Hvordan kan man starte og drive bedrift i Russland? Svetlana Konopleva, Næringsavdelingen, Generalkonsulatet i Murmansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan man starte og drive bedrift i Russland? Svetlana Konopleva, Næringsavdelingen, Generalkonsulatet i Murmansk"

Transkript

1 Hvordan kan man starte og drive bedrift i Russland? Svetlana Konopleva, Næringsavdelingen, Generalkonsulatet i Murmansk 19. Januar 2015

2 Norsk forretningsvirksomhet i Russland I russisk interesse å tiltrekke utenlandske investorer I dag er det ca. 100 norske selskaper som driver forretningsvirksomhet med Russland, nesten 1/3 av dem opererer i Nordvest-Russland Utlendinger har nesten samme rettigheter som russere når det gjelder forretningsdrift Foto: https://www.barents.no/om-oss/maps-of-barents/

3 Hvordan kan man gjøre forretning i Russland? Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Planlegging (før oppstart) Start og registrering Drift Avvikling Planlegging Valg av organisasjonsform Krav til navnet Særegenheter ved å gjøre forretninger i Russland for norske statsborgere Registrering av selskap Valg av skatteform Innhenting av nødvendige tillatelser Organisering / drift Forretningsstøtte på regionalt nivå Rapportering Gjøre forandringer i selskapsdokumenter Gjøre forandringer i registreringsformer Reorganisering Avvikling (offisiell avvikling) Salg av foretak Når et selskap går konkurs Avvikling ved å skifte eierne i et selskap Reorganisering Starte datterselskaper, representasjonskontorer og andre underavdelinger

4 Vurderingsgrunnlag for satsing i Russland (eksempel) Styrker Svakheter Kvalitet og positivt omdømme Erfaring Høye norske standarder Service Høy kompetanse - markedsledende på felt Russland har bruk for Godt etablert på markeder som er nye for Russland Muligheter SWOT Språk Pris på produkter og tjenester Høye etableringskostnader Manglede kunnskap om det russiske markedet (F.eks., fare for å utvikle feil produkt, tjeneste eller teknologi ) Trusler Ekspansjon gjennom et stort marked (transport og logistikk, energisektor, boligsektor, bygg og anlegg, eiendom, fiskerisektor, forbruksvarer osv.) Rike perspektiver (fiskeri, turisme, olje og gass, forskning osv.) Arbeidskraft med høy kompetanse Statlig støtte til investeringsvirksomhet (bl.a. skatteprivilegier) Nær geografisk beliggenhet / f.eks., reduserte transportkostnader Politisk og økonomisk klima (bl.annet inflasjon) Kulturforskjeller Konkurranse fra russiske bedrifter, selskaper osv. (etablerte markeder) Lovverket (forandringer i lover og praktisk bruk) Ukjent byråkrati

5 Hvordan kan man gjøre forretning i Russland? Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Planlegging (før oppstart) Start og registrering Drift Avvikling Planlegging Valg av organisasjonsform Krav til navnet Særegenheter ved å gjøre forretninger i Russland for norske statsborgere Registrering av selskap Valg av skatteform Innhenting av nødvendige tillatelser Organisering / drift Forretningsstøtte på regionalt nivå Rapportering Gjøre forandringer i selskapsdokumenter Gjøre forandringer i registreringsformer Reorganisering Avvikling (offisiell avvikling) Salg av foretak Når et selskap går konkurs Avvikling ved å skifte eierne i et selskap Reorganisering Starte datterselskaper, representasjonskontorer og andre underavdelinger

6 Valg av organisasjonsform Enkeltmannsforetak Kommersielle organisasjoner Enhetlige organisasjoner Korporative organisasjoner Juridisk enhet Ikke-kommersielle organisasjoner Enhetlige organisasjoner Korporative organisasjoner

7 Kommersielle organisasjoner Korporative organisasjoner Kommersielt partnerskap Landbrukskooperativ Forretningspartnerskap Begrenset ansvarlig selskap Aksjeselskap (offentlige og ikkeoffentlige fra ) Produksjonslag Enhetlige organisasjoner Statlige og kommune enhetlige organisasjoner Endringer i loven trådte i kraft fra 1.september 2014

8 Ikke-kommersielle organisasjoner Korporative organisasjoner Forbrukerkooperativ Samfunnskooperativ Foreninger og forbund Boligbyggelaget Kosakkforeninger Urfolksforeninger Enhetlige organisasjoner Fonder Stiftelser Autonome ikke-kommersielle organisasjoner Religiøse organisasjoner Endringer i loven trådte i kraft fra 1.september 2014

9 Hvordan kan man gjøre forretning i Russland? Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Planlegging (før oppstart) Start og registrering Drift Avvikling Planlegging Valg av organisasjonsform Krav til navnet Særegenheter ved å gjøre forretninger i Russland for norske statsborgere Registrering av selskap Valg av skatteform Innhenting av nødvendige tillatelser Organisering / drift Forretningsstøtte på regionalt nivå Rapportering Gjøre forandringer i selskapsdokumenter Gjøre forandringer i registreringsformer Reorganisering Avvikling (offisiell avvikling) Salg av foretak Når et selskap går konkurs Avvikling ved å skifte eierne i et selskap Reorganisering Starte datterselskaper, representasjonskontorer og andre underavdelinger

10 Særegenheter ved å gjøre forretninger i Russland for norske statsborgere Utlendinger går gjennom nesten samme prosedyrer som russere når det gjelder forretningsregistrering Prosessen kan være en utfordring til og med for en erfaren jurist Enkeltmannsforetak Registreres bare hvis man har bostedsregistrering For utlendinger: man må ha midlertidig bostedsregistrering eller bostedstillatelse Juridisk enhet Man trenger ikke noen spesiell registrering

11 Særegenheter ved å gjøre forretninger i Russland for norske statsborgere Langsiktig, strategisk planlegging Juridisk kompetanse Språkkompetanse - unøyaktige oversettelser er en kilde til misforståelser Evaluere egne internasjonale erfaringer og bli kjent med russisk kultur Lytte til erfarne russlandsfarere

12 Hvordan kan man gjøre forretning i Russland? Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Planlegging (før oppstart) Start og registrering Drift Avvikling Planlegging Valg av organisasjonsform Krav til navnet Særegenheter ved å gjøre forretninger i Russland for norske statsborgere Registrering av selskap Valg av skatteform Innhenting av nødvendige tillatelser Organisering / drift Forretningsstøtte på regionalt nivå Rapportering Gjøre forandringer i selskapsdokumenter Gjøre forandringer i registreringsformer Reorganisering Avvikling (offisiell avvikling) Salg av foretak Når et selskap går konkurs Avvikling ved å skifte eierne i et selskap Reorganisering Starte datterselskaper, representasjonskontorer og andre underavdelinger

13 Registrering av selskap ved skattemyndigheter

14 Registrering av selskap hos skattemyndigheter (en juridisk enhet) 1. Forberede dokumenter Søknad om registrering Protokoll, avtale eller andre dokumenter som bekrefter at avgjørelsen ble tatt om å opprette en juridisk enhet i Russland Selskapsdokumenter Utskrift fra Brønnøysundregistrene Dokument som bekrefter betaling av toll for registrering 2. Finne ut i hvilken avdeling man kan søke 3. Levere dokumenter 4. Få registrerte dokumenter

15 Registrering av et selskap hos skattemundigheter Prosedyrer Antall dager 1. Oversette dokumenter for registrering 1 2. Fylle inn søknad om registrering og undertegne det. Underskrift må bekreftes av notarius publicus 3. Betale toll for registrering og få bekreftelse (kvittering) 1 4. Søke registrering av den juridiske enhet gjennom «ett vindu tjeneste» ved Den føderale skattetjenesten og å få registrerte dokumenter tilbake 5. Bestille og å få selskapsstempel 1 6. Åpne selskapets konto i bank 3 7. Sende melding til Den føderale skattetjenesten, Pensjonsfond og Sosialforsikringfond Totalt:

16 Hvordan kan man gjøre forretning i Russland? Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Planlegging (før oppstart) Start og registrering Drift Avvikling Planlegging Valg av organisasjonsform Krav til navnet Særegenheter ved å gjøre forretninger i Russland for norske statsborgere Registrering av selskap Valg av skatteform Innhenting av nødvendige tillatelser Organisering / drift Forretningsstøtte på regionalt nivå Rapportering Gjøre forandringer i selskapsdokumenter Gjøre forandringer i registreringsformer Reorganisering Avvikling (offisiell avvikling) Salg av foretak Når et selskap går konkurs Avvikling ved å skifte eierne i et selskap Reorganisering Starte datterselskaper, representasjonskontorer og andre underavdelinger

17 Skatteplikt 1. Skattesystemet er i stadig utvikling, man legger merke til at det er betydelig effektivisering i de siste årene (endringer fra januar 2015) 2. Man kan velge skattesystem selv (det er frivillig) 3. Man leverer skatterapporter til Den føderale skattetjenesten, Pensjonsfond og Sosialforsikringfond

18 Skattetyper Skatteregimer Generelt Spesielle Felles landbruksskatt Forenklet skattesystem Forenklet system m/patent Skatt på potensiell mulig inntekt

19 Regnskapsrapportering Følgende dokumenter: 1. Fem former: Balanse Rapport om overskudd og tap Rapport om endringer i egenkapital Rapport om kontantstrøm Vedlegg til balansen (regnskapet) 2. Noter 3. Revisjonsberetning

20 Hvordan kan man gjøre forretning i Russland? Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Planlegging (før oppstart) Start og registrering Drift Avvikling Planlegging Valg av organisasjonsform Krav til navnet Særegenheter ved å gjøre forretninger i Russland for norske statsborgere Registrering av selskap Valg av skatteform Innhenting av nødvendige tillatelser Organisering / drift Forretningsstøtte på regionalt nivå Rapportering Gjøre forandringer i selskapsdokumenter Gjøre forandringer i registreringsformer Reorganisering Avvikling (offisiell avvikling) Salg av foretak Når et selskap går konkurs Avvikling ved å skifte eierne i et selskap Reorganisering Starte datterselskaper, representasjonskontorer og andre underavdelinger

21 Bistand til små og mellomstore bedrifter i AO Ministeriet for økonomisk utvikling og konkurransepolitikk i Arkhangelsk oblast Nettside hvor man kan finne støtte til små og mellomstore bedrifter Nettside for Arkhangelsk kommune Handelskammer i Arkhangelsk oblast Investeringsportal i Arkhangelsk oblast

22 Bistand til små og mellomstore bedrifter i MO Komite for industri- og entreprenørskapsutvikling i Murmansk oblast Ministeriet for økonomisk utvikling Fond for utvikling av små og mellomstore bedrifter (FORMAP) Murmansk regionale næringshage Kompetansesenter for næringsdrivende i Murmansk oblast De støtter både nye og etablerte selskaper.

23 Bistand til små og mellomstore bedrifter Forskjellige programmer, bl.annet rettet mot innovasjonsprosjekter og sosialt entreprenørskap Refusjon av kostnader Lån eller subsidier Garantifond Staten bevilger penger til nyetablerere etter gjennomført entreprenørkurs Man kan få etableringsstøtte fra rubler til rubler (maks.beløp oppnås hvis inntil tre personer går sammen i selskap) Et statlig preferanselån opp til 1 mln rubler (f.eks., for et år med lav rente)

24 Hvordan kan man gjøre forretning i Russland? Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Planlegging (før oppstart) Start og registrering Drift Avvikling Planlegging Valg av organisasjonsform Krav til navnet Særegenheter ved å gjøre forretninger i Russland for norske statsborgere Registrering av selskap Valg av skatteform Innhenting av nødvendige tillatelser Organisering / drift Forretningsstøtte på regionalt nivå Rapportering Gjøre forandringer i selskapsdokumenter Gjøre forandringer i registreringsformer Reorganisering Avvikling (offisiell avvikling) Salg av foretak Når et selskap går konkurs Avvikling ved å skifte eierne i et selskap Reorganisering Starte datterselskaper, representasjonskontorer og andre underavdelinger

25 Avvikling Offisiell avvikling Salg av foretak Når et selskap går konkurs Avvikling ved å skifte eierne i et selskap Reorganisering NB Oppstartsprosess har betydning for evt. avviklingsprosess

26 Avviklingsprosedyre Man må sende avviklingsmelding i løpet av tre dager etter at avgjørelsen om avvikling ble tatt Avviklingskommisjon forbereder følgende dokumenter: Søknad om avvikling Avviklingsbalanse Dokument som bekrefter betaling av toll for registrering Dokument som bekrefter at meldingen ble sendt til Pensjonsfond

27

28

29

30 Noen tanker om forretninger i Russland Det finnes mye informasjon om å gjøre forretninger i Russland (både på russisk og engelsk) GK Murmansk vil samle dette på ett sted gjennom bruk av elektronisk guide (på et aktivt dokument som gjør det lettere å finne fram i jungelen Det er umulig å gi noen fasit på spørsmålet om hva som skal til for å gjøre «business» i Russland Den viktigste er å: Ha tro på deg selv og ditt produkt Skaffe deg et godt team Gjøre et grundig forarbeid

31 Lykke til! Og dere vet hvor vi er: Sofiy Perovskoy Murmansk Telefon: +7 (815 2) Epost:

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner

Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner Rapport fra Eierstyringsutvalget Avgitt til styret i Norsk Landbrukssamvirke januar 2011 Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer