Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015"

Transkript

1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Fyresdal Telemark År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for Telefon: Noraberg Gunhild Tone E-postadresse: no Medlemmer (inkl. møtande varamedlemmer): Namn Skjervagen Erik Berve Siw Nærum Anne Serine Gjersund Saamund Veum Helge Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem A2 Valtinget Stemmekrinsar og tid: Namn på alle krinsane i kommunen Krins Opningstid søndag Opningstid mandag Fyresdal 14: 18: 9: 19: :38:1 Valprotokoll for valstyret Side 1

2 B Førebels oppteljing av førehandsstemmer B1 Behandling av mottekne førehandsstemmer B1.1 Totalt mottekne førehandsstemmer Tal stemmegjevingar Tal førehandsstemmegjevingar innanriks frå 1. juli til 9. august (tidlegstemmegjeving) Tal førehandsstemmegjevingar innanriks frå 1. august Tal brevstemmer utanriks Tal andre førehandsstemmegjevingar utanriks og på Svalbard og Jan Mayen Tal i beredskapskonvolutt Sum mottekne førehandsstemmer Forkasta Godkjende Totalt tal 165 B1.2 Behandla førehandsstemmegjevingar Forkastingar Innanriks Utanriks Veljaren står ikkje i manntalet ( 1(1) a)( 1-1(1) a) Ikkje mogleg å identifisere veljaren ( 1(1) b)( 1-1(1) b) Stemmegjevinga ikkje gjennomført i rett tid ( 1(1) c)( 1-1(1) c) Stemmegjevinga var ikkje levert rett stemmemottakar ( 1-1(1) d)( 1-1(1) d) Noko tyder på at omslagskonvolutten har vore opna ( 1(1) e)( 1-1(1) e) Veljaren har allereie fått godkjent ei stemmegjeving ( 1(1) f)( 1-1(1) f) Stemmegjevinga kom for seint fram 1-1(1) g)( 1-1(1) g) Veljaren er ikkje ført inn i manntalet i kommunen ( 1(1) a)( 1-1a (1) a) Veljaren har allereie gjennomført godkjend stemmegjeving ( 1(1) c)( 1-1a (1) Sum forkasta førehandsstemmegjevingar Godkjende førehandsstemmegjevingar (skal vere lik summen av B2.1.1 og B2.2.1 Totalt tal førehandsstemmegjevingar B2 Førebels oppteljing av førehandsstemmer B2.1 Starta seinast 4 timar før vallokala stengjer B2.1.1 Behandla førehandsstemmesetlar Godkjende Blanke Tvilsame Total Kryss i manntal 147 Tal setlar :38:12 Valprotokoll for valstyret Side 2

3 B2.1.2 Partifordelte førehandsstemmesetlar Parti Tal Senterpartiet 55 Arbeidarpartiet 83 Totalt tal partifordelte stemmesetlar 138 B2.1.3 Merknad (Årsak til eventuell differanse mellom kryss i manntal (B2.1.1) og førebels oppteljing og eventuelt andre forhold) Ikkje stemt ved båe vala B2.2 Opptalde etter at vallokalet stengde (lagde til sides og seint innkomne) B2.2.1 Behandla førehandsstemmesetlar Godkjende Blanke Tvilsame Total B2.2.2 Partifordelte førehandsstemmesetlar Parti Kryss i manntal 18 Tal setlar Tal Senterpartiet 9 Arbeidarpartiet 7 Totalt tal partifordelte stemmesetlar 16 B2.2.3 Merknad (Årsak til eventuell differanse mellom kryss i manntal (B2.2.1) og førebels oppteljing og eventuelt andre forhold) ikkje stemt på båe vala :38:13 Valprotokoll for valstyret Side 3

4 C Førebels oppteljing av valtingsstemmer C1 Oversikt over stemmegjevingar mottekne i alle krinsar Stemmekrins Stad for førebels oppteljing Kryss i manntal Søndag Mandag Stemmesetlar i urne Opptalde stemmer I særskilt omslag Framande Fyresdal Hos valstyret Sum Sum C1.1 Merknad Fyresdal Ordinære valtingsstemmer: ikkje stemt på båe vala C2 Førebels oppteljing hos stemmestyra Det er ikkje gjennomført førebels oppteljing hos stemmestyra: C3 Stemmegjevingar? valting C3.1 Stemmegjeving i særskilt omslag Godkjende Forkasta Total C3.2 Forkasta stemmegjevingar i særskilt omslag Veljar ikkje i manntalet i kommunen ( 1-2(1) a)( 1-2(1) a) Veljar hadde førehandsstemt / gjeve allereie godkjend stemme ( 1-2(1) c) Total C3.3 Framande stemmegjevingar Godkjende Forkasta Total C3.4 Forkasta Framande stemmegjevingar Veljar ikkje i manntalet i kommunen ( 1-2(1) a)( 1-2(1) a) Veljar hadde førehandsstemt / gjeve allereie godkjend stemme ( 1-2(1) c) Total :38:15 Valprotokoll for valstyret Side 4

5 C4 Førebels oppteljing hos valstyret C4.1 Tal valtingsstemmesetlar i urne Godkjende Blanke Tvilsame Total Kryss i manntal 515 Tal setlar C4.2 Partifordelte stemmesetlar i urne Parti Tal Senterpartiet 193 Arbeidarpartiet 311 Totalt tal partifordelte stemmesetlar 54 C4.3 Merknad (Årsak til eventuell differanse mellom kryss i manntal (C4.1) og førebels oppteljing og eventuelt andre forhold) C4.4 Tal stemmesetlar i særskilt omslag Godkjende Blanke Tvilsame Total Kryss i manntal Tal setlar C4.5 Partifordelte stemmesetlar i særskilt omslag Parti Tal Senterpartiet Arbeidarpartiet Totalt tal partifordelte stemmesetlar C4.6 Merknad (Årsak til eventuell differanse mellom kryss i manntal (C4.4) og førebels oppteljing og eventuelt andre forhold) :38:17 Valprotokoll for valstyret Side 5

6 C4.7 Tal Framande stemmesetlar Godkjende Blanke Tvilsame Total Kryss i manntal Tal setlar C4.8 Partifordelte stemmesetlar - Framande stemmesetlar Parti Tal Senterpartiet Arbeidarpartiet Totalt tal partifordelte stemmesetlar C4.9 Merknad (Årsak til eventuell differanse mellom kryss i manntal (C4.7) og førebels oppteljing og eventuelt andre forhold) D Endeleg oppteljing D1 Førehandsstemmer D1.1 Opptalde førehandsstemmer Type Godkjende Blanke Forkasta Total Talde opp minst fire timer før vallokalet stengjer: Talde opp etter at vallokalet stengde (lagde til sides og seint innkomne) Totalt tal opptalde førehandsstemmesetlar D1.2 Forkasta stemmesetlar Type forkasting Setelen mangla offentleg stempel ( 1-3(1) a) Det går ikkje fram kva val stemmesetelen gjeld ( 1-3(1) b) ( 1-3(1) b) Det går ikkje fram kva parti eller gruppe veljaren har stemt på ( 1-3(1) c) Partiet eller gruppa stiller ikkje liste ( 1-3(1) d) ( 1-3(1) d) Starta seinast 4 timar før vallokala stengjer Opptalde etter stenging Totalt tal forkasta stemmesetlar :38:17 Valprotokoll for valstyret Side 6

7 D1.3 Godkjende stemmesetlar fordelte på parti Parti Endeleg Senterpartiet 64 Arbeidarpartiet 9 Totalt tal partifordelte stemmesetlar :38:17 Valprotokoll for valstyret Side 7

8 D1.4 Avvik mellom førebels og endeleg oppteljing Parti Førebels Endeleg Avvik Senterpartiet Arbeidarpartiet 9 9 Totalt tal partifordelte stemmesetlar D1.5 Merknad (Årsak til eventuell differanse mellom førebels og endeleg oppteljing av førehandsstemmer.) D2 Valtingsstemmer D2.1 Opptalde valtingsstemmesetlar Type Godkjende Blanke Forkasta Total Ordinære Særskilt Framande Totalt tal opptalde valtingsstemmer D2.2 Forkasta valtingsstemmesetlar Type forkasting Ordinære Særskilt Framande Total Setelen mangla offentleg stempel ( 1-3(1) a) Det går ikkje fram kva val stemmesetelen gjeld ( 1-3(1) b)( 1-3(1) b) Det går ikkje fram kva parti eller gruppe veljaren har stemt på ( 1-3(1) c) ( 1-3(1) c) Partiet eller gruppa stiller ikkje liste ( 1-3(1) d)( 1-3(1) d) Totalt forkasta stemmesetlar :38:17 Valprotokoll for valstyret Side 8

9 D2.3 Godkjende stemmesetlar fordelte på parti Parti Endeleg Senterpartiet 193 Arbeidarpartiet 311 Totalt tal partifordelte stemmesetlar :38:17 Valprotokoll for valstyret Side 9

10 D2.4 Avvik mellom førebels og endeleg oppteljing Parti Førebels Endeleg Avvik Senterpartiet Arbeidarpartiet Totalt tal partifordelte stemmesetlar D2.5 Merknad (Årsak til eventuell differanse mellom førebels og endeleg oppteljing av valtingsstemmer) D3 Total oversikt Parti Førehand Valting Total Senterpartiet Arbeidarpartiet Totalt tal partifordelte stemmesetlar :38:17 Valprotokoll for valstyret Side 1

11 E Valoppgjer ved kommunestyrevalet E1 Mandatfordeling E1.1 Berekning av listestemmetal og tal mandat til listene Senterpartiet Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 257 x 17 Mottekne: Slengjarar: Avgjevne: Listestemmetal: div , 2. div , div , 4. div , 5. div , div , div , div , div , div , div , div , div , 14. div , div , div , div , div , 19. div , div , div , div , Arbeidarpartiet Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 41 x 17 Mottekne: Slengjarar: Avgjevne: Listestemmetal: div , 2. div , div ,2 4. div , 5. div , div , div , :38:17 Valprotokoll for valstyret Side 11

12 8. div , div 17. 4, div , div , div , div , div , div , div , div , div ,6 19. div , div , div , div , div , Mandata blei fordelte slik: Mandat nr.: Parti: Kvotient: 1 Arbeidarpartiet 4 865, 2 Senterpartiet 3 125, 3 Arbeidarpartiet 2 27, Senterpartiet 1 458, Arbeidarpartiet 1 362,2 6 Arbeidarpartiet 973, 7 Senterpartiet 875, 8 Arbeidarpartiet 756, Senterpartiet 625, 1 Arbeidarpartiet 619, Arbeidarpartiet 523, Senterpartiet 486, Arbeidarpartiet 454, Arbeidarpartiet 4, Senterpartiet 397, Arbeidarpartiet 358, Senterpartiet 336, :38:17 Valprotokoll for valstyret Side 12

13 E2 Kandidatkåring E2.1 Berekning av stemmetillegg og personstemmer Namnet på vallista: Senterpartiet Tal stemmesetlar: 257 Stemmetillegg på 25% Nr.: Namnet på representanten: Stemmetillegg: Personstemmer: Slengjar: Totalt tal stemmetillegg og personstemmer: Ny rangering: 1 Kjell Sverre Thoresen 64,25 82, 6, 152, Tone Irgens Veum 64,25 73, 13, 15, Aslak Snarteland, 84, 26, 11, 3 3 Svein Olaf Slyngstad 64,25 36, 3, 13, Per Helge Seltveit, 71, 9, 8, 5 4 Guro Blessum Libjå, 47, 3, 5, 6 7 Ellen Elisabeth Gasmann, 41, 7, 48, 7 8 Thor Inge Levang, 24, 8, 32, 8 5 Gjermund Zakarias Bergsland, 28, 2, 3, 9 14 Lars Egil Libjå, 25, 5, 3, 1 22 Bjørg Taraldlien Hopland, 24, 5, 29, 11 2 Gunnar Kvasjord, 16, 7, 23, Arne Dag Lassemo, 13, 5, 18, Jan Erik Blessum Johannessen, 12, 4, 16, 14 9 Øystein Libjå, 12, 2, 14, 15 1 Kim Akre Hopland, 9, 4, 13, Janne Lunden Teksle, 11, 1, 12, Gro Kvasjord, 11,, 11, Olav Aslak Skræi, 4, 1, 5, May Britt Bjaaland Festervoll, 4,, 4, 2 16 Herbjørn Haug, 2,, 2, Tormod Valebjørg,,,, :38:18 Valprotokoll for valstyret Side 13

14 Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: 41 Stemmetillegg på 25% Nr.: Namnet på representanten: Stemmetillegg: Personstemmer: Slengjar: Totalt tal stemmetillegg og personstemmer: Ny rangering: 1 Erik Skjervagen 1,25 142, 17, 259, Christin Lindberg Skansen 1,25 19,, 119, Olav Gisle Noraberg, 12, 14, 116, 3 3 Nils Kristian Moe, 83, 16, 99, 4 9 Torleiv Hvistendahl, 73, 12, 85, 5 6 Anne Serine Nærum, 66, 2, 68, 6 16 Martha Schrøder Momrak, 6, 7, 67, 7 15 Øyvind Kile, 5, 4, 54, 8 11 Nils Vidar Pettersen, 45, 7, 52, 9 14 Ingunn Lauvrak, 43, 5, 48, 1 4 Anne Mette Hjorth-Jensen Momrak, 38, 3, 41, 11 2 Aase Øksland, 36, 4, 4, Karl Rune Hansen, 34, 1, 35, 13 8 Elise Lauvrak, 33, 1, 34, 14 1 Tine Kile, 27, 5, 32, John Kristian Lukassen, 32,, 32, Peter Gruszewski, 25, 4, 29, 17 7 Olav Åge Dale, 24, 2, 26, Jan Ståle Knudsen, 16, 1, 17, Aud Kristin Syvertsen Lukassen, 17,, 17, 2 18 Lena Krossli Nystad, 12,, 12, Thorstein Wøllestad, 12,, 12, Sabina Christiansen, 6,, 6, :38:18 Valprotokoll for valstyret Side 14

15 E2.2 Valde representantar og vararepresentantar Namnet på Senterpartiet Nr.: Namnet på representanten: Fødselsår: 1 Kjell Sverre Thoresen Tone Irgens Veum Aslak Snarteland Svein Olaf Slyngstad Per Helge Seltveit Guro Blessum Libjå Ellen Elisabeth Gasmann Thor Inge Levang Gjermund Zakarias Bergsland Lars Egil Libjå Bjørg Taraldlien Hopland Gunnar Kvasjord Arne Dag Lassemo Jan Erik Blessum Johannessen Øystein Libjå Kim Akre Hopland Janne Lunden Teksle Gro Kvasjord Olav Aslak Skræi May Britt Bjaaland Festervoll Herbjørn Haug Tormod Valebjørg 1974 Namnet på Arbeidarpartiet Nr.: Namnet på representanten: Fødselsår: 1 Erik Skjervagen Christin Lindberg Skansen Olav Gisle Noraberg Nils Kristian Moe Torleiv Hvistendahl Anne Serine Nærum Martha Schrøder Momrak Øyvind Kile Nils Vidar Pettersen :38:18 Valprotokoll for valstyret Side 15

16 Nr.: Namnet på representanten: Fødselsår: 1 Ingunn Lauvrak Anne Mette Hjorth-Jensen Momrak Aase Øksland Karl Rune Hansen Elise Lauvrak Tine Kile John Kristian Lukassen Peter Gruszewski Olav Åge Dale Jan Ståle Knudsen Aud Kristin Syvertsen Lukassen Lena Krossli Nystad Thorstein Wøllestad Sabina Christiansen 1994 Underskrifter: Dato: Leiar: Andre medlemmer: :38:18 Valprotokoll for valstyret Side 16

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vik Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vågsøy Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gloppen Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for Haugen Siv

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bjerkreim Rogaland År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for Telefon: Gjedrem

Detaljer

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Bjerkreim 10:00-20:00. Ørsdalen 14:00-20:00. Vikeså 10:00-21:00

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Bjerkreim 10:00-20:00. Ørsdalen 14:00-20:00. Vikeså 10:00-21:00 Stortingsvalget 213 Valprotokoll for valstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Bjerkreim Rogaland År: 213 A Administrative forhold A1 Valstyret Sekretær for Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Fitjar kommune, Vestland fylke

Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Fitjar kommune, Vestland fylke Fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret i Fitjar kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Fitjar Vestland

Detaljer

Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Vinje kommune, Vestfold og Telemark fylke

Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Vinje kommune, Vestfold og Telemark fylke Fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret i Vinje kommune, Vestfold og Telemark fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Vinje

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Åseral kommune, Agder fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Åseral kommune, Agder fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Åseral kommune, Agder fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Åseral Agder År:

Detaljer

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Vikeså 10:00 21:00. Bjerkreim 10:00 20:00

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Vikeså 10:00 21:00. Bjerkreim 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valprotokoll for valstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Bjerkreim Rogaland År: 217 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær: Telefon: Gjedrem Torunn Ivesdal 51 2 11 62

Detaljer

Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Bjerkreim kommune, Rogaland fylke

Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Bjerkreim kommune, Rogaland fylke Fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret i Bjerkreim kommune, Rogaland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Bjerkreim

Detaljer

Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Stord kommune, Vestland fylke

Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Stord kommune, Vestland fylke Fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret i Stord kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Stord Vestland

Detaljer

Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Vestnes kommune, Møre og Romsdal fylke

Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Vestnes kommune, Møre og Romsdal fylke Fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret i Vestnes kommune, Møre og Romsdal fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Vestnes

Detaljer

Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Gulen kommune, Vestland fylke

Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Gulen kommune, Vestland fylke Fylkestingsvalget 29 Valprotokoll for valstyret i Gulen kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 29 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 29 Kommune: Fylke: Gulen Vestland År:

Detaljer

Stortingsvalget År: E' 'E Dokid: / - Isane Aud Kari 13:00 20:00 13:00 19:00. Valprotokoll for valstyret - Stortingsvalget 2017

Stortingsvalget År: E' 'E Dokid: / - Isane Aud Kari 13:00 20:00 13:00 19:00. Valprotokoll for valstyret - Stortingsvalget 2017 Stortingsvalget 27 Valprotokoll for valstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Balestrand E' 'E Dokid: 72976/ - _ 29) ( 458 E Valprotokoll for valstyret Fylke: Sogn og Fjordane År: 27 A Administrative tilhøve

Detaljer

Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Volda kommune, Møre og Romsdal fylke

Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Volda kommune, Møre og Romsdal fylke Fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret i Volda kommune, Møre og Romsdal fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Volda Møre

Detaljer

Stortingsvalget År: Medlemer (inkl. møtande varamedlemer): Gloppestad Leidulf. Nestleiar. Reed Bernt. Medlem. Medlem. Koren Mariel Eikeset

Stortingsvalget År: Medlemer (inkl. møtande varamedlemer): Gloppestad Leidulf. Nestleiar. Reed Bernt. Medlem. Medlem. Koren Mariel Eikeset Stortingsvalget 27 Valprotokoll for valstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Gloppen Fylke: Sogn og Fjordane År: 27 A Administrative tilhøve A Valstyret Sekretær: Haugen Siv Terese Kvalsvik E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Bjerkreim Rogaland År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for Telefon: Gjedrem

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Bjerkreim kommune, Rogaland fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Bjerkreim kommune, Rogaland fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Bjerkreim kommune, Rogaland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Bjerkreim

Detaljer

.tilll MVALG. Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Hyllestad kommune, Vestland fylke

.tilll MVALG. Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Hyllestad kommune, Vestland fylke t.tilll MVALG Fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret i Hyllestad kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune Hyllestad

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Tone Irgens Veum Medlem SP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Aslak Snarteland Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Tone Irgens Veum Medlem SP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Aslak Snarteland Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 24.09.2015 Tid: 20:00 20:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Vik kommune, Vestland fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Vik kommune, Vestland fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Vik kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Vik Vestland År:

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Bykle kommune, Agder fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Bykle kommune, Agder fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Bykle kommune, Agder fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Bykle Agder År:

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Fitjar kommune, Vestland fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Fitjar kommune, Vestland fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Fitjar kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Fitjar Vestland

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Årdal kommune, Vestland fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Årdal kommune, Vestland fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Årdal kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Årdal Vestland

Detaljer

VALG. Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Sande kommune, Møre og Romsdal fylke

VALG. Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Sande kommune, Møre og Romsdal fylke VALG Fylkestingsvalget 09 Valprtkll fr valstyret i Sande kmmune, Møre g Rmsdal fylke Kmmunestyre- g fylkestingsvalget 09 Valprtkll fr valstyret - Fylkestingsvalget 09 Kmmune: Sande Fylke: Møre g Rmsdal

Detaljer

lf!valg Kommunestyrevalget 2019 Valprotokoll for valstyret i Hyllestad kommune, Vestland fylke

lf!valg Kommunestyrevalget 2019 Valprotokoll for valstyret i Hyllestad kommune, Vestland fylke st lf!valg Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Hyllestad kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Hyllestad

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 2 Kommune: Fylke: Aukra Møre og Romsdal År: 2 A Administrative tilhøve A Valstyret Sekretær for Søreide Aaslaug E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Fjord kommune, Møre og Romsdal fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Fjord kommune, Møre og Romsdal fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Fjord kommune, Møre og Romsdal fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Fjord

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Masfjorden kommune, Vestland fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Masfjorden kommune, Vestland fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Masfjorden kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Masfjorden

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 13.10.2015 Tid: 9:30 10:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Leiar AP

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:35

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:35 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 30.03.2017 Tid: 19:00 19:35 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Vinje kommune, Vestfold og Telemark fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Vinje kommune, Vestfold og Telemark fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Vinje kommune, Vestfold og Telemark fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke:

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 09:00 18:15

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 09:00 18:15 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 18.05.2017 Tid: 09:00 18:15 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vågsøy Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Aukra kommune, Møre og Romsdal fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Aukra kommune, Møre og Romsdal fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Aukra kommune, Møre og Romsdal fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Aukra

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Sogndal Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Bø Telemark År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for Telefon: Kili Terje 9231791

Detaljer

% VALG. Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Bjørnafjorden kommune, Vestland fylke

% VALG. Fylkestingsvalget Valprotokoll for valstyret i. Bjørnafjorden kommune, Vestland fylke % VALG Fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret i Bjørnafjorden kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll far valstyret -Fylkestingsvalget 219 Kommune: Bjømafiorden

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Osterøy Hordaland År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Meland Hordaland År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse: Telefon:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 25 Kommune: Fylke: Sula Møre og Romsdal År: 25 A Administrative tilhøve A Valstyret Sekretær for Remvik Åge Erstad

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Gol kommune, Viken fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Gol kommune, Viken fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Gol kommune, Viken fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Gol Viken År: 219

Detaljer

%? VALG. Kommunestyrevalget Valprotokou for valstyret "I. Ulvik kommune, Vestland fylke. Lif? 5.51». 3,:a,,va:»:;

%? VALG. Kommunestyrevalget Valprotokou for valstyret I. Ulvik kommune, Vestland fylke. Lif? 5.51». 3,:a,,va:»:; %? VALG SLW mh Pj Jx pi.» Ulvik kommune, Vestland fylke Valprotokou for valstyret "I Kommunestyrevalget 219 Lif? 5.51». 3,:a,,va:»:; irlzkfl.,,,_. :l%_.. WERAD 2' V j l Kommunestyre- og fylkestingsvalget

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Surnadal

Detaljer

Side 2 av 16 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 006/16 13/783 Rådgjevande folkerøysting Godkjenni

Side 2 av 16 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 006/16 13/783 Rådgjevande folkerøysting Godkjenni SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtedato: 23.06.2016 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Evje og Hornnes kommune, Agder fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Evje og Hornnes kommune, Agder fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Evje og Hornnes kommune, Agder fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Evje

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 11.05.2016 Tid: 10:10 10:15 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Leiar

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Sogndal Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 21:30

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 21:30 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 05.07.2018 Tid: 19:00 21:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Hemsedal kommune, Viken fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Hemsedal kommune, Viken fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Hemsedal kommune, Viken fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Hemsedal Viken

Detaljer

Kommunestyrevalget Valgprotokoll for valgstyret i. Røst kommune, Nordland fylke

Kommunestyrevalget Valgprotokoll for valgstyret i. Røst kommune, Nordland fylke Kommunestyrevalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Røst kommune, Nordland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Røst Nordland

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 17 MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtedato: Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærar

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 17 MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtedato: Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærar SAMNANGER KOMMUNE 1 av 17 MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtedato: 30.06.2016 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Folkerøysting om kommunereform 19. mai 2016

Folkerøysting om kommunereform 19. mai 2016 Skodje kommune Sentraladministrasjonen Folkerøysting om kommunereform 19. mai 2016 Protokoll for valstyret Møtetid: 20.00 Sekretær: Regine Bruteig Valstyret si samansetting: Namn Funksjon Møtt (set kryss)

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Gloppen Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for Haugen Siv

Detaljer

VALG. Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke

VALG. Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke VALG Kommunestyrevalget 2019 Valprotokoll for valstyret i Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevatget 2019 Kommune: Fylke:

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tirsdag, Tid:10:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tirsdag, Tid:10:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tirsdag,15.9.215 Tid:1: Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 25 Kommune: Fylke: Luster Sogn og Fjordane År: 25 A Administrative tilhøve A Valstyret Sekretær for Ruud Anita Bjørk

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Vestnes kommune, Møre og Romsdal fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Vestnes kommune, Møre og Romsdal fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Vestnes kommune, Møre og Romsdal fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Vestnes

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:30

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:30 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 25.01.2018 Tid: 19:00 19:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Nils

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Kvam kommune, Vestland fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Kvam kommune, Vestland fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Kvam kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Kvam Vestland

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:45

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:45 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 27.04.2017 Tid: 19:00 19:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Engerdal Hedmark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 26.03.2015 Tid: 17:45 18:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Siw Berve Varaordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Ingunn Lauvrak Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Ingunn Lauvrak Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunhuset Dato: 28.01.2016 Tid: 19:00 20:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

j' vals Kommunestyrevalget 2019 Valprotokoll for valstyret i Stryn kommune, Vestland fylke

j' vals Kommunestyrevalget 2019 Valprotokoll for valstyret i Stryn kommune, Vestland fylke j' vals Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Stryn kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Stryn

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 28.04.2016 Tid: 19:00 21:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling KOMMUNESTYRET KONSTITUERANDE MØTE. Utval: Dato: Tidspunkt: 12:00

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling KOMMUNESTYRET KONSTITUERANDE MØTE. Utval: Dato: Tidspunkt: 12:00 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET KONSTITUERANDE MØTE Rådhuset Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til Åmli kommune sitt informasjonssenter

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 15.10.2015 10:00 Saksliste Saksnr Tittel PS 15/1 Referat og meldingar RS 15/1 Møtebok frå førre møte PS 15/2 Kommune- og

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsval. Valprotokoll for valstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valstyret

Kommunestyre- og fylkestingsval. Valprotokoll for valstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valstyret Kommunestyre- og fylkestingsval Valprotokoll for valstyret nynorsk År: Kommunestyre- og fylkestingsval Valprotokoll for valstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valstyret Sekretær i valstyret:

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Hå kommune, Rogaland fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Hå kommune, Rogaland fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Hå kommune, Rogaland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Hå Rogaland År:

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Per Helge Seltveit Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Per Helge Seltveit Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Samfunnshuset og Næringshagen Dato: 27.10.2016 Tid: 09:00 16:15 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Siljan Telemark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Sæthre

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Time kommune, Rogaland fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Time kommune, Rogaland fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Time kommune, Rogaland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Time Rogaland

Detaljer

B1.1 Mottekne røystegivingar lagde i særskilt omslag Kor mange a. Røystegivingar frå veljarar som ikkje var manntalsførte i krinsen (framande)

B1.1 Mottekne røystegivingar lagde i særskilt omslag Kor mange a. Røystegivingar frå veljarar som ikkje var manntalsførte i krinsen (framande) Kommunestyre- og fylkestingsval År A Administrative forhold A1 Val vart halde Måndag den september frå kl. til kl. Søndag den september frå kl. til kl. A2 Røystestyret Leiar: Møtande medlemmer: Valprotokoll

Detaljer

Forsand kommune Innkalling EKSTRAORDINÆRT

Forsand kommune Innkalling EKSTRAORDINÆRT Ordførar Forsand kommune Innkalling EKSTRAORDINÆRT Kommunestyret Møtedato: 08.05.2019 Møtetid: 09:00 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr: Møteleiar: Bjarte S. Dagestad Møtesekretær: Bodil Vika Utvalsaksnr.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

@vale. Kommunestyrevalget Valgprotokoll for Valgstyret i

@vale. Kommunestyrevalget Valgprotokoll for Valgstyret i @vale Kommunestyrevalget 219 Valgprotokoll for Valgstyret i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for Valgstyret ~ Kommunestyrevalget 219 Kommune:

Detaljer

Stortingsval. Møtebok for røystestyret. Krins: Fylke: A Administrative forhold. B Behandling av mottekne røyster

Stortingsval. Møtebok for røystestyret. Krins: Fylke: A Administrative forhold. B Behandling av mottekne røyster År: Stortingsval Krins: Kommune: Fylke: Møtebok for røystestyret A Administrative forhold A1 Val blei halde Måndag. september frå kl. til kl. Søndag. september frå kl. til kl. A2 Røystestyret Leiar: Møtande

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Rådgjevande folkerøysting om kommunereforma 23. mai Valprotokoll for valstyret i Balestrand kommune

Rådgjevande folkerøysting om kommunereforma 23. mai Valprotokoll for valstyret i Balestrand kommune Rådgjevande folkerøysting om kommunereforma 23. mai 2016 Valprotokoll for valstyret i Balestrand kommune Valstyret for Balestrand kommune Underskrift valstyret Leiar Harald N. Offerdal Nestleiar Frode

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Kjell Sverre Thoresen etter SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Kjell Sverre Thoresen etter SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 26.05.2016 Tid: 09:00 18:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Marker kommune, Viken fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Marker kommune, Viken fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Marker kommune, Viken fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Marker Viken

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Søndre Land kommune, Innlandet fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Søndre Land kommune, Innlandet fylke Fylkestingsvalget 29 Valgprotokoll for valgstyret i Søndre Land kommune, Innlandet fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 29 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 29 Kommune: Fylke: Søndre

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Bømlo kommune, Vestland fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Bømlo kommune, Vestland fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Bømlo kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Bømlo Vestland

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

VALG. Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Hareid kommune, Møre og Romsdal fylke

VALG. Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Hareid kommune, Møre og Romsdal fylke t Gm VALG Kommunestyrevalget 219 Valprotooll for valstyret i Hareid ommune, Møre og Romsdal fyle Kommunestyre- og fylestingsvalget 219 Valprotooll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fyle:

Detaljer

Stortingsval Møtebok for valstyret nynorsk. A2 Valtinget Røystekrins og tid Namn på alle krinsane i kommunen: Krins Opningstid Krins Opningstid

Stortingsval Møtebok for valstyret nynorsk. A2 Valtinget Røystekrins og tid Namn på alle krinsane i kommunen: Krins Opningstid Krins Opningstid År: Stortingsval Kommune: Fylke: Møtebok for valstyret A Administrative forhold A1 Valstyret Sekretær i valstyret: E-post adresse: Direkte tlf.: Leiar i valstyret: Andre medlemmer Faksnr.: A2 Valtinget

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Dønna kommune, Nordland fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Dønna kommune, Nordland fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Dønna kommune, Nordland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Dønna Nordland

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Ingunn Lauvrak Medlem AP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Guro Blessum Libjå Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Ingunn Lauvrak Medlem AP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Guro Blessum Libjå Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.12.2015 Tid: 19:00 21:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

VALG. Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Sande kommune, Møre og Romsdal fylke

VALG. Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Sande kommune, Møre og Romsdal fylke VALG Kmmunestyrevalget 0 Valprtkll fr valstyret i Sande kmmune, Møre g Rmsdal fylke Kmmunestyre- g fylkestingsvalget 0 Valprtkll fr valstyret - Kmmunestyrevalget 0 Kmmune: Sande Fylke: Møre g Rmsdal Ar:

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Stord kommune, Vestland fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Stord kommune, Vestland fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Stord kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Stord Vestland

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Gjesdal kommune, Rogaland fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Gjesdal kommune, Rogaland fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Gjesdal kommune, Rogaland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Gjesdal

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Kommunestyre Endelig vedtak i: Kommunestyret Møtedato..25 Arkivsaknr.: 5/33 Saksnummer 56/5

Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Kommunestyre Endelig vedtak i: Kommunestyret Møtedato..25 Arkivsaknr.: 5/33 Saksnummer 56/5 Vågsøy kommune Møteinnkalling for konstituerende møte i Vågsøy kommunestyre Møtedato: Møtested: Møtetid:..25 Kommunestyresalen, 3.etg. Rådhuset Kl. 4: - 7: Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Tynset kommune, Innlandet fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Tynset kommune, Innlandet fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Tynset kommune, Innlandet fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Tynset Innlandet

Detaljer

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Stad kommune, Vestland fylke

Kommunestyrevalget Valprotokoll for valstyret i. Stad kommune, Vestland fylke Kommunestyrevalget 219 Valprotokoll for valstyret i Stad kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 219 Kommune: Fylke: Stad Vestland

Detaljer