Vi bringer deg trygt i havn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi bringer deg trygt i havn"

Transkript

1 Fotograf Atle Slettingdalen Vi bringer deg trygt i havn ma st e e n a s Arrangement stort eller lite s. 4, 6 Management for hire s.6, 10 Offentlige endringsprosjekter s. 10 Opprydding: økonomi/regnskap/budsjett/rapportering s. 2, 6, 8, 10 Personalforvaltning/-omstrukturering/-endringsprosesser s. 6, 8, 10 Prosjektledelse: IT/personal/større prosjekter/etablering s. 2, 4, 6 Salg og Markedsføring s. 6, 8, 10 Verdivurdering s. 2 Økonomirådgivning s 2, 10 Økonomisjef/Markedssjef en dag i uka s. 2

2 Vi trengte en pekefinger... 2

3 ...og fikk det! Brødrene Jan og Tom Ek jeg fikk et tilbud om å ta over Lille Kragerø, en av byens godt innarbeidede brune puber. Arbeidet ble satt i gang med begrenset erfaring og det viste seg vanskeligere enn hva man opprinnelig trodde. «Angsten gikk så langt at vi ble dårligere selgere med dårlig humør og krangling oss imellom», forteller daglig leder Tom Ek. «Det gikk så langt at vi begynte å miste trua. Lille Kragerø ville gått fyken om ikke masteen hadde tatt tak i dette.» Regnskapet ble tatt over samt hjelp til streng likvi ditetsstyring for å prioritere mellom ulike kunde-fordringer og et bærekraftig lager basert på kontant oppgjør. «Heldigvis så fikk vi en god, men streng partner i masteen som ble vår «økonomisjef for en dag». Vi trengte en pekefinger.», sier daglig leder Tom Ek. Tidligere erfaring fra bar og restaurantdrift viste seg viktig for å få gode rutiner rundt kassaoppgjør, kontanthåndtering og et attraktivt men effektivt varelager. Bistand i forbindelse med personal-situasjoner slik at disse ble håndtert ihht loven har vært nødvendig slik at selskapets renommé og økonomi, ja på mange måter faktisk dens eksistens ble beskyttet. «Gradvis har resultater og kontantstrøm blitt bedre. Nattesøvnen kom tilbake etter som vi fikk kontroll over situasjonen. Som småbedriftseier er dialogen veldig viktig. Det er viktig at man kan spørre om alt og få hjelp til å gjøre de lønnsomme valgene og prioriteringene i en vanskelig fase for bedriften. I vår bransje som driver 18 timer 7 dager i uken er servicenivået hos mine partnere veldig viktig. Jeg er kjempefornøyd! Livskvaliteten blir bedre når du vet at det ligger i trygge hender.» fortsetter daglig leder Tom Ek. Ved Jans bortgang ble det nødvendig å få foretatt en verdivurdering i forbindelse med arveoppgjøret slik at Tom kunne ta over det de hadde drevet sammen. «Det var veldig greit at masteen kunne gjøre dette slik at arveoppgjøret kunne skje på en enkel måte,» avslutter daglig leder Tom Ek Daglig leder Tom Ek Lille Kragerø 3

4 Med blikk for system og struktur... 4

5 ...og med 2500 mennesker på tribunen The Angel Foundation står bak verdens største kristne TV-kanal GOD TV - som dekker store deler av verden med en omsetning på flere titalls millioner kroner. Hovedkontoret ligger i Sunder-land, UK, men kommer til å bli flyttet til Plymouth, UK hvor det bygges et stort permanent konferanse senter. I Tønsberg ligger det skandinaviske hoved-kontoret. Arrangementet var kommet litt på etterskudd og vi ble brukt til prosjektledelse av den praktiske delen med over 100 medarbeidere ved oppsettet og gjennomføringen av «The Winter Celebration» arrangert på Oslofjord Conference Center. «Gjennom tydelig tale og konstruktive råd og kritikk kom prosjektet på skinner,» forklarer Nordic Regional Director Tom-Inge Aas. Her var det 1500 overnattingsgjester og 2500 deltakere totalt fra hele verden i fire dager. Det ble etablert et korps på ca 100 frivillige til å dekke en skiftplan fra morgen til midnatt for alle service-funksjoner fra sikkerhet og innsjekk til informasjon og kollekt. «Med mennesker på mange språk på tribunen og flere millioner på TV fra hele verden, så trenger du en med helehetsblikk for å få system og struktur internt så vel som eksternt,» sier Nordic Regional Director Tom-Inge Aas. «Dette fikk vi gjennom en sterk innsats fra masteen as» Erfaringene fra organiseringen og ledelsesstrukturen fra dette arrangementet er så gode at det ligger til grunn for oppbyggingen av det nye konferanse senteret i Plymouth. Et stort servicesenter der alle deltakernes ønsker og utfordringer ble håndtert fra tidlig morgen til midnatt. Omfattende messebutikk med salg av CD/ DVD fra konferansen såvel som materiell fra de enkelte talerne. Utstillertorg. Betalingsterminaler og kontanthåndtering. Engelsk ble brukt i alle deler av konferansen. Programmene gikk hele dagen på God TV i hele verden. «Winter Celebration» ble rett og slett malen for etableringen av det nye senteret i England, avslutter Nordic Regional Director Tom-Inge Aas Nordic Regional Director Tom- Inge Aas The Angel Foundation «GOD TV». 5

6 Dyktighet i opprydding og oppbygging... 6

7 ...egenskaper som sjelden finnes i samme person! Masteen as har vært inne i Common Norge siden år 2000 over fem år. Det er IBMs brukerforening i Norge med ca medlemmer. Det er et felles sekretariat for ulike interessegrupperinger rundt IBMs produkter så vel som ulike ERP-systemer. Her er alt fra systemer og software som går på IBMs maskinplattform til Microsofts ERP-løsning Microsoft Dynamics på Intel-plattformen. Foreningen har måttet endre seg i takt med IBMs endringer i produktporteføljen og den revolusjonen som verden har gjennomgått i måten å kommunisere på. «Han så ganske fort at det måtte ryddes og slanke ned til beinet for å foredle de verdier som brukes i organisasjonen,» forteller generalsekretær Petter Børgund. Det resulterte i opprydding og omstrukturering av 50 prosent av arealene. Nytt møterom og et rom dedikert til maskinell behandling av utsendelser og lagring av utstyr effektiviserte arbeide ved utsendelser. Etter opprydding i regnskapet ble det outsourcet til et lokalt regnskapsbyrå. Prosjektledelse for nytt skreddersydd medlemsoppfølgingssystem levert av Infotool ble gjennomført og drift av egen AS/400 ble avviklet. Resultatet ble ca en tredjedel av sekretariatet til forsterket medlemsservice. En swot analyse gav et godt grunnlag for videre drift og ny struktur. I en overgangsfase på 18 måneder ble hele sekretariatsfunksjonen outsourcet til Masteen. «Andre ville være redd for å stupe inn i det men han er veldig resultatorientert og motivert av de store gevinstene i sluttenden,» fortsetter generalsekretær Petter Børgund. Resultatet ble en kraftig effektivisering av sekretariatet, samtidig som den gode medlemsservicen ble beholdt. Fullt ansvar for fem interessegrupper med sine en til tre dagers arrangementer med fra 30 til over 200 deltakere og den daglige driften av sekretariatet for ca 1500 medlemmer. I tillegg kom nye prosjekter for å bygge «butikken» videre. «Han er virkelig både selgeren og byggeren med evnen til å glede seg over de store mulighetene som mange ganger lå i de mange håpløse situasjonene i stedet for å la seg frustrere. Resultatet har i løpet av denne tiden blitt et mer helhetlig sekretariat som er mer engasjert i medlemsservice og marked. Vi nådde våre mål takk være masteen as» avslutter generalsekretær Petter Børgund Generalsekretær Petter Børgund Common Norge 7

8 Aktiv ledelse av marked og økonomi... 8

9 ...ga opptil 50% salgsøkning. Destinasjon Gautefall er et vintersportssted varierende fra 45 til 135 medarbeider avhengig av sesong. Virksomheten har ca varme senger fordelt på hytter, leiligheter og hotell, eget alpinsenter og et hyttefelt, når det er ferdig utbygget vil bestå av 300 hytter. Det har vært investert ca 20 mill pr år i infrastruktur, snøanlegg og eget biathalon-anlegg. Med ansvar for økonomifunksjonen ble det gjort et betydelig oppryddingsarbeid i regnskapene etter at det hadde vært «ute av huset». Flere selskaper ble innfusjonert og en ny avdelingsstruktur for inntekts og kostnadskontroll etablert. Nye rutiner for å sikre en forsvarlig kontanthåndtering og kontroll med varelager ble satt på plass. Store infrastrukturprosjekter stilte store krav til likviditetsstyring og prosjektstyring som krevde etablering av ytterligere styringsparametere. Den nye strukturen ble til slutt innarbeidet i budsjett. «Dette medførte betydelige innsats ved siden av driften som ble gjennomførte til vår store tilfredshet,» sier hotelldirektør Steen Rytter. Ledelse av markedsfunksjonen ble lagt her. Strategisk og operativ planlegging skapte betydelig resultatforbedring. Under denne ledelsen fikk bedriften stor salgsfremgang (om sommeren med ca 50 % økning og en større verdiskapning under høysesongen). De mer tomme perioder lyktes avdelingen med å fylle opp med større arrangementer (Snøfestivalen, pensjonistenes dag, ulike musikk arrangementer). «Spesielt vil jeg trekke fram den aktive deltakelse i ledergruppen, bl.a. til a løse kompliserte personalspørsmål og profesjonell gjennomføring av stillingsendringer innenfor organisasjonen. I en vanskelig tid så ble det vist stor evne til å lede, motivere og ta inkluderende initiativ i avdelingene spesielt og bedriften generelt. Det er ikke alltid enkelt å lære en ny bransje å kjenne og det er derfor hans evne til å lytte og lære i en ny bransje som jeg satte høyest,» avsluttet hotelldirektør Steen Rytter Hotelldirektør Steen Rytter Destinasjon Gautefall AS 9

10 Vi trengte en døråpner... 10

11 ...og fikk mer enn forventet Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) forvalter, drifter, vedlikeholder og byggutvikler store deler av Kongsberg kommunes eiendomsmasse. Foretaket utfører også kommunens byggeherreansvar ved oppføring av tilbygg og nybygg, samt er den kommersielle part ved endrede behov hos kommunen. Nestlederfunksjonen har bestått av både strategisk og taktisk planlegging innen eiendomsforvaltningen samt rolleavklaring mellom kommunen og foretaket. Det er gjort nødvendige organisasjonsjusteringer med fokus på spisskompetanse og ledelsesarbeid gjennom videreutvikling av foretakets ledergruppe bl.a. gjennom en teambyggingsprosess rettet mot både medarbeidere og ledere. «Det er viktig å se på ting med nye øyne og da er innspill fra et flerfaglig ståsted viktig. Hans komplementær kompetanse var veldig viktig før vi trakk de gode beslutningene. Vi trengte et sterkt engasjement fra masteen as i en utfordrende periode for oss,» sier eiendomsdirektør Svein Erik Dørum Ansvar for regnskapene både for KF etter kommunale regnskapsregler så vel som heleid AS etter «god norsk regnskapsskikk». Kommunen var involvert i stor fornyelse av bygningsmassen og det krevde derfor direkte involvering i kalkylene og fastsettelse av kostnadsdekkende husleie ved byggingen av kommunale trygde - og omsorgsboliger. Med ansvar for markedsavdelingen fulgte ansvaret for eksisterende kundeforhold. Kundesenteret inneholdt kundemottak, leietagerservice, nøkkelformidling, ansvar for offentlig dokumenthåndtering, samt enkelte merkantile fellestjenester. Forvaltning av kommunens boliger og kommunale formålsbygg (totalt kvm) har innbefattet alt fra inngåelse av leiekontrakter til utkastelse og inndriving av fordringer. Kommunen er pliktig til å yte boservice til alle som av spesielle årsaker ikke finner tilfredsstillende boforhold i det private markedet. Foretaket gjennomførte under hans ledelse fastsettelse og innføring av gjengs leie for kommunens leiligheter. «Dette har vært gjennomført tilnærmet smertefritt med mye mindre støy enn mange andre kommuner har opplevd. Jeg satte stor pris på masteen som drøftingspartner med flerfaglige kompetanse, innsatsvilje og lojalitet,» avslutter eiendomsdirektør Svein Erik Dørum Eiendomsdirektør Svein-Erik Dørum Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) 11

12 Stayerevne og faglig trygghet Bred kompetanse og stor gjennomføringsevne innen strategisk og taktisk planlegging, markedsføring, salgsledelse, personal, økonomi, finans, kostnadskontroll, lønnsomhet, logistikk, og prosjektledelse. Ledelse av ulike avdelinger faglig og organisatorisk. Erikssen/Idèhuset Vi bistår gjerne med: Arrangement stort eller lite s. 4, 6 Management for hire s.6, 10 Offentlige endringsprosjekter s. 10 Opprydding: økonomi/regnskap/budsjett/rapportering s. 2, 6, 8, 10 Personalforvaltning/-omstrukturering/-endringsprosesser s. 6, 8, 10 Prosjektledelse: IT/personal/større prosjekter/etablering s. 2, 4, 6 Salg og Markedsføring s. 6, 8, 10 Verdivurdering s. 2 Økonomirådgivning s 2, 10 Økonomisjef/Markedssjef en dag i uka s. 2 Ikke nøl med å ta kontakt! masteen as Lønnveien 3, 3118 Tønsberg. Tlf

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 2 2015 Tema: Starte egen virksomhet Å starte egen virksomhet Av Jannike Østervold Som etablerer må du være innstilt på lange arbeidsdager

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer