Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord"

Transkript

1 Størst i Nordfjord Synsprøve Nr årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling i fotball for jentespelarar. Sporten Herman Hagen klagar Helse Førde inn til fylkeslegen for feilbehandling av kona sin kreftsjukdom. Side 4 og 5 D o b l a a n t a l l l æ r l i n g e r Elektro- og IT-bedriftene i Sogn og Fjordane tok i fjor inn 45 lærlinger. Det er ei dobling av det som er vanlig, og det største problemet er ikke å skaffe nok læreplasser, men å skaffe nok lærlinger. Ulvesund Elektro i Vågsøy har for tida fem lærlinger. Ved å ha flere lærlinger samtidig, håper de å skape et miljø for ungdommene og få dem til å bli værende i bedriften også etter læretida. Side 6 og 7 Kulturen blomstrar i Vågsøy Med ei gedigen lyssetjing bak seg kunne dansegruppa ss-crew og Kristoffer R. Støylen i bandet Adrenaline underhalde 218 tilskodarar i Samfunnshallen. Laurdag arrangerte Vågsøy Ungdommens Kulturmønstring 2007, og dommarane hadde ein stri tørn med å bestemme seg for kven dei skulle sende vidare til fylkesmønstringa. Side 10 og 11 Sentralbord: Tipstelefon: E-post:

2 2 Mandag 29. januar 2007 debatt Trygg skuleveg Arne Kråkenes har opplevd marerittet som sjåfør. Han har køyrt på eit menneske. Heldigvis gjekk det bra med guten som Kråkenes trefte, men at han no går ope ut for å fortelje om eiga erfaring for at det ikkje skal skje igjen er beundringsverdig. Kråkenes fryktar at Ansvarlig redaktør Erling Wåge det skal skje nye ulykker og vi er svært redd for at den frykta er reell. Vegstrekninga frå Måløybrua og til skule- og kultursenteret på Tennebø er ei av dei mest trafikkerte og farlege strekningene vi har i vårt distrikt. Det er ei strekning som alt er ulykkesbelasta og som det må gjerast noko med før fleire ulykker skjer. Sjølv om det er gangveg på strekninga og fotgjengarovergangane har gatelys, er lysa av ein slik kvalitet at dei ikkje hjelper sjåførane i regnvêr og med møtande trafikk imot. Den patenten med blinkande lys ved fotgjengarovergangane som vart prøvd ut på Bryggja tidlegare bør setjast opp permanent på denne strekninga. Då vil vi som sjåførar vite at det er folk på veg over og vi kan stoppe i god tid. Også når det gjeld kvaliteten på dei lyspærene som vert nytta er det lett å gje Kråkenes rett. I dag vert det brukt rimelegare lyspærer enn tidlegare og også når det gjeld dette produktet kan det verke som ein får det ein betalar for. Gatelysa på denne strekninga verka å vere langt betre før dei billege pærene vart skrudd på plass. Ei anna sak er at spesielt ungdom og vaksne er alt for dårlege til å bruke refleks. At refleks reddar liv er ikkje berre eit munnhell. Det er sanning. Det å ta på seg ein refleksvest er den absolutt billegaste og beste livsforsikringa fotgjengarar kan få. Det er derfor gledeleg at Måløy vidaregåande skule set trafikktryggleik på dagsordenen komande onsdag. Eit samarbeid mellom skule og elevråd skal setje fokus på tryggleiken langs vegen. Det kan fort vere den viktigaste skuledagen for heile året. Det er alltid lettare for ein fotgjengar å sjå ein bil, enn det er for bilisten å sjå ein fotgjengar. Dersom alle tenkjer over kva følgjer ei trafikkulykke kan få, bør ingen gå ut utan refleks. - Trur du ei kvinne stiller til ordførarval i Vågsøy... - Ja,då kan det bli liv... Aleinebuande sin kvardag må betrast Stortingsrepresentant Erling Sande Senterpartiet Så er det dokumentert enno ein gong: Aleinebuande kjem dårlegare ut enn oss andre. Statistisk Sentralbyrå har sist haust i ei grundig undersøking om aleinebuande sine levekår funne at store deler av denne gruppa har sakka akterut dei siste ti-åra. Undersøkinga viser at dei aleinebuande slit meir enn andre med økonomien, med helsa og på arbeidsmarknaden. Dei aleinebuande tel no om lag 25% av befolkninga over 16 år. Vi finn halvparten av dei aleinebuande mellom den fjerdedelen i befolkninga som har dei lågaste inntekter. Frå 1990 har andelen aleinebuande under 49 år i denne låginntektsgruppa auka frå 32% til 42%. Andelen som OECD definerer som fattige er fire gonger så høg mellom aleinebuande under 30 år. Blant aleinebuande kvinner er i alderen år er andelen «fattige» det doble av gjennomsnittet. Medan bu-utgiftene for aleinebuande har auka med 40% sidan 1987, har den berre auka med 16% for andre. Færre av dei aleinebuande Dag Eirik Løvslett, Svelgen Eksperter på spilleavhengighet mener kulturminister Trond Giske (Ap) også må innføre seddelforbud for bingoautomater. Ikke bare i forretninger. Dette utaler leder Tore Paulsen i hjelpetelefonen for spilleavhengige, det samme mener psykiater Hans Olav Fekjær, leder av Norsk forening for pengespillproblematikk (NFP). Selvfølgelig er det godt at eig sin eigen bustad i dag, enn for 15 år sidan. Senterpartiet har sidan Utjamningsmeldinga vart lagt fram av Magnhild Meltveit Kleppa i 2000, fremma forslag om å betre dei økonomiske tilhøva for dei aleinebuande. Alle forslag har blitt stemt ned med grunngjeving om at det er behov for meir fakta for å finne treffsikre ordningar. No meinar Senterpartiet at det ikkje trengs meir fakta! No lyt det kome forslag på bordet som kan rette opp ei urettferdig utvikling. Regjeringa har difor varsla at det skal kome ei sak om dei aleinebuande sin situasjon. Senterpartiet vil bidra aktivt i arbeidet med regjeringa sin «aleinebuandepolitikk». Eit tiltak kan vere å gje unge aleinebuande med låg inntekt og høge bu-utgifter høve til å bli inkludert i bustøtteordninga, og å gje fleire boligtilskot og startlån for å kunne eige sjølv. Ein må òg vurdere om prinsippet om volumavhengige offentlege avgifter skal gjennomførast ut frå tanken om at forureinar betalar, og etter ei målsetning om å avgrense forbruksveksten. Ved betaling av avgifter til vatn/avlaup, renovasjon og andre kommunale og statlege spilleautomater blir fjernet, og at dersom det kommer nye, så må de være mindre aggressive. Men da ønsker jeg også å fokusere på Norsk Tipping, som driver en aggressiv markedsføring for å lokke til seg spillere. Vi kan ta som eksempel lotto på lørdager brutto inntekt bare for dette spillet er over kroner, det er like mye som Norsk travselskap har på en uke. Norsk Tipping omsetter Levekår: Erling Sande og Senterpartiet vil betre dei økonomiske tilhøva for aleinebuande. innkrevjingar kjem einpersonhushald ofte særskilt dårleg ut. No når alle fakta er på bordet, håpar eg på brei semje i Stortinget om ein ny politisk kurs også på dette området Spilleavhengige satser på bingoautomater for over 150 millioner kroner på en uke her også de som spiller, som blir spilleavhengige. Men disse personene ser man ikke, man hører bare om dem når de vinner flere millioner. Norsk tipping bruker alle knep for å få spillere til sine spill, ulike reklamestunt, sms og E-post samt i og utenfor spillebutikk eller spill på nett. Dette tillater kulturdepartementet. Er det ikke på tide at kulturminister Trond Giske (Ap), leder Tore Paulsen i hjelpetelefon for spilleavhengige og psykiater Hans Olav Fekjær i NFP ser all spilleavhengighet i ett større perspektiv. Er det ikke på tide at Trond Giske setter ned prisene på spillebonger i Norsk Tipping, setter ned de gigantsummene en kan vinne. Eksempel fra 30 til 40 millioner ned til kroner. Var det ikke 500 kroner på en spilleautomat, som var foreslått av Svarstad Haugland? ønsker å rette seg etter «Vær Varsom-plakaten» sine regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 17, P.b. 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon , e-post: Adresse: Postboks 55, 6701 Måløy Telefon: Telefaks: E-post: Annonser: Abonnement: Utgivelsesdager: mandag, onsdag og fredag. Redaksjonen: Telefon Privat Mobil E-post Red./daglig leder Erling Wåge Red.sekretær Odd L. Drabløs Åge Senneset Kari Midtgård Råsberg Jo Carlson Hildegunn Løken Ingrid Elisabeth Haugen

3 Mandag 29. januar nyheter Pipebrann i Eid Det oppstod laurdag morgon pipebrann i eit hus i Eid. Vakthavande ved politiet, Kjetil Avsnes, seier at det gjekk bra, og brannen vart fort sløkt. «Tansøy» inn i ny morgonrute Den nye ekspressbåten til Fjord1 Fylkesbaatane skal inn i ruta til kystvegekspressen. Frå 1. mars vert det morgonrute frå Måløy. kommunevalet 07 vågsøy rv Åge Senneset telefon Det opplyser Magnar Svendsen, som er driftssjef for hurtigbåtane i Fjord1 Fylkesbaatane. Dermed ver planane om tidleg rute frå Måløy til Florø realiserte og det skjer allereie frå frå 1. mars Dette gjer at folk frå Vågsøy kan rekke flya til Oslo og Bergen som har avgang frå Florø rundt klokka sju. Vi jobbar i med å finne løysingar som gjer at båten kan ta med seg bilar til og frå Måløy, men har ikkje løyst dette ennå. Det skal vere gjort innan 1. mars, opplyser Svendsen til Fjordenes Tidende. Den nye båten har kapasitet til 96 passasjerar og kan frakte 10 personbilar. Den kan ta med ein lastebil og seks personbilar. Vi meiner at dette er eit tilbod som dei reisande har sakna. Å få ta med bil på båten er langt enklare enn å køyre den lange vegen frå Måløy til Florø. Her sparer ein tid og spesielt om vinteren vil mange velje å køyre bilen ombord på båten, i staden for å måtte køyre over to fjellovergangar, seier Svendsen. «Tansøy» er bygg nummer 57 frå Båtservice Mandal AS. Fartøyet er nesten 30 meter langt og har ei breidde på ni meter. Rutefarten er mellom 30 og 32 knop. Fredag vart «Tansøy» døypt og Magnar Svendsen fortel at det var ei flott markering av den nye ekspressbåten til Fjord1. Gudmor Kjellaug Veivåg Høyvik døypte «Tansøy», og sjampanjeflaska knuste på første forsøk. Så dette lovar bra, seier Magnar Svendsen. Geir Oldeide i Vågsøy RV har store vanskar med å få folket med seg på liste til valet i haust. Ja, det ser svart ut, seier RV-politikaren. havar. Draumen til RV om å få den første ordføraren i landet er i faresonen. Leiar i Vågsøy RV seier at det viktigaste no er å kunne stille med ei liste til kommunevalet. Eg har ikkje bestemt meg om vi skal stille med ordførarkandidat. Føresetnaden for det er no om vi i det heile greier å stille ei liste. Tanken på å vere første RVordføraren i landet er skremmande. Det vil bli eit gedigent utstillingsvindauge for RV, og eit stort mediekøyr. Skal det i det heile vere aktuelt, må eg ha folk rundt meg, og det er nettopp det vi manglar no, seier Geir Oldeide i Raud Valallianse. Fargeklatt Det som er litt artig er at fleire seier at dei ikkje er samde med politikken vår, men at det er sundt for det politiske miljøet at vi er i kommunestyret. Difor håpar eg verkeleg at vi får folk, slik at vi framleis kan vere med i kommunestyret i Vågsøy, seier Oldeide. I dag har RV kommunestyrerepresentantar i Førde, Høyanger og Naustdal i tillegg til Vågsøy. Av desse kommunane er det berre Vågsøy som skal ha direkteval av ordførar. Eg meiner at Vågsøy absolutt treng RV, men eg kan ikkje gjere jobben åleine lenger, seier Oldeide. Naturleg avgang På grunn av flytting og sjukdom har RV fått store reduksjonar i mannskapet sitt den siste tida. Og Oldeide seier at det er stort behov for fleire medlemmer i lokalpartiet som kan vere med å Listesankar: Geir Oldeide har store vasnkar med å få fylle RV-lista i Vågsøy. Svart for dei raude gjere ein jobb. Idag er det vel berre eit par stykke som har sagt ja til å vere med. Men eg trur kanskje at det sit ekstra langt inne å seie ja til å stå på RV-lista. Vi er eit spesielt og lite parti. Vi må gjere alt rett, og fallhøgda er stor, seier Oldeide. RV trengst vel kanskje meir enn nokon gong. I tida Silden har vore ordførar har Vågsøy blitt drive meir og meir som ein butikk. Og kommunen treng nokon som kan stå imot denne styringsforma. Fristen for nominasjonen er 1. april, og eg håpar og satsar på at vi då er i mål med lista vår, avsluttar Geir Oldeide. Marked/salg: Telefon Privat Mobil E-post Mark.sjef Ståle Tennebø Nils Holvik Nordfjordsamkøyringa: Telefon Privat Mobil E-post Nils Holvik Ragnhild Marie Solheim Kontorleder: Telefon Privat Mobil E-post Gerd Gangsøy Abonnementspriser nov okt. 2007: Kr. 365,- pr. kvartal (Sogn og Fjordane + Møre og Romsdal) Kr. 380,- pr. kvartal (resten av landet) Kr. 598,- pr. halvår (Sogn og Fjordane + Møre og Romsdal) Kr. 630,- pr. halvår (resten av landet) Kr. 1090,- pr. år Kr. 1140,- pr. år (Sogn og Fjordane + Møre og Romsdal) (resten av landet) Innleveringsfrister for annonser: Mandagsavisen: Rubrikkannonser (1 spaltere) fredag før kl Forretningsannonser torsdag før kl Onsdagsavisen: Rubrikkannonser (1 spaltere) tirsdag før kl Forretningsannonser mandag før kl Fredagsavisen: Rubrikkannonser (1 spaltere) torsdag før kl Forretningsannonser onsdag før kl

4 4 Mandag 29. januar 2007 helse førde Stolar ik Yrkessjåfør: Martin Blaalid meiner at mange fotgjengarar er uansvarlege i trafikken. (Foto: Åge Senneset) Vil snu negativ fotgjengartrend - Det nyttar ikkje å setje opp meir lys ved gangfelta viss ikkje fotgjengarane blir meir disiplinerte i trafikken, seier Martin Blaalid. Hildegunn Løken telefon Martin Blaalid bur i Deknepollen, og har følgt med på debatten rundt trafikktryggleiken i området. Han meiner det blir feil å halde bilførarane ansvarlege når påkøyrsler skjer som følgje av at fotgjengarar ikkje brukar refleks. Eg er delvis enig i synspunkta til Arne Kråkenes, men eg synest det må kome tydelegare fram at alle trafikantar, fotgjengarar inkludert, har eit ansvar når dei ferdast i trafikken, seier Blaalid. Etter 39 vintrar som brøytebilsjåfør har han observert mange uansvarlege fotgjengarar, og han meiner det er skuleelevane som er verst. Dei går ofte 3-4 i breidda og mange gløymer å sjå seg godt nok føre, seier han, og siktar i særleg grad til elevane som går frå bussen ved Inter- Com-terminalen og opp til ungdomsskulen. Dette blir jo som eit slag i lause lufta, men betre belysning har inga hensikt så lenge fotgjengarane ikkje opptrer med respekt i trafikken. Sjåførane kan ikkje passe på alt aleine. Manglar trafikk-kultur Blaalid meiner at skuleelevane i Måløy og i Deknepollen ikkje er disiplinerte nok og at dei manglar respekt for farane i trafikken. Han vil ikkje skjere alle over ein kam, men håper at verstingane skal få seg ein smekk. Ofte ser eg elevar som ikkje har kontakt med trafikken i det heile tatt. Dei har dårleg tid og ser seg ikkje føre, og fleire høyrer ikkje heller på grunn av at dei går med musikk på. Geitene i Våtedalen har betre trafikk-kultur enn mange av skuleborna, seier Blaalid frustrert. Elevane må lære å ta vare på seg sjølv, og ha respekt for at det er fleire som skal bruke vegen, slår han fast. Det er ikkje lastebilen som får skadane dersom den kolliderer med ein fotgjengar, legg han til. Geitene i Våtedalen har betre trafikk-kultur enn mange av skuleborna. Barnehagane Blaalid synest at barnehagane gjer ein flott innsats med å skulere borna i trafikken. No er utfordringa å få dei høgare nivåa i skulesystemet til å vedlikehalde og vidareføre kunnskapen til ungane. Foreldra har sjølvsagt òg eit ansvar. Bruk av refleks bør vere like naturleg som å ta på seg sko før ein går ut, og jo før dette blir innprenta jo betre er det, seier Blaalid. Ungar som leikar i vegbana er ikkje eit uvanleg syn. Dei tenkjer ikkje på konsekvensane. Ein kan setje opp så mange lysmaster ein berre vil, men det nyttar ikkje så lenge fotgjengarane ikkje innrettar seg, meiner Blaalid. Konsekvensar Han kjem i hug den tida då gåande strekte fram handa ved kryssingspunkt for å signalisere at dei ville over. Det var ein god ting. Ingen kom stupande ut i vegen utan å ha sett seg godt føre, fortel han. Han meiner det må få alvorlege konsekvensar når ein fotgjengar blir påkøyrd, men at konsekvensane og må merkast for fotgjengarar dersom dei ikkje brukar refleks. Viss ein blir alvorleg skadd og ikkje Martin Blaalid har brukt refleks, bør ein ikkje få noko igjen på forsikringa. Dersom det får store økonomiske følgjer å ikkje bruke refleks, vil langt fleire få ein automatikk i dette, trur han. Det er få og enkle grep som skal til for å snu trenden. Vi må utstyre oss med refleks og ha respekt for andre trafikantar, konkluderer Blaalid. Eg er rett og slett forbanna. Det går ikkje an å behandle folk slik, seier Herman Hagen. Han sit att med eit inntrykk av uorden og inkompetanse etter at Helse Førde har gjort fleire feil i behandlinga av kona sin kreftsjukdom. Hildegunn Løken telefon Herman Hagen har følgt sjukehusstriden i fylket med interesse. Men i løpet av det siste året har han stifta bekjentskap med ei side ved helseføretaket i Førde som han ikkje visste eksisterte. Hagen har, gjennom kreftsjukdomen til kona Hanny Amalie, konkludert med at Helse Førde ikkje er kompetent til å ta seg av sjukdomar av denne typen. Slike alvorlege lidingar bør større sjukehus ta seg av, sidan dei har fleire tilfelle av kvar sjukdom og følgjeleg større ekspertise. Førde bør ikkje ha noko med kreft å gjere, seier Hagen. Pasientopprør Bakgrunnen for at Hagen kjem med så sterke påstandar er Helse Førde si handsaming av sjukdomsutviklinga til kona. Han fortel at ho blei sendt til Førde etter at legen i Måløy fann ein kul på halsen i mars. Ho blei operert for kreft i skjoldbruskkjertelen i juni. I samband med ei oppfølgjande strålebehandling i oktober vart det ved ei rutinemessig undersøking påvist kreft med spreiing i tre lymfeknutar. Og i forrige veke blei det oppdaga at delar av skjoldbruskkjertelen stod att i frå fyrste inngrepet. Dette trass i at Helse Førde hevdar å ha fjerna heile kjertelen. Dette kunne Helse Førde ha funne ut mykje tidlegare dersom dei hadde tatt seg bryet med å undersøke pasienten grundig før ho blei utskriven etter operasjonen juni, meiner Hagen. Ho skulle aldri ha blitt operert i Førde, dei burde ha sendt ho rett til Haukeland der dei har den naudsynte kompetansen. Det må bli eit pasientopprør, krev Hagen. Han er fast bestemt på å klage saka inn til både fylkeslege og pasientombod, og oppmodar andre pasientar om å ta bladet frå munnen. Eg er viss på at andre har hatt liknande opplevingar, og vi kan ikkje akseptere at eit sjukehus gjer ein så dårleg jobb, seier Hagen oppgitt. Lang ventetid Hagen fortel om lang ventetid og dårleg informasjon frå sjukehuset i Førde. Han har inntrykk av rot og uorden etter at dei fyrste prøvane sjukehuset tok av kona vart øydelagde slik at dei måtte til Førde for ny prøvetaking. Etter månader med venting vart Hanny Amalie operert i Førde den 21. juni. Pasientar som har fjerna skjoldbruskkjertelen går gjennom radioaktiv jodbehandling i etterkant av operasjonen for å sikre at alt sjukt vev blir slått ut. Sjukehuset i Førde kan ikkje lenger utføre denne behandlinga og det skulle derfor bli søkt om behandlingsplass ved Haukeland universitetssjukehus. Men tida gjekk, utan at Haukeland mottok søknaden. Nye operasjonar Søknaden kom omsider fram og jodbehandlinga skulle byrje i slutten av oktober. Det var i samband med dette at legane ved Haukeland oppdaga kreft med spreiing i tre lymfeknutar. Hanny Amalie blei sendt heim for å bli sterk nok til ein ny operasjon. Inngrepet blei utført 19. januar i år, og det blei då oppdaga at delar av skjoldbruskkjertelen likevel stod igjen og at vevet var ondarta. For tredje gong må familien Hagen førebu seg på at Hanny Amalie skal gjennomgå ein omfattande og smertefull operasjon. Falsk friskmelding Vi fekk skriftleg beskjed 11. september 2006 om at heile kjertelen var fjerna, og vi fekk telefonbeskjed om at ho var friskmeldt, fortel Hagen. Han er sjokkert over at det går an å oversjå sjukt vev, somle med å sende søknad om strålebehandling og friskmelde ein pasient før ho er grundig undersøkt. Alt dette kunne ha vore unngått dersom ho hadde blitt grundigare sjekka. Ein skulle tru at det var rutiner for å sjekke pasientane nøye før dei får reise heim, seier han. Han ønskjer å rose Haukeland for dyktig pleie, og fortel at alt har gått betre etter at dei slapp å ha noko med Helse Førde å gjere. No får vi svar på det vi lurer på, vi stolar på legane og har trua på at dette skal gå bra. Helse Førde Hagen fortel at det siste året har vore tungt, og at usikkerheita har vore det verste. Kona sin sjukdom har ført til eit stort nervepress, sidan dei no går inn i ein ny periode med førebuing til operasjon og behandling med radioaktivt jod. Han reknar ikkje med at dei er ferdige med jodbehandlinga før i mars. Kona kvir seg, for ho veit kva operasjonen inneber med smerter og lange periodar på isolat i samband med strålinga, seier han. Hagen åtvarar no mot utviklinga, sidan han har inntrykk av at folk ikkje stolar på helseføretaket i Førde lenger. Pasientane lid fordi styret skal spare pengar. Det er alvorleg når folk ikkje lenger har tillit til sentralsjukehuset og nektar å reise dit, seier han.

5 Mandag 29. januar kje på sjukehuset P årørande vil klage t il fylkeslegen Bevis: Herman Hagen med brevet som han meiner beviser at Helse Førde feilaktig har friskmeldt kona Hanny Amalie. Tvilar ikkje på den kirurgiske vurderinga Avdelingsleiaren ved kirurgisk avdeling i Helse Førde meiner det ikkje er grunn til å tvile på dei vurderingane som blei tatt under operasjonen. Nils Sletteskog, avdelingssjef og overlege ved kirurgisk avdeling i Helse Førde, seier at det er kirurgen som vurderer kor mykje vev som skal fjernast under operasjonar av kreft i skjoldbruskkjertelen. Kirurgen har i dette tilfellet ikkje hatt grunn til å tru at det kunne ligge vev utanfor sjølve kjertelen som måtte fjernast kirurgisk, seier Sletteskog. Radioaktivt jod Han understrekar at han ikkje kjenner detaljane i denne saka, og at han uttalar seg på generelt grunnlag. Det er opp til kirurgen å vurdere kor mykje vev som må fjernast. Men for å vere på den sikre sida tilrår vi at pasientane blir behandla med radioaktivt jod i etterkant av operasjonen, forklarer han. Det er ein svært røynd kirurg som har utført inngrepet, og han er fullt kompetent til å ta dei naudsynte vurderingane, seier han. Han forklarer vidare at det ikkje er hensiktsmessig å undersøke pasientar med til dømes ultralyd like etter operasjon, og at det er under sjølve inngrepet ein må undersøke det som skal undersøkast. Han kan såleis ikkje kommentere kvifor pasienten vart friskmeldt i september og fekk påvist spreiing i oktober. Så langt eg har grunnlag for å vurdere denne saka, har pasienten blitt operert på den måten slike inngrep skal utførast på, legg han til. Ulik praksis Helse Førde blei fråtatt retten til å behandle pasientar med radioaktivt jod i månadsskiftet augustseptember i fjor, og i følgje Sletteskog er dette grunnen til at pasienten blei henvist til Haukeland universitetssjukehus. På spørsmål om kvifor pasientar har inntrykk av at dei kjem raskare til behandling på Haukeland enn i Førde, svarar Sletteskog at dette varierer frå eitt tilfelle til eit anna, og at andre pasientar har opplevd det motsette. Det er ulik praksis på avdelingane. Ofte har ein fleire alternativ til behandling i tillegg til operasjon. Dei er meir aggressive på å fjerne kreft kirurgisk på Haukeland, seier han.

6 6 Mandag 29. januar 2007 Rekordmange el-læ Elektrobedriftene i Sogn og Fjordane tok i fjor opp 45 lærlinger fra de videregående skolene - dobbelt så mange som vanlig. Ulvesund Elektro i Vågsøy har for tida fem av dem. Kari Midtgård Råsberg telefon Det er stort behov for elektrikere her i fylket for tida. Hans Bruland, daglig leder for Opplæringskontoret for Elektrofag i Sogn og Fjordane, sier at de ikke klarer å skaffe nok lærlinger til faget. Normalt har det vært slik at elever har ønska seg læreplass innenfor elektrofaget, og har fått plass. Men nå er det slik at vi har altfor få som søker om læreplass i forhold til behovet for lærlinger. I 2006 tok elektrobedriftene i Sogn og Fjordane inn 45 lærlinger fra videregående skole. I tillegg kommer cirka 10 fra fagskoler og ingeniørutdanning, slik at det totalt er snakk om rundt 55, sier Bruland. Stor aktivitet Bruland peker på to hovedgrunner for at det nå er behov for mange flere elektrikere. For det første er det veldig stor aktivitet i fylket for tida, for eksempel i skipsindustrien og når det gjelder næringsbygg. Og når det er god økonomi i landet er det også mange som bygger seg bolighus. Så det blir høyt trykk på land, sier han. Den andre hovedgrunnen er at det er stor etterspørsel etter folk med elektroutdanning til supplybåter i Nordsjøen, så mange går den veien. Dermed blir det nødvendig å fylle på med nye elektrikere, legger han til. Han sier at elektro er et populært fag i den videregående skolen, så det er rift om plassene, noe som betyr igjen at de får gode kandidater til næringa. Oppfølging Tre av lærlingene ved Ulvesund Elektro i Deknepollen går såkalt «normalløp». Det betyr at de har gått grunnkurs og VK1 i videregående skole før de begynte på 2 1/2 års læretid, inkludert 480 timer teori. De to andre har i tillegg gått VK2 og er ferdige med teorien, og skal kun ha 1 1/2 års læretid. Eirik Nygård fra Flatraket er en av de tre som sist sommer begynte på læretida si ved Ulvesund Elektro etter grunnkurs og VK1 ved Eid vidaregåande skule. Jeg valgte elektro fordi det virka interessant. Jeg synes det er kjekt, og vi lærer noe nytt hver dag, sier Eirik. Thomas Nord Kråkenes fra Vågsvåg er enig. Og med både Lærlinger: Daglig leder i Ulvesund Elektro, Geir Saltkjel (t.h.) sammen med fire av sine fem lærlinger: Thomas Nord Kråkenes (f.v.), Odd Kjetil Liseth, far og bestefar som har valgt elektrikeryrket er han kanskje litt arvelig belasta i valget sitt. De to forteller at de alltid er på jobb sammen med en som er fagutdanna. Lærlingene hjelper til der de kan og får flere sjølstendige oppgaver etter hvert som de lærer seg faget, men alltid med oppfølging av en fagarbeider. Rekruttering At Ulvesund Elektro har heile fem lærlinger er et bevisst valg. Bedriften har totalt 19 ansatte, derav 14 som jobber ute i felten. Rekruttering er viktig for oss. Arbeidsmengda er økende og vi har mange store jobber Fagforbund: Cecilie Åshamar fra LOs lærlingpatrulje hadde samtaler med tillitsvalgt i EL & IT Forbundet Kurt Hammersvik og lærlingene hos Ulvesund Elektro i Deknepollen. framover, så vi var tidlig ute med å ansette lærlinger i fjor. De tre fra VK1 begynte faktisk ei uke før skolen tok sommerferie. Så har vi en som nettopp er begynt og en som nesten er ferdig med læretida si. Vi hadde et ønske om å få inn flere nye unge i bedriften samtidig, for å skape et miljø. Det kan være greit for LOs lærlingpatrulje besøkte fredag to elektrobedrifter i Vågsøy, og snakka med lærlingene om hvilke rettigheter og plikter de har i opplæringssituasjonen. Cecilie Åshamar er ungdomssekretær i LO Førde, og hun var fredag i Vågsøy med LOs lærlingpatrulje. Lærlingpatruljen skulle besøke tre elektrobedrifter i Vågsøy, og vi traff Åshamar dem å være flere på samme alder, og ikke være aleine blant bare godt voksne kollegaer, sier Geir Saltkjel, daglig leder i Ulvesund Elektro. Han har et håp om at ei slik bevisst satsing skal gjøre at flere av lærlingene blir værende i bedriften når læretida er omme, og ikke flytter vekk. Besøk av LOs læ i prat med tillitsvalgt Kurt Hammersvik hos Ulvesund Elektro. Hammersvik forteller at seks av montørene der er organiserte i EL & IT Forbundet. Idag er det bedrifter i Vågsøy med organiserte i EL & IT Forbundet som får besøk. Mandag skal vi besøke tre hotell- og restaurantbedrifter i Eid og Stryn. Vi er ute for å snakke med lærlingene og gjøre dem bevisste på fagforeningene og de tillitsvalgte som noen de kan snakke med og få hjelp av. Vi spør dem om hva de er opptatt av, og tar med oss innspill tilbake til orga-

7 Mandag 29. januar rlinger Furnes fekk matkontrakt VIP Norge AS skal forsyne mange av dei eldre i Bergen med mat. Bak selskapet står Freddy Furnes frå Deknepollen. Åge Senneset telefon I konkurransen om å levere mat til dei eldre sigra Furnes sitt selskap. Nyleg tildelte byrådet kontrakta til selskapet VIP Norge AS. I følgje Bergens Tidende går kontrakten på levering av mat til alders- og sjukeheimar, eldresenter og til eldre som bur heime. Freddy Furnes arbeidde før i selskapet som har hadde dette oppdraget tidlegare. Bergen Forsyning klarte ikkje å konkurrere med Furnes sitt tilbod. Vi var usamde om vegen vidare, derfor starta eg for meg sjølv, seier Furnes til Bergens Tidende. Han trur brukarane vert nøgde med tenestene som VIP Norge tilbyr: Vi har testa ulike menyer og funne fram til produkter vi meiner vil slå godt an. Samstundes legg vi om konseptet, der brukarane får bestemme menyen sjølve, seier Freddy Furnes til Bergens Tidende. Vil bli Frøken Norge Kathrine Manseth Bjørnholt er komen til kvartfinalen i kåringa av Frøken Norge. Målet er å nå lengst mogeleg, seier 20- åringen som har sine røter frå Eid. Åge Senneset aage. telefon Eirik Nygård og Einar Lillestøl (bak). Lærlingene har kontrakt med oss for læretida, men vi ønsker å beholde dem i bedriften også etter at de har fått fagbrevet. Vi må forsøke å legge forholdene til rette slik at de blir værende, sier Saltkjel. Han er godt fornøyd med lærlingene i bedriften, og sier at lite fravær fra skoletida var en vel så viktig faktor i ansettelsen som gode karakterer. Men det er litt synd at det er bare gutter, for vi skulle gjerne hatt noen jenter med som lærlinger også, sier Saltkjel. rlingpatrulje nisasjonen, sier Åshamar. Hun sier noen lærlinger er veldig engasjerte og bevisste når det gjelder de aktuelle fagforeningene, mens andre synes alt er ok og ikke bryr seg om å engasjere seg noe særlig. Fra lærlingpatruljen får de informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har i læretida. Ordninga med lærlinger følger opplæringslova og lærlingene har kontrakter med bedriftene og opplæringskontorene. Ellers gjelder alle regler i arbeidslivet også for dem. Lærlinglønna er bestemt av tariffavtalene, som forbundene har forhandla fram. Det er slik i et vanlig løp at lærlingene har ett år som regnes som opplæring og ett år som regnes som verdiskaping, og for denne læretida får de til sammen ei fagarbeiderårslønn, sier Åshamar. Lærlinger har også rett til lån og stipend fra Lånekassen. Kvartfinalisten er busett i Ålesund der ho studerer til sjukepleiar. Kathrine er den einaste frå fylket som har kome til kvartfinalen i konkurransen og no håpar ho at sjåarane stemmer på henne. Kvartfinalen går på TV Norge i slutten av februar og når eg først er komen så langt, håpar eg å få vere med ei stund til, seier den blonde jenta. Ho fortel at ho har jobba som modell på hobbybasis sidan ho var 16 år. No kombinerer Katrine jobb i modellbyrået Cabal med sjukepleiarstudiar. Kathrine fortel at ho likar seg best saman med venner og kjærasten, og gjerne ser ein film. Elles likar eg godt å reise og har Frankrike som mitt favorittreisemål. Så kunne eg godt tenkt meg å reist til London. Så vert det til at eg tek meg ein fest i blant og ikkje minst likar eg å nyte livet, seier Kathrine. Jenta som opphavleg er frå Eid legg til at ho ikkje er særleg interessert i sport og sportssendingane er det verste ho ser på tv. Eg har raudt som favorittfarge og favorittantrekket er jeans, støvlettar, saman med topp eller genser, opplyser Katrine. Bremanger kommune har gjort ein grundig gjennomgang av heile organisasjonen og det har ført til nye arbeidsoppgåver for fleire av dei tilsette. Vi har blant anna lagt landbruksavdelinga under tekniskseksjon og redusert talet på tilsette. Vi har gått gjennom heile organisasjonen for å bli mest Bremanger kommune har tilsett Åse Iren Korneliussen frå Florø som rådgjevar innanfor pleie og omsorg. Korneliussen Frøken: Kathrine Manseth Bjørnholt frå Eid er blant kvartfinalistane i Frøken Norge. (Foto: Privat) På si heimeside på internett skriv Katrine at livretten er julemiddag, men også omnsbakt laks er blant favorittane. Og når det gjeld drikke er det vatn som er på topp. No håpar eg at venner, kjende og mange andre stemmer Marthinussen overtek viltforvaltninga mogeleg effektive, opplyser rådmann Tor-Kristian Gulhaugen. Fagkonsulent skog, Bjørn Henry Marthinussen har blant anna overtek ansvarsområda utmark og utmarksressursar frå fagkonsulent jord, Rune Indrehus. Det fører til at Marthinussen får ansvaret for viltforvaltninga i kommunen. Ny rådgjevar i pleie- og omsorg har tidlegare jobba i Flora kommune og er utdanna sjukepleiar. på meg under kvartfinalen, for det hadde vore kjempekjekt å gå vidare, seier Kathrine Manseth Bjørnholt.

8 Silden er f 8 Mandag 29. januar 2007 Husbråk i Måløy Politiet måtte rykke ut til eit bustadhus i Måløy rundt midnatt natt til laurdag. Naboar melde om bråk frå huset og høg musikk. Kjetil Avsnes ved politiet i Sogn og Fjordane seier at det roa seg då politiet kom på staden. Ingen vart tekne inn i samband med husbråket. - Mykje fyll i Måløy Politiet melder om at det var mykje fyll og bråk i Måløy sentrum natt til laurdag. Ved eit tilfelle måtte politiet rykke ut til ein pub i Måløy for å ta hand om bråket. Det heile roa seg, og politiet tok ikkje nokon i arrest. vågsøy Kvelva og sperra Rv 616 I grøfta: Augevitne fortalde at det var vinden som pressa hengaren i grøfta. (Foto: Privat) Hengaren på eit vogntog sklei av vegen og kvelva fredag ettermiddag på Riksveg 616 i ytre Bremanger. Vegen var sperra i fleire timar som følgje av uhellet. Vogntoget, som var på veg til ferjeleiet på Smørhamn, skapte fredag trafikkaos i Bremanger. Uhellet skjedde i 14-tida, og bergingsbil kom på staden rundt klokka Det oppstod lange køar på begge sider av den kvelva hengaren. Vegen opna ikkje før klokka 17, og då vart vegen stengt i kortare periodar som følgje av omlasting. Augevitne seier til Firdaposten at det var under oppbremsing at det kom ei vindkule som pressa hengaren sidevegs, og til slutt kvelva over i grøfta. Det var ikkje personskade som følgje av uhellet. Eit større oppryddingsarbeid og omlasting gjorde at vegen var stengt i kortare periodar. I følgje vegmeldingssentralen heldt oppryddingsarbeidet på heilt fram til laurdag morgon. Gjerde stoppa ulukke Nære på: Det kunne gått skikkeleg gale med sjåføren om det ikkje hadde vore for eit solid nettinggjerde. Ei kvinne på veg til Måløy hadde fredag ettermiddag hell i uhell. havar. Det var fredag svært glatte vegar i heile distriktet. Dette fekk ein sjåfør merke i Deknepollen ved Skavøypoll skule. Bilen mista etter vitna si forklaring veggrepet og gjekk rett ut av vegbana. Dette skjedde rett før ei bru som går over ei bratt og høg skråning. Vitne seier at bilen gjekk rett mot ein sideveg, og var på veg utfor skråninga. Bergingsmannskapa frå NAF seier at dette kunne gått skikkeleg gale, men heldigvis var nettinggjerdet langs sidevegen så solid at bilen stoppa. Begge dei to framhjula var då komne over kanten og ned mot skråninga. Kvinna kom frå uhellet utan fysiske skader, og pårørande seier at ho er i god behald. Vågsøy Senterparti reiste førre veke til kommunal- og regionaldepartementet. Dette skulle ordføraren gjort for lenge sidan, seier Asgeir Solheim. havar. Møtet gjekk bra. Målet med møtet var å informere dei som skal arbeide med inntektssystemet til kommunane. Det viktige for oss var å kome med innspel om korleis dagens system fungerer for Vågsøy, seier Asgeir Solheim. Asgeir Solheim kan fortelje at dei hadde ein god dialog med statssekretær Dag-Henrik Sandbakken, og at han vil ta med seg informasjonen frå delgasjonen frå Vågsøy i det vidare arbeidet med nytt inntektssystem for kommunane. Ikkje hemmeleg I avisa fredag sa ordførar Roger B. Silden at han tykte det var merkeleg at Senterpartiet ikkje informerte formannskapet om at dei hadde avtalt eit møte. Silden meinte at den økonomiske situasjonen til Vågsøy er for viktig til å drive partipolitikk. Asgeir Solheim seier at dei ikkje hadde noko hemmelegheitskremmeri rundt dette møtet. Det vart allereie under informasjonsmøtet om budsjettet i haust sagt at vi skulle gjere noko. Vi starta då arbeidet med å få organisert dette møtet. Det vart òg sagt under budsjettmøtet at kommunen burde gjere opprør, og at noko måtte gjerast. Vi har no sagt ifrå om situasjonen til Vågsøy. Og dei som arbeider med inntektssystemet til kommunane har fått fleire innspel frå oss, seier Solheim. Silden meinte at eit samla formannskap burde stå bak ein delgasjon til Oslo, og har difor utsett møtet med kommunalminister Åslaug Haga.

9 Mandag 29. januar Ingen lovnader: Statsekretær i kommunal- og regionaldepartementet, Dag-Henrik Sandbakken (f.v.) kunne ikkje love Asgeir Solheim, Marit Nore Sørhaug og Reiel Fagerlid meir pengar til Vågsøy kommune. (Foto: Privat) Kjenner ikkje til fleire møte Statssekretær Dag- Henrik Sandbakken seier at informajonen han fekk om Vågsøy er nyttig i det vidare arbeidet, men kjenner ikkje til at det er venta fleire besøk frå kommunen. Vi har svært mange besøk frå kommunar, og møtet vi hadde på torsdag var svært nyttig. Eg kan ikkje love nokon endringar i inntekstsystemet, men det er viktig at vi får informasjon frå kommunar som Vågsøy, seier Dag-Henrik Sandbakken i kommunal- og regionaldepartementet. Eg har ikkje informasjon om at det kjem fleire delegasjonar frå Vågsøy. Det er eit stramt program, og kan ikkje her love noko møtetid, seier Sandbakken. Statsekretæren seier at han hadde nokon fleire spørsmål om Vågsøy. Kanskje kan vi ordne det slik at den neste delgasjonen kan ta med den informasjonen. Men departementet har no fått mykje og god informsjon om Vågsøy, som vi tek med oss vidare i arbeidet med inntektssystemet. Eg ser at Vågsøy kjem uheldig ut med dagens system, seier Dag-Henrik Sandbakken. Klikk deg inn på Legg oss inn i favoritter Følg med skipstrafikken b.la. rundt Stadt Web-kamera: bl.a. fra Måløy, og Harpefossen Tips oss! Annonsekalkulator Se været en uke frem i tid Bestill elektronisk avis or sein Linker til andre aviser Bildeserier Folketalsnedgongen var starta då Silden tok til som ordførar, og han burde allereie då møtt departementet. Og vi reiste som Vågsøy Senterparti, og ikkje som ei utsending frå Vågsøy kommune, men vi brukte sjølvsagt talmateriale frå kommunen, seier Solheim. Gjorde vår plikt Asgeir Solheim avviser at dette møtet vart gjort for å marknadsføre seg sjølve. Vi er valde som representantar frå Senterpartiet. Då skulle det berre mangle at vi ikkje tok kontakt med departemenetet, sidan vi har statsråden. Hadde vi ikkje gjort det, hadde vi ikkje gjort jobben vår, seier Solheim. Solheim seier at ei endring av inntektssystemet ikkje vil kome over natta. Dette vil ta år, men innspela til departementet må inn no. Innspelet frå Vågsøy Senterparti vil no følgje med vidare i prosessen, og eg tykkjer det er rart at ikkje ordføraren har gjort dette tidlegare, seier Solheim. Roger B. Silden ynskte Senterpartiet lukke til, og sa at han håpte at dei kom heim med flerie millionar. Då er det berre å fortelje Silden at det er ikkje slik det fungerer. Og det burde han vite, svarar Solheim tilbake. Vil du også annonsere på våre nettsider? Ring Ståle på tlf j f w w w.. n o t

10 10 Mandag 29. januar 2007 Dei 218 tilskodarane til Ungdommens Kulturmønstring i Vågsøy vart vitne til at kommunen har mange unge talent. Songarar, rockarar, skulptørar, dansarar, kunstmålarar trollbatt publikum i to timar laurdag ettermiddag. Songarinne: Amalie Eikeland (12) framførte ein flott versjon av songen The Rose. Gitarsolo: Simon Garshol (15) og gruppa Adrenaline imponerte med heftig gitarspel og stilig sceneshow. Skulptur: «Gammel mann», laga av Jonas Brunsvik. Skulp av Kr Mange talent: Alle aktørane fekk kvar sin velfortente diplom av arrangørane. havar. Det heile var pakka inn i glimrande lyssetjing og lyd, og ikkje minst god mat i pausen. Tredjeklassingane ved Måløy vidaregåande skule stod som arrangør av Ungdommens Kulturmønstring i Samfunnshallen og sytte for eit svært profesjonelt arrangement. Anne Grethe Strand i Vågsøy kommune seier at ho er svært godt nøgd med arrangement, og ikkje minst alle dei unge talenta i kommunen. Det var eit bra arrangement, og nivået på både utstilling og sceneinnslag var veldig bra, seier Strand. Vågsøy kommune er ansvarlege for Ungdommens Kulturmønstring, medan tredje klasse allmenn ved MVS er dei praktiske arrangørane. Dette er fjerde året at kommunen samarbeider med MVS, og overskotet av arrangementet går til studietur for tredjeklassingane. Dans Publikum kunne sjå at dans er blitt veldig populært i Vågsøy. Heile fem av dei elleve sceneinnslaga var dans. Det er artig å sjå at mange driv med dans i kommunen. Men eg vil utfordre andre aktørar til å melde seg på til neste mønstring. I fjor hadde vi tre band, men i år deltok berre eitt, seier Anne Grethe Strand. Alle danseinnslaga heldt god kvalitet, men juryen kunne ikkje sende alle. Difor vart dansegruppa ss-crew Vågsøy sine danserepresentantar i fylkesmønstringa. Bak ss-crew står to jenter, som koreograferer sin eigen dans. Dei dansar ein mellomting mellom hiphop og jazzballett. Silje Bergh Eide (14) og Selena Sekse (15) hadde først tenkt at berre dei to skulle delta, men det tykte Selena vart for spinkelt. Vi ville ha med fleire. Vi gjekk difor rundt med liste på skulen for å verve fleire til gruppa, seier Selena Sekse. Det vart skikkeleg god respons. Det som var ekstra kult var at vi fekk med nokre fyrar (gutar journ. anm.), seier Silje Bergh Eide. Med eit spenstig danseshow skal no ss-crew innta Førde og fylkesmønstringa med gruppa på 15 dansarar mellom 13 og 15 år. Song Kulturmønstringa inneheldt òg mange vakre songstemmer. Ei av dei som imponerte både med song og sceneframferd var Amalie Eikeland (12). Alle som har stått framfor fleire hundretals menneske veit at det kan vere skummelt i seg sjølv. Men når bakgrunnsmusikken ikkje kjem på, og ein vert ståande og ikkje kan gjere noko, vert det mange gongar verre. Amalie Eikeland beheldt roa som kvar anna profesjonell artist. Etter eit lite minutt med tekniske justeringar kom musikken som publikum og ikkje minst Amalie venta på. Amalie Eikeland opna munnen og ut mot salen strøymde ein fantastisk versjon av The Rose av Bette Midler. Den nydelege songen fylte heile den store Samfunnshallen og hjarta til publikum og juryen. Difor må songtalentet setje av ei helg til fylkesmønstring saman med Andrea Høvik (12) og rockebandet Adrenaline. Kunstverk I det eine hjørnet av salen var det sett opp ei variert og spanande utstilling av både skulpturar og bilete. For at publikum skulle bli kjent med kunstnarane, vart dei presenterte på scena av konfransiarane Hege Eide og Olin Blålid Oldeide. Dette var ein god måte for å trekkje kunstnarane fram i lyset, for det fortener dei verkeleg. Mange av dei unge kunstnarane har bakgrunn frå kulturskulen i kommunen, og Anne Grethe Strand vil trekkje fram lærar på kulturskulen Gerd Endestad, som har vore ein god inspirator. Juryen hadde ein tung jobb med å bestemme kven av utstillarane som skal representere Vågsøy under fylkesmønstringa. Dei måtte ta omsyn til både aldersspreiing og ulike sjangrar. Til slutt bestemte dei seg for å sende kunstnarane Kristina Norheim, Christine Refvik, Jonas Brunsvik, Erica P. Teige og Henriette Celestine Oksholen. Eldsjeler Bak eit slikt arrangement som vi fekk oppleve laurdag ligg det mykje arbeid. Tre av dei som har stått på i kulissene og lagt ned mykje arbeid var Reinhardt Sørgård, Ivar Sætren og Svein Falkevik. Dei vart løna for innsatsen med kvar sin blomsterbukett frå Vågsøy kommune og kommunalsjef Olav Horn. To karar som ikkje fekk blomar, men som verkeleg fortente det, var 18- åringane Nils Olav Sørgård og Stian Løvold Tenden. Dei hadde regien for lys og video under framsyninga, og gjorde ramma rundt arrangementet svært profesjonelt. Dei har vore med å arrangert UKM i Vågsøy fire år, og har bygt seg opp ei god erfaring. Med eit slikt lysshow og video av aktørane på storskjerm kunne publikum fort tru at dei var tilskodarar på ein kjempekonsert på ei av dei store scenene i verda. Vi tykkjer det er kjekt, og det er det som driv oss, seier dei to lys- og videomeisterane. Kulturen i Vågs dansar

11 Mandag 29. januar tur: «Kanin» laga istina Nordheim. Gutane bak scena: Lysmeister Nils Olav Sørgård (t.v.) og videomeister Stian Løvold Tenden. itomåneder for kr. 190 Send kupongen idag eller ring oss på (Gjelder kun nye abonnenter) JA, jeg ønsker åbestille Fjordenes Tidende itomåneder for kr 190,- Dansarar: Selena Sekse (t.h.) og Silje Bergh Eide Send avisa til: Navn:... Adresse:... Postnr.:...Poststed:... Send regning til: Navn:... Adresse:... Postnr.:...Poststed:... vidare øy Svarsending OSLO

12 12 Mandag 29. januar 2007 Tapte på målstreken: Trenar Per Inselseth tykte det var ergeleg å tape rett før slutt, men ser likevel tilbake på ein god kamp mot Florø laurdag. Måløy tapte på slutten INNEBANDY: I ein jamspelt kamp tapte Måløy sitt gutelag mot Florø berre eit halvt minutt før slutt. havar. Det var ein jamspelt og god kamp, men det var ergeleg å tape berre eitt halvt minutt før full tid, seier trenar Per Inselseth. Måla kom i rykk og napp, og trenaren påpeikar at dette gjev eit feil blde av kampen. Etter dei første 20 minutta låg Måløy under med 0-2 mot Florø sitt gutelag. Men i den andre perioden snudde måløyværingane kampen og scora heile fire mål. Her hadde vi god utteljing, sjølv om Florø var gode i denne perioden òg, seier Inselseth. I desse tjue minutta sette Stefan B. Johannesen og Cristoffer Blålid inn to mål kvar, og Måløy leia 4-2 før den siste perioden. Men Florø ville ta revansj, og stillinga var 4-4 rett før slutt. Men i det siste speleminuttet kom Florø seg gjennom, og kunne med det ta med seg alle poenga heim til kystbyen. sport Tips vår sportsjournalist: Jo Carlson telefon , mobil e-post: Landskamp utsett FOTBALL: Gisle Myhre frå TMFK skulle med rett spelt landskamp (G16) mot Spania i Tyrkia på søndag, men denne kampen vart utsett til seinare i veka. Spania hadde mista bagasjen sin, og kunne difor ikkje spele, seier Gisle Myhre. Sonelagsturnering FOTBALL: Det var i helga sonelagsturnering for jenter fødd i 1993 i Sognahallen. Nordfjordingane spelte uavgjort 0-0 mot Sogn, og enda med det med eitt poeng kvar. Sunnfjord vann turneringa med to strake sigrar. God alpininnsats ALPINT: Under FIS-renna i Oppdal i helga køyrde Karoline Søvik Myklebust inn til ein 13. plass og Sirianne Remme fekk ein 16. plass i slalom. Øvind Haraldsen køyrde ut i andre omgang. Sterk sjetteplass Sander på ve SKISKYTING: Linn Katrin Bakke (J16) frå Stårheim gjekk inn til ein sterk sjetteplass under Kvalfossprinten i helga Elles gjorde Stårheimaren Kjetil Remme (G16) det bra med ein niandeplass berre 45 sekund bak vinnaren. 13- åringen Heidi Flo Bødal kom inn på ein god 11. plass. Det var ein fin lagsinnsats frå skikyttargruppa på Stårheim: Erlend Nor (49. plass), Simen Hjelmeland (46. plass), Merete Heggen (19. plass), Bjørn Erik Henden (15. plass), Ivar Nor (43. plass), Arne Hjelle Strand (55. plass), Dan Jøran Hafsås (52. plass), Espen Flo Bødal (44 plass), Cristoffer Hafsås (37. plass) SVØMMING (TRONDHEIM): Sander Smørdal svømte bare 50 og 100 meter fri av favorittøvelsene under helgens Trøndersvøm. Eid-gutten vant begge. På 50 fri ble det 23,51, på 100 fri 51,10. Sander har 23,09 som pers på 50 fri, og 50,62 på den doble distansen. SVØMMING: Eid hadde en stor koloni på Trøndersvøm. Vi satte en rekke perser, og vi er tilfreds med å ha mange svømmere kvalifisert for stevnet, sier Frank Tore Vereide som har overtatt treneransvaret i klubben. Rune Helle telefon Nå er jeg inne i en tung treningsperiode. Vi pleier å si det slik at er jeg et halvt sekund etter pers på 50, og et sekund etter på 100 meter i de harde treningsperiodene er det bra, understreker han. Derfor var han vel tilfreds med det han leverte. Det ble også klare perser på 100 butterfly og 100 medley, men her var han ikke på seierspallen. Kine Vereide ble som ventet klubbens beste utøver. Hun svømte som yngst i jenter år, og det ble ingen medaljer, men tre kretsrekorder (50 og 100 bryst samt 100 medley). Jeg har trent bra den siste tiden, og resultatene var brukbare, sa Kine. Hun svømte mot Mari Singstad, landets beste NM-medalje I høst møtte Sander motgang for første gang på veldig mange år. Kyssesyken satte ham ut av spill i seks uker, og Nordsjøstevnet i Stavanger som var høstens høydepunkt ble ikke helt hva han hadde håpet. Nå er jeg tilbake i full trening, og det har jeg vært siden november. Det er imidlertid et stykke frem til nivået jeg holdt på mine aller beste dager, sier Sander som er sterk i troen på at det vil bedre seg. Han valgte derfor å stå over 400 meter fri Mange perser under svømmestevnet brystsvømmer i Kine sin årsklasse. Derfor er det ikke lett å vinne her oppe i Trondheim, men for meg er det viktigste å perse, understreker hun. Åsmund Karlsen (14) ble nummer fire på 5 rygg, Olav Ommedal gjorde også en veldig bra 400 fri.

13 Mandag 29. januar fakta innebandy Ungdom Måløy - Florø 4-5 (0-2, 4-0, 0-3) Måløy (mål): O.C. Trollebø, M. Bergh, B. Myklebust, T. Blålid, E. Gjørsvik, S.B. Johannessen (2), C. Blålid (2), Z. Wasta, V. Færestrand Vi manglar gnisten HANDBALL: Vi burde vunne denne kampen, seier trenar for Eid sitt damelag, Ståle Sandal, etter å ha tapt mot tabellnabo Åsane2. Eg veit ikkje heilt kva som er gale, men vi har ikkje den spelegleda som vi hadde før. No må alle spelarane gå i kjellaren å finne att gnisten vi har hatt, seier trenaren. Ståle Sandal fortel at dei greidde å heve seg noko i andre omgang, men er langt frå fornøgd med innsatsen til 3. divisjonslaget. Vi mangla flyt i spelet. I periodar spelte vi godt i forsvar, men då vi ser opp på tavla ser vi at vi heller ikkje har scora nokon mål. Det vart for mykje individuelt spel, og lagspelet vårt fungerte ikkje, seier ein skuffa trenar. fakta handball 3. divisjon damer, avd. 10 Eid HK - Åsane (9-15) Dommarar: Erling Melvær og Einar Eimhjellen Uttvisningar: 0x2 til Eid HK og 3x2 til Åsane2 Gult kort: Eitt til kvart lag Eid HK: E. Tronstad, L. Melheim, B. Remme (1), H. Balsnes (6), T. A. Nilsen (1), B. Risøy (1), I. Midthjell, K. Nesje, I. Roti (6), M. Gilleshammer, W. Haugland, S. D. Nesje (4). H. Hagen (2) Nesten ny pers: Sander Smørdal er på vei tilbake. Han vant 50 og 100 meter fri ikke så veldig langt bak pers under helgens Trøndersvøm. Leirvik hoppa til andreplass i tilbake i helgen. 200 stod ikke på programmet. NM kommer første uken i mars. Om jeg da vil hive meg på 400 meter igjen er uklart. Tiden vil vise, sier Sander. Han er kapabel til å ta en NM-medalje her også. Men da må treningsgrunnlaget være bedre enn nå. Til Sverige Ut i februar reiser Sander på Grand Prix i Gøteborg. Stevnet i Sverige blir det siste store før NM. Ved siden av Trøndersvøm er dette faktisk det viktigste som skjer etter jul ved siden av NM, sier Sander. Han understreker at seks uker uten trening setter sine spor. Vann er ikke menneskets naturlige element. Under NM går jeg for perser hele veien, kanskje ikke på 400 fri. De andre distansene mine vil jeg gjøre det bra på, sier Sander som har NM-gull både fra junior og senior. Kretsrekord: Kine Vereide fikk ingen medaljer, men det ble tre kretsrekorder i helgen. Hoppar høgt: Kim Nes Leirvik frå Svelgen er godt fornøgd med ein andre plass i Ungdomsmeisterskapen. FRIIDRETT:Under Ungdomsmeisterskapen i helga fekk Florø-utøvaren Kim Nes Leirvik frå Svelgen ein god andreplass med høgda 4,20. Eg er slik passeleg fornøgd. Det er ei god plassering, men eg veit om eg hadde pressa meg litt meir hadde eg hoppa høgare, seier Kim Nes Leirvik, som har ein personleg rekord på 4,21. Leirvik starta konkurransen i Stangehallen med eit riv. Starthøgda til Kim Nes Leirvik var 3,55. Då konkurranse var ferdig stod det likt mellom Leirvik og Henning Holti frå Ilar. Det var litt fortredeleg å starte med eit riv, eg tok med lista på veg ned. Men det det gjekk no bra etter kvart i konkurransen, seier Kim Nes Leirvik. På dei neste høgdene hadde Leirvik funne rytma og teknikken. Han gjekk glatt over alle høgdene heilt til lista låg på 4,30. Eg bytta stav etter 4,20. Det første hoppet mitt på 4,30 vart riv fordi eg ikkje hadde kome inn i rytma med den nye staven. På det siste hoppet mitt var eg svært nær å kome over 4,30. Så hadde eg satsa litt meir hadde det kanskje gått, seier Kim Nes Leirvik. Vinnaren i klassa gutar 18/19 stav, Jørgen Frydenlund, var i alle høve suveren med vinnarhøgda 4,51. Sprintaren Kjetil Westerås (17) frå Åheim deltok på 60 meter og 200 meter under Ungdomsmeisterskapen. På 200 meter fekk Westerås tida 24,98 og på 60 meter 7,79.

14 14 Mandag 29. januar 2007 Trivast godt i dei norske fargane FOTBALL: Lise Igland Senneset (17) deltok i helga på si første landslagssamling. Det gjekk veldig bra, seier den unge landslagsspelaren frå Bremanger. havar. Under landslagssamlinga for jenter 16/17 vart det spelt to interne kampar i laget. Lise Igland Senneset spelte ein svært god kamp på laurdag, men vart bytta ut etter første omgang. Landslagsstrenar Stein Roar Saltvik seier at då hadde han sett nok. Lise spelte ein veldig bra kamp på laurdag. Utifrå utgangspunktet med at dette var hennar første landslagssamling, må eg seie at ho gjorde ein veldig god innsats som venstreback på laurdag, seier landslagstrenaren. Karakterar Før kvar kamp skulle spelaren gje seg ein karakter, for så å setje karakter på seg sjølv etter kampen. Eg var ikkje heilt fornøgd. Difor sette eg lågare karakter etter kampen, men det var ikkje trenaren samd i. Han sette i staden opp karakteren ein del hakk, så han var godt fornøgd med innsatsen min, seier ei letta og glad Lise Igland Senneset. Ho fortel at ho var veldig spent og grudde seg før ho kom på samlinga, men ho vart godt teken imot av både støtteapparat og nye lagvenninner. Det er ein skikkeleg sosial og kjekk gjeng å vere med, seier Lise Igland Senneset på telefon frå Fredrikstad. Til vanleg spelar Senneset spiss på Bremanger, men har òg erfaring frå forsvarsspel. Er du ein allroundspelar? Nei, eg kan ikkje spele på midtbana. Det har eg ikkje kondis til, ler Senneset. Nivåskilnad Korleis merka du nivåskilnaden i forhold til jenteserien? Det er mykje meir springing her. Det er fysisk ein god del tøffare. I tillegg vert det brukt mykje meir lange innlegg og pasningar på dette nivået. Det er eg ikkje van med frå serien, seier Lise Igland Senneset. Trenar Stein Roar Saltvik seier at det kan vere ein stor overgang med tanke på nivåskilnaden til vanleg serie. Då vi bedømmer spelarane tek vi omsyn til kva utgangspunkt spelarane har. Lise var på si første landslagssamling og det kan vere tøft. Likevel kom ho Stein Roar Saltvik Landslagstrenar godt frå det, spesielt på den første kampen. På kampen søndag var ho bra, men på laurdag var ho veldig bra. På laurdagskampen var ho offensiv og med Lise gjorde eit veldig godt inntrykk framover på bana, det var det litt mindre av på søndag. Men alt i alt sit vi att med eit godt inntrykk, seier landslagstrenar Stein Roar Saltvik. Avgjersle i mai Lise Igland Senneset seier at ho gler seg til å kome heim, sjølv om det har vore kjekt og lærerikt på landslagssamling i Fredrikstad. No er eg sliten. Det har vore skikkeleg hardt, men veldig moro. Det skal bli godt å kome heim no, seier ho. Landslagsspelar: Lise Igland Senneset (17) frå Bremanger gjorde godt inntrykk på landslagstrenaren under samlinga i Fredrikstad i helga. No må Lise Igland Senneset vente til mai før ho får vite om ho er med på landslagssastinga vidare. Eg gjorde i alle fall så godt eg kunne, så det er berre å håpe, avsluttar Senneset. Realistisk og optimistisk: Målsetjinga til Asle-Knut Gangeskar i fjerde divisjon er å trene godt og arbeide for å vinne kampar. Sluttresultatet vil seie oss om vi har vore flinke nok, seier han. (Foto: Jo Carlson) God start for SIL FOTBALL (Skavøypoll- Sandane 3-2): Eg er skikkeleg kry av spelarane på Skavøypoll, seier Asle-Knut Gangeskar etter sin første kamp som hovudtrenar på Skavøypoll. havar. Det vart ein god debut for den nye trenaren til fjerdedivisjonslaget. Søndag spelte Skavøypoll treningskamp mot Sandane, og Asle-Knut Gangeskar legg ikkje skjul på at han har stor tru på spelarane sine. Det er skikkeleg hardt å spele tre gongar tjue minutt i hallen, men spelarane stod på og la ned ein svært god innsats, seier den stolte trenaren. Sjølv om Sandane var tabelljumbo i tredje divisjon gav dei Skavøypoll god motsand under heile kampen. All ære til Sandane. Det blir eit svært godt lag i fjerde divisjon. Dei er veldig løpssterke, så vi hadde nok å bryne oss på i treningskampen. Men spelarane på Skavøypoll gav ikkje opp, og dei imponerte meg verkeleg, seier Asle-Knut Gangeskar. Ein annan debutant under denne kampen var tidlegare TMFK-spelar Torstein Rutledal. Torstein gjorde eit veldig godt inntrykk. Vi prøvde han i mange ulike roler, og han løyste alle oppgåver på ein glimrande måte. Dette er ein kar det skal bli spanande å følgje med vidare, seier Asle-Knut Rutledal. Skavøypoll hadde fleire sjansar framfor mål. Vi hadde to stolpeskot og eitt skot i tverrliggjaren, men det må seiast at Sandane hadde sine sjansar dei òg, seier Asle-Knut Gangeskar. Målscorarane til Skavøypoll var Kim Andre Gangeskar, Øystein Weltzien og Børge Yndestad.

15 Mandag 29. januar Tapper kysten for turistar Vi ser nå at fiskekvoten på 15 kg som fiskeriminister Helga Pedersen innførte, skaper store problem for reiselivet langs kysten, seier Petter Løvik, som er næringspolitisk talsmann for Høgre. Tal frå NHO Reiseliv viser at enkeltbedrifter har fått ein nedgang i tyske turister på over 10 prosent, og nokre melder om nedgang for første gong sidan Etter at kvoten på 15 kilo fisk per turist vart innført i juni i fjor kom det raskt ein markant nedgang i tyske turistar til Norge, seier NHO Reiseliv. Høgre har tidlegare bedt dei raudgrøne om å revurdere turistkvoten og fått til svar at det vil dei ikkje. Høgre vil på ny ta opp saka i lys av dei nye tala frå reiselivet. Dette kan ikkje ha vore meininga då dei på kort varsel, og til protestar frå reiselivet, innførte den lave grensa i fjor sommar. Høgre meiner at fiskekvoten som turistane kan ta med må aukast til 25 eller 30 kg, seier Løvik. Val av representantar for B-aksjonærane (private) i Bryggja Grendahus. Møte tirsdag 6. februar kl Styret Mesta as er Norges størsteentreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Vi er ca kunnskapsrike og dyktige medarbeidere, som sammen skal være med å utvikle framtidens Norge. Mesta er en nasjonal bedrift med lokale kundesentra over hele landet. Vi tar på oss store og små oppgaver for stat, kommuner og bedrifter. I 2005 omsatte Mesta for ca 6,1 mrd. kroner. Prosjektleder Mesta, Elektro søker en utadvendt og engasjerende leder til å lede driftskontrakter isogn og Fjordane,samt porteføljestyring av prosjekt. Kontakt prosjektsjef Oddmund Lefdal tlf Søknadsfrist: 7. februar Søknad og mer informasjon Rustproblem? Miljøvenleg behandling med Noxudol. Ring for introduksjonstilbod. Tlf På jakt etter BIL? Sjå våre heimesider: TOYOTA NORDFJORD EID MOTOR VEST AUTO STÅRHEIM BILVERKSTED STRYN MEK. VERKSTED BERGE &CO Innvik FRYDENBØ BILSENTER eller lokalavisene sine nettsider Hus på Stadt ønskes kjøpt. Solveig W. Tveit T / Helst kveld. Ønskjer å kjøpe brukt TV m/tekst-tv. T / Snowboardbrett str. 132 cm, snowboardsko str. 40,5 og hjelm. Har også hockeyskøyter str. 35. Alt er lite brukt og selges rimelig. Tlf e.kl Årsmøte Vågsøy Hørselslag minner om årsmøte onsdag 31. jan kl på Røde Kors-huset. Fylkesleder Synnøve S. Engen er gjest på årsmøtet. Styret SELJE KOMMUNE Oppl.tenesta Tlf Møte Formannskapet er kalla inn til møte på kommunehuset, onsdag , kl EID KINO Dolby Digital Stereo Surround -EX HAPPY FEET Tysdag kl Laurdag kl Søndag kl år. Animasjon m/ norsk tale. 1t 48'. (Nokre dramatiske førfølgjelsesscener kan virke voldsomme på underårige) THE QUEEN Tysdag kl Laurdag kl Søndag kl Alle (tilr u/v) Drama. Filmen om dronning Elisabeth sitt propblematiske forhold til prinsesse Diana sin død, noko som skapte den verste tillitskrise mellom folk og kongehus i moderne tid. Onsdagstreff 31. januar kl BRASILIANSK KVELD med Franciella Grytting -Buffet med mange spennande rettar -heimebakt brød/salatar Pris kr p.p. NB: Hugs åbestille bord Velkommen til tlf FINALESALG Alle salgsvarer minimum savoy WOMENS CONCEPT

16 16 Mandag 29. januar 2007 MANDAG 29. JANUAR 21.35: Forbrytelsen 22.30: Reflektor: Den romantiske : Snatch 21.30: Brat Camp UK 20.30: Top Model USA Frokost-TV Er vi lykkelige, far? (t) Siste nytt Med hjartet på rette staden (t) Siste nytt Ut i naturen: Høydepunkter fra «En naturlig helaften» (ttv) Migrapolis: Oppføre seg som folk (t) Siste nytt En kongelig familie (ttv) Siste nytt Schrödingers katt (ttv) Bokbussen (t) Siste nytt Norge rundt (ttv) Åpen himmel: Syng håp! Siste nytt Drakejegerane (t) Den blå sandens hemmelighet (ttv) Siste nytt Energikampen 2006 (ttv) Totalt genialt! (t) Siste nytt Oddasat (t) Tid for tegn (t) Mánáid-TV (t) Nyheter på tegnspråk Barne-TV Mikkes klubbhus Sauer (ttv) Distriktsnyheter Dagsrevyen (ttv) Puls (ttv) Faktor: Amerikabussen (ttv) Norsk dokumentar Redaksjon EN Distriktsnyheter Dagsrevyen Forbrytelsen (t) (2:10) Da. dramaserie. Theis og Pernilles verste anelser er blitt til virkelighet deres 19 år gamle datter er funnet mishandlet og drept Kos og kaos (ttv) (4:8) Norsk magasin. Om barna i konsumsamfunnet Kveldsnytt Store Studio Dalziel og Pascoe (t) (1:8) Br. krimserie. Del 1 av Dalziel og Pascoe (t) God morgen Norge Nyhetene Frokostquiz God morgen Norge Fredag Hotel Cæsar Cheers Home and Away Den syvende himmel Party of Five Home and Away Malcolm i midten Venner for livet Scrubs That '70s Show Hotel Cæsar Nyhetene og sporten Været Tabloid Hotel Cæsar (11) Norsk dramaserie. Liv har trøbbel med å få finansiert bokkafeen. Kan hun fovente hjelp fra nyrike Storm? Farmen (10:30) Norsk realityserie Nyhetene Været Sportsnyhetene Wallander (2) Sv. spenningsserie. Wallander må oppspore nok en morder etter at en afrikaner ble funnet brutalt drept. Del 1 av Reflektor: Den romantiske besettelsen Norsk dokumentar. Lengselen og drømmen om den store kjærligheten har ingen aldersbegrensning Nyhetene og Sporten Været Hades-prosjektet (4:4) Am. spenningsserie. Smith er på desperat jakt ettet viruskilden NYPD Blue (3:22) Am. kriminalserie Sportsnyhetene Været Svisj hip hop Frokost-TV Natur: De sorte fuglene (t) Siste nytt Kar for sin kilt (t) (4:10) Br. dramaserie. Archie lar seg overtale til å dele mer ansvar med Paul Villmark (t) (1:2) Sv. dokumentar. Vi følger Bobbo Nordenskiöld langs de gamle inkastiene i Andesfjellene i Peru. Del 1 av Tilbake til 80-tallet: 1988 (ttv) Reportasjeserie Siste nytt Presidenten (t) (22:22) Am. dramaserie. Bartlet-administrasjonen forbereder seg på å forlate Det hvite hus Monty Pythons flygende sirkus (t) (13:13) Br. komiserie Snatch (t) Br./am. action fra Et diamantran får store ringvirkninger. En rufsete underverden med illegal boksing, tvilsomme våpenhandlere, hevngjerrige svinerøktere, en fargerik irsk sigøyner og en hund, er alle ute etter diamanten. I rollene: Benicio Del Toro, Brad Pitt, Vinnie Jones, Dennis Farina. Regi: Guy Ritchie. (15 år) Dagens Dobbel Miami Vice (t) Dagdrømmeren (t) Svisj chat Svisj non stop Interaktiv frokost Hus til salgs McLeods døtre Hårfin i L.A Glamour The Rachael Ray Show SOS barnevakten One Tree Hill Degrassi High Steg for steg Spin City Will & Grace Lokale sendinger/ OSLO-TV Aktuelt, Sporten og Været Bymagasinet Lokale sendinger/ OSLO-TV America's Funniest Home Videos America's Funniest Home Videos Hvordan se bra ut naken Kolleger til skrekk og advarsel Brat Camp UK Aktuelt, Sporten og Været The Closer Lokale sendinger/ OSLO-TV Klarsynte detektiver Joes leilighet Am. komedie fra (11 år) Aktuelt, Sporten og Været Joes leilighet forts Mess-TV natt Barnetreern TV-shop Dr. Phil Reba Strong Medicine Dr. Phil I gode og onde dager I gode og onde dager Oprah Homsepatruljen USA The O.C According to Jim Alle elsker Raymond Simpsons Kongen av Queens (18) Am. komiserie Prison Break (21) Am. dramaserie. Michael tvinger Pope til å flytte Lincoln over på sykestuen Alle elsker Raymond (185) Am. komiserie Top Model USA (8) Am. realityserie. Jentene får en se modellyrket fra flere sider Akutten (274) Am. dramaserie. En aggressiv ung mann med influensa blir en større utfordring for Morris og Sam enn de hadde forventet Close to Home (16) Am. dramaserie Sex og singelliv (4) Am. komiserie Kongen av Queens Seinfeld Bundy Final Days of Planet Earth Lov og orden Doktor Cassidy RADIO Morgensending Rapport Agenda Sportspegelen Nära djuren Erotikon Sv. stumfilm fra Rapport Gomorron Sverige Under stjärnorna Krokodill Bolibompa Lilla Sportspegeln Sport for og med barn. Med reportasjer, gjester og konkurranser i studio Rapport Saltön Plus Orkesterliv Supernatural Rapport Kulturnyheterna Bingo Royale Sopranos Nattsending Morgensending Gudstjänst Landet runt Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Aktuellt Fråga doktorn Kulturnyheterna Regionala nyheter Hos Jihde Den främmande jägaren Teheran: Det var en gång Aktuellt A-ekonomi Hockeykväll Nyhetssammanfattning Sportnytt Regionala nyheter Väder Först & sist Isabel Bayrakdarian Morgensending Trav: Dagens rätt Nya tider Ordjakten Nyheterna Kung av Queens Tredje klotet från solen Will & Grace That '70s show Felicity Förkväll Lokala nyheter Vädret Förkväll Lokala nyheter Nyheterna Jeopardy! Husdjur under plastikkniven i USA Prinsar & prinsessor Lokala nyheter Nyheterna Den vilda jakten på lyckan Am. dramakomedie fra Nattsending Frokostblanding TV-Shop ZTV Mix ZTV Mix Ukens ferskinger ZTV Mix Metal ZTV Mix Seinfeld Bundy Blush Familien Griffin Simpsons Missing Kongen av Queens Seinfeld Con Air Am. actionthriller fra (15 år) Simpsons Verdens villeste videoer Familien Griffin Blush Missing Bundy Nachspiel Wilder Kan. action fra Deepstar Six Am. science fiction fra Dragon Heart II Am. actioneventyr fra Steal the Sky Am. romantisk action fra Flesh + Blood Am. action fra Attila Krigerfolkets hersker Am. action-miniserie Attila Krigerfolkets hersker del 2 Am. action-miniserie Villmarkens sønn Am. eventyrfilm fra Red Sonja Am. action fra Angel Heart Am. grøsser fra Aspen Extreme Road House Vi elsker musikken Topp / Deja Voice Wild Wild Web Your Voice Planet Voice Topp The Voice of Madcon / Deja Voice artist, 3 hits Your Voice Planet Voice The Voice of Madcon Topp Wild Wild Web Your Voice Planet Voice The Voice of Madcon Vi elsker musikk Musehus Lilo og Stitch Kim Possible Keiserens nye skole Friminutt Fillmore Lloyd i Rommet Klassisk tegnefilm Diverse sendinger Brandy & Herr Visvas Frikvarter Lilo og Stitch Keiserens nye skole Fairly Odd Parents Den amerikanske dragen: Jake Long Kim Possible Zack & Codys søte hotelliv That's So Raven Fillmore Frikvarter Brandy & Herr Visvas Fairly Odd Parents Phil fra fremtiden Kveldssending Dagsnytt hver hele time Nitimen Det fikser P1! Distr.prgm Radiosporten Distr.prgm Norgesglasset Her og nå Distr.prgm Balsam Barnetimen for de minste Værmelding med langtidsvarsel Kveldsåpent Musikknytt Kveldsåpent forts Stjerneklart Nattønsket P.I.L.S spørsmål Rundt midnatt Spill våken Mot dag med andakt Værmelding med varsler for fiskebankene Mot dag forts Dagsnytt hver hele time unntatt kl , 20.00, og Språkteigen Ukas P2-artist: Gunnhild Sundli Sånn er livet Musikkmassasjen Verdt å vite spesial Dagsnytt Økonominytt UNG Grieg Kurer Sámi Radio Dagsnytt På sporet nytt på CD Kulturnytt Musikkredaksjonen RadioSelskapet Hallo igjen Dagsnytt Dagsnytt atten Ukas P2-artist: Gunnhild Sundli Radioteatret. «Det dumme hjertet» av Torborg Nedreaas Musikkantikk Folkemusikktimen Mytekalender P2s Blå Mix Notturno Glitz Hollyoaks Saint-Tropez Mot i brøstet Melrose Place Helene og gutta Rollebytte Hollyoaks Style Star Fat Chance Mot i brøstet Hope and Faith Hollywood-profiler: Michael Jackson OP Black Books Rikets røst med Otto Jespersen Man Show World famous for dicking around Am. underholdningsprogram Andromeda På kanten av stupet Max og Paddys guttetur Morgensending Kjempekonstruksjoner: Oljeutvinning På innsiden av Den forbudte by: Hemmeligheter Det visste jeg ikke Fullstendig vill På eventyr med Crittercam-WildTech: Løver Hayden Turners villmarksutfordring: Store katter De dødes gåter: Skjelettsjøen Insektangrep: Giftkriger Kjempekonstruksjoner: Oljeutvinning Det visste jeg ikke Bak Pompeiis fasade (p) Galskap i laboratoriet De dødes gåter: Skjelettsjøen Nattsending Morgensending Globe Guides Globe Trekker Earthwalkers Taste Of The Caribbean Opening Soon The Thirsty Traveler Dream Destinations: African Safari Globe Trekker Panasia Earthwalkers: Rotorua New Zealand Opening Soon: The Salt House Viva: Northern India Globe Trekker: Beijing City Guide The Thirsty Traveler: Australia: Wine's New Frontier The Thrillseekers Guide: Norway And Brazil Caprice's Travels Nattsending Morgensending American Chopper: Sykkel til ære for romferge En racerbil blir født Femte gir Stor, større, størst: Ubåter Topp Ti: De ti beste stridsvognene Livsfarlig fangst: Lange søvnløse netter Kjøreturer: Rods superbiler American Chopper: Sykkel til ære for romferge Mythbusters: Massiv kompakt Ray Mears i villmarken: Sibir Møkkajobber: Kyllingsorterer Livsfarlig fangst: Mållinjen Fra FBIs arkiver: Grenseløs jakt Nattsending Morgensending Planetens morsomste dyr Planetens morsomste dyr Krokodillejegeren: Steves historie Dyrepolitiet i Detroit: Kattefelle Animal Planet rapport Kjæledyr i nød Sjimpansedagbok Dyreparken Villdyr i Afrika Apestreker Apestreker Et liv blant aper: Se frykten i øynene Et liv blant aper: Å spise aper Dyrepolitiet i Phoenix: Huset med 60 katter Kjæledyr i nød Apestreker Veterinærvakten Nattsending Winterpark Weekend Alpint Hopp Tennis: Australian Open Mennenes finale Kunstløp: EM Oppvisningsgalla i Warszawa, Polen Bowls Innendørs-VM i Norfolk, Storbritannia Snooker: Malta Cup i Portomaso, Malta Første dag, direkte Fotball: Eurogoals Snooker: Malta Cup i Portomaso, Malta Fotball: Eurogoals Sport: Watts Winterpark Weekend Snooker: Malta Cup i Portomaso, Malta Golf: Buick Invitational Mennenes USA-tour Fotball: FA-cupen Chelsea - Nottingham Forest Fotball: FA-cupen Arsenal - Bolton Alpint: Verdenscuprenn i Kitzbühel Fra helgens renn Verdenscup: Skøyter i Heerenveen Opptak Boksing: Nikolai Valuev vs. Jameel McCline Fotball: The Championship Highlights Golf: European Tour Høydepunkter fra europatouren med engelske kommentatorer. The Commercial Bank Qatar Masters. P3-nyheter hver halvtime fra , deretter hver hele time fram til Dagsnytt og hver annen time fra Jonas Ken eller Torkil Drillpikene Kompani Knudsen Osenbanden Trash Kassett Harald Are Lund Urørt Nattradioen i samsending med P1 Nyhetspuls hver time. Samiske nyheter ved midnatt SAAB Hversaagod takkskalduha & co Canal Royal Rett Hjem Nyhetspuls Sportspuls Småprat Minipuls Jång Hei, Rune! Rett Vekk Zulu Endelig Voksen Magasin Endelig Voksen Portrett Nyhetspuls Best of Hvaersaagod- Takkskalduha SAAB Nyheter hver hele time , hver halvtime og Nyheter på samisk kl og Lise Michael direkte Colosseum Midt i Trafikken Sytten Tretti RadioRama Barnas Beste Kveldsshowet Den Beste Tiden Sytten Tretti Lyden av P4 Universum

17 Mandag 29. januar TIRSDAG 30. JANUAR 20.25: Kroppen 20.00: Svigerdatter søkes 21.35: Den tredje vakten 20.00: Dansefeber 19.00: Prison Break Frokost-TV Viten om: Resistente bakterier (t) Siste nytt Puls (ttv) Faktor: Amerikabussen Siste nytt Oddasat (t) Distriktsnyheter Siste nytt Distriktsnyheter Siste nytt Distriktsnyheter Siste nytt Distriktsnyheter Siste nytt Drakejegerane (t) Ninjaskolen Siste nytt Dracula junior Liga Siste nytt Oddasat (t) Fra loft og kjeller (ttv) Nyheter på tegnspråk Barne-TV Konrad katt Vennene på Solflekken Gubben og katten Distriktsnyheter Dagsrevyen (ttv) Ut i naturen: Magasin (ttv) Norsk for nybegynnere (4:6) Norsk dokumentarserie. Elevene til lærer Trudy gjør store framskritt, og nå er de klare for ekte norske vinteropplevelser Kroppen (ttv) (1:8) Norsk dokumentarserie. Hvorfor ser kroppen ut slik den gjør idag? Distriktsnyheter Dagsrevyen Standpunkt Extra-trekning (ttv) Bokprogrammet Norsk litteraturserie. Bokprogrammet finner nye sannheter om krigen i høstens bøker Kveldsnytt Kulturnytt Utsyn Paris Bamako (t) Kan. dokumentar Catterick (t) God morgen Norge Nyhetene Frokostquiz God morgen Norge Tabloid Hotel Cæsar Cheers Home and Away Den syvende himmel Party of Five Home and Away Malcolm i midten Venner for livet Scrubs That '70s Show Hotel Cæsar (11) Norsk dramaserie Nyhetene og sporten Været Tabloid Hotel Cæsar (12) Norsk dramaserie. Liv prøver å finne en bartender til Café Baudelaire Svigerdatter søkes (5:8) Norsk underholdningsserie.det blir dramatisk da Jack faller for alle damene han har fått på besøk Nyhetene Været Sportsnyhetene Grey's Anatomy (25:27) Am. dramaserie. Mens Denny venter på å få et nytt hjerte, krangler Addison og mannen om en faglig vanskelig sak Seks som oss (2:10) Norsk dramaserie om tro, håp og utroskap. Solfrid sliter med kjærligheten, Erik er i sjokk og Karine kollapser Kongen av Queens (2:22) Am. komiserie Nyhetene og Sporten Været I løvens hule (12:13) Am. dramaserie Eddie Sportsnyhetene Været Svisj chat Redaksjon EN Frokost-TV Sorgens ansikter: Foreldreløs (t) Siste nytt Perspektiv: Herbjørg Wassmo med tro på ordene Dokumentarserie Rovfuglane (t) (9:13) Am. sciencefictionserie : Bakrommet: Fotballmagasin Siste nytt Da dikene brast (t) (2:4) Am. dokumentarserie. Vi følger det som skjedde i New Orleans da orkanen Katrina forandret byen for alltid Smith og Jones (t) Br. komiserie Den tredje vakten (t) (18:22) Am. dramaserie. Monroe og Bosco må ta seg av en rasende mor som går amok på sosialkontoret Hjerte til hjerte (ttv) Ed Robinson (t) (1:6) Br. komiserie. Da den hemmelige elskerinnen hans på kontoret blir forfremmet til sjef, får den konstant deprimerte Ed Robinson sparken fra forsikringsselskapet Dagens Dobbel Kodenavn Hunter (ttv) Svisj metal Svisj non stop Interaktiv frokost Hus til salgs McLeods døtre Hårfin i L.A Glamour The Rachael Ray Show SOS barnevakten One Tree Hill Degrassi High Steg for steg Spin City Will & Grace Lokale sendinger/oslo-tv Aktuelt, Sporten og Været Bymagasinet Lokale sendinger/oslo-tv America's Funniest Home Videos America's Funniest Home Videos Dansefeber (2:14) Norsk talentkonkurranse. Bergen CSI: Miami (23:25) Am. spenningsserie. En ung milliardærarving blir funnet død i badekaret sitt under en fest Aktuelt, Sporten og Været C.S.I. (23:25) Am. spenningsserie Lokale sendinger/ Oslo-TV Klarsynte detektiver (2:10) Dokumentarserie Amazons and Gladiators Am. action fra Regi: Zachary Weintraub. (15 år) Aktuelt, Sporten og Været Amazons and Gladiators forts Mess-TV natt Dr. Phil Barnetreern TV-shop Dr. Phil Reba Strong Medicine Dr. Phil I gode og onde dager I gode og onde dager Oprah Homsepatruljen USA The O.C According to Jim Alle elsker Raymond Simpsons Kongen av Queens Prison Break Alle elsker Raymond Konebytte USA (17) Am. underholdningsserie Vanished (9) Am. spenningsserie. Agent Kelton er død, likeså en av Saras kidnappere Vanished (10) Am. spenningsserie. Selv om Jeffrey Collins stemte for Rainer, er ikke Sara sluppet fri Kongen av Queens (58) Am. komiserie Seinfeld (68) Am. komiserie Bundy (182) Am. komiserie Sweetwater: Historien om en rockestjerne Am. TV-drama fra Regi: Lorraine Senna Ferrara Diner Møtestedet Am. dramakomedie fra Regi: Barry Levinson. (15 år) RADIO Morgensending Rapport Vetenskapens värld: Kungadömet på flodens botten Vägen till Klockrike Rapport Gomorron Sverige Extra Born Wild Krokodill Bolibompa Allt och lite till Bobster: Lilla Aktuellt kortnyheter Grand Prix Rapport Uppdrag granskning Höök Argument Rapport Kulturnyheterna Orkesterliv Sändningar från SVT Morgensending Fråga doktorn Hockeykväll Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Aktuellt Go'kväll Kulturnyheterna Regionala nyheter Sprängstoff Backhoppning med susp Filmkrönikan Dansk designer: Louise Campbell Aktuellt A-ekonomi Livräddarna Nyhetssammanfattning Sportnytt Regionala nyheter Väder Bob le flambeur Fr. krimdrama Morgensending Ordjakten Nyheterna Kung av Queens Tredje klotet från solen Will & Grace That '70s show Felicity Förkväll Lokala nyheter Vädret Förkväll Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna och Ekonominyheterna Jeopardy! Grammisgalan Lokala nyheter Nyheterna, Ekonominyheterna och Sporten Vädret Boston Public Beväpnad och farlig Millennium Nattsending Frokostblanding TV-Shop ZTV Mix ZTV Mix Betong ZTV Mix Ukens ferskinger ZTV Mix Seinfeld Bundy Blush Familien Griffin Simpsons Las Vegas Kongen av Queens Seinfeld Novocaine Am. thrillerkomedie fra (15 år) Simpsons Verdens villeste videoer Familien Griffin Blush Bundy Nachspiel Blood Simple Am. thriller fra Villmarkens sønn Am. eventyrfilm fra Aspen Extreme Am. action fra Red Sonja Am. action fra Road House Am. action fra Puppet Masters Am. science fictiongrøsser fra Blood Simple Am. thriller fra Gråt, mitt elskede land Sørafrikansk thriller fra Color of Night Am. thriller fra Pit and the Pendulum Am. grøsser fra Tombstone Baby Monitor: Sound of Fear Vi elsker musikk Topp NEW 4 YOU Deja Voice Wild Wild Web Your Voice Planet Voice Topp The Voice of Madcon NEW 4 YOU Deja Voice artist, 3 hits Your Voice Planet Voice The Voice of Madcon Topp Wild Wild Web Your Voice Planet Voice The Voice of Madcon Vi elsker musikk Musehus Lilo & Stitch Kim Possible Keiserens nye skole Friminutt Fillmore Lloyd i Rommet Klassisk tegnefilm Diverse sendinger Frikvarter Lloyd i Rommet Kim Possible Brandy Frikvarter Lilo & Stitch Keiserens nye skole Fairly Odd Parents Jake Long Kim Possible Zack & Cody That's So Raven Fillmore Frikvarter Brandy Fairly Odd Parents Phil fra fremtiden Zack & Cody Kveldssending Dagsnytt hver hele time Nitimen Distr. prgm Radiosporten Distr.prgm Norgesglasset Her og nå Distr.prgm Balsam Barnetimen for de minste Værmelding med langtidsvarsel Kveldsåpent Musikknytt Kveldsåpent forts Herreavdelingen Nattønsket Cowboy & Indianer (R) Norsk på norsk Spill våken Mot dag med andakt Værmelding med varsler for fiskebankene Mot dag forts Dagsnytt hver hele time, og Scenerom Ukas P2-artist: Gunnhild Sundli Sånn er livet Musikkmassasjen Verdt å vite Dagsnytt Økonominytt Museum Sámi Radio Dagsnytt BluesAsylet Kulturnytt Musikkredaksjonen Radio- Selskapet Scenerom Dagsnytt Dagsnytt atten Ukas P2-artist: Gunnhild Sundli Kammertjenerne: Verdensfløytist i Ishavsbyen Sharon Bezaly på Nordlysfestival Radiofront: Ordfront Radiofront: Filmfront Radiofront: Popfront Mytekalender P2s Blå Mix Notturno Morgensending Hollyoaks Saint-Tropez Mot i brøstet Melrose Place Helene og gutta Rollebytte Bare for moro skyld Håndball-VM: Før kampen Håndball-VM: Kvartfinale Håndball-VM: Etter kampen Håndball-VM: Før kampen Håndball-VM: Kvartfinale Håndball-VM: Etter kampen John Cleese i vinens verden Out for a kill Am. action fra (15 år) I skuddlinjen Morgensending Insektangrep Kjempekonstruksjoner På innsiden av den forbudte by Det visste jeg ikke Fullstendig vill På eventyr med Crittercam-WildTech Hayden Turners villmarksutfordring De dødes gåter Insektangrep: Blodsugerne Kjempekonstruksjoner: Verdens største demning Det visste jeg ikke Når katastrofen inntreffer: Jordskjelv i Kobe Jorden under lupen: Bermudatriangelet Galskap i laboratoriet De dødes gåter Nattsending Morgensending Dream Destinations Viva: My Heritage The Global Nomad Middle East: Turkey Dream Destinations Globe Trekker Earthwalkers Panasia: Macau Opening Soon The Thirsty Traveler Great Historic Sites Grainger's World: Caribbean Blue Opening Soon: Grand Haven, Thali Earthwalkers: Burning Ghat Nepal & Rural Aussie Life Globe Trekker: Tunisia And Libya Globe Trekker The Thirsty Traveler Riding Eastern Europe Secrets Of Ancient China Nattsending Morgensending American Chopper: Sykkel til ære for romferge En racerbil blir født Femte gir Gigantisk flyttesjau: Svære boligblokker Topp Ti: Ubåter Livsfarlig fangst: Lady Luck Kjøreturer: Heavy Metal American Chopper: Ricks sykkel Mythbusters: Ståltåamputering Byggekongene: Dubai vintersportssted i ørkenen Livsfarlig fangst: Venner og rivaler Brainiac historiemisbruk Fra FBIs arkiver: Forrådet Nattsending Morgensending Sjimpansedagbok Dyreparken Villdyr i Afrika Apestreker Apestreker Gorilla: På sporet etter King Kong Krokodillejegeren: Afrikas ytterste grense Dyrepolitiet i Detroit: Snill bokser Animal Planet rapport Kjæledyr i nød Sjimpansedagbok Dyreparken Villdyr i Afrika Amasonas en kjempeelv Ekstreme dyr Dyrepolitiet i Phoenix: Fanget! Kjæledyr i nød Apestreker Veterinærvakten Nattsending Ekstremsport: YOZ Cyclo-Cross VM i Hooglede, Belgia. Opptak Sport: Watts Fotball: Eurogoals Hopp Snooker: Malta Cup i Portomaso, Malta Fotball: Eurogoals Fotballmagasin med målkavalkade fra europeiske ligaer Fotball: Firenasjoners i Ganzhou, Kina Kvinner: Tyskland England, opptak Snooker: Malta Cup i Portomaso, Malta Andre dag, direkte Hopp Snooker: Malta Cup i Portomaso, Malta Boksing Poker Golf: Qatar Masters Bowling: STRIKE! Injection Liverpool TV Alpint: Verdenscuprenn i Schladming Slalåm første omgang, direkte Fotball: The Championship Highlights Fotball: Høydepunkter fra FA-cupen Høydepunkter og mål fra de seneste kampene i den engelske FA-cupen Alpint: Verdenscuprenn i Schladming Slalåm andre omgang, direkte Klassiker'n Cupfinalen i 1998 mellom Rosenborg og Stabæk KOTV Reportasjer og nyheter. P3-nyheter hver halvtime fra , deretter hver hele time fram til Dagsnytt og hver annen time fra Jonas Ken eller Torkil Drillpikene Kompani Knudsen Osenbanden Trash Kassett Pyro Urørt Nattradioen i samsending med NRK P1 Nyhetspuls hver time fra , samt 06.30, 07.30, 08.30, og SAAB Hvaersaagod-Takkskalduha & co Canal Royal Rett Hjem Nyhetspuls Sportspuls Småprat Minipuls Jång Hei, Rune! ny: Norsk Kebab Superstreng Ærlig talt Nyhetspuls Best of Hvaersaagod-Takkskalduha SAAB Nyheter hver hele time , hver halvtime og Utvidet nyhetssending kl Lise Michael direkte Colosseum Midt i Trafikken Sytten Tretti RadioRama Barnas Beste Kveldsshowet Den Beste Tiden Sytten Tretti Lyden av P4 Universum

18 18 Mandag 29. januar 2007 flu til fjell Gunnhild Berge Stang har navnedag på tirsdag. Mandag: Herdis, nordisk, hær + gudinne, dis. Hermod, nordisk, ant. fra tysk, hær + sinnsstemning, mot. Hermann, tysk, hær + mann. navnedag Tirsdag: Gunnhild, nordisk, strid + strid. Gunda, tysk, strid el. av Gunne. jubilanter 90 år Torsdag Sverre Olsen, Åram 85 år Torsdag Sverre Oddmund Nygård, Flatraket 80 år Fredag Edith Størdal, Svelgen Søndag Lene Alida Eikeset, Bremanger 75 år Onsdag ArvidMyklebust, Syvde Torsdag Magnus Trollebø, Deknepollen Mandag Olav Hundeide, Nordfjordeid 70 år Fredag Erna Kitty Dahl, Svelgen Mandag Oddbjørg V. Langeland, Kalvåg Tirsdag Magnar Kåre Hjelle, Nordfjordeid 65 år Onsdag Inge Kåre Haddal, Fiskåbygd Fredag Jorunn Martha Eimhjellen, Svelgen Kari Myklebust Kjørslevik, Svelgen Dagfinn Per Venø, Flatraket Søndag Leif Ottar Storeide, Fiskåbygd 60 år Onsdag Kåre Oksholen, Deknepollen Torsdag Åse Pedersen, Lillebø, Fiskåbygd Fredag Johanne Pernille Lofnes, Måløy Mandag Marit Henden Nilsen, Nordfjordeid Anne Marie Seljeseth, Stårheim 50 år Onsdag Bernt Inge Vedvik, Måløy Fredag Randi Karen K. Grotle, Bremanger Norunn Kjøsnes Nilsen, Nordfjordeid Lørdag Solveig Hagen, Nordfjordeid vi gratulerer Vil du gratulere noen med dagen, forlovelsen, bryllupet, ny jobb, nytt hus eller rett og slett ønske noen god ferie, velkommen hjem, god bedring osv.? Sett inn en annonse på denne siden. På turné med «Panamahatten» Dahl-historie: Roald Dahls «Panamahatten» vert vist på ungdomsskulane i fylket for tida. (Foto: Lars Opstad/Rikskonsertane) Ungdomsskulane i distriktet får i desse dagar sjå stykket «Panamahatten» av Roald Dahl, framført av skodespelar Mina Saunte og slagverkar Eddie Andresen. I dag er det Måløy sin tur. Kari Midtgård Råsberg telefon I dette programmet framfører skodespelar Mina Saunte og slagverkar Eddie Andresen Roald Dahl si historie «Panamahatten», ei historie om ein ung amerikanar som veddar veslefingeren på at lighteren hans tenner ti gonger på rad. Historia er filmatisert og synt på NRK som ein av Hitchcock sine favorittar. Historia om mannen med Panamahatten er ei av Roald Dahl sine mørkaste historier, også kjend som «Man from the South». Sjølve Panamahatten er eit symbol som lever, både i litteraturen, på film og i målarkunsten, med ei 400 års eksklusiv historie bak seg. Det tek opp til åtte månader å flette ein ekte panamahatt, og prislappen er rundt kroner. Hatten har alltid stått som eit symbol for rikdom og lovord i sosietetskrinsar, men Domstein kjøper ny bedrift på Sørlandet Domstein Enghav AS blir hovudeier av nytt fiskemottak på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Domstein Enghav AS har et heleid fiskegrossistselskap på Flekkerøy, - Reinhartsen AS. Dette selskapet har nå sammen med Finny Sirevaag AS etablert et nytt selskap; Flekkerøy Fiskemottak AS. I det nye selskapet har Reinhartsen AS 90% og Finny Sirevaag 10% av aksjene. Gjennom det nye selskapet vil Domstein Enghav AS få direkte tilgang til de kvantum som landes av fisk og reker. Domstein Enghav AS vil ved denne etableringen sikre en enda bedre tilgang på fersk fisk og ferske reker til markedene i sørog øst Norge. Flekkerøy Fiskemottak AS og Reinhartsen AS vil i løpet av kort tid drive virksomhetene i samme bygg på Flekkerøy under felles ledelse. har også ei overtruisk side. Vonde tunger skal til dømes ha hatt det til at hattane slett ikkje var handfletta, men at dei vaks direkte som blad på ein spesiell plante som vart dyrka i Ecuador. I Rikskonsertane si framsyning om Panamahatten gjev forteljar Mina Saunte historiene eit scenisk liv. Slagverkar Eddie Andresen kler dei i ei musikalsk drakt med pulserande rytmar og mystiske klangar i takt med forteljinga. Ungdomstrinnet på Eid, Davik, Hauge og Svelgen har allereide sett framsyninga. I dag er det to framsyningar på Vågsøy ungdomsskule i Måløy, og i morgon er det Selje og Stadlandet sin tur. rettelse venstre I artikkelen om nominasjonsprosessen til Vågsøy Venstre kom det dessverre fram to feil. Då Liv Henjum tok til i kommunestyret i 1975 var det berre ei handfull kvinner som var folkevalde, ikkje halvparten som vi kom til skade for å skrive. Men då Liv Henjum vart ordførar i 1995 var over halvparten av kommunestyret kvinner. Henjum fortel at i gruppa til Venstre var heile 10 av dei 14 kommunestyrerepresentantane kvinner. Leiar i Vågsøy Venstre vil òg presisere at partiet er på jakt etter engasjerte menneske. Om dei er etablerte, slik som avisa skreiv, vil ho ikkje legge seg borti. Vi seier oss leie for feilen. dagens tekst Bare i håp til Gud vær stille min sjel! For fra ham kommer mitt håp. Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes. Salm. 62, 6-7) Med denne håpets stjerne lysende over oss kan vi gå frimodig inn i fremtiden med nye mål i sikte, bidra til å fremme Guds rike blant menneskene. Stadig må vi la Guds ord være rettesnoren i alt vårt arbeid og livsførsel, i det vi vet at Herren vil lære og vise oss den vei vi skal vandre. Vi må be om Åndens ledelse i alt vi foretar oss. Så lyser løftesordet fra Herren som en funklende stjerne over vårt liv: «Se jeg er med dere alle dager intil verdens ende». «Så går vi frimodig i striden, når Frelseren alltid er med». dødsfall takk Min kjære mann, min far, vår stefar, svigerfar, morfar/farfar, bror, svoger og onkel Reidar Peter Fagerlid født 23. februar 1927, sovnet stille inn på Kulatoppen omsorgssenter søndag Kirsten Britt Helèn - Ole Andrè Reidunn - Harry Anne Kari - Jan Ole John-Inge - Anne Berit Barnebarn og oldebarn Øvrige familie. Ditt gode hjarte har lagt seg til ro, du kviler så stille og fredfult no. Gode minner om deg vi i hjarta vil gøyma. Din kjærleik og omsorg vi aldri vil gløyma. Begravelse fra Nord-Vågsøy kyrkje fredag kl Alle er hjertelig velkommen. Minnestunda avsluttes ved graven. Hjarteleg takk til alle som fylgde vår kjære Gudrun Hove til siste kvilestaden 5. januar Takk for kransar, bårebukettar, blomster og minnegåve. Takk for alle varme tankar og helsingar frå slekt og vener. Takk til Selje Pleie og Omsorg, Nordfjord sjukehus og Florø sjukehus for god pleie og omsorg. Familien Varm takk for deltaking, blomsterhelsingar og omtanke då vår kjære mamma, Ragna Fristad gjekk bort. Takk også for gåva til Blindeforbundet. Alvrunn, Gerd, Ragnhild og Grete med familie

19 Kari Midtgård Råsberg direkte tlf.: e-post: Mandag 29. januar 2007 Vågsøy: Dette bildet fra 1920-åra er en del av et gammelt panoramakort over Måløy og Moldøen. Til høyre ser vi litt av Moldøen og bygningene som stod der. Det var Einar og Audun Lem sammen med skipsreder Jakob Kjøde som eide Moldøen den gangen. De tre danna et selskap, Aktieselskapet Einar Lem, og kjøpte i 1921 Moldøen fra Aktieselskapet Johan C. Martens & Co i Bergen for kroner. De videreførte den etablerte forretninga med sild, fisk og tran, og hadde tankstasjon. Under Måløyraidet i 1941 gikk alle husene på Moldøen opp i flammer. Til venstre på bildet ser vi nordre del av Måløy, med blant anna Måløy Kjølelager. i d a f ø r i t Januar 1937 Januar 1977 Januar 1926 Januar 1937 Januar 1977 Januar 1957 Januar 1957

20 i i s t s l Vi søkjer makt og vi gjer det med Ernst Veum som toppkandidat. Formann i Luster Framstegsparti, Harald Vatne til Sogn Avis tipstelefon 1000 kroner til månedens beste tips h e l t t svar skyldig? 1 Hva slags dyr er en dobbeltbekkasin? 2 Hva måler en geigerteller? 3 Hvilket land var tidligere kjent under navnet Tysk Sydvest-Afrika? 4 Hvem spilte hovedrollen i den norske filmklassikeren Ni liv? 5 Hva heter hovedstaden i Uruguay? Emilie, Sara og Daniel bygger snøhule i Gate 6 i Måløy. Innsendt av: Inge Jarl Kvalheim, Måløy svar 1. En fugl. 2. Radioaktiv stråling. 3. Namibia. 4. Jack Fjeldstad. 5. Montevideo. vær i vente Tirsdag Ørsta foto finish 12 m/s 4-6 Måløy 3-5 Har du et bilde du ønsker å dele med våre lesere? Hver mandag presenterer vi noen av lesernes egne bilder på denne siden. Digitale bilder sendt på e-post er ønskelig. Send bilder til: eller:, pb. 55, 6701 Måløy 4-6 Florø Sol/måne Sandane MÅLØY: Sol opp kl Sol ned kl Dagens lengde har økt med 2 t. og 14 min. siden vintersolverv. Måne opp kl Måne ned kl Vannstand 3-5 Flo kl og kl Fjøre kl og kl Onsdag Og så kom snøen igjen. Innsendt av: Stine L. Myklebust, Holvik Perfekt kveld på sjøen. Ser ut over vestre del av Bremangerlandet. Innsendt av: Hilde Randi Grotle, Bremanger 10 m/s 1-3 Florø 1-3 Måløy 0-2 Ørsta 0-2 Sandane Sol/måne MÅLØY: Sol opp kl Sol ned kl Dagens lengde har økt med 2 t. og 20 min. siden vintersolverv. Måne opp kl Måne ned kl Vannstand Flo kl og kl Fjøre kl og kl Skongenes i grått vintervær Innsendt av: Britt Småvik, Måløy Langtidsvarsel TORSDAG FREDAG LØRDAG Zits Morgenlys over Maurstadnekken Innsendt av: Åshild Rimstad, Bryggja SV 10 m/s NV 20 m/s SV 5 m/s - Jeg kommer med toget, går med toget og toget kan ikke gå uten meg, men jeg er helt unyttig. Hvem er jeg? - Bråket.

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 Nr 9 - november 2013 På veg mot draumene side 8-11 Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 leder I skolen 9 2013 Styrker praksis i landbruket 4 Byrådet i Bergen vil ha karakterer i

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester,

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester, 64 NYE GAMLE MØBLER: Espen Bratthammer og Yvonne Svendsen på The Burlington Arms er fornøyde med at de har fått tak i «nye» stilriktige møbler til puben. - Møblene er nesten 100 år gamle, forteller Bratthammer

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Ikke unge nok. For mange problembarn

Ikke unge nok. For mange problembarn Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 20 onsdag 15.10.2003 Gratis «Nidar: Det er oktober, for søren!» Kommentar side 2 Ikke unge nok Foto: Hedda Lunder Bredvold For mange problembarn Kultur- og oppvekstsjef

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 3 Dagsreferat 12. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Under landsmøtet blir det laget dagsreferater av forhandlingene, og disse blir levert delegatene påfølgende morgen

Detaljer

Museer uten forskning

Museer uten forskning a p r i l 2 0 0 9 N U M M E R 4 Å R G A N G 41 F Museer uten forskning Museene mangler tid og kompetanse til å prioritere forskning. Nå må forskningen satses på, krever ansatte og ledere ved museene. Side

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

oss Valgte Fagforbundet tillitsvalgte desmber nr. 9 /2014 Årgang 12

oss Valgte Fagforbundet tillitsvalgte desmber nr. 9 /2014 Årgang 12 http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte desmber nr. 9 /2014 Årgang 12 B-Postabonnement Returadresse: Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Valgte Vellykket: Hordaland

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet Forskerforum DESEMBER 2014 NUMMER 10 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Vi druknar i informasjon Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17 LEDER Øyeblikkets tyranni Kommer

Detaljer

DAG OG TID. «Ivar Aasen er målaren som går inn i sitt eige kunstverk og blir borte.» Dag og Tid feirar 200-årsjubilanten.

DAG OG TID. «Ivar Aasen er målaren som går inn i sitt eige kunstverk og blir borte.» Dag og Tid feirar 200-årsjubilanten. minneord Kåre Lunden var ein sterk kampfelle SIDE 25 kommentar NTB har nullkompetanse i energispørsmål. side 6 fri vekeavis for kultur og politikk reportasje side 14 15 a-avis For å leggje ferien til Turkmenistan

Detaljer

Lektorbladet. Omstridte reformer i Rogaland. www.norsklektorlag.no

Lektorbladet. Omstridte reformer i Rogaland. www.norsklektorlag.no Nr. 2-2003 2. årgang Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Omstridte reformer i Rogaland www.norsklektorlag.no NÅR KVALITET BETYR NEDSKJÆRING Foto: Øivind Larsen Per Thorvald Larsen Ansvarlig

Detaljer

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER Nr. 4/2014, 1. desember Denne høsten har vi mye på lur: Gratulerer som norgesmestre! Forus og Gausel Idrettslags Jenter 16 vant cupen 2014. Les mer på side 4. ÅPNINGSTIDER I DESEMBER 15.-23. desember kl

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer