Effektiv. Jordbærdyrking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektiv. Jordbærdyrking"

Transkript

1 Effektiv Jordbærdyrking

2 Største trussel mot stor avling og god kvalitet kan ha stor innnvirkning på bærkvaliteten. Kontroller feltene nøye fra begynnende blomstring og videre gjennom hele høsteperioden. De første symptomene opptrer der plantene er kraftigst og da som brune flekker på kronblad/kart. Mot soppsjukdommer i jordbær Switch har svært god virkning mot gråskimmel. God virkning mot mjøldogg, svartflekksjuke og lærråte. Svartflekksjuke Svartflekksjuke er en relativt sjelden sjukdom. Kontroll i åkeren er viktig først og fremst i sterk varme i kombinasjon med nedbør eller vanning. De første symptomene på kart og umodne bær, er bløte råteflekker som har lys til mørkebrun farge. Lærråte Svartflekksjuke Sent angrep av mjøldogg Mjøldogg Mjøldogg er en meget vanlig sjukdom og kan angripe hele planten, men opptrer vanligst på bladene. Kontroller plantene fra tidlig vår til sen høst. Vær på utkikk etter blad som ruller seg og er svakt fiolette, fortrinnsvis på tørre felter i åkeren. Mjølaktig og gråhvitt belegg kan forekomme på kart og bær. Lærråte Svartflekksjuke Mjøldogg Dosering alle: 50 gram i 100 liter vann. Væskemengde 100 liter pr meter enkeltrad. Lærråte Lærråte er ikke så vanlig, men kan i visse år forekomme svært så hyppig. Kraftige angrep kan gi store avlingstap. Kontroller åkeren etter utlegging av halm og videre gjennom sesongen. Spesielt viktig er det under varme og fuktige forhold. Angrepet kart får harde, brune flekker med en matt læraktig overflate. Angrepet på modne bær blir først melkehvit og senere lilla eller purpurfarget. Spinnmidd En fullvoksen spinnmidd er ca 0,4 mm lang og grønngul med to mørke flekker på ryggen. Spinnmidden foretrekker tørkestressede planter. Kontroller plantene gjennom hele vekstsesongen, men vær spesielt oppmerksom når våren er varm og tørr. Kraftige angrep kan hemme plantene og gi redusert størrelse på bærene. Om våren og sommeren finnes spinnmidden først og fremst på undersiden av bladene. Jordbærmidd Jordbærmidden er liten og halvt gjennomsiktg og ca 0,3 mm lang. Inspiser plantene i hele vekstsesongen og vær spesielt oppmerksom direkte etter høsting og i månedene deretter. Midden lever langt nede ved plantebasis. Kraftige angrep kan hemme plantene og gi betydelige skader på bladtilvekst og sterkt nedsatt bæransett. Bladlus Det finnes en rekke ulike bladlusarter som angriper jordbær. Angrepene er hyppigst i tunneler og veksthus men også på friland. Kontroller åkeren ekstra nøye i perioder med varmt vær og tidlig om våren under fiberduken på friland. Skadene viser seg ved at bladene krøller seg og ved kraftige angrep kan tilveksten??????????? Switch skal brukes forebyggende men har virkning også på etablerte soppangrep. Sørg for god dekning med sprøytevæsken. Switch skal brukes med store vannmengder og skjermet sprøyting (100 liter pr meter enkeltrad) for å få god virkning inne i raden. Switch er regnfast ca. 4 timer etter behandling. Switch kan blandes med de fleste produkter untatt Seniphos. Switch har behandlingsfrist på 14 dager. Switch er skånsom mot jordbærplantene. Switch har med sine to virkestoffer en innebygd resistensstrategi. Behandling mot gråskimmel i jordbær starter ved begynnende blomstring. Blomster og kart som er under utvikling beskyttes mot smitte. Behandling etter kronbladsfall er viktig for å beskytte ubehandlede kronbladsfester. Switch anbefales i et behandlingsprogram i veksling med andre midler. Ved fare for angrep av mjøldogg kan første behandling foretas tidlig, et par uker før blomstring.

3 Mot soppsjukdommer i jordbær Amistar har god virkning mot mjøldogg og og noe virkning mot gråskimmel og lærråte. Mot soppsjukdommer i jordbær Topas har meget god virkning mot mjøldogg. Sent angrep av mjøldogg Symptom av tidiga angrepp av mjöldagg Sent angrepp av mjöldagg Mjøldogg ml/daa ml/daa Mjøldogg ml i 100 l vann pr m enkeltrad Amistar skal brukes forebyggende. Amistar anvendes fram til midten av blomstringen. Amistar skal brukes slik at det blir best mulig dekning av raden sjøl om den er systemisk. Amistar er regnfast etter 1 time. Amistar kan anvendes på friland, i tunnel og i veksthus. Amistar har en behandlingsfrist på 7 dager.. Amistar anvendes maksimalt to ganger pr. sesong for å redusere risikoen for resistens. Topas virker forebyggende og kurativt. Topas må komme godt ned i bestandet da middelet er systemisk og følger saftstrømmen oppover i planten. Topas kan tankblandes med de fleste andre midler som er aktuelle i jordbær. Topas er regnfast etter 2 timer. Den første behandlingen mot mjøldogg foretas normalt et par uker før blomstring. Amistar bekjemper soppsykdommer mest effektivt før soppen har etablert seg på planten, derfor skal behandlingen foretas når det foreligger risiko for angrep. Sprøyting mot mjøldogg skal utføres med ca. 2 ukers mellomrum. Amistar beskytter de behandlede deler av planten mot soppangrep i 1 2 uker avhengig av vekststadium, tilveksthastighet, sjukdomsangrep og dosering. Det er viktig at mjøldogg ikke får etablere seg om høsten. En jordbæråker som innvintrer uten angrep av mjøldogg er et godt grunnlag for neste års avling. Topas bekjemper mjøldoggen effektivt både før og etter at soppen har etablert på planten. Topas beskytter de behandlede delene mot soppangrep. Middelet er systemisk og det gjør at det følger saftstrømmen og således fordeler seg i hele planten.

4

5 Mot utløpere i jordbær Reglone har meget god virkning mot utløpere. Mot insekter i jordbær Pirimor har meget god virkning mot bladlus. Reglone i behandlingsstrategin = Ogräsfri jordgubbsodling God kontroll av utløpere Bladlus Utløpere 250 ml/daa Utløpere 250 ml/daa Bladlus 50g/daa Reglone skal brukes om kvelden ved sprøyting mot utløpere. For at Reglone skal fordele seg så godt som mulig på planten må man utnytte nattens mørke timer. Reglone begynner så å virke umiddelbart etter at bladet blir utsatt for sollys. Reglonebehandling i fuktig og grått vær gir langsom, men god virkning. Reglonebehandling fordrer god dekning for best mulig virkning. Reglone er ikke selektivt, sørg for at kun de plantedeler som skal nedsvies dekkes av sprøytevæsken. Reglone har full effekt i løpet av 3 10 dager. Reglone er regnfast i løpet av 10 minutter. Pirimor har best virkning er mellom C for da får en full effekt av gassvirkningen. Pirimor sprøytes ut om morgenen slik at sprøytevæsken kommer godt ned i bestandet for senere å fordampe når temperaturen stiger. Ogräsbehandling och kontroll av utlöpare i jordgubbar ska bygga på årsbaserade strategier. Målet med ogrässtrategin är att effektivt minimera nya ogräs att gro och undvika stora väletablerade ogräs. Det är viktigt att någon eller några gånger under året bekämpa plantor som trots allt har lyckats etablera sig fälten, eftersom ogräsen inte enbart konkurrerar med jordgubbsplantorna och kan vara problem vid plockning utan även kan förstärka svampangrepp. Det finnes en rekke forskjellige lus som angriper jordbær. Angrepene er mest frekvent i tunneler og veksthus men også av betydning på friland. Kontroller feltene ekstra nøye i varmt vær og tidlig om våren under fiberduk på friland. Alle lus er sugende insekter som foretrekker saften fra unge og spede blad. Derfor finner man de første lusene lengst ned i bestandet, eller på de yngste bladene. Skadene viser seg ved at bladene krøller seg og ved sterke angrep kan veksten stoppe opp. I varmt vær kan lusebestanden øke meget fort.

6 Mot insekter i jordbær Vertimec er meget god virkning mot jordbærmidd og spinnmidd. Vertimec har sidevirkning mot trips. Mot skadedyr i jordbær Karate er meget effektivt mot de fleste skadedyr. Spinnmidd Jordbærmidd Snutebille Spinnmidd ml i 100 liter vann/daa Jordbærmidd ml i 100 liter vann/daa Etter høsting Jordbærsnutebille 40 50g pr meter enkeltrad Jordbærmellus, skumsikader, teger og sommerfugllarver 30g pr meter enkeltrad like før blomstring Vertimec skal sprøytes med stor vannmengde (min. 100 l/daa). Sørg for god dekning med et sprøytetrykk på 8 10 bar. Vertimec skal tilsettes klebemiddel for at sprøytevæsken skal trenge ordentlig inn blandt de hårete bladene. Vertimec må brukes kun 2 ganger pr. år etter høsting. Vertimec er giftig for bier og andre insekter. Karate har meget god virkning mot bladlus, jordbærsnutebiller og sommerfugllarver. Karate er kontaktvirkende, og det er derfor viktig at man treffer skadedyrene. Karate er regnfast så snart sprøytevæsken har tørket. Karate virker ved lave såvel som høye temperaturer. Karate er giftig for bier, les etiketten. Karate har 14 dagers behandlingsfrist i jordbær. Jordbærmidd kontrolleres gjennom bekjempning som utføres direkte etter høsting. Fjerning av bladverk er å foretrekke fordi en del av insektene følger med, og dels blir det bedre dekning ved at sprøytevæsken lettere treffer plantens vekstpunkt. Sprøytingen gjentas etter 7 10 dager. Behandlingen bør foretas når midden er mest aktiv, rundt 20ºC. Da jordbærbladene er hårete og ofte sammenrellede er det ekstra viktig å sørge for god dekning samt å tilsette klebemiddel. Jordbærsnutebillen er en liten brunsvart bille 3 5mm lang. Billene overvintrer som voksne i gammelt gras og løv. Om våren når blomstringen starter, søker de til vertsplantene. Eggleggingen i jordbær skjer når blomsterknoppene er utviklet. Kontroller feltene fra tidlig knoppstadium og frem til blomstring. Spesielt viktig å sjekke åkerkantene. Sterkest angrep ser en i varmt vær som gnagskader på blomsterstilken rett under knoppen. Dette fører til at knoppen begynner å henge for deretter å visne. Med mer enn to angrepne knopper pr. løpemeter anbefales sprøyting. Karate brukes i veksling med ikke pyretroider for å unngå resistens.

7 Vi delar din strävan Du lägger din kraft på fält och odling, vi satsar våra resurser på utveckling och kunskap om hantering av effektiva och säkra växtskyddspreparat. Men, våra ambitioner är desamma och vi lägger samma omsorg på att nå det optimala resultatet. För att kunna ge dig än bättre stöd och service, har vi samlat vår kompetens inom frukt-, bär- och grönsaksproduktion i Syngenta Horticulture. Vi lyssnar på dina erfarenheter, på dina problem, och vi ställer allt vårt internationella kunnande till ditt förfogande. För vi strävar mot samma mål: den goda grönsaken, det bästa bäret, den friska frukten! Registrerade varumärken: Syngenta Group Company: Amistar, Karate, Pirimor, Reglone, Switch, Topas, Vertimec Les alltid etiketten før bruk *Foto: Magnus Gammelgaard. Syngenta Crop Protection A/S, Teglverksveien 9, 3400 Lier Tlf: Fax:

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. L154894 NORW/3P PPE 325517 Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Les alltid etiketten nøye før anvenning. Product

Detaljer

TEMA Nr. 15 - Mai 2014

TEMA Nr. 15 - Mai 2014 TEMA Nr. 15 - Mai 2014 Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk, Kari Bysveen, Økoringen Vest og Thomas Holz, NLR Østafjells E-post: grete.lene.serikstad@bioforsk.no

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742 L162697 NORW/12P PPE 356742 Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo

Detaljer

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. L1005683 NORW/12S PPE 4046981 Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Prosulfokarb 800 g/l, fyllstoffer 250 g/l

Detaljer

FOKUS på tre. Insekter i tre

FOKUS på tre. Insekter i tre Nr. 50 FOKUS på tre Insekter i tre Beskrivelse Forebyggende tiltak Bekjempelse Generelt Biologiske skadegjørere er en fellesbetegnelse på de levende organismene som under visse forhold kan ødelegge tre.

Detaljer

TEMA Nr. 17 - Mai 2014

TEMA Nr. 17 - Mai 2014 TEMA Nr. 17 - Mai 2014 Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk, Kari Bysveen, Økoringen Vest og Thomas Holz, NLR Østafjells E-post: grete.lene.serikstad@bioforsk.no

Detaljer

Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren

Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren KORNET ER I HUS KORNDYRKING - Temaark 6 Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren Tørking av korn Kornet skal nedkjøles og tørkes så snart som mulig etter høsting. Ved bruk

Detaljer

Slik lykkes du Nr. 3-2011

Slik lykkes du Nr. 3-2011 Hva skjer i plantene? Plantevekst styres hovedsakelig av lys, luft, vann, temperatur, jord og næringstilgang. Plantehormoner spiller også en rolle og trer i kraft når plantene snur seg mot lyset eller

Detaljer

TEMA Nr. 24 - Desember 2011

TEMA Nr. 24 - Desember 2011 TEMA Nr. 24 - Desember 2011 Dyrking av økologiske agurker Susanne Friis Pedersen, Bioforsk Økologisk. E-post: susanne.friis.pedersen@bioforsk.no Agurk er populært på smørbrød, i salatbar eller i gresk

Detaljer

Drektighet og valping

Drektighet og valping Drektighet og valping En hund går drektig i ca 2 måneder. Det kan være vanskelig å si eksakt hvor lenge drektigheten varer, da befruktningen kan skje over en periode fra 2-10 dager. Man sier at drektigheten

Detaljer

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking av Per J, Møllerhagen Bioforsk Øst Apelsvoll Utarbeidet for Gartnerhallen`s kontraktdyrkere på økologisk potet. Arbeidet er utført i regi av prosjektet Økt

Detaljer

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 3 I Nr. 7 I 2008 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 4 Frukt og bær Redaksjon: Dag Røen, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birkenes, Gunnhild Jaastad,

Detaljer

TASKE- KRABBEN BIOLOGI SORTERING OG KVALITET FANGSTBEHANDLING

TASKE- KRABBEN BIOLOGI SORTERING OG KVALITET FANGSTBEHANDLING TASKE- KRABBEN BIOLOGI SORTERING OG KVALITET FANGSTBEHANDLING Innhold Del 1. Biologi Utbredelse... 3 Livssyklus... 3 Pelagisk stadium og bunnslåing... 4 Oppvekst... 5 Kjønnsmodning og sekundære kjønnstrekk...

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Overflatebehandlet kledning Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Grunnleggende lønnsomt Ytterkledningen beskytter huset mot vær og vind, og er en viktig del av husets ansikt. Bruker

Detaljer

Brunst. Et informasjonshefte fra Namsen Dyrehospital

Brunst. Et informasjonshefte fra Namsen Dyrehospital Brunst Et informasjonshefte fra Namsen Dyrehospital Brunst Katten kommer i brunst flere ganger i løpet av brunstsesongen. Eggløsning skjer først når katten pares eller stimuleres på lignende måte, såkalt

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Hestens evne til egen termoregulering

Hestens evne til egen termoregulering NR 01-2015 Innhold: Hestens evne til egen termoregulering Luserne i enga Hestens evne til egen termoregulering Av Liv Jorunn Hind, Bioforsk LivJorunn.Hind@bioforsk.no I løpet av vinteren lurer mange hesteeiere

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Skarlagensfeber s 5 Kikhoste s 5 Brennkopper s 5 Tredagersfeber (4. barnesykdom) s 6 Vannkopper s 6 Meslinger kusma røde hunder

Detaljer

Skadedyr som ødelegger tekstiler

Skadedyr som ødelegger tekstiler Skadedyr som ødelegger tekstiler Karen W. Riddervold og Tone Birkemoe Avdeling for skadedyrkontroll 2006 Tekstilskadedyr - 1 - Innhold HVA ER ET TEKSTILSKADEDYR?... 2 GENERELLE BEKJEMPELSESSTRATEGIER...

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Revidert utgave Revidert for Helsedirektoratet av: Elisabet Helsing, Statens helsetilsyn; Eli Heiberg,

Detaljer

Planter som jorddekke

Planter som jorddekke Økologisk landbruk NORSØK Småskrift Nr. 2/2005 Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Norsk senter for økologisk landbruk Økologisk landbruk Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Tittel:

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk.

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. FYLL INN RIKTIG ORD BJØRK Det finnes arter bjørk i Norge. er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. GRAN Gran er

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Grønnsaker klare til høsting før sommerferien?

Grønnsaker klare til høsting før sommerferien? Suppekoking på vårens første grønnsaker, ville vekster og urter i skolehagen tidlig i juni. Grønnsaker klare til høsting før sommerferien? Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

Bekjempelse av lupin Av Inger Sundheim Fløistad

Bekjempelse av lupin Av Inger Sundheim Fløistad Bekjempelse av lupin Av Inger Sundheim Fløistad Hagelupin, Lupinus polyphyllus, er i rask spredning her i landet, særlig langs veier og jernbaner og på skrotemark. Lupin har nitrogenfikserende rotknoller

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer