SPRÅ KSTIMULERING I ÅSK BÅRNEHÅGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPRÅ KSTIMULERING I ÅSK BÅRNEHÅGE"

Transkript

1 SPRÅ KSTIMULERING I ÅSK BÅRNEHÅGE Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres, å synes om hundre lyster å synge og forstå hundre verdener å oppdage hundre verdener å oppfinne hundre verdener å drømme frem.

2 SPRÅ KSTIMULERING I ÅSK BÅRNEHÅGE «Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.» Rammeplan for barnehagen, side 29 SPRÅK OG HVERDAGSLIV Språket utvikles gjennom hele livet. Språket vårt består av ca 70 % kroppsspråk og 30% verbalt språk. I dette heftet har vi mest fokus på vårt talespråk. Vi bruker verbalt språk og kroppsspråk når vi tenker, leker og kommuniserer. Språkstimulering foregår i alle sammenhenger gjennom hele dagen. De beste språkstimulerende situasjonene i barnehagen skjer i hverdagsliv og prosjektarbeid. Vårt verbale språk får betydning når det settes inn i en meningsfull sammenheng. Språket er en viktig del av barnets sosiale handlingskompetanse, og språk utvikles i samspill med andre. Barn og voksne er gode språkmodeller for hverandre. I Ask barnehage foregår generell språkstimulering i hverdagen ved å: Fortelle om hva som skal skje i løpet av dagen (Dette gjør vi i morgensamlingen). Vi setter ord på det som skjer her- og nå. (Dette er særlig viktig i forhold til å forstå innholdet i ord og begreper). Vi stimulerer barna til å kommunisere ved å stille spørsmål til det barnet er opptatt av. Vi bruker gjenkalling og gjenfortelling på ulike måter og i ulike situasjoner (hukommelsestrening er viktig): o Ved måltider snakker vi om ting vi har vært med på eller skal o Til ettermiddagsmat skriver de voksne dagsrapport i den forbindelse spør vi barna hva de har gjort på og skriver det ned i rapporten. o Vi bruker gjenkalling i prosjekter. Her tar vi frem bilder eller konkrete ting fra forrige økt og setter ord på det vi opplevde og evt. nye tanker vi har fått siden forrige gang. o Vi bruker valgtavle hvor barna velger lekestasjon etter frokost og etter lunsj. Barna setter ord på sine valg. Vi har fremme spill og bøker som er tilpasset barnas alder og som stimulerer bruk av ord og begreper. o Mime-spill med speil o Lotto o Puslespill o Faktabøker med gode samtalebilder Vi bruker eventyr, rim, regler og sanger i alle samlingsstunder. Humor er en viktig del av språkstimulerende aktiviteter i barnehagen. Vi øver oss på vitser og gåter som får frem latter og som er inkluderende. Bruk ikke ironi, barn

3 forstår dette sjelden. Ironi kan ofte virke støtende og er en lite inkluderende form for humor. Vi bruker enkle tegn som støtte til talen når barna trenger dette. Barna skal få varierte og gode førstehåndsopplevelser. Derfor bruker vi mye tid på aktiviteter knyttet opp mot prosjekter og turer i nærmiljøet som gir barna felles opplevelser. (Slik etableres felles forståelse og tema for lek og språk. ) I samlingsstundene: Vi har egne tema hver måned med fokus på språkets form og oppbygging av barnas begreper og ordforråd. Dette styrker blant annet barnets forutsetninger i forhold til lese - og skriveopplæring. Vi har ulike typer samlingsstunder i barnehagen. Morgensamling foregår fra kl og varer i minutter avhengig av barnas alder. I morgensamlingen: (Dette er den samlingen hvor musikk og motorikk knyttes tett sammen til språk; hukommelse, ord og begreper, handlingsrekker, sansemotoriske øvelser osv.) Går vi gjennom dagens plan dagtavle Vi synger sanger, forteller eventyr og leser rim og regler. Vi bruker barnas navn i sammenheng med rytmeøvelser og avanserer etter hvert til mer avanserte rytmeøvelser Vi trener auditiv (hørsel) og visuell (syn) hukommelse med ulike former for Kims lek (gjemmer gjenstander eller lyder og barna gjetter) Vi bruker ulike sanse-, munn- og ansiktsmotoriske øvelser i samlingsstunder knyttet til månedens språktema hver dag. Vi bruker Språksprell Vi bruker bevegelsessanger med stigende vanskelighetsgrad (fra hode-skulder-kne og tå, til fløy en liten blå fugl..) Vi gjør motorisk øvelser; hinke, krabbe, rulle, balansere inn i samlingen eller ut av samlingen. Kort samling før maten: Vi synger 1 sang for å samle oss. Vi tar en kort oppsummering på valgtavlen hva har vi gjort og hva skal vi videre.. Vi vasker hender før mat Bursdagssamling: Her har vi egen standard for innhold Felles-samling: Er i amfiet nede en gang i måneden. Alle avdelinger møter. Vanligvis til kl. 11. Ansvar for samlingen går på omgang mellom avdelinger. Varer i ca minutter. Det er utarbeidet egen standard for innholdet her Fredagssamling: ( I denne samlingen knyttes språk tett opp til samspill og sosiale ferdigheter). I denne samlingen har vi fokus på språk og sosial kompetanse. Vi setter ord på følelser og handlinger som har betydning for barns sosiale kompetanse. Vi bruker samtalebilder og praksisfortellinger fra hverdagen i barnehagen. Samtalene for de eldre barna vil ofte bli en form for filosofiske samtaler omkring tema som omhandler samspill mellom mennesker. Tema kan f.eks handle om det å være gammel eller ung, rik eller fattig, glad eller trist, hva som er sant og hva som er usant, hva er virkelig og hva er fantasi?

4 DET FYSISKE MILJØET Vi legger til rette for allsidig bruk av kroppen inne og ute i barnehagen. Ute har vi seilebaner og dissestativ som stimulerer balanse og leddsans. Vi har ulike underlag med gress, sand, heller, tretrapper og asfalt. Vi har nedoverbakker og fjellknauser. Porten på nedre lekeområde fører oss rett ut på en liten tursti. Her kan vi gå i skogen, gynge på greiner, besøke fjæren og sjøen og klatre på steiner i bekken. De beste naturopplevelsene finner vi like utenfor porten. Inne har en lesekrok på alle avdelinger som inneholder variert utvalg av kvalitet i bøker. En dramakrok med utstyr til familielek og etter hvert drama og rollelek. Vi har et verksted som inneholder rikt utvalg av tegneblyanter, ark og annet skrive- og tegne materiale. Vi har også en konstruksjonskrok som utfordrer barnas logiske tenkning. På hver avdeling skal barna: Møte bokstavbilder med eget navn knyttet til bilde i garderobe, ved bordet og på skuff hvor barna kan oppbevare sine egne ting. Møte alfabetet og tall i sitt fysiske miljø. Vi skiller mellom røde vokaler og blå konsonanter. Ha god tilgang på skriftspråklig materiale i verkstedet: Bøker, PC (med voksne til stede), små og store tegneark, blyanter, kritt og tavler, konvolutter, linjaler og kalkulator. Møte en lesekrok som inneholder både gode barnebøker, faktabøker og cdspiller/mp3-spiller med lydbøker og headsett. PERSONALET De voksne er viktige i språkstimuleringsarbeidet i barnehagen. Vi skal svare på barns initiativ og sette ord på egne og barnas handlinger. De voksne skal benevne og setter ord på tingene rundt seg og aktivitetene som skal skje. Vi skal også hjelpe barna å sette ord på følelser og tanker og gjøre barna oppmerksomme på andres kropps-språk slik at barna kan lære å justere seg også til andres følelser. Vi ser språk som en sosial handling men også som redskap for tanken i forhold til problemløsning o.s.v. I det språkstimulerende arbeidet er det også viktig at personalet trener med barna på lytteferdigheter. Vi lytter etter lyder, variasjoner i lyder og øver på å gjenskape lyder vi hører rundt oss. Alle barn skal oppleve at andre lytter når de ha noe på hjertet. Tenk gjennom for deg selv: Er du en god rollemodell? Er den noe du vil vurdere å gjøre annerledes i fht. arbeidet med barna? Vi er gode språkmodeller for barna ved å: o Snakke tydelig; med lavt taletempo, korte setninger og ikke for mange ord. o Øke pauser i talen bruk punktum og komma. o Tell til 2 før du svarer på barnets utsagn. o Vi gir en beskjed om gangen barnet husker som regel bare den siste beskjeden. Her kan vi øke på med inntil tre beskjeder når barna er blitt eldre. o Snakk sammen med barnet ikke bare til barnet. o Fang og hold barnets oppmerksomhet når dere snakker o Praktiser turtaking i samtale v/bordet og i samlingsstund. o Sett ord på handlinger som skjer her og nå.

5 o Lek innbyr til en naturlig samtalesituasjon: sett ord på det som skjer i leken. Still spørsmål til hva som skal skje eks; «kor skulle bilen kjøre nå?» Dersom det er naturlig og ikke bryter leken opp! o Ikke korriger barnets uttale eller språk, men gjenta det barnet sier på riktig måte dersom dette er naturlig. o Ta deg god tid til å lytte til det barnet har å fortelle o Bruk vitser, gåter, rim og regler, spill, sanger, eventyr og fortellinger som stimulerer barnas fantasi og lek med språket. Språk, både verbalt språk og kroppsspråk krever god motorikk. Derfor bruker vi både fin- og grovmotoriske øvelser i samlingsstunder hver dag. SPRÅKSPRELL Vi bruker et språkstimuleringsmateriell med barna fra de er 3 år. Dette er et systematisk oppbygd materiell som har forslag til oppgaver med progresjon som kan benyttes i samlingsstunder. Det er lek-orientert. Oppgavene begynner med gjenkjenning av daglige lyder, videre jobber man bl.a med ordrytme, lytte ut første lyd, stavelsesdeling og rim. Barnas utbytte vil være avhengig av deres tilstedeværelse, den voksnes evne til å engasjere, bekrefte og tilpasse øvelsene til barnegruppen. LESEHESTEN Dette er et tiltak for å styrke interessen for litteratur. Barna på Gnisten, Strålen og Bølgen har en uke hver der de har med seg en bok hjemmefra. Denne boken blir presentert i barnegruppen, barna forteller om innholdet. Boken leses gjennom hele uken. I tillegg vil vi innføre faste besøk for hver avdeling på barnehagens eget bibliotek. Hver avdeling får besøkstid på biblioteket for å låne og levere inn bøker en fredag i måneden. Bøkene som lånes brukes i prosjekter, i samlingsstunder og lesestunder på avdelingen. På biblioteket vil barna bli lest for av en utvalgt bok. FORTELLINGER OG SKRØNER De voksne i barnehagen er viktige fortellere. Deres måte å fortelle historier på vil kunne være gnisten som tenner lese- og fortellerlysten for resten av livet. Gode voksenfortellere gir barna inspirasjon til å fortelle historier og dikte selv. Slik skapes forståelsen av hvordan en fortelling bygges opp; med en start, en midte og en slutt. Selve fortellingen og møtet mellom den som lytter og den som forteller står i sentrum. Personalet har vært på kurs i «magiske samlingsstunder» med Trude Anette Brendeland fra Fantasifantasten (http://www.fantasifantasten.no ). Her har de hentet inspirasjon til å jobbe videre med fortellerkunsten. Trude: «Den beste fortelleren jeg vet om heter Louise og er fem år. Hun kan allerede noe mange voksne må på kurs for å lære: Hun kan fortelle så vi andre får bilder i hodet. Hun har evnen til å forme fortellingen etter vår reaksjon. I øyekontakten med oss, lades Louise og fortellingen når nye høyder. Sjansene er store for at hun mister denne evnen på vei til voksenlivet.»

6 Videre reflekterer Trude: Vi har alle noen gode skrønemakere i barnegruppa. De fleste blir avslørt som løgnere lenge før de få utviklet sine dikterevner. Men i en digital verden trenger vi fremdeles de gode historiefortellerne som kan formidle med ekte øyekontakt. Barna trenger å oppleve at historier de har skapt med kraften fra sin egen fantasi, blir satt pris på. Kanskje er det de som blir forfattere en gang? Jeg syns man kan man snakke med barna om forskjellen på løgn og en god historie. Vi skal ikke lære barn å lyve, men å dikte er noe annet. Kanskje kan vi lage vårt eget skrønemakeri og fortelle fiskehistorier som ingen før har hørt maken til? Skrøner og røverhistorier er morsomt å holde på med. I Ask barnehage dukker disse fortellingene ofte opp i forbindelse med at barna tegner eller lager noe. Da skal voksne: Lytte og stimulere barna til å fortelle videre Anerkjenne historien og også anerkjenne at dette er fantasi Skrive ned fortellingen om du rekker det Vi kan også stimulere barna til å skape fortellinger og skrøner sammen; bruke adjektivhistorier, bruke konkreter som dukker opp underveis o.l. SPRÅKBOBLEN Språkboblen er et metodisk opplegg utarbeidet av språkpedagogene i Ask barnehage i Vi jobber systematisk gjennom hele året med å bygge opp barnas ordforråd. Ordbankene skal revideres i 2015 med utgangpunkt i «Språkista» - et nytt materiell innkjøpt i Barna får introdusert ord og begreper i samlingsstundene som hører til 10 ulike tema. De 10 temaene er: 1. Meg selv og kroppen min august/september 2. Hjem og familie: I huset mitt oktober 3. Klær og årstider november 4. Jul, høytider og fest desember 5. Venner, leker og følelser januar 6. Kosthold og helse: Mat og drikke februar 7. Farger, tall, størrelser og former mars 8. Dyr april 9. Naturen rundtoss: Blomster og trær mai 10. Fremkomstmidler, kjøretøy og trafikk - juni Til hvert tema hører det ordbanker som er differensiert i to nivå: Ord for barn fra 1-3 år og ordbank for barn fra 3-5 år. Vi jobber med ord og begreper og skiller mellom overbegrep og underbegrep. Eks: eple, pære og banan (underbegrep) og frukt (overbegrep). KARTLEGGINGSMATERIELL Vi bruker: Kompetansesirkelen eget utarbeidet kartleggingsmateriale hvor vi registrerer språk, sosiale ferdigheter, motorikk og problemløsningsferdigheter. Dette brukes for alle barn. Askeladden språkscreening. Benyttes i forbindelse med henvisning til PPT. TRAS tidlig registrering av språkutvikling. Brukes når vi er usikker på barnets språkutvikling og trenger å utarbeide en plan for å sikre utviklingen videre.

7 ØVELSER SOM STIMULERER MUNNMOTORIKK Øvelsene krever at man bruker dem i en lekende form sammen med barna. Her er de beskrevet uten, for å få frem hvilke motoriske bevegelser vi forsøker å stimulere. o Øvelser som stimulerer artikulasjonsmuskulatur Øvelser for tungen: (Disse er fine å gjøre med speil ta bilder og lage spill av) Fremovergående bevegelser: 1. La tungen ligge rolig, bred og avslappet i munnen 2. Strekk tungen slapp og bred ut av munnen og inn igjen i hvilestilling. Tungeranden må hele tiden berøre de passive munnvikene. 3. Støtt tungespissen mot undertennene. Før tungeryggen så langt frem mellom leppene som mulig. Tungepissbevegelser: o Før tungespissen: 1. Opp til den hårde gane og ned igjen 2. Opp til overmunnens gomme og ned igjen 3. Opp til overtennenes bakside og ned igjen 4. Opp til overtennenes spiss og ned igjen 5. Opp til overleppene og ned igjen 6. Smatt med tungen: Foran: som en smatter på hesten Bak: smatte som et ekorn Andre tungeøvelser: 1. Før tungen ut av munnen. Tøy den så langt ned på haken som mulig. 2. Tøy tungen oppover leppen om mulig mot nesetippen 3. Lag tannbyll: Stikk tungen ut i kinnet og lag en kul 4. Tungespissen glir rundt inne i munnen, bak leppene (pass på å få tydelige sirkelbevegelser.) Øv vekselsvis i begge retninger. 5. Før tungespissen frem og tilbake mellom munnvikene. Først langsomt, så hurtigere 6. Rull tungen sammen til et rør Øvelser for leppene: 1. Lag trut smile. Øv dette vekseslvis 2. i-y, i-y, i-y---- e-ø, e-ø, e-ø,--- æ-ø, æ-ø, æ-ø 3. ma-ma, ma-ma, ma-ma pa-pa, pa-pa, pa-pa--- ba-ba, ba-ba, ba-ba--- Hurtigheten I hver øvelse økes etterhvert som de munnmotoriske ferdigheter øves opp. 4. amba- embe, ampa-empe,

8 ap-ep, pam-pem, bam bem, mappe meppe, bamme bemme, 5. prrr stoppe hesten. La leppene slenge løst. 6. Strekk underleppen over overleppen 7. Strekk overleppen over underleppen Øvelser for kjeven 1. Kjeven føres fra side til side 2. Kjeven føres i sirkelbevegelser begge retninger 3. Leppen lukket, kjeven beveger seg som tygging 4. Samme øvelse men med stemme Under alle øvelser for kjeven skal tungen ligge rolig, brei og avspent i munnen. Blåseøvelser 1. Blåse vekk en fjær som ligger på håndbaken 2. Blåse ping-pong baller over en bordflate. Lag gjerne mål. Blås rett på ballen eller gjennom rør, f.eks sugerør. 3. Blåse såpebobler 4. Blåse opp en ballong 5. Blåse vannmaling med eller uten sugerør 6. Blås ut et lys. Still lyset rett foran, til høyre, til venstre for barnet 7. Spill på et enkelt blåseinstrument f.eks plystrefløyte, blokkfløyte el.l Plystring: Når barnet selv trener på å plystre ofte vanlig i forbindelse med tannfelling at barna lærer seg å plystre. Dersom dette er vanskelig å lære pga. luftlekkasje gjennom nesen, kan barnet forsøke å knipe neseborene igjen. Gjesping: 1. Pust inn med en god gjesp og ut på en vokal (uten stemme) 2. Pust inn med en god gjesp og ut på en vokal (med stemme) Vokal og nasal skiftesvis: a-ng, a-ng, a-ng --- først med og så uten stemme ØVELSER SOM STIMULERER AUDITIV SANS (LYTTE-ØVELSER) 1. Klapp barnas navn - la barnet klappe sitt eget navn 2. Bruk rytmeinstrumenter: øve på langsomme og raske takter. 3. Bruk sang: «Når klokken i skogen slår tolv, da kommer de renslige troll. Med bøtter og koster og spann, og de synger så (lyst, mørkt, høyt, lavt, fort, sakte osv..) som de kan: Tørke støv, tørke støv, tørke støv. Av blomster og knopper og løv. Tørke støv, tørke støv, tørke støv. Av blomster og knopper og løv.» 4. La barna bruke kroppen og bevege seg i takt med musikken. Så fort musikken stopper, skal de sitte/stå på en fot/ ligge på gulvet osv..lek: gjett hva denne lyden kommer av (klappe, trampe, tromme, tømme vann i glass..) Den voksne som lager lyden må gjemme seg slik at ikke barna ser, men må lytte seg frem)

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Barns utvikling - Ettåringen

Barns utvikling - Ettåringen Barns utvikling - Ettåringen Motoriske ferdigheter Rundt 1 års alderen er tiden da barnet skal kaste seg utpå og gå på egne ben. Så lenge de har en trygg havn innen rekkevidde, kaster de seg utpå et par

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

ET T SK RI T T. foran 1. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag

ET T SK RI T T. foran 1. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag ET T SK RI T T H E F T E F O R foran 1 K U R S H O L D E R Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres

Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres Innhold Innledning...3 Barn og språk...4 Flerspråklighet...4 Morsmål...4 Utvikling av norsk som andrespråk...5 Språk og lek...5 Språkinnlæring i hverdagen...5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås TEMAHEFTE om antall, rom og form i barnehagen Elin Reikerås Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Matematikkens plass i barnehagen 8 Matematikken en del av barnas verden 8 Ikke bare nytte, men stor

Detaljer