SPRÅ KSTIMULERING I ÅSK BÅRNEHÅGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPRÅ KSTIMULERING I ÅSK BÅRNEHÅGE"

Transkript

1 SPRÅ KSTIMULERING I ÅSK BÅRNEHÅGE Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres, å synes om hundre lyster å synge og forstå hundre verdener å oppdage hundre verdener å oppfinne hundre verdener å drømme frem.

2 SPRÅ KSTIMULERING I ÅSK BÅRNEHÅGE «Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.» Rammeplan for barnehagen, side 29 SPRÅK OG HVERDAGSLIV Språket utvikles gjennom hele livet. Språket vårt består av ca 70 % kroppsspråk og 30% verbalt språk. I dette heftet har vi mest fokus på vårt talespråk. Vi bruker verbalt språk og kroppsspråk når vi tenker, leker og kommuniserer. Språkstimulering foregår i alle sammenhenger gjennom hele dagen. De beste språkstimulerende situasjonene i barnehagen skjer i hverdagsliv og prosjektarbeid. Vårt verbale språk får betydning når det settes inn i en meningsfull sammenheng. Språket er en viktig del av barnets sosiale handlingskompetanse, og språk utvikles i samspill med andre. Barn og voksne er gode språkmodeller for hverandre. I Ask barnehage foregår generell språkstimulering i hverdagen ved å: Fortelle om hva som skal skje i løpet av dagen (Dette gjør vi i morgensamlingen). Vi setter ord på det som skjer her- og nå. (Dette er særlig viktig i forhold til å forstå innholdet i ord og begreper). Vi stimulerer barna til å kommunisere ved å stille spørsmål til det barnet er opptatt av. Vi bruker gjenkalling og gjenfortelling på ulike måter og i ulike situasjoner (hukommelsestrening er viktig): o Ved måltider snakker vi om ting vi har vært med på eller skal o Til ettermiddagsmat skriver de voksne dagsrapport i den forbindelse spør vi barna hva de har gjort på og skriver det ned i rapporten. o Vi bruker gjenkalling i prosjekter. Her tar vi frem bilder eller konkrete ting fra forrige økt og setter ord på det vi opplevde og evt. nye tanker vi har fått siden forrige gang. o Vi bruker valgtavle hvor barna velger lekestasjon etter frokost og etter lunsj. Barna setter ord på sine valg. Vi har fremme spill og bøker som er tilpasset barnas alder og som stimulerer bruk av ord og begreper. o Mime-spill med speil o Lotto o Puslespill o Faktabøker med gode samtalebilder Vi bruker eventyr, rim, regler og sanger i alle samlingsstunder. Humor er en viktig del av språkstimulerende aktiviteter i barnehagen. Vi øver oss på vitser og gåter som får frem latter og som er inkluderende. Bruk ikke ironi, barn

3 forstår dette sjelden. Ironi kan ofte virke støtende og er en lite inkluderende form for humor. Vi bruker enkle tegn som støtte til talen når barna trenger dette. Barna skal få varierte og gode førstehåndsopplevelser. Derfor bruker vi mye tid på aktiviteter knyttet opp mot prosjekter og turer i nærmiljøet som gir barna felles opplevelser. (Slik etableres felles forståelse og tema for lek og språk. ) I samlingsstundene: Vi har egne tema hver måned med fokus på språkets form og oppbygging av barnas begreper og ordforråd. Dette styrker blant annet barnets forutsetninger i forhold til lese - og skriveopplæring. Vi har ulike typer samlingsstunder i barnehagen. Morgensamling foregår fra kl og varer i minutter avhengig av barnas alder. I morgensamlingen: (Dette er den samlingen hvor musikk og motorikk knyttes tett sammen til språk; hukommelse, ord og begreper, handlingsrekker, sansemotoriske øvelser osv.) Går vi gjennom dagens plan dagtavle Vi synger sanger, forteller eventyr og leser rim og regler. Vi bruker barnas navn i sammenheng med rytmeøvelser og avanserer etter hvert til mer avanserte rytmeøvelser Vi trener auditiv (hørsel) og visuell (syn) hukommelse med ulike former for Kims lek (gjemmer gjenstander eller lyder og barna gjetter) Vi bruker ulike sanse-, munn- og ansiktsmotoriske øvelser i samlingsstunder knyttet til månedens språktema hver dag. Vi bruker Språksprell Vi bruker bevegelsessanger med stigende vanskelighetsgrad (fra hode-skulder-kne og tå, til fløy en liten blå fugl..) Vi gjør motorisk øvelser; hinke, krabbe, rulle, balansere inn i samlingen eller ut av samlingen. Kort samling før maten: Vi synger 1 sang for å samle oss. Vi tar en kort oppsummering på valgtavlen hva har vi gjort og hva skal vi videre.. Vi vasker hender før mat Bursdagssamling: Her har vi egen standard for innhold Felles-samling: Er i amfiet nede en gang i måneden. Alle avdelinger møter. Vanligvis til kl. 11. Ansvar for samlingen går på omgang mellom avdelinger. Varer i ca minutter. Det er utarbeidet egen standard for innholdet her Fredagssamling: ( I denne samlingen knyttes språk tett opp til samspill og sosiale ferdigheter). I denne samlingen har vi fokus på språk og sosial kompetanse. Vi setter ord på følelser og handlinger som har betydning for barns sosiale kompetanse. Vi bruker samtalebilder og praksisfortellinger fra hverdagen i barnehagen. Samtalene for de eldre barna vil ofte bli en form for filosofiske samtaler omkring tema som omhandler samspill mellom mennesker. Tema kan f.eks handle om det å være gammel eller ung, rik eller fattig, glad eller trist, hva som er sant og hva som er usant, hva er virkelig og hva er fantasi?

4 DET FYSISKE MILJØET Vi legger til rette for allsidig bruk av kroppen inne og ute i barnehagen. Ute har vi seilebaner og dissestativ som stimulerer balanse og leddsans. Vi har ulike underlag med gress, sand, heller, tretrapper og asfalt. Vi har nedoverbakker og fjellknauser. Porten på nedre lekeområde fører oss rett ut på en liten tursti. Her kan vi gå i skogen, gynge på greiner, besøke fjæren og sjøen og klatre på steiner i bekken. De beste naturopplevelsene finner vi like utenfor porten. Inne har en lesekrok på alle avdelinger som inneholder variert utvalg av kvalitet i bøker. En dramakrok med utstyr til familielek og etter hvert drama og rollelek. Vi har et verksted som inneholder rikt utvalg av tegneblyanter, ark og annet skrive- og tegne materiale. Vi har også en konstruksjonskrok som utfordrer barnas logiske tenkning. På hver avdeling skal barna: Møte bokstavbilder med eget navn knyttet til bilde i garderobe, ved bordet og på skuff hvor barna kan oppbevare sine egne ting. Møte alfabetet og tall i sitt fysiske miljø. Vi skiller mellom røde vokaler og blå konsonanter. Ha god tilgang på skriftspråklig materiale i verkstedet: Bøker, PC (med voksne til stede), små og store tegneark, blyanter, kritt og tavler, konvolutter, linjaler og kalkulator. Møte en lesekrok som inneholder både gode barnebøker, faktabøker og cdspiller/mp3-spiller med lydbøker og headsett. PERSONALET De voksne er viktige i språkstimuleringsarbeidet i barnehagen. Vi skal svare på barns initiativ og sette ord på egne og barnas handlinger. De voksne skal benevne og setter ord på tingene rundt seg og aktivitetene som skal skje. Vi skal også hjelpe barna å sette ord på følelser og tanker og gjøre barna oppmerksomme på andres kropps-språk slik at barna kan lære å justere seg også til andres følelser. Vi ser språk som en sosial handling men også som redskap for tanken i forhold til problemløsning o.s.v. I det språkstimulerende arbeidet er det også viktig at personalet trener med barna på lytteferdigheter. Vi lytter etter lyder, variasjoner i lyder og øver på å gjenskape lyder vi hører rundt oss. Alle barn skal oppleve at andre lytter når de ha noe på hjertet. Tenk gjennom for deg selv: Er du en god rollemodell? Er den noe du vil vurdere å gjøre annerledes i fht. arbeidet med barna? Vi er gode språkmodeller for barna ved å: o Snakke tydelig; med lavt taletempo, korte setninger og ikke for mange ord. o Øke pauser i talen bruk punktum og komma. o Tell til 2 før du svarer på barnets utsagn. o Vi gir en beskjed om gangen barnet husker som regel bare den siste beskjeden. Her kan vi øke på med inntil tre beskjeder når barna er blitt eldre. o Snakk sammen med barnet ikke bare til barnet. o Fang og hold barnets oppmerksomhet når dere snakker o Praktiser turtaking i samtale v/bordet og i samlingsstund. o Sett ord på handlinger som skjer her og nå.

5 o Lek innbyr til en naturlig samtalesituasjon: sett ord på det som skjer i leken. Still spørsmål til hva som skal skje eks; «kor skulle bilen kjøre nå?» Dersom det er naturlig og ikke bryter leken opp! o Ikke korriger barnets uttale eller språk, men gjenta det barnet sier på riktig måte dersom dette er naturlig. o Ta deg god tid til å lytte til det barnet har å fortelle o Bruk vitser, gåter, rim og regler, spill, sanger, eventyr og fortellinger som stimulerer barnas fantasi og lek med språket. Språk, både verbalt språk og kroppsspråk krever god motorikk. Derfor bruker vi både fin- og grovmotoriske øvelser i samlingsstunder hver dag. SPRÅKSPRELL Vi bruker et språkstimuleringsmateriell med barna fra de er 3 år. Dette er et systematisk oppbygd materiell som har forslag til oppgaver med progresjon som kan benyttes i samlingsstunder. Det er lek-orientert. Oppgavene begynner med gjenkjenning av daglige lyder, videre jobber man bl.a med ordrytme, lytte ut første lyd, stavelsesdeling og rim. Barnas utbytte vil være avhengig av deres tilstedeværelse, den voksnes evne til å engasjere, bekrefte og tilpasse øvelsene til barnegruppen. LESEHESTEN Dette er et tiltak for å styrke interessen for litteratur. Barna på Gnisten, Strålen og Bølgen har en uke hver der de har med seg en bok hjemmefra. Denne boken blir presentert i barnegruppen, barna forteller om innholdet. Boken leses gjennom hele uken. I tillegg vil vi innføre faste besøk for hver avdeling på barnehagens eget bibliotek. Hver avdeling får besøkstid på biblioteket for å låne og levere inn bøker en fredag i måneden. Bøkene som lånes brukes i prosjekter, i samlingsstunder og lesestunder på avdelingen. På biblioteket vil barna bli lest for av en utvalgt bok. FORTELLINGER OG SKRØNER De voksne i barnehagen er viktige fortellere. Deres måte å fortelle historier på vil kunne være gnisten som tenner lese- og fortellerlysten for resten av livet. Gode voksenfortellere gir barna inspirasjon til å fortelle historier og dikte selv. Slik skapes forståelsen av hvordan en fortelling bygges opp; med en start, en midte og en slutt. Selve fortellingen og møtet mellom den som lytter og den som forteller står i sentrum. Personalet har vært på kurs i «magiske samlingsstunder» med Trude Anette Brendeland fra Fantasifantasten (http://www.fantasifantasten.no ). Her har de hentet inspirasjon til å jobbe videre med fortellerkunsten. Trude: «Den beste fortelleren jeg vet om heter Louise og er fem år. Hun kan allerede noe mange voksne må på kurs for å lære: Hun kan fortelle så vi andre får bilder i hodet. Hun har evnen til å forme fortellingen etter vår reaksjon. I øyekontakten med oss, lades Louise og fortellingen når nye høyder. Sjansene er store for at hun mister denne evnen på vei til voksenlivet.»

6 Videre reflekterer Trude: Vi har alle noen gode skrønemakere i barnegruppa. De fleste blir avslørt som løgnere lenge før de få utviklet sine dikterevner. Men i en digital verden trenger vi fremdeles de gode historiefortellerne som kan formidle med ekte øyekontakt. Barna trenger å oppleve at historier de har skapt med kraften fra sin egen fantasi, blir satt pris på. Kanskje er det de som blir forfattere en gang? Jeg syns man kan man snakke med barna om forskjellen på løgn og en god historie. Vi skal ikke lære barn å lyve, men å dikte er noe annet. Kanskje kan vi lage vårt eget skrønemakeri og fortelle fiskehistorier som ingen før har hørt maken til? Skrøner og røverhistorier er morsomt å holde på med. I Ask barnehage dukker disse fortellingene ofte opp i forbindelse med at barna tegner eller lager noe. Da skal voksne: Lytte og stimulere barna til å fortelle videre Anerkjenne historien og også anerkjenne at dette er fantasi Skrive ned fortellingen om du rekker det Vi kan også stimulere barna til å skape fortellinger og skrøner sammen; bruke adjektivhistorier, bruke konkreter som dukker opp underveis o.l. SPRÅKBOBLEN Språkboblen er et metodisk opplegg utarbeidet av språkpedagogene i Ask barnehage i Vi jobber systematisk gjennom hele året med å bygge opp barnas ordforråd. Ordbankene skal revideres i 2015 med utgangpunkt i «Språkista» - et nytt materiell innkjøpt i Barna får introdusert ord og begreper i samlingsstundene som hører til 10 ulike tema. De 10 temaene er: 1. Meg selv og kroppen min august/september 2. Hjem og familie: I huset mitt oktober 3. Klær og årstider november 4. Jul, høytider og fest desember 5. Venner, leker og følelser januar 6. Kosthold og helse: Mat og drikke februar 7. Farger, tall, størrelser og former mars 8. Dyr april 9. Naturen rundtoss: Blomster og trær mai 10. Fremkomstmidler, kjøretøy og trafikk - juni Til hvert tema hører det ordbanker som er differensiert i to nivå: Ord for barn fra 1-3 år og ordbank for barn fra 3-5 år. Vi jobber med ord og begreper og skiller mellom overbegrep og underbegrep. Eks: eple, pære og banan (underbegrep) og frukt (overbegrep). KARTLEGGINGSMATERIELL Vi bruker: Kompetansesirkelen eget utarbeidet kartleggingsmateriale hvor vi registrerer språk, sosiale ferdigheter, motorikk og problemløsningsferdigheter. Dette brukes for alle barn. Askeladden språkscreening. Benyttes i forbindelse med henvisning til PPT. TRAS tidlig registrering av språkutvikling. Brukes når vi er usikker på barnets språkutvikling og trenger å utarbeide en plan for å sikre utviklingen videre.

7 ØVELSER SOM STIMULERER MUNNMOTORIKK Øvelsene krever at man bruker dem i en lekende form sammen med barna. Her er de beskrevet uten, for å få frem hvilke motoriske bevegelser vi forsøker å stimulere. o Øvelser som stimulerer artikulasjonsmuskulatur Øvelser for tungen: (Disse er fine å gjøre med speil ta bilder og lage spill av) Fremovergående bevegelser: 1. La tungen ligge rolig, bred og avslappet i munnen 2. Strekk tungen slapp og bred ut av munnen og inn igjen i hvilestilling. Tungeranden må hele tiden berøre de passive munnvikene. 3. Støtt tungespissen mot undertennene. Før tungeryggen så langt frem mellom leppene som mulig. Tungepissbevegelser: o Før tungespissen: 1. Opp til den hårde gane og ned igjen 2. Opp til overmunnens gomme og ned igjen 3. Opp til overtennenes bakside og ned igjen 4. Opp til overtennenes spiss og ned igjen 5. Opp til overleppene og ned igjen 6. Smatt med tungen: Foran: som en smatter på hesten Bak: smatte som et ekorn Andre tungeøvelser: 1. Før tungen ut av munnen. Tøy den så langt ned på haken som mulig. 2. Tøy tungen oppover leppen om mulig mot nesetippen 3. Lag tannbyll: Stikk tungen ut i kinnet og lag en kul 4. Tungespissen glir rundt inne i munnen, bak leppene (pass på å få tydelige sirkelbevegelser.) Øv vekselsvis i begge retninger. 5. Før tungespissen frem og tilbake mellom munnvikene. Først langsomt, så hurtigere 6. Rull tungen sammen til et rør Øvelser for leppene: 1. Lag trut smile. Øv dette vekseslvis 2. i-y, i-y, i-y---- e-ø, e-ø, e-ø,--- æ-ø, æ-ø, æ-ø 3. ma-ma, ma-ma, ma-ma pa-pa, pa-pa, pa-pa--- ba-ba, ba-ba, ba-ba--- Hurtigheten I hver øvelse økes etterhvert som de munnmotoriske ferdigheter øves opp. 4. amba- embe, ampa-empe,

8 ap-ep, pam-pem, bam bem, mappe meppe, bamme bemme, 5. prrr stoppe hesten. La leppene slenge løst. 6. Strekk underleppen over overleppen 7. Strekk overleppen over underleppen Øvelser for kjeven 1. Kjeven føres fra side til side 2. Kjeven føres i sirkelbevegelser begge retninger 3. Leppen lukket, kjeven beveger seg som tygging 4. Samme øvelse men med stemme Under alle øvelser for kjeven skal tungen ligge rolig, brei og avspent i munnen. Blåseøvelser 1. Blåse vekk en fjær som ligger på håndbaken 2. Blåse ping-pong baller over en bordflate. Lag gjerne mål. Blås rett på ballen eller gjennom rør, f.eks sugerør. 3. Blåse såpebobler 4. Blåse opp en ballong 5. Blåse vannmaling med eller uten sugerør 6. Blås ut et lys. Still lyset rett foran, til høyre, til venstre for barnet 7. Spill på et enkelt blåseinstrument f.eks plystrefløyte, blokkfløyte el.l Plystring: Når barnet selv trener på å plystre ofte vanlig i forbindelse med tannfelling at barna lærer seg å plystre. Dersom dette er vanskelig å lære pga. luftlekkasje gjennom nesen, kan barnet forsøke å knipe neseborene igjen. Gjesping: 1. Pust inn med en god gjesp og ut på en vokal (uten stemme) 2. Pust inn med en god gjesp og ut på en vokal (med stemme) Vokal og nasal skiftesvis: a-ng, a-ng, a-ng --- først med og så uten stemme ØVELSER SOM STIMULERER AUDITIV SANS (LYTTE-ØVELSER) 1. Klapp barnas navn - la barnet klappe sitt eget navn 2. Bruk rytmeinstrumenter: øve på langsomme og raske takter. 3. Bruk sang: «Når klokken i skogen slår tolv, da kommer de renslige troll. Med bøtter og koster og spann, og de synger så (lyst, mørkt, høyt, lavt, fort, sakte osv..) som de kan: Tørke støv, tørke støv, tørke støv. Av blomster og knopper og løv. Tørke støv, tørke støv, tørke støv. Av blomster og knopper og løv.» 4. La barna bruke kroppen og bevege seg i takt med musikken. Så fort musikken stopper, skal de sitte/stå på en fot/ ligge på gulvet osv..lek: gjett hva denne lyden kommer av (klappe, trampe, tromme, tømme vann i glass..) Den voksne som lager lyden må gjemme seg slik at ikke barna ser, men må lytte seg frem)

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Drå pen

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Drå pen Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Drå pen Innledning: Da er Februar måned og det har vert en kjekk måned her på Dråpen. Den som jobber på Dråpen nå er: Lisbeth 100% Ped.leder,Jannicke N 100% Kistine

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling Dråpen. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker

Ask barnehage. Grovplan for avdeling Dråpen. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker Ask barnehage Grovplan for avdeling Dråpen Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling Gnisten Høst 2015. «Ahh dette er livet!» «Meg og verden» Et barn. er laget av hundre. Barnet har.

Ask barnehage. Grovplan for avdeling Gnisten Høst 2015. «Ahh dette er livet!» «Meg og verden» Et barn. er laget av hundre. Barnet har. Ask barnehage Grovplan for avdeling Gnisten Høst 2015. Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre

Detaljer

Munnmotorisk spill. På dansk ved: Inge Benn Thomsen

Munnmotorisk spill. På dansk ved: Inge Benn Thomsen Veiledning Munnmotorisk spill På dansk ved: Inge Benn Thomsen Innhold Tips Trening av enkelte konsonantfonemer Leke 1. Trekke kort 2. Farveleg 3. Gjette kort 4. Gjemme kort 5. Kaste i mål 6. Trille med

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling Dråpen HØST 2015. «Her bor vi i Norges land» «Ahh dette er livet» Et barn. er laget av hundre.

Ask barnehage. Grovplan for avdeling Dråpen HØST 2015. «Her bor vi i Norges land» «Ahh dette er livet» Et barn. er laget av hundre. Ask barnehage Grovplan for avdeling Dråpen HØST 2015 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter

Detaljer

SPRÅKTRENING. Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen?

SPRÅKTRENING. Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen? SPRÅKTRENING Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen? SPRÅKTRENING I BARNEHAGEN Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen? Vi bruker språket aktivt Vi bruker

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

2015/2016. Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Bølgen for april måned. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk.

2015/2016. Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Bølgen for april måned. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. 2015/2016 Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Bølgen for april måned. Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre

Detaljer

Kreativitet og Glede Setter Spor

Kreativitet og Glede Setter Spor Kreativitet og Glede Setter Spor Januar «Meg selv og bygden min» Språktema: Mat og Drikke Motorikk; Balanse Sos.komp: Selvhevdelse UKE AKTIVITETER /HVA MÅL/HVORFOR Blir kjent på avdeling/ tilvenning Lek

Detaljer

Struktur betyr: Forutsigbarhet Oversikt Trygghet Konsentrasjon. SPRÅKLEK Betydningen av struktur

Struktur betyr: Forutsigbarhet Oversikt Trygghet Konsentrasjon. SPRÅKLEK Betydningen av struktur Struktur betyr: Forutsigbarhet Oversikt Trygghet Konsentrasjon SPRÅKLEK Betydningen av struktur Struktur betyr: Forbered deg SPRÅKLEK Betydningen av struktur Slik kan du lettere ta spontane innspill og

Detaljer

Periodeplan for Solstrålen

Periodeplan for Solstrålen Periodeplan for Solstrålen April juni 2010 Innledning Nå har vi lagt 3 snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. De dagene vi har hatt

Detaljer

2015/2016. Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Bølgen for april måned. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk.

2015/2016. Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Bølgen for april måned. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. 2015/2016 Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Bølgen for april måned. Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE Rammeplanene for barnehager: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling Bølgen Høst 2014 Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender.

Ask barnehage. Grovplan for avdeling Bølgen Høst 2014 Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. Ask barnehage Grovplan for avdeling Bølgen Høst 2014 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Dråpen August/September måned 2015

Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Dråpen August/September måned 2015 Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Dråpen August/September måned 2015 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre

Detaljer

2 åringene Mål: Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.

2 åringene Mål: Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. 1 Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. 1 åringene Mål: Barna skal få gode erfaringer

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Veiledning Jeg Du - Vi

Veiledning Jeg Du - Vi Veiledning Jeg Du - Vi De yngste barna i barnehagen må tidlig forholde seg til et stort fellesskap. Små barn viser både interesse og omsorg for hverandre, men sosial kompetanse kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE Språkstimulering er en av de viktigste oppgavene for barnehagen. Vi i KLEM barnehage har derfor utarbeidet denne planen som et verktøy i vårt arbeid med å sikre et godt språkstimulerende

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for Spiren Høst 2015. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker

Ask barnehage. Grovplan for Spiren Høst 2015. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker Ask barnehage Grovplan for Spiren Høst 2015 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

Progresjonsplan: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst (Mars 2011)

Progresjonsplan: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst (Mars 2011) (Mars 2011) Tidlig og god språkstimulering er viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen

Detaljer

Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Dråpen Oktober måned 2015

Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Dråpen Oktober måned 2015 Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Dråpen Oktober måned 2015 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid

Detaljer

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR SOSIAL kompetanse barnehagens satsingsområde For at barna skal utvikle sosial kompetanse, må vi som voksne være nære, varme og engasjerte! 3-åringen har en sterk vilje, men trenger støtte til konfliktløsning.

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Overgang barnehage skole

Overgang barnehage skole Belset barnehage Overgang barnehage skole Det siste året i barnehagen skal barna møte nye utfordringer gjennom opplevelser og aktiviteter som gir læring, mestring og økt selvfølelse. Vi vil bidra til at

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016 Avdeling Regnbuebarna September og oktober Godhet. Bli glad i med nye sanger Du har to øyne glede ved å synge Vise og utvikle empati og omsorg for hverandre

Detaljer

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren Oktober måned 2015

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren Oktober måned 2015 Ask barnehage Månedsbrev for Spiren Oktober måned 2015 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre

Detaljer

Handlingsplan 2015-2016

Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2015-2016 «Små barn i mulighetenes verden» BARN PÅ TROLLSTUA: Sofie Linnea Andrine Mikkel Matheo Leon Evelyn Mahmoud Julie Adele Ronia Oliver Luna PERSONALET PÅ TROLLSTUA: Inger Kari Eriksen

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

Periodeplan Vinterbro barnehage. September - November 2010

Periodeplan Vinterbro barnehage. September - November 2010 Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2010 Avdeling: Fantasia Telefonnr:64 97 42 85 PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ FANTASIA: Sara Olsson, pedagogisk team leder Monica Øien Eriksen, pedagogisk

Detaljer

SPRÅKPLAN FOR MYRA BARNEHAGE

SPRÅKPLAN FOR MYRA BARNEHAGE SPRÅKPLAN FOR MYRA BARNEHAGE Å UTVIKLE ET SPRÅK ER NOE AV DET MEST BETYDNINGSFULLE SOM SKJER I ET BARNS LIV. SPRÅKET GIR IKKE BARE IDENTITET OG TILHØRIGHET TIL ET FELLESSKAP. VED HJELP AV SPRÅKET LÆRER

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Månedsbrev Gul gruppe februar 2016

Månedsbrev Gul gruppe februar 2016 Månedsbrev Gul gruppe februar 2016 I januar har vi hatt mye fokus på å vente på tur, være venner og hjelpe hverandre. Barna har blitt ganske flinke til å vente på tur. Når vi velger lille hjelper er alle

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Plan for elgene. Januar og februar 2015

Plan for elgene. Januar og februar 2015 Plan for elgene Januar og februar 2015 ELGEN (Mel: Jeg er havren) Skogen konge - vet du hvem det er? Jo, det er en venn så stor og svær. Han har store horn å vise fram, plasker gjerne rundt i sjø og dam.

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Kommunikasjon, språk og tekst

Kommunikasjon, språk og tekst KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold Kommunikasjon, språk og tekst lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og

Detaljer

Satsningsområdet i Kilden

Satsningsområdet i Kilden Satsningsområdet i Kilden 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse

Detaljer

Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen

Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Tema: Livet i fjæra JUNI 2015 Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Mandag Uke nr 23 1 Tirsdag Onsdag Torsdag 2 3. 5 Formingsaktivitet og språk Barna må leveres til kl 0900

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TUSSEKROKEN 2013 2014

ÅRSPLAN FOR TUSSEKROKEN 2013 2014 ÅRSPLAN FOR TUSSEKROKEN 2013 2014 DAGSRYTME FOR TUSSEKROKEN 07.30 BARNEHAGEN ÅPNER 07.30 08.15 FRILEIK INNE 08.15 09.00 FROKOST 09.00 09.30 FRILEIK + RYDDETID 09.30 09.45 SAMLING- OG SANGSTUND ELLER FORMINGSAKTIVITET

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Base 2 "Liten jeg, langt ifra!""

PROSJEKTRAPPORT Base 2 Liten jeg, langt ifra! PROSJEKTRAPPORT Base 2 "Liten jeg, langt ifra!"" INNHOLD Prosjektrapport Base 2 Side Mål 1 Organisering og rammer 1 Beskrivelse og gjennomføring 2-3 Erfaringer fra prosjektet 4 1 PROSJEKTRAPPORT BASE 2

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013-2014 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdagen som ditt barn

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE Velkommen tilbake etter endt juleferie. Vi håper alle har hatt en fin jul og er klare for et nytt halvår. Som dere kanskje har merket er det gjort noen små forandringer

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR RØDSTUPENE

MÅNEDSPLAN FOR RØDSTUPENE MÅNEDSPLAN FOR RØDSTUPENE I august har vi vært så heldige å bli kjent med mange flotte, nye barn! Vi arbeider for at alle skal få oppleve en trygg og forutsigbar hverdag, og at alle skal føle seg ivaretatt

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART 1 PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART Planen er forankret i Moss kommunes økonomiplan 2011-2014: Alle barn i Moss kommunes barnehager skal fra 2011 ha et systematisk språktilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LUNTA HØSTEN 2013 OG VÅR 2014

ÅRSPLAN FOR LUNTA HØSTEN 2013 OG VÅR 2014 ÅRSPLAN FOR LUNTA HØSTEN 2013 OG VÅR 2014 1 Ukeplan Den henger i garderoben. Der står hvor vi går på tur, vi holder oss til lavoskogen og småturer i området enn så lenge. Ukeplanen vil komme på mail i

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet.

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet. Kommunikasjon, Språk og Tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold (...) Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender

Detaljer

Tilvenningen har gått rolig for seg og barna har nå funnet seg godt til rette.

Tilvenningen har gått rolig for seg og barna har nå funnet seg godt til rette. September: Tilvenningen har gått rolig for seg og barna har nå funnet seg godt til rette. Barns primærbehov har blitt godt ivaretatt av omsorgspersonene, og dette har ført til mer trygghet og tilfredshet

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Evaluering Kommunikasjon - her og nå Organiseringens effekt

Evaluering Kommunikasjon - her og nå Organiseringens effekt Evaluering Kommunikasjon - her og nå Ved å utforske sammen, gjette, ord sette og spørre hva barna mener, opplever vi at vi har lært hvert enkelt barn å kjenne, og forstår mye av hva hvert barn mener med

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage Språkplan for Stella Maris Kultur barnehage Innhold Innledning... 2 Bruk av språk i alle hverdagssituasjoner gjennom hele barnehagedagen.... 3 Barneintervju... 3 Filosofiske samtaler... 5 Barnehagens rom,

Detaljer

SPRÅKPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE DEL 1: BARNEHAGEN MÅL I RAMMEPLANEN MÅL- GRUPPE DELMÅL TILTAK KJENNETEGN PÅ LÆRING

SPRÅKPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE DEL 1: BARNEHAGEN MÅL I RAMMEPLANEN MÅL- GRUPPE DELMÅL TILTAK KJENNETEGN PÅ LÆRING SPRÅKPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE DEL 1: BARNEHAGEN MÅL I Lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. 7 12 mnd. Barnet skal kunne: Gi respons på eget navn, lytte til og imitere

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

Kommunikasjon, språk og tekst på Landvind.

Kommunikasjon, språk og tekst på Landvind. Noen ideer Kommunikasjon, språk og tekst på Landvind. Tema 1: Min bokstav og lyd Målet er at alle barna skal kjenne til sin bokstav (sin bokstav = barnets første bokstav/lyd) og bokstavens lyd. På veggen

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer

Tronstua barnehage. Avdelingenes planer for august, september, oktober, november, desember og januar i barnehageåret 2015-2016.

Tronstua barnehage. Avdelingenes planer for august, september, oktober, november, desember og januar i barnehageåret 2015-2016. A rsplan, spesiell del 1 Tronstua barnehage Felles for alle avdelinger er fokus på vennskap og relasjoner. Avdeling Gullegget går en spennende høst i møte hvor de i felleskap og i mindre grupper skal ut

Detaljer

Periodeplan Vinterbro barnehage. Januar - Mars 2010

Periodeplan Vinterbro barnehage. Januar - Mars 2010 Periodeplan Vinterbro barnehage Januar - Mars 2010 Avdeling: Fantasia Telefonnr: 64 97 42 85 PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ FANTASIA: Sara Olsson, pedagogisk team leder Monica Øien, pedagogisk leder Jo

Detaljer

Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på. å leke og å snakke på

Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på. å leke og å snakke på Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres, å synes om hundre lyster å synge

Detaljer