generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet"

Transkript

1 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi Slipp juniorene til Les mer side 14 Les mer side 18 Les mer side 6 Nå på nett: O N L I N E Eierskifte er en av de mest dramatiske endringer en liten familiebedrift står overfor. Jon Anders Henriksen, seniorrådgiver i NHO. Les mer side 12 VEDLIKEHOLD: Gjør bedriften attraktiv Les mer side 8 Fornuft og følelser Målet skal være klart, prosessen gjennomtenkt og alle skal bli hørt. Få hjelp av en rågiver som ser helheten i generasjonsskiftet med nøytralt blikk. Les mer side Arv som svir Handle nå spar penger LOVENDRING: De gunstige reglene for overføring av unoterte aksjer kan forsvinne allerede i høst. Mange bør tenke på eierskifte raskt, anbefaler advokat Toril Jørgensen i Ernst & Young Tax og advokat Johan Engelschiøn i Haavind Vislie. Les mer side 4-5 ANNONSE ANNONSE Revisjon og rådgivning Les mer på

2 Juni 2008 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Utfordringer I hele EU-regionen er et smertefritt generasjonsskifte et høyt prioritert område der mye allerede er tilrettelagt. Norges styrende politikere følger ikke EUs anbefalinger. Når skal de forstå? 99 prosent av alle norske bedrifter er små og mellomstore. To av tre av disse er familieeide og sysselsetter rundt arbeidstakere. Når skal landets styrende politikere forstå at dette er landets viktigste del av næringslivet, og se alvoret ved å tilrettelegge for disse bedriftenes fremtid? Vi hjelper våre lesere til å lykkes To tredeler av alle norske arbeidstakere jobber i en slik bedrift. Det er ikke vanskelig da å forstå at dette er ryggraden i norsk næringsliv. Men, ryggraden må vedlikeholdes og styrkes for at landet skal stå rakrygget og godt rustet når oljeog offshoreeventyret en dag tar slutt. Dette er bedriftene vi alle skal leve av fremover, når vi nå går inn i en tid der snart en av tre yrkesføre ikke jobber og der andelen av pensjonister vil øke dramatisk i årene fremover. I hele EU-regionen er et smertefritt generasjonsskifte et høyt prioritert område der mye allerede er tilrettelagt. Norges styrende politikere følger ikke EUs anbefalinger. Ingen har gjort så lite for å tilrettelegge for de økende antall generasjonsskifter vi vet vil måtte komme de neste ti årene. Resultatet er at 35 prosent av de små og mellomstore bedriftene i Norge kan stå i fare for å bli nedlagt. Eldrebølgen venter ikke, den vil bare tilta og lage problemene større for hvert år som går. Vi må begynne å fokusere mer på den delen som skaper noe, før vi kan snakke om å fordele noe som helst. Aktive eiere må ivaretas God småbedriftspolitikk er god distriktspolitikk. Små og mellomstore bedrifter er godt forankret i lokalmiljøet. De er ofte drevet av aktive eiere med sterkt engasjement. Kultur, sport og lokale aktiviteter henter mye av sin støtte gjennom sine lokale bedrifter. Hvilken utenlandsk eier eller private equity-fond ville gjort det samme? Hvilken type eier er samfunnet best tjent med? Fondene eller utenlandske eiere betaler ikke engang den særnorske formueskatten. En skatt vi andre må betale, uavhengig av om bedriften går med underskudd eller ei. En skatt som rammer hele bedriften. Generasjonsskifte er innovasjon Et generasjonsskifte må ses på som innovasjon og nyskaping på lik linje med en oppstartsbedrift. I næringspolitisk arbeid ser de ut til å glemme dette, men heller vektlegge nye oppstartsbedrifter. EU har i sine undersøkelser funnet ut at et generasjonsskifte ivaretar i snitt fem arbeidsplasser, mens en oppstartsbedrift skaper to. Det er derfor samfunnsøkonomisk mer lønnsomt å ivareta de bedriftene vi allerede har i dag. Vi må skape et samfunn der det må være gøy, inspirerende og lønnsomt å være bedriftseier. Det må ligge et incentiv i det å ta sjansen og den risiko som følger med en fote usikker tilværelse som bedriftseier. Vi bør dyrke våre aktive eiere som helter, de som satser privat kapital, og som skaper arbeidsplasser. Gi den nye generasjonen mulighetene I dag er det fint lite som inspirerer unge til å ta over disse bedriftene. Myndighetenes manglende tilrettelegging samt de betydelige kostnadene et generasjonsskifte medfører i gjør at mange tenker seg om to ganger før de sier ja til å overta en familiebedrift. Prosessen er lang og tung, og tar i snitt fem år å gjennomføre. Kostnadene ved en slik gjennomføring hentes normalt fra bedriftens kapital (om det er noe der), eller finansieres gjennom lån. Dette er med på å svekke bedriftens likviditet, og gjennom dette også dens styrke, konkurransekraft og utvikling. Dette er ingen ideell start for junior når man endelig er klar til å overta. Pengene burde blitt værende i bedriften, der de gjør best nytte for seg til å skape nye verdier. Når skal man forstå at det å redusere skatter og avgifter på den ene siden kan bidra til å øke statens samlede inntekter på den andre siden. Men, med kun én fordelingspolitikk i hodet, kan man se at en slik tanke er vanskelig for noen. Hvor er alle de rike? Nå må Kristin Halvorsen slutte å kalle alle bedriftseiere for de rike. Få aktive eiere kjenner seg igjen i det bildet. Sannheten er at de fleste jobber langt mer og samtidig får en svekket privatøkonomisk situasjon etter å ha tatt over egen familiebedrift. Det sørger bl.a. formueskatten for. Verdien av et unotert selskap er for de fleste aktive eiere ikke annet enn et tall på ligningen frem til den dagen man selv arver dem bort eller selger ikke ulikt spillet Monopol. Forskjellen er bare den at man i Monopol mottar penger hver gang man passerer start for å stå godt rustet til en ny runde i motsetning til i den virkelige verden, der man må innbetale penger til staten før man kan ta fatt på neste runde. Skjerp dere, politikere skap et næringsliv som er godt tilrettelagt for generasjonsskifter i tiden som kommer. Gi heller en klapp på skulderen til dem som er villige til å ta sjansen på å ivareta de viktige familiebedriftene og deres ansatte i nok en generasjon fremover. Thomas Heyerdahl Heyerdahl Juveler AS og leder av NHOs utvalg for mindre bedrifter. Generasjonsskifte 1. utgave juni 2008 Adm. dir: Ståle Husby Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Salgssjef: Sigurd Gran Produksjonssjef: Bjarne S. Brokke Design: Tonja Ingrid Sødal Prosjektleder for utgivelsen: Nicolai Kjølner Telefon: e-post: Distribuert med Dagens Næringsliv, juni 2008 Trykk: Dagblad-Trykk Mediaplanet er Europas fremste leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Vi produserer både forbruker- og forretningsaviser. Telefon: Faks: e-post: Vil du vise hva du er god for? Sjekk karriéremulighetene i Norges mest innovative mediehus. Fjern arveavgiften Privat eierskap er helt grunnleggende for arbeidsplassene, verdiskapingen og dermed velferden i Norge. Høyre vil derfor gjøre generasjonsskifter enklere og tryggere for de familieeide bedriftene. Den rødgrønne regjeringen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har økt skatten på privat eierskap (formueskatten) og varsler ytterligere høyere skatt. Høyre vil: - Fjerne arveavgiften for å lette generasjonsskifter - Trappe ned formueskatten Et sterkt Høyre din beste garanti for en borgerlig regjering i 2009

3 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Juni 2008 asjonsskifter generasjon erasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter nerasjonsskifter generasjonsskifter Generasjonsskifter ANNONSE ANNONSE

4 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Juni 2008 Regelendring med kons Regjeringen har varslet gjennomgang av reglene om beregning av arveavgift. Mange frykter at dette kan medføre betydelige skjerpelser ved overføring av aksjer i ikke-børsnoterte selskaper og andeler i ANS eller KS. Tom Amriati-Løvås er i dag svært gunstige regler for å Det verdsette verdien ved overføring av slike aksjer, sier advokat Toril Jørgensen i Ernst & Young Tax Advokatfirma AS. Disse reglene kan i verste fall bli endret med virkning allerede fra 10. oktober 2008 når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Derfor er det viktig at man allerede nå vurderer om man ønsker å overføre hele eller deler av virksomheten til neste generasjon, sier hun. Det er ikke noe i veien for at senior kan sikre seg fortsatt god kontroll i selskapet, selv etter overføring av større aksjeposter. Dette kan gjøres ved å etablere stemme- og/eller utbyttesterke aksjer (A- og B-aksjer, jour. anm.). Vær klar over at om signalene fra regjeringen blir en realitet, vil du ha svært kort tid på deg til å handle, sier hun. Ønsker du å omdanne en personlig næringsvirksomhet skattefritt til et aksjeselskap for å nyte godt av de gunstige reglene vi har i dag, er fristen for dette allerede 1. juli. Det betyr at toget snart går for de som vil handle før en eventuell regelendring, understreker hun. Mange hensyn Det er mange individuelle hensyn å ta i forbindelse med et generasjonsskifte, og jeg vil på det sterkeste oppfordre alle som går med slike tanker om å oppsøke profesjonelle rådgivere. Profesjonell bistand, ikke minst innenfor skatte- og avgiftsområdet, vil kunne forhindre kostbare feil og sørge for en smidig og korrekt prosess, slår hun fast. Zimmer-utvalget Forslag til ny arveavgiftslov ble utredet av Zimmer-utvalget i NOU 2000:8. Når det gjelder arveavgiftsgrunnlaget for ikke-børsnoterte aksjer og selskapsandeler (ANS, KS med mer), foreslås det at også slike eiendeler i større grad skal verdsettes lik omsetningsverdi. I dag er det svært gunstige verdsettelsesregler i arveavgiftsloven 11 a for slike objekter, og det er disse reglene mange frykter vil bli skjerpet. I dag beregnes arveavgiften for ikke-børsnoterte aksjer og selskapsandeler med utgangspunkt i deres skattemessige formuesverdi. Denne verdien ligger normalt betydelig under antatt markedsverdi, og de fleste benytter også dagens mulighet til å redusere arveavgiftsgrunnlaget ytterligere ved å velge å legge seg på bare 30 prosent av disse verdiene. Forslaget fra Zimmer-utvalget vil gjøre et generasjonsskifte i ikkebørsnoterte familiebedrifter svært mye dyrere enn med dagens regler, understreker Jørgensen. 11 a Zimmer-utvalget foreslår altså betydelige endringer i arveavgiftsloven 11 a, og man har lenge spekulert i hvor lenge dagens gunstige regler kan bli stående, sier Jørgensen. Flere av utvalgets øvrige forslag er allerede vedtatt, og dersom også dette forslaget blir vedtatt, vil dette medføre betydelige skjerpelser i arveavgiften spesielt for selskaper med store immaterielle verdier og merverdier på fast eiendom. Disse vil få et dramatisk høyere arveavgiftsgrunnlag, og en eventuell arveavgift ved et fremtidig generasjonsskifte vil for mange kunne bli en tung økonomisk belastning, påpeker hun. Men Det kan komme nye regler for overføring av aksjer med virkning fra 10. oktober 2008, derfor er det viktig at man allerede nå vurderer om man ønsker å overføre hele eller deler av virksomheten til neste generasjon Toril Jørgensen i Ernst & Young Tax Advokatfirma AS. På den annen side er det viktig å ikke kaste seg hodestups inn i et generasjonsskifte. Dette er prosesser som normalt tar lang tid, og det er mange aspekter å ta hensyn til, påpeker advokat Johan Engelschiøn i Haavind Vislie AS. det er altså fortsatt mulig både å omdanne et enkeltpersonsforetak skattefritt til f.eks. et AS (innen 1. juli), og å sørge for en overdragelse av verdiene i selskapet til neste generasjon etter dagens regler (mulig endring 10. oktober), minner Jørgensen om. Store konsekvenser Konsekvensen blir jo at arveoverføring får mye høyere arveavgift. Det kan i mange tilfeller dreie seg om mer enn en tidobling av dagens grunnlag, avhengig av hva de nye reglene blir, sier advokat Johan Engelschiøn i Haavind Vislie AS. Vi vet heller ikke hvor presise reglene blir, men det er grunn til å tro at det blir en betydelig skjerpelse i verdifastsettelsen. Vi vet ikke når reglene vil tre i kraft; normalt vil det komme en høringsrunde etter et lovforslag, men på skatteregler kan det bli gjeldende fra f.eks. offentliggjøringen av statsbudsjettet, sier han. Reager nå Jeg vil råde dem som vil bli rammet av et nytt regelverk AnnonseGenerasjonsSkiftetrykk.indd :57:29

5 Juni 2008 ekvenser Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Et spørsmål om timing Når er tiden inne for et generasjonsskifte? Tom Amriati-Løvås til å reagere nå. Det er allerede en økt pågang fra familiebedrifter, særlig eiendomsselskaper, som vil merke en regelendring spesielt sterkt, sier Engelschiøn. På den annen side er det viktig å ikke kaste seg hodestups inn i et generasjonsskifte. Dette er prosesser som normalt tar lang tid, og det er mange aspekter å ta hensyn til. Et viktig poeng er at man gjør dette riktig. Vil man for eksempel etablere A- og B-aksjer, og så overføre verdiene til neste generasjon, må man passe på at den lille posten med A-aksjer man sitter igjen med ikke har hele verdien ved overføringen av disse i neste omgang. Det ville ikke vært spesielt gunstig, smiler han. Å Torbjøn Nilsen (t.v.) og Geir Sandal, gründere av portalen Lov å ha følelser? Et generasjonsskifte fører med seg en mengde følelser som de involverte partene må forholde seg til. Bevisstgjøring av den avtroppende sjefen er avgjørende for å lykkes. Tom Amriati-Løvås begynner og slutter med senior, altså Alt den som gir slipp på kontrollen, sier Geir Samdal i gess.no Generasjons- og EierSkifte Senter. Den klassiske modellen er at senior, som sitter ved makten, er bekymret for firmaets fremtid. Junior som skal overta er derimot frustrert over at han ikke slipper til. Men her har vi utallige scenarioer og variasjoner. Vi har familiebedrifter hvor dette går helt glatt og fint, og vi har direkte katastrofer, med konkurser og familietragedier som resultat. Det er derfor vi tilbyr bistand til senior og har utviklet et lederutviklingsprogram for juniorer som skal overta ledelsen i familiebedrifter, sier Samdal. Amputasjon Ikke bare skal senior gi fra seg styringen over noe som Fire valg Står man foran en situasjon der senior skal tre tilbake, har man i realiteten kun fire valg: Selge til utenforstående Generasjonsskifte innad i familien/få inn ekstern leder Selge til ansatte Nedleggelse er bygget opp og forvaltet gjennom mange år; det blir også flyttet mye makt og prestisje til nye hender, sier Samdal. Det vi ser som en svært viktig del av et generasjonsskifte er nettopp å bevisstgjøre senior på sin rolle. Dette kan ta tid, men om ikke senior plasserer seg riktig i prosessen, vil det heller ikke bli et vellykket skifte, sier han. Vi må huske på at det ofte er svært viljesterke personligheter som skal gi fra seg en vesentlig del av identiteten sin. Mye av identiteten til vedkommende blir amputert, understreker han. Løsning Løsningen for mange er å gi junior et eget prosjekt der han kan bygge seg opp som leder. Da får junior sjansen til å utvikle seg som leder, og senior kan følge opp fremdriften i juniors prosjekt, slår han fast. Å det første vil jeg si at et generasjonsskifte ikke For bare er aldersbetinget, men like mye et spørsmål om timing, sier seniorpartner Tomm Amundsen i Weibull. Det vi skal se etter er tydelige tegn på at bedriften har behov for et eierskifte. Tydelige tegn er at marginene faller, samtidig som det ikke er den samme gløden og sulten i ledelsen lenger. Det er med andre ord bedriftens egen helsetilstand som i mange tilfeller avgjør om et generasjonsskifte er på sin plass. I tillegg kommer behovet for at eiere/ledere har behov for å overlate stafettpinnen til yngre krefter, uten at virksomheten viser tegn på minsket nyskaping og utvikling. Glade amatører Det er viktig i slike prosesser å begynne tidlig. Å foreta et generasjonsskifte, er en prosess som ikke er unnagjort på noen korte uker. Ofte tar det flere år fra man begynner å tenke på det til prosessen er avsluttet, sier han. Et annet moment er å trekke inn profesjonelle rådgivere tidlig. Klarer man å gjennomføre et godt skifte, vil det i mange tilfeller være et konkurransefortrinn for virksomheten, som da får en ny giv. Jeg mener bestemt at for mange bedrifter der ute blir generasjonsskiftet og omstendighetene rundt dette ikke prioritert riktig. Vi må huske på at dette er noe man gjør én gang i livet, og de færreste kan håndtere dette på egen hånd. Det blir fort de glade amatørenes aften om dette ikke håndteres riktig av gode rådgivere, som kan se hvilke behov som må møtes for å gjennomføre en vellykket prosess, understreker han. Å Mor Åse til Peer Gynt: Hva har slekten nu tilbage fra din farfars velmaktsdage? Hvor er skjeppene med mynt efter gamle Rasmus Gynt? SIMONSEN Advokatfirma DA og Dht Corporate Services AS har utviklet et nært samarbeid for bistand i alle faser av et generasjonsskifte. Vi ivaretar dine økonomiske, juridiske og strategiske hensyn og coacher deg gjennom hele prosessen slik at generasjonsskiftet blir så vellykket som mulig. Kontakt: DHT Corporate Services AS Gunnar A. Dahl Mail: Mob: Tlf: SIMONSEN Advokatfirma DA Sigurd Knudtzon Mail: Mob: Tlf:

6 Juni 2008 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Tidlig krøket Christian Svanholm startet å jobbe i farens og onkelens begravelsesbyrå da han var 17 år. Mette Ryen Tidlig i 2005 fikk familien nyss om at nye skatteregler var på trappene. Dette var regler som ville gjøre generasjonsskiftet både vanskeligere og dyrere. Derfor begynte det å haste med å overføre familiefirmaet Svanholm Begravelsesbyrå til neste generasjon. I tillegg til Christian, skulle den ett år yngre fetteren, Lars Erik, overta. Ettersom det skulle komme nye regler i 2006, skyndte vi oss å gjøre unna papirarbeidet i 2005, sier Christian Svanholm. Ekspertråd I første omgang tok familien kontakt med en som var forretningsadvokat og rådgiver i økonomiske spørsmål. Han hadde stålkontroll over regler og hva som burde gjøres, sier Svanholm. Forretningsadvokaten snakket Fordelen med å la aksjeselskap eie aksjer, er at aksjeselskap ikke betaler skatt av aksjeutbytte fra andre aksjeselskap. Skattlegging skjer først når det tas ut utbytte. Christian Svanholm. med familien om firmaet, hvordan det ble drevet og hvordan de planla å drive det videre. Han gikk gjennom alt, og kom frem til et særdeles godt resultat, sier Svanholm. Holdningsselskap Det endte med at faren, onkelen, Christian og Lars Erik opprettet hvert sitt heleide aksjeselskap. Disse aksjene fungerer som holdingselskaper. Faren og onkelen eide fra før halvparten av aksjene hver. Disse ble delt ut, slik at hvert av de fire holdingsselskapene eide 25 prosent. Begravelsesbyrået var belånt, slik at aksjene ikke hadde så stor verdi. Fordelen med å la aksjeselskap eie aksjer, er at aksjeselskap ikke betaler skatt av aksjeutbytte fra andre aksjeselskap. Skattlegging skjer først når det tas ut utbytte. Seniorene kan nå selge resten av aksjene til oss litt pø om pø, sier Svanholm. Og trekke seg ut av driften når de selv føler at det er naturlig. Åpenhet I og med at både Christian og fetteren har jobbet mange år i Svanholm Begravelsesbyrå, var ikke seniorene skeptiske til at juniorene nå skulle komme og overta. Både Lars og jeg har jo vært med i styret og vært involvert i driften i mange år, sier Svanholm. Vi har vært med på diskusjoner og blitt tatt med på råd. Seniorene skjønte tidlig hvem i familien som ville komme til å drive firmaet videre. De har ikke lagt kjepper i hjulene, men involverer oss og er aktive selv, sier Svanholm. Svanholm synes skrekkeksempe- 2x2 generasjoner: (F.V.) Christian Svanholm, Carl-Johan Svanholm, Lars Erik Svanholm og Knut Ivar Svanholm, jobber alle i Svanholm begrevelsesbyrå. let er foreldregenerasjoner som ikke slipper de yngre til før senioren er 70 og junior 50. Viser neste generasjon interesse for å ta over, så la dem bli med på driften, råder Svanholm. I verste fall må generasjonsfirmaet legge inn årene fordi man starter for sent. Interesserte juniorer bør være med fra 20-årsalderen. Svanholm råder også alle som står foran et generasjonsskifte i familiebedriften til å søke profesjonell hjelp. Dette bør ikke vanlige forretningsdrivende gjøre alene, sier han. Å Historikk 1929 Svanholm Begravelsesbyrå stiftes av møbelsnekker Gunnar Svanholm og en kamerat Hjørdis Svanholm, Gunnars kone, overtar etter kameraten Sønnen Ivar overtar driften Firmaet blir AS. Ivar deler aksjene med kona Thelma Thelma og barna Carl-Johan og Knut overtar en tredel hver av aksjene Carl-Johan og Knut har halvparten hver av aksjene Christian og Lars Erik blir medeiere. Spør oss om skatt og arveavgift i generasjonsskifter! Skatt og avgift er organisert i et eget forretningsområde, og består av 12 høyt kvalifiserte advokater og fullmektiger. Vi jobber bredt med ulike problemstillinger i selskaper/bedrifter, i forbindelse med omorganiseringer, generasjonsskifter og merverdiavgift. B l å B o k s t a v e r : F o t o : E i n a r A s l a k s e n Kontakt: Johan K. Engelschiøn Ragnar Østensen Espen Nordbø

7 Juni 2008 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Klar for generasjonsskifte? BDO Noraudit er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med 600 partnere og medarbeidere over hele landet - fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. Internasjonalt samarbeider vi med BDO International med ansatte i over 100 land. Vi kan tilbyr blant annet rådgivning innenfor generasjonsskifte og skatteområdet. Våre rådgivere besitter kompetanse i ulike deler av fasene i et generasjonsskifte. Vi kan hjelpe deg finne svarene på om og hvordan et generasjonsskifte kan gjennomføres i din virksomhet. Ta kontakt med en av våre rådgivere på telefon eller få mer informasjon på

8 Juni 2008 Vår nye onlineportal Et annet viktig moment er arveavgift og formuesbeskatning. Dette kan i mange tilfeller bli en belastning, spesielt om man må gå ut og ta opp dyre lån for å betale. Tore Karlsson, advokat og partner i Grette DA. We succeed if you succeed Girskifte i familiebedrifter Private equity-fond (PE) kan være løsningen hvis familiebedriften ikke har noen naturlig arvtaker. Hvis det er et medlem av famiien som skal overta bedriften ved et generasjonsskifte er det viktig å vurdere hva som skal skje i forhold til den øverige familien. Skal de være passive eiere, ha styreverv eller delta aktivt? Å sikre kontinuitet ved arv Et generasjonsskifte er i prinsippet fordeling av arv der alle aktørene deltar aktivt. Dette kan oppfattes som vanskelig for mange, og det er lett å gjøre feil. Tom Amriati-Løvås Tore Karlsson, advokat og partner i Grette DA. vil alltid dukke opp ulike problemstillinger av både Det praktisk og juridisk art ved et eierskifte, sier advokat Tore Karlsson i Grette. Man må alltid tilstrebe å bevare et godt forhold innen familien, også i ettertid. I forhold til generasjonsskiftet, er det viktig å avklare om barn eller andre nære slektninger kommer i betraktning, altså om det er hensiktsmessig at de overtar virksomheten, forklarer han. Hvis det er tilfelle, må det også vurderes om vedkommende har nødvendig kompetanse, og ikke minst lyst til å overta. Det med lyst og motivasjon er etter min mening helt grunnleggende, understreker Karlsson. Et annet viktig moment er arveavgift og formuesbeskatning. Dette kan i mange tilfeller bli en belastning, spesielt om man må gå ut og ta opp dyre lån for å betale. Hva med den øvrige familien? Skal de være passive eiere, ha styreverv eller delta aktivt? Dette kan fort bli spørsmål som er vanskelig å løse, og hvor man bestemt bør søke profesjonell rådgivning, sier han. Andre aspekter er den operative gjennomføringen av generasjonsskiftet. Hvordan skal det gjøres rent praktisk og juridisk? I disse dager er det et viktig moment med spørsmålet om å endre reglene for arveavgiftsrabatten for ikke-børsnoterte aksjer. Selv om man ikke føler at tiden er inne, er det et godt råd å tilpasse seg de kommende reglene ved å overføre verdiene til barna for å få glede av de gunstige reglene vi har i dag. Dette kan gjøres ved å fordele A- og B-aksjer, der senior inntil videre beholder kontrollen med A-aksjene, mens verdiene er plassert i B-aksjene, sier Karlsson til slutt. Å Mette Ryen Vi ønsker å ta en dominerende eierandel når vi investerer, sier Managing Partner Haakon H. Jensen i True North Capital. Familien kan gjerne bli med videre på en andel, men en slik transaksjon bereder grunnen til et endelig salg om 3 7 år, som er vår eierskapshorisont. Selskapet har kanskje hittil vært en sparekasse der familien kan hente ut utbytte. Vi har en annen agenda, med mål om vekst og fokus på marginer, sier Jensen. For familien blir det å trekke til seg et PE-fond en utvikling fra å være i operativ virksomhet til å drive kapitalforvaltning. Profesjonalisering Vi bidrar til en institusjonalisering av selskapet, sier Jensen. Dette innebærer å sette på plass en balanse egnet for vekst, styrke ledelsen og å sette sammen et dyktig styre. Organisasjonen profesjonaliseres på økonomistyring og rapportering, og det sørges for at alles incentiver peker i samme retning. Etter en utviklingsperiode fremstår selskapet mer som en institusjon og har forutsetninger for en høyere omsetning, sier Jensen. Selskapet kan da være attraktivt for større fond eller industrielle kjøpere, eller etter hvert også bli modent for en børsnotering. Å Salg av bedrift, generasjonskifte? Eiere av mindre og mellomstore bedrifter bør ofte starte en salgsprosess i god tid før planlagt pensjonering. Årsaken er at kjøpere oftest vil ha med tidligere eiere i en overgangsperiode for å sikre kompetanseoverføring til nye eiere. Bedriftsmegler 1 har spesialisert seg på små og mellomstore bedrifter innen handel, service og industri. Vi har erfarne meglere som tilbyr rådgivning og en grundig prosess med fokus på å finne rette kjøper. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi bistår deg i hele prosessen tlf: Lysaker Torg Lysaker Postboks 348, 1326 Lysaker

9 Juni 2008 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi bidrar til et verdiskapende generasjonsskifte Fondet Norvestor IV investerte i gullsmedkjeden Panorama i Selskapet er nå Norges største innen gullsmedbransjen etter å ha nær tredoblet omsetningen. Siden investeringstidspunktet har Norvestor jobbet tett sammen med adm. dir. og gründer Arne Lunder og resten av ledelsen for å videreutvikle selskapet samt å starte prosessen for et generasjonsskifte. Helt fra starten har jeg vært bevisst på at en stor endring skal tre i kraft, og har satt fokus på rollefordeling og opplæring for å gjøre selskapet uavhengig av meg, sier Arne Lunder. Forandringsprosessen har vært planlagt fra investeringstidspunktet og det har tidlig vært kommunisert ut i organisasjonen. Styret jobber i nært samarbeid med avtroppende leder for å sikre en optimal prosess der alle parters interesser blir ivaretatt og fremtidige roller avklares. Arne Lunder forblir en stor eier og fortsetter i styrefunksjon for å ivareta kompetanseoverføring. Alle har like økonomiske incentivier for at prosessen skal bli vellykket. Vidar Skoglund (t.v) er ansatt for å ta over etter gründer og adm. dir. i Panorama, Arne Lunder (i midten). Her er de sammen med Lars Grinde (t.h) som er styreleder i Panorama og partner i Norvestor Equity. Norvestor Equity AS er en ledende aktør innen private equity i Norge med lang erfaring med generasjonsskifter. Teamet har en kombinasjon av operativ og private equity bakgrunn og har siden 1991 investert i 53 selskaper og gjørt mer enn 160 påfølgende bedriftskjøp. Norvestor har gjennomført 46 realisasjoner, inkludert 16 børsnotering og har i dag syv selskaper i sin investeringsportefølje fordelt på to fond. Norvestor Equity AS Roald Amundsensgate 6, 0161 Oslo Tel E-post: com Rådgivning i forbindelse med generasjonsskifte og endring i eierskap Saga Corporate Finance er et uavhengig rådgivningsselskap som tilbyr spesialiserte rådgivningstjenester i forbindelse med salg, fusjoner og oppkjøp av bedrifter i det norske SMB markedet. Saga Corporate Finance har kontorer i Oslo og Bergen og består av ti rådgivere med bred finansiell og industriell ekspertise, og lang erfaring fra rådgivning i forbindelse med endringer i eierskaps- og selskapsstruktur. Et stort antall privateide norske bedrifter står overfor et generasjonsskifte i årene som kommer. Eierskifte og endringer i en virksomhets selskapsstruktur er forbundet med ulike former for risiko. God planlegging er kritisk for å gjennomføre et forestående generasjonsskifte og overføring av virksomhetens eierskap, samt ivareta alle involverte parters interesser på best mulig måte. Saga Corporate Finance har lang og omfattende erfaring med de risikoelementer, problemstillinger og alternative handlingsvalg man blir stilt overfor i forbindelse med generasjonsskifte og endringer i en virksomhets eierstruktur. Vi bistår og følger våre oppdragsgivere gjennom hele prosessen fra begynnelse til slutt, opprettholder kontroll og fremdrift gjennom de ulike faser i prosessen, og bidrar til at prosessen blir utført i henhold til forventet resultat og gjennomføringsplan. Med basis i vår omfattende erfaring fra transaksjonsrelaterte rådgivningsoppdrag, tilbyr Saga Corporate Finance våre oppdragsgivere et bredt spekter av rådgivningstjenester i forbindelse med: Salg av virksomheter Kjøp av virksomheter Fusjoner og fisjoner Ledelsesinitierte oppkjøp (MBOs) Rådgivningstjenester i forbindelse med egenkapitalfinansiering Saga Corporate Finance: tlf: fax:

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Trygg økonomi 2. utgave mars 2008 Turbulente tider: Per-Kristian Foss gir deg sine beste økonomitips Les mer side 12 13 Guide til bedre single-økonomi Les

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6 OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE 2. UTGAVE, JUNI 2006 IPR en oppgave for styret Hvorvidt du er et stort eller lite selskap, er ansvarsfordeling viktig, også med hensyn til selskapets IPR. Riktig og effektiv

Detaljer

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14 Nr. 5-2013 - 96. årgang Tostrup turnerer landet rundt Side 6 Med banken i klasserommet Side 14 ...og snart er det sommer... N Y H E T E R Sparebankbladet får færre utgivelser Sparebankforeningens styre

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Fremtidens eieformer. Av Henrik Platz

Fremtidens eieformer. Av Henrik Platz Innhold Når retten til liv patenteres 4 4 På jakt etter den nye økonomien 6 SKALTEK AB 8 Smånytt 10 Økonomer med fokus på miljøansvar og humanistiske verdier: Richard Welford 12 6 JAK Medlemsbank den rentefrie

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ARBEIDSRETT

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ARBEIDSRETT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nyansettelser Det kan koste deg dyrt å bryte fortrinnsretten Frist: 01.01.10 Må din bransje tilby bedriftshelsetjeneste? Nr. 5 / Des. 09 ARBEIDSRETT 9TIPS

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7 nr. 2 - mars 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Kerstin Sofia Anderssson driver Sörbyn Turism & konferens. (Foto Tora Herud) Skaper nye virksomheter Jeg kunne ikke utstå å se på for fallet

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer