Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Innhold Informasjon om sikkerhet og bruk Skrive inn tekst Kommunikasjon 16 Samtaler..16 Meldinger Media 21 Bytte metode for inntasting av tekst Bytte standardmetode for inntasting av tekst Skrive inn tekst med tastaturet på skjermen. 12 Skrive inn tekst med bokstavgjenkjenning Skrive inn tekst med blokkgjenkjenning Skrive inn tekst med transkripsjon. 13 Lage en skisse Minispiller. 21 Kamera...22 Innholdsbehandling..24 Fotolysbilder Videospilleren Personlig produktivitet 29 Kontakter.

3 29 Kalenderen...31 Office Mobile Innhold Filutforsker Notater Oppgaver Alarmer Internett Tilleggsprogrammer 49 Windows Live Messenger RSS-leser Podcaster Tilkobling 42 Spill...

4 .49 Java Kalkulator Smartkonvertering...50 Oppgavebehandling Utføre søk i enheten Feilsøking 52 Bluetooth ActiveSync AVTALE OM BETINGELSER FOR PROGRAMVARELISENS FOR MICROSOFT-PROGRAMVAREN WINDOWS MOBILE 6 57 Indeks 67 3 Informasjon om sikkerhet og bruk Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige sitasjoner og sikre at telefonen yter maksimalt. Beskytt hørselen Å lytte til et headset på svært høy lydstyrke kan skade hørselen. Bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken. Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt. Sikkerhetsadvarsler Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges. 4 Informasjon om sikkerhet og bruk Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til telefonen kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen. Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier. Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes. Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overopphetning. Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer) Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobile apparater og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning. Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instrukser. 5 Informasjon om sikkerhet og bruk Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lagrings- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikaler eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske eller gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, dens deler eller tilleggsutstyr. Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentagende bevegelser Når du sender tekstmeldinger eller spiller spill på telefonen, bør du holde telefonen i et avslappet grep, trykke lett på knappene, bruke spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser. Sikkerhetsregler Kjør sikkert til enhver tid Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig. Følg alle sikkerhetsadvarsler og regler Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder. Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade telefonen eller forårsake personskade. 6 Informasjon om sikkerhet og bruk Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre

5 medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instrukser fra medisinsk personale. Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly. Telefonen kan forårsake forstyrrelser for utstyr i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale. Beskytt batterier og ladere mot skader Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 C/ 32 F eller over 45 C/115 F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene. Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene. Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet. 7 Informasjon om sikkerhet og bruk Håndter telefonen forsiktig og fornuftig Ikke la telefonen bli vått væske kan forårsake alvorlig skade. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler. Telefonen er laget av avansert elektronikk det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade. Ikke mal telefonen.

6 Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal. Ikke bruk telefonen kamerablits eller lys nær øynene til barn eller dyr. Telefonen og minnekortene kan skades hvis de utsettes for magnetfelt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid. Unngå forstyrrelser av annet elektronisk utstyr Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater og medisinsk utstyr innendørs eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av det elektroniske utstyret for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser. 8 Informasjon om sikkerhet og bruk Viktig informasjon om bruk Bruk telefonen i normal posisjon Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør garantien ugyldig. Gi batteri og lader maksimal levetid Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid. Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk. Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk. Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på. Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen. Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra annet utstyr. Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort. Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent. 9 Informasjon om sikkerhet og bruk Sikre tilgang til nødtjenester I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale. SAR-informasjon (Specific Absorption Rate) Telefonen retter seg etter EUstandardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RFenergi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standa. Trykk hvis du vil se en demonstrasjon av hvordan man skriver tegn. Skrive inn tekst med transkripsjon Ved hjelp av transkripsjon kan du skrive hvor som helst på skjermen. I motsetning til med bokstavgjenkjenning eller blokkgjenkjenning, kan du bruke kursiv (sammenhengende) håndskrift, og på denne måten skrive hele ord. Transkripsjon støttes bare av engelske ord. 13 Skrive inn tekst 1. Trykk på ikonet for inntastingspanelet. 2. Trykk på pilen ved siden av inntastingspanelet og velg Transcriber. 3. Skriv tydelig hvor som helst på skjermen. 4. Vent et øyeblikk, slik at transkripsjonsfunksjonen kan konvertere skriften til tekst. Trykk Hvis du vil Endre tastemodus til A, a eller 123 Sette inn et mellomrom Starte en ny linje Flytte markøren til venstre Flytte markøren til høyre Slette det du har skrevet Åpne Hjelp-programmet Du har tilgang til følgende verktøy fra transkripsjonsverktøylinjen: Trykk Hvis du vil Endre alternativer for transkripsjon Se demonstrasjoner av hvordan man skriver tegn Åpne listen med skilletegn, symboler og tall 14 Skrive inn tekst Lage en skisse Med Notater kan du lage og registrere skisser. 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Notater. 2. Trykk Ny. 3. Start en tegnerute ved å gjøre et strøk som krysser minst tre linjer. Skisser som ikke krysser tre linjer, behandles som skrift. 4. Fortsett å tegne skissen ved å gjøre flere strøk. Hvis du vil redigere en skisse, trykker du Meny Tegne. Trykk og hold styluspennen på skissen til valghåndtakene vises. Deretter kan du trykke og holde på håndtakene, og dra eller endre størrelse på skissen, eller trykke Meny for å få tilgang til andre alternativer Kommunikasjon 2. Bruk talltastene til å taste inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå deretter nummeret ved å trykke Tastatur Tale eller [ ]. 3. Trykk Avslutt eller [ avslutte samtalen. ] når du vil Du kan sende og motta mange typer samtaler og meldinger over mobilnettet og trådløst Internett med denne telefonen. Samtaler I dette avsnittet lærer du hvordan du bruker telefonens samtalefunksjoner. Se hurtigstartveiledningen for informasjon om grunnleggende samtalefunksjoner. Ringe via kontaktlisten 1. Fra I dag-skjermbildet åpner du kontaktlisten ved å trykke Start Kontakter. 2. Bla til en kontakt og trykk på navnet til kontakten. Hvis du vil søke etter en kontakt, trykker du feltet Skriv inn et navn... og skriver inn noen av bokstavene i kontaktnavnet. Ringe et utenlandsnummer 1. Trykk og hold [0] to ganger, slik at + tegnet settes inn (dette erstatter utenlandskoden). 16 Kommunikasjon 3. Tast nummeret du vil slå. 4. Trykk Avslutt eller [ avslutte samtalen. ] når du vil 3. Trykk på et alternativ for videresending og oppgi et telefonnummer. 4. Trykk. Ringe fra samtaleloggen 1. Trykk på [ ]. 2. Bla til en kontakt og trykk på navnet til kontakten. 3. Tast nummeret du vil slå. 4. Trykk Avslutt eller [ avslutte samtalen. ] når du vil Sperre samtaler 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Innstillinger Telefon. 2. Gå til kategorien Tjenester, trykk Nummersperring Hent innstillinger Trykk på samtaletypen du vil sperre. 4. Trykk. Viderekoble samtaler 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Innstillinger Telefon. 2. Gå til kategorien Tjenester, trykk Viderekobling Hent innstillinger Kommunikasjon Meldinger I dette avsnittet lærer du å bruke meldingsfunksjonene. Se "Skrive inn tekst" s. 11 for instruksjoner om hvordan du taster inn tekst. Sende en multimediemelding 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Meldingsfunksjoner SMS/MMS. 2. Trykk Meny Ny MMS. 3. Oppgi et mottakernummer eller trykk Meny Legg til mottakere hvis du vil velge en kontakt. 4. Trykk på Emne-feltet og skriv inn et meldingsemne. 5. Trykk med stylusen i meldingsteksten.

7 6. Skriv meldingsteksten. 7. Trykk på et vedleggsikon for å legge til en fil i meldingen. : legg til et bilde : legg til en musikkfil : legg til en video Sende en tekstmelding 1. Fra I dagskjermbildet trykker du Start Meldingsfunksjoner SMS/MMS. 2. Trykk Meny Ny SMS. 3. Oppgi et mottakernummer eller trykk Meny Legg til mottaker... hvis du vil velge en kontakt. 4. Trykk med stylusen i meldingsteksten. 5. Skriv meldingsteksten. 6. Send meldingen ved å trykke Send. 18 Kommunikasjon : ta et bilde og legg det ved : spill inn og lagre et talememo 6. Trykk med stylusen i meldingsteksten. 7. Skriv meldingsteksten. 8. Du kan legge til et vedlegg ved å trykke Meny Sett inn en vedleggstype. 9. Send meldingen ved å trykke Send. 8. Send meldingen ved å trykke Send. Sende en e-postmelding 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Meldingsfunksjoner. 2. Trykk på navnet til en e- postkonto. 3. Trykk Meny Ny. 4. Skriv inn mottakerens adresse i Tilfeltet eller trykk Meny Legg til mottaker... hvis du vil velge en kontakt. Kopi- og Blindkopi-feltene befinner seg over Fra-feltet. 5. Trykk på Emne-feltet og skriv inn et meldingsemne. Hente e-post fra en nettserver Før du henter e-postmeldinger fra en internettleverandør eller VPN-tilkobling, må du opprette en e-postkonto. Se "Synkronisere dataene" s. 46 for informasjon om henting av meldinger fra Outlook-kontoen din. 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Meldingsfunksjoner. 2. Trykk på navnet til en e-postkonto. 3. Trykk Meny Send og motta. 19 Kommunikasjon Lese meldinger Du har tilgang til meldingsmapper for alle meldingskontoene dine (e-post, SMS og MMS) på ett sted. Slik åpner du meldinger: 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Meldingsfunksjoner. 2. Trykk SMS/MMS eller navnet til en e-postkonto. Innboksen for kontoen du valgte åpnes. Mens du har en meldingsmappe åpen, kan du bytte mellom meldingsmapper eller kontoer ved å bruke nedtrekksmenyen øverst til venstre på skjermen Media Start minispilleren ved å trykke [Minispiller/Kamera]. Du kan også trykke Start Programmer Minispiller fra I dag-skjermen. Bruk følgende kontroller ved bruk av minispilleren: Ikon Funksjon Spill av Pause Hopp fremover Hopp bakover. Gå tilbake til forrige fil (trykk innen 3 sekunder etter at avspillingen er startet) Lyd av Her lærer du å bruke minispilleren, kameraet, mediealbumet, fotolysbildene og videospilleren. Se Hjelp for Windows Mobile for informasjon om de andre mediefunksjonene i telefonen. Minispiller Med minispilleren kan du lytte til musikkfiler mens du arbeider med andre programmer. Før du kan bruke minispilleren må du legge inn filer på telefonen ved å laste dem ned fra Internett, overføre dem fra et minnekort eller synkronisere telefonen mot datamaskinen. 21 Media Kamera Du kan ta digitale fotografier (JPGformat) eller spille inn videoer (3GPformat) med telefonen. Du kan ikke starte minispilleren mens du bruker kameraet. Justere kamerainnstillingene Med søkeren åpen trykker du på skjermen, slik at følgende ikoner vises. Trykk et ikon, og deretter en innstilling. Ikon Funksjon Modus (bytte til videokamera) Fotomodus Bildestørrelse Bildekvalitet Hvitbalanse Timer Effekt Alternativer Ta et bilde 1. Trykk inn og hold nede [Minispiller/ Kamera]. 2. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer (se "Justere kamerainnstillingene"). 3. Trykk eller trykk på pekeplaten eller [Minispiller/Kamera] for å ta bildet. 22 Media Spille inn video 1. Trykk inn og hold nede [Minispiller/ Kamera]. 2. Trykk på [1] for å starte videokameraet. 3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer (se "Justere videokamera-innstillingene"). 4. Trykk eller trykk på pekeplaten eller [Minispiller/Kamera] for å begynne opptaket. 5. Trykk eller trykk på pekeplaten eller [Minispiller/Kamera] når du vil stoppe opptaket. Justere videokamerainnstillingene Med søkeren åpen trykker du på skjermen, slik at følgende ikoner vises. Trykk et ikon, og deretter en innstilling. Ikon Funksjon Modus (bytte til kamera) Videomodus Videostørrelse Videokvalitet Hvitbalanse Timer Effekt Lyd Alternativer 23 Media Innholdsbehandling Med mediealbumet kan du se på og bruke alle filene og mappene i telefonen. Mens du ser på bilder, kan du bruke følgende funksjoner: Trykk eller hvis du vil bla gjennom bildene. Trykk Zoom og deretter eller hvis du vil zoome. Trykk for å gå tilbake til fullskjerm. Trykk når du vil lukke zoomeskjermen. Hvis du vil redigere bildet, trykker du Meny Rediger bilde. Hvis du vil angi et bilde som bakgrunnsbilde eller kontaktbilde, trykker du Meny Bruk som et alternativ. Hvis du vil sende et bilde, trykker du Meny Send et sendealternativ. Hvis du vil se bildene som en lysbildefremvisning, trykker du Meny Vis bildefremvisning. Se på et bilde 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Innholdsbehandling. 2. Trykk på rullegardinmenyen øverst til venstre i skjermbildet og velg Min enhet. 3. I listen over mapper trykker du My Documents Mine bilder. 4. Trykk på et fotonavn eller miniatyrbilde for å åpne det. 24 Media Spille av en video 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Innholdsbehandling. 2. Trykk på rullegardinmenyen øverst til venstre i skjermbildet og velg Min enhet. 3. I listen over mapper trykker du My Documents Mine videoer. 4. Trykk på et videonavn eller miniatyrbilde for å åpne det. 3. Trykk på dokumentnavnet eller miniatyrbildet for å åpne det. Sende en fil 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Innholdsbehandling. 2. Finn og åpne mappen filen er lagret i. 3. Trykk Meny Send et alternativ for sending av filen. Hvis du vil sende den som en multimediemelding, kan du velge som melding MMS (SMS/ MMS). Se "Sende en multimediemelding" s. 18 Hvis du vil sende den som en e-postmelding, velger du som melding en e-postkonto. Se "Sende en e-postmelding" s. 19 Åpne dokumenter 1. Fra I dagskjermbildet trykker du Start Programmer Innholdsbehandling. 2. Finn og åpne mappen dokumentet er lagret i. 25 Media Hvis du vil sende den via den trådløse Bluetooth-funksjonen, velger du via Bluetooth. Se "Sende data via den trådløse Bluetoothfunksjonen" s Skriv et albumnavn, oppgi opprettelsesdatoen og trykk OK. 4. Finn et bilde i et annet album og trykk Meny Rediger Kopier. 5. Skriv navnet på det nye albumet og trykk deretter Meny Rediger Lim inn.

8 Fotolysbilder Ved hjelp av funksjonen Fotolysbilder kan du opprette fotoalbum, redigere fotografier og se lysbildefremvisninger med bakgrunnsmusikk. Redigere bilder 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Fotolysbilder. 2. Åpne et bilde ved å trykke på et miniatyrbilde to ganger. 3. Trykk Meny et redigeringsalternativ: Roter venstre (90 mot klokken) Roter høyre (90 med klokken) Opprette et fotoalbum 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Fotolysbilder. 2. Trykk Meny Opprett album. 26 Media Beskjær Effekt (Original, Svart-hvitt, Sepia, eller Forbedre) 4. Lagre endringene med. Ikon Funksjon Spill av Stopp Hopp til neste bilde Hopp til forrige bilde Roter bilde Bytt bakgrunnsmusikk Avslutt lysbildefremvisning Se lysbildefremvisninger med bakgrunnsmusikk 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Fotolysbilder et fotoalbum. 2. Trykk Meny Bildefremvisning. 3. Under en lysbildefremvisning får du tilgang til følgende kontroller når du trykker på skjermen: Ikon Funksjon Pause Du kan justere volumet ved å dra fingeren opp eller ned på pekeplaten. Trykk Start fra I dag-skjermen og velg Innstillinger kategorien System Fingermus 4-veisnavigasjon. 27 Media Videospilleren Med videospilleren kan du spille av videofiler (3GP- og MP4-format) fra telefonens minne, minnekort og trådløst Internett. 1. Fra I dagskjermbildet trykker du Start Programmer VideoPlayer. 2. Åpne en videofil ved å trykke på et miniatyrbilde to ganger. Når du velger en videofil på trådløst Internett, spilles den valgte filen automatisk av i videospilleren. 3. Bruk følgende kontroller ved bruk av videospilleren: Ikon Funksjon Spill av Ikon Funksjon Pause Stopp Justere volumet 28 4 Personlig produktivitet 2. Skriv inn kontaktinformasjonen. 3. Når du er ferdig med å legge inn informasjon, lagrer du kontaktkortet ved å trykke. I dette avsnittet lærer du å bruke funksjonene for kontakter, kalender, Office Mobile, filutforsker, notater, oppgaver og alarmer. Kontakter Du kan bruke kontaktkort og grupper til lagring av personlig informasjon, for eksempel navn, telefonnumre og adresser. Opprette en ny SIM-kontakt 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Kontakter Ny SIMkontakt. 2. Skriv inn kontaktinformasjonen. 3. Når du er ferdig med å legge inn informasjon, lagrer du kontaktkortet ved å trykke. Opprette en ny Outlook-kontakt 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Kontakter Ny Outlookkontakt. 29 Personlig produktivitet Søke etter et kontaktkort 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Kontakter. 2. Trykk på feltet Skriv inn et navn... og skriv inn noen bokstaver av kontaktnavnet. Mens du skriver bokstavene, viser skjermen deg kontaktene som passer med det du skriver. 3. Trykk på en kontakt for å åpne den. Slik kopierer du en Outlook-kontakt til SIM-kortet: 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Kontakter. 2. Trykk på en kontakt for å åpne den. 3. Trykk Meny Lagre på SIM-kort. Slik kopierer du en SIM-kontakt til telefonen: 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Kontakter. 2. Trykk på en kontakt for å åpne den. 3. Trykk Meny Lagre i Kontakter. Kopiere eller flytte kontaktkort Du kan kopiere kontaktkortene fra telefonen til SIM-kortet og omvendt. Når du kopierer en Outlook-kontakt til SIMkortet, kan du bare lagre kontaktens navn og telefonnummer. Hvis du vil beholde all kontaktinformasjonen, kan du synkronisere Outlook-kontaktene med en datamaskin (se "Synkronisere dataene" s. 46). 30 Tilknytte et hurtigvalgnummer til et kontaktkort 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Kontakter. 2. Trykk på en kontakt for å åpne den. Personlig produktivitet 3. Trykk Meny Legg til i hurtigoppringing Angi et hurtigvalgnummer ved å trykke pil opp eller pil ned ved siden av feltet Sted. 5. Trykk når du er ferdig. 6. Trykk når du er ferdig. Kalenderen Kalenderen brukes til å få oversikt over avtaler, fødselsdager eller andre begivenheter. Tilknytte et bilde eller en ringetone til et kontaktkort 1. Fra I dagskjermbildet trykker du Start Kontakter. 2. Trykk på en kontakt for å åpne den. 3. Trykk Meny Rediger. 4. Trykk Bilde-feltet og velg et bilde hvis du vil tilknytte et bilde. 5. Trykk Ringtone-feltet og velg en ringetone hvis du vil tilknytte en ringetone. Opprette en kalenderhendelse 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Kalender. 2. Trykk Meny Ny avtale. 3. Fyll inn feltene og juster innstillingene for hendelsen. 4. Trykk når du er ferdig. 31 Personlig produktivitet Endre kalendervisningen 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Kalender. 2. Trykk Meny Vis en visningstype. Opprette og redigere et Excelregneark 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Office Mobile Excel Mobile. 2. Trykk på en celle for å velge den. 3. Skriv inn verdier eller tekst med inntastingspanelet eller et QWERTYtastatur, og trykk deretter eller [ ]. 4. Gjenta trinn 2-3 etter behov. 5. Du kan formatere cellene ved å trykke Meny Rediger, Sett inn, Formater eller Verktøy. 6. Lagre regnearket med. Stoppe en varsling Når du hører et varsel om en kalenderhendelse du har stilt inn tidligere, trykker du Lukk. Office Mobile Med Office Mobile kan du opprette og redigere Excel-regneark, Worddokumenter og OneNote-notater eller åpne og skrive ut PowerPointpresentasjoner. Telefonen støtter filer som er laget med Office 97 og nyere versjoner. Se den elektroniske hjelpen for nærmere informasjon. 32 Personlig produktivitet Opprette og redigere et Worddokument 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Office Mobile Word Mobile. 2. Opprett et dokument ved å trykke Ny (om nødvendig). 3. Lag dokumentet med inntastingspanelet eller et QWERTY-tastatur. 4. Hvis du vil endre skrifttype eller avsnittsformatering, uthever du teksten først og trykker deretter Meny Formater Skrift... or Avsnitt Dokumentet lagres ved å trykke. Se den elektroniske hjelpen for nærmere informasjon. Åpne og starte en PowerPointpresentasjon 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Office Mobile PowerPoint Mobile. 2. Trykk på nedtrekksmenyen øverst til venstre på PowerPoint-skjermen for å finne en PowerPoint-fil. 3. Presentasjonen starter når du trykker på filnavnet. 4. Trykk på skjermen når du vil gå til neste bilde. 5. Hvis du vil tilbake til forrige bilde, trykker du Forrige. 6. Presentasjonen avsluttes ved å trykke Avslutt fremvisning. Se den elektroniske hjelpen for nærmere informasjon. 33 Personlig produktivitet Opprette og redigere et notat 1.

9 Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Office Mobile OneNote Mobile. 2. Opprett et nytt notat ved å trykke Ny (om nødvendig). 3. Lag notatet med inntastingspanelet eller et QWERTY-tastatur. 4. Du kan endre formatet ved å utheve teksten først og deretter trykke Meny Format en type. 5. Hvis du vil legge til bilder eller talememoer, trykker du Meny Ta bilde, Sett inn bilde eller Sett inn innspilling. 6. Notatet lagres ved å trykke. Filutforsker Med Filutforsker kan du bla gjennom alle filene og mappene i telefonen. Fra I dagskjermbildet trykker du Start Programmer Filutforsker. Trykk Opp hvis du vil gå opp til et høyere mappenivå. Trykk Meny hvis du vil endre navn på, slette eller redigere filer og mapper. Notater Funksjonen Notater brukes til å opprette memoer, skisser og opptak med. Lage et notat 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Notater. 2. Trykk Ny. Se den elektroniske hjelpen for nærmere informasjon. 34 Personlig produktivitet 3. Lag notatet. Se "Lage en skisse" s. 15 for informasjon om hvordan du lager skisser. 4. Trykk når du er ferdig. Oppgaver Med funksjonen Oppgaver kan du opprette huskelister og påminnelser. Opprette en oppgave 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Oppgaver. 2. Trykk Meny Ny oppgave. 3. Legg inn informasjon om oppgaven. Du kan angi en påminnelse for oppgaven ved å trykke på Forfallfeltet og legge inn en frist. Trykk på Påminnelse-feltet, velg Påminn meg og definer deretter klokkeslett og dato for påminnelsen. 4. Trykk når du er ferdig. Sende et notat 1. Fra I dagskjermbildet trykker du Start Programmer Notater. 2. Trykk navnet på et notat du vil sende eller opprett et nytt notat. 3. Trykk Meny Verktøy Send Trykk en sendemetode (tekst, multimedia eller e-post). 35 Personlig produktivitet Merke en oppgave som fullført Når du har fullført en oppgave, går du tilbake til Oppgaver-skjermen (trykk Start Programmer Oppgaver) og trykker i avkrysningsruten ved siden av oppgavenavnet. Når du har merket en oppgave som fullført, mottar du ikke lenger påminnelser for den aktuelle oppgaven. 2. Juster alternativene for vekkeklokken. Trykk på Tone-feltet, og angi en melodi for alarmen. I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Alarmer. 2. Velg en alarm fra Alarm 1 til Alarm 4 i alarmlisten. Du kan legge til alarmer ved å trykke Meny Legg til alarm. 3. Still inn hvert alarmalternativ. 4. Trykk Ferdig når du er ferdig. Stille inn vekkeklokken 1. Logg på Windows Live Godta. 3. Oppgi innloggings-id og passord og trykk Neste. 4. deg på Windows Live (se forrige avsnitt). 2. I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Messenger. 2. Finn og trykk på et kontaktnavn, og trykk deretter Send DM. 3. I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer RSS-leser. 2. Trykk Meny Nytt abonnement Angi URL. 3. I dagskjermbildet trykker du Start Programmer Podcaster. 2. Velg Podcast fra Podcaster-skjermen. 3. Trykk Meny Nytt abonnement Online-søk. 4. Skriv en nøkkelord og trykk Søk. I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Podcaster. 2. Bla til en fil og trykk Meny Spill av. Trykk Endre hvis du vil åpne den andre spillelisten. 2. Velg Podcast eller Episodeliste fra Podcaster-skjermen. 3. Trykk Meny Oppdater. I dag-skjermbildet trykker du Start Innstillinger. 2. Trykk Bluetooth på kategorien Tilkoblinger. 3. Gå til kategorien Modus og merk av i ruten ved siden av Aktiver Bluetooth. 4. Merk av i ruten ved siden av Gjør denne enheten synlig for andre enheter for å la andre apparater finne og koble seg til telefonen. 5. Trykk. I dette kapittelet lærer du å overføre data til og fra telefonen via den trådløse Bluetooth-funksjonen, samt synkronisere telefonen med en datamaskin ved hjelp av ActiveSync. Nærmere informasjon om hvordan man kobler seg til trådløst Internett eller et virtuelt privat nettverk (VPN) finner du i Hjelp for Windows Mobile på telefonen. Bluetooth Du kan koble deg til andre trådløse Bluetooth-aktiverte enheter over en avstand på 10 meter. Vegger eller andre hindringer mellom enhetene kan blokkere eller forringe den trådløse tilkoblingen. 42 Tilkobling Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Innstillinger. 2. Trykk Bluetooth på kategorien Tilkoblinger. 3. Trykk Legg til ny enhet... på kategorien Enheter. Telefonen søker etter og viser en liste over Bluetooth-aktiverte enheter. 4. Trykk på et enhetsnavn og trykk Neste. 5. Oppgi den 1- til 16-sifrede Bluetooth PIN-koden for telefonen du prøver å koble deg til, og trykk Neste. For å kunne koble sammen med en annen Bluetooth-enhet, må begge enhetene bruke samme passkode. Headset eller handsfreesett for bil kan ha en fast passkode, for eksempel Endre visningsnavnet for den andre enheten og velg tjenestene du ønsker (om nødvendig). 7. Trykk Fullfør. Sende data via den trådløse Bluetooth-funksjonen 1. Finn et objekt eller en fil du vil sende. 2. Trykk Meny Send Kontakt eller Fil Overfør trådløst/overfør trådløst... eller trykk Meny Overfør fil trådløst..., Overfør oppgave trådløst... eller Overfør avtale trådløst Tilkobling 3. Trykk på en enhet fra listen. 2. Trykk Bluetooth på kategorien Tilkoblinger. 3. Trykk Ny utgående port på kategorien COM-porter. 4. Trykk på navnet til en enhet for utgående porter, og trykk deretter Neste. 5. Velg en COM-port. 6. Merk av i ruten ved siden av Sikker tilkobling for å opprette en sikker forbindelse mellom enhetene. 7. Trykk Fullfør. Motta data via den trådløse Bluetooth-funksjonen 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Innstillinger. 2. Trykk Overfør trådløst på kategorien Tilkoblinger. 3. Merk av i ruten ved siden av Ta imot alle innkommende trådløse overføringer. 4. Trykk Ja når du blir spurt om du tillater mottak av data. Konfigurere en Bluetooth COMport Hvis du har mange filer å sende, kan du opprette en Bluetooth COM-port. 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Innstillinger. Koble til en FTP-server Du kan koble telefonen til en filserver, som kan være en mobil enhet på en datamaskin, og utveksle filer med serveren. 44 Tilkobling 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Bluetooth FTP. 2. Trykk Ja. Trykk Meny Søk på FTP-servere (om nødvendig). Telefonen søker etter og viser en liste over Bluetooth-aktiverte enheter.

10 3. Trykk på en FTP-server, og trykk deretter OK. 4. Trykk Ja. 5. Oppgi Bluetooth PIN-koden for serveren, og trykk Neste. 6. Endre visningsnavnet for serveren (om nødvendig). 7. Trykk Fullfør. ActiveSync Med ActiveSync kan du synkronisere telefonen med en datamaskin og sikkerhetskopiere og gjenopprette dataene. Installere ActiveSync på datamaskinen Før du kan synkronisere dataene, må du installere ActiveSync, enten fra den medfølgende CD-ROMen eller Microsofts nettsted (http://www.microsoft.com). Slik installerer du ActiveSync fra den medfølgende CD-ROMen: 1. Sett CD-ROMen inn i PCen. 2. Følg instruksjonene på skjermen, og fullfør installasjonen. 45 Tilkobling 3. Når installasjonen er ferdig, følger du instruksjonene på skjermen i Synchronisation Setup Wizard (Veiviser for konfigurasjon av synkronisering), og kobler telefonen til datamaskinen og oppretter et datadelingspartnerskap. Du kan også koble telefonen til en datamaskin via den trådløse Bluetooth-funksjonen. Se "Søke etter og koble sammen med en Bluetoothenhet" s. 43 Synkronisere dataene Når du kobler telefonen til en datamaskin, skal ActiveSync starte synkroniseringen av dataene automatisk. Du kan starte synkroniseringen manuelt ved å trykke Synkr.. Hvis du vil stoppe en synkronisering som pågår, trykker du Stopp. Du kan også finne og kopiere filer manuelt fra telefonen til en datamaskin og omvendt. Trykk Utforsk fra Microsoft ActiveSync-vinduet. Se Hjelp for ActiveSync for nærmere informasjon om synkronisering av data. Koble telefonen til en datamaskin med PC-datakabelen 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Innstillinger. 2. Gå til kategorien Tilkoblinger og trykk USB til PC. 3. Koble den ene enden av PCdatakabelen til flerfunksjonskontakten på telefonen og den andre enden til USB-porten på datamaskinen. 46 Tilkobling Legge til en Exchange-server 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer ActiveSync. 2. Trykk Meny Legg til serverkilde Legg inn en serveradresse. 4. Du kan opprette en sikker tilkobling ved å merke av i ruten ved siden av Denne serveren krever kryptert tilkobling (SSL). 5. Trykk Neste. 6. Oppgi Exchange-brukernavnet ditt, samt passord og domenenavn. 7. Trykk Neste. 8. Velg datatypene som skal synkroniseres. 9. Trykk Fullfør når du er ferdig. Endre synkroniseringstimeplanen Hvis du regelmessig synkroniserer dataene via en Exchange-server, kan du konfigurere innstillingene for synkroniseringsplaner både for travle perioder og rolige perioder. Slik endrer du synkroniseringstimeplanen: 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer ActiveSync. 2. Trykk Meny Tidsplan Angi følgende alternativer: Høytrafikkperioder: synkroniseringsfrekvensen for travle perioder på dagen Lavtrafikkperioder: synkroniseringsfrekvensen for rolige perioder på dagen 47 Tilkobling Bruk innstillingen over ved roaming: aktiveres hvis du vil bruke synkroniseringstimeplanen også når du er på reise Send/motta når jeg klikker Send: aktiveres hvis du vil synkronisere når du klikker Send i meldingstjenesten 4. Trykk når du er ferdig Tilleggsprogrammer Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Java. Her lærer du å bruke spill, Javaprogrammer, kalkulatoren, smartkonvertering, oppgavebehandling og søk. Kalkulator Spill Du kan spille morsomme spill, for eksempel Bubble Breaker og Kabal. Du kan også laste ned og spille nye Javaspill. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Spill. 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Kalkulator. 2. Skriv det første tallet ved hjelp av kalkulatorknappene på skjermen. Trykk C hvis du vil slette tallene som vises. Hvis du vil slette det siste sifferet i et tall med flere sifre, trykker du på pilen til høyre for inntastingsruten. 3. Trykk på den matematiske funksjonen. 4. Skriv det andre tallet. 5. Trykk = for å se svaret. 49 Java Java er en mappe der nedlastede spill og programmer lagres. Tilleggsprogrammer Du kan bruke følgende knapper på skjermen: C: sletter tallet du har skrevet inn. MC: sletter en eventuell verdi som er lagret i kalkulatorminnet. MR: henter frem den lagrede verdien fra minnet, og setter den inn i den pågående utregningen. M+: legger det gjeldende tallet inn i kalkulatorminnet. 4. Oppgi grunnverdien. 5. Bytt omregningsenhet i Til-feltet (om nødvendig). Telefonen viser svaret på omregningen. Oppgavebehandling Telefonen kan gjøre flere oppgaver på én gang. Det kan kjøre mer enn ett program samtidig. Dette kan imidlertid føre til at telefonen henger seg opp, fryser, får problemer med minnet eller bruker mer strøm. For å unngå disse problemene, bør du avslutte programmer du ikke bruker via Oppgavebehandling. Smartkonvertering 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Smart Converter. 2. Velg type måleenhet. 3. Bytt grunnenhet i Fra-feltet (om nødvendig). 50 Tilleggsprogrammer 1. Trykk og hold inne [OK]. Du kan også trykke Start Programmer Oppgavebehandling fra I dagskjermen. Listen over alle programmene som kjøres i telefonen for øyeblikket vises i vinduet som åpnes. 2. Hvis du vil aktivere et program, trykker du på programmet. Trykk Lukk hvis du vil lukke et program. Trykk Lukk alt hvis du vil lukke alle programmer. Utføre søk i enheten 1. Fra I dag-skjermbildet trykker du Start Programmer Søk. 2. Skriv inn en del av et fil- eller mappenavn i feltet Søk etter. Du kan innsnevre søket ved å velge en datatype fra nedtrekkslisten Type. 3. Trykk Søk. Trykk på objektets navn hvis vil åpne et av objektene i trefflisten Feilsøking Når du prøver å slå på telefonen, kan følgende meldinger vises: Melding SIM-kortet mangler. Angi PINkode. Prøv dette for å løse problemet: Kontroller at SIM-kortet er satt inn riktig. Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PINkoden som fulgte med SIM-kortet. Hvis du vil deaktivere kravet om PINkontroll, trykker du Start Innstillinger kategorien Personlig Telefon kategorien Telefon, og deretter fjerner du merket for Krev PIN-kode når telefonen brukes. Hvis du har problemer med telefonen, bør du prøve rådene under før du kontakter kundestøtte. Kontakte et servicesenter Hvis du har forsøkt løsningsforslagene og fortsatt har problemer med telefonen, må du notere følgende informasjon og kontakte din lokale forhandler eller Samsungs servicesenter: Telefonens modellnummer Telefonens serienummer og IMEInummer En tydelig beskrivelse av problemet Når du kontakter Samsung, må du bruke telefonnummeret, webadressen eller postadressen som gjelder i området der du bor.

11 52 Feilsøking Melding SIM-kortet er blokkert. Prøv dette for å løse problemet: SIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PINkode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren. Du har glemt en sikkerhetskode, PIN-kode eller PUK-kode Hvis du glemmer eller mister denne eller en annen kode, må du kontakte forhandleren eller mobiloperatøren. Du ser hvite linjer på skjermen Skjermen kan vise hvite linjer hvis du har slått på telefonen etter at den ikke har vært brukt på lenge eller hvis du har fjernet batteriet uten å først slå av telefonen. Linjene skal forsvinne etter kort tid. Du taster inn et nummer, men nummeret anroper ikke Kontroller at du har trykket [ ]. Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet. Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret. 53 Telefonen viser ikke noe signal (ingen streker ved siden av nettverksikonet) Hvis du nettopp har slått på telefonen, bør du vente i cirka 2 minutter på at telefonen skal finne nettet og motta et signal. Du vil kunne miste signalet i tunneler eller heiser. Beveg deg til et åpent område. Du kan være mellom dekningsområder. Du skal motta et signal igjen når du går inn i et dekningsområde. Feilsøking Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret anroper ikke Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktinformasjonen. Legg inn nummeret og lagre det på nytt (om nødvendig). Den du snakker med kan ikke høre deg Kontrollerer at du ikke sperrer for den innebygde mikrofonen. Flytt den innebygde mikrofonen nærmere munnen. Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet. Lydkvaliteten i en samtale er dårlig Kontroller at du ikke blokkerer for den interne antennen øverst på telefonen. Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen. Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg iblant av under lading. Koble telefonen fra laderen, fjern og sett på plass batteriet igjen, og prøv deretter å lade opp på nytt. Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med en ren og myk klut og prøv å lade opp batteriet igjen. Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri. 54 Feilsøking Telefonen er varm å ta på Når du bruker flere programmer samtidig, bruker telefonen mer strøm, og kan varmes opp. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse. Telefonen kan ikke koble seg til Internett. Kontroller at du har lagt inn gyldige innstillinger for internettleverandøren din. Kontroller at du har aktivert den trådløse tilkoblingen til mobiloperatøren og at ingenting blokkerer for signalet. Kontroller at du har oppgitt riktig brukernavn og passord. Du finner ikke en Bluetooth-enhet Kontroller at begge enhetene har aktivert den trådløse Bluetoothfunksjonen. Kontroller at avstanden mellom enhetene ikke er mer enn 10 meter og at de ikke er atskilt av vegger eller andre hindringer. Kontroller at innstillingene for hver enhet tillater at de er synlige for andre enheter. Kontroller at begge enhetene er kompatible med den trådløse Bluetooth-teknologien. Kontroller at riktig PIN-kode er oppgitt på begge enhetene. 55 Feilsøking Du kan ikke høre på musikk på et eksternt Bluetooth-headset Kontroller at enheten er koblet til headsettet. Kontroller at musikkformatet du prøver å lytte til støttes av headsettet. Kontroller at avstanden mellom headsettet og telefonen ikke er mer enn 10 meter og at de ikke er atskilt av vegger eller andre hindringer AVTALE OM BETINGELSER FOR PROGRAMVARELISENS FOR MICROSOFT- PROGRAMVAREN WINDOWS MOBILE 6 for denne programvaren, med mindre andre betingelser følger med disse varene eller tjenestene. I så fall gjelder de aktuelle betingelsene. Som beskrevet under, fungerer bruken av enkelte funksjoner også som ditt samtykke til overføring av bestemte typer standard datamaskininformasjon for Internettbaserte tjenester. Ved å bruke programvaren som følger med på dette apparatet, godtar du disse betingelsene. Hvis du ikke godtar dem, kan du ikke bruke apparatet eller programvaren. Kontakt i stedet Selskapet angående dets policy om refundering eller kreditt. Disse lisensbetingelsene er en avtale mellom deg og Samsung Electronics, Inc. ("Selskapet"). Vennligst les dem. De gjelder for programvaren som følger med på dette apparatet. Programvaren omfatter også alle separate medier du har mottatt programvaren på. Programvaren på dette apparatet inneholder programvare som er lisensiert til Selskapet fra Microsoft Corporation eller et Microsofttilknyttet selskap. Betingelsene gjelder også for alle oppdateringer tillegg Internettbaserte tjenester kundestøttetjenester 57 AVTALE OM BETINGELSER FOR PROGRAMVARELISENS FOR MICROSOFT-PROGRAMVAREN WINDOWS MOBILE 6 ADVARSEL: Hvis programvaren inneholder taleopererte teknologier, krever bruk av denne programvaren brukerens oppmerksomhet. Å avlede oppmerksomheten bort fra veien under kjøring kan potensielt føre til ulykker eller andre alvorlige konsekvenser. Selv korte og få avledninger av oppmerksomheten kan være farlige hvis oppmerksomheten avledes fra kjøringen på et avgjørende tidspunkt. Selskapet og Microsoft gir ingen anbefalinger, garantier eller andre innrømmelser om at NOEN bruk av denne programvaren er lovlig, trygg eller på noen annen måte anbefalt eller tiltenkt under kjøring eller ved annen bruk av et motorkjøretøy. Hvis du overholder disse lisensbetingelsene, har du rettighetene beskrevet under. 1. RETTIGHETER FOR BRUK. Du kan bruke programvaren i apparatet som du anskaffet programvaren sammen med. 2. YTTERLIGERE LISENSKRAV OG/ ELLER BRUKSRETTIGHETER. a. Spesifikk bruk. Selskapet har laget dette apparatet for et spesifikt bruksområde. Du kan bare bruke programvaren innen dette bruksområdet. b. Medfølgende Microsoftprogrammer og ekstra lisenser som kreves. Bortsett fra som definert under, gjelder disse lisensbetingelsene for alle Microsoftprogrammer som følger med programvaren.

12 Hvis lisensbetingelsene som følger med noen av programmene gir deg rettigheter som ikke uttrykkelig kommer i disse lisensbetingelsene, har du også disse rettighetene. 58 AVTALE OM BETINGELSER FOR PROGRAMVARELISENS FOR MICROSOFT-PROGRAMVAREN WINDOWS MOBILE 6 i. Denne avtalen gir deg ingen rettigheter når det gjelder Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync eller Microsoft Outlook 2007 Trial, som er underlagt lisensene som følger med disse programmene. c. Talegjenkjenning. Hvis programvaren inneholder komponenter for talegjenkjenning, er du inneforstått med at talegjenkjenning i seg selv er en statistisk prosess, og at prosessen vil og kan medføre gjenkjenningsfeil. Verken Selskapet eller Microsoft eller deres underleverandører kan holdes ansvarlig for eventuelle skader som forårsakes av feil i talegjenkjenningsprosessen. d. Telefonfunksjonalitet. Hvis programvaren til apparatet inneholder telefonfunksjonalitet, kan hele eller enkelte deler av apparatets programvare være ute av drift hvis du ikke har og fortsetter å ha en konto hos en leverandør av trådløs kommunikasjon ("mobiloperatør") eller hvis mobiloperatørens nett ikke er i drift eller konfigurert til å fungere med dette apparatet. 3. LISENSENS ANVENDELSESOMRÅDE. Programvaren lisensieres, den selges ikke. Denne avtalen gir deg bare enkelte rettigheter til å bruke programvaren. Selskapet og Microsoft beholder alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lovverk gir deg flere rettigheter utover denne begrensningen, kan du kun bruke programvaren slik denne avtalen uttrykkelig tillater. 59 AVTALE OM BETINGELSER FOR PROGRAMVARELISENS FOR MICROSOFT-PROGRAMVAREN WINDOWS MOBILE 6 Ved å gjøre dette, må du overholde alle tekniske begrensninger i programvaren som tillater deg å bare bruke den på bestemte måter. Du kan ikke: Omgå noen tekniske begrensninger i programvaren Utføre omvendt utvikling, dekompilering eller demontering av programvaren Lage flere kopier av programvaren enn denne avtalen spesifiserer Publisere programvaren slik at andre kan kopiere den Leie ut, lease ut eller låne bort programvaren Bruke programvaren til kommersielle programvarevertstjenester. Bortsett fra som uttrykkelig definert i denne avtalen, gir ikke rettighetene til å bruke programvaren på dette 60 apparatet deg noen rettighet til å implementere Microsoft-patenter eller andre Microsoftåndsverk i programvare eller apparater som bruker eller har tilgang til dette apparatet. Du kan bruke teknologier for ekstern tilgang i programvaren, for eksempel Remote Desktop Mobile, til å få tilgang til programvaren eksternt fra en datamaskin eller server. Du er ansvarlig for å innhente eventuelle lisenser som kreves for bruk av protokollene til å få tilgang til annen programvare. 4. INTERNETTBASERTE TJENESTER Microsoft leverer Internettbaserte tjenester sammen med programvaren. Microsoft kan endre eller stoppe dem når som helst. AVTALE OM BETINGELSER FOR PROGRAMVARELISENS FOR MICROSOFT-PROGRAMVAREN WINDOWS MOBILE 6 a. Samtykke for Internettbaserte tjenester. Programvarefunksjonene som beskrives under kobler til datasystemer som tilhører Microsoft eller en tjenesteleverandør over Internett. I noen tilfeller mottar du ikke et separat varsel når de kobler seg til. Du kan slå av noen av disse funksjonene eller ikke bruke dem. Besøk fwlink/?linkid=81931 hvis du ønsker mer informasjon om disse funksjonene. Ved å bruke disse funksjonene, samtykker du i overføringen av denne informasjonen. Microsoft bruker ikke informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. Informasjon om apparatet. Følgende funksjoner bruker Internettprotokoller, som sender den nødvendige informasjonen om systemet på apparatet, for eksempel IP-adresse (Internet Protocol Address), type operativsystem, nettlesernavn og versjon for programvaren du bruker, samt språkkoden for apparatet du har installert programvaren på. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre Internettbaserte tjenester tilgjengelige for deg. Windows Mobile Updatefunksjonen. Funksjonen Windows Mobile Update gir deg muligheten til å innhente og installere programvareoppdateringer på apparatet hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer. Du kan velge å ikke bruke denne funksjonen. Selskapet og/eller mobiloperatøren støtter kanskje ikke denne funksjonen eller en oppdatering for apparatet. 61 AVTALE OM BETINGELSER FOR PROGRAMVARELISENS FOR MICROSOFT-PROGRAMVAREN WINDOWS MOBILE 6 Windows Media Digital Rights Management. Eiere av multimediemateriale bruker teknologien Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) til å beskytte sine åndsverk, deriblant opphavsrettigheter. Denne programvaren og tredjepartsprogramvare bruker WMDRM til å spille av og kopiere WMDRMbeskyttet materiale. Hvis programvaren ikke greier å beskytte materialet, kan eierne av materialet be Microsoft om å tilbakekalle programvarens mulighet til å bruke WMDRM til å spille av eller kopiere beskyttet materiale. En slik tilbakekalling påvirker ikke annet materiale. Når du laster ned lisenser for beskyttet materiale, samtykker du i at Microsoft kan legge ved en tilbakekallingsliste sammen med lisensene. Eiere av materiale kan kreve at du oppgraderer WMDRM for å bruke materialet deres. Microsoftprogramvare som inneholder WMDRM ber deg om samtykke før oppgraderingen. Hvis du avslår en oppgradering, vil du ikke kunne bruke materialet som krever oppgraderingen. b. Misbruk av Internettbaserte tjenester. Du kan ikke bruke disse tjenestene på noen måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du kan ikke bruke tjenestene til å prøve å tilegne deg uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen måte. 62 AVTALE OM BETINGELSER FOR PROGRAMVARELISENS FOR MICROSOFT-PROGRAMVAREN WINDOWS MOBILE 6 5. MERKNADER OM DEN VISUELLE STANDARDEN MPEG-4. Programvaren kan inneholde den visuelle dekodingsteknologien MPEG-4. Denne teknologien er et format for datakomprimering av videoinformasjon. MPEG LA, L. L.C. krever denne merknaden: BRUK AV DETTE PRODUKTET PÅ NOEN MÅTE SOM SAMSVARER MED DEN VISUELLE STANDARDEN MPEG 4 ER FORBUDT, UNNTATT TIL BRUK DIREKTE TILKNYTTET (A) DATA ELLER INFORMASJON (i) GENERERT AV OG ANSKAFFET UTEN KOSTNAD FRA EN FORBRUKER, OG IKKE DERFOR ENGASJERT I FORRETNINGSVIRKSOMHET, OG (ii) KUN TIL PERSONLIG BRUK, OG (B) ANNEN BRUK SPESIFIKT OG SEPARAT LISENSIERT AV MPEG LA, L.L.C. Hvis du har spørsmål om den visuelle standarden MPEG-4, bes du ta kontakt med MPEG LA, L.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206: com. 6. DIGITALE SERTIFIKATER Programvaren bruker digitale sertifikater i X.509-format. Disse digitale sertifikatene brukes til identifikasjonsformål. 7. TILKOBLINGSPROGRAMVARE Pakken med apparatet kan inneholde programvaren Windows Mobile Device Center eller Microsoft ActiveSync. Hvis den medfølger, kan du installere og bruke den i samsvar med lisensbetingelsene som følger med den. Hvis ingen lisensbetingelser medfølger, kan du installere og bruke kun ett (1) eksemplar av programvaren på én enkelt datamaskin. 63 AVTALE OM BETINGELSER FOR PROGRAMVARELISENS FOR MICROSOFT- PROGRAMVAREN WINDOWS MOBILE 6 8. NETTVERKSTILGANG. Hvis du bruker et nettverk, for eksempel et bedriftsnettverk, kan nettverksansvarlig begrense funksjoner eller funksjonalitet på apparatet. 9. PRODUKTSTØTTE. Kontakt Selskapet for informasjon om produktstøtte. Se produktstøttenummeret som følger med apparatet. 10.KOBLINGER TIL TREDJEPARTS WEBOMRÅDER. Hvis programvaren leverer koblinger til tredjeparters webområder, leveres disse koblingene til deg kun for bekvemmelighets skyld, og slik inkludering av koblinger impliserer ikke en godkjennelse av tredjepartens nettsted av Microsoft. 11. SIKKERHETSKOPI. Du kan gjøre én sikkerhetskopi av programvaren. Du kan kun bruke den til å installere programvaren på apparatet på nytt LISENSBEVIS. Hvis du anskaffet programvaren på apparatet, eller på en plate eller et annet medium, vil en ekte etikett med Certificate of Authenticity (ekthetsbevis) med et ekte eksemplar av programvaren identifisere lisensiert programvare. For at den skal være gyldig, må denne etiketten være festet på apparatet eller være på eller i Selskapets programvareforpakning. Hvis du mottar etiketten separat, er den ikke gyldig. kan ikke beholde noen kopi av programvaren, inkludert sikkerhetskopien. 14. IKKE FEILTOLERANT. Programvaren er ikke feiltolerant. Selskapet installerte programvaren på apparatet, og er ansvarlig for hvordan den fungerer på apparatet. 15.BEGRENSET BRUK. Microsoftprogramvaren er laget for systemer som ikke krever sviktsikker ytelse. Du kan ikke bruke Microsoftprogramvaren på noe apparat eller system der feilfunksjon i programvaren vil føre til fare for personskade eller død for noen person. Dette inkluderer drift av kjernefysiske anlegg, navigasjonseller kommunikasjonssystemer på fly, og lufttrafikkontroll. 16.INGEN GARANTIER FOR PROGRAMVAREN. Programvaren leveres "som den er". Hele risikoen ved å bruke den hviler på deg. Microsoft gir ingen eksplisitte garantier eller forutsetninger. Eventuelle garantier du mottar angående apparatet eller programvaren stammer ikke fra, og er ikke bindende for, Microsoft eller dennes tilknyttede selskaper. Der dette tillates av lokal lovgivning, ekskluderer Selskapet og Microsoft impliserte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og overholdelse av rettigheter. 65 AVTALE OM BETINGELSER FOR PROGRAMVARELISENS FOR MICROSOFT-PROGRAMVAREN WINDOWS MOBILE 6 17.BEGRENSNINGER AV ANSVAR. Du kan kun få dekket direkte erstatningskrav mot Microsoft og dennes tilknyttede selskaper med inntil femti amerikanske dollar (US $50,00) eller tilsvarende i lokal valuta. Du kan ikke få dekket noen andre erstatningskrav, inkludert dokumenterte erstatningskrav og krav relatert til følgeskader, tapt fortjeneste, indirekte skader eller tilfeldige skader. Denne begrensningen gjelder for: alt som har å gjøre med programvare, tjenester, innhold (deriblant programkode) på tredjeparts webområder, eller tredjeparts programmer, og krav for kontraktsbrudd, brudd på garanti eller betingelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annen forvoldt skade i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning. 66 Den gjelder også selv om Microsoft skulle ha vært klar over muligheten for disse skadene. Begrensningen over kan være ugyldig for deg fordi landet du bor i kanskje ikke tillater ekskludering eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader. 18.EKSPORTRESTRIKSJONER. Programvaren er underlagt eksportlovgivningen og reguleringene til De forente stater. Du må overholde alle lokale og internasjonale eksportlover og reguleringer som gjelder for programvaren. Disse lovene inkluderer begrensninger på destinasjoner, sluttbrukere og sluttbruk. For ytterligere informasjon kan du se exporting. Indeks ActiveSync Exchange-server, 47 installere, 45 synkronisere, 46 timeplan, 47 alarm stille inn, 36 stoppe, 37 Bluetooth aktivere, 42 COM-port, 44 FTPserver, 44 koble til andre enheter, 43 motta data, 44 sende data, 43 Exchange-server se ActiveSync Filutforsker, 34 Fotolysbilder opprette fotoalbum, 26 redigere bilder, 26 se lysbildefremvisninger, 27 Java, 49 kalender endre visning, 32 opprette hendelser, 31 stoppe varslinger, 32 kalkulator, 49 kamera, Indeks kontakter kopiere og flytte kontaktkort, 30 opprette Outlook-kontakter, 29 opprette SIM-kontakter, 29 søke etter kontakter, 30 tilknytte bilder eller ringetoner, 31 tilknytte hurtigvalgnumre, 30 Mediealbumet åpne dokumenter, 25 se på bilder, 24 sende filer, 25 spille av videoer, 25 Meldinger e-post, 19 lese, 20 multimedia, 18 tekst, 18 Messenger chatte, 39 konfigurere og logge seg på, 39 Minispiller, 21 notater lage, 34 sende, 35 Office Mobile Excelregneark, 32 OneNote, 34 PowerPoint-presentasjoner, 33 Word-dokumenter, 33 omregning, 50 Oppgavebehandling, Indeks oppgaver lage, 35 merke som fullført, 36 Podcaster, 40 RSS-leser, 40 samtaler Samtalelogg, 17 sperre, 17 til utlandet, 16 viderekoble, 17 skisser, 15 spill, 49 tekstinntasting blokkgjenkjenning, 13 bokstavgjenkjenning, 12 endre tastemetode, 11 tastatur, 12 transkripsjon, 13 videospilleren, 28 Windows Live, Samsvarserklæring (R&TTE) Vi, Samsung Electronics erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet GSM Mobiltelefon : SGH-i780 Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter: Sikkerhet EMC EN :2001+A11:2004 EN v1.5.1 ( ) EN v1.6.1 ( ) EN v1.2.1 ( ) EN v1.2.1 ( ) EN v ( ) EN v9.0.2 ( ) EN v1.6.1 ( ) EN v ( ) EN v3.2.1 ( ) Radio Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC. Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identification mark: 0168 Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved: Samsung Electronics QA Lab.

Din bruksanvisning SAMSUNG OMNIA http://no.yourpdfguides.com/dref/1132523

Din bruksanvisning SAMSUNG OMNIA http://no.yourpdfguides.com/dref/1132523 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG GT-B7330 http://no.yourpdfguides.com/dref/3378980

Din bruksanvisning SAMSUNG GT-B7330 http://no.yourpdfguides.com/dref/3378980 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Bli kjent med din nyeblackberry Curve -smarttelefon. Bli kjent med tastene 2010 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG C6625 http://no.yourpdfguides.com/dref/2593080

Din bruksanvisning SAMSUNG C6625 http://no.yourpdfguides.com/dref/2593080 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Microsoft Apps

Brukerhåndbok for Microsoft Apps Brukerhåndbok for Microsoft Apps 1. utgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Microsoft Apps gir deg forretningsprogrammer fra Microsoft på Nokia Belletelefoner med programvareversjon 111.030.0609.

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Din bruksanvisning BLACKBERRY 8800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4210578

Din bruksanvisning BLACKBERRY 8800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4210578 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG B7330 http://no.yourpdfguides.com/dref/2593053

Din bruksanvisning SAMSUNG B7330 http://no.yourpdfguides.com/dref/2593053 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Bruke Office 365 på en Windows Phone

Bruke Office 365 på en Windows Phone Bruke Office 365 på en Windows Phone Hurtigstartveiledning Sjekk e-posten Konfigurer Windows Phone-enheten til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen din uansett hvor du er

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 7-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter Hurtig start guide 1 OTG SB-kabel Beskrivelse

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive Veiledning Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive MEMOactive MEMOplanner Rev D NO 1 Innledning Denne veiledningen beskriver hvordan man oppdaterer til siste versjon av Memoplanner,

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter hodetelefoner Hurtig start guide 1 OTG

Detaljer

E-postguide For Windows Phone 8

E-postguide For Windows Phone 8 E-postguide For Windows Phone 8 Kom i gang med Outlook på mobilen (for ansatte) Steg 1: Gå til innstillinger for e-post og kontoer Trykk på Start, sveip mot venstre til app-listen og trykk på Innstillinger.

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer