PSYKISK HELSE OG HVERDAGSLIV Hvordan må tjenesten være for å imøtekomme brukernes behov?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PSYKISK HELSE OG HVERDAGSLIV Hvordan må tjenesten være for å imøtekomme brukernes behov?"

Transkript

1 PSYKISK HELSE OG HVERDAGSLIV Hvordan må tjenesten være for å imøtekomme brukernes behov? Rønnaug Stensrud Miljøterapeut Bydel Alna, Enhet for psykisk helsearbeid. Tlf Hverdagen. Bydel Alna innbyggere. 42,5% med innvandrerbakgrunn. 148 nasjonaliteter. Fra Helsfyr til Lørenskog. Enhet for psykisk helsearbeid har i januar 2011 fire ergoterapeuter i tjenesten. En ren ergoterapeutstilling. En jobber som bestiller (utreder saker og fatter vedtak). En i oppfølgingstjeneste (dag/kveld/helg) for mennesker med dobbeltdiagnose, en som miljøterapeut (hjelp til aktiviteter i dagliglivet i egen bolig og deltagelse i samfunnet). Veien. Går langs en grusete og lang og krokete vei. Dette var en vei i skogen, og det var sommer. Elven sildret på den ene siden av veien. Det var mye opp og ned, og lang vei. Mens jeg gikk så jeg masse forskjellige planter og dyr, og det var godt og varmt, og ikke en sky på himmelen. Etter å ha gått i flere timer, kom jeg til en stor støpejernsport. I den porten var det mange fine mønstre. Jeg sto og studerte denne porten i lang tid, da det var hele tiden noe nytt å se. Men jeg ville gjerne inn på den andre siden av porten, så jeg prøvde å dytte den opp, og det gikk fint. Innenfor porten lå den vakreste hagen jeg noen gang har sett. Det var et mylder av planter og blomster. Det var også innlagt en liten foss. Hagen var kjempestor så man kunne gå seg helt vill. Men til slutt var det å komme seg ut av porten og komme seg hjem. Det hadde vært en fantastisk dag. Gunnar. Begynnelsen Hannah Greens bok Jeg lovet deg aldri en rosenhage var begynnelsen for meg. Kunstens frihet er et mål i seg selv. Hvem du er, er ikke viktig. Din opplevelse er din. Åse Minde sier i boka Kunsten som sjelens arkitekt : Hvis vi kunne lære å godta og leve med at ikke alt lar seg forklare, men betrakte det som poetiske mysterier, ville vi kanskje utvide vår virkelighet og få et bedre hverdagsrom. Poetiske bilder blir gitt til oss av andre, men de slår røtter i oss og blir våre egne. (Gaston Bachelard, sitert i samme bok). Jeg lovet deg aldri en rosenhage. Der oppmerksomheten går, der går energien. Dette vokser. I ethvert menneske er det en iboende kraft til å komme videre, en slags selvhelbredende kraft. Vi har mulighet til å ta var e på oss selv dersom vi er bevisst på de mulighetene vi har, og bruker dem til å ta ansvar for oss selv og våre liv, ta kontroll over livet.

2 Inspirasjon, alt i alt. Som paukeslag i solar plexus er angsten. Som pressluftbor i brystet er sorgen Som skyggelagte kornsirkler i gulvteppet er slitet. Som rosa bruspulver i blodet er gleden. Som mennesker- sammen på et loft er inspirasjonen, den gyllengule. Britt Johansen Brukernes behov. Det finnes like mange svar på hva som er brukernes behov som det finnes brukere. Samtidig vet vi at vi mennesker har noen grunnleggende felles behov, og de er like enten vi er kongen eller fru Ahmed-Johansen. I følge Anne- Grethe Skjerve i Rådet for psykisk helse handler det om å: Få hjelp når en trenger det. Få hjelp som virker også på lang sikt. Få hjelp med livet og hverdagen. Få hjelp på egne premisser. Å ha psykiske vansker/lidelser og be om hjelp, er å våge å vise fram sin sårbarhet. Brukermedvirkning. Reell brukermedvirkning på individ og systemnivå er ikke bare å høre på hva brukerne sier, men også å ta dette på alvor og gjøre konkrete endringer av tjenestens praksis som følge av dette. Brukerne ønsker reelt ansvar, ikke liksom- ansvar. Det innebærer at de ansatte må slippe opp på sin kontroll, og være villige til å endre på sine roller. Som bruker: når representerer man seg selv, og når snakker man også på vegne av andre? Stort sprang fra brukermedvirkning til ansettelse av folk med brukererfaring. Må holdningsendring til for det siste. Hjelperne. Å gi hjelp er en delikat miks av gjennomtenkte kunnskapsbaserte tiltak og møter mellom mennesker på forskjellige arenaer. Det er forsket lite på 1.linjetjenestene. Hva er det egentlig som hjelper? Hva er god ergoterapeutisk praksis i kommunehelsetjenesten? Spesialiserte tjenester eller generalister? Individuelt fokus eller familiefokus? Lage egne aktivitetstilbud eller bruke aktiviteter som allerede finnes i samfunnet?

3 Forebygge/fange opp klienter tidlig eller satse på de som har størst behov? Når er man ferdigbehandlet? Tar vi med oss institusjonstenkning ut i kommunene? Har vi god (nok) utredning, eller er the not knowing position idealet? Behandling på lavest mulige omsorgsnivå (Leon-prinsippet): For å hjelpe mennesker til å bli selvstendige, eller for å spare penger? Hvordan bygges robuste og ivaretagende fagmiljøer som gir klientene trygge nok rammebetingelser for hardt arbeid med egen lykke? Jording er helt nødvendig for å bære sterke følelser, både for bruker og hjelper. Til trøst: Oppmerksomhetstretthet eller problemutmattelse er verken faretruende eller unormalt, men et arbeidsvilkår, som gartneren får vondt i ryggen (Susanne Bang). Tidsrammer. Kontakt som har tidsbegrensning får et annet og mer strukturert innhold enn om tiden bare går. Når og hvordan avslutte? Spesialisthelsetjenesten går ut av folks liv, men vi har ansvaret så lenge mennesker bor i bydelen. Vedtakstimer som rettighet, kontroll, regulering av praksis. Bestiller/utførermodellens reduksjonistiske sider. Hvor finnes rom for diskusjon om det? Hva kan vi lære av filosofene? Mistillit verner om uavhengighet og kontroll, tillit åpner for avhengighet og utleverthet til andre i deres i regelen alt annet enn velmenende hensikter, gitt at menneskenes tilværelse dypest sett handler om viljen til makt. Makt og ansvar er sammenvevd. Å vise tillit er ikke uten risiko. Den som viser tillit kan bli avvist. Tilliten kan bli brukt mot en. Den tillitsfulles utleverthet stiller den andre, den som møtes med tillit, under en etisk fordring. Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten at han holder noe av dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forferdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ei. Vi er hinandens verden og hinandens skjebne. (Løgstrup 1956). Om terapi. Torgeir Husby skriver om psykoterapi i Rigmor Galtungs bok: Terapeuten er et medfølende vitne. En som er konsistent til stede for pasienten på en ikkefordømmende måte for å bekrefte hans eller hennes erfaring. Relasjonen inneholder medfølende kommunikasjon som verken er sårende eller inngir skam, og som viser pasienten at symptomene er forståelige, forutsigbare og gir mening. Det selvpåførte eksilet i en usikker verden av nedsatt livsutfoldelse, paranoia, mistro og frykt frarøver oss gleder og muligheter. Målet er å finne en motvekt, henfalle mindre til grubling, tolke hendelser mer positivt.

4 Terapeuten gjør en forskjell, bryter pasientens selvpålagte eksil. Dermed kan veien ligge åpen til et liv hvor pasienten lærer å uttrykke seg selv, sine meninger, følelser og interesser bedre, og dermed mot en bedre tilknytning til andre mennesker. Ingen heles uten åpen tillit og nærhet. Temaet isolasjon er viktig å utforske. Vår tid er preget av meningstap, ensomhet er en folkesykdom. Folk trekker seg fra andre i frykt for å bli ydmyket, latterliggjort. Å bli mer hel er å integrere/godta/uttrykke alle slags følelser, både vanskelige og gode. Håp Et skimmer av gull der ute, det er mørkt i tunellen nå. Det er glimt av månen gjennom rute, dagen har vært trist og grå. Man ønsker og håper så inderlig selv å finne en plass og et sted Hvor man kan sitte en stille kveld, og finne kun stillhet og fred. Men tankene er der og slipper ei tak. noen løsninger finnes ei. Man føler seg maktesløs og svak, og ønsker å finne en annen vei. En vei som er tornefri og blomsterfull, med farger som lyser og gir glede. En vei og en himmel av sølv og gull, der bare lykke er til stede. Bildet jeg beskriver er i min hånd. Det er lys i tunellen her: Et lys som gir håp, og jeg ønsker sånn at jeg ser framtiden lys og skjær. Helen. Inspirasjon: Bøkene Terapi som samarbeid, Geir Lundby (red) Pax Klienten, den glemte terapeut Ulvestad/Henriksen/Tuseth/Fjeldstad Gyldendal Fullt lys og stummende mørke, Rigmor Galtung, Cappelen Damm Kunsten som sjelens terapeut, Åse Minde Gyldendal Poeter fra Skriveverkstedet på Veslestua, Tveten Gård.

5

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

Før og etter opptrappingsplanen

Før og etter opptrappingsplanen Universitetsforlaget 237 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Essayet gir rom for en kritisk, personlig og søkende refleksjon over erfaringer gjort i ulike møter med psykisk helse. ESSAY

Detaljer

Bistand til egen innsats eller kamp på egen grunn

Bistand til egen innsats eller kamp på egen grunn Bistand til egen innsats eller kamp på egen grunn Om brukermedvirkning og hjelpermedvirkning En bok Inger S Martinussen er stipendiat ved Høgskolen i Harstad. Hun har arbidet som fysioterapeut for mennesker

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Si noe eller gjør noe,

Si noe eller gjør noe, si-noe Du kan: "Ingen sier alt som bør sies. Ingen kommunikasjon er perfekt. Ikke noe besøk er helt. Bare gjør noe eller si noe! Det er bra nok! Vi forteller historier og sagn. Da hører alle noe de kan

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Trenger utviklingshemmede i egen bolig egentlig støttekontakt? De har jo venner rundt seg og personale.

Trenger utviklingshemmede i egen bolig egentlig støttekontakt? De har jo venner rundt seg og personale. Trenger utviklingshemmede i egen bolig egentlig støttekontakt? De har jo venner rundt seg og personale. Av Nina Skauge Bakgrunn Jeg har to barn, Kristine på 30 år bor i København og Bendik på 24 bor i

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad:

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Hva skjer mellom oss? Vi er ikke alltid så avslappet som vi gir inntrykk av når vi møtes. Lenge før de åpne konfliktene kommer for dagen, har vi opplevd spenninger oss i mellom. Det er slike

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4 Innholdsfortegnelse Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3 Se meg og la meg være den jeg er...4 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra?...5 Å ruse seg til noe man

Detaljer

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN Kristin Dahl Kirsten Snersrud FAMILIEVERNKONTORET I SØR-TRØNDELAG 1 BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN 1 En behandlingsmanual Innhold Innledning... 4 Forarbeid før oppstart av behandling... 5 Behandlingen...

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer