2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2016 Mercury Marine OptiMax, inklusive Pro XS. Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok"

Transkript

1 2016 Mercury Mrine OptiMx, inklusive Pro XS Bruk Vedlikehold og monteringshåndbok 8M nor

2 nor

3 Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å bruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet i mnge båtsesonger. For å sikre mksiml ytelse og bekymringsløs bruk ber vi deg lese denne håndboken nøye. Håndboken for bruk og vedlikehold inneholder spesifikke nvisninger for bruk og vedlikehold v produktet. Vi nbefler t denne håndboken oppbevres nær produktet slik t den er tilgjengelig når du ferdes på vnnet. Tkk for t du kjøpte et v våre produkter. Vi håper du vil h glede v båtlivet! Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Nvn / stilling: John Pfeifer, President, Mercury Mrine Les denne håndboken nøye VIKTIG: Hvis det er noe i denne håndboken du ikke forstår, kn du kontkte forhndleren. Forhndleren kn gi deg en demonstrsjon v fktiske strt- og driftsprosedyrer. Merknd Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt fremeldinger, dvrsler, forsiktighetsmeldinger og! merknder smmen med det internsjonle fresymbolet. Dette skl gjøre instlltøren/brukeren oppmerksom på spesielle nvisninger som gjelder visse service- eller driftsprosedyrer som kn være frlige dersom de utføres på feil eller uforsiktig måte. Følg disse nøye. Disse sikkerhetsmeldingene kn ikke i seg selv utelukke fren du gjøres oppmerksom på. Ulykker forhindres først og fremst ved å overholde disse spesielle nvisningene ved servicerbeid, smt ved å bruke sunn fornuft.! ADVARSEL Angir en frlig situsjon som kn føre til død eller lvorlig personskde dersom den ikke vverges.! FORSIKTIG Angir en frlig situsjon som kn føre til mindre eller modert personskde dersom den ikke vverges. OBS Angir en situsjon som kn føre til svikt i motor eller større komponenter dersom den ikke vverges. VIKTIG: Angir informsjon som er vgjørende for å utføre oppgven på en vellykket måte. MERK: Angir informsjon som bidrr til forståelse v et bestemt trinn eller en bestemt hndling. VIKTIG: Båtføreren er nsvrlig for riktig og sikker bruk v båten og utstyret smt sikkerheten til lle psssjerene om bord. Vi nbefler t båtføreren leser denne håndboken for bruk og vedlikehold, og setter seg grundig inn i bruksnvisningen for motoren og lt reltert tilbehør, før båten ts i bruk. nor i

4 ! ADVARSEL Eksosen fr dette produktet inneholder kjemiklier som i delstten Cliforni er kjent for å forårske kreft, fosterskder eller skde reproduksjonsevnen. Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Mercury Mrinemotorenheten. Når du tr kontkt med Mercury Mrine vedrørende service, må du lltid oppgi modell- og serienummer. Beskrivelsene og spesifiksjonene i denne håndboken vr gjeldende på tidspunktet d håndboken ble godkjent for trykking. Mercury Mrine, som kontinuerlig forsøker å forbedre sine produkter, forbeholder seg retten til når som helst å stnse produksjonen v modeller eller endre spesifiksjoner eller utforming, uten å måtte opplyse om det på forhånd og uten videre forpliktelser. Grntimelding Produktet du hr gått til innkjøp v, leveres med en begrenset grnti fr Mercury Mrine. Grntibetingelsene finner du i grntihåndboken som medfølger produktet. Innholdet i grntihåndboken beskriver hv som dekkes, hv som ikke dekkes, grntiens vrighet og hvordn du best oppnår grntidekning, viktige frskrivelser og begrensninger når det gjelder ersttning,og nnen relevnt informsjon. Vi ber deg lese gjennom denne viktige informsjonen. Informsjon om vremerker og opphvsrett MERCURY MARINE. Med enerett. Reproduksjon v hele eller deler v dokumentsjonen er forbudt hvis ikke smtykke er innhentet. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M med bølgelogo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury med bølgelogo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter og We're Driven to Win er registrerte vremerker som tilhører Brunswick Corportion. Pro XS er et vremerke som tilhører Brunswick Corportion. Mercury Product Protection er et registrert servicemerke som tilhører Brunswick Corportion. Identifiserende informsjon Registrer følgende informsjon som er ktuell: Motormodell og hestekrefter Motorens serienummer Girutveksling Påhengsmotor Propellnummer Stigning Dimeter Identifiksjonsnummer for skroget (HIN) Kjøpsdto Båtprodusent Båtmodell Lengde Sertifiktnummer for eksosutslipp (kun Europ) ii nor

5 Generell informsjon Båtførerens nsvr... 1 Før utenbordsmotoren ts i bruk... 1 Båtens hk kpsitet... 1 Bruke båten ved høy hstighet og høy ytelse... 2 Påhengsmotorer med fjernkontroll... 2 Vlg v propell... 2 Merknd ngående fjernstyring... 4 Dødmnnsbryter... 4 Beskytte personer i vnnet... 6 Melding om psssjersikkerhet båter med pongtong og dekk... 7 Hopping på bølger og kjølvnn... 8 Støt mot objekter under vnn... 8 Eksosutslipp... 9 Velge tilbehør til påhengsmotoren Anbeflinger for sikker båtbruk Registrere serienummer Spesifiksjoner 200/200 Pro XS OptiMx Generelle spesifiksjoner 225/250 Pro XS Gen IV Spesifiksjoner 250 OptiMx Motorens komponenter Trnsport Trnsport v båt/påhengsmotor Drivstoff og olje Krv til drivstoff Anbeflt olje Tilsetninger for drivstoff Krv til drivstoff Unngå t drivstofftilførselen hindres Krv om drivstoffslnge med lv gjennomtrengning EPA krv til bærbre, trykkstte drivstofftnker Krv til drivstofftilførselsventil Bærbr, trykkstt drivstofftnk fr Mercury Mrine Fylle på den seprte oljetnken Fylle på oljetnken som er montert på motoren Fylle på drivstofftnken Funksjoner og betjeningsorgner Fjernkontrollfunksjoner Vrslingssystem Powertrim og tilt nor iii

6 Bruk Viktig informsjon Innkjøring v motoren Drivstoffblnding ved innkjøring v motoren Kontrolliste før strt Bruk ved kuldegrder Bruk i sltvnn eller forurenset vnn Bruk i høyereliggende områder Hvordn ytelsen påvirkes v høyde over hvet og værforhold Justere trimvinkelen mens motoren går ved tomgngshstighet Kjøring på grunt vnn Strte motoren Skifte gir Stnse motoren Vedlikehold Vedlikehold v påhengsmotoren EPA forskrifter om utslipp Kontroll og vedlikeholdsoversikten Skylle kjølesystemet T v og sette på toppdekslet Rengjøring v toppdekslet Kontrollere genertorremmen Drivstoffsystem Festenordninger for styrestngen Sikringer Anode for korrosjonskontroll Kontrollere btteriet Btteriinformsjon (lle btterier, inkl. DTS) Skifte propell Kontrollere og skifte tennpluggene Luftkompressorfilter Smørepunkter Kontrollere powertrimoljen Girolje Påhengsmotor som hr vært under vnn Oppbevring Klrgjøre før lgring Drivstoffsystemet Beskytte interne motorkomponenter Beskytte eksterne motorkomponenter Girksse Plssering v påhengsmotoren ved lgring Lgre btteriet iv nor

7 Feilsøking Strtmotoren klrer ikke å dr motoren rundt Motoren vil ikke strte Motoren går ujevnt Redusert ytelse Lydhornsignl (ved redusert effekt) Lydhornsignl (ingen redusert effekt) Btteriet ldes rskt ut Servicessistnse for eier Hjelp til service Bestille dokumentsjon Montere påhengsmotoren Mercury Mrine godkjente festenordninger for motor Tilbehør montert til klembrketten på kterspeilet Båtens hk kpsitet Beskyttelse mot strting i gir Velge tilbehør til påhengsmotoren Drivstoffsystem Spesifiksjoner for instllering Løfte påhengsmotoren Styrekbel rutet på styrbord side Festenordninger for styrestngen Anbeflt monteringshøyde Bore monteringshull for påhengsmotoren Feste påhengsmotoren på kterspeilet Elektrisk, slnger, kontrollkbler og fremre klemme Oppsett for oljeinnsprøyting Trim inn pinne Vedlikeholdslogg Vedlikeholdslogg nor v

8 nor vi

9 Båtførerens nsvr Båtføreren er nsvrlig for riktig og sikker kjøring v båten smt sikkerheten til lle psssjerene om bord og llmennheten. Det nbefles på det sterkeste t båtførere leser og forstår hele denne håndboken før de tr i bruk påhengsmotoren. Sørg for t minst én nnen person i båten får instruksjon i grunnleggende strt og drift v påhengsmotoren og håndtering v båten, i tilfelle båtføreren skulle bli ute v stnd til å føre båten. Før utenbordsmotoren ts i bruk Les denne håndboken nøye. Lær riktig bruk v påhengsmotoren. Eventuelle spørsmål kn rettes til forhndleren. Sikkerhets- og driftsinformsjon kombinert med sunn fornuft, kn bidr til å forhindre personskde og skde på produktet. Både denne håndboken og sikkerhetsmerkingen på påhengsmotoren bruker følgende sikkerhetsvrsling for å henlede oppmerksomheten på spesielle sikkerhetsinstruksjoner som skl følges.! FARE Mrkerer en frlig situsjon som vil føre til lvorlig personskde dersom den ikke vverges.! ADVARSEL Mrkerer en frlig situsjon som kn føre til lvorlig personskde dersom den ikke vverges.! FORSIKTIG Mrkerer en frlig situsjon som kn føre til mindre eller modert personskde dersom den ikke vverges. OBS Mrkerer en situsjon som kn føre til svikt i motor eller større komponenter dersom den ikke vverges. Båtens hk-kpsitet GENERELL INFORMASJON! ADVARSEL Hvis båtens hk-kpsitet overskrides, kn dette føre til lvorlig personskde eller død. Bruk v for krftig motor kn påvirke båtens håndteringsegenskper og oppdrift eller skde hekkplten. Du skl ikke instllere en motor som overskrider båtens mksimle, nominelle motoreffekt. nor 1

10 GENERELL INFORMASJON Båten må ikke overbelstes eller utstyres med for krftig motor. De fleste båter er utstyrt med et kpsitetsmerke som ngir mks. motoreffekt og belstning, som spesifisert v produsenten i overensstemmelse med visse føderle retningslinjer. Hvis du er i tvil, skl du kontkte forhndleren eller båtprodusenten. U.S. COAST GUARD CAP ACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX Bruke båten ved høy hstighet og høy ytelse Dersom du hr en båt med høy hstighet og høy ytelse, og du ikke hr erfring med denne, nbefler vi t du unngår å kjøre båten ved høy hstighet før forhndleren eller en nnen person som hr erfring med båten/ påhengsmotoren, hr gitt deg en innføring og en prøvetur. Du finner ytterligere informsjon i brosjyren om bruk v båt med høy ytelse som kn fås hos forhndleren, distributøren eller Mercury Mrine. Påhengsmotorer med fjernkontroll Fjernkontrollen som er koplet til påhengsmotoren, må være utstyrt med en beskyttelsesnordning for å kunne strte bre i fri. Dette hindrer t motoren kn strtes når giret står i en nnen stilling enn nøytrl.! ADVARSEL Å strte motoren i gir kn resultere i lvorlig personskde eller dødsulykker. Bruk ldri en båt som ikke hr en beskyttelsesnordning for å kunne strte bre i fri. N Vlg v propell Propellen på påhengsmotoren er en v de viktigste komponentene i fremdriftssystemet. Vlg v feil propell kn h en betydelig effekt på båtens ytelse og kn føre til skde på påhengsmotoren. Et fullstendig utvlg v propeller lget v luminium og rustfritt stål, som er spesielt konstruert for din påhengsmotor, er tilgjengelig gjennom Mercury Mrine. Besøk eller kontkt nærmeste utoriserte Mercury-forhndler for å se hele produkttilbudet og finne den propellen som egner seg best til ditt bruk. 2 nor

11 VELGE RIKTIG PROPELL GENERELL INFORMASJON En nøyktig turteller for måling v motorhstigheten er viktig for å velge riktig propell. Velg en propell som gjør t motoren kn brukes innenfor det ngitte driftsområdet for full gss. Når du kjører båten på full gss under normle forhold, skl turtllet være i øvre hlvdel v det nbeflte turtllsområdet for full gss. Se Spesifiksjoner. Dersom turtllet er over dette området, må du velge en propell med større stigning for å redusere turtllet. Dersom turtllet er under det nbeflte området, må du velge en propell med redusert stigning for å øke turtllet. VIKTIG: Mercury Mrine nbefler å bruke propeller og festenordninger v merkene Mercury eller Quicksilver for å være sikker på t propellen psser og gir best mulig ytelse. Propeller er ktegorisert etter dimeter, stigning, ntll blder og mterile. Dimeter og stigning er stemplet (støpt inn) på siden eller enden v propellnvet. Det første tllet representerer propellens dimeter, og det ndre tllet representerer stigningen. For eksempel representerer 14x19 en propell med en dimeter på 14" og en stigning på 19". b b - Dimeter Stigning Tilbkelgt strekning i løpet v en omdreining Her følger noen grunnleggende fkt om propeller som vil hjelpe deg til å finne riktig propell for ditt bruksområde. Dimeter Avstnden på tvers v den imginære sirkelen som propellen dnner når den roterer. Riktig dimeter for hver propell er forhåndsbestemt for påhengsmotorens konstruksjon. Når det er mer enn én dimeter tilgjengelig for smme stigning, kn du imidlertid bruke en større dimeter for tyngre bruksområder og mindre dimeter for lettere bruksområder. Stigning Den teoretiske strekningen, i tommer, som en propell går fremover i løpet v én omdreining. Stigning kn smmenlignes med girene på en bil. Jo lvere gir, jo rskere kselererer bilen, men med lvere topphstighet. På smme måte vil en propell med lvere stigning kselerere rskt, men topphstigheten vil være redusert. Jo høyere stigning propellen hr, jo rskere går båten vnligvis, selv om kselersjonen normlt blir tregere. Finne riktig stigning - Kontroller først turtllet ved full gss under normle belstningsforhold. Dersom turtllet ved full gss er innenfor det nbeflte området, skl du velge en ny eller oppgrdert propell med smme stigning som den nåværende propellen. Dersom stigningen økes med 1 tomme, reduseres turtllet ved full gss med 150 til 200 Dersom stigningen reduseres med 1 tomme, økes turtllet ved full gss med 150 til 200 Dersom du oppgrderer fr en 3-blds til en 4-blds propell, reduseres turtllet ved full gss generelt med 50 til 100 VIKTIG: Unngå skde på motoren. Bruk ldri en propell som lr motoren overskride det nbeflte turtllsområdet for full gss ved norml drift. nor 3

12 PROPELLMATERIALE De fleste propeller som produseres v Mercury Mrine, er lget enten v luminium eller rustfritt stål. Aluminium psser for generell bruk og er stndrdutstyr på mnge nye båter. Rustfritt stål er over fem gnger mer holdbrt enn luminium og gir normlt bedre ytelse når det gjelder kselersjon og topphstighet, på grunn v konstruksjonseffekten. Propeller v rustfritt stål er dessuten tilgjengelig i et større utvlg v størrelser og stiler, noe som gjør t du kn peile inn den beste ytelsen for båten. 3-BLADS VERSUS 4-BLADS 3- og 4-blds propeller er tilgjengelig i mnge størrelser i både luminium og rustfritt stål og hr unike ytelsesegenskper. Generelt gir propeller med 3 blder god generell ytelse og høyere topphstighet enn propeller med 4 blder. Propeller med 4 blder plner vnligvis rskere og er mer effektive i mrsjfrt, men mngler topphstigheten til en propell med 3 blder. Merknd ngående fjernstyring GENERELL INFORMASJON Styrestngen som forbinder styrekbelen med motoren, må strmmes ved hjelp v selvlåsende muttere. Disse selvlåsende mutterne skl ldri erstttes med vnlige muttere (ikke-låsende) ettersom disse vil løsne ved vibrering slik t styrestngen løsner.! ADVARSEL Feil festenordninger eller feil instlleringsprosedyrer kn føre til t styrestngen løsner eller frigjøres. Dette kn forårske plutselig og uventet tp v kontroll over båten, noe som kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll fordi psssjerer kstes rundt i båten eller over bord. Bruk lltid riktige komponenter, følg nvisningene og bruk riktige prosedyrer. - Selvlåsende muttere Dødmnnsbryter Hensikten med en dødmnnsstoppbryter er å slå v tenningen når båtføreren beveger seg så lngt fr førerstillingen t bryteren ktiveres (for eksempel når føreren blir revet bort fr førerplssen ved et uhell). Påhengsmotorer med styrekulthåndtk og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmnnsstoppbryter. En dødmnnsbryter kn instlleres som tilbehør, vnligvis på instrumentpnelet eller på siden i nærheten v førerplssen. Det er plssert et merke nær dødmnsstoppbryteren som en visuell påminner til føreren om å feste dødmnssnoren til flytevesten eller håndleddet. 4 nor

13 GENERELL INFORMASJON Dødmnnssnoren er vnligvis cm (4 5 fot) lng når den er utstrkt. Den hr en festenordning i den ene enden som festes til bryteren, og en festenordning i den ndre enden som festes til båtførerens flytevest eller håndledd. Dødmnnssnoren er spirlviklet for å gjøre den så kort som mulig når den ikke strekkes, slik t det er mindre sjnse for t den vikler seg inn i objekter i nærheten. Den fulle lengden reduserer fren for utilsiktet ktivering hvis båtføreren beveger seg rundt i området ved førerplssen. Hvis det er ønskelig med en kortere dødmnnssnor, kn den vikles rundt båtførerens håndledd eller bein, eller du kn lge en knute på den. ATTACH LANYARD b RUN OFF c b - c - Klips for dødmnnssnor Merke ved dødmnnsbryter Dødmnnsbryter Les sikkerhetsinformsjonen nedenfor før du fortsetter. Viktig sikkerhetsinformsjon: Hensikten med dødmnnsbryteren er å slå v motoren når båtføreren beveger seg så lngt bort fr førerplssen t bryteren ktiveres. Dette skjer hvis båtføreren ved et uhell fller over bord, eller hvis vedkommende beveger seg lngt bort fr førerplssen. I visse typer båter er det større fre for t båtføreren kn flle over bord eller bli slynget bort fr førerplssen ved et uhell, for eksempel gummibåter med lv båtside, små båter, høyytelsesbåter og lette fiskebåter med styrekulthåndtk. Det er også større fre for å flle over bord eller bli slynget bort fr førerplssen ved uforsvrlig bruk, for eksempel dersom du sitter på seteryggen eller båtripen ved plningshstighet, står ved plningshstighet, sitter på høytliggende fiskebåtdekk, kjører ved plningshstighet på grunt vnn eller i områder med hindringer, slipper tket i rttet eller styrekulthåndtket når det trekker i en retning, er under påvirkning v lkohol eller medikmenter eller mnøvrerer båten på en uvøren måte ved høy hstighet. Selv om motoren stnser øyeblikkelig når dødmnnsbryteren ktiveres, fortsetter båten å drive et stykke vhengig v hstigheten og styrevinkelen når motoren stnses. Båten kommer imidlertid ikke til å gå rundt i ring. Mens båten driver fremover kn den skde personer i vnnet like lvorlig som om motoren vr i gng. Vi nbefler på det sterkeste t ndre psssjerer får innføring i riktige strt- og driftsprosedyrer, i tilfelle det skulle bli nødvendig å betjene motoren i en krisesitusjon (for eksempel dersom båtføreren ved et uhell blir slynget bort fr førerplssen).! ADVARSEL Hvis båtføreren skulle flle over bord, skl motoren øyeblikkelig slås v for å redusere fren for lvorlig personskde eller dødsulykker. Sørg lltid for t begge endene på dødmnnssnoren er forsvrlig festet til bryteren og båtføreren. nor 5

14 ! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død som følge v brå oppbremsing fordi dødmnnsbryteren ktiveres ved et uhell. Båtføreren skl ldri forlte førerplssen uten først å kople fr dødmnnssnoren. Det kn også være t bryteren ktiveres ved et uhell ved norml drift. Dette kn føre til én eller flere v følgende fresitusjoner: Psssjerer kn bli slynget forover på grunn v brå oppbremsing. Dette er spesielt frlig for psssjerene forn i båten fordi de kn bli slynget over bugen og bli truffet v girkssen eller propellen. Motorstopp og tp v styrekontroll ved høy sjø, sterk strøm eller krftig vind. Tp v styrekontroll når båten legges til. SØRG FOR AT DØDSMANSSTOPPBRYTEREN OG DØDMANNSSNOREN ER I GOD DRIFTSMESSIG STAND Hver gng før den brukes må du kontrollere t dødsmnsstoppbryteren fungerer som den skl. Strt motoren. Stopp den ved å trekke ut dødmnnssnoren. Hvis motoren ikke stopper, må du få bryteren reprert før du bruker båten. Før hver gngs bruk skl du kontrollere dødmnnssnoren og se til t den er i god driftsmessig stnd uten frynsing, kutt eller slitsje. Kontroller t klemmene på hver ende v snoren er i god driftsmessig stnd. Skift dødmnnssnoren hvis den er slitt eller skdet. Beskytte personer i vnnet NÅR BÅTEN ER I BEVEGELSE GENERELL INFORMASJON Det er svært vnskelig for en person som står eller flyter i vnnet å komme seg unn fort nok når en båt kommer i hns/hennes retning, selv når båten holder lv frt Sørg lltid for å senke frten og være svært forsiktig når du bruker båten i et område der det kn befinne seg personer i vnnet. Når en båt er i bevegelse (vnlig kjøring) og giret på påhengsmotoren settes i nøytrlstillingen, er det tilstrekkelig krft i vnnet på propellen til t propellen roterer. Når propellen roterer i nøytrl, kn den påføre lvorlige personskder. MENS BÅTEN LIGGER STILLE! ADVARSEL En roterende propell, en båt i frt eller enhver solid gjenstnd som er festet til båten, kn utgjøre en dødsfre for svømmere. Stopp motoren øyeblikkelig dersom noen befinner seg i vnnet og er nær båten. Sett giret på påhengsmotoren i nøytrl og slå v motoren før du lr noen bde eller oppholde seg i vnnet nær båten. 6 nor

15 GENERELL INFORMASJON Melding om psssjersikkerhet båter med pongtong og dekk Hold øye med lle psssjerene når båten er i bevegelse. Ingen psssjerer hr lov til å stå eller bruke ndre seter enn de som er beregnet på kjøring i høyere hstigheter enn tomgngshstighet. Ved en plutselig reduksjon v båtens hstighet, for eksempel dersom båten treffer en stor bølge, gssen slippes plutselig eller båten svinger brått, kn psssjerer bli kstet over bugen. Dersom en person fller over bugen mellom de to pongtongene, vil hn/hun bli overkjørt v påhengsmotoren. BÅTER MED ÅPENT DEKK FORAN Personer skl ldri oppholde seg på dekket forn rekkverket mens båten er i bevegelse. Alle psssjerer skl oppholde seg bk rekkverket forn på båten. Personer på dekket forn kn lett bli kstet over bord, og personer som sitter og dingler med ben over bugen, kn bli ttt v en bølge og trekkes ut i vnnet ! ADVARSEL Hvis psssjerer sitter eller står i et område v båten som ikke er beregnet for psssjerer, og hstigheten er over tomgng, kn dette medføre personskder eller dødsulykker. Hold vstnd til forknten v dekket eller hevede plttformer, og sitt på plss når båten er i bevegelse. BÅTER MED FRONTMONTERTE, FORHØYDE FISKESETER PÅ SOKKEL Disse forhøyde fiskesetene er ikke beregnet for bruk ved høyere hstighet enn tomgngs- eller dorgehstighet. Bruk bre seter som er beregnet for kjøring ved høy hstighet. Enhver form for frtsreduksjon som kommer brått og uventet, kn føre til t psssjerer i forhøyde seter fller over bugen på båten nor 7

16 Hopping på bølger og kjølvnn GENERELL INFORMASJON Å kjøre fritidsbåter over bølger og kjølvnn er en nturlig del v båtlivet. Men når denne ktiviteten gjøres ved så stor hstighet t skroget tvinges helt eller delvis opp v vnnet, oppstår det visse frer, spesielt når båten treffer vnnet igjen Den største fren er t båten kn endre retning mens den er midt i et hopp. I slike tilfeller kn lndingen føre til t båten svinger brått i en nnen retning. Slike brå retningsendringer kn føre til t psssjerer kstes ut v setene eller fller over bord.! ADVARSEL Hopping på bølger og kjølvnn kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll hvis noen kstes rundt i båten eller overbord. Unngå hopping på bølger eller kjølvnn dersom det er mulig. En nnen, men mindre vnlig, fre kn oppstå hvis båten tr v fr en bølge eller kjølvnn. Dersom bugen på båten heller skrpt nok ned mens den er i luften, kn den trenge ned i vnnet og komme helt under vnn et øyeblikk. Dette får båten til å bråstoppe slik t psssjerene slynges forover. Båten kn også t en krpp sving til én side. Støt mot objekter under vnn Senk frten og vær forsiktig når du bruker båten på grunt vnn eller i områder der objekter under vnn kn komme i kontkt med påhengsmotoren eller båtbunnen. Det viktigste du kn gjøre for å redusere fren for t objekter på vnnflten eller under vnn forårsker personskde eller støtskde, er å regulere båtens hstighet. Under slike forhold bør båten kjøres ved minste plningshstighet på 24 til 40 km/t (15 til 25 mph) Dersom du treffer et objekt på vnnflten eller under vnn, kn det få ulike følger. Blnt nnet kn dette skje: Deler v eller hele påhengsmotoren kn løsne og komme inn i båten. Båten kn plutselig skifte retning. Slike brå retningsendringer kn føre til t psssjerer kstes ut v setene eller fller over bord. 8 nor

17 En plutselig reduksjon v kjørehstigheten. Dette vil føre til t psssjerene kstes forover eller fller over bord. Slgskde på påhengsmotoren og/eller båten. Husk t det viktigste du kn gjøre for å forhindre personskde eller støtskde i slike situsjoner, er å holde båtens hstighet under kontroll. Båtens hstighet bør holdes ved minste plningshstighet ved kjøring i frvnn der det er hindringer under vnn. Dersom du treffer et objekt under vnn, skl du stnse motoren så rskt som mulig og se etter om det er ødelgte eller løse deler. Dersom motoren er skdet eller du hr mistnke om det, skl du t den med til en utorisert forhndler for å få den nøye undersøkt og eventuelt reprert. Båten bør også undersøkes for å se om den er påført skder på skroget eller kterspeilet, og om det er vnnlekksjer. Bruk v en skdet påhengsmotor kn føre til ytterligere skde på ndre deler v motoren eller påvirke kontrollen over båten. Dersom det er nødvendig å fortsette kjøringen, skl dette gjøres ved sterkt redusert hstighet.! ADVARSEL Bruk v en båt eller motor med støtskder kn resultere i lvorlig personskde, dødsulykker eller skde på båten. Hvis båten utsettes for støt eller slg skl en utorisert Mercury Mrine-forhndler kontrollere og reprere båten eller motoren. Eksosutslipp GENERELL INFORMASJON VÆR OPPMERKSOM PÅ KARBONMONOKSIDFORGIFTNING Krbonmonoksid (CO) er en dødelig gss som finnes i eksosrøyk fr lle interne forbrenningsmotorer, inkludert fremdriftsmotorer på båter og genertorer som driver forskjellig utstyr på båten. Krbonmonoksid er i seg selv en gss uten lukt, smk eller frge, men hvis du kn lukte eller smke motoreksos, betyr det t du puster inn krbonmonoksid. Tidlige symptomer på krbonmonoksidforgiftning, som kn minne om symptomene ved sjøsyke eller beruselse, omftter hodepine, svimmelhet, døsighet og kvlme.! ADVARSEL Innånding v eksosgss kn føre til krbonmonoksidforgiftning, som kn forårske besvimelse, hjerneskder eller dødsfll. Unngå eksponering for krbonmonoksid. Hold deg unn eksosfylte steder når motoren går. Sørg for god ventilsjon i båten både når den ligger stille og under kjøring. HOLD DEG UNNA EKSOSFYLTE STEDER nor 9

18 GENERELL INFORMASJON Motoreksos inneholder frlig krbonmonoksid. Hold deg unn steder med konsentrert motoreksos. Hold svømmere unn båten og sørg for t ingen sitter, ligger eller står på svømmeplttformen eller båtstigen mens motorene går. L ikke psssjerer oppholde seg like bk båten underveis (henge på plttformen, bodysurfing). Dette er en frlig prksis både fordi personen oppholder seg i et område med høy eksoskonsentrsjon, og fordi personen risikerer å bli skdet v propellen. GOD VENTILASJON Luft ut psssjerområdet åpne sidegrdinene eller lukene forn for å fjerne vgsser. Eksempel på riktig luftstrømning gjennom båten: DÅRLIG VENTILASJON Under visse kjøre- og/eller vindforhold kn innebygde kbiner, kbiner med overtrekk eller førerkbiner med utilstrekkelig ventilsjon trekke inn krbonmonoksid Instller én eller flere krbonmonoksidmålere i båten. Svømmere og psssjerer i et åpent område på en stilleliggende båt som hr, eller ligger nær, en motor i drift, kn på en vindstille dg utsettes for frlige konsentrsjoner v krbonmonoksid, selv om dette forekommer svært sjelden. 1. Eksempler på dårlig ventilsjon mens båten ligger stille: b b - Drift v motoren når båten er fortøyd på et vgrenset område Fortøyning v båten nær en nnen båt som hr motoren i gng 2. Eksempler på dårlig ventilsjon mens båten beveger seg: b b - Kjøring v båten med for høy trimvinkel på bugen Kjøring v båten uten t lukene forover er åpne (stsjonsvogneffekt) 10 nor

19 GENERELL INFORMASJON Velge tilbehør til påhengsmotoren Originlt Mercury Precision- og Quicksilver-tilbehør er lget og testet spesielt for denne påhengsmotoren. Dette ekstrutstyret kn kjøpes fr Mercury Mrine-forhndlere. VIKTIG: Rådfør deg med forhndleren før du monterer tilbehør. Feil bruk v godkjent tilbehør, eller bruk v tilbehør som ikke er godkjent, kn skde produktet. Visse typer tilbehør som ikke er produsert eller solgt v Mercury Mrine, er ikke konstruert for sikker bruk på denne påhengsmotoren eller påhengsmotorens opertivsystem. Les gjennom instllsjons-, bruks- og vedlikeholdshåndbøkene for lt ktuelt ekstrutstyr. Se Montering v utenbordsmotor Tilbehør montert til klembrketten på kterspeilet for viktig informsjon om montering v tilbehør til klembrketten på kterspeilet. Anbeflinger for sikker båtbruk For å kunne nyte båtlivet på en sikker måte bør du være kjent med ktuelle lover, forskrifter og forbud som gjelder bruk v båt, og t hensyn til rådene nedenfor. Gjør deg kjent med og overhold lle nutiske regler og lover for området. Vi nbefler på det sterkeste t lle motorbåtførere tr et kurs i båtsikkerhet. I USA holdes slike kurs v kystvkten, båtorgnissjonen "Power Squdron", Røde Kors og lokle myndigheter som er nsvrlig for båtsikkerhet. For mer informsjon i USA, ring Bot U.S. Foundtion på BOAT (2628). Utfør sikkerhetskontroller og nødvendig vedlikehold. Følg regelmessige intervller, og sørg for t lle reprsjoner utføres på en forsvrlig måte. Kontroller sikkerhetsutstyret ombord. Her er noen forslg til sikkerhetsutstyr som bør være med i båten: Godkjente brnnslukningspprter Signlutstyr: lommelykt, rketter eller nødbluss, flgg og fløyte eller horn Nødvendig verktøy for småreprsjoner Anker og ekstr nkerline Mnuell lensepumpe og ekstr dreneringsplugger Drikkevnn Rdio Pdleåre eller årer Ekstr propell, trykknv og en pssende skrunøkkel Førstehjelpsutstyr og -nvisninger Vnntette oppbevringsbokser Ekstr driftsutstyr, btterier, lyspærer og sikringer Krt og kompss eller krt over området Personlig flytevest/redningsvest (én per person ombord) Vær oppmerksom på tegn til værendringer, og unngå dårlig vær og høye bølger når du er ute på sjøen. Si fr om hvor du skl og når du regner med å være tilbke. Ombordstigning. nor 11

20 Stopp motoren når psssjerer stiger om bord, går på lnd eller oppholder seg nær kterenden (bk) på båten. Det er ikke nok å sette drevenheten i nøytrl. Bruk flytevest/redningsvest. I USA krever føderl lov t det skl finnes redningsvester som er godkjent v kystvkten og hr riktig størrelse, til lle personer ombord, pluss en flytepute eller redningsbøye som kn kstes ut i vnnet. Vi nbefler på det sterkeste t lle om bord hr på seg redningsvesten mens de oppholder seg i båten. Lær opp ndre båtførere. Instruer minst én person ombord om grunnleggende strting og betjening v motoren og håndtering v båten dersom båtføreren blir ute v stnd til å kjøre eller fller overbord. Båten må ikke overbelstes. De fleste båter er klssifisert og sertifisert for en mksimlbelstning (vekt) (se båtens typeskilt). Vær oppmerksom på båtens drifts- og lstebegrensninger. Finn ut om båten vil flyte dersom den fylles med vnn. T kontkt med en utorisert Mercury Mrine-forhndler eller båtprodusenten dersom du er i tvil. Sørg for t lle psssjerene sitter ordentlig i båten. Tillt ikke t noen sitter i eller på deler v båten som ikke er beregnet for dette. Dette omftter seterygger, riper, hekken, bugen, dekk, hevede fiskeseter og roterende fiskeseter. Psssjerer må ikke sitte på steder der plutselig og uventet kselersjon, oppbremsing, tp v kontroll over båten eller båtbevegelser kn føre til t psssjerer slynges overbord eller fller i båten. Sørg for t lle psssjerer hr et sete, og t de hr stt seg ned før båten settes i bevegelse. Ikke kjør båt under påvirking v lkohol eller ndre rusmidler. Dette er lovfestet. Ved bruk v lkohol eller ndre rusmidler reduseres dømmekrften og reksjonsevnen krftig. Gjør deg kjent med frvnnet, og unngå frlige områder. Vær oppmerksom. Båtføreren er i henhold til loven nsvrlig for å være ktpågivende, h god sikt og lytte. Båtføreren skl h uhindret sikt, spesielt forover. Ingen psssjerer, lst eller fiskeseter skl blokkere sikten for båtføreren når båten kjøres over tomgngshstighet eller ved overgng til plning. Vær oppmerksom på ndre båter, sjøen og kjølvnnet. Ikke kjør båten like bk en person på vnnski. Dersom båten kjører i 40 km/t (25 MPH), vil den innhente en person på vnnski som hr flt i vnnet 61 m (200 fot) forn deg, på fem sekunder. Hold øye med personer på vnnski som hr flt. Når båten brukes til å trekke vnnskiløpere o.l., skl føreren lltid sørge for t personen som ligger i vnnet kommer på førersiden v båten når båten vender tilbke for å hjelpe vnnskiløperen. Båtføreren skl hele tiden holde øye med personen som hr flt, og ldri rygge opp til vedkommende eller ndre som befinner seg i vnnet. Meld fr om ulykker. GENERELL INFORMASJON Båtførere er i følge loven pålgt å rpportere en båtulykke til lndets eller sttens utøvende myndigheter for ferdsel på sjøen når båten er innblndet i visse typer båtulykker. Det må meldes fr om ulykken dersom 1) det er tp v liv eller snnsynlighet for tp v liv, 2) det er personskder som krever medisinsk behndling utover førstehjelp, 3) det er skde på båter eller nnen eiendom for en verdi v over USD eller 4) båten hr gått tpt. Be om ytterligere hjelp fr de lokle myndighetene. 12 nor

21 - Registrere serienummer GENERELL INFORMASJON Det er viktig å skrive ned dette nummeret for senere henvisning. Serienummeret finner du på påhengsmotoren, som vist. d Model Number XXXXXXX Seril Number XXXXX XL XX XXXX XXX HP XXX KW XXX LB XXX KG XXX H Me PL rc ury Mrine Brunswick Corp. Mde in Jpn B XX b c b - c - d - Serienummer Typebetegnelse Produksjonsår CE-merke (eventuelt) nor 13

22 Spesifiksjoner 200/200 Pro XS OptiMx Modeller Sylinderkonfigursjon 200/200 Pro XS 60 V6 Kilowtt/hestekrefter 147/200 Antll sylindere 6 Tomgngsturtll Turtllsområde ved full gss Sperreturtll Nøytrl turtllsgrense Motorens slgvolum Sylinderboring Slglengde Anbeflte tennplugger Gnistgp 575 o/min o/min 5850 o/min 2250 o/min 3032 cc (185 in³) 92,075 mm (3.625 in.) 76,2 mm (3.0 in.) NGK IZFR6J-11 NGK IZFR6J 1,09 mm (0.043 in.) Tenningsrekkefølge Utvekslingsforhold 1,75:1 Påkrevet drivstoff Anbeflt olje Girolje Girkssens oljekpsitet Btterikpsitet* Ldesystemets ytelse (mks.) Utslippskontrollsystem Les Drivstoff og olje Les Drivstoff og olje Girolje med høy ytelse 970 ml (32.8 fl oz) 1000 mrinstrtstrøm (MCA) eller 800 CCA (cold crnking mpere) 60 A Elektronisk motorstyring (EC) *Btteriprodusenter kn benytte ulike stndrder for å klssifisere og teste sine btterier. MCA, CCA, Ah og Reserve Cpcity (RC) er klssifiseringene som nerkjennes v Mercury Mrine. Produsenter som benytter ndre stndrder, som for eksempel tilsvrende MCA, tilfredsstiller ikke Mercury Mrines btterikrv. Generelle spesifiksjoner 225/250 Pro XS Gen IV Modeller Sylinderkonfigursjon 60 V6 60 V6 Propellksel, hk Propellksel, kw Antll sylindere 6 Tomgngsturtll Turtllsområde ved full gss Sperreturtll Nøytrl turtllsgrense Motorens slgvolum Sylinderboring Slglengde GENERELL INFORMASJON 575 o/min o/min 6300 o/min 2250 o/min 3032 cc (185 in³) 92,075 mm (3.625 in.) 76,2 mm (3.0 in.) 14 nor

23 GENERELL INFORMASJON Modeller Anbeflte tennplugger Gnistgp NGK IZFR6J-11 NGK IZFR6J 1,09 mm (0.043 in.) Tenningsrekkefølge Utvekslingsforhold 1,75:1 Påkrevet drivstoff Anbeflt olje Girolje Girkssens oljekpsitet Btterikpsitet Ldesystemets ytelse (mks.) Utslippskontrollsystem Stndrd girksse Gen II Torque Mster Spesifiksjoner 250 OptiMx Les Drivstoff og olje Les Drivstoff og olje Girolje med høy ytelse 970 ml (32.8 fl oz) 1040 ml (35.1 fl oz) 1000 mrinstrtstrøm (MCA) eller 800 CCA (cold crnking mpere) A Elektronisk motorstyring (EC) Modeller 250 Sylinderkonfigursjon 60 V6 Kilowtt/hestekrefter 184/250 Antll sylindere 6 Tomgngsturtll Turtllsområde ved full gss Sperreturtll Nøytrl turtllsgrense Motorens slgvolum Sylinderboring Slglengde Anbeflte tennplugger Gnistgp 575 o/min o/min 6300 o/min 2250 o/min 3032 cc (185 in³) 92,075 mm (3.625 in.) 76,2 mm (3.0 in.) NGK IZFR6J-11 NGK IZFR6J 1,09 mm (0.043 in.) Tenningsrekkefølge Utvekslingsforhold 1,75:1 Påkrevet drivstoff Anbeflt olje Girolje Girkssens oljekpsitet Btterikpsitet* Ldesystemets ytelse (mks.) Utslippskontrollsystem Les Drivstoff og olje Les Drivstoff og olje Girolje med høy ytelse 970 ml (32.8 fl oz) 1000 mrinstrtstrøm (MCA) eller 800 CCA (cold crnking mpere) 60 A Elektronisk motorstyring (EC) 1. Btteriprodusenter kn benytte ulike stndrder for å klssifisere og teste sine btterier. T kontkt med den spesifikke btteriprodusenten for smmenligning v klssifiseringssystemer. nor 15

24 *Btteriprodusenter kn benytte ulike stndrder for å klssifisere og teste sine btterier. MCA, CCA, Ah og Reserve Cpcity (RC) er klssifiseringene som nerkjennes v Mercury Mrine. Produsenter som benytter ndre stndrder, som for eksempel tilsvrende MCA, tilfredsstiller ikke Mercury Mrines btterikrv. Motorens komponenter GENERELL INFORMASJON Toppdeksel 2 - Lås, fremre deksel 3 - Ekstr tiltbryter 4 - Klemme/svingbrkett 5 - Girksse 6 - Kjølevnninntk 7 - Skeg 8 - Antiventilsjonsplte 9 - Anoder (én per side) 10 - Drivkselhus 11 - Underdeksel 12 - Vnnpumpeindiktor 13 - Lås, sidedeksel (begge sider) nor

25 Trnsport v båt/påhengsmotor TRANSPORT Trnsporter båten med påhengsmotoren tiltet ned i vertikl driftsstilling. Dersom det er nødvendig med ytterligere klring til bkken, skl påhengsmotoren tiltes opp med en ekstr støttenordning for påhengsmotorer. Rådfør deg med nærmeste forhndler. Ytterligere klring kn være nødvendig over jernbneovergnger, i oppkjørsler og dersom båthengeren fjærer VIKTIG: Stol ikke på powertrim/tilt-systemet eller tiltstøttespken når det gjelder å h tilstrekkelig klring til bkken under trnsport. Det er ikke meningen t tiltstøttespken skl støtte påhengsmotoren under trnsport. Sett påhengsmotoren i forovergir. Dermed unngår du t propellen roterer fritt. nor 17

26 Krv til drivstoff VIKTIG: Bruk v feil type bensin kn medføre motorskde. Motorskde som skyldes feil type bensin, betrktes som misbruk v motoren. Denne typen skde dekkes ikke under den begrensede grntien. DRIVSTOFFKRAV Mercury-påhengsmotorer vil fungere tilfredsstillende ved bruk v blyfri bensin v et kjent merke som oppfyller følgende spesifiksjoner: USA og Cnd - Et oktntllmerke på pumpen på minst 87 (R+M)/2, for de fleste modeller. Høyoktnbensin (91 (R+M)/2 oktn) er også kseptbelt for de fleste modeller. Ikke bruk blyholdig bensin. I ndre lnd enn USA og Cnd - Et oktntllmerke på pumpen på minst 91 RON, for de fleste modeller. Høyoktnbensin (95 RON) er også kseptbelt for lle modeller. Ikke bruk blyholdig bensin. BRUK AV REFORMULERT (OKSYGENBERIKET) BENSIN (KUN USA) Reformulert bensin kreves i enkelte områder i USA, og er godkjent for bruk med Mercury Mrine-motoren. De eneste typene oksygenholdige stoffer som for øyeblikket brukes i USA, er lkohol (etnol, metnol eller butnol). BENSIN SOM INNEHOLDER ALKOHOL Drivstoffblndinger med butnol (Bu16) Drivstoffblndinger som inneholder inntil 16,1 % butnol, og som tilfredsstiller Mercury Mrines drivstoffkrv, er godkjent som lterntiv til blyfri bensin. Kontkt båtprodusenten for spesifikke nbeflinger når det gjelder komponentene i båtens drivstoffsystem (drivstofftnker, drivstoffslnger og koplinger). Drivstoffblndinger med metnol og etnol VIKTIG: Komponentene i drivstoffsystemet til Mercury Mrine-motoren tåler opptil 10 % lkoholinnhold (metnol eller etnol) i bensinen. Det er mulig t båtens drivstoffsystem ikke tåler smme lkoholprosent. Kontkt båtprodusenten for spesifikke nbeflinger når det gjelder komponentene i båtens drivstoffsystem (drivstofftnker, drivstoffslnger og koplinger). Vær oppmerksom på t bensin som inneholder lkohol, kn forårske økt: Korrodering v metlldeler Forringelse v gummi- eller plstdeler DRIVSTOFF OG OLJE Drivstoffgjennomtrenging gjennom drivstoffslnger v gummi Snnsynlighet for fseseprsjon (vnn og lkohol sepreres fr drivstoffet i drivstofftnken)! ADVARSEL Drivstofflekksje representerer brnn og eksplosjons fre som kn forårske lvorlige personskder eller død. Kontroller regelmessig lle delene i drivstoffsystemet for lekksje, mykning, stivning, oppsvulming eller korrosjon, spesielt etter lgringsperioder. Ved tegn på lekksje eller forringelse, må komponentene skiftes ut før motoren ts i bruk igjen. VIKTIG: Hvis du bruker bensin som inneholder, eller kn inneholde, metnol eller etnol, må du kontrollere for lekksjer og uvnlige til stnder hyppigere. VIKTIG: Når du kjører en Mercury Mrine-motor på metnol- eller etnolholdig bensin, må du ikke oppbevre bensin i tnken over lengre perioder. I biler forbrukes normlt slike drivstoffblndinger før de kn bsorbere nok fuktighet til å forårske problemer, men båter ligger ofte stille lenge nok til t fseseprsjon finner sted. I tillegg kn intern korrosjon finne sted under lgring dersom lkoholen hr vsket beskyttende oljefilm v interne komponenter. 18 nor

27 DRIVSTOFF OG OLJE Anbeflt olje Anbeflt olje OptiMx-olje eller Premium Plus 2-Cycle TCW 3-olje for påhengsmotorer Det nbefles å bruke totktsoljen Mercury Optimx/DFI eller Quicksilver DFI til motoren. Dersom totktsoljen Mercury Optimx/DFI eller Quicksilver DFI ikke er tilgjengelig, nbefles det å bruke totktsoljen TC W3 Premium Plus fr Mercury eller Quicksilver. Det kn oppstå lvorlig motorskde ved bruk v olje med dårlig kvlitet. Mercury Rcing totktsolje nbefles for OptiMx-motorer som brukes ved svært høy belstning, som ved kommersiell bruk, tunge rbeidsoppgver eller lengre perioder med høyt turtll. Mercury Rcings totktsolje hr bedre smøre- og beskyttelsesegenskper som mksimerer motorytelsen, gir vrmebeskyttelse og reduserer slitsje og krbonvleiringer. Tilsetninger for drivstoff Vi nbefler t det gjennom hele båtsesongen tilsettes Mercury eller Quicksilver Quickleen Engine Tretment (motorbehndlingsmiddel) i motorens drivstoff hver gng tnken fylles, slik t det smles minst mulig krbon i motoren. Bruk tilsetningsmiddelet som nvist på beholderen. Krv til drivstoff Ikke bruk forhåndsblndet bensin og olje i denne motoren. Motoren tilføres utomtisk ekstr olje under innkjøringen. Bruk ny bensin v den typen som nbefles, under innkjøring og etter innkjøring. Unngå t drivstofftilførselen hindres VIKTIG: Dersom det monteres ekstr komponenter i drivstoffsystemet (filtre, ventiler, koplinger, osv.), kn det hindre drivstofftilførselen. Dette kn føre til t motoren kveles ved lv hstighet, og/eller t mger drivstoffblnding ved høyt turtll forårsker motorskde. Krv om drivstoffslnge med lv gjennomtrengning Alle påhengsmotorer som produseres for slg, selges eller tilbys for slg i USA. EPA (Environmentl Protection Agency) krever t lle påhengsmotorer som er produsert etter 1. jnur 2009, må h en drivstoffslnge med lv gjennomtrengning som primær drivstoffslnge mellom drivstofftnken og påhengsmotoren. En drivstoffslnge med lv gjennomtrengning er USCG Type B1-15 eller Type A1-15, som ikke skl overskride 15/gm²/24 t med CE 10-drivstoff ved 23 C som spesifisert i SAE J 1527 mrin drivstoffslnge. EPA-krv til bærbre, trykkstte drivstofftnker EPA (Environmentl Protection Agency) krever t bærbre drivstoffsystemer produsert etter 1. jnur 2011 til bruk med påhengsmotorer, hr en trykklssifisering på minst 34,4 kp (5,0 psi). Disse tnkene kn inneholde følgende: Et luftinntk som åpnes slik t luft kommer inn i tnken når drivstoff trekkes ut v tnken. Et luftinntk som åpnes (luftes) til tmosfærisk trykk hvis det interne trykket overskrider 34,4 kp (5.0 psi). Krv til drivstofftilførselsventil Ved bruk v en trykkstt drivstofftnk må det monteres en drivstofftilførselsventil i drivstoffslngen mellom drivstofftnken og påfyllingsblæren. Drivstofftilførselsventilen forhindrer t trykkstt drivstoff trenger inn i motoren og oversvømmer drivstoffsystemet eller forårsker drivstoffsøl. nor 19

28 DRIVSTOFF OG OLJE Drivstofftilførselsventilen hr en mnuell utkoplingsfunksjon. Den mnuelle utkoplingsfunksjonen kn benyttes (trykkes inn) for å åpne (omgå) ventilen, i tilfelle det skulle oppstå en blokkering i ventilen. b - b - Drivstofftilførselsventil montert på drivstoffslngen mellom drivstofftnken og påfyllingsblæren. Meknisk utkopling c - Luftehull/vnndreneringshull c Bærbr, trykkstt drivstofftnk fr Mercury Mrine Mercury Mrine hr utviklet en ny, bærbr, trykkstt drivstofftnk som tilfredsstiller EPA-krvene. Disse drivstofftnkene er tilgjengelig som ekstrutstyr eller medfølger enkelte bærbre påhengsmotorer. SPESIALFUNKSJONER PÅ DEN BÆRBARE DRIVSTOFFTANKEN Drivstofftnken hr en toveisventil som gjør t luft kommer inn i tnken når drivstoff trekkes ut v tnken. I tillegg åpnes ventilen til tmosfærisk trykk hvis det interne trykket overskrider 34,4 kp (5.0 psi). Du vil høre en hvislelyd når tnken luftes ut til tmosfærisk trykk. Dette er normlt. Drivstofftnken hr en drivstofftilførselsventil som forhindrer t trykkstt drivstoff trenger inn i motoren og oversvømmer drivstoffsystemet eller forårsker drivstoffsøl. Når du setter på tnklokket, skl du vri lokket mot høyre til du hører et klikk. Dette ngir t tnklokket er helt innkoplet. En innebygget sperre forhindrer t lokket strmmes for mye. Drivstofftnken hr en mnuell lufteskrue som skl stenges før trnsport og åpnes før drift og fjerning v lokket. D forseglede drivstoffbeholdere ikke hr lufting, vil de utvide seg i høyere omgivelsestemperturer, når drivstoffet utvider seg, og trekke seg smmen i lvere omgivelsestemperturer, når drivstoffet trekker seg smmen. Dette er normlt. TA AV TANKLOKKET b - b - c - Tnklokk Mnuell lufteskrue Låsetpp c VIKTIG: Innholdet kn være trykkstt. Vri tnklokket 1/4 omdreining for å vlste trykket før du tr lokket v. 1. Åpne den mnuelle lufteskruen øverst på tnklokket. 2. Skru på tnklokket til det er i kontkt med låsetppen. 3. Trykk ned låsetppen. Vri tnklokket 1/4 omdreining for å vlste trykket. 4. Trykk ned låsetppen igjen, og t v lokket ANVISNINGER FOR BRUK AV BÆRBAR, TRYKKSATT DRIVSTOFFTANK 1. Når du setter på tnklokket, skl du vri lokket mot høyre til du hører et klikk. Dette ngir t tnklokket er helt innkoplet. En innebygget sperre forhindrer t lokket strmmes for mye. 20 nor

29 DRIVSTOFF OG OLJE 2. Åpne den mnuelle lufteskruen øverst på lokket før drift og før du tr v lokket. Lukk den mnuelle lufteskruen før trnsport. 3. På drivstoffslnger med hurtigkoplinger skl du kople drivstoffslngen fr motoren eller drivstofftnken når båten ikke er i bruk. 4. Følg nvisningene i Fylle på drivstofftnken ved fylling v tnken. Fylle på den seprte oljetnken T v påfyllingslokket, og fyll på med spesifisert olje. Oljetnkens kpsitet er 11,5 liter (3 gl.).. Sett på påfyllingslokket igjen, og skru det godt fst. VIKTIG: Kontroller lltid t oljetnklokkene er skrudd godt fst. En luftlekksje vil forhindre oljestrømmen til motoren Fylle på oljetnken som er montert på motoren MERK: Det er kun nødvendig å fylle på denne tnken dersom oljenivået skulle synke og vrslingssystemet for lvt oljenivå ktiveres. 1. Fjern toppdekslet. 2. Løsne påfyllingslokket på motorens oljetnk. L motoren gå til ll luft er ventilert fr oljetnken og tnken er fyllt helt opp med olje. 3. Strm påfyllingslokket igjen. Stns motoren og sett på plss toppdekslet Fylle på drivstofftnken! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsulykker på grunn v bensinbrnn eller eksplosjon. Utvis forsiktighet ved fylling v drivstofftnken. Stns lltid motoren før du fyller på drivstofftnken, og unngå røyking, åpen ild eller gnister i området. Fyll drivstofftnkene utendørs på god vstnd fr vrme, gnister og åpen ild. nor 21

30 Fjern bærbre drivstofftnker fr båten når de skl fylles. Stopp lltid motoren før du fyller drivstofftnkene. DRIVSTOFF OG OLJE Fyll ikke drivstofftnken helt opp. L det gjenstå om lg 10 % v tnkvolumet. Drivstoff utvider seg når temperturen stiger, og kn lekke ut under trykk dersom tnken er helt full. 22 nor

31 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Fjernkontrollfunksjoner Båten kn være utstyrt med en v Mercury Precision- eller Quicksilver-fjernkontrollene som er vist. Hvis dette ikke er tilfellet, kn du t kontkt med forhndleren for å få en beskrivelse v funksjonene til og bruken v fjernkontrollen. c c c f b h g b i i e d d e f g f b - c - d - e - f - g - h - i - Kontrollhåndtk forover, nøytrl, revers Nøytrlutløserspk Trim/tilt-bryter (utstyrsvhengig) se Funksjoner og kontrollenheter Powertrim og tilt Dødmnnsstoppbryter se Generell informsjon Dødmnnsstoppbryter Dødmnnssnor Se Generell informsjon Dødmnnsstoppbryter Justering v gssfriksjon Dekslet må fjernes ved justering v konsollkontroller Tenningsbryter AV, PÅ, START Hurtigtomgngsspk se Bruk Strte motoren Kun gss-knpp se Bruk Strte motoren Vrslingssystem VARSELHORNSIGNALER Når tenningsbryteren vris til påstillingen "ON", lyder vrselhornet et øyeblikk. Dette er en test på om det fungerer. Det finnes to typer vrslingstoner som gjør brukeren oppmerksom på et foreliggende problem med motorens driftssystem. 1. Vedvrende lydsignl i seks sekunder: Angir et kritisk motorproblem. Avhengig v forholdene, kn det være t overvåkingssystemet ktiveres og beskytter motoren ved å begrense effekten. Du må strks vende tilbke til hvnen, og t kontkt med serviceforhndleren. 2. Korte lydsignler med jevne mellomrom i seks sekunder: Angir et ikke-kritisk motorproblem. Dette forholdet krever ikke noen umiddelbr hndling. Du kn fortsette å bruke båten, men vhengig v problemet kn det være t motoreffekten vil begrenses v Engine Gurdin-systemet (se Engine Gurdin-system nedenfor) for å beskytte motoren. Du må t kontkt med serviceforhndleren så snrt du hr nledning. nor 23

32 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Det er viktig å legge merke til t ved begge de fornnevnte scenriene, vil tonen kun lyde én gng. Hvis du skrur motoren v med nøkkelen og strter den igjen, vil tonen igjen lyde én gng hvis defekten fortstt er der. En visuell oversikt over de spesifikke motorfunksjonene og ytterligere motordt finner du i informsjonen om SmrtCrft-produktet som følger. Noen få v de ikke-kritiske tilstndene, som ngis ved korte pip i seks sekunder, kn rettes opp v brukeren. De forholdene som brukeren selv kn rette opp, er følgende: Vnn i drivstoffilteret på motoren. Se Vedlikehold Vnnutskillende drivstoffilter. Problem med kjølesystemet (vnntrykk eller motortempertur). Stns motoren, og sjekk om det er hindringer i vnninntkshullene i den nederste enheten. Lvt motoroljenivået. Se Drivstoff og olje Kontrollere motoroljenivået og fylle på motorolje. ENGINE GUARDIAN-SYSTEM Motorens overvåkningssystem (Engine Gurdin) overvåker de kritiske sensorene på motoren og fnger opp tidlige tegn på problemer. Motorovervåkingen virker hele tiden når motoren er i drift, slik t du ldri behøver å bekymre deg om du er beskyttet eller ikke. Systemet gir respons på et problem ved å vgi et lydsignl i seks sekunder og/eller redusere motoreffekten motorkrften for å beskytte motoren. Hvis Engine Gurdin-system er ktivert, skl turtllet reduseres. Problemet må finnes og rettes opp. Systemet må nullstilles før motoren kn kjøres ved høyere hstigheter. Engine Gurdin-systemet nullstilles ved å skyve gsspken tilbke til tomgngsstilling. Hvis Engine Gurdin-systemet finner t nullstillingen ikke hr korrigert problemet, vil det forbli ktivert og begrense turtllet. Problemet må identifiseres og rettes opp før Engine Gurdin-systemet vil tillte t motoren kjøres på normlt turtll. SPERRETURTALL Sperreturtllet er stt til et høyere turtll enn driftsområdet. Hvis motoren brukes ved et turtll som tilsvrer eller er høyere enn sperreturtllet, vil PCM-enheten ikke l motoren opprettholde effekten brukeren ønsker. Se Spesifiksjoner for å finne denne motorens turtllsgrense. Når motoren når strten på turtllsgrensen vil Engine Gurdin-systemet forhindre tenningen v spesifikke sylindere. Hvis føreren ikke reduserer motorturtllet vil Engine Gurdin-systemet forhindre tenningen v lle sylindrene. Det vgis ingen lydlrm mens Engine Gurdin-systemets overturtllssperre er ktivert. Nullstilling v Engine Gurdin-systemets beskyttelsesfunksjon: 1. Reduser turtllet helt i tre sekunder. 2. Betjen gssfunksjonen. Gjent trinn 1 hvis motoren ikke regerer. SMARTCRAFT-PRODUKTET Til denne påhengsmotoren kn det kjøpes en Mercury SmrtCrft System-instrumentpkke. Noen v funksjonene som vil vises med denne instrumentpkken, er motorturtll, kjølevæsketempertur, oljetrykk, vnntrykk, btterispenning, drivstofforbruk og motorens driftstimer. SmrtCrft-instrumentpkken vil også hjelpe motorens overvåkningssystem med dignostisering. SmrtCrftinstrumentpkken vil vise kritiske lrmdt for motoren og potensielle problemer. 24 nor

33 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Powertrim og tilt Påhengsmotoren er utstyrt med en trim/tilt-kontroll som klles powertrim. Med denne kontrollen kn du enkelt justere stillingen til påhengsmotoren ved å trykke på trimbryteren. Når påhengsmotoren flyttes nærmere båtens kterspeil, klles dette å trimme "inn" eller "ned". Når påhengsmotoren flyttes lenger bort fr båtens kterspeil, klles dette å trimme "ut" eller "opp". Begrepet "trim" viser vnligvis til justeringen v påhengsmotoren innenfor de første 20 v bevegelsesomrdet. Det er dette bevegelsesområdet som brukes når båten er oppe i pln. Begrepet "tilt" viser vnligvis til justeringen v påhengsmotoren videre oppover og opp v vnnet. Påhengsmotoren kn tiltes opp v vnnet når motoren er slått v. Ved lvt tomgngsturtll kn påhengsmotoren også tiltes opp forbi trimområdet, for eksempel når båten brukes på grunt vnn. b c b - c - Trimbryter Bevegelsesområde for tilt Bevegelsesområde for trim BRUK AV POWERTRIM For de fleste båter vil du oppnå tilfredsstillende resultter ved drift i den midtre delen v trimområdet. Men for å dr full nytte v trimmulighetene, kn det v og til være t du velger å trimme påhengsmotoren helt inn eller helt ut. Fordi ytelsen bedres, legges det også et større nsvr på deg som fører, og du må være oppmerksom på noen potensielle kontrollproblemer. Du må spesielt være oppmerksom på t du kn komme til å merke et rykk eller en vridning når du holder i rttet eller styrekulthåndtket. Dette skyldes t påhengsmotoren er trimmet slik t propellkselen ikke er prllell med vnnflten.! ADVARSEL Trimming v påhengsmotoren utover en nøytrl styrestilling kn føre til trekk på rttet eller styrekulthåndtket og tp v kontroll over båten. Oppretthold kontroll over båten hvis trimmingen er utover en nøytrl styrestilling. Les nøye gjennom denne listen. 1. Trimming innover eller nedover kn føre til følgende: Bugen senkes Båten plner rskere, spesielt dersom båten er tungt lstet eller er tung i kterspeilenden Gi en generelt bedre kjørekomfort i urolig sjø Øker styremomentet eller trekker mot høyre (ved bruk v en vnlig propell med høyrerotsjon) nor 25

34 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER I verste fll kn bugen på enkelte båter senkes så mye t bugen ploger i vnnet mens båten er i pln. Båten kn d brått svinge for mye (klles "bugstyring" eller "overstyring") når du begynner å svinge eller dersom båten treffer en større bølge.! ADVARSEL Bruk v båten i høye hstigheter med påhengsmotoren trimmet for lngt under kn føre til overdreven bugstyring, noe som kn gjøre t føreren tper kontroll over båten. Monter trimsperrepinnen i en posisjon som forhindrer overdreven undertrim og før båten på en forsvrlig måte. I spesielle tilfeller kn det hende eieren ønsker å begrense trimmingen innover. Dette kn oppnås ved å kjøpe en tiltepinne i rustfritt stål hos forhndleren og sette denne inn i ønsket justeringshull i kterspeilbrkettene. Trnsportbolten, som ikke er v rustfritt stål, skl kun brukes midlertidig til dette. 2. Trimming utover eller oppover kn føre til følgende: Bugen løftes lenger opp fr vnnet Øke topphstigheten generelt Øke klringen til grunner eller gjenstnder under vnn Øker styremomentet eller trekker mot venstre ved norml monteringshøyde (ved bruk v en vnlig propell med høyrerotsjon) I verste fll kn det føre til t båten vker eller t propellen ventilerer Motoren kn overopphetes dersom noen v kjølevnninntkshullene er over vnnlinjen BRUK AV TILTING Slå v motoren og sett trim/tilt-bryteren eller den ekstr tiltbryteren i øvre stilling for å tilte motoren. Påhengsmotoren vil tiltes opp til du slipper bryteren, eller til den når mksiml tiltstilling. 1. Kople inn tiltstøttespken ved å vri knotten slik t støttespken skyves oppover. 2. Senk påhengsmotoren slik t den hviler på tiltstøttespken. 3. Kople ut tiltstøttespken ved å løfte påhengsmotoren v støttespken og vri spken ned. Senk påhengsmotoren. - b - Tiltstøttespk Bryter b MANUELL TILTING Dersom påhengsmotoren ikke kn tiltes ved hjelp v powertrim/tilt-bryteren, kn den tiltes mnuelt. MERK: Den mnuelle tiltutløserventilen må strmmes før påhengsmotoren brukes, for å unngå t påhengsmotoren tiltes opp under kjøring i revers. 26 nor

35 FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER Skru den mnuelle tiltutløserventilen ut tre omdreininger (mot klokken). Påhengsmotoren kn nå tiltes mnuelt. Tilt påhengsmotoren til ønsket stilling, og strm til den mnuelle tiltutløserventilen PÅ GRUNT VANN Når båten brukes i grunt vnn, kn du tilte påhengsmotoren forbi det mksimle tiltområdet for å unngå å t nedi bunnen. 1. Reduser motorturtllet til under 2000 o/min. 2. Tilt påhengsmotoren oppover. Pss på t lle vnninntkshullene hele tiden er under vnn. 3. Motoren skl kun kjøres ved lv hstighet. Dersom motorturtllet overskrider 2000 o/min, vil påhengsmotoren utomtisk gå ned til det mksimle trimområdet. EKSTRA TILTBRYTER Denne bryteren kn brukes til å tilte påhengsmotoren opp eller ned ved hjelp v powertrimsystemet. - Ekstr tiltbryter 2745 nor 27

36 BRUK Viktig informsjon VIKTIG, DAGLIG KONTROLL FØR BRUK Kontroller festenordningene til påhengsmotorer på båten for å sikre t de ikke hr blitt løse. Et merke på kterspeilbrketten minner føreren om å kontrollere påhengsmotorens kterspeilfester før hver gngs bruk. Merke på kterspeilbrkett FØR DU STARTER MOTOREN! FORSIKTIG Unngå motorskde. Tilfør olje til oljeinnsprøytingspumpen på nye eller ombygde motorer etter t det er utført vedlikehold på oljesystemet. Se Tilføre olje til oljeinnsprøytingspumpen for nvisninger. KRAV TIL DRIVSTOFF Ikke bruk forhåndsblndet bensin og olje i denne motoren. Motoren tilføres utomtisk ekstr olje under innkjøringen. Bruk ny bensin v den typen som nbefles, under innkjøring og etter innkjøring. ANBEFALT OLJE Anbeflt olje OptiMx Oil eller Premium Plus 2-Cycle TC-W3 Outbord Oil OptiMx Oil eller Premium Plus TC-W3 er kvlitetsolje som gir økt smøreevne og ekstr motstnd mot krbonvleiring når den brukes med god bensin eller bensin v vrierende kvlitet. VIKTIG: Det må brukes en NMMA-sertifisert TC-W3-totktsolje. T kontkt med forhndleren med jevne mellomrom for å få de siste nbeflingene når det gjelder bensin og olje. Dersom totkts utenbordsolje fr Mercury Precision eller Quicksilver ikke er tilgjengelig, kn du bruke en nnen totkts utenbordsolje som er NMMA-sertifisert TC-W3. Bruk v en totkts utenbordsolje v lvere kvlitet kn forkorte motorens levetid. Det kn også hende t skde som skyldes dårligere oljekvlitet, ikke dekkes under den begrensede grntien. 28 nor

37 Innkjøring v motoren VIKTIG: Hvis du ikke følger innkjøringsprosedyren for motoren, kn det skde motoren eller medføre dårlig ytelse i hele motorens brukstid. Følg lltid innkjøringsprosedyrene. Fremgngsmåte ved innkjøring Vrier turtllet under innkjøring. Bruk de følgende nbeflingene. Den første timen L motoren vrmes opp i sekunder. L den ikke gå på tomgng i mer enn fem minutter Kjør motoren på o/min størstedelen v tiden (c. trekvrt gss). Korte perioder (10 sekunder eller mindre) med helt åpen gss kn ksepteres. Endre motorhstigheten c. nnethvert minutt. Unngå å trimme påhengsmotoren ut (opp) og forbi en vertikl trimposisjon under drift. Unngå å bruke en hydrulisk løfteplte til å heve motoren under innkjøringssyklusen. De neste tre timene: Endre motorhstigheten hvert 10. minutt. Drivstoffblnding ved innkjøring v motoren Fremdriftskontrollmodulen (PCM-enheten) regulerer forholdet mellom olje og drivstoff under innkjøring v motoren. Kontrolliste før strt Motoren senket til kjørestilling med lle vnninntkshull under vnn Drivstofftnkens lufteskrue åpen, eller tppeventil for drivstoffilter i på-stilling Tilstrekkelig drivstofftilførsel Dødmnnsstoppbryteren på "RUN" og snoren tilkoblet Fjernkontroll i nøytrl Toppdekslet er låst Utfør kontrollene som er oppgitt under Kontroll- og vedlikeholdsoversikten. Les Vedlikehold. Bruk ved kuldegrder BRUK Når båten brukes eller er fortøyd ved temperturer ved eller under frysepunktet, skl påhengsmotoren hele tiden være tiltet ned slik t girkssen er under vnn. Dette forhindrer t vnn som er fnget i girkssen fryser og forårsker mulig skde på vnnpumpen eller ndre komponenter. Hvis det er fre for isdnnelse på vnnet, skl påhengsmotoren ts opp v vnnet og tømmes helt for vnn. Dersom det skulle dnne seg is på vnnfltenivået inni drivkselhuset til påhengsmotoren, vil dette blokkere vnnstrømmen til motoren og eventuelt forårske skde. Bruk i sltvnn eller forurenset vnn Vi nbefler t du lltid skyller påhengsmotorens interne vnnpsssjer med ferskvnn etter t motoren hr vært brukt i sltvnn eller forurenset vnn. Dette hindrer t urenheter hoper seg opp og blokkerer vnninntkene. Les Vedlikehold Skylle kjølesystemet. Hvis båten er fortøyd i vnnet, skl påhengsmotoren lltid tiltes slik t girkssen er over vnnet (unnttt når det er kuldegrder) når den ikke er i bruk. nor 29

38 BRUK Rengjør påhengsmotoren utvendig, og skyll lltid ut v eksosutløpet på propellen og girkssen med ferskvnn etter bruk. Spry korrosjonsinhibitor fr Quicksilver eller Mercury Precision på eksterne metllflter hver måned. Spry ikke korrosjonskontrollnodene ettersom dette vil redusere nodenes beskyttelseseffekt. Bruk i høyereliggende områder Motoren kompenserer utomtisk for endring til høyereliggende områder. Ved å skifte til en propell med en nnen stigning kn noe v ytelsestpet som følge v tynnere luft, reduseres. Rådfør deg med forhndleren. Hvordn ytelsen påvirkes v høyde over hvet og værforhold Følgende forhold vil redusere motorytelsen og kn ikke kompenseres for v motorens drivstoffsystem eller elektroniske kontrollsystem: Høyereliggende områder Høy tempertur Lvt brometertrykk Høy luftfuktighet De ovennevnte forholdene reduserer tettheten på luften som tilføres motoren, noe som vil føre til reduksjon v: Boost-trykk for kompressormotorer Hestekrefter og omdreiningstll i hele turtllsområdet Toppturtll Omdreiningskompresjon EKSEMPEL: Motorer som kjøres i en høyde på m vil få redusert effekten med mer enn 30 %. På vrme og fuktige dger kn motoreffekten reduseres med opptil 14 %. Effektreduksjonen gjelder normlt motorer med lufting og kompressormotorer. Kompensering for effektreduserende forhold: Bytt propell til en med lvere stigning. Endre girforholdet. På enkelte motorer kn ytelsen økes ved å bytte propell til en med lvere stigning. Motorytelsen vil imidlertid likevel være lvere. I enkelte tilfeller kn det hjelpe mer å redusere girforholdet. For å optimere motorens ytelse, skl du utstyre den med en propell som gjør t den kn kjøre ved eller nær øvre del v det nbeflte mksimumsturtllsområdet på full gss med norml båtlst. Andre fordeler med skifte v propell eller girforhold: Reduserer risikoen for bnking Forbedrer motorens generelle pålitelighet og holdbrhet Justere trimvinkelen mens motoren går ved tomgngshstighet Eksosvlstningshullet på påhengsmotoren kn komme under vnn dersom motoren er trimmet helt inn mens den går ved tomgngshstighet. Dette vil føre til blokkering v eksosen, fusking på tomgng, unormlt mye røyk og soting v tennpluggene. Dersom dette skjer, skl påhengsmotoren trimmes opp til eksosvlstningshullet er over vnnflten. b - b - Eksosvlstningshullet under vnn (feil) Eksosvlstningshullet over vnnlinjen (riktig) nor

39 Kjøring på grunt vnn Når båten brukes i grunt vnn, kn du tilte påhengsmotoren forbi det mksimle tiltområdet for å unngå å t nedi bunnen. OBS Hvis motoren kjøres mens den er i tiltområdet, kn dette skde motoren eller kterspeilet. Hvis motoren kjøres mens den er i tiltområdet, for eksempel på grunt vnn, skl du ikke overskride 2000 o/min. 1. Reduser motorturtllet til under 2000 o/min. 2. Tilt påhengsmotoren oppover. Pss på t lle vnninntkshullene hele tiden er under vnn. 3. Motoren skl kun kjøres ved lv hstighet. Modeller med trimsystem med tre stg: Dersom motorturtllet overskrider 2000 o/min, vil påhengsmotoren utomtisk gå ned til det mksimle trimområdet. Modeller med trimsystem med ett stg: Påhengsmotoren vil bli værende ved den vlgte tiltposisjonen, unsett motorturtll. Strte motoren OBS Uten tilstrekkelig kjølevnn vil motoren, vnnpumpen og ndre deler overopphetes og påføres skde. Sørg for t det er tilstrekkelig vnntilførsel til vnninntkene under bruk. FØRSTE GANGS OPPSTART MERK: Når en ny motor strtes for første gng, eller etter t en motor hr kjørt tomt for drivstoff eller hr blitt tømt for drivstoff, må drivstoffsystemet fylles på følgende vis: 1. Plsser drivstoffslngeblæren slik t pilen på siden v blæren peker opp. Klem på drivstoffslngeboblen inntil den føles hrd. 2. Vri tenningsbryteren til "ON"-stillingen (på) med nøkkelen i tre sekunder, for å betjene den elektriske drivstoffpumpen. 3. Vri tenningsnøkkelen tilbke til "OFF"-stillingen (v), og klem på drivstoffslngeboblen igjen inntil den føles hrd. Vri tenningsbryteren til "ON"-stillingen (på) med nøkkelen igjen i tre sekunder. Fortsett denne prosedyren inntil fylleblæren for drivstoffet holder seg hrd. Før strt skl du lese listen over kontroller som skl utføres før strt, smt spesilnvisningene for drift i delen Bruk. FREMGANGSMÅTE FOR START BRUK 1. Senk påhengsmotoren til "RUN"-stillingen (kjørestilling). Sørg for t lle hullene i kjølevnnsinntket står under vnn nor 31

40 BRUK 2. Åpne drivstofftnkens lufteskrue (på drivstoffstnker som hr mnuell lufting) Hold blæren på drivstoffslngen slik t pilen på siden v blæren peker opp. Klem på blæren på drivstoffslngen flere gnger inntil den føles hrd Sett dødmnnsbryteren i "RUN"-stillingen. Les sikkerhetsnvisningen for dødmnsstoppbryteren og dvrselen i delen Generell informsjon Sett påhengsmotoren i nøytrlstillingen. N nor

41 BRUK 6. Ikke før gsspken på fjernkontrollen (utstyrsvhengig) fremover for strt Vri tenningsnøkkelen til strtstillingen. Slipp nøkkelen når motoren strter. Hvis motoren ikke strter i løpet v ti sekunder, skl du vri nøkkelen tilbke til "OFF"-stillingen (v) og vente et øyeblikk før du prøver igjen Kontroller t det kommer vnn ut v kjølevnnskontrollen MERK: Det elektroniske strtsystemet vil utomtisk fylle (choke) motoren og øke tomgngshstigheten for strt. OBS Bruk v motoren når den er overopphetet, kn føre til motorskde. Hvis det ikke kommer vnn ut v vnnpumpens indiktorhull, må du stnse motoren og undersøke om kjølevnnsinntket er blokkert. Hvis kjølevnnsinntket ikke er blokkert, kn det tyde på t vnnpumpen hr sviktet, eller t det er en blokkering i kjølesystemet, noe som kn føre til t motoren går vrm. Få en utorisert Mercury Mrine-forhndler til å kontrollere systemet. Skifte gir OBS Hvis du setter motoren i gir ved motorhstigheter over tomgngshstighet, vil girkssen skdes. Hvis du setter motoren i gir når den ikke går, kn clutchen bli skjevinnstilt og gi problemer ved giring. Sørg lltid for å sette motoren i gir når den går ved tomgngshstighet. Hvis du må skifte gir når motoren ikke er i gng, må du rotere propellkselen i riktig retning mens du gjør dette. nor 33

42 BRUK Påhengsmotoren hr følgende tre girstillinger: forover, nøytrl (fri) og revers. N F R Ved girskift skl du lltid stoppe i nøytrlstillingen og vente til motoren hr gått tilbke til tomgngsturtll. Vær lltid rsk i bevegelsen når du skifter gir. Når du hr stt motoren i gir, skyver du spken videre forover for å øke hstigheten. Stnse motoren Senk motorturtllet og sett påhengsmotoren i nøytrl. Vri tenningsnøkkelen til "OFF"-stillingen nor

43 Vedlikehold v påhengsmotoren For å holde påhengsmotoren i best mulig driftstilstnd er det viktig å utføre de periodiske kontrollene og vedlikeholdet som står oppgitt i Kontroll- og vedlikeholdsoversikt. Vi nbefler på det sterkeste t motoren vedlikeholdes tilstrekkelig med tnke på din egen og psssjerenes sikkerhet, og også for t den skl være pålitelig. Før opp utført vedlikehold i Vedlikeholdsloggen bkerst i denne boken. T vre på lle bestillinger og kvitteringer ved vedlikeholdsrbeid. VELGE RESERVEDELER FOR PÅHENGSMOTOREN Vi nbefler bruk v originle reservedeler fr Mercury Precision eller Quicksilver og originle smøremidler. EPA-forskrifter om utslipp VEDLIKEHOLD Alle nye utenbordsmotorer som produseres v Mercury Mrine, er sertifisert v United Sttes Environmentl Protection Agency (miljøtilsynet i USA) i henhold til bestemmelsene om kontroll v luftforurensning fr nye utenbordsmotorer. Denne sertifiseringen er betinget v visse justeringer når det gjelder fbrikkstndrdene. Fbrikkprosedyrer for utførelse v service på produktet skl derfor følges til punkt og prikke, og motoren skl så lngt det er prktisk mulig tilbkeføres til den opprinnelige hensikten med utformingen. Vedlikehold, utskifting eller reprsjon v kontrollutstyr og -systemer for utslipp kn utføres ved hvilket som helst båtmotorverksted eller v båteieren. SERTIFISERINGSMERKE FOR UTSLIPP Et sertifiseringsmerke for utslipp som viser utslippsnivå og motorspesifiksjoner som hr direkte smmenheng med utslipp, festes på motoren ved fbrikken. b c d e SPARK PLUG: GAP: EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO OWNERS MANUAL FOR REQUIRED MAINTENANCE, SPECIFICATIONS, AND ADJUSTMENTS IDLE SPEED (in ger): hp kw L LOW PERM/HIGH PERM: FAMILY: HC+NOx:FEL: CO FEL: g/kwh g/kwh f g h i j b - c - d - e - f - g - h - i - j - Tomgngshstighet Motoreffekt (hk) Slgvolum Motoreffekt kilowtt Produksjonsdto Fmilienummer Mksiml utslippsgrense for motorfmilien Mksiml utslippsgrense for motorfmilien Anbeflt tennplugg og gnistgp Prosentvis gjennomtrengelighet i drivstoffslnger EIERANSVAR Eieren/brukeren er pålgt å utføre rutinemessig vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivået innenfor de foreskrevne sertifiseringsstndrdene. Eieren/brukeren skl ikke utføre noen modifiksjoner på motoren som vil endre motoreffekten eller forårske utslipp som overskrider de forhåndsfststte spesifiksjonene fr fbrikken. nor 35

44 Kontroll- og vedlikeholdsoversikten DAGLIGE KONTROLLER Kontroller motoroljenivået Kontroller dødmnnsstoppbryteren Undersøk om drivstoffsystemet lekker Undersøk t motoren er forsvrlig festet til kterspeilet Kontroller styresystemet kn beveges fritt Kontroller t propellen er uskdet Se etter lekksjer og skder på den hydruliske styringens koplinger og slnger (utstyrsvhengig) Kontroller hydrulikkoljenivået (utstyrsvhengig) ALLTID ETTER BRUK Vsk motoren utvendig med ferskvnn Skyll gjennom påhengsmotorens kjølesystem dersom motoren hr vært brukt i sltvnn eller brkkvnn. ÅRLIG ELLER HVER 100. DRIFTSTIME Smør motoren med fett hvis nødvendig Skift motorolje og oljefilter (utstyrsvhengig) Undersøk termostten ved bruk i kun sltvnn eller brkkvnn Fyll Quickleen på drivstofftnken for hver motor én gng hvert år Smør glidemiddel på tennpluggjengene Skift girolje Undersøk korrosjonskontrollnodene Skift lle filtre på drivstoffsystemets innsugingsside gjøres v forhndler Smør drivksellgeret gjøres v forhndler Smør propellkselens riller gjøres v forhndler Kontroller t lle festenordninger er strmme gjøres v forhndler Kontroller tiltrekkingsmomentet til lle festenordninger gjøres v forhndler Kontroller btteriets tilstnd og t btteriledningene sitter godt fst på polene gjøres v forhndler 3 ÅR ELLER 300 TIMER Skift tennpluggene Skift vnnpumpeimpeller gjøres v forhndler Undersøk krbonfiberbldene gjøres v forhndler Undersøk ledningsbuntenes koplinger gjøres v forhndler Kontroller fjernkontrollkbelens justering (utstyrsvhengig) gjøres v forhndler Skift drivstoffilteret (høytrykksfilter) gjøres v forhndler Skift ut drivremmen for tilbehør gjøres v forhndler Kontroller nivået på powertrimoljen gjøres v forhndler Undersøk motorfestene gjøres v forhndler Skylle kjølesystemet VEDLIKEHOLD Skyll de interne vnnknlene til påhengsmotoren med ferskvnn etter bruk i sltvnn eller forurenset/gjørmet vnn. Dette forhindrer t skitt og smuss hoper seg opp og blokkerer de interne vnnknlene. 36 nor

45 MERK: Motoren skl enten være stnset eller gå ved tomgngshstighet når du skyller kjølesystemet. Skyll ikke motoren med et vnnsystem som hr større trykk enn 310,26 kp (45 psi). 1. Fjern pluggen fr koplingen i underdekselet. VEDLIKEHOLD Fest en vnnslnge til koplingen. Skru på vnnet, og skyll i 3 5 minutter T v og sette på toppdekslet TA AV 1. Løsne låsen forn og på siden v dekslet. 2. Løft toppdekslet fr påhengsmotoren INSTALLASJON 1. Plsser toppdekslet over motoren. 2. Forsikre deg om t gummitetningen sitter riktig, og fest låsen forn og på siden v dekslet. Rengjøring v toppdekslet VIKTIG: Dersom du tørker v en plstoverflte når den er tørr, vil det dnnes små riper i overflten. Væt lltid overflten før rengjøring. Følg fremgngsmåten for rengjøring og polering. FREMGANGSMÅTE FOR RENGJØRING OG POLERING 1. Spyl toppdekslet med rent vnn før rengjøring for å fjerne skitt og støv som kn ripe opp overflten. 2. Rengjør toppdekslet med rent vnn og mildt vskemiddel (ikke skuremiddel). Bruk en myk, ren klut til å vske med. 3. Tørk overflten med en myk, ren klut. 4. Poler overflten med et bilpoleringsmiddel uten slipeeffekt (poleringsvoks som er lget for toppstrøk med klr lkk). Poler for hånd med en ren, myk klut. nor 37

46 Kontrollere genertorremmen 1. Kontroller genertorremmen, og få en utorisert forhndler til å skifte den dersom ett eller flere v følgende forhold er til stede.. Sprekker eller forringelse i remmens gummidel. b. Remmens overflte er ru eller ujevn. VEDLIKEHOLD c. Tegn på slitsje lngs remmens knter eller ytterflter Drivstoffsystem DRIVSTOFFSYSTEMET! ADVARSEL Drivstoff er lett ntennelig og eksplosivt. Sørg for t nøkkelbryteren ser slått v og t dødmnnstoppbryteren er plssert slik t motoren ikke kn strte. Røyking, gnister eller åpen ild skl ikke forekomme i området. Sørg for t området er godt ventilert og unngå lngvrig dmpeksponering. Se lltid etter om det er lekksjer før du prøver å strte motoren, og tørk opp eventuelt drivstoffsøl med en gng. Stopp motoren og kople fr btteriet før det utføres service på noen v komponentene i drivstoffsystemet. Drener drivstoffsystemet fullstendig. Bruk en godkjent beholder til å smle opp og oppbevre drivstoffet. Tørk strks opp eventuelt søl. Mterile som brukes til å tørke opp søl, må kstes i en egnet beholder. All service på drivstoffsystemet må utføres på et godt ventilert sted. Kontroller om det lekker drivstoff etter t det er utført service. KONTROLLERE DRIVSTOFFSLANGEN Se etter om det er sprekker, utbulninger, lekksjer, hrdhet eller ndre tegn på forringelse eller skde på drivstoffslngen og drivstoffslngeboblen. Dersom noe v dette er tilfelle, skl drivstoffslngen eller drivstoffslngeboblen skiftes ut. SKIFTE DRIVSTOFFILTERET T v 1. Kople fr overføringsstget. 2. Bruk verktøy for fjerning og montering v drivstoffilter, eller sett skftet på en skrutrekker mellom tppene på filterlokket og skru v filteret. 38 nor

47 VEDLIKEHOLD Verktøy for fjerning/montering v drivstoffilter Hjelpemidler til fjerning og montering v drivstoffilterlokket Instllsjon 1. Smør O-ringtetningene med olje. b c b - c - Filter O-ringtetninger Overføringsstg 2. Monter drivstoffilteret, og strm godt til. 3. Kople til overføringsstget igjen. VIKTIG: Se etter om det lekker drivstoff fr filteret ved å klemme på drivstoffslngeboblen til den er hrd, slik t drivstoffet tvinges inn i filteret. DRENERING AV VANN FRA DRIVSTOFFILTERKAMMERET MERK: Vrselsystemet vil ktiveres dersom det hr smlet seg mye vnn i drivstoffilterkmmeret. Vnnet i drivstoffilterkmmeret må dreneres. 1. Dr dreneringsslngen v koplingen på høyre side. Hold den åpne enden v slngen over en beholder. 2. Bruk en 1/8" umbrkonøkkel til å løsne dreneringsskruen, og drener drivstoffilterkmmeret. nor 39

48 VEDLIKEHOLD 3. Strm til dreneringsskruen og fest slngen. b c b - c - Dreneringsslnge Kopling på siden Dreneringsskrue VIKTIG: Se etter om det lekker drivstoff fr dreneringsskruen ved å klemme på drivstoffslngeboblen til den kjennes hrd, slik t drivstoffet tvinges inn i kmmeret. Festenordninger for styrestngen VIKTIG: Styrestngen som forbinder styrekbelen med motoren, skl strmmes ved hjelp v en spesilhodebolt med skive ("" delenummer ) og selvlåsende låsemuttere med nyloninnsts ("c" og "d" delenummer ). Disse låsemutterne skl ldri erstttes med vnlige muttere (ikkelåsende) ettersom disse vil løsne ved vibrering slik t styrestngen løsner. 40 nor

49 VEDLIKEHOLD! ADVARSEL Feil festenordninger eller feil instlleringsprosedyrer kn føre til t styrestngen løsner eller frigjøres. Dette kn forårske plutselig og uventet tp v kontroll over båten, noe som kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll fordi psssjerer kstes rundt i båten eller over bord. Bruk lltid riktige komponenter, følg nvisningene og bruk riktige prosedyrer. b c d Spesilhodebolt med skive ( ) b - Stoppskive (2) c - Låsemutter med nyloninnsts ( ) d - Låsemutter med nyloninnsts ( ) Beskrivelse Nm lb-in. lb-ft Spesilhodebolt med skive Låsemutter med nyloninnsts "d" Låsemutter med nyloninnsts "c" Strmmes til den sitter fst, skrus så tilbke 1/4 omdreining Fest styrestngen til styrekbelen med to stoppskiver og en selvlåsende låsemutter med nyloninnsts. Strm låsemutteren til den sitter fst, skru den så tilbke 1/4 omdreining. Fest styrestngen til motoren med spesilhodebolten med skive og en selvlåsende låsemutter med nyloninnsts. Strm til bolten først, og strm så til låsemutteren i henhold til spesifiksjonene. Sikringer VIKTIG: H lltid ekstr 2 A-, 15 A- og 20 A-sikringer for hånden. De elektriske ledningskretsene på motoren beskyttes mot overbelstning ved hjelp v sikringer. Dersom en sikring ryker, må du forsøke å finne og rette opp årsken til overbelstningen før du skifter sikringen. Dersom du ikke finner årsken, kn sikringen ryke igjen. 1. Åpne sikringsholderen og se på det sølvfrgede båndet inne i sikringen. Dersom båndet er røket, skl sikringen skiftes. 2. Skift ut sikringen med en ny sikring med smme mperetll. nor 41

50 Sikringene og kretsene er ngitt på følgende måte: VEDLIKEHOLD Sikringsplssering og -identifisering - Intkt sikring b - Røket sikring c - Strømforsyningskrets 15 A-sikring d - Tenningscoilkrets 20 A-sikring e - Plss for reservesikring f - Kretser for drivstoffinjektor/direkteinjektor/pcm og elektriske drivstoffpumper 20 A-sikring g - Dignosekrets 2 A-sikring Anode for korrosjonskontroll Det finnes noder for korrosjonskontroll forskjellige steder på påhengsmotoren. En node beskytter påhengsmotoren mot glvnisk korrosjon ved t nodens metll eroderer skte istedenfor metllet på påhengsmotoren. Hver node må kontrolleres regelmessig, spesielt i sltvnn der erosjonen vil gå rskere. Skift lltid noden før den er helt erodert, slik t korrosjonsbeskyttelsen opprettholdes. Anodene skl ikke mles eller påføres beskyttelseslg ettersom dette reduserer nodenes beskyttelseseffekt. 42 nor

51 VEDLIKEHOLD Girkssen hr tre noder. To noder sitter på hver side v girkssen, og den tredje er en nodeplte som er plssert under ntiventilsjonsplten. Dersom det monteres et trimror, vil denne nodeplten fjernes. Nok en node er montert under kterspeilbrkettenheten. - b - Korrosjons kontrollnoder (girkssen) Korrosjons kontrollnode (kterspeilbrketten) Kontrollere btteriet Btteriet skl kontrolleres med jevne mellomrom for å sikre t motoren strter som den skl. VIKTIG: Les sikkerhets- og vedlikeholdsnvisningene som følger med btteriet. 1. Slå v motoren før service på btteriet. 2. Sørg for t btteriet er ordentlig festet. 3. Btterikbelpolene skl være rene, strmme og riktig montert. Positiv til positiv og negtiv til negtiv. 4. Kontroller t btteriet er utstyrt med ikke-ledende skjerming for å hindre utilsiktet kortslutning v btteripolene. Btteriinformsjon (lle btterier, inkl. DTS)! ADVARSEL Hvis btteriets ledninger ikke tilkoples riktig, kn dette føre til tp v strøm til DTS-systemet (Digitl Throttle nd Shift), noe som kn medføre lvorlige personskder eller dødsulykker dersom du mister kontroll over båten. Unngå løse koplinger ved å feste btterikblene til btteripolene med sekskntmuttere. Bruk ikke syklusbtterier. Motoren må h et mrint strtbtteri med 1000 MCA, 800 CCA eller 180 Ah. Når motorens btteri koples til, brukes sekskntmuttere for å feste btterikblene til btteripolene. Strm til mutterne med ngitt tiltrekkingsmoment. Beskrivelse Nm lb-in. lb-ft Sekskntmuttere nor 43

52 VEDLIKEHOLD Merket som dvrer mot bruk v dypsyklusbtterier og vingemuttere må plsseres på eller nær btterikssen for fremtidig servicerefernse. En 5/16" og en 3/8" sekskntmutter medfølger hvert btteri for utskiftning v vingemutter. Det følger ikke med metriske sekskntmuttere. NOTICE DO NOT USE DEEP CYCLE BATTERIES! 13.5Nm (120 lb-in.) DO NOT USE WINGNUTS IMPORTANT: Refer to the outbord owner s mnul for bttery requirements. Bttery cble size nd length is criticl. Refer to engine instlltion mnul for size requirements. 8M Plce decl on or ner bttery box for future service reference. Included with the engine rigging components re 5/16" nd 3/8 hex nuts to be used for bttery terminl wing nut replcement. Metric hex nuts must be obtined loclly Skifte propell! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. L ldri en båt med propell være i drift når den er ute v vnnet. Før du monterer eller fjerner en propell må du sette drivenheten i nøytrl og kople inn dødmnnsstoppbryteren for å forhindre t motoren strter. Plsser en trekloss mellom propellbldene og ntiventilsjonsplten. 1. Sett påhengsmotoren i nøytrl (N). N VIKTIG: Se Kontrollere og skifte tennpluggene når du skl kople fr tennpluggkblene. 44 nor

53 VEDLIKEHOLD 2. Kople fr tennpluggkblene for å unngå t motoren strter Rett ut de bøyde tppene på propellens mutterholder Plsser en trekloss mellom girkssen og propellen for å holde propellen fst, og fjern propellmutteren Trekk propellen rett v kselen. Dersom propellen sitter fst på kselen og ikke kn fjernes, må du få en utorisert forhndler til å fjerne den. 6. Dekk propellkselen med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts Extreme Grese eller 2-4-C med PTFE nor 45

54 VEDLIKEHOLD Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer C med PTFE Propellksel Q 1 Extreme-smørefett Propellksel 8M VIKTIG: For å unngå t propellnvet korroderer og blir sittende fst på propellkselen (spesielt ved bruk i sltvnn), bør du påføre et lg med nbeflt smøremiddel på hele propellkselen ved nbeflte vedlikeholdsintervller, og også hver gng propellen fjernes. 7. Propeller med Flo-Torq I-drevnv Monter forovertrykkskiven, propellen, sprengskiven, bkre trykknv, propellmutterholderen og propellmutteren på kselen. b c d e f b - c - d - e - f - Propellmutter Propellmutterholder Bkovertrykknv Sprengskive Propell Forovertrykknv 8. Propeller med Flo-Torq II-drevnv Monter forovertrykkskiven, den utskiftbre drevforingen, propellen, trykknvet, propellmutterholderen og propellmutteren på kselen. b c e f - b - Propellmutter Propellmutterholder c - Bkovertrykknv d - Propell e - Utskiftbr drevforing f - Forovertrykknv d Plsser en trekloss mellom girkssen og propellen, og strm propellmutteren til spesifisert moment. Beskrivelse Nm lb-in. lb-ft Propellmutter Fest propellmutteren ved å bøye tre v tppene inn i sporene på trykknvet nor

55 VEDLIKEHOLD Kontrollere og skifte tennpluggene! ADVARSEL Skdede tennplugghetter kn vgi gnister som kn ntenne drivstoffdmp under motordekslet, noe som kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll som følge v brnn eller eksplosjon. Unngå å bruke skrpe gjenstnder eller metllverktøy til å fjerne tennplugghetter, ettersom dette kn skde hettene. 1. Fjern tennpluggledningene ved å vri litt på gummihettene og trekke dem v Fjern tennpluggene. Skift tennpluggen hvis en elektrode er slitt eller isolsjonen er ujevn, brutt eller hr blemmer, eller hvis edelmetllet ikke er synlig på pluggens elektrode. VIKTIG: Pluggens frge vspeiler ikke nødvendigvis tilstnden. For nøyktig dignose v en plugg med svikt, skl du kontrollere edelmetllet på pluggens elektrode. Hvis du ikke kn se noe v edelmetllet, må du skifte pluggen Edelmetll 3. Juster gnistgpet. Se Spesifiksjoner nor 47

56 . På lle tennplugger må gnistgpet kontrolleres og korrigeres ved behov før montering. b. Mål gnistgpet med et følerbld eller en måler v nåletypen. Bruk ldri et kileformet måleverktøy for å kontrollere eller justere gnistgpet. c. Hvis justering er nødvendig, skl du ldri løsne eller bruke krft på den midtre elektroden. Dette er kritisk for enhver type tennplugg som hr et slitsjesjikt, som pltin eller iridium, på jordingselektroden eller den midtre elektroden. d. Når det er nødvendig å øke gnistgpet, skl du bruke et verktøy som bre trekker tilbke jordingselektroden, uten t det berører den midtre elektroden, porselenet eller slitsjesjiktet på jordingselektroden. e. Når det er nødvendig å redusere gnistgpet kn du bnke jordingselektrodepluggen lett mot en hrd overflte. 4. Fjern smuss på tennpluggholderne før tennpluggene monteres. Skru i tennpluggene for hånd, og strm deretter ytterligere 1/4 omdreining eller i henhold til spesifiksjonene. Beskrivelse Nm lb-in. lb-ft Tennplugg Luftkompressorfilter MERK: Luftkompressorfilteret benyttes kun på spesifikke modeller. Filteret skl kontrolleres, og om nødvendig skiftes ut, hver 100. driftstime eller en gng i året. TA AV VEDLIKEHOLD 1. Åpne klemmen og løft ut filterhuset. Roter filterhuset 1/4 omdreining med klokken til ulåst stilling og fjern luftfilteret. 48 nor

57 VEDLIKEHOLD 2. Fjern slngens kbelbånd og trekk luftfilteret v slngen. f b c d e b - c - d - e - f - Luftfilter Nylonskive Gummiskive Klemme Filterhus Kbelbånd INSTALLASJON 1. Plsser nylonskiven og gummiskiven på luftfilteret og sett filteret inn i huset. Roter filteret 1/4 omdreining til låst stilling. 2. Plsser filterhuset slik t inntksslngen vender mot motorens bkside. Sett på slngen og fest den med vierfestet. nor 49

58 VEDLIKEHOLD 3. Fest filterhuset med klemmen. - b - c - d - Luftfilter Filterhus Klemme Inntksslnge b c d Smørepunkter 1. Smør følgende med Extreme smørefett. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer Extreme smørefett Trimstgets kuleender 8M Trimstgets kuleender Drei kuleendene slik t smøremidlet kommer inn i kuleskålene Smør følgende punkter med 2-4-C med PTFE eller Extreme smørefett. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer Extreme smørefett Propellksel 8M C med PTFE Propellksel Q 1 50 nor

59 VEDLIKEHOLD Propellksel Se Skifte propell for informsjon om hvordn propellen fjernes og monteres. Dekk hele propellkselen med smøremiddel for å unngå t propellnvet korroderer og blir sittende fst på kselen Smør følgende punkter med 2-4-C med PTFE Eller Extreme smørefett. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer Extreme smørefett C med PTFE Leddbolt for vekselstrømsgenertorens remstrmmer, svingbrkett, tiltstøttespk, tiltrør, styrekbel Leddbolt for vekselstrømsgenertorens remstrmmer, svingbrkett, tiltstøttespk, tiltrør, styrekbel 8M Q 1 Leddbolt for vekselstrømsgenertorens remstrmmer Smøres gjennom smørenippel Svingbrkett Smøres gjennom smørenippel. Tiltstøttespk Smøres gjennom smørenippel. - b - Svingbrkett Tiltstøttespk b nor 51

60 VEDLIKEHOLD Tiltrør Smøres gjennom smørenippel ! ADVARSEL Feil kbelsmøring kn forårske hydrulikklås, noe som kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll fr tp v kontroll over båten. Trekk enden på styrekbelen helt inn før du påfører smøremiddel. Styrekbel Vri rttet slik t styrekbelenden blir trukket helt inn i påhengsmotorens tiltrør. Smøres gjennom smørenippel. b - b - Smørenippel Kbelende Smør følgende med lettolje. Styrestngens dreiepunkter Smør dreiepunktene nor

61 Kontrollere powertrimoljen VEDLIKEHOLD 1. Tilt påhengsmotoren opp til vertikl stilling, og kople inn tiltstøttespken Skru v påfyllingslokket og kontroller oljenivået. Oljenivået skl være i flukt med underknten v påfyllingshullet. Fyll på Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnt Power Trim nd Steering Fluid (olje for powertrim og styring). Dersom dette ikke er tilgjengelig, skl du bruke utomtgirolje (ATF) Refernsenr. for slnge 114 Beskrivelse Bruksområder Delenummer Power Trim- og servostyringsolje Powertrimsystem Q1 Girolje SMØREMIDDEL FOR GIRKASSEN Når du fyller eller skifter girolje, skl du se etter om det er vnn i oljen. Dersom det er vnn, kn det h lgt seg på bunnen og vil dreneres før oljen, eller det kn h blndet seg med oljen slik t den hr fått et melkektig utseende. Få girkssen kontrollert hos forhndleren dersom du oppdger vnn i oljen. Vnn i oljen kn føre til t lgeret svikter før tiden, eller det kn fryse til is ved lve temperturer og skde girkssen. Undersøk om det finnes metllprtikler i den drenerte giroljen. En mindre mengde metllprtikler tyder på norml girslitsje. Større mengder metllspon eller større prtikler (biter) kn tyde på unorml girslitsje og bør kontrolleres v en utorisert forhndler. DRENERE GIRKASSEN 1. Plsser påhengsmotoren i vertikl driftsstilling. 2. Fjern propellen. Les Skifte propell. 3. Plsser en dreneringspnne under påhengsmotoren. nor 53

62 VEDLIKEHOLD 4. Fjern ventilsjonspluggen og påfyllings-/tppepluggen, og drener oljen. b b - Lufteplugg Påfyllings-/tppeplugg GIRKASSENS OLJEKAPASITET Girkssen hr en oljekpsitet på om lg 970 ml (32.8 fl oz). ANBEFALT GIROLJE Mercury- eller Quicksilver-girolje for høy ytelse. KONTROLLERE OLJENIVÅET OG FYLLE OLJE PÅ GIRKASSEN 1. Plsser påhengsmotoren i vertikl driftsstilling. 2. Fjern ventilsjonspluggen/tetningsskiven. 3. Fjern påfyllings-/tppepluggen. Sett oljerøret inn i påfyllingshullet, og fyll på olje til det pipler ut gjennom ventilsjonshullet. b b - Ventilsjonshull Påfyllingshull VIKTIG: Skift tetningsskivene dersom de er skdet. 4. Slutt å fylle på olje. Sett på plss ventilsjonspluggen og tetningsskiven før du fjerner oljerøret. 5. Fjern oljerøret og sett tilbke den rengjorte påfyllings-/tppepluggen og tetningsskiven. 54 nor

63 VEDLIKEHOLD Påhengsmotor som hr vært under vnn En påhengsmotor, som hr vært under vnn, må h service v en utoriserte forhndler i løpet v noen få timer etter t den er ttt opp v vnnet. Denne umiddelbre behndlingen hos en serviceforhndler er nødvendig med det smme motoren utsettes for luft, for t innvendig korrosjonsskde i motoren skl bli så liten som mulig. nor 55

64 OPPBEVARING Klrgjøre før lgring Det som er viktigst ved klrgjøring v påhengsmotoren før lgring, er å beskytte den mot rust, korrosjon og skde som følge v t vnn fryser til is eller blir værende igjen i motoren. Bruk fremgngsmåten som er beskrevet, for å klrgjøre påhengsmotoren for lgring utenom sesongen eller lngtidslgring (to måneder eller mer). OBS Uten tilstrekkelig kjølevnn vil motoren, vnnpumpen og ndre deler overopphetes og påføres skde. Sørg for t det er tilstrekkelig vnntilførsel til vnninntkene under bruk. Drivstoffsystemet VIKTIG: I lkoholholdig bensin (etnol eller metnol) kn det dnnes syre under lgring som kn skde drivstoffsystemet. Dersom bensinen som brukes, inneholder lkohol, nbefler vi t så mye som mulig v den resterende bensinen dreneres fr drivstofftnken, den seprte drivstoffslngen og motorens drivstoffsystem. Den mest effektive klrgjøringsmetoden før lgring er å fylle nbeflt mengde Mercury Precision Fuel Stbilizer (stbiliseringsmiddel) og Mercury Precision Quickleen (rensemiddel) på drivstofftnken i henhold til nvisningene på beholderne før båten brukes for siste gng. Ved å fylle stbiliseringsmiddel på drivstofftnken unngår du t det dnnes vleiringer og gummi i bensinen. Mercury Precision Quickleen bidrr til å rense og smøre drivstoffinjektorene. 1. Bærbr drivstofftnk Hell ngitt mengde stbiliseringsmiddel og Quickleen (følg nvisningene på beholderne) på drivstofftnken. Vipp drivstofftnken frm og tilbke slik t stbiliseringsmiddelet og Quickleen blir blndet med drivstoffet. 2. Innebygd drivstofftnk Hell ngitt mengde stbiliseringsmiddel og Quickleen (følg nvisningene på beholderne) i en seprt beholder og blnd med om lg 1 liter (1 US qt) bensin. Hell denne blndingen på drivstofftnken. 3. Dr dreneringsslngen v koplingen på høyre side. Hold den åpne enden v slngen over en beholder. 4. Løsne dreneringsskruen, og drener drivstoffilterkmmeret. - b - c - Dreneringsskrue Dreneringsslnge Kopling på høyre side c b Strm til dreneringsskruen og fest slngen. 6. Dr dreneringsslngen v koplingen på venstre side. Hold den åpne enden v slngen over en beholder. 56 nor

65 OPPBEVARING 7. Løsne dreneringsskruen, og drener flottørkmmeret. - b - c - Kopling på venstre side Dreneringsskrue Dreneringsslnge b c Strm til dreneringsskruen og fest slngen. 9. Følgende blndes i en beholder på forhånd:. 8 cc (0.27 oz) eller 2 teskjeer Mercury Precision Quickleen-rensemiddel. b. 8 cc (0.27 oz) eller 2 teskjeer Mercury Precision-stbiliseringsmiddel. 10. Fjern drivstoffilteret. Se Vedlikehold Drivstoffsystem for å finne ut hvordn dette gjøres. 11. Hell denne blndingen gjennom åpningen i drivstoffilteret. Sett tilbke drivstoffilteret. 12. Pump drivstoff inn i drivstoffsystemet. Se Bruk Strte motoren. 13. Senk påhengsmotoren ned i vnnet, eller bruk spyleslngen eller spyleenheten for å sirkulere kjølevnn. Strt motoren, og l den gå på tomgng i fem minutter slik t drivstoffblndingen fyller drivstoffsystemet. Spyleenhet Q 2 Festes til vnninntkene. Dette utgjør ferskvnnskoplingen ved skylling v kjølesystemet eller kjøring v motoren Beskytte interne motorkomponenter MERK: Forsikre deg om t drivstoffsystemet er klrgjort for lgring. Se Drivstoffsystemovenfor. VIKTIG: Se Kontrollere og skifte tennpluggerfor riktig fremgngsmåte for fjerning v tennpluggkblene. 1. Fjern tennpluggene. Fyll på c. 30 ml (1 oz) motorolje eller spry i fem sekunder med Storge Sel i hvert tennplugghull. 2. Drei svinghjulet flere gnger rundt for hånd for å fordele oljen eller Storge Sel i sylinderne. 3. Sett tilbke tennpluggene. nor 57

66 OPPBEVARING Beskytte eksterne motorkomponenter Smør lle motorkomponenter i listen i delen Vedlikehold - Kontroll- og vedlikeholdsoversikt. Ml over eventuelle småskder i lkken. Lkk for reprsjon v småskder kn fås hos forhndleren. Spry Quicksilver- eller Mercury Precision-korrosjonsinhibitor på eksterne metllflter (unnttt noder for korrosjonskontroll). Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer 120 Korrosjonsinhibitor Eksterne metlloverflter Q55 Girksse Drener giroljen og fyll ny olje (se Girolje). Plssering v påhengsmotoren ved lgring Oppbevr påhengsmotoren i oppreist (vertikl) stilling, slik t vnnet dreneres ut v motoren. OBS Dersom påhengsmotoren lgres i tiltet stilling, kn det skde motoren. Vnn i kjølevnnssystemet eller regnvnn i propellens eksosrør i girkssen kn fryse. Lgre påhengsmotoren i nedre stilling. Lgre btteriet Følg btteriprodusentens nvisninger for lgring og opplding. Fjern btteriet fr båten, og kontroller vnnivået. Ld om nødvendig. Lgre btteriet på et kldt, tørt sted. Kontroller vnnivået med jevne mellomrom, og ld opp btteriet under lgring. 58 nor

67 Strtmotoren klrer ikke å dr motoren rundt MULIGE ÅRSAKER 20-mperesikring i strtkretsen er røket. Se Vedlikehold. Giret på påhengsmotoren er ikke stt i fri. Svkt btteri eller btterikoblinger som er løse eller korroderte. Svikt i tenningsnøkkelbryteren. Feil ved ledningsnettet eller elektriske koplinger. Defekt strtsolenoid eller slvesolenoid. Motoren vil ikke strte MULIGE ÅRSAKER Dødmnnsbryteren står ikke i kjørestillingen. Btteriet er ikke helt oppldet. Feil strtprosedyre. Se Bruk. Gmmelt eller forurenset drivstoff. Drivstoffet når ikke motoren. Drivstofftnken er tom. Lufteventilen på drivstofftnken er ikke åpen eller er blokkert. Drivstoffslngen er frkoplet eller smmenklemt. Du hr ikke klemt på drivstoffslngeboblen. Tilbkeslgsventilen på drivstoffslngeboblen er defekt. Drivstoffilteret er tett. Se Vedlikehold. Defekt drivstoffpumpe. Filteret i drivstofftnken er tett. 20-mperesikring er gått. Kontroller sikringene se Vedlikehold. Gjenget kopling på en luftslnge er løs. Komponentsvikt i tenningssystemet. Tennpluggene er skitne eller defekte. Se Vedlikehold. Motoren går ujevnt MULIGE ÅRSAKER FEILSØKING Tennpluggene er skitne eller defekte. Se Vedlikehold. Feil oppsett og justeringer. Motoren tilføres ikke nok drivstoff.. Motorens drivstoffilter er blokkert. Se Vedlikehold. b. Filteret i drivstofftnken er tett. c. Tilbkeslgsventilen på den innebygde drivstofftnken hr stt seg fst. d. Drivstoffslngen er bøyd eller i klem. e. Injektoren er blokkert. Gjenget kopling på en luftslnge er løs. Defekt drivstoffpumpe. Komponentsvikt i tenningssystemet. nor 59

68 Redusert ytelse MULIGE ÅRSAKER Gssen er ikke helt åpen. Skdet propell eller propell v feil størrelse. Båten er overbelstet eller lsten er feilfordelt. For mye bunnvnn. Bunnen v båten er skitten eller skdet. Lydhornsignl (ved redusert effekt) MULIGE ÅRSAKER Hornet veksler mellom v og på: Lvt oljenivå i motorens oljetnk. Fyll motorens oljetnk og den eksternt monterte oljetnken. Les Drivstoff og olje for mer informsjon. Btterispenningen er utenfor grensene. Feil på gsspjeldsstillingssensor. Kontinuerlig lydsignl: Fretruende lvt oljenivå i motorens oljetnk. Fyll motorens oljetnk og den eksternt monterte oljetnken. Se Drivstoff og olje for mer informsjon. Oljepumpen hr sviktet, slik t motoren ikke tilføres olje. Motorhstigheten overskrider mksimlt tilltt turtll. Systemet begrenser motorhstigheten til den er innenfor tilltt område. Hvis overturtllsitusjonen vedvrer, ktiverer Engine Gurdinsystemet en effektreduksjon. Overturtll kn skyldes feil propellstigning, motorhøyde, trimvinkel, osv. Høy motortempertur eller lvt vnntrykk i motorblokken. Kjølesystemet er tilstoppet. Feil kterspeilhøyde (vnninntkene hr ikke tilstrekkelig vnntilførsel). Lydhornsignl (ingen redusert effekt) MULIGE ÅRSAKER Lydhornet ktiveres ved oppstrt. Dette er normlt. Det er registrert vnn i det vnnutskillende drivstoffilteret. Les Vedlikehold for informsjon om hvordn vnn fjernes fr filteret. Btteriet ldes rskt ut MULIGE ÅRSAKER Btterikoplingene er løse eller korroderte. Lvt elektrolyttnivå i btteriet. Utslitt eller lite effektivt btteri. Overdreven bruk v elektrisk tilbehør. Defekt likeretter, omformer eller spenningsregultor. FEILSØKING Åpen krets i vekselstrømsgenertorens utgngsledning (smeltekontkt). 60 nor

69 Hjelp til service LOKAL REPARASJONSSERVICE Lever lltid inn båter med Mercury-påhengsmotor til en utorisert forhndler dersom det skulle oppstå behov for service. Bre utoriserte forhndlere er spesilister på Mercury-produkter og hr fbrikkopplærte meknikere, spesilverktøy og -utstyr smt originle Quicksilver-deler og -tilbehør, som er nødvendig for riktig service v motoren. MERK: Quicksilver-deler og -tilbehør konstrueres og bygges spesielt for din motor v Mercury Mrine. SERVICE NÅR DU ER BORTE HJEMMEFRA Hvis du ikke er i nærheten v den lokle forhndleren og det oppstår behov for service, er det bre å t kontkt med nærmeste utoriserte forhndler. Dersom du v en eller nnen grunn ikke kn få service, kn du t kontkt med nærmeste regionle servicesenter. Utenfor USA og Cnd kn du kontkte det nærmeste servicesenteret til Mrine Power Interntionl. STJÅLET MOTORENHET Dersom motoren blir stjålet, skl lokle myndigheter og Mercury Mrine strks underrettes om modell- og serienummer og hvem som skl få beskjed dersom den blir funnet. Denne informsjonen rkiveres hos Mercury Mrine for å hjelpe myndighetene og forhndlerne med å finne igjen stjålne motorer. NÅR MOTOREN HAR VÆRT UNDER VANN 1. Før motoren berges, skl du kontkte en utorisert Mercury-forhndler. 2. Etter t motorenheten er berget, er det nødvendig med umiddelbr service hos en utorisert Mercuryforhndler for å forhindre lvorlig skde på motoren. RESERVEDELER! ADVARSEL Unngå brnn- eller eksplosjonsfre. Komponenter i det elektriske systemet og tennings- og drivstoffsystemet på Mercury Mrine-produkter er i smsvr med føderle (USA ) og internsjonle forskrifter for å redusere fren for brnn eller eksplosjon. Unngå å bruke reservedeler i det elektriske systemet eller drivstoffsystemet, som ikke er i smsvr med disse stndrdene. Når du utfører service på det elektriske systemet eller drivstoffsystemet, må lle komponenter monteres og strmmes på en forsvrlig måte. Båtmotorer er beregnet for drift ved eller nær full gss i det meste v sin levetid. De er også beregnet for bruk i både fersk- og sltvnn. Disse forholdene krever mnge spesildeler. FORESPØRSLER OM DELER OG TILBEHØR Spørsmål vedrørende originldeler fr Mercury Precision Prts eller Quicksilver Mrine Prts nd Accessories kn rettes til den lokle, utoriserte forhndleren. Forhndleren hr de nødvendige opplysningene for å bestille deler og tilbehør dersom de ikke finnes på lger. Motormodell og serienumre påkreves for bestilling v riktige deler. LØSE ET PROBLEM SERVICEASSISTANSE FOR EIER Det er viktig for både oss og forhndleren t du er fornøyd med ditt Mercury-produkt. Dersom du skulle h problemer, spørsmål eller klger vedrørende motorenheten, er det bre å kontkte den utoriserte Mercuryforhndleren. Hvis du trenger ytterligere ssistnse: 1. Snkk med slgs- eller servicensvrlig hos forhndleren. 2. Hvis du hr et spørsmål, en bekymring eller et problem som ikke kn løses v forhndleren, ber vi deg t kontkt med servicekontoret til Mercury Mrine for å få hjelp. Mercury Mrine vil rbeide smmen med deg og forhndleren for å løse lle problemer. Kundeservice vil trenge følgende informsjon: nor 61

70 Nvnet og dressen din Ditt telefonnummer (dgtid). Motorens modell- og serienummer Forhndlerens nvn og dresse Problemets rt SERVICEASSISTANSE FOR EIER KONTAKTINFORMASJON FOR MERCURY MARINES KUNDESERVICE Ved behov for ssistnse kn du t kontkt med kontoret for ditt geogrfiske området vi telefon, telefks eller e-post/brev. Husk å oppgi et telefonnummer der du kn nås på dgtid, når du sender brev eller fks. USA, Cnd Telefon Fks Nettsted Engelsk Frnsk Engelsk Frnsk Mercury Mrine W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI, USA Austrli, Stillehvet Telefon Fks Brunswick Asi Pcific Group Bessemer Drive Dndenong South, Victori 3175 Austrli Europ, Midtøsten, Afrik Telefon Fks Brunswick Mrine Europe Prc Industriel de Petit-Rechin B-4800 Verviers, Belgi Mexico, Sentrl-Amerik, Sør-Amerik, Kribien Telefon Fks Mercury Mrine Interchnge Circle North Mirmr, FL USA Jpn Telefon Kisk Co., Ltd Knnbecho, Ski-ku Fks Ski-shi, Osk , Jpn Asi, Singpore Telefon Fks Brunswick Asi Pcific Group T/A Mercury Mrine Singpore Pte Ltd 29 Loyng Drive Singpore, Bestille dokumentsjon Før du bestiller dokumentsjon, må du h klr følgende informsjon om motorenheten: Modell Hestekrefter Serienummer År 62 nor

71 USA OG CANADA Kontkt nærmeste utoriserte Mercury Mrine-forhndler for å få informsjon om ytterligere dokumentsjon som er tilgjengelig for din Mercury Mrine-motor, eller kontkt: Mercury Mrine Telefon Fks Postdresse (920) (kun USA) UTENFOR USA OG CANADA (920) (kun USA) Mercury Mrine Attn: Publictions Deprtment P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Kontkt nærmeste utoriserte Mercury Mrine-servicesenter for å bestille ytterligere littertur som er tilgjengelig for din motor. Send bestillingsskjemet nedenfor smmen med betling til: Mercury Mrine Attn: Publictions Deprtment W6250 West Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Send til: (T en kopi v dette skjemet og skriv med blokkbokstver eller mskin dette er din frktetikett) Nvn Adresse Poststed Stt Provins Postnummer Lnd SERVICEASSISTANSE FOR EIER Antll Element Delenummer Pris Totlt Sum til betling. nor 63

72 MONTERE PÅHENGSMOTOREN Mercury Mrine-godkjente festenordninger for motor VIKTIG: Mercury Mrine hr godkjente festenordninger og -nvisninger, som omftter tiltrekkingsmomenter. Disse medfølger lle våre påhengsmotorer, slik t de kn festes trygt til kterspeilet. Feil montering v påhengsmotoren kn forårske problemer med ytelse og pålitelighet, som igjen kn gi opphv til sikkerhetsrisikoer. Følg lle nvisninger som gjelder montering v påhengsmotoren. IKKE monter nnet tilbehør til båten med festenordningene som leveres med påhengsmotoren. Mn skl for eksempel ikke montere vnnsportutstyr eller bdestiger på båten ved bruk v de medfølgende festenordningene. Montering v ndre produkter til båten med påhengsmotorens festenordninger vil føre til redusert ytelse og sikkerhet når påhengsmotoren skl festes til kterspeilet. påhengsmotorer som krever godkjente festenordninger, vil h følgende merke på kterspeilklemmen Tilbehør montert til klembrketten på kterspeilet Mercury Mrine hr blitt gjort oppmerksomme på t visse typer egenmontert tilbehør, som nødstiger, gruntvnnsnkre, kilesett for kterspeil og Tow Sport-utstyr, er festet til båten med smme festenordninger som fester motoren til kterspeilet (eller en oppjekkingsplte). Dersom de smme festenordningene brukes til å feste både motor og tilbehør til båten, reduseres festenordningenes evne til å opprettholde riktig festekrft. Hvis båten brukes med løse festenordninger, kn det redusere ytelsen og påliteligheten smt medføre sikkerhetsrisiko.! ADVARSEL Avverg lvorlig personskde eller dødsulykker som følge v t du mister kontrollen over båten. Løse festenordninger kn føre til t kterspeilbrketten svikter eller føreren mister styringen over båten. Pss på t motorens festenordninger lltid er strmmet i henhold til spesifiksjonene. GODKJENT MONTERING AV TILBEHØR TIL KLEMBRAKETTEN PÅ AKTERSPEILET Etter t motoren er montert til kterspeilet eller oppjekkingsplten i smsvr med nvisningene, tilltes det å feste tilbehør til båten ved bruk v de gjenværende bolthullene i kterspeilbrketten, som vist i fig. 1: Listen nedenfor gir deg ytterligere retningslinjer for montering v tilbehør til klembrketten på kterspeilet. Festenordningene for tilbehøret skl gå gjennom båtens kterspeil eller oppjekkingsplte. 64 nor

73 MONTERE PÅHENGSMOTOREN Monteringen må ikke forstyrre eksisterende montering, f.eks. t en monteringsplte for tilbehør monteres i klembrkettens rdius. Se fig. 1. f e c b d Figur 1 - Minimumsklring 3,175 mm (0,125 in.) b - Knt på tilbehørsbrkett c - Akterspeilbrkettens vegg d - Rdius e - Festenordninger som medfølger motoren f - Festenordninger som medfølger tilbehøret fr produsenten, monteres gjennom ubrukte hull i motormonteringsbrketten nor 65

74 MONTERE PÅHENGSMOTOREN IKKE GODKJENT MONTERING AV TILBEHØR VIKTIG: Ikke bruk festenordningene som fester motoren til båten (enten kterspeilet eller oppjekkingsplten) til ndre formål enn å feste motoren til båten. 1. Ikke monter tilbehør til klembrketten uten ytterligere støtte. Se fig. 2. Figur Ikke fest tilbehør til båten med motorens festenordninger. Se fig. 3. b c Figur 3 - Festenordninger som medfølger motoren b - Klembrkett for kterspeil c - Tilbehør nor

75 MONTERE PÅHENGSMOTOREN 3. Ikke monter kiler eller plter mellom kterspeilbrketten og kterspeilet (eller oppjekkingsplten). Se fig. 4. b Figur 4 - Båtens kterspeil eller oppjekkingsplte b - Klembrkett for kterspeil c - Kile/plte c Båtens hk-kpsitet! ADVARSEL Hvis båtens hk-kpsitet overskrides, kn dette føre til lvorlig personskde eller død. Bruk v for krftig motor kn påvirke båtens håndteringsegenskper og oppdrift eller skde hekkplten. Du skl ikke instllere en motor som overskrider båtens mksimle, nominelle motoreffekt. Båten må ikke overbelstes eller utstyres med for krftig motor. De fleste båter er utstyrt med et kpsitetsmerke som ngir mks. motoreffekt og belstning, som spesifisert v produsenten i overensstemmelse med visse føderle retningslinjer. Hvis du er i tvil, skl du kontkte forhndleren eller båtprodusenten. U.S. COAST GUARD CAP ACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX Beskyttelse mot strting i gir! ADVARSEL Å strte motoren i gir kn resultere i lvorlig personskde eller dødsulykker. Bruk ldri en båt som ikke hr en beskyttelsesnordning for å kunne strte bre i fri. Fjernkontrollen som er koplet til påhengsmotoren, må være utstyrt med en beskyttelsesnordning for å kunne strte bre i fri. Dette forhindrer t motoren strtes i gir. nor 67

76 Velge tilbehør til påhengsmotoren Originlt Mercury Precision- og Quicksilver-tilbehør er lget og testet spesielt for denne påhengsmotoren. Visse typer tilbehør som ikke er produsert eller solgt v Mercury Mrine, er ikke konstruert for sikker bruk på denne påhengsmotoren eller påhengsmotorens driftssystem. Sørg for t du får tk i og leser gjennom håndbøkene for instllering, bruk og vedlikehold for lt ktuelt tilbehør. Drivstoffsystem UNNGÅ AT DRIVSTOFFTILFØRSELEN HINDRES VIKTIG: Dersom det monteres ekstr komponenter i drivstoffsystemet (filtre, ventiler, koplinger, osv.), kn det hindre drivstofftilførselen. Dette kn føre til t motoren kveles ved lv hstighet, og/eller t mger drivstoffblnding ved høyt turtll forårsker motorskde. ELEKTRISK DRIVSTOFFPUMPE MONTERE PÅHENGSMOTOREN Drivstofftrykket må ikke overskride 28 kp (4 psi). Monter en trykkregultor om nødvendig. KRAV OM DRIVSTOFFSLANGE MED LAV GJENNOMTRENGNING Alle påhengsmotorer som produseres for slg, selges eller tilbys for slg i USA. EPA (Environmentl Protection Agency) krever t lle påhengsmotorer som er produsert etter 1. jnur 2009, må h en drivstoffslnge med lv gjennomtrengning som primær drivstoffslnge mellom drivstofftnken og påhengsmotoren. En drivstoffslnge med lv gjennomtrengning er USCG Type B1-15 eller Type A1-15, som ikke skl overskride 15/gm²/24 t med CE 10-drivstoff ved 23 C som spesifisert i SAE J 1527 mrin drivstoffslnge. EPA-KRAV TIL BÆRBARE, TRYKKSATTE DRIVSTOFFTANKER EPA (Environmentl Protection Agency) krever t bærbre drivstoffsystemer produsert etter 1. jnur 2011 til bruk med påhengsmotorer, hr en trykklssifisering på minst 34,4 kp (5,0 psi). Disse tnkene kn inneholde følgende: Et luftinntk som åpnes slik t luft kommer inn i tnken når drivstoff trekkes ut v tnken. Et luftinntk som åpnes (luftes) til tmosfærisk trykk hvis det interne trykket overskrider 34,4 kp (5.0 psi). KRAV TIL DRIVSTOFFTILFØRSELSVENTIL Ved bruk v en trykkstt drivstofftnk må det monteres en drivstofftilførselsventil i drivstoffslngen mellom drivstofftnken og påfyllingsblæren. Drivstofftilførselsventilen forhindrer t trykkstt drivstoff trenger inn i motoren og oversvømmer drivstoffsystemet eller forårsker drivstoffsøl. Drivstofftilførselsventilen hr en mnuell utkoplingsfunksjon. Den mnuelle utkoplingsfunksjonen kn benyttes (trykkes inn) for å åpne (omgå) ventilen, i tilfelle det skulle oppstå en blokkering i ventilen. b - b - c - Drivstofftilførselsventil montert på drivstoffslngen mellom drivstofftnken og påfyllingsblæren. Meknisk utkopling Luftehull/vnndreneringshull c nor

77 MONTERE PÅHENGSMOTOREN DRIVSTOFFTANKER Bærbr drivstofftnk Velg et egnet sted i båten innenfor drivstoffslngens rekkevidde, og fest tnken her. Permnent drivstofftnk Permnente drivstofftnker skl monteres i smsvr med ktuelle retningslinjer for sikkerhet, som omftter nbeflinger når det gjelder jording, beskyttelse mot tilbkeslg, ventilsjon osv. FYLLE DRIVSTOFFSYSTEMET. Når en ny motor strtes for første gng, eller etter t en motor hr kjørt tomt for drivstoff eller hr blitt tømt for drivstoff, må drivstoffsystemet fylles på følgende vis: 1. Klem på drivstoffslngeboblen inntil den føles hrd. 2. Vri tenningsnøkkelen til påstillingen i tre sekunder. Dette strter den elektriske drivstoffpumpen. 3. Vri tenningsnøkkelen tilbke til vstillingen, og klem på drivstoffslngeboblen igjen inntil den føles hrd. Vri tenningsbryteren til "ON" (på) med nøkkelen igjen i tre sekunder. Fortsett denne prosedyren inntil fylleblæren for drivstoffet holder seg hrd. Spesifiksjoner for instllering b b - Minimum kterspeilåpning Motorens midtlinje ved instllering v to motorer 66,0 cm (26 in.) Minimum kterspeilåpning Én motor To motorer 84,8 cm (33-3/8 in.) 151,8 cm (59-3/4 in.) Løfte påhengsmotoren! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll. Før du løfter påhengsmotoren må du psse på t løfteøyet er skrudd minst fem omdreininger inn i svinghjulet, og t vinsjen hr riktig løftekpsitet for motorens vekt. Løfte påhengsmotoren: 1. Fjern motordekslet fr påhengsmotoren. nor 69

78 MONTERE PÅHENGSMOTOREN 2. Skru løfteøyet minst fem omdreininger inn i svinghjulnvet. - Løfteøye 3. Kople en vinsj til løfteøyet. 4. Løft påhengsmotoren og plsser den på kterspeilet Løfteøye Skrus inn i svinghjulet for å fjerne motorhodeenheten fr drivkselhuset, eller for å løfte hele motoren ved fjerning/montering. Styrekbel rutet på styrbord side 1. Smør o-ringtetningen og hele kbelenden Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer C med PTFE O-ringtetningen og hele kbelenden Q 1 70 nor

79 MONTERE PÅHENGSMOTOREN 2. Før styrekbelen inn i tiltrøret Strm til mutteren med ngitt tiltrekkingsmoment Beskrivelse Nm lb-in. lb-ft Mutter Festenordninger for styrestngen VIKTIG: Styrestngen som forbinder styrekbelen med motoren, skl strmmes ved hjelp v en spesiell skulderbolt (D/N ) og selvlåsende låsemuttere med nyloninnsts (D/N ). Låsemutterne skl ldri erstttes med vnlige muttere (ikke-låsende), ettersom disse vil løsne ved vibrering slik t styrestngen løsner.! ADVARSEL Feil festenordninger eller feil instlleringsprosedyrer kn føre til t styrestngen løsner eller frigjøres. Dette kn forårske plutselig og uventet tp v kontroll over båten, noe som kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll fordi psssjerer kstes rundt i båten eller over bord. Bruk lltid riktige komponenter, følg nvisningene og bruk riktige prosedyrer. nor 71

80 MONTERE PÅHENGSMOTOREN! ADVARSEL Slitte, løse eller fstsittende styrekomponenter kn føre til tp v kontroll over båten. Se over lle festenordningene for styringen med tnke på slitsje, smør lle festenordningene og kontroller t de er riktig strmmet i henhold til kontroll- og vedlikeholdsoversikten. d c b Skulderbolt (spesilbolt) (D/N ) b - Låsemutter med nyloninnsts (D/N ) brukes på hodebolt c - Stoppskive (2) d - Låsemutter med nyloninnsts (D/N ) brukes på kbelkopling 1. Fest styrestngen til styrekbelkoplingen med to stoppskiver "c" og en selvlåsende låsemutter med nyloninnsts "d". Strm låsemutteren til den låses, og løsne den med ¼ omdreining. 2. Fest styrestngen til motoren med spesilhodebolten med skive "" og en selvlåsende låsemutter med nyloninnsts "b". 3. Strm til skulderbolten først og deretter låsemutteren i henhold til spesifiksjonene. Beskrivelse Nm lb-in. lb-ft Låsemutter med nyloninnsts "d" for kbelkopling Skru låsemutteren helt inn, og løsne den så ¼ omdreining. Låsemutter med nyloninnsts "b" for skulderbolt Spesilhodebolt med skive nor

81 MONTERE PÅHENGSMOTOREN Anbeflt monteringshøyde FINNE PÅHENGSMOTORENS MONTERINGSHØYDE MED STANDARD GIRHUS 63.5 cm (25 in.) e 60.9 cm (24 in.) 58.4 cm (23 in.) c b 56.0 cm (22 in.) 53.3 cm (21 in.) e 50.8 cm (20 in.) 48.2 cm (19 in.) d Stndrd 20-tommers (L) monteringsbrkett, skjem - Den heltrukne linjen ngir den nbeflte monteringshøyden for påhengsmotoren. b - De stiplede linjene ngir grensene for utprøvd, vellykket monteringshøyde for påhengsmotoren. c - Linjen kn brukes til å bestemme påhengsmotorens monteringshøyde dersom mksiml hstighet er det eneste formålet. d - Linjen kn brukes til å bestemme påhengsmotorens monteringshøyde ved instllering v to påhengsmotorer. e - Monteringshøyde for påhengsmotoren (høyden på påhengsmotorens monteringsbrketter fr bunnen v kterspeilet). Ved høyder over 56,0 cm (22 in.)foretrekkes vnligvis en propell som er konstruert for å skjære gjennom overflten. f - Båtens forventede mksimle kjørehstighet f MERKNAD 1. Påhengsmotoren må monteres høyt nok på kterspeilet til t eksosvlstningshullet er minst 25,4 mm (1 in.) over vnnlinjen når motoren går på tomgng. Når eksosvlstningshullet er over vnnlinjen, forhindres blokkering v eksosen. Eksosblokkering fører til dårlig ytelse på tomgng. 2. Legg til 12,7 cm (5 in.) for XL-modeller i forhold til ngitt monteringshøyde for påhengsmotoren. 3. Påhengsmotoren må ikke monteres høyere enn 63,5 cm (25 in.) for L-modeller, eller 76 cm (30 in.) for XL-modeller. Girkssekomponentene kn skdes dersom påhengsmotoren monteres høyere. Høyere montering vil vnligvis føre til t: Styremomentet reduseres Topphstigheten økes Båtens stbilitet bedres nor 73

82 Propellen kn løsne ved plning MONTERE PÅHENGSMOTOREN BESTEMME MONTERINGSHØYDE FOR PÅHENGSMOTOR MED TORQUE MASTER GEN 2-GIRHUS Følgende monteringshøydeinformsjon er en generell veiledning for de fleste bruksområder. Hver enkelt båt hr ulike egenskper, som kn medføre t monteringshøyden vil vvike fr retningslinjene beskrevet her. Det er montørens nsvr å montere en lukkebrkett eller løfteplte for å bekrefte om monteringen er riktig for den ktuelle båten cm (25 in.) e 60.9 cm (24 in.) 58.4 cm (23 in.) c b 56.0 cm (22 in.) 53.3 cm (21 in.) e 50.8 cm (20 in.) 48.2 cm (19 in.) d Stndrd 20-tommers (L) monteringsbrkett, skjem - Den heltrukne linjen ngir den nbeflte monteringshøyden for påhengsmotoren. b - De stiplede linjene ngir grensene for utprøvd, vellykket monteringshøyde for påhengsmotoren. c - Linjen kn brukes til å bestemme påhengsmotorens monteringshøyde dersom mksiml hstighet er det eneste formålet. d - Linjen kn brukes til å bestemme påhengsmotorens monteringshøyde ved instllering v to påhengsmotorer. e - Monteringshøyde for påhengsmotoren (høyden på påhengsmotorens monteringsbrketter fr bunnen v kterspeilet). Ved høyder over 56,0 cm (22 in.)foretrekkes vnligvis en propell som er konstruert for å skjære gjennom overflten. MERK: For 63,5 cm (25 in.) modeller (XL) legges 12,7 cm (5 in.) til stndrdmålet (L). VIKTIG: Denne motoren må ikke monteres høyere enn 66,04 cm (26 in.) på en lng modell (L) eller 78,9 cm (31 in.) på en ekstr lng modell (XL). Girhuset vil skdes hvis disse motorene monteres høyere enn den nbeflte mksimumshøyden. Skder som skyldes for høy montering, dekkes ikke v grntien. f - Båtens forventede mksimle kjørehstighet f nor

83 MONTERE PÅHENGSMOTOREN MERKNAD 1. Påhengsmotoren må monteres så høyt på kterspeilet t eksosvlstningshullet er minst 25,4 mm (1 in.) over vnnlinjen når motoren går på tomgng. Når eksosvlstningshullet er over vnnlinjen, forhindres blokkering v eksosen. Eksosblokkering fører til dårlig ytelse på tomgng. 2. Legg til 12,7 cm (5 in.) for XL-modeller i forhold til ngitt monteringshøyde for påhengsmotoren. 3. Påhengsmotoren må ikke monteres høyere enn 66,04 cm (26 in.) for L-modeller, eller 78,9 cm (31 in.) for XL-modeller. Høyere montering v påhengsmotoren vil skde girhuset. Høyere montering vil vnligvis føre til t: Styremomentet reduseres Topphstigheten økes Båtens stbilitet bedres Propellen kn løsne ved plning Bore monteringshull for påhengsmotoren VIKTIG: Før du driller noen festehull må du nøye lese Bestemme nbeflt monteringshøyde for påhengsmotoren. Monter påhengsmotoren i nærmeste nbeflte monteringshøyde. 1. Merk v fire monteringshull på kterspeilet ved hjelp v borefiksturen. b - b - c - Bor styrehull Borefikstur for kterspeil Akterspeilets midtlinje c 2757 Borefikstur for kterspeil A2 Gjør motormontering lettere ved t den fungerer som en ml for motorens monteringshull nor 75

84 MONTERE PÅHENGSMOTOREN 2. Drill fire 13,5 mm (17/32 in.) monteringshull Feste påhengsmotoren på kterspeilet MONTERINGSBOLTER Festenordninger for montering v påhengsmotoren på kterspeilet følger med påhengsmotoren Delenummer Delens nvn Beskrivelse 8M Monteringsbolt for påhengsmotor ½-20 x 5,00 in. lng (3,25 in. gjenger) Låsemutter med nyloninnsts ½ Stoppskive 1,5 tommers dimeter Stoppskive 0,875 tommers dimeter Tilgjengelige monteringsbolter for påhengsmotor Delenummer Beskrivelse ½-20 x 2,50 in. lng (1,25 in. gjenger) ½-20 x 3,50 in. lng (1,25 in. gjenger) ½-20 x 4,00 in. lng (2,25 in. gjenger) ½-20 x 4,50 in. lng (2,25 in. gjenger) 8M ½-20 x 5,00 in. lng (3,25 in. gjenger) ½-20 x 5,50 in. lng (3,25 in. gjenger) ½-20 x 6,50 in. lng (2,75 in. gjenger) 8M ½-20 x 7,50 in. lng (2,75 in. gjenger) 8M ½-20 x 8,00 in. lng (2,75 in. gjenger) 76 nor

85 MONTERE PÅHENGSMOTOREN KONTROLLERE AKTERSPEILKONSTRUKSJONEN VIKTIG: Finn styrken på båtens kterspeil. Påhengsmotorens låsemuttere og -bolter bør kunne tåle et moment på 75 Nm (55 lb-ft) uten t kterspeilet gir etter eller sprekker. Dersom kterspeilet gir etter eller sprekker ved dette momentet, kn det hende t kterspeilets konstruksjon er utilstrekkelig. Akterspeilet må forsterkes eller belstningen fordeles på et større område. b b - Akterspeilet gir etter ved strmming v bolt Akterspeilet sprekker ved strmming v bolt Bruke en momentnøkkel med klokkeskl for å måle styrken på kterspeilet. Dersom bolten eller mutteren dreies ytterligere uten t momentvlesningen på klokkesklen øker, er det et tegn på t kterspeilet gir etter. Det belstningsbærende området kn økes ved å bruke en større skive eller en forsterkingsplte på kterspeilet. b b - Stor kterspeilskive Forsterkningsplte for kterspeil nor 77

86 MONTERE PÅHENGSMOTOREN FESTE PÅHENGSMOTOREN PÅ AKTERSPEILET VIKTIG: Akterspeilets monteringsflte må være omgitt v et fltt område på 3,17 mm (0,125"). Det må ikke være forhøyninger/fordypninger i kterspeilets monteringsflte. Indre monteringsboltflte på kterspeilet må være omgitt v et fltt område på 3,17 mm (0,125"). b b - Forhøyning/fordypning (ikke tilltt) Gp mellom kterspeilklemme og kterspeil (ikke tilltt) VIKTIG: Oppretthold klringen mellom kterspeilet og påhengsmotorens kterspeilbrkett. Dersom denne klringen ikke opprettholdes, kn kterspeilbrketten skdes og svikte. Det kn være nødvendig å justere plsseringen v Mercury Mrine-boreenheten for å sikre t klringen til kterspeilbrketten opprettholdes nor

87 Instllsjon MONTERE PÅHENGSMOTOREN 1. Bruk mrint tetningsmiddel på bolteskftene, ikke på gjengene. 2. Fest påhengsmotoren med de korrekte festnordningene. Strm til låsemutterne i henhold til spesifisert tiltrekkingsmoment. VIKTIG: Sørg for t minst to hele gjenger v bolten stikker utenfor låsemutteren etter t den er strmmet til. Låsemutteren må fortstt sitte på gjengene etter den er strmmet til, og ikke være i kontkt med skftet på bolten. MERK: Du oppnår et mer nøyktig tiltrekkingsmoment ved å strmme låsemutterne heller enn å dreie på monteringsboltene. d c e c b d Påhengsmotorbolt med dimeter på 0,500 tomme (4) b - 0,875" stoppskive (4) c - Låsemutter med nyloninnsts (4) d - 1,500" stoppskive (4) e - Mrint tetningsmiddel påføres bolteskftene, ikke på gjengene. Beskrivelse Nm lb-in. lb-ft Låsemuttere og monteringsbolter for påhengsmotor stndrd kterspeil Låsemuttere og monteringsbolter for påhengsmotor løfteplter og tilbkesettingsbrketter v metll nor 79

88 MONTERE PÅHENGSMOTOREN Et merke på kterspeilbrketten minner føreren om å kontrollere påhengsmotorens kterspeilfester før hver gngs bruk. Merke på kterspeilbrkett Elektrisk, slnger, kontrollkbler og fremre klemme LEDNINGSBUNT TIL FJERNKONTROLL Før fjernkontrollens ledningsbunt med 14 pinner gjennom den fremre klemmeåpningen i det nedre dekselet. Kople fjernkontrollens ledningsbunt til 14-pinnerskontkten på motorens ledningsbunt pinnerskontkt 80 nor

89 MONTERE PÅHENGSMOTOREN BATTERIINFORMASJON (ALLE BATTERIER, INKL. DTS)! ADVARSEL Hvis btteriets ledninger ikke tilkoples riktig, kn dette føre til tp v strøm til DTS-systemet (Digitl Throttle nd Shift), noe som kn medføre lvorlige personskder eller dødsulykker dersom du mister kontroll over båten. Unngå løse koplinger ved å feste btterikblene til btteripolene med sekskntmuttere. Bruk ikke syklusbtterier. Motoren må h et mrint strtbtteri med 1000 MCA, 800 CCA eller 180 Ah. Når motorens btteri koples til, brukes sekskntmuttere for å feste btterikblene til btteripolene. Strm til mutterne med ngitt tiltrekkingsmoment. Beskrivelse Nm lb-in. lb-ft Sekskntmuttere Merket som dvrer mot bruk v dypsyklusbtterier og vingemuttere må plsseres på eller nær btterikssen for fremtidig servicerefernse. En 5/16" og en 3/8" sekskntmutter medfølger hvert btteri for utskiftning v vingemutter. Det følger ikke med metriske sekskntmuttere. NOTICE DO NOT USE DEEP CYCLE BATTERIES! 13.5Nm (120 lb-in.) DO NOT USE WINGNUTS IMPORTANT: Refer to the outbord owner s mnul for bttery requirements. Bttery cble size nd length is criticl. Refer to engine instlltion mnul for size requirements. 8M Plce decl on or ner bttery box for future service reference. Included with the engine rigging components re 5/16" nd 3/8 hex nuts to be used for bttery terminl wing nut replcement. Metric hex nuts must be obtined loclly nor 81

90 BATTERIKABELFORBINDELSER Èn påhengsmotor MONTERE PÅHENGSMOTOREN (+) - Rød hylse positiv (+) b - Sort hylse negtiv (-) c - Strtbtteri b (-) c To påhengsmotorer Kople en felles jordkbel (ledningsstørrelse tilsvrende btterikblene) mellom de negtive ( ) polene på strtbtteriene. b (-) d b c (-) d Rød hylse positiv (+) b - Sort hylse negtiv (-) c - Jordkbel d - Strtbtteri 82 nor

91 SLANGE- OG LEDNINGSKOPLINGER Drivstoffslnge Minste indre dimeter (I.D.) i drivstoffledningen er 8 mm (5/16 in.), med en seprt drivstoffledning/ drivstofftnkutgng for hver motor. Fest den seprte drivstoffslngen til koplingen med en slngeklemme. Oljeslnger MONTERE PÅHENGSMOTOREN Kople de seprte oljeslngene til motorens slngekoplinger. Fest slngekoplingene med kbelbånd. Slnge eller ledning til vnntrykks- og frtsmåler MERK: Dette gjelder modeller uten SmrtCrft-instrumenter. Denne påhengsmotoren hr en vnnføler for frtsmåleren på fremre knt v girkssen. Dersom du ønsker å bruke denne vnnføleren for frtsmåleren, må du kople vnnfølerrøret fr frtsmålersensoren og føre røret utenfor motordekslet. Monter koplingen som leveres med påhengsmotoren, på slngeenden. nor 83

92 MONTERE PÅHENGSMOTOREN Fullfør tilkoplingen v slngen til vnntrykksmåleren på ledningen som vist. c b j k l e d g f h i j k b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - Vnntrykksrør Frtsmålerens vnninntksrør (hvis nødvendig) Kopling Støpsel Slngekopling med mothker Frtsmålerslnge eller ledning Vnntrykksrør Seprt drivstoffslnge Slngeklemme Oljeslnge med blå stripe Oljeslnge uten blå stripe Kbelbånd MONTERE GIRKABELEN VIKTIG: Girkbelen er den første kbelen som beveger seg når fjernkontrollhåndtket flyttes ut v nøytrl, så denne må monteres/koples til motoren først. Finne midtpunktet på girkbelen VIKTIG: Finn midtpunktet på slkken eller dødgngen som finnes i girkbelen for riktig justering v girkbelen. 1. Merk foroverstillingen som følger:. Flytt fjernkontrollhåndtket fr nøytrl til forover og skyv det til stillingen for full hstighet. Sørg for t gsspken berører stoppskruen. b. Flytt håndtket lngsomt tilbke til nøytrl stilling. 84 nor

93 MONTERE PÅHENGSMOTOREN c. Sett et merke på girkbelen mot kbelendestyringen Merke for foroverposisjon 2. Merk reversposisjonen som følger:. Flytt fjernkontrollhåndtket fr nøytrl til revers og skyv det til stillingen for full hstighet. Sørg for t gsspken berører stoppskruen. b. Flytt håndtket lngsomt tilbke til nøytrl stilling. c. Sett et merke på girkbelen mot kbelendestyringen Merke for reversposisjon 3. Merk midtpunktet på girkbelen mellom merkene for forover- og reversposisjon Midtmerke 4. Rett inn kbelendestyringen med dette sentermerket når du kopler kbelen til motoren. 5. Sett fjernkontrollen og påhengsmotoren i nøytrl. 6. Før nkerstiften fremover inntil det føles motstnd, og før den deretter bkover inntil det føles motstnd. nor 85

94 MONTERE PÅHENGSMOTOREN 7. Sentrer nkerpinnen mellom disse motstndspunktene. - Ankerstift Justere girkbelen 1. Rett inn girkbelendestyringen med midtpunktsmerket som nvist i Finne midtpunktet på girkbelen Midtmerke 2. Plsser girkbelendestyringen på nkerpinnen og juster kbeltrommelen slik t den glir fritt inn i trommelholderen. 3. Lås girkbelen på nkerstiften med festeklemmen. c b b - c - Kbelløper Girkbelfeste Festeklemme 4. Kontroller girkbeljusteringene som følger:. Flytt fjernkontrollen til forover mens du dreier propellkselen. Dersom propellkselen ikke låses i gir, må du justere kbeltrommelen nærmere kbelendestyringen. b. Sett fjernkontrollen i nøytrl. Dersom propellkselen ikke dreier fritt uten motstnd, må du justere trommelen bort fr kbelendestyringen. Gjent trinn og b. 86 nor

95 MONTERE PÅHENGSMOTOREN c. Sett fjernkontrollen i revers mens propellkselen dreies. Dersom propellkselen ikke låses fst i gir, må du justere trommelen bort fr kbelendestyringen. Gjent trinn til og med c. d. Sett fjernkontrollhåndtket tilbke i nøytrlstillingen. Dersom propellkselen ikke dreier fritt uten motstnd, må du justere trommelen nærmere kbelendestyringen. Gjent punkt til og med d. MONTERING AV GASSKABEL VIKTIG: Fest girkblen til motoren før du fester gsskbelen. 1. Sett fjernkontrollen i nøytrl. 2. Fest gsskbelen til gsspken. Fest med skive og låsemutter. Trekk låsemutteren til med oppgitt tiltrekningsmoment. b - b - Nylonskive Låsemutter 2678 Beskrivelse Nm lb-in. lb-ft Gsskbelens låsemutter "b" Trekk til og løsne deretter 1/4 omdreining 3. Juster kbeltrommelen slik t den monterte gsskbelen holder stoppskruen for tomgng mot sperren. c b b - c - Løperhylse Kbelløper Tomgngsstoppskrue 4. Kontroller gsskbeljusteringen på følgende måte:. Sett påhengsmotoren i gir et pr gnger for å ktivere gssforbindelsen. Roter propellkselen mens du skifter til revers. b. Sett fjernkontrollen i nøytrl. c. Legg en tynn ppirbit mellom stoppskruen for tomgng og sperren. Justeringen er riktig når ppirbiten kn fjernes uten t den revner, men med litt motstnd. nor 87

96 MONTERE PÅHENGSMOTOREN VIKTIG: Stoppskruen for tomgng må berøre sperren. b - b - Tomgngsstoppskrue Tomgngssperre 2680 d. Juster kbeltrommelen om nødvendig. 5. Lås trommelholderen på plss med kbellåsen MONTERING AV FREMRE KLEMMEDELER VIKTIG: Det må være tilstrekkelig slkk i ledningsbunten til motoren, btterikbler, drivstoffslnge og oljeledninger, og mellom klemme og festepunktet på motor, for å vspenne strekk og hindre t det oppstår knekk eller klem på slngene og ledningene. 1. Plsser nedre hlvdel på den fremre klemmen på åpningen i nedre deksel. 2. Surr neoprenforingen rundt ledningene, slngene og betjeningskblene, og plsser dem i den nedre hlvdelen v den fremre klemmen. - b - Neoprenomslg Nedre hlvdel v den fremre klemmen b nor

97 MONTERE PÅHENGSMOTOREN 3. Sett klemmens øvre hlvdel smmen med den nedre hlvdelen. Fest begge hlvdelene smmen med kbelfester. - b - Øvre hlvdel v den fremre klemmen Kbelbånd b Fest den fremre klemmen til det nedre dekselet med festenordningen og to skruer. 5. Sett på dekseltetningen. - Holder nor 89

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

250 og 300 XS OptiMax. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndbok 250 og 300 XS OptiMx 8M0115762 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 Jet FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndbok 40 Jet FourStroke 8M0116019 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 150 FourStroke 8M0127419 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 40 FourStroke med styrekulthåndtk Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115632 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 8/9.9 og 9.9 Commnd Thrust/ProKicker FourStroke Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115944 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine 75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0127438 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med

Detaljer

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 4/5/6 FourStroke 8M0115930 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935 USA Autorisert

Detaljer

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater 2015 Mercury Mrine 540 Brvo-hekkggregter 8M0112139 715 nor nor Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI, USA 54937-9385 USA

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 40/50 TwoStroke 8M0123765 416 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel Hekkggregtmodellene 2.8 og 4.2 diesel 0001. Identifiksjonsfortegnelse Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige ingeniørdetljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel motoren. Oppgi lltid

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenbordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering

INNHOLD. Bruk. Garantiregistrering Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt 2015 Mercury Mrine Krftig 365/380, 415/430, 470, 530 Krftig oppblåsbr båt 8M0108890 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en oppblåsbr båt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 4 8M0102713 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 4 Oversikt... 2 Knpper... 2 Velge visningsspråk... 2 Bkpnel... 3 VesselView 4 displyet plssering og beskrivelser...

Detaljer

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC Smsvrserklæring for 30/40/50/60 firetkter for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Technology Suzhou

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport og Adventure opplåsre åter 8M0108904 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om ord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M 2011 Mercury Mrine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M0061543* 90-8M0061543 511 INNHOLD Del 1 - Grnti Grntiregistrering: USA og Cnd... 2 Grntiregistrering: Utenfor USA og Cnd... 2 Overføring v

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia Smsvrserklæring for Mercury Diesel QSD innenordsmodeller Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/.4/N/1 Brnn-/brnngsspjeld TNR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 002/07 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 1 31 35 00 Telefks +47 1 31 35 Postboks 0 e-post: firm@urnor.no 27 Brndbu www.urnor.no

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995 999209018-04/2014 no Forsklingseksperten. Krnbøyle DF rt.nr.: 586077000 fr produksjonsår 1995 Originl bruksnvisning Ts vre på for fremtidige behov Produktbeskrivelse ruksområde: b e Krnbøyle DF er et løfteredskp.

Detaljer

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine Dtstyrt symskin Bruksnvisning Computerstyret symskine Brugsnvisning Product Code (Produktkode):/ Produktkode (Product Code): 885-V60/V61/V62/V63/V64/V65 BLI KJENT MED SYMASKINEN Dtstyrt symskin Bruksnvisning

Detaljer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer Identifiksjon Registrer følgende informsjon: Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel-produktet. Oppgi lltid modell- og serienummer

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte

Detaljer

STARTER STANLEY MED PROFESJONELLE JOBBER SORTIMENT TLM165 TLM99 TLM330. TLM220i

STARTER STANLEY MED PROFESJONELLE JOBBER SORTIMENT TLM165 TLM99 TLM330. TLM220i LASER MÅLINGER PROFESJONELLE JOBBER STARTER MED STANLEY SORTIMENT Sortimentet v Stnleys lser vstndsmålere hr funksjoner som er designet med brukeren i tnkene. Velg fr de enkleste modellene for enkle målinger

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter Smsvrserklæring for Mercury diesel-hekkggregter (VW) Dette hekkggregtet tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr med Mercury

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 7 8M0102727 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 7 Oversikt... 2 Betjeningsorgner forn...2 Bruk v etjeningsorgner forn... 2 Bkpnel... 3 VesselView 7 displyet plssering

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskdebeskyttelse GOLD størrelse 11 32, versjon B MONTERING 1. Knltilkopling skl skje på følgende måte: ) TBLA 000 031 og 000-040 Vnnbtteriet er tilpsset direkte montering

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/8.3/N/2 Brnn-/brnngsspjeld FKR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 0024/06 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefks +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firm@urnor.no 2712 Brndbu

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

ALDRI SLUTT Å LÆRE NYE TING, ALDRI SLUTT Å FORBEDRE DEG SELV, OG ALDRI, ALDRI SLUTT Å FISKE.

ALDRI SLUTT Å LÆRE NYE TING, ALDRI SLUTT Å FORBEDRE DEG SELV, OG ALDRI, ALDRI SLUTT Å FISKE. Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide VriMAX. Med VriMAX hr MotorGuide utnyttet sine mnge år med erfring, og kn derfor gi deg en motor med digitl, vribel hstighetskontroll, som er beregnet for mksimlt ntll

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn AG Pln og Arkitektur AS Oppdrgsgiverr: EWOS AS Side 1 v 6 Kriterium for vurdering v vesentlige virkninger for miljø og smfunn Skjemet nedenfor er reltert til Forskrift om konsekvensutgrdninger etter pln-

Detaljer