Jens Pe er Skaug Foreningsleder. Sarah Beate Hernæs Sponsoransvarlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jens Pe er Skaug Foreningsleder. Sarah Beate Hernæs Sponsoransvarlig"

Transkript

1 Vil du lære mer om

2 Kjære leser, Ønsker du å være en ung aksjonær? Foreningen Unge Aksjonærer jobber med å spre informasjon om aksjer, økonomi og næringsliv blant unge, og vårt mål er at flest mulig får øynene opp for alterna vet l penger i banken: Eierskap i selskaper. I denne brosjyren ønsker vi å introdusere deg for hva det vil si å være aksjeeier og hvordan man kan bli det. Vi anbefaler deg også å ta en på vår egen konkurranse, Studenter på Børs, hvor studentlag på alle nivåer konkurrerer i aksjehandel med fik ve midler, samt AksjeNorges ne baserte filmserie Penger på papiret. Vår forening er lgjengelig for deg om du har spørsmål eller trenger veiledning. Vi håper å kunne bidra l at du tar steget inn i den spennende sfæren som omfa er aksjer, økonomi og næringsliv! Hilsen Jens Pe er Skaug Foreningsleder Sarah Beate Hernæs Sponsoransvarlig

3 Kjøp en bit av norsk næringsliv! Bli en investor Har du li penger l overs? Da er kanskje aksjer noe for deg. Det er både morsomt og lærerikt å være investor. Investeringer passer enten du er ung eller voksen, og det er ikke vanskelig å komme i gang. Mange som viser interesse for aksjemarkedet i dlig alder ender senere med å ta utdannelse og finne arbeid som er relatert l aksjer. Kloke hoder Hver gang du kjøper en aksje kjøper du en del av norsk næringsliv. En aksje er en eierandel i et (i de e lfellet børsnotert) selskap. Kjøper du aksjer blir du altså medeier i selskapet, og kan delta og stemme på selskapets generalforsamling. Som eier får du ta del i verdiene som skapes av landets beste gründere og næringslivsprofiler. Spennende Prisen på børsnoterte aksjer endres gjerne fra dag l dag. Å forutse alle svingninger er umulig, og det åpner for spekulasjon og analyse. Det er ne opp de e som gjør aksjer spennende. Enkelte selskaper kan svinge mer enn andre i verdi, og regnes da som mer risikofylte. Som aksjonær kan du få utby e fra selskaper du eier og når du selger aksjer videre, si er du enten igjen med gevinst eller tap. Slik kan du tjene penger på aksjer. Slik bestemmes prisen Prisen kjøpere er villige l å gi, og hvilken pris selgere er villige l å selge for bestemmer aksjekursen. Partene i handelen tar beslutninger basert på kunnskap om aksjen og markedet og forventninger om hvordan verden vil se ut i morgen. Se i gang Du trenger verken mye sparepenger eller en hel masse kunnskap om aksjer for å bli en investor. I denne brosjyren er det flere ps l steder hvor du kan finne mer informasjon. Du kan også delta i vår aksjekonkurranse. Troll B plattformen eies av Statoil ASA Foto: Håkon Thingstad

4 Spekulasjon eller... sparing? Ha et mål! Er planen å bli den neste Warren Buffet, eller er målet en spennende og lærerik hobby som gir avkastning? Sparer du l bolig, bil eller e år i utlandet? Uanse er det vik g at du har en strategi. Se realis ske mål og lpass investeringsstrategien din l målene. Forstå aksjen Invester i selskaper du kjenner l. Du trenger ikke kunne alt om selskapet eller sektoren, men et godt ps er å holde deg l selskaper har kjennskap l. Da kan du bedre vurdere risiko og du vil trolig få mer ut av den du bruker på investeringer. Et godt ps er at de første investeringene skjer i større etablerte selskaper på den måten kan du bli kjent med det å være en investor uten å ta for mye risiko. Bygging av BarCode i Oslo Foto: Asbjørn Floden Sov om na en Selv om selskapene du har lyst l å investere i er solide, skjer det av og l uforutse e ng. Risiko er en del av det å eie en aksje, men med mulighet for tap, følger det også muligheter for gevinst. Uanse er det vik g med en strategi og risikoprofil som lar deg sove om na en. Spre risiko Vi kjenner alle l ordtaket om at du ikke skal legge alle eggene i samme kurv. Tilsvarende gjelder for investeringer - se er du alle sparepengene i Børsens wildcard kan du få høy avkastning, men du må spørre deg selv om du får betalt for den ekstra risikoen. Spre e er hvert investeringene over forskjellige bransjer og l selskaper som har ulike kunder, slik at ikke hele porteføljen er sårbar for svingninger i f.eks. oljeprisen. Tenk selv Det finnes ingen oppskri på det å bli en god investor. Det finnes mange eksperter og det er le å gå seg vill i den enorme mengden med informasjon. Det er vik g å huske; at det er ingen som vil passe like godt på sparepengene dine som deg selv. Vær derfor kri sk og se deg inn i selskapene du syns er spennende.

5 Din vei til Oslo Børs Komme i gang Før din første aksjehandel er det et par prak ske ng du må ordne. Sjekk gjerne om du har mulighet l å handle aksjer via banken din. Du kan også kontakte et av meglerhusene (o e kan en registrere seg på Interne ), hvor du kan oppre e en gra s handelskonto. Meglerhusene har o e mer avanserte handelssystemer enn vanlige banker. De lbyr gjerne gra s aksje- og markedsanalyser også. Kurtasje Hver gang du kjøper eller selger en aksje betaler du li l megleren eller banken, de e kalles en kurtasje. Kurtasje er betaling l meglerhuset for å lby handelstjenester og for å gjennomføre selve handelen på Børsen. Kurtasjen varier fra prisen på li godteri, l flere tusen kroner for de som investerer mye penger. Følg spennende aksjer Før du skal kjøpe din første aksje er det lurt å velge ut noen selskaper du synes er spennende. Følg gjerne prisutviklingen over li d. Hva preger nyhetsbildet og hvilke aktuelle saker påvirker selskapet? Rik g pris Selv om flere av selskapene du følger virker lovende og du har tro på forretningsmodellen, betyr ikke det at du skal kjøpe aksjer i selskapet. Du er jo også avhengig av å få kjøpe en eierandel l en grei pris. Av og l kan det være vanskelig å vite hva som er et rimelig prisnivå her finnes det ingen fasit. Har du et langt perspek v trenger du ikke å være like oppta av å komme billig inn i markedet i dag. Avkastningen over d(f.eks 5 år) vil o e utgjøre langt mer enn rentene som du får i banken eller på sparegrisen. Din første handel Når du har en strategi, har funnet et selskap som du liker og føler at du forstår, sam dig som du mener prisen for aksjene ikke er for høy, da er du klar l å gjøre di første aksjekjøp! Oslo Børs Foto: Holger

6 Jobbe med aksjer? Jobb med aksjer Hvis du ønsker å jobbe med aksjer og finans er tall og analyser en vik g del av hverdagen. Kunnskaper innenfor økonomi og tallforståelse er derfor svært e erspurt, men ikke et krav. I llegg er evnen l å engasjere og involvere andre mennesker, kombinert med høye e ske standarder og ansvarsbevissthet betydningsfulle egenskaper for enhver arbeidsgiver. Vil du jobbe med aksjer og næringsliv finnes det flere muligheter: Generell jobberfaring Mange som ønsker å jobbe med finans begynner i et bredt miljø som f.eks. Finans lsynet, i bank, eller på Børsen for å få breddeerfaring. Dere er kan man jobbe seg inn mot mer spesifiserte jobber innen finans. Aksjemegling Liker du å prate med mennesker og har interesse for aksjer kan megling være en spennende inngangsport l aksjemarkedet. Veiled investorer gjennom kjøp og salg av aksjer, valuta, derivater, renter og fond. Analy ker Innhenter og bearbeider verdifull informasjon. Gode analy kere fremhever vik g og relevant kunnskap om aksjer eller markeder som formidles l meglere og direkte l investorer. Kanskje finner du den neste upolerte diamanten? Corporate Finance Vil du jobbe med spennende selskapstransaksjoner? I Corporate bistår du ved kjøp, salg, fusjonering eller omstrukturering av selskaper. Økonomisk rådgiver Rådfører privatpersoner og bedri er med sparing, lån, investering, forsikring og ska. Delta i våre konkurranser Det er verdifullt på CV en. Mange dligere deltagere har sikret toppjobber i anerkjente selskaper - konkurransedeltagelse har bidra l stang inn. Krysset Wall St. og Broadway i New York Foto: Benjamin Dumas

7 Studenter på Børs Studenter på Børs er en investeringskonkurranse for studentlag. Ved konkurransestart får hvert lag utdelt en million fik ve kroner som investeres på Oslo Børs. Konkurransen er delt opp i tre divisjoner, og hensikten med de e er at det skal lønne seg å gjøre det godt over d, fremfor å gamble vilt. I llegg er det lagt enkelte begrensninger på sammensetningen av porteføljen og antall transaksjoner, slik at deltagerne må spre risiko og planlegge sine handler. Lagene med høyest avkastning ved konkurranseslu går av med seieren, og det vanker premier og opprykk for dem det gjelder. Konkurransen blir ukentlig fulgt opp med ar kkel og resulta abell i Finansavisen. Unge Aksjonærer arrangerer Studenter på Børs hvert vår- og høstsemester, og konkurransen går vanligvis over 10 uker. Bygging av skipet Karianne ved Ulstein-verftet Foto: Jon Olav Eikenes Analysekonkurransen Si er du med ambisjoner om å vise talent for tall og forretningsanalyser - kombinert med evnen l å skrive interessant og spennende? Da er Unge Aksjonærer sin analysekonkurranse det re e for deg. Deltagere lager en egen analyse av et selskap basert på kunnskap, selskaps- og markedsdata samt egne vurderinger. De beste analysene blir hvert semester vurdert og bedømt av anerkjente personer i finansbransjen. De e er med andre ord muligheten du har le e er; l å imponere arbeidsgivere, få fine premier og oppmerksomhet i landets ledende finanspresse. Bruk analysekonkurransen på CV en. Det gir resultater!

8 Unge Aksjonærer Unge Aksjonærer hadde si utspring hos to studiekamerater som ville arrangere en aksjekonkurranse med fik ve penger for studentgrupper. Konkurransen ble raskt en suksess. Antall deltakere økte, og med den ble det rom for andre ak viteter, noe som førte l oppre elsen av foreningen. Vi har et te samarbeid med Hegnar Media og AksjeNorge, i llegg l at vi har sterke relasjoner med vik ge aktører og interesseforeninger rundt i Norge. Unge Aksjonærer har som formål å fremme kunnskap om aksjer og privatøkonomi l unge. Vi hjelper også studenter inn i arbeidslivet. De e gjør vi gjennom våre konkurranser, ne sider og ved å invitere l seminarer og interessekvelder. Aksje- og analysekonkurransene er de eneste i si slag, hvor et stort antall skoler og ulike studieretninger fra hele landet er representert. Unge Aksjonærer er stolte over å ha voksende medlemstall. De e gir oss mo vasjon l å jobbe videre med å lby gode lbud og tjenester l studenter med interesse for aksjer, økonomi og næringsliv. Flere deltakere har opplevd at det var deltakelsen i våre konkurranser som var avgjørende for at de fikk fast jobb e er studiene. Mer informasjon om foreningen og våre ak viteter finner du på Ta gjerne kontakt med oss på hvis det er noe du lurer på, eller dersom din lokale forening ønsker et samarbeid. Vi ser frem l å høre fra deg! International finance center - Shanghai Foto: Chi King

9 Denne brosjyren er utgitt med støtte fra: FINANSMARKEDSFONDET Takk til John Peter Tollefsen Sarah Beate Hernæs Andreas Ringen Jørgen Langmo Jens Petter Skaug Steffen Tronstad Bilder er gjengitt under Common Deeds lisens V3.0 Holder av opphavsrett er oppgitt på det enkelte bildet

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Mange har lyktes og gjort drømmen til virkelighet. Eqology byr på muligheter.

Mange har lyktes og gjort drømmen til virkelighet. Eqology byr på muligheter. Start smart Innhold Velkommen til eqology business 04 Slik går du frem 08 Navneliste 09 Prioritere 15 Topp 20 kunder 16 Topp 20 distributører 17 Booke møter 19 Skape nysgjerrighet 20 Presentere Eqology

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson Eiere som styrer gir størst lønnsomhet Av Kjell Thompson Norske børsnoterte selskaper har lavere personlig eierskap enn noe annet europeisk land. Dessuten har selskapene sjelden store eiere, og eierne

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Én bank, 8 portretter

Én bank, 8 portretter Én bank, 8 portretter Nærportrett av en personlig bank Velkommen til SpareBank 1 Gjøvik Tenk om lokalbanken din var et menneske som vi kunne intervjue? Hvorfor ikke? Siden tanker er grenseløse, tenker

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer