NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no"

Transkript

1 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

2 Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har fått ny betydning. Flygts Flying N-hjul kan bevege seg aksialt og gjør et hopp når noe kommer inn i pumpen som ellers kunne forårsake blokkering. Dette gir sikker drift, selv i meget utsatte pumpestasjoner. Driftssikkerhet er det som teller mest for våre kunder. Vår familie av N-pumper har et unikt utvalg av pumpehjul for å gi deg akkurat dette. Flying N, haitann og kniver i innløpet for problemstasjoner. Hardkrom hjul for avløpsvann med høyt sandinnhold. I tillegg så oprettholder N-pumpene høy virkningsgrad over tid. Mange av kundene våre melder om opptil 50% lavere energiforbruk. Derfor gir vi deg en garanti for at du vil spare minst 25% på energiforbruket. Besøk oss på våre nettsider: Sentralbord: Xylem OSLO Stålfjæra Oslo Tlf Fax HAMAR Birkebeinerveien Hamar Tlf Fax KRISTIANSAND Skibåsen 42 C 4636 Kristiansand Tlf Fax STAVANGER Jakob Askelands vei Sandnes Tlf Fax BERGEN Hardangerveien 72 Seksjon Nesttun Tlf Fax ÅLESUND Myrabakken 6022 Ålesund Tlf Fax TRONDHEIM Fossegrenda 13 B 7038 Trondheim Tlf Fax BODØ Påls vei Bodø Tlf TROMSØ Evjenveien Tomasjord Tlf Fax

3 LEDER 105. årgang HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening Tlf.: Besøksadr.: Borggata 1A 0650 Oslo REDAKSJON: Redaktør: Aslaug Koksvik Tlf: Ans. redaktør: Torbjørn Vinje Årsabonnement kr. 560, for 10 utgaver. ANNONSER: Kjell M. Jacobsen Krokkleiva 6B, 1170 Oslo Tlf: Fax: Grafisk utforming: Pluss Design Tlf TRYKK: Zoom Grafisk AS Tlf MILJØMERKET Trykksak Trykket i overensstemmelse med gjeldende nordiske miljømerkings - kriterier i ht. lisens nr ISSN x Forsidefoto: Ingeniør Kjetil Gautneb i Kommunalteknisk avdeling i Asker kommune i den nye PE-kummen. En ny dag truer Av Malvin Bjorøy Kommunalsjef Røyken kommune Her sitter jeg og har akkurat åpnet mailboksen. Det er mørkt ute og på tide å komme i gang med noe, eller la tankene fly... I gamle dager var kommuneingeniøren en høyt aktet fagperson hvis ord og gjerning ofte var lov. De gamle gutta var ikke til å spøke med. Ville man ha framskritt, så... Kontrollørene i byggesaker gikk rundt og målte og sparket i stenderverket og bestemte at postkassen måtte flyttes en meter. Det offentlige hadde makt og styrte samfunnet med hard hånd, med kommunen i sentrum. Det ble bygd skoler, haller og rådhus og mang en mannsperson havnet på sokkel. Var man så heldig å komme i avisa var det på bakgrunn av en dåd eller at man hadde felt en 14-spiring! Og alt var vel... I dagens kommuner ser man i teknisk sektor at alvorlige menn i gråe frakker er erstattet med jenter med akademisk eller juridisk utdannelse. Arkitekter og ingeniører finner man nå i stor grad i konsulentforetak og i bygg- og anleggsbransjen. Innbyggerne har fått rettigheter, og plikter har kommet mer i bakgrunnen eller, plikter er noe som naboen har... Kommunen har gått fra å bestemme til å bli en serviceyter, og skal også passe på rettighetene til innbyggerne. Blir det levert for sent står 10 medieselskaper klare til å kjøre din sak, og ordfører og rådmann må beklage og beklage og ta ansvar... Regelverket har gått mange runder, fra muntlige bestillinger og håndskrevne notater til mail, telefoner, langvarige anbudsrunder og et regelverk med et språk som knapt nok de som har skrevet det forstår. Det har blitt viktigere og viktigere å finne noen å stille til ansvar for feilene, enn å gjøre ting riktig første gang. Et hus har gått fra å bestå av 200 til over komponenter i løpet av få år kanskje ikke så rart at det blir mye feil. Apropos feil feil og mangler må det jo bli når det i enkelte områder bygges over stokk og stein og evne planlegge og prosjektere, nei, det har vi ikke tid til. Det er viktigere at det er stort og billig og raskt bygd, enn trygt, tar seg ut, og litt dyrere. Arti at folk mener at fliser på badet er høy standard, men det som skiller gode bygg fra dårlige er det som er inni veggene. Dessuten kommunene hva skal vi nå med dem. En byggeprosess kan gjerne ta både ett og to år, mao fra 50 til 100 uker. Men bruker kommunen tre uker på saksbehandling blir det ramaskrik.. Bransjen skriker og statsråden hopper. Og da er det selvsagt hos kommunene det skjer. Her må det effektiviseres. Effektivisering betyr ikke at ting gjøres fortere i kommunene. Det betyr som oftest at deler av en saksbehandling privatiseres. Resultatet er mer å gjøre for de private, dyrere for Ola og Kari og mer å gjøre for kommunene. Det materialet som kommer til kommunene er i de aller fleste tilfelle så dårlig at det er kun av hensyn til innbyggerne at de kommunalt ansatte saksbehandlerne sitter og retter opp de mest banale feil. Kanskje det er det som er problemet vi sitter og rydder opp og får kjeft for lang saksbehandling. Og sist, men ikke minst hva skal vi gjøre med lovmakerne. Plan- og bygningsloven (pbl) består av over 100 paragrafer, flere forskrifter og hundrevis av sider med veiledninger av typen «det vi egentlig mente». Det som er frustrerende er at behov for forbedringer løses med nye paragrafer og endringer i lovverket selv om man knapt kan spore at endringer i lovverket medfører økt kvalitet i byggverk. Trenger vi flere paragrafer for å gjøre jobben riktig første gang, eller er det arbeidsmoralen det skorter på? Det er ikke lett å forholde seg til en så alvorlig lov som pbl når den skrives av jurister i departementet som knapt har arbeidserfaring utenom departementets irrganger. Og jeg da, er det noe jeg burde skjerpe meg på...? Å nei da, jeg er jo bare sjef og sitter nå her og ser på livet. På tide å jobbe litt igjen, nei, vent nå litt snart lunsj :-) - din trygghet Kontakt oss på telefon from the best in the world Mono Munchere for mekanisk bearbeidelse av slam Kommunalteknikk nr

4 Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk mai 2013, Telenor Arena Salget av stands fortsetter, over 100 utstillere har bestilt plass, og det er bare 1500 m 2 ledig. Nordens største kommunaltekniske messe innen alle fagområder. Som utstiller får du: Gratis invitasjonskort til kunder og forretningsforbindelser Gratis plass i messekatalogen Gratis bredbånd Gratis parkeringsplass Mulighet til å gjennomføre miniseminarer Utstillingen omfatter: Avfall og gjenvinning Brann, sikkerhet og beredskap Bygg og eiendom forvaltning, drift og vedlikehold Plan- og byggesak IT, kart og geodata Parker, idretts- og grøntanlegg Vannforsyning og avløp Veg og utemiljø For bestilling av stand, registrer deg direkte på eller ta kontakt med Kjell Jacobsen tlf , Påmeldingsfrist: 30. november 2012 c/o Norsk Kommunalteknisk Forening, postboks 1905 Vika, 0124 Oslo 4 Kommunalteknikk nr

5 INNHOLD 6 Aktuelt 12 8 Kurs og konferanser 10 Roskildes nye kreative bydel 14 Bakteriemåler hos GIVAS 16 Kummen som tåler høy vannstand Raskere VA-fornyelse i Ålesund 21 Vann i by 24 Faksimile fra Hva må byggherren vurdere? 30 Kutter strømkostnader 32 Norsk infrastruktur er feildimensjonert 33 Spenstig utviklingsprosjekt Enøk og energiledelse 38 NKF-profilen 39 Kåring av Norges beste Bransjenytt 42 Nytt fra NKF 55 Byggetilsyn med Ipad INSTRUMENTER FOR VANN OG AVLØP Phix Compact ph/temp. måler mjk.no Nivå Mengde Analyse Overvåking Prøvetaking Pumpestyring Kommunalteknikk nr

6 Aktuelt Krav til sikring av glass Kravet til sikring av glass i 1. og 2. etasje er fjernet i forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK10). Konsekvensen, dersom forslagene blir vedtatt, er at vi får bygg med mindre bruk av personsikre glass, og dermed større risiko for personskader. Dessuten vil man aldri spare så mye at det er forsvarlig å redusere sikkerheten, sier Martin Borg i Glass og Fasadeforeningen. Dette hevder Glass og Fasadeforeningen (GF). En av grunnene til de foreslåtte endringene er nemlig å få ned byggekostnadene. Besparelsen i kroner og øre vil imidlertid være minimal.en ny moderne en enebolig i kommer raskt oppi prisklassen fra fire til seksmillioner kroner. Er det for dyrt å betale i underkant av kroner, ekstra for å gi barn og unge et tryggere oppvekstmiljø? spør foreningen. Glass og Fasadeforeningen (GF) mener det er en viktig og riktig pris å betale for god sikkerhet. Dermed vil GFkomme med tydelige innspill til høringsutkastet. Vi må ikke lempe på kravene, men snarere tvert i mot bli mer presise i beskrivelsen av krav til sikkerhet. For eksempel må det bli krav til bruk av sikkerhetsglass i alle etasjer i alle bygg, sier Martin Borg, seniorrådgiver i Glass og Fasadeforeningen. I juni la Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) frem forslag til endringer i TEK Vindu og andre glassfelt, er foreslått endret slik at det i større grad vil bli tillatt å bruke vanlig glass med tykkelse ned til 4 millimeter og farlig bruddmønster i boliger. Regjeringa aukar låneramma i Husbanken Regjeringa ynskjer å medverke til auka bustadbygging i Noreg. Difor har vi i dag gjort framlegg om å auke låneramma i Husbanken til 20 milliardar kroner, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Regjeringa gjer framlegg om å auke låneramma inneverande år med fem milliardar kroner, frå 15 til 20 milliardar kroner. Det er eit stort behov for fleire bustader sjølv om talet på bygde bustader aukar. Vi veit samtidig at innbyggjarane i Noreg i gjennomsnitt blir eldre i åra som kjem, og difor treng bustader med god standard, seier Navarsete. Låna i Husbanken er viktige for å auke bustadbygginga og påverke kvaliteten på det som blir bygd. Storparten av auken i låneramma blir gjeve til grunnlån, som igjen gjer det mogleg å byggje fleire bustader. Husbanken gjev lån for å sikre bustadetablering for unge og vanskelegstilte, og for å fremje kvalitetar som energieffektivisering og universell utforming i bustader og bygg. Det blir òg gjeve lån til bygging av barnehagar. 6 Kommunalteknikk nr

7 Aktuelt Sikkerhet ved ledningsarbeider må prioriteres Bedre koordinering av ledningsarbeider må på plass, herunder en helhetlig strategi for infomasjonssikkerhet for ledningsdata. Dette er budskapet fra Norsk Vann og 8 andre organisasjoner til justisminister Grete Faremo. Utilstrekkelig regelverk fører i dag til for dårlig samordning av ledningsarbeider for bl.a. strøm, vann, avløp, telefoni, fjernvarme, bredbånd, gass og søppelsug, herunder også for dårlig informasjon om hvor ledningene ligger. Forsinkelser i sikkerhetstiltak for Regjeringskvartalet fordi man støtte på ukjente ledninger i grunnen, er et eksempel på konsekvenser av manglende samordning. Norsk Vann har i lengre tid samarbeidet med andre interesseorganisasjoner på ledningsområdet for å oppnå en bedre samordning og et tydeligere regelverk. Det har vært rettet flere henvendelser til sentrale myndigheter på dette området de senere årene. Nå har Norsk Vann i samarbeid med Energi Norge, KS Bedrift, Telenor, Norsk Fjernvarme, Avfall Norge, Geomatikkbedriftene, RIF og MEF rettet en henvendelse til justisminister Grete Faremo, der vi peker på sikkerhetsutfordringene og ber statsråden om en tilbakemelding på hvordan Regjeringen vil følge opp behovet for et bedre regelverk på området. Organisasjonene tilbyr sin bistand inn i det utredningsarbeidet som så snart som mulig bør komme i gang for å sikre et mer harmonisert regelverk når det gjelder samordning av ledningsarbeider og informasjonssikkerhet for ledningsdata. Norsk Vann Nye løsninger i din kommune Kommunen leverer viktige velferdstjenester som legger rammer rundt hverdagen vår. Dessuten er kommunen en viktig demokratisk arena og samfunnsutvikler. De neste tiårene vil kommunene møte store utfordringer som endringer i befolkningssammensetningen og mangel på arbeidskraft. For å sikre en handlekraftig kommunesektor også i fremtiden trenger vi å tenke nytt om hvordan kommunene jobber og organiserer oppgavene sine. Regjeringen ønsker derfor innspill på hvordan kommunene kan få fram nye, gode løsninger: Hvordan kan kommunen din løse oppgavene på en smartere måte? Hvordan bør staten bidra til innovative løsninger i kommunene? Hva hindrer gode løsninger? Regjeringen skal legge fram en strategi for innovasjon i kommunesektoren våren Den skal støtte opp under kommunenes arbeid med fornying og utvikling. Innspillene fra denne siden skal brukes i arbeidet med strategien. Vi ønsker å høre fra alle både innbyggere og medarbeidere i kommunene! Regjeringen.no Kommunalteknikk nr

8 kurs & Konferanser 2012 NOVEMBER november Best Western Byggherrens prosjektstyring med fokus på økonomi, Karl Johan hotell, Oslo kvalitet og fremdriftsstyring (Modul 2) DESEMBER desember Leikanger i Sogn Byggherrens prosjektstyring i Bygge- og bryggeprosess Økonomi og fremdrift (Modul 2) 6. desember Oslo Innføringskurs IK-BYGG 10. desember Trondheim Kurs for ansvarlige foretak (søk, pro og utf) og kommunene i plan- og bygningsloven med SAK og TEK Februar februar Oslo Boliger for fremtiden februar Scandic, Asker GOD offentlig prosjektledelse HVORDAN? APRIL april Kommunevegdager MAI mai Telenor Arena Messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 2013 med en rekke seminarer innen by- og tettstedsutvikling, vann og avløp, bygg og eiendom. Følg med på Her vil det fortløpende bli lagt ut program, nærmere informasjon og påmeldingsskjema NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING nkf kunnskapsdeling for et bedre samfunn Tlf.: Kommunalteknikk nr

9 Tilbakebetalingstid ned til under 2 år The Heart of Your Process Sulzer Pumps ABS turbokompressor HST Fordeler: Utviklet for beluftningsprosesser ved renseanlegg Standard produkter Kapasitet mellom Nm 3 /t ved 3 12 m Magnetiske lagre, uten slitedeler eller vibrasjoner Sikrer driftseffekt uten vedlikehold Meget lavt energiforbruk Regulering av luftmengde via integrert frekvensomformer Automatisk tilpasning ved ulike driftsforhold Støysvak drift, kun 65 81dB(A) Meget lave vedlikeholds- og servicekostnander Komplett integrert styring via display som viser m 3 /t, kw, lufttemperatur inn og ut, trykk o.s.v. Flere maskiner kan samkjøres for optimal tilpasning ved variert behov Styres enten lokalt eller via SD Kompakt design og enkel installasjon Mer enn 1000 installasjoner globalt Sulzer Pumps Sulzer Pumps Wastewater Norway AS Industriveien 40, PB Sandvika Tlf

10 Roskilde kommune Danmark: Musicon Roskildes nye kreative bydel Musicon-grunnen er en nedlagt betongvarefabrikk, som kommunen kjøpte i Området, som kan bebygges, dekker et areal på m 2. Det svarer til omkring 40 fotball-baner. Det er m 2 industrihaller og andre bygninger, som brukes til kontorer og events. Av Aslaug Koksvik Redaktør Trine Schreiner Tybjerg er leder for Musicon prosjektet i Roskilde Kommune. Musicon skal bli en bydel med et levende bymiljø, hvor det musiske (i bred forstand) er overordnet tema. Roskilde Kommune vil blande kulturelle institusjoner, butikker, boliger, kultur- og fritidsaktiviteter, som tilsammen skaper liv i bydelen det meste av døgnet. Selv om Musicon på mange måter er i sin spede start, så har prosessen til realiseringen av prosjektet Musicon en kreativ bydel, vært underveis ei stund. Det har vært en prosses hvor ideer og tanker langsomt har modnet, og man etablerer en bydel på en ny og annerledes måte. Dessuten har Musicon-grunnen i seg selv en lang historie bak seg. Via landbruksjord, grusgrav, betongfabrikk og losseplass er det altså nå stedet hvor Roskilde får en bydel, hvor identitet skal skapes av kreative mennesker. Roskilde skaper kulturelt hot-spot i utradisjonelle rammer Bydelen vil skape verdier for hele byen og regionen i form av nye spydspissvirksomheter, gode boliger, inspirerende parkområder og kulturelle attraksjoner. Det skal gjøre Roskilde til et morsommere sted å bo. Musicon har ambisjoner om å bli en nasjonal rugekasse for kunstnere, designere, musikere, kreative virksomheter og andre med behov for utradisjonelle rammer. 10 Kommunalteknikk nr

11 Her selges (veldig god) kaffe fra en container som en midlertidig plassert. Foto Aslaug Koksvik Når du setter deg på denne husken så spiller musikken. Foto Aslaug Koksvik Med en strategi, som utfordrer den tradisjonelle måte å utvikle byer på, har Roskilde en enestående mulighet for å bli et kulturelt hot-spot i Danmark. Denne visjonen om Roskilde ble vedtatt politisk allerede i Utradisjonell byutvikling Utviklingen av Musicon er radikalt annerledes enn andre nye byområder. I stedet for en masterplan som «låser» utviklingen i et bestemt spor på et (for) tidlig tidspunkt, skjer utviklingen av Musicon løpende i et tett samarbeid mellom Roskilde Kommune og kultur- og erhvervsaktører. Musicon-sekretariatet ønsker, at mennesker, som er i bydelen selv utvikler, styrer og vedlikeholder de prosjekter og aktiviteter de setter gang i. Det gir eierskap til bydelen og skaper en dynamikk og en mangfoldighet, som kommunen selv ikke ville kunne skape gjennom en tradisjonell byutviklingsprosses. Midlertidige aktiviteter skaper Musicon Bruk av midlertidige aktiviteter er et verktøy i utviklingen av Musicon. Midlertidige aktiviteter kan være enkeltstående events, et kulturprosjekt eller en kafe i en skurvogn. Det kan også være lengrevarende kultur- eller erhvervsprosjekter, som leier seg inn i en bygning, som brukes til formålet i en årrekke, inntil bygningen rives ned i forbindelse med utviklingen av området. Midlertidige aktiviteter og installasjoner tiltrekker besøkende til Musicon og illustrerer nye måter å bruke områder og bygninger på. Dermed er de midlertidige aktiviteter med på å endre synet på Musicon fra et forlatt industriområde til et kreativt, musisk byområde under utvikling. Et mylder av mennesker og arrangementer folder seg ut Fra en av lagerbygningene på området som har blitt ett treffsted for kunstnere. Foto Aslaug Koksvik Musicon i dag Der er i øyeblikket 34 grupper av aktører på Musicon, herunder kreative virksomheter, et danseteater, kunstnerverksteder, skate-hall, ungdomsboliger og øvelokaler. Kommunalteknikk nr

12 Musicon skal være: En kreativ,musisk bydel, som tillater eksperimenter En bydel med høy puls og liv det meste av døgnet En bydel med innovativt bygging i en høy kvalitet En bydel, som bygger på opplevelsesøkonomi En bydel med spor av betongfabrikken, som engang har været på området En av de nybygde boligblokkene for ungdom. Essex Park Musicon med 104 ungdomsboliger. Foto Aslaug Koksvik år, vil det være en bydel med et spennende og utfordrende bymiljø, ca. 650 boliger og omkring arbeidsplasser innenfor kultur. Omkring 150 mennesker har sitt daglige virke i bydelen, og flere når det er arrangementer. I tillegg kommer omkring 200 unge som er flyttet inn i ungdomsboligene. I 2011 var det over 70 arrangementer som eksempel konserter, danseforestillinger, fredagskaféer, barneteater, debattarrangementer, kunstutstillinger, skate-oppvisning, gatefest, loppemarkeder mm. Bydelen vokser hele tiden og nye prosjekter er på vei. Musicon om 15 år Rockmuseum, høyskole, veksthus, innovative virksomheter, kunstnerverksteder, kaféer, spillesteder og spennende boliger. Roskilde Kommune vil skape en bydel, som skal styrke byens muligheter innenfor opplevelsesøkonomien. Bydelen Musicon skal være motor for utvikling av Roskilde til en by med ennå mere fokus på kultur, kulturerhverv, utdannelse, events og boliger. Når Musicon er ferdigutviklet om Rabalder Parken Åpen for alle og ganske gratis!!! Parken er ikke kun for skatere. Det er mange forskellige aktiviteter og «hang-out»-steder, du kan også bare gå en tur gjennom parken! Parken har i alt 445 meter kanal, hvorav 110 meter er lagt i betong spesielt til glede for folk på hjul! Langs stien fra Rabalderstræde over til vanntrappen er det trampoliner og hengekøyer, mens der ved bakkene er grillplasser og «hang-out»-steder. Skategater i Raballerparken. Foto Aslaug Koksvik 12 Kommunalteknikk nr

13 Stort ansvar over bakken? Da bør installasjoner under bakken være problemfrie. Flowtite GRP-rør har unike produktegenskaper som bidrar til langsiktige og bærekraftige prosjekter for vann og avløp, store som små. Flowtite GRP-rør et valg for generasjoner APS Norway AS Postboks Sandefjord Telefon: Et selskap i Group

14 Ved flom i Glomma alarmerer Colifast ALARM dersom det påvises bakterier i drikkevannet. Foto: Cato Edvarden Hurtig og helautomatisk bakteriemåler hos GIVAS Glåmdalen Interkommunale vann- og avløpsselskap, GIVAS, har installert hel automatisk bakteriemåler for kontinuerlig overvåking av drikkevannet i Kongsvinger og Grue. Tonie Leonora Torgrimsby Colifast AS GIVAS Glåmdal Interkommunale vann- og avløpsselskap, GIVAS, leverer vann til Kongsvinger og Grue kommune, og vil fra 1. januar 2013 også inkludere Nord-Odal kommune. Drikkevannet kommer fra grunnvannskilder og forsyner per i dag personer (www.givas.no). Thomes Trømborg er daglig leder i GIVAS, er opptatt av ny teknologi og særlig av metoder for å sikre drikkevannet på best mulig måte. Bakterier i drikkevannet Thomes forteller at vannet de produserer i utgangspunktet er av meget god kvalitet og tilsettes kun ph-regulerende kjemikalier og oksygen, men at vannet i den senere tid har vært noe mer sårbart enn tidligere ved blant annet flom, ekstrem nedbør og annen ytre påvirkning. Praksis har tidligere vært at grunnvannet klores ved predefinert kvotehøyde for Glomma. Imidlertid har det vist seg ved enkelttilfeller, at noen få koliforme bakterier da allerede er ute på nettet, men ennå ikke identifisert gjennom ordinær prøvetaking. Abonnenter har også gitt tilbakemelding om at de ønsker minst mulig tilsetning av klor i vannet. Av den grunn har GIVAS gjennom en tid vurdert ulike løsninger for tidlig deteksjon av bakterier i grunnvannet som benyttes til vannproduksjon. Bedret vannleveransen Etter en vurdering høsten 2011 ble Colifast ALARM, som er en helautomatisk bakteriemåler på drikkevann, ansett 14 Kommunalteknikk nr

15 Colifast ALARM Fra kontrollrommet på Granli hvor den tar daglige bakterieanalyser av drikkevannet. å kunne imøtekommet behovet for en enkel og tidlig indikasjon av koliforme bakterier. Colifast ALARM, som tar daglige bakterieanalyser, ble derfor installert på vannverket i Granli, Kongsvinger. GIVAS forklarer at ved innføring av Colifast ALARM, har GIVAS økt beredskapen og sikret kvaliteten av vannleveransen gjennom å få en raskere indikasjon enn tidligere når grunnvannet inneholder koliforme bakterier. Den utvidede testingen bidrar til enklere vurdering av når og om kloring skal iverksettes. Colifast ALARM har vist seg å være et effektivt, enkelt og fleksibelt redskap i GIVAS kvalitetsarbeid og bidrar til å ivareta den sikkerhet og kvalitet abonnentene forventer. Colifast ALARM er en hurtig, helautomatisk bakteriemåler hovedsakelig for drikkevann. Den påviser indikatorbakterier, E. coli eller koliforme bakterier, og gir umiddelbar alarm om den finner en eller flere bakterier i 100 ml vannprøve etter drikkevannsforskriften. Analysen er ferdig og resultatet foreligger i løpet av 6 til 14/15 timer. Instrumentet sender automatisk resultatene til brukeren via PLS, LAN eller SMS. Bakteriemåleren utfører mikrobiologiske analyser tilsvarende de metodene som utføres i akkrediterte laboratorier, og fikk i 2010 en anerkjent ETVverifisering (US EPA). Sammenlignet med dagens tradisjonelle metoder vil Colifast ALARM redusere tiden det tar fra prøvetaking til resultat, samt eliminere eventuelle feilkilder. Instrumentet måler også turbiditet som tilleggsparameter, kan hente ut prøver fra to ulike kilder og lagre en referanseprøve som kan sendes til laboratoriet for videre undersøkelser ved en eventuell alarm. Alarm! Denne våren var det igjen flom i Glomma og driftsansvarlige mottok en kveld en SMS-alarm fra instrumentet som fortalte at det var påvist en bakterie. Kloring ble umiddelbart startet og pågikk til vannet var friskmeldt. Samtidig som kloreringstiden ble redusert, fikk GIVAS også raskere oversikt over tilstanden til vannet. Det var fortsatt noen dager til neste ordinære vannprøve skulle analyseres. «Vi bruker Colifast ALARM aktivt, som en konsekvens av dette har vi kunnet minimere tilsettingen av klor i drikkevannet og instrumentet gir hele tiden en god oversikt over tilstanden til drikkevannet» sier daglig leder Thomes Trømborg. Beredskapsmessig har Colifast ALARM bidratt sterkt til at GIVAS bedre sikrer kvaliteten på vannleveransen, uten at det har gått på bekostning av annen aktivitet. Videre er styrken til apparatet at det er portabelt og kan benyttes der det til enhver tid er mest hensiktsmessig. MULIGHETENES TANKSYSTEM BRIMER HØYDEBASSENG VENTILHUS TRAPPEHUS VEGGLUKER FLERE NYHETER! BRIMER KVAMSØY AS, N-6087 KVAMSØY Tel: Kommunalteknikk nr

16 Kummen som tåler høy vannstand En rekke kommuner som vil ta i bruk en ny kumløsning i støpt PE-plast. Det begynte med en henvendelse fra Hvaler kommune for 10 år siden. Her kom det bekymringsrapporterte om betongkummer som sto under vann. Innsig og høy grunnvannstand satte kummer ut av drift. Av Odd Borgestrand Borg Medier Pilotprosjekt i Asker. Brødrene Dahls distriktssjef for Buskerud, Vestfold og Telemark, Inge Nyborg, Kongsberg Escos tekniske sjef Anders Nygård og distriktsansvarlig for Østlandet, Snorre Fladberg sammen med markedssjef Raymond Molund i ØPD Group og prosjektleder Tomas H. Lie hos maskinentreprenør Kjeldaas AS og Kjetil Gautneb i Kommunalteknisk avdeling i Asker kommune (på kumlokket) er alle overbevist om at en tett PE-kum er riktig satsing i områder med høy grunnvannstand. Det nye konseptet baserer seg på at kummen skal være 100 prosent tett. Kummen er opprinnelig dimensjonert for èn meters grunnvannstand og hver kum blir tetthetsprøvd. Kummene produseres med pumpegrop for lensepumpe og kummene leveres også med ferdig forankringskloss. Kummen er spesielt designet for høy grunnvannstand. Vi skal ikke ta opp kampen med betongleverandørene. Dette er en kum som koster det dobbelte, og er et viktig og riktig alternativ når man opplever stor grad av innsig eller høy grunnvannstand, sier produktansvarlig Kai Gabrielsen i Brødrene Dahl AS til Kommunalteknikk. I Asker kommune har ingeniør Kjetil Gautneb i Kommunalteknisk avdeling lang fartstid som rørleggermester og har sammen med produsenter jobbet fram en kumløsning i støpt plast for å unngå innsig i det han betegner som problemområder med høy grunnvannstand. 16 Kommunalteknikk nr

17 Konglungen er et av områdene i Asker med høy grunnvannstand. Grunnvannet sto tidligere halvannen meter inn i en betongkum som nå er fjernet etter et par års bruk. 100 års perspektiv Det er viktig at de anleggene vi nå etablerer skal holde i minst 100 år. Hele VA-Norge arbeider for dette, og vi må legge forholdene til rette for de neste generasjonene, mener Kjetil Gautneb. Det er først og fremst på utsatte steder vi må gå for denne type løsninger. Det er alltid en økonomisk avveining hva man skal gå for, og en «skreddersydd» PE-kum koster foreløpig om lag det dobbelte av en tradisjonell betongkum som masseproduseres, forklarer Gautneb. Selv har han arbeidet iherdig et års tid for å løse de utfordringene kommunalteknisk avdeling i Asker har møtt i et boligfelt på Konglungen. Gautneb er godt fornøyd med et konstruktivt og innovativt samarbeid med grossisten Brødrene Dahl og kumprodusent ØPD Group i Stathelle. Som et pilotprosjekt ønsket vi å prøve ut en tett kum. For oss er det viktig at kummen er tett også på grunn av brannvannsdekning. Den store fordelen med denne type kum er at det ikke blir noe innsig av forurenset vann i en drikkevannskum. Det er et lyst og tørt arbeidsmiljø ved entring av kummen. Det betyr også et trivelig arbeidsmilø med fast nedstigning, sier den rutinerte rørleggermesteren i Asker kommune. «Skreddersøm» Markedssjef i ØPD, Raymond Molund, karakteriserer samarbeidet med Brødrene Dahl AS og Asker kommune som spennende. Vi har gode erfaringer etter at vi ble kvitt en barnesykdom med kondensvann. Da vi startet med isolering av topplokket fjernet vi dette problemet, forklarer Molund. Alle gjennomføringer er sveiset både på innsiden og utsiden. Dermed blir armatur og innfestning forankret i kummen. Asker, Drammen og flere andre kommuner har vært med å utvikle en ny type konsoll, nettopp for å øke sikkerheten under arbeid i vannkummer. ØPD Group i Stathelle er faktisk Norges eneste rotasjonsstøpefirma med hovedsatsingsområde innefor VA og infrastruktur og hevder de har Nord Europas fremste kompetanse, fleksibilitet og kapasitet innenfor rotasjonsstøping. Selskapet utvikler produkter i samarbeid med kunder, og har i tillegg en rekke egenutviklede produktserier innenfor VA, infrastruktur, fornybar energi, industri og fiskeoppdrett. Mye av det som kommer fra Stathelle er nærmest å regne som skreddersøm, mener markedssjef Raymond Molund. Med denne typen løsning blir det ingen tæring eller korrosjon. Det er i seg selv med å øke levetiden. For oss er det viktig at kommunene blir med på pilotprosjekter av denne typen. Uten kommunalt engasjement kommer vi ikke videre. Kommunene vet hvor skoen trykker, sier Molund. Produktansvarlig Kai Gabrielsen i Brødrene Dahl AS har jobbet med nedstigningskummer for vann de siste 10 årene. En henvendelse fra Hvaler kommune startet den lange prosessen med å utvikle en skreddersydd kum for områder med høy grunnvannstand. Kommunal produktutvikling For meg er det viktig at vi er med på produktutvikling. Asker kommune blir en sterkere VA-kommune. Vi må være villig til å betale et par kroner ekstra for de beste produktene, og da snakker jeg om produkter som varer i minst 100 år. Nå skal vi følge opp dette prosjektet svært tett for å unngå at det blir feil ved dette nyanlegget. Vi har jeg brukt mye tid på dette prosjektet det siste året, og da er det viktig at det også fungerer godt, sier Kjetil Gautneb til Kommunal Teknikk. Vil fungere godt Teknisk sjef Anders Nygård ved Kongsberg Esco har levert det meste av innholdet i nedstigningskummen. Han tror PE-kummen vil fungere godt. Nå får rørleggerne en helt annen hverdag, og det samme med brannvesenets folk dersom de skulle få behov for å komme ned i kummen. Her er det dessuten ventiler av god kvalitet. Det er valgt et modulært ventilkonsept der man kan bygge det man ønsker i kummen. Man kan velge dimensjoner og man kan sette integrerte muffer rett inn i enheten, forklarer han, i det kummen løftes på plass, og festes til forankringsklossen. RIA VENTILER en vanntett løsning Stort utvalg i sluse, spjeld og kuleventiler for ethvert behov til fiskeindustri og oppdrettsnæringen. Materialer: PE/PVC-plast og rustfritt/syrefast eller spesialstål. Vi sveiser PE rør komponenter etter behov. Se mer på Vardheiveien Bryne Tlf Fax: Kommunalteknikk nr

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår Nyheter Nr. 1 2009 22 årgang nytt nytt Fjernvarmerør der fuglene rår 1 Leder Nyheter Nyheter Peer Chr. Nordby Markedssjef Kristian Olimb AS Vi har løsningene Årsmøtet i Rørfornying Norge er nylig avviklet

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming.

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming. FRA GAZELLE COMMUNICATION et temabilag om universell utforming Japan 15 år foran side 15 Pilotkommunene side 10-11 Universell utforming lønner seg side 12-13 NSB ruster opp side 17 PERSPEKTIV: Funksjonshemmedes

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate m2 NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Forsvarsbyggs omdømme er nedslitt. Førsteprioritet er å levere, samtidig skal vi styrke dialogen med Forsvaret, lover

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften fra Brødrene Dahl AS November 2011 Universet har landet i Sarpsborg Teknisk rom i sceince fiction-bygget Inspiria er så lekkert at arkitekten har valgt å lage et stort vindu mellom spisesalen og de tekniske

Detaljer

Først med SINTEFgodkjenning

Først med SINTEFgodkjenning Nr. 1 2010 23 årgang nytt nytt Først med SINTEFgodkjenning Leder Av Carl Christian Sibbern Daglig leder Oliner System AS og Rørfornying Norge Endring i organisasjonen De fleste av våre forbindelser er

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer