Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver."

Transkript

1 Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2007 Mandag 14. januar 2008 kl. 09:00-15:00 Bokmål Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. NB: Skriv helst med kulepenn, eventuelt med blyant. Rettinger i teksten gjøres med overstrykninger, ikke med viskelær eller retteblekk. Trykk så hardt at du får leselige kopier. Husk at du ikke legger ark for innføring ovenpå hverandre, da vil gjennomslaget gå gjennom flere ark, og det blir vanskelig å lese kopien. Hjelpemidler: Formelsamling, norsk rettskrivingsordbok og kalkulator. Oddvar Oddvar Hansen (38) bor et par mil utenfor en stor by i Sør-Norge. Han avbrøt videregående skole fordi han var skoletrett, men klarte ganske snart å få seg jobb som hjelpemann i et transportfirma. Senere fikk han seg opplæring som sjåfør og deretter jobbet han i mange år som trailersjåfør, med mye kjøring nedover på kontinentet. Det var et oppstykket og slitsom liv, med mye uregelmessighet og lite søvn når han var ute på oppdrag. I de periodene han var hjemme og ventet på neste jobb, ble det mest til at han tok det med ro, slappet av og så på TV. I alderen levde han i et par samboerforhold, men begge gikk i oppløsning etter kort tid. I det ene tilfellet var det problematisk å forholde seg til to mindreårige barn som samboeren hadde fra før, i det andre tilfellet ble det for mye mas om å vise seg hjemme og stille opp. Han måtte ha en viss frihet til å ordne seg slik han selv hadde behov for, syntes han. Kosthold og matlaging hadde Oddvar aldri interessert seg synderlig for. Da han hadde en samboer, var det hun som sto for matlaging, men når han bodde alene, ble det mest ferdigmat eller spising på en kiosk like ved. Når han var ute på oppdrag ble det utelukkende mat i gatekjøkken, og med mye Cola og potetgull mens han satt bak rattet. Røyken var også god å ha for å holde seg våken. Foran TV en ble det mye søtsaker utover kvelden. Og selv når han var hjemme, gikk det gjerne et par liter Cola om dagen. Fra 18-års alder til i dag har Oddvar som er 184 cm høy hatt en ganske betydelig vektøkning, fra 75 til 96 kg. I dag driver Oddvar sin egen lille transportforretning. Med en stor varebil tar han alle slags oppdrag, inkludert kjøring til andre steder i Sør-Norge, men først og fremst innen lokalregionen. Han har giftet seg med Maren (27) som jobber som kassadame i det lokale supermarkedet. De har et to år gammelt barn sammen, og har nettopp bygd seg en liten enebolig på tomta til Marens foreldre. Jobben krever mye av Oddvar. Det er mange transportfirmaer og stor konkurranse, så han sier nødig nei til et oppdrag, selv om dagene blir lange og han må være borte fra hjemmet i perioder. Oddvar og Maren måtte låne mye mer enn de hadde regnet med for å bygge huset, og det kan være vanskelig med de månedlige avdragene. Det hender ofte Oddvar blir liggende våken og funderer på hvorledes han skal klare å øke inntektene, men det å for eksempel utvide forretningen, kjøpe flere biler og ansette sjåfører, virker avskrekkende. Oddvar har problemer med å ha ansvar for andre enn seg selv. Han kan det med biler og vedlikehold, men regnskap og den slags er i alle fall ikke noe han verken har utdanning til eller anlegg for. For å roe ned alle bekymringene, tyr han til røyken og det blir som regel sigaretter om dagen. De beste stundene er når han kan sette seg ned foran TV og se på sport med noen halvlitere øl ved siden av. De siste par årene har Oddvar vært ganske mye plaget av smerter i brystet, også når han sitter stille. Noen ganger slår hjertet så raskt og voldsomt at han blir helt skremt det virker som han kan dø når som helst. I forbindelse med slike anfall hender det at Oddvar blir kvalm og svimmel, og dersom Side1 av 11

2 han er ute og kjører når anfallet kommer, må han kjøre til siden og vente en stund før han kjører videre. I de siste ukene har Oddvar også vært veldig plaget av tørste, han har drukket mer Cola enn vanlig, og måttet stoppe bilen ofte for å late vannet. I tillegg har han følt seg slapp og uopplagt, og han har irritert seg mye over små ting som kona har sagt og gjort. Ja, til og med gamle kunder har han følt har vært vrange og oppført seg på en lite hyggelig måte. Selv tenker Oddvar at han må være stressa, men han nevner ingenting om plagene, verken til kona eller til andre. Det beste må være å tenke og fundere minst mulig på disse tingene, det blir han sikkert bare verre av. Dessuten er det vel slik at de aller fleste har noen kroppslige problemer og vansker som de må stri med? Oddvars mor hadde vært plaget av angst som hun kalte nervøst hjerte, men det var vel noe som var forbeholdt kvinnfolk først og fremst? Dessuten var det visst ikke så farlig, men mest ubehagelig? Bortsett fra en poliklinisk behandling av et armbrudd for seks år siden, har Oddvar så å si ikke vært i kontakt med helsevesenet siden han gikk i videregående. Legebesøk tar veldig mye tid, og uansett kan han jo ikke sykemelde seg. Det har han ikke råd til. Ved vanlig influensa og omgangssyke skal det svært mye til før Oddvar holder seg hjemme og i ro. Han kutter heller litt ned på oppdragene og hviler når han kommer hjem. Heller ikke tannlege har Oddvar funnet noen grunn til å oppsøke, selv om han blør ganske mye fra tannkjøttet når han tar en rask tannpuss om kvelden. Det med blod i spyttet betyr vel bare at han pusser skikkelig godt? Han jo alltid hatt sterke tenner, det har i alle fall moren hans sagt. Kona har merket at ikke alt er i orden med Oddvar, og hun presser ham til å oppsøke lege. Her finner legen et blodtrykk på 170/105 og sukker i urinen. I - Humanbiologi Oppgave 1 Oddvar har et kosthold rikt på karbohydrater. a) Hvilke typer karbohydrater finnes det i kostholdet, og hva bruker vi det til i kroppen? b) Hvordan reguleres kroppens sukkernivåer? c) Noen personer kan ikke regulere blodsukkeret. Hvilke tilstander er det som kan oppstå? Oppgave 2 Oddvar hadde ved besøk hos lege et blodtrykk på 170/105. a) Hva heter sifrene over og under streken, og hva sier de om hjertets arbeid? b) Hvordan reguleres det arterielle blodtrykket? II - Statistikk Universitetet i Oslo har i løpet av de siste tretti årene gjennomført en stor undersøkelse i Oslo (Kjenn din kropp-undersøkelsen). 202 menn og 197 kvinner var med i undersøkelsen. I tabellen finner du gjennomsnittlig BMI for de ulike årene. (BMI er vekt i kg dividert med kvadratet av kroppshøyden i meter.) År Menn Kvinner Side2 av 11

3 Oppgave 3 Regn ut økning av gjennomsnittlige BMI per år i periodene og for menn og kvinner. (Det gikk syv år mellom målingene.) Hvis økningen forsetter som fra 1992 til 2006, kan du predikere forventet gjennomsnittlig BMI for menn i 2013? Oppgave 4 Er det signifikant forskjell mellom BMI for menn og kvinner i 2006? For å konstruere testen trenger du å vite at standardavvik dette året for menn var 7.1 og for kvinner 2.1. Hva kan du konkludere fra testen? Oppgave 5 En BMI høyere enn 25 kg/m 2 defineres som overvekt. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt mann i Oslo var overvektig i 2006? Du kan anta at BMI er normalfordelt i befolkningen. Oppgave 6 Vi har også informasjon om hvor mye brus disse mennene drakk pr dag, i gjennomsnitt. Her er et plott av brusinntak (i liter) mot BMI (i kg/m 2 ) med regresjonslinje. Forklare hva dette er og hva du kan konkludere fra regresjonsplottet. III - Atferdsfag Oppgave 7 Hva menes med stressor, stressreaksjon og stress? Ta gjerne utgangspunkt i Oddvars situasjon. Oppgave 8 Beskriv noen ulike typer mestringsstrategier. Side3 av 11

4 Oppgave 9 Hvilke(n) type(r) mestringsstrategi(er) bruker Oddvar? Oppgave 10 Hva mener vi med helseatferd? Oppgave 11 Hvilken form for helseatferd viser Oddvar? IV Samfunnsmedisin/forskningsmetode Oppgave 12 Tannhelsen er klart dårligst i lave sosioøkonomiske grupper. Nevn tre mulige årsaker til dette. Oppgave 13 Det blir flere og flere overvektige i Norge. Nevn fire sykdommer som forekommer med økt hyppighet blant overvektige. Oppgave 14 Oddvar har mange risikofaktorer i sin livsstil. Men det er ikke bare individuell livsstil som påvirker helsen. Beskriv fire fysiske miljøfarer i samfunnet som påvirker folkehelsen i Norge i dag. Oppgave 15 a) Hva mener vi med begrepet primærforebygging? b) Beskriv tre måter samfunnet/helsemyndighetene kan drive primærforebygging av kostholdsrelaterte sykdommer på. Oppgave 16 Begreper som pasientautonomi og beslutningskompetanse brukes mye i medisinsk etikk. Kan du gjøre rede for hva som ligger i begrepet pasientautonomi? Hva karakteriserer en pasient som er beslutningskompetent? En forutsetning for medvirkning og selvbestemmelse med hensyn til helsehjelp er å gi god og forståelig informasjon til pasient og familie. Hva anser du som særlig viktige komponenter i informasjon til Oddvar og hans pårørende og hvorfor er pasientinformasjon så viktig? Oppgave 17 I Danmark ble et tilfeldig utvalg på personer trukket fra Folkeregisteret. Målpopulasjonen var alle danske statsborgere over 15 år med bopel i Danmark. Av de inviterte, deltok personer. Frafallet fordelte seg ulikt med hensyn til alder, kjønn og bosted. Det var høyere blant eldre kvinner, blant enslige og blant bosatte i København. Ved intervjuet ble deltakerne spurt: "Har du nå, eller har du tidligere hatt noen av disse sykdommene?" Deretter fikk deltakerne se en liste med 22 diagnoser. Figuren viser svarene for diagnosen diabetes. Side4 av 11

5 a. Hvilken type design ble brukt? b. Hvilket sykdomsmål er brukt i figuren? c. Gjør rede for mulige systematiske feil i denne studien. d. Hvorfor ønsker myndighetene at det utføres epidemiologiske studier over forekomst av sykdom og risikofaktorer for sykdom? Side5 av 11

6 SENSORVEILEDNING MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 HØST 2007 Humanbiologi Oppgave 1 a) Karbohydrater finnes i form av monosakkarider (eks glukose), disakkarider (eks sukrose og laktose), polysakkarider (eks stivelse og fiber). Glukose er et energisubstrat som inngår i Krebs syklus i mitokondrier. Særlig hjernens celler er avhenging av glukose som energisubstrat. Fiber er definert som noe vi ikke kan fordøye. b) Et overskudd av glukose lagres i kroppens fettceller, og noe kan omdannes til glykogen i leveren. Når sirkulerende glukosenivå øker som ved et måltid, vil insulin frisettes fra beta-celler i pankreas/bukspyttkjertelen og øke cellens opptak av glukose. Hvis sirkulerende glukosenivåer blir lave, vil alfa-celler i pankreas produsere glukagon, som konverterer glykogen til glukose. I tillegg har vi binyrebarkhormonene glukokortikoider, som ved stress situasjoner kan øke blodsukkernivået ved å bryte ned muskelceller til aminosyrer, og lage sukker av det via glukoneogenese. c) Type 1 diabetes: autoimmun sykdom med ødeleggelse av beta-celler. Tilførsel av insulin nødvendig. Type 2 diabetes: Normal eller nær-normal insulin produksjon, men perifere celler kan ikke nyttegjøre seg det. Oppgave 2 a) Overtrykket (170 mmhg) er det systoliske trykket, og reflekterer trykket i de store arterier når hjertet kontraherer seg. Undertrykket er det diastoliske trykket, som reflekterer trykket i de store arterier når hjertet fylles. Rettet av Guro Valen b) Blodtrykket påvirkes av hjertets minuttvolum og total perifer motstand, som påvirkes av hormoner og nerver. Minuttvolumet: Slagvolum bestemmes av venøs tilbakestrømming og hjertemuskelens evne til å trekke seg sammen (kontraktilitet). Kontraktiliteten påvirkes av hormoner (adrenalin) og nerver (sympaticus, noradrenalin), og øker ved eks fysisk arbeid. Minuttvolum bestemmes også av hjertefrekvens. Hjertets frekvens bremses av det parasympatiske nervesystemet, økes av det sympatiske, og økes av hormonet adrenalin. Total perifer motstand: bestemmes særlig av arteriolenes diameter, som forandres under kontroll av hormoner (kontraksjon av glatt muskulatur ved adrenalin påvirkning) og det sympatiske nervesystemet (kontraksjon fra noradrenalin) som øker perifer motstand. Dessuten vil lokale metabolske forandringer påvirke kartonus (den reduseres av for eksempel nitrogen oksid og prostacyclin, og øker av endotelin). Langsiktige forandringer i blodtrykket er under regulering av nyrene, via deres regulering av væske og elektrolytter. Statistikk Oppgave 3 Økning per år: Side6 av 11

7 menn: = / 7 år = kg/m 2 per år i periode = / 7 år = kg/m 2 per år i periode kvinner: = / 7 år = kg/m 2 per år i periode = / 7 år = kg/m 2 per år i periode Hvis økning forsetter som fra 1991 til 2006, dvs ( )/2 = 1.15 kg/m 2 gjennomsnittlig per 7 år, så forventer jeg at BMI for menn i 2013 er = kg/m 2. Oppgave 4 Sammenlikning av to gjennomsnitt, ikke paret. 2 utvalg t-test. Ho: μ 1 = μ 2 Ho: μ 1 μ 2, hvor μ 1 er forventet BMI for menn i 2006, μ 2 er forventet BMI for kvinner i 2006, Signifikansnivå= 0.05 Vi bruker: s f = sqrt ( (201 * * 4.4) /397 ) = 5.26 t = 2.3 / {5.26 * sqrt(0.01) } = 4.37 Teststørrelsen er Studentfordelt med n1 + n2 2 = 397 frihetsgrader når Ho gjelder. t er veldig stor, og er ut av tabellen, for både t-fordeling og normalfordeling. Vi kan dermed fastslå at p-verdien er veldig liten.. 2-sidig test, p-verdien er mindre enn 0.01 Forkaster Ho: det er en signifikant forskjell i BMI mellom menn og kvinner i Oppgave 5 Side7 av 11

8 μ = 26.5, s = 7.1 Med n=202 har vi et stort utvalg, 201 frihetsgrader i en t-fordeling: vi kan bruke normalfordelingen. Anta: X er normalfordelt med forventing 26.5 og standardavvik P(X > 25) = = P( (X-26.5)/7.1 > ( )/7.1 ) = P(Z> ) = P(Z < 0.21) = Sannsynligheten for at en mann i Oslo har BMI større enn 25 kg/m 2 (overvekt) er Oppgave 6 Dette er et spredningsplott med en estimert lineær regresjonsmodell: BMI = a + b*brus. Regresjonslinja BMI = a + b*brus viser at b er positiv, dvs. en viss økning av BMI når brusinntaket øker. Men det er stor spredning av data. Det er ikke klart om regresjonslinja er signifikant, men den kan være det, fordi det er mye data (høy N). Høyt brusinntak kan forklare deler av høy BMI (overvekt) hos menn. Sannsynligvis står økt brusinntak også generelt for en mindre sunn og mer kaloririk ernæring. Side8 av 11

9 Atferdsfag Oppgave 7 Stress er en prosess som innebærer at en stressor (en belastende påvirkning) utløser en stressreaksjon (psykologisk og fysiologisk respons på denne belastningen). Det er viktig å skille mellom disse tre begrepene: stressoren (belastningen), stressreaksjonen og stress (prosessen). En stressor kan være akutt, uforutsigbar eller en kronisk belastende tilstand. En psykologisk stressreaksjon er pasientens opplevelse av påkjenningen. Fysiologiske stressreaksjoner handler om aktivering av sympatikus, HPA-aksen (hypothalamus-hypofyse-binyrebark) etc. Dette er nærmere omtalt i Kap. 8 i læreboka i medisinske atferdsfag. Kandidaten bør drøfte om det er rimelig å forstå pasientens plager (søvnproblemer, smerter i brystet, svimmelhet og kvalme samt tørste og hyppig vannlating) som reaksjoner på stressorene i form av press i jobben og økonomiske bekymringer. I den nye læreboka: Helse, sykdom og atferd er disse problemstillingene beskrevet i Kap. 4. Oppgave 8 Stressmestring er beskrevet i Innføring i medisinske atferdsfag - kap 8, spesielt i underkap. Hva slags mestringsstrategier har pasienten din? s. 123 der Tilnærmingsmestring og Unngåelsesmestring er beskrevet, bl.a. i Fig. 11 innenfor forskjellige strategimønstre som handlingsorientert, sosial, emosjonell og kognitiv strategi. Oppgave 9 Kandidaten bør kunne resonnere seg fram til at Oddvar har en unnvikende stressmestring som særlig gir seg uttrykk i fravær av emosjonelle og kognitive strategier. Oppgave 10 Helseatferd kan defineres som:..betegnelsen på atferd som har positive eller negative konsekvenser for helse (kommer før symptomer/plager), eks. er røyking, kosthold, fysisk aktivitet og lignende. En annen definisjon er (Kasl & Kobb, 1966): enhver medisinsk anbefalelsesverdig handling som utføres frivillig av et individ som anser seg frisk, hvor handlingen vanligvis vil motvirke sykdom eller funksjonsnedsettelse og/eller føre til tidlig diagnose hos individer uten symptomer. Mangel på positiv helseatferd eller negativ helseatferd, også kalt risikoatferd kan gjenkjennes hos Oddvar ved bortfall av tidligere helsebringende aktiviteter og forfall til usunne vaner. Helseatferd er beskrevet i Vaglum et. al.: Innføring i medisinske atferdsfag kap. 7, underkap. Sykdomsatferd og helseatferd s. 104, og i kap. 11. s , spesielt underkap.: Helse og risikoatferd s I den nye læreboka Helse, sykdom og atferd er helseatferd beskrevet i kap. 10, s. 209 ff. Oppgave 11 Oddvar viser en negativ, risikopreget helseatferd i form av mye jobbing, usunn kost, røyking, lite mosjon. Samfunnsmedisin/forskningsmetode Oppgave 12 Ugunstige levekår i fosterperioden og tidlige barneår. Livsstil som skader tennene, røyking, usunt kosthold (sukker). Dårlig råd, kostnader ved tannlegebehandling. Mangelfull kunnskap om tannhygiene. Seleksjon. Mennesker med dårlig tannhelse tenderer til nedadgående sosial mobilitet. Oppgave 13 Koronar hjertesykdom Side9 av 11

10 Diabetes type II Høyt blodtrykk Visse muskel-skjelett sykdommer Gallestein Oppgave 14 Trafikk Inneklima Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø Luftforurensning Støy Klimaendringer? Oppgave 15 a. Primærforebygging er tiltak som sikter mot å forhindre sykdom hos de friske. b. Helseopplysning, avgift/pris, reklameforbud, begrense tilgjengelighet (f. eks. brusautomater på skoler). Oppgave 16 Autonomi kommer fra det greske begrepet, autos som betyr selv og nomos som betyr lov. Autonomi betyr således selvlovgivning eller i moderne ordbruk, selvbestemmelse. Autonomi er både en egenskap ved personer til å ta selvstendige og rasjonelle beslutninger og i medisinsk etikk et prinsipp om å respektere pasientens ønsker og behov, samt en rettighet pasienter har til å bestemme over den helsehjelp som gis dem eller tilbys. En beslutningskompetent pasient karakteriseres særlig ved kjennetegn som 1. at pasient er informert 2. kan forstå bearbeide informasjon, 3. har innsikt i konsekvenser av informasjon og beslutninger om helsehjelp og 4. at pasienten kan formulere egne ønsker og kan kommunisere. Generelt har pasienten rett til informasjon som er relevant for den behandling og helsehjelp som er aktuell. Informasjon skal gis på en forståelig måte og tilpasses situasjonen og pasientens evne til å motta informasjon, samt å bearbeide den. Generelt skal pasienten ha informasjon også om prognose, mulig effekt av behandling, risiko og bivirkninger ved behandling osv. I Oddvars tilfelle blir det viktig å tilpasse informasjonen til Oddvars aktuelle situasjon. Han er engstelig og stresset og har ikke tid til å være syk. Helseinformasjonen må gis på en slik måte at Oddvar kan forstå den, og på en måte som ikke gjør ham ekstra engstelig eller som gjør at han fortrenger informasjonen. Det er viktig å gi informasjon i riktige mengder, dvs. ikke alt på en gang, men heller følge ham opp med reglemessige intervall. Informasjon er viktig fordi den er grunnleggende for muligheten til å foreta autonome valg og for at pasienten skal kunne ha kunnskap om sine rettigheter. Ikke minst er informasjon viktig for tillit i lege/helsearbeider pasientforholdet. Det gir pasienten forutsigbarhet og trygghet og gir pasienten reell medbestemmelse over helsehjelpen.. (Ruyter, Førde og Solbakk, 2007, Medisinsk etikk, kap 3). Oppgave 17 Side10 av 11

11 a. Tverrsnittsdesign b. Prevalens (livstidsprevalens) c. Seleksjonsproblemer: Har trolig underestimert totalprevalensen av diabetes for 16+ åringer fordi frafallet var størst hos eldre kvinner, blant enslige og blant bosatte i København. Diabetesprevalens øker med økende alder og er trolig høyere i by-befolkninger (større andel med høy BMI, kostholdsforskjeller, forskjeller i fysisk aktivitet), og det er vanligvis mer sykelighet blant enslige. I og med at resultatene er presentert separat for kjønn og aldersgrupper i Figuren, vil det være størst feil i prevalensestimatet for eldre kvinner (80+ og år). Informasjonsproblemer: Trolig ingen systematisk feilklassifikasjon av sykdom noen vil feilaktig rapportere diabetes og andre vil feilaktig rapportere at de ikke har sykdommen. Selvrapportering av diabetes vil også bidra til usikkerhet uansett om det i seg selv bidrar til over- eller underestimering av sykdom. d. Forekomst: Finne omfanget av helseproblemet og hvor mange tilfeller som opptrer for å planlegge helsetjenesten (kan også gi ideer om risikofaktorer/årsaker til sykdom). Grunnlagsdata vil kunne benyttes som basismateriale for å vurdere endringer i forekomst f. eks. etter at tiltak har blitt satt i verk. Assosiasjoner / risikofaktorer for sykdommer: finne årsaker til sykdom og finne faktorer som kan testes ut i forebyggende strategier. Side11 av 11

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull H-06 Onsdag 21. februar 2007

Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull H-06 Onsdag 21. februar 2007 Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull H-06 Onsdag 21. februar 2007 Oppgavesettet er på 4 sider. Leif Anders Leif Anders (26) jobber på en bensinstasjon i hjembygda. Bortsett fra en

Detaljer

Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull V-06 Onsdag 16. august 2006

Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull V-06 Onsdag 16. august 2006 Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull V-06 Onsdag 16. august 006 Oppgavesettet er på 4 sider. Jens Jens Karlsen (53) hadde jobbet som daglig leder av en liten industribedrift i nesten

Detaljer

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen STUDIEÅRET 2010/2011 Individuell skriftlig eksamen IBI 210- Humanfysiologi i Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver.

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2009 Mandag 11. januar 2010 kl. 09:00-15:00 Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3 Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

Medsem/Odsem/Ernsem1 Ordinær eksamen, 1. semester Kull V-06 Mandag 12. juni, 2006 Bokmål

Medsem/Odsem/Ernsem1 Ordinær eksamen, 1. semester Kull V-06 Mandag 12. juni, 2006 Bokmål Medsem/Odsem/Ernsem1 Ordinær eksamen, 1. semester Kull V-06 Mandag 12. juni, 2006 Bokmål Katrine Du er fastlege for Katrine Haug (32) som kommer til deg ca. 4 måneder etter at hun fødte sitt andre barn.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Underveiseksamen i: STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Fredag 13.10.2006. Tid for eksamen: Kl. 09.00 11.00. Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Skoleeksamen i SOS Kvantitativ metode

Skoleeksamen i SOS Kvantitativ metode Skoleeksamen i SOS1120 - Kvantitativ metode Hjelpemidler Ordbok Alle typer kalkulatorer Tirsdag 30. mai 2017 (4 timer) Lærerbok (det er mulig mulig å ha med en annen, tilsvarende pensumbok, som erstatning

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003 BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 21-23 Innhold 1. Bakgrunn og frammøte... 2 2. Generell vurdering av helsa, risiko for hjerte-karsykdom og livsstil... 3 2.1 Generell vurdering

Detaljer

Mestring og egenomsorg

Mestring og egenomsorg Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar rendeseminar 16.11.12 Irene Kråkenes Tyssen Stiftelsen Bergensklinikkene De fysiologiske, psykologiske og sosiale stressorene som følger av å ha et rusproblem i

Detaljer

Hedmark fylke Helseundersøkelsen 2000-01

Hedmark fylke Helseundersøkelsen 2000-01 Hedmark fylke Helseundersøkelsen 2000-01 Inviterte/deltakelse Antall inviterte 1203 2560 986 771 1258 2589 956 903 Antall deltatt 408 1367 659 487 582 1666 673 520 Antall deltatt, i prosent av inviterte

Detaljer

Eksamen i humanbiologi OD desember 2016 kl

Eksamen i humanbiologi OD desember 2016 kl Eksamen i humanbiologi OD2100 02. desember 2016 kl. 09.00-14.00 1 Del 1 Tungpusten fisker Kenneth (56 år) arbeider som fisker og har røkt siden ungdommen. De siste månedene har han blitt tiltagende tungpusten,

Detaljer

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon Initialer Gruppe I Reg. gang 0 1 PALLiON Spørreskjema for pasient Inklusjon Dato for utfylling.. 2 0 Fødselsår Inkludert av (navn) Stilling Dato for signert informert samtykke.. 2 0 1 Høyeste fullførte

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

NB: Oppgavene i hvert fag begynner på ny side. Start også besvarelsen av hvert fag på nytt ark, slik at besvarelsen kan deles i 4 deler, etter fag.

NB: Oppgavene i hvert fag begynner på ny side. Start også besvarelsen av hvert fag på nytt ark, slik at besvarelsen kan deles i 4 deler, etter fag. 1 Ordinær eksamen, MED1100/OD1100 Høsten 2015 Torsdag 15. oktober 2015 kl. 09:00-14:00 Bokmål Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Oppgavene vurderes under ett og teller omtrent like mye

Detaljer

Diabe koronarsykdom hjertesykdom hjertesvikt hjerneslag

Diabe koronarsykdom hjertesykdom hjertesvikt hjerneslag Med hjerte for diabetes type 2 Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges www.diabeteshjerte.no Hjerte og blodårer annet i de små blodårene, nerveforsyningen og hjertemuskelcellene. Diabetes type 2 gir

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

«Når sjela plager kroppen»

«Når sjela plager kroppen» «Når sjela plager kroppen» Om forholdet mellom psykiske lidelser, somatisk sykdom og forventet levetid v/ Olav Elvemo 10.05.2017, side 1 Psykiske lidelser og forventet levetid Psykisk syke menn har 20

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad Diamanten et verktøy for mestring Psykologspesialist Elin Fjerstad 26.04.17 Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken 1. Akutt tjeneste for inneliggende pasienter 2. Helsepsykologisk tjeneste for

Detaljer

Fokus p å overvekt og fedme:

Fokus p å overvekt og fedme: Fokus p å overvekt og fedme: Hva er god tiln ærming til enkeltpersoner og familier med overvekt og fedme? Hva kan vi som fagfolk gj øre som monner? Praktiske erfaringer med kostholdsregulering i boliger

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag!

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Gruppesamling 3 Hovedfokus: Fysisk aktivitet Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Blir vi sittende, vil det føre til sykdom Forrige samling Har dere hatt nytte av de forrige

Detaljer

Blodsukkersenkende legemidler. Vegar Lindland Nordeng Apoteker Boots apotek Grünerløkka

Blodsukkersenkende legemidler. Vegar Lindland Nordeng Apoteker Boots apotek Grünerløkka Blodsukkersenkende legemidler Vegar Lindland Nordeng Apoteker Boots apotek Grünerløkka Hvorfor skal apotekansatte kunne noe om legemidler? Hvordan overføre kunnskap til Hvordan finne ut om kunden opplever

Detaljer

Innhold. Forord til andre utgave 11

Innhold. Forord til andre utgave 11 Forord til andre utgave 11 1 Pasienten din har ikke bare en sykdom 12 Kunnskapsgrunnlaget: biomedisinsk eller biopsykososial modell? 14 Den biopsykososiale modellen 16 Den biopsykososiale modellens begrensninger

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Hormoner Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om hva hormoner er hvor i kroppen hormoner blir produsert hvordan hormoner virker på prosesser i kroppen 2 Cellene

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges Med hjerte for diabetes type 2 DIABETES TYPE 2 Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges www.diabeteshjerte.no Kom Hjerte og blodårer Diabetes type 2 øker risikoen for hjerte- og karsykdom Diabetes type

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver.

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2008 Onsdag 18. februar 2009 kl. 09:00-15:00 Bokmål Oppgavesettet består av 4 sider Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene

Detaljer

Trinn-for-trinn GUIDE. Gå ned i vekt med den maten du er skapt for å spise. Utarbeidet av Thomas Edvardsen, Kostholdsveileder TMS

Trinn-for-trinn GUIDE. Gå ned i vekt med den maten du er skapt for å spise. Utarbeidet av Thomas Edvardsen, Kostholdsveileder TMS Trinn-for-trinn GUIDE Gå ned i vekt med den maten du er skapt for å spise Utarbeidet av, BedreKosthold.no 2016 Om Vinteren 2010 gikk jeg ned 15 kg ved hjelp av et kosthold med mindre karbohydrater, og

Detaljer

Cornelia Ruland Forskningssjef, Professor Senter for pasientmedvirking OUS

Cornelia Ruland Forskningssjef, Professor Senter for pasientmedvirking OUS Cornelia Ruland Forskningssjef, Professor Senter for pasientmedvirking OUS ¾ deler av helseutgifter relatert til kroniske sykdommer kronisk syke utgjør ca 70% av polikliniske besøk Helsetjenester i hovedsak

Detaljer

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 16. april 2015 kl. 10.00-12.00

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 16. april 2015 kl. 10.00-12.00 STUDIEÅRET 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk Torsdag 16. april 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: kalkulator. Formelsamling blir delt ut på eksamen Eksamensoppgaven består av

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Faglig kontakt under eksamen: Mette Langaas a, Ingelin Steinsland b, Geir-Arne Fuglstad c Tlf: a 988 47 649, b 926 63 096, c 452 70 806

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold?

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Samtykkeprosessen. Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk Universitetet i Oslo Helse Møre og Romsdal 8. nov. 2011

Samtykkeprosessen. Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk Universitetet i Oslo Helse Møre og Romsdal 8. nov. 2011 Samtykkeprosessen Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk Universitetet i Oslo Helse Møre og Romsdal 8. nov. 2011 Samtykkeprosessen hva er det? Pasienten sier ja eller nei en beslutning Informasjon/Kommunikasjon

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Deleksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Onsdag 12. oktober 2011. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet

Detaljer

7.2 Sammenligning av to forventinger

7.2 Sammenligning av to forventinger 7.2 Sammenligning av to forventinger To-utvalgs z-observator To-utvalgs t-prosedyrer To-utvalgs t-tester To-utvalgs t-konfidensintervall Robusthet To-utvalgs t-prosedyrerår variansene er like Sammenlikning

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver.

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 vår 2009 Onsdag 12. august 2009 kl. 09:00-15:00 Bokmål Oppgavesettet består av 4 sider Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene

Detaljer

Stressmestring for person og organisasjon

Stressmestring for person og organisasjon Stressmestring for person og organisasjon Erik Møller Pepp Norge AS Tema i dag: Hvorfor stressmestring nå? Stress er langt bedre enn sitt rykte - hva er stress? Den overtenkende hjernen ta kontrollen!

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

NB: Oppgavene i hvert fag begynner på ny side. Start også besvarelsen av hvert fag på nytt ark, slik at besvarelsen kan deles i 4 deler, etter fag.

NB: Oppgavene i hvert fag begynner på ny side. Start også besvarelsen av hvert fag på nytt ark, slik at besvarelsen kan deles i 4 deler, etter fag. 1 Kontinuasjonseksamen, MED1100 Høsten 2016 Onsdag 16. november 2016 kl. 09:00-14:00 Bokmål Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Oppgavene vurderes under ett og teller omtrent like mye

Detaljer

Menn Kvinner. Generell helse (%) Helsa er god eller svært god 87 81 68 55 83 77 54 49

Menn Kvinner. Generell helse (%) Helsa er god eller svært god 87 81 68 55 83 77 54 49 Troms fylke Helseundersøkelsen 2001-2003 Inviterte/deltakelse Antall inviterte 1283 2227 777 436 1223 2164 784 547 Antall deltatt 392 1187 545 273 574 1447 590 339 Antall deltatt, i prosent av inviterte

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer SKOLEEKSAMEN I SOS4010 Kvalitativ metode 20. oktober, 2014 4 timer Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. Sensur for eksamen faller 17. november kl. 14.00. Sensuren publiseres i Studentweb ca kl.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene?

HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene? HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene? Data fra Tromsøundersøkelsen og Tromsø OGTT Studien Moira Strand Hutchinson 12. november 2012 Universitetet i Tromsø.

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

KLH3002 Epidemiologi. Eksamen høsten 2012

KLH3002 Epidemiologi. Eksamen høsten 2012 KLH3002 Epidemiologi Eksamen høsten 2012 1. Insidens andel (Eng. Incidence proportion)avhenger av A. oppfølgingstiden i studien (= follow up time) B. bortfall fra studien (= loss to follow up) C. Både

Detaljer

Minoritetshelse Tilbudt til innvandrerkvinner i Stavanger kommune. Renata Alves-Syre, klinisk ernæringsfysiolog Juni 2016

Minoritetshelse Tilbudt til innvandrerkvinner i Stavanger kommune. Renata Alves-Syre, klinisk ernæringsfysiolog Juni 2016 Minoritetshelse Tilbudt til innvandrerkvinner i Stavanger kommune Renata Alves-Syre, klinisk ernæringsfysiolog Juni 2016 Innvandring i Stavanger kommune Per 01.01.2015 hadde Stavanger 5049 innbyggere med

Detaljer

Primær biliær cirrhose årsak og behandling

Primær biliær cirrhose årsak og behandling Pasientbrosjyre Primær biliær cirrhose årsak og behandling 7056_Ursofalk Pasientbrosjyre-opptr.indd 1 10.03.11 14.13 Denne brosjyren er utarbeidet av: May-Bente Bengtson Spesialist i fordøyelsessykdommer

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Fatigue Kreftrelatert fatigue, tretthet/utmattelse Randi Dulin 2010

Fatigue Kreftrelatert fatigue, tretthet/utmattelse Randi Dulin 2010 Fatigue Kreftrelatert fatigue, tretthet/utmattelse Randi Dulin 2010 Kreftforeningen seksjon Midt-Norge Befolkningstall: 673 364 Antall kommuner: 85 Antall sykehus: 7 Antall nye forekomster i 2008: 3 671

Detaljer

Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull H-05 Onsdag 15. februar 2006

Medsem/Odsem/Ernsem1 Kontinuasjonseksamen, 1. semester Kull H-05 Onsdag 15. februar 2006 Medsem/Odsem/Ernsem Kontinuasjonseksamen,. semester Kull H-05 Onsdag 5. februar 006 Oppgavesettet er på 4 sider. Ingrid Jensen er 49 år og arbeider som ekspeditør i skoforretning i en småby på Sørlandet.

Detaljer

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt. Eksamen i: MET040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 4 november 2008 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 4 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K

HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K INNLEDNING 1% av befolkningen har helseangst De fleste går til fastlegen. Noen går mye: www.youtube.com/watch?v=jewichwh4uq

Detaljer

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X, statistiske tabeller og formelsamling

Hjelpemidler: Kalkulator av typen Citizen SR-270X, statistiske tabeller og formelsamling 1 Kontinuasjonseksamen, MED1100/OD1100 Høst 2014 Mandag 1. desember 2014 kl. 09:00-14:00 Bokmål Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Oppgavene vurderes under ett og teller omtrent like

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2013/2015 MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI 2013/2015. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2013/2015 MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI 2013/2015. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk MSTR I IRTTSVITNSKP 013/015 MSTR I IRTTSFYSIOTRPI 013/015 Utsatt individuell skriftlig eksamen i ST 400- Statistikk Mandag 5. august 014 kl. 10.00-1.00 Hjelpemidler: kalkulator ksamensoppgaven består av

Detaljer

STUDIEÅRET 2016/2017. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 27. april 2017 kl

STUDIEÅRET 2016/2017. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 27. april 2017 kl STUDIEÅRET 2016/2017 Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk Torsdag 27. april 2017 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: Kalkulator og formelsamling som blir delt ut på eksamen Eksamensoppgaven består

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Faglig kontakt under eksamen: Knut Hestad Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2013 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Anette Hylen Ranhoff Kavlis forskningssenter for aldring og demens, Universitetet i Bergen og Diakonhjemmet sykehus, Oslo Disposisjon Godt liv

Detaljer

Kurs for innvandrerkvinner

Kurs for innvandrerkvinner Stavanger kommune Kurs for innvandrerkvinner Tilbud til innvandrerkvinner i Stavanger kommune Renata Alves-Syre, klinisk ernæringsfysiolog Informasjon om innvandring i Stavanger kommune Innvandring i Stavanger

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Torsdag 9. oktober 2008. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet er på

Detaljer

Hvilke symptomer skal jeg se etter når jeg har mistanke om hjerteinfarkt?

Hvilke symptomer skal jeg se etter når jeg har mistanke om hjerteinfarkt? Hjerteinfarkt Et hjerteinfarkt oppstår når blodtilførselen til en del av hjertet stopper opp slik at denne del av muskelen dør. I løpet av 1 times tid etter stopp i blodtilførselen er hjertemuskelfibrene

Detaljer

Empowerment og Brukermedvirkning

Empowerment og Brukermedvirkning 1 Empowerment og Brukermedvirkning Helsepedagogikk-kurs LMS-SiV 12. oktober 2016 2 Et pasient-sukk «Det er så vanskelig å være pasient på en annens arbeidsplass!» Pasient Hva ligger det bak dette sukket,

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver.

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2007 Onsdag 20. februar 2008 kl. 09:00-15:00 Oppgavesettet består av 3 sider Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV)

Detaljer

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol)

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende 2 Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende - Aripiprazole Innledning Du har fått diagnosen bipolar I lidelse av legen

Detaljer

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Trening øker gjenvinning i celler Trening øker cellulær gjenvinning hos mus. Er det

Detaljer

EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 20. mars (4 timer)

EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 20. mars (4 timer) EKSAMEN I SOS400 KVANTITATIV METODE 0. mars 009 (4 timer Tillatte hjelpemidler: Ikke-programmerbar kalkulator Liste med matematiske uttrykk/andeler i fordelinger (bakerst i oppgavesettet Sensur på eksamen

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

PUA fordypning: Behandling av angstlidelser

PUA fordypning: Behandling av angstlidelser Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme PUA fordypning: Behandling av angstlidelser v/ overlege Maria H. Engebretsen & Ledende vernepleier Jane M.A. Hellerud Psykososial behandling = ikke-biologiske

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver.

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 vår 2008 Mandag 16. juni 2008 kl. 09:00-15:00 Bokmål Oppgavesettet består av 4 sider Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV)

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Mandag 24. august 2015 kl. 10.00-12.

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Mandag 24. august 2015 kl. 10.00-12. MASTR I IDRTTSVITNSKAP 2014/2016 Utsatt individuell skriftlig eksamen i STA 400- Statistikk Mandag 24. august 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: kalkulator ksamensoppgaven består av 10 sider inkludert

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Deleksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Onsdag 13. oktober 2010. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

Hjemmeboende eldres matvaner

Hjemmeboende eldres matvaner Hjemmeboende eldres matvaner Glåmdalsregionen, Hedmark For: Hedmark fylkeskommune Ingrid Hågård Bakke, Ipsos MMI Desember 2014 Prosjektinformasjon (I) Folkehelseteamet ved strategisk stab i Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar. rendeseminar 25.11.11. Stiftelsen Bergensklinikkene

Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar. rendeseminar 25.11.11. Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar rendeseminar 25.11.11 Unni Østrem Stiftelsen Bergensklinikkene Paal-Andr Andrè Grinderud: Ingen kan fåf noen andre til å slutte å drikke, hvis de ikke selv har tatt

Detaljer

NB: Oppgavene i hvert fag begynner på ny side. Start også besvarelsen av hvert fag på nytt ark, slik at besvarelsen kan deles i 4 deler, etter fag.

NB: Oppgavene i hvert fag begynner på ny side. Start også besvarelsen av hvert fag på nytt ark, slik at besvarelsen kan deles i 4 deler, etter fag. 1 Kontinuasjonseksamen, MED1100 Våren 2016 Onsdag 13. april 2016 kl. 09:00-14:00 Bokmål Oppgavesettet består av 7 sider Viktige opplysninger: Oppgavene vurderes under ett og teller omtrent like mye hver.

Detaljer

Når hjertet brister Sammenhenger mellom depresjon og hjertesykdom

Når hjertet brister Sammenhenger mellom depresjon og hjertesykdom Når hjertet brister Sammenhenger mellom depresjon og hjertesykdom Gunnar Einvik, Stipendiat/lege i spesialisering, lungeavdelingen, AHUS Oversikt Epidemiologi Patofysiologiske mekanismer Kliniske og kritiske

Detaljer

SY Grunnleggende sykepleie

SY Grunnleggende sykepleie SY-110 1 Grunnleggende sykepleie Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 Forside SY-110 24. mai 2016 Flervalg Automatisk poengsum 2 Oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Oppgave 2 Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Årskontroll. Andre sykdommer som kan oppstå fordi du har diabetes. Hva vi ser på ved årskontrollene og hvorfor det er viktig for deg

Årskontroll. Andre sykdommer som kan oppstå fordi du har diabetes. Hva vi ser på ved årskontrollene og hvorfor det er viktig for deg Hva vi ser på ved årskontrollene og hvorfor det er viktig for deg Årskontroll En gang per år gjør vi noen ekstra undersøkelser på sykehuset for å finne tegn til mulige andre sykdommer eller komplikasjoner

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. Hans-Jacob Bangstad Barnemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus

Spiseforstyrrelser ved diabetes. Hans-Jacob Bangstad Barnemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Spiseforstyrrelser ved diabetes Hans-Jacob Bangstad Barnemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Min bakgrunn ungdom unge voksne utarbeidelse av veileder for helsepersonell Bodø 2006 2 Bodø 2006

Detaljer

Statistikk, FO242N, AMMT, HiST 2. årskurs, 30. mai 2007 side 1 ( av 8) LØSNINGSFORSLAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Statistikk, FO242N, AMMT, HiST 2. årskurs, 30. mai 2007 side 1 ( av 8) LØSNINGSFORSLAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Statistikk, FO242N, AMMT, HiST 2. årskurs, 30. mai 2007 side 1 ( av 8) LØSNINGSFORSLAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI Matteknologisk utdanning Kandidatnr: Eksamensdato:

Detaljer

Supplement til power-point presentasjonen i medisinsk statistikk, forelesning 7 januar 2013. Skrevet av Stian Lydersen 16 januar 2013

Supplement til power-point presentasjonen i medisinsk statistikk, forelesning 7 januar 2013. Skrevet av Stian Lydersen 16 januar 2013 1 Supplement til power-point presentasjonen i medisinsk statistikk, forelesning 7 januar 013. Skrevet av Stian Lydersen 16 januar 013 Vi antar at vårt utvalg er et tilfeldig og representativt utvalg for

Detaljer