Årsmøteinnkalling. Sør-Modalen 1. november kl Rissa Bondelag. Tilsluttet Norges Bondelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøteinnkalling. Sør-Modalen 1. november kl. 19.30. Rissa Bondelag. Tilsluttet Norges Bondelag"

Transkript

1 2010 Årsmøteinnkalling Sør-Modalen 1. november kl Rissa Bondelag Tilsluttet Norges Bondelag

2 MEDLEMSKAP I LANDBRUKETS HMS-TJENESTE Medlemskapet gir følgende tilbud fordelt på en 3-års syklus: HMS-rådgivning av HMS-rådgiver landbruk på gården Helsekontakt hvert 3 år, og mulighet for en konsultasjon pr år hos samarbeidende bedriftshelsetjeneste Fagmøte (gruppegårdsbesøk) med aktuelle tema. Praktiske fordeler ved å være medlem: Tilbud om Gårdens HMS-system (internkontroll-system) med veiledning til oppbygging og bruk. Medlemsrabatt på kurset Praktisk HMS arbeid (skreddersydd for bonden iht. 3-5 i arbeidsmiljøloven) Rabatt på forsikringer Utover dette kan dere ta kontakt med oss for bistand ved: Akutte og/eller vanskelige situasjoner på gården (kriser). Rådgivning ved nybygg/innkjøp/verneutstyr og lignende. Behov for yrkeshygieniske målinger av støy, belysning, pedaltrykk etc. Sakkyndig bistand i hjelpemiddelsaker Kurset Praktisk HMS arbeid: Et grunnleggende kurs i Helse, Miljø og Sikkerhet, rettet mot gårdbrukere og andre som jobber med praktisk landbruk. Kombinasjon av studiering med lærer og E-læring. Kurset vektlegger: Å gjøre HMS enkelt, praktisk og nyttig for deltakeren. Faglig bredde og systemforståelse gjennom arbeid med kartlegging, tiltaksplan og rutiner. Tilgang til elektronisk dokumentasjonsverktøy. Tilgang til fagstoff, regelverk og nyttige linker. Bygger på myndighetene og KSL s krav. Mer info om kurs og medlemskap rettes til Anne Karin Bliksås Tlf

3 Styret i Rissa Bondelag ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte 2010 Årsmøte holdes i Sør-Modalen på låven til Trine Bjørnerås (Peder) Mandag 1. november kl Hvis det er kalt i været, oppfordrer vi alle til å kle seg godt, låven er ikke isolert (men vi vil bidra med varme)! Program: Årsmøtesaker Middag med kaffe og dessert Lars Morten Rosmo - orientering fra fylkesstyret Hyggelig samvær Vi retter en takk til Fjøssystemer v/kjell Overskott for sponsing av mat VELMØTT! 3

4 VI ER MED LANDBRUKET! Kort- og langsiktig finansiering Leasing Betaling av regninger (NettBank) Forsikring - alle typer landbruksforsikring tlf : faks :

5 Årsmøtesaker Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen Årsmelding Regnskap Godtgjørelse til styret Innkomne saker (må være styret i hende innen 25. oktober) Valg Rissa den 14. oktober Med hilsen styret i Rissa Bondelag 5

6 Maskinutleie Skal du ned i dybden eller opp i høyden? Kanskje vi har det du trenger! Bobcat 322 minigraver 1,8 tonn maskin med grave og puss-skuffe Dino 150 zx tilhengerlift sertifisert 15 meter arbeidshøyde Trollveggen forskalingssystem 2,70 m høyde 25 m ferdig vegg Dynapac komprimeringsplate til komprimering av grunn før steinlegging m.m Jostein Stranden Stranden Gård 7110 Fevåg PRISER: Minigraver: døgn: kr 1 250,- helg kr 2 500,- Ring mobil For avtale! Lift: døgn kr 1 125,- helg kr 2 250,- inkl mva. For annet leieforhold, pris etter avtale! 6

7 Årsmelding Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Studieleder: Jostein Stranden Arild Fallin Kari Åker Knut Inge Blix Furuset Ingeborg Refnes 1.vara: 2.vara: 3.vara Revisorer: Valgnemd: Ola Denstad Jomar Gomo Roald Rosenhaug Lars Kristian Brevik Otto Alseth Svanhild Sveås Skrødal Liv Darell Eivind Myklebust Styret har avholdt ni møter siden forrige årsmøte. Leder deltok på felles ledersamling med Sogn og Fjordane - og Sør-Trøndelag Bondelag på Oppdal i slutten av oktober 2009, der blant andre leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke var en av innlederne. Stadsbygd - og Rissa Bondelag arrangerte i januar 2010 et åpent landbrukspolitisk møte med bl.a. Nils T. Bjørke til stede. Styret deltok på regionmøte i Åfjord. Studiering med tema foran jordbruksforhandlingene ble gjennomført, og uttalelse levert til fylkeskontoret. Informasjonsmateriell ble delte ut i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Leder deltok på aksjonsmøte sammen med de andre lokallagslederne under jordbruksforhandlingene. Resultatet av årets jordbruksoppgjør viste som vanlig store sprik mellom krav og fremforhandlet resultat. Selv om prosenttoll på melk ble innført ser vi ingen grunn til å være fornøyd med årets oppgjør. Leder og et medlem fra styret har deltatt i jevnlige kontaktmøter med kommunens landbruksforvaltning der ulike tema blir tatt opp. Dette kontaktforumet består av bondelaga i Rissa og Stadsbygd, skogeierlaget, produsentlaga i Tine for Rissa og Stadsbygd, samt landbruksansvarlige fra Rissa Utvikling. Styrking av landbruksforvaltningen i Rissa er nå vedtatt og Tore Sollie er ansatt i en nyopprettet 100 % stilling. 7

8 Leder har engasjert seg i arbeidet med å få etablert et kyllingslakteri på Haugamyra, nå når storfeslakteriet er avviklet. Leder møter også i styret for Rissa Utvikling Bondelaget arrangerte også dette året sammen med Gjensidige og landbrukskontoret en HMS-kveld før våronna startet. Beklageligvis var oppmøte dårlig. Åpen gård ble i regi av Rissa Bondelag arrangerte på Alseth i Skaugdalen den 22. august. Vi retter en stor takk til vertskapet Kari Åker og Anders Alseth. Vi vil nok en gang oppfordre dere til å sende oss e-postadressene deres slik at vi kan sende ut informasjon raskt og rimelig til dere medlemmer. Det kan blant annet være aktuelt å sende ut referat fra styremøter og kontaktmøter m.m. Send e-post til: Mange har meninger om Bondelaget og arbeidet vi gjør. Årsmøtet gir deg en gylden mulighet til å fremme dine synspunkter overfor lokallagsstyret og ikke minst fylkesleder Lars Morten Rosmo. Vi håper så mange som mulig av våre 236 medlemmer møter til en hyggelig aften i Sør-Modalen! For styret: Jostein Stranden 8

9 9

10 10

11 Regnskap Rissa Bondelag 2010 Inntekter Utgifter Kontingent og lignende 36837,00 Godtgjørelse styret 40282,00 Gebyr 244,00 Ledermøte STB 500,00 Bygdefolkets studieforbund 125,00 Egenandel årsmøte 3300,00 Porto 4749,50 Annonsering Fosna-Folket 2655,50 Minnebrikke 1398,00 Åpen Gård 6682, ,00 Annonseinntekt medlemsblad 14250,00 Årsmøte 19550, ,00 Renteinntekt 113,16 Overskudd 1157, , ,16 Beholdning Konto ,33 Kasse 1125, ,33 Gjeld til Norges Bondelag (godtgjørelse styret) 38982,00 Kari Åker Kasserer Regnskapet revidert og funnet i orden. Kasse ikke kontrollert. (Ikke fremvist) Otto Alseth Revisor Lars K. Brevik Revisor 11

12 DIN TOTALLEVERANDØR AV REGNSKAPSTJENESTER - Landbruk - Budsjett - Rådgivning - Regnskap - Lønninger - Årsoppgjør KREMMERGÅRDEN 3. ETG RISSA TLF/FAX / Larsen Entreprenør as 7112 Hasselvika Grave og betongarbeider - Grunnmur - Kloakk - Pukk - Tomter - Sprengning - Singel - Veier - Sand - Matjord - Vann - Grus - Hagebark Telefon: Mobil Fax

13 13

14 Rissa Utvikling KF er et kommunalt foretak med eget styre eid av Rissa kommune. Foretaket har bl.a. ansvaret for landbruksforvaltning og næringsutvikling i kommunen. Organisasjonene i landbruket er viktige premissleverandør for Rissa Utviklings aktivitet, og aktive fagorganisasjoner er en forutsetning for et vitalt landbruk. Landbruket er en av kommunens viktigste næringer, og bidrar hvert år til betydelig verdiskapning. Rissa Utvikling skal blant annet bidra til utvikling og nyskaping i landbruket. Vi ønsker å være en samtalepartner og et serviceorgan for næringsutøverne innen jord og skog og oppfordrer både nye og gamle brukere til å nytte oss aktivt. 14

15 Valg Rissa Bondelag 2010 VALGKOMITEENS INNSTILLING: Velges for: Leder: Jostein Stranden på valg 1 år Styremedlem: Arild Fallin ikke på valg Styremedlem: Kari Åker ikke på valg Styremedlem: Knut Inge Blix Furuseth (gjenvalg) på valg 2 år Styremedlem: Inger Haugen på valg 2 år 1.vara: Ola Denstad på valg 1 år 2.vara: Jomar Gomo på valg 1 år 2 Revisorer for et år: Lars Kristian Brevik Otto Alseth Godtgjørelser: Avløser: opptil kr. 1500,- Leder: kr. 7000,- (uforandret) Kasserer: kr. 3000,- (uforandret) Styremedlem: kr. 2000,- (uforandret) Km godtgjørelse etter statens satser. Valgkomiteen har bestått av: Svanhild Sveås Skrødal Eivind Myklebust Liv Darell 15

16 Vi gir deg nå fullt innsyn i ditt kundeforhold! Internettadresse: PALLIN A/S AUTORISERT ENTREPRENØRFORRETNING - Graving - Betongarbeid - Transport - Grus/Singel/Pukk - Sprenging - Matjord - Utenomhusarbeid Grunnmur Mobil: (Trond) Kontor: Privat: Fax:

17 MOTTAK AV PLAST ENEBAKK BIOPRODUKTER 7113 HUSBYSJØEN TELEFON: MOBIL:

18 STATOIL RISSA 7100 RISSA TLF TILBUD TIL LANDBRUKET! LANDBRUKSOLJE UNIVERSAL/MULTIWAY HYDRAULIKOLJE FROSTVÆSKE BATTERI DEKK BRUK AGRICARD HOS OSS Velkommen til FosenKraft AS Gjennom nettstedet vil vi holde deg oppdatert på nyheter innenfor vår bransje og om lokale forhold som berører deg som strømkunde. Her vil du også finne kobling til vårt datterselskap FosenKraft Installasjon AS 18

19 Åpen gård 2010 Som ett av bare to bondelag i Sør-Trøndelag valgte Rissa Bondelag å arrangere Åpen Gård denne sommeren. Arrangementet gikk av stabelen søndag 22. august på gården hos Kari Åker og Anders Alseth i Skaugdalen. Været viste seg ikke fra sin aller beste side denne dagen, og i tillegg måtte vi konkurrere med to andre arrangement i kommunen samme dag. Det var kanskje noe av årsaken til at det var relativt få barnefamilier som fant veien til Åpen Gård. Et problem med Åpen Gård-arrangement er at de aller fleste som kommer er knyttet til landbruket. Alle er selvsagt velkomne, men utfordringen er å trekke folk som ikke har noen tilknytning til landbruk. Hensikten med Åpen Gård er å informere om og vise hvordan norsk landbruk drives. En rekke organisasjoner og privatpersoner bidro til at Åpen Gård ble et vellykket arrangement. En stor takk til Tine, Gammeltraktorens venner, Skaugdal Bygdekvinnelag, Hans Henrik Horneman, John Langmo, Rissa kommune, Marcus Renders og Frieda Daelemans som alle bidro til at de besøkende både fikk opplevelser og et variert tilbud i matveien. Og ikke minst takk til gårdens folk som velvillig stilte gård og grunn til disposisjon som et utstillingsvindu for landbruket i Rissa denne augustsøndagen. 19

20 utført av en profesjonell klauvskjærer? Jeg tar oppdrag fra alle bønder, og er særlig effektive for samdrifter, da jeg har en kapasitet på ca. 70 kyr pr dag. RING VEGAR RØDSJØ MOBIL: Fosen Brønnboring & reparasjon av dynamo og starter Jeg tar saken! Audun Rødsjø 7113 Husbysjøen Tlf Mobil

21 XL-BYGG Rissa Byggevare Leira 7100 Rissa Telefon: Telefax: Våre eksperter Hos XL-BYGG Rissa får du eksperthjelp på de fleste områder innenfor trelast og byggevarer. Våre eksperter står til din tjeneste! Roald Bratseth Bjørn Berg Sivert Frøseth Proff/Butikk Butikk-Lager Administrerende Direktør Grunnmur Gulv, Maling. Tak

22 Bjugn: Tlf Rissa: Tlf

23 Over 40 år i bransje Transport grus kalk pukk singel Container utleie Renovasjon Snørydding Graving Opplasting Avfallssortering Gjenvinning MOHOLT Transport og Maskin Adresse: 7113 Husbysjøen Tlf/Fax : / /

24 24

25 25

26 ALT INNEN REGNSKAP Gårdsregnskap med alle offentlige oppgaver FOSENØKONOMEN REGNSKAPSBYRÅ RÅDHUSVEIEN 20, 7100 RISSA TLF/FAX / avd. Fosen Vi fører det meste av landbruksutstyr som Claas og Valtra traktorer, jordbearbeiding, skurtreskere, rundballpresser, slåmaskiner, river, tilhengere, skogsutstyr, vedmaskiner, plenklippere etc. Service og delekjøp til Valtra Traktorer, suksessrike Hakka Pilke vedmaskiner og øvrig skogsutstyr 7113 Husbysjøen Tlf

27 FRI Landbruk Vi har gjort det enkelt for deg å få god oversikt over din økonomi. Med FRI Landbruk får du full tilgang til, og fri bruk av, både en driftskonto og en privatkonto. Kontoene disponerer du gjennom nettbank, telefonbank og ulike kort. Med FRI får du: Gratis bruk av Visakort og kredittkort når du betaler for varer og tjenester i Norge og i utlandet Gratis uttak av kontanter i SpareBank 1s minibanker med Visakortet Gratis regningsbetaling fra brukskonto i nettbank, telefonbank og mobilbank Gratis årspris på kredittkort Gratis reise- og avbestillingsforsikring når du betaler reisen med kredittkort Gratis tilleggskort for ektefelle/samboer (gjelder kredittkort) Jeg ønsker rådgiving om landbrukstjenester Tlf:

28 28

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2012-2013 1 Bli med på jubileumslaget! 2 3 Dyr mold Av Trygve Bjørgo Molda var den dyraste av all eige. Om det fortel Kjerringsletta. Inneklemd ligg ho mellom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer