Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord"

Transkript

1 Størst i Nordfjord Synsprøve Nr årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling i fotball for jentespelarar. Sporten Herman Hagen klagar Helse Førde inn til fylkeslegen for feilbehandling av kona sin kreftsjukdom. Side 4 og 5 D o b l a a n t a l l l æ r l i n g e r Elektro- og IT-bedriftene i Sogn og Fjordane tok i fjor inn 45 lærlinger. Det er ei dobling av det som er vanlig, og det største problemet er ikke å skaffe nok læreplasser, men å skaffe nok lærlinger. Ulvesund Elektro i Vågsøy har for tida fem lærlinger. Ved å ha flere lærlinger samtidig, håper de å skape et miljø for ungdommene og få dem til å bli værende i bedriften også etter læretida. Side 6 og 7 Kulturen blomstrar i Vågsøy Med ei gedigen lyssetjing bak seg kunne dansegruppa ss-crew og Kristoffer R. Støylen i bandet Adrenaline underhalde 218 tilskodarar i Samfunnshallen. Laurdag arrangerte Vågsøy Ungdommens Kulturmønstring 2007, og dommarane hadde ein stri tørn med å bestemme seg for kven dei skulle sende vidare til fylkesmønstringa. Side 10 og 11 Sentralbord: Tipstelefon: E-post:

2 2 Mandag 29. januar 2007 debatt Trygg skuleveg Arne Kråkenes har opplevd marerittet som sjåfør. Han har køyrt på eit menneske. Heldigvis gjekk det bra med guten som Kråkenes trefte, men at han no går ope ut for å fortelje om eiga erfaring for at det ikkje skal skje igjen er beundringsverdig. Kråkenes fryktar at Ansvarlig redaktør Erling Wåge det skal skje nye ulykker og vi er svært redd for at den frykta er reell. Vegstrekninga frå Måløybrua og til skule- og kultursenteret på Tennebø er ei av dei mest trafikkerte og farlege strekningene vi har i vårt distrikt. Det er ei strekning som alt er ulykkesbelasta og som det må gjerast noko med før fleire ulykker skjer. Sjølv om det er gangveg på strekninga og fotgjengarovergangane har gatelys, er lysa av ein slik kvalitet at dei ikkje hjelper sjåførane i regnvêr og med møtande trafikk imot. Den patenten med blinkande lys ved fotgjengarovergangane som vart prøvd ut på Bryggja tidlegare bør setjast opp permanent på denne strekninga. Då vil vi som sjåførar vite at det er folk på veg over og vi kan stoppe i god tid. Også når det gjeld kvaliteten på dei lyspærene som vert nytta er det lett å gje Kråkenes rett. I dag vert det brukt rimelegare lyspærer enn tidlegare og også når det gjeld dette produktet kan det verke som ein får det ein betalar for. Gatelysa på denne strekninga verka å vere langt betre før dei billege pærene vart skrudd på plass. Ei anna sak er at spesielt ungdom og vaksne er alt for dårlege til å bruke refleks. At refleks reddar liv er ikkje berre eit munnhell. Det er sanning. Det å ta på seg ein refleksvest er den absolutt billegaste og beste livsforsikringa fotgjengarar kan få. Det er derfor gledeleg at Måløy vidaregåande skule set trafikktryggleik på dagsordenen komande onsdag. Eit samarbeid mellom skule og elevråd skal setje fokus på tryggleiken langs vegen. Det kan fort vere den viktigaste skuledagen for heile året. Det er alltid lettare for ein fotgjengar å sjå ein bil, enn det er for bilisten å sjå ein fotgjengar. Dersom alle tenkjer over kva følgjer ei trafikkulykke kan få, bør ingen gå ut utan refleks. - Trur du ei kvinne stiller til ordførarval i Vågsøy... - Ja,då kan det bli liv... Aleinebuande sin kvardag må betrast Stortingsrepresentant Erling Sande Senterpartiet Så er det dokumentert enno ein gong: Aleinebuande kjem dårlegare ut enn oss andre. Statistisk Sentralbyrå har sist haust i ei grundig undersøking om aleinebuande sine levekår funne at store deler av denne gruppa har sakka akterut dei siste ti-åra. Undersøkinga viser at dei aleinebuande slit meir enn andre med økonomien, med helsa og på arbeidsmarknaden. Dei aleinebuande tel no om lag 25% av befolkninga over 16 år. Vi finn halvparten av dei aleinebuande mellom den fjerdedelen i befolkninga som har dei lågaste inntekter. Frå 1990 har andelen aleinebuande under 49 år i denne låginntektsgruppa auka frå 32% til 42%. Andelen som OECD definerer som fattige er fire gonger så høg mellom aleinebuande under 30 år. Blant aleinebuande kvinner er i alderen år er andelen «fattige» det doble av gjennomsnittet. Medan bu-utgiftene for aleinebuande har auka med 40% sidan 1987, har den berre auka med 16% for andre. Færre av dei aleinebuande Dag Eirik Løvslett, Svelgen Eksperter på spilleavhengighet mener kulturminister Trond Giske (Ap) også må innføre seddelforbud for bingoautomater. Ikke bare i forretninger. Dette utaler leder Tore Paulsen i hjelpetelefonen for spilleavhengige, det samme mener psykiater Hans Olav Fekjær, leder av Norsk forening for pengespillproblematikk (NFP). Selvfølgelig er det godt at eig sin eigen bustad i dag, enn for 15 år sidan. Senterpartiet har sidan Utjamningsmeldinga vart lagt fram av Magnhild Meltveit Kleppa i 2000, fremma forslag om å betre dei økonomiske tilhøva for dei aleinebuande. Alle forslag har blitt stemt ned med grunngjeving om at det er behov for meir fakta for å finne treffsikre ordningar. No meinar Senterpartiet at det ikkje trengs meir fakta! No lyt det kome forslag på bordet som kan rette opp ei urettferdig utvikling. Regjeringa har difor varsla at det skal kome ei sak om dei aleinebuande sin situasjon. Senterpartiet vil bidra aktivt i arbeidet med regjeringa sin «aleinebuandepolitikk». Eit tiltak kan vere å gje unge aleinebuande med låg inntekt og høge bu-utgifter høve til å bli inkludert i bustøtteordninga, og å gje fleire boligtilskot og startlån for å kunne eige sjølv. Ein må òg vurdere om prinsippet om volumavhengige offentlege avgifter skal gjennomførast ut frå tanken om at forureinar betalar, og etter ei målsetning om å avgrense forbruksveksten. Ved betaling av avgifter til vatn/avlaup, renovasjon og andre kommunale og statlege spilleautomater blir fjernet, og at dersom det kommer nye, så må de være mindre aggressive. Men da ønsker jeg også å fokusere på Norsk Tipping, som driver en aggressiv markedsføring for å lokke til seg spillere. Vi kan ta som eksempel lotto på lørdager brutto inntekt bare for dette spillet er over kroner, det er like mye som Norsk travselskap har på en uke. Norsk Tipping omsetter Levekår: Erling Sande og Senterpartiet vil betre dei økonomiske tilhøva for aleinebuande. innkrevjingar kjem einpersonhushald ofte særskilt dårleg ut. No når alle fakta er på bordet, håpar eg på brei semje i Stortinget om ein ny politisk kurs også på dette området Spilleavhengige satser på bingoautomater for over 150 millioner kroner på en uke her også de som spiller, som blir spilleavhengige. Men disse personene ser man ikke, man hører bare om dem når de vinner flere millioner. Norsk tipping bruker alle knep for å få spillere til sine spill, ulike reklamestunt, sms og E-post samt i og utenfor spillebutikk eller spill på nett. Dette tillater kulturdepartementet. Er det ikke på tide at kulturminister Trond Giske (Ap), leder Tore Paulsen i hjelpetelefon for spilleavhengige og psykiater Hans Olav Fekjær i NFP ser all spilleavhengighet i ett større perspektiv. Er det ikke på tide at Trond Giske setter ned prisene på spillebonger i Norsk Tipping, setter ned de gigantsummene en kan vinne. Eksempel fra 30 til 40 millioner ned til kroner. Var det ikke 500 kroner på en spilleautomat, som var foreslått av Svarstad Haugland? ønsker å rette seg etter «Vær Varsom-plakaten» sine regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 17, P.b. 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon , e-post: Adresse: Postboks 55, 6701 Måløy Telefon: Telefaks: E-post: Annonser: Abonnement: Utgivelsesdager: mandag, onsdag og fredag. Redaksjonen: Telefon Privat Mobil E-post Red./daglig leder Erling Wåge Red.sekretær Odd L. Drabløs Åge Senneset Kari Midtgård Råsberg Jo Carlson Hildegunn Løken Ingrid Elisabeth Haugen

3 Mandag 29. januar nyheter Pipebrann i Eid Det oppstod laurdag morgon pipebrann i eit hus i Eid. Vakthavande ved politiet, Kjetil Avsnes, seier at det gjekk bra, og brannen vart fort sløkt. «Tansøy» inn i ny morgonrute Den nye ekspressbåten til Fjord1 Fylkesbaatane skal inn i ruta til kystvegekspressen. Frå 1. mars vert det morgonrute frå Måløy. kommunevalet 07 vågsøy rv Åge Senneset telefon Det opplyser Magnar Svendsen, som er driftssjef for hurtigbåtane i Fjord1 Fylkesbaatane. Dermed ver planane om tidleg rute frå Måløy til Florø realiserte og det skjer allereie frå frå 1. mars Dette gjer at folk frå Vågsøy kan rekke flya til Oslo og Bergen som har avgang frå Florø rundt klokka sju. Vi jobbar i med å finne løysingar som gjer at båten kan ta med seg bilar til og frå Måløy, men har ikkje løyst dette ennå. Det skal vere gjort innan 1. mars, opplyser Svendsen til Fjordenes Tidende. Den nye båten har kapasitet til 96 passasjerar og kan frakte 10 personbilar. Den kan ta med ein lastebil og seks personbilar. Vi meiner at dette er eit tilbod som dei reisande har sakna. Å få ta med bil på båten er langt enklare enn å køyre den lange vegen frå Måløy til Florø. Her sparer ein tid og spesielt om vinteren vil mange velje å køyre bilen ombord på båten, i staden for å måtte køyre over to fjellovergangar, seier Svendsen. «Tansøy» er bygg nummer 57 frå Båtservice Mandal AS. Fartøyet er nesten 30 meter langt og har ei breidde på ni meter. Rutefarten er mellom 30 og 32 knop. Fredag vart «Tansøy» døypt og Magnar Svendsen fortel at det var ei flott markering av den nye ekspressbåten til Fjord1. Gudmor Kjellaug Veivåg Høyvik døypte «Tansøy», og sjampanjeflaska knuste på første forsøk. Så dette lovar bra, seier Magnar Svendsen. Geir Oldeide i Vågsøy RV har store vanskar med å få folket med seg på liste til valet i haust. Ja, det ser svart ut, seier RV-politikaren. havar. Draumen til RV om å få den første ordføraren i landet er i faresonen. Leiar i Vågsøy RV seier at det viktigaste no er å kunne stille med ei liste til kommunevalet. Eg har ikkje bestemt meg om vi skal stille med ordførarkandidat. Føresetnaden for det er no om vi i det heile greier å stille ei liste. Tanken på å vere første RVordføraren i landet er skremmande. Det vil bli eit gedigent utstillingsvindauge for RV, og eit stort mediekøyr. Skal det i det heile vere aktuelt, må eg ha folk rundt meg, og det er nettopp det vi manglar no, seier Geir Oldeide i Raud Valallianse. Fargeklatt Det som er litt artig er at fleire seier at dei ikkje er samde med politikken vår, men at det er sundt for det politiske miljøet at vi er i kommunestyret. Difor håpar eg verkeleg at vi får folk, slik at vi framleis kan vere med i kommunestyret i Vågsøy, seier Oldeide. I dag har RV kommunestyrerepresentantar i Førde, Høyanger og Naustdal i tillegg til Vågsøy. Av desse kommunane er det berre Vågsøy som skal ha direkteval av ordførar. Eg meiner at Vågsøy absolutt treng RV, men eg kan ikkje gjere jobben åleine lenger, seier Oldeide. Naturleg avgang På grunn av flytting og sjukdom har RV fått store reduksjonar i mannskapet sitt den siste tida. Og Oldeide seier at det er stort behov for fleire medlemmer i lokalpartiet som kan vere med å Listesankar: Geir Oldeide har store vasnkar med å få fylle RV-lista i Vågsøy. Svart for dei raude gjere ein jobb. Idag er det vel berre eit par stykke som har sagt ja til å vere med. Men eg trur kanskje at det sit ekstra langt inne å seie ja til å stå på RV-lista. Vi er eit spesielt og lite parti. Vi må gjere alt rett, og fallhøgda er stor, seier Oldeide. RV trengst vel kanskje meir enn nokon gong. I tida Silden har vore ordførar har Vågsøy blitt drive meir og meir som ein butikk. Og kommunen treng nokon som kan stå imot denne styringsforma. Fristen for nominasjonen er 1. april, og eg håpar og satsar på at vi då er i mål med lista vår, avsluttar Geir Oldeide. Marked/salg: Telefon Privat Mobil E-post Mark.sjef Ståle Tennebø Nils Holvik Nordfjordsamkøyringa: Telefon Privat Mobil E-post Nils Holvik Ragnhild Marie Solheim Kontorleder: Telefon Privat Mobil E-post Gerd Gangsøy Abonnementspriser nov okt. 2007: Kr. 365,- pr. kvartal (Sogn og Fjordane + Møre og Romsdal) Kr. 380,- pr. kvartal (resten av landet) Kr. 598,- pr. halvår (Sogn og Fjordane + Møre og Romsdal) Kr. 630,- pr. halvår (resten av landet) Kr. 1090,- pr. år Kr. 1140,- pr. år (Sogn og Fjordane + Møre og Romsdal) (resten av landet) Innleveringsfrister for annonser: Mandagsavisen: Rubrikkannonser (1 spaltere) fredag før kl Forretningsannonser torsdag før kl Onsdagsavisen: Rubrikkannonser (1 spaltere) tirsdag før kl Forretningsannonser mandag før kl Fredagsavisen: Rubrikkannonser (1 spaltere) torsdag før kl Forretningsannonser onsdag før kl

4 4 Mandag 29. januar 2007 helse førde Stolar ik Yrkessjåfør: Martin Blaalid meiner at mange fotgjengarar er uansvarlege i trafikken. (Foto: Åge Senneset) Vil snu negativ fotgjengartrend - Det nyttar ikkje å setje opp meir lys ved gangfelta viss ikkje fotgjengarane blir meir disiplinerte i trafikken, seier Martin Blaalid. Hildegunn Løken telefon Martin Blaalid bur i Deknepollen, og har følgt med på debatten rundt trafikktryggleiken i området. Han meiner det blir feil å halde bilførarane ansvarlege når påkøyrsler skjer som følgje av at fotgjengarar ikkje brukar refleks. Eg er delvis enig i synspunkta til Arne Kråkenes, men eg synest det må kome tydelegare fram at alle trafikantar, fotgjengarar inkludert, har eit ansvar når dei ferdast i trafikken, seier Blaalid. Etter 39 vintrar som brøytebilsjåfør har han observert mange uansvarlege fotgjengarar, og han meiner det er skuleelevane som er verst. Dei går ofte 3-4 i breidda og mange gløymer å sjå seg godt nok føre, seier han, og siktar i særleg grad til elevane som går frå bussen ved Inter- Com-terminalen og opp til ungdomsskulen. Dette blir jo som eit slag i lause lufta, men betre belysning har inga hensikt så lenge fotgjengarane ikkje opptrer med respekt i trafikken. Sjåførane kan ikkje passe på alt aleine. Manglar trafikk-kultur Blaalid meiner at skuleelevane i Måløy og i Deknepollen ikkje er disiplinerte nok og at dei manglar respekt for farane i trafikken. Han vil ikkje skjere alle over ein kam, men håper at verstingane skal få seg ein smekk. Ofte ser eg elevar som ikkje har kontakt med trafikken i det heile tatt. Dei har dårleg tid og ser seg ikkje føre, og fleire høyrer ikkje heller på grunn av at dei går med musikk på. Geitene i Våtedalen har betre trafikk-kultur enn mange av skuleborna, seier Blaalid frustrert. Elevane må lære å ta vare på seg sjølv, og ha respekt for at det er fleire som skal bruke vegen, slår han fast. Det er ikkje lastebilen som får skadane dersom den kolliderer med ein fotgjengar, legg han til. Geitene i Våtedalen har betre trafikk-kultur enn mange av skuleborna. Barnehagane Blaalid synest at barnehagane gjer ein flott innsats med å skulere borna i trafikken. No er utfordringa å få dei høgare nivåa i skulesystemet til å vedlikehalde og vidareføre kunnskapen til ungane. Foreldra har sjølvsagt òg eit ansvar. Bruk av refleks bør vere like naturleg som å ta på seg sko før ein går ut, og jo før dette blir innprenta jo betre er det, seier Blaalid. Ungar som leikar i vegbana er ikkje eit uvanleg syn. Dei tenkjer ikkje på konsekvensane. Ein kan setje opp så mange lysmaster ein berre vil, men det nyttar ikkje så lenge fotgjengarane ikkje innrettar seg, meiner Blaalid. Konsekvensar Han kjem i hug den tida då gåande strekte fram handa ved kryssingspunkt for å signalisere at dei ville over. Det var ein god ting. Ingen kom stupande ut i vegen utan å ha sett seg godt føre, fortel han. Han meiner det må få alvorlege konsekvensar når ein fotgjengar blir påkøyrd, men at konsekvensane og må merkast for fotgjengarar dersom dei ikkje brukar refleks. Viss ein blir alvorleg skadd og ikkje Martin Blaalid har brukt refleks, bør ein ikkje få noko igjen på forsikringa. Dersom det får store økonomiske følgjer å ikkje bruke refleks, vil langt fleire få ein automatikk i dette, trur han. Det er få og enkle grep som skal til for å snu trenden. Vi må utstyre oss med refleks og ha respekt for andre trafikantar, konkluderer Blaalid. Eg er rett og slett forbanna. Det går ikkje an å behandle folk slik, seier Herman Hagen. Han sit att med eit inntrykk av uorden og inkompetanse etter at Helse Førde har gjort fleire feil i behandlinga av kona sin kreftsjukdom. Hildegunn Løken telefon Herman Hagen har følgt sjukehusstriden i fylket med interesse. Men i løpet av det siste året har han stifta bekjentskap med ei side ved helseføretaket i Førde som han ikkje visste eksisterte. Hagen har, gjennom kreftsjukdomen til kona Hanny Amalie, konkludert med at Helse Førde ikkje er kompetent til å ta seg av sjukdomar av denne typen. Slike alvorlege lidingar bør større sjukehus ta seg av, sidan dei har fleire tilfelle av kvar sjukdom og følgjeleg større ekspertise. Førde bør ikkje ha noko med kreft å gjere, seier Hagen. Pasientopprør Bakgrunnen for at Hagen kjem med så sterke påstandar er Helse Førde si handsaming av sjukdomsutviklinga til kona. Han fortel at ho blei sendt til Førde etter at legen i Måløy fann ein kul på halsen i mars. Ho blei operert for kreft i skjoldbruskkjertelen i juni. I samband med ei oppfølgjande strålebehandling i oktober vart det ved ei rutinemessig undersøking påvist kreft med spreiing i tre lymfeknutar. Og i forrige veke blei det oppdaga at delar av skjoldbruskkjertelen stod att i frå fyrste inngrepet. Dette trass i at Helse Førde hevdar å ha fjerna heile kjertelen. Dette kunne Helse Førde ha funne ut mykje tidlegare dersom dei hadde tatt seg bryet med å undersøke pasienten grundig før ho blei utskriven etter operasjonen juni, meiner Hagen. Ho skulle aldri ha blitt operert i Førde, dei burde ha sendt ho rett til Haukeland der dei har den naudsynte kompetansen. Det må bli eit pasientopprør, krev Hagen. Han er fast bestemt på å klage saka inn til både fylkeslege og pasientombod, og oppmodar andre pasientar om å ta bladet frå munnen. Eg er viss på at andre har hatt liknande opplevingar, og vi kan ikkje akseptere at eit sjukehus gjer ein så dårleg jobb, seier Hagen oppgitt. Lang ventetid Hagen fortel om lang ventetid og dårleg informasjon frå sjukehuset i Førde. Han har inntrykk av rot og uorden etter at dei fyrste prøvane sjukehuset tok av kona vart øydelagde slik at dei måtte til Førde for ny prøvetaking. Etter månader med venting vart Hanny Amalie operert i Førde den 21. juni. Pasientar som har fjerna skjoldbruskkjertelen går gjennom radioaktiv jodbehandling i etterkant av operasjonen for å sikre at alt sjukt vev blir slått ut. Sjukehuset i Førde kan ikkje lenger utføre denne behandlinga og det skulle derfor bli søkt om behandlingsplass ved Haukeland universitetssjukehus. Men tida gjekk, utan at Haukeland mottok søknaden. Nye operasjonar Søknaden kom omsider fram og jodbehandlinga skulle byrje i slutten av oktober. Det var i samband med dette at legane ved Haukeland oppdaga kreft med spreiing i tre lymfeknutar. Hanny Amalie blei sendt heim for å bli sterk nok til ein ny operasjon. Inngrepet blei utført 19. januar i år, og det blei då oppdaga at delar av skjoldbruskkjertelen likevel stod igjen og at vevet var ondarta. For tredje gong må familien Hagen førebu seg på at Hanny Amalie skal gjennomgå ein omfattande og smertefull operasjon. Falsk friskmelding Vi fekk skriftleg beskjed 11. september 2006 om at heile kjertelen var fjerna, og vi fekk telefonbeskjed om at ho var friskmeldt, fortel Hagen. Han er sjokkert over at det går an å oversjå sjukt vev, somle med å sende søknad om strålebehandling og friskmelde ein pasient før ho er grundig undersøkt. Alt dette kunne ha vore unngått dersom ho hadde blitt grundigare sjekka. Ein skulle tru at det var rutiner for å sjekke pasientane nøye før dei får reise heim, seier han. Han ønskjer å rose Haukeland for dyktig pleie, og fortel at alt har gått betre etter at dei slapp å ha noko med Helse Førde å gjere. No får vi svar på det vi lurer på, vi stolar på legane og har trua på at dette skal gå bra. Helse Førde Hagen fortel at det siste året har vore tungt, og at usikkerheita har vore det verste. Kona sin sjukdom har ført til eit stort nervepress, sidan dei no går inn i ein ny periode med førebuing til operasjon og behandling med radioaktivt jod. Han reknar ikkje med at dei er ferdige med jodbehandlinga før i mars. Kona kvir seg, for ho veit kva operasjonen inneber med smerter og lange periodar på isolat i samband med strålinga, seier han. Hagen åtvarar no mot utviklinga, sidan han har inntrykk av at folk ikkje stolar på helseføretaket i Førde lenger. Pasientane lid fordi styret skal spare pengar. Det er alvorleg når folk ikkje lenger har tillit til sentralsjukehuset og nektar å reise dit, seier han.

5 Mandag 29. januar kje på sjukehuset P årørande vil klage t il fylkeslegen Bevis: Herman Hagen med brevet som han meiner beviser at Helse Førde feilaktig har friskmeldt kona Hanny Amalie. Tvilar ikkje på den kirurgiske vurderinga Avdelingsleiaren ved kirurgisk avdeling i Helse Førde meiner det ikkje er grunn til å tvile på dei vurderingane som blei tatt under operasjonen. Nils Sletteskog, avdelingssjef og overlege ved kirurgisk avdeling i Helse Førde, seier at det er kirurgen som vurderer kor mykje vev som skal fjernast under operasjonar av kreft i skjoldbruskkjertelen. Kirurgen har i dette tilfellet ikkje hatt grunn til å tru at det kunne ligge vev utanfor sjølve kjertelen som måtte fjernast kirurgisk, seier Sletteskog. Radioaktivt jod Han understrekar at han ikkje kjenner detaljane i denne saka, og at han uttalar seg på generelt grunnlag. Det er opp til kirurgen å vurdere kor mykje vev som må fjernast. Men for å vere på den sikre sida tilrår vi at pasientane blir behandla med radioaktivt jod i etterkant av operasjonen, forklarer han. Det er ein svært røynd kirurg som har utført inngrepet, og han er fullt kompetent til å ta dei naudsynte vurderingane, seier han. Han forklarer vidare at det ikkje er hensiktsmessig å undersøke pasientar med til dømes ultralyd like etter operasjon, og at det er under sjølve inngrepet ein må undersøke det som skal undersøkast. Han kan såleis ikkje kommentere kvifor pasienten vart friskmeldt i september og fekk påvist spreiing i oktober. Så langt eg har grunnlag for å vurdere denne saka, har pasienten blitt operert på den måten slike inngrep skal utførast på, legg han til. Ulik praksis Helse Førde blei fråtatt retten til å behandle pasientar med radioaktivt jod i månadsskiftet augustseptember i fjor, og i følgje Sletteskog er dette grunnen til at pasienten blei henvist til Haukeland universitetssjukehus. På spørsmål om kvifor pasientar har inntrykk av at dei kjem raskare til behandling på Haukeland enn i Førde, svarar Sletteskog at dette varierer frå eitt tilfelle til eit anna, og at andre pasientar har opplevd det motsette. Det er ulik praksis på avdelingane. Ofte har ein fleire alternativ til behandling i tillegg til operasjon. Dei er meir aggressive på å fjerne kreft kirurgisk på Haukeland, seier han.

6 6 Mandag 29. januar 2007 Rekordmange el-læ Elektrobedriftene i Sogn og Fjordane tok i fjor opp 45 lærlinger fra de videregående skolene - dobbelt så mange som vanlig. Ulvesund Elektro i Vågsøy har for tida fem av dem. Kari Midtgård Råsberg telefon Det er stort behov for elektrikere her i fylket for tida. Hans Bruland, daglig leder for Opplæringskontoret for Elektrofag i Sogn og Fjordane, sier at de ikke klarer å skaffe nok lærlinger til faget. Normalt har det vært slik at elever har ønska seg læreplass innenfor elektrofaget, og har fått plass. Men nå er det slik at vi har altfor få som søker om læreplass i forhold til behovet for lærlinger. I 2006 tok elektrobedriftene i Sogn og Fjordane inn 45 lærlinger fra videregående skole. I tillegg kommer cirka 10 fra fagskoler og ingeniørutdanning, slik at det totalt er snakk om rundt 55, sier Bruland. Stor aktivitet Bruland peker på to hovedgrunner for at det nå er behov for mange flere elektrikere. For det første er det veldig stor aktivitet i fylket for tida, for eksempel i skipsindustrien og når det gjelder næringsbygg. Og når det er god økonomi i landet er det også mange som bygger seg bolighus. Så det blir høyt trykk på land, sier han. Den andre hovedgrunnen er at det er stor etterspørsel etter folk med elektroutdanning til supplybåter i Nordsjøen, så mange går den veien. Dermed blir det nødvendig å fylle på med nye elektrikere, legger han til. Han sier at elektro er et populært fag i den videregående skolen, så det er rift om plassene, noe som betyr igjen at de får gode kandidater til næringa. Oppfølging Tre av lærlingene ved Ulvesund Elektro i Deknepollen går såkalt «normalløp». Det betyr at de har gått grunnkurs og VK1 i videregående skole før de begynte på 2 1/2 års læretid, inkludert 480 timer teori. De to andre har i tillegg gått VK2 og er ferdige med teorien, og skal kun ha 1 1/2 års læretid. Eirik Nygård fra Flatraket er en av de tre som sist sommer begynte på læretida si ved Ulvesund Elektro etter grunnkurs og VK1 ved Eid vidaregåande skule. Jeg valgte elektro fordi det virka interessant. Jeg synes det er kjekt, og vi lærer noe nytt hver dag, sier Eirik. Thomas Nord Kråkenes fra Vågsvåg er enig. Og med både Lærlinger: Daglig leder i Ulvesund Elektro, Geir Saltkjel (t.h.) sammen med fire av sine fem lærlinger: Thomas Nord Kråkenes (f.v.), Odd Kjetil Liseth, far og bestefar som har valgt elektrikeryrket er han kanskje litt arvelig belasta i valget sitt. De to forteller at de alltid er på jobb sammen med en som er fagutdanna. Lærlingene hjelper til der de kan og får flere sjølstendige oppgaver etter hvert som de lærer seg faget, men alltid med oppfølging av en fagarbeider. Rekruttering At Ulvesund Elektro har heile fem lærlinger er et bevisst valg. Bedriften har totalt 19 ansatte, derav 14 som jobber ute i felten. Rekruttering er viktig for oss. Arbeidsmengda er økende og vi har mange store jobber Fagforbund: Cecilie Åshamar fra LOs lærlingpatrulje hadde samtaler med tillitsvalgt i EL & IT Forbundet Kurt Hammersvik og lærlingene hos Ulvesund Elektro i Deknepollen. framover, så vi var tidlig ute med å ansette lærlinger i fjor. De tre fra VK1 begynte faktisk ei uke før skolen tok sommerferie. Så har vi en som nettopp er begynt og en som nesten er ferdig med læretida si. Vi hadde et ønske om å få inn flere nye unge i bedriften samtidig, for å skape et miljø. Det kan være greit for LOs lærlingpatrulje besøkte fredag to elektrobedrifter i Vågsøy, og snakka med lærlingene om hvilke rettigheter og plikter de har i opplæringssituasjonen. Cecilie Åshamar er ungdomssekretær i LO Førde, og hun var fredag i Vågsøy med LOs lærlingpatrulje. Lærlingpatruljen skulle besøke tre elektrobedrifter i Vågsøy, og vi traff Åshamar dem å være flere på samme alder, og ikke være aleine blant bare godt voksne kollegaer, sier Geir Saltkjel, daglig leder i Ulvesund Elektro. Han har et håp om at ei slik bevisst satsing skal gjøre at flere av lærlingene blir værende i bedriften når læretida er omme, og ikke flytter vekk. Besøk av LOs læ i prat med tillitsvalgt Kurt Hammersvik hos Ulvesund Elektro. Hammersvik forteller at seks av montørene der er organiserte i EL & IT Forbundet. Idag er det bedrifter i Vågsøy med organiserte i EL & IT Forbundet som får besøk. Mandag skal vi besøke tre hotell- og restaurantbedrifter i Eid og Stryn. Vi er ute for å snakke med lærlingene og gjøre dem bevisste på fagforeningene og de tillitsvalgte som noen de kan snakke med og få hjelp av. Vi spør dem om hva de er opptatt av, og tar med oss innspill tilbake til orga-

7 Mandag 29. januar rlinger Furnes fekk matkontrakt VIP Norge AS skal forsyne mange av dei eldre i Bergen med mat. Bak selskapet står Freddy Furnes frå Deknepollen. Åge Senneset telefon I konkurransen om å levere mat til dei eldre sigra Furnes sitt selskap. Nyleg tildelte byrådet kontrakta til selskapet VIP Norge AS. I følgje Bergens Tidende går kontrakten på levering av mat til alders- og sjukeheimar, eldresenter og til eldre som bur heime. Freddy Furnes arbeidde før i selskapet som har hadde dette oppdraget tidlegare. Bergen Forsyning klarte ikkje å konkurrere med Furnes sitt tilbod. Vi var usamde om vegen vidare, derfor starta eg for meg sjølv, seier Furnes til Bergens Tidende. Han trur brukarane vert nøgde med tenestene som VIP Norge tilbyr: Vi har testa ulike menyer og funne fram til produkter vi meiner vil slå godt an. Samstundes legg vi om konseptet, der brukarane får bestemme menyen sjølve, seier Freddy Furnes til Bergens Tidende. Vil bli Frøken Norge Kathrine Manseth Bjørnholt er komen til kvartfinalen i kåringa av Frøken Norge. Målet er å nå lengst mogeleg, seier 20- åringen som har sine røter frå Eid. Åge Senneset aage. telefon Eirik Nygård og Einar Lillestøl (bak). Lærlingene har kontrakt med oss for læretida, men vi ønsker å beholde dem i bedriften også etter at de har fått fagbrevet. Vi må forsøke å legge forholdene til rette slik at de blir værende, sier Saltkjel. Han er godt fornøyd med lærlingene i bedriften, og sier at lite fravær fra skoletida var en vel så viktig faktor i ansettelsen som gode karakterer. Men det er litt synd at det er bare gutter, for vi skulle gjerne hatt noen jenter med som lærlinger også, sier Saltkjel. rlingpatrulje nisasjonen, sier Åshamar. Hun sier noen lærlinger er veldig engasjerte og bevisste når det gjelder de aktuelle fagforeningene, mens andre synes alt er ok og ikke bryr seg om å engasjere seg noe særlig. Fra lærlingpatruljen får de informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har i læretida. Ordninga med lærlinger følger opplæringslova og lærlingene har kontrakter med bedriftene og opplæringskontorene. Ellers gjelder alle regler i arbeidslivet også for dem. Lærlinglønna er bestemt av tariffavtalene, som forbundene har forhandla fram. Det er slik i et vanlig løp at lærlingene har ett år som regnes som opplæring og ett år som regnes som verdiskaping, og for denne læretida får de til sammen ei fagarbeiderårslønn, sier Åshamar. Lærlinger har også rett til lån og stipend fra Lånekassen. Kvartfinalisten er busett i Ålesund der ho studerer til sjukepleiar. Kathrine er den einaste frå fylket som har kome til kvartfinalen i konkurransen og no håpar ho at sjåarane stemmer på henne. Kvartfinalen går på TV Norge i slutten av februar og når eg først er komen så langt, håpar eg å få vere med ei stund til, seier den blonde jenta. Ho fortel at ho har jobba som modell på hobbybasis sidan ho var 16 år. No kombinerer Katrine jobb i modellbyrået Cabal med sjukepleiarstudiar. Kathrine fortel at ho likar seg best saman med venner og kjærasten, og gjerne ser ein film. Elles likar eg godt å reise og har Frankrike som mitt favorittreisemål. Så kunne eg godt tenkt meg å reist til London. Så vert det til at eg tek meg ein fest i blant og ikkje minst likar eg å nyte livet, seier Kathrine. Jenta som opphavleg er frå Eid legg til at ho ikkje er særleg interessert i sport og sportssendingane er det verste ho ser på tv. Eg har raudt som favorittfarge og favorittantrekket er jeans, støvlettar, saman med topp eller genser, opplyser Katrine. Bremanger kommune har gjort ein grundig gjennomgang av heile organisasjonen og det har ført til nye arbeidsoppgåver for fleire av dei tilsette. Vi har blant anna lagt landbruksavdelinga under tekniskseksjon og redusert talet på tilsette. Vi har gått gjennom heile organisasjonen for å bli mest Bremanger kommune har tilsett Åse Iren Korneliussen frå Florø som rådgjevar innanfor pleie og omsorg. Korneliussen Frøken: Kathrine Manseth Bjørnholt frå Eid er blant kvartfinalistane i Frøken Norge. (Foto: Privat) På si heimeside på internett skriv Katrine at livretten er julemiddag, men også omnsbakt laks er blant favorittane. Og når det gjeld drikke er det vatn som er på topp. No håpar eg at venner, kjende og mange andre stemmer Marthinussen overtek viltforvaltninga mogeleg effektive, opplyser rådmann Tor-Kristian Gulhaugen. Fagkonsulent skog, Bjørn Henry Marthinussen har blant anna overtek ansvarsområda utmark og utmarksressursar frå fagkonsulent jord, Rune Indrehus. Det fører til at Marthinussen får ansvaret for viltforvaltninga i kommunen. Ny rådgjevar i pleie- og omsorg har tidlegare jobba i Flora kommune og er utdanna sjukepleiar. på meg under kvartfinalen, for det hadde vore kjempekjekt å gå vidare, seier Kathrine Manseth Bjørnholt.

8 Silden er f 8 Mandag 29. januar 2007 Husbråk i Måløy Politiet måtte rykke ut til eit bustadhus i Måløy rundt midnatt natt til laurdag. Naboar melde om bråk frå huset og høg musikk. Kjetil Avsnes ved politiet i Sogn og Fjordane seier at det roa seg då politiet kom på staden. Ingen vart tekne inn i samband med husbråket. - Mykje fyll i Måløy Politiet melder om at det var mykje fyll og bråk i Måløy sentrum natt til laurdag. Ved eit tilfelle måtte politiet rykke ut til ein pub i Måløy for å ta hand om bråket. Det heile roa seg, og politiet tok ikkje nokon i arrest. vågsøy Kvelva og sperra Rv 616 I grøfta: Augevitne fortalde at det var vinden som pressa hengaren i grøfta. (Foto: Privat) Hengaren på eit vogntog sklei av vegen og kvelva fredag ettermiddag på Riksveg 616 i ytre Bremanger. Vegen var sperra i fleire timar som følgje av uhellet. Vogntoget, som var på veg til ferjeleiet på Smørhamn, skapte fredag trafikkaos i Bremanger. Uhellet skjedde i 14-tida, og bergingsbil kom på staden rundt klokka Det oppstod lange køar på begge sider av den kvelva hengaren. Vegen opna ikkje før klokka 17, og då vart vegen stengt i kortare periodar som følgje av omlasting. Augevitne seier til Firdaposten at det var under oppbremsing at det kom ei vindkule som pressa hengaren sidevegs, og til slutt kvelva over i grøfta. Det var ikkje personskade som følgje av uhellet. Eit større oppryddingsarbeid og omlasting gjorde at vegen var stengt i kortare periodar. I følgje vegmeldingssentralen heldt oppryddingsarbeidet på heilt fram til laurdag morgon. Gjerde stoppa ulukke Nære på: Det kunne gått skikkeleg gale med sjåføren om det ikkje hadde vore for eit solid nettinggjerde. Ei kvinne på veg til Måløy hadde fredag ettermiddag hell i uhell. havar. Det var fredag svært glatte vegar i heile distriktet. Dette fekk ein sjåfør merke i Deknepollen ved Skavøypoll skule. Bilen mista etter vitna si forklaring veggrepet og gjekk rett ut av vegbana. Dette skjedde rett før ei bru som går over ei bratt og høg skråning. Vitne seier at bilen gjekk rett mot ein sideveg, og var på veg utfor skråninga. Bergingsmannskapa frå NAF seier at dette kunne gått skikkeleg gale, men heldigvis var nettinggjerdet langs sidevegen så solid at bilen stoppa. Begge dei to framhjula var då komne over kanten og ned mot skråninga. Kvinna kom frå uhellet utan fysiske skader, og pårørande seier at ho er i god behald. Vågsøy Senterparti reiste førre veke til kommunal- og regionaldepartementet. Dette skulle ordføraren gjort for lenge sidan, seier Asgeir Solheim. havar. Møtet gjekk bra. Målet med møtet var å informere dei som skal arbeide med inntektssystemet til kommunane. Det viktige for oss var å kome med innspel om korleis dagens system fungerer for Vågsøy, seier Asgeir Solheim. Asgeir Solheim kan fortelje at dei hadde ein god dialog med statssekretær Dag-Henrik Sandbakken, og at han vil ta med seg informasjonen frå delgasjonen frå Vågsøy i det vidare arbeidet med nytt inntektssystem for kommunane. Ikkje hemmeleg I avisa fredag sa ordførar Roger B. Silden at han tykte det var merkeleg at Senterpartiet ikkje informerte formannskapet om at dei hadde avtalt eit møte. Silden meinte at den økonomiske situasjonen til Vågsøy er for viktig til å drive partipolitikk. Asgeir Solheim seier at dei ikkje hadde noko hemmelegheitskremmeri rundt dette møtet. Det vart allereie under informasjonsmøtet om budsjettet i haust sagt at vi skulle gjere noko. Vi starta då arbeidet med å få organisert dette møtet. Det vart òg sagt under budsjettmøtet at kommunen burde gjere opprør, og at noko måtte gjerast. Vi har no sagt ifrå om situasjonen til Vågsøy. Og dei som arbeider med inntektssystemet til kommunane har fått fleire innspel frå oss, seier Solheim. Silden meinte at eit samla formannskap burde stå bak ein delgasjon til Oslo, og har difor utsett møtet med kommunalminister Åslaug Haga.

9 Mandag 29. januar Ingen lovnader: Statsekretær i kommunal- og regionaldepartementet, Dag-Henrik Sandbakken (f.v.) kunne ikkje love Asgeir Solheim, Marit Nore Sørhaug og Reiel Fagerlid meir pengar til Vågsøy kommune. (Foto: Privat) Kjenner ikkje til fleire møte Statssekretær Dag- Henrik Sandbakken seier at informajonen han fekk om Vågsøy er nyttig i det vidare arbeidet, men kjenner ikkje til at det er venta fleire besøk frå kommunen. Vi har svært mange besøk frå kommunar, og møtet vi hadde på torsdag var svært nyttig. Eg kan ikkje love nokon endringar i inntekstsystemet, men det er viktig at vi får informasjon frå kommunar som Vågsøy, seier Dag-Henrik Sandbakken i kommunal- og regionaldepartementet. Eg har ikkje informasjon om at det kjem fleire delegasjonar frå Vågsøy. Det er eit stramt program, og kan ikkje her love noko møtetid, seier Sandbakken. Statsekretæren seier at han hadde nokon fleire spørsmål om Vågsøy. Kanskje kan vi ordne det slik at den neste delgasjonen kan ta med den informasjonen. Men departementet har no fått mykje og god informsjon om Vågsøy, som vi tek med oss vidare i arbeidet med inntektssystemet. Eg ser at Vågsøy kjem uheldig ut med dagens system, seier Dag-Henrik Sandbakken. Klikk deg inn på Legg oss inn i favoritter Følg med skipstrafikken b.la. rundt Stadt Web-kamera: bl.a. fra Måløy, og Harpefossen Tips oss! Annonsekalkulator Se været en uke frem i tid Bestill elektronisk avis or sein Linker til andre aviser Bildeserier Folketalsnedgongen var starta då Silden tok til som ordførar, og han burde allereie då møtt departementet. Og vi reiste som Vågsøy Senterparti, og ikkje som ei utsending frå Vågsøy kommune, men vi brukte sjølvsagt talmateriale frå kommunen, seier Solheim. Gjorde vår plikt Asgeir Solheim avviser at dette møtet vart gjort for å marknadsføre seg sjølve. Vi er valde som representantar frå Senterpartiet. Då skulle det berre mangle at vi ikkje tok kontakt med departemenetet, sidan vi har statsråden. Hadde vi ikkje gjort det, hadde vi ikkje gjort jobben vår, seier Solheim. Solheim seier at ei endring av inntektssystemet ikkje vil kome over natta. Dette vil ta år, men innspela til departementet må inn no. Innspelet frå Vågsøy Senterparti vil no følgje med vidare i prosessen, og eg tykkjer det er rart at ikkje ordføraren har gjort dette tidlegare, seier Solheim. Roger B. Silden ynskte Senterpartiet lukke til, og sa at han håpte at dei kom heim med flerie millionar. Då er det berre å fortelje Silden at det er ikkje slik det fungerer. Og det burde han vite, svarar Solheim tilbake. Vil du også annonsere på våre nettsider? Ring Ståle på tlf j f w w w.. n o t

10 10 Mandag 29. januar 2007 Dei 218 tilskodarane til Ungdommens Kulturmønstring i Vågsøy vart vitne til at kommunen har mange unge talent. Songarar, rockarar, skulptørar, dansarar, kunstmålarar trollbatt publikum i to timar laurdag ettermiddag. Songarinne: Amalie Eikeland (12) framførte ein flott versjon av songen The Rose. Gitarsolo: Simon Garshol (15) og gruppa Adrenaline imponerte med heftig gitarspel og stilig sceneshow. Skulptur: «Gammel mann», laga av Jonas Brunsvik. Skulp av Kr Mange talent: Alle aktørane fekk kvar sin velfortente diplom av arrangørane. havar. Det heile var pakka inn i glimrande lyssetjing og lyd, og ikkje minst god mat i pausen. Tredjeklassingane ved Måløy vidaregåande skule stod som arrangør av Ungdommens Kulturmønstring i Samfunnshallen og sytte for eit svært profesjonelt arrangement. Anne Grethe Strand i Vågsøy kommune seier at ho er svært godt nøgd med arrangement, og ikkje minst alle dei unge talenta i kommunen. Det var eit bra arrangement, og nivået på både utstilling og sceneinnslag var veldig bra, seier Strand. Vågsøy kommune er ansvarlege for Ungdommens Kulturmønstring, medan tredje klasse allmenn ved MVS er dei praktiske arrangørane. Dette er fjerde året at kommunen samarbeider med MVS, og overskotet av arrangementet går til studietur for tredjeklassingane. Dans Publikum kunne sjå at dans er blitt veldig populært i Vågsøy. Heile fem av dei elleve sceneinnslaga var dans. Det er artig å sjå at mange driv med dans i kommunen. Men eg vil utfordre andre aktørar til å melde seg på til neste mønstring. I fjor hadde vi tre band, men i år deltok berre eitt, seier Anne Grethe Strand. Alle danseinnslaga heldt god kvalitet, men juryen kunne ikkje sende alle. Difor vart dansegruppa ss-crew Vågsøy sine danserepresentantar i fylkesmønstringa. Bak ss-crew står to jenter, som koreograferer sin eigen dans. Dei dansar ein mellomting mellom hiphop og jazzballett. Silje Bergh Eide (14) og Selena Sekse (15) hadde først tenkt at berre dei to skulle delta, men det tykte Selena vart for spinkelt. Vi ville ha med fleire. Vi gjekk difor rundt med liste på skulen for å verve fleire til gruppa, seier Selena Sekse. Det vart skikkeleg god respons. Det som var ekstra kult var at vi fekk med nokre fyrar (gutar journ. anm.), seier Silje Bergh Eide. Med eit spenstig danseshow skal no ss-crew innta Førde og fylkesmønstringa med gruppa på 15 dansarar mellom 13 og 15 år. Song Kulturmønstringa inneheldt òg mange vakre songstemmer. Ei av dei som imponerte både med song og sceneframferd var Amalie Eikeland (12). Alle som har stått framfor fleire hundretals menneske veit at det kan vere skummelt i seg sjølv. Men når bakgrunnsmusikken ikkje kjem på, og ein vert ståande og ikkje kan gjere noko, vert det mange gongar verre. Amalie Eikeland beheldt roa som kvar anna profesjonell artist. Etter eit lite minutt med tekniske justeringar kom musikken som publikum og ikkje minst Amalie venta på. Amalie Eikeland opna munnen og ut mot salen strøymde ein fantastisk versjon av The Rose av Bette Midler. Den nydelege songen fylte heile den store Samfunnshallen og hjarta til publikum og juryen. Difor må songtalentet setje av ei helg til fylkesmønstring saman med Andrea Høvik (12) og rockebandet Adrenaline. Kunstverk I det eine hjørnet av salen var det sett opp ei variert og spanande utstilling av både skulpturar og bilete. For at publikum skulle bli kjent med kunstnarane, vart dei presenterte på scena av konfransiarane Hege Eide og Olin Blålid Oldeide. Dette var ein god måte for å trekkje kunstnarane fram i lyset, for det fortener dei verkeleg. Mange av dei unge kunstnarane har bakgrunn frå kulturskulen i kommunen, og Anne Grethe Strand vil trekkje fram lærar på kulturskulen Gerd Endestad, som har vore ein god inspirator. Juryen hadde ein tung jobb med å bestemme kven av utstillarane som skal representere Vågsøy under fylkesmønstringa. Dei måtte ta omsyn til både aldersspreiing og ulike sjangrar. Til slutt bestemte dei seg for å sende kunstnarane Kristina Norheim, Christine Refvik, Jonas Brunsvik, Erica P. Teige og Henriette Celestine Oksholen. Eldsjeler Bak eit slikt arrangement som vi fekk oppleve laurdag ligg det mykje arbeid. Tre av dei som har stått på i kulissene og lagt ned mykje arbeid var Reinhardt Sørgård, Ivar Sætren og Svein Falkevik. Dei vart løna for innsatsen med kvar sin blomsterbukett frå Vågsøy kommune og kommunalsjef Olav Horn. To karar som ikkje fekk blomar, men som verkeleg fortente det, var 18- åringane Nils Olav Sørgård og Stian Løvold Tenden. Dei hadde regien for lys og video under framsyninga, og gjorde ramma rundt arrangementet svært profesjonelt. Dei har vore med å arrangert UKM i Vågsøy fire år, og har bygt seg opp ei god erfaring. Med eit slikt lysshow og video av aktørane på storskjerm kunne publikum fort tru at dei var tilskodarar på ein kjempekonsert på ei av dei store scenene i verda. Vi tykkjer det er kjekt, og det er det som driv oss, seier dei to lys- og videomeisterane. Kulturen i Vågs dansar

11 Mandag 29. januar tur: «Kanin» laga istina Nordheim. Gutane bak scena: Lysmeister Nils Olav Sørgård (t.v.) og videomeister Stian Løvold Tenden. itomåneder for kr. 190 Send kupongen idag eller ring oss på (Gjelder kun nye abonnenter) JA, jeg ønsker åbestille Fjordenes Tidende itomåneder for kr 190,- Dansarar: Selena Sekse (t.h.) og Silje Bergh Eide Send avisa til: Navn:... Adresse:... Postnr.:...Poststed:... Send regning til: Navn:... Adresse:... Postnr.:...Poststed:... vidare øy Svarsending OSLO

12 12 Mandag 29. januar 2007 Tapte på målstreken: Trenar Per Inselseth tykte det var ergeleg å tape rett før slutt, men ser likevel tilbake på ein god kamp mot Florø laurdag. Måløy tapte på slutten INNEBANDY: I ein jamspelt kamp tapte Måløy sitt gutelag mot Florø berre eit halvt minutt før slutt. havar. Det var ein jamspelt og god kamp, men det var ergeleg å tape berre eitt halvt minutt før full tid, seier trenar Per Inselseth. Måla kom i rykk og napp, og trenaren påpeikar at dette gjev eit feil blde av kampen. Etter dei første 20 minutta låg Måløy under med 0-2 mot Florø sitt gutelag. Men i den andre perioden snudde måløyværingane kampen og scora heile fire mål. Her hadde vi god utteljing, sjølv om Florø var gode i denne perioden òg, seier Inselseth. I desse tjue minutta sette Stefan B. Johannesen og Cristoffer Blålid inn to mål kvar, og Måløy leia 4-2 før den siste perioden. Men Florø ville ta revansj, og stillinga var 4-4 rett før slutt. Men i det siste speleminuttet kom Florø seg gjennom, og kunne med det ta med seg alle poenga heim til kystbyen. sport Tips vår sportsjournalist: Jo Carlson telefon , mobil e-post: Landskamp utsett FOTBALL: Gisle Myhre frå TMFK skulle med rett spelt landskamp (G16) mot Spania i Tyrkia på søndag, men denne kampen vart utsett til seinare i veka. Spania hadde mista bagasjen sin, og kunne difor ikkje spele, seier Gisle Myhre. Sonelagsturnering FOTBALL: Det var i helga sonelagsturnering for jenter fødd i 1993 i Sognahallen. Nordfjordingane spelte uavgjort 0-0 mot Sogn, og enda med det med eitt poeng kvar. Sunnfjord vann turneringa med to strake sigrar. God alpininnsats ALPINT: Under FIS-renna i Oppdal i helga køyrde Karoline Søvik Myklebust inn til ein 13. plass og Sirianne Remme fekk ein 16. plass i slalom. Øvind Haraldsen køyrde ut i andre omgang. Sterk sjetteplass Sander på ve SKISKYTING: Linn Katrin Bakke (J16) frå Stårheim gjekk inn til ein sterk sjetteplass under Kvalfossprinten i helga Elles gjorde Stårheimaren Kjetil Remme (G16) det bra med ein niandeplass berre 45 sekund bak vinnaren. 13- åringen Heidi Flo Bødal kom inn på ein god 11. plass. Det var ein fin lagsinnsats frå skikyttargruppa på Stårheim: Erlend Nor (49. plass), Simen Hjelmeland (46. plass), Merete Heggen (19. plass), Bjørn Erik Henden (15. plass), Ivar Nor (43. plass), Arne Hjelle Strand (55. plass), Dan Jøran Hafsås (52. plass), Espen Flo Bødal (44 plass), Cristoffer Hafsås (37. plass) SVØMMING (TRONDHEIM): Sander Smørdal svømte bare 50 og 100 meter fri av favorittøvelsene under helgens Trøndersvøm. Eid-gutten vant begge. På 50 fri ble det 23,51, på 100 fri 51,10. Sander har 23,09 som pers på 50 fri, og 50,62 på den doble distansen. SVØMMING: Eid hadde en stor koloni på Trøndersvøm. Vi satte en rekke perser, og vi er tilfreds med å ha mange svømmere kvalifisert for stevnet, sier Frank Tore Vereide som har overtatt treneransvaret i klubben. Rune Helle telefon Nå er jeg inne i en tung treningsperiode. Vi pleier å si det slik at er jeg et halvt sekund etter pers på 50, og et sekund etter på 100 meter i de harde treningsperiodene er det bra, understreker han. Derfor var han vel tilfreds med det han leverte. Det ble også klare perser på 100 butterfly og 100 medley, men her var han ikke på seierspallen. Kine Vereide ble som ventet klubbens beste utøver. Hun svømte som yngst i jenter år, og det ble ingen medaljer, men tre kretsrekorder (50 og 100 bryst samt 100 medley). Jeg har trent bra den siste tiden, og resultatene var brukbare, sa Kine. Hun svømte mot Mari Singstad, landets beste NM-medalje I høst møtte Sander motgang for første gang på veldig mange år. Kyssesyken satte ham ut av spill i seks uker, og Nordsjøstevnet i Stavanger som var høstens høydepunkt ble ikke helt hva han hadde håpet. Nå er jeg tilbake i full trening, og det har jeg vært siden november. Det er imidlertid et stykke frem til nivået jeg holdt på mine aller beste dager, sier Sander som er sterk i troen på at det vil bedre seg. Han valgte derfor å stå over 400 meter fri Mange perser under svømmestevnet brystsvømmer i Kine sin årsklasse. Derfor er det ikke lett å vinne her oppe i Trondheim, men for meg er det viktigste å perse, understreker hun. Åsmund Karlsen (14) ble nummer fire på 5 rygg, Olav Ommedal gjorde også en veldig bra 400 fri.

13 Mandag 29. januar fakta innebandy Ungdom Måløy - Florø 4-5 (0-2, 4-0, 0-3) Måløy (mål): O.C. Trollebø, M. Bergh, B. Myklebust, T. Blålid, E. Gjørsvik, S.B. Johannessen (2), C. Blålid (2), Z. Wasta, V. Færestrand Vi manglar gnisten HANDBALL: Vi burde vunne denne kampen, seier trenar for Eid sitt damelag, Ståle Sandal, etter å ha tapt mot tabellnabo Åsane2. Eg veit ikkje heilt kva som er gale, men vi har ikkje den spelegleda som vi hadde før. No må alle spelarane gå i kjellaren å finne att gnisten vi har hatt, seier trenaren. Ståle Sandal fortel at dei greidde å heve seg noko i andre omgang, men er langt frå fornøgd med innsatsen til 3. divisjonslaget. Vi mangla flyt i spelet. I periodar spelte vi godt i forsvar, men då vi ser opp på tavla ser vi at vi heller ikkje har scora nokon mål. Det vart for mykje individuelt spel, og lagspelet vårt fungerte ikkje, seier ein skuffa trenar. fakta handball 3. divisjon damer, avd. 10 Eid HK - Åsane (9-15) Dommarar: Erling Melvær og Einar Eimhjellen Uttvisningar: 0x2 til Eid HK og 3x2 til Åsane2 Gult kort: Eitt til kvart lag Eid HK: E. Tronstad, L. Melheim, B. Remme (1), H. Balsnes (6), T. A. Nilsen (1), B. Risøy (1), I. Midthjell, K. Nesje, I. Roti (6), M. Gilleshammer, W. Haugland, S. D. Nesje (4). H. Hagen (2) Nesten ny pers: Sander Smørdal er på vei tilbake. Han vant 50 og 100 meter fri ikke så veldig langt bak pers under helgens Trøndersvøm. Leirvik hoppa til andreplass i tilbake i helgen. 200 stod ikke på programmet. NM kommer første uken i mars. Om jeg da vil hive meg på 400 meter igjen er uklart. Tiden vil vise, sier Sander. Han er kapabel til å ta en NM-medalje her også. Men da må treningsgrunnlaget være bedre enn nå. Til Sverige Ut i februar reiser Sander på Grand Prix i Gøteborg. Stevnet i Sverige blir det siste store før NM. Ved siden av Trøndersvøm er dette faktisk det viktigste som skjer etter jul ved siden av NM, sier Sander. Han understreker at seks uker uten trening setter sine spor. Vann er ikke menneskets naturlige element. Under NM går jeg for perser hele veien, kanskje ikke på 400 fri. De andre distansene mine vil jeg gjøre det bra på, sier Sander som har NM-gull både fra junior og senior. Kretsrekord: Kine Vereide fikk ingen medaljer, men det ble tre kretsrekorder i helgen. Hoppar høgt: Kim Nes Leirvik frå Svelgen er godt fornøgd med ein andre plass i Ungdomsmeisterskapen. FRIIDRETT:Under Ungdomsmeisterskapen i helga fekk Florø-utøvaren Kim Nes Leirvik frå Svelgen ein god andreplass med høgda 4,20. Eg er slik passeleg fornøgd. Det er ei god plassering, men eg veit om eg hadde pressa meg litt meir hadde eg hoppa høgare, seier Kim Nes Leirvik, som har ein personleg rekord på 4,21. Leirvik starta konkurransen i Stangehallen med eit riv. Starthøgda til Kim Nes Leirvik var 3,55. Då konkurranse var ferdig stod det likt mellom Leirvik og Henning Holti frå Ilar. Det var litt fortredeleg å starte med eit riv, eg tok med lista på veg ned. Men det det gjekk no bra etter kvart i konkurransen, seier Kim Nes Leirvik. På dei neste høgdene hadde Leirvik funne rytma og teknikken. Han gjekk glatt over alle høgdene heilt til lista låg på 4,30. Eg bytta stav etter 4,20. Det første hoppet mitt på 4,30 vart riv fordi eg ikkje hadde kome inn i rytma med den nye staven. På det siste hoppet mitt var eg svært nær å kome over 4,30. Så hadde eg satsa litt meir hadde det kanskje gått, seier Kim Nes Leirvik. Vinnaren i klassa gutar 18/19 stav, Jørgen Frydenlund, var i alle høve suveren med vinnarhøgda 4,51. Sprintaren Kjetil Westerås (17) frå Åheim deltok på 60 meter og 200 meter under Ungdomsmeisterskapen. På 200 meter fekk Westerås tida 24,98 og på 60 meter 7,79.

14 14 Mandag 29. januar 2007 Trivast godt i dei norske fargane FOTBALL: Lise Igland Senneset (17) deltok i helga på si første landslagssamling. Det gjekk veldig bra, seier den unge landslagsspelaren frå Bremanger. havar. Under landslagssamlinga for jenter 16/17 vart det spelt to interne kampar i laget. Lise Igland Senneset spelte ein svært god kamp på laurdag, men vart bytta ut etter første omgang. Landslagsstrenar Stein Roar Saltvik seier at då hadde han sett nok. Lise spelte ein veldig bra kamp på laurdag. Utifrå utgangspunktet med at dette var hennar første landslagssamling, må eg seie at ho gjorde ein veldig god innsats som venstreback på laurdag, seier landslagstrenaren. Karakterar Før kvar kamp skulle spelaren gje seg ein karakter, for så å setje karakter på seg sjølv etter kampen. Eg var ikkje heilt fornøgd. Difor sette eg lågare karakter etter kampen, men det var ikkje trenaren samd i. Han sette i staden opp karakteren ein del hakk, så han var godt fornøgd med innsatsen min, seier ei letta og glad Lise Igland Senneset. Ho fortel at ho var veldig spent og grudde seg før ho kom på samlinga, men ho vart godt teken imot av både støtteapparat og nye lagvenninner. Det er ein skikkeleg sosial og kjekk gjeng å vere med, seier Lise Igland Senneset på telefon frå Fredrikstad. Til vanleg spelar Senneset spiss på Bremanger, men har òg erfaring frå forsvarsspel. Er du ein allroundspelar? Nei, eg kan ikkje spele på midtbana. Det har eg ikkje kondis til, ler Senneset. Nivåskilnad Korleis merka du nivåskilnaden i forhold til jenteserien? Det er mykje meir springing her. Det er fysisk ein god del tøffare. I tillegg vert det brukt mykje meir lange innlegg og pasningar på dette nivået. Det er eg ikkje van med frå serien, seier Lise Igland Senneset. Trenar Stein Roar Saltvik seier at det kan vere ein stor overgang med tanke på nivåskilnaden til vanleg serie. Då vi bedømmer spelarane tek vi omsyn til kva utgangspunkt spelarane har. Lise var på si første landslagssamling og det kan vere tøft. Likevel kom ho Stein Roar Saltvik Landslagstrenar godt frå det, spesielt på den første kampen. På kampen søndag var ho bra, men på laurdag var ho veldig bra. På laurdagskampen var ho offensiv og med Lise gjorde eit veldig godt inntrykk framover på bana, det var det litt mindre av på søndag. Men alt i alt sit vi att med eit godt inntrykk, seier landslagstrenar Stein Roar Saltvik. Avgjersle i mai Lise Igland Senneset seier at ho gler seg til å kome heim, sjølv om det har vore kjekt og lærerikt på landslagssamling i Fredrikstad. No er eg sliten. Det har vore skikkeleg hardt, men veldig moro. Det skal bli godt å kome heim no, seier ho. Landslagsspelar: Lise Igland Senneset (17) frå Bremanger gjorde godt inntrykk på landslagstrenaren under samlinga i Fredrikstad i helga. No må Lise Igland Senneset vente til mai før ho får vite om ho er med på landslagssastinga vidare. Eg gjorde i alle fall så godt eg kunne, så det er berre å håpe, avsluttar Senneset. Realistisk og optimistisk: Målsetjinga til Asle-Knut Gangeskar i fjerde divisjon er å trene godt og arbeide for å vinne kampar. Sluttresultatet vil seie oss om vi har vore flinke nok, seier han. (Foto: Jo Carlson) God start for SIL FOTBALL (Skavøypoll- Sandane 3-2): Eg er skikkeleg kry av spelarane på Skavøypoll, seier Asle-Knut Gangeskar etter sin første kamp som hovudtrenar på Skavøypoll. havar. Det vart ein god debut for den nye trenaren til fjerdedivisjonslaget. Søndag spelte Skavøypoll treningskamp mot Sandane, og Asle-Knut Gangeskar legg ikkje skjul på at han har stor tru på spelarane sine. Det er skikkeleg hardt å spele tre gongar tjue minutt i hallen, men spelarane stod på og la ned ein svært god innsats, seier den stolte trenaren. Sjølv om Sandane var tabelljumbo i tredje divisjon gav dei Skavøypoll god motsand under heile kampen. All ære til Sandane. Det blir eit svært godt lag i fjerde divisjon. Dei er veldig løpssterke, så vi hadde nok å bryne oss på i treningskampen. Men spelarane på Skavøypoll gav ikkje opp, og dei imponerte meg verkeleg, seier Asle-Knut Gangeskar. Ein annan debutant under denne kampen var tidlegare TMFK-spelar Torstein Rutledal. Torstein gjorde eit veldig godt inntrykk. Vi prøvde han i mange ulike roler, og han løyste alle oppgåver på ein glimrande måte. Dette er ein kar det skal bli spanande å følgje med vidare, seier Asle-Knut Rutledal. Skavøypoll hadde fleire sjansar framfor mål. Vi hadde to stolpeskot og eitt skot i tverrliggjaren, men det må seiast at Sandane hadde sine sjansar dei òg, seier Asle-Knut Gangeskar. Målscorarane til Skavøypoll var Kim Andre Gangeskar, Øystein Weltzien og Børge Yndestad.

15 Mandag 29. januar Tapper kysten for turistar Vi ser nå at fiskekvoten på 15 kg som fiskeriminister Helga Pedersen innførte, skaper store problem for reiselivet langs kysten, seier Petter Løvik, som er næringspolitisk talsmann for Høgre. Tal frå NHO Reiseliv viser at enkeltbedrifter har fått ein nedgang i tyske turister på over 10 prosent, og nokre melder om nedgang for første gong sidan Etter at kvoten på 15 kilo fisk per turist vart innført i juni i fjor kom det raskt ein markant nedgang i tyske turistar til Norge, seier NHO Reiseliv. Høgre har tidlegare bedt dei raudgrøne om å revurdere turistkvoten og fått til svar at det vil dei ikkje. Høgre vil på ny ta opp saka i lys av dei nye tala frå reiselivet. Dette kan ikkje ha vore meininga då dei på kort varsel, og til protestar frå reiselivet, innførte den lave grensa i fjor sommar. Høgre meiner at fiskekvoten som turistane kan ta med må aukast til 25 eller 30 kg, seier Løvik. Val av representantar for B-aksjonærane (private) i Bryggja Grendahus. Møte tirsdag 6. februar kl Styret Mesta as er Norges størsteentreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Vi er ca kunnskapsrike og dyktige medarbeidere, som sammen skal være med å utvikle framtidens Norge. Mesta er en nasjonal bedrift med lokale kundesentra over hele landet. Vi tar på oss store og små oppgaver for stat, kommuner og bedrifter. I 2005 omsatte Mesta for ca 6,1 mrd. kroner. Prosjektleder Mesta, Elektro søker en utadvendt og engasjerende leder til å lede driftskontrakter isogn og Fjordane,samt porteføljestyring av prosjekt. Kontakt prosjektsjef Oddmund Lefdal tlf Søknadsfrist: 7. februar Søknad og mer informasjon Rustproblem? Miljøvenleg behandling med Noxudol. Ring for introduksjonstilbod. Tlf På jakt etter BIL? Sjå våre heimesider: TOYOTA NORDFJORD EID MOTOR VEST AUTO STÅRHEIM BILVERKSTED STRYN MEK. VERKSTED BERGE &CO Innvik FRYDENBØ BILSENTER eller lokalavisene sine nettsider Hus på Stadt ønskes kjøpt. Solveig W. Tveit T / Helst kveld. Ønskjer å kjøpe brukt TV m/tekst-tv. T / Snowboardbrett str. 132 cm, snowboardsko str. 40,5 og hjelm. Har også hockeyskøyter str. 35. Alt er lite brukt og selges rimelig. Tlf e.kl Årsmøte Vågsøy Hørselslag minner om årsmøte onsdag 31. jan kl på Røde Kors-huset. Fylkesleder Synnøve S. Engen er gjest på årsmøtet. Styret SELJE KOMMUNE Oppl.tenesta Tlf Møte Formannskapet er kalla inn til møte på kommunehuset, onsdag , kl EID KINO Dolby Digital Stereo Surround -EX HAPPY FEET Tysdag kl Laurdag kl Søndag kl år. Animasjon m/ norsk tale. 1t 48'. (Nokre dramatiske førfølgjelsesscener kan virke voldsomme på underårige) THE QUEEN Tysdag kl Laurdag kl Søndag kl Alle (tilr u/v) Drama. Filmen om dronning Elisabeth sitt propblematiske forhold til prinsesse Diana sin død, noko som skapte den verste tillitskrise mellom folk og kongehus i moderne tid. Onsdagstreff 31. januar kl BRASILIANSK KVELD med Franciella Grytting -Buffet med mange spennande rettar -heimebakt brød/salatar Pris kr p.p. NB: Hugs åbestille bord Velkommen til tlf FINALESALG Alle salgsvarer minimum savoy WOMENS CONCEPT

16 16 Mandag 29. januar 2007 MANDAG 29. JANUAR 21.35: Forbrytelsen 22.30: Reflektor: Den romantiske : Snatch 21.30: Brat Camp UK 20.30: Top Model USA Frokost-TV Er vi lykkelige, far? (t) Siste nytt Med hjartet på rette staden (t) Siste nytt Ut i naturen: Høydepunkter fra «En naturlig helaften» (ttv) Migrapolis: Oppføre seg som folk (t) Siste nytt En kongelig familie (ttv) Siste nytt Schrödingers katt (ttv) Bokbussen (t) Siste nytt Norge rundt (ttv) Åpen himmel: Syng håp! Siste nytt Drakejegerane (t) Den blå sandens hemmelighet (ttv) Siste nytt Energikampen 2006 (ttv) Totalt genialt! (t) Siste nytt Oddasat (t) Tid for tegn (t) Mánáid-TV (t) Nyheter på tegnspråk Barne-TV Mikkes klubbhus Sauer (ttv) Distriktsnyheter Dagsrevyen (ttv) Puls (ttv) Faktor: Amerikabussen (ttv) Norsk dokumentar Redaksjon EN Distriktsnyheter Dagsrevyen Forbrytelsen (t) (2:10) Da. dramaserie. Theis og Pernilles verste anelser er blitt til virkelighet deres 19 år gamle datter er funnet mishandlet og drept Kos og kaos (ttv) (4:8) Norsk magasin. Om barna i konsumsamfunnet Kveldsnytt Store Studio Dalziel og Pascoe (t) (1:8) Br. krimserie. Del 1 av Dalziel og Pascoe (t) God morgen Norge Nyhetene Frokostquiz God morgen Norge Fredag Hotel Cæsar Cheers Home and Away Den syvende himmel Party of Five Home and Away Malcolm i midten Venner for livet Scrubs That '70s Show Hotel Cæsar Nyhetene og sporten Været Tabloid Hotel Cæsar (11) Norsk dramaserie. Liv har trøbbel med å få finansiert bokkafeen. Kan hun fovente hjelp fra nyrike Storm? Farmen (10:30) Norsk realityserie Nyhetene Været Sportsnyhetene Wallander (2) Sv. spenningsserie. Wallander må oppspore nok en morder etter at en afrikaner ble funnet brutalt drept. Del 1 av Reflektor: Den romantiske besettelsen Norsk dokumentar. Lengselen og drømmen om den store kjærligheten har ingen aldersbegrensning Nyhetene og Sporten Været Hades-prosjektet (4:4) Am. spenningsserie. Smith er på desperat jakt ettet viruskilden NYPD Blue (3:22) Am. kriminalserie Sportsnyhetene Været Svisj hip hop Frokost-TV Natur: De sorte fuglene (t) Siste nytt Kar for sin kilt (t) (4:10) Br. dramaserie. Archie lar seg overtale til å dele mer ansvar med Paul Villmark (t) (1:2) Sv. dokumentar. Vi følger Bobbo Nordenskiöld langs de gamle inkastiene i Andesfjellene i Peru. Del 1 av Tilbake til 80-tallet: 1988 (ttv) Reportasjeserie Siste nytt Presidenten (t) (22:22) Am. dramaserie. Bartlet-administrasjonen forbereder seg på å forlate Det hvite hus Monty Pythons flygende sirkus (t) (13:13) Br. komiserie Snatch (t) Br./am. action fra Et diamantran får store ringvirkninger. En rufsete underverden med illegal boksing, tvilsomme våpenhandlere, hevngjerrige svinerøktere, en fargerik irsk sigøyner og en hund, er alle ute etter diamanten. I rollene: Benicio Del Toro, Brad Pitt, Vinnie Jones, Dennis Farina. Regi: Guy Ritchie. (15 år) Dagens Dobbel Miami Vice (t) Dagdrømmeren (t) Svisj chat Svisj non stop Interaktiv frokost Hus til salgs McLeods døtre Hårfin i L.A Glamour The Rachael Ray Show SOS barnevakten One Tree Hill Degrassi High Steg for steg Spin City Will & Grace Lokale sendinger/ OSLO-TV Aktuelt, Sporten og Været Bymagasinet Lokale sendinger/ OSLO-TV America's Funniest Home Videos America's Funniest Home Videos Hvordan se bra ut naken Kolleger til skrekk og advarsel Brat Camp UK Aktuelt, Sporten og Været The Closer Lokale sendinger/ OSLO-TV Klarsynte detektiver Joes leilighet Am. komedie fra (11 år) Aktuelt, Sporten og Været Joes leilighet forts Mess-TV natt Barnetreern TV-shop Dr. Phil Reba Strong Medicine Dr. Phil I gode og onde dager I gode og onde dager Oprah Homsepatruljen USA The O.C According to Jim Alle elsker Raymond Simpsons Kongen av Queens (18) Am. komiserie Prison Break (21) Am. dramaserie. Michael tvinger Pope til å flytte Lincoln over på sykestuen Alle elsker Raymond (185) Am. komiserie Top Model USA (8) Am. realityserie. Jentene får en se modellyrket fra flere sider Akutten (274) Am. dramaserie. En aggressiv ung mann med influensa blir en større utfordring for Morris og Sam enn de hadde forventet Close to Home (16) Am. dramaserie Sex og singelliv (4) Am. komiserie Kongen av Queens Seinfeld Bundy Final Days of Planet Earth Lov og orden Doktor Cassidy RADIO Morgensending Rapport Agenda Sportspegelen Nära djuren Erotikon Sv. stumfilm fra Rapport Gomorron Sverige Under stjärnorna Krokodill Bolibompa Lilla Sportspegeln Sport for og med barn. Med reportasjer, gjester og konkurranser i studio Rapport Saltön Plus Orkesterliv Supernatural Rapport Kulturnyheterna Bingo Royale Sopranos Nattsending Morgensending Gudstjänst Landet runt Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Aktuellt Fråga doktorn Kulturnyheterna Regionala nyheter Hos Jihde Den främmande jägaren Teheran: Det var en gång Aktuellt A-ekonomi Hockeykväll Nyhetssammanfattning Sportnytt Regionala nyheter Väder Först & sist Isabel Bayrakdarian Morgensending Trav: Dagens rätt Nya tider Ordjakten Nyheterna Kung av Queens Tredje klotet från solen Will & Grace That '70s show Felicity Förkväll Lokala nyheter Vädret Förkväll Lokala nyheter Nyheterna Jeopardy! Husdjur under plastikkniven i USA Prinsar & prinsessor Lokala nyheter Nyheterna Den vilda jakten på lyckan Am. dramakomedie fra Nattsending Frokostblanding TV-Shop ZTV Mix ZTV Mix Ukens ferskinger ZTV Mix Metal ZTV Mix Seinfeld Bundy Blush Familien Griffin Simpsons Missing Kongen av Queens Seinfeld Con Air Am. actionthriller fra (15 år) Simpsons Verdens villeste videoer Familien Griffin Blush Missing Bundy Nachspiel Wilder Kan. action fra Deepstar Six Am. science fiction fra Dragon Heart II Am. actioneventyr fra Steal the Sky Am. romantisk action fra Flesh + Blood Am. action fra Attila Krigerfolkets hersker Am. action-miniserie Attila Krigerfolkets hersker del 2 Am. action-miniserie Villmarkens sønn Am. eventyrfilm fra Red Sonja Am. action fra Angel Heart Am. grøsser fra Aspen Extreme Road House Vi elsker musikken Topp / Deja Voice Wild Wild Web Your Voice Planet Voice Topp The Voice of Madcon / Deja Voice artist, 3 hits Your Voice Planet Voice The Voice of Madcon Topp Wild Wild Web Your Voice Planet Voice The Voice of Madcon Vi elsker musikk Musehus Lilo og Stitch Kim Possible Keiserens nye skole Friminutt Fillmore Lloyd i Rommet Klassisk tegnefilm Diverse sendinger Brandy & Herr Visvas Frikvarter Lilo og Stitch Keiserens nye skole Fairly Odd Parents Den amerikanske dragen: Jake Long Kim Possible Zack & Codys søte hotelliv That's So Raven Fillmore Frikvarter Brandy & Herr Visvas Fairly Odd Parents Phil fra fremtiden Kveldssending Dagsnytt hver hele time Nitimen Det fikser P1! Distr.prgm Radiosporten Distr.prgm Norgesglasset Her og nå Distr.prgm Balsam Barnetimen for de minste Værmelding med langtidsvarsel Kveldsåpent Musikknytt Kveldsåpent forts Stjerneklart Nattønsket P.I.L.S spørsmål Rundt midnatt Spill våken Mot dag med andakt Værmelding med varsler for fiskebankene Mot dag forts Dagsnytt hver hele time unntatt kl , 20.00, og Språkteigen Ukas P2-artist: Gunnhild Sundli Sånn er livet Musikkmassasjen Verdt å vite spesial Dagsnytt Økonominytt UNG Grieg Kurer Sámi Radio Dagsnytt På sporet nytt på CD Kulturnytt Musikkredaksjonen RadioSelskapet Hallo igjen Dagsnytt Dagsnytt atten Ukas P2-artist: Gunnhild Sundli Radioteatret. «Det dumme hjertet» av Torborg Nedreaas Musikkantikk Folkemusikktimen Mytekalender P2s Blå Mix Notturno Glitz Hollyoaks Saint-Tropez Mot i brøstet Melrose Place Helene og gutta Rollebytte Hollyoaks Style Star Fat Chance Mot i brøstet Hope and Faith Hollywood-profiler: Michael Jackson OP Black Books Rikets røst med Otto Jespersen Man Show World famous for dicking around Am. underholdningsprogram Andromeda På kanten av stupet Max og Paddys guttetur Morgensending Kjempekonstruksjoner: Oljeutvinning På innsiden av Den forbudte by: Hemmeligheter Det visste jeg ikke Fullstendig vill På eventyr med Crittercam-WildTech: Løver Hayden Turners villmarksutfordring: Store katter De dødes gåter: Skjelettsjøen Insektangrep: Giftkriger Kjempekonstruksjoner: Oljeutvinning Det visste jeg ikke Bak Pompeiis fasade (p) Galskap i laboratoriet De dødes gåter: Skjelettsjøen Nattsending Morgensending Globe Guides Globe Trekker Earthwalkers Taste Of The Caribbean Opening Soon The Thirsty Traveler Dream Destinations: African Safari Globe Trekker Panasia Earthwalkers: Rotorua New Zealand Opening Soon: The Salt House Viva: Northern India Globe Trekker: Beijing City Guide The Thirsty Traveler: Australia: Wine's New Frontier The Thrillseekers Guide: Norway And Brazil Caprice's Travels Nattsending Morgensending American Chopper: Sykkel til ære for romferge En racerbil blir født Femte gir Stor, større, størst: Ubåter Topp Ti: De ti beste stridsvognene Livsfarlig fangst: Lange søvnløse netter Kjøreturer: Rods superbiler American Chopper: Sykkel til ære for romferge Mythbusters: Massiv kompakt Ray Mears i villmarken: Sibir Møkkajobber: Kyllingsorterer Livsfarlig fangst: Mållinjen Fra FBIs arkiver: Grenseløs jakt Nattsending Morgensending Planetens morsomste dyr Planetens morsomste dyr Krokodillejegeren: Steves historie Dyrepolitiet i Detroit: Kattefelle Animal Planet rapport Kjæledyr i nød Sjimpansedagbok Dyreparken Villdyr i Afrika Apestreker Apestreker Et liv blant aper: Se frykten i øynene Et liv blant aper: Å spise aper Dyrepolitiet i Phoenix: Huset med 60 katter Kjæledyr i nød Apestreker Veterinærvakten Nattsending Winterpark Weekend Alpint Hopp Tennis: Australian Open Mennenes finale Kunstløp: EM Oppvisningsgalla i Warszawa, Polen Bowls Innendørs-VM i Norfolk, Storbritannia Snooker: Malta Cup i Portomaso, Malta Første dag, direkte Fotball: Eurogoals Snooker: Malta Cup i Portomaso, Malta Fotball: Eurogoals Sport: Watts Winterpark Weekend Snooker: Malta Cup i Portomaso, Malta Golf: Buick Invitational Mennenes USA-tour Fotball: FA-cupen Chelsea - Nottingham Forest Fotball: FA-cupen Arsenal - Bolton Alpint: Verdenscuprenn i Kitzbühel Fra helgens renn Verdenscup: Skøyter i Heerenveen Opptak Boksing: Nikolai Valuev vs. Jameel McCline Fotball: The Championship Highlights Golf: European Tour Høydepunkter fra europatouren med engelske kommentatorer. The Commercial Bank Qatar Masters. P3-nyheter hver halvtime fra , deretter hver hele time fram til Dagsnytt og hver annen time fra Jonas Ken eller Torkil Drillpikene Kompani Knudsen Osenbanden Trash Kassett Harald Are Lund Urørt Nattradioen i samsending med P1 Nyhetspuls hver time. Samiske nyheter ved midnatt SAAB Hversaagod takkskalduha & co Canal Royal Rett Hjem Nyhetspuls Sportspuls Småprat Minipuls Jång Hei, Rune! Rett Vekk Zulu Endelig Voksen Magasin Endelig Voksen Portrett Nyhetspuls Best of Hvaersaagod- Takkskalduha SAAB Nyheter hver hele time , hver halvtime og Nyheter på samisk kl og Lise Michael direkte Colosseum Midt i Trafikken Sytten Tretti RadioRama Barnas Beste Kveldsshowet Den Beste Tiden Sytten Tretti Lyden av P4 Universum

17 Mandag 29. januar TIRSDAG 30. JANUAR 20.25: Kroppen 20.00: Svigerdatter søkes 21.35: Den tredje vakten 20.00: Dansefeber 19.00: Prison Break Frokost-TV Viten om: Resistente bakterier (t) Siste nytt Puls (ttv) Faktor: Amerikabussen Siste nytt Oddasat (t) Distriktsnyheter Siste nytt Distriktsnyheter Siste nytt Distriktsnyheter Siste nytt Distriktsnyheter Siste nytt Drakejegerane (t) Ninjaskolen Siste nytt Dracula junior Liga Siste nytt Oddasat (t) Fra loft og kjeller (ttv) Nyheter på tegnspråk Barne-TV Konrad katt Vennene på Solflekken Gubben og katten Distriktsnyheter Dagsrevyen (ttv) Ut i naturen: Magasin (ttv) Norsk for nybegynnere (4:6) Norsk dokumentarserie. Elevene til lærer Trudy gjør store framskritt, og nå er de klare for ekte norske vinteropplevelser Kroppen (ttv) (1:8) Norsk dokumentarserie. Hvorfor ser kroppen ut slik den gjør idag? Distriktsnyheter Dagsrevyen Standpunkt Extra-trekning (ttv) Bokprogrammet Norsk litteraturserie. Bokprogrammet finner nye sannheter om krigen i høstens bøker Kveldsnytt Kulturnytt Utsyn Paris Bamako (t) Kan. dokumentar Catterick (t) God morgen Norge Nyhetene Frokostquiz God morgen Norge Tabloid Hotel Cæsar Cheers Home and Away Den syvende himmel Party of Five Home and Away Malcolm i midten Venner for livet Scrubs That '70s Show Hotel Cæsar (11) Norsk dramaserie Nyhetene og sporten Været Tabloid Hotel Cæsar (12) Norsk dramaserie. Liv prøver å finne en bartender til Café Baudelaire Svigerdatter søkes (5:8) Norsk underholdningsserie.det blir dramatisk da Jack faller for alle damene han har fått på besøk Nyhetene Været Sportsnyhetene Grey's Anatomy (25:27) Am. dramaserie. Mens Denny venter på å få et nytt hjerte, krangler Addison og mannen om en faglig vanskelig sak Seks som oss (2:10) Norsk dramaserie om tro, håp og utroskap. Solfrid sliter med kjærligheten, Erik er i sjokk og Karine kollapser Kongen av Queens (2:22) Am. komiserie Nyhetene og Sporten Været I løvens hule (12:13) Am. dramaserie Eddie Sportsnyhetene Været Svisj chat Redaksjon EN Frokost-TV Sorgens ansikter: Foreldreløs (t) Siste nytt Perspektiv: Herbjørg Wassmo med tro på ordene Dokumentarserie Rovfuglane (t) (9:13) Am. sciencefictionserie : Bakrommet: Fotballmagasin Siste nytt Da dikene brast (t) (2:4) Am. dokumentarserie. Vi følger det som skjedde i New Orleans da orkanen Katrina forandret byen for alltid Smith og Jones (t) Br. komiserie Den tredje vakten (t) (18:22) Am. dramaserie. Monroe og Bosco må ta seg av en rasende mor som går amok på sosialkontoret Hjerte til hjerte (ttv) Ed Robinson (t) (1:6) Br. komiserie. Da den hemmelige elskerinnen hans på kontoret blir forfremmet til sjef, får den konstant deprimerte Ed Robinson sparken fra forsikringsselskapet Dagens Dobbel Kodenavn Hunter (ttv) Svisj metal Svisj non stop Interaktiv frokost Hus til salgs McLeods døtre Hårfin i L.A Glamour The Rachael Ray Show SOS barnevakten One Tree Hill Degrassi High Steg for steg Spin City Will & Grace Lokale sendinger/oslo-tv Aktuelt, Sporten og Været Bymagasinet Lokale sendinger/oslo-tv America's Funniest Home Videos America's Funniest Home Videos Dansefeber (2:14) Norsk talentkonkurranse. Bergen CSI: Miami (23:25) Am. spenningsserie. En ung milliardærarving blir funnet død i badekaret sitt under en fest Aktuelt, Sporten og Været C.S.I. (23:25) Am. spenningsserie Lokale sendinger/ Oslo-TV Klarsynte detektiver (2:10) Dokumentarserie Amazons and Gladiators Am. action fra Regi: Zachary Weintraub. (15 år) Aktuelt, Sporten og Været Amazons and Gladiators forts Mess-TV natt Dr. Phil Barnetreern TV-shop Dr. Phil Reba Strong Medicine Dr. Phil I gode og onde dager I gode og onde dager Oprah Homsepatruljen USA The O.C According to Jim Alle elsker Raymond Simpsons Kongen av Queens Prison Break Alle elsker Raymond Konebytte USA (17) Am. underholdningsserie Vanished (9) Am. spenningsserie. Agent Kelton er død, likeså en av Saras kidnappere Vanished (10) Am. spenningsserie. Selv om Jeffrey Collins stemte for Rainer, er ikke Sara sluppet fri Kongen av Queens (58) Am. komiserie Seinfeld (68) Am. komiserie Bundy (182) Am. komiserie Sweetwater: Historien om en rockestjerne Am. TV-drama fra Regi: Lorraine Senna Ferrara Diner Møtestedet Am. dramakomedie fra Regi: Barry Levinson. (15 år) RADIO Morgensending Rapport Vetenskapens värld: Kungadömet på flodens botten Vägen till Klockrike Rapport Gomorron Sverige Extra Born Wild Krokodill Bolibompa Allt och lite till Bobster: Lilla Aktuellt kortnyheter Grand Prix Rapport Uppdrag granskning Höök Argument Rapport Kulturnyheterna Orkesterliv Sändningar från SVT Morgensending Fråga doktorn Hockeykväll Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Aktuellt Go'kväll Kulturnyheterna Regionala nyheter Sprängstoff Backhoppning med susp Filmkrönikan Dansk designer: Louise Campbell Aktuellt A-ekonomi Livräddarna Nyhetssammanfattning Sportnytt Regionala nyheter Väder Bob le flambeur Fr. krimdrama Morgensending Ordjakten Nyheterna Kung av Queens Tredje klotet från solen Will & Grace That '70s show Felicity Förkväll Lokala nyheter Vädret Förkväll Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna och Ekonominyheterna Jeopardy! Grammisgalan Lokala nyheter Nyheterna, Ekonominyheterna och Sporten Vädret Boston Public Beväpnad och farlig Millennium Nattsending Frokostblanding TV-Shop ZTV Mix ZTV Mix Betong ZTV Mix Ukens ferskinger ZTV Mix Seinfeld Bundy Blush Familien Griffin Simpsons Las Vegas Kongen av Queens Seinfeld Novocaine Am. thrillerkomedie fra (15 år) Simpsons Verdens villeste videoer Familien Griffin Blush Bundy Nachspiel Blood Simple Am. thriller fra Villmarkens sønn Am. eventyrfilm fra Aspen Extreme Am. action fra Red Sonja Am. action fra Road House Am. action fra Puppet Masters Am. science fictiongrøsser fra Blood Simple Am. thriller fra Gråt, mitt elskede land Sørafrikansk thriller fra Color of Night Am. thriller fra Pit and the Pendulum Am. grøsser fra Tombstone Baby Monitor: Sound of Fear Vi elsker musikk Topp NEW 4 YOU Deja Voice Wild Wild Web Your Voice Planet Voice Topp The Voice of Madcon NEW 4 YOU Deja Voice artist, 3 hits Your Voice Planet Voice The Voice of Madcon Topp Wild Wild Web Your Voice Planet Voice The Voice of Madcon Vi elsker musikk Musehus Lilo & Stitch Kim Possible Keiserens nye skole Friminutt Fillmore Lloyd i Rommet Klassisk tegnefilm Diverse sendinger Frikvarter Lloyd i Rommet Kim Possible Brandy Frikvarter Lilo & Stitch Keiserens nye skole Fairly Odd Parents Jake Long Kim Possible Zack & Cody That's So Raven Fillmore Frikvarter Brandy Fairly Odd Parents Phil fra fremtiden Zack & Cody Kveldssending Dagsnytt hver hele time Nitimen Distr. prgm Radiosporten Distr.prgm Norgesglasset Her og nå Distr.prgm Balsam Barnetimen for de minste Værmelding med langtidsvarsel Kveldsåpent Musikknytt Kveldsåpent forts Herreavdelingen Nattønsket Cowboy & Indianer (R) Norsk på norsk Spill våken Mot dag med andakt Værmelding med varsler for fiskebankene Mot dag forts Dagsnytt hver hele time, og Scenerom Ukas P2-artist: Gunnhild Sundli Sånn er livet Musikkmassasjen Verdt å vite Dagsnytt Økonominytt Museum Sámi Radio Dagsnytt BluesAsylet Kulturnytt Musikkredaksjonen Radio- Selskapet Scenerom Dagsnytt Dagsnytt atten Ukas P2-artist: Gunnhild Sundli Kammertjenerne: Verdensfløytist i Ishavsbyen Sharon Bezaly på Nordlysfestival Radiofront: Ordfront Radiofront: Filmfront Radiofront: Popfront Mytekalender P2s Blå Mix Notturno Morgensending Hollyoaks Saint-Tropez Mot i brøstet Melrose Place Helene og gutta Rollebytte Bare for moro skyld Håndball-VM: Før kampen Håndball-VM: Kvartfinale Håndball-VM: Etter kampen Håndball-VM: Før kampen Håndball-VM: Kvartfinale Håndball-VM: Etter kampen John Cleese i vinens verden Out for a kill Am. action fra (15 år) I skuddlinjen Morgensending Insektangrep Kjempekonstruksjoner På innsiden av den forbudte by Det visste jeg ikke Fullstendig vill På eventyr med Crittercam-WildTech Hayden Turners villmarksutfordring De dødes gåter Insektangrep: Blodsugerne Kjempekonstruksjoner: Verdens største demning Det visste jeg ikke Når katastrofen inntreffer: Jordskjelv i Kobe Jorden under lupen: Bermudatriangelet Galskap i laboratoriet De dødes gåter Nattsending Morgensending Dream Destinations Viva: My Heritage The Global Nomad Middle East: Turkey Dream Destinations Globe Trekker Earthwalkers Panasia: Macau Opening Soon The Thirsty Traveler Great Historic Sites Grainger's World: Caribbean Blue Opening Soon: Grand Haven, Thali Earthwalkers: Burning Ghat Nepal & Rural Aussie Life Globe Trekker: Tunisia And Libya Globe Trekker The Thirsty Traveler Riding Eastern Europe Secrets Of Ancient China Nattsending Morgensending American Chopper: Sykkel til ære for romferge En racerbil blir født Femte gir Gigantisk flyttesjau: Svære boligblokker Topp Ti: Ubåter Livsfarlig fangst: Lady Luck Kjøreturer: Heavy Metal American Chopper: Ricks sykkel Mythbusters: Ståltåamputering Byggekongene: Dubai vintersportssted i ørkenen Livsfarlig fangst: Venner og rivaler Brainiac historiemisbruk Fra FBIs arkiver: Forrådet Nattsending Morgensending Sjimpansedagbok Dyreparken Villdyr i Afrika Apestreker Apestreker Gorilla: På sporet etter King Kong Krokodillejegeren: Afrikas ytterste grense Dyrepolitiet i Detroit: Snill bokser Animal Planet rapport Kjæledyr i nød Sjimpansedagbok Dyreparken Villdyr i Afrika Amasonas en kjempeelv Ekstreme dyr Dyrepolitiet i Phoenix: Fanget! Kjæledyr i nød Apestreker Veterinærvakten Nattsending Ekstremsport: YOZ Cyclo-Cross VM i Hooglede, Belgia. Opptak Sport: Watts Fotball: Eurogoals Hopp Snooker: Malta Cup i Portomaso, Malta Fotball: Eurogoals Fotballmagasin med målkavalkade fra europeiske ligaer Fotball: Firenasjoners i Ganzhou, Kina Kvinner: Tyskland England, opptak Snooker: Malta Cup i Portomaso, Malta Andre dag, direkte Hopp Snooker: Malta Cup i Portomaso, Malta Boksing Poker Golf: Qatar Masters Bowling: STRIKE! Injection Liverpool TV Alpint: Verdenscuprenn i Schladming Slalåm første omgang, direkte Fotball: The Championship Highlights Fotball: Høydepunkter fra FA-cupen Høydepunkter og mål fra de seneste kampene i den engelske FA-cupen Alpint: Verdenscuprenn i Schladming Slalåm andre omgang, direkte Klassiker'n Cupfinalen i 1998 mellom Rosenborg og Stabæk KOTV Reportasjer og nyheter. P3-nyheter hver halvtime fra , deretter hver hele time fram til Dagsnytt og hver annen time fra Jonas Ken eller Torkil Drillpikene Kompani Knudsen Osenbanden Trash Kassett Pyro Urørt Nattradioen i samsending med NRK P1 Nyhetspuls hver time fra , samt 06.30, 07.30, 08.30, og SAAB Hvaersaagod-Takkskalduha & co Canal Royal Rett Hjem Nyhetspuls Sportspuls Småprat Minipuls Jång Hei, Rune! ny: Norsk Kebab Superstreng Ærlig talt Nyhetspuls Best of Hvaersaagod-Takkskalduha SAAB Nyheter hver hele time , hver halvtime og Utvidet nyhetssending kl Lise Michael direkte Colosseum Midt i Trafikken Sytten Tretti RadioRama Barnas Beste Kveldsshowet Den Beste Tiden Sytten Tretti Lyden av P4 Universum

18 18 Mandag 29. januar 2007 flu til fjell Gunnhild Berge Stang har navnedag på tirsdag. Mandag: Herdis, nordisk, hær + gudinne, dis. Hermod, nordisk, ant. fra tysk, hær + sinnsstemning, mot. Hermann, tysk, hær + mann. navnedag Tirsdag: Gunnhild, nordisk, strid + strid. Gunda, tysk, strid el. av Gunne. jubilanter 90 år Torsdag Sverre Olsen, Åram 85 år Torsdag Sverre Oddmund Nygård, Flatraket 80 år Fredag Edith Størdal, Svelgen Søndag Lene Alida Eikeset, Bremanger 75 år Onsdag ArvidMyklebust, Syvde Torsdag Magnus Trollebø, Deknepollen Mandag Olav Hundeide, Nordfjordeid 70 år Fredag Erna Kitty Dahl, Svelgen Mandag Oddbjørg V. Langeland, Kalvåg Tirsdag Magnar Kåre Hjelle, Nordfjordeid 65 år Onsdag Inge Kåre Haddal, Fiskåbygd Fredag Jorunn Martha Eimhjellen, Svelgen Kari Myklebust Kjørslevik, Svelgen Dagfinn Per Venø, Flatraket Søndag Leif Ottar Storeide, Fiskåbygd 60 år Onsdag Kåre Oksholen, Deknepollen Torsdag Åse Pedersen, Lillebø, Fiskåbygd Fredag Johanne Pernille Lofnes, Måløy Mandag Marit Henden Nilsen, Nordfjordeid Anne Marie Seljeseth, Stårheim 50 år Onsdag Bernt Inge Vedvik, Måløy Fredag Randi Karen K. Grotle, Bremanger Norunn Kjøsnes Nilsen, Nordfjordeid Lørdag Solveig Hagen, Nordfjordeid vi gratulerer Vil du gratulere noen med dagen, forlovelsen, bryllupet, ny jobb, nytt hus eller rett og slett ønske noen god ferie, velkommen hjem, god bedring osv.? Sett inn en annonse på denne siden. På turné med «Panamahatten» Dahl-historie: Roald Dahls «Panamahatten» vert vist på ungdomsskulane i fylket for tida. (Foto: Lars Opstad/Rikskonsertane) Ungdomsskulane i distriktet får i desse dagar sjå stykket «Panamahatten» av Roald Dahl, framført av skodespelar Mina Saunte og slagverkar Eddie Andresen. I dag er det Måløy sin tur. Kari Midtgård Råsberg telefon I dette programmet framfører skodespelar Mina Saunte og slagverkar Eddie Andresen Roald Dahl si historie «Panamahatten», ei historie om ein ung amerikanar som veddar veslefingeren på at lighteren hans tenner ti gonger på rad. Historia er filmatisert og synt på NRK som ein av Hitchcock sine favorittar. Historia om mannen med Panamahatten er ei av Roald Dahl sine mørkaste historier, også kjend som «Man from the South». Sjølve Panamahatten er eit symbol som lever, både i litteraturen, på film og i målarkunsten, med ei 400 års eksklusiv historie bak seg. Det tek opp til åtte månader å flette ein ekte panamahatt, og prislappen er rundt kroner. Hatten har alltid stått som eit symbol for rikdom og lovord i sosietetskrinsar, men Domstein kjøper ny bedrift på Sørlandet Domstein Enghav AS blir hovudeier av nytt fiskemottak på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Domstein Enghav AS har et heleid fiskegrossistselskap på Flekkerøy, - Reinhartsen AS. Dette selskapet har nå sammen med Finny Sirevaag AS etablert et nytt selskap; Flekkerøy Fiskemottak AS. I det nye selskapet har Reinhartsen AS 90% og Finny Sirevaag 10% av aksjene. Gjennom det nye selskapet vil Domstein Enghav AS få direkte tilgang til de kvantum som landes av fisk og reker. Domstein Enghav AS vil ved denne etableringen sikre en enda bedre tilgang på fersk fisk og ferske reker til markedene i sørog øst Norge. Flekkerøy Fiskemottak AS og Reinhartsen AS vil i løpet av kort tid drive virksomhetene i samme bygg på Flekkerøy under felles ledelse. har også ei overtruisk side. Vonde tunger skal til dømes ha hatt det til at hattane slett ikkje var handfletta, men at dei vaks direkte som blad på ein spesiell plante som vart dyrka i Ecuador. I Rikskonsertane si framsyning om Panamahatten gjev forteljar Mina Saunte historiene eit scenisk liv. Slagverkar Eddie Andresen kler dei i ei musikalsk drakt med pulserande rytmar og mystiske klangar i takt med forteljinga. Ungdomstrinnet på Eid, Davik, Hauge og Svelgen har allereide sett framsyninga. I dag er det to framsyningar på Vågsøy ungdomsskule i Måløy, og i morgon er det Selje og Stadlandet sin tur. rettelse venstre I artikkelen om nominasjonsprosessen til Vågsøy Venstre kom det dessverre fram to feil. Då Liv Henjum tok til i kommunestyret i 1975 var det berre ei handfull kvinner som var folkevalde, ikkje halvparten som vi kom til skade for å skrive. Men då Liv Henjum vart ordførar i 1995 var over halvparten av kommunestyret kvinner. Henjum fortel at i gruppa til Venstre var heile 10 av dei 14 kommunestyrerepresentantane kvinner. Leiar i Vågsøy Venstre vil òg presisere at partiet er på jakt etter engasjerte menneske. Om dei er etablerte, slik som avisa skreiv, vil ho ikkje legge seg borti. Vi seier oss leie for feilen. dagens tekst Bare i håp til Gud vær stille min sjel! For fra ham kommer mitt håp. Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes. Salm. 62, 6-7) Med denne håpets stjerne lysende over oss kan vi gå frimodig inn i fremtiden med nye mål i sikte, bidra til å fremme Guds rike blant menneskene. Stadig må vi la Guds ord være rettesnoren i alt vårt arbeid og livsførsel, i det vi vet at Herren vil lære og vise oss den vei vi skal vandre. Vi må be om Åndens ledelse i alt vi foretar oss. Så lyser løftesordet fra Herren som en funklende stjerne over vårt liv: «Se jeg er med dere alle dager intil verdens ende». «Så går vi frimodig i striden, når Frelseren alltid er med». dødsfall takk Min kjære mann, min far, vår stefar, svigerfar, morfar/farfar, bror, svoger og onkel Reidar Peter Fagerlid født 23. februar 1927, sovnet stille inn på Kulatoppen omsorgssenter søndag Kirsten Britt Helèn - Ole Andrè Reidunn - Harry Anne Kari - Jan Ole John-Inge - Anne Berit Barnebarn og oldebarn Øvrige familie. Ditt gode hjarte har lagt seg til ro, du kviler så stille og fredfult no. Gode minner om deg vi i hjarta vil gøyma. Din kjærleik og omsorg vi aldri vil gløyma. Begravelse fra Nord-Vågsøy kyrkje fredag kl Alle er hjertelig velkommen. Minnestunda avsluttes ved graven. Hjarteleg takk til alle som fylgde vår kjære Gudrun Hove til siste kvilestaden 5. januar Takk for kransar, bårebukettar, blomster og minnegåve. Takk for alle varme tankar og helsingar frå slekt og vener. Takk til Selje Pleie og Omsorg, Nordfjord sjukehus og Florø sjukehus for god pleie og omsorg. Familien Varm takk for deltaking, blomsterhelsingar og omtanke då vår kjære mamma, Ragna Fristad gjekk bort. Takk også for gåva til Blindeforbundet. Alvrunn, Gerd, Ragnhild og Grete med familie

19 Kari Midtgård Råsberg direkte tlf.: e-post: Mandag 29. januar 2007 Vågsøy: Dette bildet fra 1920-åra er en del av et gammelt panoramakort over Måløy og Moldøen. Til høyre ser vi litt av Moldøen og bygningene som stod der. Det var Einar og Audun Lem sammen med skipsreder Jakob Kjøde som eide Moldøen den gangen. De tre danna et selskap, Aktieselskapet Einar Lem, og kjøpte i 1921 Moldøen fra Aktieselskapet Johan C. Martens & Co i Bergen for kroner. De videreførte den etablerte forretninga med sild, fisk og tran, og hadde tankstasjon. Under Måløyraidet i 1941 gikk alle husene på Moldøen opp i flammer. Til venstre på bildet ser vi nordre del av Måløy, med blant anna Måløy Kjølelager. i d a f ø r i t Januar 1937 Januar 1977 Januar 1926 Januar 1937 Januar 1977 Januar 1957 Januar 1957

20 i i s t s l Vi søkjer makt og vi gjer det med Ernst Veum som toppkandidat. Formann i Luster Framstegsparti, Harald Vatne til Sogn Avis tipstelefon 1000 kroner til månedens beste tips h e l t t svar skyldig? 1 Hva slags dyr er en dobbeltbekkasin? 2 Hva måler en geigerteller? 3 Hvilket land var tidligere kjent under navnet Tysk Sydvest-Afrika? 4 Hvem spilte hovedrollen i den norske filmklassikeren Ni liv? 5 Hva heter hovedstaden i Uruguay? Emilie, Sara og Daniel bygger snøhule i Gate 6 i Måløy. Innsendt av: Inge Jarl Kvalheim, Måløy svar 1. En fugl. 2. Radioaktiv stråling. 3. Namibia. 4. Jack Fjeldstad. 5. Montevideo. vær i vente Tirsdag Ørsta foto finish 12 m/s 4-6 Måløy 3-5 Har du et bilde du ønsker å dele med våre lesere? Hver mandag presenterer vi noen av lesernes egne bilder på denne siden. Digitale bilder sendt på e-post er ønskelig. Send bilder til: eller:, pb. 55, 6701 Måløy 4-6 Florø Sol/måne Sandane MÅLØY: Sol opp kl Sol ned kl Dagens lengde har økt med 2 t. og 14 min. siden vintersolverv. Måne opp kl Måne ned kl Vannstand 3-5 Flo kl og kl Fjøre kl og kl Onsdag Og så kom snøen igjen. Innsendt av: Stine L. Myklebust, Holvik Perfekt kveld på sjøen. Ser ut over vestre del av Bremangerlandet. Innsendt av: Hilde Randi Grotle, Bremanger 10 m/s 1-3 Florø 1-3 Måløy 0-2 Ørsta 0-2 Sandane Sol/måne MÅLØY: Sol opp kl Sol ned kl Dagens lengde har økt med 2 t. og 20 min. siden vintersolverv. Måne opp kl Måne ned kl Vannstand Flo kl og kl Fjøre kl og kl Skongenes i grått vintervær Innsendt av: Britt Småvik, Måløy Langtidsvarsel TORSDAG FREDAG LØRDAG Zits Morgenlys over Maurstadnekken Innsendt av: Åshild Rimstad, Bryggja SV 10 m/s NV 20 m/s SV 5 m/s - Jeg kommer med toget, går med toget og toget kan ikke gå uten meg, men jeg er helt unyttig. Hvem er jeg? - Bråket.

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte Personalia: Testpersonens namn:... Fødselsdato:... Norm:.. Skule/Institusjon:... Klasse:.... Testleiar:... Dato:.. Merknadar: 1. Leseflyt og leseforståing

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Helse og omsorg For at Vågsøy kommune skal vere ein slagkraftig kommune også i framtida må ein satse på tiltak som gir auka tilflytting til kommunen. Arbeidarpartiet

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer