generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet"

Transkript

1 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi Slipp juniorene til Les mer side 14 Les mer side 18 Les mer side 6 Nå på nett: O N L I N E Eierskifte er en av de mest dramatiske endringer en liten familiebedrift står overfor. Jon Anders Henriksen, seniorrådgiver i NHO. Les mer side 12 VEDLIKEHOLD: Gjør bedriften attraktiv Les mer side 8 Fornuft og følelser Målet skal være klart, prosessen gjennomtenkt og alle skal bli hørt. Få hjelp av en rågiver som ser helheten i generasjonsskiftet med nøytralt blikk. Les mer side Arv som svir Handle nå spar penger LOVENDRING: De gunstige reglene for overføring av unoterte aksjer kan forsvinne allerede i høst. Mange bør tenke på eierskifte raskt, anbefaler advokat Toril Jørgensen i Ernst & Young Tax og advokat Johan Engelschiøn i Haavind Vislie. Les mer side 4-5 ANNONSE ANNONSE Revisjon og rådgivning Les mer på

2 Juni 2008 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Utfordringer I hele EU-regionen er et smertefritt generasjonsskifte et høyt prioritert område der mye allerede er tilrettelagt. Norges styrende politikere følger ikke EUs anbefalinger. Når skal de forstå? 99 prosent av alle norske bedrifter er små og mellomstore. To av tre av disse er familieeide og sysselsetter rundt arbeidstakere. Når skal landets styrende politikere forstå at dette er landets viktigste del av næringslivet, og se alvoret ved å tilrettelegge for disse bedriftenes fremtid? Vi hjelper våre lesere til å lykkes To tredeler av alle norske arbeidstakere jobber i en slik bedrift. Det er ikke vanskelig da å forstå at dette er ryggraden i norsk næringsliv. Men, ryggraden må vedlikeholdes og styrkes for at landet skal stå rakrygget og godt rustet når oljeog offshoreeventyret en dag tar slutt. Dette er bedriftene vi alle skal leve av fremover, når vi nå går inn i en tid der snart en av tre yrkesføre ikke jobber og der andelen av pensjonister vil øke dramatisk i årene fremover. I hele EU-regionen er et smertefritt generasjonsskifte et høyt prioritert område der mye allerede er tilrettelagt. Norges styrende politikere følger ikke EUs anbefalinger. Ingen har gjort så lite for å tilrettelegge for de økende antall generasjonsskifter vi vet vil måtte komme de neste ti årene. Resultatet er at 35 prosent av de små og mellomstore bedriftene i Norge kan stå i fare for å bli nedlagt. Eldrebølgen venter ikke, den vil bare tilta og lage problemene større for hvert år som går. Vi må begynne å fokusere mer på den delen som skaper noe, før vi kan snakke om å fordele noe som helst. Aktive eiere må ivaretas God småbedriftspolitikk er god distriktspolitikk. Små og mellomstore bedrifter er godt forankret i lokalmiljøet. De er ofte drevet av aktive eiere med sterkt engasjement. Kultur, sport og lokale aktiviteter henter mye av sin støtte gjennom sine lokale bedrifter. Hvilken utenlandsk eier eller private equity-fond ville gjort det samme? Hvilken type eier er samfunnet best tjent med? Fondene eller utenlandske eiere betaler ikke engang den særnorske formueskatten. En skatt vi andre må betale, uavhengig av om bedriften går med underskudd eller ei. En skatt som rammer hele bedriften. Generasjonsskifte er innovasjon Et generasjonsskifte må ses på som innovasjon og nyskaping på lik linje med en oppstartsbedrift. I næringspolitisk arbeid ser de ut til å glemme dette, men heller vektlegge nye oppstartsbedrifter. EU har i sine undersøkelser funnet ut at et generasjonsskifte ivaretar i snitt fem arbeidsplasser, mens en oppstartsbedrift skaper to. Det er derfor samfunnsøkonomisk mer lønnsomt å ivareta de bedriftene vi allerede har i dag. Vi må skape et samfunn der det må være gøy, inspirerende og lønnsomt å være bedriftseier. Det må ligge et incentiv i det å ta sjansen og den risiko som følger med en fote usikker tilværelse som bedriftseier. Vi bør dyrke våre aktive eiere som helter, de som satser privat kapital, og som skaper arbeidsplasser. Gi den nye generasjonen mulighetene I dag er det fint lite som inspirerer unge til å ta over disse bedriftene. Myndighetenes manglende tilrettelegging samt de betydelige kostnadene et generasjonsskifte medfører i gjør at mange tenker seg om to ganger før de sier ja til å overta en familiebedrift. Prosessen er lang og tung, og tar i snitt fem år å gjennomføre. Kostnadene ved en slik gjennomføring hentes normalt fra bedriftens kapital (om det er noe der), eller finansieres gjennom lån. Dette er med på å svekke bedriftens likviditet, og gjennom dette også dens styrke, konkurransekraft og utvikling. Dette er ingen ideell start for junior når man endelig er klar til å overta. Pengene burde blitt værende i bedriften, der de gjør best nytte for seg til å skape nye verdier. Når skal man forstå at det å redusere skatter og avgifter på den ene siden kan bidra til å øke statens samlede inntekter på den andre siden. Men, med kun én fordelingspolitikk i hodet, kan man se at en slik tanke er vanskelig for noen. Hvor er alle de rike? Nå må Kristin Halvorsen slutte å kalle alle bedriftseiere for de rike. Få aktive eiere kjenner seg igjen i det bildet. Sannheten er at de fleste jobber langt mer og samtidig får en svekket privatøkonomisk situasjon etter å ha tatt over egen familiebedrift. Det sørger bl.a. formueskatten for. Verdien av et unotert selskap er for de fleste aktive eiere ikke annet enn et tall på ligningen frem til den dagen man selv arver dem bort eller selger ikke ulikt spillet Monopol. Forskjellen er bare den at man i Monopol mottar penger hver gang man passerer start for å stå godt rustet til en ny runde i motsetning til i den virkelige verden, der man må innbetale penger til staten før man kan ta fatt på neste runde. Skjerp dere, politikere skap et næringsliv som er godt tilrettelagt for generasjonsskifter i tiden som kommer. Gi heller en klapp på skulderen til dem som er villige til å ta sjansen på å ivareta de viktige familiebedriftene og deres ansatte i nok en generasjon fremover. Thomas Heyerdahl Heyerdahl Juveler AS og leder av NHOs utvalg for mindre bedrifter. Generasjonsskifte 1. utgave juni 2008 Adm. dir: Ståle Husby Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Salgssjef: Sigurd Gran Produksjonssjef: Bjarne S. Brokke Design: Tonja Ingrid Sødal Prosjektleder for utgivelsen: Nicolai Kjølner Telefon: e-post: Distribuert med Dagens Næringsliv, juni 2008 Trykk: Dagblad-Trykk Mediaplanet er Europas fremste leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Vi produserer både forbruker- og forretningsaviser. Telefon: Faks: e-post: Vil du vise hva du er god for? Sjekk karriéremulighetene i Norges mest innovative mediehus. Fjern arveavgiften Privat eierskap er helt grunnleggende for arbeidsplassene, verdiskapingen og dermed velferden i Norge. Høyre vil derfor gjøre generasjonsskifter enklere og tryggere for de familieeide bedriftene. Den rødgrønne regjeringen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har økt skatten på privat eierskap (formueskatten) og varsler ytterligere høyere skatt. Høyre vil: - Fjerne arveavgiften for å lette generasjonsskifter - Trappe ned formueskatten Et sterkt Høyre din beste garanti for en borgerlig regjering i 2009

3 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Juni 2008 asjonsskifter generasjon erasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter nerasjonsskifter generasjonsskifter Generasjonsskifter ANNONSE ANNONSE

4 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Juni 2008 Regelendring med kons Regjeringen har varslet gjennomgang av reglene om beregning av arveavgift. Mange frykter at dette kan medføre betydelige skjerpelser ved overføring av aksjer i ikke-børsnoterte selskaper og andeler i ANS eller KS. Tom Amriati-Løvås er i dag svært gunstige regler for å Det verdsette verdien ved overføring av slike aksjer, sier advokat Toril Jørgensen i Ernst & Young Tax Advokatfirma AS. Disse reglene kan i verste fall bli endret med virkning allerede fra 10. oktober 2008 når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Derfor er det viktig at man allerede nå vurderer om man ønsker å overføre hele eller deler av virksomheten til neste generasjon, sier hun. Det er ikke noe i veien for at senior kan sikre seg fortsatt god kontroll i selskapet, selv etter overføring av større aksjeposter. Dette kan gjøres ved å etablere stemme- og/eller utbyttesterke aksjer (A- og B-aksjer, jour. anm.). Vær klar over at om signalene fra regjeringen blir en realitet, vil du ha svært kort tid på deg til å handle, sier hun. Ønsker du å omdanne en personlig næringsvirksomhet skattefritt til et aksjeselskap for å nyte godt av de gunstige reglene vi har i dag, er fristen for dette allerede 1. juli. Det betyr at toget snart går for de som vil handle før en eventuell regelendring, understreker hun. Mange hensyn Det er mange individuelle hensyn å ta i forbindelse med et generasjonsskifte, og jeg vil på det sterkeste oppfordre alle som går med slike tanker om å oppsøke profesjonelle rådgivere. Profesjonell bistand, ikke minst innenfor skatte- og avgiftsområdet, vil kunne forhindre kostbare feil og sørge for en smidig og korrekt prosess, slår hun fast. Zimmer-utvalget Forslag til ny arveavgiftslov ble utredet av Zimmer-utvalget i NOU 2000:8. Når det gjelder arveavgiftsgrunnlaget for ikke-børsnoterte aksjer og selskapsandeler (ANS, KS med mer), foreslås det at også slike eiendeler i større grad skal verdsettes lik omsetningsverdi. I dag er det svært gunstige verdsettelsesregler i arveavgiftsloven 11 a for slike objekter, og det er disse reglene mange frykter vil bli skjerpet. I dag beregnes arveavgiften for ikke-børsnoterte aksjer og selskapsandeler med utgangspunkt i deres skattemessige formuesverdi. Denne verdien ligger normalt betydelig under antatt markedsverdi, og de fleste benytter også dagens mulighet til å redusere arveavgiftsgrunnlaget ytterligere ved å velge å legge seg på bare 30 prosent av disse verdiene. Forslaget fra Zimmer-utvalget vil gjøre et generasjonsskifte i ikkebørsnoterte familiebedrifter svært mye dyrere enn med dagens regler, understreker Jørgensen. 11 a Zimmer-utvalget foreslår altså betydelige endringer i arveavgiftsloven 11 a, og man har lenge spekulert i hvor lenge dagens gunstige regler kan bli stående, sier Jørgensen. Flere av utvalgets øvrige forslag er allerede vedtatt, og dersom også dette forslaget blir vedtatt, vil dette medføre betydelige skjerpelser i arveavgiften spesielt for selskaper med store immaterielle verdier og merverdier på fast eiendom. Disse vil få et dramatisk høyere arveavgiftsgrunnlag, og en eventuell arveavgift ved et fremtidig generasjonsskifte vil for mange kunne bli en tung økonomisk belastning, påpeker hun. Men Det kan komme nye regler for overføring av aksjer med virkning fra 10. oktober 2008, derfor er det viktig at man allerede nå vurderer om man ønsker å overføre hele eller deler av virksomheten til neste generasjon Toril Jørgensen i Ernst & Young Tax Advokatfirma AS. På den annen side er det viktig å ikke kaste seg hodestups inn i et generasjonsskifte. Dette er prosesser som normalt tar lang tid, og det er mange aspekter å ta hensyn til, påpeker advokat Johan Engelschiøn i Haavind Vislie AS. det er altså fortsatt mulig både å omdanne et enkeltpersonsforetak skattefritt til f.eks. et AS (innen 1. juli), og å sørge for en overdragelse av verdiene i selskapet til neste generasjon etter dagens regler (mulig endring 10. oktober), minner Jørgensen om. Store konsekvenser Konsekvensen blir jo at arveoverføring får mye høyere arveavgift. Det kan i mange tilfeller dreie seg om mer enn en tidobling av dagens grunnlag, avhengig av hva de nye reglene blir, sier advokat Johan Engelschiøn i Haavind Vislie AS. Vi vet heller ikke hvor presise reglene blir, men det er grunn til å tro at det blir en betydelig skjerpelse i verdifastsettelsen. Vi vet ikke når reglene vil tre i kraft; normalt vil det komme en høringsrunde etter et lovforslag, men på skatteregler kan det bli gjeldende fra f.eks. offentliggjøringen av statsbudsjettet, sier han. Reager nå Jeg vil råde dem som vil bli rammet av et nytt regelverk AnnonseGenerasjonsSkiftetrykk.indd :57:29

5 Juni 2008 ekvenser Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Et spørsmål om timing Når er tiden inne for et generasjonsskifte? Tom Amriati-Løvås til å reagere nå. Det er allerede en økt pågang fra familiebedrifter, særlig eiendomsselskaper, som vil merke en regelendring spesielt sterkt, sier Engelschiøn. På den annen side er det viktig å ikke kaste seg hodestups inn i et generasjonsskifte. Dette er prosesser som normalt tar lang tid, og det er mange aspekter å ta hensyn til. Et viktig poeng er at man gjør dette riktig. Vil man for eksempel etablere A- og B-aksjer, og så overføre verdiene til neste generasjon, må man passe på at den lille posten med A-aksjer man sitter igjen med ikke har hele verdien ved overføringen av disse i neste omgang. Det ville ikke vært spesielt gunstig, smiler han. Å Torbjøn Nilsen (t.v.) og Geir Sandal, gründere av portalen Lov å ha følelser? Et generasjonsskifte fører med seg en mengde følelser som de involverte partene må forholde seg til. Bevisstgjøring av den avtroppende sjefen er avgjørende for å lykkes. Tom Amriati-Løvås begynner og slutter med senior, altså Alt den som gir slipp på kontrollen, sier Geir Samdal i gess.no Generasjons- og EierSkifte Senter. Den klassiske modellen er at senior, som sitter ved makten, er bekymret for firmaets fremtid. Junior som skal overta er derimot frustrert over at han ikke slipper til. Men her har vi utallige scenarioer og variasjoner. Vi har familiebedrifter hvor dette går helt glatt og fint, og vi har direkte katastrofer, med konkurser og familietragedier som resultat. Det er derfor vi tilbyr bistand til senior og har utviklet et lederutviklingsprogram for juniorer som skal overta ledelsen i familiebedrifter, sier Samdal. Amputasjon Ikke bare skal senior gi fra seg styringen over noe som Fire valg Står man foran en situasjon der senior skal tre tilbake, har man i realiteten kun fire valg: Selge til utenforstående Generasjonsskifte innad i familien/få inn ekstern leder Selge til ansatte Nedleggelse er bygget opp og forvaltet gjennom mange år; det blir også flyttet mye makt og prestisje til nye hender, sier Samdal. Det vi ser som en svært viktig del av et generasjonsskifte er nettopp å bevisstgjøre senior på sin rolle. Dette kan ta tid, men om ikke senior plasserer seg riktig i prosessen, vil det heller ikke bli et vellykket skifte, sier han. Vi må huske på at det ofte er svært viljesterke personligheter som skal gi fra seg en vesentlig del av identiteten sin. Mye av identiteten til vedkommende blir amputert, understreker han. Løsning Løsningen for mange er å gi junior et eget prosjekt der han kan bygge seg opp som leder. Da får junior sjansen til å utvikle seg som leder, og senior kan følge opp fremdriften i juniors prosjekt, slår han fast. Å det første vil jeg si at et generasjonsskifte ikke For bare er aldersbetinget, men like mye et spørsmål om timing, sier seniorpartner Tomm Amundsen i Weibull. Det vi skal se etter er tydelige tegn på at bedriften har behov for et eierskifte. Tydelige tegn er at marginene faller, samtidig som det ikke er den samme gløden og sulten i ledelsen lenger. Det er med andre ord bedriftens egen helsetilstand som i mange tilfeller avgjør om et generasjonsskifte er på sin plass. I tillegg kommer behovet for at eiere/ledere har behov for å overlate stafettpinnen til yngre krefter, uten at virksomheten viser tegn på minsket nyskaping og utvikling. Glade amatører Det er viktig i slike prosesser å begynne tidlig. Å foreta et generasjonsskifte, er en prosess som ikke er unnagjort på noen korte uker. Ofte tar det flere år fra man begynner å tenke på det til prosessen er avsluttet, sier han. Et annet moment er å trekke inn profesjonelle rådgivere tidlig. Klarer man å gjennomføre et godt skifte, vil det i mange tilfeller være et konkurransefortrinn for virksomheten, som da får en ny giv. Jeg mener bestemt at for mange bedrifter der ute blir generasjonsskiftet og omstendighetene rundt dette ikke prioritert riktig. Vi må huske på at dette er noe man gjør én gang i livet, og de færreste kan håndtere dette på egen hånd. Det blir fort de glade amatørenes aften om dette ikke håndteres riktig av gode rådgivere, som kan se hvilke behov som må møtes for å gjennomføre en vellykket prosess, understreker han. Å Mor Åse til Peer Gynt: Hva har slekten nu tilbage fra din farfars velmaktsdage? Hvor er skjeppene med mynt efter gamle Rasmus Gynt? SIMONSEN Advokatfirma DA og Dht Corporate Services AS har utviklet et nært samarbeid for bistand i alle faser av et generasjonsskifte. Vi ivaretar dine økonomiske, juridiske og strategiske hensyn og coacher deg gjennom hele prosessen slik at generasjonsskiftet blir så vellykket som mulig. Kontakt: DHT Corporate Services AS Gunnar A. Dahl Mail: Mob: Tlf: SIMONSEN Advokatfirma DA Sigurd Knudtzon Mail: Mob: Tlf:

6 Juni 2008 Vår nye onlineportal We succeed if you succeed Tidlig krøket Christian Svanholm startet å jobbe i farens og onkelens begravelsesbyrå da han var 17 år. Mette Ryen Tidlig i 2005 fikk familien nyss om at nye skatteregler var på trappene. Dette var regler som ville gjøre generasjonsskiftet både vanskeligere og dyrere. Derfor begynte det å haste med å overføre familiefirmaet Svanholm Begravelsesbyrå til neste generasjon. I tillegg til Christian, skulle den ett år yngre fetteren, Lars Erik, overta. Ettersom det skulle komme nye regler i 2006, skyndte vi oss å gjøre unna papirarbeidet i 2005, sier Christian Svanholm. Ekspertråd I første omgang tok familien kontakt med en som var forretningsadvokat og rådgiver i økonomiske spørsmål. Han hadde stålkontroll over regler og hva som burde gjøres, sier Svanholm. Forretningsadvokaten snakket Fordelen med å la aksjeselskap eie aksjer, er at aksjeselskap ikke betaler skatt av aksjeutbytte fra andre aksjeselskap. Skattlegging skjer først når det tas ut utbytte. Christian Svanholm. med familien om firmaet, hvordan det ble drevet og hvordan de planla å drive det videre. Han gikk gjennom alt, og kom frem til et særdeles godt resultat, sier Svanholm. Holdningsselskap Det endte med at faren, onkelen, Christian og Lars Erik opprettet hvert sitt heleide aksjeselskap. Disse aksjene fungerer som holdingselskaper. Faren og onkelen eide fra før halvparten av aksjene hver. Disse ble delt ut, slik at hvert av de fire holdingsselskapene eide 25 prosent. Begravelsesbyrået var belånt, slik at aksjene ikke hadde så stor verdi. Fordelen med å la aksjeselskap eie aksjer, er at aksjeselskap ikke betaler skatt av aksjeutbytte fra andre aksjeselskap. Skattlegging skjer først når det tas ut utbytte. Seniorene kan nå selge resten av aksjene til oss litt pø om pø, sier Svanholm. Og trekke seg ut av driften når de selv føler at det er naturlig. Åpenhet I og med at både Christian og fetteren har jobbet mange år i Svanholm Begravelsesbyrå, var ikke seniorene skeptiske til at juniorene nå skulle komme og overta. Både Lars og jeg har jo vært med i styret og vært involvert i driften i mange år, sier Svanholm. Vi har vært med på diskusjoner og blitt tatt med på råd. Seniorene skjønte tidlig hvem i familien som ville komme til å drive firmaet videre. De har ikke lagt kjepper i hjulene, men involverer oss og er aktive selv, sier Svanholm. Svanholm synes skrekkeksempe- 2x2 generasjoner: (F.V.) Christian Svanholm, Carl-Johan Svanholm, Lars Erik Svanholm og Knut Ivar Svanholm, jobber alle i Svanholm begrevelsesbyrå. let er foreldregenerasjoner som ikke slipper de yngre til før senioren er 70 og junior 50. Viser neste generasjon interesse for å ta over, så la dem bli med på driften, råder Svanholm. I verste fall må generasjonsfirmaet legge inn årene fordi man starter for sent. Interesserte juniorer bør være med fra 20-årsalderen. Svanholm råder også alle som står foran et generasjonsskifte i familiebedriften til å søke profesjonell hjelp. Dette bør ikke vanlige forretningsdrivende gjøre alene, sier han. Å Historikk 1929 Svanholm Begravelsesbyrå stiftes av møbelsnekker Gunnar Svanholm og en kamerat Hjørdis Svanholm, Gunnars kone, overtar etter kameraten Sønnen Ivar overtar driften Firmaet blir AS. Ivar deler aksjene med kona Thelma Thelma og barna Carl-Johan og Knut overtar en tredel hver av aksjene Carl-Johan og Knut har halvparten hver av aksjene Christian og Lars Erik blir medeiere. Spør oss om skatt og arveavgift i generasjonsskifter! Skatt og avgift er organisert i et eget forretningsområde, og består av 12 høyt kvalifiserte advokater og fullmektiger. Vi jobber bredt med ulike problemstillinger i selskaper/bedrifter, i forbindelse med omorganiseringer, generasjonsskifter og merverdiavgift. B l å B o k s t a v e r : F o t o : E i n a r A s l a k s e n Kontakt: Johan K. Engelschiøn Ragnar Østensen Espen Nordbø

7 Juni 2008 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Klar for generasjonsskifte? BDO Noraudit er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med 600 partnere og medarbeidere over hele landet - fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. Internasjonalt samarbeider vi med BDO International med ansatte i over 100 land. Vi kan tilbyr blant annet rådgivning innenfor generasjonsskifte og skatteområdet. Våre rådgivere besitter kompetanse i ulike deler av fasene i et generasjonsskifte. Vi kan hjelpe deg finne svarene på om og hvordan et generasjonsskifte kan gjennomføres i din virksomhet. Ta kontakt med en av våre rådgivere på telefon eller få mer informasjon på

8 Juni 2008 Vår nye onlineportal Et annet viktig moment er arveavgift og formuesbeskatning. Dette kan i mange tilfeller bli en belastning, spesielt om man må gå ut og ta opp dyre lån for å betale. Tore Karlsson, advokat og partner i Grette DA. We succeed if you succeed Girskifte i familiebedrifter Private equity-fond (PE) kan være løsningen hvis familiebedriften ikke har noen naturlig arvtaker. Hvis det er et medlem av famiien som skal overta bedriften ved et generasjonsskifte er det viktig å vurdere hva som skal skje i forhold til den øverige familien. Skal de være passive eiere, ha styreverv eller delta aktivt? Å sikre kontinuitet ved arv Et generasjonsskifte er i prinsippet fordeling av arv der alle aktørene deltar aktivt. Dette kan oppfattes som vanskelig for mange, og det er lett å gjøre feil. Tom Amriati-Løvås Tore Karlsson, advokat og partner i Grette DA. vil alltid dukke opp ulike problemstillinger av både Det praktisk og juridisk art ved et eierskifte, sier advokat Tore Karlsson i Grette. Man må alltid tilstrebe å bevare et godt forhold innen familien, også i ettertid. I forhold til generasjonsskiftet, er det viktig å avklare om barn eller andre nære slektninger kommer i betraktning, altså om det er hensiktsmessig at de overtar virksomheten, forklarer han. Hvis det er tilfelle, må det også vurderes om vedkommende har nødvendig kompetanse, og ikke minst lyst til å overta. Det med lyst og motivasjon er etter min mening helt grunnleggende, understreker Karlsson. Et annet viktig moment er arveavgift og formuesbeskatning. Dette kan i mange tilfeller bli en belastning, spesielt om man må gå ut og ta opp dyre lån for å betale. Hva med den øvrige familien? Skal de være passive eiere, ha styreverv eller delta aktivt? Dette kan fort bli spørsmål som er vanskelig å løse, og hvor man bestemt bør søke profesjonell rådgivning, sier han. Andre aspekter er den operative gjennomføringen av generasjonsskiftet. Hvordan skal det gjøres rent praktisk og juridisk? I disse dager er det et viktig moment med spørsmålet om å endre reglene for arveavgiftsrabatten for ikke-børsnoterte aksjer. Selv om man ikke føler at tiden er inne, er det et godt råd å tilpasse seg de kommende reglene ved å overføre verdiene til barna for å få glede av de gunstige reglene vi har i dag. Dette kan gjøres ved å fordele A- og B-aksjer, der senior inntil videre beholder kontrollen med A-aksjene, mens verdiene er plassert i B-aksjene, sier Karlsson til slutt. Å Mette Ryen Vi ønsker å ta en dominerende eierandel når vi investerer, sier Managing Partner Haakon H. Jensen i True North Capital. Familien kan gjerne bli med videre på en andel, men en slik transaksjon bereder grunnen til et endelig salg om 3 7 år, som er vår eierskapshorisont. Selskapet har kanskje hittil vært en sparekasse der familien kan hente ut utbytte. Vi har en annen agenda, med mål om vekst og fokus på marginer, sier Jensen. For familien blir det å trekke til seg et PE-fond en utvikling fra å være i operativ virksomhet til å drive kapitalforvaltning. Profesjonalisering Vi bidrar til en institusjonalisering av selskapet, sier Jensen. Dette innebærer å sette på plass en balanse egnet for vekst, styrke ledelsen og å sette sammen et dyktig styre. Organisasjonen profesjonaliseres på økonomistyring og rapportering, og det sørges for at alles incentiver peker i samme retning. Etter en utviklingsperiode fremstår selskapet mer som en institusjon og har forutsetninger for en høyere omsetning, sier Jensen. Selskapet kan da være attraktivt for større fond eller industrielle kjøpere, eller etter hvert også bli modent for en børsnotering. Å Salg av bedrift, generasjonskifte? Eiere av mindre og mellomstore bedrifter bør ofte starte en salgsprosess i god tid før planlagt pensjonering. Årsaken er at kjøpere oftest vil ha med tidligere eiere i en overgangsperiode for å sikre kompetanseoverføring til nye eiere. Bedriftsmegler 1 har spesialisert seg på små og mellomstore bedrifter innen handel, service og industri. Vi har erfarne meglere som tilbyr rådgivning og en grundig prosess med fokus på å finne rette kjøper. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi bistår deg i hele prosessen tlf: Lysaker Torg Lysaker Postboks 348, 1326 Lysaker

9 Juni 2008 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi bidrar til et verdiskapende generasjonsskifte Fondet Norvestor IV investerte i gullsmedkjeden Panorama i Selskapet er nå Norges største innen gullsmedbransjen etter å ha nær tredoblet omsetningen. Siden investeringstidspunktet har Norvestor jobbet tett sammen med adm. dir. og gründer Arne Lunder og resten av ledelsen for å videreutvikle selskapet samt å starte prosessen for et generasjonsskifte. Helt fra starten har jeg vært bevisst på at en stor endring skal tre i kraft, og har satt fokus på rollefordeling og opplæring for å gjøre selskapet uavhengig av meg, sier Arne Lunder. Forandringsprosessen har vært planlagt fra investeringstidspunktet og det har tidlig vært kommunisert ut i organisasjonen. Styret jobber i nært samarbeid med avtroppende leder for å sikre en optimal prosess der alle parters interesser blir ivaretatt og fremtidige roller avklares. Arne Lunder forblir en stor eier og fortsetter i styrefunksjon for å ivareta kompetanseoverføring. Alle har like økonomiske incentivier for at prosessen skal bli vellykket. Vidar Skoglund (t.v) er ansatt for å ta over etter gründer og adm. dir. i Panorama, Arne Lunder (i midten). Her er de sammen med Lars Grinde (t.h) som er styreleder i Panorama og partner i Norvestor Equity. Norvestor Equity AS er en ledende aktør innen private equity i Norge med lang erfaring med generasjonsskifter. Teamet har en kombinasjon av operativ og private equity bakgrunn og har siden 1991 investert i 53 selskaper og gjørt mer enn 160 påfølgende bedriftskjøp. Norvestor har gjennomført 46 realisasjoner, inkludert 16 børsnotering og har i dag syv selskaper i sin investeringsportefølje fordelt på to fond. Norvestor Equity AS Roald Amundsensgate 6, 0161 Oslo Tel E-post: com Rådgivning i forbindelse med generasjonsskifte og endring i eierskap Saga Corporate Finance er et uavhengig rådgivningsselskap som tilbyr spesialiserte rådgivningstjenester i forbindelse med salg, fusjoner og oppkjøp av bedrifter i det norske SMB markedet. Saga Corporate Finance har kontorer i Oslo og Bergen og består av ti rådgivere med bred finansiell og industriell ekspertise, og lang erfaring fra rådgivning i forbindelse med endringer i eierskaps- og selskapsstruktur. Et stort antall privateide norske bedrifter står overfor et generasjonsskifte i årene som kommer. Eierskifte og endringer i en virksomhets selskapsstruktur er forbundet med ulike former for risiko. God planlegging er kritisk for å gjennomføre et forestående generasjonsskifte og overføring av virksomhetens eierskap, samt ivareta alle involverte parters interesser på best mulig måte. Saga Corporate Finance har lang og omfattende erfaring med de risikoelementer, problemstillinger og alternative handlingsvalg man blir stilt overfor i forbindelse med generasjonsskifte og endringer i en virksomhets eierstruktur. Vi bistår og følger våre oppdragsgivere gjennom hele prosessen fra begynnelse til slutt, opprettholder kontroll og fremdrift gjennom de ulike faser i prosessen, og bidrar til at prosessen blir utført i henhold til forventet resultat og gjennomføringsplan. Med basis i vår omfattende erfaring fra transaksjonsrelaterte rådgivningsoppdrag, tilbyr Saga Corporate Finance våre oppdragsgivere et bredt spekter av rådgivningstjenester i forbindelse med: Salg av virksomheter Kjøp av virksomheter Fusjoner og fisjoner Ledelsesinitierte oppkjøp (MBOs) Rådgivningstjenester i forbindelse med egenkapitalfinansiering Saga Corporate Finance: tlf: fax:

Generasjonsskifte / eierskifte

Generasjonsskifte / eierskifte Generasjonsskifte / eierskifte Karl Otto Eidem, DNB Private Banking Agenda 1. Kort om formålet bak seminaret 2. Status i bedriften 3. Generasjonsskifte 4. Skattemessige forhold 5. Eierskifte Bakteppe 1

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt. 2) Nærmere om vår leveranse. 3) Overordnet om å gjennomføre et generasjonsskifte

1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt. 2) Nærmere om vår leveranse. 3) Overordnet om å gjennomføre et generasjonsskifte Generasjonsskifte før eller etter 31.12.2013 økonomiske vurderinger - Karls Bilverksted 1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt Fra og med 1/1-2014 forsvinner som kjent arveavgiften.

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Juridiske sider ved eier- /generasjonsskifte i selskaper

Juridiske sider ved eier- /generasjonsskifte i selskaper 1 Juridiske sider ved eier- /generasjonsskifte i selskaper Advokat Tore Holtan 18. januar 2017 www.svw.no Eier-/generasjonsskifte Et veiskille for familiebedrifter: - skal virksomheten selges ut av familien,

Detaljer

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.100 medlemsbedrifter med 450.000 årsverk

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt.

Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt. Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. Av Gaute Nøkleholm NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt. La meg innledningsvis si at vi som næringsorganisasjon klart

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

Presentasjon av foredragsholder

Presentasjon av foredragsholder ÅPEN 1 Presentasjon av foredragsholder Ståle Lorås er: Statsautorisert revisor Partner i Trondheim med ansvar for skatt og selskapsrett Bakgrunn fra Skatteetaten (11 år) Jobbet som revisor i 16 år Hovedfokus

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Problemområdene ved et generasjonsskifte

Problemområdene ved et generasjonsskifte Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 02.06.2014 Problemområdene ved et generasjonsskifte Få oversikt over de viktigste problemområdene, samt ideer til hvordan et generasjonsskifte i familiebedrift kan

Detaljer

Eierskifter - en utfordring

Eierskifter - en utfordring Eierskifter - en utfordring Innhold Litt om Aktive Eierfond Antall eierskifter er økende Eierskifter, fusjoner/oppkjøp - mange feiler Hva bør en tenke på i forkant Hvordan oppnå best pris om en selger

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter (fokus skatt) Eierskiftealliansen, Seljord. Mars 2014

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter (fokus skatt) Eierskiftealliansen, Seljord. Mars 2014 Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter (fokus skatt) Eierskiftealliansen, Seljord Mars 2014 Ole Tellef Grundekjøn Advokat MNA og siviløkonom NHH Partner i Advokatfirma Grundekjøn & Co Høyskolelektor

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 Dagens tema Beslutningsprosessen hvem skal overta og når? Den praktiske gjennomføringen

Detaljer

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Bevaring og overføring av eierskap Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Agenda Skatteoptimale eierstrukturer Generasjonsskifte - AS Overføring av andre eiendeler 2 Har du/dere en skatteoptimal

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt. 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1

EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt. 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1 EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1 MITT BUDSKAP ER KNYTTET TIL BABYBOOMEN ETTER KRIGEN Bilder fra picasaweb.google.com/.../jtv1uqw2dxmzcxf2g1euia

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Lillehammer 2. desember 2015 Erik Valen 24 04 66 64 / 91 33 93 41 erik.valen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Tom Knudsen styreleder i Eierskiftealliansen i Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 5. november 2013 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Introduksjon til temaet og noen fakta om Hordaland! Generasjons- og eierskifter i Hordaland. Prosjektleder Kristian Skjølaas

Introduksjon til temaet og noen fakta om Hordaland! Generasjons- og eierskifter i Hordaland. Prosjektleder Kristian Skjølaas Introduksjon til temaet og noen fakta om Hordaland! Generasjons- og eierskifter i Hordaland Prosjektleder Kristian Skjølaas Litt om meg selv: - er partner i Eierskiftesentret AS og leder bl.a. prosjekter

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Frode Nergaard Fjeldstad, NHO Hordaland Eierskiftealliansen i Sogn og Fjordane og Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 28. oktober 2014 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde NHO10 NHO-Magasinet nummer 02.2010 for samfunnsengasjerte mennesker Lydhør president Kristin Skogen Lund vil lytte til bedriftene nho krever 25 prosent redusert skjemavelde MATTEHJELP Røde Kors leksehjelp

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Eierskifte Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Bodø, 13. februar 2007 1 Regjeringens eierskapsmelding Regjeringens næringspolitikk Eierskap offentlig og privat Hvorfor er regjeringen

Detaljer

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016 Fagseminar Eierskiftealliansen Rørvik 17. februar 2016 Sentrale skattemessige problemstillinger ved generasjonsskifte og salg av bedrift Arveavgift borte fra 1.1.2014 Eierstruktur i forkant Familieforhold

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Frode Nergaard Fjeldstad Eierskiftealliansen i Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 18. Februar 2014 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no Formål: Øke SMB s eier s bevissthet

Detaljer

Egenkapitalvurdering. Introduksjon. Om prosessen

Egenkapitalvurdering. Introduksjon. Om prosessen Egenkapitalvurdering Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Fra 1.juli 2013 ble aksjelovens 3-4 om forsvarlig egenkapital utvidet til også å inkludere forsvarlig likviditet. Dette øker kravet

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I "EGET HUS"

BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I EGET HUS BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I "EGET HUS" 9. november 2010 Advokat Jan Erik Clausen Wikborg, Rein & Co. 1 1. KORT OVERSIKT OVER EMNET Når en investor vurderer en mulig investering i et selskap vil vedkommende

Detaljer

Lederskap eller tjenerskap?

Lederskap eller tjenerskap? Lederskap eller tjenerskap? Rektor og professor Handelshøyskolen BI Foredrag på SMB dagen 29. september 2011 Lederrollen Ledelse er å bidra til virksomhetens mål gjennom medarbeidere Tilrettelegge: Motivere,

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Overdragelse av virksomhet

Overdragelse av virksomhet Overdragelse av virksomhet Juridiske forberedelser Ved Roger Sporsheim og Erik Wold Presentasjon Wold & Co Advokatkontor i Molde med røtter tilbake til 1938 Fire erfarne advokater med variert bakgrunn

Detaljer

Å skape verdier ved eierskifte. Seminar 16. januar 2018

Å skape verdier ved eierskifte. Seminar 16. januar 2018 Å skape verdier ved eierskifte Seminar 16. januar 2018 Eierskifte i SMB-segmentet 2 Det er flere ulike årsaker til eierskifte og de siste ti årene har det vært et stigende antall eierskifte i Norge Eierskifte

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010 www.pwc.no Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey Global og norsk undersøkelse av familiebedrifter, med vekt på utfordringer og anbefalinger knyttet til finanskrisen, strategisk fokus,

Detaljer

GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT

GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT Advokatene Terje Fiskerstrand og Gøran Mjelde Aarvik 27. juni 2011 1 OSLO BERGEN LONDON SINGAPORE SHANGHAI KOBE INNLEDNING/OVERSIKT Generasjonsskifte noen sentrale

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Jusfrokost: Aksjonæravtaler

Jusfrokost: Aksjonæravtaler Jusfrokost: Aksjonæravtaler Tore Holtan John Aksel Stav 2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Bergen 01. desember 2015 Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel Obligasjoner Analyse Netthandel 1 2 3 4 Norne Securities

Detaljer

Generelt liten interesse for IT

Generelt liten interesse for IT Hvorfor delisting Bakgrunn 24Seven Technology Group ASA Nordens første 100% webbaserte forretningssystem Brukes av PwC og anbefales av Den norske Revisorforening Norges nest største økonomisystem målt

Detaljer

Mentortjenesten i Innovasjon Norge

Mentortjenesten i Innovasjon Norge Mentortjenesten i Innovasjon Norge Kollegaforum 2015 Lampeland 26. november 2015 Advokat Joachim Charlsen Pande Hva skal jeg snakke om? Mentorordningen generelt Hvordan er det vi i EY jobber med mentorordningen

Detaljer

NOEN SOM 120.000 EIE VIL KJØPE?

NOEN SOM 120.000 EIE VIL KJØPE? NOEN SOM 120.000 EIE VIL KJØPE? 20 Økonomisk Rapport 14/2006 RE FORSVINNER Over 40.000 norske bedrifter kan bli lagt ned som følge av eldrebølgen blant bedriftseiere. Norske myndigheter er totalt uforberedt,

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning.

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen Tapt arbeid - tapte verdier Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. Men la meg først gå 33 år tilbake i tid. Til første

Detaljer

Behandling av MIFID i Stortinget

Behandling av MIFID i Stortinget Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

Eierskiftekonferansen NHO Ålesund

Eierskiftekonferansen NHO Ålesund Eierskiftekonferansen NHO Ålesund AS Ivar Nesset November 2014 Ship Equip s Eierskapshistorie 2001: Emisjon 10 MNOK SND Invest og Reidar Tryggestad nye deleiere. 2005: MBO Management/ansatte/andre nærstående

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Drammen 18. november 2015 Erik Valen 24 04 66 64 / 91 33 93 41 erik.valen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel

Detaljer