Rapport nummer 3/03. Norsk senter for bygdeforskning. Universitetssenteret Dragvoll Telefon: N-7491 TRONDHEIM Telefax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport nummer 3/03. Norsk senter for bygdeforskning. Universitetssenteret Dragvoll Telefon: 47 73 59 17 32 N-7491 TRONDHEIM Telefax: 47 73 59 12 75"

Transkript

1 Rapport nummer 3/03 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll Telefon: N-7491 TRONDHEIM Telefax: Tittel Grensehandel - forbrukerfest eller politisk protest? Forfatter Oddveig Storstad Dato ISSN-nr Antall sider og vedlegg Prosjekt nr Ansvarlig sign. Oppdragsgiver Norges Forskningsråd Oppdragsgivers ref /110 Sammendrag Denne rapporten bygger på surveydata innsamlet i Svinesundsområdet og gjennom datasettet kan vi si noe kvantitativt om grensehandlerne. Det foretas analyser av hvem grensehandleren er - er det harry som må til Sverige for å handle av økonomiske grunner eller er gruppen av grensehandlere mer sammensatt enn som så? Og opplever grensehandlerne selv grensehandel som en negativt stemplet aktivitet? Hvor viktig er turen kontra de kronene en sparer, og hvor mye og hvilke varer sparer man på å handle i Sverige? Videre viser analysen at grensehandel er en aktivitet som krever kompetanse og at denne kompetansen erverves gjennom praksis. Analysen omfatter også en rekke holdningsbaserte analyser som viser at grensehandel er en form for politisk forbruk. Stikkord Grensehandel, politisk forbruk, smugling 1

2 2

3 Forord Dette er en delrapport i et større prosjekt; Fenomenet grensehandel rasjonalitet mer enn galskap? finansiert av Norges Forskningsråd. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning) og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Fra Bygdeforskning arbeider forskerne Gro Follo og Oddveig Storstad på prosjektet, og fra SIFO forskerne Runar Døving og Randi Lavik. Lavik er prosjektleder. Innsamling av data foregikk hovedsakelig høsten Følgende typer data er samlet inn: Prisdata, surveydata av et utvalg grensehandlere fra Strømstad kommune, antropologiske observasjoner og kvalitative intervjuer av grensehandlere i Finland og Strømstad kommune i Sverige. Pr. mai 2003 er følgende delrapporteringer publisert: Prisforskjeller og grensehandel mellom Norge og Sverige sammenlignende prisundersøkelse av utvalgte grensehandelsvarer, kjente merkevarer og alkohol 2002 og ulike grensehandelsundersøkelser (Randi Lavik). Oppdragsrapport nr 5-03 SIFO. Grenselinje-landet grensehandel mellom handel og tur (Gro Follo). Rapport 2/03. Norsk senter for bygdeforskning. Grensehandel - forbrukerfest eller politisk protest? (Oddveig Storstad). Rapport 3/03, Norsk senter for bygdeforskning. Grensehandel i sameland (Runar Døving). Prosjektnotat nr 4-03 SIFO. Disse fire publikasjonene utgjør samlet sett en bred beskrivelse og analyse av grensehandel som fenomen, og framstår som den første dyptgående og helhetlige samfunnsvitenskapelige analyse av nordmenns grensehandel. Trondheim, mai 2003 Oddveig Storstad 3

4 4

5 Innhold Forord... 3 Innhold... 5 Tabeller... 7 Figurer Sammendrag Innledning Er grensehandel harry? Politisk forbruk på høyresiden Undersøkelsens datagrunnlag Det kvantitative datagrunnlaget Analyseteknikker Hvem er grensehandleren? Høyt eller lavt utdannet? Ung eller gammel? Rik eller fattig? I arbeid eller på trygd? Fremskrittspartiet eller Senterpartiet? Hverdagshandel eller grensehandel? Bil, bosted beløp Handlefrekvens Reiseavstand Grensehandel på hverdag og i helg Grensehandel må læres Grensehandelkompetanse Syn på kjøttkvalitet og risikovurderinger

6 6 Innkjøp og vurdering av sparing Alkohol, tobakk og kjøtt Vurdering av sparing på enkeltprodukter Reduser alkoholavgiftene og grensehandelen forsvinner? Er det noe å spare på grensehandel? Er reisekostnadene en del av budsjettet og er egentlig tid penger? Mest økonomi - og litt tur Hvorfor grensehandel? Lave priser selvfølgelig! Turens betydning Handleglede Grensehandel - politisk forbruk? Høyt avgiftsnivå gir høye priser Har norske bønder det for godt? Politikerne kan takke seg selv Bedre veier eller bedre miljø? Smugling Holdninger til smugling Opplevelse av negativ sosial stempling Svenskehandel noe skammelig? Grupper av grensehandlere Borte bra, men hjemme best Referanser Tabellvedlegg

7 Tabeller Tabell 1. Oversikt over hvor skjemaene ble delt ut Tabell 2. Oversikt over hvilke dager skjemaene ble delt ut Tabell 3. Oversikt over tidspunkt skjemaene ble delt ut Tabell 4. Utdanningsnivå i utvalg og befolkningen som helhet Tabell 5. Aldersfordeling i utvalg og den norske befolkning som helhet Tabell 6. Inntektsfordeling (bruttoinntekt 2001) for Østfold, Akershus og Oslo og utvalget som helhet Tabell 7. Hovedbeskeftigelse blant grensehandlerne Tabell 8. Partipreferanse i utvalg og den norske befolkning som helhet Tabell 9. Framkomstmiddel Tabell 10. Antall personer i bilen Tabell 11. Bostedskommune med andel over 5 prosent Tabell 12. Fylke Tabell 13. Beløp handlet for i NOK Tabell 14. Antall ganger på handletur i Sverige de siste 12 månedene Tabell 15. Tid siden siste handletur i Sverige Tabell 16. Sammenhengen mellom objektive og subjektive mål på handlefrekvens Tabell 17. Reiseavstand etter antall ganger man har handlet i Sverige de siste 12 måneder, antall personer i bilen og beløp handlet for Tabell 18. Hverdags- og helgehandel og reiseavstand Tabell 19. Hverdags- og helgehandel og hovedbeskeftigelse Tabell 20. Betydningen av handlefrekvens for grensehandelkompetanse Tabell 21. Priskompetanse etter reisehyppiget Tabell 22. Betydningen av utdanning for syn på kjøttkvaliteten i Sverige Tabell 23. Betydningen av kjønn for syn på kjøttkvaliteten i Sverige Tabell 24. Betydningen av handlefrekvens for syn på kjøttkvaliteten i Sverige.66 Tabell 25. Betydningen av alder for om man sjekker opprinnelsesland Tabell 26. Betydningen av reiseavstand og handlefrekvens for om man sjekker opprinnelsesland Tabell 27. Kjøp av alkohol og tobakk etter reiseavstand Tabell 28. Kjøp av kjøtt

8 Tabell 29. Kjøp av kjøtt etter reiseavstand Tabell 30. Grad av enighet i påstanden "jeg vil slutte å dra til Sverige for å handle hvis prisene på alkohol blir de samme i Norge som i Sverige" etter om man har handlet alkohol eller ikke Tabell 31. Betydningen av reiseavstand og handlefrekvens for enighet i påstanden "jeg vil slutte å dra til Sverige for å handle hvis prisene på alkohol blir de samme i Norge som i Sverige" Tabell 32. Grad av enighet i påstanden "jeg vil slutte å dra til Sverige for å handle hvis prisene på alkohol blir de samme i Norge som i Sverige" etter alder Tabell 33. Betydningen av partitilhørighet for enighet i påstanden "jeg vil slutte å dra til Sverige for å handle hvis prisene på alkohol blir de samme i Norge som i Sverige" Tabell 34. Oppfatning av hvor mye en sparer på å handle i Sverige i prosent Tabell 35. Oppfatning av hvor mye en sparer etter oppfatning av sparing i prosent Tabell 36. Reiseavstand etter hvor mye en sparer på svenskehandel Tabell 37. Reiseavstand etter i hvilken grad reisekostnader og tid inkluderes i vurderingen av hvor mye en sparer på svenskehandel Tabell 38. Hovedårsaken til turen Tabell 39. Betydningen av turaspektet etter reiseavstand Tabell 40. Betydningen av turaspektet etter alder Tabell 41. Betydningen av turaspektet etter inntekt Tabell 42. Betydningen av turaspektet etter utdanningsnivå Tabell 43. Turens betydning kjønn Tabell 44. Turens betydning etter utdanningsnivå Tabell 45. Turens betydning etter inntekt Tabell 46. Turens betydning etter handlebeløp og reiseavstand Tabell 47. Sammenhengen mellom handleglede og kjønn Tabell 48. Sammenhengen mellom handleglede og turens betydning Tabell 49. Betydningen av utdanning for enighet i påstanden "norske bønder har det alt for godt" Tabell 50. Betydningen av partitilhørighet for enighet i påstanden "norske bønder har det alt for godt" Tabell 51. Betydningen av handlefrekvens for enighet i påstanden "norske bønder har det alt for godt"

9 Tabell 52. Handlefrekvens etter partitilhørighet Tabell 53. Betydningen av utdanning for enighet i påstanden "politikerne kan takke seg selv for at det er stor grensehandel" Tabell 54. Betydningen av partitilhørighet for enighet i påstanden "politikerne kan takke seg selv for at det er stor grensehandel" Tabell 55. Betydningen av handlebeløp, reiseavstand og handlefrekvens for enighet i påstanden "politikerne kan takke seg selv for at det er stor grensehandel" Tabell 56. Enighet i påstanden "politikerne kan takke seg selv for at det er stor grensehandel". Lineær regresjon Tabell 57. Betydningen av utdanning for enighet i påstanden "det er alt for høye avgifter i Norge" Tabell 58. Betydningen av partitilhørighet for enighet i påstanden "det er alt for høye avgifter i Norge" Tabell 59. Enighet i påstanden "det er alt for høye avgifter i Norge". Lineær regresjon Tabell 60. Betydningen av handlefrekvens for enighet i påstanden "veien til Sverige burde bygges ut slik at det blir mindre køer" Tabell 61. Betydningen av utdanning for enighet i påstanden "veien til Sverige burde bygges ut slik at det blir mindre køer" Tabell 62. Betydningen av partitilhørighet for enighet i påstanden "veien til Sverige burde bygges ut slik at det blir mindre køer" Tabell 63. Betydningen av utdanning for enighet i påstanden "med tanke på miljøet er det betenkelig at man kjører til Sverige for å handle" Tabell 64. Betydningen av reiseavstand og handlefrekvens for enighet i påstanden "med tanke på miljøet er det betenkelig at man kjører til Sverige for å handle" Tabell 65. Enighet i påstanden "med tanke på miljøet er det betenkelig at man kjører til Sverige for å handle". Lineær regresjon Tabell 66. Kjøp av kjøtt i kg, andel kjøp kjøttpålegg og andel andre kjøttvarer Tabell 67. Gjennomsnittlig antall kg kjøtt korrigert for antall personer i bilen Tabell 68. Betydningen av handlebeløp, reiseavstand, handlefrekvens og innkjøp av kjøtt for enighet i påstanden "skal man spare penger av betydning, 9

10 er man avhengig av å kjøpe litt mer enn hva som er lov å ta med over grensa" Tabell 69. Betydningen av om man har kjøpt tobakk for enighet i påstanden "skal man spare penger av betydning, er man avhengig av å kjøpe litt mer enn hva som er lov å ta med over grensa" Tabell 70. Betydningen av om man har kjøpt alkohol for enighet i påstanden "skal man spare penger av betydning, er man avhengig av å kjøpe litt mer enn hva som er lov å ta med over grensa". Prosent Tabell 71. Enighet i påstanden "skal man spare penger av betydning, er man avhengig av å kjøpe litt mer enn hva som er lov å ta med over grensa". Lineær regresjon Tabell 72. Betydningen av inntekt for enighet i påstanden "skal man spare penger av betydning, er man avhengig av å kjøpe litt mer enn hva som er lov å ta med over grensa" Tabell 73. Betydningen av handlebeløp, innkjøp av kjøtt, reiseavstand og handlefrekvens for enighet i påstanden "sannsynligheten for å bli stoppet av tollere, er så liten at den er det ingen grunn til å ta hensyn til" Tabell 74. Betydningen av kjønn for enighet i påstanden "sannsynligheten for å bli stoppet av tollere, er så liten at den er det ingen grunn til å ta hensyn til" Tabell 75. Betydningen av inntekt for enighet i påstanden "sannsynligheten for å bli stoppet av tollere, er så liten at den er det ingen grunn til å ta hensyn til" Tabell 76. Betydningen av alder for enighet i påstanden "sannsynligheten for å bli stoppet av tollere, er så liten at den er det ingen grunn til å ta hensyn til" Tabell 77. Betydningen av utdanningsnivå for enighet i påstanden "sannsynligheten for å bli stoppet av tollere, er så liten at den er det ingen grunn til å ta hensyn til" Tabell 78. Enighet i påstanden "sannsynligheten for å bli stoppet av tollere, er så liten at den er det ingen grunn til å ta hensyn til". Lineær regresjon Tabell 79. Betydningen av utdanningsnivå for enighet i påstanden "å påstå at grensehandel er harry, er bare tull"

11 Tabell 80. Betydningen av partitilhørighet for enighet i påstanden "å påstå at grensehandel er harry, er bare tull" Tabell 81. Betydningen av utdanningsnivå for enighet i påstanden "i min vennekrets er det mange som handler i Sverige" Tabell 82. Betydningen av partitilhørighet for enighet i påstanden "i min vennekrets er det mange som handler i Sverige" Tabell 83. Betydningen av reiseavstand og handlefrekvens for enighet i påstanden "i min vennekrets er det mange som handler i Sverige" Tabell 84. De fire grupper av grensehandlere og det hverdagsoverskridende aspekt ved grensehandelen Tabell 85. Priskompetanse etter reiseavstand Tabell 86. Priskompetanse etter handelbeløp Tabell 87. Priskompetanse etter alder Tabell 88. Betydningen av kjønn for enighet i påstanden "jeg vil slutte å dra til Sverige for å handle hvis prisene på alkohol blir de samme i Norge som i Sverige" Tabell 89. Betydningen av inntekt for enighet i påstanden "jeg vil slutte å dra til Sverige for å handle hvis prisene på alkohol blir de samme i Norge som i Sverige".) Tabell 90. Betydningen av utdanningsnivå for enighet i påstanden "jeg vil slutte å dra til Sverige for å handle hvis prisene på alkohol blir de samme i Norge som i Sverige" Tabell 91. Betydningen av handlebeløp for enighet i påstanden "jeg vil slutte å dra til Sverige for å handle hvis prisene på alkohol blir de samme i Norge som i Sverige" Tabell 92. Sammenhengen mellom inntekt og reiseavstand Tabell 93. Betydningen av turaspektet etter beskeftigelse Tabell 94. Betydningen av alder for enighet i påstanden "norske bønder har det alt for godt" Tabell 95. Betydningen av kjønn for enighet i påstanden "norske bønder har det alt for godt" Tabell 96. Betydningen av inntekt for enighet i påstanden "norske bønder har det alt for godt" Tabell 97. Betydningen av handlebeløp og reiseavstand for enighet i påstanden "norske bønder har det alt for godt"

12 Tabell 98. Betydningen av kjønn for enighet i påstanden "politikerne kan takke seg selv for at det er stor grensehandel" Tabell 99. Betydningen av alder for enighet i påstanden "politikerne kan takke seg selv for at det er stor grensehandel" Tabell 100. Betydningen av inntekt for enighet i påstanden "politikerne kan takke seg selv for at det er stor grensehandel" Tabell 101. Sammenhengen mellom utdanning og partitilhørighet Tabell 102. Betydningen av kjønn for enighet i påstanden "det er alt for høye avgifter i Norge" Tabell 103. Betydningen av alder for enighet i påstanden "det er alt for høye avgifter i Norge" Tabell 104. Betydningen av inntekt for enighet i påstanden "det er alt for høye avgifter i Norge" Tabell 105. Betydningen av handlebeløp, reiseavstand og handlefrekvens for enighet i påstanden " det er alt for høye avgifter i Norge" Tabell 106. Betydningen av kjønn for enighet i påstanden "veien til Sverige burde bygges ut slik at det blir mindre køer" Tabell 107. Betydningen av alder for enighet i påstanden "veien til Sverige burde bygges ut slik at det blir mindre køer" Tabell 108. Betydningen av inntekt for enighet i påstanden "veien til Sverige burde bygges ut slik at det blir mindre køer" Tabell 109. Betydningen av handlebeløp ogreiseavstand for enighet i påstanden "veien til Sverige burde bygges ut slik at det blir mindre køer" Tabell 110. Betydningen av partitilhørighet for enighet i påstanden "med tanke på miljøet er det betenkelig at man kjører til Sverige for å handle". 172 Tabell 111. Betydningen av kjønn for enighet i påstanden "med tanke på miljøet er det betenkelig at man kjører til Sverige for å handle" Tabell 112. Betydningen av alder for enighet i påstanden "veien til Sverige burde bygges ut slik at det blir mindre køer" Tabell 113. Betydningen av inntekt for enighet i påstanden "med tanke på miljøet er det betenkelig at man kjører til Sverige for å handle" Tabell 114. Betydningen av handlebeløp for enighet i påstanden "med tanke på miljøet er det betenkelig at man kjører til Sverige for å handle" Tabell 115. Betydningen av alder for enighet i påstanden "skal man spare penger av betydning, er man avhengig av å kjøpe litt mer enn hva som er lov å ta med over grensa"

13 Tabell 116. Betydningen av kjønn for enighet i påstanden "skal man spare penger av betydning, er man avhengig av å kjøpe litt mer enn hva som er lov å ta med over grensa" Tabell 117. Betydningen av utdanningsnivå for enighet i påstanden "skal man spare penger av betydning, er man avhengig av å kjøpe litt mer enn hva som er lov å ta med over grensa" Tabell 118. Betydningen av partitilhørighet for enighet i påstanden "skal man spare penger av betydning, er man avhengig av å kjøpe litt mer enn hva som er lov å ta med over grensa" Tabell 119 Betydningen av om man har kjøpt tobakk for enighet i påstanden "sannsynligheten for å bli stoppet av tollere, er så liten at den er det ingen grunn til å ta hensyn til" Tabell 120. Betydningen av om man har kjøpt alkohol for enighet i påstanden "sannsynligheten for å bli stoppet av tollere, er så liten at den er det ingen grunn til å ta hensyn til" Tabell 121. Betydningen av partitilhørighet for enighet i påstanden "sannsynligheten for å bli stoppet av tollere, er så liten at den er det ingen grunn til å ta hensyn til" Tabell 122. Betydningen av kjønn for enighet i påstanden "å påstå at grensehandel er harry, er bare tull Tabell 123. Betydningen av inntekt for enighet i påstanden "å påstå at grensehandel er harry, er bare tull" Tabell 124. Betydningen av alder for enighet i påstanden "å påstå at grensehandel er harry, er bare tull" Tabell 125. Betydningen av handlebeløp, reiseavstand og handlefrekvens for enighet i påstanden "å påstå at grensehandel er harry, er bare tull". 178 Tabell 126. Betydningen av kjønn for enighet i påstanden "jeg opplever at mange i Norge mener det er litt skammelig å handle i Sverige" Tabell 127. Betydningen av inntekt for enighet i påstanden "jeg opplever at mange i Norge mener det er litt skammelig å handle i Sverige" Tabell 128. Betydningen av alder for enighet i påstanden "jeg opplever at mange i Norge mener det er litt skammelig å handle i Sverige" Tabell 129. Betydningen av utdanningsnivå for enighet i påstanden "jeg opplever at mange i Norge mener det er litt skammelig å handle i Sverige"

14 Tabell 130. Betydningen av partitilhørighet for enighet i påstanden "jeg opplever at mange i Norge mener det er litt skammelig å handle i Sverige"..180 Tabell 131. Betydningen av handlebeløp, reiseavstand og handlefrekvens for enighet i påstanden "jeg opplever at mange i Norge mener det er litt skammelig å handle i Sverige" Tabell 132. Betydningen av kjønn for enighet i påstanden "i min vennekrets er det mange som handler i Sverige" Tabell 133. Betydningen av inntekt for enighet i påstanden "i min vennekrets er det mange som handler i Sverige" Tabell 134. Betydningen av alder for enighet i påstanden "i min vennekrets er det mange som handler i Sverige" Tabell 135. Betydningen av handlebeløp "i min vennekrets er det mange som handler i Sverige"

15 Figurer Figur 1. Grad av enighet i utsagnene "jeg føler meg ofte usikker på om de varene jeg kjøper her i Sverige er vesentlig billigere enn i Norge" og "jeg kommer ofte hjem med varer som viser seg og ikke være mye billigere enn i Norge" Figur 2. Grad av enighet i utsagnet "jeg vet akkurat hvilke varer jeg skal kjøpe når jeg kommer hit, og kjøper kun de varene jeg sparer mye på å kjøpe" Figur 3. Grad av enighet i utsagnet "jeg hjelper ofte andre nordmenn som handler i Sverige med råd når de lurer på hva det lønner seg å handle" Figur 4. Grad av enighet i utsagnet "jeg ser ofte at nordmenn handler varer som de ikke sparer mye penger på å handle i Sverige - de handler feil varer" Figur 5. Andel ubesvart/vet ikke på vurdering av sparing på enkeltprodukt Figur 6. Oppfatning av kvaliteten på kjøttvarer kjøpt i Sverige versus norsk kjøtt Figur 7. Risikovurdering ved å kjøpe kjøtt fra ulike land. Andelen svært skeptisk og ikke skeptisk Figur 8. Rapportert kjøp av ulike varer Figur 9. Vurdering av sparing etter produkt Figur10. Grad av enighet i utsagnet "Jeg vil slutte å dra til Sverige for å handle hvis prisene på alkohol blir de samme i Norge som i Sverige" Figur 11. Vurdering av sparing eksklusive og inklusive reisekostnader og andre kostnader Figur 12. Betydningen av reisekostnader og tid for vurdering av sparing Figur 13. Ulike faktorers betydning for grensehandel Figur 14. Ulike faktorers betydning for grensehandel etter hvor ofte man har vært i Sverige de siste 12 måneder Figur 15. I hvilken grad utsagnet "for meg betyr turen vel så mye som de kronene jeg sparer på å handle billige matvarer" Figur 16. I hvilken grad utsagn som måler handleglede passer Figur 17. Vurdering av ulike faktoreres betydning for hvorfor mat er billigere i Sverige

16 Figur 18. Grad av enighet i påstanden "Norske bønder har det for godt" Figur 19. Enighet i påstandene "politikerne kan takke seg selv for at det er stor grensehandel" og "det er alt for høye avgifter i Norge" Figur 20. Enighet i påstanden "veiene til Sverige burde bygges ut slik at det ble mindre køer" Figur 21. Enighet i påstanden "med tanke på miljøet er det betenkelig at man kjører til Sverige for å handle" Figur 22. Grad av enighet i påstander som omhandler smugling Figur 23. Oppslutning om påstanden "å påstå at grensehandel er "harry" er bare tull" Figur 24. Oppslutning om påstanden "jeg opplever at mange i Norge mener at det er litt skammelig å handle i Sverige" og "i min vennekrets er det mange som handler i Sverige" Figur 25. Inndeling av grensehandlerne etter handlefrekvens og reiseavstand. Modell Figur 26. Inndeling av grensehandlerne etter handlefrekvens og reiseavstand. Fordeling av utvalget Figur 28. Grad av enighet i påstanden "aller helst ville jeg ha bodd i Sverige"

17 Sammendrag I innledningen til rapporten (kap. 1) er fokus satt på bruken av begrepet "harry" i forbindelse med grensehandel og grensehandlere, samt diskusjon av i hvilken grad grensehandel kan betegnes som politisk forbruk. Her skilles det mellom politisk forbruk i betydningen å påvirke politikken gjennom forbrukeradferd, og politisk korrekt forbruk som er synonymt med grønn eller etisk handel. Dette er tema som empirisk belyses i selve analysen av rapporten. I kapittel 2 gis det en redegjørelse av de data som undersøkelsen bygger på, og forhold knyttet til selve datainnsamlingen. I det videre vil jeg gi en punktvis oppsummering av de mest sentrale resultater som framkommer gjennom analysen, og vil i den forbindelse vise til hvilket kapittel de enkelte funn er hentet fra. Grensehandlerne i utvalget skiller seg ikke fra befolkningen som helhet verken når det gjelder utdanningsnivå, inntekt, alder eller om de er i jobb eller er trygdet. Det er med andre ord ikke bare pensjonister og trygdede som er på tur for å slå i hjel tid og fordi de må det av økonomiske grunner. Gruppen av grensehandlere er langt mer sammensatt enn som så (kap. 3). Jo nærmere en bor grensa kombinert med at man hyppig handler i Sverige, desto mer preg har grensehandelen av å være vanlig hverdagshandel. For denne gruppen har turaspektet liten betydning (kap. 4), og de handler i mindre grad alkohol, tobakk og kjøtt enn de som har lengre reiseavstand og sjeldnere er på grensehandel (kap. 6). Viser også her til kapittel 11. Grensehandel krever kompetanse, ikke minst om priser, og denne kompetansen erverves gjennom praksis (kap. 5). Grensehandlerne setter et tilnærmet likhetstegn mellom kvaliteten på svensk kjøtt og norsk kjøtt. Risiko er ikke et aspekt man vurderer som grensehandler i Sverige (kap. 5). Tobakk, kylling, vin og kjøttpålegg er de produktene grensehandlerne mener man sparer mest på å handle i Sverige. I gjennomsnitt mener grensehandlerne at de sparer 37.6 prosent på å handle i Sverige (kap. 6). En harmonisering av alkoholprisene mellom Norge og Sverige vil ikke være tilstrekkelig til å redusere grensehandelen i betydelig grad (kap. 6). 17

18 Den tiden man bruker på å dra til Sverige for å handle har liten betydning vurdert opp mot de kronene man sparer på å handle på svensk side av Svinesund. Reisekostnader har relativt sett større betydning for vurderingen av hvor mye en sparer sett i forhold til tid som "kostnad". Naturlig nok blir vurderingen av reisekostnadene som en del av regnskapet viktigere desto lengre reiseavstand man har (kap. 6). Lave priser er uten sammenligning den viktigste årsaken til at man drar til Sverige for å handle (kap. 7). For 24 prosent av utvalget har turen stor betydning, og turens betydning er viktigere for kvinner enn for menn, lavest for de med akademisk utdanning, den reduseres med økt inntektsnivå og er viktigere desto lengre unna grensen man bor. De som i størst grad vektlegger turen har også størst handleglede, noe som ofte slår ut i at de ofte handler mer enn de hadde tenkt (kap. 7). Lavere avgifter i Sverige er den faktoren grensehandlerne tillegger størst vekt når de blir bedt om å vurdere hvorfor matvarer er billigere i Sverige enn i Norge. Henholdsvis 95 og 94 prosent av grensehandlerne er helt eller delvis enige i at politikerne kan takke seg selv for at det er stor grensehandel, og at avgiftene i Norge er alt for høye. Politikerforakten og misnøyen med norske avgifter en med andre ord stor blant grensehandlerne. Grensehandel er protest og dermed en form for politisk forbruk (kap. 8, 1 og 11). 37 prosent er helt eller delvis enige i at det med tanke på miljøet er betenkelig at man drar til Sverige for å handle, samtidig som 84 prosent er helt eller delvis enige i at veiene til Sverige burde bygges ut slik at man slapp å stå i kø (kap. 8). Vi har ikke konkrete tall på omfanget av smugling, men finner grunn til å konkludere med at det ikke er et ukjent fenomen og at det heller ikke synes å være et følsomt tema. Det er videre grunn til å hevde at det å "ta med litt ekstra" har en form for protest over seg. Jo sjeldnere en handler og jo lengre fra grensa en bor desto større behov uttrykker man for å ta med varer utover lovlig kvote. Økningen av kvoten fra 3 kg kjøtt til 10 kg kjøtt og ost som ble foretatt vinteren 2003 må man derfor anta bidrar til å utvide opplandet for grensehandel, og i så måte føre til økt grensehandel (kap. 9). Grensehandlerne opplever ikke grensehandel som en negativt stemplet aktivitet, og de flest har venner og kjente som også handler i Sverige (kap. 10). 18

19 1 Innledning Mens nordmenn drar til Sverige for å handle kjøtt, alkohol og tobakk, drar svenskene til Danmark for å handle øl og tobakk, og danskene drar til Tyskland for å handle øl, vin, tobakk og matvarer - men ingen drar til Norge 1. Det er skjevheten i grensehandelen som oppleves som et problem i Norge, vi avgir kjøpekraft til Sverige, Danmark og Finland uten at befolkningen i disse landene ser Norge som et attraktivt land å handle i. Denne rapporten er en del av prosjektet "Fenomenet grensehandel - rasjonalitet mer enn galskap?" hvor det sentrale temaet er å fange opp og analysere hvordan grensehandlerne forstår, opplever og praktiserer grensehandel. Grensehandlernes stemme har i liten grad blitt brakt inn i den offentlige debatten og i forskningen. Det har vært andre sentrale aktørers 2 egne interesser og oppfatninger som har vært rådende. I tillegg har disse aktørene og andre presentert oppfatninger av grensehandlerne og grensehandel som aktivitet som innlegg i debatten. Påstander om grensehandlerne og grensehandelen er for eksempel at det er turen som er det viktigste, kvaliteten på matvarene er dårligere i grenseområdene, det foregår et dumpingsalg og det er egentlig ikke penger å spare når en inkluderer kostnader som for eksempel bensin. I hvilken grad dette er myter eller påstander som oppleves som uriktige av grensehandlerne selv, vet vi derimot lite eller ingenting om. Denne rapporten bygger på surveydata innsamlet i Svinesundsområdet og gjennom datasettet kan vi si noe kvantitativt om grensehandlerne, så som reiseavstand, hva de handler, hvor ofte og for hvor mye. I tillegg omfatter spørreskjemaet spørsmål som går på holdninger til ulike forhold som pris, kvalitet, smugling og andre aspekter ved grensehandel. Gjennom analyse av det surveydataene vil vi kunne si noe om i hvilken grad de bildene som ofte presenteres av hvem grensehandleren og hva grensehandel er kunne si noe om i hvilken grad dette er dekkende bilder av fenomenet grensehandel, eller om det representerer myter som i det minste bør nyanseres. Dette er viktig kunnskap i seg selv, men 1 Ericsson (2001) anslår svenskers grensehandel i Norge til å ligge i størrelsesorden 100 mill NOK. Dette er kun et estimat og det er beheftet med stor usikkerhet. 2 Med aktører i debatten mener vi for eksempel HSH, landbruksnæringen, ulike politikere. 19

20 også fordi grensehandel er et politisk område hvor man søker etter tiltak for å dempe utviklingen. Det er derfor viktig å frambringe kunnskap som kan gi et bedre grunnlag å utforme (eller ikke utforme) tiltak på grunnlag av. Det er viktig å være oppmerksom på at det datasettet som her benyttes ikke gir grunnlag for å besvare spørsmålet om hvorfor noen velger å dra til Sverige for å handle, mens andre ikke reiser. Datasettet omfatter kun respondenter som er på grensehandel (det vil si grensehandlere) og vi har ikke data fra personer som ikke reiser til Sverige for å handel 3. Dette utelukker derimot ikke at resultatene kan si noe om motivasjonsgrunnlaget bak grensehandelen, men det er ingen fullgod analyse av hvorfor noen er grensehandlere, mens andre foretrekker å kjøpe sine matvarer i norske butikker. Det er heller ingen intensjon verken ved analysen i denne rapporten, eller for prosjektet som helhet å si noe om omfanget av grensehandelen i kroner og øre. Forsøk på å estimere omfanget av grensehandelen opp mot Sverige har vist at dette ikke er noen enkel øvelse: Ericsson (2001) estimerer omfanget til milliarder kroner, mens Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) mener riktig anslag ligger i størrelsesorden 7-8 milliarder kroner (HSH 1999) 4. Som beskrevet av Follo (2003) kan det her ligge ulike interesser bak disse beregningene, men det er også snakk om metodiske forskjeller i måten man foretar utregningene på. HSH har benyttet Norges banks valutastatistikk, mens Ericsson har gjennomført en survey. Det er også stor uenighet mellom de to institusjonene når det gjelder hvor stor andel av grensehandelen som skjer via Svinesund versus de andre grensepasseringene i Norge. HSH anslår at andelen av den totale grensehandelen via Svinesund er på 1/3 (HSH 2000), mens Ericsson anslår den til å være 64 prosent. 3 Døving (2003) har derimot data om grensehandel som er av en noe annen karakter og som sier noe om hvorfor man reiser (for hans informanters tilfelle til Finland) på grensehandel. Døvings utgangspunkt er at han følger grensehandlerne fra Norge til Finland (og tilbake igjen) og han oppholder seg fast på norsk side av grensen og får dermed kontakt med både de som reiser på grensehandel og de som ikke (eller sjelden) gjør det. 4 Til sammenligning anslo det danske finansdepartementet at nordmenns grensehandel i Danmark utgjorde 1.3 milliarder danske kroner i

Fenomenet grensehandel rasjonalitet mer enn galskap?

Fenomenet grensehandel rasjonalitet mer enn galskap? Fenomenet grensehandel rasjonalitet mer enn galskap? Samarbeidsprosjekt mellom Bygdeforskning og SIFO Et annerledes grensehandelsprosjekt, skulle ikke være et prosjekt som anslo grensehandelens omfang

Detaljer

Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS

Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning, 2012 ISBN: 978-82-7171-375-1 (pdf) SIRUS arbeider for tiden med et prosjekt

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

Norske forbrukere bruker i større grad makta si enn tidligere

Norske forbrukere bruker i større grad makta si enn tidligere Pressemelding Den internasjonale forbrukerdagen 15. mars 25 Norske forbrukere bruker i større grad makta si enn tidligere Norske forbrukere ser på seg selv som ressurssterke og godt orienterte forbrukere

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder

Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder Oppdragsrapport nr. 14-2004 Arne Dulsrud, Randi Lavik og Anne Marie Øybø Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 14-2005 STATENS INSTITUTT

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært Alkoholforskning och det förändrade läget STURLA NORDLUND Premissleverandør i en alkoholpolitisk turbulent tid INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært preget av store alkoholpolitiske

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Januar er tiden for store salg over nesten hele Europa. Men er januar egentlig den beste måneden for å kjøpe den nye vinterjakken? Eller burde

Detaljer

Befolkningens mening om bevilgninger over statsbudsjettet til norsk landbruk

Befolkningens mening om bevilgninger over statsbudsjettet til norsk landbruk Befolkningens mening om bevilgninger over statsbudsjettet til norsk landbruk Egil Petter Stræte Notat nr 7/08, ISSN 1503-2027 egil.p.strate@bygdeforskning.no Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret

Detaljer

Særavgifter på alkohol

Særavgifter på alkohol Særavgifter på alkohol Høring med Finanskomiteen St.prp.nr.1 2006-2007 kap.5526 post 70 Om oss Vin og brennevinleverandørenes forening (VBF) ble stiftet i 1905 Foreningen organiserer de norske importørene

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner

Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner fhi.no/ml/alkohologrusmidler/statistikk/taxfree-salg-av-alkohol-og-tobakk-ved-norske-lufthavner/ Taxfree-salg ved norske lufthavner i 2015 I 2015

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Vedr. alkoholavgiftene

Vedr. alkoholavgiftene Særavgiftsutvalget Finansdepartementet v/torhild Martinsen Oslo 3.mai 2007 Vedr. alkoholavgiftene I dette notatet har vi foretatt en kort gjennomgang av tilgjengelig statistikk og fakta knyttet til nivået

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

skattefradragsordningen for gaver

skattefradragsordningen for gaver Befolkningens holdninger til skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Juli 2010 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING AV SENTRALE FUNN... 3 3. KORT OM SKATTEFRADRAGSORDNINGEN...

Detaljer

Drikkevaner mellom jenter og gutter

Drikkevaner mellom jenter og gutter Drikkevaner mellom jenter og gutter I undersøkelsen vår ville vi finne ut om det fantes noen forskjell på alkoholbruken blant unge jenter og gutter på Horten Videregående skole. Vi har tatt med en del

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandelen 2006-2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandel for 13,3 mrd. kroner Betydelig økning i nordmenns grensehandel I 2013 grensehandlet nordmenn for 13 305 mill. kroner,

Detaljer

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Grensehandel Sverige og Danmark 2004

Grensehandel Sverige og Danmark 2004 Oppdragsrapport nr. 9-2004 Randi Lavik Grensehandel Sverige og Danmark 2004 3. kvartal juli, august og september 2004 SIFO 2004 Oppdragsrapport nr. 9-2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Endring i bruksstørrelser, eiendom og rådighet til jordbruksareal årsaker og mulige følger

Endring i bruksstørrelser, eiendom og rådighet til jordbruksareal årsaker og mulige følger Endring i bruksstørrelser, eiendom og rådighet til jordbruksareal årsaker og mulige følger Magnar Forbord Norsk senter for bygdeforskning Seminar om strukturendringer i landbruket Norges forskningsråd,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hvordan inkludere forbrukeren?

Hvordan inkludere forbrukeren? Hvordan inkludere forbrukeren? FOTO: ARNE NÆRVA, Scanpix Statens institutt for forbruksforskning FOTO: Scanpix Bryr forbrukerne seg? Kan forbrukerne løse problemet? Kan problemet løses uten forbrukerne?

Detaljer

Bakgrunn og problemstillinger

Bakgrunn og problemstillinger Velferdsvirkninger av økte bilkostnader for barnefamiliers aktivitetsmønstre BISEKseminar Oslo 4.5.09 2009 Randi Hjorthol, rh@toi.no Transportøkonomisk institutt, Norge Bakgrunn og problemstillinger Lite

Detaljer

HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM:

HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM: Rapport 11.10.: HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM: Sammenheng mellom reisemåte og omsetning Spørreundersøkelser i og. Noen hovedfunn: Et flertall av handelsreisene i Trondheim i er miljøvennlige

Detaljer

Norske bønder oppslutning om samvirke

Norske bønder oppslutning om samvirke Norske bønder oppslutning om samvirke 2002-2006 Frekvensrapporter fra undersøkelsen Trender i norsk landbruk 2002, 2004 og 2006 Reidar Almås og Oddveig Storstad Notat nr. 1/07 ISSN 1503-2027 reidar.almas@bygdeforskning.no

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie TØI rapport 537/2001 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 77 sider Sammendrag: Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

7. Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk

7. Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk 7. Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk Nordmenn er blitt mer positive til innvandring og innvandrere utover på 1990-tallet. Velviljen økte særlig fra 1995 til 1996. I årene 1993-1995 endret

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Forbrukeroppfatninger om sammenhengen mellom pris og kvalitet på matområdet. Anne Haukenes Norsk senter for bygdeforskning. www.bygdeforskning.

Forbrukeroppfatninger om sammenhengen mellom pris og kvalitet på matområdet. Anne Haukenes Norsk senter for bygdeforskning. www.bygdeforskning. Forbrukeroppfatninger om sammenhengen mellom pris og kvalitet på matområdet Anne Haukenes Norsk senter for bygdeforskning www.bygdeforskning.no Forbrukeroppfatninger om sammenhengen mellom pris og kvalitet

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat Sak: Nasjonal økologikonferanse 7. og 8. september 2010 Tid: Tirsdag 7. september

Detaljer

Algebra Vi på vindusrekka

Algebra Vi på vindusrekka Algebra Vi på vindusrekka Utsagn... 2 Åpne utsagn... 3 Den ukjente... 4 Likhetstegnet... 5 Likninger... 6 Løs likninger... 7 Matematiske uttrykk... 8 Formel... 9 Tilordning... 10 Funksjon... 11 Koordinatsystem...

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Komparative analyser av befolkningen i rurale og urbane kommuner Alexander Thanem Norsk senter for bygdeforskning Delresultater fra Lokalsamfunnsundersøkelsen

Detaljer

Hva vil forbrukerne ha?

Hva vil forbrukerne ha? Hva vil forbrukerne ha? Unni Kjærnes Forbruksforskningsinstituttet SIFO Høyskolen i Oslo og Akershus - Hvem og hva er «norske forbrukere»? - Ønsker, forventninger og krav holdninger og handlinger - Hvilke

Detaljer

Matvareportalen og forbrukervelferd fra et konkurranseperspektiv

Matvareportalen og forbrukervelferd fra et konkurranseperspektiv Matvareportalen og forbrukervelferd fra et konkurranseperspektiv Tommy Staahl Gabrielsen BECCLE seminar 20 november 2015 www.beccle.no post@beccle.uib.no Konsumentvelferd Hva bryr kundene seg om? Pris,

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012 Prosjektnotat nr. 16-2012 Anita Borch SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 16 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke kopieres

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Innvandrere og integrering i bygd og by

Innvandrere og integrering i bygd og by Innvandrere og integrering i bygd og by Komparative analyser mellom rurale og urbane Alexander Thanem, Maja Farstad og Marit S. Haugen Norsk senter for bygdeforskning Delresultater fra Lokalsamfunnsundersøkelsen

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER. November 2007 og januar 2008

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER. November 2007 og januar 2008 UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER November 2007 og januar 2008 Rapport utarbeidet for Norsk Forening for Klinisk Seksologi av Erik Dalen 21. februar 2008 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 0133 Oslo

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Overslag FRA A TIL Å

Overslag FRA A TIL Å Overslag FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overslag 2 2 Grunnleggende om overslag 2 3 Å gjøre overslag 6 4 Forsiktighetsregler 7 4.1 Når overslaget ikke

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet mottar et betydelig

Detaljer

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Merking av matvarer Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Utvalg og metode Om undersøkelsen Resultatene som presenteres

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013 Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester Gjennomført 14.-21. august 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer med klaging og klagebehandling i forbindelse

Detaljer