Nytt fra Stokke kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fra Stokke kommune"

Transkript

1 Nr. 4 - juni årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune

2 Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret i desember Plan for reduserte utgivelser: Nr. 5: Utgivelse uke 35, frist for levering: Nr. 6: Utgivelse uke 41, frist for levering: Nr. 7: Julenummeret, er planlagt å bli i fullverdig utgave som utkommer uke 48, med frist for levering Send bidrag til redaksjonen, Politiske møter: mai juni 2014 Utvalg: Datoer: Tid: Sted: Kontrollutvalget Formannskapssalen Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Kantinen Hovedutvalg for Plan og miljø (HPM) Kommunestyresalen Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen Formannskap Kommunestyresalen Kommunestyret Kommunestyresalen Ordførers time på biblioteket: Tirsdag 10. juni kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Enkel bevertning. Erlend Larsen Ordfører Loppemarked Stokke Blandede Kor arrangerer loppemarked 20. og 21. september. Vi tar imot lopper hver mandag kl på Prestegårdslåven (utenom 2. pinsedag og i juli). Vi tar imot alt som kan være salgbart utenom hvitevarer. Stokke Blandede Kor. Forsidebilde: xxx. Foto: xxx. Nytt fra Stokke kommune/stokke menighetsblad nr Opplag: eks, Utgiver: BK Vestfold Media AS Layout: BK Vestfold Media AS, Trykk: BK Grafisk AS 2 Stokke kommune

3 Det er vårt nærmiljø som er vår primære identitet. Og det er i nærmiljøet vi fortsatt vil engasjere oss mest. St Hansaften er det planlagt å åpne nytt stupetårn i Melsomvik. For ett år siden måtte kommunen rive det gamle som følge av vær, vind, is-sprengning og tidens tann. I løpet av dette året har velforening og kommunens ansatte gjort en enestående jobb med å få nytt tårn på plass. Det er bare å glede seg over resultatet. Ordførerens hjørne Den eneste motivasjonen for å vurdere kommunesammenslåing er de kontinuerlige forventningene til bedre kommunale tjenester. Ikke minst samhandlingsreformen hvor kommunene fikk et økt ansvar for helsetjenestene, fremtvinger større og mer robuste kommuner. Kommunestyret skal fatte noen viktige beslutninger den 16. juni. Det er fremdeles tid til å engasjere seg i hvilket valg som skal fattes. Uansett hvordan dette ender vil vi fortsatt bo i Stokke, på Vear, Løke, Feen eller hva stedet der vi bor heter. Senere i juni skal vi også åpne et nytt parti av kyststien rundt Olsåsen. Tidligere gikk stien langs veien, men nå får den en lengre strekning langs sjøen. Den nye stien begynner ved hyttefeltet på Brunstad, går langs vannkanten forbi menigheten, ut på noen fjellrabber før den kommer inn på en gruslagt sti. Den nye stien går gjennom et område hvor skogen er tynnet ut, og åpner opp en ny strand jeg er sikker på kommer til å bli til glede for mange av kommunens innbyggere. Denne utgaven kommer i noe redusert format fra kommunens side. Jeg setter stor pris på at kirken og Helge Klingberg hjelper til med å få ut denne utgaven! Det går raskt mot sol og varmere tider. Jeg vil gjerne få ønske deg en riktig god sommer! Erlend Larsen Ordfører Hageselskapet Stokke - Har sommertur til Hagemo Planter på Sander,litt utenfor Kongsvinger, den 14. juni. Er noen interessert i å være med så ta kontakt med styret innen 8. juni. - Har kveldstur til kolonihagen i Sandefjord den 25. august. Avreise fra KIWI, Stokke kl Ta med mat, drikke og noe å sitte på. Hilsen Styret. Stokke kommune 3

4 Daglig leder Signe Hultgren er fra 1.april ansatt som ny daglig leder på Stokke bygdetun. Hun har lang erfaring fra prosjektutvikling og formidlingstjeneste. Mange vil sikkert knytte hennes navn til kunstnerlandsbyen på Fossnes som hun i sin tid var initiativtaker til. Andre kjenner henne fra landbrukssektoren. Signe interesserer seg for kultur og lokalhistorie. Derfor er det mye som tyder på at hun har kommet på riktig plass nå når hun har tatt plass på bygdetunet. - Hvordan ser du på situasjonen nå etter at du har vært i virksomhet her i underkant av to måneder? Slik jeg ser det, er bygdetunet et flott og levende bygdemuseum og jeg vil gjerne lære av ildsjelene her. Før jeg gir uttrykk for noen meninger om driften her skal jeg ha gjennomført en sommersesong. Jeg ser at jeg går en travel tid i møte nå. Bygdetunet har mange arrangementer framover og samler svært mange mennesker. Men sett på bakgrunn av at jeg innehar en deltidsstilling, vil jeg antagelig få et stillere vinterhalvår. - Er det noe du med din bakgrunn særlig kan bidra med? Ja, kanskje kan jeg gjøre bygdetunet mer synlig og i enda større grad gjøre stedet til en trivelig møteplass. Daglig leder Signe Hultgren og styreleder Olav Aas. - Må du legge til side dine tidligere prosjekter nå, eller kan du i noen grad fortsette der du slapp? En jobb i helsesektoren som medførte mye pendling har jeg nå redusert, og prosjekter innenfor formidling skal jeg videreføre. Det ser jeg lyst på. Vi ønsker Signe Hultgren lykke til med ny jobb og mange av oss vil sikkert treffe henne i sommerens løp. H. K. Sesongen er i gang Vi kontakter styreleder i stiftelsen Stokke bygdetun, Olav Aas, som forteller at sesongen er i gang. Allerede 6. mai var det flerkulturell dag og 25. mai ble hagedagen avviklet. Det nærmeste nå er Barnas Dag 1. juni og Veterankjøretøydagen 15. juni. Særlig den sistnevnte samler erfaringsmessig utrolig mange mennesker og biler. Det gleder vi oss til. - Det skal vel mange mennesker til i løpet av en sesong for å få arrangementene vel i havn? Ja, vi har ei liste på mellom hundre og to hundre navn som er spurt om å ta en tørn. Det trengs folk til salg, vaffelsteking, oppvask, vakthold og utstillinger. Heldigvis er det mange velvillige sjeler her i bygda som gjerne tar et tak på Moa. Utover sommeren er bygdetunet åpent hver søndag og i en del tilfeller med spesielt program: 1. juni: Barnas Dag 8. juni: Stengt 15. juni: Veterankjøretøydagen juni: Moamarkedet 29. juni 22. juli: Åpne søndager 3. august: Bygdetunets Dag/kirkens sommerfest 10. august: Åpen søndag 17. august: Bryggerhusdagen 24. august: Åpen søndag 31. august: Husflidsdagen 4 Stokke kommune

5 Vognskjulet sett fra tunet. Husflidsrommet i underetasjen. Vognskjul Den som har vandret gjennom Bokemoa det siste året vil ha sett at Stokke bygdetun har endret karakter. På våren i fjor ble det gravd ut tomt for vognskjul og utover sommeren og høsten har bygningen reist seg. Et bygningsfirma har stått for å reise bygget, og takket være en iherdig dugnadsinnsats i tillegg er det nå på det nærmeste ferdig utvendig. Bygningen er plassert slik at den må betraktes som den siste av de som kan omkranse tunet. Denne bygningen skal, som navnet sier, romme et vognskjul i hovedetasjen. Dertil skal Stokke og omegn Travforening disponere en mindre del. Underetasjen skal i første rekke romme ei vevstue som skal disponeres av husflidslaget, men det skal også være lagerplass for bygdetunet der. En kan spørre seg om hva en skal fylle et vognskjul med? Naturligvis med vogner, vogner og sleder fra hestens tid. På låven står det en staselig landauer og ei høyvogn som nå skal få et nytt og bedre hjem. Dertil skal vogner som er lagret i andre uthus i bygda komme til sin rett i nybygget. Husflidslaget har i dag sine vever på Fossnes og det blir et stort fremskritt å få plassert dem i prektige lokaler på bygdetunet. Noen har beklaget seg over at vognskjulet er bygd midt i skiløypa. Det stemmer. Men skiløyper er heldigvis flyttbare. Det skal bli en løsning. Nybygg koster penger og vognskjulet er intet unntak. Den viktigste inntektskilden har vært kulturmidler som staten stiller til disposisjon, en anonym giver har gitt et større beløp, travforeningen har bidratt og dessuten har det vært solgt andelsbrev til oss alminnelige stokkefolk. Bygningen har altså mange eiere! Selv om bygningen ser ferdig ut, gjenstår det fortsatt noe terrengarbeid og en del innvendige arbeider som det foreløpig ikke er økonomi til å gjennomføre. Men det blir nok ei råd etter hvert... H. K. Stokke kommune 5

6 Annonsører Bakeri & Conditori Utsalg Gaupeveien 46 Tlf GAUPEVEIEN STOKKE GAUPEVEIEN STOKKE Stokkesenter Tlf Aagaardplass 4 Sandefjord Tlf Tlf: Per O. Meier AS Smiløkka 1, 3173 Vear Tlf. verksted: Fax: Båtkalesjer Presenninger Markiser Puter Per-Oscar: Ivan: Din totalentrepenør innen Næringsbygg Bolig Besøksadresse Kornmagasingata 1, 3160 Stokke Telefon: Bjarne Gryte Transport pukk - grus - fyllmasse - matjord Tlf: mob: PRØV OSS PÅ PRIS! arbeidet DAHLEN fagmessig Furulund Kro & utført! Motel AS SAG & HØVLERI Tlf TRELAST BYGGEVARER HØVLING STILLASLEMMER Tlf: Få Fåarbeidet arbeidet fagmessig Vi fagmessig Alt utfører i catering alt og utført! selskapsmat i utvendig utført! 30 års erfaring innen - nybygg - tilbygg - restaurering Vi utfører alt innen elektriske Vi utfører Vi utfører alt innen alt elektriske innen elektriske installasjoner, sterk- og svakstrøm. installasjoner, installasjoner, sterk- sterk- og svakstrøm. og svakstrøm. rer alt innen elektriske asjoner, sterk- og svakstrøm. Stokke Naprapatklinikk Behandling av muskel- og leddplager Naprapat Lene Joramo Medlem NNF Furulund Kro & Stokkeveien Stokke Tlf blikkenslager arbeid Vi Vi utfører utfører Vi utfører alt alt i utvendig ialt i utvendig blikkenslager blikkenslager Egen produksjon arbeid arbeid på Lillevhar. arbeid Egen ansatt på verkstedet. Egen produksjon på Lillevhar. Vi Egen har alt ansatt Egen av produksjon på takstiger verkstedet. Egen produksjon på og Lillevhar. snøfangerutstyr på Lillevhar. Egen ansatt Egen på ansatt verkstedet. på verkstedet. Kobber og Blikk Service AS Kobber og Blikk Service AS Lillevhar Lillevhar Kobber Industriområde, Industriområde, og Kobber BlikkStokke og Service BlikkStokke AS Service AS tlf Lillevhar Industriområde, Lillevhar Industriområde, Stokke Stokke tlf tlf Våre produkter av kylling, kalkun og and er i en særklasse Vi utfører: Nybygg Tilbygg Restaurering Vi Industri utfører: Vi & utfører: næringsbygg Nybygg Nybygg Tilbygg Landbruk Tilbygg Restaurering Restaurering Industri & næringsbygg Landbruk Storgt Industri Stokke & næringsbygg - Tlf. 33 Landbruk Stokkev. 51, 3160 Stokke tlf Stokkev. 51, Stokkev , Stokke 3160 Stokke tlf tlf er: Nybygg Tilbygg Restaurering dustri & næringsbygg Landbruk 6 Stokke kommune kkev. 51, 3160 Stokke tlf fordi vi er spesialist på fugl!

7 DUGNAD Uten dugnad stopper bygdetunet! Det gjelder både i Stokke og på andre tilsvarende steder. Men det siste året har dugnaden betydd spesielt mye på Stokke bygdetun på grunn av at det har vært flere byggeprosjekter i gang. Den personen som fremfor noen har vært aktiv som dugnadsarbeider, har vært Øystein Hov. Han har mange timer bak seg i Bokemoa. Lenge før byggeprosessen kom i gang var han i gang med planlegging og husplassering. Byggingen har han fulgt fra første dag. Sjøl er han nøye med å understreke at han hele veien har hatt med seg gode medarbeidere. Ikke nok med at han har planlagt og bygget, han har også vært medlem av byggekomiteen! Ansvarlig entreprenør for vognskjulet har vært AT-Bygg AS, et solid stokkefirma som har vært meget fleksibelt og har latt dugnadsfolkene slippe til der det har vært praktisk mulig. I skrivende øyeblikk sitter Øystein på en gravemaskin. Den er utlånt av Per Sørby, en annen velkjent dugnadsarbeider i bygda. Hans maskiner og hans innsats her på bygdetunet har vært uvurderlig, sier mannen på maskinen. Vi gleder oss over tilveksten på bygdetunet og over villige mennesker! H. K. Øystein Hov og gravemaskinen i arbeid. Jonas Fjeld og Bøygard Sundåsen Fort i Stokke, lørdag 14. juni kl Inngang kr Portene åpner kl Det er lett å trampe takten og hygge seg i lag med Jonas Fjeld og hans musikere. Likeså med Bøygards utsøkte bluegrass; «Drivende engasjert musikk med hjerte, mening og godfot» Aftenposten. Arrangeres Vestfoldfestspillene i forbindelse med Stokkedagene. Servering ved Cafe Lotus. Jonas Fjeld. Bøygard. Stokke kommune 7

8 Dugnad på Fjellvang Bildet til venstre: Petter Horn Dugnad på Fjellvang. På en av vårens vakre dager ble det gjennomført Bildet dugnad til for Løke høyre: og Omegn grendelag tre på Fjellvang gravemas lokalet. Det På kom en hele av vårens 22 medlemmer, vakre dager og det ble ble det stilt gjennomført med 4 gravemaskiner dugnad for og Løke 3 traktorer. og Omegn Det var grendelag kjempeinnsats på Fjellvang av alle og lokalet. vi fikk gjort Det veldig kom hele mye 22 denne medlemmer, dagen. og det ble stilt med 4 gravemaskiner og 3 traktorer. Det Lokalet var kjempeinnsats ble vasket fra kjeller av alle til loft, og vi bord fikk stoler, gjort gardiner veldig og mye kjøkkenet denne dagen. ble gjennomgått. Ute ble det raket, plukket søppel ble og vasket lokalet fra ble kjeller vasket til utvendig loft, bord og gjort stoler, klart gardiner til å males. og kjøkkenet Ute ble det ble også gjennomgått. gravd og lagt Ute inn farrisvann, ble det Lokalet raket, siden plukket det gamle søppel systemet og lokalet var gammelt ble vasket og slitt. utvendig og gjort klart til å males. Ute ble det også gravd og lagt inn farrisvann, siden det gamle systemet var gammelt og slitt. Fjellvang. I 2012 og 2013 ble det annlag I 2012 og 2013 ble det annlagt en brosteinsbelagt uteplass og muret peis med midler fra 4H. ugnad for Løke og Omegn grendelag på Fjellvang ilt med 4 gravemaskiner og 3 traktorer. ig mye denne dagen. ardiner og kjøkkenet ble gjennomgått. Ute ble det g og gjort klart til å males. Ute ble det også gravd r gammelt og slitt. Petter Horntvedt venstre og Geir Grønstad anborer farrisledningen. Bildet til venstre: Petter Horntvedt venstre og Geir Grønstad anborer farrisledningen. Bildet til høyre: tre gravemaskiner i gang samtidig. I 2012 og 2013 ble det annlagt en brosteinsbelagt uteplass og muret peis med midler fra 4H. Tre gravemaskiner i gang samtidig. Erling Halvorsen murer peis. 8 Stokke kommune Erling Halvorsen murer peis.

9 Hele plenen ble i 2013 drenert, og nå ble det kjørt på plenjord og sådd me og Hele fikk plenen plenjord, ble i 2013 drenert, både og fra nå ble Helge det kjørt Brattekværne på plenjord og sådd med og plenfrø. Bjarne Vi var Gryte. heldige og Bekkeløp fikk plenjord, både fra Helge Brattekværne og Bjarne Gryte. Bekkeløpet ble også renset, og med resten av brostei- resten av brosteinene som var igjen, ble det laget en fint lite hageanlegg ru nene som var igjen, ble det laget en fint lite hageanlegg rundt uteplassen. Ove Johansen anlegger hageanlegg. Det var selvfølgelig hyggelig og sosial del av dugnaden å spise, drikke kaffe og Ove Johansen anlegger hageanlegg. gode naboer og venner. Det var selvfølgelig hyggelig og sosial del av dugnaden å spise, drikke kaffe og slå av en prat med gode naboer og venner. Ove Johansen anlegger hageanlegg. Det var selvfølgelig hyggelig og sosial del av dugnaden å spise, drikke ka gode naboer og venner. Matpause. I 2013 ble det kjøpt to fotballmål med midler fra Gjensidige, så det er nå gode muligheter til å spille fotball her. Fjellvang er også blitt godkjent som vigselsplass av biskopen, så det er mulighet for å gifte seg og å ha selskapet på samme sted. Matpause. Med hilsen André Larsen I 2013 ble det kjøpt to fotballmål med midler fra Gjensidige, så det er nå gode m Leder Løke og Omegn Grendelag fotball her. Fjellvang er også blitt godkjent som vigselsplass av biskopen, så det gifte seg og å ha selskapet på samme sted. Stokke kommune 9

10 Fra venstre Juryleder Line Henriette Hjemdal, komponist Carl-Andreas Næss, tekstforfatter Grethe Myhre Skottene og daværende stortingspresident Dag Terje Andersen (foto: Stortinget). Grethe fra Stokke tok prisen! Det er egentlig ingen nyhet at Grethe Myhre Skottene sammen med Carl-Andreas Næss vant Stortingets konkurranse om jubileumssang i anledning grunnlovsjubileet Den ble lansert for et år siden. Men det var antagelig først i vinter og nå i våres at folk flest ble kjent med den flotte sangen «Det går et festtog gjennom landet». Det de færreste er oppmerksomme på er at Grethe Myhre Skottene er fra Stokke. Hun er oppvokst på Myhre Gård, men i dag bosatt i Sarpsborg. Stortinget utlyste konkurransen og oppnevnte en jury som utpekte «Det går et festtog gjennom landet» til jubileumssang i 2014 blant 50 innsendte forslag. Dette skjedde under stor festivitas i Stortingets vandrehall med Forsvarets Stabsmusikkorps og Sarpsborg kammerkor til stede sammen med forfatter, komponist, stortingspresident, jury og en rekke andre. Sist Stortinget gjorde tilsvarende var i Da ble «Sønner av Norge» lansert. Da Grethe Myhre Skottene ble spurt om hva som inspirerte henne til teksten, svarte hun at det er alle de 17. maifeiringer jeg har opplevd og ikke minst 17. maiopplevelsene i bokeskogen i Stokke med nyutsprunget løv og hvitveis som har vært inspirasjonen. Men hun sa også at det var vanskelig å nevne dette med bokeløv og hvitveis i sangen, i og med at den skulle være for hele landet. Vi gratulerer Grethe Myhre Skottene med den flotte jubileumsmarsjen! Om noen fortsatt ikke kan den og vil lære den, er den å finne på Ikke nok med at Grethe Myhre Skottene har skrevet en ny nasjonalsang, hun er også representert i den nye salmeboka med en ny salme. Under avsnittet Bønn og forbønn, nærmere bestemt på nr. 640 finner vi salmen hennes «Vi tenner et lys i globen vår og ber en stille bønn». Komponisten er den samme, Carl- Andreas Næss. Forfatteren har fått spørsmål om hva som var gjevest, å vinne jubileumsmarsj-konkurransen eller å få en salme i salmeboka? Det var ganske spesielt å oppleve dette i løpet av det samme året og jeg er glad for begge deler. H. K. 10 Stokke kommune

11 FOTTERAPEUTFORBUNDET Annonsører Håøy Kran & Transport AS - Transport - Graving - Løft Det meste innen transport Vennerødveien STOKKE Telefon Mobil Regnskapsservice Stokke AS Autorisert regnskapsbyrå Tlf: Stokke Dyreklinikk Nygaards Allé 4E 3160 Stokke Telefon: Vi legger vekt på trygghet og trivsel! tlf Koselig dyrepensjonat beliggende i fredelige omgivelser i skogen. Stokke Stokke Dyreklinikk Dyreklinikk Nygaards Allé 4E Nygaards 3160 Allé Stokke 4E 3160 Telefon: Stokke Telefon: Vi tilbyr alt innen lån, sparing og forsikring. For mer informasjon kom innom ditt lokale DNB kontor - Storgaten 3 i Stokke. Telefon sentralbord: eller TOSHIBA VARMEPUMPE Bergans Mekanikk AS er autorisert Toshiba forhandler og leverer varer via offisielle Toshiba kanaler med tilhørende garanti. Telefon: Berganveien 84, 3160 Stokke E-post: Borgeskogen Elektro AS 3160 STOKKE - Tlf: Vi utfører alt innen elektriske Vi installasjoner, utfører alt innen sterk- og elektriske svakstrøm. Vi utfører alt innen elektriske installasjoner, sterk- og svakstrøm. installasjoner, sterk- og svakstrøm. Stell- og velværebehandling av føtter Angela s fotterapi Åpningstider: Man , Fre , Onsdag fra og kveldstimer etter avtale.treffes på telefon alle dager for timebestilling! Fotbehandling, behandling av nedgrodde negler, torner, vorter Gavekort den perfekte gaven til den som har alt! Vi utfører alt inn installasjoner, st Apotekergata 10, 3160 Stokke Tlf: E-post: Kiwi Stokke 7-22 (9-20) Life Revetal Re Torvet - Tlf: Life Stokke Stokke Senter - Tlf: din nærmeste helsekostbutikk Vearveien 33, 3173 Vear Tlf: Bolig Landbruk Industri Vår erfaring = din garanti Gunnar tlf: Vidar tlf: Stokke kommune 11

12 Engveien-senteret Engveien-senteret Trygghet, Trivsel og Tilhørighet NB: Kafeteriaen er åpen for alle! Prøv vår populære søndagsmiddag og støtt opp om kjøkkenet på Engveien! Senteret leier ut små og store lokaler til ulike Aktivitetene drives av frivillige medhjelpere formål og aktiviteter. Kjøkkenet tilbyr varm og minner om noen av aktivitetene: Sentret leier ut små og store lokaler til ulike formål og aktiviteter. Kjøkkenet tilbyr varm mat hver dag og mat hver dag og ellers det som ønskes i.f.m.: ellers det som ønskes ifm.: Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag kl Møtevirksomhet Datatreff hver mandag kl Selskap eller Bridge hver mandag kl Minnesamvær Catering - ta med mat hjem - til hverdag og fest. Malegruppe hver mandag og onsdag kl Catering ta med mat hjem til hverdag og fest Treskjæring hver onsdag kl Ved Ved bestilling av av catering kan vi i i de de fleste tilfellene levere Bingo maten annen på hver døren. tirsdag Be på gjerne ulike uketall om et pristilbud kl på leie tilfellene av lokale levere eller maten på «på levering døren». av mat. Strikkekafé hver tirsdag og torsdag kl Be gjerne om et pristilbud på leie av lokale Aktivitetene eller på levering drives av mat. frivillige medhjelpere og vi minner Stavgang om noen i Moa av aktivitetene: hver onsdag, værforbehold kl Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag Kryssordgruppe kl hver onsdag kl Datatreff hver mandag Hjernetrim kl. hver 1100 torsdag kl Bridge hver mandag kl Stoltrim hver fredag og onsdag kl Bingo annen hver tirsdag på ulike uketall kl Strikkekafé hver tirsdag og torsdag kl Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger utenfor resepsjonen. Nærmere Stavgang i Moa hver onsdag kl opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle Kryssordgruppe hver onsdag kl pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. Har du problemer med å komme Treskjæring hver onsdag kl deg til og fra Engveien-senteret, for å være med på aktivitetene, kan du be om transport med minibussen vår. Kontakt Malegruppe hver onsdag (silkemaling mandager) kl senterleder eller resepsjonen. Hjernetrim hver torsdag kl Stoltrim hver fredag, mandag og onsdag kl Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger utenfor resepsjonen. Nærmere Engveien-senteret opplysninger gis ved oppmøte eller søker pr. telefon flere frivillige 90. Aktiviteten er medhjelpere åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. Engveien-senteret har varierte aktivitetstilbud til - Kjøre bil eller på annen måte følge de pensjonister og trygdede bosatt i Stokke kommune. om Hver følgende eneste arrangement: dag stiller flere frivillige opp eldre til senteret, til butikk mv. Vi minner Den frivillige innsatsen betyr at senteret kan på senteret for å hjelpe til med å gjøre hverdagen 1300 bedre Konsert for de DKSS eldre i bygda. på torget, Det Johansen har vært god skifter oss genser arrangement og tilstelninger som det ivareta flere eldre på en god måte. Vi kan påta 2/3 kl. 8/3 kl. tilgang 1800 på Stokke frivillige pensjonistforening, medhjelpere, men medlemsmøte årene går på tidligere torget ikke var mulig å gjennomføre. Alle 17/3 kl. og 1300 vi trenger Konsert flere DKSS nye frivillige. på torget, Noen Et trenger brev i ord og frivillige toner inviteres en gang i året til en gratis 19/3 kl. litt 1100 hjelp Lørdagstreff av og til og på alle torget kan gjøre noe... festmiddag på torget eller til en flott uflukt. I fjor 25/3 kl Gammeldans på torget - Hos oss kan du få muligheten å gjøre hadde vi en trivelig festmiddag på torget. 27/3 kl Søndagstreff i kafeteriaen noe for andre og samtidig berike din egen Har du lyst til å bidra, til at både du og de eldre 8/4 kl hverdag. Da Capo konsert på torget får en meningsfylt hverdag og et godt sosialt 9/4 kl Lørdagstreff på torget - Det vi trenger er det du kan og når det samvær, er du velkommen til et uforbindtlig passer for deg. besøk. Senterleder Steinar Johansen er frivillighetskoordinator og treffes på telefon , - Du NB: kan hjelpe Kafeteriaen til på kjøkkenet, er åpen for i Aktiviteten alle! - Prøv vår eller populære mobil 954 søndagsmiddag Alle kan og bidra med noe. eller på tur i nærområdet støtt mv. opp om kjøkkenet på Engveien! - Være til stede og hjelpe til ved ulike arrangement. Alle er hjertelig velkommen. (med ill. av Engveien-senteret) 12 Stokke kommune

13 vi ute. r. letunet så blir det: kroken Engveien kafeteria Soletunet kafeteria Åpningstider: Mandag til og med fredag: kl Middagsservering kl Lørdag kl Middagsservering kl Søndag kl Middagsservering kl Alle er hjertelig velkommen! Åpningstider: Hverdager kl Lørdager Stengt Søndager kl Telefon: Servering av middag: Hverdager kl Lørdager stengt Søndager kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. letunet så blir det: kroken r. Soletunet i juni I tillegg til våre vanlige aktiviteter på Soletunet så blir det: r til stadighet, enten med buss vi ute. - St. Hans feiring 23. juni kl i Mollykroken med grilling, trekkspill og sang som før. - Ut på tur: Vi må selvsagt også ut på tur til stadighet, enten med buss eller til fots. Så fort været er bra så er vi ute. Klipp ut SOLETUNET - trening og rehabilitering 2014 Mandag Onsdag Torsdag Fredag Trimdagen Sang og Hjernetrim Hobbydagen Kl Kl Kl Frokostgrupper Frokostgrupper Frokostgrupper kl kl Rehabiliteringsgruppe kl Dagens nyheter Dagens nyheter kl Dagens nyheter Mandagstrim kl. 11 Hjernetrim Sangstund lik uke i 2 grupper kl kl ca. kl Kaffe m.m. Morosjon Kaffe m.m. Kaffe m.m. kl kl. 14 Ca. kl ca. kl Allsang i Stokke hallen Hobby / spill lik uke Sport og spill ca kl Bingo ulike uker Ulike aktiviteter Noen av aktivitetene krever vedtak, andre er det påmelding til. For nærmere opplysninger ring I tillegg til dette har vi et dagtilbud for demente mandag, tirsdag og torsdag. r til stadighet, enten med buss Stokke kommune 13

14 Aktivitetshuset Kuben Kuben er et lavterskeltilbud til personer som har, eller har hatt psykiske vansker. «Livet går opp og ned for oss alle» er en kjent frase, og når det «butter imot» er det ofte avgjørende hvilket nettverk av familie og venner en har rundt seg for å komme videre i livet. Mange sliter med ensomhet og isolasjon, og da kan nettopp Kuben være et sosialt møtested for akkurat deg! Kuben satser på aktivitet og trivsel, og ved det å være sammen! Kuben har åpent tirsdager og fredager, hvor brukerstyring og brukermedvirkning står sentralt i driften. Av aktiviteter kan nevnes badegruppe, åpen kafé/fellesmåltider, turer, div. formings/kunstuttrykk mm. noe for enhver smak. Kuben er opptatt av bl.a. kultur, nærmiljø og helse! Åpningstidene er: Tirsdager kl Fredager kl På onsdager kl er det ONSDAGSKAFFE et lavterskeltilbud til brukere som sliter med rusproblematikk, evt. som er i rehabilitering/behandling. Du kan henvende deg direkte til Aktivitetshuset Kuben på tlf eller mobil Kontakt oss gjerne før du kommer! Du finner oss på baksiden av hovedbygningen på Soletunet! VELKOMMEN TIL KUBEN! Stokke bibliotek Sommeråpningstider i perioden 23. juni 16. august: Mandag: Tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag: Fredag: Stengt Boksalg utenfor biblioteket på Stokkedagen lørdag 14. juni, kl Sommerlesekampanje for barn i klasse fra 1. juni til 1. september. Tur-orientering TurOrientering er kanskje verdens beste mosjonsform! Den kombinerer gode naturopplevelser med fysisk aktivitet og hjernetrim noe som gir godt humør, god helse og mye glede! Tilbudet er tilgjengelig hele døgnet hele sesongen du velger selv når du vil på tur, hvor du vil starte og hvor lang turen skal være. Årets turorientering fra O-gruppa i Stokke IL med poster i Storås, Melsom og Fosssnes fås kjøpt hos Stokke Sport og Statoil Stokke eller via turorientering.no/stokkeil. Trening/opplæring Har du lyst til å lære mer om kart & kompass? Møt opp på o-gruppas treninger torsdager kl Oversikt over oppmøtested: stokkeil.no/orientering. Orientering er en idrett for hele familien! 14 Stokke kommune

15 Stokke kommune - Informasjon Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1, Postboks 124, 3161 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Servicekontor: Alle henvendelser skal skje til Servicekontoret. Inngang E, 1.etg. Telefon: , Faks: All e-post skal sendes til denne adresse: Rådmannens ledergruppe: Inngang E, 1.etg. Telefon: SEKTOR PLAN OG MILJØ Seksjon Eiendom, kommunalteknikk og Arealplan/byggesak: Inngang E, 3.etg. Telefon: SEKTOR HELSE, VELFERD OG OMSORG Seksjon Helse og soisalmedisin: Inngang D, 2.etg., Telefon: , Faks: Helsestasjonen: Telefon ekspedisjon: Seksjon Tiltak for funksjonshemmede: Kornmagasingt. 13 Telefon: Seksjon Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet, Ole Stavnums vei 12 Telefon: , Faks: Seksjon Engveien-senteret: Telefon: Seksjon NAV Stokke: Inngang C Telefon: , Faks: SEKTOR OPPVEKST KUNNSKAP OG KULTUR Seksjon Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon: Bokemoa og Ramsum skoler: Bokemoa: Telefon: Ramsum: Telefon: Melsom skole: Telefon: Stokke Ungdomsskole: Telefon: , Faks: Vear skole: Telefon: Vennerød skole: Telefon: , Faks: Stokke Kommunale Voksenopplæring: Inngang D, 2.etg., Telefon: Seksjon Kultur og fritid: Inngang E, 2.etg. Telefon: Stokke Kommunale Kulturskole: Besøksadresse: Engveien 4 Telefon: Flerbrukshusene Låven og Fritidsmagasinet: Disse er utlånt på langtidsbasis. For oversikt over lokaler: Stokkehallen: Besøksadresse: Rørkollveien 2 Leie og info, se Øvrige henvendelser: seksjon kultur og fritid. Vearhallen: Besøksadresse: Melsomvikvn. 561 Leie og info, se Øvrige henvendelser: seksjon kultur og fritid. Stokke bibliotek Stokke rådhus, Nygaards allè 1 Postboks 124, 3161 Stokke Tlf: E-post: Åpningstider Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag Fredag Stengt Lørdag Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: Stokke kommune 15

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel!

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Nr. 1/2015, 23. februar Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Onsdag 22. april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler.

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler. Nr. 3 Mars 2010 Gleder seg til masse fri Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Rådmann Magne Barane ser frem til å lese noe annet enn dokumenter når han går av med pensjon. S side 6 og

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Vi gleder oss til sommer n

Vi gleder oss til sommer n INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 4 - ÅRGANG 2 - JUNI 2015 Vi gleder oss til sommer n Det er mye spennende som skjer i Asker denne sommeren. Du behøver ikke reise langt for å få gode

Detaljer

Fotballpris til FGI Side 3 Side 13. Apeberget. Ka skjer? Side 8-9. NR 1/2010, 15. februar

Fotballpris til FGI Side 3 Side 13. Apeberget. Ka skjer? Side 8-9. NR 1/2010, 15. februar NR 1/2010, 15. februar Ka skjer? Apeberget Side 8-9 Fotballpris til FGI Side 3 Side 13 Vegg til vegg-tepper Stort resteutvalg PÅ mariero Teppelageret AS Marieroveien 7, 4017 Stavanger Tlf.: 51 58 92 47

Detaljer

En ny start etter. soning. Røde Kors. Røde Kors. Insatte og deres situasjon. - side 2. Foreldre i fengsel - side 3. Besøk bak murene - side 4

En ny start etter. soning. Røde Kors. Røde Kors. Insatte og deres situasjon. - side 2. Foreldre i fengsel - side 3. Besøk bak murene - side 4 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 22. årg. Nr.1 - Mai 2008 En ny start etter Tema: Insatte og deres situasjon. - side 2 soning Barn med Foreldre i fengsel - side 3 Visitortjeneste Besøk bak murene - side

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2014 4. desember Årg. 37

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2014 4. desember Årg. 37 Informasjon Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2014 4. desember Årg. 37 Levende grender Rennebu består av mange levedyktige grendesamfunn med mange aktiviteter. På bildet er familien Uv på Stamnan

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen BBL Ha en fargerik høst :-) Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011 Solsikkebarna Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen Det er som ulykkesfugl du ser fordelen av en god bilforsikring ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

dyrenes Tannstell på kjæledyrene Ronjas dramatiske historie Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev

dyrenes Tannstell på kjæledyrene Ronjas dramatiske historie Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev dyrenes STEMMENr. Medlemsblad for Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn 1/2012 Ronjas dramatiske historie Tannstell på kjæledyrene Historien om Lillepus

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 4.2004 01.12.04 09:38 Side 1 Nr. 4-2004 Eldre skal bestemme mer Side 3 Hvordan har de det på sykehjemmene Side 4 «Det lille ekstra» Side 6 De venter på telefon fra deg Side 9 Vil så gjerne

Detaljer

UTSIKTSPOSTEN. Her skal jeg bo resten av livet. Wang Toppidrett Uldals. En natt i din bydel. Kari Mills om livet i Eiganesveien.

UTSIKTSPOSTEN. Her skal jeg bo resten av livet. Wang Toppidrett Uldals. En natt i din bydel. Kari Mills om livet i Eiganesveien. UTSIKTSPOSTEN Bydelsavis for Eiganes og Våland Utgave 2 Oktober 2010 Her skal jeg bo resten av livet Kari Mills om livet i Eiganesveien. Side 8 og 9 Wang Toppidrett Uldals Fostrer morgendagens idrettsstjerner.

Detaljer

Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30. Etter 20 års drift utvider vi tilbudet vårt med

Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30. Etter 20 års drift utvider vi tilbudet vårt med Rennebu Nytt Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30 Fulldistribusjon Påske i Rennebu og på Kvikne... Barnas Naturverden - med utsikt mot Innset og Kvikne. Foto: Mari Ytterhus Påskeutgaven

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

SALGET HAR STARTET Siste bygg Faste priser

SALGET HAR STARTET Siste bygg Faste priser Informasjon SALGET HAR STARTET Siste bygg Faste priser Vi har spesialavtaler med Røyken Kommune og Slemmestad Idrettsforening Ønsker ditt idrettslag eller bedrift det samme? BEHANDLING TRENINGSSENTER VELVÆRE

Detaljer