NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no"

Transkript

1 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

2 Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har fått ny betydning. Flygts Flying N-hjul kan bevege seg aksialt og gjør et hopp når noe kommer inn i pumpen som ellers kunne forårsake blokkering. Dette gir sikker drift, selv i meget utsatte pumpestasjoner. Driftssikkerhet er det som teller mest for våre kunder. Vår familie av N-pumper har et unikt utvalg av pumpehjul for å gi deg akkurat dette. Flying N, haitann og kniver i innløpet for problemstasjoner. Hardkrom hjul for avløpsvann med høyt sandinnhold. I tillegg så oprettholder N-pumpene høy virkningsgrad over tid. Mange av kundene våre melder om opptil 50% lavere energiforbruk. Derfor gir vi deg en garanti for at du vil spare minst 25% på energiforbruket. Besøk oss på våre nettsider: Sentralbord: Xylem OSLO Stålfjæra Oslo Tlf Fax HAMAR Birkebeinerveien Hamar Tlf Fax KRISTIANSAND Skibåsen 42 C 4636 Kristiansand Tlf Fax STAVANGER Jakob Askelands vei Sandnes Tlf Fax BERGEN Hardangerveien 72 Seksjon Nesttun Tlf Fax ÅLESUND Myrabakken 6022 Ålesund Tlf Fax TRONDHEIM Fossegrenda 13 B 7038 Trondheim Tlf Fax BODØ Påls vei Bodø Tlf TROMSØ Evjenveien Tomasjord Tlf Fax

3 LEDER 105. årgang HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening Tlf.: Besøksadr.: Borggata 1A 0650 Oslo REDAKSJON: Redaktør: Aslaug Koksvik Tlf: Ans. redaktør: Torbjørn Vinje Årsabonnement kr. 560, for 10 utgaver. ANNONSER: Kjell M. Jacobsen Krokkleiva 6B, 1170 Oslo Tlf: Fax: Grafisk utforming: Pluss Design Tlf TRYKK: Zoom Grafisk AS Tlf MILJØMERKET Trykksak Trykket i overensstemmelse med gjeldende nordiske miljømerkings - kriterier i ht. lisens nr ISSN x Forsidefoto: Ingeniør Kjetil Gautneb i Kommunalteknisk avdeling i Asker kommune i den nye PE-kummen. En ny dag truer Av Malvin Bjorøy Kommunalsjef Røyken kommune Her sitter jeg og har akkurat åpnet mailboksen. Det er mørkt ute og på tide å komme i gang med noe, eller la tankene fly... I gamle dager var kommuneingeniøren en høyt aktet fagperson hvis ord og gjerning ofte var lov. De gamle gutta var ikke til å spøke med. Ville man ha framskritt, så... Kontrollørene i byggesaker gikk rundt og målte og sparket i stenderverket og bestemte at postkassen måtte flyttes en meter. Det offentlige hadde makt og styrte samfunnet med hard hånd, med kommunen i sentrum. Det ble bygd skoler, haller og rådhus og mang en mannsperson havnet på sokkel. Var man så heldig å komme i avisa var det på bakgrunn av en dåd eller at man hadde felt en 14-spiring! Og alt var vel... I dagens kommuner ser man i teknisk sektor at alvorlige menn i gråe frakker er erstattet med jenter med akademisk eller juridisk utdannelse. Arkitekter og ingeniører finner man nå i stor grad i konsulentforetak og i bygg- og anleggsbransjen. Innbyggerne har fått rettigheter, og plikter har kommet mer i bakgrunnen eller, plikter er noe som naboen har... Kommunen har gått fra å bestemme til å bli en serviceyter, og skal også passe på rettighetene til innbyggerne. Blir det levert for sent står 10 medieselskaper klare til å kjøre din sak, og ordfører og rådmann må beklage og beklage og ta ansvar... Regelverket har gått mange runder, fra muntlige bestillinger og håndskrevne notater til mail, telefoner, langvarige anbudsrunder og et regelverk med et språk som knapt nok de som har skrevet det forstår. Det har blitt viktigere og viktigere å finne noen å stille til ansvar for feilene, enn å gjøre ting riktig første gang. Et hus har gått fra å bestå av 200 til over komponenter i løpet av få år kanskje ikke så rart at det blir mye feil. Apropos feil feil og mangler må det jo bli når det i enkelte områder bygges over stokk og stein og evne planlegge og prosjektere, nei, det har vi ikke tid til. Det er viktigere at det er stort og billig og raskt bygd, enn trygt, tar seg ut, og litt dyrere. Arti at folk mener at fliser på badet er høy standard, men det som skiller gode bygg fra dårlige er det som er inni veggene. Dessuten kommunene hva skal vi nå med dem. En byggeprosess kan gjerne ta både ett og to år, mao fra 50 til 100 uker. Men bruker kommunen tre uker på saksbehandling blir det ramaskrik.. Bransjen skriker og statsråden hopper. Og da er det selvsagt hos kommunene det skjer. Her må det effektiviseres. Effektivisering betyr ikke at ting gjøres fortere i kommunene. Det betyr som oftest at deler av en saksbehandling privatiseres. Resultatet er mer å gjøre for de private, dyrere for Ola og Kari og mer å gjøre for kommunene. Det materialet som kommer til kommunene er i de aller fleste tilfelle så dårlig at det er kun av hensyn til innbyggerne at de kommunalt ansatte saksbehandlerne sitter og retter opp de mest banale feil. Kanskje det er det som er problemet vi sitter og rydder opp og får kjeft for lang saksbehandling. Og sist, men ikke minst hva skal vi gjøre med lovmakerne. Plan- og bygningsloven (pbl) består av over 100 paragrafer, flere forskrifter og hundrevis av sider med veiledninger av typen «det vi egentlig mente». Det som er frustrerende er at behov for forbedringer løses med nye paragrafer og endringer i lovverket selv om man knapt kan spore at endringer i lovverket medfører økt kvalitet i byggverk. Trenger vi flere paragrafer for å gjøre jobben riktig første gang, eller er det arbeidsmoralen det skorter på? Det er ikke lett å forholde seg til en så alvorlig lov som pbl når den skrives av jurister i departementet som knapt har arbeidserfaring utenom departementets irrganger. Og jeg da, er det noe jeg burde skjerpe meg på...? Å nei da, jeg er jo bare sjef og sitter nå her og ser på livet. På tide å jobbe litt igjen, nei, vent nå litt snart lunsj :-) - din trygghet Kontakt oss på telefon from the best in the world Mono Munchere for mekanisk bearbeidelse av slam Kommunalteknikk nr

4 Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk mai 2013, Telenor Arena Salget av stands fortsetter, over 100 utstillere har bestilt plass, og det er bare 1500 m 2 ledig. Nordens største kommunaltekniske messe innen alle fagområder. Som utstiller får du: Gratis invitasjonskort til kunder og forretningsforbindelser Gratis plass i messekatalogen Gratis bredbånd Gratis parkeringsplass Mulighet til å gjennomføre miniseminarer Utstillingen omfatter: Avfall og gjenvinning Brann, sikkerhet og beredskap Bygg og eiendom forvaltning, drift og vedlikehold Plan- og byggesak IT, kart og geodata Parker, idretts- og grøntanlegg Vannforsyning og avløp Veg og utemiljø For bestilling av stand, registrer deg direkte på eller ta kontakt med Kjell Jacobsen tlf , Påmeldingsfrist: 30. november 2012 c/o Norsk Kommunalteknisk Forening, postboks 1905 Vika, 0124 Oslo 4 Kommunalteknikk nr

5 INNHOLD 6 Aktuelt 12 8 Kurs og konferanser 10 Roskildes nye kreative bydel 14 Bakteriemåler hos GIVAS 16 Kummen som tåler høy vannstand Raskere VA-fornyelse i Ålesund 21 Vann i by 24 Faksimile fra Hva må byggherren vurdere? 30 Kutter strømkostnader 32 Norsk infrastruktur er feildimensjonert 33 Spenstig utviklingsprosjekt Enøk og energiledelse 38 NKF-profilen 39 Kåring av Norges beste Bransjenytt 42 Nytt fra NKF 55 Byggetilsyn med Ipad INSTRUMENTER FOR VANN OG AVLØP Phix Compact ph/temp. måler mjk.no Nivå Mengde Analyse Overvåking Prøvetaking Pumpestyring Kommunalteknikk nr

6 Aktuelt Krav til sikring av glass Kravet til sikring av glass i 1. og 2. etasje er fjernet i forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK10). Konsekvensen, dersom forslagene blir vedtatt, er at vi får bygg med mindre bruk av personsikre glass, og dermed større risiko for personskader. Dessuten vil man aldri spare så mye at det er forsvarlig å redusere sikkerheten, sier Martin Borg i Glass og Fasadeforeningen. Dette hevder Glass og Fasadeforeningen (GF). En av grunnene til de foreslåtte endringene er nemlig å få ned byggekostnadene. Besparelsen i kroner og øre vil imidlertid være minimal.en ny moderne en enebolig i kommer raskt oppi prisklassen fra fire til seksmillioner kroner. Er det for dyrt å betale i underkant av kroner, ekstra for å gi barn og unge et tryggere oppvekstmiljø? spør foreningen. Glass og Fasadeforeningen (GF) mener det er en viktig og riktig pris å betale for god sikkerhet. Dermed vil GFkomme med tydelige innspill til høringsutkastet. Vi må ikke lempe på kravene, men snarere tvert i mot bli mer presise i beskrivelsen av krav til sikkerhet. For eksempel må det bli krav til bruk av sikkerhetsglass i alle etasjer i alle bygg, sier Martin Borg, seniorrådgiver i Glass og Fasadeforeningen. I juni la Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) frem forslag til endringer i TEK Vindu og andre glassfelt, er foreslått endret slik at det i større grad vil bli tillatt å bruke vanlig glass med tykkelse ned til 4 millimeter og farlig bruddmønster i boliger. Regjeringa aukar låneramma i Husbanken Regjeringa ynskjer å medverke til auka bustadbygging i Noreg. Difor har vi i dag gjort framlegg om å auke låneramma i Husbanken til 20 milliardar kroner, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Regjeringa gjer framlegg om å auke låneramma inneverande år med fem milliardar kroner, frå 15 til 20 milliardar kroner. Det er eit stort behov for fleire bustader sjølv om talet på bygde bustader aukar. Vi veit samtidig at innbyggjarane i Noreg i gjennomsnitt blir eldre i åra som kjem, og difor treng bustader med god standard, seier Navarsete. Låna i Husbanken er viktige for å auke bustadbygginga og påverke kvaliteten på det som blir bygd. Storparten av auken i låneramma blir gjeve til grunnlån, som igjen gjer det mogleg å byggje fleire bustader. Husbanken gjev lån for å sikre bustadetablering for unge og vanskelegstilte, og for å fremje kvalitetar som energieffektivisering og universell utforming i bustader og bygg. Det blir òg gjeve lån til bygging av barnehagar. 6 Kommunalteknikk nr

7 Aktuelt Sikkerhet ved ledningsarbeider må prioriteres Bedre koordinering av ledningsarbeider må på plass, herunder en helhetlig strategi for infomasjonssikkerhet for ledningsdata. Dette er budskapet fra Norsk Vann og 8 andre organisasjoner til justisminister Grete Faremo. Utilstrekkelig regelverk fører i dag til for dårlig samordning av ledningsarbeider for bl.a. strøm, vann, avløp, telefoni, fjernvarme, bredbånd, gass og søppelsug, herunder også for dårlig informasjon om hvor ledningene ligger. Forsinkelser i sikkerhetstiltak for Regjeringskvartalet fordi man støtte på ukjente ledninger i grunnen, er et eksempel på konsekvenser av manglende samordning. Norsk Vann har i lengre tid samarbeidet med andre interesseorganisasjoner på ledningsområdet for å oppnå en bedre samordning og et tydeligere regelverk. Det har vært rettet flere henvendelser til sentrale myndigheter på dette området de senere årene. Nå har Norsk Vann i samarbeid med Energi Norge, KS Bedrift, Telenor, Norsk Fjernvarme, Avfall Norge, Geomatikkbedriftene, RIF og MEF rettet en henvendelse til justisminister Grete Faremo, der vi peker på sikkerhetsutfordringene og ber statsråden om en tilbakemelding på hvordan Regjeringen vil følge opp behovet for et bedre regelverk på området. Organisasjonene tilbyr sin bistand inn i det utredningsarbeidet som så snart som mulig bør komme i gang for å sikre et mer harmonisert regelverk når det gjelder samordning av ledningsarbeider og informasjonssikkerhet for ledningsdata. Norsk Vann Nye løsninger i din kommune Kommunen leverer viktige velferdstjenester som legger rammer rundt hverdagen vår. Dessuten er kommunen en viktig demokratisk arena og samfunnsutvikler. De neste tiårene vil kommunene møte store utfordringer som endringer i befolkningssammensetningen og mangel på arbeidskraft. For å sikre en handlekraftig kommunesektor også i fremtiden trenger vi å tenke nytt om hvordan kommunene jobber og organiserer oppgavene sine. Regjeringen ønsker derfor innspill på hvordan kommunene kan få fram nye, gode løsninger: Hvordan kan kommunen din løse oppgavene på en smartere måte? Hvordan bør staten bidra til innovative løsninger i kommunene? Hva hindrer gode løsninger? Regjeringen skal legge fram en strategi for innovasjon i kommunesektoren våren Den skal støtte opp under kommunenes arbeid med fornying og utvikling. Innspillene fra denne siden skal brukes i arbeidet med strategien. Vi ønsker å høre fra alle både innbyggere og medarbeidere i kommunene! Regjeringen.no Kommunalteknikk nr

8 kurs & Konferanser 2012 NOVEMBER november Best Western Byggherrens prosjektstyring med fokus på økonomi, Karl Johan hotell, Oslo kvalitet og fremdriftsstyring (Modul 2) DESEMBER desember Leikanger i Sogn Byggherrens prosjektstyring i Bygge- og bryggeprosess Økonomi og fremdrift (Modul 2) 6. desember Oslo Innføringskurs IK-BYGG 10. desember Trondheim Kurs for ansvarlige foretak (søk, pro og utf) og kommunene i plan- og bygningsloven med SAK og TEK Februar februar Oslo Boliger for fremtiden februar Scandic, Asker GOD offentlig prosjektledelse HVORDAN? APRIL april Kommunevegdager MAI mai Telenor Arena Messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 2013 med en rekke seminarer innen by- og tettstedsutvikling, vann og avløp, bygg og eiendom. Følg med på Her vil det fortløpende bli lagt ut program, nærmere informasjon og påmeldingsskjema NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING nkf kunnskapsdeling for et bedre samfunn Tlf.: Kommunalteknikk nr

9 Tilbakebetalingstid ned til under 2 år The Heart of Your Process Sulzer Pumps ABS turbokompressor HST Fordeler: Utviklet for beluftningsprosesser ved renseanlegg Standard produkter Kapasitet mellom Nm 3 /t ved 3 12 m Magnetiske lagre, uten slitedeler eller vibrasjoner Sikrer driftseffekt uten vedlikehold Meget lavt energiforbruk Regulering av luftmengde via integrert frekvensomformer Automatisk tilpasning ved ulike driftsforhold Støysvak drift, kun 65 81dB(A) Meget lave vedlikeholds- og servicekostnander Komplett integrert styring via display som viser m 3 /t, kw, lufttemperatur inn og ut, trykk o.s.v. Flere maskiner kan samkjøres for optimal tilpasning ved variert behov Styres enten lokalt eller via SD Kompakt design og enkel installasjon Mer enn 1000 installasjoner globalt Sulzer Pumps Sulzer Pumps Wastewater Norway AS Industriveien 40, PB Sandvika Tlf

10 Roskilde kommune Danmark: Musicon Roskildes nye kreative bydel Musicon-grunnen er en nedlagt betongvarefabrikk, som kommunen kjøpte i Området, som kan bebygges, dekker et areal på m 2. Det svarer til omkring 40 fotball-baner. Det er m 2 industrihaller og andre bygninger, som brukes til kontorer og events. Av Aslaug Koksvik Redaktør Trine Schreiner Tybjerg er leder for Musicon prosjektet i Roskilde Kommune. Musicon skal bli en bydel med et levende bymiljø, hvor det musiske (i bred forstand) er overordnet tema. Roskilde Kommune vil blande kulturelle institusjoner, butikker, boliger, kultur- og fritidsaktiviteter, som tilsammen skaper liv i bydelen det meste av døgnet. Selv om Musicon på mange måter er i sin spede start, så har prosessen til realiseringen av prosjektet Musicon en kreativ bydel, vært underveis ei stund. Det har vært en prosses hvor ideer og tanker langsomt har modnet, og man etablerer en bydel på en ny og annerledes måte. Dessuten har Musicon-grunnen i seg selv en lang historie bak seg. Via landbruksjord, grusgrav, betongfabrikk og losseplass er det altså nå stedet hvor Roskilde får en bydel, hvor identitet skal skapes av kreative mennesker. Roskilde skaper kulturelt hot-spot i utradisjonelle rammer Bydelen vil skape verdier for hele byen og regionen i form av nye spydspissvirksomheter, gode boliger, inspirerende parkområder og kulturelle attraksjoner. Det skal gjøre Roskilde til et morsommere sted å bo. Musicon har ambisjoner om å bli en nasjonal rugekasse for kunstnere, designere, musikere, kreative virksomheter og andre med behov for utradisjonelle rammer. 10 Kommunalteknikk nr

11 Her selges (veldig god) kaffe fra en container som en midlertidig plassert. Foto Aslaug Koksvik Når du setter deg på denne husken så spiller musikken. Foto Aslaug Koksvik Med en strategi, som utfordrer den tradisjonelle måte å utvikle byer på, har Roskilde en enestående mulighet for å bli et kulturelt hot-spot i Danmark. Denne visjonen om Roskilde ble vedtatt politisk allerede i Utradisjonell byutvikling Utviklingen av Musicon er radikalt annerledes enn andre nye byområder. I stedet for en masterplan som «låser» utviklingen i et bestemt spor på et (for) tidlig tidspunkt, skjer utviklingen av Musicon løpende i et tett samarbeid mellom Roskilde Kommune og kultur- og erhvervsaktører. Musicon-sekretariatet ønsker, at mennesker, som er i bydelen selv utvikler, styrer og vedlikeholder de prosjekter og aktiviteter de setter gang i. Det gir eierskap til bydelen og skaper en dynamikk og en mangfoldighet, som kommunen selv ikke ville kunne skape gjennom en tradisjonell byutviklingsprosses. Midlertidige aktiviteter skaper Musicon Bruk av midlertidige aktiviteter er et verktøy i utviklingen av Musicon. Midlertidige aktiviteter kan være enkeltstående events, et kulturprosjekt eller en kafe i en skurvogn. Det kan også være lengrevarende kultur- eller erhvervsprosjekter, som leier seg inn i en bygning, som brukes til formålet i en årrekke, inntil bygningen rives ned i forbindelse med utviklingen av området. Midlertidige aktiviteter og installasjoner tiltrekker besøkende til Musicon og illustrerer nye måter å bruke områder og bygninger på. Dermed er de midlertidige aktiviteter med på å endre synet på Musicon fra et forlatt industriområde til et kreativt, musisk byområde under utvikling. Et mylder av mennesker og arrangementer folder seg ut Fra en av lagerbygningene på området som har blitt ett treffsted for kunstnere. Foto Aslaug Koksvik Musicon i dag Der er i øyeblikket 34 grupper av aktører på Musicon, herunder kreative virksomheter, et danseteater, kunstnerverksteder, skate-hall, ungdomsboliger og øvelokaler. Kommunalteknikk nr

12 Musicon skal være: En kreativ,musisk bydel, som tillater eksperimenter En bydel med høy puls og liv det meste av døgnet En bydel med innovativt bygging i en høy kvalitet En bydel, som bygger på opplevelsesøkonomi En bydel med spor av betongfabrikken, som engang har været på området En av de nybygde boligblokkene for ungdom. Essex Park Musicon med 104 ungdomsboliger. Foto Aslaug Koksvik år, vil det være en bydel med et spennende og utfordrende bymiljø, ca. 650 boliger og omkring arbeidsplasser innenfor kultur. Omkring 150 mennesker har sitt daglige virke i bydelen, og flere når det er arrangementer. I tillegg kommer omkring 200 unge som er flyttet inn i ungdomsboligene. I 2011 var det over 70 arrangementer som eksempel konserter, danseforestillinger, fredagskaféer, barneteater, debattarrangementer, kunstutstillinger, skate-oppvisning, gatefest, loppemarkeder mm. Bydelen vokser hele tiden og nye prosjekter er på vei. Musicon om 15 år Rockmuseum, høyskole, veksthus, innovative virksomheter, kunstnerverksteder, kaféer, spillesteder og spennende boliger. Roskilde Kommune vil skape en bydel, som skal styrke byens muligheter innenfor opplevelsesøkonomien. Bydelen Musicon skal være motor for utvikling av Roskilde til en by med ennå mere fokus på kultur, kulturerhverv, utdannelse, events og boliger. Når Musicon er ferdigutviklet om Rabalder Parken Åpen for alle og ganske gratis!!! Parken er ikke kun for skatere. Det er mange forskellige aktiviteter og «hang-out»-steder, du kan også bare gå en tur gjennom parken! Parken har i alt 445 meter kanal, hvorav 110 meter er lagt i betong spesielt til glede for folk på hjul! Langs stien fra Rabalderstræde over til vanntrappen er det trampoliner og hengekøyer, mens der ved bakkene er grillplasser og «hang-out»-steder. Skategater i Raballerparken. Foto Aslaug Koksvik 12 Kommunalteknikk nr

13 Stort ansvar over bakken? Da bør installasjoner under bakken være problemfrie. Flowtite GRP-rør har unike produktegenskaper som bidrar til langsiktige og bærekraftige prosjekter for vann og avløp, store som små. Flowtite GRP-rør et valg for generasjoner APS Norway AS Postboks Sandefjord Telefon: Et selskap i Group

14 Ved flom i Glomma alarmerer Colifast ALARM dersom det påvises bakterier i drikkevannet. Foto: Cato Edvarden Hurtig og helautomatisk bakteriemåler hos GIVAS Glåmdalen Interkommunale vann- og avløpsselskap, GIVAS, har installert hel automatisk bakteriemåler for kontinuerlig overvåking av drikkevannet i Kongsvinger og Grue. Tonie Leonora Torgrimsby Colifast AS GIVAS Glåmdal Interkommunale vann- og avløpsselskap, GIVAS, leverer vann til Kongsvinger og Grue kommune, og vil fra 1. januar 2013 også inkludere Nord-Odal kommune. Drikkevannet kommer fra grunnvannskilder og forsyner per i dag personer (www.givas.no). Thomes Trømborg er daglig leder i GIVAS, er opptatt av ny teknologi og særlig av metoder for å sikre drikkevannet på best mulig måte. Bakterier i drikkevannet Thomes forteller at vannet de produserer i utgangspunktet er av meget god kvalitet og tilsettes kun ph-regulerende kjemikalier og oksygen, men at vannet i den senere tid har vært noe mer sårbart enn tidligere ved blant annet flom, ekstrem nedbør og annen ytre påvirkning. Praksis har tidligere vært at grunnvannet klores ved predefinert kvotehøyde for Glomma. Imidlertid har det vist seg ved enkelttilfeller, at noen få koliforme bakterier da allerede er ute på nettet, men ennå ikke identifisert gjennom ordinær prøvetaking. Abonnenter har også gitt tilbakemelding om at de ønsker minst mulig tilsetning av klor i vannet. Av den grunn har GIVAS gjennom en tid vurdert ulike løsninger for tidlig deteksjon av bakterier i grunnvannet som benyttes til vannproduksjon. Bedret vannleveransen Etter en vurdering høsten 2011 ble Colifast ALARM, som er en helautomatisk bakteriemåler på drikkevann, ansett 14 Kommunalteknikk nr

15 Colifast ALARM Fra kontrollrommet på Granli hvor den tar daglige bakterieanalyser av drikkevannet. å kunne imøtekommet behovet for en enkel og tidlig indikasjon av koliforme bakterier. Colifast ALARM, som tar daglige bakterieanalyser, ble derfor installert på vannverket i Granli, Kongsvinger. GIVAS forklarer at ved innføring av Colifast ALARM, har GIVAS økt beredskapen og sikret kvaliteten av vannleveransen gjennom å få en raskere indikasjon enn tidligere når grunnvannet inneholder koliforme bakterier. Den utvidede testingen bidrar til enklere vurdering av når og om kloring skal iverksettes. Colifast ALARM har vist seg å være et effektivt, enkelt og fleksibelt redskap i GIVAS kvalitetsarbeid og bidrar til å ivareta den sikkerhet og kvalitet abonnentene forventer. Colifast ALARM er en hurtig, helautomatisk bakteriemåler hovedsakelig for drikkevann. Den påviser indikatorbakterier, E. coli eller koliforme bakterier, og gir umiddelbar alarm om den finner en eller flere bakterier i 100 ml vannprøve etter drikkevannsforskriften. Analysen er ferdig og resultatet foreligger i løpet av 6 til 14/15 timer. Instrumentet sender automatisk resultatene til brukeren via PLS, LAN eller SMS. Bakteriemåleren utfører mikrobiologiske analyser tilsvarende de metodene som utføres i akkrediterte laboratorier, og fikk i 2010 en anerkjent ETVverifisering (US EPA). Sammenlignet med dagens tradisjonelle metoder vil Colifast ALARM redusere tiden det tar fra prøvetaking til resultat, samt eliminere eventuelle feilkilder. Instrumentet måler også turbiditet som tilleggsparameter, kan hente ut prøver fra to ulike kilder og lagre en referanseprøve som kan sendes til laboratoriet for videre undersøkelser ved en eventuell alarm. Alarm! Denne våren var det igjen flom i Glomma og driftsansvarlige mottok en kveld en SMS-alarm fra instrumentet som fortalte at det var påvist en bakterie. Kloring ble umiddelbart startet og pågikk til vannet var friskmeldt. Samtidig som kloreringstiden ble redusert, fikk GIVAS også raskere oversikt over tilstanden til vannet. Det var fortsatt noen dager til neste ordinære vannprøve skulle analyseres. «Vi bruker Colifast ALARM aktivt, som en konsekvens av dette har vi kunnet minimere tilsettingen av klor i drikkevannet og instrumentet gir hele tiden en god oversikt over tilstanden til drikkevannet» sier daglig leder Thomes Trømborg. Beredskapsmessig har Colifast ALARM bidratt sterkt til at GIVAS bedre sikrer kvaliteten på vannleveransen, uten at det har gått på bekostning av annen aktivitet. Videre er styrken til apparatet at det er portabelt og kan benyttes der det til enhver tid er mest hensiktsmessig. MULIGHETENES TANKSYSTEM BRIMER HØYDEBASSENG VENTILHUS TRAPPEHUS VEGGLUKER FLERE NYHETER! BRIMER KVAMSØY AS, N-6087 KVAMSØY Tel: Kommunalteknikk nr

16 Kummen som tåler høy vannstand En rekke kommuner som vil ta i bruk en ny kumløsning i støpt PE-plast. Det begynte med en henvendelse fra Hvaler kommune for 10 år siden. Her kom det bekymringsrapporterte om betongkummer som sto under vann. Innsig og høy grunnvannstand satte kummer ut av drift. Av Odd Borgestrand Borg Medier Pilotprosjekt i Asker. Brødrene Dahls distriktssjef for Buskerud, Vestfold og Telemark, Inge Nyborg, Kongsberg Escos tekniske sjef Anders Nygård og distriktsansvarlig for Østlandet, Snorre Fladberg sammen med markedssjef Raymond Molund i ØPD Group og prosjektleder Tomas H. Lie hos maskinentreprenør Kjeldaas AS og Kjetil Gautneb i Kommunalteknisk avdeling i Asker kommune (på kumlokket) er alle overbevist om at en tett PE-kum er riktig satsing i områder med høy grunnvannstand. Det nye konseptet baserer seg på at kummen skal være 100 prosent tett. Kummen er opprinnelig dimensjonert for èn meters grunnvannstand og hver kum blir tetthetsprøvd. Kummene produseres med pumpegrop for lensepumpe og kummene leveres også med ferdig forankringskloss. Kummen er spesielt designet for høy grunnvannstand. Vi skal ikke ta opp kampen med betongleverandørene. Dette er en kum som koster det dobbelte, og er et viktig og riktig alternativ når man opplever stor grad av innsig eller høy grunnvannstand, sier produktansvarlig Kai Gabrielsen i Brødrene Dahl AS til Kommunalteknikk. I Asker kommune har ingeniør Kjetil Gautneb i Kommunalteknisk avdeling lang fartstid som rørleggermester og har sammen med produsenter jobbet fram en kumløsning i støpt plast for å unngå innsig i det han betegner som problemområder med høy grunnvannstand. 16 Kommunalteknikk nr

17 Konglungen er et av områdene i Asker med høy grunnvannstand. Grunnvannet sto tidligere halvannen meter inn i en betongkum som nå er fjernet etter et par års bruk. 100 års perspektiv Det er viktig at de anleggene vi nå etablerer skal holde i minst 100 år. Hele VA-Norge arbeider for dette, og vi må legge forholdene til rette for de neste generasjonene, mener Kjetil Gautneb. Det er først og fremst på utsatte steder vi må gå for denne type løsninger. Det er alltid en økonomisk avveining hva man skal gå for, og en «skreddersydd» PE-kum koster foreløpig om lag det dobbelte av en tradisjonell betongkum som masseproduseres, forklarer Gautneb. Selv har han arbeidet iherdig et års tid for å løse de utfordringene kommunalteknisk avdeling i Asker har møtt i et boligfelt på Konglungen. Gautneb er godt fornøyd med et konstruktivt og innovativt samarbeid med grossisten Brødrene Dahl og kumprodusent ØPD Group i Stathelle. Som et pilotprosjekt ønsket vi å prøve ut en tett kum. For oss er det viktig at kummen er tett også på grunn av brannvannsdekning. Den store fordelen med denne type kum er at det ikke blir noe innsig av forurenset vann i en drikkevannskum. Det er et lyst og tørt arbeidsmiljø ved entring av kummen. Det betyr også et trivelig arbeidsmilø med fast nedstigning, sier den rutinerte rørleggermesteren i Asker kommune. «Skreddersøm» Markedssjef i ØPD, Raymond Molund, karakteriserer samarbeidet med Brødrene Dahl AS og Asker kommune som spennende. Vi har gode erfaringer etter at vi ble kvitt en barnesykdom med kondensvann. Da vi startet med isolering av topplokket fjernet vi dette problemet, forklarer Molund. Alle gjennomføringer er sveiset både på innsiden og utsiden. Dermed blir armatur og innfestning forankret i kummen. Asker, Drammen og flere andre kommuner har vært med å utvikle en ny type konsoll, nettopp for å øke sikkerheten under arbeid i vannkummer. ØPD Group i Stathelle er faktisk Norges eneste rotasjonsstøpefirma med hovedsatsingsområde innefor VA og infrastruktur og hevder de har Nord Europas fremste kompetanse, fleksibilitet og kapasitet innenfor rotasjonsstøping. Selskapet utvikler produkter i samarbeid med kunder, og har i tillegg en rekke egenutviklede produktserier innenfor VA, infrastruktur, fornybar energi, industri og fiskeoppdrett. Mye av det som kommer fra Stathelle er nærmest å regne som skreddersøm, mener markedssjef Raymond Molund. Med denne typen løsning blir det ingen tæring eller korrosjon. Det er i seg selv med å øke levetiden. For oss er det viktig at kommunene blir med på pilotprosjekter av denne typen. Uten kommunalt engasjement kommer vi ikke videre. Kommunene vet hvor skoen trykker, sier Molund. Produktansvarlig Kai Gabrielsen i Brødrene Dahl AS har jobbet med nedstigningskummer for vann de siste 10 årene. En henvendelse fra Hvaler kommune startet den lange prosessen med å utvikle en skreddersydd kum for områder med høy grunnvannstand. Kommunal produktutvikling For meg er det viktig at vi er med på produktutvikling. Asker kommune blir en sterkere VA-kommune. Vi må være villig til å betale et par kroner ekstra for de beste produktene, og da snakker jeg om produkter som varer i minst 100 år. Nå skal vi følge opp dette prosjektet svært tett for å unngå at det blir feil ved dette nyanlegget. Vi har jeg brukt mye tid på dette prosjektet det siste året, og da er det viktig at det også fungerer godt, sier Kjetil Gautneb til Kommunal Teknikk. Vil fungere godt Teknisk sjef Anders Nygård ved Kongsberg Esco har levert det meste av innholdet i nedstigningskummen. Han tror PE-kummen vil fungere godt. Nå får rørleggerne en helt annen hverdag, og det samme med brannvesenets folk dersom de skulle få behov for å komme ned i kummen. Her er det dessuten ventiler av god kvalitet. Det er valgt et modulært ventilkonsept der man kan bygge det man ønsker i kummen. Man kan velge dimensjoner og man kan sette integrerte muffer rett inn i enheten, forklarer han, i det kummen løftes på plass, og festes til forankringsklossen. RIA VENTILER en vanntett løsning Stort utvalg i sluse, spjeld og kuleventiler for ethvert behov til fiskeindustri og oppdrettsnæringen. Materialer: PE/PVC-plast og rustfritt/syrefast eller spesialstål. Vi sveiser PE rør komponenter etter behov. Se mer på Vardheiveien Bryne Tlf Fax: Kommunalteknikk nr

Vann i By Havstigning og Ekstremnedbør

Vann i By Havstigning og Ekstremnedbør Vann i By Havstigning og Ekstremnedbør Bakgrunn og utfordringer i Sandnes sentrum Workshop Framtidens byer i Sandnes Odd Arne Vagle Seniorrådgiver 09. april 2013 Kultur og byutvikling stab Oversvømmelse

Detaljer

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig.

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig. (13) Grøftefrie løsninger. NoDig. Bruk av NoDig-metoder for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Magnar Sekse, VA-etaten - Bergen kommune Infrastrukturdagene 2010, 11.febr.ms 1 Hva kjennetegner NoDig-løsninger.

Detaljer

Overvann og økt nedbørsintensitet

Overvann og økt nedbørsintensitet Overvann og økt nedbørsintensitet Fagkonferanse: plan- og byggesak DFDS Seaways Oslo- København 3.november 2014 Odd Arne Vagle Seniorrådgiver Kultur og byutvikling stab Oversvømmelse i Sandnes 1960 Oversvømmelse

Detaljer

VA-miljøkalkulator. Geir Henning Hansen Asplan Viak AS. Norsk vannforening 10.03.2011

VA-miljøkalkulator. Geir Henning Hansen Asplan Viak AS. Norsk vannforening 10.03.2011 VA-miljøkalkulator Geir Henning Hansen Asplan Viak AS Norsk vannforening 10.03.2011 Utblokking Retningsstyrt boring Strømperenovering PU-Liner Ved NoDig oppnås Minimale inngrep Økonomiske besparelser Raskere

Detaljer

Kilmaendring Mulighetsstudie for Sandnes

Kilmaendring Mulighetsstudie for Sandnes Kilmaendring Mulighetsstudie for Sandnes Nettverkssamling Framtidens byer Litteraturhuset 07.oktober 2013 Odd Arne Vagle Seniorrådgiver Stab Kultur og byutvikling Klimaendringer og havstigning 2100 Normalvannstand

Detaljer

NoDig: Miljø- og kostnadseffektiv ledningsfornyelse. VA-dagene i Midt-Norge, 27.10.2010. arve.hansen@asplanviak.no

NoDig: Miljø- og kostnadseffektiv ledningsfornyelse. VA-dagene i Midt-Norge, 27.10.2010. arve.hansen@asplanviak.no NoDig: Miljø- og kostnadseffektiv ledningsfornyelse arve.hansen@asplanviak.no VA-dagene i Midt-Norge, 27.10.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 Miljøregnskap NoDig vs. åpen grøft

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett:

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Årskonferanse 5.-6. september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Hva er de sentrale utfordringene framover? Bransjens satsing på et nasjonalt kompetansesenter møter dette behovene? Per Øystein Funderud,

Detaljer

Klimaendringen utfordringer for Sandnes

Klimaendringen utfordringer for Sandnes Klimaendringen utfordringer for Sandnes Klimatilpasningsdagene 2016 Sandnes 25-26 august Odd Arne Vagle Seniorrådgiver i Sandnes kommune Klimaendring og vannstand i 1993 ca. kote + 1,10 Klimautforfordringene

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS i Hå kommune VA Yngre 25.4.2017, Kristiansand Eirik Sør-Reime Hå kommune : Hå ligger ca 4 mil sør for Stavanger Størrelse 256 km2 18.600 innbyggere 6 tettsteder 365 km avløpsledninger

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Gravefrie rørleggingsmetoder - Miljøvennlig og rimelig

Gravefrie rørleggingsmetoder - Miljøvennlig og rimelig Gravefrie rørleggingsmetoder - Miljøvennlig og rimelig arve.hansen@asplanviak.no Høstkonferansen - Molde. 04.11.2010 10.11.2010 VA-dagene i Midt-Norge 27.10.2010 10.11.2010 VA-dagene i Midt-Norge 27.10.2010

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger hvordan fastlegge tilstand /kvalitet på eksisterende ledningsnett valg av aktuelle metoder og løsninger oppgraving eller

Detaljer

Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering

Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering Presentasjon på Klimatilpasningsdagene i Sandnes 25. august 2016 Per Møller-Pedersen, Storm Aqua AS Klimaendringer Rapporten «Klima i Norge 2100»

Detaljer

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014 Velkommen til Ålesund VA-yngreseminar 2014 Einar Løkken Avdelingsingeniør Ålesund kommune avdeling VAR-utbygging. Utdanning 3-årig Bachelor Bygg ingeniør. Har jobbet i Ålesund kommune siden juni 2011.

Detaljer

Ledningsfornyelse i Norge: Forvalter vi ressursene riktig?

Ledningsfornyelse i Norge: Forvalter vi ressursene riktig? SSTT, Oslo 2016 Ledningsfornyelse i Norge: Forvalter vi ressursene riktig? 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann Nei. Men vi har erkjent utfordringene. Og vi er i gang med jobben. Men vi må skru opp tempoet.

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Utskifting eller NoDig? Ja takk, begge deler!

Utskifting eller NoDig? Ja takk, begge deler! Det årnær sæ! Det er fali det! 1 Utskifting eller NoDig? Ja takk, begge deler! Status Fornyelsestakten i drikkevannsnettet ligger i størrelsesorden 0,6 % Fornyelsestakten i avløpsnettet ligger i størrelsesorden

Detaljer

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende FORELESER ARNE HANSEN November 2009 Vinger Takst og Byggvurdering AS PROSJEKTERING BYGGELEDELSE RÅDGIVNING Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Anlegg. Drift. Kontroll

Anlegg. Drift. Kontroll Anlegg Drift Kontroll BEDRIFTEN Etablert: 1973 Lokalisering: Ansatte: Lokaler: Eikelandsosen i Fusa Kommune 8 personer Egne lokaler på 3.400 m2 tomt 234 m2 kontor 886 m2 verksted/lager 360 m2 lagerhall

Detaljer

Hvordan helautomatisk bakteriemåling brukes i forbedring av vannovervåkningen RASK I AUTOMATISERT I FJERNSTYRT

Hvordan helautomatisk bakteriemåling brukes i forbedring av vannovervåkningen RASK I AUTOMATISERT I FJERNSTYRT Hvordan helautomatisk bakteriemåling brukes i forbedring av vannovervåkningen RASK I AUTOMATISERT I FJERNSTYRT COLIFAST AS 25 års FoU - Utvikler, produserer, selger Rask påvisning av indikatorbakterier

Detaljer

Bedre samordning av ledninger i grunnen: Hva er på gang og hvordan kan det løse utfordringer i kommunene?

Bedre samordning av ledninger i grunnen: Hva er på gang og hvordan kan det løse utfordringer i kommunene? VA-dagane på Vestlandet 2013 Bedre samordning av ledninger i grunnen: Hva er på gang og hvordan kan det løse utfordringer i kommunene? 1 Toril Hofshagen, Norsk Vann Ledningsnettet er «på veg opp av grøfta»

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner, FoU og kommersielle bedrifter om utvikling av kunnskap om grønne løsninger for tettsteder og byer

Samarbeid mellom kommuner, FoU og kommersielle bedrifter om utvikling av kunnskap om grønne løsninger for tettsteder og byer Samarbeid mellom kommuner, FoU og kommersielle bedrifter om utvikling av kunnskap om grønne løsninger for tettsteder og byer Presentasjon på ROBÆR seminar «Robuste og bærekraftige lokalsamfunn i Norge»

Detaljer

Ledningsfornyelse i norske kommuner

Ledningsfornyelse i norske kommuner Hallingtreff 2016 Ledningsfornyelse i norske kommuner 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann Holder kommunene høyt nok tempo? Nei, ikke på landsbasis 2 Status nasjonalt (KOSTRA 2014) 43.800 km komm. vannledninger

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1:

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1: Avløp og lokal overvannsdisponering Vær Smart Lillehammer, 26 januar 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet SEPARATSYSTEM BESTÅENDE AV EGEN LEDNING FOR OVERVANN ( ) OG SPILLVANN

Detaljer

Tilstandskartlegging og fornyelse av ledningsnettet

Tilstandskartlegging og fornyelse av ledningsnettet Tilstandskartlegging og fornyelse av ledningsnettet Seniorforsker Jon Røstum Jon.Rostum@sintef.no Teknologi for et bedre samfunn 1 KOSTRA: årlig fornyelse pr 2012 Avløp 0,48 % Vann - 0,66 % Nasjonalt mål

Detaljer

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr Moss kommune NOU 2015:16 Overvann i byggesakene Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr. 477 74 400 Tiltak for å redusere skadevirkningene må planlegges Endret klima, mer totalnedbør, mer intens

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre Kommunalteknikk 2008 30.oktober 2008 I veien for hverandre Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen, rastad @ online.no, 32 83 92 90 1?? CR 2 En komplisert infrastruktur Krysset Karl

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Utfordringer for VAsektoren

Utfordringer for VAsektoren VA-dagene Innlandet 2013 Utfordringer for VAsektoren i Norge -investeringsbehov, klimatilpasning, ledningsfornyelse mv. -verktøy og hjelpemidler 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann 2 Hvordan står det egentlig

Detaljer

Fakta om Xylem pumpeutleie. Gode råd til alle pumpebrukere

Fakta om Xylem pumpeutleie. Gode råd til alle pumpebrukere Pumpeutleie Fakta om Xylem pumpeutleie Lønnsomhet Ofte kan det lønne seg å leie. Leien er lav og du kan gjennomføre arbeidet med mindre innsats av egenkapital, da Xylem i realiteten låner deg de pengene

Detaljer

Lillestrøm

Lillestrøm Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Lillestrøm 07.12.2010 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling.

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune Hogne Hjelle, Bergen kommune Norsk Vanns årskonferanse 1. 2. september 2015 Kommuneplanens

Detaljer

relacom@micro trenching

relacom@micro trenching relacom@micro trenching Rask og miljøvennlignedgraving av fiberkabel i veigrunn Ny teknologi for framføring av fiber Jobb mer effektivt! Reduser kost! Relacom - en oversikt Verden største nettuavhengige

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ODDA KOMMUNE Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø PLUGGKJØRING AV TRYKK- OG PUMPELEDNINGER Rammeavtale F02 19.09.2016 For innhenting av tilbud JIOKL JIN JIN D01 18.01.2016 Godkjenning av oppdragsgiver

Detaljer

Fordrøyningsmagasin. Prinsippskisse av rørmagasin

Fordrøyningsmagasin. Prinsippskisse av rørmagasin Prinsippskisse av rørmagasin Fordrøyningsmagasin Behovet for fordrøyning er størst i urbane områder som er fortettet av bygg, parkeringsarealer og andre tekniske installasjoner. Betongrør kan installeres

Detaljer

til betongbrønner med kjegle

til betongbrønner med kjegle Produktkatalog 2017 Innhold til betongbrønner med kjegle Universal SPESIALMÅL UNIVERSELL, konisk SPESIALMÅL konisk TX11 Ø100/110 universal... 10 TX11 Ø125 universell... 10 TX11 Ø150/160 universell... 10

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Uansett utfordring, holder våre løsninger deg på tørr grunn. Xylem Pumpeutleie er løsningen når vannet er en utfordring!

Uansett utfordring, holder våre løsninger deg på tørr grunn. Xylem Pumpeutleie er løsningen når vannet er en utfordring! Uansett utfordring, holder våre løsninger deg på tørr grunn Xylem Pumpeutleie er løsningen når vannet er en utfordring! Ingen gjør det bedre enn oss når det gjelder flytting av vann. Alt fra planlegging,

Detaljer

Løsninger: Overordnede strategier

Løsninger: Overordnede strategier Løsninger: Overordnede strategier Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Foto: Olav Fergus Kvalnes (2014) Alt. 1:

Detaljer

VA-utfordringar i ein by i vekst. Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune

VA-utfordringar i ein by i vekst. Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune VA-utfordringar i ein by i vekst Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune Sandnes kommune Sandnes ligger på Nordjæren, vi grenser mot blant annet Sola, Stavanger og Klepp Vi er nå den raskest voksende

Detaljer

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Anleggsdagene 2014 Framtidens VA-systemer VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Tom A. Karlsen 1 Utfordringer i dag 20 50 % lekkasjer både på vann- og avløpsledninger? Lav fornyelsestakt Mangelfulle reservevannforsyninger

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

Planprosesser gode premisser også for VA-faget

Planprosesser gode premisser også for VA-faget Planprosesser gode premisser også for VA-faget Terje Eithun Planprosesser - muligheter for påvirkninger Pbl 11-1 setter som krav at alle kommuner skal ha en arealplan som viser sammenheng mellom framtidig

Detaljer

Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet?

Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet? Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet? Seniorforsker Jon Røstum Jon.rostum@sintef.no Teknologi for et bedre samfunn 1 Hva er riktig fornyelsesbehov? 2 %? 1 %? Kilde: VAV årsrapport 2011

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt?

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt? Maskinentreprenørenes Forbund: Seminar 7: Kampen om grøfta VA-entreprenørene setter dagsorden Kommunalteknikk 2008 30. oktober 2008 Er mer prefabrikkering i VA-grøfter løsningen? Prefabrikkering før og

Detaljer

Klimatilpasning og overvannshåndtering Tiltak og utfordringer Fylkesmannen i Rogaland, 3. juni 2016 Kirsten Vike Sandnes kommune

Klimatilpasning og overvannshåndtering Tiltak og utfordringer Fylkesmannen i Rogaland, 3. juni 2016 Kirsten Vike Sandnes kommune Klimatilpasning og overvannshåndtering Tiltak og utfordringer Fylkesmannen i Rogaland, 3. juni 2016 Kirsten Vike Sandnes kommune Strategier og planer Bestemmelser i kommuneplanen Hovedplan avløp og vannmiljø

Detaljer

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder VA-dagene på Vestlandet 2015 10. september 2015 Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder Trym Trovik siv.ing Prosjekt/ byggeleder Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune Fornying av ledninger

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

Torleiv Robberstad (V) satte fram følgende forslag under overskriften Været og kommunaltekniske anlegg, som eventueltsak 27.02.

Torleiv Robberstad (V) satte fram følgende forslag under overskriften Været og kommunaltekniske anlegg, som eventueltsak 27.02. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801564 : E: 614 G33 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 12/09 KONSEKVENSER AV

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse E-post: monica.nesse@sandnes.kommune.no,

Detaljer

Klimaendringer og kritisk infrastruktur.

Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet og programmet Framtidens byer er initiativ for å tilpasse seg klimaendringene. Hva konkret bør man gjøre? Trondheim

Detaljer

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Lørenskog kommune, Kommunalteknikk v/yvona Holbein, Stort fordrøyningsområde/park, Fourth Ward Park, Atlanta, USA 1 Agenda 1. Strategi

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunalteknikk Ansvarsområder

Kommunalteknikk Ansvarsområder Kommunalteknikk Ansvarsområder Kommunal vannforsyning Kommunal avløpshandtering Kommunale veger Trafikksikkerhet Parkeringsordning Parker Damsikkerhet Hoklingen Kommunalteknikk Magne Magne Farstad Farstad

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

«Nye» krav til håndtering av overvann?

«Nye» krav til håndtering av overvann? «Nye» krav til håndtering av overvann? FROKOSTMØTE: BYNATUR 16.Nov 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Vincent Callebaut Paris sentrum 2100 Lørenskog sentrum 2017 Den norske (avløps)modellen

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

Praktiske løsinger for overvannshåndtering

Praktiske løsinger for overvannshåndtering Praktiske løsinger for overvannshåndtering Presentasjon ved Byutviklingsseminar 2016 om klimatilpasning og overvann Stavanger, 3. juni 2016 Per Møller-Pedersen, Storm Aqua AS Skjæveland Gruppen En innovativ

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år

Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år - Aktuelle metoder for ulike rørmatrialer - Tilknytning av stikkledninger/anboringer - Hvilke ledningsdimensjoner er mest aktuelle

Detaljer

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox Bærekraft og langsiktighet i prosjektering NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox NAL ECOBOX Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en oppdragsfinansiert

Detaljer

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien LOD-tiltak Oddvar Lindholm NMBU Bruk 3-leddsstrategien i planene Tallene er eksempler og må tilpasses lokalt. Fang opp og infiltrer alle regn

Detaljer

NOU:10 Tilpassing til eit klima i endring Overvannshåndtering og klimatilpasning

NOU:10 Tilpassing til eit klima i endring Overvannshåndtering og klimatilpasning NOU:10 Tilpassing til eit klima i endring Overvannshåndtering og klimatilpasning Cathrine Andersen Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning i Norge - historikk Nasjonal

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet Hvorfor kartlegge risikofaktorer 1 Hvordan kartlegge/simulere problemer Områder med høyt vannforbruk, lavt trykk, høybrekk med mer

Detaljer

SMART LEDNINGSFORNYELSE

SMART LEDNINGSFORNYELSE SMART LEDNINGSFORNYELSE PRESENTASJON AV NY NORSK VANN RAPPORT VA-KONFERANSE 2017 DRIFTSASSISTANSEN MØRE OG ROMSDAL 10. MAI 2017 KL 15:30 HILDE NYSTOG AAS 2017-05-20 1 Formålet med rapporten Vekke interesse

Detaljer

Foto Flemming Larsen. GVD Sommerseminar, velkommen!

Foto Flemming Larsen. GVD Sommerseminar, velkommen! Foto Flemming Larsen GVD Sommerseminar, velkommen! Dagens program: Kl Tema Ansvarlig 11.00- LUNSJ 11.45 11.45 Velkommen - Status i GVD-programmet Fruene Haugestad Arild Eek og Ragnhild Leirset 12.00 Fordeler

Detaljer

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato:

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato: Utblokking av vannledning - Storgata SHA-plan Dato: 2014-05-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 533977 Utblokking av vannledning - Storgata Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Felleskummer for vann og kloakk mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering?

Felleskummer for vann og kloakk mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering? Felleskummer for vann og kloakk mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering? Erling Aass er overingeniør i Drammen kommune. Geir Henning Hansen er siv. ing.

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

Oppdragsgiver Leksvik kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Vanvikan p-plass - oppgradering

Oppdragsgiver Leksvik kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Vanvikan p-plass - oppgradering PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Vanvikan p-plass - oppgradering INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

20 kommuner / int. 7 kommuner 8 A/S 76 A/S. Mine erfaringer 21.09.2012. RIN-utvikling: Medlemmer. Trygg og god atkomst til VA-nettet:

20 kommuner / int. 7 kommuner 8 A/S 76 A/S. Mine erfaringer 21.09.2012. RIN-utvikling: Medlemmer. Trygg og god atkomst til VA-nettet: Trygg og god atkomst til VA-nettet: 20. September 2012 Nedstigningskummer Hygiene i felleskummer Sikkerhet i vannkummer (Forslag til nye krav) arve.hansen@asplanviak.no yngvar.heimstad@hotmail.no Mine

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET 1.5.16 Bakgrunn Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplaner i Søgne kommune også lages rammeplan for vann og avløp

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Endringer i byggherreforskriften. Hva betyr det for aktørene i næringen?

Endringer i byggherreforskriften. Hva betyr det for aktørene i næringen? Endringer i byggherreforskriften Hva betyr det for aktørene i næringen? Mandat Tydeliggjøring av forskriften og kommentarene. Under revideringsarbeidet skal vi vurdere revidering av bestemmelsene om byggherrens,

Detaljer

Hvorfor sanere vann og avløpsnett?

Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Ambisjonsnivå for Ullensaker kommune Info om planer for nytt vannverk Hvilke besparelser kan oppnås ved økt sanering? Hvor ligger utfordringene i fremtiden? v/ Eivind

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

Rulletrapper og rullende fortau med fallsikring

Rulletrapper og rullende fortau med fallsikring Rulletrapper og rullende fortau med fallsikring NEX# LEVEL SIKKERHET ThyssenKrupp Rulletrapper 2 3 01 FALLSIKRINGER VELKOMMEN TIL NEX# LEVEL 02 SIKKERHET 03 FORSKRIFTER 04 UTFØRELSE 05 FABRIKK 06 LOKALT

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

20 kommuner / int. 76 A/S. 7 kommuner 8 A/S. Mine erfaringer 11.03.2013. RIN-utvikling: Medlemmer. Trygg og god atkomst til VA-nettet: 14.

20 kommuner / int. 76 A/S. 7 kommuner 8 A/S. Mine erfaringer 11.03.2013. RIN-utvikling: Medlemmer. Trygg og god atkomst til VA-nettet: 14. Trygg og god atkomst til VA-nettet: 14. mars 2013 Nedstigningskummer Hygiene i felleskummer Sikkerhet i vannkummer (Forslag til nye krav) arve.hansen@asplanviak.no yngvar.heimstad@hotmail.no Mine erfaringer

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Orstad Utviklingsselskap AS Tekniske planer Orstad - VVA og grønt. SHA-plan Orstad. Dato:

Orstad Utviklingsselskap AS Tekniske planer Orstad - VVA og grønt. SHA-plan Orstad. Dato: Tekniske planer Orstad - VVA og grønt SHA-plan Orstad Dato: 2014-10-21 SHA-plan Orstad 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

SHA-plan. Ka og koffør??

SHA-plan. Ka og koffør?? SHA-plan Ka og koffør?? Du skal være forsiktig med hvem du lytter tildet som går inn i din hjerne går ikke ut igjen! Byggherreforskriften Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser.

Detaljer