KATALOG. Spar penger på riktige samarbeidspartnere!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KATALOG. Spar penger på riktige samarbeidspartnere!"

Transkript

1 KATALOG Spar penger på riktige samarbeidspartnere!

2 3H Sales Company Våre forbindelser, din mulighet. er et selskap som står for kvalitet, dette er vårt kjennetegn. Vår ulike kompetanse og erfaring gir resultater for oss og våre samarbeidspartnere. Vi har aktive samarbeidspartnere, som gjennom kunnskap og kreativitet, gjør jobben våre kunder ønsker vi skal gjøre. Vi har et tungt nettverk bak oss og muligheten for og lykkes er stor. Vi har dyktige grafikere, trykkeri, produsenter og foredragsholdere innenfor de ulike fagområder. Vi er et team som styrer selskapet og vi benytter oss av eksterne tjenester fra selskaper som vi har gode relasjoner til. har mange virksomhetsområder, nettopp av den grunn at våre kunder skal kunne ha få leverandører å forholde seg til. Vår erfaring er at de kundene vi har, sparer tid og penger. Mange virksomhetsområder kan vi med trygghet si at vi har når vi tilbyr lederkurs, kommunikasjonskurs, salgs- og markedskurs, reiseaktiviteter, markedsføringsmateriell, gaveartikler, kontorutstyr, firmagaver, avfallshåndtering og varetransport. Kontakt oss og besøk gjerne våre kontorer og showrom på Aurskog. Vi skal ta godt i mot deg og finne frem til gode løsninger. Lasse Bergan Foss Tlf: Hjalmar Ottesen Tlf: Ann Karin Pedersen Tlf: Harald Martin Solberg Tlf:

3 Designet av: Alf Vegard Knutsen - Skavanker Design, telefon: , e-post: Innovasjon Ledelse Kurs Markesføring Arrangementer Tekstiller Reiseeffekter gaver vedkubben Kontorrekvisita Transport avfallshåndtering møbler

4 Inn ova sjon Rapid Prototyping Fra idé til ferdig produkt på 10 uker Å være oppfinner kan by på årevis med grubling, strev og slit, et endeløst arbeid for å få overbevist investorer, produsenter og selgere om at oppfinnelsen er noe å satse på. Med Pavels Innovation som samarbeidspartner, kan man få hjelp til å lage prototyper som kan testes i markedet. Vi tilbyr mange ulike produkter og tjenester for både bedrift og privat personer. 3H Sales Company står for alt fra idé til ferdig produkt i samarbeid med Pavels Innovation. Vi har i samarbeid utviklet en sneglefanger for å stoppe Iberia-sneglene. Rask suksess for sneglefanger n fra idé, til klar for butikkhyllene på bare 10 uker.

5 Modeller I samarbeid med Pavels Innovation lager vi modeller. Modellene blir detaljert og nøyaktig og illustrer prosjektene på en god måte. Det gjør at man kan unngå kostbare endringer i bygge prossessen. Pavels Innovation har blandt annet laget modeller av verdens største subsea prosjekt i India. (Olje og gass installasjoner) I samarbeid med Pavels Innovation, produsere vi nøyaktige modeller. Kundene kan se nøyaktig hvordan huset blir til minste detalj. Det gjør at man kan unngå kostnadskrevende endringer i byggeprosesser.

6 Ledelse Kurs For Toppledere Kommunikasjonskurs for leder. Kurset har fokus på tema kommunikasjon, med vinkling på å akseptere ulikheter og å forstå hverandre bedre. Videre skal deltagerne bedre kommunikasjonen, som skal føre til bedre samarbeid på arbeidsplassen og redusere kostnader. Målsettingen for kurset er: Å kjenne seg selv Å kommunisere bedre med medmennesker på tilnærmet samme nivå i organisasjonen Å kommunisere bedre med ansatte i organisasjonen. Kommunikasjonsbedriften får full uttelling for kurset. Stiller ikke kurset til forventningene bedriften har etter første kurskveld, betales det kun for den ene kvelden. Dette avgjøres av deltagerne gjennom evaluering. Det er ikke nødvendig å gjennomføre kurset under normal arbeidstid, dette avtales nærmere ved bestilling. Pris på kurset er kr ,- eks. mva. Dersom bedriften holder til mer enn 60 km fra Oslo, vil det i tillegg komme reise, diett og overnatting. Håper dette er av interesse. Vi arbeider sammen som gruppe og kurset baserer seg på ledere, med minimum 5 deltagere og ikke flere enn 9. Bedriftens evne og visjoner, strategier, målsetting og resultater er ikke tema under kurset. Kurset går over 3 dager a` 4 timer per gang. Mellom hvert kurs skal det være minimum 3-4 ukers opphold for å sette i gang en tankeprosess i gruppen, slik at

7 Markedsanalyse Vi ser på hvordan bedriftens markedsføring fungerer i forhold til budsjett, resultat og hvordan vi mener markedsføringen bør og kan skje. Bedriften skal se resultater fra vårt arbeide, dersom ledelsen benytter vår rapport. Hvordan arbeider vi med en slik analyse? Dette avhenger selvfølgelig av bedriftens størrelse, interesse og andre faktorer, men generelt er utgangspunktet følgende: 3 timers møte med ledelsen. Økonomisk status Markedsbudsjett Markedsføring i dag Ledelsens bedriftsmessige strategi / plan fremover Ledelsens ønsker innenfor markedsføring 3 times møte med markedsansvarlig, eller den ledelsen velger ut. Hvordan er markedsføringen i dag? Hvordan planlegges dette? Hvordan gjennomføres dette? Andre relevante saker Rapport til ledelsen etter hvert møte 2 timers møte med ledelsen om forslag til markedsstrategi Det presenteres vårt forslag til markedsstrategi Det presenteres en endringsprosses / handlingsplan Eventuelt merarbeid direkte i organisasjonen avtales nærmere. Totalt er dette 5 timer som ledelsen må avsette og 3 timer til andre i organisasjonen. Dette er en rimelig investering. Vi arbeider i en periode på 2 måneder med en slik analyse som ender opp som en rapport til bedriften i sitt videre arbeide. Vi arbeider med alt fra logo, markedsmetoder, budsjett analysert i forhold til resultat, ledelsens rammevilkår, fra Tv reklame til konvolutter. Rapporten presenteres i det antall eksemplarer ledelsen ønsker og er konfidensiell. Minimumsprisen er kr ,- eks mva. Det gjøres oppmerksom på at prisen kan bli høyere, men det avtales da i første møte. Det er tiden mellom møtene som er tidkrevende fra vår side, hvor vi sitter flere personer og drøfter, diskuterer og kommer frem til den modell vi mener er riktig. s e s s e r o g m a r k e d s s e g m V e r d i f o r s l a g, v e r d i s k a o g v e r d i l e v e r a n s e M e r r e s t r a t e g i o g m e r k e v a r P r o d u k t e t s l i v s s y k l u s, u t v i k l i n g o g p r o d u k t l e M a r k e d s k o m m u n i k a s j o s k a p s u t f o r m i n g o g m e d K a m p a n j e r S e r v i c e o g k e i n t e r a k s j o n P r i s o p p f a p r i s s e t t i n g, p r i s d i f f e r e i n g D i s t r i b u s j o n s o p p g m a r k e d s k a n a l e r, m a r k e k a n a l s y s t e m o g m u l t i k Ø k o n o m i s k e s a m m e n h e m e l l o m p r i s, m a r k e d s f k o s t n a d e r, a n t a l l e n h e e n h e t s k o s t n a d e r o g l ø s o m h e t K o n k u r r e n t a n a k o n k u r r e n t v u r d e r i n g e r k e d s u t v i k l i n g M a r k e d s s o g m a r k e d s p l a n M a r k e d

8 kurs av 3H Sales Company Generelt alle kurs: Kursledere sin bakgrunn: Lærer, journalist, redaksjonssjef, utviklingssjef, sportsredaktør, redaksjonssjef/redaktør, Ass. direktør, bedriftseier, bedriftsleder (350 ansatte), bedriftsøkonomi og psykologi Dette er ikke en og samme person, men den kompetanse gruppen besitter. Utover dette har vi bygd opp lederskoler for toppledere, omskolering av personell, oppsigelser, ansettelser osv. Det vil som oftest være 2 deltagere på de enkelte kurs. Det er viktig at bedriften er motivert for kurs, uansett type da det koster penger. Den største kostnad er tiden de ansatte bruker, slik at det kan avtales at kurset starter på slutten av dagen. Vårt mål med hvert kurs er at bedriften skal se resultater og skape forbedringer både innen lønnsomhet og fremtidig utvikling. Alle kurs er basert gjennomført på Østlandet. Utover dette kommer reisetillegg etter avtale. Kommunikasjons Kurs Hva menes med kommunikasjon(fra latin: communicare, «gjøre felles»)? Kommunikasjon er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon mellom personer. Mer presist kan vi si at kommunikasjon er prosessen, der en person, gruppe eller organisasjon overfører en type informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon og der mottaker(ne) får en forståelse av budskapet. Målsettingen med kurset er: Å bli bedre kjent med hverandre Å kommunisere bedre Å akseptere ulikhet Å lykkes bedre sammen Hva inneholder kurset? Hvordan oppfatte budskapet til egen forståelse? I denne prosessen vil det være fare for feiloppfatning av senderens mening. Mottakeren må forstå muntlige ord og forstå ulike holdepunkter som smil, blikk og gestikulering. Tilbakemeldinger er viktige i en toveisprosess. Her kan mottaker overføre et nytt budskap til den opprinnelige senderen. Denne prosessen gjør det mulig for den opprinnelige senderen å korrigere feiloppfatninger. Budskapet sendes frem og tilbake til de får en felles forståelse om hva det dreier seg om. I en kommunikasjonsprosess kan det være ulike forhold som kan være med på å forstyrre formidlingen av budskapet. Dette betyr at det ikke brukes papir og penn under kurset, og mobiltelefoner er avslått. Deltagerne skal ha fokus på det vi arbeider med. Et kurs varer i 4 timer, inklusiv pauser. Kurset fortsettelser eventuelt etter 1-2 uker, hvis kunden ønsker dette. Pris for et kurs på 4 timer kr 3.000,- eks. mva. Dette er for 4 9 personer. For deltagere utover 9 personer betales kr 500,-.

9 Salg Kurs Innen salg er det en ting som alltid har vært viktig nemlig salg! Tilnærmingene er mange, metodene er ulike, men faktum er at det handler om den enkelte personen. Vi har utviklet salgskurs som går direkte på den enkelte personens resultat. Målsettingen for kurset er: Å bedre bedriftens salgsresultater Å skape forståelse for den enkeltes ansvar Å skape en forståelse for rapportering Å se på den enkeltes resultater og målsetting videre Hva inneholder kurset? Dette er ikke et tradisjonelt salgskurs. Det må avholdes en samtale med ledere av de som skal delta på kurset, før kurset starter. Hensikten med dette er å få aksept på hvor langt vi skal gå innenfor hva salgsarbeid er, og hvordan lederne ser på dette. Dette betyr at vi går direkte inn i salgsarbeid til den enkelte deltager både historisk og målrettet fremover. Kurset avviker veldig fra tradisjonelle salgskurs med læring innen generell oppførsel og salgsarbeid. Under kurset kan det være ulike forhold som kan være med på å forstyrre formidlingen av budskapet. Dette betyr at støy fra mobiltelefoner under kurset ikke er tillatt. All deltagere må ha med kalender, enten det er på data eller en tradisjonell kalender. Her skal vi registrere historikk over en måned. Et kurs varer i 4 timer inklusiv pauser. Kurset fortsetter eventuelt etter 1 2 uker hvis kunden ønsker dette. Kurset går over 3 ganger med minimum 4 ukers opphold. De neste kurs fokuserer på hva lærdommen fra første kurs har gitt, hva den enkelte skal forbedre og hva som er oppnådd av resultater. Pris kr ,-. Dette er for 4 15 personer. For deltagere over 15 personer, betales kr 500,- per person. Salgs kurs

10 Markedsføring kurs Markedsførings- Kurs Markedsføring handler om å forstå kundene, for så å tilby produkter og tjenester som møter kundenes behov. Slik sett handler det om å få i stand bytteprosesser, som både kundene har glede av og som bidrar til at bedriftene tjener penger. Å definere markedsføring kan gjøres som et sett med prosesser for å skape, utvikle, kommunisere og gi kundene verdi, samtidig videreutvikle kunderelasjoner til fordel for organisasjonen / bedriften. Dette er et kurs over 3 ganger à 4 timer på dag eller kveld, med tema hvordan forbedre markedsføring i bedriften. Kurset er for ledere innen markedsføring og mellom kursene er det noen enkle forbedringsoppgaver som den enkelte må arbeide med. Hensikten med dette kurset er å belyse forbedringer, skape forbedringer og på sikt skal dette kurset kunne vise resultater. Pris kr ,- eks. mva. Det er beregnet et antall fra 3 6 deltagere Mange bedrifter verdsetter ikke markedsføring på riktig måte, bruker for lite penger og er driftsresultatet for dårlig blir det kutt i budsjettet innenfor de enkle områder som for eksempel markedsføring. Markedsføring blir ofte delt inn i følgende grupperinger: Markedsanalyse, reklame, (merkevarebygging), produktledelse, (pris, distribusjon, egenskaper ved produkt eller tjeneste) og styring av kunderelasjoner. Mange bedrifter deler organisasjonen opp i salg og markedsføring.

11 Markedsføring Effekten av hva bedriften bør gjøre og hvordan gjøre det effektivt. Markedsføring er en investering i videre salg. Vi har kompetansen, mulighetene og markedskanalene ditt firma har bruk for. Våre erfarne samarbeidspartnere har lang fartstid innen de ulike områder. For at bedriften skal konkurrere og bli sett i markedet er det avgjørende at bedriften fremstår helhetlig og seriøs. Vi tilbyr design, grafiske tjenester og trykk. Vi kan ta oss av total markedsføringen av ditt firma, du velger omfanget. Logo Profil Forretningstrykksaker Web Presentasjonsfolder Plakater Flyer Informasjonsaviser Interne tidsskrifter Bilreklame Reklameskilt Vindusdekor TV Reklame Vi hjelper deg å kommunisere riktig slik at du når din målgruppe med lyd og bilde. Vi har god erfaring med tv-reklame og vi har ulike tilbud og løsninger, alt fra bedriftspresentasjoner til reklamefilm. Reklamen kan være alt fra enkle spotter på sekunder, til mer avanserte animasjoner og bearbeidinger med filming i studio og på location. Vi finner sammen en løsning. Ta gjerne kontakt for en nøyere gjennomgang. Markedsføring

12 Markedsføring In-store reklame Våre spesielle windo matter Vi tilbyr en komplett In-store reklameløsning. På gulvet eller på disken og ellers hvor det er ubrukt plass. Anvendes til å kommunisere budskap og tilbud. Dette unike mediet virker fremtredende og øker salget. Hvilken tenkt effekt kan matter som verktøy gi? En helhetlig profil mot markedet. Økt bevisthet. Økt omsetning. Fokus på aktiviteter. Verktøy mot markedsendringer. Lettere å sette i gang Kampanjer mot forbruker. Plakater, annonser og kampanjer får større slagkraft. Intern og ekstern handlekraft. Lettere å måle aktiviteter satt i system. Hvem, hva, hvor og mot hvilket marked? Større bredde i markedstiltakene gir større muligheter i markedet. Kostnadskontroll.

13 In-store Reklame windo matter Markedsføring

14 Arrangementer Arrangement og reiser På jakt etter en flott ramme rundt din bedrifts konferanse! Vi skreddersyr reiser og arrangementer. Små og store arrangementer med faglig program. Enten det er for ansatte, kunder, sosialt eller rent faglig. Vi har spesialisert oss på steder vi kjenner godt, alt fra fotballturer til spennende overlevelsesturer for de som ønsker å utfordre seg selv. Eller rett og slett nyte helse og spa opphold med faglige arrangementer i varmere strøk. Vi kan hjelpe til med ide, planlegging og gjennomføring, hvor som helst i verden, og skreddersyr opplegg etter deres behov og ønsker.

15 Vi lover å overgå deres forventninger!

16 Produkter - Profileringsklær Basic Hoodie Woman Profileringsklær Vi leverer kvalitetsklær fra kjente leverandører. Kle opp ansatte og profiler bedriften. Her kan man la seg inspirere, alt fra tøft fritidstøy til godt treningstøy, med firmalogo. Basic Tee Woman Unisex Basic Polo Unisex Basic V-Neck Chevron Pant Chevron Pant Woman

17 Unisex Basic V-Neck Basic V-Neck Woman Unisex Basic Tee Basic Tee Woman Unisex Basic Polo Basic Polo Woman Unisex Basic Hoodie Basic Hoodie Woman Produkter - Profileringsklær

18 Produkter - Profileringsklær Active Jacket Active Jacket Woman Size: XS-S-M-L-XL-XXL Active Pants Size: M-L-XL-XXL Active Pants Woman Size: XS- S-M-L-XL-XXL Promotion Tee Size: XS-S-M-L-XL-XXL Sports Polo Micro Pant Micro Pant Woman Size: XS-S-M-L-XL-XXL

19 Sports Hoodie Sports Hoodie Woman Size: XS-S-M-L-XL-XXL Sports Hoodie Zip Sports Hoodie Zip Woman Size: XS- S-M-L-XL-XXL Sports Hoodie Zip Woman Produkter - Profileringsklær

20 Produkter - Profileringsklær Bag Medium Bag Small Backpack Chevron Pant Chevron Pant Woman Chevron Zip Jacket Chevron Zip Jacket Woman Chevron Tee Chevron Tee Woman Shoulder Bag

21 Running Singlet Woman Unisex Basic Hoodie Unisex Basic Polo Produkter - Profileringsklær Running 3/4 Pants Woman Micro Pant

22 Produkter - Profileringsklær 3 Layer Jacket Layer Jacket Woman

23 3 Layer Jacket Layer Jacket Woman Size: XS-S-M-L-XL-XXL All Weather Jacket All Weather Jacket Woman Size: XS- S-M-L-XL-XXL Softshell Jacket Sports Softshell Woman Size: XS-S-M-L-XL-XXL Softshell Hoodie Softshell Hoodie Woman Size: XS-S-M-L-XL-XXL Produkter - Profileringsklær

24 Produkter - Reiseeffekter Vis din bedrift fra sin beste side og la deg inspirere Hummel Vest art. nr.: Hamilton Unik design i ypperste kvalitet. Serien består av : Weekend bag, laptop bag for kvinner, laptop bag unisex, og trillekoffert. Hamilton ladies laptop bag P Hamilton trolley bag P Hamilton weekend bag P Hamilton toiletry bag P Hamilton business trolley bag P Hamilton laptop bag P

25 Office En fullgod reiseserie av høy kvalitet. Serien består av: Trillekoffert, pc-sekk, dressbag og toalettmappe. Office trolley bag P Office laptop backpack P Office cosmetic bag P Office garment bag P Office laptop bag P

26 Produkter - Reiseeffekter Vis din bedrift fra sin beste side og la deg inspirere Cabin All In one Koffertserie bestående av fire til prisen av en. Inneholder ryggsekk med lomme til mobiltelefon, toalettmappe med krok, kameraveske med smarte rom, alt i en weekend bag. 4 in 1 bag set P Cabin trolley set P

27 The City En serie bestående av syv ulike produkter i grå flotte semskede detaljer. Serien består av: Standard trillekoffert, stor weekend trillekoffert, ryggsekk trillekoffert, dokument trillekoffert, weekend bag, toalett mappe og pc-bag. The City backpack trolley P The City cosmetic bag P The City backpack P The City weekend bag P The City trolley bag P The City business trolley P The City laptopbag P

28 Produkter - Gave Gutta Du kjenner vel noen som fortjener noe godt... Gled dine ansatte, kunder eller venner! Gavegutta er spesialister på matvarer og har gjennom flere år gjort seg kjent i store deler av landet. Vi har smakfulle julegaver, påskegaver, eller gaver som passer året rundt. Julefavoritten er vår bestselger, innpakket i en fin julesekk. Kontakt oss for forslag og mer informasjon, vi hjelper deg mer enn gjerne. med vennlig hilsen Gave Gutta

29 Julefavoritten Overrask dine ansatte med en julesekk fylt med delikat julemat Julesekk Vi har stort utvalg av produkter kontakt oss for mye mer. Webside: Telefon: E-post: Julesylte halv Røkt ørret 200 g Evergood filtermalt pose 250 g Rekekabaret 300 g Idun sennep grov 280 g Gräddost 100 g Pepper pâte 175 g Toffypops kjeks 150 g Dumle snacks 175 g Utsira sild 650 g Tomtegløgg 500 ml Gløggmix 175 ml Selbu Blå tine 150 g Strandamør snacks 120 g Strandaskinke 150 g Tapini kjeks salt 150 g After Eight bag 150 g Polly peanøtter i beger 100 g Pæreskinke skiver 200 g XO serranoskinke 100 g XO Parmaskinke 100 g Panda Lakrismiks choco 200 g Liten Medium Stor Filosofen Hvis ingen ser på glasset, hvem kan da si hvor fullt det er? Ingeniøren Glasset er dobbelt så stort som det trenger å være! Analytikeren Glasset utnytter 50% av potensialet. Optimisten Glasset er halvfult! Pessimisten Glasset er halvtomt! Selgeren Halparten av bruttovolumet er ren netto. Bestill tidlig og få med en bonusgave ved ordre over kr 2.500,

30 Håndlagde bjørkeprodukter Norskproduserte bjørkeprodukter med særpreg. Med utgangspunkt i norske tradisjoner har vi utviklet en serie håndlagede produkteter til dekking av bordet for hverdag og fest. Du får en gave med særpreg, laget av folk fra de dype skoger med lystig sinn. Vi fyller også disse treproduktene med diverse mat,snacks og drikke for å lage noen spennende gaver å gi bort. Hør med oss om forslag eller kom med ønsker. Norskproduserte bjørkeprodukter For å få et mer personlig preg på produktet, kan vi gravere navn, motiver, firmalogo og lignende. De fleste produkter kan leveres oljet, beiset eller rødmalt. Bjørketrau Kotekopp Vi fyller også disse treproduktene med diverse mat, snacks og drikke for å lage noen spennende gaver å gi bort. Hør med oss om forslag eller kom med ønsker. Alle priser er eks. mva, frakt kommer i tillegg. 20x11cm: kr 55,- 41x17cm: kr 265,- 47x21cm: kr 385,- 57x24cm: kr 445,- 67x27cm: kr 1050,- Kotekopp Kaffe : kr 120,-

31 Gaveeske med kaffe, snapskopp og grillsydd Turbrett med kaffe og snapskopp Konfekt skåler Gave eske: kr 425,- Tursett: kr 345,- 12x12cm: kr 30,- 16x16cm: kr 45,- 20x20cm: kr 60,- Sett 3 stk: kr 125,-

32 Vedkubben - Norsk kvalitet

33 Vedkubben Norsk kvalitet 3H Sales Company har produkter som tenbriketter og vedkubben. Vedkubben er den eneste norskproduserte peiskubbe og innehar flismjøl. Det vil si at den ikke inneholder farlige stoffer og har en brennetid på ca 2 timer. Vi har hatt vedkubben på markedet i mange år og solgt denne til detaljhandlere gjennom andre selskaper. Produksjonen av vedkubben foregår på Aurskog og Høland kommune. Tennbrikettene har vært en suksess for idrettslag og foreninger, det har bidratt til at klubbkassen har blitt bedre. Vi leverer tennbriketter og vedkubben fritt tilkjørt i området Oslo og Akershus. Ta kontakt for nærmere informasjon og priser. 3H Sales Company

34 & ROT MAS? Samle innkjøp av kontorutstyr og rekvisita hos en og samme leverandør.

35 Kontorutstyr og Rekvisita Samle innkjøp av kontorutstyr og rekvisita hos en og samme leverandør. Vi kommer for å diskuterer behov månedlig eller kvartalsvis etter hva våre kunder ønsker. Dette er en suksess hos våre kunder og samarbeidspartnere. Vi leverer Brevark Konvolutter Visittkort Permer Skilt

36 Kjøregutta Kjøregutta transporterer dine varer som om det var verditransport! Dere skal vite hva dere betaler og være trygge på kvalitet! VI HENTER OG BRINGER: Alt fra 1 kolli og opptil tyngre transport Vi skal spare penger for Dem! Vi tar ansvaret for transporten til / fra kontor til kontor, til / fra kontor til lager, til / fra byggeplass til lager. Alle typer av transport er vårt kjennetegn. Kjøregutta Vi kjører i Oslo og Akershus, andre steder i landet, sjekk pris hos oss! Kun en tlf til oss på , så er vi der! Betingelser Vi har en fast pris på våre kjøreturer. Betalingsbetingelser er netto per 14 dager. Ønskes tilbehør som flyttekasser osv. bestilles dette på vår nettside eller tlf. Prøv oss, vi skal vise kvalitet Vi lager egne bedriftavtaler. Type kolli / vare Distrikt 1 Distrikt 2 1 kolli kolli kolli pall max 500 kg paller max kg paller max kg Distrikt 1: Oslo 1-12, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal og Ullensaker Distrikt 2: Asker, Bærum, Oppegård og Ski. Utenfor nevnte område + 50% i en grense på 60 km fra Oslo S. Andre steder etter avtale.

37 Søppelgutta Billigere enn container! Alt du sitter igjen med etter oppussning og dugnad Hageavfallet som har ligget i søppelsekker i månedsvis Ting du ikke forstår hvorfor befinner seg i kjelleren eller på loftet Og alt annet du vil kvitte deg med Vi kjører i Oslo og Akershus, hør med oss om andre steder i landet! Emballasje Vi har alt av emballasje, kontakt oss på vår nettside for å få mer informasjon eller ring oss. Betingelser Grunnprisen inkluderer 15 min. pålastning, bortkjøring og tømming for 1 mann. Rydding og pålastning utover de inkluderte 15 minuttene koste kr 220,- pr. påbegynte halvtime. Gutta gjør alt av jobb fra å hente et ødelagt kjøleskap, til rivning av kontorer med bortkjøring. Vi ønsker å fremstå som best i klassen på effektivitet, service og pris. Med tidligere toppspillere i fotball og verdensmester i kampsport i stallen så føler vi oss godt rustet for jobben. Vi har i vår kundeportefølje etter hvert fått mange kjente veletablerte firmaer og personer med på laget. Spør oss gjerne om referanser. Vi lager gjerne bedriftsavtaler som optimaliserer ditt behov for bortkjøring. Prøv oss, vi skal vise kvalitet S M L 3m3 = 452,- 6m3 = 888,- 10m3 = 1112,- En avgift på 1,64 kr pr. kg. søppel levert kommer i tillegg. Behov for hjelpemann så koster de 260,- pr. hele time. Alle priser er eks. mva. XL XXL 12m3 = 1292,- 20m3 = 1752,

38 Møbler - Rom i Rom Enklere blir det ikke, vi har løsningen for deg! Åpnes og lukkes på under 30 sekunder. Rommene brukes innvendig og utvendig. Trilles enkelt bort etter bruk om ønskelig Få en mer stressfri hverdag, på jobb og hjemme. Smart PC-skap på hjul, som frigjør plass av pult og hyller.

39 Dobbelseng Smart romløsning på hjul, genial seng på hybel. Eller til alle som trenger en dobbel soveplass. Her får du et helt rom på hjul med dobbeltseng, med plass til alt du trenger for en god natt søvn.

40 Møbler - Rom i Rom Rom I Rom Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Kjøkken / Bar Lekerom Soverom / Enkeltseng Spiseplass hvor som helst i rommet, brukervennlig kjøkkenløsning på hjul som er enkel å rydde sammen. Perfekt til studentleiligheten, på kontoret, eller rett og slett på ungdomsrommet. Spennende lekemodul, åpnes og forvandles til ett drømmerom for barna. Rask å rydde bort, og kan brukes som lekestue eller innredes etter barnas ønsker og behov. Smart romløsning på hjul, genial seng på hybel. Eller til alle som trenger en ekstra ovenattingsplass. Her får du et helt rom på hjul, med plass til alt du trenger for en god natt søvn! Sov Smart, og Sov Godt!

41 Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom I Rom Soverom / Dobbelseng Kontor Til barna eller gjestene. Det optimale soverommet med en eller to senger. Dobbeltseng som er enkel å flytte og ta i bruk når du får gjester. Få en mer stressfri hverdag, på jobb og hjemme. Smart PC-skap på hjul, som frigjør plass av pult og hyller.

42 Møbler - Hage En smak av kontinentet Vi har møbler av høy kvalitet, til rett pris og rett tid. P i c k n i c k Knallfin kombinasjon av røff Terrazzo (sement blandet med stein ) Acaciatre Bord: L:150, B:80, H:72 Benk: L:150, B:35, H:40 Farge: Old grey.

43 En smak av kontinentet Vi har møbler av høy kvalitet, til rett pris og rett tid. S a f a r i Hjørnesofa og sittegruppe i plastrotting (wicker) med ramme av stål som tåler å stå ute. Enkel å holde ren. Hjørnesofaen består av 3 deler PLUSS Ottoman (hjørne i venstredel og høyredel) Sofaen selges komplett med puter. Hjørnesofa: 240X240, D:90, H:78

44 kurs markedsføring reiser arrangementer klær avfall håndtering gaver kontorrekvisita transport Totalleverandør av kommunikasjon- og markedsmatriell Telefon: e-post: Besøksadresse: Søndre Bogstadvei Aurskog

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri fraatilå Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg fraatilå 2 Dale-Gudbrands Trykkeri 3 HVEM ER VI? Anno 1941 ble vårt trykkeri etablert på Tretten og i 2011 fyller vi

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

INDIVIDUALITET I FOTOGRAFIET

INDIVIDUALITET I FOTOGRAFIET INDIVIDUALITET I FOTOGRAFIET BRYLLUP Deres bryllup er vår hverdag. Vi vet at dagen skal være så spesiell og minnesrik som mulig. Hva er vel bedre enn en morsom serie kombinert med bilder fra vielsen, timen

Detaljer

Utleie, kurs og konferanse

Utleie, kurs og konferanse Utleie, kurs og konferanse Utleie, kurs og konferanse Nordisk Film Kino tilbyr utleie av saler som passer for enhver bedrift. Velg mellom 27 saler med plass fra 41 til 978 personer i syv ulike kinohus;

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

Slik får du et ryddig og harmonisk hjem

Slik får du et ryddig og harmonisk hjem Slik får du et ryddig og harmonisk hjem Her er mine beste råd og tips når det gjelder Feng shui og rot. Hva gjør ROT med oss? Problemer med å TENKE KLART? Har du MYE å gjøre? Alltid noe som «HENGER» over

Detaljer

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter Tork Xpressnap er Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap Reduserer forbruket med minimum 25%* *sammenlignet med tradisjonelle dispenserservietter Tork Xpressnap Dispenserserie

Detaljer

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen RYDDE MANUAL eva isachsen rom for sjelen 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har gjort

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Visuell Kommunikasjon. Brand Publisher

Visuell Kommunikasjon. Brand Publisher Visuell Kommunikasjon Brand Publisher Full kontroll Få full kontroll over markedsmateriell, forretningstrykksaker og annonser. Du styrer det hele via Wittusen & Jensens nettbaserte administrasjons- og

Detaljer

Profilbeger. Merkevarebygging - beger med reklametrykk for bedrifter og arrangement. www.tradeway.no

Profilbeger. Merkevarebygging - beger med reklametrykk for bedrifter og arrangement. www.tradeway.no Profilbeger Merkevarebygging - beger med reklametrykk for bedrifter og arrangement www.tradeway.no 2 TradeWay AS ble etablert i 1996 med base i Trondheim. Firmaet selger varer fra internasjonalt anerkjente

Detaljer

BRINGING BRANDS TO LIFE

BRINGING BRANDS TO LIFE BRINGING BRANDS TO LIFE Vårt fokus er å skape hyggelige handleopplevelser gjennom spennende emballasje. Fra handleposer til innpakningspapir, fra gaveesker til gavebånd osv. For det enkelte selskap og

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Belcanto Nordic. Oppsøk livet...

Belcanto Nordic. Oppsøk livet... Nordic 2007 Oppsøk livet... Nordic utviklet for nordiske forhold Nordic-serien er tegnet og utviklet spesielt for nordiske forhold av Kroken Caravan i Norge, i samarbeid med tyske ingeniører og ved hjelp

Detaljer

Muligheter. En verden av

Muligheter. En verden av En verden av Muligheter Print direkte på alt fra tapet og lerret til innerdører. Det er kun kreativiteten og en materialtykkelse på 6 cm som begrenser mulighetene. utsmykking Aluminium Forex Smart Akryl

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

Norges mest. inntektsbringende dugnad!

Norges mest. inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! I tråd med idrettens verdier Norsk idrett har en svært positiv effekt på den norske folkehelsen. Idretten står således i en perfekt

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

Eksempler fra vårt sortiment

Eksempler fra vårt sortiment Eksempler fra vårt sortiment Gaver, markedsføringsartikler og bekledning mm. til firmaer og privatpersoner OBS!! Alle priser er ekskl. mva. Evt. frakt til kunde kommer i tillegg. Flere jakker finner du

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

PRISER! GRENSESPRENGENDE 3999,- Classic bord med 6 stoler. Litt billigere - Alltid VI LEVERER OVER HELE ØSTLANDET!

PRISER! GRENSESPRENGENDE 3999,- Classic bord med 6 stoler. Litt billigere - Alltid VI LEVERER OVER HELE ØSTLANDET! GRENSESPRENGENDE PRISER! Classic bord med 6 stoler ALLE STOLER Heltre oljet eik Bord 0x180 PU setetrekk Tilleggsplate - - VI LEVERER OVER HELE ØSTLANDET! 1 Madrasser Sov Basic kontinental 150x200 cm med

Detaljer

DESIGN CAMPINGVOGNEN SOM DU ALLTID HAR ØNSKET. DIN.

DESIGN CAMPINGVOGNEN SOM DU ALLTID HAR ØNSKET. DIN. www.adria.nu Design din egen caravan og gled deg over de prisvinnende detaljene på den nye Altea4four. Altea4four markerer våre 50 år som en innovativ caravan produsent. Nå kan du designe din egen caravan,

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Alexander Osterwalders Business Model Canvas er et utviklingsverktøy som hjelper gründer i prosessen fra ide frem til ferdig utviklet og testet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Innredningssystem til garasje, bod, kjeller, loft og vaskerom ORGANISÉR MER PLASS I HUSET DITT! Forenkler hverdagen!

Innredningssystem til garasje, bod, kjeller, loft og vaskerom ORGANISÉR MER PLASS I HUSET DITT! Forenkler hverdagen! Innredningssystem til garasje, bod, kjeller, loft og vaskerom ORGANISÉR MER PLASS I HUSET DITT! Forenkler hverdagen! Hvorfor Organice? Organice er et praktisk innredningssystem for garasjen, boden, kjelleren,

Detaljer

MATNYTTIGE JULEGAVER 2014

MATNYTTIGE JULEGAVER 2014 MATNYTTIGE JULEGAVER 2014 Matnyttige gaver til ansatte og forretningsforbindelser. Gilberg`s Juletiner og gavepakninger har for mange blitt en årlig tradisjon. I år tilbyr vi hele 3 størrelser på våre

Detaljer

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON SALG ER PROSESS DE 12 SALGS - SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE FORHANDLING & KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell forhandler Dette 2 dagers kurset i Salg, forhandling & kommunikasjon

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no

Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no Drammen Ridesenter AS. Fruktveien 25. 3400 LIER Eirik Berentsen +47 47 24 04 81. eirik@walber.no Arctic Equestrian Games AEG -AEG ble startet opp i 2006 og har vært arrangert hvert år i februar siden dette.

Detaljer

Hjemmeheis. En heis for fremtiden

Hjemmeheis. En heis for fremtiden Hjemmeheis En heis for fremtiden EN HEIS FOR Vår stilige nye Hjemmeheis heis har blitt utviklet av vårt team av eksperter for å gjøre livet ditt enklere. Heisen er laget spesielt for hjemmet. Den elegante

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Et skolemiljø som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø som inspirerer og motiverer Et skolemiljø som inspirerer og motiverer 4 Med trivsel som fellesnevner Møbler som tåler en tøff behandling år etter år. Møbler som kan tilpasses elever i alle størrelser. Stoler som ikke bråker, som

Detaljer

Rask separering av stallstrø og gjødsel. spar penger spar strø spar tid

Rask separering av stallstrø og gjødsel. spar penger spar strø spar tid Rask separering av stallstrø og gjødsel spar penger spar strø spar tid Effektiviser dine daglige stallrutiner Spar penger jobb raskere med Stall Shifter Spar 30-50% strø Få lavere driftskostnader Jobb

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Bli en bedre kursprodusent!

Bli en bedre kursprodusent! Bli en bedre kursprodusent! Kommunikasjon & Markedsføring! Kjetil Aukland BI Kristiansand Kjetil Aukland Faglig leder BI Kristiansand Høyskolelektor Markedsføring, Statistikk & Metode PhD kandidat Aalborg

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

The System that Works

The System that Works The System that Works Veien fra å være eier av et treningssenter til en forretningsmann System Mennesker kommer og går, men systemet består All god kundeservice er resultatet av spesielle system. For å

Detaljer

GULV KJØPEHJELP. GODT Å VITE Kan legges på eksisterende gulv, men ikke på tykke vegg-til-vegg-tepper. Bruk alltid NIVÅ gulvunderlag. (selges separat).

GULV KJØPEHJELP. GODT Å VITE Kan legges på eksisterende gulv, men ikke på tykke vegg-til-vegg-tepper. Bruk alltid NIVÅ gulvunderlag. (selges separat). KJØPEHJELP GULV GODT Å VITE Kan legges på eksisterende gulv, men ikke på tykke vegg-til-vegg-tepper. Bruk alltid NIVÅ gulvunderlag. (selges separat). KVALITET Leggegaranti: Hvis du ikke lykkes med å legge

Detaljer

Miljøvennlig varme fra Danmark

Miljøvennlig varme fra Danmark Miljøvennlig varme fra Danmark Siden 1978 har Scan produsert det vi selv kaller varmende møbler ved vår fabrikk utenfor Odense i Danmark. En kombinasjon av Dansk design og fokus på smarte detaljer har

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Et skolemiljø som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø som inspirerer og motiverer Et skolemiljø som inspirerer og motiverer 3 Det handler om å trives Første dagen etter sommerferien. Hele kroppen sitrer av forventning og nervøsitet. Å treffe læreren og vennene sine igjen kjennes selvfølgelig

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner Det er lagt ned stor nøyaktighet i utarbeidelsen av dette dokumentet. Ingen del av dette dokumentet må fremstilles uten skriftlig samtykke fra Rettig ICC. Rettig ICC påtar seg ikke ansvar for eventuelle

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

aring bev p op 12 20

aring bev p op 12 20 2012 oppbevaring 2012 skap ROM til mer Skyvedører skaper ikke bare plass og rene linjer på soverommet og i entreen. De setter også sin stil på kjeller og vaskerom og gir helt nye muligheter i garderoben,

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

På tide å skille seg ut?

På tide å skille seg ut? På tide å skille seg ut? Sørlandsreklame DEKOR PROFILTØY REKLAME- ARTIKLER SPESIAL- PRODUKSJON Våre ansatte jobber for å hjelpe deg å bli sett. I dagens marked er kampen om kundene hardere enn noen gang,

Detaljer

HOTELL- INNREDNING INSPIRASJON. Hotellrom - Lobby - Restaurant og bar - Konferanse - Belysning. Tlf: 32 26 00 65 interior@pks.no

HOTELL- INNREDNING INSPIRASJON. Hotellrom - Lobby - Restaurant og bar - Konferanse - Belysning. Tlf: 32 26 00 65 interior@pks.no INSPIRASJON HOTELL- INNREDNING Hotellrom - Lobby - Restaurant og bar - Konferanse - Belysning PKS interiør og industri AS Kniveveien 29 3036 Drammen Tlf: 32 26 00 65 interior@pks.no INTERIØR TIL DITT

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011)

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Tillit en overordnet dimensjon Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe Konflikthåndtering Synlig voksenledelse Relasjonsbygging Indikator for positiv

Detaljer

Gull for deg! Gull for foreningslivet i Norden

Gull for deg! Gull for foreningslivet i Norden Gull for deg! Gull for foreningslivet i Norden Produktkatalog 2008-2009 Gull for foreningslivet! 1000 foreninger i Norge, Sverige og Finland har tjent 100 millioner kroner på salg av Ullmax! Gull for deg!

Detaljer

SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør

SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør BYGGEGJERDER Rosings Smartpanel Med et Rosings Smartpanel er du sikret et solid kvalitetsgjerde. Gjerdene har bøyd stål i overkant og rør

Detaljer

Skreddersydde løsninger for hjem og hytte

Skreddersydde løsninger for hjem og hytte Skreddersydde løsninger for hjem og hytte Vi har spesialisert oss på skreddersydde møbler og innredninger til hus og hytter, og leverer gode håndverksprodukter til en fornuftig pris. Møbler og innredninger

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Realisere gevinster gjennom e-handel

Realisere gevinster gjennom e-handel Realisere gevinster gjennom e-handel Powered by Sven Bergland Capgemini Hvem er din kunde? Hvordan handler hun/han? Business to Consumer Copyright 2010 Capgemini. All rights reserved. 2 E-handel fordi

Detaljer

Orden i boks Forbered deg til det nye året

Orden i boks Forbered deg til det nye året PE284643 Inter IKEA Systems B.V. 2012 Orden i boks Forbered deg til det nye året JANUAR 2012 For mer informasjon om produkter og bilder: pressesenter@ikea.com PE297394 Gjem på skatter og verktøy......

Detaljer

hvor jeg setter av to timer til fotograferingen som foregår i mitt studio og/eller på

hvor jeg setter av to timer til fotograferingen som foregår i mitt studio og/eller på Det beste resultatet får vi når vi har god tid og jeg anbefaler derfor pakkene hvor jeg setter av to timer til fotograferingen som foregår i mitt studio og/eller på området rundt Gjettum Gård. Ønskes annen

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Slik skaper du orden i kaoset

Slik skaper du orden i kaoset Slik skaper du orden i kaoset Ta deg tid til å organisere tingene dine og invester i smarte og praktiske oppbevaringsløsninger. Med alt på rett plass forsvinner et stress- og frustrasjonsmoment, og du

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Skreddersydde kvalitetskjøkken

Skreddersydde kvalitetskjøkken Skreddersydde kvalitetskjøkken PRODUSERT I NORGE Alfa3 Kjøkken AS (etablert i 2006), Vårt mål er at våre kunder skal være stolte av å eie et kjøkken fra Alfa3. For å oppnå dette tenker og planlegger Alfa3

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Team Trafikk frakter 15 millioner passasjerer hvert år!

Team Trafikk frakter 15 millioner passasjerer hvert år! Team Trafikk frakter 15 millioner passasjerer hvert år! 1 Mediepresentasjon Team Trafikk AS eies i dag av Nettbuss AS, Norges største busselskap. 2 Mediepresentasjon Reklame på bussen Team Trafikk har

Detaljer

BrandBuilder. Merkevarebygging - beger med reklametrykk for bedrifter og arrangementer. www.tradeway.no

BrandBuilder. Merkevarebygging - beger med reklametrykk for bedrifter og arrangementer. www.tradeway.no BrandBuilder Merkevarebygging - beger med reklametrykk for bedrifter og arrangementer www.tradeway.no Drikkebeger med profiltrykk TradeWay AS ble etablert i 1996 med base i Trondheim. Firmaet selger varer

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

GRENSELØST BILLIG I SVINESUNDPARKEN! Litt billigere - Alltid 2799,- 4599,- 5999,- 4999,- VI LEVERER OVER HELE ØSTLANDET!

GRENSELØST BILLIG I SVINESUNDPARKEN! Litt billigere - Alltid 2799,- 4599,- 5999,- 4999,- VI LEVERER OVER HELE ØSTLANDET! GRENSELØST BILLIG I SVINESUNDPARKEN! Focus Sovesofa sort 3-seter med sjeselong kan speilvendes. Med sengetøymagasin. Liggemål: 140x00 H: 85cm B: 8cm D: 143cm Cuba 3+ seter Svart hud/pvc. 3-seter: 18cm

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Salgsguide - Produkter, prisliste, målgruppe

Salgsguide - Produkter, prisliste, målgruppe Salgsguide - Produkter, prisliste, målgruppe Rengjøringspakke (microfiber 8 pack) Rengjøringspakken inneholder 2 kjøkkenhåndklær, 4 skrubbekluter, 1 glassklut og 1 skjermklut. Det er mikrofiberkluter.

Detaljer

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET 68% kjøper deg før ditt produkt eller tjeneste! KONSULENT TRENING VERKTØY Gjennom egen erfaring, og vår nordisk samarbeidspartner, har vi bistått over 700 selskaper

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Vi gjør dugnaden enklere

Vi gjør dugnaden enklere SALGSDUGNAD SalgSdugnad tørkeprodukter MED god GOD fortjeneste FORTJENESTE Vi gjør dugnaden enklere Har din forening, lag eller skoleklasse behov for en lønnsom dugnad? Har din forening, lag eller skoleklasse

Detaljer

Velkommen til ditt. viktigste nettverk! Norgeshus er en av landets største. boligprodusenter, og med til sammen. 1100 dyktige medarbeidere er vi et

Velkommen til ditt. viktigste nettverk! Norgeshus er en av landets største. boligprodusenter, og med til sammen. 1100 dyktige medarbeidere er vi et Velkommen til ditt viktigste nettverk! Norgeshus er en av landets største boligprodusenter, og med til sammen 1100 dyktige medarbeidere er vi et solid nettverk for folk som på ulike måter jobber med boligbygging.

Detaljer

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær HVILKEN ROLLE VIL DU HA FREMOVER? Hva skal til for å komme dit?

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim Hatten av for helsiden Trond Blindheim Trond Blindheim Hovedinntrykk fra i går 1 Det som skjer kan vi kalle en demassifisering av mediene. Nettaviser overtar nyhetsformidlingen, fordi den har den hurtigste

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer