jens Petter Burud sier dette: -Bygget har altså en spesiell ventilasjons- og klimaløsning, som bruker bygningskroppens evne til å absorbere overskuddsvarme i perioder med kjølebehov. Bygningskroppen kjøles ned ved å kjøre ventilasjonsanlegget om natta. Ved behov kjøres det mer uteluft på natta enn om dagen, for å kjøle betongdekket ned. Ventilasjonsanlegget er et lavtrykksanlegg med lufttilførsel i gulv i alle kontoretasjer. Dette styres etter behov og styreparametere er CO2 og temperatur. Forbilde for andre -Vi stod i prosjekteringsfasen overfor to veivalg. I ettertid er vi glade for at vi valgt akkurat denne løsningen. Den viser seg å fungere godt, fastslår eiendomssjefen. Bankbygget i Trondheim har så gode målte energiresultater, at det de siste par årene har vært mange som har vært på studiebesøk for å lære og hente inspirasjon til egne bygg. Bygget brukes også som opplæringscase for energiberegninger i bygg. Nylig var 16 NTNUstudenter på besøk i bygget som en del av undervisningen i faget Building Environmental Design and Engineering Klimateknikk. -Det er hyggelig at vi får oppmerksomhet og kan være et forbilde for andre, sier Jørgen Løfaldli. Sparebank 1 SMNs bygg ligger i Trondheim sentrum og har vist til meget gode energiresultater. 6

7 Norge Rundt Fredrik Strand blir ny konsernsjef og CEO i Caverion-konsernet Caverions styre har valgt svenske Fredrik Strand (49) som Caverions nye konsernsjef og administrerende direktør. Han vil begynne i sin nye stilling i løpet av andre kvartal i Foreløpig fungerer Fredrik Strand som konsernsjef i Sodexo, og er ansvarlig for selskapets nordiske virksomheter. Fredrik Strand har jobbet i sin nåværende stilling siden Mellom 1989 og 2009 jobbet han hos Ericsson i flere lederstillinger. I denne perioden ledet han blant annet Ericssons globale tjenestelevering og dens utvikling. Han har også vært ansvarlig for selskapets servicevirksomhet i Latin- Amerika og USA. Caverions nåværende konsernsjef Juhani Pitkäkoski vil fortsette som konsernsjef og CEO inntil Fredrik Strand tiltrer. Pitkäkoski vil støtte ansettelsesprosessen av den nye konsernsjefen og vil styrke utviklingen av Caverions strategiske vekstprosess mens han rapporterer til Fredrik Strand. - Juhani Pitkäkoski har vært en del av et team som bygget opp YITs Building Services siden starten. Denne virksomheten har fra år 2000 vokst fra en verdi på EUR 500 millioner til dagens Caverion. Jeg takker Juhani for hans fantastiske innsats i å lede Caverion så langt, sier Fredrik Strand. - Fredrik Strand har blitt valgt til å gjennomføre den nye strategien for Caverion grunnet sin globale erfaring, som inkluderer både utnyttelse av teknologier og erfaring fra servicevirksomhet, sier styreleder Henrik Ehrnrooth. - Jeg er veldig spent på å ta på meg rollen som administrerende direktør i Caverionkonsernet. Caverion har unike muligheter til å være en forløper i tekniske bygginstallasjoner i fremtiden, sier Fredrik Strand. - Det er ingen dramatisk årsak til skiftet av konsernsjef. Selskapet har en unik mulighet til å briljere i bransjen og bli nummer én av byggtekniske selskaper i Europa, sier Juhani Pitkäkoski, President og CEO. Fredrik Strand - ny konsernsjef. Sporty i Caverion I år skal 17 modige medarbeidere delta i Birkebeinerrittet på ski. Løypa er 54 kilometer lang og går fra Rena til Lillehammer. Det er 77. gang Birken blir arrangert, og i år blir den fjerde gangen Caverion stiller med lag. Det er en veldig hyggelig og sosial ramme rundt det hele, og aller mest gleder jeg meg til å prøve ut de nye lekre Caverion- skidressene våre, forteller Atle Mørch Sjølie, HR-leder utvikling. Caverion har masse lokalaktiviteter, men Caverion Norge har fire aktiviteter som er felles for hele landet: birken på ski i mars, sentrumsløpet i april, grenserittet på sykkel i begynnelsen av august og birken på sykkel i slutten av august. 7

8 Energi Omfattende program for å bli energirådgiver Caverion sine energirådgivere jakter etter energireduserende tiltak i kundens tekniske anlegg. Gjennom Caverions opplæringsprogram har det blitt utdannet over 30 energirådgivere siden Skolegangen ender opp med en rapport om ett konkret bygg, der det blir pekt på behov for energieffektivisering og forbedret klima. -Det var fint å kunne bruke et konkret bygg, for skolearbeidet ble på den måten både praktisk og nyttig for oss, sier prosjekt-driftsleder/ energirådgiver ved Caverion Eiendomsdrift i Skien, Kurt G. Semb. Semb har lagd den omtalte rapporten sammen med Hege Knutsen, Morten Bakken og Øyvind Granhaug. Seks prioriteringer Energirådgiverne har gått grundig til verks. Rapporten er delt i tre deler: Den første delen gir en beskrivelse 8

9 av inneklima og innemiljø samt teori om ventilasjonsprinsipper, energisentraler, energiberegninger og reguleringsstrategier. Del to omhandler metoder og fremgangsmåter som blir brukt for å hente inn data og avsluttes med hvordan de tekniske anleggene fungerer i dag. Siste del av rapporten tar for seg forslag til tiltak for bygget. Realistiske tiltak -Vi har foreslått realistiske og lønnsomme tiltak. Tiltakene er prioritert overfor kunden, sier Semb. Opplæringsprogrammet, som altså gjennomføres i samarbeid med Fagskolen i Telemark, består av tre moduler. Opplæringen er gjennomført med en avsluttende prosjektoppgave og eksamen som gir offentlige studiepoeng. Omfattende program Programmet omfatter blant annet: Rammebetingelser for leveranseområdet, bygningsfysikk, bygningsautomatisering, systemintegrasjon, reguleringsteknikk, energisentraler, E-driftsteknologi, SIMIEN og NS 3101, energidesign, passivhus, energiberegninger, innemiljø, energimerkeordningen og økonomiforståelse. Kursarrangører er faggruppen for bygg og anlegg, NAL, Arkitektbedriftene og Entreprenørene Bygg og anlegg (EBA). Instruktør er Bengt Gunnar Michaelsen, BGM Arkitekter AS. Kurskompendiet er utarbeidet av SINTEF Byggforsk og Kurt G. Semb har sammen med tre andre lagd en omfattende rapport i forbindelse med utdannelsen til energirådgivere. Rambøll på oppdrag fra Lavenergiprogrammet. Meget godt fornøyd Målgruppen er arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre som er involvert i prosjekteringsfasen. Kurt G. Semb er meget godt fornøyd med utdanningen til energirådgiver. Han er også godt tilfreds med at Caverion har gitt ham selv og andre ansatte muligheten til akkurat denne utdannelsesmuligheten -Caverion prioriterer energi høyt og det beviser de gjennom utdannelsen ved Fagskolen Telemark. Nå står vi godt rustet til å komme med konkrete og gode forslag overfor våre kunder, sier 43-åringen fra Skien. Fakta Energi er en stor kostnadspost for enhver bedrift. Energi til drift av bygninger utgjør hele 38% av landets stasjonære energibruk. Caverion har lang erfaring i å drifte, veilede og optimalisere våre oppdragsgiveres ulike enheter ifht. energibesparelser. Skal det spares energi i yrkesbygg er det ett stikkord som virkelig gjelder - behovsstyring. Ved optimalisering av energikrevende prosesser som f.eks. oppvarming, kjøling, ventilasjon og lys kan energiutgiftene mer enn halveres for svært mange bedrifter. I de fleste norske kontorbygg er ikke mer enn 60% av de ansatte tilstede samtidig. Dermed blir det for eksempel mye å spare hvis både temperatur, luftmengde og lys senkes i alle tomme rom. 9

10 Energi Total forvandling med Caverion i førersetet Fra å være et mørkt og energikrevende bygg har Fredrik Selmers vei 4 på Helsfyr i løpet av vel tre år blitt totalt forvandlet. Kontorbygget på kvadratmeter består av fem enheter fra sju til elleve etasjer, der mellombygg sørger for åpne landskaper over to etasjer. Fasaden består av resirkulert aluminium. Bygget har oppnådd passivhusstandard i energiklasse A og fått BREEAM very goodattest. Caverion har hatt den totale tekniske entreprisen. Bygget er et av Norges mest miljøvennlige og største rehabiliteringsprosjekt. Gjennom tre år, har Caverion arbeidet med og på bygget. Entra Eiendom AS er byggherre, og den største leietakeren er Skattedirektoratet. De over 900 ansatte har fått en ny hverdag der miljø og energi står i fokus. Miljø kom nemlig raskt på timeplanen. Prosjektledere Kjell Ivar Ørbæk (t.h.) og Eivind Bryne Retterstøl. Den totale tekniske entreprisen -Caverion var med fra begynnelsen med den totale tekniske entreprisen. Vi har hele veien samarbeidet tett med byggherren, Entra AS, om hver eneste tekniske løsning som er valgt. Fremdriften var særdeles utfordrende. Selve konstruksjonen har jo blitt stående, og selv om det bare var et skjelett igjen da vi startet oppbyggingen, har vi støtt på hull som måtte tettes, og gammel isolasjon. Det har gitt store utfordringer montasjemessig. Caverion har hatt all teknikken i bygget. Det vil si det elektriske, rørtekniske, ventilasjonstekniske og automasjonen. Deler av bygget har vært i drift under rehabiliteringsperioden, forteller prosjektlederne Kjell Ivar Ørbæk og Eivind Bryne Retterstøl. Energiforbruk -Energiforbruket i dette bygget før og nå er som natt og dag. Det er satt fokus på energibespa- Spesielle løsninger og mye kunst i skattedirektoratets lokaler. 10

11 relse. Bygningskroppen er ekstrem tett, vinduene likeså. Her er installert lavenergivinduer tilpasset passivhuskravet. God isolasjon gjør at oppvarmingsbehovet er redusert. En lokal energisentral forsyner bygget med varme, kjøling og varmtvann. Byggets komfortkjøling leverer kjøling til datahallen. Det gjør at vi har flere brukstimer på kjølemaskinene i bygget om vinteren, og siden kondensatorkretsen på kjølemaskinene (varm side) bidrar til oppvarming av varmeanlegget på bygget, er dette vinn-vinn. Med andre ord utnyttes både varmen og kjølingen som isvannsmaskinene produserer. Dette gjør systemet spesielt energieffektivt, forklarer prosjektleder Rettestøl. Styrt belysning -Det er styrt belysning i bygget, noe som også fører til energibesparelse. I alle kontorer har Caverion lagt opp til individuell overstyring og tilpassing av lys og temperatur. Der folk jobber blir det lysere enn ellers i rommet. Dette reguleres i forhold til hvor lyst det er ute. Uansett har brukeren hele tiden riktig belysning. Sensorer og betjeningsenheter finnes ved arbeidsplassene. Bevegelsesdetektorer gjør at lysene slås av når et kontor forlates, sier Ørbæk. Styrer bygget Driftssjefen i Entra, Tom Riseth, har full oversikt over hvilke klimatiltak som er gjort i bygget. -Det sentrale driftsanlegget fra Caverion ser ut til å fungere perfekt. Caverion liker utfordringer, og i Fredrik Selmers vei har vi hatt mange av dem. Eivind Bryne Retterstøl og Kjell Ivar Ørbæk. Prosjektledere, Caverion Vi kan lese av informasjon og styre hele bygget. Man får raskt oversikt, og skulle noe være feil, kommer det indikasjoner på dette opp med faktatall om hva feilen består i og hvor den er registrert. Systemet er veldig enkelt i bruk. Ett klikk og vi er inne. Har jeg et nettbrett og befinner meg et annet sted i verden, kan jeg også gå inn og sjekke, og eventuelt gjøre justeringer. Vi har hatt prøvedrift en periode nå. I januar ble det kvittert ut 300 registrerte feil, noe som er veldig lite i et så stort bygg, sier driftssjef Tom Riseth i Entra. Kompetanseledende I Fredrik Selmers vei 4 er totalarealet økt med 4000 kvadratmeter til kvadratmeter. Skattedirektoratet leier ca kvadratmeter. Det gjenstår en del rehabiliteringsarbeid i den øvrige bygningskroppen, og her er Caverion fortsatt i full sving med det tekniske arbeidet. -Vi er en av de mest profesjonelle aktørene i markedet, og sitter på en stor kompetanse for totaltekniske løsninger. Caverion liker utfordringer og i Fredrik Selmers vei har vi hatt mange av dem. Resultatet viser at rehabilitering kan lønne seg når klima og miljø er viktige faktorer, sier prosjektlederne Eivind Bryne Retterstøl og Kjell Ivar Ørbæk. SkattBar, skattedirektoratets kantine i Fredrik Selmers vei 4. 11

12 Energi Caverion ligger i f redusere energiko Samarbeider godt med Caverion har i mange år samarbeidet godt med statsforetaket Enova, som ble etablert i For både nye og eksisterende bygg har Caverion søkt om relevant støtte mot Enova til energieffektive løsninger for sine kunder. Caverion har da også, som et resultat av Enova-samarbeidet, levert flere av landets mest energieffektive bygg de siste årene. Aibel-bygget i Sandnes var blant de første byggene som Caverion og Enova samarbeidet om. Caverion designet og leverte alle tekniske anlegg til bygget, som ble ferdigstilt i Prosjektet ble designet og levert før TEK7,TEK10 og passivhusstandard. På dette tidspunktet var det å sette energimålsettinger for nybygg ikke vanlig og byggherren hadde - for sin tid - meget ambisiøse energimålsettinger. Energimålet var 117 kwh/m2. Målinger i ettertid viste at bygget fikk et årsforbruk som lå lavere enn dette. Forbildeprosjekt Aibel-bygget ble følgelig meget vellykket både for Caverion og Enova. Sistnevnte brukte i en årrekke bygget som et forbildeprosjekt. Senere har Caverion levert mange bygg som er støttet av Enova-midler, som for eksempel SpareBank 1 SMN i Trondheim, Luftfartstilsynet i Bodø, Agder Energi i Kristiansand og Slippen i Porsgrunn. Luftfartstilsynet i Bodø. (Ill. Space Group.) Energifondet Enovas oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energiog klimaløsninger. Enova skal drive fram miljøvennlig omlegging av energi og energiproduksjon, og dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet, som blant annet finansieres gjennom et lite påslag på strømregningen. Nytt støtteprogram I 2013 lanserte Enova et nytt og enklere støtteprogram for eksisterende yrkesbygg med predefinerte tiltak. Tilbudet er forutsigbart i søknadsprosessen ved at støtten beregnes automatisk basert på data om bygg og tiltak, og det er fleksibelt i gjennomføringen ved at man kan gjennomføre andre tiltak enn de som det i utgangspunktet ble søkt om. I januar i år kom Enova med et nytt program som skal gi støtte til de mest ambisiøse og energieffektive nybyggerprosjektene, samt støtte til nye løsninger og enkeltteknologier for bygg. Støtten her er spesielt høy opp mot 50 prosent av merkostnaden. Enova har ca. 60 medarbeidere. Alle er lokalisert i Trondheim. Caverion på sin side har uteksaminert 33 energirådgivere siden Det er et håndfast bevis for at Caverion tar energiarbeidet på alvor. 12

13 ront for å stnadene Aktiv partner i Caverion er en pådriver for at Norge skal få flere energivennlige løsninger i bygg. Blant annet er Caverion en aktiv partner i det nasjonale forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB). Caverions direktør for Teknologi og Utvikling, Jens Petter Burud er styremedlem i ZEB. Forskningssenteret har som målsetting å plassere Norge i front innen forskning, innovasjon og implementering i i bygninger med svært lavt energibehov og uten netto klimabelastninger. ZEB Test Cell, i regi av The Research Centre for Zero Emmision Buildings. Byggene finansieres av Norges Forskningsråd, NTNU og SINTEF Byggforsk. Caverion leverer Caverion har fått oppdraget med å levere alle tekniske anlegg til ZEB Living Lab. Bygningen er et nullutslippsprosjekt og vil bli utstyrt med ca. 70 kvadratmeter bygningsintegrerte solceller, opplyser Jens Petter Burud. Caverion samarbeider også med ENOVA, har vært med og stiftet Norwegian Green Building Council (NGBC) og valgt BREEAM som miljøstandard. Lavutslippssamfunnet Målsettingen skal nås med å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for både eksisterende og nye bygninger. Senterets arbeid omfatter boliger, næringsbygg og offentlige bygninger. ZEB er i så måte byggeindustriens bidrag til lavutslippssamfunnet. I Trondheim er det under oppføring to forsøksbygg, ZEB Living Lab og 13

14 Energi Energisentralen i Sørlandssenteret har tre varmepumper. -Energisentralen på Sørlandssenteret er størst og flottest! Sørlandssenteret i Kristiansand er med sine kvadratmeter blant Nord Europas største kjøpesenter. Sørlandssenteret kan også skilte med å ha Norges største energisentral. I følge daglig leder i Follo Fjernvarme, Lloyd Lilleng som drifter sentralen sammen med Caverion er sentralen i tillegg landets flotteste. Sørlandssenteret har i flere år hatt et sterkt energifokus og Caverion har hatt alle de tekniske fagene i siste byggetrinn, som ble ferdigstilt i fjor. 110 energibrønner på totalt meter omdanner jordvarme til varme og kulde. Jordvarmen sendes gjennom rør på taket av hele nybygget. Som andre kjøpesenter har Sørlandssenteret stor behov for kjøling, spesielt sommerstid, siden det er mange mennesker og mye lys i senteret. Sørlandssenteret driftes av tre varmepumper to store og en liten. I tillegg har man to oljekjeler som spisslast. -Oppfatningen er at energisentralen på Sørlandssenteret har fungert bra fra starten av. Det har kun vært noen små justeringer, så sentralen er den klart Daglig leder i Follo Fjernvarme, Lloyd Lilleng. 14

15 beste av de energisentralene vi har ansvaret for, sier daglig leder i Follo Fjernvarme på Ski, Lloyd Lilleng. Helautomatisk styring Det Olav Thon-eide Follo-selskapet overvåker energisentralen fra sine lokaler i Ski, og har ellers et tett samarbeid med kjøpesenterets vaktmester og Caverions prosjektleder Mikal Klungland. Olav Thon eier for øvrig 50 prosent av Sørlandssenteret. Den andre halvdelen eier DNB Næringseiendom. De involverte partene jobber nå med å optimalisere driften av energisentralen ytterligere. Horgen & Erichssen har analysert situasjonen og vært en viktig støttespiller gjennom hele prosessen. Nå gjenstår det bare detaljer før hele senteret kan hente energi fra den store sentralen. Caverion-punktlighet -I løpet av våren kan senteret hente ut maksimale besparelser takket være helautomatisk energistyring, understreker Lloyd Lilleng. Caverion har altså vært en teknisk totalleverandør til Sørlandssenteres siste byggetrinn. Alt av rør, elektro og ventilasjon har Caverion stått for. Nå har Caverion ansvaret for selve driften av energisentralen sammen med Follo Fjernvarme, og det skjer med samme punktlighet som under selve byggeperioden. -Vi får konsise og klare beskjeder om driftssituasjonen, så vi er bekvemme med samarbeidet med Caverion. De har hele veien hatt dyktige fagfolk både på prosjektog gjennomføringssiden, sier Lilleng. Energifokus Det er og har hele tiden vært et sterkt fokus på energibruken på Sørlandssenteret. På byggetrinn 1 er energibruken under det oppsatte målet, og det samme antas vil skje med siste byggetrinn. For å unngå oppheting fra solvarme og for å redusere byggets kjølebehov, er kjøpesenteret bygget med hvitt takbelegg. -Bærekraftige løsninger har hele tiden vært viktig for byggherren, derfor er det gjort grep i forhold til isolasjon, tetthet, materialvalg og energibrønner, opplyser sivilarkitekt, Øystein Sjøstrand. Senterleder, Ruben Storevold opplever at Sørlandssenteret fungerer godt både for kundene og for de som jobber i butikkene. Storevold sier: -Vi er veldig godt fornøyd med hvordan bygget har blitt og driften av det, sier Ruben Storevold. Vi får konsise og klare beskjeder om driftssituasjonen, så vi er bekvemme med samarbeidet med Caverion. Lloyd Lilleng Daglig leder for Follo Fjernvarme Sørlandssenteret kan skilte med en av landets største og flotteste energisentraler. 15

16 Ferie for alle Ferie for alle med Caverion som bidragsyter Ferie for alle er et tilbud i regi av Røde Kors for familier som sliter økonomisk. For å klare å gjennomføre dette er Røde Kors avhengig av frivillige. Caverion stiller opp med 20 medarbeidere hvert år, og støtter i tillegg prosjektet med en pengesum, i stedet for å gi julegaver til de ansatte. Røde Kors at Ferie for alle gir familier med svak økonomi et unikt tilbud om ferie for hele familien. Det opplyses at det er et økende antall barn i Norge som vokser opp i familier med inntekter under fattigdomsgrensen, og som ikke har muligheter til ferieturer. Ferie for alle -oppholdene arrangeres i skoleferiene og tilrettelegges på egnede feriesteder i distriktets nærområder. Det er Røde Kors-frivillige som leder og tilrettelegger Ferie for alle. Caverion betaler sine 20 utvalgte medarbeidere lønn under oppholdet, og dekker reise- og opplæringskostnader. Lokalt engasjement Gjennom å være med på dette skaper vi et lokalt engasjement og en bevisstgjøring om Røde Kors. De frivillige blir ofte med i distriktet de hører til. Vi legger ut informasjon internt, og velger de som skal være med. Røde Kors arrangerer et fellesmøte i Oslo, og administrerer det hele derfra, sier Solfrid Svendsen. -Tilbakemeldingene fra de ansatte er positive. De som har vært med, forteller om et stort engasjement, og de fleste gir uttrykk for at dette er helt fantastisk og givende. Røde Kors gjør mye for mange, også for vanskeligstilte familier og barn. Caverion fant ut for tre år siden at vi ville satse på dette. Ansatte i bedriften kan melde sin interesse for å være frivillige på Ferie for alle - oppholdene, og mange forteller om flotte opplevelser de ikke ville ha vært foruten, forteller HR-medarbeider og koordinator for Røde Kors-prosjektet, Solfrid Svendsen. I skoleferiene Ferie for alle arrangeres flere ganger i året. På sine nettsider skriver Solfrid Svendsen i Caverion styrer Ferie for alle -prosjektet. 16

17 -Inspirerende å hjelpe andre mennesker Heidi Stendahl ved Caverion i Trondheim føler det er inspirerende å hjelpe andre mennesker. Derfor syns hun det er flott at hun ved to anledninger har fått muligheten til å være med på prosjektet «Ferie for alle». Gjennom prosjektet «Ferie for alle» har Stendahl engasjert seg ytterligere i Røde Korsarbeid. I 2012 var Heidi Stendahl en uke på Kreta og i fjor var hun en snau uke på Island. Begge gangene som aktivitetsleder og viktig støttespiller. Det arrangeres også ferieopplegg i Norge. -Det er både givende og inspirerende å bidra. Jeg er stolt av at jeg har en arbeidsgiver som gir meg mulighetene til å delta, sier tobarnsmoren. Fantastisk jobb På reisen til Island var Heidi Stendahl leder for hele reisen. Hun hadde ansvaret for både økonomi og andre administrative gjøremål. Alt i alt var det 24 personer som deltok på Island-turen og det var med fire frivillige. -Røde Kors gjør en fantastisk jobb på flere nivåer når det gjelder omsorgsarbeid utover «Ferie for alle». Besøkstjeneste og telefonvakt er andre oppgaver som Røde Kors tar seg av, så det er artig å være med i et fellesskap som bidrar med så mye positivt i samfunnet. Det er mange som sliter i hverdagen og trenger støtte. I tillegg er det lærerikt og oppbyggende for meg selv, påpeker Stendahl. Ferie for alle førte til Islands-tur i fjor. Heidi Stendahl henter inspirasjon ved å hjelpe andre mennesker. Klar igjen Heidi Stendahl har engasjert seg i Røde Kors-arbeid utover «Ferie for alle-prosjektet». Hun sitter nå som varamedlem i distriktsrådet for Nord-Trøndelag, og til jul var Stendahl med på å fordele gaver til de som trengte litt ekstra til jul. -Jeg hadde med datteren min på 12 år, og hun følte også at dette var flott arbeid. Barna har godt av å se medaljens bakside, mener Heidi Stendahl, som er klar for en ny sommerferieuke i år om sjansen byr seg. 17

18 ServiFlex Salgssjef Leif Mikalsen (t.v.) hos Caverion i Bodø og driftsleder ved Statsbygg, Tom Tørrissen samarbeider godt. Nordnorsk bannskap og direkte dialog Nordnorske kraftuttrykk farer gjennom lufta og latteren sitter løst, men bannskapen står ikke veien for alvoret og seriøsiteten når driftsleder ved Statsbygg, Røvika Ungdomshjem, Tom Tørrissen og salgssjef, Leif Mikalsen fra Caverion i Bodø møtes. Det er nettopp den direkte dialogen som skaper tillit og som bidrar til at den flerfaglige avtalen mellom partene fungerer optimalt. Statsbygg, Røvika Ungdomshjem i Bodø og Caverion har hatt egen ServiFlex-avtale siden Avtalen løper ut i september 2015 og er det opp til driftsleder, Tom Tørrissen vil avtalen bli forlenget. Skulle den ikke bli det, så har det ikke noe med forholdet mellom driftslederen og Caverion å gjøre. Det handler i tilfelle mer om overordnede strategier fra Statsbygg sin side. Med nebb og klør -Jeg skal kjempe med nebb og klør for at vi skal videreføre ServiFlexavtalen med Caverion. Avtalen er 18

19 god for oss, men jeg er bare en brikke i et stort system. Serviceavtalen gir oss forutsigbarhet økonomisk og en trygghet for at kontroller utføres, samt at alt arbeid blir utført slik det skal. Rammeavtaler fungerer ikke på samme måte, mener Tom Tørrissen og klasker neven i bordet på sin gemyttlige måte. Tom Tørrissen vet hva han får gjennom serviceavtalen med Caverion og siden driftslederen er av den uredde typen, er han ikke redd for å si i fra om nødvendig. Vi får ærlige tilbakemeldinger. Her legges det ikke noe i mellom, men samtidig får vi ros også. Leif Mikalsen Salgssjef i Caverion -Lojaliteten ligger til enhver tid hos Statsbygg, understreker Tørrissen. Avtalt service Serviceavtalen med Statsbygg, Røvika Ungdomshjem er flerfaglig og består av brann, elektro, nødlys og ventilasjon. Det er et ett besøk per fag per år. Caverion har gjennomført service som avtalt hvert eneste år siden 2009 og det er avholdt statusmøter med kunden etter hver service. -Dette er en drømmekunde for oss. Tom Tørrissen er opptatt av forebyggende vedlikehold og han ønsker å lukke eventuelle avvik etter servicen raskt. I tillegg er han opptatt av energi og det passer oss meget bra, sier salgssjef, Leif Mikalsen hos Caverion Bodø. Krevende, men positiv Driftsleder Tom Tørrissen er altså direkte i tonen, han skratter og ler samtidig som han beholder fokus på temaet. Det passer Caverion bra at Statsbygg er krevende på en positiv måte sier Mikalsen. -Vi får ærlige tilbakemeldinger. Her legges det ikke noe i mellom, men samtidig får vi ros også. Åpenheten gir oss de beste forutsetningene for at vi skal ivareta kunden, slik at han er fornøyd, sier Leif Mikalsen. Røvika Ungdomshjem består av 20 enheter totalt og har en bygningsmasse på ca kvadratmeter. Bygningene er i god stand etter en totalrenovering i tidsrommet ServiFlex-avtalen Fakta Caverions ServiFlex-avtale er en fleksibel avtale som tilrettelegger for systematisk service og vedlikehold. En ServiFlexavtale forenkler hverdagen din. Med en ServiFlex-avtale kan du få alt dette i en og samme avtale: En kontaktperson for alle tekniske fag Forutsigbare driftskostnader Dokumentasjon som tilfredsstiller myndighetenes krav Økt levetid og større markedsverdi på bygget Eventuelle problemer som oppstår med de tekniske installasjonene kan avdekkes før de får alvorlige konsekvenser. 19

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

INNEKLIMA /2015. Verdens høyeste passivhus Side 10. Scandic Lerkendal Hotell: Automasjon i særklasse Side 16. Danmarks nye supersykehus Side 24

INNEKLIMA /2015. Verdens høyeste passivhus Side 10. Scandic Lerkendal Hotell: Automasjon i særklasse Side 16. Danmarks nye supersykehus Side 24 BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 100 % FORNYBAR ELLER GJENVUNNET ENERGI I MALMÖ. Side 4 EPC-AVTALEN I NARVIK ENERGIEFFEKTIVISERER NARVIK FRA CAMPINGBIL. Side 14 NYTT TOGDEPOT FOR STOCKHOLM AVANSERT AUTOMATIKK UNDER

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Miljølys i lillestrøm

Miljølys i lillestrøm Miljønummer magasinet no2 2010 Miljølys i lillestrøm SIDE 16 Nye veilys og et avansert styringssystem er tatt i bruk i Lillestrøm sentrum. solar hjelper installatørene SIDE 04 unge og håpefulle lærlinger

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer