Betydningen av lav inntekt for barns hverdagsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betydningen av lav inntekt for barns hverdagsliv"

Transkript

1 Betydningen av lav inntekt for barns hverdagsliv Stiftelsen Bergensklinikkene «Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid» 18. April 2012 Anne Skevik Grødem Fafo

2 Disposisjon Hva er lavinntekt/fattigdom? Definisjoner og overlapp Antall barn med lavinntekt i Norge (og Europa), demografi Studier av inntektens betydning for barns hverdag Lavinntekt Langvarig bruk av offentlige inntektssikringsordninger/ andre hjelpetiltak Boligforhold, med vekt på kommunale boliger og innvandrerfamiliers situasjon 2

3 Når forskere snakker om fattigdom Poverty is the lack of resources necessary to permit participation in the activities, customs and diets commonly approved by society (Townsend 1979:88). Individuals and households are poor if they are excluded from the minimally acceptable life style valid in the member state in question by the lack of financial resources (EU Council of Ministers 1975, sitert i Atkinson et al 2002).

4 Når forskere snakker om fattigdom Fire tilnærminger: 1.forskere bestemmer hva som er et akseptabelt forbruksnivå (brødkurv-tilnærmingen) 2.Opinionen bestemmer hva som er et akseptabelt forbruksnivå (opinionsbasert tilnærming) 3.Forskere anslår hvilket inntektsnivå man må ha for å ha et akseptabelt forbruksnivå (inntektsbasert tilnærming) 4.Folk spørres om de selv synes at de har et akseptabelt forbruksnivå (subjektiv tilnærming)

5 Fattigdomsindikatorer Inntekt Eurostat: <60% av medianinntekten per forbruksenhet Absolutt fattigdomsgrense (SIFOs standardbudsjett, prisen på en varekurv, < $1 per dag)

6 Medianinntekt og lavinntektsgrenser, Norge EU-skala, 60% av medianen Medianinntekt, enslig (EU-skala) Lavinntektsgrense, enslig Lavinntektsgrense, enslig forsørger med ett barn Lavinntektsgrense, to voksne + to barn Kilde: SSB-rapport 8/2012, tabell 2.3

7 Opinionsbasert tilnærming: Nødvendigheter i Norge 80% eller flere synes dette er nødvendig: Varme i oppholdsrom 3 varme måltider per uke Tannlege en gang i året Innboforsikring Egenandeler ved medisinsk behandling Kjøpe gave til nære personer Fryser TV Maks to personer per soverom 40% eller færre synes dette er nødvendig: Oppvaskmaskin Kino/ teater en gang i måneden Cafe/ restaurantbesøk en gang i året Satellitt/ kabel-tv Utenlandsferie årlig Kilde: Fløtten og West Pedersen 2008

8 Fattigdomsindikatorer Inntekt Eurostat: <60% av medianinntekten per forbruksenhet Absolutt fattigdomsgrense (prisen på en varekurv, < $1 per dag) Opinionsbaserte tilnærminger: forbruksgoder Subjektive tilnærminger: Har dere nok penger?

9

10 10

11 Barn i familier med vedvarende lavinntekt 11

12 Barn i familier med vedvarende lavinntekt 12

13

14 14

15 Studier av betydningen av lavinntekt for barns hverdagsliv NOVA/Norske Kvinners Sanitetsforening: Barns levekår Kvantitativ og kvalitativ Høgskolen i Oslo/ Telemarksforskning/ NOVA: studier av barn i familier med vedvarende økonomiske problemer. Kvalitative studier. Studier av reproduksjon av fattigdom: om fattige barn vokser opp til å bli fattige voksne. Kvantitative studier, registerdata Internasjonale studier 15

16 Små forskjeller mellom barn som opplever/ nylig har opplevd fattigdom og andre barn Trives på skolen: 8 av 10 barn Godt forhold til læreren: 9 av 10 Har bestevenner : 9 av 10 Presterer like godt som andre: 9 av 10 Deltar i fritidsaktiviteter: 6/8/9 av 10 Stabile vennskap: 8 av 10 Omtrent ikke forskjeller mellom barn i lavinntektsutvalget og barn i kontrollutvalget. I den grad det er forskjeller, skyldes dette ofte at innvandrerbarn svarer litt annerledes. Vanskelig økonomisk situasjon: 5 % av barna i familier som nylig har opplevd lavinntekt

17 Forskjeller i lavinntektsbarnas disfavør Standardpakken med fritidsutstyr: 28 % av ikke-vestlige innvandrere, 75% av norske/ vestlige innvandrere i lavinntektsutvalget, 87% av kontrollutvalget. Helseforskjeller: (norske/ vestlige barn i lavinnt.utvalget vs. barn i kontrollutvalget) - Andel lav kroppshøyde 19% - 13% - Andel overvektige 15% - 10% - Ukentlig psykosomatisk plage 24 % - 17 % -10 dager+ skolefravær 15%- 9 % - ADHD 4%- 1 %

18 Kontakt med hjelpeapparatet og bruk av rusmidler. NOVA-undersøkelsen 2009 Lavinntekt, ikkevestlig Barnevern Lavinntekt, norsk Gutter Kontroll Lavinntekt, ikkevestlig Lavinntekt, norsk Jenter PPT ** BUP ** Røyker Alkohol Hasj Kontroll Kilde: Elstad

19 Familieforhold De aller fleste barn i Norge opplever at de har et godt forhold til foreldrene sine. Vi finner ingen systematiske forskjeller mellom ulike inntektsgrupper

20 Fritidsaktiviteter De fleste ungdommer i Norge er aktive i organiserte fritidsaktiviteter men det er store forskjeller mellom grupper 93 prosent av jentene i vanlige norske familier deltar i organiserte fritidsaktiviteter Det samme gjelder 69 prosent av norske jenter uten innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier Og 32 prosent av jenter i lavinntektsfamilier med innvandrerbakgrunn

21 Jeg spiller fotball to dager i uka. Og så er det sånn av og til har vi sånn turnering, kanskje reiser vi til Danmark eller Norway Cup. Det er jo i Oslo. Det koster mye penger, så jeg tror ikke far kan betale så mye. Jeg har veldig lyst til å gå på sånne ting, men jeg har nesten ikke gått på sånt. Vennene mine, de blir veldig lei seg når jeg ikke er med. For... Jeg kan jo ikke akkurat ikke si at jeg er god og sånn, men... men jeg har veldig mange mål og sånn. Av og til er jeg kaptein på laget. Faren min også blir lei seg for at jeg ikke går. Men dessverre, han har ikke penger. Jeg prøver å spare penger til... To uker til eller tre og betale for fotballen. Men jeg tviler på om jeg kan betale det sjøl. For... Jeg har bare 100 eller 200 nå. For jeg får ikke så mye. Og jeg prøver ikke å si det rett til kameratene mine da. F. eks. det er det at jeg må si når jeg ikke skal gå så sier jeg at jeg må jo si at jeg skal en annen plass. For jeg kan ikke si akkurat at jeg ikke kan betale, jeg har ikke penger. (Amir, 12 år, i Thorød 2008)

22 Vedvarende dyp fattigdom «Dyp fattigdom»: langvarig avhengighet av økonomisk sosialhjelp, mottar hjelp fra frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen Historier om skam, knapphet, utenforskap Barn «lærer å være fattige» 22

23 «Jeg er så vant til å være alene. Jeg har alltid vært mye alene. Så derfor tror jeg at det er sjelden, men egentlig er det ganske ofte. Jeg er vant til at folk drar på kino uten meg, eller andre steder uten med, på ferie og slike ting» (gutt, 13 år) «Jeg veit at vi alltid har dårlig råd. Vi har aldri middag hver dag. Om vi for eksempel har det to ganger på rad, kan det gå uker og måneder til neste gang. Vi får heller ikke cornflakes og slike ting, mamma sier det går så mye melk.» «Jeg har tre ønsker til jul, men de er litt dyre. Det er tre ting fra G-sport, det er skøyter, rosa ski og en dress. Det er det jeg ikke har. Mamma sa jeg skal spare til det, men jeg har bare 93 kroner i sparebøssa. Hun skulle gjøre det, men hun gjør det aldri. Selv om jeg har så lyst på det. Jeg hadde egentlig 150, men mamma tok alle pengene. Mamma sa jeg skal kjøpe det til deg, men det skjer aldri.» (Jente, 8 år) Kilder: Gustavsen 2001, Moshuus mfl

24 «Typiske» responser på å leve med vedvarende lavinntekt Bagatellisering: «Vi klarer oss bra. Vi sulter ikke» Bitterhet og frustrasjon: «Det er dårlig gjort. Alle burde hatt like mye penger. Det burde ikke være noe skille» Resignasjon: «Det er litt dumt å ha dårlig råd, men jeg er vant til det. Det er sånn det er det er litt trist». (fra Hjelmtveit 2008) 24

25 Betydningen av lav inntekt for barns hverdagsliv Barnas behov prioriteres høyt. Men i familier der lavinntekten er vedvarende, og/eller der inntekten er svært lav, vil barna bli skadelidende Foreldrene skjermer barna barna skjermer foreldrene. Fordi barnas behov prioriteres høyt, har barn ofte samme utstyr, fritidsaktiviteter etc. som andre barn. Likevel har de litt flere psykosomatiske plager etc. enn andre barn. Negative konsekvenser av lavinntekt konsekvens av stress i familien? 25

26 Betydningen av lav inntekt for barns hverdagsliv Vanskelig å isolere effekten av lavinntekt Store variasjoner: hvor lav inntekt, hvor lenge, hvilken aldersgruppe Familiefase (samlivsbrudd, enslige forsørgere), antall barn i familien Innvandrerbakgrunn Rus, psykiatriske lidelser, mangel på arbeidstilknytning Lavinntekt er en risikosituasjon. I hvilken grad, og på hvilken måte, det gir alvorlige konsekvenser, kommer an på en rekke faktorer. 26

27 Boforhold blant barnefamilier i Norge De fleste barnefamilier øker sin boligstandard over tid Økonomien bedrer seg over tid Livsfaseeffekter Men noen blir hengende etter, og har varig dårlige boforhold Flytting: de fleste flytter etter eget ønske til en bolig som er mer egnet for dem/deres livsfase. Noen få flytter mellom leieboliger, uten synlig forbedring i boligstandard. 27

28 Opplevde problemer og mangler ved boligen. Prosent. Boligen er for liten Fukt, trekk, kulde Dårlig materiell standard Familier flest Lavinntekt, ikke kommunal bolig Lavinntekt, kommunal bolig Nabostøy Trafikkstøy

29 Antall boligproblemer i ulike grupper. Prosent Tre eller flere problemer To problemer Ett problem Lavinntekt, kommunal bolig Lavinntekt, ikke kommunal bolig Familier flest

30 Kommunale boliger Første kvantitative studie av levekår i kommunale boliger Og første studie av barn i kommunale boliger Boliger til de aller svakest stilte familiene Barn vokser opp i disse boligene Trangt, uten eget rom Helseskadelig Dårlige utearealer Dårlige vilkår for omsorg

31 Barnefamilier med innvandrerbakgrunn: en annen historie? Kilde: LKI 2005/2006, publisert i Grødem

32 Barnefamilier med innvandrerbakgrunn: en annen historie? Spørsmål LKI 2005/06: «Tror du at du noen gang har blitt nektet å kjøpe eller leie bolig på grunn av din innvandrerbakgrunn?» Andel blant barnefamilier som svarte «ja, helt sikkert»: Blant leietakere i privat sektor: 32 Blant leietakere i kommunal sektor: 17 Blant selveiere: 10 I privat sektor: 3 av 4 tilfeller gjaldt bolig respondenten ønsket å leie. 32

33 Barnefamilier med innvandrerbakgrunn: en annen historie? Privat leie: dårlige forhold og liten stabilitet Vi leide privat i fire år. Det var veldig grusomt. Kommunene klagde også på forholdene, men det hjalp ikke. Det var mye forskjellige folk, skrik, bråk, musikk, ingen som vasket i oppgangene, klær ble stjålet i vaskekjeller, mye narkotika og alkohol. Det var helt forferdelig Vi leide privat før. En leilighet i et borettslag. Bodde der i to år. Jeg hadde sagt fra til huseieren at det var sopp i leiligheten. Han gjorde ingen ting. Jeg sa til slutt fra til styret i borettslaget. Da ble han sur, men han skulle pusse opp. Han sa jeg skulle flytte og bo hos venner mens han pusset opp. Da jeg hadde flyttet ut, skiftet han lås og sa jeg ikke fikk flytte tilbake. Jeg stoppet betaling, men fikk ikke tilbake depositum. Barna har lyst til å bo her. De har ikke lyst til å flytte hele tiden De blir veldig lei seg, mister venner og må begynne i ny klasse Barna må få gå på en fast skole og bo et rolig sted. Den eldste sønnen min skjønner alt. Han sier: Ikke gråt, mamma. Når jeg blir stor, skal jeg jobbe og hjelpe deg å kjøpe leilighet, og vi skal bo et fast sted. Ikke gråt. «For de fleste informantene fremstår kommunale boliger som eneste mulighet for å gi familien en stabil bosituasjon» (Fafo-rapport 16/2011, under publisering) 33

Familier med vedvarende lav inntekt i Norge har de dårlige levekår?

Familier med vedvarende lav inntekt i Norge har de dårlige levekår? Barn nr. 3 2005:51-66, ISSN 0800-1669 2005 Norsk senter for barneforskning Familier med vedvarende lav inntekt i Norge har de dårlige levekår? Fattigdom har igjen dukket opp på den politiske agendaen i

Detaljer

Enslige forsørgere uten betalt arbeid: foreldrenes situasjon og barns trivsel

Enslige forsørgere uten betalt arbeid: foreldrenes situasjon og barns trivsel Barn nr. 3 2008:57 74, ISSN 0800 1669 2008 Norsk senter for barneforskning Enslige forsørgere uten betalt arbeid: foreldrenes situasjon og barns trivsel Sammendrag Artikkelen ser på situasjonen til enslige

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Barnefattigdom i Oslo En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Oslo, desember 2011 1 Forord Høsten 2010 fikk Helse- og velferdsetaten et oppdrag

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem,

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold Noen familier har problemer med å finne et stabilt sted å bo. I denne rapporten ser vi på hvem disse familiene er og på grunner til at de ikke får etablert seg på boligmarkedet. Vi finner at mange har

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Karin Gustavsen TF-rapport nr. 283 2011 TF-rapport Tittel: TF-rapport nr: 283 Forfatter(e): År: 2011 Gradering: Antall sider: 98 Sosiale ulikheter

Detaljer

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/23 Rapporter Reports Arne Støttrup Andersen Lavinntektshusholdningers forbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 4 Tatjana har glemt å betale en regning

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

De fattige barna i det rike landet

De fattige barna i det rike landet Laila Marie Wolles Velferdsalliansen De fattige barna i det rike landet Utfordringer sosionomer og sosialt arbeid står overfor i møte med barnefattigdom. Gutten hadde to like bukser. Den ene buksa hadde

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4 Innholdsfortegnelse Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3 Se meg og la meg være den jeg er...4 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra?...5 Å ruse seg til noe man

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Barn med to hjem Greta Sviggum

Barn med to hjem Greta Sviggum Barn nr. 3 2001:9-27, ISSN 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Barn med to hjem Hvordan opplever og takler barna at mor og far flytter fra hverandre? Blir det stående som en traumatisk hendelse

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.)

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) 2008/5 Rapporter Reports Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer