+ = Mer enige enn du TROR. En SV-rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "+ = Mer enige enn du TROR. En SV-rapport"

Transkript

1 + = Allerede Mer enige enn du TROR En SV-rapport Oslo/Stortinget,

2

3 Innhold 1. Innledning 2. Økte forskjeller 3. Svekkede rettigheter i arbeidslivet 4. Økonomistyring 5. Transport og post 6. Privatisering og nedsalg av statlig eierskap 7. Høyredreining i landbrukspolitikken 8. Oppsummering

4

5 1. Innledning På landsmøtet i april 2012 vedtok Venstre å holde døren åpen for Frp. Samtidig har Frp sagt at de ikke støtter en regjering de ikke selv er med i. I sum betyr dette at om høyresiden får flertall fra 2013, kommer Frp høyst sannsynlig i regjering takket være Venstre. Det nærmer seg et stortingsvalg som blir avgjørende for retningen på samfunnsutviklingen i Norge. Alternativet til den rødgrønne regjeringa er en høyreregjering hvor Frp er med og hvor Venstre bidrar til at dette skjer. Da er det viktig å få dokumentert hva slags endringer vi vil få om høyresiden vinner makten. SV vil bidra til en slik opplyst debatt, og denne rapporten tror vi kan være nyttig for deg som vil kaste deg inn i debatten om hva slags retning landet vårt skal gå i. Mange mener et politisk samarbeid mellom Venstre og Frp blir krevende, fordi Venstre ofte sies å stå for det motsatte av hva Frp står for. Ofte er det Venstre som sier dette selv. Det har muligens vært riktig før. Det er ikke riktig lengre. På en rekke sentrale områder har Venstre nærmet seg Frp. At Venstre beveger seg mot høyre ser vi spesielt i fordelingsspørsmål, skattespørsmål, arbeidslivsspørsmål og i spørsmål om privatisering. Både Venstre og Frp er for mange - overraskende enige i både spørsmålet om en politikk som øker forskjellene i Norge, om å svekke arbeidslivsreguleringer og om å privatisere og selge ut statlig eide bedrifter. Begge partiene er kort fortalt enige om å føre høyrepolitikk. Denne rapporten dokumenterer kort og konkret om på hvilke områder og hvordan. 2. Økte forskjeller I dag er Venstre og Frp sin økonomiske politikk sammenfallende på en rekke punkter. Venstre og Frp er enige om en økonomisk politikk som vil bidra til økte forskjeller i Norge. Både Venstre og Frp vil begge fjerne formueskatten 1. Og de vil begge fjerne arveavgiften 2. Begge deler er blant de mest sentrale redskapene som finnes for å sikre at de som har mest også bidrar mest til fellesskapet. Det er formuesskatten som sikrer at vi ikke har nullskatteytere i Norge. Under de rødgrønne har bunnfradragene blitt økt, samtidig som vi skjerper på toppen. Det betyr at lang færre betaler 1 "På sikt vil Venstre at hele formueskatten fjernes." (Fra Venstres alternative statsbudsjett, side 23). 2 "Venstre foreslår derfor å fjerne hele arveavgiften i vårt alternative statsbudsjett for (Fra Venstres alternative statsbudsjett, side 23).

6 formuesskatt enn før, men samtidig at de som har de høyeste netto formuene betaler mer enn før. Det er bra for folk flest. Og det sikrer at de rikeste betaler skatt. Det er i stor grad takket være formuesskatten at Johan H. Andresen betaler nærmere 118 millioner kroner i skatt, Kjell Inge Røkke 90 millioner kroner og Olav Thon 85 millioner. Venstre og Frp ønsker å fjerne formuesskatten. Om man fjerner hele formuesskatten betyr dette enkelt sagt å fordele 13,7 mrd. kroner hvert år til de personene i Norge som har netto formue over kroner 3. Det er det de færreste som har. Arveavgiften er også slik at den treffer de rikeste arvingene hardest, samtidig som økte bunnfradrag gjør at mange vanlige folk nå betaler mindre arveavgift enn før. Arveavgiften tilsvarer rundt 3,5 mrd. kroner i året. Kutt i velferdsstaten Ved å fjerne sentrale skatteinntekter til staten er Venstre og Frp samtidig enige om å svekke grunnlaget for en offensiv og god velferdsstat. Et kutt i formuesskatten på 13,7 milliarder kroner tilsvarer sannsynligvis mer enn lærere, sykepleiere og barnehageansatte. Fjerning av arveavgiften kommer i tillegg. Dette er kutt som må gjøres i statsbudsjettene, for å få råd til Venstres og Frps store skatteletter til de som har mest fra før. Skattefradrag for alt Venstre ønsker en betydelig utvidelse av hva det skal være mulig å få skattefradrag på. Venstre står dermed sammen med Frp om en manglende tillit til at folk og bedrifter kan gjøre noe som helst uten å få skattefradrag for det. Eksempler på slike fradrag er ansettelser av lærlinger, kjøp av billetter til idrettsarrangementer og kjøp av pdf-aviser 4. Hver for seg kan flere av disse tiltakene være gode. Men summen av dem betyr en betydelig svekking av felleskassa. Omfattende skattefradragsordninger gjør dermed at det blir mindre omfordeling, på to måter: Med betydelige skattelettelser blir det mindre til finansieringen av velferdsstaten, og dermed til omfordeling. Dersom fellesskapets inntekter gjennom skattesystemet uthules med en rekke nye fradragsordninger, vil det bli umulig å opprettholde kvaliteten og omfanget på skole, helsevesen og barnehager. 3 Bunnfradraget er på kroner per skattyter. Det betyr at du skal ha en netto formue altså eiendommenes formuesverdi (ikke markedsverdi) minus gjeld på mer enn kroner før du betaler formuesskatt. 4 Venstre ønsker økte skattefradrag blant annet for pensjonssparing, sparing til bolig, gaver til frivillige organisasjoner, bedrifters investeringer i maskiner og utstyr, skattefradrag for forskning i bedrifter, investeringer i nystartede bedrifter, ansettelser i nystartede bedrifter, ansettelser av lærlinger, selvstendige næringsdrivende, kjøp av frukt og grønnsaker, kjøp av e-bøker, kjøp av pdf-aviser, kjøp av billetter til idrettsarrangement og kjøp av varer i utenlandske nettbutikker.

7 Det er også gjennomgående de med høyest inntekt og formue som vil utnytte disse ordningene mest, fordi de kjøper mest, og at de som ikke har inntekt nok til å betale skatt, ikke får nytte av skattefradrag. 3. Svekkede rettigheter i arbeidslivet Venstre ligger overraskende nær Frp på en rekke sentrale spørsmål om arbeidsliv. Venstre vil kutte i sykepenger, kutte i dagpenger, avvikle AFP, svekke arbeidsmiljøloven og viser lite engasjement i spørsmål om tiltak mot sosial dumping. Det de begge er enige om, er høyrepolitikk. Det kan kanskje være grunn til å spørre seg om Venstre egentlig forstår forskjellen mellom liberal og liberalist? Kutt i sykepenger Venstre ønsker å redusere sykelønnsperioden fra 12 til 11 måneder 5. For de dette angår betyr det normalt at overgangen til arbeidsavklaringspenger (AAP) vil komme en måned tidligere, og at man går ned fra 100 pst. av lønn til 66 pst. Men siden Venstre ikke samtidig foreslår å utvide AAPperioden vil folk havne mellom to stoler og tape en hel månedslønn på denne omleggingen. Flere midlertidige stillinger Venstre vil at færre skal kunne få fast jobb sammenliknet med i dag. På landsstyremøtet 2012 vedtok Venstre å endre arbeidsmiljøloven slik at det blir tillatt med midlertidige stillinger i alle sektorer, oppad begrenset til to år. For de aller fleste betyr dette en svekkelse av dagens rettigheter. I dag sier arbeidsmiljøloven at folk skal ha fast jobb, med noen eksplisitte unntak (vikariater, opplæringsstillinger eller arbeid som skiller seg fra bedriftens vanlige aktiviteter). Svekke arbeidstidsbestemmelsene Både Venstre og Frp er enige om å svekke arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Etter Adeccoskandalen var ikke Frps hovedanliggende å få ryddet opp, men å få endret lovverket slik at den praksisen vi så, skulle bli lovlig. Partiformann Siv Jensen sa det slik: Når vi opplever tusenvis av brudd å arbeidsmiljøloven både hos private og offentlige aktører innenfor helse- og omsorgssektoren, må vi snart spørre oss om det kan være regelverket det er noe galt med (Klassekampen 1. september 2011). Venstres Ola Elvestuen var langt på vei enig i dette perspektivet: Vi har å gjøre med et sykehjem som bryter loven. Men de har ikke drevet dårlig sykehjem, både ansatte og pasienter er såre fornøyde. Da må vi spørre oss om det ikke kan være loven det er noe galt med, sier han (samme kilde). Kutt i dagpenger 5 "I Venstres alternative statsbudsjett for 2012 foreslås det å redusere sykelønnsperioden fra 12 til 11 måneder." Side 30.

8 Venstre har beveget seg mot Frp ved å ville kutte i dagpengene til de som er arbeidsløse. Venstre " foreslår ( ) at antallet ventedager (dagpenger) utvides fra 3 til 5 dager" 6. Det betyr konkret at med Venstre må folk som mister jobben vente fem dager uten inntekt før de mottar dagpenger. Avvikle AFP Venstre og Frp er enige om å avvikle AFP. ("På denne bakgrunn mener Venstre at AFP-ordningen over tid må avvikles." Alt. statsbudsjett side 29). Det vil ramme en rekke eldre arbeidstakere. Det er også et brudd på fremforhandlede avtaler der staten som tredje part i forhandlingene har bidratt til enighet mellom partene. Det er derfor grunn til å tro at gjennomføring av dette i praksis ville ført til betydelige arbeidskonflikter. For konkurranse på lønn De fleste er enige om at i Norge skal det være norske lønninger, ut fra tradisjoner med sterke fagbevegelser og gode, kollektive avtaler. Men av og til brytes dette prinsippet. Sosial dumping oppstår når uorganiserte, gjerne utenlandske folk som er ute etter jobb tvinges til å jobbe for en lavere lønn enn de skal ha. En situasjon hvor de ansatte konkurrerer mot hverandre om å få en jobb ved å gå ned i lønn er det motsatte prinsippet av det vi skal ha i dag i Norge. Venstre og FrP stiller seg til høyre også i disse spørsmålene. Begge partiene er i Stortinget enige om at regjeringens tiltak mot sosial dumping først og fremst er et arbeid for å forhindre konkurranse på lønn, og at dette er en innfallsvinkel til arbeidet mot sosial dumping som (V og Frp) tar prinsipiell avstand fra. I desember 2007 stemte Venstre og Frp i Stortinget mot å innføre en forskrift som fulgte opp ILO 94 (krav til norske tarifflønninger eller gjengs lønn) ved kommunale oppdrag og innkjøp. 4. Økonomistyring Venstre har lært av Frp i den økonomiske politikken. Det gjelder økonomistyring, hvor de i statsbudsjettet - som Frp - bruker mer oljepenger enn regjeringen (bare på en mer fordekt måte). Og det gjelder kommuneøkonomien, hvor de er enige med Frp om å styrke de sentrale kommunene på bekostning av de mindre næringssterke kommunene. Opposisjonspenger Venstres alternative statsbudsjett inneholder flere forslag der den reelle økonomiske effekten av forslagene ikke kommer klart fram. Det er urealistisk bokføring og en fordekt måte å bruke mye mer oljepenger enn det regjeringen legger opp til. Det beste eksemplet på dette er forslaget om 100 mrd. kr. til et forskningsfond. Et slikt fond skal i følge Venstre gi 4 mrd kr i avkastning, men først året etter siden avkastningen må tjenes opp før den kan brukes. Venstre unnlater derfor å bevilge penger det året fondet styrkes. Dette knepet 6 Fra venstres alternative statsbudsjett side 30

9 gjentas år etter år (i opposisjon), og Venstre kan late som de styrker forskningsbevilgningene med milliardbeløp uten noensinne å bevilge et øre til forskning. Andre eksempler på at Venstre bruker mer oljepenger enn regjeringa er at kostnadskrevende forslag foreslås innført fra 1. juli slik at det virker som de kun trenger å forholde seg til halve kostnaden, slik de for eksempel gjør på å foreslå fjerning av moms på frukt og grønt. Ved å repetere dette hvert år, slipper man å forholde seg til at neste år faktisk har tolv måneder, og ikke seks. Andre eksempler er kutt i dagpenger. Basert på løse anslag for arbeidsplasseffekter av Venstres budsjett, og uspesifiserte kutt i offentlig sektor, sparer Venstre til sammen 740 mill. Ved hjelp av denne typen "opposisjonspenger" må Venstre som Frp - bruke flere milliarder kroner oljekroner mer enn det Regjeringen legger opp til for å få statsbudsjettet sitt i havn. Våre anslag antyder at Venstre legger opp til å bruke rundt 6 milliarder kroner mer enn regjeringen gjør. Fra fattige til rike kommuner Venstre støtter Frps ønske om å tilbakeføre selskapsskatten til kommunene. Det betyr kort fortalt at 10 mrd overføres fra mest næringssvake til de mest næringssterke kommunene. Dette medfører en betydelig sentralisering av penger i kommunene, som vil ramme en rekke næringssvake kommuner hardt. 5. Transport og post I høyreregjeringa Bondevik II var det Venstre som hadde samferdselsministeren. Den historisk interesserte vil huske to ting fra den perioden: At Venstre gjorde opp tre av fire statsbudsjett inkludert samferdsel med Frp i perioden , og at kollektivtrafikken budsjettmessig sto stille. Det betydde Svært lave bevilgninger til samferdsel, og total forsømmelse av jernbanen. Toglinjer ble bygd i sneglefart. Forfallet fikk fortsette. Venstre og Frp mente privatisering ville gi et løft for jernbane og samferdsel. Derfor gikk de inn for å legge ned Jernbaneverkets drift og vedlikehold i Private skulle overta alt jernbanearbeidere ble sagt opp. Mange viktige fagfolk tok sluttpakker. Det ble ikke bare et grovt angrep på fagbevegelsen, et helt fagmiljø holdt på å bli rasert, noe vi først nå er begynt å komme oss over. Privatisering av jernbane og samferdsel

10 Taktene fra lever i beste velgående. I dag vil Venstre konkurranseutsette drift, vedlikehold og investeringer på jernbane og veg. De vil konkurranseutsette en rekke jernbanestrekninger. Her er Venstre langt på vei enige med Frp. Venstre mener private veier skal bygges på statlig avbetaling. Venstre er en sterk pådriver for såkalte såkalte OPS-prosjekter ( Offentlig-Privat Samarbeid ), der private selskaper bygger, finansierer og vedlikeholder statlige veianlegg på statens regning. Selv om dette ofte har vist seg å bli dyrt 7 (dels fordi private lånefinansierer utbygging med markedsrente som er mye høyere enn ved statlig finansiering, og dels fordi private også må beregne seg en profittmargin), er Venstre og Frp enige om at Norge må ta i bruk mye mer privatisert bygging og eierskap av veier, bane og andre offentlige bygg og anlegg 8. Det er både dyrt og dumt. I arbeidsprogrammet heter det at Venstre vil: Konkurranseutlyse drift av persontransport på flere jernbanestrekninger, med krav om høyere avgangsfrekvens i konkurranseutlysingene der det er mulig. Omorganisere Jernbaneverket slik at vi får konkurranseutsatt investeringer, drift og vedlikehold på jernbanens infrastruktur Postliberalisme Venstre og Frp er enige om at de ønsker fri konkurranse om posttjenester, og derfor vil innføre postdirektivet, om regjeringa reserverer seg mot dette, slik Ap, SV og Sp har sagt de vil. ( Dersom Norge reserverer seg mot EUs tredje postdirektiv, står Høyre, Venstre og Frp klare til å gjøre om vetoet. Det er fordi Venstre og Frp vil frata det statlige Posten Norge eneretten for postsendinger under 50 gram. Dette medfører ikke bare en privatisering, og at nærmest hvem som helst kan danne et postselskap. Dette betyr også mindre politisk styring og mer sentralisering av posttjenestene. De som jobber med post i dag mener at lliberalisering av postmarkedet vil ramme distriktene hardt. Jo mindre sentralt du bor, desto mer må du betale for post-tjenestene, og i tillegg regne med 7 Den europeiske investeringsbanken (EiB) har deltatt i svært mange OPS-prosjekter i Europa, inkludert to av de tre norske OPS-veiene. De konkluderer i en rapport med at OPS i snitt har vist seg å øke kostnadene for veiprosjektene med 24 prosent sammenlignet med prosjektene som er gjennomført på tradisjonell måte. 8 Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre (9. desember 2010): Stortinget ber regjeringen legge frem en strategi for å utvide bruken av offentlig-privat samarbeid i både lokale og nasjonale prosjekter /3/. Fremskrittspartiet, Høyre, Krf og Venstre har følgende begrunnelse: Det forslagsstillerne ønsker, er «utvikling av en nasjonal strategi for å utvide bruken» av OPS som metode. I dette ligger naturlig en gjennomgang av på hvilke områder og hva slags prosesser OPS egner seg for som metode og hvor det ikke egner seg.

11 dårligere service og kvalitet og at det blir dyrere å sende post i distriktene, fordi enhetsportoen ikke lenger kunne opprettholdes 9. Men det betyr også at det opprettes en rekke parallelle post-/infrastrukturselskaper, som skal ha hver sine biler og lastebiler, hver sine brevsorteringsmaskiner og hver sine brevbud som skal konkurrere rundt om i landet om å ta i mot og distribuere brev under 50 gram. For å finansiere alle disse parallelle bedriftene vil prisene på porto mest sannsynlig gå betydelig opp over hele landet, ikke bare distriktene. 6. Privatisering og nedsalg av statens eierskap I dag står industribedriftene ovenfor krevende utfordringer i en global økonomi. Staten som stabil og trygg eier er viktigere enn noen gang, for å bidra til selskapenes utvikling. Venstre og Frp er likevel enige om å redusere det statlige eierskapet i næringslivet. De er enige om å redusere det statlige eierskapet i Norges største selskap Statoil, fra 67 til 51 prosent. å redusere det statlige majoritetseierskapet i Telenor fra 54 til 34 prosent å redusere det statlige majoritetseierskapet i forsvarsindustrien (Kongsberg gruppen og Nammo) fra 51 til 34 prosent. Venstre og Frp er videre enige om å selge det statlig eide Flytoget (bedriften i Norge med størst kundetilfredshet). og den statlige Mesta, drifts og vedlikeholdsmiljøet i Statens Vegvesen. 7. Høyredreining i landbrukspolitikken Venstre og Frp står på samme siden av streken i spørsmålet om det norske landbrukets framtid. Begge partiene ønsker en tydelig høyredreining av politikken, men med noe forskjellig innhold. Venstre vil opprettholde overføringene, mens Frp vil kutte rundt 7 milliarder i året. Venstre på sin side vil innføre friere omsetning av melkekvoter, som vil virke sentraliserende for landbruket, og økt fare for nedleggelse av de minste brukene. Dette er Frp enig i. Både Venstre og Frp har et sterkt ønske om å svekke importvernet og svekke markedsreguleringene. Det vil kunne føre til sviktende inntekter til bonden og en frykt for rasering av distriktslandbruket. Konsekvensene kan bli et industrielt landbruk og matproduksjon på færre og større enheter. 8. Oppsummering 9 Postkom (

12 På en rekke sentrale områder har Venstre nærmet seg Frp. Venstre er kort fortalt enig med Frp om å føre høyrepolitikk. Det betyr at om høyresiden får flertall fra 2013, kommer Frp høyst sannsynlig i regjering takket være Venstre. At Venstre beveger seg mot Høyre ser vi spesielt i fordelingsspørsmål, skattespørsmål, arbeidslivsspørsmål og i privatisering. Både Venstre og Frp er for mange overraskende enige i både spørsmålet om å gi mer til de som har mest, om å svekke arbeidslivsreguleringer og om å privatisere og selge ut statlig eide bedrifter. Med den sterke høyredreininga som Venstre har gått gjennom, som dokumenteres i denne rapporten, er det grunnlag for å spørre seg om Venstre egentlig forstår forskjellen på liberal og liberalist.

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? AdvArSEl! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene raseres?

Detaljer

Ny regjering - ny kamp mot EUs tredje postdirektiv Oslo, mars 2014

Ny regjering - ny kamp mot EUs tredje postdirektiv Oslo, mars 2014 Ny regjering - ny kamp mot EUs tredje postdirektiv Oslo, mars 2014 Postens rammebetingelser for strategisk utvikling Estimater for adressert post tilsier at totalvolumet nesten vil bli halvert fra 2009

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

1 prosentsamfunnet. - Velkommen til. 1900 kr 215 600 kr. 300 kr. Effektene av Høyres skattekutt: De som tjener minst: De 1 prosent rikeste:

1 prosentsamfunnet. - Velkommen til. 1900 kr 215 600 kr. 300 kr. Effektene av Høyres skattekutt: De som tjener minst: De 1 prosent rikeste: - Velkommen til Effektene av Høyres skattekutt: De som tjener minst: 1 prosentsamfunnet Gjennomsnittsinntekt: De 1 prosent rikeste: 300 kr 1900 kr 215 600 kr Innledning De siste årene har Høyre gitt klare

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Norsk Landbrukssamvirke Innovasjonsforum 14.01.14 Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre Venstres FoU-politikk

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Ny regjering Norsk Industris kampsaker

Ny regjering Norsk Industris kampsaker Ny regjering Norsk Industris kampsaker Medlemsmøte Olje & Gass bransjeforening, 24. oktober 2013 Direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri 8 års rød-grønn flertallsregjering Tett samarbeid med regjeringen

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester?

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? Illustrasjonsfoto: Helse Midt-Norge Hva er målet med TiSA? TiSA (Trade in Services Agreement) er en avtale om handel

Detaljer

LITT OM FORMUESKATTEN

LITT OM FORMUESKATTEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/12 LITT OM FORMUESKATTEN 1. Gjelder personers formue og ikke bedriftenes 2. Mye eller lite? 3. Fordeling av skattebyrden 4. Synkende

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt August/2017 2 Stortingsvalget 2017 Fagforbundet Bærum Bærum sine kampsaker: for: Et trygt arbeidsliv med trygge jobber. Hele, faste stillinger. Økt bemanning i helse- og omsorgstjenestene.

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping

Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping Regjeringens budsjettforslag for 2005: Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping Finansminister Per-Kristian Foss Lyse utsikter for norsk økonomi 6 BNP for Fastlands-Norge og AKU-ledighet 6 Veksten

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Landslaget for offentlige pensjonister

Landslaget for offentlige pensjonister Landslaget for offentlige pensjonister Fremlegg 14122017 Torild Ofstad Krav til statsbudsjettet for 2018. LOP har følgende 8 hovedkrav i prioritert rekkefølge vedrørende: Alderpensjonen Skatt Styrket kommune

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester FLT 1803-2010 Johan Martin Leikvoll TEMA 1. Hva er konkurranseutsetting? 2. Behovet for mangfold, individfokus, kvalitet, leveringsdyktighet og effektivitet

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK LØSNINGER I VEST Øyvind Halleraker (H) Transport- og kommunikasjonskomiteen Bergen, 25.8.2011 På tide med Høyrepolitikk! SIST HØYRE HADDE SAMFERDSELSMINISTEREN KORT OPPSUMMERT

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

Statsbudsjettet er i stor grad en oppfølging av jordbruksforhandlingene i 2012, som endte med brudd. Dette innebærer blant annet:

Statsbudsjettet er i stor grad en oppfølging av jordbruksforhandlingene i 2012, som endte med brudd. Dette innebærer blant annet: Under følger en kort oppsummering av de ulike politiske partiene sine budsjett for 2013. Oppsummeringen tar for seg de elementene som har/kan ha betydning for landbruksnæringa. Regjeringen Statsbudsjettet

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning De sakene som velgerne er opptatt av har betydning for hvilke partier de

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylke Vest-Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på 7.281 km 2 Norges

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Fremtiden for norsk industri

Fremtiden for norsk industri Fremtiden for norsk industri Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri 8 års rød-grønn flertallsregjering Tett samarbeid med regjeringen om industriens kampsaker mye oppnådd Interessant at rødgrønne

Detaljer

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer?

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Vi har spurt våre medlemsbedrifter om hvilke saker de mener er de viktigste for dem. Samtidig har vi spurt de politiske

Detaljer

Handlingsregelen myter og muligheter

Handlingsregelen myter og muligheter Handlingsregelen myter og muligheter Infrastrukturmuligheter Ketil Solvik-Olsen Finanspolitisk talsmann Vi får ikke lov Det er ikke økonomisk rasjonelt å innføre en regel som gir investeringer forrang

Detaljer

Skatte og næringspolitikken i lys av Statsbudsjettet 2007

Skatte og næringspolitikken i lys av Statsbudsjettet 2007 Skatte og næringspolitikken i lys av Statsbudsjettet 2007 Opp som en løve og ned som en skinnfell? De superrike har ingenting å frykte! Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Oslo, 12. oktober

Detaljer

Nord Trøndelag. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget 2009. Kortversjon av spørsmål til listetoppene og svarene vi fikk tilbake.

Nord Trøndelag. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget 2009. Kortversjon av spørsmål til listetoppene og svarene vi fikk tilbake. Nord Trøndelag Avdelingslederforumet er et samarbeid mellom Fellesforbundets avdelinger i Nord-Trøndelag som til sammen har 6000 yrkesaktive medlemmer. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil Arbeiderpartiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode?

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten?

Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten? Norges fremtidige utfordringer. Har vi råd til å opprettholde velferdsstaten? Hilde C. Bjørnland Handelshøyskolen BI Partnerforums vårkonferanse: E ektivitet i staten, 6 mai 2010 HCB (BI) Fremtidige utfordringer

Detaljer

Hefte 3 innkomne forslag

Hefte 3 innkomne forslag Hefte 3 innkomne forslag 3-1 Forslag til årsmøte saken «VALG» Fra Marthe Hammer og Marianne Sæhle : Styret i Bergen SV bes om at det velges en kvinnepolitisk leder for Bergen SV. Styret i Bergen SV velger

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Den norske modellen: Trender og endringer. NTL - konferanse Tone Fløtten og Jon Hippe, Fafo Oslo 30. august 2013

Den norske modellen: Trender og endringer. NTL - konferanse Tone Fløtten og Jon Hippe, Fafo Oslo 30. august 2013 Den norske modellen: Trender og endringer NTL - konferanse Tone Fløtten og Jon Hippe, Fafo Oslo 30. august 2013 Til tross for dystre spådommer De nordiske modellene er i vinden! The Nordic countries The

Detaljer

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Hilde Bojer www.folk.uio.no/hbojer 11 desember 2007 INNHOLD Om liberalisme Hva er velferdsstat? Velferdsstat som forsikring Argumenter mot velferdsstaten Velferdsstat

Detaljer

skattefradragsordningen for gaver

skattefradragsordningen for gaver Befolkningens holdninger til skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Juli 2010 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING AV SENTRALE FUNN... 3 3. KORT OM SKATTEFRADRAGSORDNINGEN...

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE

ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE 27. november 2013 ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE Geir Isaksen NORGES BEFOLKNING VOKSER RASKT OG VEIENE ER FULLE Norges befolkning øker raskt, spesielt i storbyregionene

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato Næringspolitikk Dag Arne Kristensen Klikk for å skrive dato ü Hvorfor jobber vi med næringspolitikk? ü Vårt program ü Finansskatt ü En næringspolitikk for finansnæringen hva nå? ü Grønn finans ü Hva kan

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Desember Utført på oppdrag for Postkom

Befolkningsundersøkelse Desember Utført på oppdrag for Postkom Befolkningsundersøkelse Desember 2014 Utført på oppdrag for Postkom Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret. Dataene er innhentet på telefon i uke 49 i 2014. Telefon intervjuene

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Handlingsprogrammet om privatisering Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene Privatisering, konkurranseutsetting og

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Individuelle eller solidariske løsninger Privat ansvar Ikke samfunnet til byrde

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Næringslivets behov for infrastruktur. Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri

Næringslivets behov for infrastruktur. Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri Næringslivets behov for infrastruktur Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri Mange utfordringer knyttet til infrastruktur Telenett, betales av brukerne Kraftnett, betales av brukerne og ved prisforskjeller

Detaljer

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap sier ja, uten forbehold. Det er slutt med privatisering dersom

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

VALG 2013 Arbeidet mot valget og HVA NÅ? Kristin Ianssen Ledermøte Buskerud og Østfold Bondelag 22.Nov 2013

VALG 2013 Arbeidet mot valget og HVA NÅ? Kristin Ianssen Ledermøte Buskerud og Østfold Bondelag 22.Nov 2013 VALG 2013 Arbeidet mot valget og HVA NÅ? Kristin Ianssen Ledermøte Buskerud og Østfold Bondelag 22.Nov 2013 Veien til 9.september 2013 i Norges Bondelag Engasjement og målrettet arbeid i alle lag av organisasjonen!

Detaljer

Reform for konkurranseutsetting

Reform for konkurranseutsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 15/14 Reform for konkurranseutsetting Om "nøytral merverdiavgift" i staten 1. Bakgrunn 2. Hvem betaler MVA og hvem betaler ikke? 3.

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring ARBEIDSGIVERFORENINOEN Fina nsdepartementet Oslo, 01.03.2076 Vår ref. 64902/H567 H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Vi viser til h6ringsbrev datert 1. desember

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil partiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode? Vil partiet

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Høring i Stortingets kommunal og forvaltningskomité 26. oktober 2017

Høring i Stortingets kommunal og forvaltningskomité 26. oktober 2017 Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Vår ref. Deres ref. Bodø, 26. oktober 2017 Høring i Stortingets kommunal og forvaltningskomité 26. oktober 2017 PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en

Detaljer

1. Bilbransjens samfunnsregnskap

1. Bilbransjens samfunnsregnskap 1. Bilbransjens samfunnsregnskap Det er ingen tvil om at bil- og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Mye av debatten om bil og veitrafikk har imidlertid et negativt

Detaljer