Anskaffelse. Gjennomgang og vurdering av virksomhetens framtidig IKT infrastruktur. Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist 3. august 2011 kl 1200.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anskaffelse. Gjennomgang og vurdering av virksomhetens framtidig IKT infrastruktur. Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist 3. august 2011 kl 1200."

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 1 av 16 Anskaffelse Gjennomgang og vurdering av virksomhetens framtidig IKT infrastruktur Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 3. august 2011 kl 1200 Postboks 4065, 2306 HAMAR tlf faks e-post: web:

2 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1 Tilbudsinnbydelse Innledning Hensikten med dette dokumentet Styrende dokumenter Bakgrunn og formål Bakgrunn Formål Oppdragsgiver Kunngjøring Tidsplan Konkurransegrunnlag Språk Konkurransegrunnlag Feil, mangler eller motsigelser i konkurransegrunnlaget Endringer og opplysninger Avtalen Avtalens omfang Avtaleform og -vilkår Avtalens varighet Alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen Anskaffelsesprosedyre Offentlighet Taushetsplikt Forbud mot at oppdragsgiverens ansatte deltar i konkurransen Habilitet Økonomisk risiko Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Forbehold Kontaktperson og kommunikasjon Hovedprinsipp for kommunikasjon Kontaktperson Spørsmål til anskaffelsen Kvalifikasjonskrav krav til leverandøren Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling: Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet Leverandørens faglige kvalifikasjoner og kompetanse Underleverandører Krav til tjenesten Bakgrunn Konsulentens oppgaver og krav til leveransen Leverandørens gjennomføring av oppdraget Krav til tilbudt konsulent Tilgjengelighet Forutsetninger og forbehold... 13

3 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 3 av 16 9 Krav til tilbudet Språk Tilbud på deler av anskaffelsen Besvarelse av krav til tjenesten Pris og prisbestemmelser Tilbudets struktur Innbinding, merking og antall kopier Leveringsfrist og sted Endring og tilbakekall av tilbud Vedståelsesfrist Oppdragsgivers behandling av tilbudet Registrering av tilbud Tilbudsåpning Avvisning Kvalifikasjon Evaluering av tilbud. Tildelingskriterier Vedlegg: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3. Vedlegg 4: Beskrivelse av dagens IKT infrastruktur Enkel skisse av dagens IKT infrastruktur Skjema for HMS egenerklæring Avtaledokument SSA-B-enkel

4 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 4 av 16 1 Tilbudsinnbydelse inviterer til konkurranse for inngåelse av avtale for gjennomgang og vurdering av virksomhetens framtidig IKT infrastruktur. Anskaffelsen omfatter med heleide datterselskaper, samt Driftsassistansen i Hedmark (DiH). Anskaffelsen gjennomføres som konkurranse med forhandling der alle interesserte får anledning til å levere tilbud. Det vil foretas en utvelgelse basert på kvalifikasjonskravene og de angitte tildelingskriteriene, der tre leverandører vil inviteres til forhandlinger. Tilbudet skal gis på grunnlag av dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og etter opplysninger gitt i kunngjøring i DOFFIN. Konkurransegrunnlaget publiseres sammen med kunngjøringen. Tilbudet, bestående av besvarelse av krav, eventuelle vedlegg og forpliktende tilbudsbrev, jfr kap. 9, sammen med én elektronisk versjon i pdf-format, leveres i en lukket konvolutt eller pakke merket: Tilbud IKT infrastruktur ÅPNES KUN AV ADRESSAT Tilbudet leveres/sendes til: v/anne Grethe Tangnæs Vangsvegen 143 Postboks Hamar Frist for innlevering av tilbud er 3. august 2011 kl Tilbudsåpningen vil ikke være offentlig. Tildeling av kontrakt vil skje på bakgrunn av kriterier fastsatt i kapittel 10. Hamar, den Elisabeth Kirkeby kvalitetssikringssjef Anne Grethe Tangnæs prosjektleder innkjøp

5 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 5 av 16 2 Innledning 2.1 Hensikten med dette dokumentet Dette dokumentet er oppdragsgivers konkurransegrunnlag i forbindelse med den kunngjorte konkurransen. Dokumentet gir en nærmere beskrivelse av kvalifikasjonskrav, krav til etterspurt tjeneste og tilbudet utover det som er spesifisert i kunngjøringen. Dokumentet gir i tillegg nødvendig og relevant administrativ informasjon for gjennomføring av konkurransen. 2.2 Styrende dokumenter Følgende dokumenter er lagt til grunn: Lov nr 69 av 16 juli 1999 om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift nr 402 av 7 april 2006 om offentlige anskaffelser (FOA) 2.3 Bakgrunn og formål Bakgrunn gjennomfører for tiden en virksomhetsstrategiprosess som vil medføre driftsmessige nye utfordringer og behov for rapportering på ulike nivå og med ulikt omfang. Dette vil medføre større endringer som må ivaretas i framtidig IKT-infrastruktur. I tillegg er det et mål å tilrettelegge for et nettbasert IKT-miljø rettet mot styret og brukere av våre tjenester Formål Formålet med denne anskaffelsen er å bidra til å etablere en framtidig IKT infrastruktur som sørger for at driften til enhver tid er effektiv, fleksibel og med god sikkerhet. Løsningen skal være brukervennlig og oversiktlig, og ikke skape unødige driftsforstyrrelser og treghet i systemene. De ulike applikasjonene skal kommunisere slik at data kan benyttes på tvers av disse og avdelingene, noe som vil måtte kreve at de ulike grensesnitt er godt ivaretatt. Leveransen fra dette oppdraget skal benyttes i det videre arbeidet med å etablere en fremtidig infrastruktur, samt organiseringen av virksomhetens IKT-funksjon. 2.4 Oppdragsgiver Oppdragsgiver for anskaffelsen er. er et interkommunalt selskap som er tjenesteleverandør til kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange på områdene vann, avløp og renovasjon. For mer informasjon, se Anskaffelsen omfatter med heleide datterselskaper, samt Driftsassistansen i Hedmark (DiH). De ulike organisasjonene er nærmere beskrevet under. gjennomfører i 2010/2011 en virksomhetsstrategiprosess, som kan påvirke organisasjonen.

6 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 6 av 16 Hias Næring AS Den kommersielle aktiviteten til er samlet i et holdingselskap et heleid datterselskap av - Hias Næring AS. Det er ingen omsetning i selskapet, og ingen ansatte. Ressurser leies inn fra. Som et resultat av virksomhetsstrategien, kan det bli mer aktivitet i dette selskapet. Hias Miljøpartner AS Hias Miljøpartner AS er et heleid datterselskap av Hias Næring AS. Det er ingen ansatte i selskapet. Ressurser leies inn av. Gjennom dette selskapet kanaliseres virksomhet utført av utover selvkostområdene. Hias Drift AS Hias Drift AS er et heleid datterselskap av Hias Næring AS. Det er ingen ansatte i selskapet. Ressurser leies inn av. Aktiviteten i selskapet består av utleie av hall og avfallspresse til. Driftsassistansen i Hedmark Driftsassistansen i Hedmark (DiH) er et samarbeidstiltak innen vann- og avløpssektoren i Hedmark fylke, organisert som en forening fra Medlemmene i DiH er kommuner og interkommunale selskaper i Hedmark. I tillegg er Hedmark fylkeskommune medlem. Formålet med DiH er å fungere som et felles kompetanseorgan for medlemmene innen forvaltning, teknisk drift og miljøspørsmål innen VA-området. Plan- og rådgivningsavdelingen i har siden 1997 vært ansvarlig for utøvelse av virksomheten i DiH. Det pågår en vurdering av framtidige rolle i forhold til DiH som kan påvirke omfanget av denne delen av virsomheten.

7 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 7 av Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN-basen ( den som en nasjonal kunngjøring. Konkurransegrunnlaget med vedlegg er publisert sammen med kunngjøringen. 2.6 Tidsplan Det er planlagt med følgende fremdrift for anskaffelsen (alle datoer er i 2011): Milepæler MP1 Konkurransen er kunngjort 15. juni MP2 Tilbud er mottatt fra leverandører 3. august kl 1200 MP3 Forhandlinger er gjennomført Uke 32 MP4 Evaluering og innstilling er godkjent MP5 Tildeling er meddelt leverandørene MP6 Avtalen er signert MP7 Avtalen skal gjelde fra 18. august 19. august 1. september 1.september 3 Konkurransegrunnlag 3.1 Språk Konkurransegrunnlaget er kun utarbeidet på norsk. Eventuell oversettelse må besørges/bekostes av tilbyder selv. 3.2 Konkurransegrunnlag Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med følgende vedlegg: 1. Beskrivelse av dagens infrastruktur 2. Enkel skisse av dagens IKT-infrastruktur 3. Skjema for HMS egenerklæring 4. Avtaledokument SSA-B enkel Årsrapport for er ikke vedlagt, men finnes på hjemmesiden: Tilbyder må kontrollere at det mottatte konkurransegrunnlaget inneholder alle tekstsider og vedlegg som er angitt i innholdsfortegnelsen. Tilbyder skal sette seg grundig inn i alle dokumentene i konkurransegrunnlaget og skal gi en beskrivelse og dokumentasjon av alle punkter i henhold til oppdragsgivers anvisninger. 3.3 Feil, mangler eller motsigelser i konkurransegrunnlaget Tilbyder plikter å sette seg nøye in i konkurransegrunnlaget. Dersom dette dokumentet skulle inneholde åpenbare feil, mangler eller motsigelser eller oversendte filer ikke kan leses som forventet, er det tilbyders plikt å ta kontakt med oppdragsgiver for å få feilen rettet. Skulle tilbyder være i tvil om forhold vedrørende tilbudsdokumentet, skal dette straks avklares med oppdragsgiver.

8 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 8 av Endringer og opplysninger Det tas forbehold om endringer, suppleringer eller modifikasjoner av konkurransegrunnlaget underveis. Dette vil bli meddelt alle tilbyderne skriftlig senest 6 dager før tilbudsfristen. Relevante opplysninger som gis en enkelt tilbyder i tilbudsfasen, vil bli meddelt alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Eventuelle endringer, tillegg eller suppleringer av konkurransegrunnlaget vil også bli tilgjengeliggjort på Doffin. 4 Avtalen 4.1 Avtalens omfang Avtalen gjelder alle tjenester beskrevet i kapittel 8, og skal dekke de angitte formål og krav. Omfanget skal ikke overskride 200 antall timer. 4.2 Avtaleform og -vilkår Oppdragsgiver vil inngå avtale om kjøp av angitt tjeneste med valgt leverandør. Statens standardavtale for konsulentbistand, SSA-B enkel, skal benyttes som avtalegrunnlag. Avtalen er vedlagt i vedlegg Avtalens varighet Avtalen skal ha en varighet på maksimalt 3 måneder. 5 Alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen 5.1 Anskaffelsesprosedyre Denne anskaffelsen følger prosedyren konkurranse med forhandling i henhold til Lov om offentlige anskaffelser m.v. av 16. juli 1999 nr 69 med tilhørende forskrift nr 402 om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl. res. 7. april 2006, del I og II. Alle interesserte tilbydere kan levere tilbud. Oppdragsgiver vil på bakgrunn av kvalifikasjonskravene samt tildelingskriteriene, invitere de tre leverandørene som har gitt det beste tilbudet, til forhandlinger. 5.2 Offentlighet For allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll gjelder lov av 19. mai 2006 nr 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Innsynet kan begrenses med hjemmel i forskrift av 17. oktober 2008 nr 1119 gitt i medhold av Offentleglova.

9 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 9 av Taushetsplikt Oppdragsgiveren og hans ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, av hensyn til den opplysningen angår. 5.4 Forbud mot at oppdragsgiverens ansatte deltar i konkurransen En ansatt hos oppdragsgiver kan under henvisning til FOA 3-7 ikke delta i konkurransen eller inngå kontrakt med den administrasjonen hvor han gjør tjeneste. Det samme gjelder firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av oppdragsgiverens ansatte. 5.5 Habilitet Rådgivere som har vært involvert i utarbeidelse av konkurransegrunnlag eller spesifikasjoner har under henvisning til FOA 3-8 ikke anledning til å delta i konkurransen. Ved behandling av saker som omfattes av denne forskrift, gjelder reglene om habilitet i forvaltningsloven 6 til 10. Oppdragsgiver skal benytte leveransen fra dette oppdraget som grunnlag for senere etablering av valgt infrastruktur, samt organisering av IKT-funksjonen. Det medfører at det vil bli stilt strenge krav til dokumentasjon, slik at all informasjon fra dette oppdraget gjøres tilgjengelig for alle tilbydere ved senere konkurranser. Oppdragsgiver sikrer på denne måten at gjennomføring av dette oppdraget ikke vil komme til hinder for deltakelse i eventuelle senere konkurranser, jfr FOA Økonomisk risiko Konkurransegrunnlaget utleveres i ett eksemplar. Tilbyder utarbeider og leverer tilbud for egen regning og risiko. Kostnader og utgifter som tilbyder pådrar seg relatert til anskaffelsen skal bæres av tilbyder selv, herunder alle omkostninger ved utarbeidelse og fremsending av tilbudet, som tilbudskonferansen, møter, befaringer og lignende. Dette gjelder også kostnader knyttet til eventuelle kompletterende bestemmelser eller avlysning av konkurransen. Oppdragsgiver påtar seg således intet økonomisk ansvar for nedlagt arbeid eller andre kostnader i forbindelse med tilbyders deltakelse i konkurransen. 5.7 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud eller avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn. Oppgradsgiver betaler ingen godtgjørelse ved totalforkastelse av konkurransen 5.8 Forbehold Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold til konkurransegrunnlaget eller avtalevilkårene. Eventuelle forbehold skal være presise og entydige og skal være beskrevet slik at oppdragsgiver kan vurdere dem uten kontakt med tilbyder. De skal enten være prissatt eller beskrevet på en slik måte at oppdragsgiver kan vurdere deres økonomiske verdi.

10 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 10 av 16 6 Kontaktperson og kommunikasjon 6.1 Hovedprinsipp for kommunikasjon All kommunikasjon mellom tilbyder og oppdragsgiver i tilbudsfasen skal foregå skriftlig og gå gjennom oppdragsgivers kontaktperson. 6.2 Kontaktperson Navn: Anne Grethe Tangnæs E-post: Adresse: Postboks 4065, 2306 Hamar Telefon Spørsmål til anskaffelsen Eventuelle spørsmål til anskaffelsen og konkurransegrunnlaget skal være skriftlige. Spørsmålene vil bli gjennomgått og besvart på en generell og anonymisert måte, og vil bli publisert. 7 Kvalifikasjonskrav krav til leverandøren 7.1 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling: Kvalifikasjonskrav: Leverandør skal ha et lovlig etablert foretak Ingen restanser på skatter og avgifter av betydning Leverandør skal ha et system for å ivareta helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonskrav: Firmaattest Skatteattest for merverdiavgift Skatteattest for skatt HMS- egenerklæring i samsvar med vedlagt skjema i vedlegg 3. Skatteattester skal ikke være eldre enn 6 mnd. ved utløp tilbudsfrist. 7.2 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet Kvalifikasjonskrav: Leverandøren må ha økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennomføre dette oppdraget Dokumentasjonskrav: Oppdragsgiver skriver ut en kredittvurdering gjennom Lindorff Decision herunder hovedinfo, betalingsanmerkninger, regnskap, nøkkeltall og Decision score.

11 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 11 av 16 Utenlandske leverandører må sende inn en tilsvarende kredittsjekk som Lindorff Decision ikke eldre enn 3 mnd. 7.3 Leverandørens faglige kvalifikasjoner og kompetanse. Kvalifikasjonskrav: Leverandøren må ha organisasjon med tilstrekkelig personellressurser til å kunne gjennomføre dette oppdraget. Leverandøren må ha erfaring og kompetanse i oppbygging av IKT infrastruktur Leverandøren må i løpet av siste år ha gjennomført 3-5 tilsvarende prosjekter Leverandøren skal ha et system for å ivareta kvalitetssikring Dokumentasjonskrav: Leverandøren skal gi en beskrivelse av organisasjonen, inklusive organisasjonskart og antall ansatte. Dokumentasjon av at leverandøren har et kvalitetssystem. Dersom foretaket er sertifisert, vedlegges dokumentasjon av dette. Leverandøren skal beskrive sin generelle kompetanse og erfaring innen fagområdet, samt dokumentere dette med 3-5 relevante referanser fra siste år. Referansene skal angis med virksomhet, kontaktperson, innhold, leverandørens rolle og omfang. 7.4 Underleverandører Dersom leverandøren ikke har tilstrekkelig ressurser i eget foretak, skal dokumentasjon over tilsvarende ressurser hos underleverandør eller samarbeidspartnere vedlegges tilbudet, sammen med en forpliktelseserklæring om at disse ressursene vil bli stilt til disposisjon for tilbyder for dette oppdraget. Dokumentasjon på at kvalifikasjonskravene også er tilfredsstilt av underleverandør, skal vedlegges tilbudet, jfr punkt Krav til tjenesten 8.1 Bakgrunn har en økende bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) noe som medfører en stadig større teknologisk avhengighet og sårbarhet. Via IKT infrastrukturen knyttes både Intranett, opplæring, informasjon, bruk av sosiale medier og viktige og sentrale saksbehandlerverktøy. er derfor daglig avhengig av et stabilt driftsmiljø, forutsigbar driftssituasjon og høy tilgang i sin IKT-løsning. Løsningen må lett kunne ivareta endrede behov, organisasjonsendringer, nye løsninger og applikasjoner som blir tilgjengelig på markedet. har behov for bistand til å gjennomføre en gjennomgang og vurdering av nåværende IKT infrastruktur for å kunne vurdere om dagens IKT infrastruktur og driftsform/tjenesteleveranse er egnet til å håndtere og ivareta både nåværende og framtidig behov. Videre skal det leveres beskrivelse og anbefaling av ny, fremtidig infrastruktur som dekker virksomhetens behov.

12 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 12 av 16 Resultatet av gjennomgangen, samt anbefalingene, vil danne grunnlag for etablering av ny infrastruktur, samt beslutning om organisering av virksomhetens IKT-funksjon, herunder strategi for tjenesteleveransen. Dagens IKT infrastruktur er beskrevet i vedlegg 1og Konsulentens oppgaver og krav til leveransen Avtalen innebærer en vurdering og beskrivelse avfølgende forhold: 1. svakheter og mangler i nåværende IKT-infrastruktur m.h.p å ivareta ønskede krav og forutsetninger samt ha en effektiv og stabil drift 2. forslag til ny og bedre tilrettelagt og egnet IKT infrastruktur og tjenesteleveranse som må innholde beskrivelser av følgende: hva bør eies, leies og/eller outsources grensesnittavklaringer ved ulike løsninger, herunder hvilke krav som må settes til grensesnittet spesielt m.h.p. sikkerhet og adgangskontroll integritet for ulike brukergrupper, herunder eksterne brukere av styreportal og selvbetjeningsløsninger sikkerhetsarkitektur 3. anbefaling av løsning med begrunnelse av fordeler, samt muligheten for gjenbruk av eksisterende utstyr og programvare i anbefalt løsning. Løsningen må lett kunne tilpasses og inkludere nye applikasjoner. Det er en forutsetning at brukeren skal oppleve bruken av løsningen som brukervennlig og effektiv. Oppdragsgiver skal benytte leveransen fra dette oppdraget som grunnlag for senere etablering av valgt infrastruktur, samt organisering av IKT-funksjonen og tjenesteleveransen. Det medfører at dokumentasjonen og leveransen må være komplett og utfyllende, slik at all informasjon fra dette oppdraget kan gjøres tilgjengelig for alle tilbydere ved senere konkurranser. 8.3 Leverandørens gjennomføring av oppdraget Rådgiver skal med bakgrunn i punkt 8.1 og 8.2 samt beskrivelse av formålet med anskaffelsen i punkt 2.3.2, beskrive sin forståelse av oppdraget og hvordan dette best kan gjennomføres. Leverandøren skal beskrive en gjennomføringsplan med aktiviteter. Aktivitetene skal dekke all nødvendig aktivitet i forbindelse med oppdraget, og skal angi tidsbruk, både for kunde og leverandør, samt ansvar. Aktivitetene skal også presenteres i et gant-diagram. Bistanden skal ikke overstige 200 timer, og varigheten skal maksimalt være 3 måneder. 8.4 Krav til tilbudt konsulent Leverandøren skal presentere den/de konsulenten(e) som tilbys for gjennomføring av oppdraget. Leverandøren skal med bakgrunn i pkt 8.1 og 8.2 beskrive kompetansen til tilbudt(e) konsulent(er). Dette skal dokumenteres med relevant CV og oversikt over referanser (navn, tlf og e-postadresse) som kan kontaktes.

13 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 13 av 16 Konsulenten(e) skal i tillegg til meget god og relevant kompetanse og erfaring innen fagområdet, ha evne til å vurdere kundens behov, ha god evne til å sette seg inn i problemstillingen, og ha kunnskap om bredden i løsninger basert på gjeldende tilgjengelige teknologiske ressurser i markedet. Konsulenten(e) skal ha evne til å jobbe selvstendig med pålagte arbeidsoppgaver, og levere innen avtalt frist. Konsulenten(e) må ha en meget god skriftlig og muntlig framstillingsform. Det er viktig at konsulenten(e) raskt kan sette seg inn i oppdraget og samhandle godt med oppdragsgivers ansatte og driftsleverandør. 8.5 Tilgjengelighet Leverandøren skal navngi hvilke(n) ressurs(er) som stilles til rådighet for denne avtalen, og tilgjengelighet skal fremgå i tabell, som beskriver tilgjengelighet i hele avtaleperioden. Leverandøren bes bekrefte aksept av ulik belastning i avtaleperioden. 8.6 Forutsetninger og forbehold Eventuelle forutsetninger for utførelse av tjenesten skal beskrives. Det er viktig at leverandøren tydeliggjør eventuelle krav til kunden. Eventuelle endringer og forbehold til de generelle avtalevilkårene skal fremkomme av tilbudet med referanse til det aktuelle punktet. 9 Krav til tilbudet 9.1 Språk Tilbudet skal være på norsk. 9.2 Tilbud på deler av anskaffelsen Det er ikke anledning til å levere tilbud på deler av anskaffelsen. 9.3 Besvarelse av krav til tjenesten Beskrivelsen og kravene til tilbyders ytelser er gitt i punkt 8. Tilbyder skal i sitt tilbud besvare dette i henhold til angitte krav til beskrivelser. 9.4 Pris og prisbestemmelser Generelle betalingsvilkår er angitt i avtaledokumentet. Den totale tilbudsprisen skal oppgis i tilbudsbesvarelsen. Den skal inkludere alle kostnader som må påregnes for tilbyder ved utførelse og gjennomføring av avtalen som alle nødvendige møter og undersøkelser for å avklare forhold og situasjoner også reisetid, reisekostnader og eventuelle andre utlegg. Kostnad oppgis som timepris på tilbudte konsulent(er) samt totalt antall timer for gjennomføring av oppdraget. Denne skal ikke overstige 200 timer. Eventuell reisekostnad skal

14 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 14 av 16 inngå i timeprisen. Reisetid godtgjøres med inntil 50 % av reisetiden dersom det utføres arbeid for kunden i reisetiden. Alle priser skal oppgis i norske kroner, eksklusive MVA. Prisene skal være faste i avtaleperioden. 9.5 Tilbudets struktur Nedenfor gis detaljert informasjon om dokumentasjonen som skal inngå i tilbudet. At tilbyder følger den oppsatte strukturen er viktig for at oppdragsgiver skal kunne vurdere tilbudene raskt, effektivt og riktig. Det presiseres at alle vedlegg skal leveres komplett besvart og i sin opprinnelige struktur. Dette av hensyn til så vel evaluering som utforming av endelig kontrakt. Dersom tilbyderne ønsker å vedlegge tilleggsinformasjon som ikke er etterspurt i vedleggene, og som ikke naturlig vil tilhøre disse, skal dette vedlegges som egen del (del 5) merket Tilleggsinformasjon. Tilbudet skal ikke inneholde brosjyrer eller annet kommersielt materiale dersom ikke dette har saklig sammenheng med tilbudsbesvarelsen. Hver del skal være skilt fra hverandre med nummererte skilleark i permene. Tilbudet skal bestå av følgende deler: Del Dokument Beskrivelse 1 Følgebrev Det stilles følgende krav til følgebrevets innhold: Følgebrevet skal være datert Det skal tydelig fremgå hvem tilbyder er med navn, organisasjonsnummer, adresse, telefon og e-postadresse. Skal bekrefte leveranse og vedståelse av tilbud, herunder avtalens struktur og innhold Hvem som er ansvarlig for tilbudet og hvordan vedkommende kan nås Signatur av bemyndiget person 2 Kvalifikasjon Dokumentasjon av at kvalifikasjonskrav er oppfylt, jfr punkt 7. 3 Besvarelse Tilbyders besvarelse og forutsetninger for leveransen, jfr punkt 8. Tilbyders pris på oppdraget, jfr punkt Kontrakt Eventuelle endringer til den generelle avtaleteksten 5 Tilleggsinformasjon 9.6 Innbinding, merking og antall kopier Tilbudet skal leveres i én original papirversjon vedlagt CD eller minnepinne med tilbudsdokumentene i PDF-format. Arkene skal ikke stiftes.

15 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 15 av 16 Tilbud pr. telefax, e-post eller annen form for elektronisk dokumentoverførsel aksepteres ikke. Mottatte tilbud returneres ikke. Tilbyder bes spesielt påse at papirversjon og elektronisk versjon av tilbudet inkludert alle vedlegg er identisk. Ved eventuelle avvik mellom eksemplarene vil signert papirversjon bli lagt til grunn. Komplett tilbud skal legges i lukket konvolutt/innpakning, og merkes: Tilbud IKT infrastruktur - ÅPNES KUN AV ADRESSAT 9.7 Leveringsfrist og sted Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende innen 3. august 2011 kl lokal tid. Tilbudet kan: sendes til ved Anne Grethe Tangnæs, postboks 4065, 2306 Hamar. leveres direkte til sin resepsjon på adresse Vangsvegen 143. Det er tilbyders ansvar at tilbudet er i hende hos oppdragsgiver innen tidsfristen. 9.8 Endring og tilbakekall av tilbud Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet er å betrakte som nytt tilbud og skal utformes i samsvar med de krav til tilbudet som er oppstilt ovenfor. 9.9 Vedståelsesfrist Tilbudet skal være bindende til den 1. november Tilbyder bes vedstå seg sitt tilbud i tilbudsbrevet. 10 Oppdragsgivers behandling av tilbudet 10.1 Registrering av tilbud Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottak etter hvert som de kommer inn. På anmodning skal oppdragsgiveren skriftlig bekrefte når tilbudet er mottatt Tilbudsåpning Tilbudsåpningen er ikke offentlig og vil bli gjennomført av representanter fra rett etter tilbudsfristens utløp i sine lokaler i Vangsveien 143. Tilbyder gis ikke anledning til å delta i tilbudsåpningen og det sendes ikke ut åpningsprotokoll til tilbyderne. Det gis kun en bekreftelse på, etter anmodning fra tilbyder, at tilbudet er rettidig mottatt Avvisning Eventuelle spørsmål om avisning vil bli vurdert i samsvar med anskaffelsesforskriftens

16 Konkurransegrunnlag Gjennomgang av IKT infrastruktur Side 16 av 16 Oppdragsgiveren kan avvise tilbydere som ikke har sendt inn etterspurt dokumentasjon og beskrivelser. Det presiseres at det ikke er anledning til å ta vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene eller konkurransegrunnlaget. Videre har oppdragsgiver adgang til å avvise tilbud som inneholder forbehold, feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende som medfører tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til øvrige tilbud. Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert, men forskriftsmessig arkivert eller destruert. For sent innkomne tilbud vil bli avvist Kvalifikasjon Tilbydere som oppfyller kvalifikasjonskravene, vil få tilbudet evaluert og vurdert ihht tildelingskriteriene Evaluering og forhandlinger Oppdragsgiver vil invitere tre leverandører til forhandlinger, basert på resultatet av evalueringen av tilbudene, jfr tildelingskriteriene i punkt Tildelingskriterier. Kontrakt vil bli tildelt den leverandøren med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, basert på oppdragsgivers evaluering av tilbudene og tildelingskriteriene listet opp i tabellen nedenfor. Tildelingskriterium Vekt Beskrivelse Kvaliteten på gjennomføring av tjenesten 25% Under dette kriteriet vurderes leverandørens forståelse av oppdraget, samt forslag til gjennomføring og fremdrifts- og aktivitetsplan. Kvaliteten på kompetansen til tilbudte ressurser 40% Under dette kriteriet vurderes de tilbudte ressursers kompetanse, erfaring og egnethet jfr fremsatte krav i punkt 8.4. Pris 30% Under dette kriteriet vurderes samlet pris for bistanden. Tilgjengelighet 5% Under dette kriteriet vurderes tilbudte ressursers tilgjengelighet i avtaleperioden. Oppdragsgiver vil vurdere omfang og konsekvens av eventuelle forbehold mot avtalevilkårene, samt eventuelle forutsetninger og krav fra tilbyder. Disse vil skjønnsmessig bli vurdert under kriteriet pris om forholdet antas å ha økonomisk verdi, eventuelt under de øvrige tildelingskriteriene hvis de antas å ha betydning for disse.

Kjøp av Massasjetjenester

Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Massasjetjenester Side 1 av 13 Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 20.11.2012 kl 1200 Postboks 4065, 2306 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks 62 54 37 02 e-post: post@hias.no

Detaljer

Anskaffelse. Prosjektlederstøtte til Prosjekt IKT 2012 Omlegging av IKT-plattform og driftsmodell. Konkurransegrunnlag

Anskaffelse. Prosjektlederstøtte til Prosjekt IKT 2012 Omlegging av IKT-plattform og driftsmodell. Konkurransegrunnlag Konkurransegrunnlag Prosjektlederstøtte IKT 2012 Side 1 av 17 Anskaffelse Prosjektlederstøtte til Prosjekt IKT 2012 Omlegging av IKT-plattform og driftsmodell Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 13. januar

Detaljer

Anskaffelse av Utsetting av nye renovasjonbeholdere i kommunene

Anskaffelse av Utsetting av nye renovasjonbeholdere i kommunene Åpen anbudskonkurranse for Anskaffelse av Utsetting av nye renovasjonbeholdere i kommunene Tilbudsfrist 07.03.2016 kl 14:00 Sak nr: 16/2 Utsetting av nye renovasjonsbeholdere Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Anskaffelse Miljø- og klimaregnskap

Anskaffelse Miljø- og klimaregnskap Konkurransegrunnlag Miljø- og klimaregnskap Side 1 av 15 Anskaffelse Miljø- og klimaregnskap Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 18.10.2012 kl 1300 Postboks 4065, 2306 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks 62 54 37

Detaljer

Anskaffelse av Dekk og dekktjenester

Anskaffelse av Dekk og dekktjenester DEL I Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Dekk og dekktjenester Tilbudsfrist 20.02.2014 kl 14:00 Sak nr: 13/411 CPV-KODER 34351100 Dekk til biler 34351000 Dekk til lette kjøretøy

Detaljer

Rammeavtale Rådgivningstjenester Renovasjon

Rammeavtale Rådgivningstjenester Renovasjon Åpent anbud Rammeavtale Rådgivningstjenester Renovasjon Tilbudsfrist 08.01.2016 kl 14:00 Sak nr: 15/355 Rammeavtale rådgivningstjenester Renovasjon Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 19.08.2015 kl. 13.00 Sak nr: 15/264 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Leveransen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Anskaffelse av Avtale på innsamling og transport av husholdningsavfall i kommunene

Anskaffelse av Avtale på innsamling og transport av husholdningsavfall i kommunene Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Avtale på innsamling og transport av husholdningsavfall i kommunene Tilbudsfrist 03.03.2016 kl kl.14:00 Sak nr: 15/396 Innsamling og transport av husholdningsavfall

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Rammeavtale for levering av grafiskeog kommunikasjonsfaglige tjenester

Rammeavtale for levering av grafiskeog kommunikasjonsfaglige tjenester Rammeavtale for levering av grafiskeog kommunikasjonsfaglige tjenester Konkurransebestemmelser Referanse: 13/00770 Norsk Helsenett SF Innholdsfortegnelse Rammeavtale for levering av grafiske- og kommunikasjonsfaglige

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl.

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge Saksnummer: 1501569 Tilbudsfrist: 10.04.2015 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse etter del I for anskaffelse av Modell(er) for definering av «god praksis» - pilot innen fagfeltet kvalifisering av innvandrere Saksnr. 17-03377 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse etter Forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Prosessuell ledelse til målstyring og kulturutvikling i barnevernstjenesten 16/29396 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 2 1. INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Hemnes kommune, organisasjonsnummer: 846316442 1.2 Beskrivelse av anskaffelsene Lån til investeringer

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Saksnummer: 12/2095 KONKURRANSEGRUNNLAG Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Tilbudsfrist: 12. juli 2012 kl 0900. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Troms fylkeskommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene

Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene 20.10.2016 Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandlinger (1-trinns) (FOA del II) Sak (16/4381) Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923 KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Direktoratet for forvaltning og IKT OM LEVERING AV Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 Saksnummer 2012/923 Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12.

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12. Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter Saksnummer: 1502505 Tilbudsfrist: 11.05.2015 kl. 12.00 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2.

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet for kommunene

Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 02.11.2016 Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet for kommunene Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del II) Sak 16/4451 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Anskaffelse: «2015/05227 Gaver og profilartikler til lansering av NORD universitet» KONKURRANSEBESTEMMELSER

Anskaffelse: «2015/05227 Gaver og profilartikler til lansering av NORD universitet» KONKURRANSEBESTEMMELSER Anskaffelse: «2015/05227 Gaver og profilartikler til lansering av NORD universitet» KONKURRANSEBESTEMMELSER Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM INSTITUSJONEN... 3 1.2 OM ANSKAFFELSEN... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001. Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001. Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001 Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Forespørselens struktur...

Detaljer

Utredning om samfunnsøkonomiske konsekvenser av vold i nære relasjoner

Utredning om samfunnsøkonomiske konsekvenser av vold i nære relasjoner Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13.10.2011 Utredning om samfunnsøkonomiske konsekvenser av vold i nære relasjoner Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandlinger (1. trinns)

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG Advokattjenester til barneverntjenesten i Melhus kommune ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tilbudsfrist: 11.03.2013 1 Melhus kommune INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN

Detaljer

Sikkerhetsutfordringer knyttet til romvirksomhet. Utarbeidelse og koordinering av analyse

Sikkerhetsutfordringer knyttet til romvirksomhet. Utarbeidelse og koordinering av analyse Sikkerhetsutfordringer knyttet til romvirksomhet. Utarbeidelse og koordinering av analyse ANB 16-08 KONKURRANSEBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 3 2. Anskaffelsens gjenstand 3 3. Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse uten forhandling etter forskriftenes del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av utredning

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen FSP FMA IKT 2016-017 Anskaffelse av antennematriser DEL 1 Regler for konkurransen Innholdsfortegnelse 1.1 Bakgrunn og formål... 4 2 GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN - KONKURRANSEREGLER... 4 2.1 Lovgrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Rammeavtale(r) Strategiprosess i Arkivverket

Konkurransegrunnlag for Rammeavtale(r) Strategiprosess i Arkivverket Konkurransegrunnlag for Rammeavtale(r) Strategiprosess i Arkivverket Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av konsulentbistand til strategiprosess Saksnr. 2015/5897 Tilbudsfrist:

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Verdivurdering av NSB AS Saksnr. 12/43 Tilbudsfrist : 02.03.2012 Kl. 12.00 1 Innhold 1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 10/ Thorbjørn Pedersen /11 M00

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 10/ Thorbjørn Pedersen /11 M00 SIDE NR.: I Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 10/2548-15 Thorbjørn Pedersen 56 15 80 92 12078/11 M00 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger VEDRØRENDE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III Avtale Kolonialvarer og juice sak 15/5022 For Larvik kommune (Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 KORT OM

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I. Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi. Anskaffelse av Poly-Krystalinske solcellepanel

Konkurransegrunnlag Del I. Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi. Anskaffelse av Poly-Krystalinske solcellepanel Konkurransegrunnlag Del I Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi Anskaffelse av Poly-Krystalinske solcellepanel INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/33 Innhold 1 Om Kunden... 3 2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 3 Avtaleperiode og avtaledokumenter... 3 4 Regler for konkurransen... 3 4.1 Prosedyre... 3 4.2 Taushetsplikt...

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246 KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1 Prisforespørsel 17.11.2016 Kystverkets sak nr. 2011/5246 INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging Konkurransegrunnlaget består av følgende dokumenter: - Dette

Detaljer

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag Nærings- og handelsdepartementet Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 201003837 /JNH 17.11.2010 Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune Prosedyre: Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist: 07.06.2013 kl. 1200 INNHOLDSFORTEGNELSE I

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA Konkurransegrunnlag for kjøp av KONTORREKVISITA Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) 1 INNLEDNING... 3 1.1. OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2. ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.2.1

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND Saksnr.: 14/00072 Mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Om Fredskorpset... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk Saksnr. 279/2016 Tilbudsfrist: 29.08.2016 kl. 15:00 10.05.2016

Detaljer

DSB konkurranse nr 2010/180: Anskaffelse av web-applikasjon for elektronisk innsatsrapportering i Sivilforsvaret. DSB Konkurransegrunnlag nr.

DSB konkurranse nr 2010/180: Anskaffelse av web-applikasjon for elektronisk innsatsrapportering i Sivilforsvaret. DSB Konkurransegrunnlag nr. Side 1 av 7 DSB konkurranse nr 2010/180: Anskaffelse av web-applikasjon for elektronisk innsatsrapportering i Sivilforsvaret Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Generell beskrivelse... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer