PROGRAMHEFTE Nye muligheter nye mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAMHEFTE Nye muligheter nye mål"

Transkript

1 PROGRAMHEFTE Nye muligheter nye mål LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

2 2

3 Programhefte Program for LHLs 24. ordinære landsmøte... 4 Saksliste med innstillinger... 5 Informasjon om avviklingen av landsmøtet Viktige praktiske opplysninger Oversikt over LHLs tidligere ordinære landsmøter

4 PROGRAM LHLs 24. ordinære landsmøte Fredag 31. oktober: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Lørdag 1. november: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Søndag 2. november: Kl Kl Kl Kl Kl Åpning med kulturinnslag Formell åpning av LHLs 24. ordinære landsmøte Sak 2 Navneregistrering og fullmaktsgodkjenning Sak 3 Konstituering Sak 4 Orientering om aktiviteter i landsmøteperioden Sak 5 Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden Sak 6 Kontrollkomiteens rapport Innslag om hjerneslag Sak 7 Forslag til LHLs strategi Lunsj Landsmøtet fortsetter Orientering om status nytt sykehus Sak 8 Forslag til organisasjonsmodell for LHL Sak 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter Slutt for dagen Middag Web-stand Åpning med kulturinnslag Landsmøtet fortsetter Sak 9 Generalsekretærens tale Nye muligheter nye mål" Sak 10 Forslag til interessepolitisk program Lunsj (inklusive web-stand) Landsmøtet fortsetter Utdeling av LHLs ærespris 2014 Gjester fra Sudan og Tanzania Slutt for dagen Web-stand Festmiddag Åpning med kulturinnslag Landsmøtet fortsetter Sak 11 Andre innkomne forslag Sak 13 Valg Lunsj Landsmøtet fortsetter Sak 13 Valg fortsetter Sak 14 Uttalelser fra landsmøtet Avslutning Avreise Det tas forbehold om endringer i programmet. 4

5 SAKSLISTE LHLs 24. ordinære landsmøte Sak 1: Åpning Styreleder Brit Hoel vil holde åpningstalen og formelt åpne landsmøteforhandlingene. Hun vil vise til vedtektenes 8, hvor det heter: «Sentralstyret innkaller landsmøtet med 5 måneders skriftlig varsel til lokal- og fylkeslagene. Med innkallingen skal følge foreløpig saksliste og frist for innsending av forslag.» I henhold til vedtektene ble innkallingen til LHLs 24. ordinære landsmøte sendt lag og fylkeslag I samme brev ble lokallag og fylkeslag meddelt frist for påmelding av landsmøterepresentanter og frist for innsending av vedtektsendringer og andre forslag Styreleder Brit Hoel vil foreslå at landsmøtet anses lovlig innkalt i henhold til LHLs vedtekter 8. Innkalling av LHLs 24. ordinære landsmøte er lovlig innkalt i henhold til LHLs vedtekter 8. Sak 2: Navneregistrering og fullmaktsgodkjenning a) Navneregistrering v/ sentralstyremedlem Tove Høgemark Landsmøtedelegatene vil bli registrert ved inngangsdøren til landsmøtesalen. Dette er å anse som navneopprop. 5

6 b) Fullmakter v/ sentralstyremedlem Tove Høgemark Sentralstyret er fullmaktskomite og gjennomgikk i sitt møte alle fullmakter og det foreliggende materiell. Sentralstyret avklarer fullmakter der det er uklarheter. Fullmaktskomiteens innstilling vil bli referert av sentralstyremedlem Tove Høgemark. Tove Høgemark vil opplyse om hvor mange stemmeberettigede som er til stede i landsmøtesalen. Registrering ved inngangsdør til landsmøtesal anses som fullverdig navneopprop. Sentralstyret har fungert som fullmaktskomite når et gjelder landsmøtets delegater. Sentralstyret har funnet fullmaktene i orden og innstiller overfor landsmøtet på at fullmaktene godkjennes. Ved landsmøtets åpning er det. stemmeberettigede til stede. Sak 3: Konstituering v/ sentralstyremedlem Tove Høgemark Sentralstyret behandlet i sitt møte og sammensetningen av utvalg, komiteer og fordeling av andre oppgaver for LHLs 24. ordinære landsmøte. I sitt møte behandlet sentralstyret forslag til kjøreplan, saksliste og forretningsorden. a) Valg av dirigenter 1. Tor-Inge Martinsen 2. Rita Andersen Administrativ hjelp: Frode Jahren, Mari Larsen De foreslåtte dirigenter anses valgt. 6

7 b) Valg av sekretærer 1. Alf Gunnar Stenhaug LHL Bardu 2. Else Magni Horten LHL Hedmark Vara: Kjellfrid Hamkvist LHL Rogaland Administrativ hjelp: Ingrid Skjennum, Stig Terje Tolo De foreslåtte sekretærer anses valgt. c) Valg av tellekorps / vakter i salen Leder: Charlotte K. Steinnes LHL Skodje/Ørskog/Haram Vara: Jan G. Haugen, LHL Røros Administrativ hjelp: Maria Lind Kvanmo, Frode Strøm, Margrethe Sellæg, Ståle Lindbo, Ragnhild Rørvik, Espen Oddvin, Anne Line, Irene Steinsvik Reserve: Suppleres etter behov Forslag til vedtak Foreslått leder av tellekorps/vakter i salen anses valgt. 7

8 d) Valg av redaksjonskomite for vedtekter 1. Gudmund Johansen (leder) LHL Finnsnes og omegn 2. Else Brandsar LHL Oppland 3. Gunnar Kongsrud LHL Nes 4. Liv Thun LHL Steinkjer Administrativ hjelp: Rune Hagerup, Are Helseth De foreslåtte medlemmer av redaksjonskomiteen for vedtekter anses valgt. e) Valg av redaksjonskomite for politiske og øvrige saker 1. John Normann Melheim (leder) LHL Sogn og Fjordane 2. Wenche Monrad LHL Aust-Agder 3. Unni Brodin LHL Oslo 4. Karl Aagnes LHL Nordland Administrativ hjelp: Tommy Skar, Ragnhild Aasen Jacobsen De foreslåtte medlemmer av redaksjonskomiteen for politiske og øvrige saker anses valgt. 8

9 f) Valg av protokollutvalg 1. Inger Berit Stene LHL Alta 2. John Bjørnøy LHL Oslo 3. Gunhild Ringstad LHL Møre og Romsdal Administrativ hjelp: Ingrid Skjennum, Stig Terje Tolo De foreslåtte medlemmer av protokollutvalget anses valgt. g) Forslag til kjøreplan Fredag 31. oktober Kl Kl Kl Kl Kl Åpning med kulturinnslag Formell åpning av LHLs 24. ordinære landsmøte Forhandlingene begynner Lunsj Landsmøtet fortsetter Slutt for dagen Middag Lørdag 1. november Kl Åpning med kulturinnslag Landsmøtet fortsetter Kl Lunsj Kl Utdeling av LHLs ærespris 2014 Kl Landsmøtet fortsetter Kl Slutt for dagen Kl Festmiddag Søndag 2. november Kl Kl Kl Kl Åpning med kulturinnslag Landsmøtet fortsetter Lunsj Landsmøtet fortsetter Avreise Forslag til kjøreplan godkjennes. 9

10 h) Forslag til saksliste 1. Åpning 2. Navneregistrering og fullmaktsgodkjenning 3. Konstituering a) Valg av dirigenter b) Valg av sekretærer c) Valg av tellekorps d) Valg av redaksjonskomite for vedtekter e) Valg av redaksjonskomite for politiske og øvrige saker f) Valg av protokollutvalg g) Forslag til kjøreplan h) Forslag til saksliste i) Forslag til forretningsorden 4. Orientering om aktiviteter i landsmøteperioden 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden 6. Kontrollkomiteens rapport 7. Forslag til LHLs strategi Forslag til organisasjonsmodell for LHL 9. Generalsekretærens tale "Nye muligheter nye mål" 10. Forslag til LHLs interessepolitiske program Andre innkomne forslag 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter 13. Valg 14. Uttalelser fra landsmøtet 15. Avslutning Forslag til saksliste godkjennes. 10

11 i) Forslag til forretningsorden 1. I landsmøtet har lokallagenes og fylkenes valgte utsendinger stemmerett. Landsstyret og kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett. Generalsekretæren har tale- og forslagsrett. 2. Alle innlegg holdes fra talerstol på scenen. 3. Ordet forlanges ved levering av skriftlig melding, alternativt løftes nummerlapp høyt og lenge nok så dirigentene kan se den. 4. Maksimal taletid ved første innlegg pr sak 4 minutter, deretter 2 minutter pr innlegg. 5. Dirigentene kan foreslå at taletiden reduseres ytterligere. 6. Alle forslag skal fremmes skriftlig på dirigentens bord og være påført saksnummer, forslagsstillers navn og hvilket lag/fylke vedkommende representerer. 7. Alle avstemninger foregår ved håndsopprekking. 8. Valg a) Valg foregår ved håndsopprekking når bare en kandidat er foreslått. b) Valg skjer skriftlig når det er foreslått 2 eller flere kandidater. 9. Melding om permisjon skal skje skriftlig til dirigenten, som har fullmakt til å gi permisjon. 10. Landsmøtet er røykfritt. Røyking er kun tillatt på anviste plasser. Parfymerte produkter skal ikke brukes av hensyn til lungesyke/allergikere. Forslag til forretningsorden godkjennes. 11

12 Sak 4: Orientering om aktiviteter i landsmøteperioden Det vil i møtet bli gitt en oppsummering av aktiviteter i landsmøteperioden. Utgangspunktet er aktiviteter knyttet til de årlige handlingsplanene for organisasjonen. Oppsummeringen av aktiviteter i landsmøteperioden tas til orientering. Sak 5: Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden Årsregnskap, herunder resultatregnskap og balanse, noter til regnskapet, styrets beretning og revisors beretning, er forelagt og godkjent av landsstyret hvert år. I henhold til vedtektenes 8 skal landsmøtet gis en orientering om årsberetning og årsregnskap i landsmøteperioden. Orientering om de økonomiske resultatene er sendt landsmøtets delegater i sending datert Økonomisjef Rune Hagerup vil gi en redegjørelse for de økonomiske resultatene i landsmøteperioden. Den fremlagte orienteringen om de økonomiske resultatene i landsmøteperioden tas til orientering. Sak 6: Kontrollkomiteens rapport Kontrollkomiteens rapport til landsmøtet ble sendt ut med øvrige saksdokumenter Kontrollkomiteens leder Bjørn Helge Hansen vil presentere rapporten i møtet. Kontrollkomiteens rapport tas til orientering. 12

13 Sak 7: Forslag til LHLs strategi Sentralstyrets forslag til LHLs strategi er sendt landsmøtets delegater i sending datert Sentralstyret behandlet innstilling til landsmøtet i sine møter , sak 71/14 og , sak 97/14. Sentralstyret fattet enstemmig vedtak om at forslag til LHLs strategi legges fram for landsmøtet med anbefaling om godkjenning. 2. vara i sentralstyret Grethe Jordheim vil i møtet innlede til saken. Det fremlagte forslag til LHLs strategi godkjennes. Sak 8: Forslag til organisasjonsmodell for LHL Sentralstyrets forslag til organisasjonsmodell for LHL er sendt landsmøtets delegater i sending datert Innstillingen til landsmøtet ble behandlet i sentralstyrets møte , sak 72/14 og på sentralstyrets møte , sak 98/14. Medlem i sentralstyret Asbjørn Johnsen vil innlede til saken. Forslag fra LHL Drammen/Lier «Saken utsettes til neste landsmøte» Forslaget fra LHL Drammen/Lier om å utsette sak 8 Forslag til organisasjonsmodell for LHL tas ikke til følge. Det fremlagte forslag til organisasjonsmodell for LHL godkjennes. 13

14 Sak 9: Generalsekretærens tale «Nye muligheter nye mål» Generalsekretær Frode Jahren vil innlede til debatt under overskriften «Nye muligheter nye mål». LHLs strategi , LHLs interessepolitisk program , generalsekretærens landsmøtetale og landsmøtets drøftinger vil bli lagt til grunn for handlingsplanene i neste landsmøteperiode. Generalsekretærens tale og den påfølgende debatt tas til orientering. Sak 10: Forslag til LHLs interessepolitiske program Sentralstyrets forslag til LHLs interessepolitiske program er sendt landsmøtets delegater i sending datert Sentralstyret har fungert som styringsgruppe for arbeidet med revidering av LHLs interessepolitiske program. Styret har hatt revidering av programmet som sak på flere sentralstyremøter høsten 2013 og våren Forslag til LHLs interessepolitiske program ble endelig behandlet av sentralstyret på møtet , sak 66/14. Sentralstyremedlem Asbjørn Johnsen vil innlede til saken. Det fremlagte forslag til LHLs interessepolitiske program for perioden godkjennes. 14

15 Sak 11: Andre innkomne forslag I henhold til LHLs vedtekter 8 skal saker som lagene ønsker behandlet på landsmøtet være sentralstyret i hende 2 måneder før landsmøtet, dvs Forslag fra LHL Røyken, LHL Skien og LHL Telemark samt LHL Akershus og sentralstyrets forslag til vedtak er sendt landsmøtets delegater i sending datert Sentralstyret behandlet saken i sitt møte , sak 100/14. Forslag fra LHL Røyken «LHL Røyken foreslår at sentralstyret ser på ordningen for støtte til lokale aktiviteter og at støtten til lagene økes opp til tidligere nivå.» Saken oversendes nytt sentralstyre for behandling. Forslag fra LHL Skien og LHL Telemark «LHL Skien foreslår at det opprettes en kontakt/hjelpetelefon på nasjonalt nivå. Det bør starte som et treårig prosjekt.» LHL Telemark støtter dette forslaget. Saken oversendes nytt sentralstyre for behandling. Forslag fra LHL Akershus «Tillitsvalgte til fylkeslag skal ha bostedsadresse i det fylket de representerer.» Forslaget fra LHL Akershus om at tillitsvalgte i fylkeslag skal ha bostedsadresse i det fylket de representerer, tas ikke til følge. 15

16 Sak 12: Forslag til endringer i LHLs vedtekter Sentralstyrets forslag til endringer i LHLs vedtekter er sendt landsmøtets delegater i sending Sentralstyrets forslag til vedtektsendringer ble behandlet på sentralstyrets møter , sak 73/14 og , sak 99/14. LHL har innen fristen for innkomne forslag til landsmøtet mottatt forslag til vedtektsendringer fra LHL Buskerud, LHL Oppland, LHL Øvre Eiker, LHL Verdal og LHL Steinkjer. En del av forslagene berører vedtektsmessige endringer som følge av forslag til ny organisasjonsmodell. Sentralstyret har gjennom arbeidet med "LHL en organisasjon i endring" arbeidet grundig med vedtektene. Sentralstyret vurderer det slik at sentralstyrets forslag til vedtekter ivaretar hensikten og målsettingen med forslaget til ny organisering og opprettholder sitt forslag til nye vedtekter på disse områdene. Noen av forslagene tar opp nye problemstillinger som det er nødvendig å ta stilling til. Sentralstyrets innstilling til disse forslagene fremkommer nedenfor. Forslag fra LHL Oppland «Landsmøtet video-overføres på LHLs hjemmeside.» Forslag fra LHL Oppland om å vedtektsfeste at landsmøtet skal video-overføres tas ikke til følge. Forslag fra LHL Oppland «Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller vedrørende sentralstyret publiseres på LHLs hjemmeside. Sentralstyremøtene video-overføres på LHLs hjemmeside.» Forslag fra LHL Oppland om å vedtektsfeste at innkallinger, saksdokumenter og protokoller skal legges på lhl.no, samt at sentralstyremøtene skal video-overføres, tas ikke til følge. 16

17 Forslag fra LHL Verdal og LHL Steinkjer «9-års regelen for å være tillitsvalgt i organisasjonen opphører.» Forslag fra LHL Verdal og LHL Steinkjer om at 9-års regelen for å være tillitsvalgt i organisasjonen opphører tas ikke til følge. Innstillingen ble fattet mot en stemme (Janne Bjørklund). Forslag fra LHL Buskerud «Et medlem av fylkesutvalget kan ikke sitte mer enn 9 år sammenhengende», erstattes med «Et medlem av fylkesstyret kan ikke sitte mer enn fire 4 perioder.» Forslaget fra LHL Buskerud om at medlemmer i fylkesutvalget ( 10) ikke kan sitte mer enn 4 perioder tas til følge. Begrensningen gjøres også gjeldende for fylkenes medlemmer i landsstyret ( 12). Sentralstyrets forslag til vedtak i innkomne forslag ovenfor er innarbeidet i sentralstyret forslag til vedtekter. Det fremlagte forslag til endringer i LHLs vedtekter godkjennes. Sak 13: Valg Valgkomiteens innstilling er sendt ut i sending datert Valgkomiteens leder John Seem vil innlede om komiteens arbeid og innstilling. 17

18 Sak 14: Uttalelser fra landsmøtet Leder av redaksjonskomiteen for politiske og øvrige saker John Normann Melheim vil legge frem komiteens forslag til uttalelser fra landsmøtet. Formuleres på bakgrunn av redaksjonskomiteens innstilling. Sak 15: Avslutning Valgt styreleder vil formelt heve landsmøtet. 18

19 Informasjon om avviklingen av landsmøtet Når du skal be om ordet De som har talerett, får ved registrering ved ankomst til hotellet utdelt en nummerlapp som skal benyttes for å gi melding til dirigenten om at man vil ha ordet. Løft nummerlappen høyt og hold den oppe så lenge at du er sikker på at dirigenten har sett deg og kan notere nummeret og derav finne navnet ditt i deltakerlisten. Dirigentene vil så langt det er mulig, opplyse om neste taler. Vær oppmerksom på når det er din tur og gå mot talerstolen når din tur nærmer seg. På den måten klarer vi å få til en smidig avvikling av landsmøtet, uten å vente på at talere skal innfinne seg på talerstolen. Talerstolen Alle innlegg i landsmøtesalen holdes fra talerstolen. Dette fordi alle skal høre hva som blir sagt, og fordi det blir gjort opptak av landsmøtet. De som er utenfor landsmøtesalen, har anledning til å følge med på hva som foregår i salen via TV-skjerm utenfor møtesalen. Dersom innlegget ikke holdes fra talerstolen, vil ikke de kunne se eller høre innleggene. Det er teleslynge i hele salen. Avstemning Det skal i landsmøtet fattes en rekke vedtak. I henhold til forretningsorden vil alle avstemnin ger foregå ved håndsopprekking. Ved valg foregår avstemning ved håndsopprekking når bare en kandidat er foreslått. Når det er foreslått 2 eller flere kandidater, vil valg skje skriftlig. Permisjoner Det vises til forretningsorden, punkt 9, hvor det heter: «Melding om permisjon skal skje skriftlig til dirigenten, som har fullmakt til å gi permisjon». Det henstilles til delegatene om å være mest mulig til stede i landsmøtesalen og kun be om permisjon når det er helt nødvendig. Det er ikke lagt inn pauser i landsmøtet. Dette ble første gang gjennomført i 1993, og har vært praktisert ved senere landsmøter. Bakgrunnen for dette er at det vil være for tidkrevende at så mange mennesker skal ut og inn av landsmøtesalen flere ganger i løpet av dagen. De representanter som har behov for pauser, kan forlate landsmøtesalen for en kort periode når de ønsker en kopp kaffe, en hvilepause m.v. Forhandlingene i landsmøtesalen kan følges via TV-skjerm utenfor landsmøtesalen. 19

20 Dersom du må forlate landsmøtesalen under forhandlingene i mer enn ½ time, må de t søkes om permisjon. Det er kun dirigenten som har fullmakt til å innvilge dette. Dersom du ønsker permisjon, kan du benytte eget skjema for dette som du finner i landsmøtemappen. Landsmøtet på sosiale medier Det vil i løpet av landsmøtet bli lagt ut saker på LHLs facebookside. De som ønsker det kan også kommentere på egen facebookside eller på lagets facebookside. Aktiviteter knyttet til landsmøtet på twitter har hashtag #lhllandsmøte. Stands I området utenfor landsmøtesalen vil det være flere stands. LHL vil ha stands med presentasjon av blant annet LHL-butikken, LHL-lotteriet, informasjonsmateriell og Extrastiftelsen. I tillegg vil det være en stand med presentasjon av det nye sykehuset. Det vil også være noen eksterne gjester/samarbeidspartnere som har stands. Disse er Vardia Forsikring, Word Medical Card, Stiftelsen organdonasjon og LHL Internasjonal. På lørdag vil du finne en web-stand i standsområdet. Det vil være mulighet til komme innom før møtestart, i pausen og etter møteslutt. På web-standen kan du: Få opplæring i opprettelse av kalenderhendelser på lhl.no for lagene Få svar på spørsmål ang. opprettelse av facebookside for lagene Få med deg brukerveiledning for både kalenderhendelser og facebooksider 20

21 Viktige praktiske opplysninger Reiseoppgjør Oppgjørsskjema Reiseoppgjørsskjema finner du i landsmøtemappen som du får utdelt ved registrering ved ankomst. Reiseutgifter utover det som allerede er betalt av LHL, må føres opp på reiseoppgjørsskjemaet. Du som eventuelt må kjøre bil, får dekket reiseutgifter etter statens satser. Hvis du har med passasjer som er valgt landsmøterepresentant blir dette også dekket etter statens satser. Husk å vedlegge bilag for alle reiseutgiftene. Tapt arbeidsfortjeneste Satsen for dekning av tapt arbeidsfortjeneste for landsmøtedelegater som har rettmessig krav på det, er kr 1.777,- pr dag, i tråd med statens satser. Ved krav om tapt arbeidsfortjeneste spesifiseres hvilke dager kravet gjelder for og dokumentasjon fra arbeidsgiver vedlegges. Informasjon: Dersom du trenger veiledning i utfylling av reiseregning, kan du få det i sekretariatet som holder til rett utenfor landsmøtesalen. Skjemaet sendes: LHL, Pb 8768 Youngstorget, 0028 Oslo. Frist: Innen fredag 14. november. Oppgjøret vil bli utbetalt til den bankkontoen du oppgir på reiseoppgjørsskjemaet på lønnsutbetaling den 12. desember. NB: Husk å signere reiseregningen! Sekretariatet Dersom du har spørsmål eller behov for hjelp under landsmøtet, kan du kontakte LHLs sekretariat. LHL-ansatte som er til stede under landsmøtet, er der for å bistå landsmøtets delegater, observatører og gjester. Vær ikke redd for å be om hjelp. 21

22 Har du spørsmål som gjelder rommet, kontaktes hotellets resepsjon. Sekretariatet holder til i foajeen utenfor landsmøtesalen. Sekretariatet vil være betjent i følgende tidsrom: Fredag 31. oktober Kl Lørdag 1. november Kl Søndag 2. november Kl Navneskilt Alle deltakere på landsmøtet får utdelt navneskilt ved registrering til landsmøtet. Det oppfordres til å benytte navneskiltet under hele møtet. Nattevakt Hotellresepsjonen er betjent hele døgnet. I tillegg til dette vil det være nattevakt natt til fredag, natt til lørdag og natt til søndag. Nattevakter vil være: Natt til fredag: Are Helseth, mobilnummer Natt til lørdag: Grethe Jordheim, mobilnummer Natt til søndag: Einar Cyvin, mobilnummer Oppgjør med hotellet Kostnadene for hotellopphold og de faste måltidene er dekket for delegater fra fylker og lokallag. Det gjelder også medlemmer av sentralstyret, landsstyret, valgkomiteen, kontrollkomiteen og øvrige utvalg. Fylker og lokallag vil få tilsendt faktura for sine delegater i etterkant av landsmøtet. Observatører må selv dekke alle kostnader for hotellopphold og reise. Oppgjør av hotellutgifter skjer direkte til hotellet ved utsjekk. Dette gjelder også ektefeller/samboere som ikke har status som observatører. Under bankettmiddagen lørdag vil det bli servert alkoholfri drikke. For de som ønsker det, vil det være mulig å kjøpe alkoholholdige varer, og denne kostnaden må den enkelte dekke selv. Alt du ellers måtte bestille på hotellet som drikkevarer fra baren, drikkevarer og snacks fra minibar, aviser, tv-filmer m.v. må du betale i hotellresepsjonen før du reiser. 22

23 Måltider Måltidene serveres til følgende tider: Torsdag 30.oktober Kl Middagsbuffet Fredag 31.oktober Kl Frokost Kl Lunsj Kl Middagsbuffet Lørdag 1.november Kl Frokost Kl Lunsj Kl Festmiddag (Antrekk: pent) Søndag 2. november Kl Frokost Kl Lunsj Delegater som har behov for mat mellom måltidene, må selv sørge for dette. Viktig om matallergi Ved registreringen til landsmøtet vil alle som har opplyst at de har matallergi, få utdelt et kort hvor den enkelte krysser av for hva slags matallergi de har. Dette kortet tar du vare på og legger ved siden av tallerkenen din på middagen lørdag kveld. Dermed ser servitørene hvem som har meldt inn særskilte behov og kan servere deg det som er bestilt spesielt til deg. Røyking Landsmøtet er et røykfritt arrangement. Røyking er kun tillatt på angitte steder utendørs. 23

24 Oversikt over LHLs tidligere ordinære landsmøter: desember Oslo september Krokeide juni Trondheim oktober Oslo juni Lillehammer november Gran, Hadeland november Brekkestø, Kristiansand juli Krokeide oktober Oslo juni Krokeide august Krokeide august Oslo oktober Sandefjord oktober Ringsaker juni Oslo september Trondheim oktober Oslo september Haugesund september Gardermoen september Oslo oktober Oslo oktober Trondheim oktober Trondheim 24

25 Notater 25

26 Notater 26

27 27

28 28

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

LANDSMØTEGUIDE NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND LANDSMØTE 27. - 31. MAI. Forbundet for. arbeidsfolk NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

LANDSMØTEGUIDE NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND LANDSMØTE 27. - 31. MAI. Forbundet for. arbeidsfolk NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND LANDSMØTEGUIDE NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND LANDSMØTE 2015 27. - 31. MAI Forbundet for arbeidsfolk #arbeidsfolk2015 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Dagsplan Onsdag 27. mai: 11.30 Oppmøte/registrering/lunsj Alle

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon:

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: INFORMASJONSBREV Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: Som er åpen og inkluderende Hvor det er lett å engasjere seg Hvor det gis gode muligheter for å delta i beslutningsprosesser Hvor det

Detaljer

Uke 41 2013, Park Inn Hotell Gardermoen. Kurs for delegater. til FLTs 16. ordinære landsmøte

Uke 41 2013, Park Inn Hotell Gardermoen. Kurs for delegater. til FLTs 16. ordinære landsmøte Uke 41 2013, Park Inn Hotell Gardermoen Kurs for delegater til FLTs 16. ordinære landsmøte Velkommen til kurs! Praktiske opplysninger Program Kursmateriell på www.flt.no/landsmote2013 Kurssaler Måltider

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

PROGRAM og administrative bestemmelser BFOs 1. ekstraordinære kongress 24-26 aug 2015

PROGRAM og administrative bestemmelser BFOs 1. ekstraordinære kongress 24-26 aug 2015 PROGRAM og administrative bestemmelser BFOs 1. ekstraordinære kongress 24-26 aug 2015 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Mandag 24 aug Kl 09:30 BFO hovedstyremøte nr. 4/2015 - I henhold til eget program

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2014 Fredag 9. mai 2014 Kl.16.15 18.30 Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker ordet i debatten

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Formelle regler: Under Konferansen:

Formelle regler: Under Konferansen: Formelle regler: Under Konferansen: NTL UNG-konferansen 2016 er NTL Ungs øverste organ og tar stilling til forslag som er kommet i forkant og under konferansen. Sakene som skal behandles på konferansen

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017.

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. ALT LANDSMØTE 2017 Til DELEGATENE, KONTROLLKOMITE, VALGKOMITE Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. På vegne av Forbundsstyret sender jeg ut den fastsatte

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND Norges Skiforbund Norwegian Ski Federation NO-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75 J Ullevål Stadion T: (+47) 21 02 90 00 F: (+47) 21 02 94 01 Org.nr. 821 596 572 Skistyret Skikretsene Skiforeningen

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015

Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015 Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015 Saksdokumenter Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Side 1 PROGRAM Fredag 20. mars Ettermiddag/ kveld Ankomster og

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Steinkjer 18.1.2017 Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Innkalling til fylkesårsmøte 2017 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Tlf: 74 60 00 60 Mob:

Detaljer

Side. 3 Når skal du være tilstede? 3 Bo. 3 Reise. 4 Reiseregning. 4 Spise. 5 Møteliv. 7 Uteliv. 8 Programmet i kortversjon.

Side. 3 Når skal du være tilstede? 3 Bo. 3 Reise. 4 Reiseregning. 4 Spise. 5 Møteliv. 7 Uteliv. 8 Programmet i kortversjon. Landsmøteguiden Landsmøtet i Norsk Journalistlag er et glimrende sted å reise noen dager i mai. Visste du at det er det 40. landsmøtet i NJs historie? Nei, det er bare Tore Sjølie som vet sånt. Men nå

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten FORSLAG GENERALFORSAMLING I NFKH 6. JUNI 2016 SAKSLISTE 1. Åpning og konstituering av møtet Sigrid J. Askum 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

3. Årsberetning 2013, til uttalelse - vedlegg 1. 4. Årsregnskap 2013, til uttalelse - vedlegg 1

3. Årsberetning 2013, til uttalelse - vedlegg 1. 4. Årsregnskap 2013, til uttalelse - vedlegg 1 Dagsorden for FUNKSJONÆRMØTE 2014 i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival Tid: Lørdag 8. november kl. 15.00 Sted: Quality Grand Hotell, Kongsberg Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 8 Forslag til organisasjonsmodell for LHL LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Forslag til organisasjonsmodell for LHL Bakgrunn og forslag

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Velkommen til Landsting 2013!

Velkommen til Landsting 2013! Velkommen til Landsting 2013! Det er nå klart for Landsting i Ungdom & Fritid. Dette blir en helg fullspekket av temaer som DU skal få engasjere deg i! Det er viktig at alle er innstilt på å være deltakende

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer