GETINGE assured ProdukTEr for rengjørings- og sterilitetskontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GETINGE assured ProdukTEr for rengjørings- og sterilitetskontroll"

Transkript

1 GETINGE assured Produkter for rengjørings- og sterilitetskontroll

2 2 Getinge ssured Getinge forstår Hver dag behandler du en mengde ulike instrumenter og redskaper. Kanskje til forskjellige tidspunkter, med forskjellige temperaturer og under forskjellige forhold. Den ene tingen du ønsker deg, er forsikring om at disse lastene er grundig rengjort og sterilisert i samsvar med lokale standarder. Getinge er en verdensledende leverandør innen rengjørings-, desinfeksjons- og steriliseringsutstyr, med løsninger for helsevesenet og bioteknologi. Vi forstår ditt behov for desinfeksjons- og steriliseringsutstyr som gir konsekvent resultat i henhold til produsentens spesifikasjoner og i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder. Derfor har vi nå utvidet med en ny, omfattende serie indikatorer for vaskovervåking og sterilitetskontroll under varemerket Getinge ssured. Produktene i Getinge ssured-sortimentet overvåker institusjonens prosesser og sørger i tillegg for at du kan føle deg trygg på at utstyret ditt er rent og sterilt, som forventet. Manufacturer s protocol Manufacturer s protocol NO 867-5

3 Getinge ssured 3

4 4 Getinge ssured Getinge ssured Vaskovervåking Det første viktige trinnet i steril prosessering er effektiv rengjøring. Den beste måten å sikre god rengjøring på er en pålitelig testprotokoll som omfatter testpulver, vaskovervåking og testing for restproteiner. Ved rutinemessig bruk gir vaskovervåkingsproduktene fra Getinge ssured uavhengig bekreftelse på at vaskeprosessen uansett om den foregår i vaskedekontaminator og/eller i ultralydbad konsekvent gir ønsket vaskeresultat. Som en endelig forsikring av overflaterenhet tilbyr vi et komplett utvalg restproteintester for overflater og instrumenter inkludert hule lumens og skop. Takket være øyeblikkelig proteinreaksjon er disse testene raske og enkle i bruk, og kan påvise restprotein ned til 1 mikrogram på mindre enn 10 sekunder. TESTPULVER VSKETEST VSKETEST ULTRLYD LUMENTEST (FLEKS) LUMENTEST (STIV) Vattpinner tilgjengelig i lengder på 7 cm, 15 cm og 2,5 m. Getinge ssured Wash Monitor-utvalget samsvarer med kravene i EN ISO

5 Getinge ssured 5

6 6 Getinge ssured Getinge ssured daglig maskingodkjenning Indikatorer K C EN ISO D I LY P D L O O L D Y P L C K I D Vår kunnskap om nasjonale og internasjonale standarder er en garanti for at vi har en egnet indikator som du kan bruke til å oppnå optimal sterilitetskontroll. Bowie-Dick-tester I samsvar med de internasjonale kravene ( EN ISO ) er tester av Bowie-Dick-typen fremdeles målestokken for daglig testing av den mekaniske funksjonen til vakuumassisterte damp-autoklaver. Denne testen omfatter kontroll av effektiv fjerning av luft samt damppenetrasjon, og godkjenner dermed autoklaven for daglig bruk. Getinges nye og innovative Bowie-Dick-tester merket med navnene Bowie-Dick Test Pack, dvatec og Test Card er utviklet og testet i samsvar med EN ISO Vår høysensitive og avanserte blekkteknologi gir bedre presisjon og brukerinformasjon om prosessforholdene sammenlignet med konvensjonelle testpakninger. Den nye, kompakte utformingen av dvatec og Test Card krever mindre papir, noe som reduserer følgende til et minimum: Brukskostnad Transportkostnad Lagringsplass Miljøpåvirkning test pack Tilgjengelig i 121 C og 134 C DVTEC BOWIE-DICK-TEST LEVERES I EN LITEN, PRKTISK STØRRELSE TESTKORT OG HOLDER DVTEC BOWIE-DICK TEST PCK ER IKKE MYE STØRRE ENN ET KREDITTKORT lle Getinge Bowie-Dick-tester samsvarer med kravene i EN ISO

7 Getinge ssured 7

8 O 8 Getinge ssured Getinge ssured Indikatorer for godkjenning av last D K C I P L Y L O D P EN ISO D L Y L C K D I Ved å bruke en kjemisk eller biologisk testenhet i autoklaven for eksempel vår Helix Test eller Smart-Read Biological Indicator Test Pack kan du føle deg trygg på at betingelsene for riktig sterilisering av selv de vanskeligste instrumenter og sett blir oppnådd, via et øyeblikksbilde av betingelsene inne i autoklaven før lasten godkjennes. Syklusspesifikk Helix-lastgodkjenning SYKLUSSPESIFIKKE HELIX-TESTER KLIBRERT FOR SPESIFIKKE DMPSTERILISERINGSSYKLUSER VED 134 C I 3,5, 4, 5,3, OG 7 MINUTTER. KOMPLETTE BIOLOGISKE INDIKTORER FOR DMP OG EO BIOLOGISKE INDIKTORTESTPKKER Produktnavn Sporetype Inkubasjon Pakningsnavn Merk Smart-Read, Self 10 5 Geobaccilus 10 timers *syklusfeil- Smart-Read Inkludert Smart-Read Contained Biological stearothermophilus verifisering Biological Test Pack SCBI og ett klasse 6 Indicator (Steam) 3 5 timer (Steam) emuleringsindikatorkort Self-Contained 10 5 Geobaccilus 24 timer Self-Contained Inkludert én SCBI og Biological Indicator stearothermophilus Biological Test ett klasse 6 emulerings- (Steam) Pack (Steam) indikatorkort Self-Contained 10 6 Bacillus atropheaus 48 timer Biological Indicator (EO) HELIX-TESTER FOR DMP OG FO

9 Getinge ssured 9

10 O 10 Getinge ssured Getinge ssured Godkjenningsindikatorer FOR INNPKKET GODS D K I C P L Y L O D EN ISO D L P C K Y L D I Operasjonsstaben har ansvaret for å opprettholde integriteten i det sterile feltet. Getinge ssured Emulating Indicators (Klasse 6) er de mest avanserte kjemiske indikatorene for overvåking av de spesifikke dampsteriliseringsparametrene tid, temperatur og damp inne i pakningen. Når en pakning åpnes, kan operasjonsstaben raskt kontrollere at betingelsene for sterilisering er oppnådd og at instrumentene og redskapene trygt kan brukes i kirurgiske prosedyrer. Klasse 6, emuleringsindikatorer Emuleringsindikatorer (strips) Emuleringsindikatorer (selvklebende) MINUTTER 3,5 4 5, STRIPS SELVKLEBENDE Emuleringsindikatorene er kalibrert for spesifikke dampsteriliseringssykluser i henhold til tabellen over. Klasse 4, multiparameterindikatorer Multiparameter, damp L EMULERINGSINDIKTORER (STRIPS)

11 Getinge ssured 11

12 12 Getinge ssured Vaskedekontaminator Rengjøringstester for vaskedekontaminator Den mest fundamentale delen av dekontamineringsprosessen er vaskefasen. I tillegg til mekaniske testdata er det nå anerkjent som beste praksis å vurdere virkningen av smussfjerning samt om det finnes proteinrester etter prosesseringen. En visuell test brukes til å vurdere smussfjerningen, mens en kjemisk reaksjonstest brukes til å vurdere om det finnes proteinrester som er usynlige for det blotte øye. Mikroskopiske mengder blod, hud, slim osv. på instrumentene etter en ineffektiv vaskeprosess kan utgjøre en alvorlig trussel mot instrumentenes totale sterilitet, og dette er grunnen til at den første fasen i prosessen må overvåkes. De internasjonale standardene som er uthevet nedenfor, brukes som en veiledning til å finne ut hvilke tester som er mest realistisk og praktisk å bruke, samt anbefalt bruksområde. Selv om det ikke finnes noen anbefalinger for hvor hyppig testene skal brukes, anbefaler vi daglige tester av smussfjerning (vaskovervåking) og proteintesting. Getinge ssured testpulver kan også brukes som en del av den rutinemessige valideringsprosessen. Relevante, globalt anerkjente standarder Standard Definisjon av standard Getinge ssured-produkter som SMSVRER MED EN ISO EN ISO del 1 Vaskedekontaminatorer del 1 Generelle krav definisjoner og tester. Getinge ssured vaskovervåking, Getinge ssured testpulver.

13 Getinge ssured 13 Generell smusstesting For generell overvåking bør det foretas en test på hver last uavhengig av vaskedekontaminatorens type og alder og alle resultatene bør dokumenteres. Generelle krav til rutinemessig overvåking av maskinen omfatter visuell inspeksjon av lastmønsteret, rengjøringens virkning og sprøytemønsteret. I tillegg bør det foretas en kvantitativ test, helst ved hjelp av standardiserte, kvantitativt vurderbare testmodeller som sikrer reproduserbare resultater. ISO/TS beskriver totalt 19 forskjellige nasjonale typer testpulver. Getinge ssured testpulver samsvarer med spesifikasjonene til østerriksk testpulver. Utdrag fra EN IS del 1 smusstestreferanse: 6.10 Test av rengjøringsvirkning Generelt Under tester av rengjøringsvirkning skal syklusen kjøres uten et desinfeksjonstrinn. Tørketrinnet kan også utelates hvis det er nødvendig for å tilrettelegge for detektering av restsmuss. De tre testmetodene for testing for proteinrester som er beskrevet i Tillegg C, er ikke like følsomme. Ninhydrin-metoden (C.1) og Biuretmetoden (C.3) har samme følsomhet, men skal betraktes som henholdsvis en grenseverditest og en semi-kvantitativ test. OPmetoden (C.2) er mer følsom, men krever bruk av et laboratorium. Getinge ssured proteinpåvisningstest er lett å bruke og har mer følsomhet overfor proteinrester enn noen av de tre metodene som er beskrevet i standarden. Standarden er et veiledende dokument, og det finnes ofte nasjonale standarder som må følges. Getinge ssured kan tilby en totalløsning for overvåking av smussfjerning og tester for proteinrester. Reprosesseringstester for lumen-instrumenter I tillegg må reprosessering av lumen-instrumenter overvåkes ved hjelp av de samme testene, dvs. tester for smussfjerning og proteinrester. Getinge ssured tilbyr tester for å overvåke virkningen av prosesser i både stive og fleksible endoskop Rengjøringsvirkningstest Generelt Tester for rengjøringsvirkning skal utføres med ett av testpulverene som er spesifisert i Tillegg B for hver lastkategori som vaskedekontaminatoren skal prosessere. Testpulveret skal brukes som beskrevet i den relevante metoden som er angitt i Tillegg B. For driftskvalifisering skal testpulveret som skal brukes for hver lastkategori velges av brukeren. Proteintester En test for restprotein som samsvarer med EN ISO :2009(E) -10 foretas for å fastslå rengjøringens virkning på brukte medisinske enheter, men kan også brukes med proteinholdig testpulver. Testmetoden for godkjenning av rengjøringsvirkning er beskrevet i , og skal omfatte bruken av én av tre metoder for påvisning og vurdering av kontaminering med restproteiner som beskrevet i Tillegg C.

14 14 Getinge ssured DMPSTERILISERING Dampsterilisering er den mest brukte steriliseringsmetoden for instrumenter, og i de fleste deler av verden bruker man vakuumassisterte autoklaver. De kritiske parametrene er tid, temperatur og dampkvalitet. I tillegg er det akseptert over hele verden at prosessen må overvåkes før sterilisering, for å kontrollere fjerning av luft samt damppenetrering (tester av Bowie-Dick-type) og dessuten på syklus/last-basis (indikatorer og lastkontroller i pakningene). De internasjonale standardene nedenfor henviser til alle aspekter ved overvåking av denne prosessen. Standard Definisjon av standard Relevante Getinge ssured-produkter EN ISO 285 Sterilisering dampsterilisering. Store autoklaver. Det henvises til den originale Bowie-Dick-testen som målestokk i denne standarden, da den er en test for hul last. EN ISO Sterilisering av helsepleieprodukter kjemiske indikatorer. Del 1 - Generelle krav. Getinge ssured autoklavetape, multiparameterindikatorer, lastkontroller og emuleringsindikatorer. EN ISO Sterilisering av helsepleieprodukter kjemiske indikatorer. Del 4 Indikatorer i Klasse 2 som alternativer til tester av Bowie- Dick-type for påvisning av damppenetrering. Getinge ssured Bowie-Dick-type test pack, dvatec og kort. EN ISO Sterilisering av helsepleieprodukter fuktig varme. Del 1 Krav til utvikling, validering og rutinekontroll av steriliseringsprosesser for medisinsk utstyr. Det henvises her også til IQ, OQ, PQ som anbefalte metoder for rutinemessig overvåking av prosessen, dvs. damppenetreringstest og rutineovervåking (tester av Bowie-Dick-type og kjemiske indikatorer). Daglig testing EN 285 er den europeiske harmoniserte standarden for store dampautoklaver der det henvises til den originale Bowie-Dicktesten, da den er en test for hul last. Det er beste praksis over hele verden å foreta en Bowie- Dick-testsyklus før sterilisering. Når et godt, godkjent resultat er oppnådd på testarket, kan steriliseringssykluser for prosessering av instrumenter osv. utføres. Som påkrevd i EN ISO 17665, del 12 Hvis steriliseringsprosessen avhenger av at luft fjernes fra autoklavekammeret for å oppnå HURTIG og JEVN penetrering av damp i autoklavelasten, skal en DMPPENETRSJONStest utføres daglig. lternative tester av Bowie-Dick-type er tilgjengelig på markedet, og deres funksjonskriterier er stipulert i EN IS Standarden krever at alternative Bowie-Dick-produkter har en ytelse som er ekvivalent med håndklepakken. For å samsvare helt med standarden skal referansepakken (håndklepakken) og alternativene testes vekselvis i både godkjent -sykluser og ikke godkjent i 3 typer sykluser. lle 3 Getinge ssured Bowie-Dick-testene samsvarer med standarden i sin helhet. Rutineovervåking av dampautoklaver I tillegg til de mekaniske utskriftene fra en autoklav, er det svært viktig å overvåke betingelsene i hver pakke som steriliseres i autoklaven. Den eneste måten å gjøre dette på er å bruke kjemiske indikatorer i pakken for å sikre at nivåer som sikrer sterilitet er oppnådd. Sterilitetskontrollnivå (SL) er et mål for muligheten for at sterilitet oppnås med en sannsynlighet på 1 usteril last av

15 Getinge ssured 15 EN ISO / EN ISO EN ISO inneholder veiledning i bruk av indikatorer som beskrevet i standardene i ISO serien. Referansen ISO spesifiserer funksjonskrav til kjemiske indikatorer, og er hovedsakelig ment for produsenter av kjemiske indikatorer. For å samsvare må alle indikatorene kalibreres i et resistometer for å gi nøyaktige resultater i henhold til EN ISO Dette gjør i sin tur at sykehuspersonalet i steriliseringsavdelingen og operasjonsrommet kan være trygge på at riktige parametre er oppnådd i steriliseringsprosessen. Det finnes 6 klassifiseringer i denne standarden, som angitt i tabellen nedenfor Standard EN ISO Sterilisering av helsepleieprodukter Kjemiske indikatorer. Del 1 Generelle krav Indikatorklasse og definisjon Getinge ssured-produkter som samsvarer EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO Klasse 1: Prosessindikator Klasse 2: Indikatorer for bruk i spesifikke tester Klasse 3: Indikatorer for enkeltparametre Klasse 4: Indikatorer for flere parametre utoklavtype, indikator for plasma Testkort av Bowie-Dick-type (i pakning), dvatec-testkort og Bowie-Dick-kort. Indikatorer av helixtype for lastkontroll Ikke akt. Multiparameter-indikatorer for damp, etylenoksid, formaldehyd og tørr varme. EN ISO Klasse 5: Indikatorer for integrering Ikke akt. EN ISO Klasse 6: Emuleringsindikatorer Selvklebende og ikke selvklebende kjemiske indikatorer for bruk i sykluser ved 134 C i 3,5, 4, 5,3, 7 og 18 minutter. Hva beviser klassene? Klasse 1-indikatorer beviser at elementene er eller ikke er prosessert Klasse 2-indikatorer (indikatorer for en spesiell test) beviser at testen (f.eks. Bowie-Dick-test) er utført Klasse 3-indikatorer beviser at én eller flere parametre i steriliseringsprosessen var til stede i kammeret Klasse 4-indikatorer beviser at 2 eller flere av parametrene var til stede Klasse 5-integreringsindikatorer disse indikatorene følger dødskurven til Geobacillus Stearothermophilus Klasse 6-indikatorer beviser at tilfredsstillende verdier for alle parametere i en gitt syklus er oppnådd de er syklusspesifikke og gir beste trygghet for både sluttbruker og pasient ndre steriliseringsmetoder For instrumenter som er varmesensitive, finnes det flere andre alternativer i tillegg til dampsterilisering. Formaldehyd, etylenoksid og plasma (VHP) er de vanligste. De kritiske parametrene i disse syklusene må også overvåkes, og dette er grunnen til at de kjemiske indikatorene som brukes i disse prosessene også dekkes av EN ISO Form = Tid, Temp, Damp og konsentrasjon av FO. ETO = tid, temp, RF og konsentrasjon av ETO.

16 16 Getinge ssured Spesialprodukter Damptape, samsvarer med EN ISO 11140, del 1, Klasse 1 GRØNN damptape, samsvarer med EN ISO 11140, del 1, Klasse 1 Lavtemp.-sterilisering, formaldehyd HELIX FOR formaldehyd, INDIKTORER samsvarer med EN ISO , KLSSE 2 Formaldehyd, samsvarer med EN ISO 11140, del 1, Klasse 4 Lavtemp.-sterilisering, etylenoksid Damptape EO, tape for etylenoksid samsvarer med EN ISO 11140, del 1, Klasse 1 Etylenoksid, samsvarer med EN ISO 11140, del 1, Klasse 4 Diverse sterilisering Plasma/VHP/H2O2 Tørr varme, samsvarer med EN ISO del 1, klasse 4

17 Produktnavn Vaskovervåking Etikettfarge Hovedartikkelnummer BRUK Klasse/ standard Test soil VD EN ISO Vaskovervåking og holdere Wash Monitor VD EN ISO Wash Monitor VD EN ISO Wash Monitor VD EN ISO Wash Monitor FR Flexible & Rigid VD EN ISO Wash Monitor Holder VD/ultralyd EN ISO Wash Monitor Holder R Rigid Lumen Test VD/ultralyd EN ISO Wash Monitor Holder F Flexible Lumen Test VD/ultralyd EN ISO Wash Monitoring, ultralyd Wash Monitor U Ultrasonic Test Ultralyd EN ISO Wash Monitor U/L Ultrasonic/Lumen Test Ultralyd EN ISO Proteintester Protein Test Instrument Surface VD/ultralyd EN ISO Protein Test Instrument Lumen VD/ultralyd EN ISO Protein Test Flexible Endoscope 2,5m VD/ultralyd EN ISO Måleenhet 17 DMPSTERILISERINGSPRODUKTER DGLIG MSKINGODKJENNING Bowie-Dick-tester Bowie-Dick Test Pack 134 C, Getinge Sterilizers Damp EN ISO Getinge Check Bowie-Dick Test Pack 134 C, Sub-trans cycles Damp EN ISO Bowie-Dick Test Pack 121 C Damp EN ISO Bowie-Dick Test Card TT (Table Top Sterilizers) Damp BS EN Bowie-Dick Test Card Kit 134 C Damp EN ISO holder + 31 tester Bowie-Dick Test Card 134 C Damp EN ISO dvatec Bowie-Dick Test Pack, Getinge Sterilizers Damp EN ISO Getinge Check Mini Bowie-Dick Test Pack, Sub-trans cycles Damp ISO DMPSTERILISERINGSPRODUKTER PKNINGSGODKJENNING Emuleringsindikatorer ikke selvklebende Emulating Indicator Damp EN ISO Klasse Emulating Indicator Damp EN ISO Klasse Emulating Indicator Damp EN ISO Klasse Emulating Indicator Damp EN ISO Klasse Emuleringsindikatorer Selvklebende Emulating Indicator Damp EN ISO Klasse Emulating Indicator Damp EN ISO Klasse Emulating Indicator Damp EN ISO Klasse Emulating Indicator Damp EN ISO Klasse Multi-Parameter Indicator Damp EN ISO klasse Multi-Parameter Indicator L Damp EN ISO klasse DMPSTERILISERINGSPRODUKTER LSTGODKJENNING Helix Test Damp BS EN Klasse 2 1 enhet tester Helix Test Damp Klasse 2 1 enhet tester Helx Test Damp Klasse 2 1 enhet tester Helix Test Damp Klasse 2 1 enhet tester Tape 18 mm Damp EN ISO Klasse 1 48 Tape 24 mm Damp EN ISO Klasse 1 36 Green Tape 18 mm Damp EN ISO Klasse 1 48 Green Tape 24 mm Damp EN ISO Klasse 1 36 Biologiske indikatorer Self-Contained Biological Indicator Damp ISO Self-Contained Biological Indicator EO ISO Smart-Read Biological Test Pack Damp NSI/MI ST79, ISO 11138, EN ISO Klasse 6 Multi-Incubator timer - 1 Smart-Read Biological Indicator Damp ISO Self-Contained Biological Test Pack Damp NSI/MI ST79, ISO 11138, EN ISO Klasse 6 Smart Well Incubator with Printer timer - 1 SPESILPRODUKTER 30 tester + 5 kontroller 30 tester + 5 kontroller Helix Test FORM - 1 enhet tester Multi-Parameter Indicator FORM EN ISO Klasse Tape 18 mm EO EN ISO Klasse 1 48 Tape 24 mm EO EN ISO Klasse 1 36 Multi-Parameter Indicator EO EN ISO Klasse Multi-Parameter Indicator Tørr varme EN ISO Klasse Plasma Indicator Plasma 250 Mal: VD = Vaskedekontaminator EO = Etylenoksid-sterilisering FORM = Lavtemp. damp-formaldehydsterilisering

18 18 Getinge ssured Getinge bryr seg Hos Getinge investerer vi mye i forskning og utvikling av produkter og utstyr, for å sikre klassens beste reprosessering av instrumenter, uten at vi glemmer miljøansvaret. Vår overordnede miljømålsetting er å optimalisere energiforbruket og redusere avfallet til et minimum, og dermed redusere påvirkningen på miljøet. Hele Getinge ssured-sortimentet er en miljøfølsom produktserie, av hensyn til din og pasientenes sikkerhet.

19 Getinge ssured 19

20 Getinge Infection Control er verdens største leverandør av løsninger for steril prosessering i helsesektoren. Vårt mål er å sikre høyeste kvalitet og den best sikkerhet til lavest totalkostnad. Vi tilbyr komplette løsninger for en sømløs arbeidsflyt for å redusere faren for kontaminasjon, samtidig som vi hjelper helsepersonell med å øke effektiviteten NO Göteborgstryckeriet Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske og konstruksjonsmessige endringer. Getinge Norge S Strandveien LYSKER NORGE Telefon: Telefax: GETINGE GROUP er en ledende global leverandør av utstyr og systemer som bidrar til bedre kvalitet og kostnadseffektivitet innen helse- og omsorgssektoren. Vi opererer under de tre varemerkene til rjohuntleigh, GETINGE og MQUET. rjohuntleigh fokuserer på løsninger for pasientmobilitet og behandling av sår. GETINGE leverer løsninger for infeksjonskontroll innen helse- og omsorgssektoren. MQUET spesialiserer seg på løsninger, terapi og produkter for operasjonsstuer, intervensjonell kardiologi og intensivavdelinger.

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR 2 GETINGE 9100-serien SPAR TID, STRØM OG VANN Getinges 9100-serie har flere unike, nye funksjoner som kan redusere prosesstidene og forbruket

Detaljer

GetinGe 46-serien VAsKeDeKOntAMinAtOr

GetinGe 46-serien VAsKeDeKOntAMinAtOr Getinge 46-serien VASKEDEKONTAMINATOR Hvor mange gjenbruksartikler må du behandle? Hvilke typer? Getinge 46-serien består av maskiner som er nøyaktig tilpasset dine behov. Tilleggsalternativer Flow-overvåking

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 VELPRØVD I KAMPEN MOT KRYSSKONTAMINERING Den utmerkede rengjørings- og desinfeksjonsytelsen til Getinge FD1800 har gjort den til en

Detaljer

GETINGE WD15 CLARO DET ENKLE VALGET INNEN VASKEDEKONTAMINATOR GETINGE WD15 CLARO 1

GETINGE WD15 CLARO DET ENKLE VALGET INNEN VASKEDEKONTAMINATOR GETINGE WD15 CLARO 1 GETINGE WD15 CLARO DET ENKLE VALGET INNEN VASKEDEKONTAMINATOR GETINGE WD15 CLARO 1 2 GETINGE WD15 CLARO 2 GETINGE WD15 CLARO 3 INNSIKTEN UTGJØR FORSKJELLEN Hver gang vi utvikler et nytt produkt, baserer

Detaljer

Validering. Jo-Atle Karlsen Ingeniør. Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus

Validering. Jo-Atle Karlsen Ingeniør. Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus 1 Validering Jo-Atle Karlsen Ingeniør Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus Livssyklus for medisinsk flergangsutstyr 2 Anskaffelse 1. Kjøp

Detaljer

LASTEUTSTYR FOR VASKEDEKONTAMINATOR 88 TURBO OG CM320 I GETINGE 86-SERIEN. Always with you

LASTEUTSTYR FOR VASKEDEKONTAMINATOR 88 TURBO OG CM320 I GETINGE 86-SERIEN. Always with you LASTEUTSTYR FOR VASKEDEKONTAMINATOR 88 TURBO OG CM320 I GETINGE 86-SERIEN Always with you 2 LASTEUTSTYR FLEKSIBILITET SOM IKKE GÅR UT OVER RESULTATENE Instrumentsett og kurver kommer i forskjellige størrelser

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

HELE GETINGES UTVALG AV ENDOSKOPKOBLINGER OG TILBEHØR

HELE GETINGES UTVALG AV ENDOSKOPKOBLINGER OG TILBEHØR HELE GETINGES UTVALG AV ENDOSKOPKOBLINGER OG TILBEHØR 2 GETINGE ENDOSKOPKOBLINGER OG TILBEHØR GETINGE ENDOSKOPKOBLINGER OG TILBEHØR 3 ALLTID SERTIFISERT FOR Å TRYGGE PASIENTSIKKERHETEN Getinge Infection

Detaljer

Referat fra WFHSS i Praha 2014

Referat fra WFHSS i Praha 2014 Referat fra WFHSS i Praha 2014 Representanter fra NfS i 2014: Vigdis Haram og Ann Margrethe Berg Ny leder i WFHSS, Christine Denis, Australia. Fritt fortalt.. Torsdag 16.10.2014 / 17.10. 2014/18.10.2014:

Detaljer

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR. Always with you

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR. Always with you GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR Always with you 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 VELPRØVD I KAMPEN MOT KRYSSKONTAMINERING Den utmerkede rengjørings- og desinfeksjonsytelsen til Getinge FD1800 har gjort

Detaljer

getinge 6000 Den helautomatiske spyledekontaminatoren

getinge 6000 Den helautomatiske spyledekontaminatoren getinge 6000 Den helautomatiske spyledekontaminatoren 2 Getinge 6000 Getinge 6000 3 GJØR EN FORSKJELL I INFEKSJONSKONTROLL Getinge 6000 er en helautomatisk spyledekontaminator for sykehus og helseinstitusjoner,

Detaljer

Getinge 600-serien Spyledekontaminator med toppmating

Getinge 600-serien Spyledekontaminator med toppmating Getinge 600-serien Spyledekontaminator med toppmating 2 Getinge 600-serien Brukervennlighet? Optimal teknologi? Få begge deler! Å utvikle desinfeksjonsutstyr som er både enkelt å bruke og teknisk perfekt,

Detaljer

getinge quadro BordautoKLaV

getinge quadro BordautoKLaV getinge quadro BORDAUTOKLAV 2 Getinge Quadro Bordautoklav SteriLISERER MYE MER PÅ MYE Mindre PLASS Getinge Quadro er en bordmontert autoklav utviklet for tannklinikker og medisinske klinikker og praksiser

Detaljer

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) EN FORBEDRET PROSESS, EN ENESTÅENDE LØSNING Getinge kan hjelpe deg med å administrere vaskemidler

Detaljer

Grunnkurs i dekontaminering. Kjemiske indikatorer 2. april 2014. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Grunnkurs i dekontaminering. Kjemiske indikatorer 2. april 2014. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Grunnkurs i dekontaminering Kjemiske indikatorer 2. april 2014 Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Hva er en kjemisk indikator? Indikator betyr å peke ut (latinsk: indicare)

Detaljer

TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER

TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER Always Alltid med with deg you 2 Lasteutstyr Kombiner etter eget ønske Endre når du trenger det Instrumentsett og kurver

Detaljer

Grunnkurs i dekontaminering. Kjemiske indikatorer 5.11. 2015 Linda Ashurst. Nasjonalt kompetansetjeneste for dekontaminering

Grunnkurs i dekontaminering. Kjemiske indikatorer 5.11. 2015 Linda Ashurst. Nasjonalt kompetansetjeneste for dekontaminering Grunnkurs i dekontaminering Kjemiske indikatorer 5.11. 2015 Linda Ashurst Nasjonalt kompetansetjeneste for dekontaminering Hva er en kjemisk indikator? Ordet indikator betyr å peke ut. Latinsk: indicare

Detaljer

GetinGe HS33 SYKeHUSAUtOKLAV

GetinGe HS33 SYKeHUSAUtOKLAV Getinge HS33 SYKEHUSAUTOKLAV 2 Getinge HS33 klart for den NYE GENERASJONEN AUTOKLAVER Nye Getinge HS33 representerer en ny generasjon avanserte steriliseringsapparater fra verdens ledende merke innen infeksjonskontroll.

Detaljer

GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT. Always with you

GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT. Always with you TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT Always with you 2 GETINGE CLEAN GETINGE CLEAN

Detaljer

GETINGE K-SERIE. BoRDAUToKLAVER. Always with you

GETINGE K-SERIE. BoRDAUToKLAVER. Always with you GETINGE K-SERIE BoRDAUToKLAVER Always with you HIGH-SPEED STERILIZATIoN overlegen EFFEKTIVITET og LØNNSoMHET Getinges K-serie er en serie uvanlig raske bordautoklaver. Faktum er at kapasiteten er så stor

Detaljer

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE 2 T-DOC EndoTrace OPPNÅ NYE NIVÅER AV EFFEKTIVITET OG KONTROLL Uregelmessig driftsflyt i reprosesseringsenheten for endoskoper kan bidra til svekket reprosessering

Detaljer

GETINGE wd46 turbo. Always with you

GETINGE wd46 turbo. Always with you GETINGE wd46 turbo en mye raskere vaskedekontaminator Always with you 2 Getinge WD46 Turbo Getinge WD46 Turbo 3 HJELPER DEG Å GJØRE MER MED MINDRE Ressursene er knappe, og effektivitetskravene til helseinstitusjoner

Detaljer

Porøs last sterilisator. Forberedelser og referanselaster. Våt last problematikk.

Porøs last sterilisator. Forberedelser og referanselaster. Våt last problematikk. 1 Porøs last sterilisator. Forberedelser og referanselaster. Våt last problematikk. Jo Atle Karlsen Ingeniør Avdeling smittevern. Nasjonal kompetansetjeneste for Dekontaminering. 2 Livssyklus for medisinsk

Detaljer

T-DOC CYCLE LOGGING AV MASKINDATA DIGITALISER DINE SYKLUSPROSESSER

T-DOC CYCLE LOGGING AV MASKINDATA DIGITALISER DINE SYKLUSPROSESSER T-DOC CYCLE LOGGING AV MASKINDATA DIGITALISER DINE SYKLUSPROSESSER 2 T-DOC Cycle DIGITAL DOKUMENTASJON OVERVÅK DINE SYKLUSPARAMETRE I SANNTID Økte krav om dokumentasjon av sterile produksjonsprosesser

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLL. Avdelingsingeniør/ Leder Sterilteknikk Eirik Grant Furre Helse Bergen

INFEKSJONSKONTROLL. Avdelingsingeniør/ Leder Sterilteknikk Eirik Grant Furre Helse Bergen INFEKSJONSKONTROLL Avdelingsingeniør/ Leder Sterilteknikk Eirik Grant Furre Helse Bergen STERILISERINGSMETODER Tørrsterilisering Plasma sterilisering Gass sterilisering (formal (in) dehyd, etylenoksid)

Detaljer

Bruk av biologiske indikatorer

Bruk av biologiske indikatorer Grunnkurs i desinfeksjon og sterilisering 2. april 2014 Bruk av biologiske indikatorer Avdeling for smittevern Hva er en biologisk indikator? Et testsystem som inneholder levende mikroorganismer med en

Detaljer

GETINGE WD14 TABLO EN VASKEDEKONTAMINATOR FOR BORDPLASSERING. Always with you

GETINGE WD14 TABLO EN VASKEDEKONTAMINATOR FOR BORDPLASSERING. Always with you GETINGE WD14 TABLO EN VASKEDEKONTAMINATOR FOR BORDPLASSERING Always with you 2 GETINGE WD14 TABLO DET HANDLER BARE OM TID Små avdelinger og klinikker har store krav når det gjelder å kunne bruke instrumenter

Detaljer

GETINGE FORSEGLINGSAPPARATER SETTER EN NY STANDARD FOR KVALITETSFORSEGLERE

GETINGE FORSEGLINGSAPPARATER SETTER EN NY STANDARD FOR KVALITETSFORSEGLERE GETINGE FORSEGLINGSAPPARATER SETTER EN NY STANDARD FOR KVALITETSFORSEGLERE 2 Getinge forseglingsapparater ET FORSEGLINGSAPPARAT FOR ALLE BEHOV EFFEKTIVT, PÅLITELIG OG BRUKERVENNLIG Hele sirkulasjonen av

Detaljer

Sykehuset Innlandet Kvalitetssikring av. 14. mars 2014

Sykehuset Innlandet Kvalitetssikring av. 14. mars 2014 Sterilforsyning Sykehuset Innlandet Kvalitetssikring av dekontamineringsprosessen 14. mars 2014 Vaskedekontaminatorer; oppfølging og kontroll Anne Line Halstensen Sterilsentralen SIHF Hamar 14. mars 2014

Detaljer

Vanndampsterilisering Daglig og ukentlig kontroll

Vanndampsterilisering Daglig og ukentlig kontroll Vanndampsterilisering Daglig og ukentlig kontroll Lars Nygaard Rådgiver Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Avd. for smittevern 2. April 2014 VANNDAMPSTERILISERING Hvorfor: Rimelig Enkel Trygg

Detaljer

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S VELKOMMEN undervisning CODAN NORGE A/S Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as European Medical Device Directive (MDD) 93/42 HVEM GJELDER DEN FOR Alle som bruker utstyr som omfatter European Medical

Detaljer

Fagkomiteen Norsk forening for Sterilforsyning Kari Sletten Helgesen Karin Sæther. Rapport fra undersøkelse Sterilsentraler i Norge. 2008.

Fagkomiteen Norsk forening for Sterilforsyning Kari Sletten Helgesen Karin Sæther. Rapport fra undersøkelse Sterilsentraler i Norge. 2008. Fagkomiteen Norsk forening for Sterilforsyning Kari Sletten Helgesen Karin Sæther. Rapport fra undersøkelse Sterilsentraler i Norge. 2008. Innledning Spørreskjemaene ble sendt til 76 Sterilsentraler /

Detaljer

GETINGE HS44 AUTOKLAVER FOR HØY KAPASITET PÅ BRUKSSTEDET

GETINGE HS44 AUTOKLAVER FOR HØY KAPASITET PÅ BRUKSSTEDET GETINGE HS44 AUTOKLAVER FOR HØY KAPASITET PÅ BRUKSSTEDET 2 Getinge HS44 klart for den nye generasjonen autoklaver Nye Getinge HS44 representerer en ny generasjon avanserte autoklaver fra verdens ledende

Detaljer

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Vær på nett og øk både effektivitet og produksjon Kjenner du igjen noen av de følgende situasjonene? Noen ganger forsvinner en prosessutskrift, og vi må lete

Detaljer

Vanndampsterilisering! Daglig og ukentlig kontroller.

Vanndampsterilisering! Daglig og ukentlig kontroller. 1 Vanndampsterilisering! Daglig og ukentlig kontroller. Jo Atle Karlsen Ingeniør Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Avd. for smittevern November 2015 2 VANNDAMPSTERILISERING Hvorfor? Rimelig

Detaljer

Vaskedekontaminatorer trenger vi bedre kontroll?

Vaskedekontaminatorer trenger vi bedre kontroll? 1 Dekontamineringsdagene 2014 Vaskedekontaminatorer trenger vi bedre kontroll? Egil Lingaas Avdeling for smittevern Oslo universitetssykehus 2 Dekontaminering og pasientsikkerhet Sikker dekontaminering

Detaljer

Opplæringsplan for medarbeidere i sterilforsyningsavdelinger

Opplæringsplan for medarbeidere i sterilforsyningsavdelinger Opplæringsplan for medarbeidere i sterilforsyningsavdelinger Sterilforsyning Arbeid med Sterilforsyning er en svært viktig del av det infeksjonsforebyggende arbeid ved sykehusene. Det stilles de samme

Detaljer

NfS. Fagkomiteen. Rapport fra undersøkelse; Avdeling for Sterilforsyning i Norge. 2008.

NfS. Fagkomiteen. Rapport fra undersøkelse; Avdeling for Sterilforsyning i Norge. 2008. NfS Fagkomiteen 1991 /2 NORSK FORENING FOR STERILFORSYNING Fagkomiteen Norsk forening for Sterilforsyning Kari Sletten Helgesen Karin Sæther. Rapport fra undersøkelse; Avdeling for Sterilforsyning i Norge.

Detaljer

Bruk og kontroll av vaskedekontaminatorer

Bruk og kontroll av vaskedekontaminatorer Bruk og kontroll av vaskedekontaminatorer Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Avd. for smittevern 5. 11. 2015 Medisinsk flergangsutstyr Medisinsk flergangsutstyr krever standardisert

Detaljer

Introduksjon til dekontaminering

Introduksjon til dekontaminering Grunnkurs i dekontaminering 5.11.2015 Introduksjon til dekontaminering Linda Ashurst Nasjonal kompetanstjeneste for dekontaminering Avd for smittevern Formål med dekontaminering av medisinsk utstyr Pasienter

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE. Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice

OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE. Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice MÅL L FOR OPPLÆRINGSPLAN Dokumentere opplæringskrav for nytilsatte Dokumentere kompetansenivå til de ansatte Felles

Detaljer

Standarder. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger.

Standarder. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger. Lover: Lov om vern mot smittsomme sykdommer. LOV-1994-08-05-55 LOV-2006-12-01-65 fra 2008-01-01 SIST-ENDRET: KORTTITTEL: Smittevernloven

Detaljer

GETINGE HS66 DAMPAUTOKLAVE. Always with you

GETINGE HS66 DAMPAUTOKLAVE. Always with you GETINGE HS66 DAMPAUTOKLAVE Always with you 2 Getinge HS66 VI INTRODUSERER DEN NYE GENERASjONEN AUTOKLAVER Nye Getinge HS66 representerer en ny generasjon avanserte autoklaver fra verdens ledende merke

Detaljer

Linda Ashurst Seksjonsleder Seksjon for dekontaminering Avd. for smittevern 6. mars 2013

Linda Ashurst Seksjonsleder Seksjon for dekontaminering Avd. for smittevern 6. mars 2013 1 Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Linda Ashurst Seksjonsleder Seksjon for dekontaminering Avd. for smittevern 6. mars 2013 2 Nasjonale

Detaljer

T-DOC INSTRUMENT INTELLIGENCE TA KONTROLLEN OVER OPERASJONENE

T-DOC INSTRUMENT INTELLIGENCE TA KONTROLLEN OVER OPERASJONENE T-DOC INSTRUMENT INTELLIGENCE TA KONTROLLEN OVER OPERASJONENE 2 T-DOC TA KONTROLL LØFT OPERASJONENE TIL NYE NIVÅER Mange sykehus mangler oversikt over instrumentbeholdningen. Ikke bare fører dette til

Detaljer

Dekontamineringsdagene 10. juni 2013. Nasjonale anbefalinger for dekontaminering av fleksible gastroenterologiske endoskop

Dekontamineringsdagene 10. juni 2013. Nasjonale anbefalinger for dekontaminering av fleksible gastroenterologiske endoskop 1 Dekontamineringsdagene 10. juni 2013 Nasjonale anbefalinger for dekontaminering av fleksible gastroenterologiske endoskop Linda Ashurst Leder Nasjonalt kompetansesenter for dekontaminering Avd. for smittevern

Detaljer

Validering av vaskedekontaminatore- brukerens rolle. Erna Edvinsen, fagutviklingssykepleier Sterilforsyningsavdelingen Ahus

Validering av vaskedekontaminatore- brukerens rolle. Erna Edvinsen, fagutviklingssykepleier Sterilforsyningsavdelingen Ahus Validering av vaskedekontaminatore- brukerens rolle Erna Edvinsen, fagutviklingssykepleier Sterilforsyningsavdelingen Ahus Lover, Forskrifter, Veiledere og Standarder.. LOV 1994-08-05 nr 55: Lov om vern

Detaljer

Grunnkurs i dekontaminering. Desinfeksjon. Egil Lingaas. Avdeling for smittevern. Oslo universitetssykehus. Avd. for smittevern 11/2015.

Grunnkurs i dekontaminering. Desinfeksjon. Egil Lingaas. Avdeling for smittevern. Oslo universitetssykehus. Avd. for smittevern 11/2015. Grunnkurs i dekontaminering Desinfeksjon Avdeling for smittevern Medisinsk utstyr Rent Desinfisert Sterilt Kontaminert Dekontaminering Behandling med rengjøring, desinfeksjon og evt. sterilisering for

Detaljer

Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 02.04.14

Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 02.04.14 1 Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 02.04.14 Mylene V. Rimando Hygienesykepleier 2 Klargjøring for sterilisering 3 Rengjøring Desinfeksjon

Detaljer

Getinge GSS67H autoklav

Getinge GSS67H autoklav Getinge GSS67H autoklav Fra steriliseringsavdelingen til operasjonsstuen mer effektivt enn noen gang. En del av vår brukervennlige serie 30 % innsparing i prosesstid - og enda høyere produktivitet Se frem

Detaljer

Introduksjontildekontaminering

Introduksjontildekontaminering Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr 2.4.2014 Introduksjontildekontaminering Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Formålmed dekontamineringav medisinsk utstyr Pasienter

Detaljer

GETINGE HS66 TURBO FØRSTEKLASSES STERILISERING. Always with you

GETINGE HS66 TURBO FØRSTEKLASSES STERILISERING. Always with you GETINGE HS66 TURBO FØRSTEKLASSES STERILISERING Always with you 2 Getinge HS66 Turbo VI INTROdUSERER den NYE GENERASjONEN AUTOKLAVER Nye Getinge HS66 Turbo representerer en ny generasjon avanserte autoklaver

Detaljer

Sterilforsyning Lovverk og Standarder Lillestrøm 17 mars 2011

Sterilforsyning Lovverk og Standarder Lillestrøm 17 mars 2011 Sterilforsyning Lovverk og Standarder Lillestrøm 17 mars 2011 Kari Sletten Helgesen Avdelingssjef Operasjonsavdelingen Helse Sunnmøre Ålesund Sjukehus Sterilforsyning - en utfordring? Sterilforsyning Omfatter

Detaljer

AMCOR Flexibles SPS. Innpakningsmateriale for sterile produkter

AMCOR Flexibles SPS. Innpakningsmateriale for sterile produkter 0 AMCOR Flexibles SPS Innpakningsmateriale for sterile produkter Medisinsk papir I overensstemmelse med French Pharmacopea typ B Egenskaper Enhet Standarder eller metoder Spesifike data Materiale g/m2

Detaljer

Prosjekt STERIL FORSYNING

Prosjekt STERIL FORSYNING Versjon: 01. Prosjekt STERIL FORSYNING RUTINE ENDRING mht. DEKONTAMINASJON AV RIGIDE SKOP - fra manuell til maskinell vask Anbefales: Dato: 230611 Jan Gunnar Skogås Medisinsk teknisk ingeniør endoskop

Detaljer

På tide å heve lista?

På tide å heve lista? På tide å heve lista? Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Linda Ashurst Leder Godkjenning av nasjonale kompetansetjeneste Forskrift nr 1706, 17. 2010, 4-5 Formål Utvikle og heve kvaliteten

Detaljer

Avansert sugeteknikk. Komplett sugesett for profesjonell kirurgi

Avansert sugeteknikk. Komplett sugesett for profesjonell kirurgi Avansert sugeteknikk Komplett sugesett for profesjonell kirurgi Ingen fastsuging God flyt uten hindringer i suget Kontinuerlig høy sugekapasitet Atraumatisk suging Godt synlig Stabilt men fleksibelt Dette

Detaljer

Stipend fra Codan Norge A / S

Stipend fra Codan Norge A / S Stipend fra Codan Norge A / S Tema: Hospitering i helsevesenet med fokus på sporbarhet Hospitert ved: Stavanger Universitets sykehus - Helse Stavanger Haugesund sykehus - Helse Fonna Sporbarhet: Definisjon:

Detaljer

Bakterietesting av skop, en nødvendighet? Vibecke Lindøen avdelingssykepleier Medisinsk undersøkelse, HUS

Bakterietesting av skop, en nødvendighet? Vibecke Lindøen avdelingssykepleier Medisinsk undersøkelse, HUS Bakterietesting av skop, en nødvendighet? Vibecke Lindøen avdelingssykepleier Medisinsk undersøkelse, HUS Hovedmål Forebygge og begrense forekomst av infeksjoner innen endoskopisk virksomhet 3 viktige

Detaljer

Rådgiver Lars Nygaard

Rådgiver Lars Nygaard NfS Landsmøte 2008 Testing av dampkvaliteten - hvorfor? 22 0 C 18 0 C 100 0 C 100 0 C 100 0 C Volumøkning / -kontraksjon = 140 0 C 865 X Hvorfor er tørr mettet vanndamp et effektivt steriliseringsagens?

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

mange fordeler med UlIKe SeIl

mange fordeler med UlIKe SeIl mange fordeler med ULIKE SEIL Produktspesifikasjoner Plassbehov Produktinformasjon Maks. sikker arbeidsbelastning Veiekapasitet Vekt Vekt inkludert vekt 190 kg 140 kg 85 kg 95 kg 3000 mm Total lengde 1033

Detaljer

Rengjøring av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Rengjøring av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Rengjøring av medisinsk utstyr Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Rent er et ganske subjektivt begrep. Det vi kan se, makroskopisk men det finnes også renhet på mikroskopisk

Detaljer

CARENDO. with people in mind

CARENDO. with people in mind CARENDO Multifunksjonell hygienestol med unik omsorgsfunksjon with people in mind Carendo 3 En ekte problemløser Det å dusje blir stadig mer vanlig innenfor langsiktig pleie, men de eksisterende metodene

Detaljer

Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr. Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 05.11.15

Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr. Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 05.11.15 1 Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 05.11.15 Mylene V. Rimando Hygienesykepleier 2 Klargjøring for sterilisering 3 Kontroll og vedlikehold

Detaljer

FSTL 2016 Bergen 18.05.2016 EIRIK GRANT URQUHART FURRE STERILTEKNIKK JUNE AKSNES STERILSENTRALEN

FSTL 2016 Bergen 18.05.2016 EIRIK GRANT URQUHART FURRE STERILTEKNIKK JUNE AKSNES STERILSENTRALEN FSTL 2016 Bergen EIRIK GRANT URQUHART FURRE STERILTEKNIKK JUNE AKSNES STERILSENTRALEN Drift av Sterilsentral = Et sirkusliv 2323 Hva regulerer min drift? Smittevernlov Helsepersonelloven Internkontrollforskriften

Detaljer

Re - sterilisering av medisinsk engangsutstyr? Margrete Drønen 23.03.2012

Re - sterilisering av medisinsk engangsutstyr? Margrete Drønen 23.03.2012 Re - sterilisering av medisinsk engangsutstyr? Margrete Drønen 23.03.2012 Prinsippgrunnlag: Formelle krav som angår kvaliteten av sterilt medisinsk utstyr finnes i lov og forskrifter om medisinsk utstyr.

Detaljer

PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER

PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER DEN OPTIMALE LØSNINGEN FOR ALLE KUNDER. Hver enkelt kundes dokumenthåndtering er unik og har forskjellige utfordringer. KYOCERA Document Solutions har som mål

Detaljer

Teknisk desinfeksjon. Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern. Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus

Teknisk desinfeksjon. Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern. Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Teknisk desinfeksjon er desinfeksjon av verktøy, inventar,

Detaljer

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett.

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Innledning Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Historisk sett, har produsenter av skrivere

Detaljer

Introduksjon av nye produkter hva er viktig å være oppmerksom på?

Introduksjon av nye produkter hva er viktig å være oppmerksom på? Kvalitetssikring av innkjøpsprosesser i Helse Sør-Øst 28. Januar 2015 Introduksjon av nye produkter hva er viktig å være oppmerksom på? Avdeling for smittevern Disposisjon Før bestiling/anbud Behovsanalyse

Detaljer

MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER. KONE ReNova

MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER. KONE ReNova MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER KONE ReNova Økt sikkerhet og tilgjengelighet begynner med døren Mange av problemene med upålitelige heiser kommer av utdaterte eller sviktende dørsystemer.

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Akkreditering sertifisering

Akkreditering sertifisering Akkreditering sertifisering Tromsø, 11. 12. februar 2015 Kari Iversen Dyrdal Kvalitetsleder Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Sertifisering ISO 9001:2008 (kvalitetsledelse) Akkreditering ISO

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder PTZ-kameraet er utformet for å passe perfekt Når en fast minidome ikke er nok, men et tradisjonelt PTZ-kamera gir mer sikkerhet enn du

Detaljer

Nye dimensjoner for multiparamter monitor DYNASCOPE 7000-serien

Nye dimensjoner for multiparamter monitor DYNASCOPE 7000-serien Nye dimensjoner for multiparamter monitor DYNASCOPE 7000-serien DS-7300 Nattbordsmonitor (5/9 tommer) Nye dimensjoner for multiparameter monitor hvor fleksibilitet og kompatibilitet er påkrevet DS-7300

Detaljer

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Hva er Merivaara INTEGRA? servicekonsept for å danne funksjonelle arbeidssteder sammen integrerer utstyr og systemer forbedrer arbeidsflyt, øker effektivitet

Detaljer

KJELLER? BESTRALINGS- ANLEGGET PA HVILKEN NYTTE HAR VI AV GAMMA- Institutt for energiteknikk

KJELLER? BESTRALINGS- ANLEGGET PA HVILKEN NYTTE HAR VI AV GAMMA- Institutt for energiteknikk Rostra Reklamebyrå RRA 26 Foto: Kjell Brustad og NTB Oktober 1998 HVILKEN NYTTE HAR VI AV GAMMA- BESTRALINGS- ANLEGGET PA KJELLER? Institutt for energiteknikk Seksjon for bestrålingsteknologi KJELLER:

Detaljer

Rengjøring og vedlikehold av endoskop og optikker

Rengjøring og vedlikehold av endoskop og optikker Rengjøring og vedlikehold av endoskop og optikker Det optiske systemet Okulardelen gjennomskåret Blikkretninger Vanlige endoskop i dag 10mm 7mm 5mm 3.5mm 1.9mm Dimensjoner Finns optikker med Ø fra 0,5mm-

Detaljer

Låne instrumenter hva er omfanget og hvordan fungerer det?

Låne instrumenter hva er omfanget og hvordan fungerer det? Låne instrumenter hva er omfanget og hvordan fungerer det? Karin Sæther og Kari Torvund Sørlie Låne instrumenter hva er omfanget? Låneinstrumenter har 3 hovedområder: Konsignasjon låner instrumentparken

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

12.WORLD STERILIZATION CONGRESS

12.WORLD STERILIZATION CONGRESS 12.WORLD STERILIZATION CONGRESS Message from WFHSS president The 12th World Congress for Sterilization, which takes place in Estoril, Portugal, from 12 to 15 October 2011. PROGRAM Onsdag, 12 oktober

Detaljer

CONCERTO. with people in mind

CONCERTO. with people in mind CONCERTO Dusjvogn with people in mind Concerto 3 Assistert dusjing med ekstra pleie Stadig flere pleieinstitusjoner tar i bruk dusjing i forbindelse med beboernes personlige hygienerutiner. Concerto er

Detaljer

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier Norsk akkreditering NA Dok 26C: Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk Mandatory/Krav Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: Morten Bjørgen Versjon: 1.01 Gjelder fra: 01.03.2012 Sidenr: 1 av

Detaljer

LipoFilter - BRUKSANVISNING. Bruksområde: Engangsbeholder til bruk ved aspirasjon av fettvev.

LipoFilter - BRUKSANVISNING. Bruksområde: Engangsbeholder til bruk ved aspirasjon av fettvev. Bruksanvisning LipoFilter - BRUKSANVISNING Artikkelnummer: REF. nummer REF ASP-CAN-1S REF ASP-CAN-2S REF ASP-CAN-2R REF ASP-CAN-2C REF ASP-ADP2 REF ASP-60CC Beskrivelse LipoFilter - Sykehuspakning (sett

Detaljer

Nytt konsept for bedre helse. SuperStream Colon Hydrotherapy

Nytt konsept for bedre helse. SuperStream Colon Hydrotherapy Nytt konsept for bedre helse SuperStream Colon Hydrotherapy For en bedre helse og velvære Veiledning Kolon er kroppen s kloakk og det er også en avsl gård for giftstoffer og skadelige bakterier. Om de

Detaljer

Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER

Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Ledende innen farger, lakk og optimalisering av verksteder Nexa Autocolor er blant verdens ledende billakkmerker og forhandles i over 147 land. Nexa

Detaljer

Brukerveiledning for reprosessering av steriliserbare komponenter og tilbehør i Super View -vidvinkelvisningssystemet

Brukerveiledning for reprosessering av steriliserbare komponenter og tilbehør i Super View -vidvinkelvisningssystemet Brukerveiledning for reprosessering av steriliserbare komponenter og tilbehør i Super View -vidvinkelvisningssystemet 2013 Insight Instruments, Inc. Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving. Akkrediteringsdagen 2. desember 2015

Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving. Akkrediteringsdagen 2. desember 2015 Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving Akkrediteringsdagen 2. desember 2015 Temaer som vil berøres Forskjellen på verifisering og validering av kjemiske analysemetoder. Hvorfor, når

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

13950, 13900, Nyhet TECHNOMEDICS NORGE A.S. Lupebriller s 2. Endomotor s 5. Mectron ultralydsunit s 4 TLF 69 88 79 20 / FAX 69 88 79 39

13950, 13900, Nyhet TECHNOMEDICS NORGE A.S. Lupebriller s 2. Endomotor s 5. Mectron ultralydsunit s 4 TLF 69 88 79 20 / FAX 69 88 79 39 13950, Lupebriller s 2 13900, Endomotor s 5 Nyhet Mectron ultralydsunit s 4 TECHNOMEDICS NORGE A.S TLF 69 88 79 20 / FAX 69 88 79 39 Desember 2013 Lupebriller PeriOptix Lette og behagelige lupebriller

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer (operasjonsrom)

Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer (operasjonsrom) Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer (operasjonsrom) Rundskriv IK-02/97 fra Statens helsetilsyn Til: Landets somatiske

Detaljer

Norsk forening for sterilforsyning Landsmøtet 4. 5. juni 2015. Låneinstrumenter «På lånt tid»

Norsk forening for sterilforsyning Landsmøtet 4. 5. juni 2015. Låneinstrumenter «På lånt tid» Norsk forening for sterilforsyning Landsmøtet 4. 5. juni 2015 Låneinstrumenter «På lånt tid» Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Avdeling for smittevern Eduard Bøckmann Dampautoklav

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

MELDESKJEMA. for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet inkludert solarier. Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer:

MELDESKJEMA. for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet inkludert solarier. Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: MELDESKJEMA for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet inkludert solarier Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Ansvarlig innehaver: Kontaktperson: Besøksadresse: Postadresse: E-post

Detaljer

Anestesiapparater til Sørlandet sykehus HF, ref.nr.: 2009/000469

Anestesiapparater til Sørlandet sykehus HF, ref.nr.: 2009/000469 Anestesiapparater til Sørlandet sykehus HF, ref.nr.: 2009/000469 Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/19451572.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dato for offentliggjørelse

Detaljer