Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevhefte med nyttig informasjon til elevene"

Transkript

1 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over ansatte 7 Råd og utvalg 7 Generelle, nyttige opplysninger 9 Skolereglement 17 Skoleruta 18 Regler for bruk av Nord-Trøndelag fylkeskommunes IT-nettverk. Skal underskrives og innleveres 21 Svarslipp. Skal underskrives og innleveres

2 Velkommen til Grong videregående skole Vår visjon: Der mennesker møtes og drømmer blir til. 2 Grong videregående skole er en kombinert videregående skole, med både studiespesialiserende og yrkesfaglig utdanningsprogram. Siden 2007 har vi hatt ei landslinje i sportsfiske. Vi driver også med voksenopplæring. Skolen har egen trafikkskole. Våre verdier bygger på: God kvalitet i all opplæring Nærhet Stolthet God helse og trivsel for alle på skolen Vi tilbyr: Studieforberedende (ST): Programområde for realfag Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Programområde for idrettsfag (ID) Programområde for naturbruk (NA), landslinja (LA) og jaktlinja (NA) Yrkesfaglig område: Helse og oppvekstfag (HS) Restaurant og matfag (RM) Design og håndverk (DH) Naturbruk (NA) Jaktlinja Hestelinja Sportsfiskelandslinja Bygg og anleggsteknikk (BA) Elektrofag (EL) Rundt 320 elever og 80 ansatte har sin arbeidsplass ved Grong videregående skole.

3 For å nå mål og utvikle skolen videre er vi avhengige av et fortsatt tett samarbeid mellom Elevråd Foreldre/foresatte Lokalt næringsliv Kommunal sektor i Indre Namdal 3 Har du behov for mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt med skolen pr. telefon, e-post eller ta direkte kontakt med en av våre medarbeidere. Vi håper på et godt arbeidsår! Med vennlig hilsen Skoleledelsen ved Grong videregående skole. VELKOMMEN SKOLENS ANSATTE Rektor Anne Birgitte Steinsli Sklet Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder og har ansvar for skolens utvikling, økonomi og daglige drift. Assisterende rektor/ Oddbjørg Kjølstad Grande pedagogisk leder Assisterende rektor skal hjelpe rektor i arbeidet med den daglige ledelse av skolen og overtar rektors funksjoner i dennes fravær. Ansvar for eksamen. Driftsleder Eli-Anita Sørensen Leder for andre ansatte (ikke lærere), Trafikkskolen, HMS-ansvarlig, skoleskyss mm Avdelingsledere Sverre Løvli (NA,LA og RM) Jostein Kvernmo (ST og ID) Torbjørn Strøm (BY, DH, EL, HS) Kurs- og utviklingsleder og Sosial pedagogisk rådgiver Karriereveileder Gro Madla Harald Berg

4 Karriereveileder Elevrådskontakt: XXXXXXXXXXXXXX Ingunn Sagmo 4 Oppfølgingstjenesten (OT) Pedagogisk rådgiver med ansvar for spes.ped. Miljøarbeider: Gro Madla Følger opp elever som har rett på skolegang, men som av ulike grunner ikke er i skolen Solvår Østgård Steinar Gartland PP-tjenesten Helsesøster Vaktmester Renholdere Kantinedriver Bibliotekar Kontorpersonale Trafikkskolelærere PP-tjenesten for Indre Namdal. Helsesøster i Grong kommune. Kontordag på skolen. Se oppslag. Vaktmester I, Jan Ragnar Forsbakk Vaktmester II, Ann-Hege Mjøsund Marit Vold, Ann-Hege Mjøsund, Torun Tønne og Laila Øyen Kristin Aasvold Lena Formo Tove E. Fossland, Eli-Anita Sørensen, Kurt Moen og Aina Stuenes Geir Grannes og Per Karstein Saur OVERSIKT OVER ANSATTE Navn Amdal, Guri S. Aune, Inger Marie Aurstad, Gunn G. Berg, Anders BERG, Harald Berg, Ingeborg Bjørnes, Martin Brauten, Evy Grande Bruvoll, Torstein Engum Bøhle, Kristin Spesielt arbeidsområde Undervisning Assistent Undervisning Assistent Rådgiver/karriereveileder Undervisning IKT-lærling Undervisning Undervisning Perm Dahl, Tone Undervisning Dehus-Deutsch, Ursula Undervisning Dunfjeld, Sigbjørn Undervisning Eide, Anders Undervisning Engum, Bernt Frode Undervisning /Systemansvarlig Estil, Bente IN-Regionråd Estilrønningen, Assistent Daniel Finseth, Hilde Vernepleier Fjerstad, Morten Undervisning Flasnes, Jorunn Undervisning Flatås, Mona Sykepl./Assistent Formo, Lena Bibliotekar Forsbakk, Jan R. Vaktmester I

5 Fossland, Tove E. Saksbehandler Gartland, Kirsten Prosjekt Gartland, Steinar Miljøarb./assistent GRANDE, Oddbjørg Kjølstad Ass. Rektor, Ped. leder Grannes, Geir Trafikkskolelærer Grindberg, Randi K. Undervisning Grong, Tore Undervisning Guddingsmo, Åge Undervisning Hatland, Nina Undervisning Holsing, Torunn Undervisning Johansen, Knut Undervisning Bjørnar Joma, Liv Karin Undervisning Kjenstad, Nils Undervisning Kjerkol, Asle Undervisning Kjøglum, Edel Undervisning Kjøglum, Helen Undervisning Kjølstad, Oda Kristin Fiskum Undervisning Knudsen, May-Britt Vernepl/Assistent Kristiansen, Marianne Undervisning Kvarving, Susan Undervisning Kvernmo, Jostein Avd. leder, ID/ST Langen, Arve Undervisning LØVLI, Sverre Avd.-leder, NA og RM MADLA, Gro Kurs- og utv.l. OT, sos.ped. Melgård, Kjell Undervisning Mjøsund, Ann Hege Renhold / Vaktmester Moa, Guri Undervisning Moe, Berit Vernepleier Moe, Sissel Undervisning Moen, Kurt Økonomi/ undervisning Myrvang, Bjørn Undervisning Myrvold, Guro Undervisning Holtmoen Myrvold, Trond Undervisning Mølnvik, Bernt Undervisning Fridtjof Nyås, Inger-Lise Undervisning Polle, Hellen Undervisning Rognerud, Christer Undervisning. Rosten, Jogeir Undervisning Rygh, Gunnar Undervisning Røkke, Eskil Undervisning Rønning, Systemansvarlig John-Steinar Sagmo, Ingunn Undervisning Saugen, Ivar Undervisning Saur, Per Kristian Trafikkskolelærer Saursaunet, Vegard Undervisning Sjursen, Jarl Espen Undervisning SKLET, Rektor Anne Birgitte Sklett, Knut Prosjektstilling STRØM, Torbjørn Avd.leder, BY, DH, EL, HS Stuenes, Aina Kontormedarb. Swartz, Anders Assistent SØRENSEN, Eli-Anita Driftsleder/ Sekretær Sørøy, Vivian Assistent Tønne, Torun Irene Renhold Velde Håvard Assistent Vold, Marit Renhold Wegg, Pål Undervisning Østerås, Johannes Undervisning Østgård, Solvår Spes.ped.koord. Øyen, Laila Renhold 5 Ved skolestart høsten 2012 er det 82 stk. ansatte. Kantinedriver: Kristin Aasvold

6 6 RÅD OG UTVALG Skoleutvalget Skolemiljøutvalget Elevrådet Skoleutvalget er skolens styre og består av 9 medlemmer, 5 politikere, 2 av skolens ansatte og 2 elever. Rektor er skoleutvalgets saksbehandler og sekretær. 3 elever, ansatte representant, rektor Elevrådet består av medlemmer valgt blant tillitselevene fra hver klasse. Rådets oppgave er å fremme og ivareta elevenes interesser ved skolen. GENERELLE, NYTTIGE OPPLYSNINGER. Lån og stipend. Lenke til lånekassen: Slik søker elevene om stipend og lån Elever som har fått opptak og takket ja til skoleplass via VIGO går på offentlig videregående skole har ungdomsrett kan søke om stipend og lån på Lånekassens nye nettsøknad som de finner på vigo.no. Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend. Stipendet er ikke avhengig av hva foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det. Lærlinger og lærekandidater får ikke utstyrsstipend. Utstyrsstipendet er uavhengig av hvor mye foreldrene dine tjener eller har i formue. Det skal være til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel til kokkeklær, kalkulator eller idrettsutstyr. Høyt fravær må meldes fra skolen til Lånekassen, og kan resultere i at elever mister stipend fra Lånekassen. Tobakk Grong videregående er en tobakksfri skole. De som må bruke tobakk, må gå på baksiden av byggfag. Dette gjelder også bruk av snus etter vedtak fra fylkestinget. Overtredelse kan medføre til nedsatt adferdskarakter. Trafikkforhold All unødig bruk av motorkjøretøy på skolens område er forbudt. Det vises til skilting. Biler parkeres på parkeringsplassene. Uaktsom kjøring anmeldes. Oppslagstavler/Informasjonsskjermer De finnes i hallen, på biblioteket og på fellesareal nede. Oppslag av generell interesse finner du på informasjonsskjermene og på SKOLEINFO GVS på It`s learning. Vi forutsetter at elevene er inne på skoleinfo hver dag. Den lille elevtavla ved inngangen brukes spesielt for viktige personlige meldinger til elevene. NB! Ekspedisjonen skal godkjenne og stemple alle oppslag før de settes opp på oppslagstavlene.

7 7 Post til elever Personlig post til elevene legges i posthyller merket med klasse/linje i vestibylen, uten ansvar for skolen. Dersom du velger skolen som din elevadresse, må du sørge for at posten til deg er skikkelig adressert. Eksempel på riktig adressering: Til NN Grong videregående skole 7870 GRONG Beskjed til elevene Kun viktige beskjeder tas i mot over telefonen i ekspedisjonen. Aktivitetsplan På skoleinfo (It`s learning) ligger en aktivitetsplan som viser aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av skoleåret. Det er opplæring som skjer utenfor ordinært klasserom. Bibliotek/lesesal På biblioteket får du låne skolebøker. Skolebiblioteket skal være et fagbibliotek for alle studieretninger på skolen, men vi har også annen fag-litteratur, skjønnlitteratur, DVD-filmer, bildebøker, tegneserier og lydbøker. I tillegg finnes tidsskrifter, noe kommunal informasjon og aktuelle brosjyrer. Skolebiblioteket kan brukes som et hjelpemiddel i alle fag, enten etter eget ønske eller i samarbeid med lærer. Arbeid med prosjektoppgaver og særemne krever svært ofte bibliotekbruk. Og det kan være greit å låne med seg ei god bok eller en film å kose seg med på fritida. Den litteratur vi ikke har selv, kan vi hjelpe deg å låne inn fra andre bibliotek eller kjøpe inn etter behov. Bokdatabasen på GVS heter MikroMARC2 og er lagt ut på internett. Her kan en søke både på forfatter, tittel, ord i tittel og emne. Adressen for websøk er: Du kan gå inn på skolens hjemmeside, finne bibliotek og søke derfra. Ikke alle bøkene er lagt inn i MikroMARC2, så det er lurt å ta en titt i bibliotekhyllene i tillegg. Spør bibliotekaren hvis du trenger hjelp, vi hjelper deg gjerne. Kantina Kantina er et viktig velferdstilbud for elevene. For å bidra til orden og trivsel på skolen, holder hver enkelt god orden og rydder opp etter seg. Kontakt skole/elever/foresatte Elever og foresatte er velkommen til å kontakte skolen på tlf: , eller via e-post som finnes på skolens hjemmeside: Sosialpedagogisk arbeid Ønsker du å prate med noen utenom kontaktlærer og faglærer om hverdagen din, det være seg forhold knyttet til skole eller privat, så er sos.-ped.-rådgiver (Gro Madla) den rette personen å henvende seg til. En kan også ta kontakt med helsesøster og psykiatrisk sykepleier som har kontortid på skolen. Kontortid kunngjøres. De benytter kontor i administrasjonsfløy (rom A105) og kan også treffes på helsestasjonen. Helsesøster gir veiledning i helsespørsmål, bl.a. prevensjon og kan skrive ut resept på p-piller. Ellers kan du ta kontakt med den du føler du ønsker å snakke med.

8 Hybelteam Alle nye elever som bor på hybel, får sin egen hybelkontakt. Hybelkontakten kan bistå i saker vedrørende fritid og hybelliv. Leder av hybelteamet er Trude Gravseth, mobil nr: Karriereveiledning Karriereveileder/rådgiver gir tilbud om studie- og yrkesorientering både til enkeltelever og grupper av elever. Og ellers generell orientering og veiledning om veien videre både i videregående skole og i høyere utdanning og bistår bl.a. ved valg av programfag og søking til læreplass Kontor til venstre i administrasjonsfløya (rom A106). Skolebevis/busskort. I ekspedisjonen får elevene busskort og skolebevis. Skolebeviset er gyldig for skoleåret og må fornyes hvert år. Elever som bor 6 km eller mer fra skolen får også busskort utstedt i ekspedisjonen. Ta med bilde. Trafikkskolen Grong videregående Grong videregående skole har egen trafikkskole som tilbyr: Trafikalt grunnkurs Mopedkurs Teorikurs/veiledning kl B Trafikkopplæring Traktorkurs Henvendelse til ekspedisjon/kontoret for påmelding. Vi oppfordrer 16 åringer som har trafikalt grunnkurs, om å starte kjøring så tidlig som mulig. Trafikklærerne har kontortid på skolen mandag-onsdag mellom kl ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1. august Reglementet er oppdatert etter lovendringer pr. 1. august FORMÅL Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Reglementet skal gi bestemmelser om elevenes rettigheter og plikter bestemmelser om orden og atferd tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og framgangsmåten ved behandling av slike saker.

9 2 VIRKEOMRÅDE 9 Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder også opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokale/stedlige påbud eller forbud. 3 RETTIGHETER a) Elevene har rett til videregående opplæring i henhold til opplæringsloven, fylkeskommunale vedtak og gjeldende læreplaner. b) I samarbeid med gruppen/klassen og involverte lærere har elevene rett til medvirkning ved: valg av arbeids-, opplærings- og vurderingsformer/-metoder valg av lærestoff innenfor rammen av læreplanene oppsett av mål, planer og gjennomføring av disse utarbeiding av regler for godt arbeids- og læringsmiljø i klassen c) Elevene skal være kjent med vurderingsgrunnlaget i fagene. ( Forskrift 3-1, 4. ledd) d) Eleven har rett til en oppstartsamtale om høsten og i tillegg en forberedt samtale med kontaktlærer hvert halvår om sin egen utvikling i fagene.(forskrift til opplæringsloven, 3-11,3. ledd). Samtalene skal knyttes til elevens helhetlige utvikling og de mål eleven har satt seg. Kontaktlæreren skal ha jevnlig dialog med eleven om elevens utvikling i lys av 1-1 og 1-3 i opplæringsloven. (Forskrift til opplæringsloven 3-8) Samtalene skal dokumenteres. e) Eleven har rett til å få løpende og systematisk veiledning og vurdering i hvert enkelt fag i forhold til kompetansemålene i Læreplanverket (Forskrift til opplæringsloven, 3-1 og 3-11) Det skal kunne dokumenteres at undervegsvurderingen er gitt. (Jfr. Forskrift til opplæringsloven, 3-16.) f) Dersom det er tvil om en elev kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et eller flere fag, eller dersom det er fare for at eleven får karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller atferd, skal eleven og foreldre/foresatte til elever under 18 år, få skriftlig varsel. Varslet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven mulighet til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter, eller gi eleven mulighet til å forbedre karakteren i orden eller adferd. (Jfr. Forskrift til Opplæringsloven 3.7)

10 g) Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, har elevene rett til veiledning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette, herunder tilgang til sosial- og spesialpedagogisk tjeneste. ( 22.2 i forskrift til opplæringsloven) h) Elevene har rett til yrkes- og utdanningsveiledning, jfr i forskrift til Opplæringsloven. i) Elevene har rett til å delta i skolevurdering, dvs. en løpende vurdering av i hvilken grad skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til å nå de mål som er fastsatt for eleven/gruppen. Jf. bl.a. læreplanverkets generelle og fagspesifikke deler. j) Elevene har rett til og bør ta opp med skolen (faglærer, kontaktlærer, rådgivere, skolens ledelse, evt. gjennom elevtillitsvalgte) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan f.eks. være: at læreplanene ikke følges at eleven ikke får den hjelp han/hun ber om. manglende medvirkning i planlegging mv (jf. pkt b) dårlig læringsmiljø eller klassemiljø (f.eks. mobbing) k) Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jf i Opplæringsloven. l) Elever og elevorganisasjoner kan, etter avtale med skolens ledelse, drive politisk og organisasjonsmessig arbeid på skolen i og utenom skoletiden. m) Skolen skal legge til rette for best mulige arbeidsforhold for elevenes og elevorganisasjoners tillitsvalgte og også legge forholdene til rette for at elevene engasjeres til bevissthet og aktivitet i politiske og samfunnsmessige spørsmål. n) Elevrådsrepresentanter har rett til regelmessige møter med skoleledelsen PLIKTER a) Elevene skal rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid. b) Som en del av egenvurderingen skal eleven skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglige utvikling. ( Forskrift til opplæringsloven, 3-12) Eleven har ansvar for å møte opp og delta på arenaer som gir grunnlag for vurdering i fagene. c) Elevene plikter å delta aktivt i opplæringen i den formen den blir gitt eller avtalt, og levere pålagt arbeid til avtalt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom han/hun ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid. d) Elevene plikter å dekke utgifter til personlig utstyr som er nødvendig for å følge undervisningen, for eksempel klær og sko i forbindelse med kroppsøving og ulike programfag. Jfr. Opplæringsloven 3-1

11 e) Eleven skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen. 11 f) Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan medføre erstatningsansvar, jf. skadeserstatningsloven. Elevene plikter å rette seg etter særskilte regler for bruk av spesialrom. g) Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med videregående opplæring blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter Forvaltningslovens regler 13 13f. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring. 5 ARBEIDS- OG LÆRINGSMILJØET Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring, jfr. 9A i Opplæringsloven. Det skal derfor legges vekt på å skape et miljø preget av motivasjon for læring, aktiv deltakelse og gode samarbeidsformer. Det er viktig å vise respekt og medansvar og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet. a. Alle må opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor hverandre. Plaging, mobbing, trusler, vold eller annen krenkende atferd aksepteres ikke, og alle plikter å hindre at dette skjer. Ansatte som oppdager eller mistenker at elev utsettes for krenkende ord eller gjerninger, skal straks undersøke saka og varsle skoleledelsen, eventuelt selv gripe inn. Elever og foresatte som ber om tiltak som angår det psykososiale miljøet, skal få saka behandlet etter reglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. b. Arbeidsvanene i videregående opplæring skal være preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet. c. Det er viktig for trivselen at alle bidrar til god orden i hele skolen ute og inne. Alle skal opptre slik at krav til hygiene og helse ivaretas. Elevene plikter å hjelpe til med å holde skoleområdet rent og ryddig. d. Det er forbudt å komme ruset til skolen. Oppbevaring og nyting av alkohol eller andre rusmidler på skolens område og andre steder der skolen driver opplæring er ikke tillatt. Tobakksbruk; røyking og bruk av snus, er ikke tillatt på skolens område. e. Det er forbudt å ha med våpen, våpenkopier og andre farlige gjenstander som er egnet til å skade, skremme eller true andre. Egne regler gjelder på skoler som har utdanningsprogram der skyting inngår. f. Det er ikke tillatt å bruke skolens nettressurser til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. g. Mobiltelefoner, PC-er og annet elektronisk utstyr må brukes slik at det ikke virker forstyrrende på opplæringen, krenkende overfor medmennesker eller på annen måte som er i strid med norsk lov. Det er straffbart å gjengi eller vise offentlig, bilder av personer uten at samtykke er gitt av den som er avbildet. Det vises for øvrig til Regler for fylkeskommunens IT-nettverk.

12 12 6 OPPMØTE OG FRAVÆR Aktiv deltakelse er nødvendig for god læring. Elevene er forpliktet til å møte presis til opplæringa. Eleven skal selv holde oversikt over eget fravær. Fravær som ikke er avtalt eller varslet, eller som det ikke er levert egenmelding eller annen dokumentasjon for, kan føre til nedsatt karakter i orden. a. Dersom eleven er forhindret fra å møte til opplæringen eller av tvingende grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun alltid melde fra til kontaktlærer/faglærer. b. Elevene skal uoppfordret levere egenmelding/annen dokumentasjon ved sykefravær. (Dette omfatter også egne barns sykdom. c. Skolen skal legge til rette for at elever som har stort fravær knytt til sykdom, velferd eller annet nevnt under 6g, unngår tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. Dette forutsetter imidlertid interesse og innsats fra elevenes side. d. Alt fravær føres på vitnemål og kompetansebevis. Eleven/kursdeltakeren kan kreve at årsaken til fraværet føres på vedlegg til vitnemål/kompetansebevis, men er selv ansvarlig for å dokumentere årsaken til fraværet.( forskrift 3.47) e. Høyt fravær, uansett årsak, kan medføre at det faglige vurderingsgrunnlaget blir så svekket at det ikke kan settes halvårs- eller standpunktkarakter. Faller grunnlaget for standpunktkarakter bort, kan dette føre til at eleven ikke får gå opp til eksamen, eller at eksamen kan bli annullert. f. Skoleadministrative gjøremål og selvstendig studiearbeid etter avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær. g. Rektor kan gi elever fri fra opplæring i opptil 10 skoledager i løpet av et skoleår uten at disse dagene skal føres som fravær på dokumentasjonen, dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: helse- og velferdsgrunner arbeid som tillitsvalgt politisk arbeid hjelpearbeid lovpålagt oppmøte representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå Elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske Kirke, har innenfor totalramma på 10 dager rett til inntil to dager fri ved religiøse høytider. Eleven skal legge fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. ( Forskrift 3.47) Ved sykefravær trengs dokumentasjon fra lege, og sykefravær kan bare strykes fra og med fjerde sykedag. Elever med funksjonsnedsetting eller kronisk sykdom kan imidlertid få strøket sykefravær fra og med første sykedag. Det gis ikke fri for ordinære feriereiser i skoletida.

13 h. Når det ved stort fravær oppstår tvil om hvorvidt en elev har sluttet ved skolen, skal skolen sende brev rekommandert vedlagt sluttmeldingsskjema. Dersom eleven ikke har returnert sluttmeldingsskjema innen en uke fra brevet er mottatt, skal saken oversendes Fylkesutdanningssjefen som kan fatte vedtak om bortvisning av eleven for resten av skoleåret FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK Bruk av ikke tillatte hjelpemidler samt ikke tillatt kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon anses som fusk. Det samme gjelder avskrift som innleveres som eget produkt. Dersom en elev/privatist blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, skal forholdet meldes til rektor og/eller eksamensansvarlig. Eleven/privatisten skal kunne forklare seg før rektor (for privatister: fylkeskommunen) evt. fatter vedtak om å annullere eksamen. Eksamen kan likevel fullføres. Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklages til fylkesmannen. For elever som får eksamen annullert, faller standpunktkarakteren bort, og kandidatene kan ikke ta ny eksamen som privatist før etter ett år.. 8 KONSEKVENSER FOR ELEVER SOM BRYTER BESTEMMELSENE Brudd på ordensreglene kan føre til nedsettelse av karakterer i orden eller atferd. Brudd på reglementet kan også resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak eller særskilt tiltak. Refsingstiltak vil være: påtale fra en av de tilsatte ved skolen utelukking fra klasse/gruppe for en undervisnings økt på inntil 2 klokketimer etter faglærers avgjørelse utelukking fra skolen for resten av skoledagen etter avgjørelse av rektor Ved alvorlige brudd på ordensreglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak, kan særskilt tiltak iverksettes. Særskilte tiltak er: bortvisning av eleven fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse bortvisning for resten av skoleåret i henhold til Opplæringsloven 3 8 etter vedtak i fylkeskommunen. Dette kan medføre at eleven i tillegg taper sin rett til videregående opplæring etter 3 1 i samme lov. Tap av elevrettigheter medfører ikke at eleven faller utenfor ansvarsområdet for oppfølgingstjenesten. Både refsingstiltak og særskilte tiltak skal dokumenteres. I tillegg til refsingstiltak eller særskilt tiltak kan skadeforvolder bli pålagt å betale erstatning, eventuelt rengjøring/istandsetting.

14 9 SAKSBEHANDLING 14 Før refsingstiltak blir anvendt, skal eleven ha mulighet til å forklare seg. Ved særskilt tiltak skal rektor først rådføre seg med elevens lærere. Før særskilt tiltak tas i bruk skal skolen først vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, f.eks. hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt, og kontaktlærer, avdelingsleder, rådgiver eller sosial pedagogisk personale skal ha hatt anledning til å uttale seg. Særskilt tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og eleven har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på et vedtak i samsvar med bestemmelsene i kapitel IV VI i forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage. Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. For de øvrige vedtak er fylkeskommunen klageinstans. 10 KONTAKT SKOLE/HEIM Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og heim. Foreldre/foresatte for umyndige elever har krav på formell informasjon om enkelte spesielle forhold. Dette gjelder særlig de forhold som har betydning for elevens muligheter til å nå målet med opplæringen. Selv om det forutsettes at elevene selv videreformidler aktuell informasjon til foreldre/foresatte, bør det gis omfattende skriftlig og /eller muntlig informasjon i forbindelse med foreldremøter og ellers ved spesielle saker, jfr. nedenfor. Skolen skal via sine hjemmesider gi foresatte tilgang til aktuell informasjon om skolen. Skolen skal invitere til foreldremøte minst en gang pr. år for Vg1 og Vg2-klasser, og individuelle kontaktmøter for elever på Vg1. Elev og foreldre/foresatte for umyndig elev har rett til følgende: melding om halvårsvurdering og standpunktkarakterer begrunnet varsel om fare for ikke halvårs-- eller standpunktkarakter i fag, og varsel om nedsatt standpunktkarakter i orden og i atferd melding ved gjentatte refsingstiltak nærmere informasjon dersom en vesentlig eller spesielt risikofylt del av opplæring/aktiviteter skal foregå utenom skolens område, herunder ekskursjoner. partsrettigheter i forbindelse med saksforberedelse, underretning og klage ved særskilt tiltak informasjon om elevens fravær informasjon om særlige problemer i forhold til opplæring/skolegang, herunder behov for spesialundervisning tilbud om spesialundervisning skal så langt det er mulig utformes i samarbeid med elev og foreldre informasjon om forhold ved skolen/virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen jfr. 5 i forskrift om miljørettet helsevern. informasjon om skolens reglement

15 PRØVER Lærerne skal gjøre sitt beste for å koordinere plassering av skriftlige og muntlige prøver, slik at disse ikke legger unødvendig press på elevene. Det skal ikke avholdes mer enn en prøve pr. dag pr. elev og heller ikke flere enn to pr.uke. Dersom en elev ikke har møtt opp til oppsatt prøve, må flere enn to prøver pr. uke aksepteres. Kun gyldig og varslet fravær gir rett til ny prøve. 15 UTLÅN AV BØKER Bøker som elever får låne på skolen, er skolens eiendom. Ødelagte og bortkomne bøker må erstattes.

16 16 ORDENSREGLER VED GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE Grong videregående skole er en læringsarena. Dette medfører at alle må vise hensyn når det gjelder orden og adferd som blant annet innebærer: Orden Husk å sette opp stolene etter siste økt på klasserommet Adferd o

17 17 Anm. Uke M Ti O To F L Anm. Uke M Ti O To F L August 2012 Januar S o m m e r Første skoledag 3.januar S o m m e r Planleggingsdager 16. og S o m d d September 2012 Februar Vinterferie d Oktober d Mars X Høstferie X Planl.dager 21/ Påskeferie d 14d November 2012 April Påskeferie Fagdag d d Desember 2012 Mai mai Kr. himmelfart pinsedag Ferie d 18d Sum dager høst: Juni 2013 Alle skyggelagte felter angir fridager for elevene Siste skoledag Skoledager for elevene: 84 d høst. 21.juni d vår. 26 S O M M E R = 188 d tot. 15d Sum dager vår: dager som skoles inn på kveldstid og tas igjen i form av undervisning fordelt på resten av skoledagene. X Uke 10 eller 11, ski dag innplasseres.

18 IKT-Reglement Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av NTFKs dataanlegg. Med NTFKs dataanlegg menes alle fysiske komponenter (nettverk bestående av kabling, nettverkselektronikk og datamaskiner) og programvare anskaffet av eller som disponeres av NTFK. 1.2 Reglementet gjelder også bruk av privat utstyr og programvare så lenge dette er koblet til NTFKs dataanlegg, samt for bruk av programvare lisensiert av NTFK som er installert på privat utstyr. 1.3 Det kan utarbeides utfyllende regler for deler av NTFKs dataanlegg ut over rammene av dette reglement. 2. Definisjoner Brukernavn Et entydig symbolsk navn som identifiserer en bruker av dataanlegget. Passord En personlig nøkkel. Passordet må oppgis i tillegg til brukernavn for å få tilgang til en brukerkonto. Brukerkonto Kombinasjon av brukernavn og passord med tilhørende tilgangsrettigheter. Her styres en brukers definerte tilgang til én eller flere datamaskiner/systemer. Driftsansvarlig Person som er delegert myndighet til å følge opp at reglementet etterleves. NTFKs virksomheter Alle virksomheter som er underlagt Fylkestinget i Nord-Trøndelags styring, f. eks. alle videregående skoler, ulike virksomheter i Fylkets Hus i Steinkjer, kulturinstitusjoner og distriktstannlegekontorer. 3. Informasjon og oppfølging av reglementet 3.1 Bruker av NTFKs dataanlegg skal ved tildeling av brukerkonto gis et eksemplar av dette reglementet. Underskriften på denne avtalen er å forstå som kvittering for at avtalen er lest og akseptert. 3.2 Bruker av NTFKs dataanlegg plikter til enhver tid å være kjent med det gjeldende reglement for bruk av anlegget, og med utfyllende regler gitt med hjemmel i reglementet, jfr Gjeldende lover og regler som regulerer bruken av NTFKs datatjenester er på web-adressen og på it s learning. 4. Brukernavn og passord 4.1 En brukerkonto er strengt personlig. Bruk, eller forsøk på bruk av andre brukeres brukernavn og/eller passord er strengt forbudt.

19 4.2 Det er forbudt å utgi seg for å være en annen person eller å opptre anonymt ved sending av elektronisk post Bruker plikter å sikre at eget passord ikke blir kjent for andre. Hvis bruker vet, eller får mistanke om, at passordet er blitt kjent for andre, plikter brukeren umiddelbart å endre sine passord. 4.4 Driftsansvarlig skal ved opprettelse av en brukerkonto sørge for at andre brukere ikke har innsyn i brukerens personlige lagringsområde. 5. Bruk av dataanlegget 5.1 Driftsansvarlig kan foreta nødvendig innsyn i alle dataområder. NTFK overvåker nettverk og systemer regelmessig for å sikre bruk i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer. Driftsansvarlige kan også foreta slik overvåking for å sikre stabil drift. 5.2 NTFKs dataanlegg skal brukes til faglig virksomhet, administrasjon og undervisning. Det er ikke tillatt å drive med privat kommersiell virksomhet fra noen NTFK-konto. Bruker må følge anvisning fra driftsansvarlig for bruk av dataanlegget ved knapphet på ressurser. 5.3 De programmer som er installert på NTFKs dataanlegg og som ved lisensavtale kan installeres på private maskiner, stilles til disposisjon for bruker på de lisensbetingelser som er fastsatt av rettighetshaverne. Bruker skal ikke kopiere programvare uten å ha forvisset seg om at det er tillatt etter avtale med rettighetshaver. 5.4 Brukere ved NTFK skal ikke med bruk av NTFK-eiet utstyr eller annet utstyr knyttet til NTFKs nettverk: 1. Forsøke å skaffe seg tilgang til data som ikke er beregnet på vedkommende og logge seg på tjenester som vedkommende ikke er autorisert for. Eksempler kan være omgåelse av brukergodkjenning eller andre sikkerhetssperrer på kontoer, maskiner eller nettverk 2. Foreta overvåkning av nettverket som vil fange opp data som ikke er tiltenkt brukerens 3. Utøve aktivitet som strider mot norske lover og forskrifter 4. Framsette trusler, ærekrenkelser eller utøve mobbing, samt formidle pornografisk eller rasistisk materiale. 5. Utøve aktiviteter som belaster virksomhetens nettverks-elektronikk i unødig stor grad eller reduserer ytelsen av dette. 5.5 Brukere ved NTFK skal med bruk av NTFK-eiet utstyr eller annet utstyr knyttet til NTFKs nettverk 1. Sørge for til enhver tid å ha oppdatert og aktivert antivirusprogramvare på maskinen 2. Varsle IKT driftsansvarlig eller lærer ved mistanke om brudd på reglement eller andre forhold som må kunne antas å ha negativ effekt på NTFK s nettverk 6. Avslutning av elev- /ansettelsesforhold 6.1 Den som slutter i skole eller jobb ved skoler eller andre virksomheter i NT skal rydde sin konto. Brukeren har selv ansvar for å lagre personlige data han eller hun ønsker å beholde på egnet måte. 6.2 Materiell tilhørende NFTK skal leveres tilbake. Alle kopier av programvare, dokumentasjon og data eid av eller utlånt fra NTFK, skal slettes slik at det ikke lenger er tilgjengelig for brukeren, dersom ikke annet er utrykkelig avtalt. 6.3 Driftsansvarlig vil ved avslutning av studieforhold sperre brukerkontoen for videre bruk. Kontoen slettes 3 måneder etter at skolegang eller arbeidsforhold er avsluttet. IKT-tjenesten i NTFK plikter å beholde sikkerhetskopi av data inntil 1 år etter at kontoen er slettet.

20 7. Virkemidler ved brudd på reglementet Alle brudd på reglementet vil bli rapportert til virksomhetens ledelse som er ansvarlig for den videre behandling. 7.2 Bruker som bryter dette reglementet kan utestenges fra alle deler av NTFKs dataanlegg, ved at bruker og/eller maskin ikke får tilgang til NTFKs nettverk. 7.3 Brudd på regler om personvern, taushetsplikt og dette reglement vil kunne få konsekvenser for brukerens elev- eller ansettelsesforhold. Brudd på reglementet vil også kunne medføre erstatningsansvar og straffeansvar. 7.4 IKT-reglementet er del av skolereglementet for den enkelte videregående skole i Nord-Trøndelag. Brudd på IKT-reglementet betraktes som brudd på skolens regler og fører til sanksjoner på linje med brudd på øvrige ordensregler. 7.5 Mistanke om lovbrudd kan bli politianmeldt.

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

Grong videregående skole Der mennesker møtes og drømmer blir til!

Grong videregående skole Der mennesker møtes og drømmer blir til! Organisasjonskart, ressurser og arbeidsoppgaver Gjeldende fra 01.08.2010. Revidert mai 2010, i forståelse med arbeidsstedets organisasjoner Grong videregående skole Der mennesker møtes og drømmer blir

Detaljer

Telefonbeskjeder til elever formidles bare i helt spesielle tilfeller. Kontoret er åpent for henvendelser fra elever mellom kl. 1100 og 1400.

Telefonbeskjeder til elever formidles bare i helt spesielle tilfeller. Kontoret er åpent for henvendelser fra elever mellom kl. 1100 og 1400. Ekspedisjonskontor. Telefon: 38 05 47 00 Telefaks: 38 16 65 75 E mail: sogne.vgs@vaf.no Hjemmeside: http://www.sogne.vgs.no Telefonbeskjeder til elever formidles bare i helt spesielle tilfeller. Kontoret

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer