Kommunalråd Roy Thomassen Lena INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013."

Transkript

1 Fredsvoll barnehage Totenvegen Skreia Kommunalråd Roy Thomassen Lena INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste år. Dette er katastrofalt. Grunnbemanningen må bestå. Hvis ikke vil det føre til overbelastning etterfulgt av sykmeldinger på de som skal holde hjulene i gang. Dette betyr mye vikarbruk, stadig skifting av personer som gir ustabilt og utrygt læringsmiljø for barna. Hverdagen gir lite forutsigbarhet, noe som er viktig spesielt for de minste barna. Med mindre bemanning blir det vanskelig å gjennomføre planer og nå mål som er satt i årsplaner og ikke minst de mål som kommunen har i forhold til både mobbeforebygging og prosjektet Løft for læring. Dette er ikke i tråd med den langsiktige intensjonen bak Løft for læring, der barnehagene er ment å legge grunnlaget for at ungdom ikke skal droppe ut av videregående skole. Skal vi ha mulighet til å hjelpe barn til å utvikle et godt selvbilde, tro på seg selv og sine evner,kan ikke rammebetingelsene bli skåret ned ytterligere. Nedskjæring her, betyr å ikke ta samfunnsansvar for neste generasjoner (som skal bygge landet vårt videre.) Nedskjæringer betyr også mindre rekruttering til førskolelæreryrket, fare for dårlig rykte for barnehagene i Østre Toten. Vi trenger vel gode barnehager og mange nok barnehager for å få folk med kompetanse til bygda vår? Vi støtter BOO forslag med tilførsel av 1,55 mill. for å opprettholde grunnbemanninga. Men summen burde være større sett i forhold til Løft for læring. Mvh. SU i Fredsvoll. Fra: Gunn Helen Skogen Rebne Sendt: 20. november :16 Til: Roy Thomassen Emne: SU- møte Vilberg skole Hei. Vi hadde SU møte i går 19.november. En av sakene var kommunens budsjett for SU fikk

2 orientering om BOO utvalgets forslag til budsjett. SU ved Vilberg tar BOO- utvalgets forslag til kommunebudsjettet til etterretning. Mvh Gunn Helen rektor Vilberg Eventyråsen Barnehage as V/ samarbeidsutvalget Krabyskogveien Skreia Østre Toten Kommune V/ kommunalsjef Roy Thomassen Rådhuset 2850 Lena Skreia HØRINGSUTTALELSE FRA SAMARBEIDSUTVALGET I EVENTYRÅSEN BARNEHAGE ANGÅENDE INNSPARINGER I BARNEHAGESEKTOREN 2013 Vi er informert om at kommunen igjen må frem med sparekniven og vi ser at det rammer igjen barnehagesektoren på lik linje med andre sektorer. Det er med tungt hjerte vi igjen ser at barna skal bli skadelidende, både i barnehage og skole. Vi sitter og ser på at kommunen ødelegger sitt omdømme ovenfor småbarnsforeldre atter igjen. Barnehagesektoren har vært gode til å holde budsjetter, vi har brettet opp armene og tatt i ett tak. Vi har alltid vært løsningsorienterte og snudd krona både en og to ganger. Men det er en smertegrense og den har vi herved nådd. Alle fagre løfter ut til foreldre og andre er nå tomme ord. Ser vi tilbake til 2008 så hadde vi ca 18 % årsverk pr enhet og i dag 2012 har vi ca 16 % årsverk pr enhet. Alle ser jo at dette ikke stemmer med de fagre ord: Vi jobber med tidlig innsats, overgang barnehage- skole, kompetanseheving «ett løft for læring» og dette er til barnas beste. Ja det var nok intensjonen men virkeligheten er ikke slik. Virkeligheten er vel heller ikke slik i de kommunale barnehagene. Den er verre. Det er ikke ca 16 % årsverk pr enhet hver dag. Fravær ( innen for abreidsgiverperioden) som ikke dekkes opp med vikar, møter( team-, avdelings-, samarbeids-, ansvarsgruppe-, veilednings-,.) og eventuelle kurs( svært få da det ikke er avsatt mye kompetansemidler pr barnehage) er ikke regnet med. De 16 % er slik det ser ut på papiret, hvor mange som skulle ha vært der pr enhet. Vi i Eventyråsen barnehage har ikke sett på det reelle tallet for vår barnehage men vi vet at det er ikke reglen at vi er alle på jobb men det er unntakene. Vi kan ikke sette inn vikarer i arbeidsgiverperioden, men ved flere enn to borte på huset så vurderes det og vikarer settes inn. Da legges mange planer om og sikkerheten styrer aktivitetene. Vi er i den

3 heldige situasjonen at vi er mange ansatte på jobb, fleksible ansatte som virkelig yter en stor innsats for barnehagen sin, og vi kan dermed sjonglere med voksne i større grad enn en liten barnehage. Men det er slitsomt allikevel. Grunnbemanningen må skjermes i alle de kommunale barnehagene. Reduksjon av den medfører det samme i de private barnehagene også. Barna våre fortjener å få den beste stimuleringen for sin utvikling for å bli klar for skolen. Tidlig innsats i barnehagen medfører faktisk lavere kostnader på skolen. Jo tidligere vi får satt i gang tiltak jo bedre er det for skolen. Men vår bemanningssituasjon vil medføre at skolen får økte kostnader men det er jo ikke på vårt budsjett. Fakturering og opptak skal foregå elektronisk, via mail og e-faktura. Dette er ett flott tiltak som viser ikke bare det at vi kan spare tid og penger men det viser at kommunen følger med i tiden. I Eventyråsen har vi hatt papirløst faktureringssystem i 2 år og det fungerer utmerket. Nedleggelse av LUND BARNEHAGE. Det er framlagt at dette vil medføre ca kroner spart i Det er kun styrerlønn. Vi sier oss uenig i det tallet og ser at det er høyere. Kommunen vil her også spare driftskostnader som strøm, forsikringer, vedlikehold, vaktmester, snørydding, brøyteutgifter. Disse kostnadene er ikke på barnehagebudsjettet men de er med i grunnlaget for tilskuddet til de private barnehagene. Kommunen skal bidra med barnehageplasser for de barna som er der, de må event inn i andre barnehager. Det vil føre til at de må ha den samme bemanningen men det trengs ikke å investere i dobbelt med leker og lignende sånn som det er i dag, lokalisert på to steder. Vi sier ikke at vi er for eller mot nedleggelse men vi mener at det hele regnstykket skal frem for foreldrene. Dette også for at det skal være mulig å skjerme grunnbemanningen. For ved nedleggelse så vil det bli større innsparinger og da har de allerede redusert bemanningen på feil regnegrunnlag. Vi har også registrert at det er kommet idee/tanke om å starte en Montesorribarnehage der ved eventuell nedleggelse. Det er vel da slik at kommunen ikke er pliktig til å gi tilskudd, da de selv fra og med august vil ha nok barnehageplasser???? Avvikling av Soria Moria barnehage( midlertidig barnehage i gamle Fagerhøy barnehages lokaler) Her er det også budsjettert inn med kun styrers lønn fra august og ut året. Her vil også kommunen spare driftsutgifter. Disse utgiftene er fortsatt ikke med i barnehagebudsjettet og vil heller ikke få noen innvirkning på tilskuddet for de private barnehagene. Da denne barnehagen er midlertidig og kommunen kan holde den utenfor grunnlaget for tilskuddet til de private barnehagene. Det hadde vært opplysende for innbyggerne i Østre Toten å også her få hele regnestykket. Det er viktig å få på plass barnehager som ikke er midlertidig. Vi i Eventyråsen Barnehage opplever at rammefinansieringen av barnehagene er blitt et mareritt for oss som seriøse aktører i markedet. Vi vet aldri hva vi egentlig har å rutte med. Lovnaden var at alt skulle være mer forutsigbart. Det har blitt stikk i mot. Hver høst siden rammefinansieringen ble innført har det blitt varslet store kutt. Vi har forholdt oss til dette. Vi har også blitt rammet av at kommunens barnehager ikke har brukt det de har budsjettert og vi har fått en regning( for 2011 ca kroner) etter revidert årsregnskap. Samtidig har vi, selv om vi har innsyn, ingen mulighet til å etterprøve de utregninger som er gjort. For vår del så er PBL ( private barnehagers landsforbund ) satt på saken. De har økonomer som er spesialisert på kommune

4 økonomi til å jobbe med slike saker. Deres kutt skaper usikkerhet blant våre ansatte på lik linje med deres ansatte tryggheten på at de har en jobb. De kommunale barnehageansatte har en viss trygghet med at de er ansatt i Østre Toten kommune og kan bli overflytt ved naturlig avgang i andre sektorer. Slik er det ikke for de private barnehageansatte. Vi har ikke ett slik nettverk rundt oss. Utrygghet blant våre ansatte kan føre til at det blir økt sykefravær. Nedskjæringer i grunnbemanningen fører til økt sykefravær. Vi har en viktig jobb, og den er preget av høyt tempo, mange krav, varierende men slitsomme arbeidsstillinger, mye glede og takknemmelighet, ingen dag er lik. Men skal våre ansatte virkelig yte så må de være mange nok. Det er ikke antall voksne som bestemmer om det er kvalitet eller ikke men det må være nok slik at personalgruppen kan fremstå som stabil og energisk. Og det blir den ikke med stort sykefravær blant ansatte. Fra arbeidsgiversiden så vil igjen ett høyt fravær føre til at vi ikke klarer å følge opp de sykemeldte og få de raskere tilbake, vi må gå inn på avdeling å hjelpe til. Og hvem skal da dokumentere, rapportere, betale regninger, føre lønn, ikke minst sende div til NAV, osv. Vi vil ikke ha en organisasjon som hele tiden er tre steg etter. Nedskjæringer i grunnbemanningen fører til kortere åpningstid. Vi i Eventyråsen Barnehage er avhengig av våre kunder og være åpne når de har behov for oss. Vi har flere foreldre som jobber på Gjøvik og de trenger faktisk åpningstid fra halv syv frem til kvart på fem. Dette vil medføre vanskligere logistikk for foreldrene og det vil føre til at noen må redusere sin arbeidstid. Noe vi da har sett oftest blir damene, de som allerede har størst andel med deltidsstilling og allerede er tapere i pensjonskampen. Kommunen fremstår ikke som småbarnsvennlige og det blir sviktende inntekter. Barnehagene i Østre Toten Kommune vil fremstå fremover som en oppbevaringsplass for barna og ikke en del av det livslangelæringsløpet. Det er ikke mer å kutte i grunnbemanningen. Vi kan oppleve at vi kommer i situasjoner hvor vi må stenge barnehagen fordi vi har for mange syke og ingen penger til vikarer. Det skaper ett ustabilt tilbud til foreldrene og svikt i skatteinntektene for kommunen. Barnehagen vil sende barn til skolen med dårlig samvittighet fordi de ikke har klart å oppfylle de kravene som står i rammeplanen og barnehageloven. Større skille mellom barna. Småbarnsfamilier vil ikke velge denne vakre bygda for sine små håpefulle. Vi i Eventyråsen Barnehage stiller oss svært undrende til at vi kan gjennomføre blant annet prosjekter som «et løft for lærling» med ett godt resultat. De barna som er i barnehagen vår nå i 2013 vil ikke kunne merke det endelige resultatet av prosjektet men de vil merke at de voksne til tider er mer opptatt. Enda mer sårbart ved fravær. Har vi virkelig råd til det på barnas vegne. Er egentlig positive til kompetanseheving og synes det er viktig og spennende men som organisasjon og voksne med ansvar for barn må vi faktisk prioritere. Og da må vi prioritere på vegne av barna og da er svaret klart DE ØNSKER VOKSNE TILSTEDE. Opplever at det kommer fagre løfter om at det nå skal satses på kvalitet i barnehagene i Østre Toten, og så slår kommunen selv beina unna på prosjektet ved å kutte de økonomiske rammene.

5 Høringsuttalelser angående styringsdokument for 2013 og budsjett: Samarbeidsutvalget i Soria Moria Barnehage har kommet med følgende uttaleser: Hvilken følger innsparingene får? Redusere bemanningen i barnehagene: 1. Mindre tid på barna, barna får oppfylt helt minimum av behov som mat, skifte av bleier og soving. Lite tid å lære sosial kompetanse og grunnlegende ferdigheter som språk, lek, motorikk osv. 2. Mindre tid til pedagogisk aktivitet som gir barnepark i stedet for barnehage, 3. Førskolelærere som forsvinner fra barnehagene, fordi de er utdannet for å arbeide i barnehage og ikke i barnepark, og lite tilfredsstillende med innsparing hvert år. 4. Behov for vikar fra første dag som gir behov for større vikarbudsjett 5. Sykefraværet vil øke når arbeidsmengden øker og det ikke blir satt inn vikar, personalet strekker seg lenger og når de først blir syke blir sykefraværet lengre 6. Hvordan gjennomføre prosjektet Løft for læring når det ikke er tid eller penger til å gjennomføre dette, hva skal vi ikke gjøre når nye ting blir innført og det ikke følger ressurser med 7. Hva blir langtidsvirkningen av lite pedagogisk aktivitet -> færre barn med behov for ekstra hjelp blir ikke fanget opp tidlig. -> mer belastning på PPT -> mer belastning på Barnevern -> større utfordringer i skolene Avvikling av barnehager Lund Barnehage: Det bør tas en avgjørelse om nedleggelse eller ikke, slik at det ikke bli spørsmål om dette vær gang det er snakk om innsparinger. Soria Moria Barnehage: dette er en midlertidig barnehage som er opprettet for et år. Men hva skjer hvis Lena/Hovde Barnehage ikke står klar. Bedre og fortsett med denne som fungerer eller komme med andre midlertidige barnehager Obligatorisk e-faktura, hvis det kan spares penger på dette er det ok. Søskenmoderasjon: lite gjennomførbart, ønsker vi og utelukke grupper fra barnehagen. Vi mener at det ikke er mulig å spare penger på budsjettet for barnehager. For noen år tilbake ble driftbudsjettet i barnehagene halvert. Dette skulle være i et år, men nå har det gått flere år. Vi har penger til det aller nødvendigste i barnehagen. Det blir kjøp inn hygiene artikler, noe

6 mer er det ikke penger til. Det pedagogiske materielle er utslitt og trenger en fornying. Det er trengs også en fornying av uteområdene i flere barnehager. IKT-utstyr er det dårlig med, flere barnehager har bare tatt seg råd til en pc osv. Lena SU-utvalget Soria Moria Barnehage Snøfrid Ringen Gjestrum (styrer)

7

8 Høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget i Undesløs barnehage budsjett 2013

9 Forslag om ytterligere reduksjon i bemanningen Bemanningen i barnehagene ble i 2011 redusert til 3 voksne pr 18 barn + styrer. Assisterende styrer i de største barnehagene er trukket ut av grunnbemanningen. Samtidig ble vikar/driftsbudsjettet halvert. I Undesløs betyr dette at bemanningen til enhver tid er 1-2 under den normen som er satt av kommunestyret. Ved ytterligere bemanningsreduksjon vil utgiftene til vikar stige da det ikke er forsvarlig å drive barnehage med så lav bemanning. SU i Undesløs barnehage mener at barnehagesektoren må tilføres ekstra midler for å sikre en forsvarlig bemanning i kommunens barnehager. Forslag om å avvikle Lund barnehage Det må være et mål at alle får tilbud om barnehageplass i den fjerdingen de ønsker. Det viser seg at det er meget god kapasitet i Kolbu og SU i Undesløs barnehage mener derfor at tiden er inne for å legge ned Lund barnehage. Det blir for dyrt å opprettholde så små barnehager når kommunen er i en såpass vanskelig økonomisk situasjon. Forslag om innføring av e-faktura SU i Undesløs barnehage går inn for å innføre obligatorisk e-faktura for foreldrebetaling. Forslag om å fjerne/redusere søskenmoderasjonen SU i Undesløs barnehage er delt i synet på søskenmoderasjon. Foreldrerepresentantene mener at å fjerne søskenmoderasjonen er et lite sosialt tiltak som bare vil ramme de som er aller dårligst stilt økonomisk. Personalrepresentantene går inn for å fjerne/redusere søskenmoderasjonen til tross for at dette er et forskriftsfestet tiltak. De mener at foreldrene må være med på å ta sin del av belastningen i den veldig vanskelige økonomiske situasjonen kommunen er i. Hvis alternativet er redusert bemanning, er alle andre tiltak å foretrekke. Strukturendringer Det blir viktig å gjennomføre utbyggingen av nye Undesløs barnehage etter planen for å spare penger på driften av midlertidige plasser på gamle Bjørnsgård skole i 2014/15. Andre forslag Dersom redusert bemanning ser ut til å være eneste alternativ, foreslår SU i Undesløs barnehage i stedet å redusere bemanningen på barnehagekontoret. Kapp, SU i Undesløs barnehage

10 BARNEHAGENE OG BUDSJETT Så var det igjen tid for budsjett og kutt i Østre Toten kommune. Vi i samarbeidsutvalget i Kolbu barnehage reagerer på de foreslåtte kuttene, innen barnehagesektoren. Det foreslås å redusere bemanningen ytterligere. Da blir vårt spørsmål, hvordan man da skal klare å drive barnehage i henhold til lov verket og rammeplanen. Vi føler allerede i dag at vi har alt for få hender, øyne og ører til å gi barna ett tilstrekkelig godt barnehagetilbud. Det er små mennesker vi har med å gjøre, ikke maskiner. Derfor er det vanskelig å effektivisere arbeidet. Barna trenger omsorg, stimulering, voksen nærhet, hjelp og oppfølging, for å utvikle seg og formes som individer. For å fylle disse kravene, må vi være tilstedeværende voksne og gi barna tid. Dette har vi ikke mulighet for hvis vi ikke er tilstrekklig med voksne. Foreldrene krever, betaler for og har krav på ett godt tilbud til sine barn. De barna som trenger ekstra oppfølging, er de som blir mest skadelidende. Det er disse barna vi føler at vi får altfor liten tid til. Vi har kunnskapen, utdannelsen, erfaringen og det som skal til for å drive en god barnehage, men vi får det ikke til hvis vi ikke er nok ansatte. Det blir også slik at gir vi til de barna som trenger ekstra oppfølging, går det ut over de såkalt normalt fungerende barna. Barnehagen skal være noe mer enn oppbevaring, det ønsker og krever både kommunen, vi som ansatte og foreldrene. Barna selv, de får ikke uttalt seg, men de har også krav på en trygg og meningsfylt hverdag. Nasjonalt og kommunalt snakkes det mye om viktigheten av tidlig innsats i barnehagen, for å gjøre barna best mulig rustet for skolestart og at de senere ikke skal droppe ut av videregående skole. Fine og gode intensjoner som ikke lar seg gjennomføre, hvis ikke det er nok bemanning. Vi tror at det vil bli flere skolesvake barn og flere som dropper ut av videregående skole, når de barna som i dag er små blir ungdommer. Dette fordi at vi er for lite ansatte, det er kutt i alt som heter spesialpedagogisk hjelp og ekstra ressurser. Hvem skal drive landet videre, når det ikke satses på barn og unge? Vi som pedagogisk personell og assistenter i barnehagen, blir til stadighet pålagt flere og flere arbeidsoppgaver. Det siste er nå Ett løft for læring, ett treårig prosjekt om barns trivsel. Vårt spørsmål blir, hvordan skal vi få gjennomført dette, når vi ikke skal være nok folk og få tildelt ekstra ressurser i barnehagen. Det er ikke slik at vi kan overlate de små barna til seg selv, fordi vi skal avholde møter for å snakke om hvordan vi skal øke barnas trivsel. Det blir motstridende, vi håper dere ser det. Vi er fullt bemannet, mellom kl og 13.00, på den tiden skal vi dekke barnas behov, avvikle møter og pauser. Det sier seg selv at å avholde møter på 1.5 time ikke lar seg gjennomføre. Det viktigste og det vi må gjøre, er å dekke barnas behov, de må ha mat, klær, rene bleier, søvn m.m. Det er ett spennende, interessant og lærerikt prosjekt, men hva hjelper det når vi ikke har ressurser nok til å gjennomføre det. Vi er stort sett damer i barnehagen, samvittighetsfulle arbeidere som strekker oss og strekker oss, men nå klarer vi det ikke lenger. Nå er tiden inne for å ikke påta oss flere arbeidsoppgaver, som vi ikke klarer å gjennomføre. Foreldrene er også klare på at de vil vi skal være tilstede for barna deres. Vi går med mye dårlig samvittighet for disse små barna, som vi føler vi ikke får gitt det som de trenger. Sitter vi på møte, har vi dårlig samvittighet for vi ikke er der ungene er. Det er hele tiden noe vi skulle gjort, som vi ikke får tid til. Å gå med dårlig samvittighet, føle på

11 utilstrekkelighet og stort arbeidspress, fører i mange tilfeller til økt sykefravær. Vår mening er at det ikke er det fysiske folk er syke for, men de psykiske arbeidsforholdene. Slitenhet, fører også til at man er lettere mottaklig for fysisk sykdom. Gir mye vikar bruk, innsparinger på budsjettet? Mye vikarer påvirker også tilbudet, til barn og foreldre. Det blir dårligere og mer uforutsigbart. Vi har her prøvd å peke på konsekvensene det vil få og redusere bemanningen ytterligere. Håper dere tar med dere dette, når neste års budsjett skal lages. På vegne av foreldre og ansatte i Kolbu barnehage. Med hilsen samarbeidsutvalget i Kolbu barnehage.

12

13

14 REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET STANGE SKOLE Ny trafikksikkerhetsplan SU gjennomgikk FAU sin uttalelse og støtter denne. 2. Budsjett Samarbeidsutvalget støtter forslaget om å prioritere grunnbemanningen. Samarbeidsutvalget har videre noen kommentarer: - Svømming. 2%-modellen støttes - Skolebøker. ( det er viktig å ta høyde for at for småskoletrinnet finnes det kun engangsbøker) - Fysak. Dersom svømmingen reduseres, er det spesielt viktig med fysak - Leksehjelp: leksehjelp for 1.trinn er lite hensiktsmessig. - Leirskole. SU ber den politiske representant om leirskole kan avbestilles uten at leirskolen krever vederlag. Takk for godt møte! Svanhild ( ref)

15

16

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: EKL 2010/8887 Dato: 27.01.2011 Høring - NOU 2010:8 - Med forskertrang og lekelyst - Innstilling fra utvalget

Detaljer

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-4 053 &14 HK/VBHG/EBO 29.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - VINJE BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJE BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Høringsuttalelse ny barnehagelov

Høringsuttalelse ny barnehagelov Høringsuttalelse ny barnehagelov 1. Barnehagereformen 1.1. Full barnehagedekning 2 1.2. Makspris 2 1.3. Økonomisk likebehandling 2 1.4. Soria Moria-erklæringen 3 2. Målsetting 3 3. Behov for like vilkår

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Høring om endringer i barnehageloven

Høring om endringer i barnehageloven Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Att. Bodø, 20. september 2017 Høring om endringer i barnehageloven PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni Vedtatt i HOO 07.04.2016 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN

RAPPORT ETTER TILSYN Paradiset barnehage RAPPORT ETTER TILSYN Tilsyn med barnehagen påser at barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager av 2016, og at kommunen fører tilsyn med virksomheten etter denne lov. Tidspunkt

Detaljer

Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.

Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. 1. Minimumskrav til grunnbemanning. Som det presiseres i forslaget har det hittil

Detaljer

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Til gruppediskusjonene: Jf. kunnskapsministerens innlegg tidligere i dag, skal det legges fram en Stortingsmelding om framtidens

Detaljer

Svar på oppdrag vedrørende B fra K-styret den sak 11/123

Svar på oppdrag vedrørende B fra K-styret den sak 11/123 Svar på oppdrag vedrørende B- 2012 fra K-styret den 8.12.11 - sak 11/123 Enhet/stab: Barnehage Ansvarlig: Anne Murvold Risvik 1. Bemanningsplan 2012 og kompetansebehov Bemanningsplan 2013 og kompetansebehov

Detaljer

Barnehage- og skolestrukturen i årene framover. Innlegg på strategiseminaret 22. mai Ved kommunalsjef Roy Thomassen

Barnehage- og skolestrukturen i årene framover. Innlegg på strategiseminaret 22. mai Ved kommunalsjef Roy Thomassen Barnehage- og skolestrukturen i årene framover Innlegg på strategiseminaret 22. mai 2014 Ved kommunalsjef Roy Thomassen Dagens barnehagestruktur BARNEHAGER 2014 Kommunale: Godkjente enheter: Opptak per

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst. Saksbehandler: fagsjef barnehage Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2016/319-2

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst. Saksbehandler: fagsjef barnehage Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2016/319-2 Bemanning i barnehager i Askøy kommune Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst Saksbehandler: fagsjef barnehage Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2016/319-2 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er

Detaljer

SVAR PÅ HØRINGSUTKAST TIL BARNEHAGEPLANEN, RISSA KOMMUNE

SVAR PÅ HØRINGSUTKAST TIL BARNEHAGEPLANEN, RISSA KOMMUNE Styret og SU Stadsbygd 25.11.15 Akrobaten barnehage Handelsbakken 33 7105 Stadsbygd Rissa Kommune postmottak@rissa.kommune.no SVAR PÅ HØRINGSUTKAST TIL BARNEHAGEPLANEN, RISSA KOMMUNE 2015-2020 Akrobaten

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Følgende vedtekter for skolefritidsordningen

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Forhåndsvarsel om vedtak - Østre Toten kommune - oversendelse av tilsynsrapport etter tilsyn på barnehagelovens 17 og 18

Forhåndsvarsel om vedtak - Østre Toten kommune - oversendelse av tilsynsrapport etter tilsyn på barnehagelovens 17 og 18 Østre Toten kommune Postboks 24 2851 Lena Deres referanse Dato 1.03.2013 Vår referanse 2012/8555-0 610 IKO Saksbehandler Inger Kolstad, tlf. 61 26 61 23 Forhåndsvarsel om vedtak - Østre Toten kommune -

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

HØRING NOU 2012: 1 Til barnas beste.

HØRING NOU 2012: 1 Til barnas beste. Styrerne i kommunale og private barnehager i Øksnes kommune v/ Oddrun Heimly Følgende styrere (Jorunn Ellingsen, Marit Brun, Liv Jane Grønmo & Oddrun Heimly) har jobbet med NOU 2012: 1 Til barnas beste.

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011 Krav fra oppvekstsektoren Trondheimsmanifestet 2011 Vil ditt parti arbeide for å øke lærertettheten i ordinær undervisning slik at intensjonen i Soria Moria 2- erklæringen oppfylles? Soria-Moria II anslår

Detaljer

Herved oversendes felles høringsnotat fra Fet, Sørum og Aurskog-Høland kommune.

Herved oversendes felles høringsnotat fra Fet, Sørum og Aurskog-Høland kommune. Fra: Anne Flaen [mailto:anne.flaen@ahk.no] Sendt: 6. januar 2014 10:03 Til: Postmottak KD Emne: høring forslag til endring i barnehageloven Herved oversendes felles høringsnotat fra Fet, Sørum og Aurskog-Høland

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Liakroken barnehage TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Hei alle foreldre på Blåbær. September er nå over og vi har hatt en flott måned med mye godt vær og mye glede på avdelingen. Vi har i tillegg fått

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Saksbehandler: Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2016/319-5

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Saksbehandler: Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2016/319-5 Voksentetthet og bemanning i barnehager i Askøy Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2016/319-5 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det er behov for å styrke

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Oppsummering høringsuttalelser barnehageutredningen

Oppsummering høringsuttalelser barnehageutredningen Oppsummering høringsuttalelser barnehageutredningen Uttalelse fra: Oppsummering Kommentarer Grindvoll barnehage Hadde vært ønskelig at også private v/hege Utheim Øiom barnehager hadde fått representere

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage.

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Saksopplysninger: I forbindelse med budsjettarbeid for økonomiplanperioden 2015 2018 er det fra Høyre

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Høring i Stortingets kommunal og forvaltningskomité 26. oktober 2017

Høring i Stortingets kommunal og forvaltningskomité 26. oktober 2017 Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Vår ref. Deres ref. Bodø, 26. oktober 2017 Høring i Stortingets kommunal og forvaltningskomité 26. oktober 2017 PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

Dato 15.08.2014 Vår ref. 14/03021-1. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

Dato 15.08.2014 Vår ref. 14/03021-1. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Frogn kommune Enhet for barnehager Notat Dato 15.08.2014 Vår ref. 14/03021-1 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra Saksbehandler Rådmann Harald K. Hermansen Hege Therese Skarbø Berle Orienteringsnotat,

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser budsjett og H PØ

Oppsummering av høringsuttalelser budsjett og H PØ Oppsummering av høringsuttalelser budsjett 201 6 og H PØ 201 6-201 9 Hørings - instans Lunner kirkelige fellesråd Samarbeids - utvalget ved Kalvsjø Hovedpunkter i høringsuttalelsen Tilfredse med at kirken

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR 1 Velkommen til Lillehagen barnehage. I denne brosjyren vil du finne grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår, og nyttig informasjon om hvordan ting fungerer og organiseres. LITT OM OSS

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn

Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn Moss kommune Det kongelige kunnskapsdepartement PB 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 201004890 Vår ref.: 11/4638/ECH Dato: 28.01.2011 Høring fra Moss kommune - Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-1 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte Relevant

Detaljer

«Høringsuttalelsen skolebehovsplan » Fra personalet på Hagen skole.

«Høringsuttalelsen skolebehovsplan » Fra personalet på Hagen skole. Fra: Elin Myrhvold Sendt: 19. februar 2016 14:04 Til: E-post Postmottak Emne: «Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027» Vedlegg: Hvorfor vi vil beholde Hagen skole.pdf «Høringsuttalelsen skolebehovsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg:

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Anny Bråthen Arkivsaksnr.: 13/224 Arkiv: 151 A10 Budsjettreduksjon - Barnehagesektoren... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Andre dokumenter

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014 Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017 Møte med politikerne 25. november 2014 Forfattere: FAU lederne ved skolene i Elverum Dato: 18. november 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune.

Saksframlegg. Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: A22 Saksmappe: 2006/2915-12548/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 25.03.2015 Saksframlegg Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210)

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Kapittel : Sentraladministrasjonen 012: 1210 Øke bemanning på IT med 50 % stilling 2017 Sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse og kommuner i Øst Finnmark er vi nederst på listen når det gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2012/1486-6994/2012 Arkiv: A10 Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

Til Barne- og familiedepartementet. Postboks 8036 Dep ' _ Vår ret.: Deres ref.: Arkiv: Dato:

Til Barne- og familiedepartementet. Postboks 8036 Dep ' _ Vår ret.: Deres ref.: Arkiv: Dato: Helse Nord -Trøndelag HF SYKEHUSET LEVANGER HELSE MIDT-NORGE c 36. 00 ' Til Barne- og familiedepartementet. Postboks 8036 Dep ' _ 11 00300810 Vår ret.: Deres ref.: Arkiv: Dato: 06.01.05. -137 SYNSPUNKTER

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

BITEHAGEN BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN

BITEHAGEN BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN BITEHAGEN BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN INNHOLD Forord 3 Om barnehagen 4 Vår visjon - naturligvis 6 Barnehagens innhold 7 Satsningsområder og mål 10 Dagsrytmen 12 Bitehagen barnehage ønsker å være et naturlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 020412 OPPVEKST OG KULTUR VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 27.4.12 16 Pris fastsetter i budsjettvedtak i k-styret årlig Lov om opplæring

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd Undersøkelse blant barnehagestyrere 14. 23. mai 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 14. 23. mai 2012 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE SERVICEKLINIKKEN VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE Godkjent av adm. direktør, januar 2011 FORMÅL a. Trekløveren barnehage drives i samsvar med Lov om barnehager Departementets forskrifter til barnehageloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

Høringsuttalelser fra KFUV angående nye vedtekter om SFO.

Høringsuttalelser fra KFUV angående nye vedtekter om SFO. Høringsuttalelser fra KFUV angående nye vedtekter om SFO. Disse høringsuttalelsene har gått gjennom KFUV 20.03.14. Alle uttalelsene ligger som vedlegg etter oppsummert høringsuttalelse. Selvkost: Det stilles

Detaljer

Høringssvar på forslag til Verdal kommunes forskrift om likebehandling.

Høringssvar på forslag til Verdal kommunes forskrift om likebehandling. Høringssvar på forslag til Verdal kommunes forskrift om likebehandling. Mer/mindre inntak av barn: Hvis det fortsatt skal være 4 telledatoer må det sikres at august blir korrekt. Tellingen i juni kan for

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen VEDTEKTER STEINBERGET FAMILIEBARNEHAGE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EIERFORHOLD : ~~~~~~~~~~~~~~ Steinberget -familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Nord-Odal kommune INFORMASJON OM BARNEHAGENE. Sendes foresatte i forbindelse med opptak

Nord-Odal kommune INFORMASJON OM BARNEHAGENE. Sendes foresatte i forbindelse med opptak INFORMASJON OM BARNEHAGENE Sendes foresatte i forbindelse med opptak Januar 2015 KOMMUNEADMINISTRASJON Barnehagene er organisert under Oppvekstetaten Øverste leder er oppvekstleder Leder for Oppvekstetaten

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: 03.01.2014 REDUKSJON I KOMMUNALE BARNEHAGEPLASSER 2014/2015 Vedlegg: Reduksjon i kommunale barnehageplasser 2014/15 Uttrykte

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune,

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2012/6143-1 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, 2013-2016. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 15.11.2012

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15 Kommunestyret 28.05.

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15 Kommunestyret 28.05. Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/602 VEDTEKTER MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGER - REVIDERING Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer