KATALOG. Spar penger på riktige samarbeidspartnere!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KATALOG. Spar penger på riktige samarbeidspartnere!"

Transkript

1 KATALOG Spar penger på riktige samarbeidspartnere!

2 3H Sales Company Våre forbindelser, din mulighet. er et selskap som står for kvalitet, dette er vårt kjennetegn. Vår ulike kompetanse og erfaring gir resultater for oss og våre samarbeidspartnere. Vi har aktive samarbeidspartnere, som gjennom kunnskap og kreativitet, gjør jobben våre kunder ønsker vi skal gjøre. Vi har et tungt nettverk bak oss og muligheten for og lykkes er stor. Vi har dyktige grafikere, trykkeri, produsenter og foredragsholdere innenfor de ulike fagområder. Vi er et team som styrer selskapet og vi benytter oss av eksterne tjenester fra selskaper som vi har gode relasjoner til. har mange virksomhetsområder, nettopp av den grunn at våre kunder skal kunne ha få leverandører å forholde seg til. Vår erfaring er at de kundene vi har, sparer tid og penger. Mange virksomhetsområder kan vi med trygghet si at vi har når vi tilbyr lederkurs, kommunikasjonskurs, salgs- og markedskurs, reiseaktiviteter, markedsføringsmateriell, gaveartikler, kontorutstyr, firmagaver, avfallshåndtering og varetransport. Kontakt oss og besøk gjerne våre kontorer og showrom på Aurskog. Vi skal ta godt i mot deg og finne frem til gode løsninger. Lasse Bergan Foss Tlf: Hjalmar Ottesen Tlf: Ann Karin Pedersen Tlf: Harald Martin Solberg Tlf:

3 Designet av: Alf Vegard Knutsen - Skavanker Design, telefon: , e-post: Innovasjon Ledelse Kurs Markesføring Arrangementer Tekstiller Reiseeffekter gaver vedkubben Kontorrekvisita Transport avfallshåndtering møbler

4 Inn ova sjon Rapid Prototyping Fra idé til ferdig produkt på 10 uker Å være oppfinner kan by på årevis med grubling, strev og slit, et endeløst arbeid for å få overbevist investorer, produsenter og selgere om at oppfinnelsen er noe å satse på. Med Pavels Innovation som samarbeidspartner, kan man få hjelp til å lage prototyper som kan testes i markedet. Vi tilbyr mange ulike produkter og tjenester for både bedrift og privat personer. 3H Sales Company står for alt fra idé til ferdig produkt i samarbeid med Pavels Innovation. Vi har i samarbeid utviklet en sneglefanger for å stoppe Iberia-sneglene. Rask suksess for sneglefanger n fra idé, til klar for butikkhyllene på bare 10 uker.

5 Modeller I samarbeid med Pavels Innovation lager vi modeller. Modellene blir detaljert og nøyaktig og illustrer prosjektene på en god måte. Det gjør at man kan unngå kostbare endringer i bygge prossessen. Pavels Innovation har blandt annet laget modeller av verdens største subsea prosjekt i India. (Olje og gass installasjoner) I samarbeid med Pavels Innovation, produsere vi nøyaktige modeller. Kundene kan se nøyaktig hvordan huset blir til minste detalj. Det gjør at man kan unngå kostnadskrevende endringer i byggeprosesser.

6 Ledelse Kurs For Toppledere Kommunikasjonskurs for leder. Kurset har fokus på tema kommunikasjon, med vinkling på å akseptere ulikheter og å forstå hverandre bedre. Videre skal deltagerne bedre kommunikasjonen, som skal føre til bedre samarbeid på arbeidsplassen og redusere kostnader. Målsettingen for kurset er: Å kjenne seg selv Å kommunisere bedre med medmennesker på tilnærmet samme nivå i organisasjonen Å kommunisere bedre med ansatte i organisasjonen. Kommunikasjonsbedriften får full uttelling for kurset. Stiller ikke kurset til forventningene bedriften har etter første kurskveld, betales det kun for den ene kvelden. Dette avgjøres av deltagerne gjennom evaluering. Det er ikke nødvendig å gjennomføre kurset under normal arbeidstid, dette avtales nærmere ved bestilling. Pris på kurset er kr ,- eks. mva. Dersom bedriften holder til mer enn 60 km fra Oslo, vil det i tillegg komme reise, diett og overnatting. Håper dette er av interesse. Vi arbeider sammen som gruppe og kurset baserer seg på ledere, med minimum 5 deltagere og ikke flere enn 9. Bedriftens evne og visjoner, strategier, målsetting og resultater er ikke tema under kurset. Kurset går over 3 dager a` 4 timer per gang. Mellom hvert kurs skal det være minimum 3-4 ukers opphold for å sette i gang en tankeprosess i gruppen, slik at

7 Markedsanalyse Vi ser på hvordan bedriftens markedsføring fungerer i forhold til budsjett, resultat og hvordan vi mener markedsføringen bør og kan skje. Bedriften skal se resultater fra vårt arbeide, dersom ledelsen benytter vår rapport. Hvordan arbeider vi med en slik analyse? Dette avhenger selvfølgelig av bedriftens størrelse, interesse og andre faktorer, men generelt er utgangspunktet følgende: 3 timers møte med ledelsen. Økonomisk status Markedsbudsjett Markedsføring i dag Ledelsens bedriftsmessige strategi / plan fremover Ledelsens ønsker innenfor markedsføring 3 times møte med markedsansvarlig, eller den ledelsen velger ut. Hvordan er markedsføringen i dag? Hvordan planlegges dette? Hvordan gjennomføres dette? Andre relevante saker Rapport til ledelsen etter hvert møte 2 timers møte med ledelsen om forslag til markedsstrategi Det presenteres vårt forslag til markedsstrategi Det presenteres en endringsprosses / handlingsplan Eventuelt merarbeid direkte i organisasjonen avtales nærmere. Totalt er dette 5 timer som ledelsen må avsette og 3 timer til andre i organisasjonen. Dette er en rimelig investering. Vi arbeider i en periode på 2 måneder med en slik analyse som ender opp som en rapport til bedriften i sitt videre arbeide. Vi arbeider med alt fra logo, markedsmetoder, budsjett analysert i forhold til resultat, ledelsens rammevilkår, fra Tv reklame til konvolutter. Rapporten presenteres i det antall eksemplarer ledelsen ønsker og er konfidensiell. Minimumsprisen er kr ,- eks mva. Det gjøres oppmerksom på at prisen kan bli høyere, men det avtales da i første møte. Det er tiden mellom møtene som er tidkrevende fra vår side, hvor vi sitter flere personer og drøfter, diskuterer og kommer frem til den modell vi mener er riktig. s e s s e r o g m a r k e d s s e g m V e r d i f o r s l a g, v e r d i s k a o g v e r d i l e v e r a n s e M e r r e s t r a t e g i o g m e r k e v a r P r o d u k t e t s l i v s s y k l u s, u t v i k l i n g o g p r o d u k t l e M a r k e d s k o m m u n i k a s j o s k a p s u t f o r m i n g o g m e d K a m p a n j e r S e r v i c e o g k e i n t e r a k s j o n P r i s o p p f a p r i s s e t t i n g, p r i s d i f f e r e i n g D i s t r i b u s j o n s o p p g m a r k e d s k a n a l e r, m a r k e k a n a l s y s t e m o g m u l t i k Ø k o n o m i s k e s a m m e n h e m e l l o m p r i s, m a r k e d s f k o s t n a d e r, a n t a l l e n h e e n h e t s k o s t n a d e r o g l ø s o m h e t K o n k u r r e n t a n a k o n k u r r e n t v u r d e r i n g e r k e d s u t v i k l i n g M a r k e d s s o g m a r k e d s p l a n M a r k e d

8 kurs av 3H Sales Company Generelt alle kurs: Kursledere sin bakgrunn: Lærer, journalist, redaksjonssjef, utviklingssjef, sportsredaktør, redaksjonssjef/redaktør, Ass. direktør, bedriftseier, bedriftsleder (350 ansatte), bedriftsøkonomi og psykologi Dette er ikke en og samme person, men den kompetanse gruppen besitter. Utover dette har vi bygd opp lederskoler for toppledere, omskolering av personell, oppsigelser, ansettelser osv. Det vil som oftest være 2 deltagere på de enkelte kurs. Det er viktig at bedriften er motivert for kurs, uansett type da det koster penger. Den største kostnad er tiden de ansatte bruker, slik at det kan avtales at kurset starter på slutten av dagen. Vårt mål med hvert kurs er at bedriften skal se resultater og skape forbedringer både innen lønnsomhet og fremtidig utvikling. Alle kurs er basert gjennomført på Østlandet. Utover dette kommer reisetillegg etter avtale. Kommunikasjons Kurs Hva menes med kommunikasjon(fra latin: communicare, «gjøre felles»)? Kommunikasjon er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon mellom personer. Mer presist kan vi si at kommunikasjon er prosessen, der en person, gruppe eller organisasjon overfører en type informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon og der mottaker(ne) får en forståelse av budskapet. Målsettingen med kurset er: Å bli bedre kjent med hverandre Å kommunisere bedre Å akseptere ulikhet Å lykkes bedre sammen Hva inneholder kurset? Hvordan oppfatte budskapet til egen forståelse? I denne prosessen vil det være fare for feiloppfatning av senderens mening. Mottakeren må forstå muntlige ord og forstå ulike holdepunkter som smil, blikk og gestikulering. Tilbakemeldinger er viktige i en toveisprosess. Her kan mottaker overføre et nytt budskap til den opprinnelige senderen. Denne prosessen gjør det mulig for den opprinnelige senderen å korrigere feiloppfatninger. Budskapet sendes frem og tilbake til de får en felles forståelse om hva det dreier seg om. I en kommunikasjonsprosess kan det være ulike forhold som kan være med på å forstyrre formidlingen av budskapet. Dette betyr at det ikke brukes papir og penn under kurset, og mobiltelefoner er avslått. Deltagerne skal ha fokus på det vi arbeider med. Et kurs varer i 4 timer, inklusiv pauser. Kurset fortsettelser eventuelt etter 1-2 uker, hvis kunden ønsker dette. Pris for et kurs på 4 timer kr 3.000,- eks. mva. Dette er for 4 9 personer. For deltagere utover 9 personer betales kr 500,-.

9 Salg Kurs Innen salg er det en ting som alltid har vært viktig nemlig salg! Tilnærmingene er mange, metodene er ulike, men faktum er at det handler om den enkelte personen. Vi har utviklet salgskurs som går direkte på den enkelte personens resultat. Målsettingen for kurset er: Å bedre bedriftens salgsresultater Å skape forståelse for den enkeltes ansvar Å skape en forståelse for rapportering Å se på den enkeltes resultater og målsetting videre Hva inneholder kurset? Dette er ikke et tradisjonelt salgskurs. Det må avholdes en samtale med ledere av de som skal delta på kurset, før kurset starter. Hensikten med dette er å få aksept på hvor langt vi skal gå innenfor hva salgsarbeid er, og hvordan lederne ser på dette. Dette betyr at vi går direkte inn i salgsarbeid til den enkelte deltager både historisk og målrettet fremover. Kurset avviker veldig fra tradisjonelle salgskurs med læring innen generell oppførsel og salgsarbeid. Under kurset kan det være ulike forhold som kan være med på å forstyrre formidlingen av budskapet. Dette betyr at støy fra mobiltelefoner under kurset ikke er tillatt. All deltagere må ha med kalender, enten det er på data eller en tradisjonell kalender. Her skal vi registrere historikk over en måned. Et kurs varer i 4 timer inklusiv pauser. Kurset fortsetter eventuelt etter 1 2 uker hvis kunden ønsker dette. Kurset går over 3 ganger med minimum 4 ukers opphold. De neste kurs fokuserer på hva lærdommen fra første kurs har gitt, hva den enkelte skal forbedre og hva som er oppnådd av resultater. Pris kr ,-. Dette er for 4 15 personer. For deltagere over 15 personer, betales kr 500,- per person. Salgs kurs

10 Markedsføring kurs Markedsførings- Kurs Markedsføring handler om å forstå kundene, for så å tilby produkter og tjenester som møter kundenes behov. Slik sett handler det om å få i stand bytteprosesser, som både kundene har glede av og som bidrar til at bedriftene tjener penger. Å definere markedsføring kan gjøres som et sett med prosesser for å skape, utvikle, kommunisere og gi kundene verdi, samtidig videreutvikle kunderelasjoner til fordel for organisasjonen / bedriften. Dette er et kurs over 3 ganger à 4 timer på dag eller kveld, med tema hvordan forbedre markedsføring i bedriften. Kurset er for ledere innen markedsføring og mellom kursene er det noen enkle forbedringsoppgaver som den enkelte må arbeide med. Hensikten med dette kurset er å belyse forbedringer, skape forbedringer og på sikt skal dette kurset kunne vise resultater. Pris kr ,- eks. mva. Det er beregnet et antall fra 3 6 deltagere Mange bedrifter verdsetter ikke markedsføring på riktig måte, bruker for lite penger og er driftsresultatet for dårlig blir det kutt i budsjettet innenfor de enkle områder som for eksempel markedsføring. Markedsføring blir ofte delt inn i følgende grupperinger: Markedsanalyse, reklame, (merkevarebygging), produktledelse, (pris, distribusjon, egenskaper ved produkt eller tjeneste) og styring av kunderelasjoner. Mange bedrifter deler organisasjonen opp i salg og markedsføring.

11 Markedsføring Effekten av hva bedriften bør gjøre og hvordan gjøre det effektivt. Markedsføring er en investering i videre salg. Vi har kompetansen, mulighetene og markedskanalene ditt firma har bruk for. Våre erfarne samarbeidspartnere har lang fartstid innen de ulike områder. For at bedriften skal konkurrere og bli sett i markedet er det avgjørende at bedriften fremstår helhetlig og seriøs. Vi tilbyr design, grafiske tjenester og trykk. Vi kan ta oss av total markedsføringen av ditt firma, du velger omfanget. Logo Profil Forretningstrykksaker Web Presentasjonsfolder Plakater Flyer Informasjonsaviser Interne tidsskrifter Bilreklame Reklameskilt Vindusdekor TV Reklame Vi hjelper deg å kommunisere riktig slik at du når din målgruppe med lyd og bilde. Vi har god erfaring med tv-reklame og vi har ulike tilbud og løsninger, alt fra bedriftspresentasjoner til reklamefilm. Reklamen kan være alt fra enkle spotter på sekunder, til mer avanserte animasjoner og bearbeidinger med filming i studio og på location. Vi finner sammen en løsning. Ta gjerne kontakt for en nøyere gjennomgang. Markedsføring

12 Markedsføring In-store reklame Våre spesielle windo matter Vi tilbyr en komplett In-store reklameløsning. På gulvet eller på disken og ellers hvor det er ubrukt plass. Anvendes til å kommunisere budskap og tilbud. Dette unike mediet virker fremtredende og øker salget. Hvilken tenkt effekt kan matter som verktøy gi? En helhetlig profil mot markedet. Økt bevisthet. Økt omsetning. Fokus på aktiviteter. Verktøy mot markedsendringer. Lettere å sette i gang Kampanjer mot forbruker. Plakater, annonser og kampanjer får større slagkraft. Intern og ekstern handlekraft. Lettere å måle aktiviteter satt i system. Hvem, hva, hvor og mot hvilket marked? Større bredde i markedstiltakene gir større muligheter i markedet. Kostnadskontroll.

13 In-store Reklame windo matter Markedsføring

14 Arrangementer Arrangement og reiser På jakt etter en flott ramme rundt din bedrifts konferanse! Vi skreddersyr reiser og arrangementer. Små og store arrangementer med faglig program. Enten det er for ansatte, kunder, sosialt eller rent faglig. Vi har spesialisert oss på steder vi kjenner godt, alt fra fotballturer til spennende overlevelsesturer for de som ønsker å utfordre seg selv. Eller rett og slett nyte helse og spa opphold med faglige arrangementer i varmere strøk. Vi kan hjelpe til med ide, planlegging og gjennomføring, hvor som helst i verden, og skreddersyr opplegg etter deres behov og ønsker.

15 Vi lover å overgå deres forventninger!

16 Produkter - Profileringsklær Basic Hoodie Woman Profileringsklær Vi leverer kvalitetsklær fra kjente leverandører. Kle opp ansatte og profiler bedriften. Her kan man la seg inspirere, alt fra tøft fritidstøy til godt treningstøy, med firmalogo. Basic Tee Woman Unisex Basic Polo Unisex Basic V-Neck Chevron Pant Chevron Pant Woman

17 Unisex Basic V-Neck Basic V-Neck Woman Unisex Basic Tee Basic Tee Woman Unisex Basic Polo Basic Polo Woman Unisex Basic Hoodie Basic Hoodie Woman Produkter - Profileringsklær

18 Produkter - Profileringsklær Active Jacket Active Jacket Woman Size: XS-S-M-L-XL-XXL Active Pants Size: M-L-XL-XXL Active Pants Woman Size: XS- S-M-L-XL-XXL Promotion Tee Size: XS-S-M-L-XL-XXL Sports Polo Micro Pant Micro Pant Woman Size: XS-S-M-L-XL-XXL

19 Sports Hoodie Sports Hoodie Woman Size: XS-S-M-L-XL-XXL Sports Hoodie Zip Sports Hoodie Zip Woman Size: XS- S-M-L-XL-XXL Sports Hoodie Zip Woman Produkter - Profileringsklær

20 Produkter - Profileringsklær Bag Medium Bag Small Backpack Chevron Pant Chevron Pant Woman Chevron Zip Jacket Chevron Zip Jacket Woman Chevron Tee Chevron Tee Woman Shoulder Bag

21 Running Singlet Woman Unisex Basic Hoodie Unisex Basic Polo Produkter - Profileringsklær Running 3/4 Pants Woman Micro Pant

22 Produkter - Profileringsklær 3 Layer Jacket Layer Jacket Woman

23 3 Layer Jacket Layer Jacket Woman Size: XS-S-M-L-XL-XXL All Weather Jacket All Weather Jacket Woman Size: XS- S-M-L-XL-XXL Softshell Jacket Sports Softshell Woman Size: XS-S-M-L-XL-XXL Softshell Hoodie Softshell Hoodie Woman Size: XS-S-M-L-XL-XXL Produkter - Profileringsklær

24 Produkter - Reiseeffekter Vis din bedrift fra sin beste side og la deg inspirere Hummel Vest art. nr.: Hamilton Unik design i ypperste kvalitet. Serien består av : Weekend bag, laptop bag for kvinner, laptop bag unisex, og trillekoffert. Hamilton ladies laptop bag P Hamilton trolley bag P Hamilton weekend bag P Hamilton toiletry bag P Hamilton business trolley bag P Hamilton laptop bag P

25 Office En fullgod reiseserie av høy kvalitet. Serien består av: Trillekoffert, pc-sekk, dressbag og toalettmappe. Office trolley bag P Office laptop backpack P Office cosmetic bag P Office garment bag P Office laptop bag P

26 Produkter - Reiseeffekter Vis din bedrift fra sin beste side og la deg inspirere Cabin All In one Koffertserie bestående av fire til prisen av en. Inneholder ryggsekk med lomme til mobiltelefon, toalettmappe med krok, kameraveske med smarte rom, alt i en weekend bag. 4 in 1 bag set P Cabin trolley set P

27 The City En serie bestående av syv ulike produkter i grå flotte semskede detaljer. Serien består av: Standard trillekoffert, stor weekend trillekoffert, ryggsekk trillekoffert, dokument trillekoffert, weekend bag, toalett mappe og pc-bag. The City backpack trolley P The City cosmetic bag P The City backpack P The City weekend bag P The City trolley bag P The City business trolley P The City laptopbag P

28 Produkter - Gave Gutta Du kjenner vel noen som fortjener noe godt... Gled dine ansatte, kunder eller venner! Gavegutta er spesialister på matvarer og har gjennom flere år gjort seg kjent i store deler av landet. Vi har smakfulle julegaver, påskegaver, eller gaver som passer året rundt. Julefavoritten er vår bestselger, innpakket i en fin julesekk. Kontakt oss for forslag og mer informasjon, vi hjelper deg mer enn gjerne. med vennlig hilsen Gave Gutta

29 Julefavoritten Overrask dine ansatte med en julesekk fylt med delikat julemat Julesekk Vi har stort utvalg av produkter kontakt oss for mye mer. Webside: Telefon: E-post: Julesylte halv Røkt ørret 200 g Evergood filtermalt pose 250 g Rekekabaret 300 g Idun sennep grov 280 g Gräddost 100 g Pepper pâte 175 g Toffypops kjeks 150 g Dumle snacks 175 g Utsira sild 650 g Tomtegløgg 500 ml Gløggmix 175 ml Selbu Blå tine 150 g Strandamør snacks 120 g Strandaskinke 150 g Tapini kjeks salt 150 g After Eight bag 150 g Polly peanøtter i beger 100 g Pæreskinke skiver 200 g XO serranoskinke 100 g XO Parmaskinke 100 g Panda Lakrismiks choco 200 g Liten Medium Stor Filosofen Hvis ingen ser på glasset, hvem kan da si hvor fullt det er? Ingeniøren Glasset er dobbelt så stort som det trenger å være! Analytikeren Glasset utnytter 50% av potensialet. Optimisten Glasset er halvfult! Pessimisten Glasset er halvtomt! Selgeren Halparten av bruttovolumet er ren netto. Bestill tidlig og få med en bonusgave ved ordre over kr 2.500,

30 Håndlagde bjørkeprodukter Norskproduserte bjørkeprodukter med særpreg. Med utgangspunkt i norske tradisjoner har vi utviklet en serie håndlagede produkteter til dekking av bordet for hverdag og fest. Du får en gave med særpreg, laget av folk fra de dype skoger med lystig sinn. Vi fyller også disse treproduktene med diverse mat,snacks og drikke for å lage noen spennende gaver å gi bort. Hør med oss om forslag eller kom med ønsker. Norskproduserte bjørkeprodukter For å få et mer personlig preg på produktet, kan vi gravere navn, motiver, firmalogo og lignende. De fleste produkter kan leveres oljet, beiset eller rødmalt. Bjørketrau Kotekopp Vi fyller også disse treproduktene med diverse mat, snacks og drikke for å lage noen spennende gaver å gi bort. Hør med oss om forslag eller kom med ønsker. Alle priser er eks. mva, frakt kommer i tillegg. 20x11cm: kr 55,- 41x17cm: kr 265,- 47x21cm: kr 385,- 57x24cm: kr 445,- 67x27cm: kr 1050,- Kotekopp Kaffe : kr 120,-

31 Gaveeske med kaffe, snapskopp og grillsydd Turbrett med kaffe og snapskopp Konfekt skåler Gave eske: kr 425,- Tursett: kr 345,- 12x12cm: kr 30,- 16x16cm: kr 45,- 20x20cm: kr 60,- Sett 3 stk: kr 125,-

32 Vedkubben - Norsk kvalitet

33 Vedkubben Norsk kvalitet 3H Sales Company har produkter som tenbriketter og vedkubben. Vedkubben er den eneste norskproduserte peiskubbe og innehar flismjøl. Det vil si at den ikke inneholder farlige stoffer og har en brennetid på ca 2 timer. Vi har hatt vedkubben på markedet i mange år og solgt denne til detaljhandlere gjennom andre selskaper. Produksjonen av vedkubben foregår på Aurskog og Høland kommune. Tennbrikettene har vært en suksess for idrettslag og foreninger, det har bidratt til at klubbkassen har blitt bedre. Vi leverer tennbriketter og vedkubben fritt tilkjørt i området Oslo og Akershus. Ta kontakt for nærmere informasjon og priser. 3H Sales Company

34 & ROT MAS? Samle innkjøp av kontorutstyr og rekvisita hos en og samme leverandør.

35 Kontorutstyr og Rekvisita Samle innkjøp av kontorutstyr og rekvisita hos en og samme leverandør. Vi kommer for å diskuterer behov månedlig eller kvartalsvis etter hva våre kunder ønsker. Dette er en suksess hos våre kunder og samarbeidspartnere. Vi leverer Brevark Konvolutter Visittkort Permer Skilt

36 Kjøregutta Kjøregutta transporterer dine varer som om det var verditransport! Dere skal vite hva dere betaler og være trygge på kvalitet! VI HENTER OG BRINGER: Alt fra 1 kolli og opptil tyngre transport Vi skal spare penger for Dem! Vi tar ansvaret for transporten til / fra kontor til kontor, til / fra kontor til lager, til / fra byggeplass til lager. Alle typer av transport er vårt kjennetegn. Kjøregutta Vi kjører i Oslo og Akershus, andre steder i landet, sjekk pris hos oss! Kun en tlf til oss på , så er vi der! Betingelser Vi har en fast pris på våre kjøreturer. Betalingsbetingelser er netto per 14 dager. Ønskes tilbehør som flyttekasser osv. bestilles dette på vår nettside eller tlf. Prøv oss, vi skal vise kvalitet Vi lager egne bedriftavtaler. Type kolli / vare Distrikt 1 Distrikt 2 1 kolli kolli kolli pall max 500 kg paller max kg paller max kg Distrikt 1: Oslo 1-12, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal og Ullensaker Distrikt 2: Asker, Bærum, Oppegård og Ski. Utenfor nevnte område + 50% i en grense på 60 km fra Oslo S. Andre steder etter avtale.

37 Søppelgutta Billigere enn container! Alt du sitter igjen med etter oppussning og dugnad Hageavfallet som har ligget i søppelsekker i månedsvis Ting du ikke forstår hvorfor befinner seg i kjelleren eller på loftet Og alt annet du vil kvitte deg med Vi kjører i Oslo og Akershus, hør med oss om andre steder i landet! Emballasje Vi har alt av emballasje, kontakt oss på vår nettside for å få mer informasjon eller ring oss. Betingelser Grunnprisen inkluderer 15 min. pålastning, bortkjøring og tømming for 1 mann. Rydding og pålastning utover de inkluderte 15 minuttene koste kr 220,- pr. påbegynte halvtime. Gutta gjør alt av jobb fra å hente et ødelagt kjøleskap, til rivning av kontorer med bortkjøring. Vi ønsker å fremstå som best i klassen på effektivitet, service og pris. Med tidligere toppspillere i fotball og verdensmester i kampsport i stallen så føler vi oss godt rustet for jobben. Vi har i vår kundeportefølje etter hvert fått mange kjente veletablerte firmaer og personer med på laget. Spør oss gjerne om referanser. Vi lager gjerne bedriftsavtaler som optimaliserer ditt behov for bortkjøring. Prøv oss, vi skal vise kvalitet S M L 3m3 = 452,- 6m3 = 888,- 10m3 = 1112,- En avgift på 1,64 kr pr. kg. søppel levert kommer i tillegg. Behov for hjelpemann så koster de 260,- pr. hele time. Alle priser er eks. mva. XL XXL 12m3 = 1292,- 20m3 = 1752,

38 Møbler - Rom i Rom Enklere blir det ikke, vi har løsningen for deg! Åpnes og lukkes på under 30 sekunder. Rommene brukes innvendig og utvendig. Trilles enkelt bort etter bruk om ønskelig Få en mer stressfri hverdag, på jobb og hjemme. Smart PC-skap på hjul, som frigjør plass av pult og hyller.

39 Dobbelseng Smart romløsning på hjul, genial seng på hybel. Eller til alle som trenger en dobbel soveplass. Her får du et helt rom på hjul med dobbeltseng, med plass til alt du trenger for en god natt søvn.

40 Møbler - Rom i Rom Rom I Rom Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Kjøkken / Bar Lekerom Soverom / Enkeltseng Spiseplass hvor som helst i rommet, brukervennlig kjøkkenløsning på hjul som er enkel å rydde sammen. Perfekt til studentleiligheten, på kontoret, eller rett og slett på ungdomsrommet. Spennende lekemodul, åpnes og forvandles til ett drømmerom for barna. Rask å rydde bort, og kan brukes som lekestue eller innredes etter barnas ønsker og behov. Smart romløsning på hjul, genial seng på hybel. Eller til alle som trenger en ekstra ovenattingsplass. Her får du et helt rom på hjul, med plass til alt du trenger for en god natt søvn! Sov Smart, og Sov Godt!

41 Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom Soverom / Dobbelseng Kontor Til barna eller gjestene. Det optimale soverommet med en eller to senger. Dobbeltseng som er enkel å flytte og ta i bruk når du får gjester. Få en mer stressfri hverdag, på jobb og hjemme. Smart PC-skap på hjul, som frigjør plass av pult og hyller.

42 Møbler - Hage En smak av kontinentet Vi har møbler av høy kvalitet, til rett pris og rett tid. P i c k n i c k Knallfin kombinasjon av røff Terrazzo (sement blandet med stein ) Acaciatre Bord: L:150, B:80, H:72 Benk: L:150, B:35, H:40 Farge: Old grey.

43 En smak av kontinentet Vi har møbler av høy kvalitet, til rett pris og rett tid. S a f a r i Hjørnesofa og sittegruppe i plastrotting (wicker) med ramme av stål som tåler å stå ute. Enkel å holde ren. Hjørnesofaen består av 3 deler PLUSS Ottoman (hjørne i venstredel og høyredel) Sofaen selges komplett med puter. Hjørnesofa: 240X240, D:90, H:78

44 kurs markedsføring reiser arrangementer klær avfall håndtering gaver kontorrekvisita transport Totalleverandør av kommunikasjon- og markedsmatriell Telefon: e-post: Besøksadresse: Søndre Bogstadvei Aurskog

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Cashkontroll - lærerveiledning

Cashkontroll - lærerveiledning 1 Cashkontroll - lærerveiledning Undervisningsmateriell i økonomisk forståelse til matematikkfaget og verktøy til tverrfaglige prosjekter i grunnskolen på 5. - 10. klassetrinn. 2 Innhold Innhold... 2 Innledning...

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NOVEMBER 2013 NR. 1 FOTO: OLE MUSKEN LES OM GUTTA BAK MOODS OF NORWAY - Fra idé til bedrift, to sider av prosessen VI HAR SPURT EKSPERTENE - Nøkkelfaktorer,

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

Servicekvalitet og påvirkning av. Kundens lojalitet. Bachelor 2012

Servicekvalitet og påvirkning av. Kundens lojalitet. Bachelor 2012 2012 Bachelor 2012 Servicekvalitet og påvirkning av Kundens lojalitet Bacheloroppgave 2012 3.år Hotell og relasjonsledelse ved Markedshøyskolen Denne bacheloroppgaven ble utarbeidet av: 979525 979532 Denne

Detaljer

FORRETNINGS- REISER 7TIPS

FORRETNINGS- REISER 7TIPS Reisepolicy Skaff deg reiserutiner som kutter kostnader DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Outsourcing Spar tid, la reisebyrået bestille billettene dine Reisekort og -konto Anticimex AS har

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer